Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Bouw stikt in stof

Normaal veroorzaakt een gebrek aan vertrouwen uitstel van dergelijke duurzame investeringen en daarmee een recessie, nu is het de RvS.

Het effect van de laatste beslissing van de Raad van State (RvS) is de grootste bouwstop uit de Nederlandse geschiedenis: 18.000 projecten. Genoeg voor schrijnende woningnood, verkeersinfarcten en de volgende economische depressie. Normaal veroorzaakt een gebrek aan vertrouwen uitstel van dergelijke duurzame investeringen en daarmee een recessie, nu is het de RvS.

De hele stikstofdiscussie is uitermate pijnlijk om te lezen. Het gaat niet om stikstof (N2), maar om stikstofoxiden (NO & NO2, soms samengevat als NOx), ammoniak (NH3), ammonium (NH4+) en nitraat (NO3-). Stikstof is compleet veilig voor mens en milieu, en wordt samen met de rest zonder argumentatie over 1 kam geschoren, terwijl die rest nodig is voor flora en fauna. (Ons CMS trekt superscript en subscript niet, waarvoor excuus - red.)

Door het bewust versimpelen en verhaspelen van terminologie wordt iedere inhoudelijke discussie gesaboteerd. Je kan in het debat niet spreken, omdat men het al niet meer eens is welke betekenis de gebruikte woorden hebben. Vandaar een alinea inclusief molecuulformules, om weer helderheid te scheppen. Een beetje licht in de duisternis.

Lucht bestaat voor 78% uit stikstof en maar 21% uit zuurstof. Lucht belasten gaat te ver, stikstofverbindingen verbieden blijkbaar niet. Vooral duikers weten hoe ziek je kan worden van te veel zuurstof, stikstof is daarom hard nodig. Stikstofverbindingen zitten onder andere in eiwitten, DNA en bladeren, het leven kan niet zonder.

Planten nemen mest zoals ammoniak en nitraat makkelijk op, een omgeving met weinig van deze voedingsstoffen zal daarom alleen levensvatbaar zijn voor zeldzame planten die daar goed mee om kunnen gaan. Zo'n half uitgestorven kalende zandstrook noemen we een natuurgebied, als die speciaal genoeg is, zelfs een natura2000-gebied.

Mocht je daar te veel bemesten, worden die beschermde planten overwoekert door onkruid die welig tiert door het nieuwe voedsel. Dit geeft ook kansen, een compensatieregeling zoals de PAS kan, omdat alleen belangrijk is dat er niet te veel voedsel in een natuurgebied is. Een nieuwe mestbron is acceptabel, zo lang een andere wordt weggehaald. De RvS schoof dat terzijde.

Een beetje hetzelfde zie je in de Amsterdamse binnenstad. Als iedereen netjes zijn rommel zou opruimen, zagen we daar veel kleine vogeltjes zoals huismussen, huiszwaluwen en de inmiddels verdwenen kuifleeuwerik. Door de overdaad aan (gedumpt) voedsel zie je vooral grotere vogels zoals duiven en meeuwen de boel compleet bij elkaar schreeuwen en bevuilen.

Ergens is dat poëtische gerechtigheid, het straatvuil wordt verwerkt en per luchtpost aan de vervuiler geretourneerd. Duiven verspreiden op die manier zestig verschillende ziektes, die je als mens al kunt krijgen door het fijnstof van uitgedroogde vogelmest in te ademen. Die mest mag alleen professioneel worden opgeruimd. We gaan beter om met natuurgebieden, dan met onze steden.

Hetzelfde zien we met suiker en vet. In de jaren zeventig had iedereen aan het strand een hardbody. Nu zijn we verslaafd aan verkeerd en snel eten, bewegen te weinig en tijdens een midlifecrisis tillen we met gemak het gewicht van een wasmachine aan spek mee. We draaien te weinig aan de voedselkraan, en daarmee verpesten we onszelf en onze omgeving.

An sich is er wat te zeggen om daarmee rekening te houden. Stikstofoxiden zijn slecht voor onze luchtwegen, daarmee kunnen we rekening houden zonder de nucleaire optie, te stoppen met woningen en wegen te bouwen. BMW, Mercedes en Opel bouwen dieselauto's die honderd keer minder stikstofoxiden uitstoten dan binnen de Euro6-norm is toegestaan.

Het is natuurlijk teveel gevraagd om op die auto's de BPM kwijt te schelden. Het is helemaal niet moeilijk een nieuwe woonwijk te plannen die bijna geen stikstofverbindingen uitstoot. Gasloos bouwen doen we toch al, en auto's die geen of bijna geen stikstofoxiden uitstoten staan al als normale en bewezen techniek bij verschillende dealers.

GEZELLIG

Hetzelfde kunnen we in de veesector. Nu zie je daar dure installaties om de stikstofverbindingen uit de stallucht te wassen. Worden megastallen uitgekocht om die vleesproductie over de landsgrens te gooien. Wanneer wordt het goedkoper te exporteren naar ontwikkelingslanden die mest nodig hebben om genoeg voedsel te verbouwen, in plaats van niets meer te bouwen?

Ondanks dat alles in de cloud kan, blijft de norm een vijfdaagse werkweek op kantoor. Bedrijven, instellingen en ministeries kiezen voor centralisatie van de activiteiten, en daarmee verder onnodig forenzen van hun medewerkers. Als reistijd betaald zou worden als werktijd, krijgen de werkgevers de rekening, haal je auto's van de weg, verdwijnen files en daalt de uitstoot.

Een natura2000-gebied zou je ook kunnen beschermen met de juiste groenstrook, die gericht is op het absorberen van stikstofverbindingen (PDF). Een soort groene muur. Hetzelfde doen de Afrikaanse landen om de groei van de Sahara te beperken, naar het voorbeeld van China. Het planten van al deze bomen is ook de goedkoopste en beste manier om CO2 te reduceren.

Het kabinet negeert deze oplossingen, kiest in deze milieudossiers stelselmatig voor de meest dure, ineffectieve religieuze zelfkastijding, in plaats van betaalbare en bewezen oplossingen. Als je uit de tunnelvisie stapt van de klimaatkampen die bevangen door repetitieve betekenisloze mantra's het debat gijzelen, zie je de waanzin.

DE TOEKOMST

Reaguursels

Inloggen

Ondanks dat alles in de cloud kan, blijft de norm een vijfdaagse werkweek op kantoor. Bedrijven, instellingen en ministeries kiezen voor centralisatie van de activiteiten, en daarmee verder onnodig forenzen van hun medewerkers. Als reistijd betaald zou worden als werktijd, krijgen de werkgevers de rekening, haal je auto's van de weg, verdwijnen files en daalt de uitstoot.

Vrouwen (met name de parttimers) willen buiten de deur werken, want anders ben je de hele dag thuis. En dat is zo saai en je ziet niemand en dan stomp je geestelijk af.

Over dat laatste: schuif aan bij de gemiddelde vrouwen kantoor koffiepauze; een directe aanval op de hersencellen.

Arachne | 08-09-19 | 18:30

Ha ha ha ha. En iedereen Trump maar voor gek verklaren toen hij Parijs akkoord verscheurde. Toen ik deze zomer een aanbouw liet plaatsen hadden wij meer problemen met de welstandscommissie dan met de milieu commissie.
p.s. Houtbouw geeft minder CO2/NO2 dan betonbouw..

TuurlijkNiet | 08-09-19 | 17:37

Nee, huizen stikken niet in stof, ménsen stikken in stof.

Zenzeo | 08-09-19 | 16:00

Die lui van de RvS wonen zelf riant, uiteraard. Heel milieubewust natuurlijk vanuit de luie stoel met uitzicht op grote groene tuin. NIMBY’s zijn het

Bolder | 08-09-19 | 13:59

Is CO2 uit de mode geraakt dat nu de hype over stikstof gaat? De 'oplossing' is altijd dezelfde: belastingen omhoog, autootje en boertje pesten, windmolens en warmtepompen. En alweer is enkel Nederland hysterisch bezig.

Datsun_Cherry | 08-09-19 | 13:03 | 1

Één idioot naakt een raar regeltje en een andere idioot zegt dat we er ons aan moeten houden. Koekoek.

Mart6037 | 08-09-19 | 13:04

Het gaat niet om welke auto's er nu bij de dealer staan, het gaat om de auto's die nu op de wegen rijden. Het gaat niet om de landbouwtechnieken die nu door Wageningen worden uitgevonden en inmiddels langzaam aan hun weg vinden naar de boeren, maar om de huidige landbouwtechnieken waarbij (erg veel) mest wordt uitgereden. Het gaat niet om de mogelijkheid van gasloze en energetisch autarkische woningen te bouwen, het gaat om de woningen die nu nog op stapel staan.
Het probleem is dat de stikstof (oxide) compensatie jarenlang vooruitgeschoven is door een voorschot te nemen op de toekomst. Een ontsnappingsroute die incidenteel gebruikt mocht worden om economisch essentiële projecten toch uit kunnen voeren zijn ruimhartig gebruikt tbv Schiphol, wegen, huizen en megastallen.
Door die mogelijkheid heeft de RvS nu een streep getrokken en we zitten dus ook nog met een zooi te compenseren stikstof (oxides).
We hebben te lang aan NOx potverteren gedaan; die tijd is nu over. Dat is prima want da's tenslotte niets meer dan de consequentie dragen van gemaakte afspraken.
Eén oplossing zie ik trouwens niet terug in dit stuk en wel een heel eenvoudige: de max snelheid terug van 130 naar 120 en op sommige trajecten (in de buurt van grote nieuwbouwprojecten bv) naar 100. Dat scheelt al slok op een borrel.
Dan nog wat megastallen minder et voila, dan is er al licht aan het einde van de tunnel.

Wolfje_Tungsten | 08-09-19 | 12:49 | 4

God jij hebt duidelijk niet het buskruit uitgevonden. Jouw comment is ook een soort mest.

BluRay | 08-09-19 | 15:13

@BluRay | 08-09-19 | 15:13:
God? Noem me maar gewoon Wolfje... of de Wolfmeister of de Wolverino

Wolfje_Tungsten | 08-09-19 | 16:45
▼ 1 antwoord verborgen

Vrachtverkeer, vrachtverkeer, vrachtwagens rijden in colonne over de snelwegen.
Nederland distributieland. Dat was de derde economische weg, waartoe werd besloten. Nederland is een land, van dozenschuivers en onderbetaalde chauffeurs uit Oost Europa, geworden. De vrachtwagens staan overal geparkeerd vanwege de rijttijden, ook hier in Overijsel. Menig vluchthaven langs de snelweg is bezet door een vrachtwagen. Over deze inefficiënte vorm van vervoer hoor je geen enkele politicus spreken. Terwijl rail, en waterwegen een veel groter volume kunnen verwerken. Mijn vermoeden is dat veel van onze zogenaamde volksvertegenwoordigers er een te groot financieel belang bij hebben. Dus u welwillende hardwerkende burger moet uw auto opgeven en van het gas af.

Dzjengis-Somebody | 08-09-19 | 12:08

voor meeste politici maakt het echt geen zak uit of de economie compleet instort; ze zitten toch wel gebakken met een goed salaris , en nadat ze voldoend wetgeving ( a;l dan niet met opzet ) verprutste hebben ; wacht hun een riante jarendurende wachtgeldregeling .

sparrow | 08-09-19 | 11:19

Als 77 jarige met een hbo opleiding Chemische Technologie heb ik met vreugde deze uiteenzetting over stikstof gelezen. Eindelijk de juiste uiteenzetting, maar ik ben bang of het Nederlandse volk dit zal lezen en ook nog begrijpen (wil begrijpen) Ik heb de reacties bij dit artikel nog niet gelezen om het goede gevoel wat ik na het lezen had, niet te verzieken. Ik ben vanaf 2007 lid van GS en hoop tot aan mijn einde lid te kunnen blijven. Dus lezers wordt donateur van GS.

lammelul | 08-09-19 | 11:08 | 6

@Wolfje_Tungsten | 08-09-19 | 12:53:
Ja, ik mag toch hopen dat je met een dergelijke opleiding een fatsoenlijk salaris en dito pensioen hebt kunnen opbouwen.
Ik geloof er helemaal niks van dat lammelul alleen maar AOW heeft, is dat wel zo, dan heeft-ie er tijdens zijn werkzame leven goed van geleefd.

EefjeWentelteefje | 08-09-19 | 12:58

@lammelul | 08-09-19 | 12:25: okey we kunnen niet bij elkaar in portemonee kijken ; maar omdat je zei dat je al sinds 2007 lid was van gs nam ik aan dat je ook doneerde . geniet van je pensioen ; no hard feelings ;-)

sparrow | 08-09-19 | 14:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Natuur in NederLand? Laat mij niet lachen, alles is aangelegd door de mens hier.
Mocht er toch nog ergens een stukje puur natuur zijn dan is het zo groot als een postzegel.

Dutch_Viscount | 08-09-19 | 10:53

allemaal gelul. In de rest van Europa slash wereld doet iedereen normaal. Dit is alleen het mekaar moeilijk maken. Nederland is al een tijdje geïrriteerd door allerlei maatregelen om het de burger moeilijk te maken maar dit maakt het allemaal weer erger. Straks gaan we inderdaad gewoon allemaal op de fvd stemmen en komt het misschien weer goed maar moeten eerst door deze foutfase heen..? zou jammer zijn. Alaaf

habemuspapam | 08-09-19 | 10:35 | 2

Één idioot naakt een raar regeltje en een andere idioot zegt dat we er ons aan moeten houden. Koekoek.

Mart6037 | 08-09-19 | 10:44

Nederland is een overvol land en dan krijg je dit soort maatregelen sodemieter toch een ieder er uit die hier niet thuis hoort en sluit de grenzen een paar jaar dat je orde op zaken kunt stellen.
Het is net als in een huishouden waar ieder jaar voorjaarsschoonmaak werd gehouden om de rest in eenschoon en opgeruimd huis te wonen.

leoklei | 08-09-19 | 10:55

Het geheel is gebaseerd op een niet te halen doel: behoud van biodiversiteit. Met het kleiner worden van de wereld zijn gebieden die vroeger geïsoleerd waren, dat tegenwoordig niet meer. Je onderschat de natuur toch wel gigantisch als je denkt dat je exoten tegen kunt houden. De natuur zoekt een nieuw evenwicht en tenzij wij ophouden met reizen/handelen zal dat er komen.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 10:18

Het plaatje van de plaggehut geeft aan wat de werkelijke oorzaak en oplossing van het probleem is. Er zijn nu ten opzichte van ruim 100 jaar geleden veel te veel mensen bijgekomen. En die extra mensen hebben ook nog tig keer meer koopkracht en vervuilingscapaciteit dan onze voorouders. Waardoor ze zich te pletter consumeren en ons kleine bolletje teveel belasten en uitputten. Afijn, er komen nog een paar miljard afrikanen, islaomofascisten en aziaten bij. Die ook allemaal een auto en koelkast willen. Het gerommel in de marge met de uitspraak van de RvS en zonnecelletjes is lachwekkkend. We consumeren ons met miljarden nog een paar decennia te pletter en daarna zien we wel. Proost en vreetse. Of ga leven als je overgrootouders in de 19de eeuw.

Graaier | 08-09-19 | 09:53 | 3

Een plaggenhut is wel even wat anders.. Ik zie gewoon een woning met natuurstenen muren en een rietdak. Er is alleen gekozen voor een hele lage dakvoet, waarschijnlijk om op bouwmateriaal te besparen, of anders om het bouwsel beter in het landschap te passen. Het zou ook een plaggenhut kunnen zijn die is geconverteerd naar een meer acceptabel bouwsel. Dit is een echte plaggenhut: www.geheugenvannederland.nl/nl/geheug...

plaspop | 08-09-19 | 10:21

@plaspop | 08-09-19 | 10:21: De plaggenhut is de metafoor voor een eenvoudige levensstijl tegenover de huidige consumptiemaatschappij van miljarden rupsjes nooit genoeg met enorm veel koopkracht en CO2 verbruik

Graaier | 08-09-19 | 12:39

Sowieso alle 130 km/u-wegen terugbrengen naar 120. Maar dat zal wel niet genoeg zijn. Goed doorwrocht stuk overigens.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 09:39 | 1

Ik zou er 70 van maken. Dát schiet pas op! (met de uitstootreductie dan hè).

Chiant | 08-09-19 | 10:26

Een steeds groter wordende groep komt klem te zitten. Huren wordt onbetaalbaar, in ieder geval in de geliberaliseerde huursector, terwijl kopen een groot risico inhoudt. De huizenprijzen zijn hoog, en je weet niet of ze over een paar jaar zijn ingestort, of nog hoger zijn.
Daar komt bij dat de rente hele rare dingen doet deze dagen. Zo is er het verschijnsel van de negatieve rente, volgens mij nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis. Burgers worden gedwongen steeds meer risico te nemen met hun geld, en de kans is groot dat dit eindigt in een drama.
Komt nog bij dat door de aanhoudende massale toestroom van buiten de EU een donkere schaduw werpt over de toekomst. De demografische trend is zeer verontrustend, en het valt te verwachten op grond van berichten over multiculturele/dan wel Mohammedaanse samenlevingen elders op de wereld, dat de toekomst er bepaald conflictueus uit gaat zien.
Voorts heb je wereldwijd steeds groter worden verschillen tussen arm en rijk, ook binnen de landen van het Westen, en dat is ook niet iets wat wijst op een vreedzame toekomst, om maar niet te spreken van democratie en rechtsstaat.
Een hoopvolle trend is de alfabetisering in de wereld.
Maar het idee dat wij in een prima geordende samenleving leven aangestuurd door een planbureau, kan naar de prullenbak. Ook het idee dat de media er zijn om het publiek te informeren, blijkt grenzeloos naïef te zijn. En daarom is het ook zo dat ik dankbaar ben voor iedere dag van welvaart en vrede. Het kan namelijk zomaar van de ene op de andere dag zomaar zijn afgelopen met de relatieve rust en stabiliteit die althans de meeste Nederlanders nu genieten.
Zijn dit allemaal open deuren? Nee. Er wordt ons verzekerd dat de regering "regeert", en dat de media ons "informeren". Ik weet echter vrijwel zeker dat dit een sprookje is. Onze regering is helemaal geen regering, maar een marionettenregime van Washington en Brussel, en de media zijn er alleen voor de pegels die zij verdienen met entertainment voor de massa.
Ik vraag me af of er ooit in de 18e eeuw wel een Verlichting is geweest, afgaande op de huidige stand van zaken.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 09:00 | 1

Er is in de 18e eeuw voor het laatst een verlichting geweest. We zijn erg dringend toe aan de verlichting van de 21e eeuw.

plaspop | 08-09-19 | 10:23

Het is gewoon een nieuwe vorm van terrorisme. Een bizarre wet die het mogelijk maakt dat 1% van de bevolking de andere 99% z'n wil kan opleggen. Er waren een paar ambtenaren die dachten om een slimme wet in elkaar te zetten, omdat ze politiek geen meerderheid konden krijgen. Met de nieuwe wet in handen gaat een zeer kleine minderheid hun wil opleggen. Dit noem ik een nieuwe vorm van terrorisme. Dit is zo fout, dat het kaasie gaat worden voor (ultra) rechtse groeperingen die hier garen bij gaan spinnen.

El Gouda | 08-09-19 | 08:38 | 1

En met dat Marrakech pact gaat het dezelfde kant op. Maar stil er maar lekker in daar in den haag. Met zogenaamde veronderstellingen en zelfgemaakte regeltjes de boel terroriseren. Wat voor idioten zijn jullie dan? Ga je diep schamen.

Mart6037 | 08-09-19 | 08:43

Er is geen schrijnend woningtekort in NL en de rest van Europa .
Er is gewoon een schrijnende toestroom van kanslozen waar menig nu nog munt uit weet te slaan .

likmegaties | 08-09-19 | 06:35 | 1

.. en die kanslozen stoten ook alweer een berg #CO2 en #Stikstof uit waar onze koeien Boeh tegen zeggen en flikkeren vuil over het balkon voor de duiven en de meeuwen en die schijten de boel weer onder enz. etc. enzoverder....

Breinbrouwsels | 08-09-19 | 07:48

Eindelijk wordt het gesjoemel van de Regering (Rutte-1, Rutte-2, Rutte-3, Rutte-4) aangepakt.
En terecht.
De Nederlandse natuur is gedegenereerd tot een brandnetel-landschap.
Gelukkig is de uitstoot van ammoniak (Varkens-stallen) en andere schadelijke NO-verbindingen niet langer een probleem waar de regering met Fop-wetjes onderuit kan komen.
Net als bij de Q-koorts, de belanen van de geitenhouders prevaleerden boven de belangen van de volksgezondheid.
Jarenlang keek het Gezach weg.

Jan Dribbel | 08-09-19 | 04:04 | 1

Begin eerst maar eens met die duizenden en duizenden riooloverstorten in het buitengebied dicht te maken. Rond Amsterdam is bijvoorbeeld bijna geen veeteelt meer mogelijk vanwege de ernstige vervuiling van het oppervlaktewater waar regelmatig het maandverband langs de neuzen van de koeien die staan te drinken drijft. Dus zullen we eerst even die overstort kleppen dichtslaan en dan over een paar maanden verder praten? Niets zo overtuigend als een opborrelende wc.

Mart6037 | 08-09-19 | 08:40

En wat als er in de bouw een accurevolutie plaatsvindt? Die uitstoot komt voornamelijk toch door bouwmachines en aggregaten op diesel? En daarna waarschijnlijk door de barbecue en de keuzevrijheid van bewoners voor welke auto te rijden. Voor sommige nieuwe appartementen heb je nu al bijvoorbeeld dat je niet je eigen auto er kunt parkeren, maar dat je alleen van de deelautoservice bij je flat gebruik kunt maken. Met zo'n innovatief ideeën kun je ook in nieuwe woonwijken aankomen. Ik ben dan niet zo van deelauto's, maar dat de eigenaren van die woningen alleen EV's mogen hebben, dat misschien zelfs de wegen van de wijk erbij ook EV alleen zijn door middel van milieuzones of alleen maar busbanen aanleggen met vrijstelling voor EV's of dat ze wel een benzineauto mogen hebben, maar dan op een plek aan de rand of net buiten de woonwijk waar de stikstofuitstoot geen probleem is zijn compromissen waar ik persoonlijk nog mee kan leven. Maar goed, ik stel mij dan ook tevreden met de Spartaanse zelfgebouwde speed-pedelec als commuter.

De overheid moet even omdenken, even gaan rekenen naar wat alles uitstoot en ook even beseffen dat de meeste mensen in nieuwbouwwijken nog relatief jong zijn en zich naar de niet zo ideale omstandigheden kunnen aanpassen, maar er zijn zeker mogelijkheden. Dit lijkt mij veel beter dan de schouders op te halen en niks meer te laten bijbouwen, waardoor men door steeds hoger wordende prijzen in erbarmelijke omstandigheden komt te wonen.

Alexander des Burgus | 08-09-19 | 03:13

RvS, NOS, NTR, etc... Ooit waren zij bestuurlijk neutraal, vandaag de dag ideologisch.
Opdoeken die handel.

Abject | 08-09-19 | 01:04

De uitspraak van de Raad van State is typerend voor het huidige gebrek aan visie en de volledige richtingloosheid waarin Het Bestuur van dit land zich momenteel bevindt.
Normaal gesproken worden dergelijke Besluiten volledig voorgekookt door de polletiek (partijkartel). Het roept allerlei interessante vragen op, over wie het voor het zeggen heeft in dit land bijvoorbeeld.
Het rommelt intern, en wordt via dit soort onderwerpen die niemand echt snapt uitgespeeld. De keizer heeft een brand new suit, wie zegt er iets van?

De Briemusketier | 08-09-19 | 01:01

Flauwe vraag, maar: Wordt bij iedere immigrant die in de buurt van een Nederlands Natura2000 gebied wil komen wonen ook een berekening vereist van zijn of haar stikstofneerslag op onvruchtbare grond aka 'natuur'? En waarom niet?

tipo | 08-09-19 | 00:44 | 3

Nee, want racisme.

Baron Clappique | 08-09-19 | 01:02

Don't believe the hype, eyes on the prize, wie wint hier bij?

De Briemusketier | 08-09-19 | 01:03
-weggejorist-
Busted | 08-09-19 | 00:34

Allemaal terug te voeren op de universele 'dumbing down' - er is zo ongeveer geen hónd meer te vinden die nog ouderwets is geschoold in natuurkunde of scheikunde.

bisbisbis | 08-09-19 | 00:28 | 1

Niemand kan dit volgen, en dat is precies de bedoeling. Hans Klok eat your heart out.

De Briemusketier | 08-09-19 | 01:04

overwoekert = overwoekerd

Is dit allemaal op basis van Europese regelgeving? Hoe doen andere EU-lidstaten dit dan? Hebben die op een andere manier de Europese regelgeving in nationale wetgeving omgezet en is Nederland daar weer niet zo handig in?

ches | 08-09-19 | 00:21 | 1

Dit domme land loopt weer "intelligent" voorop na wat papierfrutselwek van Verhofstad en zijn activisten. Er zijn op dit moment 43 werkende bruinkoolcentrales en 64 steenkoolcentrales in Duitsland..... ons schone gaslandje moet op slot???????

grindbak | 08-09-19 | 08:44

De verantwoordelijken hadden moeten luisteren naar mensen zoals klimaatscepticus Samuel Kroonenberg. (Lees zijn boeken!) Helaas werden hij en vele andere gelijkgestemde geleerden opzettelijk uit het debat en op afstand gehouden. NL wordt bestuurd door hopeloze non-valeurs. Dat is geen wonder, als je ziet wat er tegenwoordig uit de universiteiten de beleidsafdelingen in rolt. Om misselijk van te worden.

isitsoornot | 08-09-19 | 00:08 | 1

Salomon Kroonenberg; De Menselijke Maat, geweldig interessant en leesbaar boek!

R2fu**D2 | 08-09-19 | 13:10

.. maar alle stikstof in een hoedje! Hoe moet het nu met de half miljard immigranten uit Afrika en islamitische poepgatlanden die de EU nog moet huisvesten in uitgestrekt immigratieland Nederland. Dat was wel zo afgesproken met de Verenigde Nazi's te Marra-kech.

Jan Passant mk2 | 08-09-19 | 00:01

Die bovenste foto had zo uit een film van Alex van Warmerdam kunnen komen over een straat in een nooit afgebouwde woonwijk.

Osdorpertje | 07-09-19 | 23:51

Niet zomaar klakkeloos het gangbare verhaal over "ratten van de lucht", oftewel duiven overkalken aub, meneer Feynman en dit graag een beetje in perspectief plaatsen. Om te beginnen zou u bijvoorbeeld dit verhaaltje even kunnen lezen:
www.techletter.com/Archive/Safety%20a...

Kinkfactor | 07-09-19 | 23:22

Ik word hier allemaal zo negatief van, huizenpest, een vlek onder de zon, dat ik maar verder oversla voor vanavond, in de gelukkige wetenschap dat ook zonder mij het land wel ten onder gaat. (Wie Neerlands bloed uit de aderen vloeit).

Rest In Privacy | 07-09-19 | 23:10

Ik ruik nieuwe belasting. BPM op huizen kantoren en wegen.

Rotterdammert1965 | 07-09-19 | 23:03 | 1

Ook hier komen de eerste flarden van de stank binnen. Het krijgt vast een mooie naam. Iets van Udeugtbelasting, Reddewereldbelasting, Vooruwkleinkinderenbelasting. In ieder geval komt er iets aan.

Graaier | 08-09-19 | 10:01

Meer woningen bouwen.

Mr. Squits | 07-09-19 | 23:02

Als ecoloog zie ik nog maar een goede oplossing, een decimering van de Nederlandse mensenpopulatie. Dan komen de ortolaan, de patrijs en de grutto wellicht terug. Een honderd jaren later zien we dan grotendeels alleen nog bosvogels. En steltlopers in ontelbare aantallen in de kuststrook met delta's en estuaria. Het oude Holtland terug in volle glorie. Door klimop oververwoekerde gebouwen en verroeste gsm-zendmasten en windmolens temidden van berenklauw en springbalsemien. Een fijne apocalyptische gedachte. Stikstof.

suscrofa | 07-09-19 | 22:41 | 2

berenklauw en springbalsemien zijn ook exoten

enfant_terrible | 08-09-19 | 07:18

@enfant_terrible | 08-09-19 | 07:18: De Nederlandse berenklauw wel. De veel grotere Amerikaanse berenklauw is het probleem. Eigen berenklauw eerst!!1!!

El Gouda | 08-09-19 | 08:41

@Feynman,
Weer een grandioos stuk en vooral de laatste alinea heeft zoveel waarheid.

Datgingniegoed | 07-09-19 | 22:34

Topverhaal. Essentie is de vraag waarom die stikstofverbindingen dan zo verkeerd zijn. Dat lijkt vooral ingegeven om de normaal kansloze planten te laten voortbestaan. Vraag me af op dat opweegt tegen de hele ellende aan misgelopen projecten.

Beste_Landgenoten | 07-09-19 | 22:18

Dit is de rechtsstaat aan het werk in optima forma. Als de overheid er te opzichtig de kantjes van af loopt moet de bestuursrechter die overheid terug fluiten. Er zijn nu eenmaal grenzen gesteld aan de hoeveelheid stikstof in het midden gelaten of die grenzen te streng zijn,ze zijn niet willekeurig. Het enige probleem is dat de uitspraak zo laat in het traject komt. Als de procesgang wat sneller had plaatsgevonden waren niet 18.000 vergunningen maar veel minder getroffen.

AlexanderVissers | 07-09-19 | 22:15 | 5

Grenzen zijn niet willekeurig? Op basis waarvan? Net als die zure regen ( weet u nog) gewoon luchtfietserij.

Mart6037 | 07-09-19 | 23:22

@De Briemusketier | 08-09-19 | 01:12: Ik denk dat ze netjes parallel varen, maar voor de bühne ach en wee roepen.

Mart6037 | 08-09-19 | 08:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Weer een goede feynman. Dat mag ook best wel een keer gezegd worden.

wobbert | 07-09-19 | 22:03

Overigens ben ik het volledig eens met de conclusies van Feynman

Mr.Crowley | 07-09-19 | 21:45 | 4

@Andrew Deen | 07-09-19 | 21:57:
Ingewikkelde zaken laten zich niet makkelijk verklaren, maar je leven kan er vanaf hangen.

Mr.Crowley | 07-09-19 | 22:25

@Andrew Deen | 07-09-19 | 21:57: Vreemd ik vind jouw tegels doorzichtig vooringenomen maar je weet het vast zeker.

bijna_raak | 07-09-19 | 23:22

@Andrew Deen | 07-09-19 | 21:57:
Er zijn twee manieren om de wereld te bezien.
Je kunt dingen geloven en je kunt dingen begrijpen.

Mr.Crowley | 08-09-19 | 11:53
▼ 1 antwoord verborgen

Het is allemaal de schuld van Trump, Baudet en Brexit.
En toen ? Niemand meer een woning, waardoor Bernhard nog hogere huren kan vragen ?

Kamervraag | 07-09-19 | 21:37

Wat geinig dat jullie ’n foto van m'n huisje op GS hebben geplaatst…

Veluwse-Eikel | 07-09-19 | 21:34

Ik vertrouw het niet. Volgens mij is de regering bezig mensen uit Nederland dan wel de Randstad te pesten. Te weinig huizen, de huizen worden duurder, velen kunnen het niet betalen. En dan, bij je ouders blijven wonen? In een hok? In het park? Als je een beetje normaal wil wonen, dan moet je dat buiten de Randstad zoeken of emigreren. Rutte schat in dat degenen die eruit gedrukt worden gemiddeld de minder capabele zijn; de minder capabelen zijn gemiddeld minder rijk. En zo verhoog je het gemiddelde niveau in capaciteiten in de Randstad dan wel Nederland. Survival of the fittest. De VVD heeft nooit onder stoelen of banken stoken dat dat de gewenste ideologie is.

Rest In Privacy | 07-09-19 | 21:34

Ik hoop overigens wel dat het slopen van woningen gewoon doorgaat. In Rotterdam staan complete wijken op de wachtlijst. Of laten we dat weer aan de Duitsers over ?

Baron Clappique | 07-09-19 | 21:29 | 3

Wel eens in Berlijn geweest lately?

Rest In Privacy | 07-09-19 | 21:37

O nee slopen geeft ook overtreding van de richtlijn je had toch niet gedacht dat onze rechtspraak zich door enig rfealiteitsgevoel zich de wet laat voorschrijven?

bijna_raak | 07-09-19 | 23:24

"Als reistijd betaald zou worden als werktijd, krijgen de werkgevers de rekening, haal je auto's van de weg, verdwijnen files en daalt de uitstoot."
Riep ik een paar jaar geleden al maar werd toen uitgemaakt voor een linkse gek of zoiets.

Dan stikstof. Er zijn plantjes die van stikstof houden. Die plantjes zijn wietplantjes. Wietplantjes schijnen overal goed te groeien behalve waar het te koud is.
Laten wij gewoon wiet verbouwen.

ProAsfalt | 07-09-19 | 21:29 | 1

Doen we ook. Nederland produceert alle medicinale wiet voor Duitsland

Inter-D | 07-09-19 | 21:58

Het gekke is dat het defensie wel Natura 2000 gebieden in mag trekken voor (schiet-)oefeningen met pantservoertuigen, tanks,artillerie en trucks uit de jaren 80(DAF 4 tonners) en zelfs met vliegtuigschietoefeningen op Vlieland terwijl de gehele waddengebied natura 2000 gebied is.

steekmug | 07-09-19 | 21:27 | 3

Sorry taalnazi's.

steekmug | 07-09-19 | 21:32

Ja, en..? Defensie zit hier al langer dan de bobo’s van Gedeputeerde Staten. www.shermantank.nl/list%20rangetargets... (Veluwse natuurschoon). Overigens zijn eind jaren ,90 alle objecten stilletjes verwijderd en naar IJmuiden gebracht... so jammer!

Veluwse-Eikel | 07-09-19 | 21:42

Bijna alle regeringsleden hebben gestudeerd aan de VU of zijn van (streng) gereformeerde huize.
Den Haag wordt geregeerd door Calvinisten. Berouwvol leven, ook voor andermans zonde, is de Nederlandse norm geworden.

BraadWorstLul | 07-09-19 | 21:10 | 2

Klopt. Daarom stroomt het hier vol met allerlei gespuis want de vroomheid is de norm.

Oprisp | 07-09-19 | 21:43

Klopt helemaal. Het calvinistische schuldcomplex en de bijbehorende zelfhaat gaan Nederland compleet verwoesten. Het beste zou zijn om de Randstad en de bible belt onafhankelijk te maken en met de rest van het land verder te gaan. Zou het een stuk van opknappen!

5611 | 08-09-19 | 00:04

Een Feynman wast 150 kamerleden even fij de oren. Blijkbaar hebben die geen enkel inhoudelijk benul van deze materie.
En toch durven ze beslissingen te nemen zonder enige kennis van zaken.

ZZP-er | 07-09-19 | 21:06 | 2

Denk je nou echt dat kamerleden beslissingen? dat doet de partij!

kapt.Jerkoff | 07-09-19 | 22:37

@kapt.Jerkoff | 07-09-19 | 22:37: Nee hoor die hebben ook niets te zeggen. Het stikstofverhaal komt via de Natura2000-gebieden uit Brussel en is gretig opgepikt door een D666-rechter.

5611 | 08-09-19 | 00:06

Het hele land wordt leeggezogen. Bedankt mister rat

kwark001 | 07-09-19 | 21:02

Feynman altijd leerzaam

frisenfruitig | 07-09-19 | 21:02 | 1

Mijn god..

Shareholder II | 07-09-19 | 21:59

ga de kattebak verschonen ...

Gemberthee | 07-09-19 | 21:02

Regeren is ook zo verdomd ingewikkeld. Voor je weet bijt de ene maatregel de andere.
En dan heb je het fout gedaan.

Bauchschmertzen | 07-09-19 | 21:00 | 2

Dat is geen reden om het fout te doen. Mensen die dit bij hun reguliere baan flikken verliezen hun baan en worden gedwongen zich om te scholen tot iets dat ze wel kunnen. Politici worden echter weggepromoveerd naar een baan waar ze nogmaals hun onkunde kunnen tentoonstellen tegen een nog hogere vergoeding.

peterdh | 07-09-19 | 21:22

De Nederlandse overheid is als een schaker die met iedere zet zichzelf schaak zet. En als ze zichzelf niet schaak zetten doet Brussel of een of andere publiciteitgeile rechter dat wel. Juristen komen klaar als ze spitsvondige, vergezochte uitspraken kunnen doen.

5611 | 08-09-19 | 00:09

Klimaat aflaat.

Is dit nog nieuws? | 07-09-19 | 20:59 | 2

De KLM adverteert monenteel met klimaataflaten. Voor slechts 15 euro kunt u weer met een schoon geweten vliegen. Met de KLM natuurlijk, en alleen wanneer ze even niet staken.

Nivelleermarionet | 07-09-19 | 21:51

@Nivelleermarionet | 07-09-19 | 21:51:
Aflaten gaan nog eens heel groot worden.
Niet alleen KLM maar ook ANWB is in de markt gesprongen.
Bij elk reisje langs de Rijn betaal je een CO2 toeslag waarmee projecten worden ondersteund zoals, zonne-energie in Thailand, windenergie in Taiwan of schone kooktoestellen in Ghana.

copywriter | 08-09-19 | 04:55

Volgende keer even beter je best doen of t onderwerp overslaan, is veel meer uit te halen en een veel beter artikel van te maken.

klaas24 | 07-09-19 | 20:54 | 7

Lol. Klaas24. Nou welbedankt, we hebben veel van uw tegel geleerd vandaag.
De meest nietszeggende tegel van het jaar wat mij betreft. Wel gelachen:)

letopuwzaak | 07-09-19 | 21:51

Ga ik onder de volgende opdracht van onze stagaire schrijven haha.
Sorry ik heb echt plezier om deze tegel.

letopuwzaak | 07-09-19 | 21:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik snap het niet meer, we moeten allemaal van het gas af, Nederland heeft van alle Europese landen de beste infrastructuur voor gas. praktisch 80% heeft wel een gasaansluiting in zijn huis en in eens rommelt het een beetje in Groningen en moet de gaskraan zo goed als dicht. Te bang voor Russisch gas? Ik woon al enige tijd bij de Oosterburen en tot mijn stomme verbazing kreeg ik vorige maand een schrijven dat we aardgas kunnen krijgen. Een groot deel van mijn buren stookt nog op olie en een enkeling heeft zelfs nog een kolen-gestookte verwarming. Ik kon tot ruim 6.000 euro subsidie krijgen als ik daar afstand van zou doen. Helaas voor mij heb ik geen kolen of olie kachel maar een warmte pomp op basis van aardwarmte. Dus wij gaan van het gas, de oosterburen gaan aan het gas. Schiet mij maar lek.

gummetjes | 07-09-19 | 20:49 | 5

In Spanje hetzelfde, daar wordt in een rap tempo gasleidingen aangelegd. Dus de rest van Europa gaat “aan het gas”

mike74 | 07-09-19 | 21:21

Coffee Patch
@CoffeePatch
Als antwoord op
@RPlasterk
Aardgas in de woningbouw is verantwoordelijk voor slechts 7,7% van de totale Nederlandse CO2 emissie. Het effect van het gasloos maken van woningen op het klimaat is nihil.

CoffeePatch | 07-09-19 | 21:33
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Theidiot | 07-09-19 | 20:46 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Laten we eens naar de zin en onzin van die natura2000 gebieden kijken. Laten we eens naar de zin en onzin van deze totale non discussie van stikstof kijken. Maar laten we vooral naar het functioneren en desfunctioneren van de Raad van state kijken. Een puur politiek orgaan met politieke benoemingen. En waar de politiek zich nu graag achter verschuilt om hun politieke spelletjes uit te voeren. Onderdrukking van de bevolking en tegen elkaar opzetten van groepen!!!!

Mart6037 | 07-09-19 | 20:40 | 6

@Mart6037 | 07-09-19 | 21:01: Tja en partijdig/politiek zijn ze bijna allemaal. Zelfs rechters en het OM worden politiek aangestuurd #Wilders.

Goofje | 07-09-19 | 22:07

Die aanwijzing van natura2000-gebieden door de Nederlandse overheid betekende destijds feitelijk een overdracht van souvereiniteit naar Europa. Immers, in en rond die gebieden werden ineens heel strenge Europese regels van kracht waar we zelf niets meer over te zeggen hebben.

Destijds hield men bij hoog en laag vol dat die gebieden niet op slot zouden gaan, ondanks bezwaren van belanghebbenden. Daar werd o.a. het PAS voor bedacht. Dat gaat nu nat en waar men toen al voor vreesde gebeurt nu: de boel gaat op slot. Onthoud echter dat ook hier weer de EU achter zit met de Nederlandse overheid als gewillige horige.

5611 | 08-09-19 | 00:16

@5611 | 08-09-19 | 00:16:
Er stond destijds ook veel Brussels geld tegenover. Daarom hebben we zoveel natura2000 gebiedjes. Daarom wilden de Nederlandse diplomaten en ambtenaartjes toen zoveel mogelijk bermen, groenstrookjes, sloten en plantsoentjes aanwijzen als Natura2000 gebieden. Dat leverde geld op. En het kabinet kon er goede sier mee maken bij de milieufreaks.

Nu zitten we met de ellende. Dit noemen we ook wel het Cobra Effect. Goede bedoelingen die je in je reet bijten.
fee.org/articles/the-cobra-effect-les...

Stormageddon | 08-09-19 | 12:51
▼ 3 antwoorden verborgen

Een onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof was het verbeteren en uitbreiden van natuurgebieden. Maar die slang bijt dus in de eigen staart. Want nu is de nabijheid van natuurgebieden de reden van dit verbod op economische activiteit.
Men bedenkt een oplossing en vervolgens legt de oplossing alles stil. Rare wereld.

Rest In Privacy | 07-09-19 | 20:38 | 9

Wat mij dan het meest verbaast dat een uitspraak van de Raad van State zo'n invloed kan hebben op de algehele economische activiteit. Niemand in regering of parlement die dan zegt: ga weg met je juridische geneuzel, we hebben die huizen en wegen nodig.

Synecdoche | 08-09-19 | 11:13
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik ben allergisch voor stof, krijg er astmatische aanvallen van, stik er soms haast in.

Kanarie_Geil | 07-09-19 | 20:37 | 2

Daar hebben ze een stofzuiger voor bedacht. Zo'n lawaaiding met een slang die je vrouw aanzet wanneer er voetbal op is.

Oprisp | 07-09-19 | 20:47

Oprisp, toen die nog met een redelijk wattage verkocht mochten worden gaf dat nog, maar dat is ook al een tijdje geleden

peterdh | 07-09-19 | 21:26

Klimaat is de nieuwe religie, beleden door gelovigen die niet snappen wat ze geloven en tegelijkertijd ook hun milieugeloof gebruiken voor het oprichten van een communistische maakbare samenleving waar alles volgens hun regeltjes moet.

Osdorpertje | 07-09-19 | 20:36

Wat er ook gebeurt. Onze planeet blijft toch wel in leven. Er zijn ook sukkels die de mensheid koste wat het kost in leven willen houden. Dat gaat niet. Dat kan niet. Dat wil niet. De mensheid gaat eerder kapot dan de planeet. En dan krabbelt de planeet wel weer overeind. De mensheid heeft niet het oneindige leven. Mensen die écht respect voor onze planeet hebben die beseffen dat er misschien wel eens iets beters zich kan gaan ontwikkelen dan de mens.

Leptob | 07-09-19 | 20:31 | 6

Ja, de planeet heeft geen boodschap aan ons. Dat is duidelijk. Maar uzelf hecht toch hopelijk wel aan uw leven (dat na zoveel ingewikkelde processen tot stand is gekomen) en dat van uw geliefden en nakomelingen?
Anders klinkt het vrij nihilistisch.

letopuwzaak | 07-09-19 | 21:40

Moedertje natuur is mijn God en Darwin is de profeet. Alles zal goed komen..

streknek | 08-09-19 | 04:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Gek genoeg is het bij Turken juist een teken van welstand, om je kinderen zo vet mogelijk te mesten.

Kanarie_Geil | 07-09-19 | 20:31

Feynman, je begint aan de verkeerde kant van de discussie. Hoe en of stikstofverbindingen van invloed zijn op Natura2000 gebieden, daar valt geen discussie meer over te voeren.

Wat je beter kunt afvragen is, waarom heeft Nederland zo achterlijk veel van die Natura2000 gebieden? De milieulobby is in Nederland ongelofelijk succesvol geweest in het laten aanwijzen van elke modderpoel met meer dan twee speciale kikkers en een halve struik tot Natura 2000 gebied. Nederland kent maar liefst 196 Natura2000 gebieden en gebiedjes waarin EU wetgeving tot in het absurde gehandhaafd wordt! Totale waanzin. We moeten terug naar hoofdlijnen. Biesbosch, Veluwe, Waddenzee, nog een stuk of 10 significante gebieden aanwijzen. De rest is totaal onbelangrijk en mag de naam 'natuur' niet dragen. Niet in een dichtbevolkt land als Nederland.

marcoplarco | 07-09-19 | 20:30 | 2

Ter aanvulling, kijk even met deze viewer naar Nederland en omliggende landen:
natura2000.eea.europa.eu/

Saillant detail: De hele Flevopolder is omgeven door Natura2000 gebieden. Formeel kan er geen vliegtuig opstijgen of landen zonder 'invloed' op één of meerdere gebieden te hebben, en da's verboden. Dat Lelystad doorgaat en broodnodige woningbouw niet, laat zien hoe hypocriet de regering in deze is.

marcoplarco | 07-09-19 | 20:37

@marcoplarco | 07-09-19 | 20:37: Lelystad heeft de hobbel van concurrentiebepalingen genomen, ze zijn nog niet langs stikstof heen. Dat er alleen al over gedacht wordt om onze voedselproductie, een primaire levensbehoefte, om zeep te helpen, zodat we meer kunnen vliegen tekent de volkomen idiote prioriteitsstelling van 'onze' overheid.

5611 | 08-09-19 | 00:56

Ik las 'Lucht bestaat voor 78% uit stikstof en maar 21% uit zuurstof'. Ik m'n zakjapanner er voor de zekerheid bijgepakt en jawel hoor 99%. Ik denk en ál dat CO2 dan waar ze 't steeds over hebben, waarisda? Oké, wiki en ja hoor, nog bijna 1% argon erbij. De hoeveelheid CO2 is ongeveer 0,04%. Sinds de industriële revolutie is de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer toegenomen van ongeveer 0,03%. Ter vergelijking, da's 'n half theelepeltje uit 'n emmer water. We gaan dus ál die miljarden uitgeven om .... enfin, lamaar.

pa_niek | 07-09-19 | 20:27 | 12

@marcoplarco | 07-09-19 | 20:31: Hoorde eens een interessante uitleg hierover;
stel je voor, ik neem een tandenstoker. Met die tandenstoker loop ik naar het uitlaatveld en, je raadt het al, daar prik ik die stoker eens goed in een verse drol. Ik zwiep de drol uiteraard netjes weg, maar die stoker, die neem ik mee naar binnen nadat ik hem afveeg aan het gras.
Vooraf heb ik een emmer met kraanwater gevuld. In die emmer komt die stoker en na goed geroerd te hebben haal ik één glaasje water uit de emmer. Drink jij dat water dan op?
Op zo'n principe werkt homeopathie ook.

EEnzame SchizofrEEN | 08-09-19 | 09:02

Overigens is statistisch bewezen dat er op warme dagen meer mensen sterven

Mr.Crowley | 08-09-19 | 12:01

@Mr.Crowley | 08-09-19 | 12:01:
Nonsens. Statistiek uit je dikke duim gezogen die je eerst in je aars hebt gestoken. Hier is wereldwijd heel veel onderzoek naar gedaan en Het risico op sterfte door kou is veel groter.
www.thelancet.com/journals/lancet/art...
(In 1 oogopslag: tabel 2 en figuur 2).

Je lult. En liegt.

Stormageddon | 08-09-19 | 12:43
▼ 9 antwoorden verborgen

Stof. Komt uit de Sahara.
Of zeezout bij zeewind.
Of uit het Ruhrgebied.
Of whatever.
Zolang wij maar moeten betalen.

Is dit nog nieuws? | 07-09-19 | 20:24 | 1

Dancing with the Stars vanavond komt van RTL...
Ik moest lachen en heb de tv weer uitgezet.

steekmug | 07-09-19 | 20:27

In de grote steden doen de klimaat-apen niet alleen de regeltjes voor een ander schrijven, daar moeten ze die zelf uitvoeren ook.
Daar komt natuurlijk helemaal niets van terecht. Vandaar dat het niet alleen op de bouw moeilijk wordt voor normale mensen om te werken, in de steden moeten de gekken-zelf het natuurlijk helemaal en totaal opgeven. En doen dat dus ook.

Dus ze hebben alweer een stofje ontdekt waardoor de hele wereld en zijn moeder vergaan? Goed gewerkt!

Jan Passant mk2 | 07-09-19 | 20:20

In Singapore hebben ze hun zaakjes waarschijnlijk prima op orde, want rijk en vooruitstrevend. Ze doen er waarschijnlijk veel voor om de stad schoon te houden van uitlaatgassen, want smog ligt op de loer.
Jammer nou , dat ze toch tig dagen in de rook zitten omdat ze in Indonesie alles in de fik steken,
Zeg ik: eigen straatje vegen is niet genoeg. (Zelfs als alle straten wel geveegd worden, is het nog maar de vraag of het nut heeft)

snapal | 07-09-19 | 20:18

Een plaggenhut zoals op de laatste foto stoot weer Co2 en Methaangas uit,
is ook weer niet goed.

steekmug | 07-09-19 | 20:18 | 3

Nee hoor. Zodra de plaggen niet meer als geen zijn opgeslagen is de uitstoot nihil.

borgmonster | 07-09-19 | 20:53

Meeuwen zitten nu vooral in de stad, omdat de vissers van de EU geen restvangst meer overboord mogen gooien, en omdat er nogal een geboorteexplosie van vossen is geweest in de duinen, die de eieren, jongen en meeuwen zelf opeten als ze daar de kans toe krijgen...

Vuurwezel | 07-09-19 | 20:17 | 1

Heeft wel geholpen stukken minder bijvangst.

botbot | 07-09-19 | 20:23

Die plaggenhut maakt mij dan weer blij. Dank! Erg mooie foto.

borgmonster | 07-09-19 | 20:16 | 1

Daar woont Edwin de Roy van Zuydewijn.

Oprisp | 07-09-19 | 20:38

Het probleem is dat het buitenland voor het gros van de stijging verantwoordelijk is.
De overheid wil de uitstoot het liefst op nul zetten wat amper zoden aan de dijk zet.
Ze zijn toch zo vol van de EU nou dan pak dit probleem Europees aan en draag dan ook je steentje bij.

botbot | 07-09-19 | 20:13 | 2

Ja maar Europa wil niet. Nederland ook niet, maar daar weet de regering wel wat op.

Nivelleermarionet | 07-09-19 | 21:39

@Nivelleermarionet | 07-09-19 | 21:39: Dat stikstofverhaal, waardoor we weer helemaal op vastlopen, komt na-tuur-lijk weer uit Brussel. De vraag is waaarom Brussel zich te bemoeien heeft met ONZE natuurgebieden. Terug in het hok daar!

5611 | 08-09-19 | 00:59

Je gaat er bijna een aluhoedje van opzetten.
Dat hele stikstofverhaal werkt zo saboterend... weird...

kloopindeslootjijook | 07-09-19 | 20:09

De ene na de andere krankzinnige maatregel wordt over de Nederlandse burger uitgestort. Die slikt alles; de kikker is allang gekookt.

gestoptmetroken | 07-09-19 | 20:08

Op een gegeven moment wordt de woningnood zo hoog dat de huren vergelijkbaar worden met die in Londen.
De brexit gaat daar nog een handje bij helpen.
Ow, wat zijn we toch gelukkig (arm)

snapal | 07-09-19 | 20:08 | 1

Dat mokkel van de ECB wilde de inkomensverschillen toch nivelleren? Iedereen meer geld geven is geen optie. Maar iedereen arm maken is ook nivelleren.

Nivelleermarionet | 07-09-19 | 21:37

De belachelijke uitspraak vd Raad v State is het gevolg van tientallen jaren linkse indoctrinatie op Universiteiten en gelobby van gesubsidieerde milieuclubs. Nederland heeft bovendien verdragen getekend waarmee het nu om de oren wordt geslagen.

Trumme | 07-09-19 | 20:07 | 2

Eén van de weinige goeie uitspraken die de RvS in lange tijd deed ?
De maatpakkies worden gedwongen met serieuze oplossingen te komen i.p.v rotzooi doorschuiven naar de toekomst. Ik zie het probleem ervan niet. Dat lossen ze wel op. En passant zal beter blijken wie nu de echte vervuilers zijn. Ik verwacht kortom de nodige problemen voor de zwaar gesubsidieerde veeboeren. We will see.

Shareholder II | 07-09-19 | 21:42

@Shareholder II | 07-09-19 | 21:42: Netjes zwaargesubsidieetdeveeboeten:; boeren zijn de afgelopen 50 jaar kapotgetreiterd door regels, vooral uit Brussel. Houd je ook op met eten van die vieze boeren? Wel zo consequent.

5611 | 08-09-19 | 01:01

Zit er nog ergens een rode draad in dit epistel? Wat een samenraapsel van onderwerpen.

FordPrefect | 07-09-19 | 20:03 | 5

Tunnelvisie?

Thijsz | 07-09-19 | 20:24

So true

Shareholder II | 07-09-19 | 21:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Opvallendste stukje voor mij:
"Hetzelfde zien we met suiker en vet. In de jaren zeventig had iedereen aan het strand een hardbody. "
Begrijp er niets van al die vadsige types.
Hoe moeilijk is het om een gezond BMI te handhaven?

Berbaar | 07-09-19 | 20:01 | 10

Gereed om te wenden?

schoon-schip-maken | 07-09-19 | 20:42

@Berbaar | 07-09-19 | 20:39: Mijn vette pens is anders wel in dat motorjacht gaan zitten. Je weet wel; koop een boot en..... -)

A333aan | 07-09-19 | 20:48

@Berbaar | 07-09-19 | 20:17: De rem van mensen is langzamerhand aan het verdwijnen. Net als het boerenverstand. Zelf nadenken is amper nog een optie en luisteren naar instanties is dan een logisch vervolg. De overheid bij monde van het Voedingscentrum, diëtisten m/v, hoogleraren voeding, één coach per vierkante Nederlander en ontelbaar veel schrijvers van ontelbaar veel boeken. En allemaal zeggen ze iets anders...

Rest In Privacy | 07-09-19 | 20:49
▼ 7 antwoorden verborgen

Natura2000-gebieden alleen openstellen aan voertuigen die voldoen aan de Euro 6-norm...

happen_maar | 07-09-19 | 20:01 | 2

Je mag er nieteens naar kijken.... Dus vergeet het maar!

Thijsz | 07-09-19 | 20:25

En we bouwen stikstoffabrieken om dit aan hoog-calorisch gas toe te voegen.

azijnseikerT | 07-09-19 | 19:59 | 6

Stikstoffabrieken fabriceren geen stikstof. Ze ontdoen lucht van zuurstof en verontreinigingen en maken de pure stikstof vloeibaar om het gemakkelijker te kunnen transporteren. Gewone lucht in de aardgasleiding bijpompen vindt de brandweer namelijk niet zo leuk.

Nivelleermarionet | 07-09-19 | 21:32

N2 scheiding uit lucht om dit N2 aan hoogcalorisch aardgas toe te voegen zodat dit laagcalorisch aardgas wordt waar onze gastoestellen op zijn ingesteld.

AlexanderVissers | 07-09-19 | 22:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat een hoop gelul Feynman, het is van het niveau "maar koolstofdioxide zit ook in cola"...
Tip: zoek de term eutrofiering eens op... of anders tolerantiegrenzen bij planten...
Vooral de zin dat zeldzame planten goed kunnen omgaan met stikstof verzin je volledig... of je moet de brandnetel een zeldzame plant vinden....

SterF... | 07-09-19 | 19:59 | 4

dat staat er niet, er staat: een omgeving met weinig van deze voedingsstoffen, zal daarom alleen levensvatbaar zijn voor zeldzame planten die daar goed mee om kunnen gaan.

kantje_boord | 07-09-19 | 20:49
▼ 1 antwoord verborgen

Ik weet er niks van, en dat hou ik graag zo, maar natuurlijk heeft Feynman gelijk. Dat weet ik dan weer wel, omdat Feynman en ik namelijk altijd op 1 lijn zitten, qua mening.

Heppie-even-voor-mij | 07-09-19 | 19:56

De idioterie van de RvS is dat ze blijkbaar niet snappen (willen) dat Nederland een klein land is met verhoudingsgewijs veel inwoners. Aangezien al die mensen ergens moeten wonen, werken en winkelen is het dringend en dwingend noodzakelijk dat er voldoende huizen, industrieën en winkels zijn. En we kunnen niet terug naar de situatie van voor de oorlog waarbij hele (grote) gezinnen in een kelderwoning zaten gepropt. Bovendien, zelfs áls er al problematisch veel stikstof vrijkomt bij de bouw van wat dan ook, dan is dat éénmalig; een huis blijft geen stikstof uitstoten. En dat dan weer los van het feit dat Nederland vlak naast een enorm industriegebied ligt (het Ruhrgebied) waardoor er enorme hoeveelheden stikstof binnenwaait.
Maar wat is eigenlijk het - blijkbaar enórme - gevaar van al dat stikstof? De atmosfeer bestaat voor meer dan 3/4e uit stikstof, dus?
Helaas blijkt steeds maar weer dat de RvS een fossiel instituut is, gevuld met overjarige en afgedankte ex-politici. Op geen enkele manier te controleren of sturen door een democratische overheid, maar wel met blijkbaar absolute macht de regering en het land stil te zetten. Een 'bindend advies' klinkt toch wel als een eufemisme voor 'dictatuur'.
Je zou kunnen hopen dat de overheid verstandig is, en dat 'advies' (lees: 'dictaat') daar plaatst waar het hoort: de prullenbak. Maar dat zal wel niet, want de politici van nu zijn de fossielen van morgen, die dan graag óók dat duurbetaalde baantje inde RvS willen hebben.

Pyrolobus | 07-09-19 | 19:54 | 4

De RvS toetst slechts bestaande wetgeving aan het beleid. Er zijn in Brussel met steun van Nederland milieuwetten aangenomen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Trumme | 07-09-19 | 20:10

@pyrolobus: lees fie eerste alinea’s van Feynman nou nog eens door. Uw gebrek aan begrijpend lezen is werkelijk stuitend. Heeft hij dan werkelijk voor de kat z’n viool zitten schrijven?

borgmonster | 07-09-19 | 20:20

@Trumme | 07-09-19 | 20:10: De vraag is dan wie de baas is in Nederland, Brussel of Den Haag. Ik weet wel dat Brussel zeer zeker niet de baas is in Parijs of Berlijn.
Overigens, als de RvS dingen 'toetst' en vervolgens een 'advies' geeft, waarom heeft dit dan het effect van een dictaat; een dictatuur kan niet bestaan binnen een democratie.

Pyrolobus | 07-09-19 | 20:21
▼ 1 antwoord verborgen

Het zware verkeer gebruikt al jaren Adblue tegen stikstofoxide. Maar daar lees ik nooit wat over.

Rest In Privacy | 07-09-19 | 19:54 | 4

@kloopindeslootjijook | 07-09-19 | 19:57: Nou..., als ik mijn camper start? Daar moet je niet achter staan. Dan zijn jouw beroemde laatste woorden: "Diesel is vies!"

Rest In Privacy | 07-09-19 | 20:53
▼ 1 antwoord verborgen

Wat die duikers betreft, ze worden eerder ziek van teveel stikstof dan van teveel zuurstof, maar dat terzijde... Caissonziekte komt vaker en sneller voor dan zuurstofvergiftiging.

Rest In Privacy | 07-09-19 | 19:52 | 5

@Lefty-Messup | 07-09-19 | 20:59:
Een taalfout maken als je telefoon snel iets intypt terwijl je wandelt is iets anders dan een kapitale fout maken in een gepubliceerde tekst...
Lutser...

SterF... | 07-09-19 | 21:09

vmbo hier, zelfs ik wist dit

omeP | 07-09-19 | 21:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Als je de mening hebt dat een paar honderd miljoen mensen de aarde kunnen redden, dan kan dit een stap in de goeie richting zijn.
Hoe we dan het woningprobleem gaan oplossen is dan weer een ander verhaal.
Heel simpel: de wachttijd voor een huurhuis wordt nog langer voor een kaaskop.
Ik zeg> bouwen en zo snel mogelijk.

snapal | 07-09-19 | 19:51 | 1

Bevolking moet altijd lijden door andermans beslissingen.
Bewijs eerst nou maar eens dat maatregelen tegen de opwarming nut hebben.
Dat kunnen ze niet, misschien voor een gedeelte wel in Nederland, maar wat het effect is op de rest van de wereld is tot nu toe onbewijsbaar.
Maatregelen door een minderheid kunnen nooit veel effect hebben als de overgrote meerderheid maar wat aanklooit. Dan telt de smoes van alle kleine beetjes helpen ook niet, het is water naar de zee dragen.

snapal | 07-09-19 | 19:59

Kan men de leden van de Raad van State niet eens aansprakelijk gaan stellen voor de gevolgen van hun ondoordachte uitspraken. Het wordt tijd dat ze eens hun verstand gaan gebruiken in plaats van hun politieke mening doordrijven.

Janas | 07-09-19 | 19:51 | 7

@Muxje | 07-09-19 | 20:03: In het algemeen heeft de Nederlandse wetgever (Kabinet, TK en EK) de neiging om bij ieder actueel probleem haastig een publicitair aantrekkelijke 'oplossing' in elkaar te flansen en die wet of regeling bij voorkeur onvoorbereid te laten uitvoeren door een instantie die daarvoor niet geschikt is (belastingdienst met toeslagen; BOA's met politiewerk enz). In veel gevallen worden de onvermijdelijke uitvoeringsproblemen opgelost door te gedogen dat er uitzonderingen worden gemaakt bij de uitvoering (de chauffeur moet toch vertrekken met burka's in de bus; Amsterdam vangt uitgeprocedeerde asielzoekers op; 'We are here' en voetbalhooligans worden niet aangepakt omdat anders de boel escaleert).
Het uiteindelijke resultaat is een overkill aan regelgeving, waarbij de uitvoerende macht uiteindelijk bepaalt welke regeling wordt toegepast ten opzichte van wie (turkse bruilofsgasten kunnen de snelweg straffeloos blokkeren; blokkeerfriezen worden vervolgd.) De trias politica is dood.
Resultaat is ook dat -als de instanties eenmaal de pik op je hebben- er legio mogelijkheden zijn om je het leven moeilijk te maken.( Zie de man die met zijn in coffeeshops legaal verdiende geld wordt verlinkt aan de Thaise politie).
Het resultaat is ook dat uitvoerende ambtenaren risicoloos voor geld een oogje kunnen dichtknijpen.(Voorbeelden te over).
In nog algemenere zin: Nederland heeft zich op grote schaal verbonden aan allerlei verdragen die in de uitvoeringspraktijk binnen de Nederlandse situatie tot grote problemen leiden. De stikstofuitspraak van de Raad van State was onvermijdelijk door de Europese regels, waaraan Nederland gebonden is. Daarvoor moet dus weer een gedoogsmoesje worden bedacht. De Nederlandse belastingregels bevallen de internationale bedrijven niet. Geheime rulings zijn de noodverbanden waarmee de overheid toch geld kan laten vloeien naar steenrijke internationals. Te veel pulsvissers werden gedoogd zodat de Fransen vonden dat er een eind aan moest komen. Ook daar worden gedoogoplossingen gezocht. Het beleid van de Europese Centrale Bank (lage rente) holt de pensioenfondsen uit en nekt de spaarders, die uiteraard hun appeltje voor de dorst voor later niet nu kunnen gaan opmaken omdat de koopkracht steeds verder afneemt. Dus moet er worden bijgespaard.
Kortom: Nederland is slachtoffer van incompetente wetgevers die ondoordacht regels maken en aanvaarden die op allerlei manieren strijdig zijn met de belangen van Nederland. Dat wordt afgedekt met gedogen en dat is uiteindelijk de nekslag voor de democratie.

laatste_waarschuwing | 07-09-19 | 21:28

@laatste_waarschuwing | 07-09-19 | 21:28: net als de pulsvisserij debacle dus wat betreft gedogen, en wie zit ermee nu het gedogen niet meer mag van de EU: de pulsvisserijvissers zelf want er was alleen een door de EU goedgekeurde proef met een beperkt aantal boten voor pulsvisserij maar NL gedoogde er meer.

steekmug | 07-09-19 | 23:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Het probleem is dat de milieulobby (slappe RvS is lobbyhoer) de macht heeft, het voordeel is dat, als we straks geen enkele productieve activiteit meer hebben, ook hun subsidies opdrogen. Nadeel is wel dat het land dan al compleet is ingestort, maar goed, dat is pas over 15 jaar.

smdyasc | 07-09-19 | 19:50

Even kort door de bocht dan: immigratie is slecht voor het milieu.

squadra | 07-09-19 | 19:47 | 4

@Halul gebakken | 07-09-19 | 20:09: Dobberaars zien Nederlanders als inboorlingen. En het lot van inboorlingen is overal ter wereld hetzelfde.

Nivelleermarionet | 07-09-19 | 21:19

no

Rest In Privacy | 08-09-19 | 08:13

Oei.. even wennen. Om het goed te maken een.... yes.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 08:15
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
frank4444 | 07-09-19 | 19:46 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Elke keer denk ik, OK dit is het plafond en erger kan het niet worden.

En dan zeuren ze over de overtreffende trap van Dhr Wilders.

Meesteres Belgie | 07-09-19 | 19:45 | 1

het een sluit het ander niet uit hoor...

kloopindeslootjijook | 07-09-19 | 19:58

En de buren maar tegen een flink bedrag de autobanden vullen met stikstof terwijl dat al voor bijna 80% in het lucht zit.

steekmug | 07-09-19 | 19:44

Die daken van de huizen op de foto hebben een nogal bepaalde vorm die met een geloof te maken heeft.
Geen grapje.

Ongeblustekalk | 07-09-19 | 19:44

Stikstofoxide zou verzuring geven. Hoewel het ook mest is en uitspoelbaar.
Maar je kunt je afvragen waarom sommige planten welkom zijn en andere niet.
Dat is gebaseerd op een wensdenken omtrent het begrip "natuur".
Op het eiland Tiengemeten mag "de natuur" vrij en blij zijn eigen gang gaan (het lijkt Rousseau wel). Maar dan komt er een plantje dat alles overwoekert, en moet dat plantje massaal door mensen verwijderd worden! O, o, o, wat is die vrij opererende natuur toch prachtig.
Jammer dat Rousseau nog steeds zo dominant is.
Mensen als Vollenbroek zijn z'n discipelen en leggen aldus alles plat, in samenwerking met EU ambtenaren.

Rest In Privacy | 07-09-19 | 19:42 | 1

Die stikstofdepositie is alleen van belang voor voor natuurgebieden die bestaan bij de gratie van voedselarme grond, zoals heide.

In de basis is Nederlandse grond voedselrijk. Voedselarme grond ontstaat door wat je eeuwenlang roofbouw zou kunnen noemen: laten begrazen door schapen die 's avonds op stal gaan en afplaggen. De voedingsstoffen concentreerden zich op de nu heel vruchtbare gronden nabij de boerderijen, de esgronden.

Heide zou je dan ook prima in stand kunnen houden door dat soort beheer vol te houden: afplaggen en schapen eroverheen.

5611 | 08-09-19 | 07:52

Het echte probleem is dat er teveel mensen in Nederland rondlopen. Wie wilt er lid worden van de Club van 10 miljoen?

wobbert | 07-09-19 | 19:40 | 3

U wilt 'minder, minder, minder'? Ik zou maar oppassen; een groot deel van dat 'teveel' komt uit regio's in de wereld waarvandaan alleen maar goede dingen komen; allemaal CO2 neutraal, stikstofloos en vervuld van liefde.

Pyrolobus | 07-09-19 | 19:57

Kan niet. Dan ben je meteen rassies.

medusa324 | 07-09-19 | 19:57

@medusa324 | 07-09-19 | 19:57: Ik ben ook rassies; het interesseert me geen zier wat iemand kleur, vorm, afkomst, ras, bedgewoonte, favoriete fantasievriendje, whatever is, het enige was me boeit is hoe je je gedraagt tov andere mensen. Deugmensen worden door die houding tot schuimbekkende razernij gedreven.

Pyrolobus | 07-09-19 | 20:18

zo, dat was mijn zaterdag..

WhiteTornado.nl | 07-09-19 | 19:39

Beste stuurlui staan altijd aan wal. Maar dan ook echt altijd.

Maar enfin. Als je betere oplossingen hebt. Als je het beter weet. DOE DAN WAT!

Maar daar schuurt het dus. Want de betwetertjes op Twitter e.d. weten eigenlijk niet zoveel. Ze vormen een mening over iets waar ze weinig verstand van hebben en komen nooit verder dan klagen. Ja zo is Nederland niet groot geworden.

Andrew Deen | 07-09-19 | 19:39 | 3

Het publieke debat voeren met goede argumenten zal er voor zorgen dat meerdere kopjes dezelfde/juiste kant op gaan kijken. Als je op de manier van Feynman dus 1001 mensen kan bereiken en voorzien van verhelderende ideeën zul je meer bereiken dan zinloze maatregelen als het nietje (metaal), de inhoud (gft!!!1!) en het zakje te scheiden als je weer eens een bakje thee drinkt. Verder is uw onder-de-gordel jijbak nog nuttelozer en prestatie armer dan een tang op een varken.

Destructx | 07-09-19 | 19:48

@Destructx | 07-09-19 | 19:48: Want? Die 1001 mensen gaan na het lezen van dit hak-op-tak stukje allemaal demonstreren op de Dam? Rot toch op, die shakelen weer terug naar Goede Tijden Slechte Tijden zodra dat weer op TV is.

nieuwe_Deen | 08-09-19 | 07:21
-weggejorist en opgerot-
butthole | 08-09-19 | 18:31

Ik moest even stoppen met lezen bij "worden die beschermde planten overwoekert". Christus te paard, als je intelligent wilt over komen met je stukjes, heb dan tenminste je grammatica en spelling op orde?
En direct in alinea 2.1 van programma aanpak stikstof (PAS) staat dat het gaat om de stikstof oxiden en ammoniak, die gereduceerd moeten worden. De vervloekte versimpeling is dus niet bestaand en wordt hier ge"cherry-picked" als oneigenlijk argument.

CynicalBastard | 07-09-19 | 19:38 | 11

@Pedronegro | 07-09-19 | 20:41:
Haha...
ChristusTePaard was mijn eerst nick... ach ja, ten tijde van spitsnieuws enzo
*traantje weg pinkt*

SterF... | 07-09-19 | 20:49

CynicalBasterd heeft gelijk, we moeten niet doen alsof stikstof allemaal prima is. Ik merk steeds vaker aan de stukjes van Feynman dat hij ze niet meer doorleest voor hij ze verstuurt. Spelfouten laat hij staan en hij checkt zijn bronnen niet nog eens even. En zo krijg je flinterdunne verhaaltjes.
Onze overheid is te dom om goed met stikstof om te gaan. Menigmaal zijn stikstofrechten van een boer gekocht waarna de boer weer een nieuwe vergunning aanvroeg (bij dezelfde provincie) en ook nog kreeg, met bijbehorende stikstofrechten. Geld wegpissen noemen we zoiets.
Onlangs gebeurde dit bij de Buitenring in Zuid-Limburg waarbij een boer vervolgens zelf de provincie aanschijt bij justitie en er nu een zaak loopt vanwege te weinig compensatie van stikstof. Tadaa, een complete ringweg ligt op z'n gat vanwege een achterlijke simpele fout van een ambtenaar.
Feynman, doe eens wat beter je huiswerk want je stukjes zijn eigenlijk niet meer leesbaar.

Bakkeleures | 08-09-19 | 09:36
▼ 8 antwoorden verborgen

Helaas staat er een hoop onzin in deze tekst.

zeeman73 | 07-09-19 | 19:38 | 4

Hr Zeeman, bent u wellicht stuurman?

laatste_waarschuwing | 07-09-19 | 20:53

@zeeman73 | 07-09-19 | 19:38
Helaas staat er jouw commentaar van 1 zinnetje nog meer onzin dan die hele tekst van Feynman.

Stormageddon | 07-09-19 | 21:44

Daar heeft u gelijk aan, zeeman. Maar het hoort er een beetje bij hier. Net zoals die tekenaar. Altijd wel weer mensen die er (lees:overal) mee weglopen. En dat geeft dan net zo goed wat reuring en gereaguur ende fophef. Dus dat is fijn, qua prima.

Shareholder II | 07-09-19 | 22:12
▼ 1 antwoord verborgen

oeps, verkeerde topic

Mickdestok | 07-09-19 | 19:37
-weggejorist-
Mickdestok | 07-09-19 | 19:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland