Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

WokeWatch: Critical Race Theory ontmantelt zichzelf

Comment van een reaguurder met roetvegen.

Het conflict zit ingebakken in de niet weg te poetsen inconsequenties van Crtitical Theory. De revolutie is daarmee uiterst instabiel geworden.

Het feminisme is gebouwd op de vooronderstelling dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen, en dat de vrouwen door de mannen stelselmatig worden onderdrukt. De strijd van het feminisme is dan ook een strijd die erop gericht is de positie van vrouwen in een mannenwereld te verbeteren, en die strijd houdt acuut op een strijd te zijn als je het verschil tussen man en vrouw opheft. Dat is het hoofdargument dat J.K. Rowling, en zij niet alleen, naar voren schuift. 

Als je het onderscheid tussen vrouw en man wegrelativeert, dan is er geen feministische strijd meer. Een vrouw moet als vrouw en een man als man geïdentificeerd kunnen worden om überhaupt de samenleving aan te kunnen spreken op het systematisch discrimineren van vrouwen. Hetzelfde geldt voor homo's en lesbo's. Je kunt je pas definiëren als homo als je vooronderstelt dat er twee geslachten bestaan en dat jij 'valt' op het geslacht waar je ook jezelf toe rekent. Het hele onderscheid tussen homoseksueel en heteroseksueel valt of staat met het accepteren van het onderscheid tussen man en vrouw. De homobeweging kan zich enkel afzetten tegen een hetero-maatschappij als in beginsel dat onderscheid wordt onderschreven. 

In het racismedebat speelt iets soortgelijks. Dat je als zwarte, pardon: als Zwarte, gediscrimineerd wordt door de blanke, pardon: de witte, kun je enkel beweren als je vooronderstelt dat je de een als zwart en de ander als blank kunt identificeren. Er moet een rassenonderscheid zijn, want anders kan er geen sprake zijn van racisme.

Dus, voor vrouwen, homo's, lesbo's en POC's geldt dat hun strijd is gebaseerd op een eigenschap die aan hen kleeft, hun geslacht, hun geaardheid, hun huidskleur, en dat wanneer die eigenschap er niet zou zijn of als niet relevant wordt gezien er ook niets meer overblijft om voor te strijden:

"Ja, maar zijn wij in zekere zin niet allen vrouw?" is niet wat een feministe wil horen als ze strijdt voor gelijke lonen voor vrouwen en mannen.

"Ja, maar zijn wij niet allemaal homo?" is ook niet wat de gay activist wil horen. Die wil zich als gay blijven onderscheiden van enge cis-gender mannen en die engerds als vijand blijven zien.

"Ja, maar zij wij niet allemaal lesbisch?" klinkt de activistische lesbo ook niet als muziek in de oren. Zij wil zich juist af kunnen zetten tegen hetero-vrouwtjes.

"Ja, maar zijn wij niet allemaal een beetje zwart?" is vloeken in de kerk der Wokies, wordt ervaren als racisme pur sang, want de zwarte wil het zwart zijn voor zichzelf behouden, want als huidsleur niet meer relevant is, is hij zijn positie als systematisch onderdrukte kwijt.

Welnu, de trans activists gooien met hun ideologie roet in het eten van alle vovenstaande activisten. Want zij beroepen zich niet op de een of andere onvervreemdbare eigenschap die aan hen kleeft, integendeel, zij zeggen dat zij gediscrimineerd worden en onderdrukt vanwegen datgene wat zij wensen te zijn. Niet dat ze tot een bepaalde groep behoren is wat hen bindt in de strijd, nee, dat zij het behoren tot een groep, welke groep dan ook, voor zich opeisen is waarom zij zich achtergesteld voelen. 

De trans is niet "an sich" een slachtoffer, zoals de vrouw, de homo, de lesbo of de POC, nee, de trans wordt slachtoffer wanneer hij of zij zich lid verklaart van een groep waartoe hij of zij in eerste instantie niet toe behoort. De trans wenst te behoren tot een andere groep, de trans heeft zich losgemaakt van ingebakken, aangeboren eigenschappen, de trans kiest en voelt zich onderdrukt wanneer die keuze door de samenleving niet als vanzelf wordt geaccepteerd. 

De trans zegt hardop wat de feminist, de homo, de lesbo, de POC niet wil horen, namelijk dat alles relatief is, ook het vrouw zijn, het homo zijn, het lesbo zijn, het zwart zijn. Het revolutionaire van de trans is het hyperrelativisme dat de uitgangspunten van veel andere zich revolutionair voelende groeperingen onderuit schoffelt. De trans eist daarmee alles voor zich op, en vernietigt daarmee de fundamenten van de andere groeperingen. Het scherpst tekent zich tdit conflict al tussen trans people en POC's. Trans race is uit den boze, is het ergste wat je kunt willen, maar tegelijkertijd het logische gevolg van het relativeren. Als je je als man vrouw kunt voelen, waarom kun je je dan als blanke niet zwart voelen? En eisen dat je je net zo onderdrukt mag voelen als een zwarte, pardon: een Zwarte?

Binnen de letterbakkers zie je op subtieler niveau ook van dit soort onoverbrugbare tegenstellingen die tot schermutselingen leiden. Zo heb je de hilarische strijd tussen non-binaries en lesbo's rond de vraag of je als non-binary person een "authentic lesbian experience" kunt hebben tijdens een orgasme. Daarachter speelt, zoals overal hier, de vraag wie hier wie de beurt mag geven, wie de macht heeft en wie die macht op mag eiden. De non-binaries eisen hier het recht op om als échte lesbo te boek te kunnen staan en daarmee toegang te ghebben tot alles waar de lesbo toegang toe heeft. 

Ergo, het draait om macht, het zijn machtsspelletjes. Onze taal, ons begrippenkader wordt daartoe willens en wetens misbruikt, ontdaan van zin en betekenis. Maar, zoals gezegd, het systeem is instabiel, het is inmiddels bezig ook en vooral zichzelf te ontmantelen.

Schoorsteenveger | 13-12-21 | 14:47

Reaguursels

Inloggen

Sander Dekker heeft een wet gemaakt die in januari door de kamer gejaagd gaat worden, iedereen kan zelf bepalen met welk geslacht die geregistreerd staat. Een groot gevaar voor vrouwen. De enige groep vrouwen die zich hier druk om maken zijn de vrouwen van Voorzij, de gesubsidueerde clubjes voor ‘feministen’ lijken het supergezellig te vinden als er geen eigen ruimten voor vrouwen meer zijn.

Seanduine | 14-12-21 | 19:09

mijn grote vraag is altijd geweest, hoe moet het nou met de kleedkamers ? Als iedereen man of vrouw is is het makkelijk. Maar wat moet je nou met homosexuele mannen ? Bij de gewone mannen kan niet want zelfde rede waarom je mannen en vrouwen niet in 1 kleedkamer stopt. Een aparte kleedkamer voor homos gaat ook niet want als dat geen neuken wordt... Dus 1 kleedkamertje voor iedere homofiele persoon (alhoewel een homo en lesbienne wel samen moet kunnen) en daarnaast twee grote voor de mannen en vrouwen ?

zoveel vragen...

Lebowski72 | 14-12-21 | 14:04 | 1

Weet je hoeveel groter en sterker mannen (hoe ze zich ook identificeren) zijn dan vrouwen? Een man in de vrouwenkleedkamer is veel bedreigender voor vrouwen dan een homo voor heteromannen.

Seanduine | 14-12-21 | 19:11

Ik heb een zwarte vriend die in Den-Haag in de Witte de Withstraat, woont maar hij is toch heel gewoon gebleven.

jan huppeldepup | 14-12-21 | 12:03

Als de Wehkamp Catalogus de helft dikker wordt omdat alle vrouwendingetjes net zo ingekrompen zijn als mannendingetjes ga ik geloven dat die margegroeperingen van invloed zijn op de samenleving. Zo lang ik bij een drogisterij eerst door 4 rijen make-up moet lopen om een scheermesje te vinden zal het wel loslopen.

bergsbeklimmer | 14-12-21 | 10:25

Mooi stukje schoorsteenveger. Die woke redenering klopt natuurlijk van geen kant, en zal ergens vast lopen. Ik stel voor dat alle mannen op een hoge positie en dito salaris zich vanaf nu als vrouw gaan identificeren (in mannenkleding), dan is dat glazen plafond ook opgelost. Niemand kan daar ook maar iets tegenin brengen, want gender is blijkbaar heel persoonlijk.

Thomtidom | 14-12-21 | 10:11 | 1

Marcia Rutte als eerste vrouwelijke minister president!

Seanduine | 14-12-21 | 19:12

Alles draait om seks. Behalve seks, dat draait om macht. En tegenwoordig ook afgetopt met een beetje Foucault, Lyotard en Derrida.

Risingson | 14-12-21 | 09:57

I am the only gay in the village... Naar "Little Britain". Die hadden het al jaren geleden door.

jdeboer01 | 14-12-21 | 09:42

Stel je voor dat alle zedendelinquenten aangeven dat ze vrouw met penis zijn, dan hebben we binnenkort bijna uitsluitend vrouwelijke zedendelinquenten.

Thomtidom | 14-12-21 | 10:14

@Thomtidom | 14-12-21 | 10:14: Sander Dekker wil in januari een wet voor zelfidentificatie van geslacht door het parlement jagen. Dus dit kan gewoon gebeuren hier. Dekker denkt dat er geen misbruik van gemaakt gaat worden.

Seanduine | 14-12-21 | 18:58

@redactie:
Voordat letterbaktypes beginnen te klagen over verkeerd lettergebruik in essentiële zinnen, typo's in:
"Welnu, de trans activists gooien met hun ideologie roet in het eten van alle vovenstaande activisten."
en
", wie de macht heeft en wie die macht op mag eiden."

r@face | 14-12-21 | 09:26

Mooie analyse. Inderdaad binnen het feministische kamp is er op dit moment een steeds grotere groep die zich identificeert als TERF - trans exclusive radical feminist. Dat wil zeggen feministen die zijn ingehaald door logica en transgenders niet als volwaardig vrouw zien. Deze feministen zijn wakker geworden na de deelname van mannen in vrouwensporten, mannen in vrouwen kleedkamers in de sportschool en mannen in vrouwengevangenissen. Altijd mooi dat het gezegde uitkomt, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.

010_Allochtoon | 14-12-21 | 09:26 | 1

Maar ze vinden wel het hoofddoekisme, feministenbesnijdenis en onderdrukking van femininiteit het hoogst haalbare.

bergsbeklimmer | 14-12-21 | 10:20

Wat een opluchting dit te lezen voor een blanke hetero man van 55+, met een gezin, Volvo, hypotheekje, met baan (50 jaar werken straks in totaal), 2,5 x modaal en een houtkachel. Het is dus niet mijn schuld?!

Jan Lange3373 | 14-12-21 | 09:17 | 3

die houtkachel dan weer wel

Thomtidom | 14-12-21 | 10:15

En als je maar niet in verval raakt door straks in een anwb unie-setje fietskledij met je vrouw (m/v) over de hei gaat fietsen.

echtpaul | 14-12-21 | 11:16

Kort samengevat ben je dus een feministische racist met slechte smaak, een milieu vervuiler en onderdeel van het probleem. Heb met u te doen. Dat wordt elke 15 jaar een nieuwe houtkachel kopen van een zwarte inclusieve transgender.

Rocknrolla7372 | 14-12-21 | 15:25

Ik had veel plezier bij het lezen hiervan.

HoniSoit | 14-12-21 | 09:13

Wát een goed stuk @schoorsteenveeger! Hulde.

SoepKip | 14-12-21 | 09:02

Er gaan maanden/jaren voorbij zonder dat ik een transpersoon tegenkom. Waarom de wereld op z'n kop voor zo'n marginale groep? Wie is daar ooit ingetrapt? Ik ken homo's, lesbo's en travestieten. Die hadden behalve heel soms uitgaansgescheld helemaal niets te klagen en zeker geen hulp nodig van buitenaf. Wat een nonsens allemaal.

small_town_dude | 14-12-21 | 08:45 | 2

KOZP is ook een marginale groep. Is maar net hoeveel aandacht (en subsidie) je ze geeft. Als Nederland straatarm was geweest had je dit soort uitwassen nooit gehad.

Der Schnitzeljäger | 14-12-21 | 09:37

Het grote geld is te verdienen in het representeren van een onderdrukte groep. Die groep hoeft het daar niet mee eens te zijn, en hoeft strikt gesproken niet eens te bestaan, als je mensen maar kunt overtuigen dat ze bestaan en dat je ze representeert.

DutchLion33 | 14-12-21 | 20:12

Anderen verantwoordelijk stellen voor wat jij voelt, denkt, meent of ervaart; dát is de ziekte van deze tijd.

Angulus_Ridet | 14-12-21 | 08:44 | 2

yes, ik voel me gekwetst, dus daar moet jij iets aan doen

Thomtidom | 14-12-21 | 10:16

Ziekte van deze tijd is ook van alles een probleem maken. Door de hoge welvaart hebben de jongens en meisjes niets anders meer om zich druk over te maken. Woke-problemen zijn minor problemen voor een heel kleine minderheid. En de pers neemt dit allemaal serieus omdat ze ook lezers nodig hebben, al zijn het maar lezers die zich groen en geel ergeren aan die onzin.

Thomtidom | 14-12-21 | 10:23

Als je je kinderen opvoedt als sneeuwvlokjes in een rubbertegelparadijs, dan kunnen ze alleen nog maar carrière maken in gekwetstheid en slachtofferschap. Maar waar de sneeuwvlokjes vroeger nog bibberend zochten naar een safe space om prikkelvrij met cavia’s te knuffelen, hebben ze zich nu blijkbaar georganiseerd in activistische groepjes die pesten tegen het terroristische aan. Rowlings cs weten er alles van.
Je zal toch maar een oude nicht zijn, die vroeger nog regelmatig potenrammers tegenkwam, krampachtig in de kast moest blijven en als de dood was voor de uitslag van een HIV—test. Nu moet je weer je muil houden, en eigenlijk terug in de kast, niet van de mainstream blanke hetero samenleving, maar van de LHBTWTF-brigade. Waarbij de eerste 3 letters er niet meer bij horen, want te “normaal”.
Anyway, de samenleving is er niet leuker op geworden. Iedereen is gekwetst, iedereen is boos en op zoek naar bloed, en humor is verboden. Ben je niet gekwetst, dan moet je op je tenen lopen, jezelf onzichtbaar maken en je muil houden. Want loop kost wat kost niet in het vizier van de radicale genderterroristen, je zult er spijt van krijgen.

Zeddegeizot | 14-12-21 | 08:14

Top @Schoorsteenveger!

Sinterbikske | 14-12-21 | 08:13

Grappig, in mijn wereld boeit dit hele gezeik gelukkig helemaal niemand wat. Het lijk toch vooral een internetdingetje te zijn. De mannen in mijn omgeving doen lekkere stoere mannendingen, de vrouwen lekker vrouwelijke vrouwendingen. En als je homo hebt, is dat compleet prima. Maar met dat krankzinnige woke-gedoe moet je niet aankomen. Dat voelt om een paarduizend redenen zo totaal niet in orde. Maar dat waait weer wel over. Net als dat occupy-gedoe en blm. En als t voorbij is, is er in mijn wereld niets veranderd. Want iedereen voelt zich gelukkig zoals het is. Ouderwets hè?

Lerp | 14-12-21 | 08:06 | 3

Same here.. net als carnaval: het lijkt heel wat, maar veruit de meeste mensen hebben er niets mee. Nu is carnaval gelukkig maar een paar dagen per jaar.

MentalW | 14-12-21 | 08:34

Inderdaad Lerp, ik denk dat je voor 90% van de NLers spreekt. En in dit verband zelfs voor de allochtonen!

Nietdanjatoch | 14-12-21 | 09:01

@Nietdanjatoch | 14-12-21 | 09:01: die behoren tot mijn beste vrienden. Met name een paar jongens met Turkse, Molukse en Surinaamse roots. Ook dat is totaal geen probleem, al schijn ik als 'witte cis-man' zo ongeveer de grootste racist op aarde te zijn.

Lerp | 14-12-21 | 10:03

Everything woke turns to shit

Menko76 | 14-12-21 | 07:43

Links maakt meer kapot dan u lief is

Tonyvanwychen | 14-12-21 | 07:42


Citaat Lord Monckton:

know, the IPCC wouldn't call a spade a spade. Instead, it would be called

A one-person-operated, manually-controlled, foot-powered implement of simple and robust yet adequately efficacious ligno-metallic composition designated primarily though by no means exclusively for utilization on the part of hourly-paid operatives deployed in the agricultural, horticultural, or constructional trades or industries, as the case may be, for purposes of carrying out such excavational tasks or duties as may from time to time be designated by supervisory grades as being necessary, desirable, expedient, apposite, or germane with regard to the ongoing furtherance of the task or objective in hand or, on the other hand, underfoot, Secretary-General

De wereld is een beetje gek.

BL!ZZ | 14-12-21 | 05:01 | 1

Nee hoor alleen die Lord Monckton. En misschien zijn cult-achtige aanhang.

Mazzelstof | 14-12-21 | 06:24

Als er geen verschillen zijn kan je ook niet te strijden voor gelijkheid .

Minus Richels | 14-12-21 | 04:37

We wachten op de dag dat Sylvana Simons zich identificeert als blanke man.

Rhenium | 14-12-21 | 03:51 | 5

*hysterische toon* "ik voel me heel onveilig nu!"

Koning Willy | 14-12-21 | 06:58

Dat gaat ze nooit doen want dan is ze geen zielig slachtoffer meer die alleen getroost kan worden met herstelbetalingen.

quigg | 14-12-21 | 08:00

Wij identificeren haar als Zeurpiet

bimbam | 14-12-21 | 08:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Duh, dit is echt al jaren een bekend argument . Als "gender" een "social construct" is (dus betekenisloos), waarom zou je mensen nog aanmoedigen/ondersteunen zich als een specifiek "gender" te identificeren en daaruit voortkomend; waarom nog vechten voor "gender equality/equity". Vergeef mijn hakketak Nederlands Engels taalgebruik, maar dat is nu eenmaal hoe linkse wappies praten en zo kan je beter de booschap aan hun overbrengen.

IslamPislam | 14-12-21 | 01:28

Ome Bis is nogal geregeld aan te treffen in de percelen van een internationaal bekende business school even ten zuidoosten van Parijs. Dankzij COVID ogen de gangen in de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijk meer verlaten dan daarvoor. Gewoonlijk is dit een no-nonsense omgeving, waar behoorlijk hard moet worden aangepoot. Sedert verleden voorjaar is onder docenten zowel als studenten de standaard kennismaking: 'what are your pronouns?'. Met name de Noord-Amerikanen vatten het bloedserieus op. Let wel: je komt hier niet zó maar binnen, dit zijn de mensen die straks de toonaangevende organisaties van deze wereld moeten bestieren.
-
Wanneer is deze bizarre gekte voorbij?

bisbisbis | 14-12-21 | 00:40 | 1

Fontainebleau. Zoveel mooie herinneringen gemaakt daar begin jaren 2000. Lijkt me nu een ergernis.

Whisper | 14-12-21 | 02:16

Het is ook nogal armoedig om jezelf volledig te definiëren met een huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur of een ander eendimensionaal aspect. Tenminste, ik maak mezelf maar wijs dat ik veel meer ben dan dat.

Joris Beltsin | 14-12-21 | 00:37

Ik ben een urifoob.... ofwel; ik wil al dit gezeik niet meer! Klaar, basta! Capisci?!

Nederlanddraaitdoor | 14-12-21 | 00:35 | 2

Als u een urifoob bent, dan bent u bang voor een Zwitsers kanton.

bisbisbis | 14-12-21 | 00:41

Zal allemaal best

Nederlanddraaitdoor | 14-12-21 | 00:41

Benieuwd wanneer we verplicht worden een koe "een rund met een uier" te noemen.
En bestaan er ook trans-honden? Of honden die zich eigenlijk een kat voelen? Of andersom? Dus katten die drie keer per dag uitgelaten wensen te worden? En die met één poot omhoog tegen een boom pissen?

Vooralsnog blijf ik me maar vasthouden aan de biologische zekerheden die al eeuwen gelden:

Je hebt reuen en teven.
Je hebt koeien en stieren.
Je hebt beren en zeugen.
Je hebt eenden en woerden.
Je hebt geiten en bokken.
Je hebt kuiters en hommers.
Je hebt hennen en hanen.
Je hebt poezen en katers.
Je hebt ooien en rammen.
enzovoort,
enzovoort.

En je hebt tenslotte mannen en vrouwen.

Het is dus totale onzin om alle vormen van identiteitscrises, alle varianten van seksuele aantrekking en alle mogelijke vormen van decadentie bij mannen & vrouwen als 'gender', dus als 'geslacht' te benamen.

Ikzelf ben homo.
Maar ik zie mezelf nou niet bepaald als een 'gender', een 'geslacht'. Ik ben gewoon een man. Die toevallig op andere mannen valt en niet op vrouwen.

Er zijn al benamingen genoeg voor 'mijn soort' mensen:
"Poten".
"Flikkers".
"Nichten".
"Endeldarmtoeristen".
"Rugtuffers".
"Bruinruiters".
"Chocotunnelracers".
"Tasjes".
"Gays".
"Queers".
"Mietjes".
"Members of the church".
Enzovoorts,
Enzovoorts.

Als daar óók nog eens al die verknipte woke-termen bij moeten komen, raakt een substantieel deel van de bevolking behalve gediscrimineerd, ook nog eens verward. Alsof we niet al genoeg "verwarde mannen" hebben.

Ik zou zeggen: stop met het in andermans smoel wrijven van je identiteitscrisis of van je sexuele abberaties.
Gewoon: Leven en laten leven.
Niet moeilijk doen.
Het maatschappelijk verkeer heden ten dage is al ingewikkeld en verknipt genoeg.
Daar hebben we niet óók nog eens een woke-beweging bij nodig.
Mensen in het westen zijn bezig elkaar - en zichzelf - gek te maken.
En we kúnnen zo langzamerhand weten wat er gebeurt als gekte wordt gepolitiseerd. En vervolgens omgezet in ideologie.

Daarom is de 'woke'-beweging niets minder dan een gevaar.
Een gevaar dat vastberaden bestreden dient te worden.
Te beginnen op de (hoge)scholen en universiteiten, die al onrustbarend diep zijn aangetast door dat virus.

Peter Emile | 14-12-21 | 00:17 | 5

Amen!

Sofa1 | 14-12-21 | 02:01

@Tapu | 14-12-21 | 00:34: vroeger heb ik een blinde kat gehad. Telt die dan ook mee? Overigens het was een superlief beestje.

Xbitt | 14-12-21 | 08:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Het zal vast imploderen maar dat kan nog wel een generatie duren en zo lang wilde ik niet wachten.

Joris Beltsin | 14-12-21 | 00:08

Ik identificeer mij als geit. Nu wil ik een dierentoilet op de UvA. Maar niet eentje waar ook de wezens komen die zich identificeren als bok! Er is verschil!

KritischeKrikker | 14-12-21 | 00:04

Glas, plas en alles werd een vuilnisbakkenras.

van heinde en verre | 13-12-21 | 23:58

Dus ik kan ook authentic lesbian experience ondergaan. Tering. Dat woke is zo gek nog niet. Ga nu even aan mijn virtuele tieten zitten.

van heinde en verre | 13-12-21 | 23:56

CRT gaat niet makkelijk weg omdat het leger wokies dat op universiteiten wordt geïndoctrineerd de instituten nog verder gaan bevolken. Het moment van 'peak woke' moet nog komen. Het enige wat we kunnen doen is woke' met eigen middelen te bestrijden en dat is inderdaad het onophoudelijk deconstrueren van de filosofie tot aan de wortel.

Borghesia | 13-12-21 | 23:28

Jah, in "Critical Race Theory" is racisme per definitie ingebakken.
En voor het gemak wordt sexuele voorkeur er ook even bijgepakt.
.
Ik hoor niemand meer zeggen dat we juist *geen* onderscheid horen te maken
tav deze kenmerken. Niet discrimineren, zeg maar.
.
Maar zo zou natuurijk de gutmensch zeur-industrie meteen failliet zijn...

hotmint | 13-12-21 | 23:12 | 4

@Peter Emile | 14-12-21 | 00:30: Heerlijk hoor, een Rassie ketchup!

Rhenium | 14-12-21 | 03:48
▼ 1 antwoord verborgen

Ik begrijp hier werkelijk niets van. Is dit überhaupt in het Nederlands geschreven?

3Xniks | 13-12-21 | 23:05

Dat is dus briljant!

VolleBak | 13-12-21 | 23:01

Je kunt je pas definiëren als homo als je vooronderstelt dat er twee geslachten bestaan

VolleBak | 13-12-21 | 23:01 | 2

Idem dito indertijd toen -erectus zich manifisteerde.
En daarna die - sapiens.
Rowling ziet het goed; onderscheid maken tussen sexes.

bij gelegenheid | 13-12-21 | 23:16

Onjuist, minimaal 1 geslacht, nl. hetzelfde. Maar twee, drie of 100 werkt ook prima voor mij.

Continuum | 14-12-21 | 00:04

Ik ben een hele mooie negerin in een vies dik wit lichaam en nu?

Smeederick | 13-12-21 | 22:44 | 4

In de meta verse kunt u straks helemaal uzelf uitleven.

Thuinman | 13-12-21 | 23:13

En nu?
Waarschijnlijk alleenstaande moeder met Jay en Shaniqua als zoon en dochter. Hoewel, dat zoon en dochter weet je niet hè, het kan zijn dat ze zich anders identificeren.

KritischeKrikker | 14-12-21 | 00:07

@Patjep | 13-12-21 | 22:54: Denken dat je in de porno iets nieuws kan introduceren. Wauw, da's ambitie hebben, maar kun je niet beter gewoon eerst met iets eenvoudigers beginnen als weet ik veel een pil tegen kanker uitvinden, het Israëlisch-Palestijns conflict oplossen, een tijdreismachine bouwen of iets dergelijks gewoon om eerst een beetje je hersens te trainen?

Mazzelstof | 14-12-21 | 06:18
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben te oud voor al dit gecompliceerde gedoe... vroeger was het toch een stuk eenvoudiger.

johnyl | 13-12-21 | 22:43 | 2

Vroeger was alles net zo ingewikkeld!
Maar vroeger was u, in plaats van aan lezen in een app tijdens het wachten op de "ping" van de magnetron, bezig met piepers jassen voor 14 koters zonder enige digitale info uit de rest van het land, laat staan de wereld.

Het brein erachter | 13-12-21 | 23:02

@Het brein erachter | 13-12-21 | 23:02: Deels mee eens, maar woke bestond toen niet natuurlijk. Woke gaat rechtstreeks tegen alle logica in. Gelukkig gaat juist dat onlogische en inconsequente aspect, woke de das omdoen.

GoedGaan | 13-12-21 | 23:23

Transactivisme is een vam de meest gevaarlijke en militante activismes van dit moment.

blikjegrolsch | 13-12-21 | 22:41 | 1

Zou dat kunnen komen door de ernstige psychische problemen waar mee deze mensen kampen? Dat hun psychische problematiek de oorzaak is van hun agressieve militante activisme?

Arachne | 14-12-21 | 00:12

Goed stuk van Schoorsteenveger, vooral dat laatste hoop ik: dat het systeem van zogenaamde onderdrukking zichzelf op een dag ontmantelt. Alhoewel ik de tekenen daartoe nu nog niet terugzie.

Maar ook hoop ik dat niet de aandachtroepers van onderdrukking zoveel in de spotlight blijven staan, maar wel de werkelijke onderdrukten in deze wereld: christenen in Noord-Afrikaanse landen, Oeigoeren in China, bouwvakkers in Quatar, kindslaven in naaiateliers, Koerden, Armeniërs in en rond Turkije en zo kunnen we nog wel even doorgaan...

Jan, Leiden | 13-12-21 | 22:32 | 2

Ja dank. Wilde zojuist zo een zelfde tegel hier achterlaten.

bij gelegenheid | 13-12-21 | 22:43

En dat, wanneer ernaar gevraagd, de voetballers van Oranje zich ook nadrukkelijk distantiëren van de misstanden rondom de bouw van stadions in Qatar, in plaats van zich te focussen op leed van meer dan 150 jaar geleden, waar zij zich best aardig uit hebben weten te werken.

Het brein erachter | 13-12-21 | 23:05

Soms ben ik erg blij dat ik niets snap van bepaalde onderwerpen. In dit geval houd ik dat graag zo.

Amsterdamsko | 13-12-21 | 22:30

Goed stuk. Waar ik benieuwd naar ben is hoe die 50% vrouw regel voor het nieuwe kabinet eruit gaat zien. Moeten dit biologische vrouwen zijn of kunnen het ook mannen zijn die zich identificeren als vrouw?

yeps | 13-12-21 | 22:28 | 3

Je bedoelt Hugo de Jonge? ;-) Gelukkig hebben ze die al laten afvallen. Of eigenlijk deed Hugo dit zelf.

KayakFun | 13-12-21 | 23:00

En wat wordt het percentage non-binair en transgender. Of het aandeel zwart of anderszins getint? Zoveel vragen...

Het brein erachter | 13-12-21 | 23:06

Als dat zo is dan hebben we ook de vrouwenquotum opgelost.

Houthakker | 13-12-21 | 23:25

In alle openbaar toegankelijke toiletten zijn de muren M/V verwijderd. Voor mannen en vrouwen, of mannen die als vrouw naar het toilet willen gaan, of vrouwen die als man naar het toilet willen gaan. Als iedereen nou gewoon gaat zitten! De pisbakken? Negéér ze, als je niet wilt opvallen. Make up? Be creative!

DumboJet | 13-12-21 | 22:27

Helaas heeft Van Rossem nog nooit over de diverse golven van feminisme gehoord. Er zijn diverse stromingen, vaak worden drie hoofdgolven onderscheiden. Echt niet alle feministen zijn van die tuinbroektypes die zich macho opstellen: het opstel gaat dus helaas mank.

Jessinator | 13-12-21 | 22:24 | 3

Je zou ook kunnen lezen wie dit stuk geschreven heeft en je tot hem richten ipv van naar de gastheer. Maar in je boosheid ging dat niet meer zeker. Lutser m/v.

Wiezewalakristalix | 13-12-21 | 22:54

@Wiezewalakristalix | 13-12-21 | 22:54: Ook reaguurders hebben nauwelijks eigen opinies maar worden bezeten door ze. Dus Nijman selecteert iets wat hem bevalt maar die reaguurde had zijn beperkte visie op het leven ook niet van hemzelf. Dus krijg je een circle jerk. Seks is sowieso evolutionair een ordeningsysteem voor macht, status, invloed en bescherming. Romantiek en erotiek zijn er een beetje bijgesleuteld. En binnen die vergismolen draaien de activisten en reactionairen samen nu rondjes.

GeenAccount | 13-12-21 | 23:11

Op je pik getrapt tuinbroek?

GoedGaan | 13-12-21 | 23:25

In Meta's metaverse kan alles.

Bald_Gefkens | 13-12-21 | 22:20

De helft van de regering moet bestaan uit mannen met schaamlippen, geloof ik.

isitsoornot | 13-12-21 | 22:20 | 1

Ik weet nu al dat ik me niet vertegenwoordigd ga voelen door dit kabinet. Mijn hockeyteam bestaat uitsluitend uit boze witte middelbare mannen. En mijn pubquizteam voor 80%.

Het brein erachter | 13-12-21 | 23:09

Maar wie staat er dan in de keuken??

pim achtertuin | 13-12-21 | 22:18 | 2

Wilderst, maar die hoor je niet meer.

knutsel_ | 13-12-21 | 22:19

Keuken? Waarvoor? U bent niet bekend met de fenomenen afhaal/bezorg-eten en magnetronmaaltijd?!?

Het brein erachter | 13-12-21 | 23:10

Overigens krijgt (rea)guurder @Schoorsteenveger hiermee alle regárds die hij (m / v / etc ?) verdient.
Tegel zelden terug op hem, juíst omdat ik het meestal woord voor woord eens ben.
En aangezien hij(?!) het zo sterk verwoorden kan, houd ik mijn muil dan maar dicht.
Maar weet, Schoorsteenveger, dat áls je langskomt, ik jou altijd met interesse uitlees, vriendelijke vriend.
.
Mooi om te zien dat, naast pas nog Angélica de Sancé, sommige reaguurders vól in het winters zonnetje worden gezet.
Kan niet wachten op GU's Eindejaarslijstjes.

chicago river | 13-12-21 | 22:18 | 2

Hij is en blijft ook graag gelezen door mij.

Jan, Leiden | 13-12-21 | 22:34

@ Schoorsteenveger zit in ons aller harten ingebakken, me dunkt.
Als geen ander weet deze reaguurder te plempen op onderwerpen die amper een nadere duiding behoeven. Dit dan voor de autonoom denkenden.

En chigago: doe je goed zo.

bij gelegenheid | 13-12-21 | 22:48

Kansloze theorie in een wereld waar realisme en waarheidsvinding allang het onderspit hebben gedolven. En dat is een compliment aan scribent dezes.

WhiteShark | 13-12-21 | 22:11

Verdomme, ik was toch een ongeboren kipkroket?
Nou als dat niet meer kan, wordt ik gewoon niet-identificeerbaar. Ik identificeer me nu als "niet-identificeerbaar" Probeer mij maar es te discrimineren, ik ben niet identificeerbaar, stelletje raasjieste!
Biertje?

nobodiesunmighty | 13-12-21 | 22:11 | 1

Hier proost ik graag op

Thuinman | 13-12-21 | 22:19

Ik ben halverwege dit artikel afgehaakt. Niet om het artikel, maar om het gedachtengoed dat opmaat doet bij sommigen (een kleine, edoch luide minder minderheid, hoop ik).
Woke is zo gestoord, dat Islam er rationeel bij lijkt.

Pje911 | 13-12-21 | 22:08

Ik zit net porno te kijken. Gelukkig kan ik nog steeds kiezen wat ik wil zien. Ik kan bijvoorbeeld blote mannen uitzetten.

Leptob | 13-12-21 | 22:08

Eindelijk na al die jaren erkenning voor Schoor.
*pinkt traantje weg*

knutsel_ | 13-12-21 | 22:06

Wat een buitengewoon stompzinnig verhaal van @schoorsteenveger. DE trans bestaat niet. Ik ben zelf een BINAIRE transgender vrouw en vind gender helemaal niet relatief, anders was ik geen zes jaar van mijn leven bezig geweest met martelend trage diagnostiek, hormonen, aangezichtschirurgie, geslachtschirurgie, een borstvergroting, permanente ontharing, het verwijderen van mijn adamsappel, logopedie, een stemband operatie, had ik mijn goedlopende bedrijf niet verloren, was ik niet door een neger (there, I said it) op straat afgetuigd met een leren riem, bespuugd en uitgescholden toen ik nog niet zo passabel was als ik nu ben. Ik was dus bezig met VROUW worden, wat ik helemaal niet als relatief zie; dan had ik er wel minder moeite voor gedaan.

NON-BINAIRE trans personen zien dat wel als relatief, als iets dat niet uitmaakt. Die willen genderneutrale toiletten, een x op hun paspoort en al die onzin meer, maar laat niet- activistische binaire trans personen die zich totaal niet met activisme bezighouden maar gewoon een kutleven hebben omdat ze in het verkeerde lichaam geboren werden daar in vredesnaam buiten. Echte trans personen worden geëxploiteerd door zogenaamde trans activisten, die onze doelen helemaal niet steunen. Non-binaire transpersonen zoeken helemaal geen medische behandeling, die krijgen gewoon een gratis lift op onze achterstandspositie om politieke doelen na te streven waarmee het belang van een gemiddeld trans persoon helemaal niet gediend wordt.

In mijn geval is niet mijn gender (vrouwelijk) relatief, maar mijn biologische sekse. Even op een rijtje: sekse wordt bepaald door drie kenmerken: voortplantingsorganen, fysiologie en. gedrag. Inderdaad zal ik nooit de juiste chromosomen hebben, (evenmin als veel andere biologische vrouwen) maar verder beschik ik over werkelijk alle geslachtskenmerken. Daar komt dan nog bij, dat ik met een aandoening geboren werd die bekend staat als persistent mullerian duct syndrome, wat betekent dat ik geboren werd met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Ik had dus ook een baarmoeder en eierstokken. en een piemel die het nog deed ook.

En nog iets; ik ben helemaal geen activist; ik had een medische diagnose, daar werd ik voor geholpen en nu gaat mijn leven weer door. Na een interview dat met me afgenomen werd in de Ad Valvas waarin ik trans activisten krankzinnig noemde ben ik gecanceld. Als verpleegkundige probeerde ik trans sekswerkers en asielzoekers te helpen, maar na dat interview was mijn hulp niet meer welkom. www.advalvas.vu.nl/verhalen/krankzinn...

Naomi71 | 13-12-21 | 22:06 | 23

@Naomi71 | 13-12-21 | 22:34: Dat komt niet door het verhaal van Schoorsteenveger. Dat komt door de woke meute die het verziekt voor velen. Kijk bijv. naar zo'n gay parade. Totaal gekaapt door extremisten en draagt nou niet direct bij aan de acceptatie van de homo's in het algemeen. Niet Schoorsteenveger, maar een groep extremisten is het die het voor jou verziekt. Verder, dank voor het delen van je verhaal. Dapper.

GoedGaan | 13-12-21 | 23:56

Helder, Naomi. Ik dank je voor je reacties en hoop op een fijne dag voor je.

The-loopy-cowboy | 14-12-21 | 08:58

Het betreft hier oorspronkelijk een reaguursel, een snel in elkaar gedraaide, ongecorrigeerde reactie, heet van de naald, die door van Rossem plots naar voren is geschoven, inclusief alle typefoutjes. Vind ik verder prima hoor, dat hij dat gedaan heeft. maar zit niet de nuance in die ik zou betrachten als het stuk in alle rust als hoofdartikel zou zijn geschreven. Dat is wat ik hier altijd doe en denk ik ook zal blijven doen hier, snel reageren, leeglopen, te pas en te onpas, maar vooral volkomen onvoorbereid. Gewoon, omdat het kan.
Desondanks constateer ik, als ik de reacties lees, dat de hoofdgedachte goed door is gekomen en dat de meesten die hier ook reageren drommels goed beseffen dat ik het over 'de' trans activists heb, als je dat al als een eendduidige groep kunt zien, in ieder geval dus over diegenen die er een politieke zaak van maken, die zichzelf en hun groep als revolutionair ervaren en menen zich als zodanig te manifesteren.
Ik denk dat we elkaar hier goed vinden in onze gezamenlijke afkeer van dit soort lieden. Ik vind het dan ook een tikkeltje kort door de bocht om mijn verhaal als "buitengewoon stompzinnig" te betitelen. Ik troost me met de gedachte dat die buitengewone stompzinnigheid er jou dan wel ertoe heeft gebracht om hier je verhaal te doen. En ik constateer tegelijkertijd dat ik me dan nog steeds redelijk verbonden voel met iemand die me van stompzinnigheid beticht, ook mede in het licht van de reacties hier die op mij overkomen als even zovele oprechte pogingen om een gevoelde betrokkenheid vorm te geven.

Schoorsteenveger | 14-12-21 | 14:37
▼ 20 antwoorden verborgen

Iedere up-and-coming generatie wordt geconfronteerd met de status quo van de vorige generaties en is, intrinsiek, achtergesteld als het gaat om kennis, geld, etc. Ze zien een spel gespeeld worden maar ze spelen (nog) niet (echt) mee. Een van de zaken die je dan kunt doen is proberen de regels te veranderen. Het lastige is dat die veranderde regels vaak ook worden verward met vooruitgang.

konjodebonjo | 13-12-21 | 22:02

Toevallig staat er hier een televisie onder de (niet werkende) schoorsteen.
Jaja.
En wat zien wij, geluidloos, op kanaal 1 (pun) van televuusie?
Jankende jaren 90 vrouwen die janken om homoos in een groepsbandje met de ultiem suckende naam "Take That".
Geinterviewd door ene Ivo Nieuwe (een soort Timmerfrans want enorme tálenkenniskennert).
.
Maar toen wij die jankende vrouwen dus zagen, ja, op televee, om dat stelletje gays genaamd "Take That", toen was mij in 1 x duidelijk waarom ik nooit iets van vrouwen écht begrijpen zal.
/*Das leben des Anderen modus OFF*

chicago river | 13-12-21 | 21:58 | 1

In het begin van hun loopbaan trad Take That voornamelijk op in het gaycircuit.

ZOMG | 13-12-21 | 22:05

Schoorsteenveger is een prima reaguurdert. Benieuwd wie het in het echt is (nee, ik vraag niet om een dox, maar hij heeft aardig zicht op dit toch vrij academische discours, dus benieuwd of hij zich beweegt in universitaire kringen). Ik voor mezelf ben tot de conclusie gekomen dat we het gekste achter de rug hebben. Overal zie ik hoop om me heen aanwezig, zou Kaag zeggen, behalve dan dat dit niet zo hoopvol is voor haar en de haren. Waarom? Omdat deze iteratie van links facisme zichzelf vernietigt. Het heeft niks van de creativiteit van de jaren ‘60 beweging. Waar zij nog ‘nobele’ doelen, positiviteit en vooral een drive hadden om te creëren is woke enkel uit op vernietigen. Het is te negatief, intern geschift, extern tegenstrijdig en gebouwd op intellectuele cirkelredeneringen. Ja, de instituten zijn om, dat zie ik. Maar die instituten worden langzaam vervangen en verlaten. Ja, er is een enorme indoctrinatie, dat zie ik ook. Maar het internet, de eerste driver voor woke, kan niet gesloten worden voor tegenargumenten. Zelfs in de USA, de bakermat van deze hel, zie je de Democraten op alle punten verliezen. Zelfs met de minst woke kandidaat die ze kunnen vinden verliezen ze. Left and right vallen hun sock-puppets om, bij CNN, MSNBC, times etc. Dit is geen revolutie. Dit is een opstand van verwende kleuters, en binnen nu en 5 jaar hebben de volwassenen er genoeg van. Overal zie je rechts opkomen als tegenreactie. Overal. Ik zeg overigens niet dat dit een goede reactie is -Trump is het laatste wat de wereld nodig heeft - maar de progressieve facisten zijn bijna klaar.

The-loopy-cowboy | 13-12-21 | 21:57 | 2

En daarnaast, alles wat Knufter een aantal tegels hieronder zegt. Geen discussie. Uitlachen of uitschelden.

The-loopy-cowboy | 13-12-21 | 22:04

Het is overduidelijk dat de woke beweging wordt gedreven door verbittering, verongelijktheid en ja, het is een cliché om te gebruiken, haat. De huis-tuin-en-keuken psycholoog zou zeggen naar buiten geprojecteerde zelfhaat. Niet kunnen omgaan met het eigen falen, niet kunnen dealen met afwijzing. Het zijn vaak mensen die een liefhebbende schouder kunnen gebruiken om op uit te huilen en daarna een sterke aanmoedigende duw in de rug. Helaas verworden de meesten tot hysterische onuitstaanbare aandachtslurpende jankeballen waar je met een grote boog omheen loopt waardoor het alleen nog aandacht en aanmoediging krijgt binnen de eigen huilbubbel. Tragiek in werking.

Thuinman | 13-12-21 | 22:11

Je kunt wokies altijd leuk kaltstellen ahw door te vragen :
-Hoeveel belasting heb je tot nu betaald ?
-Hoelang heb je een uitkering of toeslag
genoten ?
-Waarom heb jij recht van spreken ?
-Wat zijn je bronnen ?
-Op wiens kosten leef je nu ?
-Als je bewust getrouwd bent geweest valt
scheiding niet onder overmacht of zielig.
- idem voor het hebben van kinderen
- idem voor het zijn aangegaan van
schulden of hypotheek

Allemaal geen overmacht.

Geldt ook voor nieuwe en oude influx.

-

2CVOcean | 13-12-21 | 21:56 | 2

Misschien even een edit.

Glasgow Argus | 13-12-21 | 21:57

@Glasgow Argus | 13-12-21 | 21:57: check

2CVOcean | 13-12-21 | 22:03

Ik ben een hetero man, over de toegestane datum. nooit uitkering of subsidie gehad, wel voor betaald. Geen parttime werkeisen, hypotheek ( NHG niveau) en een aantal kinderen.
Ongescheiden is mijn relatiestatus. Je mag gewoon je/ jij/ u zeggen tegen mij.
Patat en friet gebruik ik eerlijk even vaak als omschrijving van patat.
Mag ik ajb wel een eigen hokje hebben?
De rest is benauwend eng.

willem n | 13-12-21 | 21:54 | 3

CIS male. Of: male chauvinist pig. Je mag kiezen

YoMoms | 13-12-21 | 22:06

Ja enne, nu... is uw leven opmerkelijk(er), of anderszins?

nobodiesunmighty | 13-12-21 | 22:15

Ze strijden allemaal voor gelijke rechten. Maar welke rechten heb ik als blanke hetero man dan, die hun niet hebben?

Urotsokudoji | 13-12-21 | 21:52 | 2

Recht om te werken en veel te geven.

Lorejas | 13-12-21 | 21:53

Geen enkel. U bent de onderdrukker.

Glasgow Argus | 13-12-21 | 21:53

En de transhumanisten dan?

steekmug | 13-12-21 | 21:52 | 5

Er uit met die gasten. Allemaal terug naar Transhumanie!

Lorejas | 13-12-21 | 22:02

Dat zijn autobotten. Max is een transhumanist, van 8.00 a.m. tot 18.00 p.m. is hij een F1 wagen. Daarna eet hij een boterham met pindakaas en melk en gaat dan slapen.

nobodiesunmighty | 13-12-21 | 22:17

Aan alle 3, Dus Time magazine's "Person of the Year" for 2021 Elon Musk moet ook maar abzweibeln naar Transhumanië?
Want hij is een 100% transhumanist.

steekmug | 13-12-21 | 22:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Men maakt een denkfout. Dezelfde denkfout die in de discussie met bijvoorbeeld die Kouthaar versus Gul wordt gemaakt: men gaat logisch te werk. "Ja maar als zij zegt x dan is het inconsequent dat ze y" enz enz.

Deze strategie veronderstelt dat het logisch aantonen van de wanpositie van de ander een gat zou slaan in diens gedrag. Dat is helemaal niet juist. Er zijn helemaal geen argumenten. Er is helemaal geen logica. Men laat dingen OF wel OF niet gebeuren, dat is alles.

Als morgen mensen claimen kaboutertjes te zijn en daardoor geld te mogen stelen, en ze gaan dat dan ook doen. Dan moet je niet gaan beargumenteren dat ze wel of juist geen kaboutertjes zijn. Of dat kabouters wel of juist niet geld mogen stelen. En daar dan ellenlang een soort van kaboutercultuur van maken. Met kabouterspreektijd, kabouterplatforms, kaboutersubsidie. Nee, dan moet je gewoon die lui hard aanpakken en de bek laten houden.

Laat ik het zo zeggen: ik ken iemand die een papagaai heeft. En die hapt. Auw in het vingertje. Moet je dan gaan discussieren met die papagaai? Nee. Je moet gewoon dat beest in het kooitje houden en/of ver uit de buurt blijven. Niks logisch redeneren met zo'n beest. Zo werkt het ook met black lives matter, met de Sylvana's met de Quincy's en de Akwasi's en de Airfryers.

En daar schort het aan. Men praat teveel. Altijd maar alles met woorden willen oplossen. Maar er zijn geen argumenten. De argumenten zijn woordsalade. Smoke and mirrors. Gelul in de ruimte. Geouwehoer.

In plaats daarvan: schrijf eens een bon. Weiger eens mee te werken met die zeikerds. Geef ze eens geen zendtijd. Lach ze eens uit ipv ze welwillend aan te horen. Zet ze vast als ze een misdrijf plegen. Scheld ze eens uit als ze met hun passieve agressie het bloed onder je nagels vandaan halen, zeg ze eens goed waar je staat. En vooral: geef ze geen podium als ze willen zeiken en zeuren.

Knufter | 13-12-21 | 21:50 | 6

*Slow Clap*

Zwezerik | 13-12-21 | 21:56

Je hebt helemaal gelijk, want met al hun onlogische verhaaltjes winnen ze wel. Nederland conformeert zich steeds meer aan het woke-apostel en zegt nooit nee.

Blauwpetje | 13-12-21 | 21:57

Inderdaad. Er zit geen logica in (althans, niet op ons niveau, wel op het niveau "alles voor de revolutie mag") en ze zijn er ook niet vatbaar voor en zullen hun gedachten echt niet veranderen als je ze betrapt op een logische fout. Ik heb helaas (te) veel met wokies te maken (in de techwereld stikt het er namelijk van) en logica is soms zeer ver te zoeken.

Ik ken iemand (een Europeaan in Japan) die "woke light" is, alles wat "white supremacy" in de VS en Europa is veroordeelt, zich heel erg opwindt over #metoo en andere dingen, maar ondertussen zelf belegt in tabak en wapens, China prijst maar wel z'n bek houdt over de controlestaat aldaar en de Oeigoeren (maar mij wel vermanend toesprak over Zwarte Piet). Het is allemaal heel krom.

ZOMG | 13-12-21 | 22:03
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed verhaal, bedankt Choorsteenveger!

he goh tsjee | 13-12-21 | 21:47

Ik heb een hekel aan alles en iedereen, daar maak ik geen enkel onderscheid in. Dat is pas woke denken.

Lorejas | 13-12-21 | 21:47 | 13

In de verketterbak ermee!

knutsel_ | 13-12-21 | 22:12

Waar is drill sergeant Hartman als we hem nodig hebben?

Nuuk | 13-12-21 | 22:19
▼ 10 antwoorden verborgen

Een scherpe observatie, Schoorsteenveger. Maar ja, zoals mevrouw Rowling eerder heeft ondervonden zijn dit slechte tijden voor autonome denkers.

MickeyGouda | 13-12-21 | 21:47 | 6

@Nuuk | 13-12-21 | 22:00: woke is m.i. ten diepste narcistisch, het eigen normenkader staat centraal en iedereen moet zich daar maar aan aanpassen, en anders wordt je gecanceld. Dergelijke mensen kunnen een andere mening eenvoudigweg niet meer verdragen wat iedere vorm van persoonlijke groei in de weg staat, best wel droevig eigenlijk..

therealbraindump | 13-12-21 | 22:12

@Nuuk | 13-12-21 | 22:00:
Gekwetstbooszijn is een verdienmodel. Bewijsstuk A: mevrouw Simons.

MickeyGouda | 13-12-21 | 22:18

@MickeyGouda | 13-12-21 | 22:18:
Het wordt hoog tijd dat iemand mw Simons bijbrengt dat gaten wel OK zijn in kaas, maar niet in een betoog.

Nuuk | 13-12-21 | 22:26
▼ 3 antwoorden verborgen

eindelijk gerechtigheid, nu kan ik eindelijk uit de kast komen, als zijnde een zwarte Nederlander, ook al zie ik er lelieblank uit. Nu snap ik het, vandaar dat ik op zwarte vrouwen val, van soulmuziek en rapmuziek houd. Alles valt nu op zijn plaats

Stijlloser_from_NL | 13-12-21 | 21:46 | 7

Stijlloesoe_from_SUR

Lorejas | 13-12-21 | 21:55

You wrote wigger wrong..

Swedishchef | 13-12-21 | 22:17
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat mij betreft reaguurder van het jaar. Dat is nog eens helder uiteengezet.

grietmetgroenefiets | 13-12-21 | 21:44 | 4

Zo leren we nog eens wat !!!

Henkie | 13-12-21 | 21:48

@Timide: hashtag Samen!

Lorejas | 13-12-21 | 22:03
▼ 1 antwoord verborgen

Waarmee degene die verschil maakt tussen mensen, degene die het over de "anderen" heeft, degene die het "zwart tegen wit" wil hebben, dat juist diegenen de racist zijn.

Mensen zijn niet hetzelfde, iedereen is anders. En hou nou eens op over kleur of gender of wat dan ook. Iedereen dezelfde rechten en alle onzin weg. Dus ook alle positieve discriminatie weg.

Patatter | 13-12-21 | 21:43

Ik voel me een zwarte piet maar kan me niet meer als mezelf verkleden tegenwoordig

jeweettochniet | 13-12-21 | 21:43

Scherp betoog schoorsteenveger. Wat ik zelf wel wonderlijk vind is dat bij wokies/postmodernisten alles relatief is behalve de leerstellingen van de wokies/postmodernisten zelf. Dan in keer betreft het absolute waarheden waaraan niet kan en mag worden getornd.

therealbraindump | 13-12-21 | 21:42 | 1

Dat is een vraag die ik me ook nog steeds stel en waar ik geen echt bevredigend antwoord op heb gevonden. Het zit in de richting van een soort van "authentieke, onderliggende waarheid" die tevoorschijn komt als alle lagen cultuur verwijderd zijn. De Wokies beweren inderdaad in alle letterlijkheid dat het unieke, anecdotische verhaal, het 'narratief' van het slachtoffer méér waarheid in zich heeft dan welk narratief van de dader dan ook. Als je slachtoffer bent, dan heb je a priori een dieper inzicht in hoe en wat dan wanneer je dader bent. Op de een of andere manier maakt leed en pijn je wijzer.
Gaat volgens mij terug op romantische ideeën zoals je die bij Rousseau ook vindt, over de eenvoudige, niet of nauwelijks door cultuur beïnvloede mens, zoals bijvoorbeeld een schaapherder. Die zou, juist omdat hij onaangeroerd is door een al gauw decadente cultuur van nature goed zijn, en de romanticus vindt al gauw dat het goede ook het ware vertegenwoordigt. Je vindt sporen van dit soort denken terug in het Marxisme, o.a. in het idee van het "valse bewustzijn" dat de uitgebuite en onderdrukte arbeider door de heersende klasse krijgt opgedrongen. Onder dat valse bewustzijn zit het ware bewustzijn verborgen, en het is aan de revolutie om dat te bevrijden en tot bloei te laten komen.
De Wokies denken dat ook, zo meen ik, dat alle cultuur relatief is en een grote leugen, en dat de weg naar de vrijheid het afwerpen van die cultuur is. Als je alles tot aan het laatste deeltje deconstrueert, dan blijft de authentieke, vrije, goede, ware mens over.
Een illusie.

Schoorsteenveger | 14-12-21 | 14:06

Je denkt toch niet dat je dit soort gedachten met logica kan bestrijden? Leuk geprobeerd, maar als dit zou werken was er geen religie meer en was iedereen gevaccineerd.

BobDobalina | 13-12-21 | 21:42 | 3

Ik identificeer me als gevaccineerd christen. Accept ne !

grapo | 13-12-21 | 21:56

De vax-evangelisten houden het fenomeen religie eigenhandig in stand.

Thuinman | 13-12-21 | 22:05

Het nieuwe kabinet nu al fout bezig. Ze willen 50% vrouw en 50% man. En trannies dan? Geslacht was toch niet belangrijk?

dathoujetoch | 13-12-21 | 21:42

Eindelijk kan ik uit de kast komen als transzwart! Nu nog even wachten tot transsoort ook algemeen geaccepteerd is, dan kan ik uit de kast komen als mijn volgende vorm: transherdershond. Misschien ga ik het zelfs nog meemaken dat ik mijn ultieme vorm kan aannemen, maar Apache Gevechtshelikopter gaat hem niet worden helaas. Misschien maar goed ook voor mijn zorgverzekering, zo’n reassignment naar Apache is vrij kostbaar.

JWZ_JMK | 13-12-21 | 21:40

Wat een gedram allemaal. Iedereen is gelijk en tegelijkertijd verschillend. Ik haat niemand. Maar ik zit op een verjaardag liever naast een kerel waarmee ik lomp kan ouwehoeren dan naast een verwijfde transgender met een hoog stemmetje. Ik zit liever in de bioscoop naast een lekkere hoer dan een vieze dikke vetklep. En ik praat liever met de burgemeester dan met de imam. Ik heb ook zo mijn voorkeuren. Ik heb respect voor Jehova's Getuigen. Zij staan waarvoor ze staan. Ook al smijt iedereen de deur keihard dicht als ze aanbellen. Maar je hoort ze nergens huilen. En dat doen een heleboel andere mietjes wel.

Leptob | 13-12-21 | 21:39 | 2

Wel getuigen ze verrekte weinig bij aanklachten tegen die sekte, dat dan wel weer toch

Henkie | 13-12-21 | 21:50

damm, in welke psychosphere zit U?

nobodiesunmighty | 13-12-21 | 22:21

Goed verhaal. Hoop dat je gelijk krijgt en de boel implodeert.

Forwaards | 13-12-21 | 21:38

Wat zou ervoor nodig zijn om deze totale waanzin te laten stoppen? Zelf stel ik voor om al die gendergestoorden aan het werk te zetten. Kappen met die waanzin.

Nivelleermarionet | 13-12-21 | 21:37 | 1

Subsidiekranen dichtdraaien (of proberen af te sluiten als het geen overheidsgeld is), bepaalde studies afschaffen en de PABO hervormen is een goed begin.

Een effectieve, maar zeer radicale oplossing, is om de boel compleet in te laten storten en 70 jaar (of langer) communistische dictatuur toestaan zodat de afkeer een paar generaties erg diep zal gaan zitten (zoals in het Oostblok). Maar dat is een oplossing waar ik liever niet aan denk.

ZOMG | 13-12-21 | 21:41

Terwijl het leven zo simpel kan zijn, ik identificeer alleen maar 2 soorten mensen. Mensen met wie ik wel naar bed zou willen en met wie niet.... de rest is oeverloos gelul in de ruimte.

Smoelensmid | 13-12-21 | 21:37

Goed gezien van Rowling. En een leuk en helder stukje.
Bizar dat een klein kliekje verwarde neomarxisten zoveel chaos kan veroorzaken.
En wat fijn is het toch om gewoon een recht toe recht aan boerenlul te zijn.
Zonder poespas.
Man!
Gewoon klassiek: Man!

Aristotalloss | 13-12-21 | 21:36

Consistentie is er niet bij de "revolutionaren", behalve als je gaat abstraheren en dan zie je dat de overkoepelende motivatie "alles is geoorloofd om de revolutie te bewerkstelligen".

Hypocrisie zit ingebakken in veel van die ideologieën, maar dat deert ze niet. Sterker nog, de "revolutionairen" vinden het fijn dat zij wel mogen doen wat de ander niet mag en dat ze daar ongestraft mee weg kunnen komen, want dat toont aan dat zij de macht hebben, waar ze het uiteindelijk om te doen is.

ZOMG | 13-12-21 | 21:35 | 1

Ik heb ook het idee dat er veel geïmproviseerd wordt door de revolutionairen. Wat vooral vast staat is het tribale: mijn groepje mensen is goed, dat andere groepje is fout. En dan maar stokken zoeken om mee te slaan. Maakt niet uit hoe. Als het maar werkt.

Rest In Privacy | 13-12-21 | 21:46

Schoorsteenveger, ondanks je gelijk maken de wokies de kachel aan met je betoog.

Nuchternederland | 13-12-21 | 21:35 | 2

Je kunt nu eenmaal niet argumenteren en discussiëren met a-logica. Daarom moet je ze uitlachen, en elke poging tot woke-gelul beantwoorden met een luid Neen. Nee, nee, nee, en gewoon nee.

The-loopy-cowboy | 13-12-21 | 21:41

Dat is het enige wat ze kunnen en doen. Hun eigen betoog kent geen enkele logica. Alsof ze een axioma met formules hebben samengesteld waarvan ze zeggen: ons systeem is waar, maar je kunt niet bewijzen dat het zo is. Een verneukt Göedeltje zou ik zeggen.

nobodiesunmighty | 13-12-21 | 22:25

Ik hou van kip op de BBQ, tropische cocktails en vakanties, salsa en bachata dansen, en mijn huid is in de zomer donkerder dan die van sommige 'zwarten' in de winter.

Ik identificieer me dus als neger. Je weet selluff, Swa.

KayakFun | 13-12-21 | 21:34

Die arme schoorsteenveger moet nu de rest van zijn leven over zijn schouder kijken.

Hardop zeggen dat al die chronisch gekwetsten alleen maar gebaat zijn bij het voortbestaan van hun 'probleem', is natuurlijk niet de bedoeling en de pest met militanten is dat ze vals worden zodra redelijke mensen zich in het 'debat' mengen. Dat soort 'discussies' zijn medegekwetsten en nuttige idioten only.

pietvanvliet | 13-12-21 | 21:33

Ik roep het al jaren: racisme is racistisch.

Goed gezien dus Schoorsteenveger, en goed onder woorden gebracht.

Timide_Aso | 13-12-21 | 21:31

Vind dit echt een sterk betoog. Mensen, lees gewoon Cynical Theories. Hele woke/critical volledig wetenschappelijk/filosofisch onderuit gehaald. Volkomen.

misty pain | 13-12-21 | 21:31

Ben niet racistischer dan strikt noodzakelijk is.

dhrat | 13-12-21 | 21:31 | 1

Ik ben véél racistischer dan strikt noodzakelijk is - maar dat ben ik pas in de afgelopen twee jaar geworden. En het wordt bepaald niet minder.

bisbisbis | 14-12-21 | 00:27

De trans zal op den duur uit de commune verstoten worden, uit het LGBTQ alfabet geschrapt en vanaf dat moment het enige ware slachtofferschap opeisen. Ik wens de betreffende mensen vooral psychische hulp toe in plaats van ideologisch gedreven chirurgen, apothekers, opvoeders en influencers.

Thuinman | 13-12-21 | 21:31 | 5

@ZOMG | 13-12-21 | 21:36: Ah ja de slang die in zijn eigen staart bijt, oftewel de intersectionele opsplitsing van de identiteitsgroepen. Een zogenaamde race to the bottom tot de aller-aller-aller-aller onderdrukste als enige overblijft. Waarschijnlijk een of andere blind dove tot aan zijn nek verlamde indiaan met het iq van een goudvis die nog net door een rietje kan drinken en om de 5 minuten een epileptische aanval ternauwernood weet te overleven. Waarbij ieder ander verbleekt qua slachtofferschap, ongeacht hoeveel onderdrukkingskruisjes je achter je naam mag zetten en met hoeveel nieuw ontdekte genderidentiteiten je momenteel aan het worstelen bent. Daar zal het eindigen en dan kunnen we weer over tot de orde van de dag als we elkaar dan nog niet van gekkigheid en pure verbittering van deze planeet hebben verwijderd.

Thuinman | 13-12-21 | 21:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik blijf liever ongeïdentificeerd

Raazaba | 13-12-21 | 21:30 | 1

Leuk leuk. Maak je er dan een soort prijsvraag van?

Lorejas | 13-12-21 | 21:49

Het probleem is dat belanghebbenden de discussie doodmaken door, zonder argumenten, te stellen dat ‘er nog een lange weg te gaan is’. En dan eisen ze weer geld.

De Pilsvogel | 13-12-21 | 21:30 | 2

En krijgen dat ook nog. Zomaar, van de subsidie gekwetsten berg.

schijtzat | 13-12-21 | 21:35

@schijtzat | 13-12-21 | 21:35: Zat bestuurders met een D66-mentaliteit die zich schuldig voelen.
En maar strooien met publiek geld.

Aristotalloss | 13-12-21 | 21:40

De foto boven het artikel die ik dacht dat eerst op de roetveegPiet sloeg, slaat dus op de schrijver Schoorsteenveger, maar misschien ook wel op beide.

King of the Oneliner | 13-12-21 | 21:28 | 1

Dick van Dyke is dus Schoorsteenveger.

Basil Fawlty | 13-12-21 | 22:09

Chim chiminey!

UnderTheDevil | 13-12-21 | 21:27

Ja maar ze schreef wel meer fantasieverhalen

Ik ben nu volledig woke en ik identificeer onszelf als Kazin de Vies3.

Kaas de Vies | 13-12-21 | 21:22 | 9

Ik vind het best, als ik dat beloofde Ministerie van Harde Onderdrukking maar mag leiden.

Lorejas | 13-12-21 | 21:58

Kazin, ik identificeer mij als een Antilliaanse lesbienne, gevangen een blank (of wit) mannenlichaam. Waar kan ik subsidie aanvragen voor een villa op Aruba?

James Lastig | 14-12-21 | 15:42
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen