achtergrond

Geenstijl

Plaatje bij mensen, die zelf onderzoek doen, laat zien: veel oversterfte door corona in 2020 en 2021

Cijfers kloppen!

Er waart een plaatje door Zelf Onderzoek Doend Nederland. Een plaatje waarop de oversterfte in Europa te zien is, voor mensen tussen de 15 en 44 jaar (die gaan weinig dood, trouwens), mensen tussen de 45 en 64 jaar (die gaan meer dood) en mensen tussen de 65 en 74 jaar (die gaan nog meer dood). Dat plaatje klopt. Althans, de cijfers zijn inderdaad afkomstig van EUMOMO, de club die de sterfte in Europa monitort. Het gaat om een bewerking van grafieken die hierrr te vinden zijn. Tot zover niks geks.

Wat wel gek is, is de suggestie van mensen, die zelf onderzoek doen, dat uit de plaatjes zou blijken dat de oversterfte gestegen is op het moment dat de vaccinatiecampagnes begonnen. Om dat te zien moeten we inzoomen op het middelste en het onderste plaatje, die gaan over de grootste aantallen (op het bovenste plaatje komen we later in dit topic terug). 

In allebei de plaatjes zit de lijn van de oversterfte in 2021 ruim boven die van 2020. Dat lijkt op het eerste gezicht opvallend. Maar het is goed om te beseffen dat deze lijntjes de cumulatieve oversterfte laten zien. Oftewel: de totale oversterfte in een jaar tot en met een bepaald punt. Waar de lijn na 39 weken staat, laat dus niet zien hoe hoog de oversterfte was in week 39, maar hoe hoog de oversterfte was in week 1 tot en met 39

De lijnen van 2021 vertonen vooral een sterke stijging in de eerste paar weken. Dat is logisch, want in het begin van 2021 was er in Europa veel oversterfte. Die oversterfte kwam door corona, de vaccinatiecampagnes waren toen nog in de beginfase. In het begin van 2020 was er juist geen oversterfte door corona. De lijnen van 2020 laten daarom een sterke stijging zien vanaf week 12/13, toen de eerste grote coronagolf begon. De grootste stijgingen van de oversterfte in deze plaatjes wijzen er dus vooral op dat er **inderdaad veel oversterfte was door corona. **

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

Het beeld wordt nog duidelijker als we niet naar de cumulatieve grafieken kijken, maar naar de wekelijkse oversterftecijfers. Voor week 23 zie je dan hoeveel oversterfte er was in week 23, in plaats van hoeveel oversterfte er was in week 1 tot en met 23. Er zijn twee (of eigenlijk drie, als je de hoge cijfers eind 2020 en begin 2021 apart neemt) pieken te zien, die overeenkomen met door corona veroorzaakte oversterfte. Van een groei in oversterfte op het moment dat de vaccinaties op gang kwamen (medio 2021) is geen enkele sprake.

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

Overigens: heel veel oversterfte door corona vond plaats bij mensen die 75 jaar of ouder waren. Die worden in de gedeelde plaatjes volledig buiten beschouwing gelaten. Maar in de grafiek met de totale oversterfte in Europa zie je dat 2020 (oversterfte week 1 t/m 39: 228.897) dan nog altijd boven 2021 (oversterfte week 1 t/m 39: 209.413) staat. En dan moeten de laatste weken van het jaar (toen we in 2020 met de tweede golf zaten) nog komen.

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

En dan nu nog even de bovenste grafiek uit de plaatjes van Van Haga en Strikkers. Daar is iets opvallend aan de hand. Er is in 2021 inderdaad sprake van aanzienlijke oversterfte in Europa onder mensen tussen de 15 en 44 jaar in de week 24 tot en met 37. Maar de absolute aantallen zijn een stuk kleiner. Er is dan ook (volkomen logisch) gekozen voor een andere y-as. In absolute aantallen gaat het om tussen de 100 en 200 doden per week.

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

Donkerblauw: 2020, lichtblauw: 2021

Geen enorme aantallen op een totale bevolking van honderden miljoenen mensen, maar wel interessant. Als je overigens naar het totaal aantal doden (dus niet alleen de oversterfte, maar alle sterfte) in deze leeftijdscategorie kijkt, is de piek meteen wat minder spectaculair.

Let op! In bovenstaand plaatje begint de de y-as niet bij 0. NIet zo gek, want er is in Europa nooit een week dat er 0 mensen tussen de 15 en 44 doodgaan. Desalniettemin, wij zijn benieuwd naar de verklaring voor die paar honderd doden. Iets zegt ons dat de mensen die ook bij de oversterfte van de ouderen HET ZIJN DE VACCINS riepen, niet de ideale kandidaten zijn om hier op een onbevooroordeelde manier onderzoek naar te doen. Maar hee.

Overigens

In zowel het plaatje van Van Haga als het plaatje van Strikkers zit een rare fout. De bovenste grafiek gaat over de groep tot en met 44 jaar, en de middelste grafiek gaat over de groep vanaf 45 jaar. Dat zijn ook de groepen die EUMOMO zelf gebruikt en die overeenkomen met de (op zichzelf correcte) getallen in de tekst eronder. Maar in allebei de plaatjes staat het getal 41 als grens van de leeftijdsgroep. Dat klopt dus niet. De plaatjes zijn overigens niet volledig identiek: bij Van Haga is het lijntje van 2021 rood gemaakt. Dat staat wel enger, natuurlijk. Ook staat er in de tekst dat het gaat om de landen in de EU, terwijl dit alle landen die meedoen met EUMOMO zijn (daar zitten ook Zwitserland en het VK bij). Maar goed. Dat zijn details.

Onderaan de streep...

... Zie je in het plaatje dat Van Haga en Strikkers delen dat we in Europa in de eerste 39 weken van de jaren 2020 en de eerste weken 39 weken van het jaar 2021 bij elkaar opgeteld een oversterfte hadden van meer dan 125.000 mensen tussen de 15 en de 74 jaar oud. Veruit het grootste deel van die oversterfte vond plaats in de periode dat de coronapandemie op zijn heftigst was. In deze grafieken is goed te zien wat een dodelijke ziekte corona is. En het allerbeste nieuws is misschien nog wel: die massale oversterfte is op dit moment bijna helemaal VOORBIJ.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.