Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Mooi. Sterfte blijft dalen

Voor het eerst sinds week 38 binnen de verwachting

Goed nieuws van het oversterftefront. Voor het eerst sinds week 38 (14 t/m 20 september) van 2020 valt het aantal overledenen in Nederland binnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de door het CBS verwachte sterfte. Je zou kunnen zeggen dat er in week 4 dus voor het eerst in maanden geen significante oversterfte was. Je kunt ook zeggen dat er helemaal geen significante oversterfte was in 2020, maar dan moet je ook niet zeuren als je een wappie wordt genoemd. Er was namelijk wel significante oversterfte in 2020. Kijk maar. Maar goed. Week 4 dus. Nog steeds vrij veel doden, maar we duiken in het lichtblauwe gedeelte van de grafiek. Mooi zo. Hou vol. 

Reaguursels

Inloggen

Ben benieuwd waar de volgende "mutant" vandaan komt en wanneer, denk als de Britse is "uitgewerkt".

A333aan | 05-02-21 | 13:54 | 2

Huh?? Leg eens iit.

Bull-Sunnyboy | 05-02-21 | 17:51

@Bull: uit.

Bull-Sunnyboy | 05-02-21 | 17:52
-weggejorist-
TomHagen666 | 05-02-21 | 13:40 | 1

Nou, geweldig hoor.
Maar hoe zit het eigenlijk met de geboorte cijfers van het afgelopen jaar tov de jaren hiervoor?

Datgingniegoed | 05-02-21 | 13:29 | 1

Wat zijn de bijwerkingen op termijn, niemand van het plebs weet dat.
Denk dat de geboortecijfers binnen 15 jaar heel erg gedaald zijn !
Hot-item binnen die Bilderbergclan in Davos is toch wel de grote overbevolking op deze aardkloot....
Denk dat die al wel "bepaalde ideetjes" geopperd hebben.....

A333aan | 05-02-21 | 13:58

Even over sterfte, vergrijzing en zo:
Het Actuarieel Genootschap publiceert sterftetafels waarin de sterftekans per leeftijd/geslacht is opgenomen.
Als je die sterfte toepast op de bevolking van nederland krijg je dus de verwachte totale sterfte waarbij rekening gehouden wordt met de vergrijzing.
Laat ik dat nu toevallig gedaan hebben voor de periode 2012-2021 (obv AG2020 met voor de jaren voor 2019 gebruik van de parameters zoals in het AG-rapport opgenomen).
Daaruit blijkt dat er in 2018 een oversterfte van ca 2.300 personen was (over het hele jaar dus dat is de griepgolf en de ondersterfte die daarop volgde). In 2019 was er een ondersterfte van ca 900 personen en in 2020 een oversterfte van ca 15.000 personen. De stelling van thierry is dat de oversterfte in 2020 voor een groot deel het gevolg is van ondersterfte in 2019 die in 2020 ingehaald werd. Die stelling is dus niet correct want hooguit ca 900 sterfte in 2020 kan daarmee verklaard worden.
Rekening houdend met het seizoenspatroon is ook te berekenen wat de oversterfte per golf is. Voor de eerste golf was de oversterfte ca 8.800 personen dat is ca 37% extra sterfte. In de zomer was er ondersterfte van ca 2.400 (waarbij voor de extra sterfte door warmte gecorrigeerd is) waardoor de extra sterfte agv corona 1e golf ca 5.800 is ofwel 27%. In de tweede golf (week 39 t/m nu) is de oversterfte ca 9.100. Omdat dat verspreid is over meer maanden is de oversterfte procentueel lager: 16% ipv 37%. Gecorrigeerd voor volgende ondersterfte zou dat neerkomen op ca 12% oversterfte.

Sr Semtex | 05-02-21 | 13:22 | 3

Vergeet niet de babyboomersgolf in de eerste 10 jaar na WWII, die is nu ook aan hun sterftedatum toe.
Zeker vergeten !
Maar die heeft zeker ook te maken met die zg. "oversterfte".....

A333aan | 05-02-21 | 14:01

@A333aan | 05-02-21 | 14:01:
Daar is rekening mee gehouden doordat de berekening op het CBS-bestand naar leeftijd en geslacht plaatsvindt. In dat bestand zit de leeftijd per jaargroep dus dat houdt rekening met de babyboomers.

Sr Semtex | 05-02-21 | 14:18

Nee dat Terry's stelling niet correct was, had u ook al kunnen concluderen uit het feit dat het CBS voor de berekening van de verwachte sterfte uitgaat van het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar (met daarop correctie voor vergrijzing, levensverwachting en temperatuur). Alle onder- en oversterfte van een griepje cancelt over een dergelijke periode wel uit.

Joris Beltsin | 05-02-21 | 15:11

Iedereen die al op de nominatie stond om te sterven is gestorven.
Blijven er minder over om tussendoor te sterven.
Dus zakt het sterftecijfer.

Gokmaar | 05-02-21 | 13:03

Wat nou als dat model ook niet klopte? Dat we de oversterfte koppelen aan een onjuist model...

Rolling_Ronny | 05-02-21 | 12:56

Volgens Rutte mag de vrijheid van de één niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander.
Met evenveel recht kun je zeggen dat de gezondheid van de één niet ten koste mag gaan van de vrijheid van de ander.

de honden blaffen... | 05-02-21 | 12:51

Mooi. Aantal faillissementen blijft dalen, iedereen die naar de klote kon gaan is al naar de klote...

Air van Boven Dorens | 05-02-21 | 12:14 | 3

Nee, minder faillissementen dan in de afgelopen 20 jaar. Dat betekent dat al het brandhout in leven wordt gehouden voor rekening van de belastingbetaler.

Joris Beltsin | 05-02-21 | 12:31

@Joris Beltsin | 05-02-21 | 12:31: in België is het momenteel niet toegestaan faillisementen uit te spreken. Over een paar maanden komt daar een enorme klap. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland.

PhallusObesitas | 05-02-21 | 12:45

@PhallusObesitas | 05-02-21 | 12:45:
Hier mag het nog steeds maar gebeurt het veel minder o.a. vanwege overheidssteun en omdat crediteuren vooralsnog coulanter zijn dan normaal. Dat laatste vanwege de terughoudendheid banken en belastingdienst en het feit dat handelspartners weinig keus hebben (je kunt als pandjesbaas wel de kroegbaas laten failleren maar als er geen zicht is op een nieuwe uitbater dan loont het om het nog even aan te zien).

Joris Beltsin | 05-02-21 | 12:57

Overigens, geheel off topic:
Een mooi, sportief en goed gebaar, dat iemand als Jesse "Klavertje Vier" Klaver Tom "de man van Staal" te woord staat - Dit mag best eens gezegd worden!

Nederlandop1 | 05-02-21 | 12:10
-weggejorist-
WalterSobchack | 05-02-21 | 12:06 | 2

Zoek eens op polyfarmacie.
En combineer dat met het gegeven van een vergrijzende bevolking.
Wellicht dat er ook andere conclusies mogelijk zijn als alleen een virus.
Voorbeeld: www.hpdetijd.nl/2016-04-15/geneesmidd...

En hoe zit het hiermee? Wilde dat nog vlotten in 2020?
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-2...

Tip: Als je oudere vader of moeder meer als 4/5 potjes pillen op plank heeft staan, verdiep je er eens in en zwengel het gesprek aan bij de arts.
Zou zo maar eens kunnen dat die maagbeschermer, statine of standaard gegeven andere pillen overbodig zijn.
Deze bemoeienis van mij scheelde mijn ouders tezamen zo'n 10 potjes pillen.
En nee, ik ben niet tegen farmacie, maar wel tegen één standaardprotocol voor allen. No size fits all.

Endoxa | 05-02-21 | 12:05 | 1

Niets mis met gezonde scepsis in deze. In Amerika zijn duizenden mensen overleden/de klote gegaan van allemaal onnodige pilletjesrommel. Geld verdienen staat centraal, niet uw gezondheid.

The Green*Machine | 05-02-21 | 12:10

Oversterfte dempt zichzelf met de tijd.
Mooi objectief cijfer aan het begin van de pandemie, nu niet meer.

Arsonizer | 05-02-21 | 11:56 | 3

CBS rekent met het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar dus dat valt wel mee.

Joris Beltsin | 05-02-21 | 12:13

@Joris Beltsin | 05-02-21 | 12:13: Demp effect heeft meer te maken met het feit dat het virus selectief is in zijn slachtoffer keuze, laat daar nou net een oververtegenwoordiging in zitten van mensen die zonder Corona ook 2021 niet gehaald hadden. Het is ook een veilige modelleer aanname dat je niet twee keer dood kan gaan aan Corona.
Het eerste oversterfte golfje is relatief schone data. De golven daarop zijn gedempt en complex voor analyse.

Arsonizer | 05-02-21 | 13:06

@Arsonizer | 05-02-21 | 13:06:
Denk dat dit voorlopig ook nog wel meevalt (of tegen). De groep waarover u spreekt is wel 100 keer zo groot als het aantal overledenen in 2020 onder hen. We hebben nog zat 'sterfpotentieel' dat bovendien elk jaar ook een stukkie groter wordt.

Joris Beltsin | 05-02-21 | 15:16

Ik mis het topic "sneeuw des deauds komt eraan"

djiezuskrijst2 | 05-02-21 | 11:47

Uit een nieuwe studie uit de UK lijkt regelmatig vitamine D nemen het risico op een Covid19 infectie met 34% te laten afnemen.
youtu.be/au6FKi8aAsA

RichardBandler | 05-02-21 | 11:40 | 6

Voor mensen uit de UK is het sowieso verstandig om vitamines te nemen, welke dan ook. Volgens mij, met hun eetpatronen hebben ze te kort aan alle vitamines daar.

jantjeuitnederland | 05-02-21 | 12:25

@Lupuslupus | 05-02-21 | 11:56: Dat wil men helemaal niet horen. Iedereen moet aan een experimenteel vaccin en een paspoortje anders mag je de kroeg niet in.

eD_levuiD | 05-02-21 | 12:51

@Lupuslupus | 05-02-21 | 11:56: Inderdaad. Nu pas, een jaar later en zo tegen verkiezingstijd, lijkt er een heel klein beetje ruimte te komen voor meer realistische geluiden. Hier in de panelen al lang bekend, waarbij deze reaguurders structureel als wappie worden aangeduid.

heavydigit | 05-02-21 | 14:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik word een beetje moe van die myopische en zelfs hysterische focus op oversterfte onder een paar bejaarden die toch al ziek waren. Misschien die oversterfte eens corrigeren met het aantal extra te verwachten overlijdensgevallen in de komende jaren t.g.v. het niet of te laat behandelen van (jongere) kankerpatiënten. Inmiddels is de onderdiagnose voor kanker al minimaal 4000!

Joris Beltsin | 05-02-21 | 11:22 | 1

100% eens, het is een schande dat deze mensen de volgende ,,golf,, verwijtbare doden zijn!!
De ouderen zijn een verdienmodel voor de zorg.
Allerhande kwalen , dure medicinen enz .
Leve de privatisering!
Ook valt mij op dat er nooit een hotemoot van de zorgverzekeraars bij de talkshows komt opdraven om een en ander te duiden dan wel ondervraagd te worden over het lam leggen van reguliere zorg.

maasdonk | 05-02-21 | 11:55

Oversterfte kun je alleen goed vergelijken als je de bevolkingsgroei en de vergrijzing meeneemt. Anders is het niets anders dan stemmingmakerij.

professorinopleiding | 05-02-21 | 11:19 | 5

@Joris Beltsin | 05-02-21 | 11:24: en ook de windrichting en downtime van internetproviders. Supergoed doen ze dat.

emwee | 05-02-21 | 11:32

@Stijl_Loos | 05-02-21 | 11:21: En van de voorgaande jaren. Het kan nog steeds zo zijn dat (een deel van) de oversterfte door Corona vorig jaar, anders óók had plaatsgevonden, maar dan door griep. Was er in 2019 niet juist een bovengemiddeld mild griepseizoen?
Dat er een gemiddelde sterfte is betekent natuurlijk niet dat ieder jaar de sterfte precies gelijk is aan dat gemiddelde. Het éne jaar heb je wat over- en het andere jaar wat ondersterfte. Daar kraait normaal geen haan naar.

snakedogman | 05-02-21 | 11:37

@emwee | 05-02-21 | 11:32:
Is geen grap, er wordt echt op temperatuur gecorrigeerd omdat grote afwijkingen van het gemiddelde een voorspeller zijn voor sterfte. CBS doet dat op zich supergoed ongeacht dat veel reaguurders hier al maanden lopen te zeiken over dat er nog rekening moet worden gehouden met vergrijzing (verder dan dat ene aspect komen ze niet, CBS heeft er nog een paar meer).

Joris Beltsin | 05-02-21 | 11:41
▼ 2 antwoorden verborgen

En wat een eerbied hebben we toch voor het zo lang mogelijk rekken van leven. Lang leve de Wlz; onmondige, volgzame ouderen met een een zorgbudget van meer dan 5k per maand. En daar meer dan 100.000 van.
Lang leve de geriatrie; voor mobiliteit, geheugen en alweer uw geestelijke gezondheid.
En vooral, lang leve de op groei gerichte verplichte zorgverzekeringen, vanzelfsprekend royaal aangevuld met belastinggeld.
De mogelijkheden om leven te rekken zijn eindeloos, het geld echter niet. Stapt U het ziekenhuis binnen met uw basisverzekering dan is er zo'n 20k per levensjaar; als u onder een of andere zorgwet valt dan schiet dat plafond omhoog. Binnen 10 jaar afgeschaft, wegens niet te betalen.

Alquest | 05-02-21 | 11:14 | 2

En wat dacht u van de jeugdzorg (10% van onze prinsjes en prinsesjes heeft het nodig, soms oplopend tot 100k per jaar). Of de GGZ? En het feit dat velen grootgebruikers hier gewoon zijn binnengestroomd zonder ooit een bijdrage te hebben geleverd zodat we niet langer meer kostendekkend zijn over iemands gemiddelde levensloop.

Joris Beltsin | 05-02-21 | 11:48

@Joris Beltsin | 05-02-21 | 11:48:
Ik ken Jeugdzorg. Van het schoolplein. Paps en mams onder curatele. Mams neemt kickboxtrainer mee voor het oudergesprek... twee jochies die vijf (5!) jaar op school mogen slaan en schoppen. En dan na 5 jaar, en gezinscoach en dat en zus, toch maar naar de 'speciale' school. Kutmensen, kutkinderen maar o zo geil voor de zorgmanager. Gelukkig inmiddels uit zicht, maar het circus om dit gezin gaat natuurlijk doorrrr. En over 10 jaar, als 18-jarige, schoolverlatende, aanstaande vader mag alles weer opnieuw beginnen.

Alquest | 05-02-21 | 12:18

De sterfte daalt op dit ogenblik maar er wordt verwacht dat in maart, als er ook verkiezingen zijn, een derde golf komt. Wat betekent het volgens jullie als de verkiezingen doorgaan m.b.t. de uitslag? Jongeren komen m.i. massaal op en dat is zeer gunstig voor D'66/GL en nadelig voor CDA, ouderen partijen etc. Ollongren zal daarom zeker willen vasthouden aan maart, burgemeesters van christelijke gemeentes juist niet. Bij uitstel zullen moeilijke onderwerpen aan bod moeten komen die Rutte liever over maart heen zal tillen. Rutte staat op winst en zal graag zijn bonus pakken nu. Wat is jullie mening? Zeer benieuwd...

Angélica de Sancé | 05-02-21 | 11:06 | 18

@Angélica de Sancé | 05-02-21 | 11:46: Of alles eerlijk verloopt in een stembureau ligt voor een groot gedeelte aan de voorzitter die alles moet controleren: het aantal ingeleverde stempassen, het aantal uitgegeven + ingeleverde stembiljetten, enz. enz. Onduidelijk aangekruist mag nóóit 'ongeldig' betekenen. Wèl: 2 (of meer) rondjes aangekruist, een bericht geschreven (al is het maar 1 woord) op het stemformulier, niets ingevuld dus blanco, gaan allemaal op de stapel 'ongeldig'. Met 'onduidelijk' ingevuld ga je naar de voorzitter om zijn mening te vragen. Hij is eindverantwoordelijk, belt de uitkomst door naar de gemeente en levert daar na afloop ook alle stempassen, ingevulde- èn niet gebruikte formulieren enz. in. Zelfs een corrupte voorzitter zal niet in staat zijn om de stemmen te manipuleren omdat alle stembiljetten 2x worden geteld, door verschillende(!) personen.

Lupuslupus | 05-02-21 | 12:39

@CiTy3 | 05-02-21 | 12:05: In mijn stembureau was het strikt verboden dat er 2 personen in 1 hokje belandden, daar werd heel streng op gelet (door àlle medewerkers van het stembureau).

Lupuslupus | 05-02-21 | 12:42

@CiTy3 | 05-02-21 | 12:05: Goed punt. Bijzonder lastig om te ondervangen. Deels heb je dat nu ook, maar dan in de vorm dat bepaalde personen wellicht niet mogen/gaan/durven stemmen. En joost mag weten welke andere eisen aan dat soort mensen wordt gesteld. Misschien moeten ze van thuis/verzorger/imam/whatever wel een foto maken.

heavydigit | 05-02-21 | 14:12
▼ 15 antwoorden verborgen

Ook moeten we eens ophouden met net alsof doen dat het enige "probleem" is dat er wat oudjes sterven. Eventjes afgezien van het feit dat het verschrikkelijk is voor de nabestaanden dat die mensen overlijden is de dood, met alle maatregelen die getroffen zijn, niet het grootste probleem. Het is de besmettelijkheid en de permanente schade die sommigen oplopen. Nu, MET alle gezondheidszorg die we kunnen bieden als land aan ernstig zieken, dodelijk zieken en ook de minder zieken raken we al bijna overbelast. Zodra het gezondheidssysteem instort kan je dus al gemakkelijk stellen dat het aantal doden gigantisch stijgt. Je krijgt dan triage. Dus dat dokters of zelfs verpleegkundigen moeten gaan beslissen wie nog een kansje heeft en wie niet. Je mag iedereen een lul met vingers vinden maar dat is het moment wat proberen te voorkomen. De Duitsers sturen al militairen/personeel naar Portugal omdat het systeem daar op springen staat. De Braziliaanse variant is daar verantwoordelijk voor.
www.bbc.com/news/world-europe-5590231...

Dat moeten we dus met z'n allen voorkomen. Dus geef je wappie buurman maar een weekvoorraad wiet en jenever zodat ie z'n nest niet uitkomt ofzo.

DeKussendeWielrenner | 05-02-21 | 11:06 | 4

@Hadena | 05-02-21 | 11:12: Het hospitaalschip met 600 bedden plus verplegend personeel is door de zorgverzekeraars afgewezen want 'te duur'. Dus dat huilie huilie over te weinig ic bedden is hypocriet tot op het bod. De Jonge had moeten zeggen 'we maken graag van dit aanbod gebruik, het regelen van de financieën komt later wel'. En nog steeds zijn er schapen die achter Rutte en de Jonge aanrennen en niet willen zien dat er heel andere motieven spelen.

Lupuslupus | 05-02-21 | 11:20
-weggejorist-
witte | 05-02-21 | 11:44

Dus omdat sommigen wat oplopen, 99,87% niet, moet de hele maatschappij kapot en moet de jeugd vernield?
Terwijl er ook nog velen zijn die nog last van de griep uit 2018 hebben.
Als je de dragende klasse opoffert voor de behoevende klasse, dan verlies je beiden.

jantjeuitnederland | 05-02-21 | 12:29
▼ 1 antwoord verborgen

De laatste jaren was er een ondersterfte. Mensen worden ouder en vooral ongezond ouder. Welvaartsziekten nemen toe. Bevolkingsdichtheid groeit. Toegang tot goede zorg wordt minder. Jaren bezuinigen en het zien van de zorg als snel verdienmodel is mi voor een groot deel de oorzaak van het feit dat er nu zoveel omvallen.
Maar deze griep een pandemie noemen vind ik overdreven.

Carlos_I | 05-02-21 | 11:04 | 2

Ik ook want het is geen griep. Griep heet namelijk Influenza en dat is een totaal andere familie van virussen en deze is veel en veel erger dan Influenza. Het is de verantwoording van de samenleving om er voor te zorgen dat mensen zoals jij niet zo ongelooflijk onnozel uit hun nek zwammen en je of meehelpt om het probleem op te lossen of gewoon zwijgt. Het liefst het laatste.

DeKussendeWielrenner | 05-02-21 | 11:09

Ja, stilte graag.

Lorejas | 05-02-21 | 11:24

Kan iemand mij uitleggen waarom we NL plat hebben gegooid en bang gemaakt terwijl er onder de 65 maar 900 doden meer dan normaal waren in 2020 (CBS)? Iets meer dan het aantal verkeersdoden waar niemand om maalt...

Axolotl | 05-02-21 | 11:03 | 3

Tel drugs doden, zelfmoorden, moord en doodslag slachtoffers en de verkeersdoden (al dan niet veroorzaakt door drank en drugs) bij elkaar op en je zit al boven de corona doden. En idd wie maakt zich daar druk om

Carlos_I | 05-02-21 | 11:06

@Carlos_I | 05-02-21 | 11:06: Antwoord: niemand want de doden die u noemt tellen niet mee, zijn onzichtbaar. Behalve voor hun nabestaanden.

Lupuslupus | 05-02-21 | 11:23

Die 900 oversterfte komt ook nog eens omdat:
Ze waarschijnlijk niet op tijd zijn behandeld voor hun aandoening
Of corona kregen na een chemokuur.
of Obese waren met corona
Zelfmoord hebben gepleegd

jantjeuitnederland | 05-02-21 | 12:32

Wat vindt Marianne Zwagerman hiervan?

thanseeuwen | 05-02-21 | 11:02

Ik hb begrepen dat 'succesvolle' mutaties waaronder de Britse onstaan door vermenigvuldiging vh virus in n persoon die weerstand biedt maar te zwak is om t virus te verslaan. Zou t kunnen dat we met het eindeloos levens redden op de IC mutaties in de hand werken die voor n veel groter deel vd bevolking dodelijk zijn? Dat we door ons eigen handelen dadelijk opgezadeld zitten met n virus waar volwassenen, jongeren en zelfs kinderen aan sterven omdat we onze 80 plussers met onderliggend lijden niet wilde laten gaan....

Flow82 | 05-02-21 | 10:58 | 3

Kennelijk ontstaan er ook varianten waardoor spontaan delen van lidwoorden uitvallen.

Tjemig | 05-02-21 | 11:19

Klopt, patiënten die langer (maanden) en beter behandelt worden tegen COVID zijn petrischaaltjes voor varianten. Langzaam vaccineren is ook ideaal om een ‘escape mutant’ te maken.

Arsonizer | 05-02-21 | 11:48
-weggejorist-
TomHagen666 | 05-02-21 | 10:57 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Ondertussen in de UK met het GevAaRlIjKe Britse mutant, de cijfers dalen. De R-waarde zit tussen de 0.7 en 1.1.
Erg besmettelijk dus. Not.

Wim Venijn | 05-02-21 | 10:56 | 11

@Hadena | 05-02-21 | 11:17:
Maatregelen zijn niet anders in de UK. Dus als je dezelfde cijfers van vorig jaar met nu vergelijkt, met dezelfde maatregelen, zou je een stijging moeten zien met het GevAaRlIjKe Britse mutant.
De cijfers blijven dalen.

Wim Venijn | 05-02-21 | 11:26

Je kunt van beide varisnten een Rwaarde bepalen. Als dat onder zelfde omstandigheden gebeurt (denk aan weer, bevolkingsgroep, bevolkingsdichtheid, etc, etc.) Dan pas kun je besmettelijkheid vergelijken.

Hadena | 05-02-21 | 11:51

@Wim Venijn | 05-02-21 | 11:26: *Kuch* Lockdown .. Avondklok ... Vliegverboden ....

Nederlandop1 | 05-02-21 | 13:27
▼ 8 antwoorden verborgen

Zit hier dan ook het effect van de hoge oversterfte van vorig jaar in? Ik bedoel, de meest kwetsbaren zijn overleden/sterk uitgedund. Daardoor veranderd de samenstelling van de populatie waardoor ook het te verwachten sterfte cijfer. Is daar voor gecorrigeerd of zijn wij nu blij met een dode mus?

Sunir | 05-02-21 | 10:53

Vergeet niet dat in deze oversterfte cijfers ook de mensen zitten die gestorven zijn door het afschalen van de zorg en het minder bereikbaar maken van de huisartsen.

einz | 05-02-21 | 10:51 | 2

En mensen die ten onder gaan aan alle maatregelen. Eenzame ouderen voor wie het op deze manier niet meer hoeft

C1O2 | 05-02-21 | 10:54

We werden al vele jaren gek en bang gemaakt voor de aankomende verGrijZing.
Het hele AOW- pensioen- en migratiebeleid was er op gebaseerd. En nu zijn we gemiddeld ouder, gaan die vele bejaarden dood en moet de economie kapot.

Piet Karbiet | 05-02-21 | 10:50 | 5

Het barst in NL van de bejaarden (en andere uitvreters maar dat terzijde) en dat loopt de aankomende jaren in sneltreinvaart op. Of Corona moet zich gaan muteren als een succesvolle Ebola-uitbraak sec voor 65+-ers...

_pacman_ | 05-02-21 | 11:02

@SterF... | 05-02-21 | 11:05: Dat zijn vooral hoogbejaarden ook. Ze hebben niet hun evenredig deel betaalt aan de AOW maar maken er wel ten volle aanspraak op en over de pensioenopbouw van veel bejaarden nog maar te zwijgen. Veelal eindloonregelingen, premievakanties, op 58-jarige leeftijd de WAO in gegaan met volledig behoud van pensioenopbouw (en ivm de eindloonregeling vaak icm een promotie vlak voor ontslag). De individuele bejaarde kun je uiteraard niets kwalijk nemen maar het achterlijke gelul van Krol cs dat bejaarden in NL onrecht wordt aangedaan is werkelijk te dol voor woorden.

_pacman_ | 05-02-21 | 11:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik schrok, dacht dat de sneeuw van de baan was

kanookmorgen | 05-02-21 | 10:50

Dat lijntje zegt me niet zoveel. Komt die, niet noemenswaardige, daling nu door de lockdown, de avondklok, het weer/seizoen, gewijzigd gedrag van mensen, betere behandelmethodes, een gemuteerd virus, het vaccinatieprogramma, is het dorre hout simpelweg op? Zo zonder onderbouwing zegt het dus precies nix.

_pacman_ | 05-02-21 | 10:50 | 3

Het is anders niet zo moeilijk.
Als de situatie verbetert, komt dat door het beleid.
Als de situatie verslechtert, komt dat door de ongehoorzame kudtburger.

jemagookniksmeer | 05-02-21 | 10:55

Dat gaat niet goed in ons overvolle land, wanneer er te weinig mensen doodgaan, kunnen er te weinig assieltoeristen dit land binnenkomen er is dan plaats te weinig, of hadden wij, de Nederlanders al geen plaats? Ik zeg, laat alleen de mensen in Nederland binnen die gevaccineerd zijn ten corona.

Janicko | 05-02-21 | 10:49

Op naar de ondersterfte!.

Kilroywashier | 05-02-21 | 10:48

Voor de oversterfte van 8000 in 2018 gebeurde er helemaal niets. Nu zijn het er 7000 meer en moet alles dicht of verboden worden.
Er sterven jaarlijks 45.000 mensen aan kanker en 37.000 aan hart en vaatziektes.
Dat accepteren we als maatschappij blijkbaar wel

zuurtjeregen | 05-02-21 | 10:48 | 6

De overheid moet dit soort ziektes verbieden, dat helpt altijd.

Janicko | 05-02-21 | 10:58

En waar was de verontwaardiging, de boosheid over de griepdoden in bijvoorbeeld 2017? Hier de cijfers voor 4,5 maand griep via RIVM:
"De oversterfte tijdens de 18 weken griepepidemie werd geschat op 9.444."

VP732 | 05-02-21 | 10:59

Ga er maar vanuit dat in de toekomst bij een soortgelijke griepgolf de huidige corona maatregelen van stal gehaald gaan worden.

Lomo | 05-02-21 | 11:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Shit de cijfers dalen. Doe iets! Gooi de scholen open ofzo!

einz | 05-02-21 | 10:48 | 1

Wat ze ook doen: Je hoeft nu niet 5 dagen te wachten voor een test, als je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Lijkt wel of ze wanhopig worden met de dalende cijfers.

Wim Venijn | 05-02-21 | 10:58

Het eerste offer van een crisis is de waarheid.

Old daddy | 05-02-21 | 10:47

Toch moeten we het samen doen in dit mooie land. Wat nu nodig is verbinding en samenhorigheid. Ik probeer ook bij te dragen waar dat kan. Zo woont er bij ons in de straat een man die zegt dat corona maar een gewoon griepje is, die hebben we gisteren met wat buurmannen in elkaar geslagen. Ook ga ik vanavond om 8 uur met mijn lul uit het raam hangen om mijn steun aan deze regering te betuigen. Ik weet het, het is niet veel allemaal, maar je wilt toch helpen.

skoftig | 05-02-21 | 10:47

Rekenen we dan ook nog even mee dat de griep dit jaar moeilijk van de grond komt door alle lockdowns en andere maatregelen? Dat scheelt ook in de sterfte.

Leyrann | 05-02-21 | 10:46 | 1

Breng ze nou niet op ideeën, straks gaan ze ieder jaar in de winter in lockdown om het aantal griepdoden te minimaliseren.

jemagookniksmeer | 05-02-21 | 10:57

Klinkt goed. Hoopvol bijna. Maar ik heb er helemaal geen vertrouwen in. De gemuteerde variant die als eerste is geconstateerd door de Britten, te weten B117 vormt - naar schatting - ongeveer 2/3 van de besmettingen in Nederland. Deze variant heeft een R-waarde van 1,3 tot 2,2 gemiddeld. Dit wil zeggen dat er per 100 besmette mensen er tussen de 120 en 220 bij komen. M.a.w. deze variant is veel erger dan wat we hadden. Met dit in gedachten vind ik het ook volstrekt belachelijk dat Rutte de scholen weer open wil gooien. Je hoeft echt niet LTS zwakstroom afgemaakt te hebben om te snappen dat met zo'n reproductie we straks enorm de spreekwoordelijke lul zijn. Gooi het hele land maar op slot m.u.v. het absoluut broodnodige. Niemand erin, niemand eruit. Haal maar 1 keer per week boodschapjes en blijf toch godverdomme binnen. Ik ben dit virus helemaal zat.

DeKussendeWielrenner | 05-02-21 | 10:38 | 11

Vaccineer de zwakkeren en gooi de maatschappij en economie weer open!

Helaas is onze regering meer van het verbloemen van slecht beleid en cijfers dan van doorpakken.

einz | 05-02-21 | 10:55

@grietmetgroenefiets | 05-02-21 | 10:43: Er wordt nu gerekend met R waarde van 1,28. Ongetwijfeld daalt 'ie onder de 1, omdat de effecten van lockdown pas later verwerkt worden.
Daarom moet die wielrenner hierboven niet zo miepen en stemming maken. Daarvan zitten er al genoeg hier in de burelen, maar nog erger; ook in Den Haag.
Daarnaast en nog veel belangrijker; Het aantal IC opnames is op dit moment het laagste getal ooit in NL gemeten. Evenals het aantal opnames. Feiten mensen. Feiten.

Wize | 05-02-21 | 11:01

En ik vraag aan de GGD welke variant ik dan wel positief op getest ben, dat kunnen ze niet zeggen, weten ze niet! Het zijn allemaal schattingen op basis van eigen gemaakte modellen dus totaal onbetrouwbaar.

BekiekUtMoar | 05-02-21 | 11:24
▼ 8 antwoorden verborgen

Maar het gaat nu heel hard vriezen, en we weten nog van de winter van 2018 dat toen het heel hard ging vriezen er een extreem hoge oversterfte kwam door de griep. Ik ga m'n schaatsen vast klaarleggen.

grietmetgroenefiets | 05-02-21 | 10:37

De temperatuurwolk van komende week lijkt er erg op. Eindelijk weer ns sneeuw!

Pieterman | 05-02-21 | 10:35

Heel goed, mannen. Komt ook door de uvstralings! En overmorgen sneeuw. Corona is fucked.

RickTheDick | 05-02-21 | 10:35

Nau mooi alles open net voor de verkiezingen wat word Mark ze tactiek

oldskoolhollander | 05-02-21 | 10:32 | 1

ZO zal het gaan.... Na de verkiezingen weer strengere lockdown.

Ben5570 | 05-02-21 | 10:35

Neehee, ik heb mijn stembureaudienst al geregeld, the show must go on op 17 maart 2021.

DeCynischeAmbtenaar | 05-02-21 | 10:37

Ongekozenen roepen op tot minder democratie. Top.

einz | 05-02-21 | 10:47

Aan de knoppen draaien van een maakbare samenleving.

van Oeffelen | 05-02-21 | 10:30 | 2

Ik begin hoe langer hoe meer wappie-gedachten te krijgen door dit soort dingen.
Maar he, we moeten wel kritisch blijven, toch?

Ben5570 | 05-02-21 | 10:34

94% is met corona overleden. Met onderliggende problemen. Die mensen hadden al een verzwakt immuunsysteem. Een griepvirus of iets anders had hun wel genekt. Moet je te kosten van alles, en met alle maatregelen, hun leven nog een paar maanden rekken?
Alle sterfte voor de komende jaren, zijn nu geconcentreerd in 2020. Komende jaren zal flink minder sterfte zijn.

Wim Venijn | 05-02-21 | 10:29

De vergrijzing zorgt toch ook voor meer doden. Dat lijkt me een logisch gevolg. Is zoiets meegenomen in die statistieken?

roevka | 05-02-21 | 10:27 | 9

@Mr.Crowley | 05-02-21 | 10:30: Denk dat het deels goochelen en deels onkunde is. Ik geloof daardoor geen enkel cijfer meer, positief en negatief. We zien het wel.

Drukvandaag | 05-02-21 | 10:41
▼ 6 antwoorden verborgen

Volgens dat nieuwste cijfer van CBS (12872 coronadoden tot 1 nov 2020) zitten we ongeveer op het Zweedse coronadodencijfer per miljoen.
Zweden staat vandaag op 1187/miljoen en Nederland op 1152/miljoen.

namur62 | 05-02-21 | 10:27 | 1

Iets dat ik vorig voorjaar al voorspelde...
In Zweden hebben ze direct door de zure appel heen gebeten.

Wij hebben al een jaar een hele economie op de reanimatie liggen en mirakel: je komt ongeveer op hetzelfde uit (duh).

Een nadrukkelijker bewijs dat een overheid en virus niet kan bestrijden met welke maatregelen dan ook.

Zodra de voedingsbodem voor covid-19 is verdwenen, zal ieder vergelijkbaar land een vergelijkbaar sterftecijfer hebben.

De Droit | 05-02-21 | 10:41

Geen goed nieuws voor die nieuwe starters:
"Minder starters, maar aantal uitvaartondernemers groeit spectaculair"

Zack Hooi | 05-02-21 | 10:26

Je zal toch maar een jaartje iets meer mensen hebben die sterven op 82 ipv 84. Laf land. Probeer sterk te zijn en accepteer het lijden van het leven. Balans=weg. Niet normaal wat we opgeven om binnen de blauwe lijntjes te blijven.

Upendo | 05-02-21 | 10:26 | 14

Druk op de zorg. Iemand can 90 in een ziekenhuis bed houdt de plek bezet voor iemand van 30 met hartfalen. En aangezien we in Nederland ook oudere mensen zorg bieden zorgt alles open gooien voor te veel druk. Kijk ff voorbij je neus, je kan het.

ZureKoek | 05-02-21 | 10:43

@Lorejas | 05-02-21 | 10:43: helemaal mee eens.De ouden die deze maatschappij opgebouwd hebben en waar de jongeren, terecht elke dag van mogen proviteren.

Ben5570 | 05-02-21 | 10:50

@Ben5570 | 05-02-21 | 10:38:

Het gaat om de prijs die anderen daarvoor moeten betalen, en de winst die je met die prijs verkrijgt. Stokoude bejaarden een paar maandjes langer laten leven tegen een 'investering' van miljarden is een beetje dom. Daar kan een andere, redelijker, afweging worden gemaakt.

HoogToontje | 05-02-21 | 11:11
▼ 11 antwoorden verborgen

Ik wacht wel weer even met mijn mening vormen na duiding opiniepanel 1Vandaag.

Lorejas | 05-02-21 | 10:24 | 2

Is dat ironie?

Mr.Crowley | 05-02-21 | 10:51

Tuurlijk gekkie: ironie, sarcasme en hoon in een zinnetje gepropt.

Lorejas | 05-02-21 | 10:59

During the pandemic it was a terrible time
You’ll never hear me say
We can do it, together!
Because when I look beyond, I discover
Tension and agitation around me
Every week I felt less
Connected with the people I love
I felt
That I have become alienated from the outside world
And don't tell me
"Every day there is always something beautiful going on"
Because it doesn’t matter how you look at it
I didn’t make any progress during this period
You’ll never hear me say
During the pandemic I have experienced beautiful moments

En lees het nu nog eens maar van beneden naar boven…
Moeilijke tijden halen het slechtste én het beste in mensen naar boven.
Er komen zware tijden aan, dat is zeker
maar hoe je tegen iets aankijkt is bepalend voor wat je ervaart, altijd!
Aan welke kant wil je staan?

Angélica de Sancé | 05-02-21 | 10:23 | 1

Mooi! En zeer scherp.

ratelaar | 05-02-21 | 12:44

En de broodnodige cijfers via stichting nice betreffende IC/doden vanaf maart 2020(!):

"COVID-19 patiënten op de IC’s

Totaal (cumulatief) aantal bewezen of verdachte COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was: 8048

Totaal (cumulatief) aantal bewezen of verdachte COVID-19 patiënten met fatale afloop: 2298"

VP732 | 05-02-21 | 10:22

Gelukkig wordt die oversterfte geheel teniet gedaan door import van apothekers en raketgeleerden uit warme oorden. Maar omvolking is nu eenmaal de natte droom van Klaver, Ploumen, Kaag, DENK, NIDA, BIJ1 een aanverwante gekken. Want dan ben je namelijk heel erg inclusief bezig.

eerstneukendanpraten | 05-02-21 | 10:20

@Papa Jones | 05-02-21 | 10:28:
Wie heeft, en hoe is, onze zorg eigenlijk berekend? (Retorisch gevraagd).

DenBeert | 05-02-21 | 10:41

@Satertje | 05-02-21 | 10:36: Ik ken er geen in ons dorp (8000 inwoners) en hier kennen we mekaar nog, neemt U dat maar aan

grindbak | 05-02-21 | 11:21
▼ 6 antwoorden verborgen

Brandstof houdt het virus-vuur aan de praat. Haal de brandstof (ouderen, onderliggend-lijders) weg en het is opgelost.

goedverstaander | 05-02-21 | 10:16 | 3

Wat is oud?Begint oud zijn op 50 jarige leeftijd, of 60 jarige leeftijd?Ik ben wel van mening dat wij mensen NIET gemaakt zijn om 80 jaar te worden, eerder maximaal 70.Ondanks dat ik zelf 64 jaar ben geloof ik hier in.

Ben5570 | 05-02-21 | 10:32

@Ben5570 | 05-02-21 | 10:32: Kijkend naar de grafieken naar leeftijd neemt het aantal doden vanaf 65-70 jaar snel toe. Onder die leeftijd heb je niet een hele grote kans aan corona te overlijden. Cijfers van mensen met onderliggend lijden kan ik zo snel niet vinden maar dat weten die mensen (met overgewicht, diabetes, astma, et cetera) zelf ook wel. Als deze mensen beter opletten dan kan de rest haar gang gaan.

goedverstaander | 05-02-21 | 10:58

Ja, er is oversterfte. Er is dan ook een vervelend virus gaande dat ouderen en ongezonde mensen hard raakt. Dat is ook helemaal niet de discussie.
De discussie is of je oversterfte ten koste van alles moet voorkomen. En of dat uberhaupt kan.

C1O2 | 05-02-21 | 10:16 | 5

Dank u. Maar ja, de (westerse?) wereld is een laffe bende. Alleen Zweden doet nog een beetje normaal (wat ook weer uitzonderlijk is). En Texas en Florida.

Upendo | 05-02-21 | 10:30

Nee, dus. We schijnen kost wat het kost allemaal minimaal 80 te moeten worden en schijnen te vergeten dat we allemaal vanaf onze geboorte sterfelijk zijn. De één vroeg, de ander laat. Sommigen te laat, maar da's weer een heel ander verhaal. Het leven is levensgevaarlijk en we kunnen aan heel veel dingen doodgaan. We hebben een groot aantal daarvan kunnen traceren en weten uit te bannen, maar ons lichaam wordt, net als alles wat leeft ook ouder en blijft een ingewikkeld systeem. We hebben een natuurlijke afweermechanisme dat ons al voor talloze zaken beschermt en ook, net als wijzelf, is mee geëvolueerd, maar ook aan ouderdomsslijtage onderhevig is. Maar als dat systeem al (over) belast is met dreigingen en er komt ook net even zo'n virus om de hoek kijken, tja dan bestaat dat risico dat je dood gaat. Of dat dan komt door dat virus of juist die andere kwaal is de vraag. Dus: nee. Oversterfte is van alle tijden en moet je niet ten koste van alles willen voorkomen. Tenzij er natuurlijk een andere agenda bij zit en het wel goed uitkomt om disproportionele maatregelen er op een eenvoudige wijze door te drukken.

Dubbelepunthoofd | 05-02-21 | 10:35

De discussie zou moeten zijn: hoe gaat de zorg de extra belasting in de toekomst opvangen van die tienduizenden ex-patienten die permanente schade aan longen, hart, nieren tec. hebben overgehouden.

Satertje | 05-02-21 | 10:44
▼ 2 antwoorden verborgen

De meeste mensen stierven en sterven in een verpleeghuis. Er zijn daar veel lege plaatsen en de verpleeghuizen lijden verlies, maar er is weinig animo voor een plekje in een sterfhuis, en dus gaan er minder oude mensen dood. Bovendien beginnen de krakkemikkige bejaarden gewoon op te raken. Dus ook deze statistiek zegt weer weinig.

CiTy3 | 05-02-21 | 10:15

Zo lang ze blijven schreeuwen over variaties maar alle cijfers daarover vanuit schattingen komen en geen keiharde rapportages zijn denk ik nog steeds dat er andere belangen zijn om de wereldeconomie kapot te maken.

Ik heb zelf momenteel corona en de symptomen die ik ervaar zijn snotteren en geen reukzin. Heb zelfs geen koorts.
Vechtgenote ervaart zelfde aangevuld met algeheel malaise gevoel als bij een stevige griep.
Waar hebben we het gvd over zeg.

BekiekUtMoar | 05-02-21 | 10:14 | 3

Aah we hebben er weer eentje hoor, de N=1 roeper (nou ja in dit geval N=2)

Quantum Suicide | 05-02-21 | 10:16

Ik heb volgens mijn vriendin helemaal geen smaak. Maar dat heeft dan weer niets met corona te maken.

goedverstaander | 05-02-21 | 10:18

Nee, nee, nee! Niks; het gaat goed!
We gaan allemaal dood!
Stelletje wappies....

Merkwaardeloos | 05-02-21 | 10:14

Die totalen geven een enigzins vertekend beeld. Door de corona crisis overlijden er minder mensen dan normaal aan andere oorzaken dan corona.

MrLahey | 05-02-21 | 10:14 | 2

tja het is goed nieuws, maar helpt het om weer wat vrijheid terug te krijgen?

ikworstelengadouchen | 05-02-21 | 10:14

Tsja, op een gegeven moment is al het dorre hout op..

Wijze uit het Oosten | 05-02-21 | 10:13

Maar wordt de oversterfte door overmatig drankgebruik ook meegerekend?

laurentius | 05-02-21 | 10:12 | 1

of obesitas, diabetes, verkeersongevallen. hart en vaatziekten, kanker?
Misschien fijnstof, asbest, vervuiling, stress?

bij stress moet je dan vooral denken aan artikelen op Geen Stijl.

Mr.Crowley | 05-02-21 | 10:14

Oh, wat een positiviteit allemaal. Het zal wel niet lang gaan duren, eer daar ook de nieuwe rekenmethode van hugo de schoenen op wordt toegepast. Het mag natuurlijk niet te positief worden allemaal. Is niet goed voor 'der hugo und der mark'. Ausweis bitte.... schnell!!!

Paaldanseres | 05-02-21 | 10:12

@Paaldanseres | 05-02-21 | 10:15: Haha.
Oh, nou is het weer een kutkrant.
Gisteren werden ze nog door GS de hemel in geprezen. Vanwege correcte duiding van het aantal dagelijkse positief geteste mensen.

Papa Jones | 05-02-21 | 10:22

Ach ja, dat rivm op het moment dat de donkere wolken uit China vorig jaar op ons af kwamen , beweerden zij doodleuk dat de kans dat dit virus naar Nederland kwam erg klein was.

Huwelijksgeluk | 05-02-21 | 14:09

Yep, oude mensen gaan dood. Door vergrijzing heb je steeds meer oversterfte, als je dat niet corrigeert, en in jaren met een zware griep, een hele hete zomer of corona is de oversterfte nog wat erger. Daar zal een jaar van ondersterfte op volgen zodra alle oudjes hun prikjes hebben gehad.

Hunter S. Thompson | 05-02-21 | 10:11

In 2020 was er bij personen onder de 65 jaar flinke ondersterfte!
In de 25 jaren hiervoor (verder terug gaan de cijfers niet) zijn er alleen in 2019 iets minder mensen overleden.
Zie de cijfers van het CBS.

krokus | 05-02-21 | 10:11 | 6

2020 had de laagste ondersterfte onder de 65 jaar sinds 1996
i.imgur.com/8btv580.jpg
Hoe kan dit? Simpel, de griep is verdwenen om plaats te maken voor corona door virale interferentie. De IFR (infection fatality rate) van de griep is 0.1%, de IFR corona voor mensen onder de 70 is 0.05%, maar boven de 70 is het 0,27%

Corona is minder gevaarlijk voor jonge mensen dan de griep, maar daarentegen gevaarlijker voor mensen boven de 65. De griep veroorzaakte de afgelopen jaren gemiddeld +/- 6400 doden per jaar (RIVM) waaronder dus meer jonge mensen. De griep is geheel verdwenen in 2020/2021, bekijk daarvoor de NIVEL peilstations. Toen corona kwam verdween de griep, 404 doden in 2020 en tot nu nog geen enkel dode in 2021. Je moet dus de levensjaren die gewonnen zijn door de verminderde sterfte in de groep beneden de 65 weer aftrekken van de levensjaren die verloren zijn door de vermeerderde sterfte boven de 65. En ook zou je de gemiddelde oversterfte (6400) door griep van de afgelopen jaren moeten aftrekken van de oversterfte door corona voor een realistischer beeld.

Maar er is vrijwel niemand die het aandurft hierover een discussie te beginnen.

#enpassant | 05-02-21 | 11:35

laagste ondersterfte onder de 65 jaar -> laagste oversterfte onder de 65 jaar

#enpassant | 05-02-21 | 11:37

@#enpassant | 05-02-21 | 11:35: goed onderzoekswerk! En verhelderend. Dan is die angstpsychose dus helemaal nergens op gebaseerd. Ga het eens uitleggen bij Op1, haha

Axolotl | 05-02-21 | 12:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Dan nu nog even een paar winterweken des doods eroverheen. Daarna heeft schudden aan de boom geen zin meer.

Prieelvogel | 05-02-21 | 10:10

Gemierenneuk achter de komma. Alsof 10-20% oversterfte wel erg is. Als die 100-200% is, dan mag je me ermee lastig vallen.

Rest In Privacy | 05-02-21 | 10:09 | 1

Ik, in m’n strakke groene broek voorspel eind dit jaar 20 tot 30% ondersterfte.

Plaktong | 05-02-21 | 10:12

In Engeland hebben ze bekend gemaakt dat ze pas grote versoepelingen doorvoeren als iedereen boven de 50% is ingeënt

Plaktong | 05-02-21 | 10:09 | 5

@Papa Jones | 05-02-21 | 10:12: Dat kan je pas over een paar jaar zeggen. Time will tell.

Plaktong | 05-02-21 | 10:14

@Plaktong | 05-02-21 | 10:14: Paar jaar? Ik hoop er toch dit jaar vanaf te zijn.
Ze moeten nog wel de capaciteit van ziekenhuizen opschalen trouwens. Anders zitten we elke winter in lockdown. Ook mét inentingen.

Papa Jones | 05-02-21 | 10:25

@Papa Jones | 05-02-21 | 10:25: ik denk dat Plaktong bedoelt dat het nog helemaal niet zeker is of de vaccinaties wel zo verstandig zijn. Over een paar jaar zien we pas de eerste langetermijneffecten. Er zijn verschillende medici die voorspellen dat er een aanzienlijke toename van auto immuun ziekten kan gaan volgen als gevolg van de nieuwe vaccinatie methodes.

DeGoedeZaadgever | 05-02-21 | 12:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Het ergste gaat worden dat alle (semi)overheden alle fouten van 2020/21 op "corona" kunnen gooien, dat gaat van Fem met 250 miljoen in het rood t/m alle regionale GGD-baasjes die Huug alleen maar hebben gek gemaakt/tegengewerkt. Het was een akelige, dit keer letterlijk, adembenemende zware griep en bij de eerste filmbeelden van naar adem snakkende mensen/verpleegsters was het leed (wat binnenkort echt begint)
al geschied. De paniek om minimale oversterfte/dood heeft 17 miljoen mensen het leven ontnomen, het ergste gaat nog komen.

grindbak | 05-02-21 | 10:08 | 1

Wil jij niet voor mij praten, aub? Ik ben hartstikke levend.

Ja_hoor | 05-02-21 | 10:09

Je kan een kippenhok nog zo verbouwen, Marmeren vloeren en gouden kranen.

Toch blijft het een kippenhok. Accepteren is soms veel beter.

FLP_du_Stok | 05-02-21 | 10:07 | 1

U vergeet de isolatie, dubbel gaas.

GKJP | 05-02-21 | 10:18

Zo, ik sta op zomertijd.

Proost.

GKJP | 05-02-21 | 10:07

Dat is een slechte zaak, want dan worden de maatregelen onherroepelijk weer aangescherpt. Ja, ik dacht eerst ook dat dit niet logisch is, maar toen hebben Rutte en De Jonge het uitgelegd.

MickeyGouda | 05-02-21 | 10:05 | 3

Veel doden: strengere maatregelen onontkoombaar!
weinig doden: strenge maatregelen lijken te helpen, we gaan er mee door.
He, ik kan kabinetsminister worden!

Nuchternederland | 05-02-21 | 10:09

Grappig, daar dacht ik ook direct aan. Japie is nu al aan het bellen met Markie denk ik.

Torwart | 05-02-21 | 10:09

@Nuchternederland | 05-02-21 | 10:09: Kun je actief academisch ergens geen herinnering aan hebben? Dan zou ik me alvast inschrijven als lid van de VVD/D'66.

Torwart | 05-02-21 | 10:10

Wat heeft die piek in 2019 dan veroorzaakt?
Of heeft Hugo daar ook de cijfers van bijgesteld.

Reden | 05-02-21 | 10:05 | 3

In de grafiek hierboven zie je 2020, niet 2019.

Ik meen me te herinneren dat in 2020 de grote bejaardengenocide speelde, maar moet het even opzoeken.

Glasgow Argus | 05-02-21 | 10:07

2019? Nee joh dat zie je verkeerd. Iemand stootte per abuis tegen de tafel en toen schoot die naald heen en weer. Doorlopen svp....

Torwart | 05-02-21 | 10:08

@Glasgow Argus | 05-02-21 | 10:07: Dat was de 9e golf van de griepepidemie van 2018.

Prieelvogel | 05-02-21 | 10:12

Goed nieuws, en valt het dus nog wel mee met het gevaar van dit virus.
Of is dit al het effect van die 3 prikken op 8 januari?
Leeft die zorgmedewerkster nog?

Nuchternederland | 05-02-21 | 10:04 | 1

Vraag me af of er iemand in charge de keiharde berekeningen maakt van gemiste levensjaren door oversterfte vs gemiste levensjaren door maatregelen....

moonshiner3519 | 05-02-21 | 10:04 | 6

Ik zou wel willen weten bij welke leeftijdsgrens voor toelating op de IC er geen sprake zou zijn van overbelasting.

Alquest | 05-02-21 | 11:19

@Realisties | 05-02-21 | 10:50: Dat is mentaal dor hout, zeker niet erger dan fysiek dor hout, ze zouden de maatschappij iig veel meer gaan kosten dan die bejaarden die nu sneuvelden door covid.

zwellevertje | 05-02-21 | 11:23

@Realisties | 05-02-21 | 10:50:
Ligt aan de tiener. Kan me zo voorstellen dat we heel blij mogen zijn als haagse reltuig de 25 niet haalt.

Graaisnaaiert | 05-02-21 | 11:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Nu wil ik ook deaudt!

overVecht | 05-02-21 | 10:03 | 2

kwestie van geduld

Barkruk2 | 05-02-21 | 11:02

Minder dan het gemiddelde? *wegduikt*

goedverstaander | 05-02-21 | 10:01

Na oversterfte in de categorie oud en zwak volgt vanzelf ondersterfte. Mean-reversion.

Glasgow Argus | 05-02-21 | 10:01 | 9

En in 2e helft van 2019 was er een flinke ondersterfte, wat ook leidde tot oversterfte in 2020.

Realisties | 05-02-21 | 10:48

@emwee | 05-02-21 | 10:05:
Las laatst dat een statisticus verdronken was, in water dat gemiddeld maar één meter diep was.

libertat | 05-02-21 | 11:01

@emwee | 05-02-21 | 10:05:
D66-ers. Die vinden dat zij in het midden zitten (redelijk alternatief) en dus het gemiddelde vertegenwoordigen.

Arachne | 05-02-21 | 13:22
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl