Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Een 'korte' analyse van de plannen van D66

Iemand nam daadwerkelijk de moeite om het racisme-proefballonnetje van Rob Jetten van dichtbij te bestuderen. En uit elkaar te trekken. Nou, kom maar door:

Social

Actieplan "Opstaan tegen racisme" ontleed

Onlangs presenteerde Rob Jetten namens D66 een actieplan tegen racisme (zie tweet hierboven, nog maar eens), met vier punten genaamd "Opstaan tegen racisme", die ik graag met jullie wil doornemen. Voordat ik deze ga bespreken een korte achtergrond over mijzelf: ik ben een "heteroseksuele witte man met privilege". Ik heb een universitaire opleiding genoten en heb een goed inkomen. Sinds ik mag stemmen heb ik altijd aan de linkerkant van het spectrum gestemd, hoewel mijn stem door de jaren heen wel naar het midden is opgeschoven. Ik ben een voorstander van het concept van de EU, maar vind wel dat er een schoonmaak plaats mag vinden. Verder eet ik steeds minder minder minder vlees, woon ik net niet in de Randstad, reis ik veel met het OV (althans, voor de coronacrisis) en ben ik het op veel vlakken erg oneens met de partijen aan de rechterzijde. Ofwel: ik val precies in de doelgroep van D66. In een ver verleden heb ik zelfs op ze gestemd maar dat was meer omdat ik niet wist wat ik anders had moeten stemmen.

Ik heb de afgelopen acht jaar met afgrijzen gekeken naar wat er met D66 is gebeurd: holle retoriek en soundbites in plaats van gedegen onderbouwde stellingen en het in de bek tuffen van de kiezer. Het verbaast mij dan ook totaal niet dat iemand als Kees Verhoeven de Kamer gaat verlaten na de komende verkiezingen, hoewel dat uiteraard toeval kan zijn (ik ken Kees verder niet).

Maar goed, laten we gaan kijken naar de plannen van D66, te vinden op d66.nl/opstaan-tegen-racisme. De website begint al goed met het volgende:

"Je hoeft dat [racisme] niet zelf te ervaren om het te snappen: onderzoeken laten het keer op keer zien. Uitzendbureaus die te vaak zeggen: 'Tuurlijk, geen Turken.' Makelaars, die beloven dat de huurder een witte Nederlander wordt. En wie een Nederlandse naam en een strafblad heeft, heeft nog altijd drie keer meer kans om op sollicitatiegesprek te mogen komen dan wie géén strafblad heeft, maar ook een niet-Nederlands klinkende achternaam."

Dat zijn nogal ferme uitspraken en schokkend indien ze ook echt waar zijn. Nu ben ik wel iemand die van de hoed en de rand wil weten, dus ik ben de onderzoeken ingedoken om te controleren. In het actieplan met de punten staan er een paar gelinkt, dus dat is makkelijk. Laten we eens kijken.

Voor de uitspraak over de uitzendbureaus wordt er bijvoorbeeld gelinkt naar een artikel van het AD. Ik citeer de inleiding:

"Uitzendbureaus willen nog steeds op verzoek discrimineren voor opdrachtgevers, blijkt uit een steekproef in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 4 op de 10 uitzendbureaus gingen in op het verzoek om geen uitzendkracht van buitenlandse komaf te sturen."

Dat zou dus uitkomen op 40%. Dat is fors. Laten we verder lezen:

"Nu blijkt uit een steekproef onder uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij de ABU of NBBU dat een veel hoger percentage bereid is om te discrimineren. Uit dit onderzoek blijkt dat 40 procent van de uitzendbureaus meeging met het verzoek om geen uitzendkracht van buitenlandse komaf te sturen. Een flink hoger percentage dan bij de uitzendbureaus die lid zijn van de brancheorganisaties."

Wacht even. Er wordt dus gezegd dat bij een gedeelte van de uitzendbureaus, namelijk die uitzendbureaus die NIET bij brancheorganisaties ABU en NBBU aangesloten zijn, 40% bereid is te discrimineren. Uit een eerder onderzoek blijkt dat de uitzendbureaus van ABU 13% van de bureaus wilde meewerken aan discriminatie. Dat is nog steeds niet goed, maar wel fors minder dan 40%. Maar om hoeveel uitzendbureaus gaat het dan waarbij 40% wil discrimineren? De website van ABU zegt dat ze 65% van de markt vertegenwoordigen. Recente cijfers voor NBBU kon ik niet vinden, maar eerdere cijfers lijken aan te geven dat NBBU een marktaandeel van zo rond de 20% lijkt te hebben. Dus de hoeveelheid uitzendbureaus waar op verzoek gediscrimineerd wordt is procentueel gezien dus een heel stuk lager dan het artikel doet vermoeden en de inleiding van het AD-artikel is dus een gevalletje "selectief citeren".

In het onderzoeksrapport van MinSZW zelf staat het volgende, op pagina 4:

"Omdat de steekproefgrootte per bedrijfsgrootte niet representatief is, moeten de resultaten voor de verschillende groottes met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De resultaten geven wel een indicatie."

Dus eigenlijk wordt gezegd "dit is niet accuraat, het gaat om het gevoel". Tja. Daarnaast is het niet duidelijk welke vragen er gesteld zijn. Op pagina 13 wordt een "mystery caller" geciteerd:

"Ik vroeg om iemand van Nederlandse nationaliteit, waarop de medewerker heel duidelijk antwoordde dat dat zonder meer mogelijk was."

De vraag die hier bij mij direct op komt is 'Wat wordt er bedoeld met Nederlandse nationaliteit?' Betekent dit "iemand met een Nederlands paspoort" (de definitie van "nationaliteit"), of betekent het iemand met een etnisch Nederlands achtergrond? Het hangt er ook heel erg vanaf hoe het is geïnterpreteerd door het uitzendbureau en ik kan me, hoe fout het ook is, voorstellen dat bedrijven vragen om "Nederlandse nationaliteit" (oftewel Nederlands paspoort). Het is namelijk zo dat als je niet-Nederlanders (dus zonder een Nederlands paspoort) in dienst hebt, je aan de nodige regels moet voldoen, ook als degene via een uitzendbureau voor je werkt. De SZW, dezelfde instantie die dit onderzoek heeft laten doen, heeft namelijk de volgende regels, zie hier . Ik citeer:

"Als er geen geldige vergunning is, dan riskeert u als inlener ook een boete. Heeft het uitzendbureau de vergunning niet aangevraagd? Dan moet u dat alsnog doen bij het UWV of de IND. Een buitenlandse werknemer mag pas beginnen met werken als u of de werknemer de werkvergunning gekregen heeft."

Misschien heeft het uitzendbureau het geïnterpreteerd als "ik wil geen gezeik met allemaal vergunningen van IND, want dat is te veel rompslomp" en niet met "Ik wil geen Turk.". Natuurlijk mag het dan nog steeds niet, maar er is dus een wezenlijk verschil tussen "afkomst" en "nationaliteit". Welke vragen tijdens het onderzoek gesteld zijn, wordt uit het rapport totaal niet duidelijk.

In het hele rapport wordt trouwens niet één keer "Turk" gezegd, en de uitspraak "Tuurlijk, geen Turken." komt rechtstreeks uit de dikke D66-duim. Even zoeken met Google levert welgeteld één (uniek) resultaat op, namelijk D66 zelf. 

Dan de plannen in het document zelf

1. Rechercheurs tegen discriminatie
Dit is interessant. Een paar dingen die ik er uit wil lichten. Er wordt gezegd:

"Het gaat meestal om persoonlijke ervaringen van mensen, en bewijs vinden is lastig. Het gevolg is dat discriminatiezaken vaak niet prioriteit krijgen. In minder dan 5% van de gevallen leidt een aangifte in Nederland tot een strafzaak."

Hier heb ik al meteen een paar vragen, zoals: wat is dan wel een acceptabel percentage van gevallen waarbij een aangifte tot een strafzaak moet leiden? Is dat 10%? 20%? 80%?

Een persoonlijke ervaring betekent helemaal niet dat er daadwerkelijk een strafbaar feit gepleegd is. Dat is aan een rechtbank om te beslissen, niet aan D66 (en ik zie de ironie in deze uitspraak). Soms is het een simpel misverstand en geen strafbaar feit.

Nog een paar vragen: moet het voeren van een strafzaak wel het doel zijn? De gevolgen van een strafzaak kunnen ingrijpend zijn in levens (o.a. het krijgen van een strafblad) en is niet iets waar licht over gedacht moet worden. Interessant is dat het OM zelf meer en meer in lijkt te zetten op mediation, ook in gevallen van discriminatie, zoals bijvoorbeeld hier te lezen op pagina 16/17.

Nog een vraag: wat is er in de overige 95+ procent van de gevallen eigenlijk gebeurd? Zijn de partijen er zelf uitgekomen? Is er niets gedaan? Antwoord 2 in het rapport dat D66 zelf aanhaalt is wat dat betreft erg verhelderend. Een paar citaten:

"Bij het overgrote deel van meldingen van discriminatie bestaat geen daderindicatie. Bij deze zaken kan het OM niet overgaan tot vervolging." Dat lijkt me duidelijk: als je niet weet wie de dader is, kan je geen strafzaak beginnen.

"Verder komt het voor dat meerdere bij de politie geregistreerde incidenten en/of opgemaakte processen-verbaal betrekking hebben op één verdachte." Oftewel: één persoon kan meerdere mensen gediscrimineerd hebben, waarmee het racisme in Nederland ook in een andere verhouding komt te staan. Zonder de eventuele ernst van die incidenten te willen wegwuiven: Het aantal incidenten is groter dan het aantal daders.

"Ook kan het zijn dat een incident door de politie als discriminatie wordt geregistreerd, maar het, na bespreking met het OM, geen strafbare discriminatie blijkt te zijn." Ook dat lijkt me weer duidelijk: als er geen strafbaar feit is gepleegd, dan kan je ook geen strafzaak beginnen.

Uit hetzelfde rapport (vraag 2):

"Hoe verklaart u dat ruim 3.600 meldingen van discriminatie in 2013, waaronder 1.600 aangiftes, slechts tot instroom van 88 discriminatiefeiten c.q.  83 discriminatiezaken bij het Openbaar Ministerie leidde?"

Dat komt neer op 10 meldingen per dag, en iets meer dan 4,5 aangiftes per dag. Hier zitten dus ook dubbele meldingen bij (als in: meerdere meldingen tegen dezelfde persoon).

Om het in perspectief te zetten is het de moeite waard om het eens te vergelijken met meldingen van bijvoorbeeld diefstal, of gewoon met alle geregistreerde misdrijven: dat loopt richting het miljoen totaal.

Even verder wordt in het document van D66 gezegd: "Met speciale discriminatierechercheurs kan de politie vriend zijn in de strijd tegen diepgeworteld racisme", en wordt er een voorbeeld uit Frankrijk aangehaald: "De bedreiging vanwege iemands ras of de mishandeling omdat iemand hand in hand met een partner van hetzelfde geslacht liep wordt zo van een ‘gewone’ bedreiging of mishandeling een haatmisdrijf."

Nu beginnen de dingen wel heel erg door elkaar te lopen. Gaat het om racisme? Gaat het om discriminatie? Zijn homo's een ras? Om even terug te komen op de eerdere cijfers, hoeveel van de 3.600 meldingen gingen eigenlijk om "diepgeworteld racisme" en hoeveel om bijvoorbeeld geweld tegen homo's? Het Wetboek van Strafrecht heeft het als het over discriminatie gaat over "wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap". Dat is dus veel meer dan alleen racisme, maar D66 veegt het allemaal op één grote hoop.

Wat D66 hier doet is de indruk wekken dat de 3.600 meldingen en 1.600 aangiftes van discriminatie allemaal valide meldingen van diepgeworteld racisme zijn die tot een strafzaak (en eventueel een veroordeling) hadden moeten leiden. Daarop heb ik maar één woord: vals.

Daarnaast zijn er vorig jaar weer bezuinigingen doorgevoerd bij de politie waardoor zulk soort racisme-rechercheurs niet uit de huidige budgetten betaald kunnen worden. Er zal ergens geld vandaan gehaald moeten worden.

2. Een boete op ongelijke kansen
Dit is grotendeels al eerder behandeld bij de behandeling van de website, maar nog even een puntje dat ik er extra uit wil lichten:

"Voor de woningmarkt gaan we hetzelfde doen. Professionele verhuurders, makelaars en andere bemiddelaars wordt gevraagd een aanpak te hebben die discriminatie bij verhuur voorkomt. Frequent onderzoek door mystery guesting wordt ingezet om te controleren of verhuurders, bemiddelaars en makelaars discriminatie toestaan of in de hand werken. Naar model van de boete op discriminatie op de arbeidsmarkt komt hier een straf tot 10.000 euro op te staan."

Het gebruik van "mystery guests" is een niet-onomstreden middel en kan mogelijk uitlokking tot gevolg hebben, zeker als er niet goed toezicht gehouden wordt. Zie bijvoorbeeld deze UvA-scriptie, sectie 2.3, hoe de Nederlandse Zorgautoriteit hiermee eerder al de fout in is gegaan.

3. Een stage zonder 49 afwijzingen
Met dit punt is op zich niet zo heel veel mis in mijn ogen, maar dat kan ook domweg komen omdat het al bestaand beleid is, dus het is wel een beetje pronken met andermans veren. Ik vind het jammer dat er ook verwijzingen naar een Duits rapport worden gemaakt om daarmee aan te kunnen tonen dat er iets in Nederland mis zou zijn.

4. Politie voor iedereen
Hier haalt het voorstel van D66 niet eens het niveau middelbare school. Het begint eerst met:

"Feit is dat politiegeweld tegen ongewapende Nederlanders met een migratieachtergrond veel minder vaak voorkomt dan in de Verenigde Staten. Het aantal incidenten waarbij een arrestant of verdachte door toedoen van politieoptreden overlijdt is te klein om conclusies uit te kunnen trekken."

Maar daarna: "En toch is het opvallend dat het bij politieoptreden met dodelijke afloop ook in Nederland, een land waar 86% van de bevolking wit is, doorgaans gaat om mensen met een migratieachtergrond." Met een verwijzing naar algemene CBS-statistieken van hoeveel mensen met een migratieachtergrond er in Nederland wonen, wat compleet nietszeggend is.

Cijfers heb ik niet, maar schattingen van cijfers wel. In het artikel staat: "Actiegroep Control Alt Delete onderzocht dat in 2017 zeven mensen door toedoen van politie omkwamen in ons land." Zeven personen, daar kan je inderdaad geen conclusies uit trekken. Dus waarom dat "En toch" dan? Het is een arbitraire gevolgtrekking die nergens op is gestoeld.

Ook de D66-bewering "een land waar 86% van de bevolking wit is" is domweg NIET WAAR. In de link die er bij staat, wordt verwezen naar de statistieken van CBS. In deze statistieken wordt gerept over "Niet-westerse achtergrond" maar dit betekent niet automatisch "wit". De definitie die het CBS aan houdt is als volgt:

"Bij personen met een migratieachtergrond is onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse en een niet-westerse achtergrond. Personen met een westerse achtergrond hebben als herkomstland één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië. Personen met een niet-westerse achtergrond hebben als herkomstland één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië en Turkije. Binnen de huidige definitie vormen Indonesië en Japan een uitzondering. Zij worden op grond hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie tot de westerse landen gerekend. Het gaat vooral om personen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren, respectievelijk werknemers van Japanse bedrijven en hun gezinnen. "

Oftewel, bij de "witten" zijn alle Japanners en mensen uit Nederlands-Indië en Indonesië dus ook meegerekend, evenals bijvoorbeeld zwarte Amerikanen. Daarnaast hebben de cijfers over migratieachtergrond alleen betrekking op de eerste en tweede generatie. Over latere generaties zegt het CBS het volgende:

"Personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn, maar van wie ten minste één ouder een migratieachtergrond heeft, behoren tot de zogenoemde derde generatie. Mensen die tot deze generatie behoren, hebben per definitie een Nederlandse achtergrond."

Oftewel, de "86% witte mensen" bevatten ook migranten van de derde generatie, zwarte Amerikanen, Japanners en Indonesiërs. D66 gebruikt data van het CBS, snapt niet wat deze data betekenen, maar trekt wel conclusies. Dat is echt heel erg slordig.

Tot slot over politiegeweld: dit is geen groeiend probleem. Sterker nog, het daalt al jaren in Nederland.

Samenvattend: dit document is broddelwerk

Bol van onwaarheden en aannames, zonder goede onderbouwing en een serieus politicus onwaardig. Natuurlijk zal er gezegd worden dat het "slechts plannen zijn" en niets definitiefs, maar als je zelfs de basisideeën niet goed kunt onderbouwen zonder zulk soort simpele fouten te maken dan moet je je serieus afvragen of je het wel zo zou moeten doen. Doe eerst je huiswerk maar eens goed en probeer het dan nog eens.

Dan is de grote vraag: hoe moeten we dit document duiden? Is het een serieuze poging om verandering te weeg te brengen of is het alleen iets om in de aanloop van de verkiezingen in 2021 goed mee te kunnen scoren? Persoonlijk denk ik dat het toch echt het laatste is, want dit soort ideeën echt omzetten in concreet beleid zal zeker de nodige jaren duren.  Ik zie Rob Jetten dat niet halen, en de huidige inhaak-ophef duurt ook zo lang niet. Wat het denk ik wel tot gevolg gaat hebben is dat de rechtervleugel van D66 en masse over zal lopen naar VVD of CDA... en ik zal er geen minuut van wakker liggen.

Reaguurder ZOMG

Reaguursels

Inloggen

D66 drijft op populisme, niet op feiten.

Tee Of Cup | 15-06-20 | 13:03

Vroeger hoorde je voorstanders van de multiculti samenleving vaak zeggen dat vooroordelen jegens allochtonen gebaseerd waren op onbekendheid. Gezien het feit dat discriminatie vooral veel wordt gemeld in gebieden waar relatief veel mensen met een (Noord-)Afrikaanse achtergrond wonen zou je eerder het tegendeel geloven. Nog een tijdje geleden een op zich heel aardige dame op het werk op proef gehad, zwaar in de sluiers en vervolgens heel veel gezeur, want dit mocht niet van het geloof en dat mocht niet van het geloof. Zag gelukkig zelf in dat het niks werd, maar de volgende keer laat je het wel om zo'n persoon een kans te geven. Gewoon om veel geouwehoer te besparen.

jochum1980 | 15-06-20 | 11:04

Vriendin, manager in uitzendbranche: "Marokkaan' staat bij een uitzendbureau gelijk aan 'komt niet opdagen op eerste dag'. Als uitzendbureau wil je je klant graag goed van dienst zijn. Dat de goede onder de kwaden lijden, dat moeten die Marokkanen dan zelf maar eens met elkaar bespreken, nietwaar?

Punksmurf | 15-06-20 | 09:27 | 1

Marokkanen komen uit Afrika. Daar is het collectief, i.t.t. Europa, doorgaans nog belangrijker dan het individu. En daarom is zelfreflectie, de hand in eigen boezem steken, in de spiegel kijken, iets wat voor de meesten te hoog gegrepen is.

Zenzeo | 15-06-20 | 10:03

Waarom zou je een kat op het halal spek binden. Als de tussenpersoon niet aan 'geen Turk' verzoeken mee wenst te werken verdient ie niets. De tussenpersoon handelt louter naar de wensen en belangen van de inhuurde / verhuurder, dat maakt de tussenpersoon geen racist. De inhuurde / verhuurder overigens ook niet per se.

_pacman_ | 15-06-20 | 08:30 | 1

Spek is haram...

Canis.bonus.es | 15-06-20 | 08:53

Het us broddelwerk van een valse nicht, zoals zelf wel vliegen en een label F woning.
Anderen (onterecht) de maat nemen en goedkoop scoren over de rug van onschuldige hardwerkende burgers. Robje is hier keihard aan het discrimineren en aan het polariseren. Deze nicht blust met olie.

boerk | 15-06-20 | 08:08

Actiegroep control alt delete? Klinkt als een betrouwbare bron (lol). Zeven mensen door politiegeweld? Politiegeweld zegt al niets over racisme, maar namen en rugnummers aub. De enige waarvan ik weet dat er mogelijk een vooroordeel in het spel was, was Mitch Henriquez. In 2015. Feiten en links, niet zo’n gelukkige combinatie. Links en elkaar napapegaaien overigens wel

Rest In Privacy | 15-06-20 | 07:43

Het aannemen van een werknemer kost een ondernemer tussen de 10-50 duizend euro, afhankelijk van functie. Werving en selectie, opleiding, proeftijd etc.
Het is dus logisch dat een ondernemer het financiële risico zo klein mogelijk probeert te houden door goed te selecteren aan de poort.
Als de overheid zegt ok wij betalen dat wel indien het fout gaat dan zullen de ondernemers best wel wat meer risico nemen aan de poort. Zolang de ondernemer 100% verantwoordelijk blijft, dan f.ck U overheid en D66!

allesofniks | 15-06-20 | 04:17

Is ook wel een beetje onhandig voor sommige werkgevers. Een maand lang je moslimwerknemers minder scherp want overdag niet moegen eten/drinken, en dan allemaal tegelijkertijd twee dagen vrij voor Suikerfeest. Natuurlijk buiten normale vakanties en vrije dagen om.

Niek1582 | 15-06-20 | 03:48

Je suis blanc. Punt. Next topic.

Kinkfactor | 15-06-20 | 02:51

D66 is een clubje geworden voor enge globalisten en aanhangers van het 4e rijk.
U welzijn is van een ondergeschikte zorg voor deze partij.
Rob z’n zogenaamde zorgen over het vermeende racisme in Nederland is slechts een offensief om zieltjes / zeteltjes te werven bij de zorgwekkende grote kudde naieve schapen.
Nederland moet zo snel mogelijk opgeheven worden.

Datgingniegoed | 15-06-20 | 00:31 | 1

En dat terwijl hij in het 3e rijk reeds verwerkt was geweest in een concentratiekamp, ook Jetten heeft last van zelfhaat. Veel zelfhaat...

BadPatNL | 15-06-20 | 08:19

Feiten volgen het geloof. Zo'n beetje overal behalve een laboratorium of de wiskunde. Feitjes als schaamlappen. Pas als het veilig is ze te laten vallen, zal men ze laten vallen. Als je wilt winnen moet je meer onzin met meer kracht verkopen. Dat is hoe het meestal werkt in de wereld. De waarheid kan later alsnog geïmporteerd worden. Als luxe, net als liefdadigheid of compassie.

GeenAccount | 15-06-20 | 00:20

Dat D'666 alleen vreselijk holle retoriek uitkraamt vertelde mijn onderbuik al wat langer maar hulde voor u, dat u het allemaal heeft uit zitten pluizen. Hoe fijn zou het zijn als meer mensen dit zouden lezen.

dikketietenhardetepl | 15-06-20 | 00:06

Echt, walgelijke lelijke klote Jetten. Misschien gaat er eens iets hards en zwaar overheen, hebben we er geen last meer van!

AMX pri | 15-06-20 | 00:00

Hahahaha, deze auteur gelooft nog steeds dat het om de feiten gaat.

Beter opletten knul, dit heeft allang niets meer met feiten te maken.

Marowi | 14-06-20 | 23:43

Al die geregiseerde fophef is om U zand in de ogen te strooien.

revolte | 14-06-20 | 23:14

"Voordat ik deze ga bespreken een korte achtergrond over mijzelf: ik ben een "heteroseksuele witte" en toen was ik al klaar. Niet gelezen dus.

e_abbastanza | 14-06-20 | 23:03

"Ik ben een voorstander van het concept van de EU" Dat hoor ik nu al jaren, en dat wordt iedere keer beargumenteerd met etherische uitspraken zoals economisch voordeliger, eeuwigdurende vrede, multiculturalisme is een must en nationalisme is fout, kortom ideële uitspraken die over de vernietigende consequenties van een dergelijke onrealiseerbare wereld heenwalsen. Zoiets kreeg ik heel lang geleden altijd al te horen als ik zei dat ik geen kinderen wilde: Je moet ze gewoon nemen, dan zul je zien dat het geweldig is. En als dat dan niet zo heerlijk bevredigend en geweldig is, zoals men dat bij de meerderheid van de ouders kon en kan zien die achteraf toch wel heel anders denken? Je zit er dan mee en je kunt niet meer terug. Datzelfde zie je hier met de EU ook; onverenigbare volken en mentaliteiten moeten gedwongerwijze in één dwangbuis geperst worden, ongeacht de consequenties, want leve het idealisme.

Iets wat goed werkte, in West-Europa de EEG die een co-operatie was van verantwoordelijke landen met een vooruitgang maar tevens het behoud van individueel-nationale sociale waarden, rechten en vrijheden, die in ieder land over honderden jaren verworven waren, werd bij het grofvuil gezet en er werd een gedwongen unificering voor in de plaats gebracht. Die brengt een sociale en economische nieuwe realiteit met zich mee die in het voormalige Oostblok al ruim heeft laten zien dat het niet kan functioneren. Als het individu daarbij niet op alle gebieden openlijk meedoet wordt die persoon hardhandig sociaal en economisch vernietigd, net zo als in de tweede helft van de vorige eeuw in de z.g. socialistische landen. Angst regeert, vanaf het laagste sociale niveau tot de hoogste intellectuele kringen, want iedereen wordt afgestraft in een door een paar brutalo's opgelegde egocentrische dwang. Alle Menschen werden Brüder, een geweldige slogan die zo heerlijk naar een systeem leidt met een niet al te lange levensduur en waaraan uiteindelijk alleen gewelddadigheid van een revolutie een einde zal maken. DDR 1953, Hongarije 1956 en Tjsechoslowakije 1968 komen terug.

zbb | 14-06-20 | 22:50 | 3

In de E E G zaten ook al Frankrijk en Italië dus of de oude E E G zo'n goed idee is?

berg545 | 14-06-20 | 22:55

@berg545 | 14-06-20 | 22:55:
Het wezenlijke verschil was dat ze niet een gemeenschappelijke munt hadden.

Datgingniegoed | 15-06-20 | 00:15

@berg545 | 14-06-20 | 22:55: De EEG was op economisch gebied en als ze niet mee konden/wilden komen, moesten ze daar zelf voor opkomen en werd dat niet door de anderen betaald.

zbb | 15-06-20 | 00:19

Noem dat maar kort... Helemaal is ZOMG er daarentegen toch niet. Wat mij namelijk opvalt aan mensen ter linkerzijde is dat zij doorgaans stellen te genieten van een universitaire opleiding of dat in het verleden hebben gedaan. Over enige inzet van henzelf of verrijking voor de wetenschap hoor ik dergelijke pochers, waaronder dat blonde stads-Friezinnetje van het AD, nooit.

Op wat gesjeesd volk na, welk zich hoofdzakelijk rondom de Amsterdamse grachtengordel concentreert, is het ook niet echt bewonderenswaardig dat ZOMG tot de ontdekking komt dat wat de politiek vooruitgang noemt gelijkstaat aan het inleveren van levenswerk. Werkelijke patriotten zijn degenen die zich van begin af aan niet gek hebben laten maken door het levenswerk van hen die ons voorgingen in te willen pikken. Mensen als ZOMG blijven hun hele leven toch gaan voor dat wat het meest winstgevend lijkt te zijn. En dat is best armoedig.

Pierre Tombal | 14-06-20 | 22:29

Misschien moeten we gewoon Den Haag vernieuwen.. want alle andere partijen zijn geen haar beter..
begin eens met normale antwoorden.. geen riedels geschreven door pr piemels maar eerlijke mensen.. alles open en bloot.. wetten en regels normaliseren. Vlaktax. Geen subsidies meer. En een sobere eenvoudige overheid. Referendum bij ingrijpende en grote beslissingen. (Euro/Europa/redden van banken) etc etc

David000000007 | 14-06-20 | 22:24 | 1

Vergeet niet: de OZB vervangen door een ingezetenenbelasting! Wat dat circus van de WOZ kost is niet te filmen. Bovendien biedt de WOZ de wethouders een gouden kans om de taxatiebedrijfjes van hun vriendjes te bevoordelen. Met een transparante ingezetenenbelasting is alles dat in één klap afgelopen.

MAD1950 | 14-06-20 | 22:40

Ik wil nog even inhaken op het punt over meer doden bij mensen migratieachtergrond/ allochtonen door politiegeweld.
Net als in de VS kijken ze hier niet naar alle cijfers om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een “opvallende” situatie.

We moeten namelijk ook naar de criminaliteitscijfers kijken. Wat blijkt, in de VS zijn de
Afro-Amerikanen zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers,

In Nederland zijn mensen met een migratieachtergrond zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.

Dan komen ze dus ook vaker in aanraking met de politie en is het dus ook logisch dar ze omkomen als gevolg van politieoptreden.

Kijken we dus echt naar de cijfers dan tonen die juist aan dat er GEEN sprake is van onevenredig meer doden door politiegeweld.

U mag verder zelf kiezen of D66 (en de media in de VS) en hun achterban te dom is om dit te begrijpen, of dat D66 bewust te mensen voor zit te liegen en ze dus specifiek mikken op domme mensen om op D66 te stemmen.

Het enige feit dat we dus uit dit stuk kunnen halen is of 1 dat D66 dom is, of 2 dat ze bewust mensen voorliegen.

DerUnterMensch | 14-06-20 | 22:12

"In minder dan 5% van de gevallen leidt discriminatie tot een strafzaak".
Ja duh.
Google eens op de percentages strafzaken in gevallen van diefstal, beroving, mishandeling of verkrachting. Alleen de strafmaat ligt nog onder de oplossingspercentages; in dit land waar zelfs daders van (seksueel) geweld vaak wegkomen met een foei-gesprek of een boete.
Los eerst de echte problemen maar eens op.

En dan over irrelevante non-issues als "discriminatie".
De aanpak van gedachtendelicten is onwenselijk omdat dat nu al leidt tot willekeur. Enkele voorbeelden;
- onze overheid doet ondanks grondwetsartikel 1 aan "positieve discriminatie";
- onze overheid verplicht ook bedrijven tot die "positieve discriminatie";
- "minder Marokkanen" is strafbaar, maar "minder Polen" mag wel;
- "Marokkanen vernederen" en "etnisch monopolie op overlast" mag ook, mits PvdA;
- etc.

Dit soort wetgeving gaat dus niet gebruikt worden om echte discriminatie aan te pakken, dat blijft overheidsbeleid. Dit dient uitsluitend om dissidenten monddood te maken. Niet voor niets hanteren zowel politiek als MSM al decennialang een voortdurend veranderende reeks definities van "racisme" aan. Zogenaamd kunnen alleen blanke mannen racistisch zijn; maar regelmatig worden ook zwarte vrouwen als Hirsi Ali en Candace Owens als white supremacists weggezet. Omdat ze tegen steniging, of tegen rassenrellen zijn.
Zonder duidelijke definities is strafwetgeving onwenselijk.

Bij gedachtendelicten is zowel schuld als onschuld bijna niet te bewijzen, dus moet je dat ook niet willen. Concentreer je op de aanpak van bewijsbare, èchte misdaden.
Elke aflevering van Opsporing Verzocht laat zien dat daders van excessief geweld relatief vaak allochtoon zijn, en hun slachtoffers relatief vaak autochtoon. Is dat racisme?
Waarschijnlijk wel, maar dat is nauwelijks te bewijzen.
Dus moeten we daar ook geen tijd aan verspillen. Pak dat geweld keihard aan, niet de eventuele mogelijke gedachte daarachter. Dat is ook een principekwestie; is het minder erg om iemand "zomaar" dood te trappen, dan om dat uit racistische motieven te doen?
"Ach, het was een geintje, het was niet racistisch bedoeld, edelachtbare".

Er zijn christenen die vinden dat ik naar de hel ga omdat ik atheïst ben. Ik kan daar geen moment wakker van liggen. Totalitaire religies als islam en socialisme leren hun aanhangers zelfs dat ik om mijn ongeloof actief naar de andere wereld geholpen mag worden. Dat bevreest mij wel, maar zolang zij niks strafbaars doen kunnen ze daar ook niet voor bestraft worden.
Stel dat ik als blanke dusdanig snel zou radicaliseren dat ik over 20 jaar bijna half zo racistisch zou zijn als Gloria Weker altijd geweest is. Moet dat dan bestraft worden?
Is Wekker eigenlijk ooit bestraft vanwege haar racistische folders en boekjes?

Niet?
Precies; willekeur dus.

Dandruff | 14-06-20 | 21:24 | 1

Mooie bijdrage! Bedankt.

Het brein erachter | 14-06-20 | 23:23

Goed verhaal, herkenbaar! Ik vraag me af waarom er in godesnaam geen partij is die de stem van dit "redelijke, genuanceerde midden" vertegenwoordigd.

Sylvaneth | 14-06-20 | 21:17

de plannen van D66: stelen van de rijken en geven aan de armen

Troumoetblijcken | 14-06-20 | 21:14

Beste artikel op GS in tijden. Props voor de auteur.
Niet dat de doelgroep die D66 wil aanspreken boodschap zal hebben aan feiten en ratio. Het is evident dat de partij vol inzet op identiteitspolitiek. En dat zou ik niet als naïef willen typeren, maar simpelweg als kwaadaardig. Hopelijk wordt dat bij de volgende verkiezingen afgestraft, maar ik vrees met grote vrezen dat het wel eens kan aanslaan bij de deugende kiezer.

Een paard | 14-06-20 | 20:57

Arib Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal , Aboutaleb Burgemeester van Rotterdam, Frenk Rijkaard bondscoach, Jesse Klaver fractievoorzitter, Humberto Tan Zilveren Televisierster, Sonja Barend Award: institutioneel racisme is dus een nee. Het is aantrekkelijk met de SJW-hype en BLM beweging mee te liften maar dan wel met zuivere argumenten en een degelijk plan geen holle retoriek en praatjes voor de vaak.

AlexanderVissers | 14-06-20 | 20:01 | 3

en Sylvana Simons bij DENK om je te bescheuren

Zuster01 | 14-06-20 | 20:21

en zwarte piet als pakjesdrager
en de zelfbenoemde braboneger als cabaretier

swassannuf | 14-06-20 | 22:41

Over de rotzooi in Die stad aan de Amstel na het dam debacle word nog iedere dag geouwehoerd maar over die demonstratie in Die andere grote stad horen we niets meer dus daar is he blijkbaar goed opgelost

berg545 | 14-06-20 | 23:02

Stuk om door een ringetje te halen. Puik werk, hulde!

TmC | 14-06-20 | 19:53

En zo wordt alles gemanipuleerd om tot de gewenste uitkomst te komen. Het is bijna crimineel.

Nehemia | 14-06-20 | 19:50

Top, ZOMG, fijn onderbouwd! Dank voor uw moeite en het delen...

Canis.bonus.es | 14-06-20 | 19:47

Goed verhaal, meeste journalisten halen hun neus op voor wat onderzoek doen. De partij D66 is met Hans van Mierlo overleden, en overgenomen door schijnheilige "beroepspolitici" zoals Alexander Penthouse, die zich er niet voor schamen om alles bij elkaar te liegen.

Terug naar het onderwerp; kunnen we een keer gaan praten over gelijke plichten, en dan pas over gelijke rechten ? Het lijkt nu dat mensen die zielig zijn, geen plichten hebben, en alleen maar rechten. Dus mensen die niet zielig zijn, met name witte mannen, hebben dus meer plichten dan rechten...

M13 | 14-06-20 | 19:46

Dit is dus dat populisme waar u zo veel over hoort de laatste jaren. Jetten en Klaver, het nieuwe komische duo van de onvolkomen waarheden. Springen op iedere mediatrein om aandacht te genereren.

johoost | 14-06-20 | 19:41

Ik kan er niets aan doen, maar de emotie aan mijn kant is bij hem altijd echt z'n kop eraf trekken. Puur omdat ik het huichelachtige, quasi-betrokken, opportunistische gedoe niet meer kan aanzien. Beetje gratis anti-racist zijn en het merendeel van je bevolking een beetje omlaag trekken op onze kosten. Kutjong.

Claude_Vieaul | 14-06-20 | 19:38

Tweet van een week geleden.
Toen al kon je direct tot de conclusie komen dat Jetten wil meeliften op de racismeHype.
Populistisch geslijm.
Verder lekker beknopt uiteengezet door ZOMG. Dank je wel.

Ruimedenker | 14-06-20 | 19:37

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat zo’n 75% van de criminaliteit gepleegd wordt door niet-witte mensen. Zou best een verklaring kunnen zijn voor verhoogde alertheid bij de politie. En die zeven doden door racistisch politiegeweld? Namen en rugnummers graag. Weet alleen van Mitch en de vraag blijft of dat iets met kleur te maken heeft gehad. Maar goed, zal allemaal wel wit privilege zijn om langs logische lijnen te denken. Waarvoor geen excuus

Rest In Privacy | 14-06-20 | 19:34 | 6

Zeven doden door politiegeweld. Het kleurtje is voor zover ik gelezen heb niet bijgehouden.
Gek woord ook, politiegeweld. Alsof het uit de lucht komt vallen. Gewelddadig ingrijpen door de politie is vast te lang, maar dekt beter de lading.

nietoftochwel | 14-06-20 | 21:28

Een van de agenten die bij de dood van Mitch was betrokken was zelf een Antilliaan. Dus vast geen white supremacist.
Het verwijt "racisme" was en is uitsluitend bedoeld als excuus voor rellen, pogroms en dodelijke aanslagen.

Dandruff | 14-06-20 | 21:36

@feitenpliesie: het gaat om 7 doden door politiegeweld in totaal! Heel erg weinig dus. Daardoor kan je over die 7 ook geen conclusies trekken.

Het brein erachter | 14-06-20 | 23:29
▼ 3 antwoorden verborgen

Nederlanders zijn nooit racisten geweest. Daarvoor is het een te naïef volkje. Naïeve mensen kun je echter wakker schudden. En dat is wat er nu gebeurt.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:36

Inderdaad, Brendan O’Neill zegt vaak dat linkse politici en linkse media constant de behoefte hebben om voor ons te denken en in te vullen hoe wij denken en wat daar mis mee is.
De totale arrogantie van linkse elitaire mannetjes en vrouwtjes die vaak zelf in een bubbel leven, zich omringen met enkel gelijkgestemden, niet open staan voor andere opvattingen.
Maar wel vinden dat “wij” bevooroordeelde opvattingen hebben.

Fele | 14-06-20 | 19:54

Uitzendbureaus die te vaak zeggen: 'Tuurlijk, geen [vul maar in] ....
Is dat racisme of opgedane ervaring ?

Der Schnitzeljäger | 14-06-20 | 19:33 | 1

Precies. Als er nou eenmaal een volkje is wat steevast de magazijnen leegjat dan trap je daar niet meer in. En zo is het.

anti-fatwa | 14-06-20 | 20:13

Ik heb er schoon genoeg van! IEDEREEN een makkelijke naam!
Hoe moeilijk kan het zijn? Of hoe makkelijk?

Mr_Natural | 14-06-20 | 19:33 | 1

Zo moeilijk zijn die namen toch niet, we hebben al jaren een naam fier bovenaan onze op geboortelijst staan. Mo, lekker kort en simpel.

johoost | 14-06-20 | 19:43

Rob Jetten, levert net als de Marokkaan Feras geen enkele positieve bijdrage aan de saamhorigheid in Nederland!

Lexus01 | 14-06-20 | 19:32 | 2

Een intrigant noemen we zo iemand. Komt ook vaak van buitenaf.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:39

Tja, die Klaver gisteren over excuses. Aan wie, door wie en welk probleem denkt hij daarmee op te lossen? Dat prekerige toontje van hem, beetje Rutte complimenten en tips geven. De snotneus. Zo pedant.

nietoftochwel | 14-06-20 | 21:31

Weet iemand waar Ongebluste Kalk is? Ik mis die 'trol tegen wil en dank'.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:32

Het grootste probleem met het hedendaagse 'racisme' is dat het meestal geen racisme is, maar wel als racisme gevoeld wordt door daarvoor ontvankelijke types. Daartegen helpt politie niet, ze moeten een psychiater hebben.

Guido | 14-06-20 | 19:31 | 1

Veel van de voorbeelden die aangehaald worden, lijken inderdaad niet om echt racisme te gaan. Het zijn vaak vervelende opmerkingen met iets met zwart. Zoals vetklep zeggen tegen een dik persoon. En tegenwoordig vindt zelfs de "braboneger" dat het woord neger al niet meer mag, tsja.....

Het brein erachter | 14-06-20 | 23:45

Kort om, de klachten van allochtonen krijgen veel meer gewicht dan de klachten van autochtonen

Abu Bachouca | 14-06-20 | 19:30 | 1

Ja natuurlijk, logisch toch?

anti-fatwa | 14-06-20 | 20:14

Hoe diep mijn racisme geworteld is weet ik niet, maar zolang ik daarmee niemand benadeel ben ik niet strafbaar en is die vraag irrelevant. D66ers met Jetten voorop moeten de betekenis van de begrippen 'racisme' en 'discriminatie' nog maar eens goed bestuderen. Ze zijn denk-lui en gaan duidelijk mee in het populaire modeverschijnsel om domweg overal het predicaat 'racisme' op te plakken. Let's call a spade a spade, not a gardening tool. En steun FvD en PVV. Voor de zekerheid.

isitsoornot | 14-06-20 | 19:30

D'66 en broddelwerk, goh wie had dat nou verwacht ?

MarkyS | 14-06-20 | 19:28

Ik ken maar één groepering die minder waarde hecht aan feiten en kennis dan de linkse kerk en dat is de kerk van allah. Verder vinden beide dat je je gewoon moet onderwerpen aan de fantastische inzichten die hun ideologie je biedt. Beiden mogen van mij bij het grof vuil.
Goed verhaal trouwens.

Blauwpetje | 14-06-20 | 19:28

Goh. Eerst linksig stemmen, dan midden. Hij komt er achter dat ook midden zwak is. Ik zou zeggen, schuif nog n plekkie naar rechts op.. als daar gelovigen zit nog maar iets doorschuiven. Komt vanzelf goed.

BenDeLier | 14-06-20 | 19:19

Goeie analyse overigens.

Ivoren Toren | 14-06-20 | 19:17

Koptekst: "Een derde van de Amsterdamse makelaars is bereid te discrimineren op afkomst bij de verhuur van een huis." Wow, EEN DERDE! Maar lezen we even verder: "Zij belden makelaars om de verhuur te regelen, maar gaven daarbij wel aan dat ze liever geen allochtone huurder in het huis wilden. Van de 41 makelaars die aan de lijn kwamen, bleek een derde bereid om gehoor te geven aan dit discriminerende verzoek". www.parool.nl/amsterdam/alleen-nederl...

Oftewel, die koptekst is dus al misleidend, want die 41 zijn bij lange na niet het totaal aan makelaars. Daarnaast zou ik graag de details van dit onderzoek willen weten, zoals hoe het gesprek precies is gegaan. Tevens zou ik willen weten wie, waarom, en hoe deze 41 makelaars geselecteerd heeft. Willekeurig? Waaruit blijkt die willekeur. Of moet ik dat maar gewoon aannemen? Als de onderzoekers (van instituut Rigo) dit niet kunnen aantonen, dan ben ik genoodzaakt om de optie open te houden dat er bewust geselecteerd kan zijn, om gericht de resultaten te beïnvloeden, omdat men van tevoren al enige kennis heeft van bepaalde makelaars, en opzettelijk de ene wel, en de andere niet belt. Ik zeg niet dat het zo is gegaan, enkel dat het zo zou kunnen zijn gegaan.

Of dit: "De helft van de makelaars gaf er blijk van dat ze wisten dat dit verzoek niet in de haak was". Licht zo'n argument eens toe, dit is slechts een eindconclusie, maar ik heb geen idee waar het op gebaseerd is.

Sowieso, deze uitslag hoeft nog niet direct op racisme te duiden, want klant is koning, en wellicht hadden de makelaars exact hetzelfde gereageerd als er werd gevraagd "Graag geen persoon met huisdieren" of "Graag geen muzikant", en hadden de makelaars ook instemmend gereageerd. Op welk verzoek dan ook! Om dit uit te sluiten hadden de 'mystery callers' iets geks in die richting kunnen vragen, hetgeen niet gebeurd is, wat al te kennen geeft dat ze niet naar de èchte achterliggende reden op zoek waren. En sowieso, het feit dat dit onderzoek gedaan is, en de uitslag gepubliceerd is, geeft op zichzelf al aan dat de onderzoekers van tevoren waarschijnlijk uit waren op een bepaalde uitslag.

JackStick | 14-06-20 | 19:14 | 3

Één makelaar is al te veel.
Goedpraters zoals U doen daar niets aan af.

Berbaar | 14-06-20 | 19:54

Die makelaars hebben natuurlijk gewoon gelijk. Als je ervaringen nou eenmaal slecht zijn met bepaald volk dan trap je daar niet meer in. Zegt meer over die bevolkingsgroep dan over die makelaars

En antifa berbaartjes kunnen dan rondgillen wat ze willen. Maar die makelaars hebben gewoon gelijk.

anti-fatwa | 14-06-20 | 20:09

In ons flatgebouw is een flat onderverhuurd aan studenten die meer feesten dan studeren. Wat een ellende! Dat willen we nooit meer. Is dat discriminatie?

CiTy3 | 14-06-20 | 20:10

Citaat "Actiegroep Control Alt Delete onderzocht dat in 2017 zeven mensen door toedoen van politie omkwamen in ons land". Zullen we maar niet vertrouwen op cijfers van actiegroepen. Die maken al heel snel de fout om "overleden tijdens in bewaring gesteld door Justitie" te veranderen in "vermoord door justitie". Totaal onbetrouwbaar. Het aantal gevallen is 1, Mitch Henriquez, van de rest is het overlijden door toedoen van de politie nooit door een gerechtelijke instantie bekrachtigd.

Grachus | 14-06-20 | 19:14

D66 wil een agenda verwezenlijken en zoekt daar argumenten bij. #trapernietin

Ivoren Toren | 14-06-20 | 19:11 | 3

Waarom denk je dat ze zo dik zijn met marx trutte?
Heeft iemand ooit voor heks ollengren kunnen kiezen?
Maar ze zit er wel.

anti-fatwa | 14-06-20 | 19:18

De waarheid is in quarantaine gezet.

Nehemia | 14-06-20 | 19:55

Maar iedereen die klaagt blijft wel lekker mee vreten uit de ruif die gevuld is door het gene waar nu zo'n gezeur om is.

Alt | 14-06-20 | 19:10

Jetten houd stijf zijn mond dicht dat homo's in Amsterdam niet vrij kunnen rondlopen zonder een betonschaar tegen hun gezicht geramd te krijgen door bepaalde groeperingen.

Vervolgens wel zeiken over institutioneel racisme door blanken.

Rotterdammert1965 | 14-06-20 | 19:10 | 1

Maar voor het betonschaar incident is wel iemand veroordeeld. Maar liefst 2 weken werkstraf voorwaardelijk. Ik denk dat deze persoon zijn leven onmiddellijk heeft gebeterd na de enorme dreun van dit enorm zware vonnis.

Het brein erachter | 14-06-20 | 23:55

Lang verhaal, gaan we niet lezen want het gaat over Jetten. Zin kotsen...

BadPatNL | 14-06-20 | 19:07

Zijn de aangiften tegen Geert W. ook in de genoemde aantallen begrepen? Dat scheelt een slok op een borrel

beetjeraar_toch | 14-06-20 | 19:00 | 5

@ZOMG | 14-06-20 | 19:13: Ja het is toch als. Een van de moeilijkere.
In het Engels. Ten times as many as. Ten times more than.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:16

@wijsvinger | 14-06-20 | 19:44:
Dat krijgt nog een staartje hoor. Het doen van valse aangiftes is namelijk strafbaar. Als je bijvoorbeeld de aangifte niet begraipt.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:49
▼ 2 antwoorden verborgen

"Professionele verhuurders, makelaars en andere bemiddelaars wordt gevraagd een aanpak te hebben die discriminatie bij verhuur voorkomt".
"""Een aanpak""". Hans Teeuwen zou gezegd hebben: "Doe maar niet te specifiek, dan raken we alleen maar in de war". Oftewel, wees eens duidelijk! En geef concreet aan wat nou eigenlijk van de mensen verlangt, Rob, in plaats van het allemaal maar een beetje in het ongewisse te laten.

JackStick | 14-06-20 | 18:47 | 11

@wijsvinger | 14-06-20 | 19:27:
En dat heeft stemrecht. Vind je het gek dat we door complete idioten worden geregeerd....

anti-fatwa | 14-06-20 | 19:43

@ploppy | 14-06-20 | 19:25:
Nee hoor, gewoon iemand met een eigen mening en geen slapjanus die met de wolven (nuja schaapjes) in het bos meehuilt.

Berbaar | 14-06-20 | 19:46

@wijsvinger | 14-06-20 | 19:27:
Racisme is precies andersom, allen met een kleurtje of komaf over dezelfde kam scheren.
Prachtige voorbeelden in de panelen weer.

Berbaar | 14-06-20 | 19:49
▼ 8 antwoorden verborgen

We hadden Rotterdam een danstent Zita2000 met een oude negert achter de draaitafel. Leuke tent met dito meiden en jongens Altijd gezellig totdat heren van mediterrane afkomst het ontdekte en op een glas water, getapt uit de wc want graties is goedkoop, de leuke meiden probeerden te versieren, tja het eind is voorspelbaar, geen leuke jongens en meiden meer en zaak op de fles.

Er een besloten club van maken of een streng deurbeleid ligt gevoelig want al snel rascisme
Hou toch op.

Carlos_I | 14-06-20 | 18:47 | 8

@anti-fatwa | 14-06-20 | 19:45: Konden zich niet beheersen bij het zien van meisjes en vrouwen in bikini's. Het halve land in de burka is de oplossing.

Zuster01 | 14-06-20 | 20:17

In dat soort tenten werkt maar één regel goed. Je komt alleen binnen als je een vrouw meeneemt. Daar houd je een groot gedeelte van het tuig mee tegen. Meegemaakt bij een club in de jaren '90 waar ook grote groepen Marokkaans tuig kwam. Aangezien hun zussen thuis moesten blijven, waren ze kansloos om binnen te komen en bleef het binnen voortaan gezellig. Gouden oplossing.

Grachus | 14-06-20 | 20:46
▼ 5 antwoorden verborgen

En toch lopen er hele hordes weg met deze leugenmachine, wanneer gaan de ogen open van deze mensen? Wanneer komt het rationeel denken bij deze mensen terug?

salembot | 14-06-20 | 18:45

Volgens mij is de integratie van afstammelingen van Javanen en van Surinamers inmiddels aardig geslaagd, in tegenstelling tot een heel groot deel van de toch ook al lang aanwezige Marokkaanse en Turkse immigranten. Huidskleur en ras is zeker niet de belangrijkste factor, veel meer lijkt de taal ,cultuur en dubbele nationaliteit aan de integratie van een groot deel van de Marokkanen en Turken, Somaliërs en andere Afrikanen in de weg te staan. Wordt er eens een Turkse ziekenhuisdirecteur, krijgen eens allochtonen een functie in de deelgemeentebestuur of in een schoolbestuur, worden meteen alle vooroordelen bevestigd. Daar kan geen D66 wat aan veranderen daar kunnen de migranten alleen zelf wat aan doen ontkennen dat er een fundamenteel probleem ligt en dat alleen discriminatie het probleem is, is gewoon struisvogelpolitiek.

AlexanderVissers | 14-06-20 | 18:43

Bij de regel slechts plannen word ik al wantrouwend zeker van dombo 66
1 Het was slechts een plan om de snelheid naar 100 km te brengen.
2 Het waren slechts plannen om de helft van de boeren weg te pesten
3 het was slechts een plan om de Hemcentrale te sluiten afkoopsom 52 miljoen.
4 Het was slechts een plan om afrikanen binnen te halen(om te werken???) .
Enzovoorts enzovoorts ,

berg545 | 14-06-20 | 18:38

Beste ZOMG, u begrijpt het nog niet helemaal.
Het gaat om het frame: D’66 en de andere Linkse Deugers willen ons dolgraag het label Racist op plakken, want dat past in hun Linkse Werelddenkbeeld.

Bolder | 14-06-20 | 18:38

Stel je hebt een zaak en hebt een personeelslid erbij nodig die de Nederlandse taal beheerst en een bepaald 'voorkomen' heeft omdat de klanten anders weg blijven, hoe moet dat dan?

Hein7261 | 14-06-20 | 18:37 | 2

Afwijzen op spelfouten, duh.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 18:42

Je stelt taalvaardigheid als eis, dat mag.

ZZP-er | 14-06-20 | 18:43

Leuk, maar net zo goed heel erg éénzijdig en met vooroordelen geschreven als dat stukkie van d66. Beide broddelwerkjes, waar ik mijn naam ook niet onder zou zetten. En nee, ik heb geen enkele behoefte het beter te doen.

captainobvious | 14-06-20 | 18:37 | 2

Echt lullig voor je dat er een paar uur later nog steeds niemand heeft gehapt .

Nuchternederland | 14-06-20 | 21:48

@nuchternederland: maar dat is toch obvious.

Het brein erachter | 15-06-20 | 00:03

Prachtig stuk man. Echt goed doordacht geschreven. Complimenten. En D66 op naar de nul zetels met hun populisme.

Omebert | 14-06-20 | 18:29

"Imagine being so horrible laws have to be made to force people to interact with you."

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 18:25

AD :" Als helden achteraf foute kanten blijken te hebben gehad moeten hun beeltenissen dan van hun sokkels af ? "

Wat gaan we met onze martelaar F.G. doen jongens ?

Ikbenhet6 | 14-06-20 | 18:25 | 3

Ferd Grapperhaus? Zijn daar al standbeelden van?

obominotie | 14-06-20 | 18:34

Gvd ! @obominotie | 14-06-20 | 18:34:
Doelde natuurlijk op F.G. de pik"donkere" nu voorbeeldige martelaar . Volkskrant van vrijdag , 2 pagina's van dichtbij over de man :
"Zo'n lieve innnemende man", "gemoedelijke reus " .
Gaan er genoegdoening afgedragen worden uit t-shirtverkoop ?

Ikbenhet6 | 14-06-20 | 20:21

De Surinamer Abraham Ellis werd in 1903 minister van Marine en was twee keer ad interim minister van buitenlandse zaken in het kabinet Kuyper. polderland.wordpress.com/2015/10/20/a...

CiTy3 | 14-06-20 | 18:22

D66 is niet de enige onbetrouwbare bron in dit land. Vaak wordt onder een andere noemer de boel gestuurd.

ron9129 | 14-06-20 | 18:20

Ik heb nooit gevraagd om deze influx van mensen met moeilijke namen.
Dat is door mijn strot gedwongen door wereldvreemde links-gekkies.

linus | 14-06-20 | 18:16 | 11

@Berbaar | 14-06-20 | 19:42:
Ik dacht dat u wist hoe kapitalisme werkte? Als het goedkoper kan dan gebeurt dat ook. Tsk tsk, u valt wel erg door de mand vanavond.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:44

@Berbaar | 14-06-20 | 19:42: Oh die constructies zijn overigens geen overtreding. Daar hebben mensen zoals u wel voor gezorgd.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:46
▼ 8 antwoorden verborgen

Zoals die gekke Pechtold alleen maar iets kon worden door te parasiteren op Wilders (want hij was letterlijk nergens goed voor) zo probeert Jette iets te worden door in te zetten op racisme. Maar hij ontaard hierbij. Hij gaat hierbij volledig de darkside op.

appeltjesgroeneweide | 14-06-20 | 18:10 | 1

Geeft niet de lul zet zichzelf goed voor paal op deze manier

Zuster01 | 14-06-20 | 20:19

Institutioneel racisme in een land dan de afgelopen decennia honderduizenden nieuwkomers heeft opgevangen, onderdak geboden en toegang heeft gegeven tot de welvaartsstaat. Een gotspe. D66 is volledig de weg kwijt, de meest populistische partij van Nederland m.i..

therealbraindump | 14-06-20 | 18:08 | 2

Rutte trouwens ook

drolloman | 14-06-20 | 18:46

Als boetes je laatste redmiddel zijn om iets aan discriminatie te doen ben je toch wel acht wanhopig oftewel weinig inventief, gevoelens van welke aard dan ook laten zich niet sturen door een overheid.
Boetes uitdelen is net als de BLM protesten olie op het vuur gooien hier aan kun je aflezen dat RJ nog niet berekent is op zijn taak, wat hij doet is de polarisatie in de samenleving aanwakkeren.
Jetten wees voorzichtig als voorzitter van je wereldvreemde club.

Uw Verzekeringsadvis | 14-06-20 | 18:08 | 4

Zeg berbaar, ben je nu team Jetten?

NeedIsaymore? | 14-06-20 | 18:36

@NeedIsaymore? | 14-06-20 | 18:36:
Allang. Anders stem je geen vvd66. Een pot ALDE
Moeten ook gewoon fuseren, dan weet de kiezer waar hij aan toe is.
Als vvd66 zo redeneren weet je toch dat vvd66 nog linkser is dan groenlinks?

anti-fatwa | 14-06-20 | 19:12
▼ 1 antwoord verborgen

Denk dat Rob een beetje voelt dat de stikstof- en EU-fetisjisme niet uitbetaalt in electoraal goud. Dan maar de identity trein op.

Overnijd | 14-06-20 | 18:06

Heb er 0,0 sympathie voor. Al dat BLM gedoe, ik snap het simpelweg niet. Wel van de zo gegeten slachtoffers waarvan de meeste hun onvermogen verbloemen door het af te serveren met racisme. Maar dat blanke gedeug mensen ik snap er werkelijk niks van?? Hoe staan jullie hier eigenlijk in ????

Hollandse_blauwe | 14-06-20 | 18:03 | 18

@Berbaar | 14-06-20 | 19:18:
Gaan we weer. Geen concreet voorbeeld. En u blijkt niet te weten wat intrinsiek betekent. Nogmaals: Nederlanders zijn GEEN racisten.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 19:22

@LiniaalRectaal | 14-06-20 | 18:22: Dat racisme komt vooral van Marokkaanse jeugd ,maar het feit dat ik dit benoem is natuurlijk ook racisme ..... zucht ...

Koning BongoBongo | 14-06-20 | 19:47
▼ 15 antwoorden verborgen

Ieder uitzendburo waar ik ooit mee van doen gehad heb, vraagt of er Turkse, Marokkaanse of Oostblok kandidaten mogen worden voorgesteld.
Zelfs het "werkgevers servicepunt" van onze gemeente faciliteert dat.
Ja dat is discriminatie en/of racisme.

Berbaar | 14-06-20 | 18:02 | 11

@Montgomery Burns | 14-06-20 | 18:44:
Helaas niet, Marcel heeft wel een paar centjes (en zorgen) meer dan ik en dat is hem van harte gegund.

Berbaar | 14-06-20 | 18:52

Waarom gunt u Marcel zorgen?

Het brein erachter | 15-06-20 | 00:12
▼ 8 antwoorden verborgen

Wilt u alstublieft stoppen feiten te gebruiken in deze discussie? Daar kunnen D666 drammers niet tegen. Dan raken ze in de war, worden ze boos en gaan ze plunderen en brandstichten. Dank u.

The2Amendment | 14-06-20 | 18:00 | 1

Nice.

Hollandse_blauwe | 14-06-20 | 18:06

we hebben het over Jetten..
als er een stelletje van hetzelfde geloof als hem 2x in 020 in elkaar geklapt wordt..
dan zie je hem hoor je hem niet..
als een Joodse winkel wekelijks in 020 de pui ingegooid wordt door een imigrant, dan hoor je hem niet..

yassar ferras gebruikt niet eens zijn eigen naam om op het stemformulier te komen..
maar dan wel rutte roepen dat hij excuses moet maken...

flikker (no pun intented) toch allemaal ff op zeg...
stelletje sneeuwvlok moraal ridders..
als er iemand excuses moet maken zijn die werkschuwe babyboomers die het tering volk begin jaren 50 hierheen haalde omdat ze zelf te lui waren om te werken..
wij zitten met deze shit nu opgescheept..

Triple2K8 | 14-06-20 | 17:57 | 2

"yassar ferras (sic) gebruikt niet eens zijn eigen naam om op het stemformulier te komen..."

Verrek zeg, daar zeg je zo wat.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:02

Jetten zou zich zelf nog van de flat gooien als hij denkt daar electoraal winst mee te halen. Volledig ongeloofwaardig.

P-unit | 14-06-20 | 17:57

Misschien een vreemd gegeven anno 2020, maar in mijn huis en of bedrijf bepaal ik wie er binnenkomt. Niet de overheid! Een uitzendbureau gaat voor mij selecteren. Indien ze daar niet aan mee willen werken; kunnen ze oprotten. Hoe moeilijk kan het zijn!? Wie betaalt bepaalt.

RickVogelschrick | 14-06-20 | 17:56 | 1

En al betaal je niet. Je bent niet alleen de acteur in dit rare toneelstuk, maar ook de schrijver en regisseur.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:05

Ik heb niks tegen positieve discriminatie om baantjes te vergeven.
Het zijn in 9 van de 10 gevallen shitbaantjes.
Die mogen ze hebben hoor.
Kwalitatieve banen waar headhunters op zitten zouden wel gek zijn om geschikte negers of moslims niet te benaderen.

Al het andere beslist vaak een algoritme en het systeem spuugt er gelijk een deugende afmelding uit.

Miezerig | 14-06-20 | 17:55

D?66 is m.i. de meest gevaarlijke partij waar de VVD haar oren naar laat hangen alsook de CU

frisenfruitig | 14-06-20 | 17:53

Statistiek is ook maar een mening.

Koonkluk Huis | 14-06-20 | 17:51

Om vermeend racisme te voorkomen is vrij simpel op te lossen: anoniem solliciteren. GS heeft er in het verleden al ooit eens een stukje over geschreven: www.geenstijl.nl/5143518/doen-ze-dat-.... Maar dat gaf niet het gewenste resultaat, want ook zonder dat werkgevers de afkomst van sollicitanten kenden, leidde het niet tot meer diversiteit. Het gaat links altijd en alleen maar om het resultaat, niet of er eerlijk beoordeeld wordt, daarom worden er ook overal quota's ingesteld, quota's voor migratie-achtergrondiërs, quota's voor vrouwen, maar als er iets discriminerend is, dan zijn het wel quota's. Dus, Rob Jetten, voer maar in, die anonieme sollicitatie, dan weet je 100% zeker dat er geen keuzes worden gemaakt op basis van afkomst. Maar dan niet gaan zeuren als het niet tot het gewenste resultaat leidt.

JackStick | 14-06-20 | 17:50 | 3

Anoniem solliciteren zal in elk geval niet werken bij banen voor hoger opgeleiden. De discussie over anoniem solliciteren is er namelijk ook in de VS, maar dan gaat het vooral om Amerikanen van Afrikaanse afkomst. Ik heb een ICT bedrijf net buiten Washington DC en heb inmiddels zo'n 25 werknemers in dienst.

Het begint uiteraard allemaal met een sollicitatie brief, ofwel de eerste ronde. Omdat wij veel opdrachten voor de financiele branch uitvoeren (banken, verzekeraars, pensioenmaatschappijen, etc) mogen onze werknemers geen strafblad hebben en moeten ook al een geldige werkvergunning hebben (in het geval van migranten). Wij hebben toegang tot een tool van de DOD waarbij wij het SSN (Amerikaans BSN), naam, woonplaats, staat en geboortedatum moeten invoeren. Ik heb daarvoor een speciale login en is gekoppeld aan een eisen profiel. Volgens krijgen wij terug of wij verder mogen met de kandidaat. Wij krijgen echter nooit terug waarom een kandidaat door de DOD wordt afgewezen ivm privacy.

De tweede filtering vind plaats via Social Media. Een groot deel valt al af vanwege radicale opvattingen (alle kanten van het spectrum, dus niet specifiek links of rechts) gedaan op social media. Onze opdrachtgevers verwachten dat personeel van onbesproken gedrag is.. Bij anoniem solliciteren is deze filtering niet mogelijk, dus wordt verplaatst.

Kandidaten welke door de eerste ronden komen worden uitgenodigd voor een gesprek. Als ik racistisch zou zijn, dan kom je nooit door zo'n gesprek ondanks dat ik beleefd zal blijven. Het tweede gesprek is voornamelijk een validatie gesprek. Veel kandidaten liegen over wat ze in het verleden hebben gedaan en vooral wat hun rol daarbij is geweest. Ik vraag aan een kandidaat wat zijn/haar grootste uitdaging was en hoe ze tot de oplossing zijn gekomen. Iedereen welke zijdelings betrokken was kan deze vraag wel beantwoorden. Waar ze dan meer moeite mee hebben is om aan te vertellen welke oplossingen niet werkte en waarom niet. Daarnaast hebben wij ook een kennis quiz. 50 multiple choice vragen (samen gesteld op basis van de buzz words uit je eigen CV) waarvan je er maximaal 5 fout mag hebben en 5 open (inzicht) vragen. Hier gaan we tijdens het gesprek dieper op in.

Ook vraag ik altijd naar welke functie zijn denken te solliciteren en welke werkzaamheden ze zouden moeten verrichten.

Ook bellen wij altijd alle referenties na zowel universiteit als vorige werkgevers, hoewel wij de antwoorden van de vorige werkgever niet echt serieus nemen. Prijst de werkgever je de hemel in, dan vraag ik mij dan altijd af waarom de werknemer niet behouden is. Bij een conflict wordt er vrijwel altijd overdreven. Echter krijg je wel een bevestiging of de persoon werkzaam is geweest bij dat bedrijf, hoe lang en in welke functies.

Als wij tevreden zijn met het tweede gesprek en wij na het bellen van de referenties een goed gevoel hebben over de kandidaat wordt deze uitgenodigd voor de derde ronde. De betreffende kandidaat moet dan 3.5 uur lang (uiteraard tegen betaling) meelopen met het team waarin deze zou komen.
Dit doen wij met de 5 beste kandidaten uit de tweede ronde. Op deze manier kun je niet of er al een click is met de rest van het team. Komt de kandidaat met oplossingen/alternatieven? Ook brengen we altijd (toevallig) een controversioneel politiek punt ter sprake (heb je al gehoord wat ze nu weer gaan doen?) waarbij twee verschillende standpunten worden gesproken en waarbij ineens aan de kandidaat wordt gevraagd wat hij/zij ervan vind. Weet deze met argumenten te komen of alleen met dooddoeners. Het laatste half uur is een evaluatie gesprek waarbij de kandidaat waarbij ik wil weten wat de kandidaat van het team vond.

Later ga ik met de betreffende development manager om de tafel zitten om te bepalen welke kandidaat het meeste bevalt. Een voordeel voor ons van de Corona crises is dat er nu weer kandidaten zijn met diepgang. In laatste kwartaal van 2019 was overgrote deel kansloos..

Anoniem solliciteren heeft geen enkele toegevoegde waarde. Werknemers weten dat ze al geen reden moeten opgeven voor afwijzen wat dat levert alleen maar problemen op, dus wordt meestal aangeven dat een andere kandidaat een beter profiel had..

Ik zou echter niet weten hoe je racisme bij sollicitaties voorkomt..

TuurlijkNiet | 14-06-20 | 18:58

@TuurlijkNiet | 14-06-20 | 18:58: The proof is eating the pudding. En dat duurt een paar weken. Je hebt er van wie je denkt: dat wordt nooit wat en die gaan slow startend uiteindelijk toch uitblinken. En ook omgekeerd natuurlijk. Wie zich handigt verkoopt maar steeds meer een meelifter en prutser blijkt te zijn. Lastig hoor.

squadra | 14-06-20 | 19:29

Je moet je invechten Rob, dat heb jij toch ook geprobeerd?

bolletje kaas. | 14-06-20 | 17:50

Dank Rob Jetten voor het verder polariseren van de samenleving.

Magmacarta | 14-06-20 | 17:49 | 1

Zeer juist, een partij die de racismekaart speelt kiest bewust voor polarisering en verdeeldheid.

De Briemusketier | 14-06-20 | 18:21

Als een uitzendbureau bereid is om op verzoek van een opdrachtgever te discrimineren, heb je nog steeds op geen enkele wijze aangetoond dat er sprake is van discriminatie.
Als ik bereid ben op uw verzoek uw verzowk uw moeder te vermoorden, maakt mij dat nog geen moordenaar.

jemagookniksmeer | 14-06-20 | 17:47 | 3

Want ?

oldandwise | 14-06-20 | 17:50

@oldandwise | 14-06-20 | 17:50: een uitzendbureau geeft aan bereid te zijn op verzoek van een opdrachtgever te discrimineren. Of er in de praktijk opdrachtgevers zijn die hiertoe verzoeken, is niet onderzocht.

jemagookniksmeer | 14-06-20 | 18:00

Het gegeven dat je als blanke vind dat allochtonen zielig zijn, slachtoffer zijn, onterecht aangehouden worden, geen stageplek kunnen krijgen of niet uitgenodigd worden voor een sollicitatie gesprek vanwege je kleur of geloof is al behoorlijk zielig. Dan zie je namelijk “allochtonen” als mindere mensen die minder gedaan zouden krijgen en niet zelfstandig op eigen benen kunnen staan. Zeker als blanke ben je dan een betuttel racist pur sang. Juist zulke politici en figuren dragen extreem bij aan de ongelijkheid. Wel lekker simpel scoren als politici, je kan in deze tijd dubbele punten halen en flink je zakken vullen.

Hollandse_blauwe | 14-06-20 | 17:46 | 1

Je scoort als politicus alleen bij domme blanke mederacisten, voor weldenkende mensen val je juist door de mand.

jemagookniksmeer | 14-06-20 | 18:02

Waarom moet er altijd eerst een onschuldig slachtoffer vallen van racistisch politiegeweld in Amerika voordat X66 met zulke plannen komt?
Het is meer reageren dan de weg leiden oftewel regeren.

bananabanana | 14-06-20 | 17:45

Bewaar het leesel tot ik genoeg bier op heb, na Chinees.

Dr. Blechtrummel | 14-06-20 | 17:43 | 2

Hoe lang ?

suscrofa | 14-06-20 | 18:02

Het is wel een onderbouwd leesel hoor. Best goed gefileerd.

Peerkeoud | 14-06-20 | 18:06

Iedereen die op enige inhoud van Jetten, maar ook Klaver en graaf Denk ingaat, moet ernstig naar zich laten kijken of van de pillen cq. wiet afblijven.

Ray Skak | 14-06-20 | 17:41 | 2

Ik ga er niet op in. Mag ik dan nu wel een blowtje roken?

kwark001 | 14-06-20 | 17:47
-weggejorist-
Ray Skak | 14-06-20 | 17:50

Gelukkig vindt Jetten thans Iran een prachtig land. Goed te bereiken met de trein en thans zo gastvrij voor liefhebbers van sodomie.

Bab01 | 14-06-20 | 17:39 | 4

@Ray Skak | 14-06-20 | 17:43: DENK niet dat genoemd gedrocht naar Iran zal gaan. Het is niet dom, wel intens slecht. De islam is een stukje gereedschap dat het globalistische tuig binnenhaalt om u te bestrijden.
Zelf zorgen zij wel dat er geen imam in de buurt van het hek rond hun woning kan komen. In de VS schaft gelijkgeschakeld boeventuig de politie al af, maar niet de tot de tanden bewapende beveiligers van hun eigen leefomgeving.

Jan Passant mk2 | 14-06-20 | 17:46

Heeft u ook een linkje?

niels5142 | 14-06-20 | 18:36

@Jan Passant mk2 | 14-06-20 | 17:46: “Globalistisch tuig” u bent wel enorm grappig

niels5142 | 14-06-20 | 18:39
▼ 1 antwoord verborgen

Een leugen is de halve wereld rond alvorens de waarheid hem in zijn staart bijt.

devil13 | 14-06-20 | 17:37 | 2

In de belevingswereld van D66 publiek is de waarheid een onbenullig detail dat afleidt van de kern van de goede zaak.

jemagookniksmeer | 14-06-20 | 18:05

zum kosten zo'n fimpje ... bleeehhhh

Rest In Privacy | 14-06-20 | 17:34 | 1

Heel duur kosten!

Het brein erachter | 15-06-20 | 00:28

Ach dan vraagt een inlener toch niet meer aan het uitzendbureau of ze "geen buitenlanders" langs willen sturen. De hobbel volgt vanzelf bij het aanvragen van een VOG, wat zelfs al voor het meest simpele werk wordt vereist tegenwoordig.

knutsel_ | 14-06-20 | 17:33

"opstaan tegen racisme", aangevoerd door het globalistische tuig van '66. Het is een opstand van de geprivilegieerde "elite" tegen de gewone burgers.
Een coup tegen de democratie, een doodsvijand van deze partij. Een aanval op de westerse beschaving, die van binnenuit vernietigd moet worden door de speciaal voor deze "opstand" geïmporteerde slaven. Het oude verdeel en heers dat alleen een kans heeft in een verdeelde samenleving. Die verdeelde samenleving was er niet in de polder. Nu dus wel.

Gewoon een greep naar de totale macht, alleen deze keer een beetje anders.

Jan Passant mk2 | 14-06-20 | 17:29 | 4

@Papa Jones | 14-06-20 | 17:34:
Hier doen zij gewoon alles na wat in de VS gebeurt. In de VS hadden zij getto's en "Amerikaanse toestanden". Die hadden wij niet! Nu dus wel..

Vind het nog steeds bijzonder dat de massa op de Dam niet onder leiding van antifa aan het plunderen is geslagen. Kzie dat als een regiefoutje op links. Dat zal nu wel onder evaluatie zijn op de universiteiten en in de kraakpanden.

Jan Passant mk2 | 14-06-20 | 17:36

@Papa Jones | 14-06-20 | 17:34: De echt domme mensen stemden al lang hoor, op tRamp.

LesPaul | 14-06-20 | 17:54

@LesPaul | 14-06-20 | 17:54: Dat zou ik niet zomaar willen aannemen. De democraten riepen dat in aanloop naar de verkiezingen, met desasttreuze gevolgen want de republikeinse stemmers raakten extra gemotiveerd.

Papa Jones | 14-06-20 | 18:00
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
zuurtjeregen | 14-06-20 | 17:27

Wordt zeker tijd dat er een evenredig deel van de slachtoffer van misdrijven allochtoon worden.

Tot nu toe zie ik bij opsporing verzocht alleen maar hate-crimes voorbij komen.

Rotterdammert1965 | 14-06-20 | 17:24

En let wel, dit is nog maar amuse! Komt uit de mond van een partij die op sterven na dood is, ha ha ha.

Rdock | 14-06-20 | 17:17 | 2

Ach dat hebben we al zo vaak gehoord.
Recent nog over de PvdA en hoppa die rooien kwamen sterk terug bij de laatste verkiezingen.
80% van de kiezers stemt op de traditionele partijen, aan de VVD om daar het gros van aan zich te binden.
Met 45 zetels zijn we lekker op weg.

Berbaar | 14-06-20 | 18:08

@Berbaar | 14-06-20 | 18:08:
Ik zou wel in de gaten houden of uw partij niet teveel richting Brussel leunt, want dat zijn ook een stelletje rooien.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 18:15

Links lijdt aan een vergevorderde staat van hersenrot. Deze tragische toestand ontstaat als de hersenen heel erg lang niet gelucht zijn. Het is ongeneeslijk. Zo is ook de EU een illusie, een gigantisch uit de klauwen gelopen pakket schroot met een dun laagje chroom. Waardoor meteen ook die "grote schoonmaak" een illusie is. Dus ik vrees dat meneer OMG, die het toch zeker niet ontbreekt aan enig analytisch vermogen, aan het begin staat van een aantal zeer grote desillusies. Sterkte gewenst.

Wiebenick | 14-06-20 | 17:16

Het zal wel.
Ik moest een tijdje met het OV en op de lijn richting Zuidas zag ik toch veel negers in bankiers krijtstreeppak met aktetas.
Ik denk dan goed gedaan kerel respect daar zouden je broeders een voorbeeld aan kunnen nemen.
Dus conclusie niet je naam of afkomst maar je voorkomen en een goed CV met voldoende blanke nevenfuncties is de eerste stap.

Miezerig | 14-06-20 | 17:10 | 1

Exact zijn tientallen voorbeelden van filmpjes waar je ook als blanke heel anders behandeld word aan de hand van hoe je er uit ziet.

jip_86 | 14-06-20 | 17:43

Je hoeft eigenlijk helemaal geen onderzoek te doen naar de plannen van D66 om de conclusie te trekken dat het een zwaar populistische flauwekul partij is. Dat je gestudeerd hebt en leuk verdient doet ook helemaal niet ter zake in de hele beoordeling van D66. Dat is precies dezelfde retoriek waarvan D66 zich bedient. Het volk is dom dus wij gaan ze leiden. Met de conclusie uiteraard eens maar dit was gewoon een inkoppertje. Graag een stuk over hoe die partij 'abolished' kan worden om verdere schade aan dit land te voorkomen.

ILF2 | 14-06-20 | 17:09

Institutionele discriminatie bestaat, zo eerlijk moeten we gewoon zijn.

Kijk maar eens onder amsterdam .nl onder het kopje vacatures.

WachTMeesteR | 14-06-20 | 17:05 | 5

En al een jaar of 40 dus. Voor vacatures bij Gemeente-onderdelen kon je alleen kandidaten met een moeilijke naam op gesprek sturen. Ik heb er vele tientallen aan een baan geholpen. Nu ik er op terugblik, nooit een bedankje gehad.

Piet Karbiet | 14-06-20 | 17:10

tegenwoordig noemen ze het: "We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen."

WachTMeesteR | 14-06-20 | 17:14

@WachTMeesteR | 14-06-20 | 17:14: Exact, je moet er zelfs een checklist voor invullen (heeft u, uw ouders of grootouders een migratieachtergrond?) JA = grotere kans om aangenomen te worden. Dus discriminatie en wel van de autochtoon die hier langer dan 3 generaties woont.

Fubar | 14-06-20 | 17:26
▼ 2 antwoorden verborgen

Vorige week liet men bij Beau een filmpje zien waar de gasten aan tafel, ten onrechte mijns inziens, schande over spraken.

Een blanke agent had een auto aangehouden met een zwarte bestuurder. De agent zei dat hij hem had laten stoppen omdat er een melding van een criminele daad was geweest waarvan de dader (volgens signalement) zwart was. De agent gaf meerdere keren aan het niet ging om racisme maar puur omdat de getuige een zwarte man had gemeld. Dus de agent maakte hiermee nog netjes, verontschuldigend, duidelijk dat het puur een op feiten gebaseerde keuze was en niets anders,

Niets oneerbaars aan lijkt me. Had de agent, volgens de tafelgenoten, dan blanke mensen moeten aanhouden itt het signalement om de mensen een gevoel van rechtvaardigheid te geven?

We zijn aan rand gekomen van onze tolerantie door ons te laten beschimpen racist te zijn door een groep onruststokers. En half blank Amsterdam loopt mee in de parade of zelfs voorop. Onze samenleving staat op instorten hierdoor en het werkt averechts.

Ronnie02 | 14-06-20 | 17:04 | 8

@Blonde Nel | 14-06-20 | 17:35: nee, waarom denk je dat?

niels5142 | 14-06-20 | 17:41

@niels5142 | 14-06-20 | 17:39: Ja, als je in Nederland wordt aangehouden vanwege je blanke huid, wanneer ze een blank persoon zoeken, dat is een beetje suf inderdaad. Bijna iedereen is hier blank.
Maar stel je bent in Griekemland op vakantie, en ze zoeken een blanke. Ja, dan kun je het ze moeilijk kwalijk nemen dat ze je aanhouden, toch?

Papa Jones | 14-06-20 | 17:49

Precies. En het gekke is dat nu plotseling alle blanke agenten racist zijn. Als ik zou zeggen dat alle .... (vul maar een minderheid in) boefjes zijn, dan mag dat weer niet van dezelfde mensen die wel mogen generaliseren van zichzelf.

Ik ben een beetje discriminatie moe. Geert heeft mijn stem, voor het eerst.

Peerkeoud | 14-06-20 | 18:14
▼ 5 antwoorden verborgen

Samen voor ons eigen, zoals gbj hilterman ooit eens zei in de weekendkwis. Scherpe analyse dit stuk.

niels5142 | 14-06-20 | 17:03 | 1

Samen voor ons eige, laat de rest de rambam krijge. Dat was toch van heer Koot en Bie? Leuk liedje toen, maar mag nu natuurlijk niet meer.

Peerkeoud | 14-06-20 | 18:17

Oh ja, in de vorige eeuw ook nog 5 jaar bij Randstad Uzb gewerkt. Daar lag gewoon de anti-discriminatie richtlijn van de ABU op ieder bureau. Als vm heb ik vele honderden vacatures met functie-eisen voorbij zien komen. Geworven of aan de telefoon. Slechts 1 x een vraag over afkomst meegemaakt. Van een overslagbedrijf in de haven. Die waren wel klaar met Ghanezen die anderen op hun paspoort lieten werken. Ze heten allemaal hetzelfde en allemaal geboren op 1 januari in Accra. En de Gemeente; daar kon je alleen mensen op gesprek sturen met een niet-Hollandse naam.

Piet Karbiet | 14-06-20 | 17:01

Politiek is gevoel en emotie, dat mag je niet door feiten in de weg laten staan.
Dat zie je goed aan Rob Jetten, die als hij glunderend naar de introductie microfoon loop altijd de camera's controleert. (let maar eens op) Stel je voor dat zijn momentje van glorie niet wordt opgenomen. Overigens is de Groene Khmer nog erger, die hebben een heel productieteam klaar staan om de momentjes van Jesse Klaver bij de introductiemicrofoon direct online te zetten op Twitter en YouTube.

Osdorpertje | 14-06-20 | 17:00 | 2

Interruptiemicrofoon?

BASinnic | 14-06-20 | 17:59

@BASinnic | 14-06-20 | 17:59: Intrumperen, wat is dat nou weer? Mondelinge tomaten van Es, mondelinge tomaten, die je naar de sprekert gooit.

Peerkeoud | 14-06-20 | 18:18

Linkse partijen proberen tegenstellingen te creeren ipv te verbinden.
Als je geen racist was zou je het nu haast worden.

HoerieHarry | 14-06-20 | 16:58 | 1

Dat is dan ook geheel hun bedoeling. Als ik psychiater zou zijn zou ik zeggen dat ze de zweep missen.

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 18:11

Uit sommige TV-commercials is de blanke Nederlander inmiddels volledig weggesaneerd. Hoever op de achtergrond is ver genoeg? Kijk eens naar de oudere autochtone Nederlander in de volkswijken. Die is al jaren geleden ondergesneeuwd. Maar ja, die doet het nou eenmaal niet zo leuk op de social media van het deugvolk.

MickeyGouda | 14-06-20 | 16:58 | 1

Idd, vooral bij die reclame van de Politie.
Een blanke man en toevallig valt dan het woord klootzak.

WachTMeesteR | 14-06-20 | 17:01

je kan het allemaal proberen te ontleden maar deze massahysterie waar het de ene dag klimaat is en de andere dag racisme is gebaseerd op emotie en niet op verstand.

Struikrover3 | 14-06-20 | 16:57 | 3

Dat heeft u uitstekend gezien, Struikrover.
Flink paniek zaaien en onzin uitkramen , en dan wachten tot dat er iemand op staat die voor recht en orde gaat zorgen.
Dat smerig spel kenen we al 3000 jaar, de laatste keer in 1933 tot 1945.

joppo0 | 14-06-20 | 17:24

@joppo0 | 14-06-20 | 17:24: Klopt, net als het paniek zaaien dat we er aan gaan als we uit de EU stappen, als we de Euro afschaffen, als we ....

Het lijkt er op dat we worden geregeerd door mensen die te lui zijn om te onderzoeken. Ze houden dat natuurlijk vol omdat ze zelf bepalen wie er op de kieslijsten staan. Het zou me niks verbazen als Omtzigd niet meer voorkomt op de lijst volgend jaar. Zou dom zijn, want hij stemt gewoon wat hem gezegd wordt, maar men vindt hem wel een luis op sommige dossiers.

Peerkeoud | 14-06-20 | 18:23

Yup en dat is het al drie decennia. Sinds Wouter Bos met zijn 'derde weg' wilde verder gaan, maar de actieve achterban hele andere plannen had.

Grachus | 14-06-20 | 20:57

Ik ben hartstikke blank en heb ook nog blond haar en blauwe ogen. Wel heb ik een hele moeilijke achternaam, te danken aan mijn overgrootvader die uit een ver en koud land kwam. Mijn hele leven moet ik overal en altijd mijn naam uitleggen. Eerst drie keer uitspreken, wachten op de onvermijdelijke reactie "hoe schrijf je dat?"en dan spellen. Meerdere malen. En dan toezien hoe het vaak nog verkeerd gaat. Ja maar dat kan niet op mijn computer... Standaard reactie mijnerzijds "dat kan wel, JIJ kan het niet" gevolgd door de juiste instructie hoe het wel moet...
Als ik mannetje Jetten moet geloven wordt ik dus dagelijks gediscrimineerd. Nooit iets van gemerkt. Wat ik wel merk dat het onderwijs steeds slechter wordt....

Jafco | 14-06-20 | 16:56 | 7

J.a.f.c.o.
Op zich toch ook niet zo heel moeilijk?

Saillant_detail | 14-06-20 | 18:55
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat een verschrikkelijk ononderlegde mensen werken er bij D66.
En dat terwijl D66 vroeger dé onderwijspartij was.

Papa Jones | 14-06-20 | 16:55 | 4

@Not_again | 14-06-20 | 17:07:
Oh dat klopt ja.
Nou ja, veel docenten stemden D66.
Heb het over zo'n 30 jaar geleden. Toen was het een kleine partij.
Net als na de verkiezingen in 2021...

Papa Jones | 14-06-20 | 17:16

@Papa Jones | 14-06-20 | 17:16:

Lol. Reaguren is vooruitzien. Als je voorspelling uitkomt gaat in Gouda de vlag uit.

MickeyGouda | 14-06-20 | 17:20
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe kun je nou zo'n stel hersens hebben en toch ergens na Fortuijn nog op D66 hebben gestemd. Schrijver is deel van het probleem. Wegkijken. Ouwehoeren. Maar wel hechten aan "links van het midden" blijven. En ongetwijfeld Wilders niet in de kaart spelen.

Verder een prima stuk hoor.

Knufter | 14-06-20 | 16:55 | 1

Dit. Genuanceerd laf.

TheBurnerMan | 14-06-20 | 17:33

d66 ooit de oppositie partij voor progressief democratisch intellectueel niet vvd stemmende maar wel aanschurkend universitair geschoolde 2x modale randstedeling tijdens van Mierlo. Loesewies, Pechtold en Jetten maakten het tot een marginale anti-democratische partij. de tweets en acties van Jetten getuigen van een laatste politiek wanhoopoffensief en stuiptrekking

HetOorAakel | 14-06-20 | 16:54

"ik val precies in de doelgroep van D66. In een ver verleden heb ik zelfs op ze gestemd maar dat was meer omdat ik niet wist wat ik anders had moeten stemmen."

Ik heb op Wilders gestemd omdat ik ook niet wist op wie ik anders moest stemmen.

Een aantal keer zelfs.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:54 | 12
▼ 9 antwoorden verborgen

D66 laat een nieuw ballonetje op. Ze zijn ten einde raad en de weg kwijt en hebben geen geluk met Robje.

inCol | 14-06-20 | 16:50 | 2

Robje was bij ProRail ook al mislukt. Ze waren in Zwolle dolblij dat hij daar weg was, dol blij.

Peerkeoud | 14-06-20 | 18:33

Gordon slikt tegenwoordig die ballonnetjes gewoon in, zou Rubberen Robbie ook moeten doen.

Saillant_detail | 14-06-20 | 18:59

Jezelf uitgeven voor iemand die je niet bent is nog steeds strafbaar. Eveneens strafbaar is ieder die meewerkt aan zo'n bedrog.
Die mysterieuze bellers gaan dus zwaar in de fout.
Of mag dat in Nederland wél?

Nonkel Frituur | 14-06-20 | 16:49 | 1

Als je je voordoet als iemand die niet bestaat is het geen identiteitsfraude.
Pas als je de suggestie wekt een ander te zijn is het mis

frickY | 14-06-20 | 17:48

"The visceral anecdote always trumps the dispassionate statistic."

:-(

De Eierbal | 14-06-20 | 16:47

Ik vraag me af of ik als blanke boze witmans, witte voor zwarte knielende mensen mag weigeren. Met zulke lui wil je toch niet geassocieerd worden.

echtpaul | 14-06-20 | 16:46 | 1

Ja dat mag dan weer wel, want niet rassies, want blank vs blank...

Fubar | 14-06-20 | 16:49

Als ik het personeels-gedeelte van een bedrijf weer op me zou moeten nemen, in het verleden wel eens gedaan, zou ik doorgaans ook eerder een niet-Moslim aannemen dan een wel-Moslim.

Een aantal weken per jaar Rammendan, met alle de-productiviteit van dien, continu op je hoede zijn om meneer/mevrouw niet op de lange tenen te gaan staan, God of Allah verhoedde slechts een aantal keren per dag met de aars omhoog naar Mekka.
Jaja, het zal allemaal wel...

Zweer de Islam maar af, of hang een zeer milde vorm aan, en dan praten we weer verder.
Heeft dus niets met ras te maken maar met gedrag/ideologie.

Zelfde heb ik een tijdje geleden gehad met het zoeken naar een zanger/zangeres voor een band. Een goede zangeres is heel cool als uithangbord maar wanneer ze in de leeftijd 25-35 zijn haal je de problemen op je hals.
Ze worden gegarandeerd een keer zwanger met alle gedoe van dien. Hebben ze een beetje last van de keel, willen ze die meteen sparen en dus niet meespelen en ga zo maar door.

Ik wijs nooit mensen af op huidskleur. Wel op basis van wat je van de ideologie en/of het geslacht mag verwachten.

En daar verander ik geen bal in. Zonde/lullig van die uitzonderingen waar je wel iets aan hebt maar ik ga het risico gewoon niet lopen. Helaas eikelkaas.

Realism Is All | 14-06-20 | 16:46 | 5

Volkomen reëel uitgangspunt. Uiteraard is dit ontzettend sneu voor die paar goedwillende Marokkanen of Irritreeers die wel vooruit willen, zie ook het verhaal van Feynman gisteren. Het probleem is dat deze mensen aangekeken worden op de wandaden van een fors deel van hun bevolkingsgroep.

Feitelijk is dat niet eerlijk maar slechts weinig werkgevers of verhuurders hebben zin in allerlei risico's. Wat mij betreft, is er maar 1 manier om dit soort discriminatie op te lossen en dat is zorgen dat het afgelopen is met het onaangepaste en deels criminele gedrag van deze bevolkingsgroepen. Het beste wat D666 dan ook voor deze groepen zou kunnen doen is heel snel een einde maken aan het wegkijken en eindelijk eens aan gaan pakken. Helaas gebeurt ook nu weer, mede dankzij BLM, precies het omgekeerde.

5611 | 14-06-20 | 17:11

Hoe oud mag die zangeres voor jouw band zijn?

Peerkeoud | 14-06-20 | 18:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat is er met jullie kroonjuwelen gebeurd, Rob?

Diederik_Ezel | 14-06-20 | 16:44 | 2

die liggen, met Van Mierlo, 6 voet onder de grond.

LucaBrasi | 14-06-20 | 17:31

D66 is door wijven als Ollengren, Kaag en Jetten gecastreerd.
Dag kroonjuwelen!

LiniaalRectaal | 14-06-20 | 18:03

Wat is het nou, opstaan of knielen? Als je stil bent ben je medeplichtig en als je wat zegt als witte man moet je juist weer mond houden en luisteren? Het lijkt er toch op dat die BLM-eisen voornamelijk door vrouwen worden bedacht #wispelturig

Bebopalula | 14-06-20 | 16:42 | 2

Die allemaal tegelijk de rode vlag uit hebben hangen en overgevoelig op elke scheet reageren...

toproy | 14-06-20 | 17:59

Betalen.
Gewoon geld geven en dan is het goed.

frickY | 14-06-20 | 18:32

Robe Jetten + institutioneel racisme. In één zin. Het maakt mij onpasselijk.

Rob Jetten. In Iran op vakantie. Met zijn vriend/partner. Neemt twee chaparonnes mee. Om zijn geaardheid te kunnen verdoezelen.
Iran, bij uitstek hét land van geïnstitutionaliseerd homofoob geweld.
Namelijk, van staatswege, Via de wet. De sharia. De ayatollahs. Van aan kranen bungelende (Iraanse) Rob Jetjes. Die daar niet voor hun plezier hangen.
Nee Rob, echt dat waren geen Iraanse bungeejumpers!

En dan hier over institutionele discriminatie gaan lopen janken?
Maar zelf wel veilig in Iran op vakantie gaan. En geen wanklank laten horen. Want religie. Nee, want islam.
Vuile oppertunistische hypocriet.
Ik zou bijna willen zeggen: valse n...
Maar dat doe ik niet. Al is het alleen maar om jou niet de kans te geven, de slachtofferrol aan te nemen.

Aanvuller | 14-06-20 | 16:41 | 3

Het is een heel eng hypocriet mannetje die uitstekend past bij die partij als rolmodel. Zijn voorganger zijn we allemaal weer vergeten, maar die was precies hetzelfde in doen en laten.

piet7003 | 14-06-20 | 16:47

@aanvuller, Heel veel plus, je bent sowieso af als je naar zo'n land op vakantie gaat, en zeker als homo, compleet gestoord dit soort mensen.

Mallepietje1001 | 14-06-20 | 18:17

@Mallepietje1001 | 14-06-20 | 18:17:
Naar zo'n land ga je niet vakantie. En al helemaal niet als homoseksueel.
Maar Jetten wel. Zijn geaardheid verloochenend. En veel erger, alle geëxecuteerde homo's verloochenend.

Na afllop doodleuk twitteren:
"Rondreis #Iran was eye-opener. Weinig landen bezochten waar 'samenleving' en 'staat' zo van elkaar verschillen en langs elkaar heen leven"

Geen woord over zijn vermoorde lotgenoten. Geen woord over het homo's vermoordende regime. En uiteraard geen woord over de islam.
Die vent is af.
Die mag nooit meer het woord 'discriminatie' in zijn mond nemen. Maar dat doet hij wel. En niemand die hem confronteert.
Verrotte Jetten. Hypocriete omgeving. En hoeveel homseksuelen stemmen de volgende keer gewoon weer op D66?

Aanvuller | 14-06-20 | 20:10

Ieder weldenkend mens weet dat D66 een liegfabriek is. De VVD staat er bekend om en Halbe Zijlstra moest er als minister om aftreden omdat hij had gelogen over een Putin-bezoek. Vreemd dat daarom beroepsleugenaar Rob Jetten steeds wegkomt met verzonnen verhalen over vluchtelingen. Ook dat verhaal over dat Marokkaanse meisje dat hand in hand met een LBGT'er ging demonstreren tegen homo-geweld was een pure leugen. Maar hij komt er steeds mee weg.

En dat racismegezeik over uitzendbureau's begint mij de keel uit te hangen. Want hoe komt het dan dat er op Schiphol allemaal louche schoonmaak, uitzend- en beveiligingsbedrijfjes zijn gevestigd waar praktisch allemaal mensen met een ''kleurtje'' of ''moeilijke naam'' werken en vaak gelinkt zijn aan criminele organisaties?

van der g | 14-06-20 | 16:40 | 1

de eerste blanke of vrouw in een shoarmatent moet ik ook nog tegen komen.

Struikrover3 | 14-06-20 | 17:08

Malle Robbie maakt zich nogal druk, opeens, over de gekleurde medemens.
Maar een eenvoudige Google zoekopdracht naar 'D66 congres' levert zoals te verwachten niet veel black lives op:
www.google.nl/search?q=d66+congres&am...
Hoogstwaarschijnlijk waren alleen de schoonmakers en de toitetjuffrouw mensen van kleur.

Het naar de mond praten om zwarte zieltjes te winnen voor je partij op deze goedkope opzichtige manier is de moderne variant op de aloude spiegetjes en kralen.

leo de pejo | 14-06-20 | 16:40 | 1

Malware Robbie?

Twisted_Faith | 14-06-20 | 16:53

Individueel dragen we allemaal een atavisme: het wantrouwen naar degenen die anders zijn; huidskleur, lichaamsgeur, taal etc. Het is ongetwijfeld een verdedigingsmechanisme van de "Homo sapiens". Alleen door cultuur en socialisatie minimaliseert of verbergt de mens dit atavisme. Soms zorgen omstandigheden ervoor dat de primaire reacties naar boven komen. Dit gebeurt vaak bij mensen die weinig intellectueel ontwikkeld zijn. Kortom racistisch zijn is een natuurlijk fenomeen dat we cultureel en sociaal beschaafd kunnen verwerken. Het bestaat tussen gelijke kleuren wit en wit, bruin en bruin, geel en geel, zwart en zwart. Ik noem maar even een Duitsers en een Nederlander. Wij kunnen daarmee inmiddels prima mee om gaan met de nodige humor. Echter door de enorme schaalvergroting en omdat ja D66 via hun staats Jan Glastra van Loon de sluizen heeft opengezet voor Turken en Marokkanen die vervolgens in de urbane gebieden gingen settelen en daar als vreemde eenden in de bijt hun cultuur gingen uitdragen zonder dat ze hier kwamen om te werken en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Doordat er inmiddels zulke enorme aantallen van deze groepen zijn is sociale controle niet meer mogelijk. Je kunt gewoon anoniem zijn in de grote stad, dat geldt ook voor witte mensen trouwens. Kijk en daar komt het probleem al om de hoek kijken. Je kunt gewoon in drugs handelen en het geld wit wassen, in een dure Mercedes rijden en pandjes bezitten die je verhuurt aan mede-Turken. Deze mensen hebben een heel andere kijk op de maatschappij dan een Henk of Ingrid. Er wordt niet meer gecorrigeerd. er ontstaan parallelle samenlevingen. Hullie en zullie leven geheel langs elkaar heen. Maar dan komt de sollicitatie, de stageplek. De Turkse werkgever zal graag zijn neefjes aannemen want die werken zwart. De Nederlandse werkgever neemt liever Henk of Ingrid of een Pool. Een gewone homo sapiens kan nu eenmaal niet in anonieme grootschalige "samenlevingen" gedijen zonder een eigen vrienden/kennissen/werkkring. De homo sapiens leefde miljoenen jaren in kleine clans en moeten nu ineens na die Neolitische revolutie met zijn duizenden anoniem samen wonen en voldoen aan de opper-apen van de politici die hun opleggen wat ze moeten doen, ingefluisterd door de aandeelhouders van de kapitalistische multinationals. Intensieve menshouderij is het geworden en D66 doet er zijn voordeel mee. Ik zeg: small is beautiful. Terug naar maximaal 10 miljoen mensen in NL, liever nog minder dan 1 miljoen want dat is nog net zo'n beetje duurzaam. O ja en racisme? Wat dan met het speciësisme Rob Jetten. daar hebben we het nog niet eens over gehad.

ecologiste | 14-06-20 | 16:40 | 6

Ik kan mij herinneren de wedstrijd NL-DLD in 1988, Europees kampioenschap voetbal. Die wedstrijd werd gewonnen door NL met 1-2. Het was groot feest. NL ging daarna door en werd "Europa Meister".

Ik woonde destijds nog in Groningen. De hele stad was aan het feestvieren direct na die wedstrijd. Het centrum van de stad stroomde vol met mensen.

Juist op dat moment reed er een Duitse auto over de Grote Markt. Door de menigte. Duitse nummer plaat.

Verdwaald.

Big mistake.... Die lui moesten met de gootste moeite onzet worden.

Als Duitser had je toen inderdaad wel ervaren dat je niet zu Hause in die Heimat warst.

Ik weet niet of dat nog steeds zo speelt. Maar toen dus wel. :-)

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:11

@ecologiste | 14-06-20 | 17:04: De Duitse taal heeft verkleinwoorden Fraulein ecologiste. Ze eindigen op -lein en -chen. Dat Duitsers een Duitse koning die heerst over een buurland genoeglijk vinden, alsook de gewoonte om Nederland te zien als een Duitse deelstaat, bevestigen mijn stelling. Ik resumeer, Duitsers zijn een vervelend volk, met niet slechts een duister verleden, maar ook een duister heden.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:23
▼ 3 antwoorden verborgen

De reputatie van een etnische groep stijgt op uit die groep zelf. Daar kan een ander niks aan veranderen.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:40

Toen ik lang geleden bij Reed Elsevier werkte werd dat bedrijf ook beschuldigd van discriminatie bij sollicitaties. De reactie van HR kan ik mij nog goed herinneren: Niet waar, er werkten vele nationaliteiten bij het bedrijf. Denen, Noren, Australiers, Zuid-Afrikanen, Belgen, Italianen, Duitsers en Engelsen.
.
Moehaa!

Piet Karbiet | 14-06-20 | 16:39 | 4

@out-of-the-box: enigste?

Portnoy | 14-06-20 | 17:03
▼ 1 antwoord verborgen

Die 40% begrijp ik wel. Voor het onderzoek hebben ze natuurlijk een afspiegeling van "een grote stad" genomen. Hé, stikt het daar niet van de malafide Poolse en Turkse uitzendbureaus?! Verrek... die leveren inderdaad "geen buitenlanders" maar alleen "eigen volk" zoals oostblokkers en andere "afspiegelingen" van die stad. Heerlijk onderzoek weer.

Volgens mijn werkgever mag ik deze op mijn blote knietjes dankbaar zijn dat ik een baan heb... Bij indiensttreding verplicht een formulier invullen wat je nationaliteit is en of je ouders of grootouders een migratieachtergrond hebben. Kunnen ze namelijk mooi mee scoren op de deugladder: kijk ons eens divers zijn! Kortom: discriminatie. En waag het niet om het woord "positief" eraan toe te voegen. Denk je dat ik mijn werkgever serieus neem? Ze nemen de grootste lichten aan die op 1 vd vragen JA konden antwoorden. De autochtone Hollander die wel geschikt is laten ze liever staan. Want deugladder...

Fubar | 14-06-20 | 16:39

Ik merk dat ik een steeds grotere hekel krijg aan het woord 'racisme', vooral omdat het heel selectief gebruikt wordt en dan ook nog eens alleen maar van toepassing verklaard op roomblanke mensen, want andere 'rassen' (want blijkbaar is je huidskleur een typering voor je ras) discrimineren blijkbaar nooit. D66, sterf.

De waard zijn gast | 14-06-20 | 16:38

De enige kleur die ik inmiddels nog zie is het rood van de waas voor mijn ogen. Ik ben dat stelletje gepamperde, over het paard getilde beroepszeikerds zo ongelofelijk zat. Nederland kent geen institutioneel racisme. Hooguit zijn de grenzen van de tolerantie bereikt. Verbind daar eens conclusies aan.

MickeyGouda | 14-06-20 | 16:37 | 2

U heeft een rode waas voor de ogen, was dat nu net niet wat de schrijver poneert?

niels5142 | 14-06-20 | 16:54

@niels5142 | 14-06-20 | 16:54:

Wellicht, maar ik las iets met 'witte man', 'links stemmen' en 'pro-EU' en verloor acuut mijn geduld om verder te lezen. Mijn beperking.

MickeyGouda | 14-06-20 | 17:05

"Dan is de grote vraag: hoe moeten we dit document duiden?"
Als vals, hypocriet, opportunistisch, laag bij de gronds populisme.

Schoorsteenveger | 14-06-20 | 16:37

Mevrouw ZOMG zal nooit mijn vriendin worden. Hoge opleiding en altijd ter linkerzijde gestemd, zelfs eens op D66 omdat er niks beters voorhanden was. Dankzij mensen zoals u zitten we nu in deze situatie. Kan je wel een lang verhaal schrijven, maar kijk in de spiegel.

Gele Beer | 14-06-20 | 16:37 | 2

Touché!

RubiconTheCrossing | 14-06-20 | 16:38

Juist, als ik 25 jaar geleden mijn bevindingen had voorgelegd, zou ik waarschijnlijk de linkse wind van voren hebben gekregen van de jonge ZOMG.

ploppy | 14-06-20 | 17:01

Toch een hoop moeilijke achternamen. Je moet natuurlijk ergens mee beginnen.

watazooi | 14-06-20 | 17:24

Die samenstelling wordt veroorzaakt door de hamvraag tijdens de selectieperiode: 'Deugt u wel?'
Da's lastig naar waarheid antwoorden voor veel mensen met een kleurtje...

Iknowall | 14-06-20 | 17:31

En de enige met een wat andere naam (Salima B) schrijft: "Vrijheid is wat mijn drijft." Zo iemand zou ik inderdaad niet in dienst nemen. Eerst maar je school afmaken.

dathoujetoch | 14-06-20 | 17:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Niks is zo vernietigend voor een samenleving als identiteitspolitiek. Dat is het huidige kroonjuweel van D66.
Ik zal er niet om treuren als deze partij bij de volgende verkiezingen flink zal verliezen.
Daarna mogen ze een paar jaar gaan navelstaren om zich opnieuw uit te vinden. Allereerst het collectief referendum weer terug in het verkiezingsprogramma. En dan ook een referendum over internationale verdragen.

luto333 | 14-06-20 | 16:35 | 1

Dat gaan ze nooit doen. Dat de bevolking in de bek spugen is ze veel te goed bevallen, mede omdat zij denken de elite te zijn. Vandaar ook natuurlijk dat hun partijorganisatie in alle geledingen blanker dan blank is.

5611 | 14-06-20 | 17:21

had liever dat black lives matter demonstreren met een bord van ( we gaan met respect met elkaar om ) en dat er dan een verandering gaat komen ook van blank en zwarte kant , maar ja zo als altijd is het weer dat van 1 kant.

out-of-de-box | 14-06-20 | 16:35

Kortom, we hebben het niet racisme, maar over discriminatie. En dat zal altijd zo blijven. In mijn tent werken alleen mensen die iets toevoegen aan ons bedrijf en ik heb geen behoefte aan mensen - zullen we het maar zo noemen - die "culturele" problemen veroorzaken. Ik heb wel wat anders te doen.

PieterPassant | 14-06-20 | 16:34

Merkwaardig dat je tijdens deze corona-crisis maar verdomd weinig hoort van die Nederlandse Zorgautoriteit. Lijkt mij toch dat dit instituut een enorme invloed heeft. Je hoort alleen maar het RIVM en sinds kort een beetje de GGD. Ze zoeken er overigens nog een unitmanager. € 7.046 (schaal 14), 166 vakantie-uren, leeftijdsdagen en thuiswerken. Je moet er wel tegen kunnen dat ze zo traag zijn als stront en een hoog babyboom-gehalte.

Piet Karbiet | 14-06-20 | 16:32

Wel jammer voor al de witte mensen die geen eigen waarde hebben, knielen en zichzelf een schuldgevoel aanpraten voor iets waar zij helemaal niets aan kunnen doen maar.... in Nederland is bijna geen racisme. Dat was 300 jaar geleden en daar hebben wij niets mee te maken! Ook al ben je wit! Shame on you!

zzMichielzz | 14-06-20 | 16:32 | 2

Nee als wij op grond van onze RAL kleur excuses moeten maken voor iets wat we niet hebben gedaan en niet doen, dan wil ik dat alle sterker hypergepigmenteerden hun excuses gaan maken voor het molesteren van zoveel Hollandse bejaarden.

2tribes | 14-06-20 | 16:50

@2tribes | 14-06-20 | 16:50: Mijn voorouders waren keuterboertjes uit West-Brabant. Hoe komt zo'n dwaallicht als Jetten erbij dat ik excuses zou moeten gaan maken naar nazaten van Ashanti slavendrijvers zoals Akwasi of Afriye? (zie ook VK-interview uit 2017 met Akwasi).

5611 | 14-06-20 | 17:24

Als je een bedrijf hebt dan bepaal jij wie je aanneemt, of uitnodigt voor een gesprek.
En niemand anders.

HoerieHarry | 14-06-20 | 16:32 | 2

Als het aan D66 ligt komen er ook quota, moet je personeelsbestand een afspiegeling zijn van de maatschappij. Beetje lastig als je een dakdekkersbedrijf of zo hebt.

sprietatoom | 14-06-20 | 16:41

@sprietatoom | 14-06-20 | 16:41: Niet alleen dat, je moet ook weer hele protocollen, beleidsplannen (plus diversity officer) en jaarlijkse diversiteitsverslagen maken, natuurlijk ook als je 2 man in dienst hebt. Idioot!

5611 | 14-06-20 | 17:26

Het is voor hem geschreven.
Lekker kort.

wiers | 14-06-20 | 16:32

Goed verhaal, maar feiten doen er allang niet meer toe.

Muxje | 14-06-20 | 16:32 | 1

Dat ben ik dus met u eens.
Maar goed, het lijkt er sterk op dat sommige hoog opgeleide deugmensen zoals ZOMG toch gevoelig zijn hiervoor.

Maar dan alleen als ze net doen also ze het zelf ondekt hebben. En dan een ver-schrik-ke-lijk lang bralverhaal erover houden. Het is net als een baby in de wieg die zijn eigen vingertjes ontdekt heeft en volledig fascineerd er maar niet genoeg van krijgt.

En als een ander via zijn eigen route tot dezelfde conclusie komt (en een beetje vlotter dan hierboven..), dan gaat het meteen van: "tssk tssk"

Zie het tweede reaguursel van onderen (Stormageddon @ 16:00).

Nee, alleen via de brilliante redenatie van ZOMG mag u op die conclusie uitkomen.

Irritant?
Ja.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:43

Beste Rob, ik heb een buitenlandse naam en heb nooit racisme ervaren. Aan mijn kinderen wordt wel gevraagd of zij Nederlands spreken, vind ik op zich geen onrechtvaardige vraag.

pollo4 | 14-06-20 | 16:32 | 1

Met mijn buitenlandse achternaam heb ik als blanke Nederlander al sinds de middelbare school te maken gehad met stereotyperingen, 'grapjes' en soms regelrechte argwaan, ook van klasgenoten die politiek inmiddels zeer invloedrijk zijn. Mag ik nu ook herstelbetalingen ontvangen please?

2tribes | 14-06-20 | 16:53

D66 en GroenLinks zijn de oorzaak van al dat gedonderde zitten de boel gewoon op te stoken .

gerrit5042 | 14-06-20 | 16:32

Ik vind dat D66 stemmers zich nu al mogen bewapenen. Aanbeveling: up.picr.de/6649132wxc.jpg

jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:31 | 1

Lol

vic_typh | 14-06-20 | 16:56

Prima artikel, maar denkelijk te hooggegrepen voor de gemiddelde d666=fan. Waar gaat het nu over: ras, kleur, geboorteplaats? Donald Jones was op de Nederlandse TV al in de jaren vijftig een doodnormale verschijning, 'zelfs' met een kus aan een blanke vrouw. Toen dat pas tien jaar later in de VS gebeurde ( Kirk, Startrek en Uhura) was dat daar voorpagina nieuws. Allochtoon: zelfs mensen wier ouder(s) is of zijn geboren in Indië, worden gerekend tot de groep allochtoon. Althans in de statistieken. Zo werd gerekend bij de invoering van de nieuwe Ariërverklaring in 1996 door Dijkstal, de quotering. Want anders kwamen ze helemaal niet aan een aanvaardbaar percentage allochtonen. Wist u dat Wassenaar van alle gemeentes in Nederland op de veertiende plaats staat voor wat betreft percentage allochtonen? Het is in veel gevallen een non-discussie. D666, ga je een druk maken over de echte noden in de samenleving. Waarom hoor ik jullie helemaal niet over de dictatoriale corona-wetten?

dathoujetoch | 14-06-20 | 16:31 | 3

Omdat democratie hen aan den anus zal roesten, daar zijn ze vrij duidelijk in.

2tribes | 14-06-20 | 16:57

Dit klopt toch echt niet. Indische, indonesische en Molukse mensen vielen juist NIET onder de definitie 'allochtoon' van de WBEAA van Dijkstal. Alleen de problematische allochtone groepen vielen er onder.

Grachus | 14-06-20 | 19:31

@Grachus | 14-06-20 | 19:31: Nee, niet onder WBEAA, wel onder allochtoon. Ik heb het zelf meegemaakt hoor, (met enig Indonesisch bloed) en geweigerd die Ariër-verklaring te ondertekenen..

dathoujetoch | 14-06-20 | 21:37

Stellingen:

1) Makelaars, uitzendbureaus, werkgevers enz. zijn geboren racisten.

2) Makelaars, uitzendbureaus, werkgevers enz. zijn door praktijkervaring racistisch geworden.

Ben overigens benieuwd hoeveel autochtonen er bij allochtone werkgevers werken.

AntonJansen | 14-06-20 | 16:30 | 2

Goede vraag maar die cijfers blijven geheim.

piet7003 | 14-06-20 | 16:51

Die allochtone werkgevers krijgen een pluim van D666 omdat ze zo lekker divers zijn.

5611 | 14-06-20 | 17:29

Is het iemand ook opgevallen dat het gehele hedendaagse politieke spectrum bestaat uit verschillende sausjes van socialisme?

Denkend ik aan Ayn Rand's woorden: 'Socialisme is communisme met een jurkje aan'. Overmand het gevoel mij dat de huidige politiek en culturele bewegingen een soort prelude voor een communistische machtgreep is.

Als u binnenkort partijen of bewegingen met 'volk' of 'volks' in de naam ziet... ren.

KutFilosoof | 14-06-20 | 16:30 | 1

Nee, niet echt.Kunnen we de heer Baudet nou eindelijk eens met rust laten, de beste man is razend druk met voor het volk opkomen.

niels5142 | 14-06-20 | 16:44

Het doel van een overvloed aan beschuldigingen van "racisme" is proberen blanke Nederlanders aan te sporen om te "bewijzen" dat ze "geen racist" zijn. Hoe kan een blanke Nederlander dat doen? Door allochtonen openlijk voor te trekken en tegelijkertijd je eigen volk achter te stellen, in de hoop dat de beschuldigingen ophouden. Zullen de beschuldigingen ophouden? Nee, ze zullen juist intensiever worden. De methode werkt immers.

petersteenkamp | 14-06-20 | 16:30

Op mijn CV staat dan ook gewoon of ik wel of niet een strafblad heb. Wat is dat toch voor bizarre niet bestaande statistiek die ze hier aanhalen dat je als blanke met strafblad meer kans op een sollicitatiegesprek hebt dan iemand van kleur zonder? Is dat de 'marketing' van D66?

Sessine | 14-06-20 | 16:28

T'is geen wetenschappelijke onderbouwing maar wel prima duiding.

RubiconTheCrossing | 14-06-20 | 16:27

Ik ben een tevreden witte man en laat mij door niemand een schuldgevoel aanpraten. Op welke partij moet ik straks stemmen?

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:26 | 5

D66, perfect match, als u advies nodig hebt.

niels5142 | 14-06-20 | 16:34

@niels5142 | 14-06-20 | 16:34: Ik doe altijd mijn best om het leuke te zien. Dat is mij bij D66 echter nog nooit gelukt. Ik ken niemand persoonlijk van die partij, maar ik krijg de kriebels van die mensen. Nooit D66 voor mij, zelfs niet onder dwang.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:40

@RubiconTheCrossing | 14-06-20 | 16:28:
De partij van erfzonde? Van predestinatie, schuld door geboorte?
Religie is bron van aangepraat schuldgevoel.
Dus lijkt me niet geschikt voor @Quib

Stormageddon | 14-06-20 | 16:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb me niet in de cijfers verdiept, dus dank voor de inspanning. Onder het motto van lies, damn lies & statistics, moet je communicatie en marketing mensjes niet samen met politieke lichtgewichten naar cijfers laten kijken. Dat levert alleen maar spannende soundbites en krantenkoppen op.

Bij nauwkeurige controle kun je de conclusies echter doorspoelen in het emaille archief.

ScumbaggusMaximus | 14-06-20 | 16:25

Vanochtend een heuse filosoof en nu een politiek onderzoeksjournalist. Er waart veel talent en expertise rond in de panelen. Vind het extra knap van de auteur omdat ik zelf de electorale pietpraat van Robojet al geruime tijd niet meer kan aanhoren.

suscrofa | 14-06-20 | 16:24

Gedegen onderzoek, respect daarvoor. Maar v.w.b. discriminatie door werkgevers is me vooral een zinnetje in een artikel van Feynman van een paar dagen geleden bijgebleven: Marokkaanse werkgevers in Nederland willen liever ook geen Marokkanen aannemen. Denk daar maar eens over na voordat iemand weer zonodig autochtone blanke werkgevers van discriminatie wil beschuldigen.

Barend Braakbal | 14-06-20 | 16:23

Ik ben gestopt na het lezen van "witte man".
Zo iemand neem ik niet serieus.

Sardegna | 14-06-20 | 16:23 | 8

@ZOMG | 14-06-20 | 16:24:
Super goeie analyse en terechte conclusie denk ik, alleen bij het zinnetje over Kees V moest ik even lachen.

2tribes | 14-06-20 | 16:41
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 16:56
▼ 5 antwoorden verborgen

Stemmen op D66 is uiteindelijk een vorm van politiek vandalisme.

De Briemusketier | 14-06-20 | 16:22

Realistisch gezien bestaan er geen witte, blanke, zwarte of gele mensen (Die een galziekte hebben even uitgesloten). Iedereen die zoiets zegt en probeert mensen in hokjes te duwen is eigenlijk al racist. Er zijn mensen met een donker gekleurde huid, met een licht gekleurde huid en alles wat daartussen zit. Door vermenging zal de toekomst der mensheid dus een licht-donker-gekleurde huid opleveren en hebben we in 100 jaar allemaal dezelfde kleur.

jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:22 | 3

Nou jan alle racisme ten spijt maar ik houd de stamboom zuiver, just 4 fun

korkienie | 14-06-20 | 16:25

Waar zouden ze over 100 jaar dan ruzie over moeten maken?

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:34

Standaard Marxistische ophitserij, professioneel slachtofferschap. In de jaren '70 zijn arbeiders gedumpt als "revolutionaire klasse" omdat Westerse arbeiders niet langer op te hitsen waren voor communisme, omdat Westerse arbeider zagen dat in het Oostblok arbeiders nog harder onderdrukt werden dan onder het veelbeschuldigde "kapitalisme". De nieuwe revolutionaire klasse werd toen "een coalitie van misdeelde en onderdrukte minderheden" die opgehitst moet worden tegen de bestaande machtsstructuren zodat Marxisten in de nasleep van de vernietiging de macht kunnen grijpen. History of political correctness: www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs

petersteenkamp | 14-06-20 | 16:21 | 2

De oorspronkelijke en natuurlijke achterban van een partij als de PvdA is door vooral Wim Kok bij het grof vuil gezet onder de noemer tokkies, racisten, bruinhemden en nazi's. Hun woonwijken en hun scholen degradeerden tot hedendaagse hellholes, maar vanuit de partij-elite van het Politburo werd ze het zwijgen opgelegd als ze daarover durfden te klagen. Niets was mooier dan 4 jaar geleden toen de PvdA vanuit haar nieuwe, zo vurig gewenste achterban, een mes in de rug kreeg van de DENKers, hetzelfde overkwam D666 vorig jaar in Dordrecht. Karma!

5611 | 14-06-20 | 17:37

wat een hoop gelul om te zeggen dat D66 gewoon kudt is... iets wat we allemaal al weten. Prediken voor eigen kerk..

overVecht | 14-06-20 | 16:21

Wie zei dat ook al weer? D'66 is de PVV voor de mensen die hun das kunnen strikken. Wat betreft de auteur van het stuk: universitair geschoold en dan pas recentelijk tot inzicht gekomen: valt me van u tegen. Ondergetekende heeft enkel de "universiteit des levens" doorlopen, maar zelfs bij de veelgeprezen van Mierlo had ik al in de gaten dat het een gebakken luchtverkoper was en over zijn opvolgers zullen we het maar niet hebben.

snotkoker | 14-06-20 | 16:20

Ik nodig mensen ongeacht kleur of naam uit voor sollicitatiegesprekken. Als de houding of een loopje van mensen mij niet aanstaat, zoals wat veel swag, dan gaat er niets gebeuren. Dat weer ik dan al vóór het gesprek begint.

SchimmelSchwanz | 14-06-20 | 16:20 | 2

Zo werkt het wel he, je onderbuikgevoel is een perfecte eerste schifting.

tsjajaja | 14-06-20 | 16:25

Yep. En toch verrassen ze je af en toe nog.

RubiconTheCrossing | 14-06-20 | 16:29

Hallo uitzendbureau? Ik wil graag 3 mederwerkers die minimaal 1 jaar bij jullie actief zijn, daarvan minimaal 6 maanden gewerkt hebben, en geen enkele klacht hebben qua te laat komen, gewoon niet op komen draven, het wel 4 keer moeten uitleggen en het dan zogenaamd nog niet snappen, en andere uitvluchten om maar niet aan het werk te hoeven...

D66: rassiesme!

EnNouJijWeer | 14-06-20 | 16:17

Dat onderzoek naar politiedoden van Control Alt Delete is al gedebunked. Eerst hadden ze het over 33 doden. Dat namen media ook klakkeloos over. Er bleven er maar 7 over en dat ging vooral over zelfmoord in de politiecel.

Piet Karbiet | 14-06-20 | 16:17 | 1

Telt men epstein daar ook in mee?.............. oh wacht.

jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:28

Degelijke analyse. Maakt de politieke prijs van dit opportunistische proefbalonnetje weer een klein beetje hoger. Hopelijk ontmoedigt het D66 en anderen om op deze manier te werk te blijven gaan.
Dank voor je moeite, ZOMG.

harryverdetsie | 14-06-20 | 16:16

Democrats = Antifa agenda = "No Trump, no wall, no USA at all".
D66 = van hetzelfde = "No whites, no borders, no Netherlands at all".
Een stem op D66 is een stem tegen jezelf.

Fijnstoffer | 14-06-20 | 16:15

Onder de tweet van Easyjetten heeft iemand een motie van Baudet gepost uit september 2019. Daarin wordt gepoogd de voorkeursbehandeling van statushouders m.b.t. huisvesting te schrappen. Vanaf 2014 tot aan 2019 zijn er 83.000 huizen aan 141.000 van deze mensen toebedeeld. WTF??? Allemaal raketgeleerden en apothekers zeker die als dank voor de gratis opvang hard gaan werken en belasting gaan betalen? NOT!

eerstneukendanpraten | 14-06-20 | 16:15 | 1

Wilders heeft al eens aangifte gedaan van discriminatie van de Nederlanders, tevergeefs uiteraard. Men deed er niets mee terwijl hij bewezen gelijk had.

sprietatoom | 14-06-20 | 16:27

Ik heb ook eens gesolliciteerd bij een Turkse bakker.
Raad eens.......

ditotje | 14-06-20 | 16:14 | 8

Je wilde alleen wit brood bakken en bent niet aangenomen?

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:31

Turkse collega's reageren altijd oprecht verbaasd als ze horen dat ik iets voor mijn Hollandse ouders niet voor elkaar krijg wat hun wel heel makkelijk lukt. Toeval?

2tribes | 14-06-20 | 16:44

@Quib | 14-06-20 | 16:31:
Ik paste schijnbaar niet in het team.
Plus ik was niet ervaren genoeg wat ik dacht dat dat witte poeder meel was.

ditotje | 14-06-20 | 17:32
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik heb dit hele stuk bekeken zoals een NSFW filmpje op Pornhub: gelijk doorgespoeld naar het anale cumshot.
Nou, viel dat even tegen!

King of the Oneliner | 14-06-20 | 16:13 | 3

Sja, als je one-liners gewend bent, is dit wel even slikken, inderdaad.
(Pun intended.)

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:17
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 16:48

*kijkt in de krater*
Yikes.. that was close.

He, Rianair, je ui ligt hier nog.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 17:54

Iedereen heeft met racisme te maken, ongeacht je kleur, religie of afkomst, het zit namelijk in ieder mens wel een beetje om anderen uit te sluiten die anders zijn, doen of denken. Kijk maar eens om je heen in de tweede kamer Rob Jetten, en je ziet dat je eigen partij er ook erg sterk in is door andere partijen bij voorbaat al uit te sluiten.
Maar als je positief en relativerend met een beetje humor in het leven staat, je niet alles aantrekt en een beetje geeft en neemt , niet meteen de racisme kaart trekt maar ook zelfreflectie toepast, dan ben je al een heel eind

tsjajaja | 14-06-20 | 16:13

Zo, dat was even een "longread". Zo zie je maar dat het D66 geroep wars is van aannames, niet juiste conclusies en oneerlijke valse afspiegeling wat zich in Nederland werkelijk niet of nauwelijks voordoet: discriminatie. Hierboven feilloos netjes uitgeplozen, waarvoor mijn complimenten, daar ben je nog wel even mee bezig geweest! D66 verdient het vanwege dit broddelwerk en oneerlijkheid gigantisch door de mand te vallen, maar ik onderschat dat bolwerk vanuit Amsterdam nooit.

Jan, Leiden | 14-06-20 | 16:13 | 2

Je vergeet bolwerk Leiden...

Fubar | 14-06-20 | 17:18

@Fubar | 14-06-20 | 17:18:
Die zitten heel wat nuchterder in de materie vermoed ik dan in Amsterdam. Die stammen niet uit anarchistische bolwerken zoals dat van Amsterdam. Vergelijking gaat wat mank.

Jan, Leiden | 14-06-20 | 18:20

als mensen met een kleurtje zwart genoemd worden racisme is hoe noem je dan mensen die blank zijn wit genoemd worden?

giovina | 14-06-20 | 16:13

Goed stuk, jammer alleen dat geen enkele D66 stemmer dit stuk ooit zal lezen, want GS past niet binnen hun idiologische straatje.

EenGoedBegin | 14-06-20 | 16:13 | 2

@eenGoedBegin: ik weet zeker dat Geen Stijl" uitgeplozen wordt in politieke kringen. Er was hier eens een reaguurder die de gang van zaken bij de belastingdienst m.b.t. de toeslagenaffaire in een heel vroeg stadium karakteriseerde als "knevelarij". t.w. "het gebruiken van een ambtelijke bevoegdheid, voor een doel waarvoor de bevoegdheid niet in het leven geroepen is" Ik weet niet of het er mee te maken had, maar het OM is momenteel bezig met een zaak tegen de Belastingdienst o.m. op basis van "knevelarij". Of het er mee te maken heeft, weet ik niet, maar ze zullen het best gelezen hebben bij het OM. Alles wat hier geschreven wordt, leest het O.M.

snotkoker | 14-06-20 | 16:35
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 16:46

Net gesolliciteerd bij een Turks theehuis.

Turbulentie? | 14-06-20 | 16:13

Jetten verwart, net als Klaver, regeren met reageren. Het enige wat deze muppets doen is ophef constateren, inschatten welke kant het grootst is, en dan plannen lanceren om die kant te pleasen.
Mooi stuk, goed gedaan.

John McClane | 14-06-20 | 16:13

Er zijn ook veel Turkse huizenbezitters en raadt eens ? Turken krijgen voorrang op Nederlanders als ze een woning willen huren.

sprietatoom | 14-06-20 | 16:12 | 3

Turken Nederlanders zijn geen ras. Trouwens, als er Racisme bestaat volgens deze gekkies, zijn er dan ook Rassen? Hoeveel? En waarom?

harry21 | 14-06-20 | 16:15

Erg benieuwd nu naar het verhuurbeleid van mr Akwasi.

2tribes | 14-06-20 | 17:06

@2tribes | 14-06-20 | 17:06:

Een beetje journalist van de Story of zo zou daar wel achter kunnen komen.

sprietatoom | 14-06-20 | 17:25

We hebben van dichtbij mogen meemaken wat diversiteit doet in de politiek...

Iedereen had een hekel aan de vleermuizen partij.

Laat eerst de politiek het goede voorbeeld geven, zij sluiten ook naar hartelust andere partijen uit.

En misschien kan wimlex Maxima inruilen voor een negerin of zo om het goede voorbeeld te geven.

Tot die tijd moeten ze niet zeuren!

mrXL | 14-06-20 | 16:11 | 1

Die drie meiden van ze moeten maar aan de zwarte, een Irritreeer en een Marokkaan. Als dat voor de bakker is kunnen we verder praten.

5611 | 14-06-20 | 17:43

Mensen indelen in groepen aan de hand van hun huidskleur. Hoe zullen we dat nou noemen. Man man man.... wat een onzin.

harry21 | 14-06-20 | 16:11

Nuttig baksel. Goed dat er op detail is ingegaan hoe eenzijdig cijfers worden geïnterpreteerd en de D666-volgelingen om de tuin worden geleid. Hopelijk trekken die ter rechterzijde ook hun conclusie.

gozoman | 14-06-20 | 16:10

Die gozer is een lachertje,wegkijker 1e klasse een broekepoeper

lekker vingeren11 | 14-06-20 | 16:10 | 1

Dat laatste schijnt bij sommige jongens in de “scène” juist voor een heel speciale kick te zorgen...

eerstneukendanpraten | 14-06-20 | 16:16

Jetten moet heel snel de kast weer induiken en die kast moet nog sneller dicht geschroefd worden. Die Idioot is de grootste rel homo van Nederland.

natit | 14-06-20 | 16:10 | 5

Waarom? Waarom moet je zijn geaardheid erbij betrekken? Het zal mij mijn reedt roesten wat Jetten, of wie dan ook, in z'n vrije doet. Ga anders even inhoudelijk reaguren.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:16

Wat heeft zijn geaardheid er nou weer mee te maken.

Bvdb | 14-06-20 | 16:17

@Bvdb | 14-06-20 | 16:17: nou in het debat weinig maar als je toch stiekem wat profileert is het gedrag van homoseksuele mannen vaak anders dan hetroseksuele mannen. En als je dat weet kun je in het debat weer je strategie bepalen. Dus een causaal verband is er wel maar om het te benoemen is vaak verzwakking van je eigen standpunt

korkienie | 14-06-20 | 16:22
▼ 2 antwoorden verborgen

D66 wil het momentum gebruiken voor eigen gewin. Never waist a good crisis moet Jetten gedacht hebben. Ondertussen legt een D66 minister een besluit van de 1e kamer naast zich neer, wat nou democratie.

Krijgtheenenweer | 14-06-20 | 16:09

Die demonstratie in Amsterdam trekt nauwelijks honderd betogers, dus het valt vandaag reuze mee met het antisemitisme in de hoofdstad. Wel potentiële D66 stemmers natuurlijk.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:09

U lijkt wel een d666-tiger vind ik persoonlijk al als een grove belediging. Liever nog iets met kanker of moeders neucken.

jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:09

Mensen brengen al hun tijd door op sociale media en de lange zomerdagen van de zomer (of hobby's) zijn niet meer. We besteden tijd aan het observeren van anderen en onbeduidend internetgeklets. Niemand is aanwezig altijd afgeleid geen rustige contemplatie en alleen met onze gedachten.. klusjes doen.

Zaal3 | 14-06-20 | 16:08

Je mag toch zelf uitmaken aan wie je een huis verhuurt en wie je inhuurt als je personeel zoekt?
Hoe wordt bewezen dat je een racist bent die discrimineert?
O wacht, je bent blank/wit...

gestoptmetroken | 14-06-20 | 16:06 | 3

Racisme en discriminatie komt onder alle volkeren voor en is niet voorbehouden aan de witte samenleving, al wil men u anders doen geloven

Krijgtheenenweer | 14-06-20 | 16:11

Inderdaad, mijn bedrijf of mijn huis, dus ook mijn regels. Of neemt de overheid die de antidiscriminatieregels opstelt ook de risico's over die kunnen ontstaan bij het in dienst nemen van 'fout' personeel of 'foute' huurders die er een zootje van maken? Dachutniet, die zijn voor werkgever/verhuurder. Dus wel de lasten, maar niet de lusten.

FrankVeer | 14-06-20 | 16:33

Mevrouw Plarco (lelie blank) heeft recent resolliciteerd op een functie bij een dagbestedingsorganisatie op Christelijke grondslag. Prima gesprek gehad, liep gesmeerd. Tot de vraag voorbij kwam "Bij welke kerk bent u aangesloten?". Antwoord: "Geen, wij zijn atheïst". Temperatuur direct ver onder nul, einde gesprek. Staat in de statuten, geen uitzondering. Hoezo discriminatie?

marcoplarco | 14-06-20 | 17:38

Een weldenkend mens stemt GEEN —-> D’66/GroenLinks.
Daar hoef je niet univisitair geschoold voor te zijn.

Broekpaling_bezitter | 14-06-20 | 16:06

Ik weet wat ze nastreven. Hogere lonen en pensioen voor ambtenaren/onderwijs de rest kan barsten.

ron9129 | 14-06-20 | 16:05

Mensen die D66 stemmen zal ik nooit begrijpen...... dan moet je wel een heeeeeeele grote aan jezelf en je familie hebben......

Slipsnifter | 14-06-20 | 16:05 | 5

@jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:10: Emigreren kost een hoop geld....

Slipsnifter | 14-06-20 | 16:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Een heel gedegen stukje. Het is nodig dat dit soort bullshit onderbouwd wordt gefileerd. Hulde, ZOMG!

VP732 | 14-06-20 | 16:04 | 2

Daar sluit ik me van harte bij aan.

langelat | 14-06-20 | 16:20

Helaas is de bullshit niet aan te slepen en valt er niet tegenop te fileren, zodat te vrezen valt dat de animo tot fileren gestadig zal afnemen, en de koeienstront zich huizenhoog zal ophopen in onze straten, met alle gevolgen voor mens en milieu van dien. Maar inderdaad, voordat het zover is, huldig de dappere strijders en vrees met grote vreze, want het zijn de laatsten der Mohikanen. Zoals het opkomend fascisme in nazi- Duitsland niet gestopt kon worden, want "hoe stop je een lawine?", zo zal het ons wederom vergaan. Met excuus voor de Godwin.

Wiebenick | 14-06-20 | 16:38

"universitaire opleiding genoten" aan de linkerkant van het spectrum gestemd"
"Ik ben een voorstander van het concept van de EU"
Die "universitaire opleiding" kan je ook door de plee trekken dus.
Eens een druif altijd een druif.

Roger-Rabbit | 14-06-20 | 16:04 | 2

Ik ook van u xoxo

ZOMG | 14-06-20 | 16:06
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 16:36

Als je alleen de laatste alinea leest heb je voldoende informatie. Duidelijk is dat de auteur geen D'66 aanhanger is, en als zodanig interpreteert hij het document. Zijn goed recht natuurlijk.
Overigens is Rob Jetten oud nieuws en zal hij volgend jaar terechtkomen op de mestvaalt van de geschiedenis.

oldandwise | 14-06-20 | 16:04 | 5

@Kuifje-naar-Brussel | 14-06-20 | 16:10: Eerlijk gezegd heb ik mijn beeld van mevrouw Kaag wat bijgesteld. Ze is meer "mainstream" en pragmatisch dan menigeen denkt. In ieder geval mij meer aansprekend dan Jetten.

oldandwise | 14-06-20 | 16:23

@oldandwise | 14-06-20 | 16:23: Nou ik betrap haar anders regelmatig op gratuit D66 praat -geblaat zo je wilt- bijvoorbeeld als het gaat om het verdedigen van EU standpunten als massa immigratie, onvoorwaardelijke financiële steun aan Zuid-Europa, en om de EU als instituut. En inderdaad, dat is idd voor de meeste mensen nog steeds mainstream helaas.... maar dat is vast niet hoe u het bedoelde.

2tribes | 14-06-20 | 17:17

@oldandwise | 14-06-20 | 16:23: Vind haar in haar standpunten wel erg ver verwijderd van de gemiddelde Nederlander. Een beetje kosmopolitisch denken is geen probleem, maar je kunt ook overdrijven.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 18:35
▼ 2 antwoorden verborgen

En help me even herinneren Rob, hoeveel black-lives-that-matter zitten er namens D66 in de 2e kamer? Of in de 1e kamer? Vooruit, in D66 bestuur dan. Oh wacht...

LangeNeus51 | 14-06-20 | 16:04 | 2

welnu de D'66 blanken zijn net zo erg en zo NL sloopzuchtig als het gekleurde tuig van Soros' BLM.

hertogvanzottegem | 14-06-20 | 16:21

Ze zijn vast ook heel erg voor de afschaffing van de slavernij.

omanders | 14-06-20 | 16:04 | 1

Oh nee, dat niet. Nou ja, misschien als ze een uitzondering maken voor zwarte slavinnen. Niet meer als drie bijvoorbeeld.

jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:12
-weggejorist-
henkvaningrid | 14-06-20 | 16:04

Ik heb uit betrouw bare bron vernomen dat van Mierlo nachts ronddwaal op het kerkhof , ik zou maar goed oppassen als ik Rob njet was

witchmaster | 14-06-20 | 16:03 | 3

Ik heb van de begraafplaats oppasser gehoord dat ze hem als ventilator gebruiken.

jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:13

@jan huppeldepup | 14-06-20 | 16:13: lolzzzzzz

witchmaster | 14-06-20 | 16:17
-weggejorist-
Rianair | 14-06-20 | 16:31

Goed dat Jetten en zijn enge clubje eindelijk eens wat gaat doen tegen racisme. Die lieden bij Opsporing Verzocht hebben het vizier voornamelijk op witte mensen gericht. Fucking racisten!

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:02 | 3

Opsporing verzocht is een racistische serie.
Als blanke kom je er bijna niet in voor.
Behalve als slachtoffer dan.

ditotje | 14-06-20 | 16:10

@ditotje | 14-06-20 | 16:10:
En toch heeft Opsporing Verzocht nog nooit de divibokaal gewonnen....
Je zou er bijna dingen bij gaan bedenken.

WatMoetJeNu | 15-06-20 | 08:13

Lekker uitmelken die boel.
Zijn ze op links altijd goed in geweest.

HoerieHarry | 14-06-20 | 16:01 | 6

@HoerieHarry | 14-06-20 | 16:06: En dat is niet TimmerFranz....
Maar goed, ieder zijn ding hoor, leven en laten leven of zoiets.

Slipsnifter | 14-06-20 | 16:08
▼ 3 antwoorden verborgen

How suprising

Wodan-de-knuffelbeer | 14-06-20 | 16:01

Dat had korter gekund.
Virtue signalling, agitprop.
Next.

Stormageddon | 14-06-20 | 16:00 | 9

@Korporaal Banaal | 14-06-20 | 16:39:

Misschien kan hij wat D66 vrienden overhalen om te switchen naar CDA of VVD. Helaas lood om oud ijzer.

sprietatoom | 14-06-20 | 16:46

@Korporaal Banaal | 14-06-20 | 16:39:
Dan moet je dat dus op Joop publiceren, of een plek waar D66 volk digitaal rondhangt en in de flauwekul van Jetten trapt, geen idee waar dat is.
Hier is het preaching to the choir.
En daarbij: als je dat soort nonsens gaat analyseren geef je het een gewicht wat het niet heeft. Dan neem je het blijkbaar zo serieus, dat je meent dat iedereen dat doet, erin trapt, en niemand de Jettiaanse leugens en volkomen bij elkaar geraapte gelegenheidsargumentjes doorziet voor wat het is:
virtue signalling en agitprop.

Stormageddon | 14-06-20 | 16:57

@Stormageddon | 14-06-20 | 16:57: Met de kleine aantekening dat het getweet van Jetten een veel grotere groep bereikt, alleen al door het oppikken van deze tweets door de msm.

knutsel_ | 14-06-20 | 17:43
▼ 6 antwoorden verborgen

Gewoon stemmen.
Maar niet op D66.

Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 15:59 | 4

@Quib | 14-06-20 | 16:25: Een goed advies is een aanbeveling waar jezelf nog niet aan gedacht had, maar dat wel profijtelijk voor jouzelf is. Ergo, erg zorgelijk dat "niet stemmen op D66" een goed advies wordt geacht. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Grachus | 14-06-20 | 19:18

@Grachus | 14-06-20 | 19:18: Ze peilen een zetel of 10, het blijft een goed advies. Niet alleen voor mij.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 21:11
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino