Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

70% Nederlanders tegen islamitisch onderwijs

Dahaag Artikel 23

toedeledokie

Goedemorgen Gemeente! We laten de wekelijkse FvD zetelstoelendans even voor wat ie is, en focussen op een deelpeiling van Ome Maurice op deze schitterende Dag des Heeren anno domini 2019. De Hond heeft even rondgevraagd wat u nou vindt van dat gedoe op die islamscholen en haatmadrassa's. En u bent nogal stellig en massaal. 70% vindt dat de School met Den Koran de deuren moet sluiten, en 59% van alle Nederlanders vindt dat iedere school met Een Boek mag worden afgeschaft. Hoera. ER. IS. HOOP. Laat de Gouden Eeuw van het Zelfdenken beginnen! 

Reaguursels

Inloggen

Reaguurders lijken te denken dat christelijk of islamitisch onderwijs niet de basale vaardigheden kan bijbrengen. Maar overal zijn er didactici die deze vaardigheden kunnen bijbrengen. Ook islamitische landen hebben artsen b.v. Die hebben van jongs af aan hard moeten leren!
Die scholen hebben daar nog het kenmerk van ons oude degelijke onderwijs.
NOOIT denken dat andere volken dommer dan jij zijn - algemeen gesproken -.
Want eerlijk is eerlijk: ook hier in deze panelen ontmoet men veel ontiegelijke domheid. In een mate die ik soms vrees.

Rest In Privacy | 16-09-19 | 04:52


Ieder land krijgt de regering die het verdient.

Ervaringsdeskundige | 15-09-19 | 22:59

Na alle commentaren gelezen te hebben, blijft er nog een kwestie over:
Wordt het Cheider in Amsterdam ook openbaar?

Arachne | 15-09-19 | 22:37

Hou er toch eens mee op het christendom over een kam te scheren met de islam. De uitgangspunten zijn totaal verschillend en de effecten ervan op de samenleving ook. Niet denken aan de huichelaars en dan daarom het christendom als medefundament van de samenleving naar de mestvaalt verwijzen.

Willibald von Klúúúk | 15-09-19 | 20:41 | 2

Lijkt mij logisch ende terecht dat gristenen hier over denzelfde kam gaan.

Shareholder II | 15-09-19 | 21:09

Het probleem is, dat je niet mag discrimineren. Ga je het ene geloofsonderwijs verbieden, dan zul je al het geloofsonderwijs moeten verbieden. Ook al gaat het met al die andere geloven wel goed. Maar aangezien handhaven met de huidige regels in dit land niet lukt, zul je tot drastischer maatregelen over moeten gaan. Dus zal waarschijnlijk het geloofsonderwijs eraan moeten. Of inspectie gaat beter handhaven, maar dat zie ik niet snel gebeuren.

Gandalph | 15-09-19 | 21:13

Al een flinke tijd geleden had FvD een voorstel om religieuze organisaties het volgende te laten ondertekenen:
"Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor".

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 20:14 | 2

forumvoordemocratie.nl/standpunten/we...
De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.
Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:
_ Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
- Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
- Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
- Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
- De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

- Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.
- Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.

kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 20:19

@kloopindeslootjijook | 15-09-19 | 20:19:
_ Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.

Conflicteert dat niet met gewetensvrijheid?

Arachne | 15-09-19 | 22:36

Niet het religieus onderwijs is het probleem, maar het Salafistisch sharia streven. Pak de oorzaak van het probleem aan, niet het gevolg! Anders gooien we met het badwater (het Salafistisch sharia denken) ook het kind (ons mooie onderwijssysteem) weg. Voor de goede interpretatie van e.e.a: dit schrijft een atheist!

jhmkoop | 15-09-19 | 20:02

Al die reaguurders die zo graag van het christelijk onderwijs af willen raad ik dringend aan het boek “The strange dead if Europe” van Douglas Murray te lezen.
Evenals deze uitspraak:
"De conferentie vond plaats onder het thema 'Penser l'Europe' ('Gedachten over Europa') en kreeg de titel 'Islam en Europa'. Daar hoorde ik tot mijn ontsteltenis Tariq Ramadan spreken over Europa als dar al-Shahada, het huis van het islamitische geloof. De aanwezigen waren gealarmeerd, maar kregen niet de boodschap van de islamitische inname van Europa waardoor het onderdeel van het huis van de Islam is. Als Europa niet langer wordt gezien als een dar al-Harb/oorlogshuis, maar als een onderdeel van het vreedzame huis van de Islam, is dit geen teken van gematigdheid, zoals sommigen ten onrechte veronderstellen: het is de denkwijze van een islamisering van Europa".- Bassam Tibi, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen, Universiteit van Goettingen.

Bolder | 15-09-19 | 18:45

Dat is een keurig staatje om beleid op te gaan maken en dat te gaan *handhaven*.
.
Maar de huidige wet is ook al afdoende. Je hoeft op een islamitische school slechts stiekem een weekje mee te luisteren naar het onderwijs om deze te ontmaskeren als een criminele organisatie. (volgens de wet dus)

hotmint | 15-09-19 | 18:18

Godsdienstindoctrinatie is kindermishandeling. Waar artikel 23 toe zou leiden was 40 jaar geleden al duidelijk. Eindelijk eens afschaffen graag.

jan99 | 15-09-19 | 17:40

Eigenlijk is artikel 23 wel mooi. Scholen krijgen nl eigenlijk geen geld, maar als tegenprestatie voor de wettelijke verplichting om onderwijs te volgen is het uitgangspunt dat de leerling daarvoor ter schole een vergoeding ontvangt. De staat bepaalt niet wie jou gaat onderwijzen.
Dat kan vervolgens iedereen zijn: ouders, openbare school, kerk, moskee. Voorwaarde is echter wel een vastgesteld curriculum. En dat heeft maar 1 doel: kwaliteitsborging.

En alleen daar gaat het mis. Een school die leerlingen niet voorbereid op hun plaats in de samenleving en hoe deze samenleving functioneert, faalt. En moet gewoon keihard worden aangepakt. Daar zijn ook gewoon wettelijke mogelijkheden voor. Een school die kinderen door 8 jaren onderwijs loodst maar het nog steeds niet voor elkaar heeft dat leerlingen fatsoenlijk kunnen rekenen, de Nederlandse taal niet voldoende beheersen of de plaatsnamen voorbij de eigen gemeentegrens niet kennen, daarvoor geldt hetzelfde. Er kan gewoon worden ingegrepen.
En als zoiets speelt en de vergoeding per leerling in het geding komt.. dan zie je dat maatregelen genomen worden.

Dus scholen gewoon in de portmonee treffen en leerlingen die onderwijs hebben genoten op een school die niet aan de normen voldoet, voor elk jaar gemist onderwijs ( want dat is het) de leerplicht met een jaar verlengen / percentueel korten op elke bijstandsvorm die er bestaat.

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 17:18 | 1

Wat mij betreft is artikel 23 een overblijfsel van een vervlogen tijd.
Ons land heeft een lange, zware school strijd gekend die werd aangevoerd door de katholieke en protestantse zuilen. Ik heb zelf of een gereformeerdeschool gezeten, en bij elke gelegenheid werd de schoolstrijd weer aangehaald.
De strijd was zo hevig, dat om rust te brengen een gewone wet niet voldoende was, het is echt massief verankerd als artikel 23 in de grondwet.
Geen enkele partij die bij deze strijd betrokken was had natuurlijk de bedoeling dat 23 ook moslim scholen zou toestaan, laat staan salafistische! Met dit onbedoelde, en ongewenste gevolg word het dus tijd om 23 te herzien.
Probleem is natuurlijk wel dat met de verankering in de grondwet nu wel een 2/3 meerderheid in de kamer nodig is. Dat zal niet makkelijk zijn.
Daarom is het op korte termijn veel nuttiger om administratief te werk te gaan. We kunnen goed burgerschap in het les pakket opnemen. Dit gaat haast per definitie in tegen het materiaal van de m scholen en kan de subsidie op een technische wijze stoppen.

Wel jammer dat we het allemaal zover hebben laten komen. Dat is toch een falen.

Munchhausen | 15-09-19 | 22:52

Zo typisch weer: 59% vindt vrijheid van onderwijs, volgens artikel 23 grondwet, een goed systeem, 70% is tegen het oprichten van Islamitische scholen, hetgeen exact juist kan door artikel 23.

Er rest maar 1 conclusie: ons huidige onderwijs produceert nog heel veel domme mensen.

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 17:05 | 1

Ik ben idd tegen art 23. Gewoon 1 systeem gebaseerd op wetenschap. Hooguit wat uitkeg van religie bij geschiedenis.

Urbanus_2.0 | 15-09-19 | 20:08

Nu doorpakken en volledig afschaffen evenals het christelijke onderwijs. In ieder geval geen cent publieksgeld er naartoe. CDA weg ermee.

ecologiste | 15-09-19 | 16:51 | 1

Dus u wilt zo graag van het christelijk onderwijs af ?
Dan zult u dit ervoor in de plaats moeten accepteren:

Volgens Pierre Manent, een gerenommeerd Frans politicoloog en hoogleraar aan de School voor Gevorderde Studies in de Sociale Wetenschappen in Parijs:

"Europese trots of Europees zelfbewustzijn zijn afhankelijk van de afwijzing van de Europese geschiedenis en Europese beschaving! We willen niets te maken hebben met de christelijke wortels en we willen de islam van harte verwelkomen".

Bolder | 15-09-19 | 17:41

Als je een motorclub kunt verbieden kun je toch ook een moslimclub verbieden ?

Nummer 14 speciaal | 15-09-19 | 15:37 | 3

Tja, maar soms worden ook motorclubs verboden waar alle leden zich wel aan de wetten houden. In dit land is verbieden iets van afkeer of voorkeur, in plaats van recht of onrecht.

LimbabweWillem | 15-09-19 | 15:54

Ik ben eigenlijk meer voor het verbieden van domme mensen.

Epistulae_Morales | 15-09-19 | 17:06

@Epistulae_Morales | 15-09-19 | 17:06: Zolang men maar weet dat het domme mensen zijn is er niets aan de hand en kan je nog eens lachen ook. Het gaat pas fout als die domme mensen een podium krijgen van mensen die nog dommer zijn

El Sid | 16-09-19 | 01:50

Artikel 23 vrijheid van godsdienst is een van de mooiste artikelen. Schaf je dat af wat doe je met de kwalitatief hoogstaande Reformatorische scholen en de vrijzinnige antroposofische Vrije Scholen. Het is juist mooi dat mensen de vrijheid hebben scholen te stichten. Alleen moet de Inspectie vaker kunnen ingrijpen zodat uitwassen aangepakt kunnen worden, maar gooi het kind niet met het badwater weg aub

Rest In Privacy | 15-09-19 | 15:16 | 3

Zo is dat, hoewel het tegenwoordig het middel bij uitstek is om ervoor te zorgen dat je kinderen op een school terecht komen waar Nederlands de voertaal is en Nederlandse manieren de norm. Om je kind 'niet als sociaal experiment' te behandelen, zeg maar.
Absolute onzin om de vrijheid van godsdienst ter discussie te stellen. Hart van de Nederlandse cultuur die staat voor acceptatie, samenwerking en wederzijds respect.
Het heeft geen zin om een conflict met een in wezen vijandige cultuur op te lossen door je eigen culturele wortels af te zagen.

DebraCadabra | 15-09-19 | 16:27

Misschien moet je het artikel eerst nog even lezen. Artikel 23 Grondwet

Artikel 23 van de Grondwet gaat over de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging.

Het artikel gaat dus niet over vrijheid vsn godsdienst. Maar over onderwijs en de vrijheid van toepassing van sprookjesboeken op dat onderwijs. Godsdienst en de vrije keuze daarin is een groot goed en moet vooral blijven bestaan. Maar dit moet iets van een vrije keuze zijn. Die mensen eigenlijk pas in hun volwassen leven zouden moeten hoeven te maken. (Als je uberhaubt iets wil kiezen tegen die tijd) godsdienst hoeft er niet vanaf groep 1 met de paplepel ingeramt te worden. En al hekemaal niet als je dan ook meteen “geleerd” krijgt dat evolutie allemaal blabla van discovery chsnnel is en homo’s van gebouwen gegooit mogen worden. Voor dat soort waanzin is wat mij betreft geen plek meer in deze wereld. Dus wat dacht je er van. Zullen we onderwijs gewoon weer onderwijs laten zijn? ( kun je meteen nog even artikel 23 lezen, ipv klok/klepel in de bres te springen voor godsdienst. Bijna elke oorlog gaat om land, en invloed. Maar al eeuwen lang is religie het excuus om de “dommen” te mobiliseren. Religie kunnen we missen in het onderwijs. Godsdienst, is iets wat elk mens voor zichzelf zou moeten mogen uitzoeken,opzoeken en ervaren. Maar nooit ten koste van anderen.

Blubberbazooka | 15-09-19 | 19:56

U verwart artikel 23 met artikel 6.
Artikel 6 is goud.
Artikel 23 is achterhaald en het instrument wat bijdraagt aan de segregatie en polarisering van onze samenleving.

Blubberbazooka | 15-09-19 | 20:07

Bijzonder onderwijs afschaffen omdat een groep misbruik van dit recht maakt. Een duidelijk steeds herhalende non-oplossing die het echte probleem niet aanpakt, maar gewoon iedereen in het strafbankje zet. Zo word je bij een vliegveld massaal gefouilleerd en doorgelicht om te voorkomen dat de soepjurk-salafist zich ongemakkelijk gaat voelen.
Bijzonder onderwijs is het probleem niet, islam is het probleem.

Datsun_Cherry | 15-09-19 | 14:55 | 3

Alle religies maken misbruik van artikel 23. Vroeger was het om jezelf in een zuil op te sluiten, en anders denken de mensen buiten te sluiten.
Dat recht is al achterhaald in de jaren 60. Hoogste tijd om aan deze fossiele wet een einde te maken.

Analia von Solmsch | 15-09-19 | 15:07

Afschaffen dat bijzonder onderwijs. Niet alleen een enorme geldverspilling, maar hoe wil je kinderen leren dat ze een samen-leving moeten vormen als je ze vanaf 5-jarige leeftijd verdeelt op basis van een religie van de ouders? Heb me altijd afgevraagd wat katholiek rekenen, islamitisch spellen of gereformeerde aardrijkskunde is.

Cor Netto | 15-09-19 | 15:22

Datsun_Cherry | 15-09-19 | 14:55 |

Dit dus. Ik ben dankbaar dat ik op een Protestantse en later op een Rooms-katholieke school heb gezeten. Keurige scholen met nette, welopgevoede kinderen. Het niveau lag ook vele malen hoger dan op de omliggende openbare scholen.

de IJsman | 15-09-19 | 18:37

Scheiding kerk en staat op alle fronten.

Accident_Prone | 15-09-19 | 14:47 | 1

100% mee eens.

Blubberbazooka | 15-09-19 | 20:04

Lekker dan, door een ieder met een hekel aan elke vorm van religieus onderwijs wordt de discussie weer vakkundig verschoven en blijven de salafisten gewoon doorgaan met wat ze altijd deden. We zijn dus niet in staat een blok te vormen om extremisme te weren uit onze maatschappij.

BozePaarseMan | 15-09-19 | 14:13 | 2

Angst.
Angst om voor racist, Islamofoob of wat dan ook te worden uitgemaakt.
Angst om het idee dat voor iedereen geldt dat hier alles kan en alles mag kwijt te raken.
Angst dat de internationale gemeenschappen, diversiteits- en representatieclubjes ons op de vingers gaat tikken.
Angst voor represailles uit moslimhoek.
Angst dat we het Christelijk ( en dat beetje Joodse ) onderwijs dan ook kwijtraken.
Angst voor hetze in de media.
Angst voor reacties vanuit de samenleving.
Angst om te handhaven.
Ziet u de gemeenschappelijke factor?

Graaisnaaiert | 15-09-19 | 14:24

Andere zijde van de medaille is dat er er vanuit de Islamitische scholen wordt aangedrongen om haram Nederland maar te verruilen voor een halal Islamitische thuishaven. Voor diegenen die niet willen integreren en diegenen die achterblijven en win win win win win win win win situatie :)

ronin1962 | 15-09-19 | 14:13

vroeger met de verzuiling ging het allemaal prima. Het religieuze onderwijs ging niet tegen de maatschappij. alleen zou men niet snel iemand trouwen van de andere club. Het islamitische onderwijs wijst de Nederlandse en westerse normen en waarden in zijn geheel af. afschaffen die handel en alle salafistische invloeden aanpakken zoals men het ook doet met neo nazi's. beiden zieke ideologieën.

Schepvogel | 15-09-19 | 14:06

Als de meerderheid het wil gaat het vast niet gebeuren...

Bill le Koek | 15-09-19 | 14:02

Dat zou ik wel een stuntje vinden, indien art.23 op de schop gaat.
Dat is een grondwet en duurt natuurlijk nog jaren. Hoedanook dit is wel het moment dat je een

Shareholder II | 15-09-19 | 13:51 | 1

EersteKamer actief kunt gebruiken. Wie weet.

Shareholder II | 15-09-19 | 13:52

Al is 95% er tegen, dat is voor het huidige (of toekomstig) kabinet geen enkele reden om in te grijpen. Slaap rustig verder.

me163komet | 15-09-19 | 13:40

Zoals met alles wat de islam aanraakt langzaam sterft, zo ook nu. Vroeger - en daarmee bedoel ik nog geen 25 jaar geleden - was scholing op basis van de christelijke religie allemaal niet zo'n punt. Andere mening, geen bedreigingn. Maar ja, nu is de islam er massaal en u moeten we 1 lijn trekken. Vaarwel christelijke wortels van eens zo mooie land.

matrixbluepill | 15-09-19 | 13:22 | 1

Een proces dat ook zonder moslims al gaande was, he gristen ?

Shareholder II | 15-09-19 | 21:18

Maak het onderwijs volledig openbaar én seculier, waarbij alléén de overheid het onderwijs financiert. Verbied giften van ouders en derden, om beïnvloeding van buitenaf te voorkomen.
Waarom? Ruim 70 procent van de scholieren zit tegenwoordig al op een bijzondere school of op een privéschool en er komen er steeds meer. Onder het mom van religie (Christendom, Islam, etc.), levensbeschouwing (antroposofie, Montessori, Delta, Jenaplan, etc.) óf het inkomen van de ouders (privéscholen kosten duizenden euro's per kind/per jaar) kan naar hartelust worden geselecteerd aan de schoolpoort.
Deze georganiseerde segregatie loopt haarfijn langs de scheidslijnen arm & rijk, wit & zwart en laag- & hoogopgeleid: een soort "Apartheid 2.0".
Dit oneigenlijke gebruik van grondwetsartikel 23 (vrijheid van onderwijs) is evident in strijd met de letter en de geest van grondswetsartikel 1 (discriminatieverbod).
Het onderwijs moet daarom weer back-to-basics: een eenvormig, neutraal lesprogramma voor álle scholieren, met als basis Nederlands lezen en schrijven, rekenen, geschiedenis en staatsinrichting. Alle religies en levensovertuigingen moeten neutraal worden besproken als onderdeel van het vak godsdienst. De rest is een privé-aangelegenheid en kan gewoon thuis worden bijgebracht.

Middenmoter | 15-09-19 | 13:15 | 5

Ik moet er niet aan denken dat scholing helemaal in handen van de overheid zou zijn. Indoctrinatie van voor tot achter en dan ook nog gemengde scholen waardoor je kinderen niets leren (behalve normoverzchrijdend gedrag) omdat de juf haar handen vol heeft aan taalachterstanden en etterjochies.

5611 | 15-09-19 | 14:20

@5611 | 15-09-19 | 14:20: Ik neem aan dat de meeste ouders het beste voor hebben met hun kinderen. En als de juf de handen vol heeft met analfabete Afghaantjes, Ethiopiërs en Liegerianen dan komen de Nederlandse kinderen aandacht tekort. Dus heel heel graag de mogelijkheid behouden voor basisscholen om te selecteren aan de poort.

theo-is-dood | 15-09-19 | 16:51

* kan naar hartelust worden geselecteerd aan de schoolpoort.*

So fucking what?! Als ouders er duizend euro of meer per jaar voor over hebben om te voorkomen dat hun kinderen in de klas zitten met zigeuners, Afghaanse analfabete Pashtun, Eritreeers of Sudanezen, dan moet dat kunnen!

theo-is-dood | 15-09-19 | 16:55
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
hotbrasil | 15-09-19 | 13:09 | 2

Worden er nu ook op de NPO interviews GroenLinks/PvdA/X66 politici voor lul gezet? Doordat ze dit uit de media moesten vernemen terwijl ze dit behoren te weten en zeker als je de rest uitmaakt voor xenofoob, nazi of racist.
Nu de verbaasde drol uithangen, die dit afkeurt is te triest voor woorden. Eerst maar eens diep door het stof gaan en de verontschuldigingen aanbieden aan alle voormalige xenofoben.

bananabanana | 15-09-19 | 13:06

69% is een whataboutism producerende ja-maar stamelende wegkijker

Koning_Meh_1 | 15-09-19 | 13:01

Artikel 23, is als een stukje wisselgeld voor de Christelijke partijen in onze wet gekomen. Vrouwen kiesrecht wilden ze wel voor stemmen maar dan moesten de christelijke scholen dezelfde privileges krijgen als de rijksscholen. En zie daar artikel 23 was geboren. Een waardeloze wet waar nu zowel Christenen als Moslims en nog veel meer ideologieën en kerkelijke groeperingen ge(mis)bruik van maken. En ondertussen maar jammeren dat het zo slecht gaat met de integratie.

Toetsiemonster | 15-09-19 | 12:59 | 1

Wat is het alternatief? Staatsonderwijs op Noord-Koreaanse wijze? Waar een groenlinkse minister van onderwijs het curriculum schrijft?

theo-is-dood | 15-09-19 | 16:47

Zijn de gggristelijk orthodoxe relitards zo goed als uitgestorven in den Neederlanden importeeer je het rechts-extremistische relifascisme amas opnieuw in je samenleving.....

litebyte | 15-09-19 | 12:56 | 5

@litebyte | 15-09-19 | 12:59: Je ziet alleen een sterke groei binnen het bijzonder onderwijs m.b.t. islamitische grondslag. Vooral binnen het voortgezet onderwijs neemt het protestants-katholiek ondderwijs af.

litebyte | 15-09-19 | 13:02

@litebyte | 15-09-19 | 12:59:
enkele procenten van 17 mil zijn toch honderdduizenden horken met lange rokken, hooggesloten bloesjes, platte schoenen en kort pittige kapsels.

Koning_Meh_1 | 15-09-19 | 13:04
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit is nou zo'n onderwerp wat zich goed leent voor een referendum. Daarom zal het er wel niet komen.

JackStick | 15-09-19 | 12:56 | 5

@Thoth | 15-09-19 | 13:23: De grondwet maakt geen onderscheid tussen de verschillende godsdiensten

Ardbeg | 15-09-19 | 13:29

@Ardbeg | 15-09-19 | 13:29:

Lijkt me een goede reden om de grondwet te veranderen.
We kunnen niet eeuwig blijven doen alsof we doof, blind, dom en volstrekt onbelezen zijn.

Konijnen snappen van nature waarom ze geen vossen in hun hol moeten uitnodigen. Het wordt tijd dat ook kartelpolitici open gaan staan voor dezelfde intellectuele capaciteiten als elk willekeurig konijn.

Dandruff | 15-09-19 | 13:42

@Ardbeg | 15-09-19 | 13:29: De grondwet is geschreven toen het land nog geen salafistische kanker had. Gezwellen snijd je weg, of je overleeft ze niet.

Pierke Pierlala | 15-09-19 | 14:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vind dat alle religieuze scholen gesloten dienen te worden. Maar dat durven CDA, CU, SGP, PVV en FVD toch niet want dan begint een groot deel van hun electoraat in de bible belt te schuimbekken.

Ardbeg | 15-09-19 | 12:55 | 8

@Dandruff | 15-09-19 | 13:15: Je hebt het nu over die salafisten scholen denk ik? Daar is iedereen het over eens. Ik heb het over religieus onderwijs. Het probleem wat ik daarmee heb staat hierboven uitgelegd. Islamitisch, katholiek of gereformeerd maakt voor mij geen verschil. Kinderen moeten leren om zelf na te denken. Ze moeten kennis hebben van álle godsdiensten (anders krijg je domme kinderen want religie speelt bijna overal ter wereld een grote rol). En je kunt je afvragen of een Islamitische school kinderen objectief kennis bij kan spijkeren over het jodendom en vice versa. Kinderen opvoeden vanuit één werkelijkheid is onwenselijk.

Ardbeg | 15-09-19 | 13:37

@Ardbeg | 15-09-19 | 13:37:

Hoewel ik al heel lang atheïst ben heb ik nooit "last" gehad van mijn katholieke opvoeding, inclusief katholiek onderwijs. Zowel op de lagere als middelbare school kregen wij godsdienstles; ook over hele andere godsdiensten dan het christendom. Er zaten ook gewoon hindoes en moslims bij mij in de klas. Ik heb nooit geleerd andersgelovigen te haten of te doden, integendeel; wij zamelden geld in voor goede doelen in de derde wereld, ongeacht de religies daar. Zelfs de katholieke kerk waar ik als kind kwam was meer een wereldwinkel dan een kerk.

Het gaat niet om religie, het gaat om die ene religie.
Die kudde olifanten in de porseleinkast. En die ene olifant die we "salafisme" noemen stampt echt niet meer bordjes plat dan al die andere olifanten.
Er is geen enkele islam die vrede, vrijheid en tolerantie predikt, punt.
In Iran worden salafisten vervolgd, maar atheïsten net zo goed.

Dandruff | 15-09-19 | 13:51

@Ardbeg | 15-09-19 | 13:37: Je zegt heel keurig dat het je om alle godsdiensten gaat maar weet je wel zeker dat het niet vooral om islamitische scholen gaat? Zie je laatste zin.

Voor zover mij bekend zijn er geen katholieke, zwaar gereformeerde of hervormde scholen waar kinderen geleerd wordt dat je andersgelovigen het hoofd af moet hakken (ik ken geen D666-scholen). De enige reden om al die scholen aan te pakken is omdat je islamitische scholen aan wilt pakken en je niet wil cq mag discrimineren. Dus pak je de hele zwik.

Deze scholen moeten dan ook niet aangepakt worden omdat ze islamitisch zijn maar omdat ze crimineel gedachtengoed bevorderen. Omdat ze kinderen in een slechte maatschappelijke positie brengen.

5611 | 15-09-19 | 15:39
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik vraag me toch af. Waar zijn de voorbedrukte aangifteformulieren? Ik wil graag aangifte doen tegen islamitische scholen die aanzetten tot haat en zelfs aanzetten tot moord. Iemand suggesties?

DanskeRob | 15-09-19 | 12:52 | 3

Daar heb je geen voorbedrukt formulier voor nodig, dat kun je prima zelf Robbie

Ardbeg | 15-09-19 | 12:56

Ardber, jij snapt het niet

shimanski | 15-09-19 | 13:04

Aangifte van wat doen? In welk belang bent u geschaad?

theo-is-dood | 15-09-19 | 16:44

Machthebbers, en veel politici stiekem ook zijn jaloers op landen als Saudi-Arabië, nooit onwelvallige artikelen waar ze op moeten reageren, niemand legt je een strobreed in de weg. Niemand die tegen je besluiten ingaat kortom een paradijsje, en iedereen die wat is of wat voorstelt is je vriend, ze komen allemaal langs je voeten kussen.
imgur.com/JDgEUsw

Papierversnipperaar | 15-09-19 | 12:48

In een normaal land waren deze haatscholen allang gesloten, en de bezoekers op de boot richting zandbak gezet. In een bananenmonarchie heeft de Staat in een Staat, het multinationalkartel het voor het zeggen, en trekt aan de touwtjes van het Partijkartel.
Vooralsnog is het voor de winstuitkering van de multinationals belangrijker dat de olie blijft stromen, en anti westerse en anti Nederlandse terroristen ruim baan krijgen in Nederland.

De Briemusketier | 15-09-19 | 12:42 | 3

Kun je een voorbeeld geven van zo’n normaal land?

Ardbeg | 15-09-19 | 12:56

Deugdenkers .. Echte deugnieten ..

Nederlandop1 | 15-09-19 | 12:58

Het feit dat 59% en 54% het eens is met steliing één en twee vind ik nog al vreemd. Die twee zijn voor mij tegenpolen van elkaar. Aan artikel 23 moet niet getoornd worden. Dit is een excuus van de politiek om via de achterdeur het Christelijke onderwijs af te schaffen. Die gekkigheid van Salafisten uit de nieuwsuur uitzending zoals het "stenigen" en "onthoofden met een zwaard" kunnen ook prima aangepakt worden vanuit het verbod op haatzaaien en oproepen tot geweld. Hier in Rotterdam zijn er een handjevol Christelijke middelbare scholen die de hoofddoek weren, openbare scholen doen en/of durven dit niet. Daarnaast zijn deze gevrijwaard van cultuurrelativisme en genderdrammerij. Links probeert eenvoudigweg via een slinkse manier progressieve normen en waarden op te dringen aan scholen met een conservatie grondslag.

010_Allochtoon | 15-09-19 | 12:34 | 1

Elke keer dat jij tankt sponsor je islamterreur, en bij ieder mediabericht daarover wordt het draagvlak voor jouw verblijf alhier als buitenlander bij de,gemiddelde Nederlander weer een stukje kleiner. Buitenlanders knuffelen is een gevaarlijke hobby geworden.

De Briemusketier | 15-09-19 | 12:47

Logische cijfers wel. 70% is autochtoon, 30% is allochtoon al danb niet illegaal. Dus.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 12:28

En nu concreet: hoe werkt het afschaffen van artikel 23 in de praktijk? Okay, een school op Islamitische basis wordt een openbare school maar dan nog is er ruimte om religie te bespreken, bijv. als onderdeel van maatschappijleer. Daarnaast heeft ook een openbare school binnen bepaalde perken de ruimte om bepaalde accenten te leggen binnen de lesprogramma's. Laat het maar aan de creativiteit van mensen over om daar Islamitische accenten te leggen.
Enter: de onderwijsinspectie en het hele gedonder begint opnieuw maar dan zonder artikel 23.
Veel succes met het afschaffen van art.23.

Amsterdamsko | 15-09-19 | 12:28 | 2

Sowieso beginnen met Nederlandssprekende onderwijzers,en geen berbers of Arabisch of welk andere buitenlandse taal binnen de school tolereren.
En de eis tot 2 jaar parallel taalonderwijs of 1 jaar voordat men het regulier onderwijs binnen mag. Dat zal al een slok op een borrel schelen.
Daarnaast moet de maatschappijleer gaan over de Nederlandse maatschappij, en dus niet over de islamitische,joodse of christelijke. Men is nu ook in staat om de kritische geluiden en de Armeense genocide buiten die lessen te houden,dus laten ze de religie dan ook maar buiten deze lessen houden dan alleen het bestaan benoemen.Dat kun je dus aanleren zeg maar.

Welles! Nietes! | 15-09-19 | 12:58

@Welles! Nietes! | 15-09-19 | 12:58:
U gaat wel erg ver in het voorschrijven van de inhoud van de lesstof. Dat kan tot op zekere hoogte maar u zult altijd wat ruimte moeten overlaten voor eigen invulling en daar zal men (ge)(mis)misbruik van maken.
Essentie: ook met afschaffing van art.23 bent u er nog lang niet.

Amsterdamsko | 15-09-19 | 14:41

Wat zou moeten gebeuren in opnieuw art. 23 definiëren,waarbij onder bijzonder onderwijs alleen nog gelden de leerwegen en methoden die gelden voor mensen met een fysieke dan wel geestelijke beperking naar wetenschappelijke norm en gelijkheid van kwalificatie.
Zoals blinden onderwijs, dovenonderwijs,verstandelijk beperkten onderwijs,en gedrag's aandoeningsgebonden onderwijs.

En daar heeft religie niks meer in te zoeken als bijzonderheid die onderricht behoeft. Dat is en moet cultuur en levensbeschouwelijk gebonden worden binnen de belijdende gemeenschap.

En als we toch bezig zijn??.... maak dan ook maar gelijk dat bijzondere voorrecht om voor eigen parochie te preken in ons staatsparlement een kopje kleiner,want door dat soort partijen ligt de scheiding tussen kerk en staat behoorlijk in de schaduw van de democratie. Want het is van de gekke dat de religieuze partijen grotendeels bepalen dat een ideologie die zich vermomd als religie zich mag ontplooien en inbreng heeft die groeiende is met het oogmerk tot overheersing van hun sharia wetgeving,die zij boven onze eigen grondwet stellen.
Weg ermee dus!

Welles! Nietes! | 15-09-19 | 12:19 | 1

Dat is het speciaal onderwijs.

Waarom weten zo weinig mensen het verschil tussen het speciaal onderwijs en het bijzonder onderwijs? En intussen wel een "mening" er op na houden.

Arachne | 15-09-19 | 22:28

Mooi. Nu nog vertalen naar een wetsvoorstel. Een dan handhaven, ook voor die 69% scholen op andere dan islamitische grondslag, waar orthodoxe leer wordt gepredikt. Anders wekt het de schijn dat er met twee maten gemeten wordt, nietwaar?

Beste_Landgenoten | 15-09-19 | 12:16 | 3

Het probleem ligt bij de islamitische terreuropleidingen aka salafistensvholen, en bij goedpraters en wegkijkers zoals jij die niet willen dat de wet gehandhaafd wordt en daarom over de christelijke scholen gaan zeuren. Je bent een terreur, moord en doodslagapologeet, gefeliciteerd.

De Briemusketier | 15-09-19 | 12:53

Ik ben een beetje voorbij het punt dat we schijnheilig moeten proberen te voorkomen om met twee maten te meten terwijl we precies weten wat het echte probleem is. Namelijk Islam.

Graaisnaaiert | 15-09-19 | 13:51

@Graaisnaaiert | 15-09-19 | 13:51: Wat Graaisnaaiert zegt. Ik heb ook niets met geloof maar om die ene rotte appel eruit te gooien hoef je niet krampachtig de hele mand weg te smijten. De grens ligt bij verheerlijken van geweld jegens anderen, kun je dat niet laten dan is het einde verhaal.

Ik moet er overigens niet aan denken dat sujetten als Kaag of Ollongren gaan bepalen wat er op alle scholen gepredikt wordt. Keuzevrijheid van ouders moet blijven.

5611 | 15-09-19 | 15:48

En omdat de meerderheid tegen islamitisch onderwijs is, blijft het gewoon bestaan. Want zo rolt de Nederlandse democatie.

inderdaad geen stijl | 15-09-19 | 12:14

Het probleem is dat iedere gek zo maar een school kan beginnen. Je hangt een bord aan de gevel, stuurt een berichtje aan het ministerie van onderwijs en ziedaar: je bent de trotse eigenaar van een nieuwe school. Voor een basisschool moet je tenminste één bevoegde leerkracht hebben op je school. Voor een middelbare school zijn de eisen wat strenger. Daar moet je voor ieder vak dat je behandelt tenminste één vakdocent bereid vinden om de betreffende lessen te geven. Stuur een briefje naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en vraag erkenning aan. Je krijgt ruim de tijd om alles op orde te maken.

Afschaffen dat artikel 23 en gewoon alleen Openbaar Onderwijs toestaan. Probleem opgelost.

RickRD | 15-09-19 | 12:05 | 2

En hoe gaan we dat handhaven?

Rest In Privacy | 15-09-19 | 12:10

Topidee... We pakken salafistische scholen aan dus we schaffen art 23 maar af.

BozePaarseMan | 15-09-19 | 12:13

"De Gouden Eeuw van het Zelfdenken". In plaats van 'Zelfdenken' geef ik de voorkeur aan vrij denken. Vrij denken wil zeggen, dat je bij elke gedachte ook de invalshoek waaruit gedacht wordt onderkent. Vervolgens ga je diezelfde gedachte vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Bij 'Zelfdenken' zie ik een stampvoetende puber (zeg, het zoontje van Oey) roodaangelopen gillen: "Ik wil ZELF denken!" Alsof je dat uit je tenen omhoog trekt in je bolleboos. Nee, ook 'zelfdenken' moet onderwezen worden. Een bekwame onderwijzer leert hoe je elke gedachte idee vanuit meerdere perspectieven benadert en vervolgens het perspectief kiest waarmee je ZELF uit de voeten kunt. De vooronderstelling hierbij is vrijheid van denken. Bij religieuze instellingen wordt vrijheid van denken niet erkend. Je moet en zult denken volgens de religieuze moraal. In de linkse kerk wordt denkvrijheid niet erkend: je moet en zult denken volgens de linkse moraal.

Eeuwig..Op..Vakantie | 15-09-19 | 12:03 | 2

Het komt voor de linksmensch prima uit om ook Christelijke onderwijs bij deze discussie te betrekken. Eindelijk een kans om de door hun gehate kerk eindelijk uit de maatschappij te verbannen.

BozePaarseMan | 15-09-19 | 12:20

@paarse boze man; ik ben toch echt behoorlijk rechts terwijl ik ook een teringhekel aan de kerk heb... heb een teringhekel aan alle religies, vooral aan de islam en klimaatreligie...

Haram_Kafir_4ever | 15-09-19 | 13:15

Wat is precies het doel van afschaffing artikel 23: voorkomen dat wij meebetalen aan Islamitisch onderwijs of dat de Islam verspreid wordt op scholen? Na afschaffing van het artikel gaat die verspreiding gewoon door op privescholen of zondagschoolachtige constructies. Zolang vrijheid van vereniging ook voor Islamieten geldt, doen we daar niks tegen. Tel uit uw winst. Of gaan we de vrijheid van vereniging ook opheffen omdat Islamieten die ook gebruiken?

Amsterdamsko | 15-09-19 | 11:59 | 1

Die zondagsscholen en juist die moeten ook verboden worden als verenigingen met een gewelddadig doelend. Die staan echter los van het reguliere onderwijs en dus ook buiten artikel 23.

5611 | 15-09-19 | 15:51

Na de vrijheid van meningsuiting wordt de vrijheid van onderwijs gemuilkorfd. Bij het inperken van meningsuiting staan er mensen te juichen. Bij het inperken van vrijheid van onderwijs staan er mensen te juichen. Feit is dat beide vrijheden onder druk staan door islamitische aanwezigheid. Onze samenleving verandert en ben benieuwd wat de volgende vanzelfsprekende vrijheid zal zijn die ter discussie gaat worden gesteld door vertegenwoordigers van een assertieve minderheid, die slechts 5% of 6% van de bevolking uitmaakt.

jochum1980 | 15-09-19 | 11:58 | 7

@Amsterdamsko | 15-09-19 | 12:32:

Als het recht op vereniging gebruikt wordt om de democratische rechtsstaat te ondermijnen is dat oneigenlijk gebruik van deze vrijheid en dient derhalve als zodanig te worden beschouwd. Vrijheid is ons niet in de schoot geworpen maar zwaar bevochten, het is derhalve een kostbaar goed dat zorgvuldig bewaakt moet worden. Vrijheid is niet grenzeloos. Omdat de wereld steeds veranderd zullen we iedere keer opnieuw de grenzen moeten bepalen. Zie het als noodzakelijk onderhoud.

Wiebenick | 15-09-19 | 13:38

@Wiebenick | 15-09-19 | 13:38:
Helemaal mee eens maar ik zou steeds kiezen voor specifieke maatregelen en niet het kind met het badwater weggooien.

Amsterdamsko | 15-09-19 | 14:44
▼ 4 antwoorden verborgen

Het komt er straks op neer dat we ook geen Christelijk onderwijs meer hebben. Christelijk onderwijs wat zich de laatste decennia uitstekend heeft aangepast aan de veranderende maatschappij. Dankzij Islam en de linkse kerk weer een stukje cultuurhistorie op de tocht.

BozePaarseMan | 15-09-19 | 11:56 | 3

Voor Christelijk onderwijs gaan ze maar met paps en mams mee naar de kerk.

El Sid | 15-09-19 | 11:59

Christelijk onderwijs (leest u hun 'mission statements' er maar op na) is openbaar onderwijs met 'burgerschapskunde': zij proberen van kinderen brave Staatsburgers te maken, kleine Donnertjes. Het uitgeschreven woord 'Christelijk' is allang afgekort tot Chr. of tot C. Het is net als met de V.P.R.O. met puntjes, die vervaagt tot VPRO. Niemand weet meer wat 'vrijzinnig' inhoudt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 15-09-19 | 12:11

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 15-09-19 | 12:11: Persoonlijk vind ik elke vorm van persoonlijke ( mis ) vorming een privézaak die achter de voordeur hoort.

El Sid | 15-09-19 | 13:57

Primair onderwijs dient primair te zijn. Dus rekenen, tekenen, taal, schrijven en het samen spelen met elkaar. Politiek en godsdienst horen hier niet. M.i. horen gefrustreerde onderwijzers hun frustraties over de maatschappij in welke vorm dan ook niet door te geven aan kinderen, op zich al een laffe daad vind ik. Ze horen ze wetenschappelijk onderbouwde kennis en sociale vaardigheden mee te geven waar ze later in hun leven wat aan hebben.

El Sid | 15-09-19 | 11:55

Wat ik mis, is een koppeling tussen deze uitslagen en wat dezelfde mensen de afgelopen 12 jaar gestemd hebben.
Waarom kan er nu ineens wél een kritische noot worden aangeslagen richting de 'religie' van de vrede (braak)?
Simpel: omdat de partijen die jarenlang welkom, welkom hebben staan roepen bij de grenzen, heel slim een zieligheidskaart kunnen spelen: och, wat zielig, kijk nu toch hoe die zielige kinderen dingen leren waar homo's zielig van worden.
En hup, tientallen bureautjes die in zieligheid-aanpak grossieren hebben weer lekker een mooi inkomen voor de komende 4 jaar.
Er zal verder geen bal veranderen, dit is puur een verkapte verantwoording om een paar miljoen euro naar die bureautjes te sluizen. Je wordt gewoon in de maling genomen, wie denkt er nu dat er echt door de politiek daadwerkelijk iets aan gedaan gaat worden?

EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 11:53 | 3

Ooit was het in te zeggen tegen iemand die kritische vragen stelde dat je negatief zou zijn. Eerst trapten mensen erin totdat de eersten zich gingen verweren en zich niet monddood lieten maken. Heeft u ook een herinnering hieraan?

Rest In Privacy | 15-09-19 | 12:09

@CalamityJane | 15-09-19 | 12:09: U slaat een fase over: het afkeren omdat iemand kritische vragen blijft stellen. Verweren komt dan niet langer in het plaatje voor, immers 'bestaan' de kritische vragen niet langer in de ogen van de groep.

EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 12:17

@EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 12:17: Praat over zo´n 25 jaar geleden. Ik weet dit zo goed omdat manlief het beu werd in die tijd en niet voortdurend drogberedeneerd wilde worden. En wij toen samen naar een antwoord zochten, Èn vonden. Dat waren de allereerste politiek correcten, toen al geinfecteerd. Later is het pas echt geprofessionaliseerd.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 12:32
-weggejorist-
kwark001 | 15-09-19 | 11:51 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Een land als Frankrijk kent vast geen artikel 23. Hoe doen de Islamieten het daar? Volledig geïntegreerd? Modelburgers? Gewoon een vraag.

Amsterdamsko | 15-09-19 | 11:51 | 3

Precies.
Het probleem is niet religieus onderwijs, maar de islam.

Dat probleem islam uit zich op honderden terreinen, van grootschalige uitkeringsfraude en criminaliteit tot Jodenhaat en terrorisme. En om pakweg 0,001% van alle mohammedaanse rellen, pogroms en aanslagen te voorkomen moeten wij "dus" onze vrijheden maar afschaffen. Want Vrijheid van Meningsuiting, democratie, homofilie, loslopende vrouwen en atheïsme zijn "kwetsend" voor 6% van de bevolking.

Dit land wordt een mooi vaasje als we straks 20%, 30% of 51% moslims hebben.

Dandruff | 15-09-19 | 12:35

Daar doen ze het kut, net als overal ter wereld. De bandelieus van onder andere Parijs zitten er vol mee, en dat zijn atmetierige rampwijken waar je als blanke beter weg kunt blijven. De aanslagen in Frankrijk zullen u misschien niet zijn ontgaan? Kortom, moslims zijn in Frankrijk een heel geliefde en gerespecteerde groep allochtonen (not!)

Pierke Pierlala | 15-09-19 | 13:06

@Pierke Pierlala | 15-09-19 | 13:06:
Juist en daarom moeten we niet de illusie hebben dat alle problemen met Islamieten opgelost zijn door afschaffing van art.23. Onderwijs is maar een klein deel van een een veel groter probleem.

Amsterdamsko | 15-09-19 | 14:47

Kinderen van Jehova's getuigen worden vanaf de geboorte meegesleept naar bijeenkomsten waar alle niet Jehova's op niet mis te verstane wijze de wacht wordt aangezegd: Jehova zal hen binnenkort vernietigen. Met hun eigen kinderboekjes zullen ze dit bloedbad uitgebreid in beeld brengen, om hun kinderen angst aan te jagen, en hun eigen website hamert voortdurend op de zondigheid en slechtheid van "de wereld" waarin zij later hun weg zouden moeten vinden. Maar dat gaat dus niet door. Er komt een grote verdrukking en ze gaan dan in schuilkelders het einde afwachten. Deze kinderen gaan naar onze scholen maar mogen er niet bij horen. Geen verjaardag, geen Sinterklaas- en kerstviering, ze staan overal buiten. Afvalligen worden uitgesloten en verketterd, dus ze kunnen later ook geen kant op. De kans is ook nog groot dat ze worden misbruikt, want deze sekte is een "Paradijs voor pedofielen". Pas onlangs werd er aandacht besteed aan het lot van deze kinderen, door onderzoek van Trouw en een uitzending van Zembla. Maar dit speelt al zeker 50 jaar en geen haan heeft er naar gekraaid. Hele generatie groeien op met dit destructieve gedachtegoed, datzelfde geldt natuurlijk ook voor moslims. Daar zijn er inmiddels een miljoen van, ze blijven binnenstromen, en allemaal schuilen ze geriefelijk onder het mantel van godsdienstvrijheid. Het wordt wel eens tijd dat hier paal en perk aan wordt gesteld, lijkt mij.

Wiebenick | 15-09-19 | 11:50

Laat de overheid eerst maar eens een eerste stap zetten door de bedreigers van Wilders op te pakken en te bestraffen. Nu staan de politici, media, OM en rechterlijke macht ze er een beetje bij te lachen en vinden het wel mooi dat Wilders “oogst wat hij zaait” maar in weze oogst hij wat er op islamscholen en madrassa’s wordt gezaaid. Daar leren ze dat de ongelovigen dood moeten en dat Wilders de ergste is. Die bedreigingen zijn niets meer dan huiswerk voor die gasten en ze denken dat ze er voor beloond worden. Als wij dit niet serieus nemen geef je een signaal af dat je het eigenlijk wel met ze eens bent. Je kunt geen geschoktheid veinzen en lopen schreeuwen dat wat er dat wordt geleerd is zo erg is als je de middelen hebt om de gevolgen ervan aan te pakken maar dat bewust nalaat. Dat is hypocriet.

down | 15-09-19 | 11:46

En de overige 30% zijn Salafistische Finnen...

silletje | 15-09-19 | 11:43

Als ze indoctrinatie van die scholen zo erg vinden, waarom vinden ze het hersenspoelen van de MSM dan minder/niet erg? Kan iemand mij dit uitleggen?

mynameistrouble2 | 15-09-19 | 11:43

Schokkender vind ik de 30% die vóór is.

DiederikJanWillem | 15-09-19 | 11:43

Met een christelijke invulling werkte art 23 nog, nu het mosliminvulling is, werkt het niet meer. Ziedaar de cultuurclash. De gristenen legden geen claim op de buitenwereld qua hun gedrag en financiele voorzieningen. Soevereiniteit in eigen kring, dat was het maar is niet meer. Opheffen dus dat Art 23. Het wordt nu misbruikt om rekeningen buiten eigen kring neer te leggen. Dat was niet de reden om art 23 in te voeren. Het ruilmiddel voor invoering van art 23 mag wel blijven (vrouwenkiesrecht).

Nichtsneues | 15-09-19 | 11:39 | 3

Nou dat is ook niet helemaal waar hoor, een vriendin van mij woont in Strijen, ook een soort bijbelbelt die hebben gereformeerde ''buurtjes'' ze negeren die mensen al meer dan 20 jaar stelselmatig omdat ze uit de ''grote'' stad komen. Prachtig om te zien hoe buurvrouw en buurman met de neus tegen het raam gedrukt zitten als ze thuiskomen, weggaan of boodschappen hebben gedaan. Ook dat is extremistisch wangedrag.

silletje | 15-09-19 | 11:45

Het enige verschil is de agressie naar buiten toe.
Jehova's richten hun agressie enkel op de afvalligen.
Christenen richten hun agressie op zichzelf.
Islamisten richten hun agressie op alles en iedereen die niet islamist is.
Religie is denk ik dan maar, naast het zoeken naar antwoorden op levensvragen, deels een gecontroleerde manier om met interne woede om te gaan.

EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 12:07

@silletje | 15-09-19 | 11:45: Toch een stuk minder erg dan de manier waarop veel moslims zich misdragen.

Pierke Pierlala | 15-09-19 | 13:09

Een kabinet 'met ballen' kan dat realiseren. Met de huidige slappe coalitie van pappen, nathouden en gedogen gaat dat niet gebeuren.
Zachte heelmeesters ...................

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:37 | 2

Staan de van oorsprong katholieke en protestantse partijen ook om bekend.
Maar o wee als je het zegt.

komtdatschot | 15-09-19 | 11:42

En die zachte heelmeesters hebben het polderen groot gemaakt.
Lekker de hele dag lullen tot er een smaakloos, zinloos en karakterloos compromis is bereikt waarvan je allen maar kan stellen dat niemand er vrede mee heeft en erger, niemand er een moer mee opschiet.

EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 12:09

Tsja,aangezien de katholieken en protestanten diep buigen voor de islam zit er niet veel anders op dan vrijheid van godsdienst maar op te heffen voordat het te laat is.

komtdatschot | 15-09-19 | 11:37

Zou gvd tijd worden... Heeft het salafisme toch nog nut gehad.

fram | 15-09-19 | 11:37

Is er in Nederland geen onderwijs waarin religie en pro-LGBQT indoctrinatie niet centraal staan?

Reebensteeltje | 15-09-19 | 11:37

Leuk, deze uitslag, maar gaat het enige invloed hebben op het stemgedrag van deze mensen?

JackStick | 15-09-19 | 11:35 | 4

Nee!
En wat maken we het ons zelf toch moeilijk. Met maar 2 maatregelen:
1 paspoort, geen islamitisch onderwijs! Wordt Nederland een totaal ander land.
Wat zouden we een geld overhouden om aan positieve zaken te besteden.

Petrichor | 15-09-19 | 11:52

@Berbaar | 15-09-19 | 11:39: Kijkend naar de uitslag, zou elke verstandige partij toch een duidelijk standpunt over dit onderwerp hebben ingenomen.

EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 12:11

@Berbaar | 15-09-19 | 11:39: Verstandige mensen leren tijdens hun leven welke issues belangrijk zijn. Hoe verder het islam gewel doorgroeit hoe belangrijker het wordt, tot de wal het schip keert. En hopelijk gebeurt dat snel, anders blijft het niet bij 1 balkanoorlog.

Pierke Pierlala | 15-09-19 | 13:13
▼ 1 antwoord verborgen

In een ideale wereld zou onderwijs zich toespitsen op feitelijke vakken. Met rekenen gaat je dat nog wel lukken en ook de regels van taal zijn nog redelijk eenduidig. Bij aardrijkskunde begint het gedonder echter al. Daar zit altijd een stukje sociale geografie in waarin dingen moeten worden geduid en zodra je gaat duiden krijg je meningen in plaats van feiten (waarom zijn ze in Afrika zo arm? A) omdat ze dom en lui zijn - B) omdat ze door blanken zijn uitgebuit - C) iets ertussenin).
Bij geschiedenis wordt het nog veel erger. Daar is niet alleen van belang hoe je dingen vertelt maar ook wat je weglaat. Alle discussies over straatnamen en de Gouden Eeuw maken dat meteen duidelijk. Je kunt dus religieus geïnspireerd onderwijs best afschaffen maar daarmee heb je de ideologische angel nog niet uit onderwijs gehaald. Erger nog: je creëert een situatie die zo mogelijk nog enger is: Staatsscholen waar het Staatsgedachtegoed wordt onderwezen. Als griezelige illustratie dient de 90% die de derde stelling onderschrijft. Van niet financieren naar actief verbieden is niet zo'n hele grote stap en dan worden de kindertjes op de al genoemde Staatsscholen allemaal door de zelfde ideologische mal geperst. En laten we bij dat laatste niet vergeten wat de politieke kleur van de gemiddelde docent is.

Hetze Haatstra | 15-09-19 | 11:33 | 2

Goeie redenatie van je.
Misschien is het de oplossing om alles op elke school te verplichten. Stukje islam, stukje christendom, boeddhisme, hindoisme, groot stuk atheïsme. Geschiedenisles door een Afikaan, een Midden-Oostier, Verder alleen Westerse gewoonten, kleding en regels toegestaan op de school.

Premier Trutte | 15-09-19 | 11:43

@Premier Trutte | 15-09-19 | 11:43: het aanbieden van vakken waar interpretatie een grote rol speelt door mensen van verschillende achtergronden en kinderen opleiden in zelfstandig nadenken, het zou een mooie combi zijn. Je laatste punt wordt een stuk problematischer. Dan krijg je weer de idiote discussie die we in wat andere Europese landen ook hebben gezien ‘hoofddoekjes mogen niet DUS kruisjes ook niet’ waarbij ‘dus’ uiteraard onzin is. Maar los daarvan: wat zijn precies westerse gewoonten? Wie bepaalt dat? En zijn die niet aan sterke verandering onderhevig? Elk jaar een commissie van D666-ambtenaren een lijstje met gewoonten laten vaststellen? No, thanks.
Ons huidige stelsel is nooit een probleem geweest tot de komst van grote groepen moslims. Voor dat specifieke probleem moeten we een oplossing vinden. Nu is het gelijkheidsbeginsel heilig en dus kunnen we alleen moslimscholen aanpakken als we heel het bijzonder onderwijs opdoeken. Dat lijkt mij (ook al ben ik atheïst) niet de slimste of eerlijkste weg.

Hetze Haatstra | 15-09-19 | 12:37

30% vindt het prima .... het komt niet meer goed met NL ..... en de meesten hier weten dat ook.

Ervaringsdeskundige | 15-09-19 | 11:32 | 2

why bother inderdaad. En zodra heel Polen bv is leeg gelopen, kunnen we er zelf naar gaan emigreren, lekker rustig in een leeg land, klopt.

onesizefitsall | 15-09-19 | 11:36

30% dat klopt wel. immigranten, Groenlinksers en D666ers.....

Shadow1100 | 15-09-19 | 12:38

Was de vraagstelling van Ome Maurice, willen we meer of minder?

LostSandWich | 15-09-19 | 11:31

70 % wil minder minder minder islamitische scholen. Ik voorzie invallen en arrestatie bij en van miljoenen Nederlanders. De , in 6 talen, voorbedrukte aangifteformulieren liggen al klaar. Opa Opstelten helpt gratis en voor niets bij het ondertekenen. Kruisje is goed.

Jan Leul | 15-09-19 | 11:29 | 4

@Jan Leul | 15-09-19 | 11:31:
Omdat de overgrote verstandige meerderheid gelukkig beseft dat er meer komt kijken bij een land besturen dan drammen over slechts 1 issue.

Berbaar | 15-09-19 | 11:35

@Jan Leul | 15-09-19 | 11:31: Stemmen kan niet op losse politieke vraagstukken, maar alleen op partijen, zodat totaal andere (economische?) vraagstukken bepalen naar wie je stem gaat. Daarom zijn referenda nou zo’n mooi instrument.

JackStick | 15-09-19 | 11:42

@Berbaar | 15-09-19 | 11:35: Inderdaad. Veel mensen stemmen op de PVV wegens hun prima standpunten over de islam, maar vergeten dat ze rare linkse ideeen over de economie hebben.
Overigens is de salafisten kanker wel een belangrijk issue natuurlijk. Jaarlijks duizend kinderen die met een achterlijke middeleeuwse wereldbeeld de maatschappij ingaan is een directe bedreiging, ook voor het achterlijke wereldbeeld van links.

Pierke Pierlala | 15-09-19 | 14:32
▼ 1 antwoord verborgen

In feite mag je nog van *geluk* spreken dat veel mohammedanen decennia lang de moeite niet namen om te gaan stemmen uberhaupt.
Maar die setting is dus wel degelijk veranderd, vriend.
Met partijen als DENK en NIDA, kreeg ook de Jan met de Pet -streep- Abdul met de Kufi een uitlegde loper zo, hop, direct naar de stembureau.
De wegwijsborden in het Marokkaans, Arabisch en Turks (net zoals toen met de NL Erdogan-stemmers IN NL), en wandelen maar, stemmen voor je islamitische maatschappij binnen de maatschappij.
.
Wanneer in FR alle banlieus, van alle grote-tot mid-grote steden (de banlieus zijn steden al op zich), van man tot man, van vrouw tot vrouw, allemaal gestemd zouden, zou je gek staan te kijken, wat er komt uitrollen. Wanneer er dan islamistische partijen zich "verkiesbaar" stellen, dan heb je binnen no-time de poppen aan het dansen.
.
En oh ja, dus: daar stevenen wij op af. Geef het nog even.
Heb geduld. Heeft de mohameddaanse kemeenskap ook.
Waarom het Kromzwaard als het via de kraamkamers en het stembureau kan?

chicago river | 15-09-19 | 11:27 | 2

'In feite mag je nog van *geluk* spreken dat veel mohammedanen decennia lang de moeite niet namen om te gaan stemmen uberhaupt.'

Nee dus, want in plaats dat je direct al de narigheid ziet en merkt als het nog klein is, krijg je opeens een grote klap. En wat doe je er dan nog aan?

Ziekte-bacteriën vallen in het lichaam nog niet aan als ze met weinig zijn. Pas als ze merken dat ze met veel zijn, en de kans dan dus klein is dat het lichaam ze allemaal makkelijk kan doden.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:39

@Sitting_targets | 15-09-19 | 11:39:
Is waar, hebt een punt.
Wel kunnen we stellen dat de DENK en Nida weldegelijk relatief klein zijn nog. Omdat er eerder geen alternatief was voor de mohammedaan, dat bedoel ik te zeggen.
Vraag lijkt me terecht; zitten we in de begin- of tussenfase?

chicago river | 15-09-19 | 11:55

Iets dat gewoon goed werkt, artikel 23, gaan we wegdoen omdat een paar Islamieten het verkloten? Gaan we nou alles wat tot voor kort goed werkte, wegdoen omdat Islamieten daar gebruik van maken? Ik lees hier altijd dat we geen concessies moeten doen aan die lui maar blijkbaar levert men graag verworvenheden in.
Als we geen geloof meer in onszelf en onze handhavende instanties (Hoi onderwijsinspectie!) hebben, dan moeten we dat maar doen.
Persoonlijk was ik nog lang niet zover. Ik ben er niet voor om, weliswaar indirect, verworvenheden in te leveren vanwege een relatief kleine groep Islamieten.

Amsterdamsko | 15-09-19 | 11:26 | 5

@Sitting_targets | 15-09-19 | 11:33:
Op het totaal van NL is 100.000 erg klein maar okay, impact zegt meer dan aantallen, dat betoog ik zelf wel vaker. U heeft dus een punt, maar dan nog zeg ik: niet afschaffen maar handhaven op alle mogelijke manieren. Daar hoort sluiting bij zware overtredingen ook bij. We gaan toch niet capituleren?

Amsterdamsko | 15-09-19 | 11:44

@EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 11:41:
CONCREET betekent het dat WIJ allemaal een vrijheid kwijtraken. Vrijheden waar voor gestreden is en niet voor niets.
En we krijgen daar helemaal niets voor terug.

Als u daadwerkelijk "gelooft" dat u met afschaffing de moslims ook maar enigszins ontmoedigd, dan begrijpt u er helemaal niets van.
De moslims zijn niet de christenen van de jaren 60, die zich hebben laten verketteren en zijn weggekropen in hun kerkje.
Het geloof dat de overheid garant staat voor objectief en kwalitatief goed onderwijs, is pas goedgelovig.

Arachne | 15-09-19 | 22:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Je zal gvd kinderen hebben in deze tijden in dit Nederland..
Na mij de zondvloed.
*Plop.

schoon-schip-maken | 15-09-19 | 11:25 | 2

Niemand doet je dan wat.
Ben ook vrij van die onrust maar wat denk ik ook vaak aan jonge ouders en hun grut.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:36

Het zal best wel ergens een gemis zijn want uiteindelijk is de natuur gewoon bedoeld om je voort te planten. Maar man, wat bespaar je jezelf een hoop kopzorgen zonder.

schoon-schip-maken | 15-09-19 | 11:44

Vraagje; zijn alle vacatures op de scholen dit schooljaar gevuld?

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:18 | 1

Antwoordje: nee, natuurlijk niet.
Of beter, op papier wel. Op veel scholen staan onbevoegden voor de klas. Dit biedt de islamistische scholen weer de mogelijkheid vrij radicale personen voor de klas te zetten om vervolgens, als er iets over wordt gezegd, te verwijzen naar de vele andere scholen waar óók geen bevoegden voor de klas staan.

EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 11:43

U doet mee aan een onderwijsenquête maar u verandert niet uw stemgedrag. 95%

B.Spiritus | 15-09-19 | 11:16 | 2

Welzeker m'neer, pcies, pcies, pcies.
Tis m'neer al niet kies, kies, kies.

chicago river | 15-09-19 | 11:31

Dat komt omdat de politici in verkiezingstijd niet lopen te flyeren met enquetes met vragen wat de burger echt wil.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:40

Alsof het wat uitmaakt wat "wij" willen.

professorinopleiding | 15-09-19 | 11:15 | 2

Juist en deze enquête toont maar weer eens aan hoever de politiek van de bevolking afstaat.

Mo het varken | 15-09-19 | 11:27

Pas als er een kantelpunt wordt bereikt, telt wat 'wij' willen.
Tot dat moment zitten de meeste Nederlanders in hun tuintje of op strand te genieten van de laatste zomerzon, hebben ze 's avonds nog een flesje bier en kunnen ze studio sport kijken, en vinden het wel best zo.

EEnzame SchizofrEEN | 15-09-19 | 11:46

... de Gouden eeuw van het zelf denken'.... dan héél gauw die NPO afschaffen en al die programma's die focussen op verslavingsgevoelige tendenzen bij de mens...

pigadaki | 15-09-19 | 11:14

Ja nou. Een hele goede morgen allemaal deze zondagmorgen!
Prima dag en tijdstip om kort en goed al iedereens hoop de grond in te boren;
Er gaat niets, maar dan ook niets veranderen.
Vergeet het maar.
Het enige dat met de snelheid van het licht, nu, as we speak, en over 1-2 minuten ook weer, is de demografische samenstelling van ons *proest* opwarmende *proest* koude kikkerlandje.
En dus verandert er t.o.v. vandaag, deze zondagmorgen, feitelijk nog niks.

Wen.Er.Maar.Aan.
Hoop is een slechte raadgever, wat? de slechtste. Op Politiek vlak zeker.
Maak plaats, angst! Hoop is here to stay!, als slechtste raadgeverT!
En de Hoop lachte iedereen *ha-ha-HAA!* sardonisch in hun beduuste muil uit.

chicago river | 15-09-19 | 11:14

De politiek is “geschokt” over iets wat al meer dan een decennia bekend is. De Tweede Kamer is voor het overgrote deel gevuld met mediocre randfiguren voorkomend uit de subsidie sector of lagere overheden. Hun wereldbeeld is zeer beperkt en éénzijdig. Er gaat dus niets gebeuren en we zakken verder weg in het moeras. Prettig weekend allemaal en vooral op de gevestigde partijen blijven stemmen hoor! Dan komt het allemaal goed.

Blonde Nel | 15-09-19 | 11:13

Wat u vindt is niet belangrijk! Voor de islamisering van Europa is geen democratische meerderheid benodigd.

Mark zit te Dutten | 15-09-19 | 11:12

Hoeveel christelijke scholen zijn er in moslimlanden?

Ishetnueensgenoeg | 15-09-19 | 11:11 | 1

Hoeveel er waren is misschien een betere vraag.

B.Spiritus | 15-09-19 | 11:14

Er zijn nog steeds idioten die roepen dat een islam school goed is voor de integratie..
Ongelofelijk wat een onzin uit redelijk intelligente mensen kan komen.

donkieshot | 15-09-19 | 11:10 | 3

Ja, één van de dingen die er zo jammer aan is, is dat je intelligentie heel selectief kunt aanwenden. Hoe hoger de intelligentie, hoe groter de nonsens die je ermee kunt rationaliseren.

Mazzelstof | 15-09-19 | 11:29

Hebben die mensen nog zoiets als argumenten?
Ben zeer benieuwd.

Rico Tampeloerus | 15-09-19 | 11:32

@Rico Tampeloerus | 15-09-19 | 11:32: Argumenten hebben een beperkte zeggingskracht. In het beste geval worden ze gebaseerd op de best beschikbare kennis om daarin besloten kennis expliciet te maken. Dan is een geldige en valide argumentatie maximaal alleen zo goed als die kennis. Maar in de meeste gevallen in de praktijk worden argumenten gewoon gezocht bij geprefereerde meningen.
Het is daarom nog steeds wel een kunst, de kunst van de retoriek. Daarbij komt zeker intelligentie te pas. Alleen zit het de beoefenaar dan meer dwars naarmate hij of zij over meer ervan beschikt.

Mazzelstof | 15-09-19 | 12:05

Het enige voordeel van een islamitischeschool die ik kan bedenken is dat ze geen klimaat-spijbelaars voortbrengen.

ja,diedus! | 15-09-19 | 11:09

Bij ons in de stad ben je bijna gedwongen om je kind op een christelijke school te doen. We waren in eerste instantie lichtelijk verbaasd toen we op de openbare school bij ons op de hoek gingen kijken voor onze dochter en de directeur direct zei: “oh wat leuk, een Nederlands fris meisje” Achteraf bezien geen gekke opmerking aangezien ze zo ongeveer het enige westerse kind in de klas was. En dan heb ik het over een plaats in de provincie. Die hele school was overgenomen door voornamelijk Turken en Marokkanen uit de rest van de stad, en de leraren baalden hier openlijk van. Multicultureel wordt op deze school wel erg mono.

Reso | 15-09-19 | 11:07 | 4

Op een openbare school worden ze niet lastig gevallen met het o zo gehate christendom. Dit is gewoon een gevolg van die idiote doctrine

normanius | 15-09-19 | 11:21

Nee, op deze desbetreffende school moest de kerstboom eruit, of anders ook de Ramadan ingevoerd. Serieus. En dat is dan een openbare school.

Reso | 15-09-19 | 13:35
▼ 1 antwoord verborgen

70% is tegen islamitisch onderwijs totdat ze in het stemhokje staan en dan is ineens 70%voor islamitisch onderwijs.
Ken die farizeeërs nou onderhand wel.

komtdatschot | 15-09-19 | 11:05 | 4

Aangezien u ongetwijfeld ook onder die 70% valt spreekt u dus ook over uzelf?

normanius | 15-09-19 | 11:12

@normanius | 15-09-19 | 11:12:
Stem enkel maar op de partij die tegen de islam is.Zouden eens wat meer mensen moeten doen om hun kinderen te beschermen.

komtdatschot | 15-09-19 | 11:20
▼ 1 antwoord verborgen

Terwijl veel van dit jihadistische gespuis juist van openbare scholen komt en geen enkele van een christelijke school.

Pak het islamitisch onderwijs en het publiek onderwijs aan, en neem het christelijk onderwijs als voorbeeld want dat niveau ligt veel hoger en ze leveren nette mensen af.

hellothere | 15-09-19 | 11:04

Zouden er nog steeds meisjes op zolder in Rotterdamse moskee wonen?

Alt | 15-09-19 | 11:03 | 1

Zullen wel verplaatst zijn naar de kelder

Historicuck_Han | 15-09-19 | 11:17

Het kan mij eerlijk gezegd geen enkele reedt schelen dat er nog steeds ouders zijn die vanuit hun achterlijkheid geredeneerd vinden dat zij hun kinderen buiten de maatschappij moeten opvoeden.

Weerduivel | 15-09-19 | 11:00 | 4

Duivel. Dus jij betaalt daar graag belasting voor.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:14

@Sitting_targets | 15-09-19 | 11:14: Ik betaal voor nog veel meer idioterien belasting dan alleen voor deze achterlijke schooltjes. 'Dus redeneringen' kloppen zelden'

Weerduivel | 15-09-19 | 11:41

@Weerduivel | 15-09-19 | 11:41: 'Dus redeneringen' Zijn er ook andere redeneringen? Een redenering zonder conclusie, wat is dat?
Jij lijkt er vrede mee te hebben belasting te betalen voor onwenselijke zaken. Je laat je als melkkoe gebruiken. Als je dat OK vindt...
Ik vind het maar mietjesgedrag.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 14:32
▼ 1 antwoord verborgen

Ben benieuwd wanneer die 70% eindelijk eens gaat stemmen overeenkomstig hun mening.

EefjeWentelteefje | 15-09-19 | 11:00

Vanochtend gooide mijn dochter dit vraagstuk er nog in, n.a.v. wat zij in de krant had gelezen. Op school durft zij zich maar marginaal te uiten, maar ook binnen de 4 muren van ons huis ligt de discussie gevoelig. Die 70 procent ten spijt heb ik er een zwaar hoofd in als het gaat om een open en eerlijk debat. Het politiek correct (wens)denken is misschien nog wel een groter obstakel dan de materie zelf.

MickeyGouda | 15-09-19 | 10:58 | 1

Heb een fanatiek linkse eerlijke buurvrouw. Waren het vaak oneens op een beschaafde manier. Spraken af politiek buiten onze gesprekken te houden. Ze zei me op een moment de politiek niet meer te begrijpen omdat het doel lijkt het samen oneens zijn, elkaar te bestrijden i.p.v. de rede te zoeken. Ze nam er afstand van.
Spijtig dat ´gevoelig liggen´ binnen jullie muren.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:46

Godsdienst onderwijs verbieden en het verbod op kinder indoctrinatie met godsdienstigheden en door totaal-malloten tot na hun 18de levensjaar... e

surffee11 | 15-09-19 | 10:57 | 4

Het ergste zijn de atheïsten die de islam ruimte geven op hun scholen en in hun wijken en als het dan uit de klauwen loopt willen ze het christendom gaan afstraffen.

hellothere | 15-09-19 | 11:07

Gekke Gerrit - liever dat dan gehersenspoelde wezens welke in onzichtbare vriendjes geloven..
Iemand die voor zichzelf kan en mag nadenken heeft altijd de voorkeur dan een meelopende kwezel.

donkieshot | 15-09-19 | 11:20

Waarom je atheïsme, humanisme samen met socialisme in 1 plaatst is mij een raadsel.

donkieshot | 15-09-19 | 11:29
▼ 1 antwoord verborgen

Alsof dit ook maar enig effect gaat hebben.
De boven ons gestelden durven toch geen actie te ondernemen.

ArieR68 | 15-09-19 | 10:57

En vallen ““Vrije"" scholen ook onder bijzonder onderwijs? Wie bepaalt de grens?

JJMS | 15-09-19 | 10:55 | 3

Alles wat niet openbaar is, is bijzonder.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 10:59

@Sitting_targets | 15-09-19 | 10:59:
Klopt, maar niet alle bijzonder onderwijs is ook religieus.
Hoewel je je dit bij die "vrije" scholen kunt afvragen, want die Rudolf Steiner was ook al niet helemaal fris in de bovenkamer.

EefjeWentelteefje | 15-09-19 | 11:08

Circa 70 procent is bijzonder.

knutsel_ | 15-09-19 | 11:08

Alle scholen openbare scholen maar zolang de SGP, Denk en CU in den haag zitten gebeurt er niets want die zullen met hand en tand de religie op scholen verdedigen. Zolang zullen we het moeten doen met scholen waar leraren les geven in haat en nijd.

Therapietje | 15-09-19 | 10:53 | 1

Je vergeet het CDA

Captain Diehard | 15-09-19 | 10:59

Hahaha, 70% is meer 80% als het vervolgingsgevaar er niet zou zijn in NL.
Zelfs al stond daar 100% veranderde er niks. Kwestie van willen.
Kijk maar naar de grauwe schreeuw drammers. Klein clubje terroristen maar ze persen iedereen goed af!

Cobalt bomb | 15-09-19 | 10:53 | 1

De super-minderheid bepaalt in dit land al jaren alles. Ze zijn fanatieker (lees: hysterischer) en hebben meer vrije tijd en minder morele grenzen, ze moorden desnoods voor hun idealen.

Voeg daar de lafheid en domheid bij van de bestuurs-elite, niet alleen in de politiek maar ook in de media, en je hebt een dodelijke deug-cocktail die dit land nooit en te nimmer meer uit de donkere toekomst gaat redden.

Realism Is All | 15-09-19 | 11:08

Een school die verschillen maakt tussen man en vrouw? Biologie bedoelen ze? Wat ik tegen heb op dit soort onderzoekjes is dat stelling vaak zo matig geformuleerd zijn.

JJMS | 15-09-19 | 10:52 | 1

Een groot deel van het onderwijs is propaganda die de overheid oplegt. Geschiedenis die wordt herschreven etc.

IkwilJinekwel | 15-09-19 | 11:04
-weggejorist-
Jan5861 | 15-09-19 | 10:51

Prachtstukje inderdaad. Een klassieker bijna die iedereen gezien moet hebben. Je komt er vaak op via Sam Harris, Hitchens, Gervais en gelijkdenkenden. De meerderheid is nog steeds huiverig om de waarheid te benoemen zoals hij is. En gaat idealistisch verbloemenend over tot de orde van de dag. Maar we zitten op een kantelpunt. Een groeiende groep ontwakende mensen die beseffen dat ze een rad voor ogen is gedraait neemt het roer langzaam over.

NiCeY | 15-09-19 | 11:03

@NiCeY | 15-09-19 | 11:03: U neemt u moraal van de preken van Harris (opportunist pur sang), Hitchens (communist en tot zijn dood voorstander van de invasie van Irak) en Gervais (kundig programmamaker, meer niet)?
U geloof is dus superieur aan dat van de meer traditionele geloven?

Arachne | 15-09-19 | 22:09

Draai het eens om. Islamitisch onderwijs verplicht voor moslimkinderen. Die zouden dan niet meer naar seculier/speciaal onderwijs mogen. Win-win situatie? Ik zie het gekrakeel nu al voor me.

sailor 1 | 15-09-19 | 10:49

Welk islamitisch land heeft onderwijs op redelijk niveau?

Duinzicht | 15-09-19 | 10:49 | 3

Qatar.

Cobarde | 15-09-19 | 10:57

Saudi-Arabié, waar ze gewoon nog de echte normen en waarden hebben zoals in het Grote Sprookjesboek geopperd wordt, zoals kophakken en dat soort culturele festiviteiten.

Realism Is All | 15-09-19 | 11:10

Dat islamitische land waar al die kunstenaars en nobelprijs winnaars vandaan komen. Eh ...

Pierke Pierlala | 15-09-19 | 14:40

Meerderheid? Die is met 5 jaar verdwenen. Dat is juist het probleem. Op naar een achterlijke toekomst met veel geweld... Je verdient wat je hebt gestemt...

Bushcrafter | 15-09-19 | 10:49 | 1

Ik begreep uit een recente uitzending van BNR dat 22% van de borelingen allochtoon is. Tel uit je winst.

5611 | 15-09-19 | 16:05

70% valt erg mee. Dat kan nog voor maandagmorgen probleemloos weggenuanceerd.

Mazzelstof | 15-09-19 | 10:48

Al is 99% tegen,zolang "the powers that be" er niet op tegen is veranderd er niets.

ditotje | 15-09-19 | 10:48 | 7

@ditotje | 15-09-19 | 11:14: daar vergis je je in.. de kracht van een collectief, iets wat we verleerd zijn, maar geloof me samen staan we letterlijk sterker!, tijd van praten kan niet meer hoevaak is dat al geprobeerd?! Ook verkiezingen, referenda’s etc. niets lijkt te sturen op verandering. Het is toch een keer klaar?!

All_Anonymous | 15-09-19 | 11:21

@All_Anonymous | 15-09-19 | 11:21:
Het is niet klaar.
Niet zolang de machten de mensjes tevreden houden met wat gratis geld en wat beloftes.
Totdat dat gratis geld op is zal er niets gebeuren door het "collectief"

ditotje | 15-09-19 | 11:25
▼ 4 antwoorden verborgen

Goed , veruit de meerderheid wil ze weghebben en denken we nu echt dat naar aanleiding van deze enquête er iets gaat veranderen . Welnee joh , gewoon een beetje verbaasd kijken ( Dijkhoff en Segers ) en je verontwaardiging laten blijken over dit onderwerp hoe dit nu allemaal mogelijk is en weer over gaan tot de orde van de dag en vooral helemaal schijt hebben aan de bevolking . Zogenaamd luisteren naar de bevolking doen we wel weer als de verkiezingen in aantocht zijn .

leo59 | 15-09-19 | 10:48

Er zou in de grondwet moeten worden opgenomen dat kinderen tot 18 jaar recht hebben op een religievrij leven.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 10:47 | 8

@knutsel_ | 15-09-19 | 11:13: Een totalitair regime beheerst de complete inrichting van de maatschappij, de media en bepaalt het enige juiste en correcte denken. Een beslissing over wapenbezit doet dat niet. Zolang discussie erover maar niet verboden is. En dat is het niet.
Overigens ben ik wel steeds meer voor het 2nd amendment en stand your ground. Op de politie hoef je niet te rekenen.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:20

@Sitting_targets Ook wel mee eens. Ik probeerde een voorbeeld te verzinnen vanuit een gedachte van "algemeen nut". Ik zal weer iets anders verzinnen. :)

knutsel_ | 15-09-19 | 11:26

@Sitting_targets | 15-09-19 | 11:07:

Voor het aanleren van normen en waarden heeft een mens geen religie nodig, die maken een mens alleen maar moreelcorrupt.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 12:28
▼ 5 antwoorden verborgen

Mijn zoon heeft ook nog heel even een Gggristelijke school bezocht. Mijn ex-vrouw en ik waren al gescheiden en zij wilde dat zoonlief iets meekreeg en de oppas had haar kind ook op die school en was erg positief. Ik had grote bedenkingen, uit eigen ervaring van vroeger, maar heb maar ingestemd (totaal geen ruggengraat). Mijn ex sloeg stijl achterover van de indoctrinatie waar zoonlief mee thuis kwam. Dat had ze niet verwacht. Ik wel. Nu zit mijn zoon op een openbare school. Veel beter.

koeberg | 15-09-19 | 10:47 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Het maakt niet uit. Straks is het hier als in Saoedi-Arabië.
Hoewel ik heb begrepen dat het daar precies de andere kant uitgaat.

Mr.Crowley | 15-09-19 | 10:46 | 5

@demaup | 15-09-19 | 11:57:
Dreigen met hel en verdoemenis als je niet doet ( of gelooft) wat ik zeg.

Mr.Crowley | 15-09-19 | 12:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Een kleine meerderheid vindt vrijheid van onderwijs wel OK. Maar discriminerend onderwijs daar is 90% tegen. Er zijn dus grenzen aan die vrijheid van onderwijs, ook volgens veruit de meesten die voor de vrijheid van onderwijs zijn. En de grondwet geeft ze gelijk, want zie artikel 1: men mag niet discrimineren op basis van geslacht, sexuele voorkeur... De grondwet hoeft niet aangepast te worden, maar geeft nu al voldoende handvatten om op te treden tegen discriminerend islamitisch onderwijs. Tegen elk discriminerend onderwijs kan worden opgetreden. Dus dat dahaag artikel 23 zie ik niet zo. En dat is wel zo prettig voor niet-discriminerend christelijk onderwijs, evenals voor niet-discriminerend islamitisch onderwijs, dat theoretisch zou kunnen bestaan. En voor ongelovigen is het ook wel prettig om minder weerstand te krijgen om naar discriminerend islamitisch onderwijs aan te pakken.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 10:46

Westerlingen geloven dat ze zelf niet geloven. Minstens dat is hun geloof. Ofwel een zoveelste religie. Westerlingen eisen volgens de polls van Maurice in meerderheid blijkbaar dat al het onderwijs in dit land strikt gebaseerd is op hun eigen geloof. Niet anders dan welke religie dan ook. Scheiding tussen “kerk” en staat is de grootste onzin van de eeuw.

Balgesjaakt | 15-09-19 | 10:45 | 6

@Premier Trutte | 15-09-19 | 11:03: Stil, anders krijg ik van die kromzwaarden achter me aan.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Laat Moslims maar lekker op een andere school zitten , zal ik mijn kinderen wel leren wat een Moslim is.

Ghibli | 15-09-19 | 10:42 | 1

Excursies naar de bios met suikerfeest?

perdelul | 15-09-19 | 11:04
-weggejorist-
nerugaer | 15-09-19 | 10:41 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

Zelfs het FvD gaat dit niet voor elkaar krijgen. Die zitten op schoot bij de mannenbroeders van de SGP.

Dr_Prepper | 15-09-19 | 10:38 | 10

@peterdh | 15-09-19 | 11:34: Ik zie het meer als fatalisme, dan als apathie. Maar gemiddeld Nederland stemt me verre van vrolijk. Het gebrek aan kennis, of het de geschiedenis betreft, of de simpelste economische begrippen. Ik zie een gezapigheid overheersen die zich afzet tegen welke verandering ook. Liever accepteert men het onacceptabele, dan het comfort van alledag op te geven. Om de problemen -waar de vrijheid van onderwijs er maar een van is- echt op te lossen, is nodig dat we het gaan hebben over dingen waaroer we niet willen praten.

Dr_Prepper | 15-09-19 | 11:49

@Dr_Prepper | 15-09-19 | 11:49:
Agree, ik snap wat je bedoeld. Sommige dingen zijn heel simpel te begrijpen, maar gaan er bij sommigen gewoon niet in. Die willen het niet horen.

Stom voorbeeldje, ik zag vanmiddag een videootje van Jordan Peterson over de klimaatpolitiek. Of dat de politieke leiders bij elkaar ging brengen. ( www.youtube.com/watch?v=pBbvehbomrY )

Hij stelde al heel simpel: de huidige modellen zijn al zo onnauwkeurig en hebben voor de korte termijn al heel verschillende uitkomsten, als je dat projecteert op de aankomende 50 jaar kunnen we simpelweg nooit weten of acties die we *nu* nemen over 50 jaar een positief of negatief effect hebben gehad.

Een simpele waarheid. Als we niet weten of bij de huidige koers zonder ingrijpen de aarde over 50 jaar 0.1 graden of 6 graden opgewarmt is. Hoe kunnen we dan in vredesnaam weten of de 1000 miljard die we erin stoppen gegeven heeft als het over 50 jaar 2 graden warmer is? Hadden we dan 99999 miljard erin moeten stoppen of had 1 miljard voldoende geweest?

Die simpele redenatie, die je inderdaad vanaf de kleuterklas al leert: "zorg dat de acties die je neemt specifiek, realistisch, meetbaar etc zijn" daaraan wordt hier volledig aan voorbij gegaan.

-edit: ik denk zelfs nog dat ze er niet mee zitten omdat het hen eigenlijk wel goed uit komt, linksom of nog linkserom: Het gaat niet uit maken of het over 50 jaar 0.1 of 6 graden warmer is; we hebben te weinig gedaan, er moet meer geld bij. Specifieke doelstellingen met te meten resultaat zitten dat alleen maar in de weg.

peterdh | 15-09-19 | 21:18
▼ 7 antwoorden verborgen

Direct het bijzonder onderwijs, en dan heel in het bijzonder het christelijk en humanistisch onderwijs, hier afschaffen lukt de moslims niet. Dan maar indirect: wij creëren moslimonderwijs, verkloten dat tot op het bot en dan wordt er vanzelf geroepen dat al het bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft. In die tussentijd hebben wij het kwaad in tere kinderzieltjes geplant dus het is een win-win model.

langzullenweleven | 15-09-19 | 10:37

De meerderheid is tegen maar het salafisme gaat gewoon door hoor. Er is namelijk daadkracht nodig om dit te stoppen, maar geen een kartel politicus durft dit te tonen want rassies en beleid van de EUSSR. Aangezien de meerderheid van het electoraat kartel stemt...

Meer meer meer haatmadrassa's voor u en de generaties na ons.

Graaf_van_Hogendorp | 15-09-19 | 10:37 | 4
-weggejorist-
All_Anonymous | 15-09-19 | 10:40

@Stijlloze bezoeker | 15-09-19 | 10:49: *schaamt zich niet voor zijn uittingen* sorry voel me niet aangesproken ..

All_Anonymous | 15-09-19 | 11:01
▼ 1 antwoord verborgen

Het probleem os dat diezelfde mensen wel weer op een christelijke partij gaan stemmen vanwege andere punten.

General Dripple | 15-09-19 | 10:37

Wat Jezus, Allah en Raspoetin konden kan iedereen. Zie Reiki en ontdek energie dat overal aanwezig is.

mygoodness | 15-09-19 | 10:36 | 1

Reiki is occulte shit.

IkwilJinekwel | 15-09-19 | 11:12

Dan zullen er eerst een stel wetten aangepast moeten worden.
Het één conflicteert met het ander.

Ruimedenker | 15-09-19 | 10:35

Al is het 99.% de zetbazen van de EU
bepalen en niet de burgers
Zie ook het Londen daar houden een paar enkelingen in het parlement al jaren de bevolking gegijzeld

zoefff3 | 15-09-19 | 10:35 | 2

2/3 van het parlement wil geen Brexit. Lees je eens in. De Britse politiek is iets complexer dan BoJo en Farage.

JanVergoor | 15-09-19 | 10:51

@JanVergoor | 15-09-19 | 10:51: Het parlement schijnt dus niet de bevolking te representeren. Althans volgens het referendum.

wakker worden | 15-09-19 | 11:02

Ach, aandoenlijk die 14% maar de Nederlandse Staat moet het natuurlijk wel financieren.

redthehaghue | 15-09-19 | 10:34

Ik hoor bij die 59% die vindt dat iedere school met Een Boek mag worden afgeschaft. Religieuze indoctrinatie -helemaal verbieden kunnen we het toch niet- doe je maar op de zondagsschool. Waarbij de onderwijsinspectie uiteraard meeleest.

VanBukkem | 15-09-19 | 10:31 | 5

@VanBukkem | 15-09-19 | 11:00: U lijkt het punt dat peterdh maakt te missen: de onderwijsinspectie gaat namelijk helemaal niet over "de zondagsschool". Indien u bepleit dat we dat dan maar moeten veranderen, dan gaat het niet meer over onderwijsinspectie maar al bijna over een soort gedachtenpolitie met algemene opsporingsbevoegdheid.

OverdaanDerOnderheid | 15-09-19 | 15:52

De zondagsschool wordt georganiseerd door de kerk, is geen verplichte leerweg en valt dus niet onder de onderwijsinspectie.

Arachne | 15-09-19 | 22:01

@OverdaanDerOnderheid | 15-09-19 | 15:52:
Mwoa... Ik maakte meer het punt dat idd alleen de onderwijsinspectie moet worden ingeschakeld. Dat is geen gedachtenpolitie, dat is de >onderwijs< >inspectie<. Die moet inspecteren, op plekken waar onderwezen wordt, zoals in de salafistische school waar men op zondag onderwezen wordt. Oftewel dat had al lang al geregeld moeten zijn.

peterdh | 15-09-19 | 22:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Onderwijs moet over feiten gaan. Niet over wat iemand gelooft.

Hiram | 15-09-19 | 10:30 | 4

Religie en feiten gaan samen tegenwoordig?

zwellevertje | 15-09-19 | 10:51

@All_Anonymous | 15-09-19 | 10:45:

Ja. Als tijdens de geschiedenisles niet meer objectief gekeken kan worden naar het verleden en de hele interpretatie van de geschiedenis alleen nog maar ter bewerkstelliging van de politieke visie van de docent is, dan kunnen we daar inderdaad beter mee ophouden. Geschiedenis kan perfect gegeven worden door simpelweg feiten te benoemen.

peterdh | 15-09-19 | 10:53

@peterdh | 15-09-19 | 10:53: sowieso is er al geschiedvervalsing en daarmee is dat vak al niet houdbaar..

All_Anonymous | 15-09-19 | 11:24
▼ 1 antwoord verborgen

54% is voor vrijheid van onderwijs. en 59% wil dat religieus onderwijs wordt afgeschaft. Minimaal 13% begrijpt niet wat vrijheid van onderwijs is, volgens de grondwet. Niet dan?

Rest In Privacy | 15-09-19 | 10:28 | 1

Minimaal 13% is dement of van een gelijkwaardig niveau. Valt nog mee.

mans6640 | 15-09-19 | 11:32

Mja, islam. Het probleem is dat ik maar een heel klein beetje meer respect, genegenheid en acceptatie voel voor de islam - als de islam voor mij.

Islam is daarom prima, in een ver poepgatland dat ik niet wens te bezoeken.

Jan Passant mk2 | 15-09-19 | 10:27

Namens alle dyxlestici van Nederland ben ik sowieso voor het zonder uitzondering verbieden van leerboeken. Want puur kwetsend en discriminerend.

Rest In Privacy | 15-09-19 | 10:25 | 2

je bent er zelf duidelijk geen. dus waarom namens allen dyslectici?

horsteknots | 15-09-19 | 10:32

Boeken zijn racisme, allemaal!

eerstneukendanpraten | 15-09-19 | 10:32

Er is geen hoop, want Nederland is geen democratie en geen land meer. We hebben geen grenzen, en de macht wordt uitgeoefend in lobby-wandelgangen in Brussel en vanuit steden die internationale instituten vertegenwoordigen waaraan onze zetbazen in Den Haag zich hebben onderworpen. Dit is wat de meerderheid wil, want er is geen echte opstand, geen echt verzet.

Fijnstoffer | 15-09-19 | 10:25

De gevestigde partijen hebben de christenen veels te hard nodig om weldenkend rechts buiten de coalitie te houden. Dus ik maak me geen illusies.

horsteknots | 15-09-19 | 10:24

Op zich valt er best wat te zeggen voor alleen seculier onderwijs.
Politiek realistisch is het alleen niet echt.

Berbaar | 15-09-19 | 10:24

Het mandaat kwam te laat.
70% zou ook voor Trump en tegen de EU zijn als de media wat objectiever zouden zijn.

Slogra | 15-09-19 | 10:23 | 4

@captainobvious | 15-09-19 | 10:36: Is dat waarom de rapscène en de Toppers het zo goed doen en waarom Boer zoekt vrouw, De beste zangers en Ranking the Stars zulke goede kijkcijfers hebben?

Slogra | 15-09-19 | 10:49

@captainobvious | 15-09-19 | 10:36: hoewel de onderbuik het vaak bij het rechte eind heeft. Die wordt niet zo snel geïndoctrineerd als het hoofd.

IkwilJinekwel | 15-09-19 | 11:15
▼ 1 antwoord verborgen

Het gros van de Moslims en Linksen in dit land is in hun bovenkamer niet eens bekwaam om met goede argumenten hier een mening over te hebben. Dus die moet je er nog afhalen.

Ik denk al met al dat het percentage onder de wel-toerekeningsvatbaren nog veel hoger ligt dan 70%.

Realism Is All | 15-09-19 | 10:23

Doorpakken met die flauwekul.Anders wegwezen.

van stampij | 15-09-19 | 10:23

30% van Nederland is islamitisch, en/of volledig de weg kwijt

Ir. Wilhelmus | 15-09-19 | 10:23 | 1

Het percentage van dat laatste zou ik zelfs nog wat hoger inschatten.

peterdh | 15-09-19 | 10:56

Aha, eindelijk komt de aap uit de mouw, 70% van de nederlanders is racist.(linkse conclusie)

pa_niek | 15-09-19 | 10:22

30% voor, dus meer islamtisch onderwijs want zo rolt Nederland

Inter-D | 15-09-19 | 10:21

Sommige dingen zijn niet op te lossen met 'meeste stemmen gelden"
Helaas voor de dommecratie.

Premier Trutte | 15-09-19 | 10:21

Omdat ik niet als Islamofobiefiel wil overkomen ben ik tegen onderwijs en voor Islam. Beetje een tautologie.

Ik deug nu extra!!!

Kaas de Vies | 15-09-19 | 10:20

Overige 30% is moslim.

sjef-van-iekel | 15-09-19 | 10:19 | 2

Vergeet Links niet. Een pot nat, dat weet ik, maar vergeet Links niet.

Realism Is All | 15-09-19 | 10:24

@Realism Is All | 15-09-19 | 10:24: idd.

sjef-van-iekel | 15-09-19 | 11:15
-weggejorist-
Graaf Monte Cristo | 15-09-19 | 10:19

Toevoegen aan het curriculum: na zovele eeuwen religieuze indoctrinatie weer ZELF leren denken door lessen toegepaste filosofie. Daaruit volgt dat iedereen wat anders kan denken en DAT is de bedoeling. Geschiedenis is belangrijk in het nieuwe curriculum; wie de wortels niet kent kent de plant niet.

pigadaki | 15-09-19 | 10:19

Alle scholen verbieden met een religieuze grondslag? Dat is dan alleen maar het politiek-correcte gevolg van de moslimscholen. Ik zat op een katholieke basisschool en daar is nooit gesproken over bijbelse teksten. Wij vierden wel duidelijk de feesten zoals kerst en pasen. Honderd meter verderop zat een openbare basisschool met een boel getinten die altijd op zoek waren naar ruzie. Bij ons op school was het altijd peace. Er hoeft niets mis te zijn met een religieuze basisschool. Met een katholieke inslag en nee, de jongens zijn niet misbruikt door hun katholieke onderwijzers.

Leptob | 15-09-19 | 10:18 | 2

Maar kennelijk hebben ze u niet geleerd dat anekdotisch bewijs geen bewijs is?

Dr_Prepper | 15-09-19 | 10:36

Inderdaad Leptop, ik ben ook katholiek opgevoed en heb nog nooit een bijbel open geslagen.... Maar wel de feesten gevierd, net wat je zegt. En ik voelde me er wel bij.

dreistein34 | 15-09-19 | 12:45
-weggejorist-
KwestieVanBalans | 15-09-19 | 10:18 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

Durven ze niet!
Enige wat ze hooguit beleefd gaan vragen is om een schoolbestuur wisselen.
Net als in Rotterdam.

Premier Trutte | 15-09-19 | 10:17

Christelijke scholen scoren veelal veel beter dan openbare. Pluspunt extra is weinig tot geen moslims, vandaar dat mijn kids daar hun onderwijs hebben genoten en nu prima volwassenen zijn met werk een uitstekend toekomstperspectief.

Randall3.0 | 15-09-19 | 10:17 | 2

Dat dus.

jip_86 | 15-09-19 | 10:35

Dat is niet een pluspunt, dat is een erg grote invloed op de prestatie van zo'n schooltje.

Cobalt bomb | 15-09-19 | 10:55

Klein wondertje dat "integratie" voor veel mensen nog steeds meespeelt als iets wat ooit zal werken.

Madame Poitiers | 15-09-19 | 10:15

Onderwijs zou in zijn geheel los moeten staan van geloof. Gelijke monniken, gelijke kappen! Hetzelfde zou moeten gelden voor zowel katholieke als protestante scholen. Enkel nog openbaar onderwijs! Hoezee!

Stijlloze bezoeker | 15-09-19 | 10:15 | 2

Dan organiseren ze de intolerantie wel buitenschools

Rest In Privacy | 15-09-19 | 10:19

De volledige macht over het onderwijs in handen van de staat.
Dat kan nooit fout gaan, toch?

Arachne | 15-09-19 | 21:58

tja... hadden we nu nog maar een referendum.

wim wilders | 15-09-19 | 10:14 | 1

Nee, je hebt nu een democratie festival waar je mooi tegen rechts en wilders en Tjerrie moet zijn en moslims de hulpeloze zielige wezens zijn die bescherming nodig hebben waardoor er elk jaar een stad als Utrecht vol aan moslims Nederland binnen mogen komen die door hun moslimgeloof schijt hebben aan de domheid van linkse usefull idiots en Nederlandse democratie niet accepteren.
Mooi recept voor burgeroorlog.

Halul gebakken | 15-09-19 | 10:46

Tijd dat er een einde aan komt - gewoon een school, een gebouw, dat men ook aan andere groepen in de samenleving kan wennen, Doe dat speciale onderwijs dan maar op een vrijdagmiddag, maar geen gereformeerde wiskunde, islamitsche geschiedenisles of wat dan ook.

Galois256 | 15-09-19 | 10:13 | 1

Speciaal onderwijs is voor kinderen die niet naar het gewone basisonderwijs kunnen vanwege leer- of gedragsproblemen, vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben.

Arachne | 15-09-19 | 21:55

Dat hier nog onderzoek naar gedaan moet worden lijkt me wat overbodig .
De uitkomst is vanzelfsprekend voor het overgrote merendeel van de bevolking.
Zou je denken dan...

laurentius | 15-09-19 | 10:13 | 1

Iedereen weet dat, alleen politici hebben het referentiekader van peilingen en potentiële zetelwinst nodig om te luisteren.

peterdh | 15-09-19 | 10:59

Als het puntje bij het paaltje komt, dus afschaffen artikel 23, gaat dat onder invloed van de christelijke partijen, nooit gebeuren.......... de wil van de kiezer is 1, uitvoeren is 2

Fatwabuster | 15-09-19 | 10:12 | 1

Afschaffen van bijzondere scholen is het kind weggooien met het badwater. De islam is het probleem. Ik ben blij dat ik naar een katholieke school ben geweest hoewel ik niet meer religieus ben. Ik moet er niet aan denken dat ik naar zo'n 'rooie' openbare school had moeten gaan waar je ook nog eens te maken krijgt met al vanaf hun geboorte geïndoctrineerde islamitische kinderen. (Wat dat betreft geef ik Femke H. groot gelijk: dan worden jouw kinderen geconfronteerd met de islamitische haat- en horror-leer.)
Bovendien zijn er ook verschillende niet religieuze bijzondere scholen.

Aristotalloss | 15-09-19 | 11:11

Ook goedemorgen, eerwaarde Pritt

Rest In Privacy | 15-09-19 | 10:11 | 4

@eerstneukendanpraten | 15-09-19 | 10:31:
Was ie een hollende kleurloos? effe op jorisvakantie?
Hollende_Kleurling | 15-09-19 | 10:38 |
Zeg dan gewoon dat je met je zus op vakantie was!

Cobalt bomb | 15-09-19 | 10:50

@Cobalt bomb | 15-09-19 | 10:50: Nee ik was zelf een beetje dom

Rest In Privacy | 15-09-19 | 11:08
▼ 1 antwoord verborgen

Spannend: 70% tegen, 70% die wederom weer op de verkeerde partijen stemmen. Het gaat echt nergens over, je hebt absoluut niets aan dit soort somme cijfers en onderzoeken. Mijn reet. Actie is wat we willen!

KwestieVanBalans | 15-09-19 | 10:11 | 1

GroenLinkserds en D'66'ers zijn tegen religieus onderwijs, maar ze durven niks te zeggen over islam en ze zijn te calculerend om christelijke partners te laten vallen. Het is een nimmer eindigend verhaal; de slang die z'n eigen staart opeet, de Ouroboros. Tenzij men durft te differentiëren tussen islamitisch en christelijk.

Slogra | 15-09-19 | 10:41

Tja, zolang de grote meerderheid PVV/VVD/FvD of één van de gristelijke partijen stemt, gaat artikel 23 echt niet afgeschaft worden.

* Il Principe * | 15-09-19 | 10:10 | 3

Dát dus. Het zet geen zoden aan de dijk. Cijfertjes dit, dat, zus zo. Nou en? Niemand geeft er om uiteindelijk. Glas, plas, was. Welkom in Nederland.

KwestieVanBalans | 15-09-19 | 10:14

Zo is dat. Is er eigenlijk überhaupt wel een politieke partij, ook buiten de door u genoemden, die aan het huidige artikel 23 Grondwet wil tornen en dit ook waar kan en wil maken?

countus | 15-09-19 | 10:25

@countus | 15-09-19 | 10:25:
Probeer de progressieven en liberalen eens.
D66, GL of anders PvdA/SP.

* Il Principe * | 15-09-19 | 14:11

Ach, dit soort volksraadplegingen is voor politiek Den Haag net zo waardevol als tweedehands wc-papier.

obi1 | 15-09-19 | 10:09 | 3

Precies, hier veegt Rutte zijn rubberen reedt mee af

ik.zou.haar.doen | 15-09-19 | 10:43

Juist, wie interesseert het wat het stemvee vindt, zolang er geen verkiezingen in aantocht zijn. En tegen die tijd is de massa alle bedrog en leugens toch weer vergeten.

J-van-de-Bontekoe | 15-09-19 | 13:13

De Gouden Eeuw van het Zelfdenken was in Nederland al vorige eeuw begonnen.
Alleen jammer dat er sommige culturen terugverlangen naar het jaar 632.
Ik bedoel die ene cultuur.

keestelpro | 15-09-19 | 10:07 | 5

Wilt u dan wel ook wijzen op de negatieve aspecten van die Gouden Eeuw van het Zelfdenken? Het voortdurend zoeken naar excuusthema's om te kunnen rellen en anderen vanaf een morele hoogzit de maat te kunnen nemen bedoel ik dan. Dat is begonnen in mei 1968 en heeft inmiddels langs diverse dramthema's de klimaathysterie aangeboord.

Chiant | 15-09-19 | 10:40

632 is het sterfjaar van de vermeende profeet Mohammed (t.e.a.b.).
Hadden die jurken toen een stevig punt achter die oorlogszuchtige geloofswaanzin gezet dan zaten we nu wellicht niet met al die agressieve mohammedaanse achterlijkheid opgescheept.

Han-Xi | 15-09-19 | 11:05
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl