Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De rechtse ravage van Thierry Baudet

De rechtse kiezer is de grootste verliezer van het fanatisme van Forum

Een maand voor de verkiezingen is Thierry Baudet alvast begonnen met het verdacht maken van het verkiezingsverloop. En van de uitslagen. En zelfs van de peilingen. Het is als glorieuze strijdbaarheid verpakte calimeroretoriek die net zo vals galmt als de post-november nadagen van Donald Trump. Voor een Binnenhofbestorming hoeven we niet te vrezen, veel meer is de boreale clownskaravaan die FvD is geworden een blamage voor redelijk rechts. En het begon nog wel zo mooi.

Baudet begon eind 2016 aan een fantastische opmars met Forum voor Democratie. De ironisch-illustere Theo Hiddema aan zijn zijde, een wervelende campagne vol energie, humor en een over het internet golvend optimisme dat we sinds Obama’s online PR-pionierswerk nog niet eerder in Nederland zagen. Twee zetels, een beloning voor hard werken met een goed rechtsliberaal programma in de hand, waarin alle verweesde politieke thema’s van kritische kanttekeningen werden voorzien: islam, immigratie en integratie. De schade die de EU aan soevereiniteit en democratische zelfbeschikking toebrengt. Relativering bij de doorgeslagen klimaatpaniek. Alles waar het partijkartel (ook al zo’n goeie vondst van Baudet) zich niet aan durft te branden, of waarover het alle beloftes keer op keer over heeft verbroken - tot het negeren van de uitkomsten van meerdere referenda aan toe. Misschien niet Thierry zelf, maar toch zeker zijn programma, voelden als een reanimatie van de geest van Fortuyn.

Baudet bouwde - niet in het minst dankzij Henk Otten - het FvD aanvankelijk uit van een debatclubje in een grachtenkelder tot een solide organisatie met tienduizenden leden, een jeugdafdeling, interne opleidingen en een wetenschappelijk instituut. Allemaal open van gedachte en geest, met veel humor en breed intern intellect, waardoor de rare snijboon-trekjes van Thierry een vermakelijke bijzaak bleven in een blijmoedige beweging met meer energie dan alle geconstrueerde Klaver-meetups bij elkaar opgeteld. Dat Baudet op dat moment zijn eigen ongeduld al onverholen liet horen (”Twee zetels zijn zinloos. Ze moeten mij gewoon meteen premier maken als we dit land willen redden”, zei hij na de Kamerverkiezingen in 2017), droeg alleen maar bij aan de energieke aantrekkingskracht van Forum. Bestormen die ivoren torens, van hier tot Brussel!

Een desastreuze politieke overwinning
FvD trok talloze goede mensen aan, waaronder hoogleraren, relevante opiniemakers en betrokken ondernemers uit alle provinciën. Bijeenkomsten werden opgeluisterd door prominenten uit binnen- en buitenland en even leek de weg naar echte macht helemaal niet zo lang te hoeven duren. Maar toen kwamen die Provinciale Statenverkiezingen, eigenlijk iets te vroeg voor FvD. Op de piek van hun populariteit werden ze - tot veler vertier maar tot nog meer afschuw bij anderen - de grootste partij. Een enorme verantwoordelijkheid daalde op de ‘nieuwe zuil’ neer. Het bleek dezelfde avond al een verstikkende deken te zijn, waaronder de uil van Minerva krampachtig klapwiekend vandaan probeerde te vliegen, met een speech van 23 minuten die niemand begreep maar waar iedereen het twee jaar later nog steeds over heeft. Omdat ie zo desastreus was.

Wat er die avond mis ging, kwam nooit meer goed. Forum voor Democratie won glansrijk en kreeg 86 volksvertegenwoordigers in fracties in alle provincies, met nergens minder dan vijf zetels. Maar het leek Baudet zwaar te vallen dat het hém geen greintje extra macht opleverde: letterlijk al zijn kersverse provinciale fracties waren in één klap groter dan zijn tweezitter in de Tweede Kamer. Het leidde, na vele uitglijders, uitgelekte appjes en interne conflicten, bijna twee jaar later tot een radeloos uitgeroepen “Wie zijn al die mensen!?” in november, op de trappen van het partijkantoor nadat hij zijn eigen partij opblies maar zich juist verraden voelde door alle vertrekkende statenleden. 

Getrouwen, die zich op hun eigen beurt óók verraden voelden door Baudets openlijke onmacht om zich volwassen en verantwoordelijk te gedragen. Het was kennelijk nooit zijn bedoeling dat FvD als partij groter zou worden dan zijn eigen persoon. De partij, dat is hij. En het was ronduit gênant om te zien hoe hij zich als keizer Nero ging gedragen na één grote zege bij relatief oninteressante verkiezingen.

Ideologische onderwerping aan uitzinnige ideeën
Het was misschien altijd al zo, maar het is nu voor niemand nog onzichtbaar: het gaat bij Forum al lang niet meer over politieke ideeën, het gaat over hém. En hij ging steeds verder om onvoorwaardelijke onderwerping af te dwingen. Al ontkent ie de holocaust, al flirt hij met rassentheorieën, al suggereert hij zélf dat iedereen die in zijn Umfeld verkeert antisemitische opvattingen koestert: hij eist acceptatie van al die “filosofische verkenningen” van ‘zijn’ mensen om hun loyaliteit te toetsen, of af te dwingen. Degenen die hem daarvoor verlaten, worden nu Judassen genoemd - wat ook nog eens impliceert dat hijzelf Jezus is.

Bij het huidige Forum voor Democratie zijn nu dus alle volwassen mensen na ruzie en gedoe (Otten), met slaande deuren (Eerdmans, Nanninga) of stille trom (het gros van de kieslijst en heel veel statenleden) vertrokken. Niet alleen oude studiemakkers, maar zelfs zijn conservatieve leermeester Roger Scruton keerde zich van hem af en voormalige goede vriend Douglas Murray wil eveneens helemaal niets meer met hem te maken hebben. Wat rest, is een naar binnen gekeerde kliek van (veelal zeer jonge) getrouwen die in een gezonde partij allemaal het onderwerp van zuiveringen hadden moeten zijn omdat ze denken in (en uiting geven aan) extremistische standpunten, waarvan ze menen dat die een goed vertrekpunt zijn voor het “terugveroveren” of “bevrijden” van Nederland. ”We moeten weer durven overheersen”, om het in de woorden van Freek Jansen te zeggen.

Als je daar kritisch op bent, doen ze huilie huilie over briefgeheim en als ze betrapt worden op bruine ideeën, is het allemaal ironie (maar wordt er nooit iets weersproken) en is de criticus uiteraard onmiddellijk “extreemlinks”. Maar de kritiek op FvD snijdt meestal wel hout: het tegenovergestelde van politieke correctheid hoeft niet meteen rabiaat revolutionairisme te zijn. Prima hoor, als je wetenschappelijk wilt analyseren of polemisch wilt debatteren over ras & IQ, dat moet in een vrij land gewoon kunnen. Maar als je in politieke context dat onderwerp gaat opwerpen, móet de vraag gesteld worden: Als u denkt dat Afrikanen gemiddeld een IQ van ‘75 of zo’ hebben, wat voor beleid ziet uw partij daarbij dan voor zich, mijnheer Baudet?

Een kennel voor complotdenkers
Die vraag hoeft vandaag amper nog gesteld te worden want we zien al waar het toe heeft geleid: FvD is een hondenfluit (of gewoon een kennel) voor naar racisme neigende rabiaatjes geworden, als ook een compound voor corona-complotdenkers, waar zich een bijna sektarische vorm van rattenvangerij heeft ontwikkeld waarbinnen de partijleider zijn eigen ijdele ongeduld heeft omgebogen in een valse symfonie van schmierend staatsmanschap. Zelden zagen we zo’n groot gat in realistische perceptie tussen de gelovigen die een profeet in hem zien, en de clown waar de rest van het land in verbazing (en zelfs afschuw) naar kijkt.

Social

Het ergste wat de getalenteerde verschoppeling annex het zelfverklaarde genie Thierry Baudet kon overkomen, was succes en dat is al tragisch genoeg voor zijn eigen persoon, maar het is een ramp gebleken voor Fortuynistisch rechts. Waar het verziekte woke identiteitsdenken en de klimaathysterie op links er (gelukkig) voor zorgen dat linkspartijen bij elkaar opgeteld amper een halve regeringsmeerderheid zouden kunnen behalen, heeft de zuilverkruimeling van FvD op rechts gezorgd voor een ruïne waar Mark Rutte lachend zijn oranje/blauwe vlag bovenop kan planten. Diens gebrek aan ideologie, fijngeslepen PR-machine en de politieke plooibaarheid van de partij zorgen er voor dat de vvd altijd een redelijk alternatief blijft voor iedereen licht links van het midden tot ruim richting de rechterkant. Want hoewel ze in verhouding tot FvD gerust een constructieve, ambachtelijke oppositiepartij genoemd kunnen worden, is de PVV voor velen nog steeds te extreem. Alle andere opties zijn nieuwkomers die de kiesdrempel wellicht niet eens halen en zo wel, dan komt er een splinterkaravaan van solofanfares de Kamer in waarvan we sowieso de komende vier jaar weinig gecoördineerd tegengeluid tegen het partijkartel hoeven te verwachten.

Liberale leegte en besmeurd conservatisme
Voor velen is de liberale leegte van Mark Rutte een onuitstaanbare karaktereigenschap geworden  (zie daarvoor deze bindende leestip van Roelof Bouwman), maar daar tegenover staat in Baudet een (voornamelijk zelfverklaarde) uitdager die veel te vol is van zichzelf en zijn grootse maar warrige ideologische verhaal. Meeregeren kan ie vergeten en dat is zijn eigen stomme schuld, hoe hard hij dat gegeven ook probeert om te buigen in een favorietenrol als buitenstaander: ‘We hebben gelijk, want ze moeten me niet, dus ze zijn bang voor ons’. Wybren van Haga denkt ondertussen aan 12 zetels. Een droomscenario voor satirici, een doembeeld voor kiezers die al sinds Wiegel, Bolkestein en vooral Fortuyn wachten op meer rechtsrealisme.

Wat de rechtse kiezers en de afhakers bij FvD Baudet en zijn boreaalbeweging het meest kunnen verwijten, is niet per se zijn retoriek tegen het partijkartel. Van iedere vijf zinnen die Baudet uitspreekt, zijn de eerste drie of vier vaak zeer redelijk en terecht kritisch, voordat het betoog in de vijfde zin regelmatig alsnog in iets waanzinnigs ontspoort. Over zijn herhaalde wens voor een dominant blank Europees continent, over zijn naar antisemitisme afwijkende uitdagerij, over tirannieke treinmarokkanen die kaartjescontroleurs bleken te zijn en nog veel meer dingen die waar hadden kunnen zijn, als ze niet zo stupide aangewend, aangedikt of domweg gelogen waren. Of gelooft hier echt nog iemand in dat oversterfte-gelul van de gelegenheidsstatistici Baudet & Jansen? Ja, het is vreselijk dat bijna alle partijen volledig en eenzijdig in alle coronabeperkingen geloven, maar is het niet nóg erger dat de complotten en aperte leugenretoriek van Forum zo’n beetje het enige politieke alternatief zijn voor wie versnelde lockdownverlossing wenst?

Het partijprogramma verlaten
Het échte probleem is dat in vier jaar Kamerdeelname helemaal niemand ooit dat in theorie uitstekende rechtsliberale partijprogramma van Forum daadwerkelijk in de praktijk heeft uitgevoerd. Zelden bij debatten, waardeloos bij de interruptiemicrofoon en altijd vanuit zichzelf en zijn broze ego redenerend - maar wetsvoorstellen indienen om dat ondergelopen poldertje van ons van het partijkartel te bevrijden, ho maar. Hard werken, verantwoordelijkheid nemen en draagvlak bouwen waarop honderden mensen hun politieke handwerk voor de burger kunnen doen, met een conservatief-liberaal programma als prima leidraad, dat was kennelijk ook weer niet helemaal wat Baudet voor ogen had voor zichzelf.

Nooit ontsteeg Forum daarom het boekenclubgevoel, waarin Baudets eigen boeken meestal ook nog het belangrijkste huiswerkonderwerp zijn (hij schreef er 12, roept hij te pas en vooral te onpas). Hij blijft bovenal een polemist in de politiek en door zijn uitingen en die van anderen in zijn partij of directe omgeving kreeg het gezond-liberale FvD-programma dat bruin-boreale randje waarmee héél rechts door links nu gretig wordt besmeurd. Omdat de lijn van doodnormale, redelijke conservatief-liberale ideeën door Thierry bij herhaling is doorgetrokken naar latent fascisme van Blut und Boden op polderschaal, tot ze niet meer van elkaar te onderscheiden lijken.

Meer rechtse zelfreiniging dan links
Het is eigenlijk precies hetzelfde als hoe de woke waanzin van BIJ1 of de klimaatpaniek van GroenLinks een smet op links zouden moeten werpen, ware het niet dat de bijna volledige media-, omroep- en cultuursector het turven van huidskleuren of de groene gekte in progressieve sympathie ombuigen en er zelfs actief beleid op maken in hun eigen organisaties en uitingen. Die ziekte is genormaliseerd, een neiging die op rechts gelukkig nog beter weerstaan wordt - en dus vooral tot uiting komt in brede (rechtse!) kritiek op Baudet en zijn clownsbende. De laatste verhalen over welke FvD’ers hun zus niet met een neger thuis willen zien komen, kwamen nota bene uit het toch niet als links te boek staande weekblad Elsevier.

Maar op de zelfreiniging volgt nog geen restauratie. In een tijd waarin we niet meer kunnen rekenen op een “rechtse” premier van de grootste partij die op geen enkele visie is te betrappen dan eigen machtsbehoud en actieve foutenverdoezeling, waarin een CDA de PvdA van rechts geworden is (als in: alleen nog in naam een brede volkspartij, maar in bestaan een futloos politiek relikwie) en waarin veel rechtse kiezers snakken naar het rationele realisme dat uitgaat van een praktische politieke invulling van verlaten volksbehoeften, koopt helemaal niemand iets voor de popculturele persoonsverheerlijking van een politicus die zijn eigen figuurlijke voetstuk metselt met de letterlijke problemen van zijn achterban.

Forum voor Democratie is gecontroleerde oppositie
Voor de rationele (rechtse) toeschouwer is weinig zo tragisch dan om de potentie van een potentieel krachtige politieke tegenbeweging zo misbruikt te zien worden voor het etaleren van de narcistische grootheidswaanzin van iemand die boos uit een non-interview wegloopt als hij wordt geconfronteerd met het smakeloze culturele kwaad van kleffe broodjes en lauwe automatenkoffie. Want koffie van karige kwaliteit is in Thierry’s eigen hoofd één van de echte problemen van dit land. U-huh. Nee, dus.

In de politieke realiteit van de echte wereld is Thierry Baudet derhalve een clown waar niemand mee wil samenwerken omdat hij zichzelf op groteske wijze in onmogelijke posities manoeuvreert. Zolang hij zetels vult, is hij de gecontroleerde oppositie van het partijkartel en fungeert hij als bliksemafleider voor boze mensen die zó teleurgesteld zijn in de democratie en het politieke systeem, dat ze zichzelf gretig te vondeling willen leggen een narcist die doet alsof hij hun grieven heeft gehoord, louter omdat hij zich zichzelf zo gulzig voedt met de onmacht en de onredelijkheid van de verworpenen. Forum voor Democratie, voor de een is het een politieke opera en voor de ander is het musical-kitsch voor wanhopige kapsters. Wat het ook is, zolang het doek niet valt voor Forum, komt redelijk rechts geen meter vooruit. Nog vier jaar Rutte, het is niet ondanks, maar dankzij Thierry Baudet.

Nachrift:

Mocht u nou van de stellige FvD-school zijn en voelt zich enigszins gepikeerd of wellicht botweg woest worden over bovenstaande lap tekst, hieronder staat een handig donatieformulier waar u zich héérlijk op kunt afreageren door lekker NIKS te doneren. Doe dat vooral, dan bespaar je jezelf misschien een banwaardige comment want voor onze oppermod GU is het ook zondag. Graag gedaan en FIJNE AVOND VERDER.

Reaguursels

Inloggen

Ik heb weer 50 euro overgemaakt, de enige partij die Nederland weer terug naar normaal wil,de rest wil nog meer lockdown.

Spychopaat | 22-02-21 | 19:01

Een mooi testament dit. De kleurrijke maar op het autistische af zelfhelijkgevende figuur heeft domme fouten gemaakt. Jaloezie of hoogmoedswaanzin? Beide denk ik. Zonder het gedoe in 2020 zou de kleurrijkheid gewonnen hebben. Baudet is nu nauwelijks meer serieus te nemen. Voor iemand zonder uitzicht op enig andere baan heeft Baudet vooral zichzelf een roemloos eind gegund.

Pieterman | 22-02-21 | 16:10

Ik woon in het buitenland en heb mijn stem vandaag verstuurd. Ik was lid van FVD en ging op ze stemmen, totdat ze in zee gingen met de viruswappies en neonazi's. Ben helemaal klaar met die kleine flutpartijen op rechts. Ik heb VVD gestemd (eerst in mijn leven) gewoon puur voor de stabiliteit. Ik woon in België en al die fragmentatie aan kleine partijen die elkaar niet uitstaan, daar schiet je niets mee op in volle covid crisis. Dat de formatie periode maar zo kort mogelijk is en deze regering, hoewel verre van ideaal, maar gewoon verder kan doen. Over 4 jaar, als de crisis voorbij is, zal ik wel weer wat exotischer stemmen. Zien wat er dan weer nieuw is op rechts. Als het me dan nog interesseert.

Mr Proper | 22-02-21 | 14:57

"Nog vier jaar Rutte, het is niet ondanks, maar dankzij Thierry Baudet." Spot on. Heel erg jammer ook.

FnurkY | 22-02-21 | 14:52

Helaas kan ik het er alleen maar mee eens zijn. Ik sta achter pakweg 98% van het FvD-programma, maar heb 0 vertrouwen in Baudet. En dat ligt niet aan de linkse media (ik stem straks gewoon PVV), maar aan Baudet zelf. Hij had goud in handen, en heeft daar een loden bal van gemaakt die met een ketting aan zijn enkel hangt. Middeleeuwse alchemisten zagen al dat andersom veel meer oplevert.

En nee, ik geloof niet Baudet een antisemiet en een racist is. De verklaringen die hij achteraf gaf geloof ik. Deels vanwege zijn eigen (Indische) achtergrond; deels vanwege zijn joodse verloofde; deels vanwege zijn kleurrijke vriendenkring; maar vooral ook vanwege het FvD-programma. Maar waarom doet hij niet alles om de schijn te vermijden?
Je moet niet klagen over een links vuurpeloton als je zelf de geweren oppoetst, doorlaadt en overhandigt; en zelfs een roos op je borst schildert. Denk na over wat je zegt, doet of appt, en eis dat ook van je partijgenoten. Wilders overkomt dit niet; die is consistent correct in zijn uitspraken, en gooit alles met bruine randjes uit de PVV.

De lockdown heeft Baudet geen goed gedaan. Van een sterk debater naar een paranoïde politicus die kritische vragen beantwoordt met "jullie staan te dicht bij elkaar" of "jullie zijn allemaal tegen me". Ook zijn optreden in het Stamcafé een tijdje terug was gênant. Dan kijk ik liever naar Wilders die door Rick Nieman stevig aangepakt wordt, maar fier overeind blijft.

En dan het flirten met de gekste complotwappies, tot en met geweld verheerlijkende rappers en dansleraren aan toe. Er zijn hele goede argumenten te bedenken voor corona-beleid dat niet de hele economie en toekomst van NL sloopt, zie Herstel.nl. Maar blijf uit de buurt van qanon, kabal, halal en hoe al die ongein ook allemaal heet. Als ik lees dat graven van kinderen zijn bezoedeld door idioten die zo hun doldwaze complotavontuurtjes willen verkopen, dan walg ik. En heel NL waarschijnlijk. Wie daar te dicht op zit wordt daarmee besmet, en dat kost stemmen. Net als al te gekke corona-retoriek; verreweg de meeste Nederlanders willen die ziekte indammen, dus opzettelijk corona-regels breken (zoals Engel cs voortdurend doen) zet kwaad bloed.

Zonder al deze onzin had FvD nu op 20 zetels kunnen staan.
FvD trok de VVD helemaal leeg; maar Baudet heeft ze allemaal weer terug gejaagd.

Dandruff | 22-02-21 | 14:26 | 3

Yes.

Pieterman | 22-02-21 | 16:12

Als ik lees dat graven van kinderen zijn bezoedeld door idioten die zo hun doldwaze complotavontuurtjes willen verkopen, dan walg ik.
Zit Baudet daar ook al achter? Om Baudet nou van alles de schuld te geven waar hij part nog deel vanuit maakt is net zo goed niet erg kies. Valt me een beetje van je tegen Dandruff. Ik denk dat 99.9 % van de bevolking walgt van die acties incl. Baudet. Leg het probleem daar waar de oorzaak ligt en dat is voornamelijk de overheid die zoveel mogelijk geheim wil houden. Dan krijg je vanzelf complottheorieën waarvan niet alles een Theorie is zoals meerdere malen bewezen is. Denk aan de Rutte doctrine.

dijkbewaker | 22-02-21 | 16:38

@dijkbewaker | 22-02-21 | 16:38:

Ik suggereerde dan ook nergens dat Baudet daar zelf achter zit, of zou kunnen zitten. Zelfs niet dat hij daar niet van walgt.
Ik schrijf wel dat Baudet uit de buurt van complotten à la qanon en kabal moet blijven. Genoemde actie kwam namelijk uit die hoek. Als je daar te dicht naast staat kost dat kiezers.

Dat de overheid veel geheim wil houden klopt. En dat is een goede reden de overheid zoveel mogelijk te controleren; het is geen excuus voor het bedenken van de gekste verhalen.
Het bestaan van een Rutte-doctrine bewijst niet het bestaan van cabal.

Dandruff | 22-02-21 | 16:59

@Bart, hou op met TB bashing.... je begint een zure ouwe zeur te worden... het visgraatje is je keel nog niet uit?

surffee11 | 22-02-21 | 14:19
-weggejorist-
SaintNick | 22-02-21 | 13:24

Tja... ik snap dat wanhopige mensen zich regelmatig vastklampen aan de heer Baudet. Hij kan mooi praten, ook om de hete brei heen praten. Helaas is de inhoud van steeds mindere kwaliteit. Om over de toon en zijn mimiek maar te zwijgen.

Waar hij de pers niet echt te woord wilde staan over de vermeende 'neger-uitspraken' in de uitgelekte whatsappjes, heeft hij zijn verhaal verkocht aan een Nederlands roddelblad (Engels voor 'Verhaal'). Hij heeft zich uitgebreid laten fotograferen, samen met zijn verloofde. 'Thierry Baudet en verloofde vertellen nu ALLES' is de titel. Hij neemt geen (roddel)blad voor de mond. Ik citeer Thierry: 'Het volgende is gebeurd: Degene tegen wie ik dat zei, was samen met een zwarte vrouw en zijn zus is samen met een zwarte man. En dit was dus gewoon een uitlokkerige reactie van mij aan hem. En hij hapte. Dat is gewoon ironie. Hij reageerde ook met HELL NO. Hij begreep dus dat het een grapje was'.

Op zich een redelijk grapje tussen twee kerels onder elkaar, maar zeker niet in een groepsapp. Er staat niet of dit in een privégesprek is gezegd of in een groepsapp. Hoogstwaarschijnlijk in een groepsapp, want zijn 'vriend' gaat natuurlijk niet zomaar een schermafbeelding lekken naar de pers vanwege een grap waar je zelf in meegaat...

Begrijp me niet verkeerd: ik gun deze man alle geluk van de wereld, ik denk dat hij geen antisemiet is, maar hij moet eerst eens zijn eigen problemen oplossen, voordat hij de problemen in NL kan oplossen.

DutchCountryBoy | 22-02-21 | 13:14 | 1

lekker boeiend, de rest van de partijen zijn nog erger maar daar ligt geen vergrootglas op.

Spychopaat | 22-02-21 | 19:03

bodet heeft goed opgelet hoe trump zichzelf sloopte, gewoon laten gaan dan lost het probleem zichzelf op

priwax | 22-02-21 | 12:34

Benieuwd of FvD niet zo kinderachtig is om JA21 uit te sluiten van samenwerking. Ik zal geen FvD meer stemmen, maar bovenstaand zou evt schade op rechts wat kunnen verminderen.

PlaningPsycho | 22-02-21 | 12:30
-weggejorist-
namur62 | 22-02-21 | 12:29

Alle respect voor zijn werk als bouwer van een veelbelovende beweging, maar tegelijkertijd een diepe afkeer voor zijn eigenrichting en arrogantie. Hij heeft voor een groot deel de partij gevormd, maar voor minstens een even groot deel de partij ook geruïneerd.

jochum1980 | 22-02-21 | 12:27

Alles is beter dan Rutte, het kartel en de linkse partijen waarbij ik voor het gemak de PVV als rechts bestempel. Liever FvD ondanks alle fouten en Baudet zelfverheerlijking. De man liep als briljante student zo de politiek in. Te snel en te ongeduldig waarbij zijn oudere secondanten hem helaas niet op het goede pad hebben weten te houden. Wellicht omdat ze zelf op het politieke vlak ook beginnelingen waren. Daarbij wordt elke nieuwe partij onder de loep gelegd en als het even kan gedemoniseerd als het om een rechtse partij gaat. Anderen hebben het ook geprobeerd waardoor er enige rancune is tegenover Baudet.
Je kan hem van alles verwijten, maar het is wel een doorzetter. En dat is de beste karaktereigenschap die mensen in algemene zin kunnen hebben. Leren van fouten en doorgaan om je doel te bereiken. Ik vind het ondemocratische gedrocht wat Rutte van de VVD en de overheid gemaakt heeft vele malen erger dan de "foutjes" van Baudet. Sterker nog : We hebben alle mensen incl. Baudet nog hard nodig om dit land de juiste richting te geven. Gek genoeg hoor ik geen kritiek op de beleidsplannen van FvD. En dat is ook Baudet. Waar afsplitsingen dankbaar gebruik van maken. Dus het plan is oke, het karakter niet. Nog altijd beter dan Rutte en zijn linkse agenda want daar is het karakter niet oke want zwart gelakt en het beleid desastreus.

dijkbewaker | 22-02-21 | 12:23 | 1

FvD liever dan VVD? Wat een Onzin.

Pieterman | 22-02-21 | 16:14

Mooi en informatief stuk, ook de analyse van Rutte in de verwijzingen. Schrikbarend om te zien hoeveel fvd-kloontjes moeite hebben om die informatie te verwerken.

Kale-Meester | 22-02-21 | 12:15

Er is maar één element dat tussen Thierry en zijn premierschap staat: zijn ego. Altijd al zo geweest. Ook al in de Amsterdamse Grachtengordel kelder (was eigenlijk een mooie zaal in Hotel De L'Europe - hoe ironisch) was het Thierry voor en na. Tegenspraak, andere visie werd niet geduld. Heb er in het begin aan deelgenomen, maar ben redelijk snel afgehaakt vanwege de sterrenstatus die Thierry zichzelf toedichte. Ben nog wel eens naar een bijeenkomst geweest na de Statenverkiezingen, maar daar was voor mij de kous af, die vent eglooft echt dat hij de nieuwe Mick Jagger van de politiek is. Toen was het definitief klaar voor mij het hele FvD. Heeft niets meer met de oorspronkelijke uitgangspunten te maken, minder Europa, meer transparantie, versterking van de democratie etc.

Nebuchednezzar | 22-02-21 | 12:10

Uiteraard heeft Thierry Baudet niet slim gehandeld. Hij had zich nooit in moeten laten met types als Freek Jansen. Dat zal hem zijn hele leven als politicus blijven achtervolgen.
Hij weet dat links, net zoals bij Geert Wilders, hem op andere zaken dan beleid gaan aanvallen. Al deze zaken, zie dit Van Rossem (GS) stukje, zullen eindeloos worden herhaald en dat weerhoud de pers ervan om zaken waar het werkelijk om gaat, het 10 jaar misdadige beleid Rutte, aan te pakken.
Dat alle, rechtse, pijlen tegen het kabinet beleid richting Rutte gaan, terecht overigens, maar voor datzelfde beleid is zowel de VVD alsmede het CDA, D66, CU, PvdA en GroenLinks verantwoordelijk voor de volle 100%.

Boy Cot | 22-02-21 | 11:54
-weggejorist-
SaintNick | 22-02-21 | 11:28

De link "bindende leestip" in de 12e alinea vond ik inderdaad ook heel interessant.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:10

Yup. Baudet is diepdoor het ijs gezakt en brengt met zijn amechtig gespartel veel schade op rechts aan.

mis en bouteille | 22-02-21 | 11:01 | 1

Daar komt u nog wel achter als u weer op het nep 'rechtse' partijkartel stemt. U laat zich van alles aanpraten doe eens wat meer aan waarheidsvinding en let eens wat meer op het gespartel op links. De hetze die hier gevoerd wordt is daar het resultaat van. De maatregelen die ons gevangen houden verdwijnen niet nadat alle prikjes zijn gezet, de horeca en de middenstand naar de knoppen en nog steeds afstand houden, en je bek ook met een gehoorzaamheidsmasker op, geniet ervan. FvD voert een campagne voor onze vrijheid en onze grondrechten en voor de horeca en het MKB daar waar de VVD het heeft laten liggen pakt het Forum het op en ja dan ziet de zittende macht het als een bedreiging en worden er vuile spelletjes gespeeld.

Bandera | 22-02-21 | 16:34

Het is zo jammer wat er gebeurd is. Ik had destijds op FVD gestemd, toen al op Hiddema omdat ik hem destijds al de verstandige van de twee achtte. Helaas wist Baudet het alsnog gigantisch te verprutsen met zijn nazi vriendjes en met de complot denkers.
Er had een fantastische partij kunnen ontstaan, realistisch rechts. Zo jammer dit, zonde van mijn lidmaatschapsgeld en donaties....

Linke Soep | 22-02-21 | 10:40 | 4

Ik ben expres lid gebleven door die geheel onbewezen gebleven bruine appjes hetze. Laat je niks wijsmaken. Fvd gaat niet weg.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:12

@Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:12: "Laat je niks wijsmaken. Fvd gaat niet weg."

FVD is inderdaad hard bezig mensen dingen wijs te maken. Ik kijk nu al weer uit naar de volgende uit zijn context gerukte tweet vol lariekoek.

menage | 22-02-21 | 12:21
▼ 1 antwoord verborgen

Allemaal netjes op Rutte gaan stemmen dan komt het helemaal goed met Nederland.

Lang leve Rutte Hoera Hoera.

De hele economie gaat naar de kloten, ons land naar de afgrond dat allemaal door het wanbeleid van 10 jaar Rutte.

Maar laat Rutte alstublieft zijn karwei afmaken.

Stem dit kabinet 17 maart weg.

lex63 | 22-02-21 | 10:40

Vanmorgen zat mannetje Eerdmans doodleuk te beweren dat hij wel met bodet wil samenwerken. Wat een schaamteloze loser

priwax | 22-02-21 | 10:36 | 2

Eerdmans is een meelifter op Nanninga. Maar tenminste wel rechts. We hebben elke rechtse knuppel hard nodig.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:14

Rare opmerking. U was bij de uitslaande brand binnen FvD aanwezig. Niet? Waar haalt u uw ‘waarheid’ dan vandaan?

Eerdmans zit immers al heel wat jaren op zeer goed aansprekend spoor. FvD heeft hem wellicht gediend als vlot in woelige baren, sinds de idioterie van Baudet heeft hij daar niets meer te zoeken omdat het niets toevoegt. Slaafs blijven hangen zou hem alleen hebben geschaad. Prima actie en uitstekende gelegenheid om met JA21 zijn authentiek eigen program vorm te geven. Nanninga heeft nauwelijks andere opvattingen. Een reddingsboei voor fatsoenlijke en echte Nederlanders wat mij betreft.

Pieterman | 22-02-21 | 16:25

Dat Baudet steken heeft laten vallen is niet te ontkennen. De continue beschuldiging dat hij een extreem rechtse Nazi is echter wel. Dat gedoe moet echt ophouden, als standaard aanval op alles dat niet in het straatje past. Op die manier maak je een mens kapot (bij Pim zelfs letterlijk) en dat is met geen enkele argumentatie goed te praten. Op het moment dat Baudet aangevallen wordt op zijn ego, op zijn beleid en op zijn leiderschapskwaliteiten: prima. Daarop mogen wat mij betreft álle politici continue getoetst en bekritiseerd worden, omdat dat de kern van hun job raakt. Maar houdt op met die eeuwige zoektocht naar nationaal-socialistische spijkers op laag water. Geef gewoon toe dat je geen verandering wil en dat niemand aan je warme pluche mag komen. Want dáárom gaat het en niks anders.

Gladiator Fap | 22-02-21 | 10:33 | 3
-weggejorist-
Primafacie | 22-02-21 | 10:35

Bij elke nieuwe rechtse partij probeert men die demonisatie-truuk. Bij de PVV werkt het niet meer, omdat iedereen nu wel ziet dat de vele stemmers zich er gewoon niets van aan trekken. FvD stemmers zouden hun rug ook gewoon recht moeten houden.

RichardBandler | 22-02-21 | 11:14

Mooi verwoord GF. De nazi's zijn juist te vinden bij de heersende partijen.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:15

GS zou er beter aan doen rechtse partijen / kiezers nader tot elkaar te brengen ipv de continuerende hetze tegen FvD want dat doen de overige media ook al.

Als we rechts niet verenigt krijgen dan wordt dit land totaal afgebroken

Ron van Zon3948 | 22-02-21 | 10:24

Laten we niet vergeten dat de pers heel gretig èn effectief heeft meegewerkt aan de neergang van FvD. Maar Baudet zelf wist de munitie ook wel aan te leveren. Al met al blijft het eeuwig zonde dat Redelijk Rechts zo onnodig maar zo faliekant wist te mislukken.

Rationa | 22-02-21 | 10:24 | 1

Baudet is daar echt zeer onhandig. De sympathie die hij had heeft hij zelf verspeeld. Hij is zo ongelooflijk dom bezig dat de pers niets meer hoeft te zoeken. Hij graaft zijn eigen graf.

upbeat | 22-02-21 | 11:40

Goed verhaal Van Rossem. Baudet heeft een politieke lacune gevuld, in eerste instantie op geweldige wijze, en vervolgens vernietigt.

JohnLocke | 22-02-21 | 10:19 | 1

De backstabbers hebben dat gedaan JohnLocke en Van Rossem natuurlijk en die baalt ervan dat het niet gelukt is.

Bandera | 22-02-21 | 16:38
-weggejorist-
nutsniet | 22-02-21 | 10:12

Tja, wat je Thierry kunt verwijten is dat hij geen glibberige beroepspoliticus is. En dat hij dwarsdenkers van een te divers pluimage onder de FvD vlag probeerde te verenigen. En ik garandeer dat JA21 ook zal worden gedemoniseerd als ze groter dreigen te worden.

RichardBandler | 22-02-21 | 10:09

Kijk als je GS volgt dan weet je dat het schuurt tussen de schrijver van dit artikel en Baudetteketet. Echter, ook met een pro-fvd blik kun je hier weinig tussen krijgen.

Baudet heeft gruwelijk gefaald in het opzetten van een (degelijke, salonfähige) fris rechtse politieke partij. De redenen hierboven duidelijk omschreven.

Schwanzeleber | 22-02-21 | 10:03 | 1

Komt nog wel. Ik heb er nog steeds vertrouwen in.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:17

Het topic en de reaguursels lezende, is het opvallend dat juist de mensen die nog geloven in de religie genaamd democratie het meest meegaan in polarisatie (links-rechts denken), identiteitspolitiek (groepsdenken) en moralisatie (alles moet een waardeoordeel krijgen -goed of slecht).

De verkiezingen zijn nog wel het meest democratisch; de aanloop er naartoe steeds minder. Propaganda (in geval van PVV en FvD in de vorm van extreme demonisering) viert hoogtij en u moet en zal zich conformeren naar de deugd.

Graag herinner ik u aan dit feit: de kiezer bepaalt. Nog wel, allicht zelfs de laatste kans voordat de EU zich definitief heeft gevestigd als allesbepaler.
Van al dat gemoraliseer over Thierry Baudet wordt niemand wijzer, aldus. Laat een ieder de keuze maken op basis van individuele overwegingen. Mensen met stemrecht hebben nou eenmaal het recht om te stemmen op wie zij willen.
Of dat partij A, B of Z zal zijn: mij een worst. Ik stem niet, doch hoop op grote zege van zowel PVV als FvD. Simpelweg omdat de rest de noodzaak van Nexit niet begrijpt en zonder electorale winst van PVV en FvD de weg vrij is voor EU.

Mensdier | 22-02-21 | 09:53 | 2

Ha.. een medestander. Idem hier; ik hoop op een nexit en de partijen die daar nodig voor zijn om dit te bewerkstelligen. Echter heb ik alle hoop verloren in de "plucheplakkers" want eenmaal op die stoel en blijkbaar zit die zo verdomd lekker dat ze er niet meer vanaf willen. Dan doen ze enkel nog maar om die stoel te behouden. Je ziet gewoon in de grote lijn dat het allemaal niet meer uitmaakt wie je stemt. Ik stem ook niet meer, het blijft een grote poppenkast. En ik verdom het om medeverantwoordelijk te zijn om die gasten op een stoel te krijgen.

upbeat | 22-02-21 | 11:44

I wilt iets anders dan democratie. Wat dan precies?

Pieterman | 22-02-21 | 16:29

Nou, van Rossem, het rouwproces is kennelijk nog steeds niet afgerond. Wat ik lees is groot verdriet over het verlies van iets waar je zo ontzettend in geloofde maar wat gebakken lucht bleek te zijn. Je lijkt nog niet te willen geloven dat het allemaal voorbij is met FvD als luis in de pels van de Nederlandse politiek. Droog je tranen, verman je, zet er een punt achter, ben realistisch en stop met het nog steeds bewonderen van de man. Stop met het zwelgen in "zijn grootse maar warrige ideologische verhaal". Waar zit die grootsheid dan in? Waar vinden wij enige herkenbare vorm van ideologie? Baudet schurkt aan tegen grootsheid van anderen, is intellectueel een parasiet, en velen hebben zich daarop verkeken, inclusief zijn leermeesters en zijn volgers van het eerste uur, Hiddema en Nanninga. Niks grootsheid, niks ideologie, en ook niks met warrigheid. Baudet was en is de extreem oppervlakkige epigoon. Hij heeft geen boekenkast, nee, hij is een boekenkast, meent dat hij zichzelf citeert maar leest voor uit werk van anderen, te hooi en te gras. Baudet als denker bestaat niet, hij heeft niets van wat hij las verwerkt, verteerd, als voeding gebruikt om zelf iets te creëren, tot iets te komen. Holle vaten klinken het hardst, en Thierry Baudet klinkt oorverdovend hard, Thierry Baudet is pose. Val hem aan op die pose, en hij is niet in staat om die aanval te pareren met ironie of gulle wijsheid, nee, dan gaat hij verongelijkt in de tegenaanval en wordt hij vals.
Nee, van Rossem, de droom is uit. Het leek wat maar het is nooit iets geweest.

Schoorsteenveger | 22-02-21 | 09:49 | 4

Zo, dat noem ik nou eens de schoorsteen uitvegen. glashelder en niets aan toe te voegen, ben jij het Belle?

Breinbrouwsels | 22-02-21 | 10:21

Toen hij maar een paar van zijn veren verloor bleek de boreale uil een ordinaire papagaai.

Stuffed Human | 22-02-21 | 12:11
▼ 1 antwoord verborgen

Goed verhaal. Maar waar moet ik nu op stemmen? Iemand..?

Nikkelen_Nelis | 22-02-21 | 09:44 | 3

Wat dacht je van JA21?

Ds_Dre | 22-02-21 | 10:10

Richard de Mos dan. Of een voorkeursstem voor Martin Bosma.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:51

Aan al die kleine partijtjes heb je niks. Maak er een groot zoals de PVV, dan heb je een tegenpartij en anders iedereen blanco stemmen om je onvrede te laten zien, niet je stemrecht weggooien
want gaat het nog naar de VVD.

gato | 22-02-21 | 09:44

Ik zou geen ander weten om op te stemmen in deze huidige puinhoop! En zeker als je een beetje in het verleden van Rutte gaat graven: www.facebook.com/permalink.php?story_...

thepinkpainter | 22-02-21 | 09:40

Wat je ook van fvd en pvv en andere rechts van het midden partijen vind. Als je samenwerking al bij voorbaat uitsluit. Dan zitten we in een fop-democratie.

1steafslagrechts | 22-02-21 | 09:34 | 2

Alsof de PVV met Denk wil samenwerken.

menage | 22-02-21 | 12:28

"Het is als glorieuze strijdbaarheid verpakte calimeroretoriek die net zo vals galmt als de post-november nadagen van Donald Trump."
Ow. Dus omdat de media en links wel eventjes bepalen dat er geen verkiezingsfraude was, is dat ook maar gelijk de waarheid en moet de benoemer maar zijn bek houden? Er gaan de komende tijd nog wel wat zaken opgehelderd worden in de US. De waarheid is wat mensen uiteindelijk willen en die zal uitkomen.

culture_vulture | 22-02-21 | 09:25 | 2

je gelooft er nog in?

Naall | 22-02-21 | 09:43

@Naall | 22-02-21 | 09:43: Ik geloof erin dat de waarheid vroeg of laat aan het licht komt, als je dat bedoelt.

culture_vulture | 22-02-21 | 12:41

Thierry Baudet is geen politicus, maar een originele denker die als geen ander debatten aanzwengelt. Sinds hij politiek bedrijft, wordt hij steeds populistischer en dat staat me tegen. Vandaar dat ik eerder geneigd ben te stemmen op de PVV - al ben ik tegen een Koranverbod.
Dat gezegd hebbende, is onder derderangspoliticus Joost Eerdmans en dat MAVO-meisje uit Amsterdam wel degelijk effectief een coup d'etat opgezet. De jongerenvereniging moest precies zoals Baudet wilde, worden onderzocht en daarmee basta. Zoals dat ook bij de JOVD ging.
Baudet wordt stelselmatig verdacht gemaakt, terwijl consequent de feiten uitwijzen dat de situatie een stuk genuanceerder lag.

drs. Levi Samsonov | 22-02-21 | 09:09 | 2

Iemand tot op het bot afbreken is niet zo fraai Van Rossem: daarom spreekt mij de nuance van Levi mij zeer aan, een reactie van niveau, complimenten

mameloe | 22-02-21 | 09:23

@mameloe | 22-02-21 | 09:23: Je ziet dat wel meer mameloe, die scherpe pen. Voornamelijk bij mensen die zich alleen op papier goed kunnen uitdrukken.

Rest In Privacy | 22-02-21 | 09:44

Er deugd geen flikker van FvD en van haar partijleider. Het is een schandaal dat ik me gedwongen voel erop te stemmen!

Rest In Privacy | 22-02-21 | 09:08

Als je nou nog niet ziet dat Baudet een narcist in totale burnout is...

Ton-de-Lange | 22-02-21 | 09:06
-weggejorist-
ED-209 | 22-02-21 | 09:03 | 1

5 zetels van VVD van Rutte-twijfelaars naar JA21 en 5 zetels van PVVers die eens iets met hem stem willen doen naar JA21 en de coalitie onderhandeiingen zien er plots heel anders uit. Een stem op JA21 is dan voorkomen van een coalitie met wappie links.

Rest In Privacy | 22-02-21 | 09:02

Inderdaad begon het zo mooi Bart, maar TB is beter op zijn plaats als fabuleuze artiest dan politicus in het geloofwaardige genre. Voor mij staat als voormalig FvD-lid twee opties open voor de a.s. verkiezingen in maart, PVV als proteststem tegen het 10 jaar lange Ruttebeleid of JA21 om deze club een serieuze kans te geven.

AndreP | 22-02-21 | 08:54 | 2

Verder wel een originele naam voor die club, JoostAnnabel21.

pfew | 22-02-21 | 09:36

Richard de Mos is dan ook aandacht waard vind ik.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 10:39

Ik stem gewoon op Baudet. De zweem van politieke correctheid en gespeelde verontwaardiging bij de zittende bagger komt me intussen zo gruwelijk de strot uit.

PhallusObesitas | 22-02-21 | 08:53 | 4

Ook voor mij: Baudet alstublieft.

pjisonline | 22-02-21 | 09:26
▼ 1 antwoord verborgen

Sinds wanneer moeten we op een partij stemmen waar we het "eens" mee zijn, niet ergens flink ziek is en merendeel bevolkt wordt door leeghoofden, volksmenners en zakkenvullers? Als het op die fiets moet had ik al 50 jaar nergens op kunnen stemmen in dit land. Bart op trans-rechts die zijn linkse idealistische buitenwereldse hart verder aan het ontdekken is maar er nog niet voor durft uit te komen? Ik had nooit een probleem op zeg een SP, SGP, PvdD of FvD te stemmen als ze dat jaar het duidelijkste waren op voor mij het belangrijkste punt voor dat punt in de geschiedenis. De rest boeit me dan even niet. En zo kun je ook kijken naar de partijen en even aan rauwe real-politiek doen in plaats van persoonlijkheden afserveren met persoonlijkheden.

GeenAccount | 22-02-21 | 08:42

Groot respect voor Van Rossem, die minstens zoveel invloed heeft op de politiek als Baudet. Maar deze rant vond ik te lang om uit te lezen. Baudet wekt duidelijk de irritatie bij Van Rossem. Maar volgens mij heeft zulke persoonlijke kritiek geen toegevoegde waarde. Baudet mist de nuance, maar de linkstotalitaire bs komt ook zo hard over ons heen, dat je zulke fanatiekelingen nodig hebt als tegenkracht. Zoals destijds bijv Neerlands Hoop of Robert Long en nu Van Gogh, Fortuyn, Wilders. Met redelijkheid laat links zich niet bestrijden. Links gaat schelden en GS doet daar nu aan mee. Voor "redelijk rechts" heeft Baudet zijns ondanks wat alternatieven teweeg gebracht, zoals Nanninga en Eerdmans. Ik ben zelf goed in dat appverhaal gedoken en ik geloof niks meer van die "bruine randjes". De bruine randjes zitten juist bij GL, 66, PVDA en Bij1.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 08:38 | 1

dat dus.

Gladiator Fap | 22-02-21 | 10:22

GS is linksaf geslagen.

rotator | 22-02-21 | 08:37 | 2

Think again ..... Baudet is met grote regelmaat de weg kwijt en dat vertaalt zich telkenmale in zetelverlies .... is een vast patroon.

Koning BongoBongo | 22-02-21 | 08:49
-weggejorist-
xtree | 22-02-21 | 09:55

Ik ga pas weer stemmen als er partij komt die rechts EN groen is.

Japannert | 22-02-21 | 08:24 | 7

@GeenAccount | 22-02-21 | 08:46: Klein christelijk rechts heeft echter weer het grote nadeel dat ze zich onderwerpen aan islam en aan massaimmigratie, vanwege hun eigen religieuze hachje.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 09:27

De grote vraag is dan: wat versta jij (En anderen) onder groen. Ik ben zeer groen, maar tegen de BS rondom solar, wind en biomassa... want dat is het tegenovergestelde van groen.

Janow. | 22-02-21 | 10:17

@Janow. | 22-02-21 | 10:17: Dat vind ik nou een goede vraag. Groen bestaat feitelijk eigenlijk niet, omdat de zogenaamde groene maatregelen juist extra vervuilend zijn: windturbines van polyester en glasvezel en zonnepaneelvelden en electrische auto accu's zijn geen van allen te recyclen en geven dus allemaal een gigantisch afvalprobleem. Meest groen is eigenlijk aardgas (bijv uit Rusland) en thorium. Zelfs de gesloten steenkolencentrales zijn tig keer groener dan de "biomassa" bosverbrandingscentrales Groenlinks.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 10:47
▼ 4 antwoorden verborgen

Zijn Nanninga en Eerdmans geen alternatief voor de liberaal rechtste stemmer? Als ik hun was zou ik het oorspronkelijke programma van FvD copy/paste en klein beetje aanpassen en voilà hebben gedaan.

sioux_ | 22-02-21 | 08:12 | 3

Baantjesverzamelaar Nanninga zal heel snel zelf de politica worden die ze nooit wilde zijn en Eerdmans heeft al zo veel rechtse partijen versleten dat hij nauwelijks geloofwaardiger meer is. Ook JA21 zal een lege huls blijken. Dat is jammer, want het zou voor de politieke veelkleurigheid beter zijn als er ook eens goede rechtse partij zou zijn die niet verzandt in gekonkel om de plekjes op het pluche.

Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 08:21

Een mogelijk alternatief. Dat programma zit wel goed, neem het door maar verlies je niet teveel in de details want dat gaat er toch niet van komen, en doe ook niet te moeilijk over de poppetjes. Rutte 4 is al min of meer een voldongen feit; stem vooral op partijen zoals JA21 als je ze een kans wil geven. Hoe meer stemmen ze trekken, hoe beter ze zich de komende 4 jaar kunnen profileren, en hoe beter ze politiek talent aan kunnen trekken. De aankomende verkiezing is de voorronde voor die van over 4 jaar.

Muxje | 22-02-21 | 08:40

Hebben ze gedaan, ik heb het gelezen. Ook een veilige rechtse stem lijkt mij.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 08:46

Opnieuw een nuttig en feilloos stuk van Rossem-duiding. Als je in deze goed onderbouwde proza een hetze tegen TB weet te ontwaren ben je al verloren en behoor je tot het kliekje kritiekloze fanboys dat de komende tijd vooral links een dienst gaat bewijzen.

LaPetite | 22-02-21 | 08:08 | 1

Niet feilloos. De bruine appjes, dat was een media hetze en er is helemaal niets concreet racistisch van overgebleven. De racisten en fascisten zitten bij GL en Bij1 en tot mijn spijt zelfs bij 66.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 11:08

De eerste zin is fout gekozen: "De rechtse kiezer is de grootste verliezer van het fanatisme van Forum".

Er had moeten staan: "De rechtse kiezer is de grootste verliezer van de typisch Nederlandse linkse hetze, die in het onderwijs als sinds 1968 elk kind met de paplepel wordt ingegoten en waarbij iedereen rechts van het midden ge-godwinned wordt."

Thierry mag dan misschien een ontzettende flapdrol zijn, maar hoe hij voortdurend als de nieuwe Hitler wordt weggezet is ronduit misselijkmakend.
In het democratisch bestel het je oppositie om de zittende macht te controleren en niet andersom.

Enne, Van Rossem, dat naschrift had niet gemoeten. Daarmee laat je je te veel kennen. De regels van Geenstijl gelden sowieso, bij elk stuk. Identiteitspolitiek zou iets moeten zijn waar Geenstijl mordicus tégen is, omdat het het vrije woord opheft. Ga dan niet zelf met cancel-cultuur lopen te dreigen.

Gladiator Fap | 22-02-21 | 08:04 | 6

@Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 08:23: Het ligt grotendeels aan de policor media BL. Daar is geen stok tussen te krijgen . Als je het NPO nieuws een maand lang vervangt door GS nieuws krijg je binnen afzienbare tijd een heel ander Nederland

Koning BongoBongo | 22-02-21 | 08:54

@Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 08:23: Iemand anders van "huilie huilie" beschuldigen betekent niet automatisch dat de ander geen gelijk heeft. Dit is een tafereel dat je tegenwoordig wel vaker ziet: als identiteitspolitiek het wapen is, dan zijn dit soort verwijten de munitie.

Gladiator Fap | 22-02-21 | 10:20

@Koning BongoBongo | 22-02-21 | 08:54: dat weet ik wel zeker

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 10:48
▼ 3 antwoorden verborgen

Toch opmerkelijk dat men er zo lang over gedaan heeft om te zien wat in het begin al overduidelijk was, dat Thierry te vervuld is van zijn eigen ego om een grote partij te kunnen leiden. Hij wilde meetellen in de tweede kamer maar kwam nooit uit boven zijn studentikoze imago. Hij zette zich af tegen het kartel, maar lonkte naar waardering van datzelfde kartel. Het was meteen al duidelijk dat Thierry niets tegen die elite had behalve dat hij niet zelf het kartel kon zijn. Bij uitblijven van de erkenning radicaliseerde hij met dit als gevolg. Nu is hij definitief de weg kwijt.

Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 07:57 | 5

@Cepalislam500mg | 22-02-21 | 08:55:
De natiestaat is een relikwie uit de negentiende eeuw die een immense hoeveelheid bloedvergieten heeft veroorzaakt. Alle Europese oorlogen waren het gevolg van ruzies tussen natiestaten. En daar dan een lofzang op schrijven. Je moet het maar durven. Internationale handel, samenwerking en vervlechting heeft dat type oorlogen vrijwel laten verdwijnen.

Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 10:27
-weggejorist-
Primafacie | 22-02-21 | 10:40

@Beste_Landgenoten | 22-02-21 | 10:27: Ik begrijp wat u zegt maar het gaat verder dan nationalisme. Het gaat over de menselijke (bestuurlijke) verhoudingen (je omgeving, lokaal) tegenover de globalisering, systemisering, ontmenselijking (Kaag, Rutte). Mens onderworpen aan systeem ipv systeem in dienst van de mens. Zou graag over een paar maanden op een terras en met een biertje hierover samen filoseren, want daarvoor zijn de tegels hier te klein.

Cepalislam500mg | 22-02-21 | 10:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Baudet is af en klaar. Zo jammer van alle moeite. En ik kan het weten want heb honderden partij folders lopen strooien hier in dit linkse dorp.

Misterspok | 22-02-21 | 07:35

Wauw, de 'weggejorist en opgerot-machine draait overuren. Er komt rook af.
Zijn we zo belangrijk dat de Russen hier binnengevallen zijn?
-

Bernhard de II | 22-02-21 | 07:33

Kritiek is prima, maar je voelt wel aan wanneer er een hetze gaande is, en dat is hier het geval. Alles wordt werkelijk aangepakt om Baudet zwarter dan zwart te maken. Dan voel je als toeschouwer wel dat er iets niet klopt. Het is jammer dat zo velen hierin meegaan, want een alternatief is er echt niet op het huidige beleid. Als Rutte straks herkozen wordt zitten we gevangen. Dan kunnen we geen kant meer op. Reken maar dat de Coronamaatregelen doorgaan en reken maar dat ze die maatregelen ook voor andere zaken gaan gebruiken. En vergeet daarnaast niet alles waar Rutte de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor is. Dat gaat ook door.

pjisonline | 22-02-21 | 07:22 | 7

@yeps | 22-02-21 | 08:04: hier hetzelfde. Denk dat ik me er toch maar een keertje aan waag. Moet alleen nog even kijken hoe ze tegen flexwerken aankijken. Ben daar alleen voor vanaf 2* modaal, daaronder is het slavernij. En dat mag niet meer van BIJ1.

quazi | 22-02-21 | 08:24

Maar dat is precies het punt. Mede door Baudet staat de VVD op winst, in plaats van op verlies. Er is inderdaad nauwelijks een alternatief. FvD had dat kunnen zijn, maar helaas.

snakedogman | 22-02-21 | 08:30

@yeps | 22-02-21 | 08:04:
Is ook. Je hebt eigenlijk geen andere keus, en cynisch thuisblijven bij verkiezingen zit niet in mijn dna. Bovendien ken ik, als Rotterdammert, Eerdmans wel een beetje. En van Nanninga ben ik afgelopen jaar echt fan geworden (dankzij haar 020 gemeenteraadfilmpjes op youtube) dus toen die gingen samenwerken heb ik wel een vreugdedansje gedaan. Maar de bittere nasmaak van Thierry, die blijft.

Koekje-dr-bij? | 22-02-21 | 08:46
▼ 4 antwoorden verborgen

Sjezus wat een gejank hier in de panelen over de FvD. Typisch Nederlands. Het bevalt me niet wat daar gebeurt op rechts. Nee dan ben ik het er niet mee eens, maar dan is het helemaal niks meer! Ook ik heb op diverse rechtse clubs gestemd , ook op Pim. Altijd succesverhaal? Zeker niet. Maar de totale drang van zelfvernietiging vanaf links zal mij er van weerhouden daar ooit op te stemmen. Nederlanders en ruggengraat, het zal niet snel gebeuren. Zie de reacties wel komen (beldewouten, BL, Gulliver etc)

Torwart | 22-02-21 | 07:21 | 5

Je bedoelt ‘nooit een succesverhaal’, maar verder moet je lekker stemmen wat je wil hoor. Zelf zou ik niet snel op een idioot stemmen, maar dat is persoonlijk.

beldewouten | 22-02-21 | 08:22
▼ 2 antwoorden verborgen

JA21 dus

Zbrodj | 22-02-21 | 05:34 | 1

Die moeten nu een stevige partijorganisatie opzetten (iets dat FvD destijds inderdaad vooral dank zij Otten voor elkaar kreeg), en politiek talent aantrekken op het slechtst mogelijke moment: vlak voor de verkiezingen, wat betekent dat dat talent weet dat ze de komende 4 jaar voorlopig zelf niet aan de bak komen. Het is sowieso kort dag, ze hebben maar weinig tijd gehad om zich te profileren of zelfs maar wat naamsbekendheid op te bouwen. Die mogen blij zijn als ze de 3 zetels van de peilingen ook daadwerkelijk kunnen verzilveren.

Desondanks krijgen ze mijn stem en een donatie. Want dit is op het moment het enige liberale geluid in Den Haag. Wilders is me te boos en economisch te links. De VVD is al lang niet liberaal meer. En in strategisch stemmen geloof ik niet. JA21 krijgt van mij een kans.

Met de huidige verhoudingen krijgen we gewoon weer Rutte, of heel misschien een rooms-rode lappendeken. De komende 4 jaar zullen na de teloorgang van FvD vooral een gelegenheid voor de alternatieven zijn om zich te profileren. Wees daarom niet bang om op een persoon of partij te stemmen die toch niet gaat regeren. Is niet erg. Stem op de persoon met goede ideeën waar jij je in kan vinden. Ga niet strategisch doen, want de formatie is al te voorspellen, dat worden lange onderhandelingen over punten die er eigenlijk niet eens zo veel toe doen. Nee, stem deze keer op de club die je over 4 jaar graag bij die onderhandelingen aan tafel zou zien.

Muxje | 22-02-21 | 07:25

Frederik Jansen zei dat het er in de app-groepjes van de jongerenafdelingen van het CDA en de VVD nog veel harder aan toe gaat. Ik heb nog nergens gezien dat dat ontkracht wordt. Wie o wie durft het aan daar eens in te duiken?

zwarte_weduwe | 22-02-21 | 04:29 | 3

De app-berichten van (J)FvD liggen op straat, zichtbaar en laten niet aan duidelijkheid te wensen over. Laat Frederik Jansen dan eens een paar voorbeelden tonen? Hij kan zoveel roepen. Als we alles wat die man roept zonder enig tastbaar bewijs aan te dragen moeten controleren zijn we nog wel even bezig. Dit nog los van het feit dat als het al zo zou zijn, dat het gedrag van (J)FvD niet rechtvaardigt.

nietzomoeilijk | 22-02-21 | 04:49

@nietzomoeilijk | 22-02-21 | 04:49: van de JovD is al uitgelekt maar amper nieuws van gemaakt. Media is selectief maar dat wisten we al.

MoltisantiBeer | 22-02-21 | 06:22

@MoltisantiBeer | 22-02-21 | 06:22: Werkelijk élk nieuwsmedium heeft daar aandacht aan besteed. Het grote verschil is dat de JOVD (en VVD) normaal reageerde en handelde toen het aan het licht kwam. Sekteleden van Forum zijn selectief, maar dat wisten wel al.

beldewouten | 22-02-21 | 06:44

FvD heeft mij geleerd dat ik een stuk minder rechts ben dan ik zelf dacht. Doorgaans vrij rechts gestemd in mijn leven, bijvoorbeeld op de LPF, TON, VVD en ja bij de vorige Tweede Kamer verkiezingen zelfs FvD. Hoewel de eerste twee partijen ook uit elkaar vielen, heb ik hier nooit spijt van gehad. FvD daarentegen heeft het gruwelijk voor mij verpest en heeft mij goed het enorme radicalisme laten zien van nieuw rechts.
Ben niet alleen teleurgesteld als kiezer, maar voelde mij ook enorm misbruikt door FvD. Het programma waar ze destijds de TK verkiezingen in gingen was namelijk totaal niet radicaal; met oog voor natuur, klimaat en milieu. Een grote aandacht voor het referendum en kritisch ten opzicht van massa migratie en dat alles vanuit een enigszins rechts liberaal rechts oogpunt.
Vier jaar later moet ik constateren, dat er van al het voorgaande geen sprake meer is. Nu zitten we met een ultra conservatieve en nationalistische extreem rechtse partij. Een partij die wappies omarmd, radicale boeren, white supremacists, conservatieve christenen, Poetinisten en trumpisme.
Voor het eerst in mijn leven sluit ik nu middenpartijen niet langer uit. Na een leven lang rechts stemmen is de keuze nu tussen de visieloze VVD, die geen enkel probleem ooit ziet aankomen en nieuwe problemen nauwelijks in staat lijkt op te kunnen lossen of een van de andere minstens zo incapabele middenpartijen. Klein rechts is mijn stem in ieder geval definitief kwijt en het zal jaren duren voordat dit vertrouwen weer terugkomt. Komende 8 jaar gaat mijn stem in ieder geval naar het redelijk doch falende midden. Zelfs een uitgesproken linkse partij als de SP sluit ik niet bij voorbaat uit.

zeertegendradig | 22-02-21 | 04:24 | 8

Zo te horen ben je nog steeds net zo gezond rechts als voorheen. Dat blijkt uit je onvree over het gebrek aan goede rechtse partijen, en het feit dat je de PVV niet eens noemt als rechts alternatief (want zo rechts zijn die niet). Prima. Voor ons is er inderdaad niet zoveel te kiezen. JA21 is genoemd, die krijgen mijn stem dit keer. Niet vanwege overlopend enthousiasme of een rotsvast vertrouwen in de oprichters van die partij, maar vooral door een volstrekt gebrek aan rechtse alternatieven.

Muxje | 22-02-21 | 07:36
-weggejorist-
Primafacie | 22-02-21 | 10:34

@Torwart | 22-02-21 | 07:17: Zo is dat! Maar die zgn. 'misstappen' waren de coupplegers die buiten de partij gehouden hadden moeten worden.

Bandera | 22-02-21 | 16:12
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
WirMachenMusik | 22-02-21 | 03:01 | 3

Pfoe, Bart heeft flink zitten rammelen op zijn toetsenbord.
Maar wel allemaal waar en eens. Doodzonde was het.

Maar gebeurd, hoop is vervlogen. We moeten verder.
Wat nu?

Sjiek | 22-02-21 | 02:37 | 2

JA21. We zullen ergens moeten beginnen.

nietzomoeilijk | 22-02-21 | 03:14

@nietzomoeilijk | 22-02-21 | 03:14:
Eens. Goed programma, en tot nu toe politici die geen klap van een windmolen hebben gehad. Maar ik waarschuw Joost: zodra hij gaat raaskallen over rassentheorie, Bill Gates, het mediakartel of griep, dan ben ik weer weg.

Koekje-dr-bij? | 22-02-21 | 07:38

Achjah, veel reaguurders gaan alleen maar op Baudet stemmen omdat “iedereen tegen hem is”. Dezelfde reaguurders steunen vaak ook meesteroplichter Trump nog steeds.

Veelal mensen die redeliji gefaald zijn in het leven en zich vooral nog graag willen afzetten/ danwel mensen die gewoon een natuurlijke zwakte voor narcisten hebben.

Ongeacht wat Trump en Baudet doen en zouden doen, in het meest extreme zullen ze door het vuur blijven gaan. Elke kritiek op hun grote leider wordt ten alle tijden neergesabeld.

Voor de duidelijkheid: ik was FvD-lid en stemmer van het eerste uur, maar nadat het narcisme er duimdik bovenop kwam liggen ben ik er helemaal klaar mee.

Dat smerige quasi verantwaardigde gezicht van Baudet als hij of zijn partijgenoten zich weer eens misdragen hebben in de Whatsapp is al zo vreselijk smerig. Alles is altijd een complot tegen hem en nooit en te nimmer zal hij kritiek of zelfkritiek ten harte nemen.

Het is echt precies zo een eng mannetje als Trump die er uiteindelijk enkel en alleen voor zichzelf zit. FvD mag wellicht mooie standpunten hebben, ik stem niet op enge leiders

Inferi0r | 22-02-21 | 01:37 | 2

Yep. Hier hetzelfde. Teleurstellend was het. Nu meer een opluchting.

Lafayette | 22-02-21 | 01:44

Yes ik ook. En daarom dus JA21!

ventilatiesysteem | 22-02-21 | 06:35

Impeach Baudet!

Binnenbaan | 22-02-21 | 01:23

Het zal niemand boeien maar ik ben het 100% eens met dit stuk. FvD had erg veel potentieel, maar Baudet is helemaal doorgedraaid. Gelukkig is dat op tijd gebeurd, voordat hij aan de macht kon ruiken.

gekwetst | 22-02-21 | 01:21 | 2

Ja, er zijn ons veel toestanden bespaard gebleven. Het had mooi kunnen zijn. Maar met het ego van Baudet kan je geen partijkartel slopen.

Lafayette | 22-02-21 | 01:39

JA21

nietzomoeilijk | 22-02-21 | 03:19

Er zijn gewoonweg te weinig rechtse kiezers en de VVD is steeds meer naar links opgeschoven. Er gaat pas wat veranderen na een grote catastrofe.

piet7003 | 22-02-21 | 01:01 | 4

Wat mij betreft zitten we al een tijdje in een grote catastrofe. Maar wie ziet dat ook?

schijtzat | 22-02-21 | 05:03

@schijtzat komt niet op het 8 uur journaal....

Rest In Privacy | 22-02-21 | 07:28

Die catastrofe is er al heel lang en heet Rutte . Alleen ingewijden en reaguurders schijnen dit te weten.

Koning BongoBongo | 22-02-21 | 09:49
▼ 1 antwoord verborgen

Baudet is een laffe faalhaas. De man zocht liever het verlies op omdat hij niet durfde te winnen. Gelukkig is het voor de verziekingen gebeurd en niet met 15 zetels. Kansloos verhaal. Als ze 3 of 4 zetels halen is er binnen het kwartaal al een breuk. Waarbij Baudet verder gaat in zijn eentje natuurlijk.

Lafayette | 22-02-21 | 00:59
-weggejorist en opgerot-
Oromis | 22-02-21 | 00:55 | 4

Weet je wat armoede is? Dat mensen hun mening niet meer durven verkondigen doordat ze anders worden afgebrand, baas wordt ingelicht of aan de schandpaal

Dat is armoede

Daarom zegt ook iedereen: pvv stemmers zijn tokkies etc.
. De mensen die eigen baas zijn of werkloos hebben minder verantwoording af te leggen dus die hoor je

De rest zwijgt want een baas die moslim is kan je zomaar eruit werken.

Ik denk dat fvd meer gaat krijgen dan men verwacht.

Na die laatste tweets ? Met die neger ?

Ik heb zomaar de indruk dat iedereen zegt: nee dat denk ik niet maar toch het vakje invult bij fvd.

Ik ben benieuwd en neutraal in deze .

(Geen eigen baas )

Kluifje | 22-02-21 | 03:01

Of stem op de TEP (Thierry's Eigen Partij), dat is ook een mogelijkheid. Of emigreren naar Noord-Korea, als het toejuichen van Grote Leiders uw favoriete bezigheid is...

Rhenium | 22-02-21 | 03:31

@Kluifje | 22-02-21 | 03:01:

"Weet je wat armoede is? Dat mensen hun mening niet meer durven verkondigen doordat ze anders worden afgebrand, baas wordt ingelicht of aan de schandpaal

Dat is armoede"

Als je openlijke racisten van FvD blijft ondersteunen, ben je dus een deel van het probleem, Bart schrijft over "redelijk rechts". En redelijk rechts krijgt weer de middelvinder in het gezicht gedrukt.

MAURIK | 22-02-21 | 04:54
▼ 1 antwoord verborgen

"Voor de rationele (rechtse) toeschouwer is weinig zo tragisch dan..." Ai.

Spring Bruissteen | 22-02-21 | 00:53
-weggejorist-
Hapkebab | 22-02-21 | 00:46
-weggejorist-
douwe fabbert | 22-02-21 | 00:37
-weggejorist en opgerot-
Welles! Nietes! | 22-02-21 | 00:27 | 2

Zeer terecht als bindende leestip aangehaald, het stuk van Roelof Bouwman over Rutte. Het probleem is niet Thierry Baudet, het probleem is de grote groep ogenschijnlijk blinde kiezers die anti-democraat Rutte in het zadel houdt.

Spring Bruissteen | 22-02-21 | 00:18

Spijker op zijn kop! De grootste tegenstander van Thierry Baudet is Thierry Baudet. En het weldenkende rechtse gedeelte van Nederland lijdt onder deze onnozelheid.

JensRobertson | 22-02-21 | 00:13

Ik twijfel nog tussen JA21 en SGP.

Ruif_Vuller | 22-02-21 | 00:04 | 3

Doe dan maar SGP.

JackStick | 22-02-21 | 00:44

Toen demense met het SGP gedachtegoed nog aan de macht waren werder ketters zoals ik geroosterd op het stadhuisplein. Sorry hoor, maar echt?

Koekje-dr-bij? | 22-02-21 | 07:59

@Koekje-dr-bij? | 22-02-21 | 07:59: SGP heeft de loutering van de secularisatie ondergaan en zal nooit meer BBQ's voor mensen op een plein zetten. Overigens was dat een Katholieke hobby, de gereformeerden ondergingen die BBQ's. Anyway, ze worden nooit groot genoeg om te gaan roosteren, maar zeg eerlijk: niet liever SGP met 10 zetels in het kabinet dan GL met 9?

Ruif_Vuller | 22-02-21 | 11:53

De lui van JA21 zijn naar mijn mening de meest voor de hand liggende mensen die de appberichten hebben gelukt. Motief en mogelijkheid. Met dat in het achterhoofd is ze de Judas Alliantie noemen niet heel onredelijk.

FVD wordt het hem niet, maar JA21 evenmin.

Battery!!! | 21-02-21 | 23:50 | 1

Precies. De mensen van JA21 proberen hun oude vrienden kapot te maken, een zeer slechte menselijk eigenschap. Ik vind Eerdmans wel goed, maar dit gedrag stemonwaardig.

hetmoetdanmaar | 22-02-21 | 00:10
-weggejorist en opgerot-
Jemaintiendrai | 21-02-21 | 23:46
-weggejorist-
Brits Folkestein | 21-02-21 | 23:44 | 3

Lieve Bart. Ik ga toch lekker op Thierry stemmen. Ha!

Biden didn't win!

FrikandelSpeciaal | 21-02-21 | 23:41 | 2

Dit is dus wat er gebeurt als de verzorgende niet onder de tong kijkt als patient zijn medicijn heeft gehad.

Koekje-dr-bij? | 22-02-21 | 08:49

@Koekje-dr-bij? | 22-02-21 | 08:49: Bedankt voor deze treffende analogie. Zo voelt het ook. Iemand probeert een blauwe pil door m'n strot te duwen terwijl ik de rode al heb geslikt. Ooit zul je terugkijken op het moment dat je anderen de maat nam terwijl je er zelf naast zat.

FrikandelSpeciaal | 22-02-21 | 10:45

Baudet krijgt hoogstwaarschijnlijk alsnog mijn stem. Ik heb even aan Wilders gedacht als strategische stem, maar ik stem liever waar ik me prettig bij voel.

LeukGeweest | 21-02-21 | 23:36 | 6

Baudet heeft zijn eigen partij zelf de das omgedaan. Ongelooflijk hoe die in een jaartje tijd zo’n potentieel goede partij de nek omdraait. VVD en andere partijen sluiten pvv al uit. Ja21 is te jong. Dus grote kans dat je fvd/lpf toestanden krijgt.
Een christelijke partij is dan zeker een optie. Als omtzigt lijsttrekker was geworden dan was de keuze niet zo moeilijk. Nu twijfel ik heel erg. Enige wat zeker is dat het geen fvd, D66, gl, pvda word.

fubarmf | 22-02-21 | 07:35

@Ruif_Vuller | 21-02-21 | 23:58: het zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer der SG. Niet verkiezingen voor de regering. 150 zetels te vergeven, niet 75.

Bataafje | 22-02-21 | 07:42

Een stem op de PVV is strategisch in welk opzicht ?? Kan ik even niet volgen...

Koning BongoBongo | 22-02-21 | 09:51
▼ 3 antwoorden verborgen

Baudet speelt het politieke spelletje niet slim, en daar wordt je door links en de media keihard op gepakt. Als stemmer zou je liever willen dat een politicus het spelletje goed speelt, anders is zijn slagkracht matig. Dat zou een echte reden zijn om niet op hem te stemmen. Het FVD partijprogramma is namelijk goed en een echte racist is Baudet natuurlijk niet.

hetmoetdanmaar | 21-02-21 | 23:36 | 8

@Erikjan79 | 22-02-21 | 00:03:
Precies dit. Iemand heeft een andere (rechtse) mening en meteen afkraken en in een racist-hokje stoppen.

hetmoetdanmaar | 22-02-21 | 00:07

@hetmoetdanmaar | 21-02-21 | 23:59: Je raakt hier het punt. Die uitspraak deed hij niet.
"Europa was (!) een dominant blanke gemeenschap en daaruit is een bepaalde cultuur onstaan". Kijk het debat maar terug. Met ongeremde immigratie uit andere culturen verwater je de eigen cultuur en daar mag je iets van vinden.
Vervolgens wordt het bij Buitenhof uitgelegd alsof Baudet zei "ik wil terug naar een dominant blank europa". Maar dat heeft hij dus nooit gezegd.
Iedereen lijkt alleen maar te reageren op wat anderen over Baudet zeggen, in plaats van wat hij zelf zegt.

klaasjanhenk | 22-02-21 | 00:53
▼ 5 antwoorden verborgen

Hoe vaker ik deze anti-stukken lees hoe vaker ik FvD zal stemmen.

whitechocolateface | 21-02-21 | 23:33 | 4

Zit je dan op je zolderkamer met een hoge hoed en wat post-its?

beldewouten | 22-02-21 | 00:15

De trieste waarheid van veel Fvd stemmers. Voor- want iedereen is tegen. Zeker ook Trump fanaat en een zwak voor sterke charismatische narcistische leiderschapsfiguren in uw leven?

Inferi0r | 22-02-21 | 01:41

U gaat zelf verkiezingen organiseren?

Iknowall | 22-02-21 | 10:29
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
OpperGek | 21-02-21 | 23:33

Blanco stemmen is ook een optie.

Maar ik denk dat 't PVV wordt. Eigenlijk is PVV ook een een soort gecontroleerde oppositie: Geert is altijd maar boos of 'boos'.

Ik ben nu ook boos (genoeg) voor een tegenstem. Mwah misschien als 30% blanco stemt is dat weer een goed peilbaken om aan te geven dat er ruimte is voor nieuwe politieke partijen. (Nee niet Eerdmans die al 36x stuivertje gewisseld heeft).

Eigenlijk hoop ik op een jongerenpartij, een studentenbeweging al la '68 van de vorige eeuw....

aapbroodje | 21-02-21 | 23:25

Wie is toch die reaguurder hier die telkens in herhaling valt met de tekst:
"weggejorist en opgerot"?

Icar | 21-02-21 | 23:23 | 1

Een menneke met heel lange teentjes, de laatste tijd.

Eric Newby | 22-02-21 | 00:42

Nodeloos kwetsend met hele lange tenen. Goedunavond.

achut | 21-02-21 | 23:21

JA21, wordt het alles afwegende, vooral Annabel weegt zwaar

PVV = kaltgestellt
FvD heeft zichzelf kaltgestellt (Proficiat Baudet !)
Code Oranje ... vooral Plasman ongeloofwaardig, dat wordt niets

En zo gaat het prachtige electoraat van Fortuin verkwanseld de verkiezingen in.
Ook proficiat voor Rutte, goed gespeeld jochie.

Bolhoed | 21-02-21 | 23:20 | 2

JA21 zou een optie zijn.
Maar ik vertrouw ze gewoon nog niet met mijn stem.
HET verkiezingspunt dit jaar.. C19 laten ze me veel te veel in het midden hangen..

Jemaintiendrai | 21-02-21 | 23:49

Ja21 heeft messen gestoken puur voor koers. Is gewoon vvd 2.0. Niks tegen het kartel geen nexit. Ze willen juist bij het kartel

Oromis | 22-02-21 | 00:59

Waarom deze anti-Baudet campagne zo lang doorgaat begrijp ik niet. Laten we aannemen dat B. een slechterik is. Nou, okee, dat weten we dan, of althans degenen die dat willen geloven weten dat dan. Baudet is gemeen. Wat voegt de zoveelste aanslag op Baudet dan nog toe?
Mensen die op Geert of op Judas21 willen stemmen: prima. Laten we hopen dat ze de krachten met FvD bundelen om op de belangrijke onderwerpen een omslag te bewerkstelligen. Dat naoorlogse verzet, dat kennen we nu wel.

JvanDeventer | 21-02-21 | 23:18 | 6

@JvanDeventer | 21-02-21 | 23:32:
Baudet kan niet behangen, hij zegt alleen dat ie de allerbeste is, zonder ook maar iets te doen om het te bewijzen.

Erikjan79 | 21-02-21 | 23:46
-weggejorist-
Jemaintiendrai | 21-02-21 | 23:51
▼ 3 antwoorden verborgen

-Waar blijft het onthullend essay dat Kaag iets heeft met poen t.g.v. kopafsnijders?
-Denkula negert die van alles en nogwat declareert.
-Institutioneel paternalisme v.a. jaren '50 & ditto baantjes machinerie des cdAchterlijk - Poen vd Ander en VVD?

MoslimMolen | 21-02-21 | 23:17

Al een tijd lang komt Baudet mij bekend voor als een karakter uit een roman. Maar welk personage uit welk verhaal was dat ook al weer? Na het lezen van bovenstaande weet ik het! Dimitri Fjodorovitsj uit de gebroeders Karamazov!

Tiscali-2 | 21-02-21 | 23:15 | 3

Beste Tiscali-2,

Zo u leest stevige kost! Is niks mis mee, hoor! Integendeel. Kan mij wel vinden in uw uitspraak, m.n. in het poetische, want Dmitri heeft een poëtische ziel. Citeert ook, zoals Baudet dat ook wel doet, in dit geval Schiller. Mooi stukje uit een oude vertaling van Kosloff (1932)

“ Aljosja besloot te wachten. Hij voelde, dat het oogen- blik zeer ernstig was.
Zij zwegen een poosje; Dmitri steunde zijn hoofd op beide handen.
Ik moet je wat vertellen, jij bent de eenige, die me niet zal uitlachen. Ik zou mijn biecht wel willen beginnen met het loflied van Schiller „an die Freude". Maar hoe zou ik 't kunnen ? In het Duitsch ken ik alleen die drie woorden „an die Freude". Je moet niet denken, dat ik dronken ben. En je moet ook niet denken, dat ik zoo maar „ins Blaue hinein" zit te kletsen. Cognac is cognac, maar ik moet min- stens twee flesschen hebben om dronken te worden en ik heb nog geen kwart flesch op. Je moet niet hard tegen me zijn als ik onzin praat. Kijk maar eens in m'n ziel. Luister, hoe is het ook weer...
Dmitri reciteerde een gedicht, waaruit bleek, hoe duister het in zijn ziel was.
Plotseling barstte Aljosja in tranen uit.
--- Mijn kind, mijn jongen, zei Dmitri, je moet begrijpen
hoe we vernederd zijn, hoeveel geduld de mensch moet hebben om in de wereld te kunnen leven, hoeveel ongeluk hij moet ervaren. Je moet niet denken, dat ik alleen een slampamper ben, die in een officiersuniform rondloopt, cognac drinkt en onzedelijke dingen uithaalt. Broer, zoo ben ik niet, ik ben alleen vernederd. God geve mij de kracht, jou de waarheid te zeggen. God geve mij de kracht, mezelf niet hooger te stellen dan me toekomt. Ik denk voort- durend aan dit gedicht:
„Wil de mensch zich verheffen
Dan moet hij aanraking zoeken met Moeder Aarde."
Dmitry kan een liederlijke kerel zijn, een aardje nasr zijn vaartje, maar kan ook diep in zichzelf graven en dat moet ik bij dhr. Baudet nog zien gebeuren. Maar hij heeft de tijd om door lijden tot God te komen zoals Dmitri uiteindelijk.
D’r is nog hoop. 8-))) Evocatus

Evocatus | 22-02-21 | 01:51

@Evocatus | 22-02-21 | 01:58: Een heel recente uit 2005 van Arthur Langeveld. Ben er erg tevreden over. De heer Baudet zou zomaar ontsnapt kunnen zijn uit een roman van de grote Russische schrijver. Voor ons vermakelijk als ‘lezer’ maar voor het land minder. Hoewel, wat moeten wij met een Kaag naast onze ‘Dimitri’?

Tiscali-2 | 22-02-21 | 09:09

Ik drink er nog eine want morgen bin ich frei en de rest zal mij een zorg zijn, met vriendelijke groet, reedt

Reedtveeter | 21-02-21 | 23:14
-weggejorist en opgerot-
Zuurbier | 21-02-21 | 23:11 | 1

Zit helaas een hoop waarheid in dit stuk, alhoewel ik me dan ook wel weer kapot kan ergeren aan zo'n trieste tweet van Chris Aalberts. Onder 90% vd filmpjes op youtube staat de grootste bagger die waarschijnlijk voor het grootste deel door 12 jarige jongetjes zijn geplaatst die het leuk vinden om vieze comments te plaatsen. Je kan dit soort anonieme comments niet 1 op 1 aan de FVD achterban binden. Alhoewel het mij ook teleurstelt dat Thierry steeds meer op een bepaalde bolle blonde ex tv presentator is gaan lijken wiens gloriedagen ook al lange tijd voorbij zijn

SavingPrivateHenk | 21-02-21 | 23:07 | 1

Die Aalberts is een obsessieve relnicht. Ik ben blij dat ik geen twitfacetiketc. socialmedia rommel heb. Is toch diepstriest als je 3 keer per minuut op je telefoon zit te gluren. Get a life.

Basil Fawlty | 21-02-21 | 23:11

Bij deze 0,- euro gedoneerd (niet gepikeerd, maar dankbaar).
Maar wie weet van Rossem, als je in de toekomst weer iets minder Rick Nieman bent en weer wat meer van Rossem, misschien doneer ik dan wel iets.

klaasjanhenk | 21-02-21 | 23:07
-weggejorist en opgerot-
Basil Fawlty | 21-02-21 | 23:07 | 1

Geen woord aan toe te voegen; in één adem mee eens. Het is zo'n gotspe dat je bijna zou denken dat Baudet door Rutte betaald wordt. In natura natuurlijk.

kapoerewiet | 21-02-21 | 23:06

Ik stem JA21 want nanninga heeft zichzelf redelijk bewezen en eerdmans ook in Rotterdam. Terry het waren vier leuke jaren maar vooral heel veel lachen om wat voor doms je nou weer gedaan had. Je bent de clown van de TK geworden en ik kan je helaas niet meer serieus nemen. Had het graag anders gezien man. Succes met de verkiezingen. Maar je word geen Premier. Rutte is ruk. Maar jij bent nog erger is gebleken.

Omebert | 21-02-21 | 22:58

Jammer dat GS/van Rossem er niet voor kiezen om JA21 te steunen.

Ouwe Jood | 21-02-21 | 22:57 | 2

Ze zijn onafhankelijke journalisten die geen politieke voorkeur hebben.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 23:13

Zoals Van Rossem aangeeft ook de PVV is op veel punten goed, maar voor veel mensen te extreem, dat betekend niet dat ze ongelijk hebben. Daarnaast een aanzienlijk deel reaguurders steunt de PVV. En als journo moet je wel objectief blijven. Anders krijg je bij dit soort gevallen dat GS de JA21 Pravda is. En dat moeten ze niet willen zijn. 1 DDS wat de FVD Pravda is is genoeg.

ikworstelengadouchen | 21-02-21 | 23:14
-weggejorist-
nutsniet | 21-02-21 | 22:56 | 1

Goede duiding. Vooral dat Baudet het kartel volledig in de kaart speelde. Hij gaat als een politiek onbenul de geschiedenis in.
Geef JA21 een kans. Redden wat er te redden valt met rechtse redelijkheid.

NPOlitiekgekleurd | 21-02-21 | 22:50 | 2

Amen!

Ouwe Jood | 21-02-21 | 22:58

Eigenlijk wil ik wel iets als JA21, maar Eerdmans is nou ook niet bepaald de geschikte figuur. Die man mist het charisma wat je nodig hebt om verder te komen. Tante Bel? Neh, prima in de gemeenteraad of als provinciaal bestuurster, maar niet in de TK. Deze partij gaat het (helaas) ook niet maken.

Kopieerapparaat | 21-02-21 | 23:10

"Als iedereen die tegen Soros is een antisemiet is, dan zijn 90% van de mensen die ik ken een antisemiet." Dit is wat Baudet nu beweerd toen waarschijnlijk gezegd te hebben. Niet dat het nu nog uitmaakt, de koe is al verdronken.

heldheino | 21-02-21 | 22:48 | 4

@Nuchternederland | 21-02-21 | 23:13: dacht in het interview bij Buitenhof - of - in het persmoment na lekken van de WhatsApp berichten ( GeenStijl TV ). Weet het niet meer precies.

stekkerinjeoor | 22-02-21 | 00:33
▼ 1 antwoord verborgen

Volgens mij gaan de verkiezingen in maart over één ding.
Bent u voor of tegen de maatregelen, en kunnen nog wel eens een zeer verrassende uitslag laten zien.

de honden blaffen... | 21-02-21 | 22:48 | 5

@De Eierbal | 21-02-21 | 23:21:
Ik zou toch denken dat corona inmiddels een lange termijn issue is.

de honden blaffen... | 21-02-21 | 23:26

@De Eierbal | 21-02-21 | 23:21: "Ik stem over lange termijn issues, niet de corona maatregelen." en u denkt dat die niet voor de langere termijn zijn? Nog steeds niks in de gaten?

Bandera | 22-02-21 | 16:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Oh, kom aan. De donateuren van de PVV en de FVD zijn allemaal Joodse organisaties. Gaan we nou echt suggereren dat Joden hun eigen ondergang financieren?

Dr Truth | 21-02-21 | 22:45 | 1

O, maar Baudets filie en anti zijn op Joodse fenomenen is zeer Joods. Hij kan dan ook beter van gedachten wisselen met een Rabbijn.

Zoltan | 21-02-21 | 23:18

Beetje jammer dat een van de 'bewijsstukken' een screenshot is van een anonieme reaguurder die ergens loopt te spammen. Zulke screenshots kan je ook van de comments op sommige topics hier op GS maken, voordat de joris er door is gegaan, en dan roepen hoe erg GS wel niet is. Beetje van hetzelfde niveau als 4chan als bron gebruiken, het komt niet echt sterk over.

Pim Fortuin werd overigens ook als racist weggezet, nog wel wat zwaarder als Baudet. De publieke opinie werd toen ook zo gestuurd dat als je vóór LPF was, je dus ook een racist was en je eigenlijk moest schamen voor je stem. In dat licht bezien is het bedenkelijk wat er nu met Baudet gebeurd.

zegmaarwij | 21-02-21 | 22:42 | 1

De bewijsstukken is de paddestoelvormige wolk die overblijdt nadat al het talent is opgestapt bij FvD. Niet een of andere screenshot.

De Eierbal | 21-02-21 | 23:22

Ik zie het probleem niet zo hoor. Ik stem gewoon op het FVD zonder wappies. Ja21!

ventilatiesysteem | 21-02-21 | 22:41 | 1

En dat gaat wel wat worden?

Kopieerapparaat | 21-02-21 | 23:15

Weer trots zijn op Nederland, vanuit rechtse grondslag, dat is waarom ik Forum wel zag zitten. Enige waar ik een haat/liefde verhouding mee heb is het referendum, als ik kijk naar de intense domheid van een groot deel vd bevolking de afgelopen tien maanden.
Maar goed, het alternatief voor de VVdD en PVV helemaal onderuit gehaald door Thierry zelf. Wat ik nu zo erg vind is dat er van die linkslullen na vier jaar Baudet en FvD ongefundeerd van racisme beschuldigen, glimlachend 'zie je wel' zeggen. Er is geen goed alternatief op rechts.
Ik wil gewoon een partij die meent dat je zelf je schouders eronder moet zetten, gebaseerd op feiten en niet op clickbaits, met charismatische figuren die ook echt wat kunnen (uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld).
Zo'n partij is er helemaal niet.

Draak uit Brabant | 21-02-21 | 22:39 | 6

@Kopieerapparaat | 21-02-21 | 23:18: Eerdmans lijkt me niet slim genoeg, helaas. Vind hem sympathiek maar dan die tweets waar hij Trump de morele overwinnaar van de verkiezingen noemt (wtf) en dat hij te weinig afstand van Baudet neemt, te weinig concrete plannen. Hij moet de rationele fvd zijn. Alles inzetten op kingmakersrol net als CU of SGP.

De Eierbal | 21-02-21 | 23:25

@Dr Truth | 21-02-21 | 22:47: Ja, fortuyn. Wiegel en Bolkestein (toen de VVD nog echt kroonjuwelen had. Maar nu ga jij roepen dat ik heel ver terug moet grijpen en dat bewijst je kunt. Hiddemeister kan ik roepen maar is zo slim geweest de eer aan zichzelf te houden.

ZoekEenVrijeNick | 21-02-21 | 23:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Elke volgende politicus die met een programma als dat van de FvD iets wil bereiken moet zorgen volledig onverdacht zijn. Boven elke twijfel verheven. Onder de radar van de politiek-correcte inquisitie.
En een lange adem hebben, want het opbouwen van een kiezersschare zal dan ook een stuk minder onstuimig verlopen.
Helaas hebben ook types als Nanninga en De Mos zichzelf al enige tijd geleden gediskwalificeerd.

Frits_Binkestein | 21-02-21 | 22:37 | 4

Zal niet lukken, elke nieuwe partij die het volledig anders wil ondergaat het lot van PVV en FvD. Voordeel is wel, dat het op een gegeven moment lastig wordt om al die partijen maar te blijven uitsluiten.

Braboblanke | 21-02-21 | 22:40

@Braboblanke | 21-02-21 | 22:40: ik vind dat heel defaitistisch.. Al die rabiate onzin die Thierry geroepen heeft, waar iedereen over is gevallen, dat had hij toch ook prima voor zich kunnen houden? Wilders met zijn 'kopvoddentaks' en zijn 'minder, minder' idemdito. Lekker provoceren om het provoceren, maar contra-productief als je echt iets wilt bereiken..

Frits_Binkestein | 21-02-21 | 22:47
▼ 1 antwoord verborgen

Een mooi stuk dat uitnodigt tot reflectie. Er zijn veel dingen waar ik op zou kunnen reageren, ik zal me tot eentje beperken:

"Misschien niet Thierry zelf, maar toch zeker zijn programma, voelden als een reanimatie van de geest van Fortuyn"

Toch heb ik die illusie nooit gehad, ook niet toen hij in 2017 nog onbezoedeld in de kamer kwam. Baudet is geen Fortuyn, en dat is iets dat je hem ook niet kwalijk kunt nemen, maar toch. Het is natuurlijk alternatieve geschiedenis en je kunt nooit weten hoe het gelopen zou zijn, toch heb ik altijd het idee gehad dat die fatale meidag in 2002 iets definitief kapotgemaakt werd, dat er een wond geslagen werd die sindsdien nooit meer geheeld is. En ook, ik zal niet in details treden want ik besef dat ik me op glad ijs begeef, de laatste mogelijkheid om een aantal problemen nog op een redelijke manier op te lossen. Ik hoop dat ik te somber ben.

Tashtego | 21-02-21 | 22:36 | 2

Hallo, realist.

Acidstain | 21-02-21 | 22:54

Kijk naar Macron, als je op islambeleid wijst. Boem is ho.

De Eierbal | 21-02-21 | 23:28

TL;DR

De titel zei genoeg.

Je kan best gelijk hebben Van Rossem, maar feit blijft dat de alternatieven om een andere koers voor NL te bewerkstelligen er gewoon niet zijn.

Feit is ook dat de huidige richting die de regering op gaat, al 10 jaar, de verkeerde is en dat weten jullie ook. Daar ageren jullie namelijk al jaren tegen en dat tegengeluid is hard nodig. Dat is ook waarvoor ik hier kom, om eens wat anders te lezen dan wat de msm ons dagelijks voorschotelt.

Zouden de luis-in-de-pels websites wellicht minder belangrijk worden als NL inderdaad een andere koers gaat varen?

Als op de belangrijke punten waarover al jaren wordt geschreven, eindelijk een ander beleid komt? Damn, dan hebben we alles bereikt wat we wilden, waarover moeten we dan schrijven?

Braboblanke | 21-02-21 | 22:33 | 2

Het is maar cabaretjournalistiek. U hoeft niet alles serieus te nemen. Overigens, ik kom nog weleens ergens. Het is goed vertoeven in NL. We hebben geen andere koers nodig.

Red shirt | 21-02-21 | 22:38

@Red shirt | 21-02-21 | 22:38: Wacht maar tot GroenLinks aan de macht komt.

Kopieerapparaat | 21-02-21 | 23:22

Heel goed stuk Bart! Ik stem sinds mijn 18e op Wilders sinds ik dus rond mijn 14-15 werdt wakker geschud door de heer Fortuyn, van nieuwsjunkie werdt ik een politieke Junkie. Met de opkomst en val van Verdonk, vakkundig onderuit geschoffeld door die groenrechtse Rutte. De afsplitsing van Wilders bracht wat (bange) hoop en met mijn eerste stempas bracht ik mijn stem op de PVV uit, en uiteindelijk via de (gedoemde) gedoogconstrutie was er zicht op een rechts, en dan vooral een immigratie en wellicht een Europees kritisch kabinet. How much were we mistaken... Rutte en de linkse vleugel van het CDA wilden wel de lusten maar niet de lasten, en Wilder hield voor nog verdere bezuinigingen op Nederland en de Nederlanders de rug recht, waarna de VVD en CDA hem in en met hulp van de media het mes in de rechte rug duwden. Vooral voor het CDA was dit een prachtig geschenk, en ook nu vermommen die linkse dominees en pastoors zich nog als een conservatieve partij, met slechts 1 vlag op die modderschuit: Pieter Omtzigt.

Mijn steun aan de PVV bleef sterk: Immer de enigste tegen de immigratie, kritisch op onze Islamistische medelanders, en anti EU.

En toen kwam daar uit het niets die vlegel, die levende Internetmeme met net zo’n flamboyante als briljante éminence grise. En toen die vlegels ook nog eens zetels haalden wankelde mijn steun aan de PVV. Ook ik overwoog een lidmaatschap bij die club, maar zoals altijd eerst eens afwachten hoe ze het gaan doen, ik had immers mijn stevige bastion van de PVV. En warempel met die legendarische speech met z’n leger vest aan leek het wat te worden. Toen stapte tante Bel op de boot en leek het schip te gaan zeilen, de medway op! Op naar een glorieuze overwinning, die al bijna binnen hand bereik kwam na die verpletterende zege bij de provinciale Staten verkiezingen..... En toen kwam het gedonder. Ja Bolle Henk eruit, goed is niet erg, ook bij de PVV zijn mensen geloosd in het begin, tot de rampzalige gebeurtenissen en bruine randjes die afgelopen jaar duidelijk werden, en daarmee de boot tot zinken brachten zoals Bart schreef.

Ik blijf toch maar bij die radicalen, die laatste der mohikanen van de PVV, wachtend op de echte opvolger van Fortuyn, At your service!

ikworstelengadouchen | 21-02-21 | 22:33 | 2

Uit welk dialect stamt de werkwoordsvorm "ik werdt"?

kapoerewiet | 21-02-21 | 23:14

Haags, de bijnaam van Rutte is Ik.

Tjemig | 21-02-21 | 23:53

Er zal altijd een hard-core deel van het electoraat op Baudet blijven stemmen. Gezien de peilingen een vrij marginale groep.

Het is niet aannemelijk dat Baudet de komende jaren de kiezers die ‘t Forum de rug toe hebben gekeerd, zal terugwinnen. Hij is bij hen (en miljoenen anderen) zijn geloofwaardigheid volledig kwijt.

Dus indien je een partij wilt steunen die - gezien De Honds peiling - niet (wellicht zelfs nooit) verder zal komen dan vier zetels, be my guest.

Ten tijde van de Centrum Democraten was het motief van zo’n stem op die one-issue partij meestal een proteststem. Dat motief was voor menig ‘boomer’ onder ons die de ellende van de multiculturele samenleving van tevoren zag aankomen en door het PvdA-gemanipuleer en gechanteer heen wisten te prikken nog te billijken.

Ik vraag me af of - indien het motief om voor Baudet te stemmen inderdaad ‘protest’ is - waartegen dat hedendaagse protest dan is gericht.

Tegen massa-immigratie? Tegen EU? Tegen islam? Voor het volledig afschaffen van de corona-maatregelen?

En denkt u vervolgens dat Baudet - na alles wat er is gebeurd en door hem is gezegd - een geloofwaardige en serieus te nemen vertegenwoordiger is van dat standpunt in de Tweede Kamer en daarbuiten?

Misschien is het verstandig je eens in andere immigratie-kritische partijen te verdiepen. Zowel de oude als de nieuwe.

Wellicht dat er wel een acceptabel alternatief tussen zit, en wie weet is die partij zelfs wel regeringswaardig.

Baudet heeft dat laatste in ieder geval definitief verbruid.

Kompromat | 21-02-21 | 22:31

Precies dit.
Inhoudelijk is het oorspronkelijke partijprogramma van FVD geevolueerd in JA21. Alleen het spotje van JA21 zegt al genoeg, het draait niet om Joost Eerdmans maar er staan vijf toppers van de partij op de voorgrond.
Het lijkt wel of Thierry teveel vitamine D66 heeft geslikt, zijn houding is er niet op vooruit gegaan. Waarom? Jammer, hij had echt ver kunnen komen bij deze verkiezingen met goeie mensen in de partij (deze zitten nu bij JA21).

bananabanana | 21-02-21 | 22:29 | 1

Omdat hij echt een narcist is. Compulsief.

De Eierbal | 21-02-21 | 23:31

In een paar maanden tijd een veelbelovende partij de vernieling in geholpen door het megalomane geraaskal van de partijleider. Hoe is dit toch mogelijk geweest?
Maar er is een alternatief: JA21. De goede mensen met inhoud die eerst bij FvD zaten zitten nu daar. Dat is ook de enige rechtse partij die Rutte niet heeft buitengesloten. Ik hoop echt dat JA21 het stokje overneemt van FvD, en dat we Baudet z.s.m. kunnen vergeten.

Barend Braakbal | 21-02-21 | 22:22 | 7

Helaas pindakaas. Al maak je 100 accounts met de leukste verhaaltjes.
FvD kern is erg trouw en niet klein (te krijgen)

nutsniet | 21-02-21 | 23:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Sorry Bart, veel te lang en te veel herhalingen.

Ik heb FVD, nog als lid, voorgesteld de partij punten beter te vertalen naar punten die op gemeente niveau bruikbaar zijn. Hebben ze niets mee gedaan. Het programma werd uiteindelijk, alla PVV, hol, retorisch en onuitvoerbaar.

Dus ik weet wel hoe het gaat bij FvD, maar dat is water onder de brug. Ze zijn al af. Veel interessanter zijn code oranje en JA21 en hun te magere campagnes.

van heinde en verre | 21-02-21 | 22:20 | 2

Ik zie van JA21 niks, terwijl dat voor mij wellicht het enige, fortuynistische, alternatief voor de PVV is.

ikworstelengadouchen | 21-02-21 | 22:36
-weggejorist-
Cancelled | 21-02-21 | 22:42

Mijn vrouw is op dit moment bij ons thuis in Moskou. Ze stuurde mij zojuist wat foto's. Er ligt zeker 5 meter sneeuw op het Rode Plein. Ongelooflijk.

Red shirt | 21-02-21 | 22:20 | 7

@Red shirt | 21-02-21 | 22:58:
We hebben al een Van Oeffelen. Een is wel genoeg.

JvanDeventer | 21-02-21 | 23:28

Non-de-juh, da’s nog eens sneeuw. Heerlijk. Landklimaatje, nietwaar. Vanmiddag Vyberte vrouwlief met zus in Zaporozhia en het was daar ook weer bloedjekoud geweest. Ook al dat ijs op de weg. In de negentiger jaren reed ik van Kiev met de bus naar Zaporozhia. Da’k het overleefde al die slip- en glijpartijen is een gotswonder, maar sneeuw en is; machtig mooi. Als ik toch eens rijk was, tadeliedetalie-etc, dan ging ik nog een cruise naar Antarctica maken.
Zit er niet meer in. Evocatus

Evocatus | 22-02-21 | 02:15

@kapoerewiet | 21-02-21 | 23:24:

Inderdaad ben helemaal kapoerewiet van sneeuw en ijs; heerlijk! Siberische bossen, eindeloos, eindeloos mooi.
Niks catalogusbruidjes, gewoon tegengekomen op ICQ. Veel moeite moeten doen. Me suf gereisd. Trouwens paar jaar moderator op reisforum Brama, dus ik was geheel op de hoogte. We hebben zelfs nog even vestiging op de Krim overwogen. Maar kennis van ons die bij de overheid van de Krim had gewerkt waarschuwde ons; niet doen, d’r broeit wat.
Dus werd ‘t Nederland. Evocatus

Evocatus | 22-02-21 | 02:27
▼ 4 antwoorden verborgen

@nostyle de enige gecontroleerde oppositie is grijze muis Eerdmans, de Jan Dijkgraaf van de politiek. 12 partijen 13 ongelukken. En natuurlijk Omtzigt.

Graaf_van_Hogendorp | 21-02-21 | 22:19 | 2

Ik vind eerdmans wel ok, maar stemmen trekken zonder goede campagne is wel heel moeizaam.

van heinde en verre | 21-02-21 | 22:24

@van heinde en verre | 21-02-21 | 22:24: Dat gaat ook lastig, als je partij 2 maanden oud is en geen gratis NPO reclametijd krijgt. Daar zitten NX66, PvdA en de MoslimBroeders formerly known as GroenLinks en daarvoor de communistische partij. Dag in dag uit, samen met enkele andere beroepsgasten.

bananabanana | 21-02-21 | 22:41

Goed stuk, alleen: "gecontroleerde oppositie" - dat suggereert een complot en dat zie ik hier niet in.. Alle uitglijders van Baudet zullen de 'kartelpartijen' zeker goed uitkomen, maar het zou me verbazen als daar iets in geregisseerd was..

Frits_Binkestein | 21-02-21 | 22:16

Irritant dat zelfs op dit blogje Baudet (weer) in de racistische hoek wordt gezet. Er is geen wetenschappelijke discussie over het feit dat er verschillen in IQ gemeten kunnen worden tussen blanken en afro-amerikanen. Maar als je dat ergens hardop zegt word je weggezet als racist. Hoe kom je dan ooit tot de vraag "Als u denkt dat Afrikanen gemiddeld een IQ van ‘75 of zo’ hebben, wat voor beleid ziet uw partij daarbij dan voor zich, mijnheer Baudet?"

eerstffdenken | 21-02-21 | 22:16 | 12

@Suncatcher | 21-02-21 | 22:27: In de VS, het land van alle rassen en smaken, zijn duidelijke verschillen in IQ test en in schoolresultaten tussen de verschillende rassen. En daarom heeft Biden equity (redelijk, billijk) opgenomen in zijn beleid in plaats van equality (gelijkheid).

Een ideologisch mijnenveld: op dit blog en in de commentaarsectie wordt gemiddeld 10x per dag gemeld dat joden een hoog IQ hebben en daarom succesvoller zijn dan alle anderen. Opmerkelijk is dat al die succesvolle joden allemaal tot de Azkenaziem (europese joden) behoren.

Arachne | 22-02-21 | 01:23

@Dr.Platypus | 21-02-21 | 22:36: Niet correct. Dit gold tot een jaar of 12.
Hij tekende daarbij aan dat deze kinderen (overwegend zwarte vader) een klein aantal waren in een hele klas en dat de scholen heel anders waren dan in de VS.

Arachne | 22-02-21 | 02:18
-weggejorist-
Primafacie | 22-02-21 | 10:53
▼ 9 antwoorden verborgen

VVD 42 zetels, CDA 21, CU 7, samen 70
Wil je dan de optie met JA21 6 zetels erbij? En dus een zo rechts mogelijke cola-ietsie?

Of lekker diep rechtsbuiten stemmen op PVV en FvD en dat zal ze leren! Want dan? Ja wat eigenlijk. Dan trekken ze D66 of PvdA uit de hoge hoed erbij en dan heb je je donkerpaarse regenboogcoalitie waar niemand (hier) op zit te wachten!

AanDeLopendeBan | 21-02-21 | 22:13 | 3

Zelfs als JA21 21 zetels krijgt dan zie ik 'ze' nog wel een reden vinden om hen uit te sluiten. Dan worden de 'dobbernegers' en 'Jodengrappen' weer opgevist. Houd er maar rekening mee dat VVD/CDA met D66/PvdA/GL gaan samenwerken, daar zitten ze al tijden op aan het voorsorteren.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 22:22

JA heeft currency met zetels in de eerste kamer, althans de komende twee jaar.

Glasgow Argus | 21-02-21 | 22:29

@GroetenVanUrk | 21-02-21 | 22:22: Waarschijnlijk wel, maar aangezien JA21 mij de enige kans lijkt op een rechtse coalitie (PVV en FvD gaan het ZEKER niet worden) krijgen ze toch mijn stem. Al is het alleen maar dat de optie VVD, CDA, CU, JA21 een meerderheid op kan leveren, waardoor de onderhandelingen met links anders ingestoken worden. (maw: slik dit links, anders gaan we over rechts)

AanDeLopendeBan | 21-02-21 | 22:35
-weggejorist-
djs | 21-02-21 | 22:12

Zal ik tussendoor dan maar met de schrijver eens zijn? Baudet is een complete idioot. Elke stemwijzer krijg ik FvD bovenaan. Het partijprogramma is schitterend. Maar ik kan niet op een politicus stemmen die flirt met de waanideeën van complotgekkies.

Het wordt weer SGP dit jaar.

MasterfulOne | 21-02-21 | 22:10 | 6

Als er dan als gevolgvan mijn stem iemand in de kamer rustig zijn standpunten over minder negers, minder eu, minder Islam uiteenzet, neem ik die sluiting van de supermarkt op zondag voor lief.

Ingridmaas | 21-02-21 | 22:19

@Tapioca pudding | 21-02-21 | 22:17: wel met planten!

beldewouten | 21-02-21 | 22:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik zeg het voor de zoveelste keer, het FvD heeft maar 1 probleem: Baudet.
Ik was aanhanger, heb Annabel gesteund in 020, maar Baudet heeft het verziekt.

Broadsquire | 21-02-21 | 22:07 | 4

Ja21 kiezen en FVD geen aandacht meer geven. TB heeft het verziekt.

Tapioca pudding | 21-02-21 | 22:18

Met die van Haga heeft die er nog een extra probleem bijgehaald.

JanFTE | 21-02-21 | 22:19

Annabel heeft t verziekt....

lesbische negerin | 21-02-21 | 22:28
▼ 1 antwoord verborgen

FvD en Baudet gaan vanzelf weg. Daar hoeft men dus geen aandacht meer aan te verspillen.
Nobele poging, maar mislukt door incompetentie.

inCol | 21-02-21 | 22:06

In grote lijnen eens met Bart, maar: "Een maand voor de verkiezingen is Thierry Baudet alvast begonnen met het verdacht maken van het verkiezingsverloop. En van de uitslagen. En zelfs van de peilingen."

- Sinds wanneer zijn peilingen boven twijfel verheven? Dat de peilingen niet kloppen is eerder regel dan uitzondering gebleken. Dat we waakzaam moeten zijn op het verkiezingsverloop is wel gebleken uit het testproject van Ollongren met stemmen per post wat nogal gebrekkig bleek. Bij het stemmentellen aanwezig mogen zijn is ieders goed recht. Dat deed GS tot voor kort ook, of is het dan niet 'verdacht maken van...'

"Als u denkt dat Afrikanen gemiddeld een IQ van ‘75 of zo’ hebben, wat voor beleid ziet uw partij daarbij dan voor zich, mijnheer Baudet?"

- Je immigratiebeleid naar Australisch model aanpassen met een puntensysteem en mensen toelaten die iets komen brengen en niet enkel komen halen? Als kenniseconomie ook gericht kennismigranten werven en niet de krenten uit de massamigratie pap vissen zoals het partijkartel doet met hun apothekers?

"Van iedere vijf zinnen die Baudet uitspreekt, zijn de eerste drie of vier vaak zeer redelijk en terecht kritisch, voordat het betoog in de vijfde zin regelmatig alsnog in iets waanzinnigs ontspoort"

- Helaas waar. Dat FvD (Baudet) alles live wil uitzenden vergroot het risico op zulke misstappen en sinds dat FvD journaal was dit dan ook wekelijkse kost. Bij alle mediaoptredens is / was het als FvD stemmer met kromme tenen hopen dat er niets geks uitkomt of dat je wakker wordt met 'Baudet' trending op Twitter.

Ter afsluiting. De tweet van Chris Aalberts vind ik goedkoop scoren van het niveau 4chan en Discord plaatjes. Het laat ene Melvin Wateren zien die drie of vier keer hetzelfde spambericht in een (publieke) chat gooit. Dat aangrijpen als 'radicalisering van een hele partij' slaat de plank mis.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 22:06 | 1

Mee eens.

Nuchternederland | 21-02-21 | 22:18

Google eens op "boreal winter". Misschien gaan je dan de ogen open open en besef je dat er sprake is van stemmingmakerij. Het is een heel gewone term.
Waar Baudet last van heft, is zijn arrogantie. Het doet eigenlijk niet ter zake, want het gaat om zijn visie. Maar ja, het werkt tegen hem.
Probleem is m.i. vooral dat we in Nederland geen liberale partij hebben.

Lentehaas | 21-02-21 | 22:05 | 4

Gelukkig zijn er meer FvD kandidaten. Dus je hoeft helemaal niet op de lijsttrekker te stemmen

Retepsteeltje | 21-02-21 | 22:31

@* Il Principe * | 21-02-21 | 22:19: hij is verloofd met een joodse dame...

Retepsteeltje | 21-02-21 | 22:32

@Retepsteeltje | 21-02-21 | 22:32: Veel slavenhouders in de VS hadden ook relaties met hun slaven. Dat je ergens je piemel in stopt zegt verder helemaal niks.

BlolB | 21-02-21 | 23:03
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
sparet | 21-02-21 | 22:04 | 2

Petje...karavaan...virus ontkennen. Nu nog de obesitas en we hebben Trump II te pakken, inclusief het opporren van een Volksleger. En trouwens alvast de verkiezingen onbetrouwbaar verklaren....
Het is niet eens 'politiek' te noemen, meer openbaar vandalisme.

Boomstronk64 | 21-02-21 | 22:03 | 1

Hey allemaal zwitsals die op de stront afkomen.

Dirk III | 21-02-21 | 22:06

Heeft Freek de Jonge meegeschreven?

Retepsteeltje | 21-02-21 | 22:02

Nou een stukje over de media ravage. Het gebrek aan communicatie vaardigheden en geliktheid van de VVD is nog steeds geen reden om je op de scherpe randen die dat geeft in te vreten als journalist.

Het is ook vrij letterlijk wat ie zelf steeds zegt. Hij heeft geen Carolien in zn oortje.

Denkhetnjet | 21-02-21 | 22:02

Het wordt tijd voor een boek Bart.
Dit soort lappen tekst is anders zonde van het werk.
Overigens deel ik je analyse over Henk de Tank niet. Ook hij heeft geen mogelijkheid onbenut gelaten FvD te rippen, te schaden en te slopen waar het kon.

Eppo | 21-02-21 | 22:01 | 2

Een bundel bedoel je?

SterF... | 21-02-21 | 22:09

Eens met Eppo. Degene waarvan ik me echt zorgen maken dat die vertrok is Hiddema.. Otten bleek rancuneus te zijn en je gaat bij elke nieuwe partij rancuneuze mannetjes hebben die niet kunnen hebben dat ze niet volop in de schijnwerpen staan. Die moet je op een zijspoor krijgen (Oh, wacht, ik omschrijf ook Baudet zelf).
Hiddema is echter anders. Die bleef heer en ging niet boos in de rondte trappen maar vertrok rustig. Dat is nooit een goed teken als dat soort redelijke mensen weg lopen.

ZoekEenVrijeNick | 21-02-21 | 23:38
-weggejorist en opgerot-
Bijltje | 21-02-21 | 22:01 | 2

Opgelucht van Rossem?

Anno Niem facebook | 21-02-21 | 22:00 | 3
-weggejorist en opgerot-
EnricoS | 21-02-21 | 22:04

Het zit ze hoog hier bij GS. Beetje kut want ze slopen daarmee dag na dag de enige optie om niet nog eens een termijn Rutte te krijgen.

Dirk III | 21-02-21 | 22:05
-weggejorist en opgerot-
Retepsteeltje | 21-02-21 | 22:34

Wat een narigheid in de panelen, zeg. Het is toch een prima analyse? Wel wat lang. Had ook zo gekund: Tjerrie houdt zetels op rechts bezet omdat er nog steeds wat zwakzinnigen zijn die op hem stemmen.
Maar dat een keuze van de schrijver, leeglopen is ook een stijlvorm.

beldewouten | 21-02-21 | 21:59 | 3

Als spanning hoog Is opgelopen kan dat leeglopen therapeutisch zijn.

Anno Niem facebook | 21-02-21 | 22:02

@Anno Niem facebook | 21-02-21 | 22:02: Nu moet ik poepen.

beldewouten | 21-02-21 | 22:03

Je gebruikt wel grote woorden om jr betoog te ondersteunen.

ZZP-er | 21-02-21 | 22:08

Niets op af te dingen. Voor de houding "right or wrong, mijn partij en mijn partijleider" kan ik weinig begrip opbrengen. Hetzelfde geldt voor de jij-bak dat het probleem bij de schrijver van dit stuk zou liggen.

J.P.Drapeau | 21-02-21 | 21:58

FvD had een prima partijprogramma en genoeg goede mensen. Thierry heeft met z'n ijdelheid de hele club laten imploderen waardoor iedereen met enig IQ en/of een mening al weggelopen is. Een residu van ja-knikkers en complotdenkertjes is over.

Diederik_Ezel | 21-02-21 | 21:56 | 2

Hey daar is Diederik weer! Lekker Fvd Bashen en dan je vrouw op de bank porren. "Moet je nou eens lezen" en vol trots je plempsel laten lezen, zo trots als een pauw dat ie is.

Dirk III | 21-02-21 | 22:02

Dat zegt Bart ook, dank voor de samenvatting.
Maar wel zinloos als je het net gelezen hebt.

Nuchternederland | 21-02-21 | 22:02

Gelezen op internet.
Zwakke mensen proberen altijd sterke mensen, zwak te maken omdat ze zelf nooit het level van kracht zullen halen die de ander wel bezit.

komtdatschot | 21-02-21 | 21:56 | 1

En dat probeer jij nu verkapt te doen? En ik ook. En dan jij weer, en ik weer. error.

beldewouten | 21-02-21 | 22:02

Ik twijfelde nog maar nu weet ik het zeker, ik stem FVD.

EnricoS | 21-02-21 | 21:53 | 3

Gefeliciteerd, ik ook.

IkwilJinekwel | 21-02-21 | 21:57

Toch wel fijn dat de neonazi's nu makkelijker aan te wijzen zijn qua partijvoorkeur.

* Il Principe * | 21-02-21 | 22:26

@* Il Principe * | 21-02-21 | 22:26: Geef ze maar gauw aan... deugerd!

Kowalski11 | 21-02-21 | 22:39
-weggejorist en opgerot-
AnitaDik | 21-02-21 | 21:53

Alle rechte POPULISTISCHE partijen zijn gedoemd om te mislukken. LPF, Trots op Nederland, Forum v Democratie en PVV. PVV blijft zolang bestaan omdat het een ondemocratisch partij is met maar 1 lid, Geert Wilders. Maar de PVV zal ook vallen. Kwestie van tijd.

mocroGS | 21-02-21 | 21:52 | 7

@5611 | 21-02-21 | 22:20: Inderdaad, Trouw is de meest linkse krant in Nederland, met uitzondering van Ephimenco. De Volkskrant heeft ook veel zuur links, maar daar kun je toch nog wel eens eenandere mening horen.

Argyronauta | 21-02-21 | 22:32

Jaja, PVV zal ook over jouw zwaard vallen

Acidstain | 21-02-21 | 23:04
▼ 4 antwoorden verborgen

Goed stuk, maar toch schrijf ik hem niet af.
Het conflictmodel kan best werken, als een soort van langzamere revolutie.

Nuchternederland | 21-02-21 | 21:52

Wisten jullie dit al?
'WAP is a slang acronym that stands for wet-ass pussy.'

Mr_Natural | 21-02-21 | 21:51

Annabelleke is weer trots op jullie.
Zelfs de glibberende fraudeur otten krijgt een pluim

elliquido | 21-02-21 | 21:50

Wat Bart vooral wil zeggen; het had zo leuk kunnen zijn en dat Baudet met zijn ijdeltuiterij rechts de kans op verandering heeft afgepakt. En daar is geen woord van gelogen.

Normpje | 21-02-21 | 21:49 | 2

Precies. Daar wringt de schoen, zeg maar.
Ik twjfel nog tussen GW en Hoe heet ie ook alweer van ja21.
Het feit dat ik daar over na moet denken, geeft al het gebrek aan charisma aan.
Dat had TB wel!
Te veel egotripperij is killing in de politiek.

bqbq | 21-02-21 | 21:55

@bqbq | 21-02-21 | 21:55: Verwissel egotripperij niet met authenticiteit a.u.b. Een gegeven waar in het huidige bekrompen politieke landschap een groot gebrek aan bestaat.

Icar | 21-02-21 | 21:59
-weggejorist en opgerot-
ChrisLuger | 21-02-21 | 21:47
-weggejorist-
Basil Fawlty | 21-02-21 | 21:47 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Bootvisser | 21-02-21 | 21:47

Nou, topic gelezen. Maar na de zin : Maar op de zelfreiniging volgt nog geen restauratie." vervolgt de rest van de alinea zonder punten en komma's.
Kan iemand dat verhaaltje uitleggen? Wie is die vastgemetselde politicus?
Denk het wel te weten, maar het verhaal is warrig.

hotnot | 21-02-21 | 21:46

Jammer dat Splinter een linkse immigratieparagraaf heeft, valt daarom voor mij af, hoewel ik F. wel een zetel gun.

gestoptmetroken | 21-02-21 | 21:45 | 1

FMvKA is een zeer capabel kamerlid gebleken. Zij is mij te 'links'. Want duidelijk dat haar harde werk beloont mag worden. Heb haar vaak aan het einde van een debat aangehoord en dan had zij zeer zinnige bijdragen. Die dan door de rest van de kamer ongehoord bleef want 'zetelrover'. En dat laatste bestaat gewoon niet hier in Nederland.

Harvey2Face | 21-02-21 | 22:19

Quote van Milton Friedman;
"What is important is not the particular person who is elected President or the party he belongs to. I have often said we shall not correct the state of affairs by electing the right people; we’ve tried that. The right people before they’re elected become the wrong people after they’re elected. The important thing is to make it politically profitable for the wrong people to do the right thing. If it is not politically profitable for the wrong people to do the right thing, the right people will not do the right thing either."
Als je dus een restrictiever immigratie beleid wil moet je op de PVV stemmen. Ze komen niet aan de macht, maar Rutte zal dat restrictievere beleid gaan voeren omdat hij anders de volgende verkiezingen nog meer stemmen verliest.
Hetzelfde geldt voor de corona maatregelen. Vind je ze disproportioneel dan moet je op het FvD stem-men. Rutte zal zeggen dat hij zal altijd disproportioneel vond en dat hij alleen het advies van het RIVM en het OMT volgde.

mikes43357369 | 21-02-21 | 21:45 | 2

Ik hoop dat ik het verkeerd zie, maar JA21 zal een gedoogpartner zijn van het volgende Rutte kabinet.

mikes43357369 | 21-02-21 | 21:49

Meer druk op de Partijkartelketel dus, die sinds corona al te kijk staan en door de bestuursmand vallen als incompetente prutsers.

De Briemusketier | 21-02-21 | 21:51

Als Eerdmans en Nanninga dezelfde inzet blijven tonen wat betreft opbouw in t land ( want dat was wel zijn kracht ) dan kan er nog wel wat in zitten. verder is hij natuurlijk wel ( en ook door zn tegenstanders al vrij snel opgemerkt ) een Rita Verdonk met een lul. En om de zoveel tijd komt er zo 1 opduiken. Toch blijft het enorme electoraat aan die kant interessant . Dus het is wachten op de volgende Rita Verdonk ( al dan niet met een lul ) , want die gaat komen. En dan maar hopen dat het dit keer wel een keertje lukt.

Shortganger | 21-02-21 | 21:45

Wanneer komt er nou eens een vaccin waardoor iedereen hetzelfde stemt en iedereen gelukkig is?

Mr_Natural | 21-02-21 | 21:44 | 3

Er schijnt in 2030 zoiets te gebeuren.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:52

Een vaccin waar je permanent diepbruin van wordt, en dan allemaal op de Surinaamse toer met een dictator. Laat die vermoeiende verkiezingen maar zitten !

De Briemusketier | 21-02-21 | 21:55

1984

ZoekEenVrijeNick | 21-02-21 | 23:39

Was even een mooi rechts alternatief, voor zolang het duurde. Inmiddels vakkundig door het boegbeeld zelve compleet om zeep geholpen door een op hol geslagen ego.

Grijskijkert | 21-02-21 | 21:42

Ik mis Theo. Die Terry kan me gestolen worden.

amateurrr | 21-02-21 | 21:40

Waar is dat GS van 14 jaar geleden gebleven vraag ik me af na zo'n stukkie te hebben gelezen.

Icar | 21-02-21 | 21:36 | 4

@BobDobalina | 21-02-21 | 21:42: kritisch naar alle kanten van de onzin. En terecht. Er is een groot verschil tussen de GS de site en GS de reaguurders.

Harvey2Face | 21-02-21 | 22:13
-weggejorist-
Icar | 21-02-21 | 22:16
▼ 1 antwoord verborgen

Goede analyse, Baudet is ook erg goed begonnen.
Ik houdt het bij PVV en hoop dat een paar goede ex FvD ers zich aansluiten, evenals Omzicht en van Raak.

Ray Skak | 21-02-21 | 21:35 | 5

MAak Nederland Greet Again !

De Briemusketier | 21-02-21 | 21:44

De meeste dromen zijn bedrog.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:51

Die wonderlijke gedachtengang dat totaal tegenovergestelde mensen bij elkaar in een partij zouden gaan zitten..

beldewouten | 21-02-21 | 21:55
▼ 2 antwoorden verborgen

Zuur stuk weer.
Ik stem in maart gewoon weer op FvD (van Haga dit keer).
De groeten.

marielle | 21-02-21 | 21:35 | 1

Het is helemaal geen zuur stuk, een uitstekend verhaal hoe veelbelovend het begon met een goed programma en hoe Baudet het zelf totaal verpestte met zijn malle gedoe. Je leest er ook in dat van Rossem grote sympathie had voor de beweging, het programma en in het begin ook voor Baudet. Die knuppel heeft het groot gemaakt en in twee en een half jaar totaal verziekt. Niet ingrijpen bij rare appjes, meedere malen gefilosofeer over ras en iq, wat schieten we daar mee op. Alle kansen voor links om het af te schieten. Hij schijnt vreselijk intelligent te zijn, maar praktisch dom. Ik ben ook vreselijk teleurgrsteld in hem, heb met de provinciale verkiezingen op hem gestemd maar dat is over, doodzonde.

Ruud5 | 21-02-21 | 21:55

Baudet voert tenminste nog campagne voor de FVD.
Staat tussen de mensen,schud handen van mensen,gaat ermee op de foto enz enz.
Die heeft tenminste nog het schijt aan die uit de lucht gegrepen corona regeltjes.
Enkel daarom al ben je onderhand in staat om op Baudet te stemmen.

komtdatschot | 21-02-21 | 21:32 | 15
▼ 12 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
professorinopleiding | 21-02-21 | 21:31 | 2

Een stem op de oppositie is ook een stem, en een sterke oppositie is goud waard in deze tijden van een onbeschaamd Parteikartel dat haar Kartelreedt afveegt met de kiezer. Er is dus helegaar niets mis met een stem op partijen die bij voorbaat zijn uitgesloten, dat zijn ook meteen gemotiveerde oppositiepartijen.

En je stem gaat niet naar Rutte en zijn burgers tot zelfmoord drijvende Kartelmaatjes.

De Briemusketier | 21-02-21 | 21:31 | 2

Wat probeer je nu te zeggen? Dat je graag op baudet stemt?

BobDobalina | 21-02-21 | 21:35

Thierry had al besloten terug te treden. Er was ruim baan voor een frisse wind. En wat gebeurde toen de progressieve tak van de conservatieven tergde Thierry en blijf hem maar tergen. En toen was of leek het sprookje van een groot rechts front voorbij.
Ik denk dat het probleem vnl ligt bij het gedram van alle media (zowel rechts of links) het draait tegenwoordig nog slechts om kliks en hysterie. Hoe meer er op emotie kan worden gespeeld, hoe beter. En intussen wordt de hele samenleving kapot gedeconstrueerd omdat ook rechts (of beter de journalisten) in de greep is van dat alles zuiver moet, net als die idioten aan de linkerkant. Met met zuiver doel ik op de radicale protestantse waanzin die over ons heen rolt en witten als de nieuwe schuldigen aanwijst en alles kapot maakt dat niet zuiver in die leer is.

ultraman | 21-02-21 | 21:30 | 5

@ultraman | 21-02-21 | 21:33: ik heb nog nooit een nazi in me kunnen ontdekken. Verder heeft baudet’s deconfiture niets met links te maken maar alles met thierry.

BobDobalina | 21-02-21 | 21:38

@BobDobalina | 21-02-21 | 21:38: U zoekt wellicht niet goed en hard genoeg. Zoals gesteld Thierry was al verdwenen ergens ver naar de achtergrond maar blijkbaar moest hij totaal kapot en dat is mi de domme stap geweest. Ik vergelijk dat met cancelculture die links overal hanteert als het gaat om tegenstanders. Echter bleek Thierry toch niet zo makkelijk te cancelen en vocht terug. Wat je ook van de man mag vinden hij heeft zich niet de grond in laten trappen.

ultraman | 21-02-21 | 21:46

@BobDobalina | 21-02-21 | 21:38: progressieve tak conservatieven. Dat zijn conservatieven die besmet zijn met identity politics virus.

ultraman | 21-02-21 | 21:49
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
wood_zor | 21-02-21 | 21:30 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Het schijnt dat iemand zijn pilletje niet heeft ingenomen vandaag. Oh, lekker lang stuk om te lezen bij GS.

jan huppeldepup | 21-02-21 | 21:29 | 1

Ja, als iemand een linkje heeft voor de verfilming of de musical.....

bqbq | 21-02-21 | 21:56

Ik stem nog steeds FvD, ook na dit stuk. Ja, ik ben hardleers. Ik vermoed dat ik net zo gek als hem ben, hij spreekt altijd uit wat ik denk én voel. Dat heb ik nog nooit bij een andere politicus gehad. Zegt misschien meer over mij dan over hem, maar bij deze.

Jiet Panssen | 21-02-21 | 21:27 | 11

Bellingcat heeft er 4 maanden over gedaan, maar je reaguurdersnaam is gekraakt Piet Janssen!!

AanDeLopendeBan | 21-02-21 | 22:00

Wat spreekt je dan nu, in 2021 nog aan? Zoals van Rossem ook al aangaf, was de keus op FvD prima te verdedigen als een rechts conservatief alternatief. Wat er nu overblijft zijn complot gekkies, kast nazi's en een restje mensen wat nog de 2016 plaat afspeelt in hun hoofd. Mentaal geinvesteerd in een partij die allang niet meer dezelfde is als 5 jaar geleden.

JanFTE | 21-02-21 | 22:30
▼ 8 antwoorden verborgen

Het is zo triest dat we geen vrije media hebben, maar staatsmedia die zo diep in de reet van Rutte en consorten zitten dat die de afgelopen tijd en ook naar de toekomst toe, niet in staat zijn te leveren wat een vrije pers zou moeten leveren.

smdyasc | 21-02-21 | 21:26
-weggejorist en opgerot-
loempiatje | 21-02-21 | 21:25 | 3
-weggejorist-
Portnoy | 21-02-21 | 21:23

Met dat geneuzel over de verkiezingen doet ie gewoon Trump na. Hij wil ook zo'n persoonscultus die hem door dik en dun steunt. Leuk man.

ZureKoek | 21-02-21 | 21:23

Hee, Van Rossem. FvD is yesterdays news. De mensen die Terry blind volgen, bereik je toch niet.

De VVD is kudt en FvD is full wappie gegaan. Kunnen jullie ook een keer een kritisch stuk schrijven over de nieuwkomers op rechts die een serieus alternatief voor VVD/FvD zouden kunnen zijn?

Mahatma | 21-02-21 | 21:22 | 2

Ook zo negatief?

Mr_Natural | 21-02-21 | 21:23

Kritiek is niet perse negatief. Je kunt ervan leren en je koers aanpassen.

Mahatma | 21-02-21 | 22:16

De Tweede Kamer verkiezingen zijn een schijnverkiezing:
want 80% van de wetgeving komt van de Eu. (en in het Eu-parlement hebben we slechts 4% van de zetels; ergo daar hebben we helemaal niets in te brengen; het maakt geen bal uit wat onze parlementariërs daar in Brussel en Straatsburg te berde brengen.)
Het FvD is de enige partij die onze democratie wil herstellen door een vorm van Nexit.

CiTy3 | 21-02-21 | 21:21

Het was toch vanaf het begin af aan al duidelijk dat Baudet of teveel of te weinig The New Statesman heeft gekeken. Want hij is toch echt een slap aftreksel van Alan B'stard.

NomadBrewer | 21-02-21 | 21:19
-weggejorist en opgerot-
Icar | 21-02-21 | 21:17 | 3

Ik kan me niet voorstellen dat er nog mensen stemmen op FVD met zijn Trumpiaanse qanonachtige fascistoide gedrag.

lustgeenthee | 21-02-21 | 21:17 | 3

Dan heb jij altijd nog een goed alternatief, de VVD met z'n pathologische leugenaar.

likdoorn | 21-02-21 | 21:24

Het huidige kabinet is ook aardig fascistoïde.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:48

Maar u weet wel dat er nog mensen op het FvD stemmen. Taalkundig zou u dus gewoon kunnen zeggen dat u Baudet dat en dat gedrag toedicht. Maar dan lijkt het weer slechts een simpele mening. Ik begrijp u wel.

Bootvisser | 21-02-21 | 22:03

Aangezien Wilders en Baudet zijn uitgesloten door Rutte, is 10 zetels of meer voor Annabel JA21 de enige sleutel naar gezond liberaal rechts beleid. Een stem op Rutte is duidelijk een stem op links. Rutte wordt sowieso prmier maar hopelijk glibbert ie naar rechts ipv links. Wilders staat buitenspel en Baudet is een gek dus JA21 naar minimaal 10 zetels.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 21:15 | 8

JA21 zie ik zo hun standpunten over klimaat, immigratie en EU overboord gooien als ze mee mogen regeren. Ik kijk ook eerst even de kat uit de boom of deze club het überhaupt de eerste paar jaar samen wel redt.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:46

Nou wel jammer inderdaad, dat geenstijl niet ietsje meer achter JA21 staat. In dit stukje benoemen ze zelf de goeie die de FVD hebben verlaten, Joost en Annabel zitten daar ook tussen. En met de senatoren en statenleden die zijn meegegaan, is het echt geen eenmansfractie. Ik hoop echt dat realistisch rechts er komt, waarom zou dat niet JA21 kunnen zijn?!

Het brein erachter | 21-02-21 | 23:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Na de eerste regels wist ik wiens naam er onder stond.

de honden blaffen... | 21-02-21 | 21:13 | 4

@Mr_Natural | 21-02-21 | 21:15: Ik dacht dat het om ingezonden stuk van Otten zelf ging ha, ha. Maar misschien is hij wel de ghost writer.

UpdateAvailable | 21-02-21 | 21:18
-weggejorist en opgerot-
Comablower | 21-02-21 | 21:21

Valt op hé.

ademende aarde | 21-02-21 | 21:35
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
Trekpleister | 21-02-21 | 21:13 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Je kan zeggen van Wilders wat je wil, maar hij is nooit zo van het padje geraakt als Bau het afgelopen half jaar. Terwijl hij toch beduidend meer voor zijn kiezen heeft gekregen.

Ad Hominem | 21-02-21 | 21:13 | 2

Maar als je serieus luistert naar wat Baudet echt zegt en niet naar wat de media zegt dat hij zegt, klinkt toch een heel ander verhaal en heeft hij op de meeste vlakken echt toch wel gelijk.

yawni | 21-02-21 | 21:34

Hoeveel alinea's je ook nodig hebt om je onvrede in te proppen, als FvD meer dan twee zetels haalt is dat gewoon winst.

Pieter_Auper | 21-02-21 | 21:12 | 1

Ik zie FvD wel 4-5 zetels halen. Veel hopeloze mensen die het niet meer zien zitten en kiezen op het enige tegengeluid (of FvD iets voor ze doet is een tweede) maar ik zie ook bevolkingsgroepen van diverse achtergrond naar FvD toeschuiven die niet snel meedoen aan peilingen of zich op het politieke spectrum rechts zouden noemen.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:44

hahaha, lachen dit stuk. Ik denk dat je iets teveel door een roze bril naar het verleden kijkt. Het FvD was vanaf het begin af aan een pseudo-intellectuele farce. Ze hebben niets toegevoegd, niets ingebracht, en het heeft helemaal niets opgeleverd, en ze verzamelden net als de PVV en de LPF daarvoor een vreemde verzameling randfiguren om zich heen.

Wat er nu gebeurt zag iedereen met een beetje gezond verstand vanaf het begin aankomen.

Good Riddance. Laat er nu eens een goede rechts-progressieve partij komen als alternatief voor de VVD.

Japannert | 21-02-21 | 21:12 | 5

Er zit kennelijk niet zoveel gezond verstand meer hier. Er zijn er zelfs genoeg die nog graag op hem stemmen.

BobDobalina | 21-02-21 | 21:41

Het probleem van de FVD was dat ze in 2017 niet groter werden. Het had een redelijke partij kunnen worden met 4 zetels, omdat op die manier met een wat diverser samenstelling van hun fractie Baudet zo wat meer afgeremd kon worden. Nu had ie alleen z'n advocaat bij 'm die wel eens wat nuttige dingen te zeggen heefr, maar hij ziet Baudet als cliënt, niet als partijleider die even met beide benen op de grond gezet moet worden.

Alexander des Burgus | 21-02-21 | 21:44

Het programma had veel goede punten, er zaten zeker niet alleen wappies bij het FVD. Mijn stem gaat naar diegene, die de goede inhoud proberen te bewaren. JA21 mag van mij best alle zetels halen die FVD een jaar geleden in de peilingen had.

Het brein erachter | 21-02-21 | 23:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Dezelfde foto zonder begeleidende tekst en iedereen denkt aan het vaasje van Rutte.

likdoorn | 21-02-21 | 21:11

Nou, jammer dan, vR, maar ik ga er gewoon op stemmen.

JvanDeventer | 21-02-21 | 21:11 | 2

Ik ook

marielle | 21-02-21 | 21:37

Ik niet. Lidmaatschap opgezegd, illusie armer.

zwaaropdehand | 21-02-21 | 22:26

Aanvulling op bovenstaande uitvoerige heldere analyse: Van een volksvertegenwoordiger wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijk optreedt. Als politicus is Thierry Baudet ongeschikt gebleken.

drs.Nee | 21-02-21 | 21:11

Als ik van die bezopen lockdown af wil die Nederland sloopt, op welke partij moet ik dan stemmen? Er is niet veel keus dan.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 21:11 | 3

Niet op een baantjes jagers partij die gewoon bij het kruisje tekenen.

likdoorn | 21-02-21 | 21:14

Alsof die lockdown hier in Nederland zo zwaar is. Vergeleken met andere landen is het nog steeds licht. Frankrijk bijvoorbeeld mocht jij je huis niet uit behalve in een straal van één kilometer. Enige die er echt last van hebben zijn ondernemers. En dan vooral horeca en evenementen. Als gewoon particulier is er weinig te merken.

Harvey2Face | 21-02-21 | 21:58

@Harvey2Face | 21-02-21 | 21:58: De suffe kluizenaars zonder sociaal leven, zonder kinderen, zonder activiteiten, je haalt ze er altijd weer zo uit. Lockdown? Welke lockdown?

Rest In Privacy | 21-02-21 | 22:35

Het is klopklop. Een ons kont en een kilo broek. Een paar gelukzoekers die snel het zinkend schip hebben verlaten. Rita Verdonk in een emmer snot. Meer is het niet.

Red shirt | 21-02-21 | 21:09
-weggejorist-
JanetHudson | 21-02-21 | 21:09 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik vind wel dat men hier er vrij traag achterkwam dat Tjerrie een totale mafklapper is. Dit komt in mijn ogen omdat er nogal wat puberale verafgoding plaatsvindt bij zijn achter van en in de panelen. Neem het voetstuk waar Hiddema doorlopend op wordt geplaatst. Leuke erudiete vent, maar in de Kamer heeft hij werkelijk nul komma nul gepresteerd.

beldewouten | 21-02-21 | 21:08 | 2

Die verering van 'de hiddemeister' heb ik ook nooit begrepen. Wat je zegt, weinig bereikt. Toch meer dan Baudet, alsof dat ook moeilijk was...

Harvey2Face | 21-02-21 | 21:54
-weggejorist en opgerot-
Cunnilinguist | 21-02-21 | 21:08 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Tja Forum voor Democratie is de enige partij die helemaal terug wil naar een maatschappij met een gezonde groepsimmuniteit en zonder besmettingsfascisme en kliklijnen.
Dus Thierry ondanks je rare uitspraken en je soms enge achterban: mijn stem heb je. Er is geen andere keus.

keestelpro | 21-02-21 | 21:07 | 13
▼ 10 antwoorden verborgen

Heel zwak om Aalders hier aan te halen. Elke randdebiel kan zijn vuiligheid uitstorten in de comments bij een YT feed.

Zwizalletju | 21-02-21 | 21:07 | 2

Dat weet je vooraf dus zet je er een moderatorT op als je het tenminste serieus wil aanpakken.

Graaisnaaiert | 21-02-21 | 21:12

Je zal maar tussen de 4945 verloren stemmen van 2017 zitten.

dhrat | 21-02-21 | 21:07 | 1

Dat is 0.1 zetel.

Shoarmamasutra | 21-02-21 | 22:06

Voor mij wordt het JA21. Voorsl het feit dat ze al 8 zetels in de eerste kamer hebben betekent dat ze hopelijk nog iets van invloed uit kunnen oefenen

Karige_Karel | 21-02-21 | 21:07 | 10

@JackStick | 21-02-21 | 21:12: Eh, moet je dan blijven zitten in een gezelschap dat steeds vaker stupide studentikoze foute humor acceptabel vindt en een baas heeft die met iedereen ruzie maakt en denkt dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen aan zijn kiezers? Als Baudet het eindelijk eens begrijpt en netjes en uitputtend excuses maakt dan hebben de weggejaagde vertegenwoordigers er vast geen probleem mee om als 1 partij verder te gaan.

Ik denk Karige-Karel een goed punt heeft, dat JA21 best wel groot is, met name door de zetels in de Eerste Kamer.

chefren | 21-02-21 | 21:46

@de honden blaffen... | 21-02-21 | 21:30: neen, die zetels behoren toe aan degene die er (letterlijk!) op zitten. Een partij heeft geen recht op zetels.

Harvey2Face | 21-02-21 | 21:49
▼ 7 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
nancystjago | 21-02-21 | 21:07

Ik ga voor het eerst in mijn volwassen leven niet meer stemmen.

Ze zeggen wel eens: als je niet stemt ben je schuldig en heb je geen recht van klagen. Maar als je wel stemt ben je nog veel schuldiger. Er is namelijk geen enkele samenhang meer tussen een partijprogramma en het uitgevoerde beleid. Het is een ballet geworden. Of je op het gedrag van een aap stemt. En het beleid dat er toe doet staat, zoals een ander artikel hier vandaag aangaf, gewoon niet in het partijprogramma. Alsof de chirurg die je been af wil zetten eigenlijk alleen even vraagt of je een groen of blauw schortje wil tijdens de procedure, daarover mag je dan stemmen.

Niet stemmen is derhalve en stem voor je eigen waardigheid ter inlevering van de illusie dat je politieke stem iets uit maakt. Het is het failliet verklaren van het politieke contract tussen burger en overheid. Welnu: ik vraag dat faillisement aan.

Ik stem alleen nog mijn gitaar en houd mijn oog open op de achterdeur om het brandende huis te verlaten als het vuur te dichtbij komt. Da's alles wat je nog kunt doen: kiezen voor jezelf en je gezin.

Er is helemaal niemand meer die opkomt voor de middenklasse, gewoon de ouderwets hardwerkende al dan niet blanke man of vrouw met een hypotheek en een meerjarenplan. De persoon die nog fatsoen betracht. Die nog tijd stopt om z'n buurman of medemens op eigen kosten en verantwoordelijkheid te helpen. Die persoon heeft geen bestaansrecht meer want bestaansrecht wordt ontleend aan slachtofferschap. Als je slachtoffer bent van slavernij 200 jaar geleden. Als je slachtoffer bent van je islam clan, als je slachtoffer bent van dat je bent gaan scheiden en/of je opleiding niet hebt afgemaakt, slachtoffer van je eigen plofkraak die je per vergissing pleegde. Dan heb je recht van eisen, want doorvoor zijn regels.

Ik ben blank. Ik ben man. Ik ben oud. Ik ben belastingbetaler. En me rug op is wat ze kunnen.

Knufter | 21-02-21 | 21:06 | 21

@Zwizalletju | 21-02-21 | 21:55: Ayaan wordt betaald om optimistisch en constructief te zijn. Maar ik denk dat ze diep in haar hart ook wel weet dat er geen redden meer aan is.

Knufter | 21-02-21 | 22:05

Stemmen in een particratie als de onze heeft altijd wel iets aandoenlijks gehad.
Mss was/ben je gewoon iets te naïef, komt in de beste kostwinnersgezinnen voor.

Ichneumonidae | 21-02-21 | 22:17

Goed verhaal. Vooral dat slachtoffer gejank komt me de keel uit.

JanFTE | 21-02-21 | 22:48
▼ 18 antwoorden verborgen

Ik zie gewoon een man die hard wil vechten voor de vrijheid van iedere Nederlander.Mijn stem heeft dhr Baudet.

xiuxiu | 21-02-21 | 21:04

Ben ik nou de enige die dit leest als een stemadvies: stem JA21.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 21:03 | 3

Ik lees pro Nanninga...

cwi_client | 21-02-21 | 21:10

Dat JA21 weet nog niet erg te enthousiasmeren, integendeel, mij raken ze kwijt met kinderachtig lekken en natrappen.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:39

Een werkelijk uitstekende uiteenzetting van Rossem, helemaal niets op af te dingen. Het is even zorgwekkend als onbegrijpelijk, dat het object van spot dat zelf niet ziet. En redelijk rechts op die manier verweesd achterlaat.

Lubbberrtt | 21-02-21 | 21:03

Blanco stemmen bestaat niet meer dat heet tegenwoordig wit stemmen.

ultraman | 21-02-21 | 21:03 | 1

* ongekleurd?

Harvey2Face | 21-02-21 | 21:40

Rutte moet verslagen worden.... dan is er geen andere keuze dan de PVV.
Als Rutte de grootste partij wordt dan gaat hij weer formeren over links.....
Om dat te voorkomen (strategisch) stemmen op de PVV

wolftour | 21-02-21 | 21:02 | 1

Daar heb je er weer eentje. Strategisch stemmen.
Dat werkte ook zo goed toen we de keuze kregen tussen Rutte en Samson, vervolgens alle andere partijen leeggezogen werden omdat de ene helft van Nederland niet wilde dat de kandidaat van de andere helft in de regering kwam - waarna beide heren schaterlachend op een Haags terras een coalitieaccoord sloten.
Motto van dit verhaal: stem strategisch en je krijgt waarvoor je NIET gekozen hebt, in stereo.

Leipniz | 21-02-21 | 21:25

Ik heb wel het idee dat "fijne avond verder" in kapitalen allemaal de tyfus betekend, Ik zou zeggen meid, maak je niet zo druk.

uisge baugh | 21-02-21 | 21:02

Stem nou maar op Bosma . Baudet is een 'lost cause' , hij is een narcist pur sang die onherroepelijk elke keer weer de fout in gaat..... Rechts gedachtengoed heeft het in Nederland al verschrikkelijk moeilijk en Baudet maakt het alleen maar erger met z'n pseudo intellectuele gezever. Dus Bosma !

Koning BongoBongo | 21-02-21 | 21:02 | 2

Lees nu eerst eens het kneiterlinkse programma van de PVV. Kijken of je Bosma en z'n chef dan nog op "rechts gedachtegoed" kunt betrappen.

Leipniz | 21-02-21 | 21:17

@Leipniz | 21-02-21 | 21:17: PVV is altijd al links geweest, dat de media de partij afschilderen als extreem rechts omdat ze flink tegen ongebreidelde immigratie en de islam zijn, ligt vooral aan de media.

Harvey2Face | 21-02-21 | 21:39

#Bosma voor mij deze verkiezingen, wat is deze man een verademing. Go Bosma!!!

Hollandse_blauwe | 21-02-21 | 21:00 | 5

@Koning BongoBongo | 21-02-21 | 21:04:
Een man met humor, en echte humor liegt nooit.

Mr_Natural | 21-02-21 | 21:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Aangezien de partijen waar ik op stem nooit de grootste worden, is het misschien verstandig om dit jaar op de VVD te stemmen.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:59 | 5

Stem dan voor de zekerheid ongeldig op nummer 104 van de vvd half naast het hokje of zo.

Watching the Wheels | 21-02-21 | 21:06

Uw beste grap van vandaag.

BrutusBosch | 21-02-21 | 21:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Sneu stukkie.

Bata4 | 21-02-21 | 20:59

Die idioot heeft inmiddels iets te veel zakjes lavendel gesnoven.

FirstAnnual | 21-02-21 | 20:59 | 3

Alsof lavendel snuiven ongezond voor je is.

Watching the Wheels | 21-02-21 | 21:07

@Watching the Wheels | 21-02-21 | 21:07: blijkbaar wel, ja.

Harvey2Face | 21-02-21 | 21:35

Beter dan dat spul van Hugo

chemtrails | 21-02-21 | 21:38

Zie het wel als een kans dat er ruimte is op rechts. Wilders, FVD, Code Oranje, JA21. Het voordeel is dat de media ze niet allemaal tegelijk kan bashen. De partijen komen zoals het er nu voorstaat allemaal in de kamer en kunnen zich de komende vier jaar ook bewijzen dat er ze er horen (of niet).

Hypno2050 | 21-02-21 | 20:58

Ik stem toch SGP, maar dat is voornamelijk omdat ik gebaat ben bij meer illegale prostitutie.

skoftig | 21-02-21 | 20:58
-weggejorist en opgerot-
oakmont | 21-02-21 | 20:58
-weggejorist en opgerot-
intrigant | 21-02-21 | 20:57

Mensen die om een persoon op een partij stemmen, zijn in mijn ogen zwakzinnig.

Het partijprogramma van FvD is prima. Heulen met wappies en alles om de persoon Terry opzetten heeft niets met het partijprogramma te maken en zijn strategische keuzes van Terry (al dan niet onder invloed van Wappie van Haga). Daarom is FvD mijn stem kwijt.

Mahatma | 21-02-21 | 20:55 | 1

Bij forum is het zo dat Baudet enige telkens voor zetelverlies zorgt door zijn getwitter alleen al...

Koning BongoBongo | 21-02-21 | 21:10

Sterk staaltje, Van Rossem, goed beschreven!
-

Bernhard de II | 21-02-21 | 20:55
-weggejorist-
Piet Karbiet | 21-02-21 | 20:55 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
2voor12 | 21-02-21 | 20:55 | 2
-weggejorist-
Captain_Dipshit | 21-02-21 | 20:54 | 1

Een stem op FvD is een blanco stem.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:53

Jongens, hou eens op met Baudet en Wilders. Je kan net zo goed niet gaan stemmen want met die twee wordt het nooit wat. Kies dan Eerdmans. Die acht ik in alle opzichten een kerel die meer voor jullie zaak voor elkaar kan krijgen dan die twee andere Pipo’s samen. Want met hun niet-coöperatieve karakters weet je gewoon dat ze nooit in een kabinet zullen komen. Maar als je persé je stem weg wil gooien, be my guest. Maar ik zou het wel weten.

Bigi Bana Boy | 21-02-21 | 20:53 | 13

@Harvey2Face | 21-02-21 | 21:32: Rutte 1 viel volgens mij door geklungel van CDA en dan met name Verhagen . Wilders is nou eenmaal Wilders en die houdt zijn rug te recht . Daarom kies ik Bosma .

Koning BongoBongo | 21-02-21 | 21:57

In plaats van Eerdmans kan je net zo goed direkt op de VVD stemmen.

sparet | 21-02-21 | 22:14
▼ 10 antwoorden verborgen

Kan er weinig mee want mijn stembiljet ligt al in de papiercontainer. Door te gaan stemmen geef ik iemand een verantwoordelijkheid. Er is echter niemand die deze verantwoordelijkheid waar kan maken. De vorige keer had ik er eentje gevonden: Hiddema. Maar die zit inmiddels met Bram ergens ver weg heb ik begrepen. Dus helaas, rustige dag de 17e maart.

jan-lul-de-behanger | 21-02-21 | 20:52 | 1

Dank u voor uw stem op Ruttos.

BrutusBosch | 21-02-21 | 21:31

Nodig Baudet eens uit voor het café....... Ga in gesprek.

SinisterNL | 21-02-21 | 20:52 | 8

@Koning BongoBongo | 21-02-21 | 21:14: Dat heet "achter je eigen opvattingen staan". Vrij zeldzaam in de beerput van opportunisme die de Nederlandse Politiek heet.

Leipniz | 21-02-21 | 21:22

Na 2 minuten loopt die weg.

nieuwe_Deen | 21-02-21 | 21:46
▼ 5 antwoorden verborgen

Het maakt niet uit waarop je stemt, als het maar geen politieke partij is.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:51 | 2

Welke kolonel in het leger is dan wel geschikt? Of een korporaal is ook goed.

2voor12 | 21-02-21 | 20:56

@2voor12 | 21-02-21 | 20:56: op dit moment voert onze eigen Gefreiter zijn Machtergreifung door, maar dan zonder in het leger te hebben gediend en gedecoreerd te zijn. Schilderen kan hij ook al niet. Pianospelen dan weer wel, dus gelukkig toch nog iets kunstzinnigs.

Bamberger Reiter | 21-02-21 | 21:21

Gut, ik wist niet dat links hier een stukje kon schrijven om de verkiezingen alvast te beinvloeden.
Bedankt
Nu weet ik waar ik op moet stemmen.

MooseNL | 21-02-21 | 20:51 | 2

Same. Weet nu 100% zeker dat het FvD wordt

orgasHuismus | 21-02-21 | 20:54

Bosma !!!!

Koning BongoBongo | 21-02-21 | 20:56

Eerst zich in allerlei bochten wringen om toch maar te kunnen ontkennen dat de PVV het slecht doet in de peilingen (Als er iets is dat de peilingen duidelijk laten zien is dat de partij totaal niet profiteert van de corona-onvrede. Potentiële PVV-stemmers trekken naar CDA, het Omtzigt-effect?)
twitter.com/BartNijman/status/1363420...
Vervolgens Thierry de maat nemen omdat hij het peilingen-circus niet serieus neemt. Daar zit een flinke dosis cognitieve dissonantie.

Leipniz | 21-02-21 | 20:50
-weggejorist-
Krontjong | 21-02-21 | 20:50 | 1
-weggejorist-
cwi_client | 21-02-21 | 20:49 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Wat leuk, een ingezonden brief van Annabel.

topgozert | 21-02-21 | 20:49

Dat van die tienduizenden leden is nooit bewezen.
Volgens Thierry Baudet hebben ze 45.000 leden.
Alleen is die bolle er met de ledenadministratie vandoor gegaan. En aan de bankafschriften waar de lidmaatschapsgelden ontvangen zijn is ook niet op te maken hoeveel leden hun lidmaatschap hebben betaald.
Dan zou je altijd nog kunnen kijken naar hoeveel leden Der Stürmer iedere keer wordt verstuurd. Gewoon even tellen hoeveel adreslabels er uit de printer komen.

Osdorpertje | 21-02-21 | 20:49 | 2

Was in begin lid geworden. Al snel zat van dat steeds achterlijker gedoe. Contributie betaal ik niet meer, krijg wel vaak per email herinneringen.
Betaal ik uiteraard niet.
Sta ws nog steeds als lid geregistreerd. Onzinlijsten trouwens.

Ichneumonidae | 21-02-21 | 21:27

Dat de ledenadministratie niet 100% is geloof ik best, hoewel het ministerie dat schijnt te checken voor subsidies, maar bij andere politieke partijen en omroepen heb je ook het fenomeen dat er nog contributie wordt betaald door mensen die allang dood zijn of dat er mensen die zich ooit hebben ingeschreven maar allang niet meer meedoen nog meetellen als lid.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:35

TL;DR
Ik stem Baudet.
Dankzij jou van Rossem, voordat je de hetze begon was het nog Wilders.

klaasjanhenk | 21-02-21 | 20:48 | 2

U bent best makkelijk te beïnvloeden.

zwaaropdehand | 21-02-21 | 21:16

Is er behalve de PVV een serieus alternatief voor FVD dan?

Raazaba | 21-02-21 | 20:48 | 7

@Geil Kippetje | 21-02-21 | 20:50: Zie ik niet als alternatief. Ze missen het geld en de middelen. Voorlopig is het alleen een hoop ambitie zoals zoveel afsplitsers die uiteindelijk van het toneel verdwenen zijn.

Raazaba | 21-02-21 | 20:58

@Hollandse_blauwe | 21-02-21 | 20:56:
"Stabiel" is een nette manier om "vastgeroest" te zeggen.
Nergens invloed of inspraak, geen ambitie meer, geen toekomstperspectief behalve braaf blijven fungeren als bliksemafleider voor het Kartel. De PVV heeft geen toekomst anders dan die van gecontroleerde oppositie.
Vergelijk Wilders' verkiezingscampagne eens met die van Baudet. Bij FvD zie ik enthousiasme, vechtlust, overtuigingsdrang. De campagne van de PVV is net zo moe als de grote leider zelf.

Leipniz | 21-02-21 | 21:10

@Leipniz | 21-02-21 | 21:10: PVV is meer volwassen geworden. Enthousiasme, vechtlust en overthuigingsdrang vertaal ik in de context van FvD naar lul maar wat aan we nemen toch nooit verantwoordelijkheid

JanFTE | 21-02-21 | 23:01
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Icar | 21-02-21 | 20:47

Prima stuk van Van Rossem. Baudet mag van alles zijn, een politicus is hij niet.
Niet te vergelijken met Rutte.
Wordt dus Bosma voor mij.

Ichneumonidae | 21-02-21 | 20:47

Het is niet voor niks dat Elsevier Baudet voor de bus heeft gegooid.

SIogra | 21-02-21 | 20:46

Vorige week heb ik die Aalberts op de TV gezien, bleek nog een grotere eikel als ik al had gedacht, ging aan het einde van iedere zin in toonhoogte omhoog net als al die millennial mutsen tegenwoordig doen, maakt verder niet uit, ik stem toch op Wilders.

uisge baugh | 21-02-21 | 20:46

#IkStemPVV!

JCAD | 21-02-21 | 20:46 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

De belofte die niet werd ingelost. Het blijft jammer. Dusss, wat nu?

MickeyGouda | 21-02-21 | 20:45 | 1

JA21, of toch maar PVV.
Niet dat ik Joost Eerdmans fan ben, maar ik ga dan denk ik ook op nr 30 van de lijst stemmen (Annabel).
Of toch PVV. Geert Wilders heeft toch een flink deel van z'n wilde haren verloren en klinkt steeds vaker gewoon rationeel en gezond. Maar het blijft godsgeklaagd dat er voor de liberale kiezer niet zo veel te kiezen valt.

DePsych | 21-02-21 | 20:58
-weggejorist-
Ikbenhet6 | 21-02-21 | 20:45

Dat heb je snel getikt nav mijn reactie op het peilingstopicje, Bart. Geintje, het is de waarheid als een koe. Denk ik, ik heb pas vier zinnen gelezen.

beldewouten | 21-02-21 | 20:45

Ik heb ontzettend zin om de eerste beste bruinhemd die ik in mijn stembureau tegenkom met een schop onder zijn reedt eruit te trappen. Wat een achterlijk gedoe om te suggereren dat het Nederlandse kiessysteem frauduleus zou zijn. Je zou kunnen lachen om die clowns als niemand serieus zou nemen. Maar is gewoon een deel van de bevolking die gevoelig voor dit soort complotgelul is. Zo onschuldig is dat geraaskal van die FvD achterlijken niet.

Bigi Bana Boy | 21-02-21 | 20:44 | 4

Je klinkt nogal fascistisch. Anti-democratisch, geweldadig.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 21:07

Jammer voor je dat stemmen anoniem is, fascist.

Nuchternederland | 21-02-21 | 21:41
▼ 1 antwoord verborgen

Wat voor blunders Hugo de Jonge en met hem Rutte ook maken, de liberalen worden lachend spekkoning. Nederland en Rutte zijn gewoon met elkaar getrouwd. PVV mag oppositie spelen en links mag wat culturele kruimels ontvangen in ruil voor samenwerking met de VVD

thanseeuwen | 21-02-21 | 20:44

Het merkwaardige feit is dat het na die overwinningstoespraak met dat Boreale uil geleuter, alleen maar bergafwaarts is gegaan. Is het Tjerrie toen in zijn bol geslagen? Ik denk dat hij alleen zelf daar een antwoord op kan geven.

RickRD | 21-02-21 | 20:44 | 2

Thierry is gewoon geen politicus (constatering, geen oordeel). Hij kokketteert met het idee dat FvD een brede maatschappelijke beweging is. Dat heeft hij ook het liefste. Is ook logisch, hij is een romanticus, dat zie je in zijn manier van praten. Hij denkt in ideeën en overtuigingen. Dat staat vrijwel haaks op het ambt dat geacht wordt in de Tweede Kamer uitgeoefend te worden. Hence de afwezigheid van Thierry bij vrijwel alle debatten. Otten is wat dat betreft veel pragmatischer, maar het vertrek van Otten en de koers van het huidige FvD zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Merkie | 21-02-21 | 20:51

Met die overwinning werden de ketenen van Baudet verbroken. Degenen die hem in toom hielden verloren hun grip en op dat moment werd de partij de persoon Baudet en het partijprogramma zijn mening. Om in termen van Judas Alliantie te blijven zou ik het toeschrijven aan een Messiascomplex.

GroetenVanUrk | 21-02-21 | 21:32

"Ja, het is vreselijk dat bijna alle partijen volledig en eenzijdig in alle coronabeperkingen geloven, maar is het niet nóg erger dat de complotten en aperte leugenretoriek van Forum zo’n beetje het enige politieke alternatief zijn voor wie versnelde lockdownverlossing wenst?"

Spijker, kop.

Merkie | 21-02-21 | 20:44 | 1

Inderdaad en dan mag je de rest geen kartel of kliek noemen.

Watching the Wheels | 21-02-21 | 20:52

Zijn we nu alweer aan een nieuwe partij toe. Dit gaat niks meer worden. Wie durft nog?

Reaaalist | 21-02-21 | 20:43

Nee21, de partij die overal tegen is, daar zou ik op stemmen.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:42 | 4

@Watching the Wheels | 21-02-21 | 20:54:
Toen was links heel normaal.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:56

Dat is de PVV toch al?

zwaaropdehand | 21-02-21 | 21:19
▼ 1 antwoord verborgen

En toch stem ik op Thierry.
Einde bericht.

T. Rammel(l)an(d)t | 21-02-21 | 20:41 | 1

Zie je wel en dan zeggen ze dat hij maar 4 zetels haalt.

Watching the Wheels | 21-02-21 | 21:01

Hij imiteert gewoon trump

Thomtidom | 21-02-21 | 20:41

De rattenvanger van Minerva.

Rest In Privacy | 21-02-21 | 20:41 | 2

Wie aan de uil van Minerva denkt, komt uit bij Hegel.
Wie aan Hegel denkt, komt uit bij de doctrine “these + anti-these + synthese”. Dat gaat in de politiek dan zo:
Gevestigde macht + Gecontroleerde oppositie = Consensus/Coalitie/Orde

nope | 21-02-21 | 20:54

@nope | 21-02-21 | 20:54:
Ja, precies, stijve pik, natte gleuf, gedoe, dingetjes, zaad in haar oog,

RickTheDick | 21-02-21 | 21:02

Mooi betoog, maar ik ga nog steeds geen JA21 stemmen.

JackStick | 21-02-21 | 20:40

Ik ben vorige week aan m'n oog geopereerd, zoveel letters kan ik nog niet aan. Ik ga er maar van uit dat het weer zo'n jubelstuk over Thierry Baudet is.

Mr_Natural | 21-02-21 | 20:39 | 2

Classic GS-respons. Kudo's (als we die nog hadden).

nikolaos | 21-02-21 | 23:09

Ja, ik ben ook meteen naar de reaguur-sectie gegaan.

Zult-eter | 22-02-21 | 10:45

Baudet doet me denken aan een virusWappie..

Crematorium-de-Asbak | 21-02-21 | 20:39 | 3

Jij doet me dan weer denken aan een analSchwabbie.

Oeleflaffel | 21-02-21 | 20:44

Ja we weten nu wel dat je een tyfus hekel aan Bidet hebt, jammer.

IkwilJinekwel | 21-02-21 | 20:37 | 1

Jij nog niet? Ach wat vervelend voor je, blind én doof.

Normpje | 21-02-21 | 21:18

Ohja, Geenstijl was anti Baudet.

cwi_client | 21-02-21 | 20:37 | 6

Zelfs Baudet is anti Baudet. Hij haalt telkens zetels weg van z'n eigen FvD door een paar domme tweets .

Koning BongoBongo | 21-02-21 | 21:18

@Leipniz | 21-02-21 | 20:54: nou daar zou nog wel eens heel veel belangstelling voor kunnen zijn, of bent u een groot voorstander van het kalifaat der nederiglanden?? U loopt nog steeds met oogkleppen op blijkbaar. We zijn al aardig onderweg: gehoorzaamheidsmaskers, rituele wassingen voordat je de supermarkt ingaat, na het eten niet meer naar buiten en nu nog een alcoholverbod 'leve' het nieuwe 'normaal'!

Bandera | 22-02-21 | 19:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Tsja, blanco stemmen is ook een optie....

nope | 21-02-21 | 20:36 | 2

Blanco??? Nope, dat kan echt niet, hoor! Racist!

polderslootje | 21-02-21 | 20:42

Goed verhaal , ...oh ironie. Jammer dat het zo is verprutst

Hatseflat | 21-02-21 | 23:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl