Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Omicron is karma

Corona muteert bijna eens per week, hoger dan eerder gedacht

Nederland, Nijmegen, 01-12-2021 - Vanwege oplopende sterftecijfers plaatst uitvaartorganisatie Dela speciale koelunits. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsma

D66-senator en hoofd van de IC-afdeling op het UMC Groningen sloot een weekje coronadebatten af met de opmerking: Feitelijk zijn we in code zwart beland. Daarmee trok hij even een streep door het mooi-weer-spel van Mark & Hugo. Na bijna twee jaar coronacrisis en avondlockdowns was het leuk geweest als senatoren van de coalitie hun media en eigen kabinet tijdig informeren.

Er wordt terughoudend gedaan wie er nog naar de IC mag, de eerste maatregel van code zwart. Langdurig uitgestelde zorg leidt tot schrijnende situaties en onnodige acute zorg. Daar hebben ze het liever niet over, het debat bleef hangen bij 3G, 2G, 1G, QR-codes en pasje, ethische principes kan je eindeloos in zwelgen. De besmettelijkheid van de omicron-variant werd bijna vergeten.

Tien procent van de passagiers uit Zuid Afrika bleek besmet, 90 procent daarvan was gevaccineerd. 18 van de 61 passagiers had de omicronvariant. Binnen Zuid-Afrika steeg die variant van 1% naar 53% in twee maanden. (figuur4) Op basis van realtime wetenschappelijke gegevens kan je in een coronacrisis direct beslissingen nemen. Politici en medici leven in gescheiden werelden.

De totale IC-bezetting is nu 1048, mede dankzij 431 non-covid patiënten. Alle noodbedden raken bezet. Van u wordt verwacht even geen ernstig ongeluk te krijgen. Artsen en verpleegkundigen mogen 20 tot 30% meer werk verzetten, er is minder personeel per patiënt. Dit geeft naast slechtere zorg ook uitputting, burn-outs en uitstroom van ervaren personeel.

Social

Lange wachtrijen remmen de testbereidheid verder, minder dan de helft laat zich na klachten testen. Artsen zijn strenger met het opnemen van patiënten in ziekenhuizen en intensive care. Deze drie cruciale indicatoren stijgen niet veel verder, omdat dit fysiek onmogelijk is. De testen, bedden en poppetjes zijn er niet. Met die cijfers toch een reproductiecijfer berekenen geeft een onderschatting.

Ik geloof de kentering van de deltavariant nog niet. Het kabinet verwacht meer effect van minder maatregelen. Plus dat de avondklok het verliest van een wekkertje. Sport en cultuur starten wat eerder, gaat gewoon door, zodat alle contacten tussen mensen die elkaar op school en werk niet zien, alsnog doorgaan. Het vriest, de ramen gaan dicht, er wordt ook minder geventileerd.

Na twee maanden zouden we een reproductiecijfer hebben van 0,99. Dan zou iedere vier dagen de instroom met een procentje dalen. Dat is onvoldoende bij het huidige gemiddelde van 53 IC-opnames per dag. Vermenigvuldigd met een gemiddelde ligtijd van twee weken ga je richting een IC-behoefte van 750, de honderd extra IC-bedden zijn niet genoeg, nog voordat het omicron-effect is ingecalculeerd.

Aparte noodhospitalen voor coronapatiënten worden zonder extra ervaren personeel een soort sterfhuisconstructie. Voor bed, bad en brood wordt gezorgd! Er wordt iets voor je gedaan! Zeer nuttig, isolatie voorkomt verdere verspreiding van coronalijders naar de rest van de samenleving. Het kabinet wil daarmee experimenteren. Een noodziekenhuis is een doofpot voor een zorginfarct.

De vergrijzing was een reden ziekenhuizen te sluiten en het aantal verpleegtehuizen te halveren, wat extra woningnood gaf. De eeuwige numerus fixus voor verpleegkunde en geneeskunde geeft een kunstmatig personeelstekort, wat wordt versterkt met een tekort aan begeleiding, stageplaatsen en specialisatieplaatsen. Wat in decennia is gesloopt, wordt niet in maanden herbouwd.

We krijgen weer ziekenhuizen met een zustersflat ernaast, want met de maandelijkse aanfluiting kan je ondanks fulltime ploegendienst plus een studie niet een huis huren of kopen. De coronapandemie zorgt voor extra werk, studievertraging en agressie. Militairen zijn niet alleen nodig om te helpen prikken, maar ook om ziekenhuizen te beschermen tegen wappies met “subversieve acties”.

Code Zwart begint met het weigeren van twijfelgevallen, we geven het op. Reanimeren doen we niet meer, de hoogste overlevingskans krijgt voorrang. Binnen de laatste fase krijgen patiënten met een kortere ligduur voorrang, coronapatiënten liggen lang op de IC, en worden dus geweigerd. Daarna is voorrang voor zorgpersoneel. Daarna selectie op leeftijd, gelukkig is Asha net onder de veertig!

Een vaccinatieplicht zou moeten beginnen met de verplichting van de overheid om met een vaccin te komen dat in enkele dagen specifiek is ontwikkeld tegen de delta- en omicronvariant, die beiden andere spikes hebben, en dus een afweerreactie met andere antistoffen eisen. Ik verwacht elk half jaar een nieuwe vaccinatiecampagne tegen een nieuwe variant met een nieuw vaccin.

Corona muteert bijna eens per week, hoger dan eerder gedacht. Een mutatie geeft een net ander virus. Sommige mutaties werken niet en verdwijnen, sommige mutaties werken zo goed dat ze zo veel besmettelijker zijn, dat ze hun eigen naam krijgen en wereldwijd om zich heen slaan. Het is onverstandig corona in de derdewereld de tijd en slachtoffers te gunnen een supervirus te worden.

Hoe meer we de derdewereld vaccineren, hoe minder besmettingen en hoe nieuwe varianten onze kant op komen. Zuid-Afrika heeft een vaccinatiegraad van 25%. De deltavariant heeft bij driekwart van de bevolking vrij spel. De omicronvariant zal eerder meer dan minder resistent zijn ten opzichte van de deltavariant tegen verouderde vaccinatie. Het wordt tijd de brand bij de buren te blussen.

Wie had ooit gedacht dat Sinterklaas spelen de oplossing is?

Update: Prinses Beatrix test positief op corona

Reaguursels

Inloggen

Het is de schuld van de ouderen! En mensen met overgewicht en andere onderliggende problemen! Die belandden op de IC's!

(Polariseren is te easy. Doe er niet aan mee.)

Ambrose | 05-12-21 | 17:40

Gevaccineerd of niet; het wordt ook eens tijd dat men de meest basale regels na leeft. Als je je ziek voelt, blijf thuis, laat je testen. Dat is niet moeilijk.

ActaNonVerba | 05-12-21 | 15:01

Het is wel duidelijk dat Feynman een vaccinofiel is uit zijn laatste columns. We zijn ingehaald door de realiteit, de vaccins bieden geen steriele immuniteit en hoewel de verhoudingen gevaccineerde- tegenover ongevaccineerde opnames ik eerste optiek duidelijk zijn, valt daar iets op af te dingen,

Hoeveel van die ongevaccineerden in het ziekenhuis kunnen zich überhaupt laten vaccineren, de groep waarbij het vaccin niet werk is immers bij uitstek een kwetsbare groep? Hoeveel mensen liggen er met of door, corona in die ziekenhuizen? Waarom wordt er geschermd met niet actuele cijfers die moeten aantonen dat de vaccins effectief zijn? Daarnaast versterven veel gevaccineerden in verzorgingshuizen, omdat ze niet worden opgenomen, waarom worden deze statistieken niet meegewogen, dit zou een ander beeld schetsen van de effectiviteit?

De strekking is dat ondanks een vaccinatiegraad van ruim 85% de ziekenhuizen vol liggen, er enorme oversterfte is en dat gevaccineerden het virus doorgeven. Daarbij is er volgens het huidige dogma van maatregelen een enorme nevenschade op te merken, volgens rapporten van onze eigen overheid verliezen we 5x zoveel levensjaren door de maatregelen als zonder maatregelen. Waarom zouden we hier nog langer aan vast houden, de schade is enorm.

De vaccins zijn niet de uitweg uit deze crisis. De uitweg uit de crisis is incasseren en engelen geduld. Als er genoeg mensen weerstand opbouwen door het virus rond te laten gaan onder gezonde populatie is er een stille hoop dat er mutaties ontstaan die een milder ziektebeeld hebben. Daarbij leert het immuunsysteem om te gaan met het virus. Er moet maximaal een worden ingezet op het beschermen van kwetsbaren, maar in het kader van solidariteit lijdt een volledige samenleving onder het beleid, niet onder het virus dat voor 98% van de mensen onschuldig is.

Het is een bittere pil, maar uitstel van executie vertraagd louter het geen wat onvermijdelijk is. Het wordt tijd om in te zetten op een gezonde levensstijl, preventie en daarbij kwetsbaren te ontzien. De huidige schijnveiligheid van het vaccin, als wel de generieke maatregelen, bieden geen realistisch perspectief. We moeten accepteren dat de dood onderdeel is van het leven, dat onze levensverwachting de afgelopen jaren is verhoogd, met een steeds groter wordende groep ouderen. Die situatie is onhoudbaar, niet te betalen en simpelweg niet te faciliteren. De wereld is niet maakbaar, die Zweden hebben vanaf het begin een juiste inschatting gemaakt, vergruisd door de MSM en genegeerd door auteur.

deugallergie | 05-12-21 | 12:57 | 3

85% van 18+ is niet genoeg. Scholen zijn open, een feestje voor verspreiding. Je kan niet roepen dat vaccinatie niet werkt als je miljoenen mensen niet vaccineert.

Ongevaccineerden zijn zwaar oververtegenwoordigd in het ziekenhuis en IC. Maar ach, daar zit jij niet mee.

Feynman | 05-12-21 | 17:09

@Feynman | 05-12-21 | 17:09: 70% was aanvankelijk de norm, maar die norm moet steeds verder worden opgerekt. In Portugal hebben ze de utopie bereikt waar u voor pleit, waar net weer maatregelen zijn ingevoerd omdat de ziekenhuizen desondanks vollopen. De vaccins zijn geen uitweg uit deze crisis.

De ongevaccineerden zijn reeds nog 30% van de opnames, en de vragen die ik mijn inziens terecht stel bij die cijfers. zou ik graag eens onderbouwd zien om daar überhaupt een volledig beeld van te krijgen. Tot die tijd lijkt het erop dat de cijfers niet zuiver worden gepresenteerd maar enkel gestoeld zijn om het beleid (en gekozen strategie) te onderbouwen.

deugallergie | 05-12-21 | 17:33

@Feynman | 05-12-21 | 17:09: Ouderen en obesen zijn oververtegenwoordigd in het ziekenhuis en de IC. Niet de ongevaccineerde tieners of twintigers.

deze vaccins houden verspreiding niet tegen. De jeugd komt niet/amper in het ziekenhuis en nog minder op de IC terecht. Het is derhalve nutteloos deze groepen te vaccineren.

Dit virus gaat nooit meer weg. De WHO heeft ook al gemeld dat het endemisch is. Tijd voor een lange termijn oplossing: de ouderen en zwakkeren vaccineren, de zorg opschalen en de samenleving open gooien.

einz | 05-12-21 | 18:12

Lekker eerbiedig, zo'n kale koelcontainer.

Schwanzeleber | 05-12-21 | 12:50

Wat een misser Feynman. Een pandemie beteugelen begint met heel veel en snel testen en dan serieus contactonderzoek.

Dat is de enige route. Er zal altijd een nog erger virus komen, je voorbereiden op het virus van gisteren is stompzinnig.

De oost Aziaten doen dat al decennia zo wegens rijke ervaring.

Verplichte vaccinatie zou ik pas overwegen bij Ebola achtige slachtingen. Corona moeten we gewoon kunnen oplossen.

Alle energie moet gestoken worden in betere en snellere tests en testmethoden. Contactonderzoek en vooruit , voor alle grondwet haters, verplichte quarantaine indien positief.

van heinde en verre | 05-12-21 | 11:07 | 1

Gelukkig ben je overtuigd van je zelf. Toch iemand die denkt dat je met testen niet achter de feiten aanloopt. Trusten!

Circlont6A | 05-12-21 | 13:00

Dankzij dit prutskabinet blijven we nog tijdenlang doorpappen en -nathouden. Nog even mense!

Cor Netto | 05-12-21 | 11:00

We gaan naar een maatschappij waar iedereen verplicht wordt pillen te slikken en vaccinaties te nemen zodat niemand meer ziek wordt en zorg, ziekenhuisbedden tot een kwart kunnen worden teruggebracht namelijk alleen voor ongevallen en rampen zoals aardbevingen.

Colin.Fart | 05-12-21 | 10:26 | 1

En die pillen zijn even duur als het opschalen van de zorg?

van heinde en verre | 05-12-21 | 11:09

The Omicron variant of COVID-19 may shorten the window between infection and infectiousness compared to other strains, new analysis by British scientists suggests. news.sky.com/story/covid-19-omicron-v...

Zie hier het mechanisme waarom de omicron besmettelijker is dan de deltavariant.

Een reproductie cijfer van 0,99 met de deltavariant is volstrekt onvoldoende aangezien we weten dat die met de omicron hoger zal liggen. We zullen dus per direct richting 0,8 of 0,7 moeten.

We hebben ook geen tijd om hier mee te experimenteren, omdat de testcapaciteit op is, de ziekenhuizen vol liggen en de IC op het randje van code zwart is.

Die werkelijkheid zie ik op geen enkele manier terug in de technische briefings of kamerdebatten.

Het wordt tijd dat Kamerleden hun standpunten inclusief bronvermeldingen gaan aanleveren. Dan hou je zo ongeveer alleen Omtzigt over.

You are entitled to your own opinion, not your own facts.

Feynman | 05-12-21 | 10:17

Wat ik mij wel eens afvraag us waarom de griep al honderd jaar gewoon de griep blijft, terwijl we bij dat corona de ene na de andere variant om de oren krijgen. De ene nog ergerder dan de andere. Het maakt mij allemaal een beetje achterdochtig. Ik krijg dan het vernieuwde Dreft gevoel; wast nu nog schoner.

VanBukkem | 05-12-21 | 08:17 | 8

@Aart4888 | 05-12-21 | 09:23:
Helaas. Ik heb een siepel achter mijn nick staan dus ik mag geen linkjes plempen.

VanBukkem | 05-12-21 | 09:35

Meer is het ook niet. Virussen blijven varieren voordat de mens er was, ten tijde van de mens en na de mens. Maar het blijven virussen, net als Dreft ook hetzelfde blijft. Van teveel Dreft kun je ook dood gaan of ziek worden.

nobodiesunmighty | 05-12-21 | 10:10

@Duwbak_Linda | 05-12-21 | 08:31:
Ook bij de griep kom je aan de beademing te liggen als het goed mis gaat.
Identieke ziekteverloop als bij 'Corona'
Gek hè, als je weet dat we reeds jaren 5 coronastammen kennen die we bij de virusmix (met o.a. nog de influenza A + B, Rhino en nog wat virussen) hebben die 'de griep' veroorzaken.

Onkel Bratwurstbude | 05-12-21 | 12:33
▼ 5 antwoorden verborgen

In Spanje krijg je via je telefoon een oproep met link om afspraak te maken. Kon kiezen uit twee plaatsen, maar dinsdag krijg ik de booster, wel moderna, ben ik niet zo blij mee.
Maar op tv die rijen mensen, uren wachten, hebben ze het hier toch beter geregeld.

gato | 05-12-21 | 08:10 | 1

In Spanje is het iklaatmebangmaak virus gehalte nog iets hoger.. net als ik laat me voor restaurant bezoek chanteren, met een rommelboostertje.. Denia (gisteren) naar het schijnt een rij van 100 den meters.. Wat ze in Spanje wel doen, is iedereen die in het sip systeem zit iedere dag lastig vallen.. vacuna vacuna ? Tommy telefopping jehova,s zijn er heilig bij, in vergelijk met deze pushers..

broervandenhollander | 05-12-21 | 08:56

En alweer verkeerde topic. Ik word oud. -solly-

Duwbak_Linda | 05-12-21 | 07:26 | 4

Zo,n duwbak gaat toch wel wat jaartjes mee? wat gaat daar aan kapot, zit geeneens een motor in.. hoogstens een lampje links en rechts wat je eens in de 100 jaar moet vervangen.

broervandenhollander | 05-12-21 | 08:59

@Duwbak_Linda | 05-12-21 | 09:04: Verf van de action, en weer 100 jaar..
In mijn jongere jaren heel wat van die ruimen schoongebikt.. vooral in de zomer was dat heerlijk werk..

broervandenhollander | 05-12-21 | 09:56
▼ 1 antwoord verborgen

Meneer, ik ben eind 70 jaar, was de eerste die mondkapjes droeg en me liet vaccineren met Astra Zeneca. Ik sabbel al een half jaar een pilletje vitamine D weg elke dag voor als ik corona krijg. Nou heb ik toch corona gekregen. Hier mijn relaas hoe het is gegaan.

Zaterdag op verjaardag bij zoon, kleinzoon was snipverkouden. Vrouw had kleinzoon op de arm en wordt de rest van de week zwaar verkouden met diep hoesten.
Maandag en dinsdag breng ik kleinkids naar school.
Woensdag krijg ik een grote kartonnen door van de bezorgdienst
Woensdagavond begin ik licht te snotteren en hoesten, ik denk dat ik het van de vrouw heb. Ja gut, ze zit naast me op de bank en ze slaapt naast me, al zoveel jaar.
Donderdag krijg ik nog een grote kartonnen doos van de bezorgdienst. Ik begon diep te hoesten en snotteren als de vrouw, geen koorts, wel wrak gevoel in schouders.
Vrijdagavond zelftest gedaan, bingo, positief, maar de vrouw is negatief.
Zaterdag flink lamlendig gevoel, moe, gewrichten in schouder, rug en knieën doen pijn. 38,1° koorts. Hele dag op bed gelegen. 's Avonds 37,5° koorts.
Zaterdag/Zondag 12 uur onafgebroken geslapen. Stuk of vier paracetamol per dag geslikt, weinig gegeten, veel drinken.
Zondagochtend gedoucht, wrak gevoel is nog heftig, benen willen lichaam bijna niet meer tillen, het is meer waggelen. Koorts 37°, snotteren en hoesten gedaald naar een kwart.

Als ik niet ingeënt was geweest zou ik richting kassie wijlen gaan, 70 jaar, dikke pens, doe die maar in die andere kamer, en was het doei forever. Ik ben de wetenschap wel dankbaar dat zo'n Astra Zeneca prik van afgelopen mei me nu nog kan helpen. Ik voel me al 20% beter dan gisteren, dus zet jullie schrap, ik kan nog jaartjes dingetjes schrijven op GeenStijl. Ik kan het niet bewijzen maar 6 maanden elke dag een pilletje vitamine D wegsabbelen maakt wellicht dat ik me niet zo beroerd voel. De longen zijn verder prima, geen bronchitis gevoel. Misschien moet de grote klap nog komen, maar anders ben ik weer aan de beterende hand.

(Mijn leeftijd strookt niet met mijn nickname maar dat komt omdat ik nog altijd zit te wachten op mijn AOW uit mijn tijd in Suriname. M'n pappie werkte toen daar en ik zat van m'n 16e-20e nog op school daar. Dan wordt je AOW met 8% gekort. Ja zielig hè.)

VolgendjaarkrygikAOW | 05-12-21 | 06:21 | 5

Beterschap! En als je straks weer helemaal fit bent, ben je er waarschijnlijk voorlopig even vanaf, van covid.

ratelaar | 05-12-21 | 07:57

Beterschap ouwe reus. Maar doe mij één plezier, eentje maar: stop alstublieft met het woord kleinkids. Ik krijg daar ontzettende jeuk van. Verder wens ik je vandaag een leuke Sinterklaasavond en uiteraard nog vele gezonde jaren hier op GS.

H.J.W. | 05-12-21 | 08:49

Je mag de mijne allemaal gratis hebben ( inclusief verzendkosten ) op naar de 102..

broervandenhollander | 05-12-21 | 10:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit vond ik wel een goed stuk over ons coronabeleid
tpo.nl/2021/12/04/teun-voeten-afglijd...

Overigens, kon voor testen makkelijk online een afspraak maken. Volgende dag testen, ochtend daarna uitslag. Niet alles gaat slecht.

Duwbak_Linda | 05-12-21 | 06:10 | 5

@Martin007 | 05-12-21 | 07:00:
Onmogelijk te beoordelen. Die meisjes liepen erbij volgens de laatste mode van Sywerts Fashion Outlet. De gele regelmannetjes (voor regeldingen) waren heel vriendelijk trouwens.

Duwbak_Linda | 05-12-21 | 07:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Volgens Our World In Data zaten we op 29 november al boven de 6% Omicron in Nederland. De RIVM-site is al weken niet geupdate, die geeft nog de gegegvens t/m 21 november (0%) aan.
ourworldindata.org/grapher/covid-vari...

Specy | 05-12-21 | 01:22 | 1

Onze overheid verstrekt deze gegevens steeds moeizamer lijkt het. Erg betrouwbaar lijkt het ook niet als Je vergelijkt met de wel betrouwbare oversterftecijfers.

Rennieflox | 05-12-21 | 10:57
-weggejorist-
Bulloch | 05-12-21 | 00:59 | 1

Let eens op hoeveel wappies de komende weken toch maar een prikje nemen. De Omicron is niet zo mild voor jongeren en kinderen. In Zuid Afrika komen vooral kinderen van niet gevaccineerde ouders in het ziekenhuis terecht. Logisch want die hebben wel een kans om de besmetting door te geven maar met veel minder virus dan gevaccineerde ouders. Een grote hoeveelheid van een zeer besmettelijk virus kan letterlijk kinderlevens verwoesten. Vandaag al waren er veel mensen voor een eerste prik. De wappies met kinderen die ze ook inzetten voor hun propaganda bijv bij de zwembaden zetten nu de gezondheid van die kinderen (ook al door ze buiten af te drogen) op het spel door niet een klein prikje te nemen.

dartfrogger | 05-12-21 | 00:51 | 2

Bedoelde dus dat gevaccineerde ouders wel het virus kunnen overdragen maar dan in veel kleinere aantallen. Dat zorgt er voor dat de kinderen meer de kans krijgen om immuniteit op te bouwen.

dartfrogger | 05-12-21 | 00:54

Linkje naar de cijfers?

lekgoot | 05-12-21 | 09:29

"Hoe meer we de derdewereld vaccineren, hoe minder besmettingen"
De besmettingscijfers van Nederland gemist de laatste tijd Feynman? Je word alleen nog maar minder ziek.

SailingDuck | 04-12-21 | 23:33 | 2

Minder ziek = minder virusproductie = minder kans op mutaties. Niet perfect, maar wel beter.

Martin007 | 05-12-21 | 07:06

Citaat:
“ SAR among household contacts exposed to fully vaccinated index cases was similar to household contacts exposed to unvaccinated index cases (25% [95% CI 15–35] for vaccinated vs 23% [15–31] for unvaccinated).”

Dus nee, gevaccineerden zijn niet minder besmettelijk.

www.thelancet.com/journals/laninf/art...

janjoker | 05-12-21 | 10:51

Mijn vaccinatie is over een aantal weken 6 maanden geleden. Ik mocht wat eerder want ik ben als (milde) astmapatient "kwetsbaar."
Ik ben vanwege de continu veranderende wetenschap rondom de werking (in 1 jaar!) van vaccinatie niet heel erg zeker over een boostershot maar ergens ga ik ervan uit dat ik daar weinig over te zeggen heb.
Nou las ik vandaag dat de gezondheidsraad overweegt om in bepaalde gevallen gezonde kinderen te vaccineren. Bijvoorbeeld bij kwetsbare gezinsleden.
Met mijn gegroeide twijfels vind ik dat een naar idee.

eigen-mening | 04-12-21 | 23:09 | 2

Uw ex koningin heeft 'm in ieder geval al gehad

pibasso | 04-12-21 | 23:32

Ga maar snel. Vriend van een vriend had 1 prik genomen en ging toen twijfelen. Ook astma klant. Lag 4 weken op IC en nu opnieuw leren lopen bij de revalidatie

Martin007 | 05-12-21 | 07:11


Omikron: een verrassend milde shampoo, met de frisheid van enorme meloenen ...

King of the Oneliner | 04-12-21 | 23:09 | 1

Ik las o.a. in één van de comments dat ook wetenschappers twijfels hebben met het huidige plan van aanpak:
-(dit) virus bestrijden met een vaccin kan tot gevolg hebben dat je algemene immuunsysteem voor dit type virussen juist verzwakt
-het virus zal 'proberen' door mutaties, dus trial and error om de vaccinaties te omzeilen/verslaan, oftewel: we kweken juist op deze manier een super-virus
-het is een gebed zonder end: steeds maar weer nieuwe mutaties, steeds maar weer boostershots?

OK, ik ben geen wappie, heb gewoon twee shots genomen, maak me niet zo zorgen over effecten op DNA, ik denk dat het onderhand al weer uitgewerkt is, in alle opzichten.
Maar het schijnt dat je maar eenmalig bijvoorbeeld een polio vaccinatie (met misschien nog een kleine booster in je jeugd hoeft te nemen om je hele leven beschermd te zijn. Dat noem ik wel een goed 'geheugen' van je afweersysteem.
Maar met deze corona-vaccinaties schijnt het geheugen effect al snel verminderd te zijn. Vreemd. Maar dit is gelijk ook de reden dat ik me dus niet al te veel zorgen maak over lange termijneffecten.
Maar goed, ik schrijf het nu in Jip en Janneke taal, simpelweg omdat ik ook maar een Jip en Janneke ben in heel deze medische kwestie.

Nu boerenverstand: zou het inderdaad niet beter zijn (geweest) om het op een 'natuurlijke 'manier aan te pakken, wat jij dus ook zei:
Namelijk: langzaam aan het virus wennen, en daarna (hopelijk) ermee leven, en (hopelijk) dat het virus een soort verkoudheid wordt, waarmee 'we ' 100 kunnen worden.

Nu zitten we dus deze gang van zaken te interfereren, en misschien wel met desastreuze gevolgen. En ontstaat er per ongeluk echt een killer-virus.

Ik heb echt geen grote mond, en ik kan ook binnen een week lopen smeken om geholpen te worden op een IC.
Iedereen kan ziek worden, en als dit virus echte vaste grond krijgt, ik noem het maar naar binnen slaan, dan moeten ze alle zeilen en medicatie bijzetten om je te redden.
En daarna enorme schade aan je longen, naar wat ik begreep door de bloedplaatjes die samenklonteren in al je kleinere bloedvaten etc.

Maar goed, het is een learning proces, steeds meer wordt er bekend, en hopelijk komt er straks gewoon een pil, zodat dit injectie-circus voorbij is,

Het kan toch niet dat dit nog jarenlang zo door moet gaan, met BOA's aan de deur, die je mobiel checken, enorme boetes zoals in Oostenrijk, en lockdowns, avondklok etc. etc.
Wat zo gek was met die Spaanse griep: miljoenen doden, juist jonge mensen, zeer besmettelijk, en opeens was het weg, en gek genoeg, ook niet teruggekomen.
Maar, waar ik me dus zorgen over maak: juist door de (halve) maatregelen kunnen we straks met een super-virus zitten. En ja, dan is de shit aan, en zullen de wappies ook vechten om een vaccinatie.

King of the Oneliner | 04-12-21 | 22:54 | 7

@Pardoes | 04-12-21 | 23:38: een keer blijft niet hangen. Net als zo ongeveer alle vaccinaties. Dat is nou eenmaal hoe die dingen werken.

Bulloch | 05-12-21 | 01:37

Mooie vertwijfelingen.

bitterpete | 05-12-21 | 02:16

@BrulSpin | 04-12-21 | 23:21: En de T is van tetanus toch? Volgens mij werkt dat ook slechts tien jaar, maar dat is in ieder geval een stuk langer dan wat we nu voorgeschoteld krijgen.

Verbandmeester | 05-12-21 | 04:40
▼ 4 antwoorden verborgen

Kweenie hoor… maar werd met een beetje griepgolf oma ook op de IC gelegd? Of werd er gezegd: ze is al 94 jaar; ze heeft een mooi leven gehad. Normaliter doet bij een griepgolf Darwin zijn werk. En nu niet? Waarom dan niet?

Pferdefotze | 04-12-21 | 22:52 | 4

Afhankelijk van de levenslust, gebeurt dat doorgaans wel. Nu is het vaak wat krapper, want de bedden zijn drukbezet door mensen die bang zijn voor de "lange termijn effecten" (sic) van een beproefd vaccin, maar hun vadsige lichamen wel graag laten volpompen met andere "big pharma"-middelen die voorkomen dat ze het loodje leggen.

Bulloch | 05-12-21 | 01:42
-weggejorist en opgerot-
speciaalvandaag | 05-12-21 | 05:52

@speciaalvandaag | 05-12-21 | 05:52: Fout. Covid-19 is een corona variant. En dus iets anders dan een influenza (=griep) variant. Er zijn wel milde corona virussen, die noemen we verkoudheid, hoewel dat meestal rhino virus is. Griep is gereserveerd voor influenza, qua moleculaire structuur heel anders dan corona.

Martin007 | 05-12-21 | 07:28
▼ 1 antwoord verborgen

DIe Duitse Oranje 80’er vliegt doodleuk naar Curaçao, van ons geld.

Verderkijkert | 04-12-21 | 22:36 | 3

Afgunst, geen goede look.

Leviticus_ | 04-12-21 | 23:09

T was een werkbezoek heur!

Mark Smeeks | 05-12-21 | 01:21

Als ze op Curaçao maar niet te veel in de zon zat. Krijg je namelijk rimpels van.

bitterpete | 05-12-21 | 02:19

Ik vind het ook raar - en lichtelijk asociaal - dat mensen zichzelf niet testen. Dat is het simpelste wat je kunt doen en is nauwelijks invasief. Je hoeft dat staafje maar een heel klein stukje in je neus te brengen, niet zoals bij een pcr test, waarbij de staaf helemaal achterin je neus wordt geduwd.

lekgoot | 04-12-21 | 22:34 | 3

Weet je wat het is, met alleen de zelftest ben je er (momenteel) niet. Je hebt uiteindelijk toch vaak een PCR test nodig.

eigen-mening | 04-12-21 | 22:54

@eigen-mening | 04-12-21 | 22:54:
Die zelftest is idd minder accuraat, maar kan nog steeds helpen om het reproductiegetal te verlagen.

lekgoot | 04-12-21 | 22:58

@lekgoot | 04-12-21 | 22:58: Da's ook alweer achterhaald volgens het NPO nieuws een paar dagen geleden . Schijnt van 70% betrouwbaarheid naar ongeveer 90% gegaan te zijn .... hoe dat kan was me niet duidelijk.

Koning BongoBongo | 05-12-21 | 07:34

Onze huisarts Feynman. Heb je toevallig nog een orgel staan die wat meer balans heeft in de toonsoorten?

zevensprong | 04-12-21 | 22:28 | 4

Het is voor zevensprong nog steeds lastig om andere dingen te horen dan z’n Twitter-waarheid.

KritischeKrikker | 04-12-21 | 23:54

@johnyl | 04-12-21 | 22:40: Het OMT en de Gezondheidsraad gokken ook maar wat. Er is niets mis met brainstormen.

Koning BongoBongo | 05-12-21 | 07:36

@KritischeKrikker | 04-12-21 | 23:54: Nee hoor, twee dingen: er zit veel angst in de toon. En het hele epistel is gebaseerd op feiten waarmee de de vaccinoplossing daarmee gedegen lijkt. Het enige wat het vaccin doet, is de scherpste randjes eraf halen. Voor sommigen is dat genoeg om de dood of IC opname te voorkomen. Voor anderen niet. Kortom, willen we een leefbaar Nederland dan zijn er andere zaken nodig dan een vaccinverplichting. Met vaccins loop je altijd een jaar achter de feiten aan, en dan heb je nog mazzel. Met beter communicatie over de groep die corona nu treft, voedingsadviezen, meer ruimte voor ouderen in het publieke leven (specifieke winkeltijden bijv), venitaliteprogramma's, ... noem maar op, dragen naar mijn idee wel bij een duurzame oplossing. En niet te vergeten een leefbaarder Nederland.

zevensprong | 05-12-21 | 10:19
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ga voor de wappiebeker icm een eventuele joris door hier een paar recente ervaringen te delen. Dat kan dus nooit goed gaan.

Ervaring 1.
Opa was in Januari aan de beurt. De man was 89, scherp en verrekte vitaal maar de laatste jaren werden de longen wat gevoelig.
Die begon met een kuchje, werd positief getest en moest thuis uitzieken. Een week later werd het te gek. De saturatie was erg laag, hij moest naar het ziekenhuis.
Daar aangekomen wilde de artsen en wij hem niet op de ic hebben. De resterende levenskwaliteit zou de moeite niet waard zien. Hij kreeg een bed en een flinke dosis morfine. 5 minuten voor hij stierf hoopte ik dat het snel zou gaan. De ademhaling was op zijn zachtst gezegd verontrustend.

Ervaring 2.
Zoon is sinds begin dit jaar elke 2 a 3 weken strontverkouden. Moet dan dus thuis blijven. Het knulletje (en wij) hebben nog geen enkele positieve test gehad.
Volgens de huisarts ziet hij dit vaak bij kinderen. Verminderd contact maakt hun vatbaarder. Gelukkig is de verkoudheid een goed teken, de afweer werkt prima.

Ervaring 3.
Op dit moment heerst er onder ouderen en verzorgend personeel in Schiedam 3 dingen. Griep, buikgriep en covid. Interessant detail, de griepprik werkt schijnbaar niet geweldig dit jaar. De covidprik maakt in ieder geval voor de senioren niet veel verschil (meer). Die gaan bij bosjes.

eigen-mening | 04-12-21 | 22:26 | 6

“De gebeurtenis in het verleden” is toch hopelijk de eerste Corona-golf? Toch?
Of wat bedoel je precies?

KritischeKrikker | 04-12-21 | 23:56

Een “inluis-vraag”?
Verklaar je nader…

KritischeKrikker | 05-12-21 | 12:27
▼ 3 antwoorden verborgen

Als ik dit topic en alle reacties lees lijkt het wel of ik geabonneerd ben op een medisch tijdschrift.

johnyl | 04-12-21 | 22:21 | 3


Ik dacht eerder aan: de Lach, of de Margriet, de Aktueel en de Kijk, eigenlijk dus de hele leesmap minus de VIVA.

King of the Oneliner | 04-12-21 | 23:11

Dat lees ik liever dan het geraaskal van idioot Hugo de QRankzinnige.

Overrijp | 04-12-21 | 23:41

@King of the Oneliner | 04-12-21 | 23:11: Nou, doe die Viva er ook maar bij, hoor. Het begint hier echt op dat forum te lijken.

zwaaropdehand | 05-12-21 | 08:57

Goh. Heeft Beatrix toch weer een keer een kroon.
Beterschap mevrouw.

grapo | 04-12-21 | 22:08

Lekker uit laten razen dat hele corona.
En je leven weer oppakken.
Na een paar maanden is alles weer over

Het leven is zwaar | 04-12-21 | 22:06 | 1

Is dit nou positief denken? Niks voor mij dan.

zwaaropdehand | 05-12-21 | 08:58

Tijd voor een brand een kaarsje voor Trix-topic. Morgen zitten we immers weer in de kerk.

BobDobalina | 04-12-21 | 22:02

Voor wat nuancering misschien interessant om de nieuwe De Nieuwe Wereld te bekijken, Ad Verbrugge in gesprek met Maurice de Hond: 'Niet de vaccinatiegraad maar immuniteit is de kwestie bij corona. Een gesprek met Maurice de Hond'.
www.youtube.com/watch?v=Z50R5n0bwHg&a...

grietmetgroenefiets | 04-12-21 | 22:02 | 4

Toch triest dat je voor echte journalistiek op zoek moet naar achterkamertjes op internet. Bedankt NPO voor het verbrassen van ons zwaar verdiende belastinggeld met al die vooringenomen staats- en EU propaganda.

keestelpro | 04-12-21 | 22:10

@Het leven is zwaar | 04-12-21 | 22:08:
Daar heeft Rutte geen actieve herinneringen aan...

keestelpro | 04-12-21 | 22:11

@Het leven is zwaar | 04-12-21 | 22:08: Dat Rutte per ongeluk een keertje in het begin het woord 'groepsimmuniteit' in de mond heeft genomen wil niet direct zeggen dat dat zijn plan was.

grietmetgroenefiets | 04-12-21 | 22:32
▼ 1 antwoord verborgen

"De maandelijkse aanfluiting". Mooi gezegd Feynman. Personeel zat en graag bereid morgen te beginnen, maar niet voor het schraperige fooitje dat de werkslaven maandelijks krijgen. Dat geldt voor zorgpersoneel precies zo als voor elke andere beroepsgroep.

Nivelleermarionet | 04-12-21 | 21:57 | 1

Er was wel personeel, maar op een gegeven moment gaat dat ook over. Een opleiding en praktische ervaring komen niet uit de lucht vallen.

Rest In Privacy | 04-12-21 | 22:32

Soms wou ik dat ik n vogel was.

dhrat | 04-12-21 | 21:55 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat een paniekerig geil stuk! Lekker voor de zaterdagavond zeg maar.

Gelukkig volgt omicron de wetten van logica en ervaring en komt er elke dag meer nieuws over hoe verrassend mild deze variant is en dat de besmettelijkheid dus gunstig is. Worden we allemaal gratis mild gevaccineerd op de klassieke manier. Wat ook de theorie is over **hoe alle epidemieën uitsterven**.

Ik had liever een stukje gelezen die het milde aspect van het nieuws bracht.

GeenAccount | 04-12-21 | 21:54 | 3

GS had eerder een leuke verwijzing naar een publicatie waarin werd uitgelegd dat muteren naar een minder virulente variant helemaal geen gegeven is. Voorbeelden uit het verleden waarin dat anders liep. De mensen die doodgaan aan Covid doen dat pas na een paar weken. Blijft dus genoeg tijd over om het virus door te geven. Het overlijden van de host is dus niet heel erg voor de transmissie. Neemt niet weg dat het wel mooi meegenomen is als deze variant inderdaad minder erg is, maar de tijd zal het leren.

BobDobalina | 04-12-21 | 21:58


Omikron: een verrassend milde shampoo, met de frisheid van enorme meloenen ...

King of the Oneliner | 04-12-21 | 23:08

Hoe hoger het aantal mensen met een vaccinatie, des te hoger de besmettingen. Ik kan het niet helemaal meer volgen. Lees ik de verkeerde kranten of zoiets?

jan huppeldepup | 04-12-21 | 21:52 | 4

Net een interview in de rij voor de booster. Mevrouw was blij met de prik want dan kon ze lekker met de familie kerst vieren.

General McAuliffe | 04-12-21 | 23:30

Jan, het antwoord op jouw vraag is:
Ja, blijkbaar wel.

KritischeKrikker | 04-12-21 | 23:46

Zijn er nog 'unbiased' kranten?

Koning BongoBongo | 05-12-21 | 07:42
▼ 1 antwoord verborgen

Toen ik hoorde dat er wereldwijd een vaccinatiestrategie tegen het coronavirus uitgerold werd heb ik dit geschreven op GeenStijl:

'We moeten niet strijden tegen het virus maar vrienden ermee worden.
Ieder verkoudheidsseizoen komt er een virus langs om ons gestel een apk keuring te geven en ons winterklaar te maken. Da's een geheel natuurlijk proces. Wij mensen leven al duizenden jaren samen met bacteriën en virussen.
Het is een voortdurende zoektocht naar een balans. Wij kunnen niet eens zonder bacteriën en virussen: ze zijn deel van ons ecosysteem. Wij gebruiken bijvoorbeeld bacteriën in onze maag om ons voedsel te verteren. Een ons afweersysteem heeft virussen nodig om ieder jaar weer alert en sterk te blijven.
Het is van groot belang dat virussen blijven muteren anders wordt ons immuunsysteem lui en verzwakt onze soort. Het is continu ieder seizoen opnieuw VERZOENEN met virussen. Niet VECHTEN.

Maar wat doen we nu?! Vaccins? Mad Science!
Wij zijn voor het eerst in de menselijke geschiedenis wereldwijd een zwaar experimentele biologische OORLOG begonnen tegen een verkoudheidsvirus dat het eigenlijk goed met ons voor heeft: het gezamenlijke immuunsysteem versterken door ons individuele afweersysteem op de proef te stellen. Alleen de allerzwaktsten zakken voor de test: Zoals. Dat. Hoort!
Met genetische gemanipuleerde virusdeeltjes? gemodificeerd RNA?
Wij behandelen dit virus als public enemy number 1.
Dit virus zal nu gaan terug strijden want op een actie volgt altijd een reactie.
Wij zijn een gevecht aangegaan met een bondgenoot: een verkoudheidsvirus.'

keestelpro | 04-12-21 | 21:48 | 24

Beste kees, je ziet een paar dingen over t hoofd. Ik licht de belangrijkste er uit. Een virus, verkoudheid of anders, test en verbetert niet 'het' afweersysteem. Alleen de afweer tegen dat specifieke virus wordt opgebouwd bij een besmetting. Bij stabiele virussen ben je dus met een paar vaccinaties een leven lang verzekerd van voldoende afweer. Bij snel/vaak muterende virussen is de opgebouwde afweer door besmetting of vaccinatie vaak niet of niet voldoende berekend op een nieuwe variant.

Mark Smeeks | 05-12-21 | 01:41

@Mark Smeeks | 05-12-21 | 01:41:
Dat is de kern van mijn overdenking: verkoudheidsvirussen MOETEN ieder seizoen opnieuw muteren om ons immuunsysteem alert te houden.
Je hoort nooit over mutaties van echte killervirussen zoals ebola of aids.

keestelpro | 05-12-21 | 02:03

@johnyl | 04-12-21 | 22:35: Da's niet zo moeilijk. De z.g experts en medici weten het ook niet anders waren we wel een deur verder.

Koning BongoBongo | 05-12-21 | 07:45
▼ 21 antwoorden verborgen

Kwam 2 jaar geleden op een korte wachtlijst voor een eenvoudige rugoperatie. Nu nog steeds op de wachtlijst, maar inmiddels om 4 wervels te fixeren omdat de eerdere ingreep uit bleef. De eerste de beste antivaxxer die begint met " vrijheid" etc. Die timmer ik

Bierum | 04-12-21 | 21:48 | 5

Denk aan je rug!

polletjepiekhaar | 04-12-21 | 21:52

Begin ff eerst met Rutte aub

Piet Karbiet | 04-12-21 | 21:54

U gaat goed mee in het narratief van de Jonge, het komt immers niet door jarenlang slecht zorgbeleid maar dat er tekort bedden en mensen zijn dat ligt aan mensen die het spuitje aan zich voorbij laten gaan.

Anyways, goed nieuws, onder de niet gevaccineerden zijn de mensen die echt zwaar ziek worden bijna allemaal besmet geraakt dus nog even en er liggen alleen nog maar gevaccineerden op de IC> Laten we hopen dat er extra bedden vrijkomen.

General McAuliffe | 04-12-21 | 23:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Als ik het allemaal zo lees krijgt mijn gigantische natuurlijke afweersysteem gewoon keihard zin in difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Bring it on, biatches!

Hetkanverkeren | 04-12-21 | 21:46 | 3

Zwemmen in het riool. Schijnt goede weerstand op te bouwen (George Carlin).

https://www.blckbx.tv/videos/carlin

GeenAccount | 04-12-21 | 21:57

@GeenAccount | 04-12-21 | 21:57: Haha! Die discussie had ik vorig jaar met een boswachter over de staat van onderhoud van mijn favoriete officiële zwemlocatie. Bijna een leeftijdsgenoot: "vroeger sprongen we toch ook gewoon in de sloot, zonder dat we beter wisten'? Dat is dan ook wel weer zo. Maar het is en blijft geen excuus voor de vermijdbaar gebrekkige staat van onderhoud.

Blauwalg ondanks de verplichte slotenschouw en zulks.

Hetkanverkeren | 04-12-21 | 22:08

20 tot 30% meer werk voor de zorgverleners. Goed dat het kabinet het loon van deze mensen een paar maanden geleden verhoogt heeft, zodat ze nog meer gemotiveerd en enthousiast overuren maken en zo meer Ic's geopend kunnen worden. Niet dat deze mensen denken, waar doe ik het voor en ontslag nemen. ...................... oh wacht.

jan huppeldepup | 04-12-21 | 21:41

RIP Bea

John McClane | 04-12-21 | 21:35 | 2

Haha..!!

( Moest wel even kijken.. )

neonreclame | 04-12-21 | 21:38

Ook dat nog...

BobDobalina | 04-12-21 | 22:00

Nu maar hopen dat ze die containers niet door elkaar halen.

funda | 04-12-21 | 21:36

Scherp! Ik moest toch even lachen.

robskedebobske | 04-12-21 | 21:44

Ik zie dat men al bijna een consensus heeft bereikt in de panelen. Carry on, well done.

funda | 04-12-21 | 21:29

De leeftijdsopbouw van de personen die zijn overleden in de periode van 03-12-2021 tot 04-12-2021 is;
50-59 2 personen
60-69 6 personen
70-79 6 personen
80-89 19 personen
90+ 23 personen
< 50 0 personen
Totaal 56
Waarvan 6 in het ziekenhuis
Waarvan 35 in het verpleeghuis
Waarvan 13 boven 70 thuiswonend
De leeftijdopbouw van de personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen is, volgens GGD;
0-9 2 personen
10-19 1 persoon
20-29 0 personen
30-39 3 personen
40-49 4 personen
50-59 17 personen
60-69 14 personen
70-79 20 personen
80-89 23 personen
90+ 3 personen
Totaal 87

mikes43357369 | 04-12-21 | 21:24 | 1

Als je dit al anderhalf jaar lang opschrijft, misschien is er dan wel iets aan de hand?

KritischeKrikker | 05-12-21 | 00:01

In veel Afrikaanse landen is de bevolking veel vatbaarder voor complottheorieën dan hier. Je krijgt de vaccinatiegraad nooit op het benodigde niveau.

Schulzie | 04-12-21 | 21:24 | 3

Er wordt daar ook veel meer gedanst.

goedverstaander | 04-12-21 | 21:27

raKsist

Piet Karbiet | 04-12-21 | 21:30

Nóg vatbaarder? Ik zie alleen maar gekte om me heen. De mensen draaien volledig door en het ergste moet nog komen.

zwaaropdehand | 05-12-21 | 09:11

Beterschap Bea.

dhrat | 04-12-21 | 21:19 | 3

Daar sluit ik mij bij aan.

MickeyGouda | 04-12-21 | 21:49

Ik ruil haar graag in voor m'n schoonvader die as we speak aan de zuurstof ligt.

zwaaropdehand | 05-12-21 | 09:12

Verpleeghuizen!!! AUB, schenk daar veel meer aandacht aan! Daar gaat het helemaal fout zelfs na dubbel en booster!!!

toetssteen | 04-12-21 | 21:13 | 8

@Joffri | 04-12-21 | 21:32: wij hebben al meerdere oudje die toch naar het verpleeghuis gingen ondanks de situatie daar.

Tja de huizenprijzen maken de kinderen hongerig.

Diepstrotje | 04-12-21 | 21:45

Je komt niet in een verpleeghuis als je niet op sterven na dood bent of helemaal koekoek. De dag dat ik daar heen moet mogen ze me sowieso wel voldoende verdovende middelen geven. Je wordt uberhaupt niet normaal gewassen omdat het personeel er niet is, dat is allemaal weg bezuinigd, snel ff een washand door je naad en dan de 4e dag weer douchen. Dubbele afdelingen op één bevoegde medewerker. Dat is zo'n 40 personen. Mensen hun familie die wordt gebeld dat wanneer je oudje nog gewassen moet worden die week je het zelf maar moet komen doen omdat er niemand is. Maar probeer verder vooral mensen van 90 met een longsteking aan de beademing te redden zodat ze daarna nog harder lijden.

mmx | 05-12-21 | 00:36
▼ 5 antwoorden verborgen

Het zal mij aan mijn ongevaccineerde derriere oxideren. Krijgt de risicogroep die jarenlang schijt aan mij heeft gehad door rook in m’n gezicht te blazen of de nootjes bij een borrel voor mijn neus heeft opgevroten eindelijk de karma die ze verdienen. Net als al die vervelende oudjes die altijd met een stalen smoel voordringen bij de Appie.

Harrie Nak | 04-12-21 | 21:10 | 4

Klinkt als een zwaar leven. Sterkte.

John McClane | 04-12-21 | 21:30

Yep de heIe dag aan de Bingo maar weI om 18.15 uur extreem traag de boodschappen afrekenen en zegeIs en oh waar is mijn bankpas? AIIeen voor wat sociaaI contact met de cassiere want hun kinderen hebben het te druk

Piet Karbiet | 04-12-21 | 21:39

En Beatrix er bij! Uitvreter.

Harrie Nak | 04-12-21 | 21:40
▼ 1 antwoord verborgen

1 vaccinatie en daarmee basta zou ik nog mee kunnen leven. Maar teken er liever voor dat ik geen ic opname hoef bij covid dan dat ik om de 6 tot 12 maanden een vaccin in m'n arm gedrukt krijg

jeweettochniet | 04-12-21 | 21:05 | 8

@neonreclame | 04-12-21 | 21:13: ik zeg dat ik het risico van covid liever neem dan jarenlang elke 6 maanden een vaccin. In het uiterste geval dat covid er voor zou zorgen dat ik op de ic beland hoef ik daar niet te worden opgenomen als dat ervoor zou zorgen dat de gedwongen vaccins aan me voorbij gaan

jeweettochniet | 04-12-21 | 21:20
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
Nico1000 | 04-12-21 | 21:05 | 22
▼ 22 antwoorden verborgen

Onze dagelijkse blijf bang vitaminen.

VictorF | 04-12-21 | 21:04

Ergens kan er maar zo een lab bezig zijn met de volgende variant, of varianten.

Onze democratie/ samenleving is niet bestand tegen zaken waar je grote samenhorigheid bij nodig hebt het te verslaan.

Als dit geen wapen is, lijkt het verdomd veel op een wapen en gedraagt het zich als een wapen, verdienen er mensen aan het wapen, en maakt het slachtoffers als een wapen.

Denkhetnjet | 04-12-21 | 21:04
-weggejorist-
Bibop | 04-12-21 | 21:02 | 1
-weggejorist-
penis-aqua-rosA | 04-12-21 | 20:56 | 1
-weggejorist-
NatteApenBallen | 04-12-21 | 20:55 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Eens per week muteren, zonder dat er ook maar iemand is die weet wat voor toekomstige mutaties we kunnen verwachten.. Daarom vier weken lockdown en daarna 14 dagen quarantaine voor iedereen die naar Nederland reist.

Nicolas Arcissus | 04-12-21 | 20:55

Als je naar de onderste grafiek kijkt dan zie je dat in Z.A. 21K(Omicron) veel langzamer de overhand krijgt dan zowel 20A als 21A(Delta), dus juist minder besmettelijk?

W_F | 04-12-21 | 20:54 | 3

Misschien is elke nieuwe variant "meer besmettelijk", simpelweg omdat we tegen de vorige variant antistoffen hebben opgebouwd en tegen de nieuwe variant nog niet. Dat zou inhouden dat elke nieuwe variant meer besmettelijk is dan de vorige op dat specifieke moment, maar dat corona op de lange termijn niet steeds besmettelijker word.

W_F | 04-12-21 | 20:57

Helaas, zo werkt het niet volledig (wel deels, maar voor een klein deel helaas).
In dit geval gaat het om een mutatie(of eigenlijk meer dan 30 kleine mutaties) in m.n. het spike-eiwit waardoor het beter hecht aan jouw cellen.

KritischeKrikker | 05-12-21 | 12:33

'Ik verwacht elk half jaar een nieuwe vaccinatiecampagne tegen een nieuwe variant met een nieuw vaccin.'

Heb je dan écht geen enkel vertrouwen in de natuur, Feynman? Dit nog even los van het woord 'verplichting'. 'Life finds a way' - Dr. Ian Malcolm

MickeyGouda | 04-12-21 | 20:54 | 1

Zelfs met de huidige versnelde (en tijdelijke) toelating ben je met de doorlooptijd te laat voor de nieuwe variant

Harry_Witkamp | 04-12-21 | 22:02

U als ongevacineerde burger zorgt ervoor dat de hartoperatie van mijn vader is uitgesteld! Oh, en ben ik dan ook verantwoordelijk voor de wachtlijsten voor een nieuwe nier of nieuwe lever voor uw familieleden? Pleur op, het is mijn lichaam.

Piet Karbiet | 04-12-21 | 20:53 | 10

Yup, en houd die jillende jankpens ook lekker thuis s.v.p.

Bulloch | 05-12-21 | 01:09
▼ 7 antwoorden verborgen

VRT nws 1 april 2021:

De Belgische wetenschapper Geert Vanden Bossche heeft het internet veroverd met zijn waarschuwing voor een wereldwijde ramp: de massale coronavaccinaties zouden een virusvariant kunnen creëren die tegen de vaccins bestand is waardoor veel doden zouden vallen. Wij staken ons licht op bij verschillende vakgenoten en hun oordeel over zijn stelling is eensluidend: “Technische nonsens”.

“Massavaccinatie middenin een pandemie, (zorgt) voor druk op virusstammen (om te muteren, veranderen naar een nieuwe vorm dus, red.)”, vertelde Vanden Bossche tijdens een congres in Ohio begin deze maand. Hij beweert dat je door veel te vaccineren tijdens een pandemie een nieuwe en veel dodelijkere vorm van het virus kan creëren. De geschiedenis toont echter aan dat het helemaal niet gevaarlijk is om massaal te vaccineren tijdens een epidemie. Integendeel: die strategie helpt net om een epidemie onder controle te krijgen.

Bibop | 04-12-21 | 20:53 | 4

Vande Bossche zit inderdaad helemaal fout. Wat hij nooit erbij vertelt is dat vaccinaties zijn eigen bedrijfje dwarszitten. Hij heeft een - door hem nog niet bewezen - theorie dat Natural Killercellen een basis zouden zijn voor een ander type vaccin. Zijn bedrijf probeert die vaccins te maken maar tot nu toe zonder enig succes. Het zou voor hem een ramp zijn als hij de boot zou missen. Vandaar dat hij nu zo afgeeft op de huidige generatie vaccins.

Pardoes | 04-12-21 | 21:06

Hebben we in de geschiedenis al eens massaal gevaccineerd tegen een snel muteren virus?

W_F | 04-12-21 | 21:15
▼ 1 antwoord verborgen

Een groot deel van onze economie naar andere landen overhevelen leek me sowieso al een goed plan.

Neuth | 04-12-21 | 20:52
-weggejorist-
Nico1000 | 04-12-21 | 20:51 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Asha onder de veertig? Kilo?

goedverstaander | 04-12-21 | 20:51 | 1

BMI in ieder geval niet

Harry_Witkamp | 04-12-21 | 21:31
-weggejorist-
pibasso | 04-12-21 | 20:50 | 2

We worden door de politiek gegijzeld, enkel om aan te tonen dat de VVD gelijk had om de zorg af te breken.

smdyasc | 04-12-21 | 20:48

Vaccineren zorgt voor milder verloop van een besmetting; minder hospitalisatie en overlijden. Dus vaccinatie zorgt voor minder ziekenhuisopnames. Boosteren en ontwikkelen van vaccins tegen nieuwe varianten, houdt deze bescherming op pijl. Werkt hetzelfde als bij de griepprik.
Dus vaccineren verplichten, en de vaccins ook aan minder rijke landen beschikbaar stellen.
Is idd niet zo ingewikkeld.

zeeman73 | 04-12-21 | 20:48 | 3

" Dus" en " griepprik" in 1 narratief en daar een absoluut aanhouden.

Je moet maar durven..

neonreclame | 04-12-21 | 20:51

Peil! w.t.f.

Droogloopmat | 04-12-21 | 21:13

@neonreclame | 04-12-21 | 20:51: De samenstelling van de griepprik is voor dit seizoen twee jaar geleden gestart. Een keuze van ongeveer drie griepvarianten waarvan men dacht dat die nu de kop op zouden steken. Dat vergelijken met een snelmuterend virus is inderdaad nogal zwak.

Harry_Witkamp | 04-12-21 | 21:30
-weggejorist en opgerot-
variant2142 | 04-12-21 | 20:48 | 3

'Het wordt tijd de brand bij de buren te blussen.'
Nee, uitslaande brand doe je gecontroleerd laten uitbranden. De spuit er op of erin maakt dan weinig meer uit.

photto | 04-12-21 | 20:48

Zat op een kwart denk ik..

Jullie stelletje ongevaccineerde het is hulies schuld.!!!

Of moet ik even verder lezen.... Zeg het mar..

neonreclame | 04-12-21 | 20:47

Een verzameling feiten inderdaad.

dhrat | 04-12-21 | 20:43 | 1

Het omicron-effect is nog niet bekend maar wordt wel als zeer negatief gepresenteerd? Lijkt me geen feit

Harry_Witkamp | 04-12-21 | 21:26

Ik volg het allemaal niet zo maar zijn ze er inmiddels al uit wie dit virus op de markt heeft gebracht?

der Schweinigel | 04-12-21 | 20:43 | 5

It must be a real bat person!

Shoarmamasutra | 04-12-21 | 22:07

Claudia de Breij, de bron van alle kwaad.

zwaaropdehand | 05-12-21 | 09:31
▼ 2 antwoorden verborgen

We did it! We beat Covid again! 0,99! Fuck you covid.

BobDobalina | 04-12-21 | 20:42

Dat zijn de betere angst foto's. Nou ja beter. De compositie is echt beroerd.
Ik ben tegen een vaccinatieplicht maar er schijnt ook een fascinatieplicht voor ceaureauna te zijn. Vermoeiend joh om bijna 2 jaar lang dag in dag uit gefascineerd te blijven voor dit klote onderwerp.

keestelpro | 04-12-21 | 20:36 | 3

Dat ja. PANIEK!!! Nah, doe maar effe niet meer, nou weten we het wel, we gaan er allemaal aan. Morgen Max kijken met een bakkie chinees, bekiekt ut moar met oew ceaureauna, die is minder erg dan het gedram erover.

elfenstein | 04-12-21 | 20:57

Toch blijkbaar niet zo vermoeiend om als eerste een reactie achter te laten.

Pardoes | 04-12-21 | 20:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen