achtergrond

Geenstijl

Trouw noemt GroenLinks 'eng-nationalistisch'

Jij bent een eng-nationalist en jij bent een eng-nationalist en jij bent een eng-nationalist en jij bent een eng-nationalist en jij bent een eng-nationalist en jij bent een eng-nationalist en jij en jij en jij en jij ook en jij zeker en jij al helemaal!

Deze week stemt de Kamer over CETA. We gebruiken het hoofdredactioneel uit een dode boom even als haakje voor een topic, want volgens Trouw betekent kritiek op het oMsTrEdEn handelsverdrag "dat in Nederland, handelsland bij uitstek, nu eng-nationalistische argumenten de boventoon zijn gaan voeren." Pardon? Uit de peiling van Maurice bleek zondag dat een derde van Nederland vóór CETA is, een derde is tegen, en een derde heeft geen mening. Noemt Trouw een derde tot tweederde van Nederland "eng-nationalistisch"?  Kijken ze bij die krant alleen naar de "populistisch-rechtse" tegenstanders van CETA (FvD en PVV), en projecteren ze hun eigen angst voor die partijen op hun vermeende "angst" voor handelsverdragen? Noemen die pijprokers nou de fervente CETA-verwerpers van GroenLinks, eurofiele en migratiegeile partij bij uitstek, "eng-nationalistisch"? Heeft Sigrid Kaag dit commentaartje getikt of zo? 

GroenLinks is tegen CETA omdat het “democratie en welzijn ondergeschikt maakt aan de wensen van multinationals” (Bas Eickhout), plus het is volgens het partijprogramma slecht voor dierenwelzijn en Europese boeren (!). Is dat "eng-nationalistisch", Trouw? Ook de SP is tegen, vooral vanwege het Investment Court System waarmee bedrijven onevenredig overwicht krijgen over consumenten (-rechten). Is het beschermen van burgers "eng-nationalistisch", Trouw? Milieudefensie is een actie tegen CETA begonnen op basis van vijf argumenten, en ze werken daarvoor samen met een waaier aan bondgenoten. Zou je Milieudefensie, De Goede Zaak, Meer Democratie, het FNV, Foodwatch of andere organisaties in onderstaande afbeelding "eng-nationalistisch" kunnen noemen?

Als we de standpunten van overige tegenstanders even aflopen, stijgt ook daar geen "eng-nationalisme" uit op, maar vooral gefundeerde zorgen over de democratie, burgerrechten, inspraak, juridisering en de positie van kleine(re) ondernemers.

Allemaal "eng-nationalistische" CETA-tegenstanders

Allemaal "eng-nationalistische" CETA-tegenstanders

Partij voor de Vrijheid: grondwettelijk argument
De PVV is tegen CETA omdat het tot ongrondwettelijke inmenging in onze democratie leidt: het Verdragscomité kan buiten parlementaire (nationaal of Europees) besluiten nemen - wat zowel de democratie als de burgerrechten kan schaden. PVV wil derhalve dat CETA alleen bij tweederde meerderheid kan worden aangenomen., zie hier hun amendement in EEN, TWEE opklikplaatjes. Dat is staatkundig een stuk inhoudelijker dan het verwijt van "eng-nationalisme" van Trouw.

Forum voor Democratie: spanning tussen democratie en recht
Het Forum voor Democratie is ook tegen CETA en laat dit soort verdragen en de "Europeanisering" van onze democratie en rechtstaat nou net een van de pijlers onder die partij zijn, waar Thierry voor gestudeerd heeft en alles, dus laat Forum nou juist op dit onderwerp uitstekende vraagtekens plaatsen bij de gespannen verhoudingen tussen democratie en internationaal recht. Het gaat er niet om dat handel drijven slecht is, integendeel: FvD betoogt enkel dat CETA te verregaande implicaties voor consumentenrecht en democratie heeft in verhouding tot de marginale meerwaarde van handel met Canada.

Coalitie: eng-eurofederalistisch?
De PvdA, tenslotte, was als coalitiepartij vóór CETA, is nu toch tegen. Dat is een rare draai, ja, typisch Haags opportunisme ook, maar je kan je ook een niveautje dieper afvragen: waarom zijn alleen de coalitiepartijen CDA, vvd en D66 vóór CETA, en staat de ChristenUnie, nummer vier van het kabinetskwartet, op het punt om met wat inlegvelletjes weer een meloen door te slikken? Waarom zijn coalitiepartijen altijd op de hand van de EU? Zijn ze bang om op hun broek te krijgen in Brussel als Nederland (met vetorecht!) tegen CETA stemt, en niet meer het braafste jongetje van de klas is? 

Van voorstanders horen we alleen maar "meeeuuh handel" (vvd/CDA) en van D'66 moeten we vooral vernemen dat iedereen die tegen CETA is, een nare eurofobe haatpopulist is die niet voorbij de geraniums van z'n eigen bange vensterbank kan kijken - hardly convincing als je argumenten vóór CETA enkel bestaan uit het verdacht maken, beschimpen en tot bangeriken bestempelen van de tegenstanders. Ze gedragen zich bij de firma Jetten Dronetechniek NV alsof ze allemáál een Canadees penthouse krijgen als CETA wordt aangenomen. En de Trouwredactie kennelijk ook, onder de kop "CETA moet er gewoon komen" in het Calimeroofdrectationeeltje van vandaag. Applaus, ouwe inktzombies, weer niemand overtuigd met argumenten vóór dat verdrag...

Handelsverdrag versus Democratie in 78 seconden:

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Er staat weer eens iets racistisch in Trouw

Moeten we nou wachten tot blanke mensen een minderheid in eigen land zijn voordat we dit soort citaten racisme kunnen noemen?

@Van Rossem | 10-09-23 | 13:10 | 542 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.