Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten — De Stikstofkraker

We zitten nu in de kafkaëske situatie dat we de economie en voedselveiligheid slopen om dat ene plantje te redden, dat eigenlijk water en een beetje kalk nodig heeft

“Stikstofkraker Gazoo van JOZ is een circulaire oplossing waarmee je mest kunt verwerken en tot wel 80% stikstof kunt reduceren.”  [Illustratie via JOZ, grotere afbeelding hierrrr.]

Je zou toch denken voor je 25 + 7 = 32 miljard uitgeeft om onze economie en voedselzekerheid te slopen, je echt alle andere alternatieve oplossingen hebt uitgesloten?!

Leuk dat we nu voedsel exporteren, we importeren nog veel meer. Onze balans is zwaar negatief, onze voedselvoorziening is afhankelijk van wereldvrede, goed functionerende wereldmarkten en dat we dankzij een sterke economie buitenlands voedsel kunnen betalen. Valt er een van de drie weg, hebben we te weinig te eten.

Plasterk deelde een filmpje waarin de minister in anderhalve minuut aantoonde geen flauw benul te hebben wat ze aan het doen is. Zo zou stikstof niet in een natuurgebied uitspoelen via regen & grondwater en zou stikstof niet verdampen. De minister ontkent hier dat als u thuis een fles ammonia opent, een deel verdampt en ontkent dat u dit ammoniakgas vervolgens kunt ruiken.

Het modelletje wat de minister voordroeg, klopt totaal niet. Het landkaartje waar de minister mee kwam aanzetten was echt zielig. Neem Vlieland, een mooi en stil eiland waar bijna niets gebeurd. Het eiland is autovrij, bijna geen boeren, geen industrie. Toch moeten zij 70% stikstof reduceren. Zelfs als je er een onbewoond eiland van maakt, reduceer je maar een paar procent.

Volgens technisch gehandicapte logica wordt stikstofuitstoot van vliegtuigen boven 900 meter niet meegeteld. Alsof die uitstoot niet opgenomen wordt in waterdruppels, en als regen ter aarde stort. De TU Delft toont aan dat 70% van de uitstoot van vliegtuigen niet wordt meegeteld in lokale regelgeving (via). Daarover klaagde ik al in 2019. De 10% krimp van Schiphol is een beginnetje.

Kijk je naar het overzicht kritische depositiewaarden van de Universiteit Wageningen, dan zie je twee modellen met elkaar botsen. Aan de ene kant de inschatting hoeveel stikstof binnenkomt, aan de andere kant hoeveel stikstof een natuurgebied aankan. Beide zijn grove inschattingen. (Wetenschappers die geen nauwkeurigheidsanalyse meegeven, zijn aan het raden)

Het Nederlandse model hanteert 10,8 kg stikstof per hectare per jaar grijze duinen (heischraal), de internationale literatuur hanteert een range van 10 tot 20 kg. (pdf p27) Dat scheelt bijna een factor twee. Dat is binnen Nederland het verschil tussen wel of geen stikstofcrisis.

De Europese habitatrichtlijn dwingt ons om goed voor de natuur te zorgen. Dat is alleen in Nederland een regeling geworden met een tunnelvisie op stikstof, zonder dat terrein beherende organisaties gevraagd worden openbaar te vertellen of het überhaupt slecht gaat met hun natuurgebied. Zure grond vanwege zwaveluitstoot in de jaren tachtig en droogte zijn grotere problemen.

We zitten nu in de kafkaëske situatie dat we de economie en voedselveiligheid slopen om dat ene plantje te redden, dat eigenlijk water en een beetje kalk nodig heeft. Dit kabinet gaat het duurste medicijn in de geschiedenis van de mensheid toedienen, terwijl niet vaststaat dat de patiënt ziek is, en de patiënt aantoonbaar andere klachten heeft. Dit is pure kwakzalverij.

Het is ook zeer twijfelachtig hoe dit model tot stand is gekomen. Het hoorcollege meetfouten maken liet al zien dat stikstof in de lucht werd gemeten, recht boven een rioolput. Natuurlijk is er met de hand modelmatig gecorrigeerd voor die fouten. Helaas ontstaat er daardoor een behoorlijke afstand tussen harde meetwaarden en uiteindelijke resultaten. Steeds meer mening, steeds minder feit.

Elke normale student of wetenschapper had gewoon de zeecontainer met meetinstrumenten verhuisd naar een geschiktere locatie. Dat scheelt handwerk, beperkt de invloed van modellen en geeft een betere connectie met de echte wereld. Je moet jezelf als onderzoeker zo veel mogelijk uit het proces halen, en dat is hier tien jaar lang niet gebeurd. We moeten niet denken, maar doen.

Dit probleem is op te lossen door droge mest en urine van dieren niet meer te mengen. Dan voorkom je dat deze met elkaar reageren en onnodig onhandige stoffen met elkaar vormen. Ammoniak is een bijzonder simpel molecuul. (Een stikstofatoom met drie waterstofatomen). Goed oplosbaar in water en kan daarmee makkelijk gevangen en geïsoleerd worden. Dit doen we al sinds 1976 (pdf).

Als je de dunne fractie inclusief urine verwarmt, komt de ammoniak er als gas nog sneller uit. Dit ammoniakgas vang je op en laat je reageren met een zuur naar keuze en er ontstaat vloeibare kunstmest. Wat eerst een ongewenste uitstoot was, is nu een verkoopbaar product. Op die manier kunnen boeren meer stikstof invangen dan het kabinetsplan, tegen een fractie van de kosten.

Het restwater van dit proces is goed te gebruiken om de stal na te spoelen en op die manier nog meer ammoniak in water op te lossen en richting de stikstofkraker te krijgen. Het tweede voordeel is dat de stal continu wordt nagespoeld, er minder mest in de stal is, en daarmee minder methaan wordt uitgestoten. Methaan is een ernstiger broeikasgas dan koolstofdioxide.

Kraken wij stikstof, of kraakt deze minister ons inkomen & ons laatste avondmaal?

De T. van 8 juno

Reaguursels

Inloggen

Dit heeft helemaal niks met natuurbeheer te maken. De reden dat we dit moeten doen is dat de D66 zich wil profileren en een partij die intellectueel zo leeg is als de D66 komt dan met stikstof. Simpelweg omdat er niks anders is waarin ze verschillen van de overige kartelpartijen.

EenGoedBegin | 19-06-22 | 08:22

Het is van een gekmakende debiliteit waarmee de opvolgende kabinetten Rutte IV komen aanzetten. ‘Vergroening en verduurzaming’ op hoog tempo, energiezekerheid in het geding.
‘Stikstofcrisis’ om ‘de natuur’ te redden, een rechtszaak verloren van activistische hippies die niets anders doen dan rechtszaken. Waar is het hoger beroep dat tegen de uitspraak van de avondklok wél binnen een dag was geregeld. Voedselzekerheid op de helling.
Inmiddels woningschaarste mede dankzij stikstof en ook door een tsunami aan gelukszoekers. Met de tassen draagster van Rutte, mevrouwtje ‘ik weet het niet’ van der Wal, de heks waar-is-ze Kaag, de liegende Rutte en de rest van het rariteiten kabinet.

Dat ze het belang van zoveel mogelijk Nederlanders voor ogen hebben geloof ik niets meer van, de macht en het eigen belang dient men. De emotie regeert, de ratio die is seksistisch, racistisch en exclusief. Je hoeft niets te kunnen bij Rutte IV als je er maar goed op staat.

ratelaar | 19-06-22 | 07:58

En nog steeds zie je mensen die roepen dat stikstof in de atmosfeer zit en dat er dus niets aan de hand is.
Die mensen snappen blijkbaar het verschil niet tussen stikstof en stikstofverbindingen. Geen scheikunde gehad of zo.
Noem het dan geen stikstof in de media. Of zitten daar ok een stelletje alfa's inmiddels.

Want er is altijd wel een groep dom-rechts die dat in de echokamer blijft roepen.

AdvocatusDiaboli | 19-06-22 | 07:46

Gisteren min of meer conflict met de schoonouders over dit ..lezen alleen de Volkskrant, en dat is natuurlijk allemaal waar en kloppend. Dus mijn inbreng dat eea toch anders zou kunnen liggen was onzin, de overheid heeft het beste met ons voor...en wij waren te verwend geraakt...tsja, terwijl de airco lekker loeide in hun woning...weet niet, het lijkt wel of 90% van de bevolking alles klakkeloos slikt en gelooft.. over de andere themas diversiteit, immigratie hoef je helemaal niet te hebben, dat snapt u wel. Ik voel zelf ook helemaal geen betrokkenheid meer op/ in deze samenleving. Want raakvlakken zijn er nauwelijks nog.

Fra Lippo Lippi | 19-06-22 | 07:46

Planten en bomen nemen enorm veel CO2 op als ze in de groei zijn.. Zijn de planten en bomen uitgegroeid nemen ze minder CO2 op. Weide grazers zorgen ervoor dat de weide constant in de groei blijft door begrazing en daardoor blijven de weideplanten zoals gras veel CO2 opnemen. Wordt de weide en de wiedegrazers weggehaald dan vervalt de enorme opname van CO2.

jitro | 19-06-22 | 06:52

Edit.

Basil Fawlty | 19-06-22 | 05:38

Het is niet zo ingewikkeld. We hebben veels te veel dieren hier (vleesindustrie). De stront van al die dieren zorgt voor overmatige stikstofdepositie. Daardoor gaat natuur naar de klote. Er moet dus minder vee komen. Niet perse minder boeren of minder boerenland, maar 50% minder vee. En ja, industrie en luchtvaart moet proportioneel bijdragen. En ja, dit is allemaal grondig wetenschappelijk onderbouwd en de meetmethode is betrouwbaar en valide.

zeeman73 | 19-06-22 | 01:02 | 9

@AdvocatusDiaboli | 19-06-22 | 07:28:
Als je er 4 miljard mensen bijmaakt tussen het jaar 2000-2050 op de wereld, dan is daar niet tegenop de bezuinigen.

AdvocatusDiaboli | 19-06-22 | 07:30

50% van de stikstof in de Nederlandse atmosfeer komt uit het Ruhrgebied. Hoe denk je dat aan te pakken? Je papagaait alleen maar stetements van andere na. Statements die op niets gebaseerd zijn. Een boswachter die beweert dat de grond in zijn bos zuurder is dan Cola. Een eigenwijs iemand die dat met een tesstrpje voor vijverwater volledig ontkracht: Ph 7,1, netraal dus. Er is geen plaats meer op de gemiddeld mouw in Nederland door alles wat er op gespeld is.

Satertje | 19-06-22 | 08:17

De natuur ziet er volgens mij prima uit. Wat is het probleem? Sinds de jaren 70 nog nooit zoveel groene natuue gehad. De hoeveelheid mensen aan de andere kant. Ja die mag je wel halveren.

Spearhead | 19-06-22 | 08:29
▼ 6 antwoorden verborgen

De diverse kabinetten hebben best wel veel fouten gemaakt maar waar ze nu mee bezig zijn, zou betekenen dat ze een grote groep hardwerkende mensen (familiebedrijven) de nek omdraaien waarbij achteraf gezegd gaat worden, dit hebben wij verkeerd ingeschat. Dit mag niet gebeuren!!

kneuterzak | 19-06-22 | 00:58

Het stikstofbeleid van het kabinet kan me gestolen worden. Daar deugt net zo weinig van als van de (sociaal) economisch volledig scheef gelopen agrarische sector in Nederland en Europa. Dat we meer importeren dan we exporteren maakt de situatie alleen maar ridiculer en het feit dat de Fransen en de EU er een welhaast Chinees landbouwbeleid op nahouden zou geen vrijbrief moeten zijn om dan ook maar kunstmatig een op sterven na dode sector in leven te houden. Van het gemiddelde netto inkomen van de Nederlandse boer wordt bijna twee derde gesubsidieerd. En dat terwijl mijn biefstuk uit Argentinië goedkoper en lekkerder is. Het sentiment in Nederland om de agrarische sector in stand te houden rust op weinig meer dan emoties van nostalgie en chauvinisme. Met beide emoties is weinig mis, behalve wanneer het de pijlers van matig economisch beleid zijn. Daar waar KLM, boeren en cultuurgeiten samenkomen, ‘s lands schier onuitputtelijke subsidieruif “omdat we als land toch een luchtvaartmaatschappij, breed cultuuraanbod en agrarische sector moeten hebben”. En tussen het koeienknuffelen door omarmt half Nederland een sector die haar argumenten kracht bijzet door met shovels de puien uit gemeentehuizen te rammen, het land platlegt, zich vervolgde Joden acht en over de hele breedte eigenlijk gewoon schijt heeft aan de rest van Nederland omdat hun zoon per se het bedrijf moet overnemen want familietraditie en nostalgie. Hup voor de Argentijnse ranchero en zijn superieure dode koe.

nietzomoeilijk | 19-06-22 | 00:08 | 13

@nietzomoeilijk | 19-06-22 | 07:34: onderbouw jouw bewering dan, jij beweert iets. Netto inkomen, hoe is dat gedefinieerd? Over welke jaren spreken we? Wat is de definitie van een boer? En nee, de RIVM modellen, aannames en gehanteerde data zijn niet heilig.

therealbraindump | 19-06-22 | 07:40

@therealbraindump | 19-06-22 | 07:40: Niets modellen, niets RIVM (wat zou het RIVM hier in hemelsnaam mee te maken hebben?). CBS statistieken van afgelopen jaar.

nietzomoeilijk | 19-06-22 | 08:11

@nietzomoeilijk | 19-06-22 | 08:11: terecht punt van het RIVM, het is nog vroeg.. laat onverlet dat ik de claim dat tweederde van het netto inkomen van boeren gesubsidieerd wordt niet geloof. En wist u dat iedere boer ongeveer 10 anderen aan het werk houdt. Maak dan nog maar een keer een sommetje. Door goed gekozen systeemgrenzen proberen partijen een beeld te schetsen wat bij de eigen agenda past, ik blijf daarom altijd sceptisch, the science is not settled.

therealbraindump | 19-06-22 | 08:34
▼ 10 antwoorden verborgen

Heel dit artikel is totaal nutteloos. Het gaat er de overheid om boeren weg te halen en er huizen voor in de plaats te zetten die volgestopt worden met miljoenen asielzoekers of mensen uit Franse achterbuurten. Dit allemaal opdat heel Nederland een grote stad wordt zonder enige natuur maar met 50 miljoen inwoners die allemaal auto rijden. Want dat is heel goed voor de natuur.

Rest In Privacy | 19-06-22 | 00:05

Die Feynman, die heeft overal verstand van.

Schadenfreude | 19-06-22 | 00:04 | 1

Duidelijk meer dan de minister die er over gaat....

Foxcave | 19-06-22 | 06:33

Ik vraag me trouwens af of uitkopen van de boeren betekent dat ze dan ook hun land kwijt zijn? Of wordt alleen betaald om het aantal koeien, cq uitstoot, te reduceren?

Nietdanjatoch | 18-06-22 | 23:49

Verzoekje aan de Roze Plopkap: ga eens na wat minister van der Wal als vooropleiding heeft genoten?
Deze website doet daar nogal vaag over: www.parlement.com/id/vkjob68s3psk/ch_...

happen_maar | 18-06-22 | 23:48 | 1

Opleiding
1993
Havo Jac P. Thijsse College, Castricum
1993-1997
Facility management, Hogeschool Holland Diemen
2002
Didactische graad HBO lesbevoegdheid

Tja….

Troost1958 | 19-06-22 | 00:12

Kaag vindt dat vrouwenhaat in Nederland toeneemt en haast middeleeuwse vorm krijgt. Zou dat te komen door veranderende demografie in Nederland? Als je jaarlijks honderdduizend mensen met ideeën uit de middeleeuwen opneemt in de samenleving, heeft dat nu eenmaal invloed op denkbeelden in die samenleving. Dat moet als vrouw van de wereld met een geschiedenis in het MO toch bij uitstek weten?

Bataafje | 19-06-22 | 00:43

Ja maar, dan gaan alle D66ers huilen!

Cor Netto | 18-06-22 | 23:21

Goed punt. Voor 35mrd kun je aardig wat stikstof reducerende innovatie en implementatie financieren. En dan de technologie exporteren. Nu gaan we die boeren uitkopen en het land volplempen met huizen voor oa asielzoekers. Dus extra kosten. Het klopt gewoon niet.

Nietdanjatoch | 18-06-22 | 23:02 | 3

Het gaat ook alleen maar om plek voor asielzoekers. Stikstof is er alleen maar om de boeren weg te krijgen

Dr. Pown3rt | 18-06-22 | 23:14

Ik geloof niet in een complot, maar de uitkomst is hetzelfde.

Nietdanjatoch | 18-06-22 | 23:24

Eigenlijk vind ik dat we met zijn allen dit moeten stoppen. Geen idee hoe ofzo, maar wat mij betreft is alles gerechtvaardigd.
Dit plan is onomkeerbaar en heeft gigantische gevolgen. We kunnen D66 hier echt niet mee weg laten komen.

C1O2 | 18-06-22 | 22:41 | 3

VVD en CDA moeten regeerakkoord openbreken of de stekker eruit trekken.

Nietdanjatoch | 18-06-22 | 22:57

Geheel mee eens

Jansen63 | 18-06-22 | 23:25

Het gaat zoals vrijwel iedereen op geenstijl snapt niet om de stikstof. Het gaat om land vrij te maken voor... vul mas in. Asielzoekers, huizen voor de rest en vooral industrie. Want die vervuilende nauwelijks. Iedere niet geïndoctrineerd weldenkende mens ziet hier dwars doorheen.

WatZalIkErvanZeggen | 18-06-22 | 22:36 | 2

Begrijp ik goed dat de boeren uitgekocht worden met landbouw grondprijzen en de koper (overheid) deze grond als dure bouwgrond weer verkoopt ? En die dure bouwgrond voor sociale woningbouw betalen wij weer met z'n allen ?

Vesta | 18-06-22 | 23:33

@Vesta | 18-06-22 | 23:33: uiteindelijk wel ja. De bestemmingsplan wijziging volgt na een paar jaar.

Vandeanderekant | 19-06-22 | 07:05

Leuk stukje van Feynman maar het gaat helemaal niet om die uitstoot. Boeren moeten weg want onteigende grond kunt je heel duur doorverkopen en homo sapiens is een veel beter verdienmodel voor hoogopgeleid maar niets kunnend Nederland dan koe, kip en koren. Zo simpel is het allemaal, puur ordinaire verdienmodellen.

Graaisnaaiert | 18-06-22 | 22:27 | 1

Inderdaad D66 zit helemaal niet te wachten op een technische oplossing. Dit "probleem" is veel te mooi voor hun, totdat een boer zei: de stikstof mogen ze kopen maar van mijn grond blijven ze af.

Doerak | 18-06-22 | 22:47

Dit hele beleid is waanzin. Niet alleen de stikstofwaanzin maar bijna elk ander terrein idem dito. Kan de reden misschien zijn dat de tweede kamer en vak K bemand worden door (bijna) uitsluitend ambtenaren? Het uitgeven van andermans geld zoals nu steeds wordt voorgesteld leidt niet tot een oplossing voor het gestelde probleem maar alleen maar tot meer discussie, hogere lasten en terugkerende vraagstukken.

DenkenDanDoen | 18-06-22 | 22:17

Marianne Zwagerman heeft in haar Dwars Nieuws een soort Snijtafel van het laatste vvd-congres gemaakt, beginnend met het gezwatel van Sophie Hermans die niet ziet dat de implosie van de vvd zich in slow motion voltrekt en uitgebreid de motie van wetenschapper (TU) Mirjam Nelisse behandelend die aangeeft dat 1: het model niet goed gemodelleerd is, ook aangegeven door dhr. Rabbinge van de commissie Remkes
2: Het model niet goed gebruikt wordt (commissie Hordijk)
3: De Kritische Depositie Waarden, de KDW's, zijn niet kritisch (PBL)
4: Uit de wob blijkt dat de commissie Hordijk informatie miste
De motie is door 51% van de vvd-leden gesteund.
www.youtube.com/watch?v=uEnw2KQv6b0&a...
Volgens Zwagerman zal het uitvoeren van de huidige plannen tot heel veel rechtszaken leiden.

grietmetgroenefiets | 18-06-22 | 22:15 | 1

Dat was een enerverend stukje van mevrouw Zwagerman, daar moesten veel meer mensen naar kijken.

Verbandmeester | 18-06-22 | 23:55

Dus dieren en planten gaan naar de tering bij teveel stikstof. Anders gezegd, de verhoudingen verschuiven. Maar wat is dan de ideale grens? Teveel stikstof die neerslaat en bepaalde planten krijgen de overhand en dat is slechts blijkbaar. Maar te weinig zou dan de overhand betekenen voor andere planten, gaan we dan bijstoken ofzo? Heb namelijk niet het idee dat er een ideaal getal is waar we naartoe moeten en dat het realistisch is om te denken dat we dat altijd vast te kunnen houden.

Super Grover | 18-06-22 | 22:13 | 4

Er is geen ideaal getal, om de simpele reden dat de ene plant meer stikstof nodig heeft om te groeien dan de andere. Zonder kunnen ze allemaal niet. Zo kan een gewas als erwten zelf voldoende stikstof uit de lucht halen om te groeien, terwijl voor een gewas als aardappelen of wintertarwe ongeveer zo'n 200 kg zuivere N wordt gegeven. dat kan in de vorm van kunstmest of in de vorm van drijfmest. Gebruikelijk is een combinatie van die 2 om een zo optimaal mogelijke hoeveelheid te geven.

Plantendokter | 18-06-22 | 22:27

Daarom in Duitsland juist gebieden met te weinig stikstof. Hier gaan ze alleen uit van de meest schrale grond.

Verder opvallend dat. Ze juist voor de Peel en Gelderse vallei gaan lekker dichtbij respectievelijk Utrecht/Amsterdam en natuur dichtbij. En bij Eindhoven l/Arnhem Nijmegen. Dus waardevolle grond en lekkerdichtbin de linkse bolwerken/universiteiten. Ze Weten wel waar ze willen wonen en wat ze prins bril en blackrock beloofd is

Snap_het_ook_niet | 18-06-22 | 22:46

@grietmetgroenefiets | 18-06-22 | 22:25: Nee, het is een soort tuinieren waarbij bepaalde planten en dieren de voorkeur genieten. Zo gaat dat in Nederland op elk natuurlijk terrein. Diversiteit heeft er niets mee te maken. In principe is het meer voedingsstoffen in de bodem dan ook meer plantengroei. Maar men wil arme grond voor bepaalde soorten die de voorkeur hebben. Puur subjectief. Overigens heb je dankzij menselijke activiteiten al allerlei variëteiten. Met grind en kiezel langs de spoorlijn krijg je al een totaal andere vegetatie. Er is helemaal geen stikstof probleem. het probleem zit in de hoofden van wat verwarde figuren die toevallig veel invloed hebben op het beleid en politieke besluitvorming. Kort samengevat: Knettergek en zelfs boosaardig om daarvoor de boeren de trots van de natie als vijandig te bestempelen.

dijkbewaker | 19-06-22 | 00:14
▼ 1 antwoord verborgen

Onzinnig. Over 80 jaar hebben we met minimaal 3°C opwarming te maken en is er weinig over van de natuurgebieden. Dan hebben we juist een groot deel van deze gebieden nodig ter compensatie van het agrarisch land dat verzilt raakt. Gewoon deze gebieden alvast volproppen met stikstof zodat we tegen die tijd niet in de problemen komen m.b.t. bemesting omdat de veestapel gedecimeerd is.

kleybeuker | 18-06-22 | 22:10

Even tot hier mag van mij nu letterlijk genomen worden.
De lachband moet het laten lijken of het grappig inkijk naar het ongemak bij het publiek op de achtergrond.
Slechtste uitzending ooit vertoond.

likdoorn | 18-06-22 | 22:10 | 1

De mooiste uitzending en ze vertellen de waarheid.

drfiets | 18-06-22 | 22:32

Goed stuk! De leugens van de regering moeten gestopt worden. De boeren moeten weg om er bouwgrond van te maken, stikstof is een makkelijk middel hiervoor maar ze vergissen zich. Steun aan de boeren.

Jansen63 | 18-06-22 | 22:06

Ik mis ook de fundamentele onderliggende vraag: (aangenomen dat de kwetsbare natuur achteruit gaat; merk ik persoonlijk nog weinig van ondanks wekelijkse tochten over Veluwse heide) is het de samenleving echt zo veel opoffering (financieel, economische, ruimtelijke beperkingen etc) waard om koste wat kost natuurtypen in stand te houden die in Nederland zijn gecreëerd door destijds intensieve landbouw (waardoor alle voedingsstoffen uit de bodem zijn opgebruikt) en afplaggen. Heide en zandgebieden zijn in Nederland gecreëerd en zijn niet natuurlijk voor Nederland. Kennelijk verhoudt dit type natuur zich ook slecht tot andere maatschappelijke belangen en zal er altijd duur actief beheer (met afplaggen) nodig blijven om te zorgen dat de grond zo voedselarm blijft.

Mickdestok | 18-06-22 | 22:00 | 3

Zo mogelijk ook meer gebieden als de Oostvaardersplassen met al dat opgehokte en uitgehongerde vee, een doorslaand succes immers. En zoveel zeehonden op het Wad dat de beleidsmakers van het aanmeldcentrum in Ter Apel het schaamrood op de kaken krijgen.

goedverstaander | 18-06-22 | 22:07

Nee, kijk, luister. Dat is democratisch besloten. We hebben immers met zijn allen de natura2000-gebieden vastgelegd.

nieuwe_Deen | 18-06-22 | 22:07

@nieuwe_Deen | 18-06-22 | 22:07: Klopt gedeeltelijk, er is besloten dat natura200 geen schaduwwerking zou hebben op de economie in de gebieden eromheen. Maar daar dacht het Europees-hof anders over

Doerak | 18-06-22 | 22:23

Ze doen ook een experiment met zeewier als koedenvoer.
Dan schijnen ze ook minder ammoniak uit te scheten. Of was het boeren.

Als ze een grassoort zodanig kunnen manipuleren dat koeden niet meer raar poepen, dan kan dat ook een oplossing zijn. Een soort ontscheurgras.

AdvocatusDiaboli | 18-06-22 | 21:56 | 2

Je kunt niet ongeremd zeewier eten, helaas, want het is erg lekker. 10 gram per dag is de max voor homo sapiens, ivm een teveel aan jodium. Ook koeien zullen er niet onbeperkt van mogen smikkelen, helaas.

Graaisnaaiert | 18-06-22 | 22:04

Oude koeden zitten sowieso in de sloot dus daar heb je qua uitstoot dan weer weinig omkijken naar.

goedverstaander | 18-06-22 | 22:04

Is het niet mogelijk om dit artikel naar mailbox van alle tweede kamer leden te sturen ? Misschien dat er nog een enkele het licht gaat zien. Behalve die van D'66 uiteraard, die weten toch alles beter. Overigens verdwijnt er maar een klein deel van de stikstof via het grondwater of de lucht, het grootste deel wordt opgenomen door de planten, bomen, struiken die het omzetten in bladgroei.

Plantendokter | 18-06-22 | 21:56 | 2

Plantendokter, hoe zit het met successie van het gebied zelf. Als je niets doet met een schraal natuur gebied ontwikkeld het zichzelf en komt er meer stikstof in de bodem, ook als je geen ammoniak zou aanvoeren (maar gaat dan wel minder snel). Klopt dat?

Doerak | 18-06-22 | 22:26

@Doerak | 18-06-22 | 22:26: ja dat klopt. Want uiteindelijk is elke plant die afsterft ook weer bemesting (compost) Op onze afgeplagde grond groeien nu pioniersplanten. Die worden opgevolgde door andere planten en uiteindelijk bos. Soorten zijn afhankelijk van bodem en temperatuur en lengte van de dagen ed.
En het zijn de pioniersplanten, zeg maar wat na de bosbrand komt, wat ze nu willen behouden.

Vandeanderekant | 19-06-22 | 07:14

Wat ik vanmiddag al postte in het Severodonjetkstopic:
"... en laat dat alsjeblieft een les zijn voor hoe we Poetin moeten aanpakken. En in het verlengde daarvan Xi Jinping want ook daar zijn "we" nog veel te naief in. Het enige waar wij in investeren is bevolkingsgroei en "kennis", verbouwen van vreten wordt uitgefaseerd, de maakindustrie het continent afgetrapt en straks weten we alles maar hebben en kunnen we helemaal niks meer. En dan? Bedelen op de blote knietjes bij Moskou en Peking zeker of we tegen woekerprijzen hun hapjes en appjes mogen kopen zeker. Kom nou toch. Levensgevaarlijke ontwikkeling dit."
.
Het hangt allemaal samen en in deze gevaarlijke tijd gaan wij lopen goochelen met de voedselvoorziening vanwege een cijfermatige constructie. Alsof nieuwe holen voor homo sapiens met alles wat daarbij komt niet zorgen voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Is dat al eens becijferd? Neuh, vast niet. Centjes, centjes, centjes, zo ordinair is het. Complete waanzin dit!

Graaisnaaiert | 18-06-22 | 21:55

Haha, je kan wel stikstof uit mest halen, maar hoe haal je een leugen uit een een Paars overheidsbeleid?

Sneerpoets | 18-06-22 | 21:55

als die biodiversiteit zo belangrijk was, hadden we het bij 100.000 Bataven in de voortdurend onderlopende Rijndelta moeten houden. Maar ja, we moesten zo nodig de boel droogmalen, afplaggen, dijken aanleggen.

Maar waag t niet te zeggen dat de hoeveelheid inwoners van dit land met hun bijbehorende behoefte aan betegelde achtertuinen en industrieterreinen de root of all evil is.

Nederland is een park en heeft geen natuur. Biodiversiteit is al 4 eeuwen aan t afnemen. Deal with it. Adapt or die.

Dr.Utker | 18-06-22 | 21:54

Boeren mogen niet bij bestuurders langskomen volgens D66 maar Rutte mag wel zeggen dat Oekraïne ook mijn oorlog is.
Wat is de grootste inbreuk?
En wat een aanfluiting die(ex) militairen die zo verrukt zijn nu Rutte excuus heeft aangeboden.

likdoorn | 18-06-22 | 21:51

Daarnaast duurt het 20 tot 30 jaar tot de biodiversiteit is teruggekeerd op plekken waar deze de wenselijk vorm terug kan krijgen volgens verzonnen normen. Met andere woorden, nutteloos.

Als je het klimaat een andere weg op gaat sturen, zet je middelen daar in waar dit het meeste nut heeft, dat is niet in NL.
1000 miljard inzitten om een 0.00000005c. verwarming van deze aardbol tegen te gaan is niet enkel verspilling, het is misdadig naar mensen de inwoners van dit land. Veiligheid, scholing, noem het maar op, dat zijn thema's die gebaat zijn bij mensen anders dan D66 en dikke Frans.

donkieshot | 18-06-22 | 21:47 | 1

Eens maar urgenda stapt naar de rechter en het recht op wonen en wat u noemt is kennelijk van ondergeschikt belang is de grondwet maar en daar gaat een Europees regeltje boven.

Pensionista | 18-06-22 | 22:49

En ja hoor.... Het hersenspoelen is in het programma 'even tot hier' weer gestart.

Tjatiswat | 18-06-22 | 21:44 | 2

Ik zit ook echt met verbazing te kijken. Zapte langs en was benieuwd wat ze op de staatsomroep zouden zeggen over deze kwestie, maar het is gelijk wappies, FvD en wetenschapsontkenning ...

C1O2 | 18-06-22 | 21:47

Het is maar weer eens duidelijk wiens brood men.....
Zouden de grapjassen in deze uitzending nog een stemadvies voor ons hebben.

likdoorn | 18-06-22 | 21:59

Puik stukje Feynman. Wat mij verbaast is dat het rekenmodel van Wageningen nog steeds niet vrijgegeven is. Een rekenmodel wat statistisch bewerkt en "gekalibreerd" wordt door het RIVM zodat er enorme trends ontstaan in de meetresultaten van ammoniak en stikstofoxiden.

Het zorgwekkende is dat de politiek haar besluiten neemt op basis van niet bestaande trends. Wageningen lacht want die krijgen er dik voor betaald. Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat een "onderzoek" of "rapport" uitkomsten bevat die overeenstemmen met de visie van degene die betaalt.

Herhaal deze uitkomsten 24/7 op de staatstelevisie die grotendeels onder het bestuur staat van diezelfde pipo's die ook de onderzoeken betaalt, en de kijker weet niet beter dan dat het enorm slecht gesteld is met de natuur.

Roege | 18-06-22 | 21:40

Nadat de maakindustrie al is verdwenen moeten nu ook de andere primaire bijdragers aan de belastingkas ook weg. Ben benieuwd hoe men straks primair belastinggeld geld gaat ophalen. Nog hogere belasting? Dat "feestje" houdt ook snel op.

Basil Fawlty | 18-06-22 | 21:40 | 6

En de havens van Rotterdam gaan er volgend jaar aan. Dan door waterkwaliteit regels van de EU. Oplossing volgens NRC. De nieuwe waterweg laten verzanden. Dus Botlek en Moerdijk kapot gemaakt. De “liberalen” gaan er voor om elke pijler van de economie kapot te maken.

Snap_het_ook_niet | 18-06-22 | 23:07

@Basil Fawlty | 18-06-22 | 22:05:
Daar doet Den Haag niet aan omdat de meeste Nederlandse stemgerechtigden er niet aan doen. Nederland, kennisland, het zal, maat een beetje vrijdenken, informatie opnemen, patronen zien, lange termijn denken..
Nee, dat is de meeste burgers niet bepaald met de paplepel ingegoten. Dus dan krijg je dit, een exponentiële toename van wanbeid en nepotisme, waarbij we volgens mij ineens heel snel de kromming voorbij schieten.

Wie/wat houdt het nog tegen?

WasHetMaarMakkelijk | 19-06-22 | 00:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Het enige gevaar van stikstof is de naam.

Piet-Kietelaar | 18-06-22 | 21:40

Prima stuk. Maar je preekt voor de bühne, of voor dovemansoren. Johan Derksen had volkomen gelijk toen hij beweerde dat de stikstofnorm heilig is verklaard.

Muxje | 18-06-22 | 21:36 | 1

We zitten tegenwoordig tegen 1 grote theatervoorstelling in de Haagse kaasstolp aan te kijken gespeeld door acteurs die geloven dat hun rol de realiteit is. Ze zien ook geenbuitenwereld meer maar hebben die vooralsnog wel nog aan een touwtje.
Ik hoop maar dat de wal het schip snel keert. Allemaal captain Ahabs daar.

Nichtsneues | 18-06-22 | 22:06

Prima artikel Feynman ! Ik kan daar nog aan toe voegen dat de stikstof uitstoot van de veehouderij sinds 1990 met tweederde is afgenomen. Dit is bereikt door het direct injecteren van de mest in de bodem, aanpassingen in stallen en opslagsilo's. Dat gezegd hebbende, hoe kan de natuur er dan zo op achteruit zijn gegaan ?? En nu moeten veehouders aan de rand van een natuurgebied vertrekken, terwijl hier in de omgeving in datzelfde natuurgebied Galloway runderen en Koninkspaarden lopen. Blijkbaar poepen die toch iets anders.

Plantendokter | 18-06-22 | 21:35 | 1

Spijker.
Kop.
Raak.

Wijze uit het Oosten | 18-06-22 | 21:51

Een ontnuchterend interview met Sybe Schaap, een voormalig eerste kamerlid van de vvd, op het youtubekanaal de nieuwe wereld www.youtube.com/watch?v=37Y_irWXtcg waarin hij zich beklaagt over de inhoudelijke kennis van de tweede kamer en de ambtenarij waar procesmanagers de tent runnen, m.i. een aanrader om een keer te bekijken.

therealbraindump | 18-06-22 | 21:33 | 4

Ik kende het niet. Goede tip.

goedverstaander | 18-06-22 | 21:37

@TonAlias | 18-06-22 | 21:36: het kennisniveau in de tweede kamer is werkelijk om te janken. De meerderheid heeft een ambtelijke achtergrond en een alfa studie en degene die het beste een verhaal kan vertellen wint, niet degene die inhoudelijk het beste verhaal heeft.

therealbraindump | 18-06-22 | 21:40

De geachte afgevaardigden zijn zichtbaar meer bezig om gezien te worden, dan nuttige bijdragen te leveren, voor zover dat van de gemiddelde volksvertegenwoordiger kan worden verwacht gezien de achtergronden en de krampachtige lust naar macht, zonder zich- een uitzondering daargelaten- te verdiepen in hetgeen bij de bevolking leeft.

Squeezelover | 18-06-22 | 21:48
▼ 1 antwoord verborgen

We zijn voor iedereen en laten niemand stikken. Boeren worden gesloopt, woningen kunnen niet worden gebouwd. Reizen willen ze niet, alleen voor hunzelf, vrouwen worden aangevallen terwijl Bergkamp selectief aanvalt " wat is u vraag" . Thuis bezoeken, een festival vermijden enz zijn praktijken waar heel veel politici mee te maken hebben , nooit geen actie over gehoord van kaag. Over vrouwen gesproken zag een man lekker in t shirt rond lopen terwijl zijn schatje helemaal ingepakt erbij liep.

foxhunter | 18-06-22 | 21:31 | 3

Die vrouw kiest daar zelf voor. Wat er onder die lappen zit is haar privé. Een sterke, vrije vrouw, die doelbewust krachtige keuzes maakt.

WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:34
-weggejorist-
WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:50

Kortom, flauwekulbeleid…

Wijze uit het Oosten | 18-06-22 | 21:29

Om de leveringszekerheid van energie voor komende winter te garanderen sorteert klimaatminister Rob Jetten (D66) erop voor dat hij mogelijk op korte termijn al impopulaire maatregelen moet nemen.

Gedacht kan dan worden aan extra kolenstook. In de Tweede Kamer en bij deskundigen gaan al langer stemmen op om onze moderne kolencentrales -die nu vanwege klimaatmaatregelen deels dicht zijn- te heropenen.

Jetten beloofde D66 leden dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over extra CO2-uitstoot als impopulaire maatregelen genomen worden. „Dan nemen we voor komende jaren aanvullende maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken, zodat we in 2030 de beloofde 60 procent reductie toch voor elkaar krijgen.”

Cornelis12 | 18-06-22 | 21:26 | 5

Zo is het, als er 1 "het" voor elkaar kan krijgen dan is het robje wel.

WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:32

Het zure is dat die eigenaren van kolencentrales liever niet dan wel stoken. Niet stoken geeft hogere winsten

Nietdanjatoch | 18-06-22 | 22:56

Maakt mij niet uit RJ, al ga je bomen opstoken

sgaapje | 19-06-22 | 00:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Jamaar, het is wel heel erg heet voor 19 juni, misschien wel de heetste 19 juni ooit(!). Dus er moet wel een probleem met de natuur zijn.

WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:26

En wederom wordt met een heleboel logica voorbij gegaan aan dat het het doel niet stikstofreductie is maar boerenreductie. Stikstof is daar nu even een handige knuppel voor.

PolarWolf | 18-06-22 | 21:24 | 1

Zo is het. Dit kabinet wil minder boeren zodat er meer grond is om op te bouwen. Maar niet voor u en mij, maar voor de ongebreidelde instroom van kansenparels waar niemand ooit een mening over is gevraagd.

Weetje71 | 18-06-22 | 22:08

Scheitziek word ik van het gezeur over stikstof. Maar je kan niet vaak genoeg over schrijven hoe belachelijk het gedram erover is.

Leptob | 18-06-22 | 21:19

Ondertussen op het D66 feestje:
"D66'ers op congres: stikstofplannen onverkort uitvoeren"
nos.nl/artikel/2433165-d66-ers-op-con...
Dan weet je dat het door wordt gezet door het kabinet.

Basil Fawlty | 18-06-22 | 21:18 | 9

@Basil Fawlty | 18-06-22 | 21:30:
Nee, daar is een zero fucks given wel op zijn plaats. Eigenlijk ben je echt te dom om te schijten als je meer van zo'n congres verwacht dan dat de kopstukken even naar je komen zwaaien.

WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:37

@WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:37:
En dat in een zaal die driekwart leeg is en de voorste rijen gevuld met de paladijnen van Rutte. Moet je toch te denken geven.

Basil Fawlty | 19-06-22 | 05:08

@Basil Fawlty | 18-06-22 | 21:30: Hoho, niet zo denigrerend over de rodebroekendragert. Ook ik heb weleens een rode broek aan, maar ik heb vrij weinig op met de vvd.

Verbandmeester | 19-06-22 | 06:45
▼ 6 antwoorden verborgen

De stikstofcrisis vindt zich hoofdzakelijk in de hoofden van de beleidsmakers plaats.
Met een paar belangrijke elementen:
- niemand durft kritisch te zijn in de angst zijn baan/inkomsten kwijt te raken.
- Nederland wil altijd weer het braafste jongentje van de klas zijn en meer doen en verder gaan dan de rest.
- heel veel van het geld dat beschikbaar wordt gesteld om het probleem op te lossen komt in de baantjescarrousel terecht.

Osdorpertje | 18-06-22 | 21:18

Ik hoor steeds de rechter heeft besloten dus het moet.

Ik hoor " we hebben de natuurgebieden verkeert ingedient " .... maar de rechter heeft besloten dat het gewoon moet.

Ik hoortde een aantal jaren terug als een als een Euro lidstaat een meerderjarig begrotings tekort had boven x procent, dat het desbetreffende land dan beboet en gedwongen werd dit aan te corrigeren ........................ Frankrijk zei toen het hen overkwam: "Wie maakt ons wat en die boete betalen we ook niet"

En Europa zei: 'ok' ..... geen rechter sprak zich uit dat het toch moest.

Maar hier luisteren we naar de rechter die opbasis van niet geheel juiste aannames zegt " dat het gewoon moet"

Absurd !!

Ervaringsdeskundige | 18-06-22 | 21:18 | 4

En weet je nog toen onze rechter de avondklok verbood? Nog dezelfde avond werd dit verbod middels een spoedzitting van tafel geveegd/uitgesteld. En daarna met een recordsnelheid een wetswijziging door de kamer gejast. Het kan dus wel en dit is gewoon een keuze van het kabinet.

Wim_Kut | 18-06-22 | 21:36

De rechter kijkt naar regels en past dat toe. Die regels zijn gemaakt door de regering Rutte en de Tweede Kamer, u heeft daar vast wel eens van gehoord.
Het is dus niet zo dat de rechter de Waarheid verkondigt, het is wel zo dat die een draai geeft aan de regels die in Den Haag bedacht zijn. *bedacht*, inclusief politiek wisselgeld en pluche-uitruil, baantjes etc. etc.

Het mooie is: de regels kunnen veranderen ! Dat doet Rutte aan de lopende band, vooral als hij een keer geen zin heeft in een wet. Die schuift hij dan gewoon opzij of haalt een papiertje uit de kast dat wat anders zegt wat dan opeens zou gelden.

Dat kan hier dus ook. Wat weerhoudt hem daar toch van ?
Volgens mij moeten we het zoeken in politiek wisselgeld, buitenland, EU, plucheplakkerij en persoonlijke relaties. Aan landsbelang en kiezers doen ze daar niet meer dus die kunnen we overslaan.

Nichtsneues | 18-06-22 | 22:13

@Wim_Kut | 18-06-22 | 21:36: en dat was dus de urgenda rechter. Gewenste uitkomst gegarandeerd. Seksfilm omdat ze vriendjes was met van dissel. En as gewoon netwerk corruptie

Snap_het_ook_niet | 18-06-22 | 23:41
▼ 1 antwoord verborgen

Je moet m,aar even het interview met die idioot van Farmers Defence Force lezen in de Volkskrant. Als er een zak met geld komt is het voeden van Nederland ineens niet meer van belang. Oprotten met die mais producerende leugenaars.

Skunk57 | 18-06-22 | 21:15 | 3

Niet vallen over de vorm. De vraag die beantwoord dient te worden is of we afhankelijk van het buitenland willen worden voor onze voedselvoorziening.

goedverstaander | 18-06-22 | 21:18

@goedverstaander | 18-06-22 | 21:18: dat worden we niet met de voorgenomen maatregelen, maar als jij je lekker allerlei onzin op de mouw wilt laten spelden door miljonairszoontjes met een grote bek, be my guest.

* | 18-06-22 | 21:20

@* | 18-06-22 | 21:20: Ik zag een naam voorbij komen. Geen idee wie die man is en het interesseert me ook geen reedt. Boeren hebben ongetwijfeld hun eigen agenda en hun eigen waarheid. Maar dat hebben politici eveneens. Maar als jij je lekker allerlei onzin op de mouw wilt laten spelden door politici met een grote bek die niets weten van de materie, be my guest.

goedverstaander | 18-06-22 | 21:27

De regering zou de ballen moeten hebben om te zeggen dat we slechts voor een beperkt aantal natuurgebieden ons best gaan doen: een aantal marginale natuurpostzegeloppervlakten kunnen we best aan hun lot overlaten. Als je op Europees niveau kijkt blijven er nog genoeg mooie natuurgebieden over.

Zeurders | 18-06-22 | 21:14

Leest lekker weg, en als het allemaal waar is, Feynman inmiddels kennende is dat zo, wordt dan de wanhoop niet steeds groter?

Ik weet niet hoe het te verwoorden.

GKJP | 18-06-22 | 21:12 | 3

Een soort van wanhoop in combinatie met boosheid en desinteresse, een vreemde mix, waarbij het mezelf tegen staat dat de component desinteresse steeds groter wordt bij mij. Weerzin.

WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:23

Probeer het in Morse

Mark van Leeuwen | 18-06-22 | 21:43

@Mark van Leeuwen | 18-06-22 | 21:43:

'lang-kort-lang'.

GKJP | 18-06-22 | 21:57

Dat gaat zomaar niet. Jullie een beetje gaan aantonen dat het allemaal anders opgelost kan worden. Die miljarden moeten uitgegeven worden, dat ga je die poiplitici heus niet zomaar afpakken.

HoniSoit | 18-06-22 | 21:11

Als een land wordt geregeerd door zo'n 130 dwingende stichtingen en verenigingen voor natuurbehoud en een regering met dezen heult, verlaat de rede het strijdtoneel en gaat geweld - óf nieuwe verkiezingen - het bestuur tot de rede dwingen. Wordt nog wat.

DumboJet | 18-06-22 | 21:07 | 1

Ik denk en hoop dat het op een breuk met Dram66 uitdraait.

Jupiler10 | 18-06-22 | 21:18

Ik was laatst nog even op Zandvoort voor een paar rondjes. Heb ook nog even langs het strand gewandeld. Wat schetst mijn verbazing toen ik zag dat de afstand vanaf de duinen tot aan de waterlijn nog net zo groot is als 40 jaar geleden?

Maar de boeren moeten weg, anders verzuipen we allemaal volgend jaar ofzo...

Joffri | 18-06-22 | 21:06 | 2

Rob Jetten wil weten of het toen eb was.

goedverstaander | 18-06-22 | 21:15

Uiteindelijk doen we in Nederland, onder de streep, nog steeds heelveel goed. Dat maakt onze gigantische ambtelijke kudde en dito politieke kaste voor een groot deel eigenlijk nutteloos.
Dus moet er werk en gewichtigheid verzonnen worden. Die 353 miljard dit jaar moeten wel op.

WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:20

Die luchtwassers werkten ook al zo goed.

Neuth | 18-06-22 | 21:05

Om alle zaken toch even in perspectief te zetten: Morgen weer golfen.

de Jager59 | 18-06-22 | 21:05 | 1

Kijk, zo kan het ook

Mark van Leeuwen | 18-06-22 | 21:42

Kon het artikel niet lezen, alleen de eerste alinea.
Maar goed ook, daar stond het populistische "doorpakken" maar weer eens geroeptoeterd.

Samen. Sterker. Doorpakken. Juist nu.
Holle retoriek.

WasHetMaarMakkelijk | 18-06-22 | 21:18

Paternotte: “We praten week in week uit over de vastgelopen woningmarkt. Maar als de uitstoot van stikstof niet snel omlaag gaat, komen die bouwvergunningen er niet”.

grietmetgroenefiets | 18-06-22 | 21:20

Ik mag hopen dat er kabinetschaamte uitbreekt, dan komt die crisis vanzelf.

donkieshot | 18-06-22 | 21:39
▼ 1 antwoord verborgen

Dus dat is onze toekomst; kiezen tussen dunne of dikke fractie.

Plukkieplukkie | 18-06-22 | 21:03

Uitspraken van Kaag en Paternotte kunnen lezen?
D66, op naar de 0 zetels dan maar.

Ommezwaai | 18-06-22 | 21:02 | 1

Absurde uitspraken, niveau nul.

Jupiler10 | 18-06-22 | 21:21

De productgroepen met de hoogste exportwaarde in 2021 zijn sierteeltproducten (12,0 miljard euro), vlees (9,1 miljard euro), zuivel en eieren (8,7 miljard euro), groente (7,2 miljard euro) en fruit (7,0 miljard euro).

Van alle landbouwimport komt 70% uiteindelijk weer in het buitenland terecht. Het merendeel direct als wederuitvoer (43%) en het overige deel na verwerking van de import in Nederland (27%). Dit betekent dat 30% van de landbouwimport in Nederland blijft, waarbij 17% direct bestemd is voor Nederlandse consumptie en 13% wordt geconsumeerd na verwerking in Nederland.
Bron; Rijksoverheid

Cornelis12 | 18-06-22 | 20:59 | 1

En je punt? Van alle passagiers die op Schiphol aan komen is de overgrote meerderheid ook een die weer verder gaat. Idem met de haven van Rotterdam. Ook wegdoen? Er is veel meer gemoeid met dergelijke industrieën. Hele ketens van vervoerders, verwerkers, handelaren. Bijna 10% van de werkgelegenheid in Nederland hangt samen met landbouw. Schiphol levert zo een 8 miljard per jaar op.

Super Grover | 18-06-22 | 22:21

Drietrapsraket. Eerst corona, nu stikstof en daarna klimaat.
De maatregelen worden met elke stap duurder en achterlijker.
Dan is Nederland blut en gaat de overheid met dwang eigendommen verdelen van de 'rijken' naar de 'armen'. En dat is dan helemaal oké, immers sprake van een noodtoestand en de ingehuurde experts zeggen dat er geen andere keus is.

C1O2 | 18-06-22 | 20:58 | 4
-weggejorist-
EEGlivesagain | 18-06-22 | 21:20

De coronadreiging moet alweer omhoog, dat maakt het makkelijker straks lastige mensen kalt te stellen als die gaan zeuren over boeren, stikstof en Oekraine. En natuurlijk over hun hard dalende inkomen waarbij Rutte IV ook nog allerlei verplichte extra kostenposten erbij verzint.

Rutte en Kaag: Let them eat cake ! (uitspraak die wrs nooit gedaan is maar nu wel van toepassing lijkt)

Ondertussen praat de minister van financiën over klimaat, stikstof en vrouwenrechten. Over inkomensdaling hoor ik niet meer dan dat ze ernaar kijkt en dat ze er niets aan kan doen. Wie wel ? Een goede minister van financiën misschien ?

Nichtsneues | 18-06-22 | 22:25
▼ 1 antwoord verborgen

De oplossing is overigens veel eenvoudiger, invoeren van accijns op kunstmest en veevoer en die stelselmatig verhogen, dan gaan de foute boeren vanzelf over de kop ten favore van de goede boeren en wordt de staatskas gevuld in plaats van leeggezogen door de foute boeren.

* | 18-06-22 | 20:57 | 3

Het afgelopen jaar is de prijs van kunstmest vervijfvoudigd, door de oorlog in Oekraine en de gestegen gasprijs. Dus die boeren gebruiken echt geen kilo meer dan noodzakelijk.

Plantendokter | 18-06-22 | 21:27

Als je snel een oplossing wilt om 20% minder stikstofdeposite te krijgen moet de wereld gewoon weer even in lockdown. Werkte in 2020 ook.

Harry_Witkamp | 18-06-22 | 22:27

We hebben een milieuprobleem en een verslaving aan fossiele brandstoffen.

thanseeuwen | 18-06-22 | 20:51 | 4

Als je er al in gelooft is de verslaving aan fossiele brandstoffen een klimaatprobleem en stikstof een milieuprobleem. Nogmaals, als je er al in gelooft.

HGL | 18-06-22 | 21:04

inderdaad, en drie miljard mensen teveel. Nederland kan wel naar de 15 miljoen. Europa naar 250 miljoen en de wereld naar 5 miljard.
Straks heeft NIgeria alleen 1 miljard inwoners.

AntiZanicz | 18-06-22 | 23:43
▼ 1 antwoord verborgen

VVD is tegen, dan moet de grootste kunstmest fabriek van Europa (sluiskil dacht ik) gesloten worden, en dat kan natuurlijk niet!
En die man is ook vast een VVDer.

boerk | 18-06-22 | 20:51

Prima stuk op de spelfout na

wilderst | 18-06-22 | 20:50 | 3

gebeurd?

quigg | 18-06-22 | 21:11

Gemeen hoor wilderst.

J.Cash | 18-06-22 | 21:15

@quigg | 18-06-22 | 21:11:
Ja. Het is trouwens geen spelfout.
Maar even terzake. Meten boven een rioolput…

J.Cash | 18-06-22 | 21:16

De schrijver van dit artikel begaat een grote fout: hij gaat ervan uit dat politici wetenschappelijke inzichten volgen. Nee hoor. Allereerst zijn politici te dom daarvoor, anders waren ze geen politicus geworden maar accountant, chirurg, makelaar of een andere grootverdiener. Ten tweede volgen politici nooit de wetenschap maar de stem. Want de stem geeft politici macht en macht geeft lekkere wijven en, nou ja u weet wat ik bedoel. En bovendien begrijpt de stem de wetenschap ook niet, dus dat is geen geschikt verhaal. Wat dan wel? Stikstof! Jan van de buren heeft geen idee wat stikstof is, maar vindt het eng klinken en is een stem. De boeren hebben weliswaar veel land maar weinig stemmen en kun je als politici negeren. Je kleedt het wat aan met milieu, grafieken en indrukwekkende bijvoeglijke naamwoorden en klaar is je verhaal. Stemmen verzekerd! Wat doen boeren en het milieu er dan nog toe? Niets. En als de zeespiegel stijgt, zit je als politicus allang in je chalet in Zwitserland koffielikeur te drinken met je maitresse. Het leven kan zo mooi zijn.

Albert61 | 18-06-22 | 20:50 | 3

De wetenschap is er om ervoor te zorgen dat het beleid mogelijk wordt. Zo zien politici dat ongeveer.

nieuwe_Deen | 18-06-22 | 21:28

De meeste landelijk actieve politici (u weet niet wie dat zijn) hebben een HBO of WO opleiding. Met diploma en vaak met werkervaring. Alleen protestpartijen zitten wat onder het gemiddelde. Daar zit meer dom aso profieervolk dat graag meerdere baantjes heeft met meerder pensioenvoorzieningen. Zoals PVV Roon MAchielse enz.

AntiZanicz | 18-06-22 | 23:41

@AntiZanicz | 18-06-22 | 23:41:

Kunnen we gewoon stoppen met alle alfa gamma studies ineens wetenschap te noemen ? Bij de meeste van die studies is er helemaal geen sprake van falsifieerbare hypotheses. Je roept gewoon wat, publiceert dat, als er ooit peer-review komt wat het tegenovergestelde resultaat behaalt, dan mompel je wat over 'niet hetzelfde' en rinse-repeat.

Maar ja, ik zal nu wel heel veel "WO-opgeleide" mensen op hun tenen trappen, maar het gros van de tweede kamer deed "bestuurskunde", "politicologie", "rechten" of een andere flut-studie. Daar moet je geen enkele kennis over stikstof-verbindingen (het is goddomme geen stikstof) verwachten.

Stikstof... man man je zegt toch ook niet dat een we koolstof oppompen uit Groningen, terwijl we het hebben over aardgas. Het niveau is bedroevend.

Joker1977 | 19-06-22 | 07:40

Wat krijgen we nu? Feynman die de 'wetenschappers' en ' experts' in twijfel trekt. Blijkbaar ben je niet zo bang voor stikstof...

INTP | 18-06-22 | 20:47 | 8

@Muxje | 18-06-22 | 21:32: aha selectief shoppen in de wetenschap en experts. Dat ken ik van Corona, dat noemen we wappies. Maakt de ontkenning van deze problematiek je dan een stikstofsjappie? Of laat dit duidelijk zien dat wetenschap verdeeld is en dat er altijd voor en tegenstanders zijn van bepaalde argumenten (zoals het ook hoort in de wetenschap),

INTP | 18-06-22 | 21:54

@INTP | 18-06-22 | 21:54: het is maar wat je wilt. Het is niet zo dat alles dood gaat van stikstof. Je krijgt andere planten, dat doet de natuur nu eenmaal zo. Hele stukken Nederland zijn omgehakt door de overheid omdat ze het landschap zo willen behouden. Dat heet dan natuurbeher en dan komen de stikstofnormen enzo weer langs maar eigenlijk zijn ze gewoon aan het tuinieren en leggen de tuin aan zoals ze dat leuk lijkt.
Net als thuis maar dan groter en met aan de haren erbij getrokken milieuargumenten.

Nichtsneues | 18-06-22 | 22:17

@Nichtsneues | 18-06-22 | 22:17: helemaal eens, ik vind dit stikstof beleid ook kolder. Het zijn echter wederom het rivm en geselecteerde wetenschappers die dit er doorheen moeten duwen. Ik hoop dat mensen ook zo kritisch worden als ze in het het najaar op basis van vage modellen en mogelijk weer opgehokt worden. Het grote verschil met deze crisis is denk ik dat er geen direct gevaar voor de eigen gezondheid is en er een duidelijk tegengeluid klinkt in de media. Dat ontbrak in de coronacrisis naar mijn mening. Over ammoniak gaan we in positieve zin nog veel horen in de toekomst want het is een ideale manier om waterstof te transporteren. Er moet enkel nog iets slims en efficiënte manier gevonden worden om de hoge temperaturen te creeeren die nodig zijn om het waterstof vrij te laten komen.

INTP | 18-06-22 | 22:34
▼ 5 antwoorden verborgen

M'n nieuwe klompen staan klaar voor woensdag

Mark van Leeuwen | 18-06-22 | 20:44

En ga niet de alchemist uithangen, want die konden onder de streep ook geen goud maken.

* | 18-06-22 | 20:43 | 1

Het is maar wat je goud noemt.....

onbekend | 18-06-22 | 20:52

helder!

VonHabeNichts | 18-06-22 | 20:42 | 1

zoals in de eerder luchtwassers. Er zit alleen maar een grote ventilator in. Daarmee kunnen ze de maatschappij weer vijf jaar bedriegen en CDA subsidie-trekken.

AntiZanicz | 18-06-22 | 23:38

Beetje kort door de bocht. Uiteindelijk is het een groot circulair systeem, dus de vraag is niet kapitalisme versus dat ene schraalminnende plantje, maar kapitalisme versus mensheid, want die natuur die redt zich wel.

* | 18-06-22 | 20:42 | 1

Perfecte kritiek.

cugel | 18-06-22 | 22:54

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl