achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Feynman en/of Feiten – We zijn er nog lang niet

De avondklok blijft, en mag nu ook overdag.

Viruswaarheid boekte een Pyrrusoverwinning. Het kabinet had tot een avondklokje besloten, en de Kamer had op 11 februari dat besluit in meerderheid bekrachtigd, de Senaat zal dat 23 februari behandelen. Dan ben je dus aan het procederen tegen een maatregel met ruim draagvlak in het kabinet, het parlement en de samenleving.

Het Hof was bereid het hoger beroep dezelfde dag te bespreken, de wrakingskamer vond de drie raadsheren niet vooringenomen. Er werd dezelfde dag besloten het lagere vonnis te schorsen en gisteren werd dat met een week verlengd. Ondertussen heeft het kabinet een nieuwe wet ingediend, die ook door de Kamer en Senaat is aangenomen. De avondklok blijft, en mag nu ook overdag.

De argumentatie van de lagere rechter was bijzonder interessant. Als een kabinet een probleem en een mogelijke avondklok te vaak bespreekt, dan verwatert het tot een spoedeisend karakter. Als een kabinet zorgvuldig handelt, of laat hard ingrijpt na een stukje laksheid, dan was er ook tijd een aparte wet te maken, en mag deze slapende noodwet niet gebruikt worden.

Hier werd een analogie met een dijkdoorbraak gemaakt. Alleen bespreken we dijkdoorbraken ook regelmatig, doen er onderzoek naar, legden een nieuwe dijk inclusief parkeergarage bij Katwijk-aan-zee. Als er straks een zuidwesterstorm wordt voorspeld, het kabinet spreekt publiekelijk over de risico's, er breekt een dijk door, dan had het kabinet ook alle tijd om een losse wet te maken.

Dat onderwerp is ook tot in den treure besproken. Straks gaan we in dat dossier pas evacueren als het water metershoog in de polder staat. Deze jurisprudentie zal ertoe leiden dat de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag bij de volgende naderende ramp prematuur zal worden ingezet om binnen de termijn te blijven.

Helaas was dit niet het enige politieke geweld van deze week. Minister De Jonge kwam met massaal testen en een app waarmee je kan aantonen getest of gevaccineerd te zijn. Mensen die nog een onbekend risico vormen, krijgen deze gele ster. Minister Slob kwam met 8,5 miljard voor het onderwijs. Sinterklaas voert campagne vanuit de schatkist, na ons de zondvloed.

Een jarenlang geoptimaliseerd en gecultiveerd onderwijs-proces zou je door met wat goud te besprenkelen even een jaar aan corona-achterstanden kunnen inhalen. Dan ga je eraan voorbij dat de belangrijkste vorming sociaal-emotioneel is. Dat een leerproces rust en welbevinden nodig heeft. Er zit ook een maximum aan hoeveel informatie je per uur in een lief kinderhoofdje kunt stampen.

Dit zijn managers die denken dat negen vrouwen in een maand een baby kunnen baren. Het gebaar om alle examenstof ook online via video aan te bieden, was hol. Dat staat al jaren online. Van makkelijk tot gevorderd. De jeugd heeft toegang tot meer informatie dan al hun voorouders samen, maar is geobsedeerd (dankzij zielloze sociale media) in gepersonaliseerde waanbeelden.

De teloorgang van het studentenleven, waarbij wellicht vreemde corporale omgangsvormen de steen des aanstoots vormen in de rest van de maatschappij, had ook functie. De maatschappij heeft weinig aan academici die zich alleen kunnen bewegen in een splintertje van een vakgebied. Die een fors deel van hun opleiding online hebben gevolgd, om daarna af te studeren op een bureaustudie.

Leuk om het collegegeld te halveren, maar negatieve studieadviezen, korte studiebeurzen en leningen geven al jaren academici die kortdurend, theoretisch & gespecialiseerd zijn opgeleid. Als er iets is wat deze studenten en scholieren moeten inhalen, dan is dat niet vakinhoudelijk. Het is de stap naar de praktijk, samenwerken, samenleven, identiteitsontwikkeling en echte mensenkennis.

Waar ik me echt zorgen om maak, is de nieuwe richtlijn dat hoofdpijn en vermoeidheid tot coronasymptomen gerekend gaan worden. Dankzij de extra werkdruk, de besluiteloosheid, ad-hoc rijksbeleid en de jojo-effecten tussen fysiek les, online les en allerlei hybride tussenvormen, hebben ruwweg de helft van het docentenkorps deze klachten wel ergens gedurende de werkweek.

Protocollair moeten deze onderwijzers ook bij deze nieuwe klachten in quarantaine, een testje ondergaan, de uitslag afwachten terwijl zij online lesgeven, om na een negatieve uitslag weer naar hun werk te racen om de schade te gaan beperken. Beter ventileren plus screenen op lichaamstemperatuur is goedkoper en effectiever.

Al sinds het prille begin volgen we het virus door te letten op kleine spontane genetische mutaties. Nederland kende de eer van meerdere kanten door meerdere varianten besmet te raken. Zes landen rapporteren deze maanden een nieuwe variant, let op dezelfde groeicijfers. De eerste 19A variant is bijna uitgestorven, deze variant ging wereldwijd in vier maanden van 1% naar 24%.

Dat gebeurt volgens Charles Darwin (1859) alleen als de nieuwe soort beter is aangepast op zijn omgeving, dan haar voorganger. 110 miljoen positieve testen tonen aan dat dit virus bizar veel kans heeft gehad om te muteren. Dat dit gebeurd is, was voorspelbaar en voorspeld. Dat deze variant beter verspreid is zeker, het onderliggende biologische mechanisme nog niet.

Hopelijk leren we virussen uit te roeien voordat ze verspreiden en muteren.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.