Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Stikstofsisser

Terwijl wij praten over mestoverschotten subsidieert de EU stikstoffabrieken in Afrika om honger tegen te gaan

De eerste bom onder het stikstofbeleid kwam vanuit het ministerie van Financiën. Het kan de helft goedkoper door gericht 5.000 boeren uit te kopen, en van vrijwilligheid af te stappen. Dat staat in interne documenten van het Ministerie van Financiën, die conform de Ruttedoctrine niet vooraf met ons parlement of media gedeeld zijn. 12 miljard heimelijk extra uitgeven aan een principe kan niet.

De tweede bom onder het stikstofbeleid kwam wederom vanuit het Ministerie van Financiën. Wanneer rekening gehouden wordt met de rest van het reeds ingezette klimaatbeleid, wordt de stikstofopgave bij boeren een kwart tot de helft minder. Dit scheelt acht tot zestien miljard euro. Het is onhoudbaar dat het kabinet op deze wijze omgaat met onze informatie, onze boeren en ons geld.

Technische maatregelen ontbreken nog steeds als beleidsalternatief. 33.000 veehouders vermenigvuldigd met anderhalve ton voor een stikstofkraker van JOZ geeft minder dan vijf miljard aan kosten voor 60 tot 80% stikstofreductie. Gezien 40% betaald wordt met EU innovatiesubsidie, zak je nog verder in kosten en ga je naar een terugverdientijd van vier jaar. Er is geen stikstofcrisis.

De Sphere van Lely Industries heeft dezelfde functionaliteit, maar gaat nog een stap verder. Door de andere mineralen uit de mest nog verder te scheiden, kan je daarna op maat 100% biologische kunstmest samenstellen. Er zijn voldoende technische oplossingen, de draconische maatregelen zijn volstrekt onnodig, duur en dom. Politici vergeten de strategische waarde van voedselproductie.

Dat dit werkt weet ik sinds ik veertien ben. Ammoniak stinkt, dus is makkelijk gasvormig te maken door de mest iets te verwarmen. Ammoniakgas kan je daarna afkoelen en oplossen in water. Door dit mengsel te laten reageren met een zuur naar keuze, krijg je vloeibare kunstmest, die niet makkelijk opnieuw verdampt. Een kind kan letterlijk de was doen, dit is te simpel om een innovatie te noemen.

Het Ministerie van Financiën heeft in tweevoud aangetoond dat maar een klein deel van de boeren hoeft te reduceren of uitgekocht, de totale kosten schieten onder het miljard. Dit stikstofdossier is begonnen met 7 + 25 = 32 miljard aanloopkosten, gevolgd door een verzwakte voedselvoorziening, verminderde export en gederfde belastinginkomsten. De structurele kosten zijn niet eens berekend.

Het kabinet probeerde dit dossier nog buiten het toezicht en budgetrecht van het parlement te zetten, door een stikstoffonds op te richten en daarmee het beleid onder te brengen in een semioverheidsinstelling. Nu zien we dankzij het Ministerie van Financiën hoe slecht onderbouwd deze beleidskeuzes zijn. Het kan tientallen miljarden goedkoper, zonder de sector te slopen.

Het kabinet heeft ondertussen alleen maar een beleidsnota, geen wet. Dit zorgt ervoor dat het parlement bijna geen inspraak, externe adviezen, controle of toezicht overhoudt. Hier wordt echt nodeloos de schatkist en de rechtsstaat gesloopt. Aangezien de maatregelen voor verkeer en industrie nog onbekend zijn, is voor niemand zichtbaar welke belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

De habitatrichtlijn stelt in artikel 2 lid 3: “In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.” De woorden stikstof en kritische depositiewaarde komen niet voor in de habitatrichtlijn. Hoe gezond onze natuur is, is in het debat nog niet eens gedeeld.

Het mooiste voorbeeld dat deze regelgeving verkeerd wordt uitgelegd, is boer Koos. Deze houdt al tientallen jaren koeien. Hij maakte van een deel van zijn grond natuurgebied, in deze jarenlang met ammoniak bemeste grond gingen direct beschermde stikstofgevoelige plantjes groeien. Die grond is aantoonbaar geschikt, toch moet zijn boerderij dicht. De plantjes groeien, het probleem bestaat niet.

Menselijke uitwerpselen gebruiken in de landbouw zou de meest directe vorm van kringlooplandbouw zijn. Helaas is dat onhygiënisch en geeft risico's zoals bacteriën en parasieten. Het eerste duurzame alternatief is 100% biologische mest. Wie nu roept de veestapel op te heffen of denkt dat mest vervuilend is, heeft niet door dat deze mest langzaam noodzakelijk wordt.

Momenteel wordt ongeveer een kwart van het Groningse aardgas gebruikt voor de productie van kunstmest. Het is van alle chemische processen ook de grootste uitstoter van koolstofdioxide. De uitvinding van kunstmest vanuit aardgas heeft de bevolkingsexplosie van 2 naar 8 miljard mensen mogelijk gemaakt. Om de goede vrede te bewaren, moeten we tijdig een alternatief vinden.

Het was al de ideologische wens om zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af te stappen. Sowieso raken aardolie en aardgas ooit op. Een proces wat versneld werd door de sluiting van de NordStream1 pijpleiding door Poetin. Zogenaamd voor “onderhoud”. Dat Canada een turbine later leverde vanwege sancties helpt ook niet. Onze voedselvoorziening is fragiel en afhankelijk.

Door het huidige wereldwijde aanbod van chemische kunstmest vanuit fossiele brandstoffen, hebben we nu nog lokale mestoverschotten. Dat is echt een tijdelijk verhaal. De overbevolking op deze planeet vereist intensieve landbouw om alle monden te voeden. Terwijl wij praten over mestoverschotten, subsidieert de EU stikstoffabrieken in Afrika om honger tegen te gaan.

Een beetje boerenverstand leidt tot nog een stikstofhalvering, tientallen miljarden besparing, de verkoop van mest als grondstof en voortzetting van het familiebedrijf.

Reaguursels

Inloggen

In de discussie rondom boeren uitkopen wordt vaak geschermd met de noodzaak van lokale voedselproductie. Een veel gehoorde tegenwerping is dat dat een groot deel geëxporteerd wordt dus dat het best minder kan zijn.
Maar waarom schamen we ons voor de export. Op de wereldmarkt zijn we nummer twee en daar kunnen we best trots op zijn. En als je het wegsaneert, hoe compenseer je dan dit verlies? Het saneren kost miljarden, vervolgens miljarden aan staatsinkomsten ook weg. Lekker voor het huishoudboekje.
En vergeet niet, GL, bij woorden van Jesse, heeft in de discussie rond de Betuwe lijn al eens geroepen dat de haven van Rotterdam kleiner (op termijn weg) mag. Dit soort partijen maakt met het grootste gemak de economie kapot zonder alternatief scenario voor een nieuwe economie.

Ericpo | 17-07-22 | 07:56 | 1

Links om of rechts om, elk scenario voor een nieuwe economie betekent verarming van de burger ten gunste van de overheid en grootkapitaal.

normanius | 17-07-22 | 08:22

Goed stuk.
Er zijn echt andere oplossingen.
Terug naar de basis van de natuur. Werkelijk inzicht in de uiterst ingenieuze samenstelling en werking van de bodem.
Passie en kennis:
youtu.be/T9hf3sMuLGI

Ben Adam | 17-07-22 | 07:47

Iets met

Spijker.
Kop.
Raak.

Mompelen doet..

Wijze uit het Oosten | 17-07-22 | 04:56

Feiten haha! Het gaat enkel nog om EU beleid en beeldvorming.
En nog steeds slikt de meerderheid van Nederland het dus we gaan nog even door met de totale manipulatie onder leiding van Rutte en Kaag.

johndeer | 17-07-22 | 01:18 | 1

M.a.w. totaal incapabel om een "crisisje" te hendelen zowel rutte4 als de eu. Krijg er huilbuie van.

CleaudeSacke | 17-07-22 | 01:48

Wat ik mis in alle versluierende discussies is het profijtbeginsel. Onder het mom van de stikstofproblematiek wil de staat boeren uitkopen en verwerft zo het eigendomsrecht over de grond. Wat gaat de staat daarmee doen? Zelf boeren? De cruciale vraag van iedere zichzelf respecterende politicus en controlerende journalist moet zijn: "Wat gaat de staat met de grond van de uitgekochte boeren doen"? Gaarne een eerlijk en transparant antwoord. Een gotspe?

Een vrije paling | 17-07-22 | 00:17 | 3

Waarschijnlijk nog meer natuur aanleggen.....

Plantendokter | 17-07-22 | 01:09

Meestal laten ze het jaren ‘braak’ liggen totdat niemand er meer iets van weet, dan gooien ambtenaren van ruimtelijke ordening dartpijltjes op een kaart en worden locaties aangewezen om daarna het bestemmingsplan te wijzigen. De truc is om die gronden te benutten welke nog niet in handen zijn van grondspeculanten, echter er gaan geruchten dat er ‘broekzak-vestzak’ verstandhoudingen bestaan. Weidegrond wordt bouwgrond, waarde stijgt factor 10 a 15 en de miljoenen vliegen richting Gem. en/of Prov. Wel dienen laatstgenoemden voor de benodigde infra te zorgen, dit kost nl. ook wat. Daarna kan er gebouwd worden en meestal zijn de huizen al verkocht af de tekening. Leuk weetje: In Almere is een wijk (Almere-Hout, Kievietsweg) waar de kopers alles zelf mogen bepalen, dus bouwwijze, bouwstijl e.d. De kopers bij elkaar dienen voor de infra te zorgen, vanzelfsprekend staan de huizen er al en zijn de toegangswegen een grote blubber bende (!). Het werkt dus niet. Antwoordt op de vraag: rendabel maken, want investering middels uitkoop.

Voorts vind ik het onnodig Nederland helemaal vol te bouwen, dit plan moet eerst maar eens op tafel komen zodat iedereen weet wat de lange termijn doelstellingen van het kabinet zijn. Het lijkt 'n gevaarlijk piramide spel: voedsel versus meer inwoners. Enfin, misschien weet iemand hier meer van...

Unsinkable-Sam | 17-07-22 | 05:25

@Unsinkable-Sam | 17-07-22 | 05:25: Beste, u bedoeld waarschijnlijk Almere Oosterwold. Dit ligt idd vlakbij Almere Hout. Nu heeft familie van mij daar toevallig een stulpje gekocht. Inmiddels verdubbelt in waarde. Aan de infra structuur wordt idd het een en ander gedaan, maar dat gaat helemaal goed komen. Tot slot wil ik zeggen dat je er geweldig kunt wonen.

john7682 | 17-07-22 | 06:18

In Afrika hebben ze geen Natura2000 gebieden aangewezen, dus dan mag het.

Zeurders | 17-07-22 | 00:14

Het is volstrekt krankzinnig hoe met dit dossier wordt omgegaan. Het ruikt naar leugenarij. Ik weet niet wat de werkelijke reden is voor de stikstofleugen, maar er moet er een zijn. Als het een echt probleem was, dan was er naar alternatieve oplossingen gekeken. Die worden nu van tafel geveegd.

geerdt | 16-07-22 | 23:35 | 5

@therealbraindump | 17-07-22 | 00:00:

Beetje zoals de vechtscheiding van mijn zusje.

Mijn zus. Ik wil van je scheiden, maar zo vriendelijk mogelijk, en ik geef je alle tijd en hulp om een andere plek te vinden. Haar man. Ik ga je kapot maken.

De staat. Jullie moeten de doelstellingen om de stikstofuitstoot te minderen behalen en wij gaan jullie helpen daar hebben we veel geld voor over. Sommige boeren (en sympathisanten). We gaan jullie vernietigen en de hele samenleving. Revolutie!!!

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 00:07

Verdienmodel voor velen. Farizeers.

inCol | 17-07-22 | 01:16

@Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 00:07:

De boeren en hun sympathisanten willen helemaal niemand vernietigen. Kennelijk heb je nog nooit een halve seconde naar ze geluisterd.

De staat; we pakken jou alles af, en als je snel akkoord gaat krijg je het meeste vergoed. Maar anders dan criminelen en illegalen mag je niet gratis eindeloos procederen. Als je namelijk een peperdure rechtszaak begint om voor je rechten op te komen gaat de "vergoeding" voor die onteigening snel naar beneden.

Als jij dat redelijk vindt dan neem ik aan dat de overheid jouw huis ook zomaar mag vorderen om bijvoorbeeld gratis opgehaalde isis-gangers op te vangen? Deze hele kwestie draait immers om het huizentekort in combinatie met de wens van het kabinet om van NL een overbevolkt derde wereldland te maken.
En dan neem je ook gelijk afstand van jouw recht om tegen die onteigening in beroep te gaan?
Vind je het erg als ik dat net zo ongeloofwaardig vind als al je andere reaguursels hier?

Dandruff | 17-07-22 | 02:36
▼ 2 antwoorden verborgen

GS plempte laatst een linkje naar een mooi artikel: www.derepublikein.nl/2022/01/07/boere...

Slechts een handjevol mensen nam de moeite het te lezen. De wijze waarop er in Nederland wordt geboerd is niet alleen op het gebied van stikstof schadelijk: ze zorgen voor een grondwaterpeilverlaging, pesticidegebruik heeft de insectenstand gesloopt en de veehouders voeren hun vee massaal in voormalig regenwoud geteelde soja etc. Nederlandse boeren zijn de grootste vernietigers van tropisch bos.

Ik begrijp wel waarom mensen team boer zijn. Je leest dit soort stukken gewoon niet. Simpel.

BobDobalina | 16-07-22 | 23:29 | 7

De grootste vernietiger van bos, is de houtstook in energie centrales!

EenGoedBegin | 17-07-22 | 01:02

@BobDobalina | 17-07-22 | 00:12:

Jij kunt feiten wel meningen vinden maar dat verandert niks aan de realiteit om ons heen. En het zal best dat @Feynman hier nu een vierde keer uitlegt dat er een eenvoudige en relatief goedkope stikstofkraker bestaat. Maar als je dat echt gelezen hebt weet je dus ook dat hij (net als vele anderen) hier al heel vaak heeft uitgelegd wat er allemaal niet klopt aan die stikstofberekeningen en stikstofnormen.
En nogmaals; daarover gaat de discussie, want daarom worden de boeren onteigend.

En natuurlijk wil dit kabinet dat we naar 30 miljoen Nederlanders gaan. Kennelijk omdat we dan voor water, voedsel, arbeid en energie volledig afhankelijk worden van het buitenland; het d66-ideaal.
Maar dat heeft allemaal niks met stikstof te maken. Behalve dan dat mensen en menselijke activiteiten ook stikstof uitstoten.

Dandruff | 17-07-22 | 02:19

Je betoog klinkt vrij kortzichtig, de insectenstand word voor een groot deel beinvloed door ruimtebeslag, waar wegen en huizen worden gebouwd is geen plaats voor insecten, zullen we de benodigde 300.000 woningen met daarbij behorende infrastructuur dan maar annuleren ? Daarnaast heeft de overheid er invloed op door meerdere keren per jaar de bermen te maaien...weg bloemmetjes. En het probleem van regenwoud los je niet op door prodcutie van Nederland naar "ik noem maar iets" Oost Europa te verplaatsen, mensen zullen nog steeds vlees eten, het voer is nog steeds nodig, het regenwoud word dus nog steeds gekapt.

EWON | 17-07-22 | 08:35
▼ 4 antwoorden verborgen

Zijn de stikstofstukjes van Feynman advertorials van een fabrikant van een van de stikstofkrakers ofzo?

guldenmiddenweg | 16-07-22 | 23:23 | 2

Inderdaad maar zien of de joz kraker goed is en zo ja of joz er 30000 kan leveren..

geerdt | 16-07-22 | 23:43

Advertorial of niet; het is best raar dat een relatief goedkope oplossing wordt genegeerd omdat d66 vastbesloten is alle nuttige economische sectoren in NL te verbieden.

Dandruff | 16-07-22 | 23:55

In tijden van crisis heb je nooit zo veel aan een dienstensector. Dan is het fijn dat je zelf als land iets produceert waar altijd behoefte aan is.

Keutels | 16-07-22 | 23:11

waar slaat die onteigening helemaal op.
Las op twitter iets over een boer die de koeien wel wilde weg doen, maar dat was niet genoeg;
Het gaat de regering alleen maar om het land.
Koeien geven teveel stiktof, dat zal best wel, maar als die koeien weg zijn, dan is er ook geen stikstof-probleem meer. waarom dan onteigenen?
Boer kan ook wat anders gaan doen op het land.

VanderGeelen-Coppens | 16-07-22 | 22:55 | 11

Landbouwgrond kost wat, €5 per m2? Wat kost bouwgrond? Geen wonder dat ze de boeren willen uitkopen..

geerdt | 16-07-22 | 23:45

@geerdt | 16-07-22 | 23:45:

Het is je kennelijk ook ontgaan dat de staat niet een paar hectare landbouwgrond wil opkopen maar het hele bedrijf. Dan praat je zelfs bij de kleinere boeren al snel over een miljoen euro.

Theodorus.Goldbach | 16-07-22 | 23:56

@Theodorus.Goldbach | 16-07-22 | 23:40: Op dit moment staat er nog geen enkel woest aantrekkelijk aanbod van de overheid, en dat percentage van 130% heb ik al helemaal nergens gehoord. En soja telen in Nederland is op dit moment niet meer dan wat gerommel in de marge omdat er amper iets mee te verdienen valt. Daarnaast is het een groot fabeltje dat er regenwoud gekapt wordt om ons vee mee te voeren. Wat hierheen komt als veevoer is sojaschroot, het deel van de sojaboon dat overblijft nadat de soja er uit is geperst. Dus een kwestie van afval een goede bestemming geven, niet meer en niet minder

Plantendokter | 17-07-22 | 01:26
▼ 8 antwoorden verborgen

Een uitstekend betoog Feynman. Met het stikstofdossier. een bureaucratisch geconstrueerd probleem, probeert Rutte4 andere beleidsdoelstellingen te bereiken dan het reduceren van de stikstofdepositie, zoveel is onderhand wel duidelijk. Rutte4 is wel uitgeregeerd, totale incompetentie op veel belangrijke acute maatschappelijke vraagstukken, beroerder dan dit wordt het eenvoudigweg niet.

therealbraindump | 16-07-22 | 22:32

"Er is geen stikstofcrisis."

Nee joh, we willen 7+24 miljard euro aan boeren geven voor de lulz. Gewoon om ze te pesten en er huizen te bouwen voor asielzoekers. Want de Nederlandse staat bezit niet genoeg grond alleen maar zo'n 50% van alle grond in Nederland. En dit probleem speelt pas sinds kort. Er staan geen tig boerderijen met land te koop. Er stoppen geen 1.000 boeren omdat ze geen opvolging hebben (wat ze verkopen aan vooral andere boeren). Er is geen mestoverschot.

Je kan het beleid van de regering onzinnig vinden. Wat best raar is want er is (nog) helemaal geen beleid. Er wordt het komende jaar gekeken wat er gedaan moet worden om eindelijk eens wat te doen aan het probleem. Dat probleem is niets nieuws. Het bestaat al zo'n beetje zolang ik leef dat is krap 50 jaar. Er is wel te kennen gegeven dat er boeren uitgekocht zullen worden en in sommige gevallen onteigend worden. Nou ja, het leven is soms kut. Mijn huis wordt gesloopt binnen twee jaar dus ik moet ook verhuizen. Shit happens. Maar dat hysterische, dramatische hoe sommige mensen doen alsof er een endlosing plan is voor een boerenholocaust is echt van de zotte. Hoe sommige boeren en vooral ook de "sympathisanten" erop reageren is helemaal niet okay.

Doe er mee wat je wil maar de kleinste boer krijgt minimaal 1 miljoen euro (vaker veel en veel meer) voor zijn bedrijf of hij wil (of niet). Nou dat is helemaal huilen naar de bank natuurlijk. Schuldenvrij met een miljoen op je bank. Of 5 miljoen. Of 7 miljoen. Als iemand die op het platteland woont weet ik wel dat boeren relatief goed boeren. Mits ze hun zaakjes op orde hebben.

En nee, er komt geen omwenteling omdat er helemaal geen animo is voor een omwenteling. In het beste geval treedt het kabinet vroegtijdig af en mogen we weer naar de stembus waar het volk weer zal stemmen (grotendeels) voor partijen die met elkaar kunnen praten. Niet die recalcitrante Wilders, die gestoorde Baudet, die amateur Eerdmans, huisjesmelker Van Haga cum suis. Lientje zal wel flink groeien maar dat komt grotendeels uit het CDA en ver/extreemrechtse mannetjes (en vrouwtjes) die weer eens partij hoppen wegens teleurstellende resultaten.

Het wordt tijd dat we gaan kijken naar hoe we een beter Nederland kunnen bouwen in plaats van dat eeuwige zeuren.

Theodorus.Goldbach | 16-07-22 | 22:30 | 21

@therealbraindump | 16-07-22 | 23:09:

Dude. Er wordt nu pas gekeken hoe het te regelen. Er is alleen nog maar een hele hoop geld vrijgemaakt om het te regelen. Het wordt echter niet uitgesloten dat niet alle boeren kunnen doorgaan. That's it. En met alle respect voor Feynman die hele goede stukjes tikt het klopt niet altijd. Dat is de 'ik wil dat het zo is' paradox waarbij je eerst de gewenste uitkomst bedenkt en daarna de onderbouwing er bij gaat sprokkelen. Soms werkt dat. Soms werkt het helemaal niet.

Theodorus.Goldbach | 16-07-22 | 23:21
▼ 18 antwoorden verborgen

Kunstmest is nu nog de grote booster. Maar als Putin nog even door blijft jennen met de Nordstreams zal er mogelijk een rem worden gezet op de grote gasverbruikers. Laat de kunstmestproductie nu eens enorm veel gas nodig hebben.

Mest was altijd al een waardevol product maar zal straks onmisbaar worden om alle mondjes te kunnen blijven voeden.

Roege | 16-07-22 | 22:24 | 3

Ik moet onmiddellijk denken aan De Raggende Manne, Bob Fosko met een nummer wat eigenlijk profetisch zou kunnen blijken om ...*laat ik maar stoppen nu* :)

Hoeck | 16-07-22 | 22:26

En dat is het grote zwaard van Damocles. De aarde kan geen 8 miljard mensen voeden zonder kunstmest. Dus aardgas. En dat raakt op. Het is een sinister vooruitzicht. Een groot deel van de wereldbevolking die dood moet omdat men niet op tijd de globale bevolkingsgroei wilde aanpakken.

geerdt | 16-07-22 | 23:51

Kijk ook eens naar Sri Lanka (onze vroegere kolonie Ceylon) hoe het daar is misgegaan door het verbod op kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Al een jaar geleden voorspeld.
vilt.be/nl/nieuws/100-bio-experiment-...

Taatjen | 16-07-22 | 22:10

"Politici vergeten de strategische waarde van voedselproductie." Dat dus. Altijd handig om iets te ruilen te hebben met een overschot

Mark van Leeuwen | 16-07-22 | 22:07

Ik vraag me inmiddels serieus af wat onze MP nog drijft... er is 0 geschikte opvolger, of ik heb wat gemist, er moet gewoon een max. termijn komen van 8 jaar. Het is wel duidelijk dat een MP die langer doorgaat compleet vervreemdt van de dagelijkse realiteit van de 'gewone sterveling'. Met al deze crises en affaires en schandalen... wat wil die man eigenlijk nog? Dit kan nooit meer worden 'goedgemaakt' en toch gooien ze er steeds een schepje bovenop.
Ik ben ook allang niet meer boos, ik ben alleen nog maar oprecht verbaasd...
De regering leeft in een andere dimensie waar ik niks van afweet, zoiets....

Hoeck | 16-07-22 | 22:03 | 8

@Ommezwaai | 16-07-22 | 22:12:
Ik hoop met je mee, maar het is allemaal van lichtgewicht allooi... ik vrees dat de opvolger nog slechter zal zijn... maar hoop dat ik ongelijk krijg.

Hoeck | 16-07-22 | 22:22
▼ 5 antwoorden verborgen

... Morgen eerst maar s een balletje slaan op naar de tiende hole voor bier en bitterballen. Kijken of er genoeg stikstof is. Oh en hebben jullie de vlag ook al op z'n kop buiten hangen? Liefst met een rode zakdoek. Maar die mag ook aan de auto geknoopt worden. Man wat ben ik opgelucht dat er geen stikstofprobleem is. Nou nog even kijken hoe de wappies in het pluche er over denken.

de Jager59 | 16-07-22 | 21:54

Ik zou ook wel eens de eerlijke cijfers willen zien over de stikstofuitstoot in Nederland. Niet per inwoner, niet per vierkante kilometer, maar per eenheid geproduceerd voedsel. Want daar schijnt Nederland het verdomd goed te doen. Het idee om massaal over te schakelen op biologische landbouw is heel schattig, maar je haalt er maar een fractie van de huidige voedselproductie mee.

Muxje | 16-07-22 | 21:47 | 4

Kijk maar naar de Filipijnen, die voedselproductie is voor dit en volgend jaar naar de Filistijnen

Headshrinker | 16-07-22 | 21:58

Biologische landbouw klinkt heel aardig maar daar kan je geen 8 miljard mensen mee voeden. Industrialisatie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen (zowel chemisch als biologisch) blijven we nodig houden.

Xbitt | 16-07-22 | 22:01
▼ 1 antwoord verborgen

Nog nooit zoveel onzichtbare crises meegemaakt als de laatste 20 jaar.

Overheden, doe maar, maar laat de burger gewoon eens 100 jaar met rust, geloof me, er veranderd niets.

Stonecity | 16-07-22 | 21:41 | 2

Dat zou toch werkelijk een zegen zijn. Hoeveel wetten, wetjes en regels hebben de burgers inmiddels? Een miljoen? De bewegingsvrijheid wordt steeds verder beknot en dat is ziek.

ChalinaRosa | 16-07-22 | 22:35

Mijnheer Feynman, geen 10 jaar geleden vroeg Marel Stork Poultry Processing BV of het moederbedrijf toestemming om als test kuiken- en varkensmest in een luchtstroom te versnellen (venturi) tot boven de geluidssnelheid. Hierdoor wordt de ammoniak gekraakt en de mest gedroogd.
Bij de aanvraag voor dit project (niet passend binnen de geldende hinderwetverordeningen) werd door verschillende milieubewegingen protest ingediend. Deze vinding zou het mogelijk maken om megastallen te bouwen binnen de bestaande regelingen. De geur- en ammoniakuitstoot bij een stal met minimale onderdruk zou er namelijk niet meer zijn.
O ja, ook de zuivelindustrie was tegen, want het fabeltje weidemelk zou bij gesloten stallen niet meer aan de man gebracht kunnen worden. (het Europese rund is van nature een bosbewoner, die zo min mogelijk in open terrein komt. )

BraadWorstLul | 16-07-22 | 21:37 | 2

Heeft u weleens naar koeien gekeken wanneer de dames in het voorjaar voor het eerst weer de wei in mogen? Hoe komt u erbij dat runderen gesloten (mega)stallen fijn zullen vinden?

Red shirt | 16-07-22 | 21:48

@Red shirt | 16-07-22 | 21:48: Mits voorzien van luxe koeienmatrassen en massagerobots zijn de stresslevels van de dames prima laag te houden.

Zeurders | 17-07-22 | 00:18

Ik snap niet waarom de boeren niet meewerken aan een onteigeningsprocedure. Ben je nu ondernemer of niet?

Als je een meer dan royale schadeloosstelling kan krijgen om je onderneming te verplaatsen naar een oord waar het ondernemersklimaat voor jouw branche prettiger is (namelijk elders id EU, zoals Midden- of Oost-Europa), heb je toch een goede deal te pakken?

de IJsman | 16-07-22 | 21:35 | 15

@klaas24 | 16-07-22 | 22:27:

Hoe bevalt het leven in een kudde schapen, waarbij het zicht op de horizon beperkt is tot de dichtsbijzijnde wollen trui in spé, nu nog gedragen door het vlees wat bij de eerstvolgende iftar uit de madenpopulatie gesleept wordt, behorende tot het achterste van een Transit?

De voorafgaande slachtpartij is u tenslotte ook maar overkomen, .... onverdoofd.

Milton_Styx | 16-07-22 | 22:37

Ben jij zo dom, of doe je alsof??
Heb je enig idee wat het betekend om te emigreren, je familie vrienden, je land, alles achter moeten laten.
Diegene die daar voor in de wieg gelegd zijn, hebben allang hun biezen gepakt.

VW, alles ist vorbei | 16-07-22 | 23:05

@klaas24 | 16-07-22 | 22:27:
Wie gaat dat vee kopen, boeren zorgen zelf voor hun eigen vee aanwas, dat heet fokken.
Als er minder veeboeren overblijven, gaat ook het aantal koeien ene jongvee naar beneden.
Veel aanbod van vee betekend lage prijzen, er komt een overschot aan vee op de markt, dat naar de slacht gaat, ook weer voor lagere prijzen door het hoge aanbod.
Met de grond gaat het idem.

VW, alles ist vorbei | 16-07-22 | 23:11
▼ 12 antwoorden verborgen

Feynman wordt met de week verfeynder. Goed bezig.

Cunts-en-kitsch | 16-07-22 | 21:35

We kunnen hoog springen, we kunnen laag springen. Dit kabinet dendert gewoon door met hun verwoestende plannen ben ik bang.

Lorejas | 16-07-22 | 21:31 | 1

Maar zouden ze niet doordenderen, omdat ze ergens toch aanvoelen dat het einde nadert?

Bataafje | 16-07-22 | 22:03

En dan zijn er ook nog de extra kosten voor de consument die als het kabinet de plannen om hier de boeren weg te pesten doorzet, wanneer het vlees uit o.a. Brazilië wordt gekocht. Reken maar dat die steeds verder gaan met regenwoud slopen om koeien vol groeihormoon aan de rest van de wereld te gaan leveren. De rekening van de milieuschade zal ook nog wel via de achterdeur bij dezelfde eindgebruiker terecht komen. Het gaat ze in Den Haag helemaal niet om het milieu.

Deflatiemonster | 16-07-22 | 21:28

Echte feiten en praktische oplossingen. Ok, maar daar ging het toch helemaal niet om?. Het ging toch om grond om huizen te bouwen. Stikstofprobleem als alibi voor het gedeeltelijk of geheel omvolken? Of is deze term te toxisch?

Phantomas | 16-07-22 | 21:28

Maar hoe kunnen ze anders 'ongezien' de grond opkopen, omkatten naar een woon bestemming om een miljoen nieuwe huishoudens te vestigen?

B.agger | 16-07-22 | 21:26 | 2

Huizen? er komt gewoon een datacenter of vliegveld op.

W_F | 16-07-22 | 21:28

Veruit je beste post Feynman. Dank dat je nog even terugkwam op de stikstofkraker, na mijn vraag vorige week. Dit is wat je krijgt wanneer je niet-kenners als minister aanstelt blijkbaar. 12 jaar, en Nederland is kapot.

The-loopy-cowboy | 16-07-22 | 21:24 | 4

@de IJsman | 16-07-22 | 21:37: maakt niet uit, de order om het te elimineren kwam van Rutte.

Phantomas | 16-07-22 | 21:38

@de IJsman | 16-07-22 | 21:37: Uit de tijd dat ze hun ziel nog niet aan de EU verkocht hadden waarschijnlijk..

Smoelensmid | 16-07-22 | 21:41
▼ 1 antwoord verborgen

Ok, simpele ziel hier, maar als alles wat hier weer te berde wordt gebracht waar is, en eerdere topics ook, krijg ik zo langzamerhand het idee dat actie ondernomen kan worden.
Toch?

GKJP | 16-07-22 | 21:21

Is er nog nieuws van Rebel News en Eva Vlaardingerbroek?

thanseeuwen | 16-07-22 | 21:17

Ik kreeg €800 energietoeslag terwijl ik gratis wegwerppallets stook. Straks krijg ik wellicht ook nog eens €500. Mijn bier wordt gratis koud gehouden door mijn nieuwe zonnepanelen en zodra ik die warmwaterboiler heb aangesloten kan ik van het gas af. Dat gaat nog wat worden deze winter. Maar eerst de heetste dag van het jaar meemaken deze week.

VolgendjaarkrygikAOW | 16-07-22 | 21:17 | 9

@Smoelensmid | 16-07-22 | 21:42:

Goedenavond, smid, ik zou wel willen, maar meisje wil, en kan niet. Wij hadden een strak idee, eerst financieel zeker, dan kinderen. Heeft goed uitgepakt, tot dusver.

Valt dus juist wel mee, twee woonkamers, heerlijk, kunnen elkaar de ruimte laten.

Alleen staat nu de 'mens erger je niet' werkeloos op tafel, ik lag tweede....

GKJP | 16-07-22 | 21:48

@Smoelensmid: zou best kunnen, ik verwonder me eigenlijk nergens meer over ;-) Deel maar uit!

Lorejas | 16-07-22 | 21:49

@GKJP | 16-07-22 | 21:48: Mooi sfeerbeeld .. dat van die MEJN . Een soort living apart together ook hier op de caree hoeve met verschillende woon compartimenten mag ik mij graag terug trekken om mij aan de dagelijkse beslommeringen van de huwelijkse staat te onttrekken ;)

Smoelensmid | 16-07-22 | 22:04
▼ 6 antwoorden verborgen

Mijn waardering Feynman voor deze feiten gedreven genuanceerde kijk.
Helaas zijn feiten en nuance niet aan de Rutte coalities besteed en gaat het om de grond, niet om de stikstof.

Blauwpetje | 16-07-22 | 21:14

Cortéz repost, mooi themaicoon.
Ik heb een stevig vertrouwen in Feynman met cijfers.
Een enkele keer minder, als ik denk dat een issue niet geheel helder of in kaart is.

Brandnetelgier werkt goed tegen de bladluis.
Feynman heb gelijk.

hallevvezool | 16-07-22 | 21:13

De stikstofcrisis is er alleen maar omdat de VVD D66 nodig had om voldoende zetels te krijgen dus D66 kon eisen wat ze wilde en kreeg dat uiteindelijk ook.

Osdorpertje | 16-07-22 | 21:09 | 4

De gelegenheid maakt de dief. Ik neem D66 niks kwalijk: dat is gewoon de arrogante kut-partij die ze is. Mark Rutte echter, heeft alle (VVD) principes verkwanseld. Met zijn 'rechts kabinet om je vingers bij af te likken'. Het is een lelijke paarse nageboorte, die alle hoofdrolspelers uit die tijd nog eens doodleuk voorbij laat komen: Ed Nijpels, Annemarie Jorritsma, Ivo Opstelten. Ja zelfs Frank de Grave!. Weg met dat koekoeksjong.

Frilek | 16-07-22 | 22:08

Precies dat ! En hoe ben je als je de eigen voedselvoorziening de nek wilt omdraaien, en daar 25 miljard voor overhebt ? En wie gaat de belasting opbrengsten die boeren en periferie nu aan de overheid overmaken ?

Plantendokter | 17-07-22 | 01:42

@Plantendokter | 17-07-22 | 01:42: Correctie , bedoelde hoe dom ben je. en hoe arrogant en kortzichtig ? Zoiets kan alleen maar van D66 komen.

Plantendokter | 17-07-22 | 01:44
▼ 1 antwoord verborgen

Rutte haat Nederland. En da's inmiddels geheel wederzijds.

Cor Netto | 16-07-22 | 21:09 | 1

Dat is een mooie samenvatting, helaas.. ;)

Smoelensmid | 16-07-22 | 21:13

"Sowieso raken ... nooit op."
Die heb ik dan niet helder voor ogen. Lijkt mij dat als we doorgaan met gebruik van fossiele brandstoffen dat die toch opraken. Of mis ik iets?

F. Jacobse | 16-07-22 | 21:08 | 2

Er staat "raken... ooit op".
Ooit, zonder n.

Dandruff | 16-07-22 | 21:10

@Dandruff | 16-07-22 | 21:10: Dankvoor uw terechte correctie. Morgen ga ik maar eens langs Hans Anders voor een nieuwe hond.

F. Jacobse | 16-07-22 | 21:36

Afrika is én blijft het afvoerputje van de wereld.
Hoe goed 'onze' politici het ook met het continent voor hebben, althans, die indruk willen ze wekken.
Ze zijn er achter gekomen dat je ze niet tot slaaf hoeft te maken om de bevolking aldaar uit te buiten.
Daarvoor plaatsen ze marionetten-regeringen zodat ze zelf schone handen houden.
En hier in Europa laten ze geen mogelijkheid onbenut om de autochtonen bevolking er op te wijzen dat zij hartstikke racistisch zijn, mocht je bijvoorbeeld de immigratie ietwat doorgeslagen vinden.

PolBot | 16-07-22 | 21:08 | 6

@Smoelensmid | 16-07-22 | 21:37:
Met je eerste vier zinnen van je tweede post onderstreep je dus wat ik ook aan geeft.
En denk ook aan kinderarbeid wat in veel landen nog plaats vindt, om de Tesla en de iPhone te laten draaien...

PolBot | 16-07-22 | 21:39

@Smoelensmid | 16-07-22 | 21:37: Dat laatste denk ik ook. Je hebt er, naar ik begrijp uit andere comments van jou, een aardige tijd gehad als kind.
Maar nu, kijkend naar Afrika. Waarom komen ze allemaal (godzijdank niet allemaal) naar Europa?
Ik zou hetzelfde doen hoor, maar zeker niet uit rijkdom.
Een groot deel van de tijd was het Europees, tegenwoordig koopt China zo ongeveer dat hele werelddeel op.
Naar mijn idee een verloren continent, ondanks de leuke dieren die er rondlopen.

Ichneumonidae | 16-07-22 | 21:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Stikstof.
Maar wel immigratie toestaan.....

Is dit nog nieuws? | 16-07-22 | 21:02 | 2

Dat is nu juist het punt. Boeren ruimen om immigratie door te kunnen laten gaan omwille van de woningbouw.

Mooie lap tekst dat het stikstofbeleid geen hout snijdt maar dat stikstofprobleem was er om te beginnen al niet.

PremierKutte | 16-07-22 | 21:08

De stikstof die immigranten produceren tellen we uiteraard niet mee. Anders klopt het verhaaltje niet meer.

Plantendokter | 17-07-22 | 01:47

Oplossingen is niet iets waar deze regeringen zijn in geïnteresseerd.Iedereen weet dat.
De jaknikkers zijn het voor verantwoordelijk en gaan hier zoveel spijt van krijgen.
Waarschijnlijk te laat voor goedschiks.

van stampij | 16-07-22 | 21:01

"Terwijl wij praten over mestoverschotten subsidieert de EU stikstoffabrieken in Afrika om honger tegen te gaan"

Wij, een van de dichtbevolkte landen, zijn misschien niet het meest geschikt voor een grote hoeveelheid aan intensieve landbouw, vergeleken met het grootste, meest onontwikkelde continent....

Neuth | 16-07-22 | 20:55 | 8

@Smoelensmid | 16-07-22 | 21:10:

Vraag is of wij hier naar de bevolkingsdichtheid en het bijbehorende welvaartsniveau van Lagos (Nigeria) willen. Ik in ieder geval niet.
Wat je over Kenia zegt is mooi, maar blijft dat haalbaar als Kenianen allemaal een mobiele telefoon hebben? Of een labtop? In veel dorpen zullen de mensen niet eens licht hebben.
In Kenia rijden auto's ook gewoon op benzine of diesel en koken mensen op houtvuurtjes. Dat neem ik ze ook niet kwalijk maar laten we dus niet doen of ze het daar zoveel beter doen.

En ondertussen zijn veel Afrikaanse landen voor hun voedsel afhankelijk van het buitenland. Dat voorbeeld zouden we sowieso niet moeten volgen.

Dandruff | 16-07-22 | 21:23

@Ichneumonidae | 16-07-22 | 21:20: Ja omdat ze een veel groter Beekse Bergen parken hebben natuurlijk en tien keer zo weinig betalen voor hun boodschappen en de elektrische Taxi.. alles is relatief toch ? ;) nopearide.com/

Smoelensmid | 16-07-22 | 22:10
▼ 5 antwoorden verborgen

Geweldig stuk, tijd ook om de rechters die medeverantwoordelijk zijn voor deze dwaasheid achter de tralies te krijgen.

smdyasc | 16-07-22 | 20:54 | 1

Over de vraag of er een stikstofprobleem is verschillen de meningen. Over de manier waarop deze regering het aanpakt ( gewoon: hop, over de schutting flikkeren richting de boeren) is maatschappelijke consensus: misdadig. Rutte gaat hier niet mee wegkomen. Niet meer. Het broeit in de samenleving en de boeren laten op geen enkele manier over zich heenlopen. Dit kon weleens zijn definitieve waterloo worden.

Frilek | 16-07-22 | 20:52 | 1

Best mogelijk. Het protest van de boeren wordt een protest tegen het totale gebrek aan regie van onze regering, op diverse vlakken.

Sinaslolly | 16-07-22 | 21:11

Geen woord aan toe te voegen, goed gezegd.

Dandruff | 16-07-22 | 20:50

Helemaal fout, Feynman, dat je dit allemaal oprakelt.
Wie moet nou die extra miljarden binnenharken?

TonAlias | 16-07-22 | 20:49 | 1

Er zijn vast wel een paar VVD'ers of CDA'ers die die miljarden maar wat graag naar binnenharken hoor. Alleen even niet in het landsbelang.

Ommezwaai | 16-07-22 | 21:42

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl