achtergrond

Geenstijl

@reductie

Feynman en/of Feiten – Stikstofsisser

Terwijl wij praten over mestoverschotten subsidieert de EU stikstoffabrieken in Afrika om honger tegen te gaan

De eerste bom onder het stikstofbeleid kwam vanuit het ministerie van Financiën. Het kan de helft goedkoper door gericht 5.000 boeren uit te kopen, en van vrijwilligheid af te stappen. Dat staat in interne documenten van het Ministerie van Financiën, die conform de Ruttedoctrine niet vooraf met ons parlement of media gedeeld zijn. 12 miljard heimelijk extra uitgeven aan een principe kan niet.

De tweede bom onder het stikstofbeleid kwam wederom vanuit het Ministerie van Financiën. Wanneer rekening gehouden wordt met de rest van het reeds ingezette klimaatbeleid, wordt de stikstofopgave bij boeren een kwart tot de helft minder. Dit scheelt acht tot zestien miljard euro. Het is onhoudbaar dat het kabinet op deze wijze omgaat met onze informatie, onze boeren en ons geld.

Technische maatregelen ontbreken nog steeds als beleidsalternatief. 33.000 veehouders vermenigvuldigd met anderhalve ton voor een stikstofkraker van JOZ geeft minder dan vijf miljard aan kosten voor 60 tot 80% stikstofreductie. Gezien 40% betaald wordt met EU innovatiesubsidie, zak je nog verder in kosten en ga je naar een terugverdientijd van vier jaar. Er is geen stikstofcrisis.

Spoeddebat! Kamer alweer terug van reces?

Stikstofberekening KLOPT NIET

Helaas vegakaas voor Laura Bromet en overige doorbetaalde boekenschrijvers op Franse vijfsterren campings. De verkansie zit er alweer op. Het waren twee fantastische dagen, maar nu weer aan het werk aub. Want de boerburgeroorlog komt nu wel erg dichtbij. Het was al langer bekend dat die malle "Stikstofkaart" van Nederland voor geen meter klopte: DEZE KAART DES DOODS die voor bijna alle boerengezinnen einde verhaal en een omgekeerde vlag en + klompen op de Mercedes zou betekenen.

Maar op de kaart is de stikstofwinst die het behalen van de klimaatdoelen oplevert niet meegenomen. Alleen de al gemeten reductie is daarin doorgerekend, niet de toekomstige winst. De klimaatdoelen, vastgelegd in het Klimaatakkoord en het regeerakkoord, zijn bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 fors te verminderen. Maar als meer Nederlanders elektrisch gaan rijden, kolencentrales gesloten worden en fabrieken hun schadelijke CO2-uitstoot verminderen, zorgt dat voor fors minder stikstofsuitstoot. (Ambtenaren van Sigrid Kaag, die dit niet deelden met ambtenaren op Landbouw, via NRC)

Gelieve deze uiting van proboeren-sentiment verder via sociale media aan te jagen. Namens normaal Nederland bedankt!

Feynman en/of Feiten - Stikstoftunnelvisie

Alleen het aantal geiten stijgt hard, halalvlees is booming

Het Ministerie van Financiën toonde aan dat het stikstofbeleid van 32 miljard euro, ruim twaalf miljard euro goedkoper kon. Dat zulk explosief nieuws een dag op de dag van het debat lekt, zegt veel over de Rutte-doctrine. Nog steeds springlevend. Bewust gijzelen van cruciale informatie is de kern van zijn staatsgreep. Dit is respectloos naar de Kamer, naar de kiezer en naar u.

De definitieve doorrekening komt pas van de zomer, het is een gotspe dat ons kabinet pas achteraf haar eigen beleid doorrekent. Dit bewijst dat het kabinet tijdens het ontwikkelen van dit stikstofbeleid een weg insloeg, zonder dat er überhaupt alternatieven of prijskaartjes bestaan. Bij gebrek aan interne informatie ontbreekt de mogelijkheid om zorgvuldig met ons geld om te gaan.

Twaalf miljard zijn onze jaarlijkse uitgaven aan basisonderwijs OF voortgezet onderwijs, het verschil is gigantisch. Een reactie op dit nieuws bleef in ons parlement uit, het lukte de fracties niet dit beleidsalternatief serieus te overwegen, het kwam te laat, het beleid werd ongewijzigd doorgedrukt. Heb je een beetje op school opgelet, dan weet je dat de echte fout nog twee keer zo groot is.

Een stikstofkraker kost anderhalve ton, er zijn tienduizenden veehouderijen in Nederland. Zou je elke veehouderij een stikstofkraker cadeau doen, haal je de gewenste reductie voor minder dan 5 miljard euro. Dat is direct 32 – 5 = 27 miljard goedkoper dan het voorgestelde beleid. Dat zijn onze jaarlijkse uitgaven aan basisonderwijs EN voortgezet onderwijs. Het stikstofbeleid kan 84% goedkoper.

Feynman en/of Feiten — De Stikstofkraker

We zitten nu in de kafkaëske situatie dat we de economie en voedselveiligheid slopen om dat ene plantje te redden, dat eigenlijk water en een beetje kalk nodig heeft

“Stikstofkraker Gazoo van JOZ is een circulaire oplossing waarmee je mest kunt verwerken en tot wel 80% stikstof kunt reduceren.”  [Illustratie via JOZ, grotere afbeelding hierrrr.]

Je zou toch denken voor je 25 + 7 = 32 miljard uitgeeft om onze economie en voedselzekerheid te slopen, je echt alle andere alternatieve oplossingen hebt uitgesloten?!

Leuk dat we nu voedsel exporteren, we importeren nog veel meer. Onze balans is zwaar negatief, onze voedselvoorziening is afhankelijk van wereldvrede, goed functionerende wereldmarkten en dat we dankzij een sterke economie buitenlands voedsel kunnen betalen. Valt er een van de drie weg, hebben we te weinig te eten.

Plasterk deelde een filmpje waarin de minister in anderhalve minuut aantoonde geen flauw benul te hebben wat ze aan het doen is. Zo zou stikstof niet in een natuurgebied uitspoelen via regen & grondwater en zou stikstof niet verdampen. De minister ontkent hier dat als u thuis een fles ammonia opent, een deel verdampt en ontkent dat u dit ammoniakgas vervolgens kunt ruiken.

Het modelletje wat de minister voordroeg, klopt totaal niet. Het landkaartje waar de minister mee kwam aanzetten was echt zielig. Neem Vlieland, een mooi en stil eiland waar bijna niets gebeurd. Het eiland is autovrij, bijna geen boeren, geen industrie. Toch moeten zij 70% stikstof reduceren. Zelfs als je er een onbewoond eiland van maakt, reduceer je maar een paar procent.

67%! Nederland MORDICUS tegen stikstof

Vindt u dat in Nederland maatregelen moeten genomen worden tegen de uitstoot van stikstof?

Gefeliciteerd allemaal! U bent er ruimschoots tweederde van overtuigd dat er nu eindelijk iets gedaan moet worden aan dat gemene Stikstofmonster dat Nederland in een Houdgreep des Doods houdt, waardoor heel de economie stilstaat, iedereen in de file komt, nog thuiswoont omdat er geen huis meer gebouwd wordt en bouwvakkers werkloos thuiszitten. Op de Maurice De Hondvraag: Vindt u dat in Nederland maatregelen moeten genomen worden tegen de uitstoot van stikstof? Zegt 67% heel verstandig JA. Waarvoor hulde. En dan nu het echt goede nieuws. DAT DOEN WE AL. Het gaat heel goed in Nederland met de reductie, op Rotterdam na - (dat is trouwens Ebru Umar, die alweer aan het verbouwen is - red). Okee, kunnen we nu door met de BV Nederland? Dank.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.