achtergrond

Geenstijl

Sonny Spek: 'Thierry, daar gaan we weer'

Inzending, naar aanleiding van onze uitzending. Door Sonny Spek, ex-FvD'er

Vrijdagavond heb ik zuchtend de uitzending van Thierry Baudet bij Tom Staal in het ‘GSTV Coronacafé’ bekeken en ben enigszins geschrokken van een tweetal uitspraken die werden gedaan. Ik weet uit mijn tijd bij Forum dat een hoop leden zenuwachtig werden bij televisie-uitzendingen en vooral hoopte dat hij niet uit de bocht zou vliegen. Vrijdagavond leek helaas weer zo’n uitzending te worden, want het ging onder andere over de rol van de journalistiek als controlerende macht en het befaamde ‘cultuurmarxisme’ onder de ambtenarij. Hij stelde:  

‘We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD en CDA tot en met D66, GroenLinks, PvdA en SP ... Allemaal min of meer allemaal hetzelfde willen, namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, klimaat, EU en al die andere dingen. Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de NPO, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de hele rechterlijke macht…Dat is de situatie.’ (Fragment hierboven)

Veel van u zullen het hier mee eens zijn, want de ‘universiteiten zijn toch ook overwegend links? De publieke omroep laat toch ook een overwegend links geluid horen?’. Het is echter belangrijk om te beseffen dat Baudet hier weer een stukje verder gaat dan zijn eerdere uitspraken en dit niet alleen kritiek is op een bepaalde vooringenomenheid. Niet alleen stelt hij dat ze ‘volledig’ worden gecontroleerd door ‘linkse partijen’, maar hij trekt het ook breder door te stellen dat zij doelbewust bezig zijn ‘Nederland te vernietigen’. Kritiek op universiteiten die enkel en alleen een bepaalde politieke richting uitdragen is terecht, maar in zijn uitspraken wordt de nuance wederom volledig verloren en komt er geen oplossing naar voren. Daarnaast betrekt Baudet nu ook ‘alle dagbladen’ en ‘de hele ambtenarij’. Zijn De Telegraaf en Het Financieele Dagblad nu ook al bezig om Nederland te vernietigen? 

Is kritiek op de ambtenarij dan onbegrijpelijk? Nee, uit onderzoek blijkt dat een relatief groot deel van de ambtenaren in Nederland stemt op linksgeoriënteerde partijen en dit kan mogelijk invloed hebben op de uitwerking van beleid (hetzij dit in grote mate niet bewezen is). Het is echter een verschil of een fractievoorzitter in de Tweede Kamer stelt dat op dit punt verbetering moet komen door bijvoorbeeld de uitvoering van beleid beter te controleren of de sollicatieprocedure voor topambtenaren transparanter te maken, of dat hij stelt dat de ‘gehele ambtenarij bezig is om Nederland te vernietigen’. Niet alleen ontbreekt hier het volledige verhaal, maar is het ook nog eens buitengewoon beledigend voor veel ambtenaren die zich hard inzetten om gemeenten, provincies en het Rijk draaiende te houden. Het is een Nederlands Kamerlid onwaardig en moet dan ook in die hoedanigheid worden afgekeurd.

De dienende ambtenaar
Er zijn natuurlijk altijd individuele casussen waar problemen aan het licht komen, maar de ambtenarij heeft nog altijd een dienende taak. De politiek aan de rechterzijde moet daarom zelf de rol oppakken om betere wet- en regelgeving te maken zodat de door de partij geschetste fundamentele problemen opgelost kunnen worden. Een goede journalist zou hem eens moeten vragen waar Baudet precies de discrepantie ziet tussen het beleid dat door de Kamer wordt vastgesteld (onze democratisch vertegenwoordiging die de koers moet uitzetten) en hoe dit vervolgens wordt uitgevoerd door de ambtenarij. Waar vindt die ‘ondermijning’ door de ambtenarij dan precies plaats? Welke schuld heeft de ambtenarij en waar in het proces vindt die beïnvloeding plaats? 

Het is makkelijk om over de rug van deze mensen allerlei boude uitspraken te doen, maar hij generaliseert en komt niet met bewijzen die een structurele ondermijning laten zien. Iedereen die zich enigszins begeeft tussen de ambtenarij weet dat zij zich vaak inzetten voor een relatief laag salaris om het land op een bepaalde manier te dienen. Ook hebben we het dan over hardwerkende politie- en defensieambtenaren die hier door Baudet volledig in de hoek worden gezet. Als dit niet de bedoeling was van zijn uitspraken dan zou hij hier op terug moeten komen, want we weten dat wanneer Kuzu dit zou zeggen het land te klein zou zijn. En terecht.

GeenStijl een natuurlijk bondgenoot?
Een ander opvallend citaat ging over de rol van de media. Hij stelde, tegen het einde van het gesprek:

‘Wat ik GeenStijl ook verwijt, jongens, wat ik jullie ook verwijt is dat jullie net als ThePostOnline eigenlijk natuurlijke bondgenoten zouden moeten zijn, maar soms als het ware helemaal meegaan in ‘oh wat is het erg, ophef dit en dat’. Terwijl je ook de rol zou kunnen spelen van het in perspectief plaatsen.’

Natuurlijke bondgenoten in wat? Baudet lijkt nu te beweren dat kritiek op hem als persoon gelijkstaat aan kritiek op de standpunten die Forum voor Democratie of ‘rechts Nederland’ uitdraagt. Baudet heeft geen monopolie op een kritisch rechts geluid en zal dat ook nooit zal krijgen. Het moge duidelijk zijn dat je als politicus niet het ‘recht hebt’ op media die jouw visie moeten ondersteunen. Ik vraag mij dan ook af wat Baudet zou willen van GeenStijl en TPO. Moeten zij kritische ‘linkse’ columns gaan weigeren? Zou dit kritische stuk nog worden geplaatst? 

Ageren tegen hokjesdenken
Het is de eerste les bij een journalistieke opleiding, maar een journalist zou zich moeten inzetten om inderdaad de macht en specifiek de politiek te bevragen. Hebben we dan geen probleem met een onevenredige verhouding tussen linkse en rechtse media? Dat is inderdaad een probleem, maar probeer dan constructieve voorstellen te blijven doen om bijvoorbeeld de NPO te hervormen. De bevooroordeelde situatie in de wereld van de media zou niet versterkt moeten worden door rechts en ‘haar’ platformen, maar juist blijvend worden bevraagd. Baudet wil hetgeen juist versterken waar hij altijd zei tegen te ageren: het hokjesdenken. 

Als ex-FvD’er wordt bij de minste of geringste kritiek van mij op Baudet al snel ingebracht dat het vanuit een rancuneuze grondhouding zou zijn, maar desondanks voel ik mij genoodzaakt om bij opvallende zaken opnieuw te benadrukken wat er niet klopt in mijn ogen. Het is daarbij altijd belangrijk om te benadrukken dat de partijstandpunten nog steeds een breed deel van de Nederlandse samenleving zouden moeten aanspreken. Geen dure verduurzamingsmaatregelen wanneer zij irrationeel van aard zijn, het gebrek aan doortastendheid om op het internationale toneel de juiste afspraken te maken om de (illegale) immigratie te beperken, de Europese Unie die haar taken zienderogen onnodig uitbreidt en van geen stoppen lijkt te weten en de gebrekkige investeringen die de laatste jaren zijn gedaan om het niveau in de publieke sector op peil te houden. 

Oplossingen geblokkeerd door vervreemding
Het lijkt er langzaam op dat Forum voor Democratie onder Baudet wel de oplossing kan bieden voor deze onderwerpen, maar zich op andere thema’s dusdanig vervreemdt dat zij uiteindelijk geen enkele invloed uit zullen oefenen. De laatste maanden werd dit steeds duidelijker, maar vrijdagavond bereikte het toneelstuk een nieuw hoofdstuk.

Er komt een moment dat burgers deze houding niet meer zullen accepteren en het gaan bestempelen als onfatsoenlijk. We hebben eerder al gezien dat de uitspattingen van hem kiezers van FvD hebben vervreemd en dat stelt ook het bredere gedachtegoed in een kwaad daglicht. Een aantal mensen zullen desondanks denken dat mijn kritiek gelijk staat aan het niet serieus nemen van de problemen die de partij adresseert, integendeel. Het lijkt er juist meer op dat Baudet de mogelijkheden om de partijstandpunten te verwezenlijken schade berokkent, door dit soort afkeurenswaardige uitspattingen. De vraag moet dan ook gesteld worden: Thierry, waar ben je nu eigenlijk mee bezig?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.