Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Aangifte 2 tegen Mark Rutte

Geachte procureur-generaal van de Hoge Raad, ik doe nogmaals aangifte tegen de doodzieke Mark Rutte

Mijn vorige aangifte van januari heeft uw college in maart afgedaan op basis van een incompleet dossier, de staatssecretaris hield informatie achter. Inmiddels zijn er minimaal vijf nova, deze affaire blijft een gul stromend open riool. In april bleek uit de ministerraadnotulen dat externe transparantie en controle door het parlement & rechtspraak zijn tegengewerkt via de Ruttedoctrine. 

Een angstcultuur saboteert de interne communicatie tussen werkvloer en ambtelijke top. Het Deloitte-rapport uit 2020 leidde niet tot een revolutie. Daarmee accepteren het kabinet en de fiscus herhaling van vergelijkbare fouten en delicten. Nu weten de raadsheren welke gradatie van voorwaardelijke opzet dat is, ze gaan binnen de fiscus op dezelfde (criminele) voet verder.

Het derde novum komt uit het onderzoek naar de Palmen-memo. 24 ambtenaren die aantoonbaar de Palmen-memo hebben gezien. Een ex-staatssecretaris wilde niet meewerken aan dit onderzoek door accountantsbureau PWC. Dit puur vrijwillige zelfrapportage-onderzoek geeft -zoals ontworpen- een incompleet resultaat. Zelfs dit detail mag opnieuw door de rijksrecherche, parlement en pers belicht worden. 

Binnen de kinderopvangtoeslagaffaire blijken advocaten nog steeds 24 maanden te mogen wachten om een zwartgelakt dossier. Wanneer zij inhoudelijke vragen hebben, eindigen ze op dezelfde muur als hun cliënten. De staat saboteert financieel en inhoudelijk juridische bijstand. De burger kan het zonder of met advocaat niet oplossen, het delict wordt ook op dit vlak voortgezet. 

Het ergste en vijfde novum is dat het in de afgelopen negen maanden het kabinet niet is gelukt het delict te beëindigen. Je kan een kind verwekken en baren in die periode. De ombudsman blijft een roepende in de woestijn. 90% van de ouders wachten nog, de commissie Werkelijke Schade loopt helemaal vast. Er is geen enkele ambtenaar of politicus die zich kan beroepen op onwetendheid. 

De oplossing kan niet meer vanuit de staat, de belastingdienst of de rechtsstaat komen. Deze hebben immers in dit dossier meer dan 15 jaar totaal gefaald. Zelfs na de grootst mogelijke publieke,  publicitaire en politieke druk. Advocaten hebben een te ondergeschikte positie, dankzij de uitgeklede toevoegingen. (PDF) Er moet in deze affaire een onafhankelijke derde worden benoemd. 

Laat de rijksrecherche de hele administratie bij de fiscus maar in beslag nemen voor strafrechtelijk onderzoek, kopieer het, en draag de kopie over aan accountants voor de financiële afwikkeling. Betrokken ministers, topambtenaren en ambtenaren horen na hun theatrale aftreden niet alleen demissionair, maar ook op non-actief. De tijd is voorbij dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Elk dossier krijgt een administratieve accountant om de toeslag alsnog juist vast te stellen, samen met de directe en indirecte schade. Een registeraccountant mag daarna dat proces controleren en aftekenen. Geef het maar aan Deloitte, PWC, EY en KPMG. Andere bonentellers met een andere broodheer, die elkaar controleren. De publieke sector faalt, de private sector is het enige alternatief.

Mevrouw Van Huffelen zei dat een dossiertje zo'n 50 uur kost, dan ben je tienduizend euro per getroffen gezin kwijt. Bij tienduizenden ouders ben je eenmalig een paar honderd miljoen aan uitvoeringskosten. Mevrouw Van Huffelen geeft dat jaarlijks uit aan personeel en heeft pas bij 10% van de ouders een complete doorrekening, en verwacht nog vijf jaar nodig te hebben. 

Stel: iemand is door deze verzonnen schulden jaren geleden uit zijn koophuis gegooid, die huizen zijn nu een tonnetje duurder. Stel: iemand is door deze verzonnen ellende als fraudeur aangemerkt, kreeg geen VOG meer, en verloor niet alleen haar baan, maar kreeg ook geen nieuwe. De directe en indirecte financiële schade is veel groter dan de geschatte vijf miljard in de miljoenennota. 

Als we dan het materiële deel helder hebben, kunnen we meteen door naar het immateriële deel. De mentale schade door het verliezen van huizen, banen, bedrijven, relaties, omgangsrecht met kinderen en zo verder. We komen uit een tijdperk dat je beter vast kon zitten in de gevangenis, met allerlei detentierechten, dan thuis op je eigen bank zonder eten en zonder toekomst.

De volgende vraag is wat gaan we doen met alle ouders die in de afgelopen en komende jaren kinderopvangtoeslag mislopen omdat ze die door alle commotie en rechtsonzekerheid niet meer durfden aan te vragen. Die willen geen voorschot, want dat bleek een doodvonnis bij de buren. (Je moet het binnen drie maanden als voorschot aanvragen, het mag niet veilig achteraf.)

Even een heel raar ideetje, maar moeten we niet naar een inkomstenbelasting- en uitkeringsstelsel waar mensen zonder dit rondpompcircus gewoon een gezin kunnen vormen? Zou je eigen reproductie niet een soort basisrecht moeten zijn, net zoals ademen, eten en drinken?! Waarom is school wel gratis, en kinderopvang afgetopt met opvoedkundig geschoolde medewerkers niet?

Gratis kinderopvang is goedkoper dan deze fiscale gehaktmolen.

Reaguursels

Inloggen

Aan de ene kant betalen we tientallen verschillende belastingen, deels inkomensafhankelijk en/of met recht op vrijstelling of (gedeeltelijke) teruggave.
Aan de andere kant krijgen we tientallen verschillende subsidies, grotendeels inkomensafhankelijk; die kunnen worden terug gevorderd als je een paar overuren teveel hebt gemaakt.
En dan zijn er ook nog allerlei belastingen en regelingen die per gemeente verschillen.

Het systeem is zo complex geworden dat zelfs de belastingdienst daar niet uit kwam; en dat was een belangrijke oorzaak van de toeslagenaffaire. Het huidige toeslagencircus is om meerdere redenen onrechtvaardig;
- veel werkenden weten niet waar ze recht op hebben, en krijgen dat dus niet;
- uitzendkrachten, zzp-ers etc kunnen door een overuur forse boetes oplopen;
- terwijl de echte fraudeurs vrijuit gaan;
- zelfs vanuit oa Marokko en Bulgarije wordt ons sociale stelsel leeggetrokken.

We moeten dus van dat toeslagencircus af. Alle belastingen fors omlaag zodat werkende mensen ook zonder toeslag makkelijk rond kunnen komen. De overheid bespaart zo niet alleen al die toeslagen, maar vooral de tienduizenden ambtenaren die daar het hele jaar door mee bezig zijn. Werk zat in nuttige sectoren zoals de techniek.

Onze overheid moet ook om een andere reden fors inkrimpen, zoals bleek uit wat recente schandaaltjes; toeslagenaffaire, evacuatie Kaboel, personeelstekort in de zorg, etc. Door het te grote ambtenarenapparaat gaapt er een diepe kloof tussen werkvloer en ambtelijke top. Er werd al 12 jaar gewaarschuwd voor de problemen met toeslagen; er werd al een jaar gewaarschuwd dat Kaboel kon vallen; en over de problemen in de zorg wordt ook al jaren geschreven.
Maar niemand luistert naar de werkvloer; de ambtelijke top bestaat uit jobhoppers in de baantjescaroussel. Die geen benul hebben in wat er onder hen gaande is; en alweer solliciteren naar de volgende functie.
Precies hetzelfde zien we bij andere overheidsorganen zoals Politie en Onderwijs. Er is geen enkele doorstroming "van beneden naar boven"; de top bestaat uit carrièretijgers zonder enige kennis van of affiniteit met "hun" afdeling.

Een kleinere overheid is niet alleen goedkoper, maar functioneert ook beter.
In feite heeft een overheid maar 4 belangrijke taken; veiligheid, onderwijs, zorg en infrastructuur. Onze overheid is zo groot geworden dat zij deze 4 relatief simpele zaken niet meer op orde heeft.

Dandruff | 17-10-21 | 13:34

Recht op reproductie bestaat niet, evenmin als de plicht om zelf verantwoordelijk te zijn voor de kosten van een goede opvoeding van kinderen. Anticonceptie volledig gratis maken is veruit het beste en goedkoopste.

Rhenium | 17-10-21 | 12:22

Al die bonentellers zijn maar half privaat. De andere helft is gespecialiseerd in het uitmelken van de overheid. Ik denk niet dat het veel zou helpen om die in te schakelen.

nieuwe_Deen | 17-10-21 | 12:01

Ik vind het recht op reproductie helemaal geen raar ideetje, maar wel als anderen dat moeten gaan bekostigen. Waarom moet alles toch gratis gemaakt worden voor iedereen? Als je met twee kinderen amper kunt rondkomen moet je vooral niet zorgen dat er nog een derde bijkomt.

Er moeten wel eens duidelijke targets gesteld gaan worden voor wat betreft het oplossen van alle ellende waar een hoop van die toeslagenouders over zich heen hebben gekregen door de belastingdienst. Laat de huidige bewindslieden én de hoogste paar lagen bij de belastingdienst daar maar hun persoonlijk lot (lees: baan) aan verbinden. Binnen een jaar opgelost en anders mogen ze zelf op zoek naar een andere (niet-overheids-)baan.

Als er zoveel geld in toeslagen omgaat lijkt het me handig dat de overheid zelf iets gaat opzetten voor kinderopvang. Dan is er veel betere controle en ook geen doorschuifsysteem voor wat betreft geld en worden mensen ook op deze manier beschermd.

benbenieuwd2021 | 17-10-21 | 11:19

De rechters gaan dit echt niet honoreren: ze horen bij hetzelfde immorele tuig dat dit veroorzaakt heeft. Schijn onafhankelijkheid is het, bedoeld om het domme volk tevreden te houden, maar veranderen doet het niks.

Homer P. Simpson | 17-10-21 | 10:52 | 2

Rechters zijn in dienst van :-)

Arendsoogje | 17-10-21 | 14:49

Ok, en hoe lossen we dat als bevolking op?

culture_vulture | 17-10-21 | 15:37

Ons Wetboek van Strafrecht kent in artikel 366 het misdrijf van knevelarij:
"De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Het is mij een raadsel dat het OM niet wil vervolgen. De hele toeslagenaffaire past zonder al te veel discussie onder deze misdrijf-definitie.
Ik denk dat dit van hogerhand wordt tegengehouden. Immers zal er bij vervolging wegens knevelarij zo'n ongekende beerput open gaan, dat mensen van laag tot heel hoog (inclusief politici!) een strafblad gaat krijgen.

DenHollandere | 17-10-21 | 09:53

Ik heb vele jaren bij de Belastingdienst gewerkt. Toen ik begon was het een ouderwetse, maar zeer integere organisatie. Liep gesmeerd, ondanks (ofwel dankzij) volledige afwezigheid van computers en de leiding bestond uit oudere mannen die het werk van A tot Z kenden en nog beroepseer hadden.
Na 1992 veranderde dat heel snel. De dienst werd gemoderniseerd (lees: tot chaos gemaakt) en de chefs werden ineens "teamleiders". Vaak werden ze horizontaal geworven en hadden nul verstand van het werk zelf.
Met de modernisering was het ook gedaan met de integriteit in de top. Het gewone werkvolk werd dagelijks gewezen op de plicht tot op het bot integer te zijn. Voor de leiding golden andere regels. Die mochten zich als ratten en duivels gedragen. Personeel kon met gemak weggetreiderd worden of ontslagen over vermeende integriteitsschendingen. Het boek "Hoe word ik een rat" was een bestseller onder het management. Ik heb daar van dichtbij staaltjes van meegemaakt...onvoorstelbaar hoe verschillende leidinggevenden mensen kapot wisten te maken. Mensen die perfect hun werk deden, vaklui waren, maar niet de sympathie van de teamleider hadden om niet mee wilden werken aan allerlei onzinnige managements-waanzin.
Ik ken sowieso één zeer goede collega die na jarenlange terreur van de teamleider én diens baas, zelfmoord heeft gepleegd. Dat is alweer heel wat jaren geleden maar schokt mij nog steeds.
Alle gekonkel, gedraai en zelfbeklag rondom de toeslagen affaire verbaast mij daarom niks!

DenHollandere | 17-10-21 | 09:49 | 3

ik vrees dat dit "management gedrag" vandaag de dag bij elke overheids instelling terug te vinden is. Inclusief defensie en politie.

Noobster | 17-10-21 | 12:15

@DenHollandere,

Wat @Noobster zegt. Managementslagen zijn een plaag erger dan beschreven in de bijbel. Op GS heeft al eens een 71-delige serie gestaan over het falen van het UWV. www.geenstijl.nl/search/?keyword=faal...
Veel leesvoer, maar u zult vast een en ander herkennen.

Dandruff | 17-10-21 | 12:41

@Dandruff | 17-10-21 | 12:41: Absoluut. Ik heb de meeste van die afleveringen gelezen en herkende het allemaal. Ons kantoor werd op een zeker moment geleid door 5 mensen met functies als regisseur, producent, rapporteur enz enz. Allemaal mensen die nog geen dag echt gewerkt hadden maar van de uni zó op een managementsplek waren neergezet. Overbodig om te zeggen dat het allemaal niet werkte en dat vooral het gewone, wél hard werkende personeel doorlopend te horen kregen dat het mislukte omdat zij "niet veranderingsgezind" waren.
Vreselijke mensen die na 2, 3 jaar weer ophoepelden voor een volgende "uitdaging elders". Bah.

DenHollandere | 17-10-21 | 15:10

Ik kan er nog steeds niet bij dat de VVD en D66 (aanvoerders van dit foutencircus) gewoon tot de grootste partijen behoren in NL. Welke debiele groep(en) blijven op deze mafkezen stemmen?

Libertarianism | 17-10-21 | 08:58 | 7

De hele volksstammen die geen slachtoffer waren van de affaire blijven stemmen wat ze stemmen. Bovendien, de alternatieven zijn er niet, je gaat toch echt niet met je volle verstand op GL of PvdA stemmen of zoiets.

Het brein erachter | 17-10-21 | 11:30

@ceriel82 | 17-10-21 | 09:39: Ben het voor 100% met u eens, maar....... ignorance is bliss, sinds ik meer een meer geinteresseerd ben geraakt in politiek ben ik er niet bepaald gelukkiger op geworden, de leugens en hypocrisie oftewel huichelarij zijn eigenlijk niet te harden.

Slough | 17-10-21 | 12:58

@Het brein erachter | 17-10-21 | 11:30: Ja, want GL en PvdA zijn de enige 2 partijen waar je anders op kunt stemmen.

culture_vulture | 17-10-21 | 15:39
▼ 4 antwoorden verborgen

Zijn de fraudeurs inmiddels al opgepakt en beboet?
De overheid heeft er een puinhoop van gemaakt maar laten we niet vergeten dat er volop gefraudeerd werd en wrs wordt. Daar ligt de oorzaak van deze ellende.
En die fraudeurs lachen hun, veelal allochtone, ballen uit de broek want krijgen ook een paar mille op hun rekening gestort.

Nooit. Gratis. Geld. Geven. Dat kan niet meer in een maatschappij waar iedereen zoveel mogelijk uit de staatsruif (lees: andermans geld) wil vreten. Kut overheid.

Ride_On | 17-10-21 | 08:23 | 3

Na 23.000 klachten kwamen er nog 27.000 bij, opportunisme, graag die valse klagers hoge boetes geven. Verder direct stoppen met geld uitdelen waar achteraf verantwoording over moet worden gegeven. Die Joop Wijn verdient alsnog pek en veren toen hij de kartrekker was in 2006 van deze ellende.

hagelkruis | 17-10-21 | 08:34

De oorzaak ligt niet bij 'de frauders' die er uiteraard zijn. De oorzaak ligt bij een procedure waar ongeveer iedere ouder met kind mee te maken heeft. Je moet door een hachelijke aanvraagprocedure waarna er megabedragen worden rondgepompt. Zo hachelijk dat je snel een foutje maakt en zo hachelijk dat de aanvraag moeilijk kan worden gecontroleerd... Dat is heel kort de samenvatting van een onmogelijk systeem. Deze affaire kan niet worden opgelost want de gegevens zijn er simpelweg niet. Je weet niet wie, wat en hoeveel geld er goed of fout is uitgekeerd. Maar dat durven de dames en heren nog niet te vertellen, ze gaan eerst de boel vertragen. Dan doet het minder pijn.... Dit kabinet gaat het niet oplossen. Want Rutte is verantwoordelijk voor zowat de hele periode. Vanaf het moment van een structureel nieuw kabinet die wil laten zien hoe goed ze zijn zal het worden opgelost. Dan bestaat sinterklaas heel even. De enige echte oplossing, helaas.

zevensprong | 17-10-21 | 08:50

@zevensprong | 17-10-21 | 08:50: je hebt mensen die zich vergist hebben en je hebt fraudeurs. Het systeem maakt het idd makkelijk om je te vergissen, vandaar ook dat ik zeg: geen geld weg geven. Betaal liever de kinderopvang rechtstreeks.
Maar je jaarinkomen is vrij eenvoudig vast te stellen en hoeveel kinderopvang je hebt gehad, en daarmee recht op kot, ook. Heb je teveel gehad moet je terug betalen; heb je te weinig gehad, krijg je extra.

Maar beter dus géén geld geven aan ouders.

Ride_On | 17-10-21 | 08:58

Het wekelijkse gehuilebalk van Feynman staat weer volkomen los van de realiteit, dat blijkt wel uit het slot. Het huidige systeem van Toeslagen is ontwikkeld vanuit de wens om snel maatwerk te kunnen leveren. Daarnaast ontstaan verschillende wensen niet op hetzelfde moment (zie bijv. wat er nu gebeurt met de energieprijzen).

De Belastingdienst is een politiek gestuurde organisatie, dus werkt per definitie niet maximaal efficiënt. Wil niet zeggen dat er in de fokpremie-zaak dingen niet goed zijn gegaan, maar op basis hiervan concluderen dat de hele tent rot is, slaat nergens op. Het leeuwendeel van de dienst bestaat uit goedwillende, hardwerkende mensen.

En dat er zal worden geprobeerd misbruik te maken van de Catshuisregeling, kun je op je klompen aanvoelen. Als die te ruimhartig blijkt te zijn, zullen we Feynman daar ook wel weer over horen. Het is immers nooit goed.

de IJsman | 17-10-21 | 08:19 | 1

Het is helaas allemaal niet goed gegaan. En het gaat nog steeds niet goed. Maar ok er schijnen goedwillende mensen bij de belastingdienst te werken. Dus hop zand over de verrotte bestuurscultuur aan de top. Dat de loonslaven aan de onderkant niet naar het belastingkantoor gaan om mensen het leven zuur te maken geloof ik wel. Alhoewel er heel wat laffe, volgzame, bureaucratische loonslaven rondhangen. Die zichzelf wel slimme zelfsturende coachende feedback gevende inclusieve gave mensen zullen vinden. Reorganisaties beloofden dat toch tientallen jaren lang?

Graaier | 17-10-21 | 09:00

The best way to solve a problem is to remove its cause!
(Martin Luther King Jr.)

PR0FESSOR | 17-10-21 | 07:42 | 1

Aha! Had dat toch eerder gezegd, waarde professor. Dan waren we nu al klaar geweest met alle wereldproblemen.

Martin007 | 17-10-21 | 09:36

Sluit rutte op.

rotator | 17-10-21 | 07:12

Reproductie een basisrecht waar anderen vervolgens voor mogen betalen? Nee dank je. Zelf je broek ophouden en betalen voor je eigen kroost. Kun je dat niet? Geen kroost. We hebben geen tekort aan mensen op deze planeet, laten we snel stoppen met het subsidiëren van hordes kanslozen om meer kanslozen op de wereld te zetten. Schaf de KOT maar af en laat iedereen lekker zelf betalen.

Hoezo ben ik een lul | 17-10-21 | 07:10 | 3

Idd een opmerkelijk om een dergelijke stelling op een rechts blog te lezen. Klinkt als een passage uit het programma van meneertje Klaver.

de IJsman | 17-10-21 | 08:24

Dit ja. In basis moeten we alleen kinderen willen van ouders die bijdragen aan de maatschappij. Tokkies hebben we al zat

Continuum | 17-10-21 | 08:42

If you can't feed them, don't breed them. Los daarvan zijn we natuurlijk in stalinistische tijden aangeland waarin de arbeider als slaaf wordt gezien. Denk maar aan dat stalinistische huizenplan van die D66er.

discriminazie | 17-10-21 | 10:36

"Laat de rijksrecherche de hele administratie bij de fiscus maar in beslag nemen voor strafrechtelijk onderzoek, kopieer het, en draag de kopie over aan accountants voor de financiële afwikkeling. "

Ja, die zijn onafhankelijk. Maar die staan ook al 15 jaar toe te kijken.

Sans Comique | 17-10-21 | 07:08 | 1

Het is moeilijk om personeel te vinden op een krappe arbeidsmarkt. Een groot aantal medewerkers is inmiddels aan boord gehaald via consultancybureaus. En de Catshuisregeling, die belofte van 30.000 euro, lijkt de problematiek juist verergerd te hebben. Nu een groot aantal ouders om méér informatie en méér geld vraagt, pakt de regeling niet uit als versnelling maar als zoveelste taak voor een overbelast herstelteam.

www.nrc.nl/nieuws/2021/10/15/iedereen...

De ontvangers van de fokpremie gaan hier ook niet vrijuit, wat ik je brom.

de IJsman | 17-10-21 | 08:22

Zelfjoris. Verkeerde topic.

Basil Fawlty | 17-10-21 | 00:43

Waarom niet kappen met belastingen? Geld legaal stelen en verkeerd rondpompen. Gewoon eigen verantwoordelijkheid over je eigen geld. En een klein beetje voor de staat en noodzakelijke nutsvoorzieningen. Werk je hard krijg je veel. Werk je niet krijg je niet. Wil je kinderen kost dat geld. Dat geld heb je als de overheid het niet extreem van je afroomt.

Geenjoris | 17-10-21 | 00:35

Waarom niet meteen uitbetalen aan de opvang in plaats van de ouders? Haal de ouders er als schakel tussenuit. Of inderdaad, maak die kinderopvang gratis. Kost wat, maar scheelt heel erg veel toezicht, controle en uitrekenen met bonnetjes en weet ik wat. Netto onder de streep een goedkopere oplossing.

Als we dan toch bezig zijn: Stop met al die controle op uitkeringen maar geef die mensen gewoon geld. Kost iets meer, maar scheelt een enorme toestand aan controle, verplichtingen, sollicitatieplicht, bonnetjes en narekenarij.

Oooh heet dat "basisinkomen"? Nou ja, is wat voor te zeggen. Maar dan ook de belasting voor iedereen een gelijk tarief, eerlijk is eerlijk en heeee zeg, dat scheelt ook weer een hele Haagse wijk aan controlerende ambtenaren. Nu nog een nieuwe baan vinden voor die overbodige ambtenaren. Of niet, laat ze maar genieten van hun basisinkomen dan, aan de visvijver of de postzegelclub.

Beste_Landgenoten | 17-10-21 | 00:00

Maak de lonen voor de minima en modale mensen eens een stuk hoger, dan hoeft men niet meer aan de subsidies en toeslagen.

Sinclair | 16-10-21 | 23:27 | 1

Wie moet dat doen. De overheid? U pleit dus voor een soort van communisme?

Sans Comique | 17-10-21 | 07:17

Dit soort dingen is eenvoudig met vouchers op te lossen. Je geeft mensen gewoon een voucher op naam van het kind slechts te besteden voor het doel kinderopvang bij een officieel bedrijf in een bepaald jaar en je geeft dat gewoon bij inschrijving van het schooljaar, zodra het schoolgeld betaald is. Al dat gedoe met grootouders vergoeden mee kappen. Desnoods maak je aanvullend een extra aftrekpost voor grootouders die wekelijks oppassen, hoewel dat natuurlijk alweer tot misbruik kan leiden.

Watching the Wheels | 16-10-21 | 21:40 | 1

Grootouders moeten geen oppasmoeder zijn, maar oma en opa.
Alleen een keertje als de nood aan de man is, geen probleem.
In buitenland is ook zelf betalen, ben ik niet voor, ken ook landen, waar een opvang is bij het werk. Neem dan geen kinderen als je de hele dag, 5 dagen lang werkt.
Maar de meeste hebben een 21 uurs kontrakt. Van al die uitkeringen wil ik wel eens weten hoeveel moeders daadwerkelijk werken, hoeveel uur, het is allemaal wel gemakkelijk geworden, nu dan even niet, omdat mensen op die uitkeringen leefden , nu grote problemen hebben. Werkende moeders, zo goed voor sociale kontakten, maar kinderen zonder ouders, met hulp van vreemden. Een arts met drie kinderen en grootouders als oppas. Ik was gewoon 24 uur thuis, geen uitkering en zorgde zelf voor de kinderen, geen dag heb ik hulp gevraagd, dus het kan wel, Alleen zuinig aan doen, dan kom je er ook. Ok een beetje oud verhaal, nieuwe tijden, snap ik ook wel, maar probeer het eens. Daarvoor neem je toch kinderen.

gato | 17-10-21 | 06:58
-weggejorist en opgerot-
dhrat | 16-10-21 | 21:34 | 1

Prettige avond nog... Doei

niv01 | 16-10-21 | 21:54

De overheid zou sowiso niets te maken moeten hebben met kinderopvang.
Het zijn jouw kinderen. Regel het zelf maar.
Hele circus van toeslagen en vergoedingen afschaffen aub.

Asteroid-B612 | 16-10-21 | 21:32 | 7

Asteroid-B612 Inderdaad. Veel vrouwen nemen een baantje om hun kinderen te ontvluchten en te kunnen kletsen met andere vrouwen. Kinderen opvoeden gaat de hele dag door en dat valt blijkbaar tegen.

B. Randnetel | 17-10-21 | 09:09

@B. Randnetel | 17-10-21 | 09:09: Dat is ook de schuld van opa en oma die tegenwoordig hun kleinkinderen opvoeden terwijl de ouders elke week op een dance event rondhangen.

culture_vulture | 17-10-21 | 15:44
▼ 4 antwoorden verborgen

Ondragelijk wat een finale !!!

dhrat | 16-10-21 | 21:31

Wat heeft die Wiebes toch een grote neus niet ... wie ik mis bij dit plaatje is de biljartbal van scheefwoner Blok. ook zo'n imponerend ingenieus brein.

Fi-Bu-Bla | 16-10-21 | 21:28

Dit kwam op Dumpert voorbij. Best lekker.
watch?v=7HhCoT7OnFM

UnderTheDevil | 16-10-21 | 21:25

Peiling van gisteren. De grootste partij, de VVD, die op 34 tot 38 zetels uitkomt. Het dringt niet door.

Fi-Bu-Bla | 16-10-21 | 21:20 | 10

@jaja | 16-10-21 | 21:22: ja21 wellicht? Het zal van een splinterpartij moeten komen, en als daar maar genoeg op gestemd wordt, is het vanzelf geen splinter meer. Maar als je altijd op hetzelfde blijft stemmen zal er nooit iets veranderen.

elco485 | 17-10-21 | 00:24

De vraag is of Caroline genoeg capabele mensen achter de hand heeft om 7 of 8 zetels te vullen. Dat blijft altijd een heikel punt bij nieuwe partijen. Maar laat BBB en JA21 maar lekker groeien. Hoe meer links zichzelf verstrikt in woke gedram, hoe eerder rechts echt een stempel kan drukken. Jaja heeft een punt, als je links niet wil, wat is dan het alternatief.

Het brein erachter | 17-10-21 | 11:39
▼ 7 antwoorden verborgen
-weggejorist-
dhrat | 16-10-21 | 21:07 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Dat is nou eens een goed punt en een terechte onderbouwing voor een revolutie. De politieke macht dient per onmiddellijk vervangen en gereorganiseerd te worden.

van heinde en verre | 16-10-21 | 20:59 | 2

Kunt u dat toelichten, ik zie namelijk nog een paar open eindjes..

LD69 | 16-10-21 | 21:06

Goed punt? Daar heb ik geen actieve herinnering aan.

Usumani | 16-10-21 | 21:17

Ik vind interessant

Duwbak_Linda | 16-10-21 | 21:03

@Duwbak_Linda | 16-10-21 | 21:03: Is weer eens wat anders dan de autotune meuk die we dagelijks op onze radio's ontvangen. Zodra het café open is krijg je een drankje naar keuze op mijn rekening, proost Linda.

keistad | 16-10-21 | 21:17

Het punt met Rutte is dat hij er nu te lang zit en op het laatst wordt alleen onthouden wat slecht ging en niet wat goed ging.
Ik vind dat een MP voor maximaal 2 ambstermijnen (8 jaar) gekozen met kunnen worden net als in de VS.
En daarna weer een nieuwe frisse aan het roer.

jaja | 16-10-21 | 20:52 | 10

@Roadblock | 16-10-21 | 21:50:
Hoezo ben ik bekend bij VVD?
Niet in aannames denken.
Ik heb een hekel aan mensen die in aannames denken.

jaja | 16-10-21 | 22:03

@Usumani | 16-10-21 | 21:24: Die andere jaren ook, op een gegeven moment zijn de dingen simpelweg teveel om op te noemen.

hisxxx | 16-10-21 | 22:15

Huizenmarkt is de VVD ook medeverantwoordelijk voor. Het uitkleden van de zorg, waardoor een relatief bescheiden virus de IC's meteen overbelast. Defensie in deplorabele staat en niet voldoen aan de NAVOnorm. Politie en OM, capaciteit te kort en, zoals op meer plekken, drama's met de ICT projecten. Immigratie niet onder controle. Doorrommelen in de EU als een jaknikker.
Wat er wel goed ging: de staatsschuld is goed op orde, economisch ging het de meeste mensen beter de afgelopen 10 jaar. Onder de streep nogal magertjes wat mij betreft.

Het brein erachter | 17-10-21 | 11:46
▼ 7 antwoorden verborgen

Zojuist een kaarsje aangestoken. Voor alles dat al kapot is en nog kapot zal gaan onder dit bewind. RIP.

UnderTheDevil | 16-10-21 | 20:46 | 1

ER zal nog heel veel kapot gaan onder dit kabinet ... vele zullen volgen.

adam76 | 16-10-21 | 21:00

Wat Rutte het meest te verwijten valt is dat hij voortdurend calculerend te werk lijkt te gaan. Balkenende deed dat ook al ten tijde van de commissie Davids en Kok bij Srebrenica. Ze weten dat ze jarenlang zaken kunnen rekken, zodat ze andere zaken kunnen afronden. Het gaat ze niet om recht of onrecht, het gaat ze om zo lang mogelijk blijven functioneren met hulp van het rechtsysteem dat dankzij de politiek traag en niet geheel onafhankelijk functioneert. Bij Rutte gaat het nu nog een stap verder, omdat hij na verkiezingen gewoon weer terugkeert ondanks zijn falen. Weer vier jaar tijdrekken en geitenpaadjes, het land alle kans op een betere eerlijkere overheid ontnemend. Ze kunnen een compleet eerlijke overheid niet gebruiken (MH17, Rusland, Shell, andere multinationals, politiek), dat lijkt de echte kern.

Watching the Wheels | 16-10-21 | 20:45 | 4

Wim Kok heeft de publicatie van het NIOD-rapport over Srebrenica bijna anderhalf jaar getraineerd. Toen het uiteindelijk toch gepubliceerd kon worden (10-4-2002) en het kabinet er over viel was dat nog geen maand voor de verkiezingen. Kok wist dat hij een gebaar moest maken maar had er tegelijkertijd helemaal geen zin in. Premier zijn beviel hem te goed, de lamlul.

LD69 | 16-10-21 | 21:03

@Watching the Wheels | 16-10-21 | 22:55:
In feite maken ze met dit soort verzuim ongelofelijk veel kapot. Op de lange duur.

LD69 | 16-10-21 | 23:55
▼ 1 antwoord verborgen

Leuke aanzet, maar we zitten eigenlijk al te diep in deze shit. Vergeet niet waarom de door Feynman genoemde accountantskantoren (die dit even als extern zouden moeten onderzoeken en oplossen) feitelijk heten zoals ze heten. EY was een aantal jaar geleden nog gewoon Ernst & Young en PWC was nog PriceWaterhouseCoopers. En die namen zijn echt niet enkel vanuit marketingtechnische doeleinden gewijzigd. Die bedrijven zijn vanuit hun intentie nog ongeloofwaardiger dan Rutte en die verdienen er nog veel geld aan ook. Dus ook op dat gebied is het gedoemd te mislukken.

breakingnews | 16-10-21 | 20:44

Wel apart dat Mark Rutte zoveel gedaan heeft, die man zou geen tijd meer hebben om te slapen…. Of…. wordt hier echt van alles bij elkaar gehaald en toegedicht aan 1 persoon? Ik denk het laatste….

R0b1n | 16-10-21 | 20:41 | 10

Je vergeet dat hij heel veel tegelijk heeft gedaan. Zó goed is hij.

Sans Comique | 17-10-21 | 07:22
-weggejorist-
R0b1n | 17-10-21 | 08:00

@breakingnews | 16-10-21 | 20:54: Ik denk dat je het sowieso niet goed kan goed, maar dat is natuurlijk ook politiek; toeslagenaffaire en groningen kun je alleen oplossen door er direct bizar veel (belasting)geld tegenaan te smijten en dan gaan de topics hier over hoe Rutte het Nederlandse financiële stelsel verkwanselt. We hadden rond 2012? ook een toeslagenaffaire maar toen met Bulgaren die aankwamen met grote gezinnen (op papier) en moest keihard aangepakt worden van de TK. Hetzelfde met vluchtelingen, het zijn er te veel of te weinig (afghanistan) maar kan nooit goed gedaan worden.
Politieke afwegingen waar een flink deel in NL het dan blijkbaar toch mee eens is.

R0b1n | 17-10-21 | 08:04
▼ 7 antwoorden verborgen

Het was even zoeken Feynman, maar ik heb mijn pet 'Advocaat van de duivel' gevonden.

Qua politiek is Rutte cs, c.q. de VVD, een topper. Nog steeds de grootste partij ondanks alle ellende, en af en toe er zelfs een zeteltje bij. Politiek met een hoofdletter P.

CDA gedecimeerd (Wopke is gewogen en te licht bevonden), D66 zakt weg en GL en PvdA hebben geschoten maar gemist. Zowel Klaver als Ploumen zouden moeten opteren voor een 'functie elders'.

Wilders heeft zijn riedel op 'repeat' gezet na 10 jaar en ondanks dat het een van de hardst werkende politici is gaat hij het niet redden.

De snelst groeiende (partij?) is Omtzigt. En deze zich om zich heen niets anders dan valkuilen met de heisa rond Pim Fortuijn als voorbeeld. Het is maar de vraag wat hij kan bereiken. Op dit moment trapt hij op zoveel dossiers op de rem dat hij de spreekwoordelijke wet op de remmende voorsprong vormt.

En..... het Nederlandse volk. Wat een figuurlijke en geestelijke armoede. Al gaan er wekelijks 2 miljoen mensen naar de voedselbank, dit volk krijg je niet (meer) op de barricaden. Volgevreten met een veel te hoge BMI kijken we 50 uur non-stop naar het meest ellendige TV-programma wat ooit uit de Talpa-stallen is ontsproten.

Ik ben geen prepper maar ik huldig een deel van de standpunten. Ga het zoveel mogelijk allemaal zelf regelen. Neem afstand van die ellendige lokale en landelijke politie. KIES! Maar kies vooral voor jezelf en je familie.

Goede zondag.

PolderTaliban | 16-10-21 | 20:40 | 1

Jij ook..

Wijze uit het Oosten | 16-10-21 | 21:44

Je kunt in drie minuten een overzicht hebben van iedereen die meer dan een halve ton krijgt.

Geef die mensen alvast 1000 euro per maand erbij waar verder iedereen vanaf blijft. Dan kunnen ze nu, vandaag, hun leven weer een beetje op orde brengen. Met hun kinderen op vakantie, iets met de kerst of sinterklaas doen. Een wasmachine kopen. Schulden gaan aflossen.

Kun je vier jaar, 48 maanden vooruit. Reken dan onderweg maar uit wat de precieze afrekening wordt.

Doen ze niet. Het gaat niet meer om mensen maar om administratie.

AdvocatusDiaboli | 16-10-21 | 20:40 | 5

Erger nog, het is een verdienmodel geworden, wat zo lang mogelijk gerekt wordt.

Roadblock | 16-10-21 | 21:31

Dan beloon je ook de fraudeurs die juist bestraft moeten worden.
Wel eens dat het niet heel moeilijk kan zijn om achteraf te bepalen wie waar recht op heeft. Ik krijg ook elk jaar een soort eindafrekening vd fiscus.

Ride_On | 17-10-21 | 08:32

@Ride_On | 17-10-21 | 08:32: een eindafrekening die niet in de steekproef viel wat denk je zelf dat alle aangiftes gecontroleerd worden? Als jou aangifte binnen de gestelde marges vallen wordt er helemaal niks gecontroleerd en krijg jij keurig een vinkje en jouw aangifte krijg je terug als einafrekening

Toedels | 17-10-21 | 10:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Go boy

Piet Karbiet | 16-10-21 | 20:37

Het oude system ieder betaalt 1/3 werkte prima, controle zat bij de werkgever die een direct lijntje heeft met de werknemer.

EmilioEsteves | 16-10-21 | 20:26

Wat een verhaal... een hele opsomming van langs de lijn gebler... zo makkelijk zonder enige nuance.. wat heeft u tot nu toe gepresteerd behalve een afzeikcolumn schrijven ?

johnyl | 16-10-21 | 20:24 | 15

Weggejorist...?

johnyl | 16-10-21 | 20:53

Ah, de nuance.
En een afzeikcolumn zegt u.
En vrij kort daarna:
"Het is mij ook opgevallen dat de GS reaguurder niet hoog is opgeleid..."
Juist ja.
Wat probeert u eigenlijk met uw tegel te bereiken?
De persoon in diskrediet te brengen, zodat u niet op de inhoud hoeft in te gaan?

Roadblock | 16-10-21 | 21:36
▼ 12 antwoorden verborgen

Waarom gaat de formatie van een nieuw kabinet zo traag? Omdat niemand geassocieerd wil worden met deze meurende Augiasstal. Dankzij Mark Rutte I, II & III betekent het voor eventuele gegadigden in het nieuwe kabinet Rutte een gegarandeerde harakiri van hun huidige carrière. Wie (welke D66 selfkicker) wil nog in de het modderspoor van Van Huffelen en Snel treden? Wie wil in de bagger van Hugo gaan zwemmen? Rutte kijkt in zijn doos van Pandora (papers) en ziet dat die leeg is. Met uitzondering van een zelfbenoemde minister van Hoop. Wie is bereid om tegen haar zurig bebrilde gezicht van nabij aan te staren voor minstens vier jaar? Er komen nieuwe verkiezingen omdat de formateurs geen jaknikkers rond Mark Rutte bij elkaar kunnen ronselen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 16-10-21 | 20:23 | 1

Het gaat zo traag omdat het voormasseren van de geesten van de mensen door de media tijd in beslag neemt. Het duurt nu eventjes wat langer omdat de mensen af en toe nog het woord 'toeslagschandaal' langs zien komen en nog weten wat dat is.

Sans Comique | 17-10-21 | 07:27

Er komen nog dagelijks "slachtoffers" van de toeslagenaffaire bij die graag de €30.000,- vergoeding willen en dat moet allemaal gecheckt worden, wat voor vertraging in het afwikkelingsproces zorgt,
www.welingelichtekringen.nl/politiek/...

steekmug | 16-10-21 | 20:22 | 3

Ik krijgen gratis geld, ik aanvragen :)

vluchtelingallergie | 16-10-21 | 20:32

Dat wordt al vanaf het begin geroepen. Dat excuus is bijna ouder dan de toeslagenaffaire zelf.

goedverstaander | 16-10-21 | 20:38

Die €30.000 is een verkiezingsbelofte omdat de toeslagen affaire nog al dramatisch afliep net voor de verkiezingen.
Dus in plaats van een oplossing werd iedereen een groot bedrag beloofd.

Osdorpertje | 16-10-21 | 21:09

Waarom kan het in andere landen wel goed gaan met de belastingdienst? Mijn vrienden in (het echte) Finland zeggen dat er helemaal niet zulke rare dingen daar gebeuren. Kinderopvang is daar goedkoop, door de staat/gemeentes georganiseerd en gratis voor minderbedeelden. Maar ja. De economie is wel slechter dan hier.

Hadena | 16-10-21 | 20:17 | 3

Wij hebben last van incest (niet in enge zin). Stel jezelf de vraag: wie worden er telkens beter van deze door de overheid gereguleerde marktwerking? Waar liggen de belangen en wie betaalt de prijs.

Duwbak_Linda | 16-10-21 | 20:24

Ik krijgen gratis geld, ik aanvragen :)

vluchtelingallergie | 16-10-21 | 20:31

Je kan er niet mee leven , en je mag ze niet dood slaan.
Fok my life.

Aap van Eva | 16-10-21 | 20:15

Van mij mag Mark Rutte berecht en veroordeeld worden en dan de cel delen met Joran van der Sloot in het Verre Peru.
Maar ik ben bang dat er dankzij de Rutte doctrine geen enkel bewijs tegen deze man is.

Osdorpertje | 16-10-21 | 20:15 | 5

Schandalige reaguursels. Met dergelijke commentaren is het klimaat geschapen waarin het bedreigen van politici normaal is geworden.

de IJsman | 17-10-21 | 08:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Staat nog op mijn bucketlist: ooit eens aangifte doen tegen iemand. Maar dan persoonlijk. Heb al vaak genoeg aangifte van diefstal uit een winkel waar ik de verantwoordelijke was gedaan. Ik vraag mij nog altijd af hoe 'eerlijk' dat er altijd aan toe ging. Ik moest altijd een naam van een getuige invullen en die verzon ik gewoon. De 'voorgedrukte aangiftes' van de politie had ik in de computer staan. Hoefde alleen maar even de naam van de diefstalheld in te vullen, te printen, te ondertekenen en samen met de verdachte mee te geven aan de politie.

Leptob | 16-10-21 | 20:14 | 2

Wat de bucketlijst betreft: Trap dan wel naar boven, geen inkoppertje

Mark van Leeuwen | 16-10-21 | 20:26

Je kreeg toch altijd na 1 of 2 weken bericht dat ze 'helaas' geen tijd hadden om er verder in te duiken.

PolderTaliban | 16-10-21 | 20:27

We hoeven niet meer naar Polen, Hongarije en Rusland te wijzen als zijnde corrupt en democratisch minderwaardig.
Nederland is even erg, dat is nu wel bewezen.
Miljarden gaan naar politieke vriendjes met zinloze stichtingen en adviesbureaus en ambtenaren zijn medeplichtig door hun zwijgen en meegraaien.
Er is genoeg geld, dat is nu met de corona epedemie wel gebleken, maar als het op rechtvaardige verdeling aankomt dan is het op.

ZZP-er | 16-10-21 | 20:11 | 1

Rutte; iedere keer als z'n neus groeit gaat hij in Europa tekeer tegen Visegrad landen. Doorzichtig spelletje.

Duwbak_Linda | 16-10-21 | 20:14

Man man man. Geen draagvlak.

van Oeffelen | 16-10-21 | 20:09 | 3

Nietszeggend reaguursel. U kunt beter.

K1100 | 16-10-21 | 20:13

Dat zou je willen van Oef. Draagvlak is er wel, maar durf, moed en vertrouwen ontbreekt. En helaas weten Rutte cs dat

PolderTaliban | 16-10-21 | 20:29

Natte rijst met konijn, ik kan het angsthazen aanraden.

Sinterbikske | 16-10-21 | 20:37

Wat een droeftoeter...

appies | 16-10-21 | 20:07

Wat mij betreft mag Rutte-4 aantreden en direct op dezelfde dag het ontslag aanbieden aan de Koning.

De titel van het rapport is alleszeggend:

‘Ongekend onrecht.’

Wijze uit het Oosten | 16-10-21 | 20:00

Sorry Feynman, maar niet ontvankelijk in kader van art. 6.6 van de Algemene wet bestuursrecht. Al vind ik de laatste zin in je pleidooi wel een onderzoek en debat waard. Maar dat is aan de polletiek.

Duwbak_Linda | 16-10-21 | 19:57

Rutte is zo glad al een aal.. Die heeft zich op alle fronten al ingedekt. En mocht ie in het nauw komen, dan schuift weer iemand onder de bus waarmee hij jaren mee heeft samengewerkt.
Vergelijk hem met stront onder je schoenen. Het stinkt, plakt en is heel lastig te verwijderen...

Ommezwaai | 16-10-21 | 19:56 | 1

En maar schuren
en maar vegen
langs de rand
van het trottoir.

Sans Comique | 17-10-21 | 07:34

Omdat school verplicht is en kinderopvang niet.
Overigens is gratis kinderopvang geprobeerd en was dat een drama. Fraude op fraude op fraude. Zijn ze maar weer mee opgehouden. Maar goed, onze leiders kennende gaan ze het binnenkort nog een keer proberen. Waarschijnlijk precies als ik geen kinderen op de opvang meer heb ...

C1O2 | 16-10-21 | 19:55 | 2

Nooit begrepen waarom kinderopvang fiscaal gesubsidieerd moet worden. Kinderen krijgen èn het hebben van een bezigheden buitenshuis is je eigen keuze. Hooguit zou je de kosten fiscaal aftrekbaar moeten maken als die kosten gedaan zijn om een inkomensbron (dienstverband, onderneming) mogelijk te maken. Facturen inleveren zodat het gecontroleerd kan worden en de ontvanger belast kan worden. En niet van die gekke eisen aan de opvanglocaties; een oma kan de was doen.

langelat | 16-10-21 | 22:37

Hoe kun je frauderen als het gratis is????? Sturen mensen niet-bestaande kinderen naar een kinderopvang en daar krijgen zijn dan onterecht geen geld voor? Hoe? Wat dan..

Sans Comique | 17-10-21 | 07:36

Volgens mij is er nu wel genoeg over dit onderwerp gezegd.

jaja | 16-10-21 | 19:51 | 5

Zolang het niet voor elkaar is zeker niet

Mark van Leeuwen | 16-10-21 | 20:28

U neemt mij toch niet kwalijk dat ik u in het bakje VVD/Rutte verdedigers heb zitten?

Roadblock | 16-10-21 | 21:46

Van jou als in hart en nieren geaarde communist had ik wel een ander antwoord verwacht.

Gokmaar | 17-10-21 | 17:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Spiker, kop, goed stuk en met name de laatste twee alinea's zouden een belangrijke stap naar een rechtvaardiger, eenvoudiger Nederland zijn.

Het onderzoek aan de rijksrecherche overlaten zal ook geen zoden aan de dijk zetten. De Nederlandse overheid is totop het bot gecorrumpeerd, en dat geldt voor de top van iedere (semi-) overheidsorganisatie. Het verschilt hoogstens per organisatie tot hoever de corruptie tot lager in de organisatie is uitgezaaid.

Een volstrekt logisch gevolg van politisering van overheidsorganisaties in combinatie met decennialange bestuurlijke en politieke inteelt.

jemagookniksmeer | 16-10-21 | 19:49

Nederlanders weten niet meer hoe ze fakkels&hooivorken moeten hanteren,
het zijn makke schaapjes geworden die nettjes stilzitten als ze worden geschoren en geen flauw idee hebben dan ze inmiddels worden gefileerd.

TijdelijkOptimist | 16-10-21 | 19:48 | 4

Maar men vindt al die uitkeringen ook wel best. Daarom geen hooivorken. Al die subsidie-clubjes, hou er mee op. Nu zijn er mensen in de problemen gekomen, maar leefden van al die uitkeringen.

gato | 17-10-21 | 07:18

@Der Schnitzeljäger | 16-10-21 | 21:28: We zijn wel goed in Engels. Dus dat wordt de galg.

Sans Comique | 17-10-21 | 07:37

Ik schreef het al eerder: het verbaast mij dat er nog niemand compleet door het lint is gegaan en er politieke koppen zijn gerold, letterlijk. Ik weet niet of ik mijn gemak zou kunnen houden als ik op het punt was aangekomen waarbij ik toch niks te verliezen had.

Bakkeleures | 17-10-21 | 09:49
▼ 1 antwoord verborgen

KPMG als eindverantwoordelijk. Lol!

Denkhetnjet | 16-10-21 | 19:47 | 2

Dat bedrijfje dat er voor gezorgd heeft dat die misselijkmakende coronapas er is.

TonAlias | 16-10-21 | 20:13

Rondpompen van geld geeft de overheid macht, een structurele verlaging of vereenvoudiging van belasting niet.

Zoelense Hobbyboer | 16-10-21 | 19:47 | 1

Spijker kop

HD50 | 16-10-21 | 21:12

Is dit dat gezeik van die uirkeringstrekker. Wie leest dat nog.

fubarmf | 16-10-21 | 19:43 | 2

Dat bedoel ik, leve de grote Leider die ons onverstoorbaar op het juiste en verlichte pad stuurt. Laten we nu niet het idee gaan krijgen dat onze overheid ook maar iets fout kan doen.

Edit:
Dit kan trouwens ook als reactie op het guursel hier pal boven staan.

J-van-de-Bontekoe | 16-10-21 | 19:48

Uw EQ is negatief?

K1100 | 16-10-21 | 19:55

Maar inmiddels heeft de VVD 38 zetels meen ik.

Nostra da Mus | 16-10-21 | 19:42 | 1

Er zijn altijd mensen die hierdoor niet getroffen zijn én die het geen fuck interesseert. Dat zijn VVD-stemmers.
Wat mij echter verbaast in deze hele kwestie is dat er nog geen enkele ouder zodanig door het lint is gegaan dat er politieke koppen zijn gerold. Ik moedig het beslist niet aan maar ik zou ook zeker niet verbaasd zijn, in tegendeel.

Bakkeleures | 17-10-21 | 09:47

Veel succes (niet cynisch bedoeld)!

L.E. Raar | 16-10-21 | 19:40

Procederen / vechten tegen de Staat. Ik wens je succes en heel veel geduld.

Super Grover | 16-10-21 | 19:37

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl