Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried van een onbegrijpelijk vonnis. Toch nog ff over de 'niet strafbare' halssnijder Malek Fostok

Ze kunnen ons zo veel proberen wijs te maken. Maar een "psychose" die "met voorbedachte rade" in de praktijk wordt gebracht door een Syrische halzensnijder - we trappen er ook een etmaal later nog niet in.

Er stinkt echt een heleboel aan de Fostok-zaak. Dat ie ziek in z'n kop is, lijdt weinig twijfel. Maar toch wordt er wel héél hard op gestuurd dat het vooral géén islamitische aanslag was. Dat hij volgens de rechtbank geen strafbare dader is, lijkt ons niet alleen onverteerbaar voor de slachtoffers, maar ook een fors onrecht richting de samenleving. Wát moet je nog doen in dit land om veroordeeld te worden voor een bloedbad? En hóeveel religieuze verwijzingen (richting ongelovigen en 'duivelsaanbidders') moet je maken om je geloof tot motief gewogen te krijgen? We lazen het hele vonnis nog eens, en hebben daaruit onderstaande samenvatting geknipt. Hierboven de audioversie, in de altijd fijne TPO Podcast. Skippen naar 4 minuut 06 voor een verontwaardigde Roderick Veelo en een ontketende Bertje Brussen. Hieronder onze kloosried, met verzamelde citaten uit het vonnis:

De rechtszaak tegen Malek Fostok
De rechtbank erkent dat de bloederige acties van Fostok "een enorme impact hebben gehad en voor gevoelens van angst en onveiligheid hebben gezorgd", maar oordeelt dat het pogen om bij meerdere mensen op een klaarlichte Bevrijdingsdag de hals door te snijden geen handeling "met terroristisch oogmerk" is. Fostok is drie pogingen tot moord ten laste gelegd, maar wordt uiteindelijk "niet strafbaar" genoemd door de rechtbank.

Uit zijn levensloop blijkt dat hij in Syrië en in eerste aanleg na aankomst in Nederland geen gelovig moslim was: "Hij rookte tabak en wiet, dronk alcohol en bad niet of nauwelijks", in 2015. Pas in 2017 ging het mis:

"In de zomer van 2017 heeft de verdachte in een strandtent in Scheveningen gewerkt. Toen hij in oktober 2017 thuis kwam te zitten ging het volgens de broer van de verdachte in snel tempo bergafwaarts met de verdachte. Hij begon al in de ochtend met blowen en drinken en dat ging heel de dag door. In november 2017 is een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning gedaan, maar door wachtlijsten is hulp niet van de grond gekomen. Op 12 december 2017 is de verdachte naar een demonstratie Pro Palestina geweest. Hij heeft daarna contact gehad met iemand die daar ook was geweest en de verdachte was ervan overtuigd dat toen de 'duivelsaanbidders' in zijn leven zijn gekomen."

"De verdachte is in december 2017 plotseling gestopt met hasjroken en alcoholdrinken en is begonnen met bidden. Hij ging vanaf toen naar de [Naam moskee] . Volgens zijn broer werd de verdachte steeds wantrouwender en angstiger. De verdachte nam overal een mes mee naartoe; naar bed, naar zijn broer en ook als hij het vuilnis buiten ging zetten."

Nadat hij begin 2018 al Allah Afbakbarrend zijn huisraad uit het raam had gegooid, is hij in februari gedwongen opgenomen: "Bij beoordeling in de kliniek was bij de verdachte sprake van een onveranderd paranoïde psychotisch toestandsbeeld met een dysfore stemming, waarbij separatie geïndiceerd was. De verdachte had geen ziektebesef of -inzicht, kreeg dwangmedicatie en was dreigend en geagiteerd. De verdachte werd steeds religieuzer in de kliniek."

Lees verder na de lees verder:

Op 6 april werd hij ontslagen uit de kliniek, en stopte hij met medicatie. Familie wilde hem weer laten opnemen, maar de Nederlandse bureaucratie werkte niet mee: "De familie kreeg te horen dat het dossier gesloten was en dat opnieuw een traject moest worden ingezet via de huisarts."

In dezelfde maand werd zijn lopende naturalisatieverzoek afgewezen: "Volgens de moeder van de verdachte ging het na de afwijzing van zijn naturalisatieverzoek nog slechter met de verdachte. Hij zorgde niet goed voor zichzelf en richtte zich volledig op het geloof."

Ziek is Fostok echt wel: "De psycholoog en de psychiater komen in hun rapport tot de conclusie dat bij de verdachte sprake is van complexe problematiek, waarbij een (doorgemaakte) paranoïde psychose centraal staat. Het betreft een uitgebreid paranoïde waansysteem, achtervolgingstype, waarvan de kern is dat hij in de gaten gehouden, belaagd en bestuurd (geleid) wordt door een geheime groep/machtige organisatie." Maar: medicijngebruik onderdrukt zijn symptomen. 

'Het pad van Allah en het islamitische geloof'
Zijn islamitische overtuigingen worden vervolgens aldus geduid in de rechtszaak: "De psycholoog overweegt dat de toegenomen, welhaast dwangmatige religiositeit wat hem betreft kan worden begrepen als voortkomend uit zijn psychotische toestandsbeeld en dient te worden gezien als een zekere vorm van bescherming/coping. Immers, de verdachte was tot december 2017 niet tot nauwelijks met religie bezig, maar toen hij naar zijn psychotische overtuiging door de vrijmetselarij (de rechtbank: i.e. de duivelsaanbidders) werd verleid het pad van de duivel op te gaan, werd hij voor zijn gevoel voor de keuze geplaatst om voor de duivel dan wel voor Allah te kiezen, aldus de psycholoog. Hij besloot, ingegeven door zijn paranoïde angst, te kiezen voor het pad van Allah en het Islamitische geloof."

Schuld van het internet?
Ze halen er echt alles bij: "Het kan volgens de deskundigen niet worden uitgesloten dat betrokkene in zijn psychotische toestand ontvankelijk was voor allerlei, onder andere extremistische, ideeën afkomstig van buitenaf (zoals internet) en dat hij dergelijke ideeën in zijn paranoïde denksysteem heeft betrokken." Het internet? Joop.nl? Of toch gewoon ISIS-propaganda?

Het Openbaar Ministerie heeft gewezen op de mogelijkheid van taqqiya: "[De officieren van justitie] hebben erop gewezen dat rechters eerder – in andere zaken – een rad voor ogen is gedraaid door verdachten die hun ware aard verborgen hebben gehouden. Zij stellen dat niet valt uit te sluiten dat de verdachte de psycholoog en de psychiater ook in dit geval heeft gemanipuleerd."

De psycholoog heeft daarbij verklaard: “Met het concept van [‘taqqiyya’] heb ik specifiek geen rekening gehouden, maar na alle rapportages die ik inmiddels heb gedaan en de ervaring met simulatie kan ik wel inschatten of iemand mij een rad voor ogen draait en mij zit voor te liegen. En zelfs dan nog, kan ik op basis van alles wat ik zie en hoor en lees toch wel concluderen dat hij psychotisch is geweest.” 

Psychose of vrije keuze?
Toch achtten de OvJ's hem niet zo verward als de psycholoog: "De officieren van justitie hebben er voorts op gewezen dat de politie en het openbaar ministerie vanaf 5 mei 2018 op geen enkel moment de indruk hebben gehad dat de verdachte in een psychose verkeerde. Integendeel, de verdachte, die vele malen is gehoord, heeft telkens geprobeerd zijn verklaring bij te stellen in zijn voordeel en is berekenend te werk gegaan. Uit zijn verklaringen en OVC-gesprekken blijkt geen verwardheid, maar een berekenende, rationale gedachtegang. De officieren van justitie gaan ervan uit dat de verdachte onder invloed stond van een stoornis, maar dat die stoornis niet zo ver ging dat hij geen keuzevrijheid meer had."

De rechtbank volgt vertrouwt echter volledig op de psycholoog, en oordeelt: "Het handelen van de verdachte werd volledig door deze stoornis bepaald."

"Was sprake van voorbedachte raad?"
Hoogtepuntje in de behandeling: pleegde Malek zijn moordpogingen met voorbedachte rade?

Fostok heeft verklaard eerst een kerk binnen te willen hebben gaan, maar stond voor een gesloten deur. Geen moskee. Een kerk: "Met dit mes is hij in de dagen voor 5 mei 2018 tweemaal naar de Nieuwe Kerk in Den Haag gegaan om daar mensen te gaan steken en te doden." Toch ziet de rechtbank geen religieus motief. Ook niet als we dit tegenkomen in de tekst: "Ten tijde van het ten laste gelegde verkeerde de verdachte volgens de psycholoog en de psychiater in een ernstige paranoïde psychose met achtervolgingswanen, die qua inhoud sterk ingebed was in zijn culturele, religieuze context."

Ook heeft Fostok verklaard dat hij door de politie gedood wilde worden. Het woord 'martelaarschap' komt in ons op, maar wordt nergens in het vonnis gebruikt. Hij kwam wel uit een moskee: Ik ben vanuit de moskee naar Hollands Spoor gegaan, en toen ben ik richting Rijswijk gegaan". Uit een andere verklaring: "Ik ben naar het pleintje gegaan waar dat probleem is voorgevallen. Ik voelde benauwdheid in me. Dat zat al een paar dagen in me. De reden waarom ik daar naartoe ben gegaan, ik verwond daar mensen en de politie schiet me dood. Dan is mijn doel bereikt.” 

Klinkt ons allemaal vrij bekend uit eerdere vertellingen van 1.001 bloednacht. Maar in het vonnis geen verdere uitleg over de religieuze motieven onder de psychose. Lang verhaal kort: "De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte heeft gehandeld met voorbedachte raad." Dus psychose plus voorbedachte rade kan. Maar kan een psychose dan niet religieus gemotiveerd zijn..?

Hoezo geen terroristisch oogmerk?
De definitie van terreur wordt geschetst aan de hand van enkele voorbeelden. Mohammed Bouyeri, duidelijk een terroristisch motief. Een andere zaak, waarin iemand twitterde dat hij een bom zou laten afgaan in een Haagse straat, werd ook als een terreuroogmerk beoordeeld. Fostok, die daadwerkelijk een bloedbad aanrichtte in de publieke ruimte, echter niet. Had hij soms eerst op Twitter moeten aankondigen dat hij mensen neer ging steken? Is de daad zelf niet veel beangstigender dan een gek die "Bom!" roept op een sociaal medium? Kennelijk niet, in dit land.

"Uit het duidingsrapport van Nuance door Training en Advies (echt waar - red.) volgt dat de verdachte een radicaliseringsproces heeft doorgemaakt en er extremistische ideeën op nahoudt: dit uit zich in vijanddenken, geweldslegitimatie en een vertrouwensbreuk ten aanzien van het systeem, aldus het rapport." Maar: hij wijst de democratie niet af en wil het systeem niet ontwrichten "vanuit politiek-extremistische beweegredenen. Volgens de deskundigen heeft de verdachte zijn daad gepleegd vanuit extremistische motieven waarbij géén verbondenheid bestond met een terroristische groepering." Wellicht, maar wel een religieuze toch? Het hele verhaal is doorspekt van (verontrustende) verwijzingen naar de islam. Ook het NTA-rapport zegt "dat de verdachte af en toe bizarre uitspraken deed en aangaf dat hij in de gaten werd gehouden door een geheime organisatie en sprak over zaken die alleen hij waarnam, zoals een oog op de muur, beeld van vader en de profeet op het gebedskleed en het horen van geluiden die anderen niet horen." Dat klinkt niet alleen als gek, dat klinkt als een geloofsgek.

De dader als slachtoffer en jihad-motieven genegeerd
Toch oordeelt de rechtbank dat hij wellicht extremistische ideeën had bij zijn daden, maar dat zijn doel daarmee niet automatisch "het vrees aanjagen van (een deel van) de Nederlandse bevolking" was. Dat is een nuance die je ook maar net andersom moet wíllen bekijken natuurlijk: Dat het volgens de rechtbank niet zijn doel was, betekent nog niet dat het wel de uitkomst van zijn acties was. Maar ja: in dit land redeneren we vanuit de dader als slachtoffer, niet vanuit slachtoffers en de samenleving als slachtoffers. Duidelijk te zien hier.

En dan nu het meest bizarre stukje: het feit dat hij bij herhaling, op Facebook en in afgeluisterde gesprekken, over 'jihad' gesproken heeft, "dat hij geen spijt heeft van zijn daden, dat hij zijn daad voor Allah heeft gepleegd, dat diegenen die niet in de Islam geloven naar de hel zullen gaan,  en dat hij een martelaar zou worden": het wordt doodleuk genegeerd in het vonnis: "Deze uitspraken kunnen weliswaar als radicaal en extremistisch worden gezien en zeggen wat over de gedachtewereld van de verdachte en zijn mogelijke motieven, maar vormen, mede gezien het gegeven dat deze ideeën vanuit zijn paranoïde angst werden ingegeven, evenmin bewijs voor het bestaan van een terroristisch oogmerk voor zijn daden op 5 mei 2018."

"Zonneklaar"
Wat moet je in godsnaam zeggen als jihadi, om als jihadi gezien te worden in deze rechtsstaat? Dit in ieder geval niet: de rechter noemt het letterlijk "zonneklaar" dat Fostok in het Facebookfilmpje psychotisch was - niets met de islam te maken.

En die omhoog wijzende wijsvinger en de Takbir dan, die hij zichtbaar voor de hele wereld deed nadat de politie hem neerschoot? “het roepen van de takbir en de shahada met tawheed gebaar in dit geval niet specifiek verbonden [zijn] aan het jihadisme, maar kwamen voort uit het gevoel van naderende dood.” Ahaaaa. Okee dan. Ook niks met motieven voor moordpogingen te maken, dus. 

Dus: "Dit alles leidt tot de slotsom dat de rechtbank niet bewezen acht dat de verdachte met terroristisch oogmerk heeft gehandeld en hij zal van dat bestanddeel in de feiten op dagvaarding I onder 1, 2 en 3 worden vrijgesproken."

Oftewel: als deze daden van een vrome moslim u beangstigen, is dat uw eigen probleem, burger. Het was niet Maleks bedoeling. En zo kwam de rechter bij het onverwachte, absurde en volstrekt ongeloofwaardige oordeel: "De rechtbank concludeert dat de verdachte afschuwelijke strafbare feiten heeft gepleegd, maar geen strafbare dader is. Aan hem kan en mag geen straf worden opgelegd als vergelding voor het leed dat hij de slachtoffers heeft aangedaan."

Lees: Sorry slachtoffers, Malek is een groter slachtoffer dan jullie.

Wel kreg hij dus Tbs met dwangverpleging. "Daarbij is de duur van de Tbs-maatregel niet in tijd beperkt, omdat de verdachte tegen meerdere mensen grof fysiek geweld heeft gebruikt." 

Lees: Als hij in de tbs-kliniek weer netjes zijn antipsychotica slikt, staat ie alsnog over een jaar weer met proefverlof in de Den Dolderse bossen.

De hele uitspraak leest u hier terug. Lezersvraag: Zijn zij nou gek, of zijn wij het?

Reaguursels

Inloggen

Schuld van de maatschappij, de afwijzing om Nederlander te worden, de doktoren, de bureaucratie, het onbegrip bij alle anderen. Het lag natuurlijk niet aan hem. Prima wat die gast gelooft, gestoord of niet, terrorist of niet. Maar moet die gast niet levenslang zonder strafvermindering krijgen als in 'die willen we nooit meer terugzien in onze maatschappij?'

van heinde en verre | 24-07-19 | 18:35 | 1

eh, nee. Die gast had, op het moment dat zijn verblijfsvergunning was afgewezen, direct moeten worden opgepakt, in vreemdelingendetentie worden gezet en de eerst mogelijke vlucht naar de zandbak gezet moeten worden. Maar dit is Nederland... Snap nou een keer dat voorkomen beter is dan genezen. Leer nou toch eens van de 1000 dezelfde fouten die je maakt. Uitgeprocedeerd --> vreemdelingendetentie --> weg (niet vrijwillig, dan vast blijven zitten)

GWBA | 31-07-19 | 15:58

Of het nu gaat om politiek correcte media (dus vrijwel alle), de politiek, de overheid, de ambtenarij, de politie of de rechtbanken: allemaal zoeken ze krampachtig de 'nuancering' op. Vooral als het gaat om religie. En dan specifiek de islam. Dat wil zeggen: alles wordt kapot genuanceerd om de islam uit de wind te houden.

Ik kan het niet anders zien dan lafheid. Lafheid gevoed door angst. Angst die wordt vermomd als 'respect'. Respect voor de islam.

Respect voor barbarij, achterlijkheid, onderdrukking en dwingelandij. Respect voor iets dat geen respect, maar juist verachting en veroordeling verdient.

West-Europa begint steeds meer te lijken op een verzameling idioten die alle dieren-asiels afrennen op zoek naar een hyena als huisdier.

Peter Emile | 24-07-19 | 15:08

Vind het best verdedigbaar, iedere extremist is per definitie kierewiet maar sommige mensen zijn zo kierewiet dat hetgeen wat ze geloven niet meer aan te rekenen valt. Hadden de buren van Malek toevallig tuinkabouters in de tuin staan had ie net zo makkelijk uit naam van alle tuinkabouters zijn daden kunnen plegen en hadden we nu ook niet gepleit voor een verbod op tuinkabouters. Overigens vind ik gezien de impact van de zaak een celstraf wel degelijk op zijn plaats hier.

NuanceerKoning | 24-07-19 | 14:52

Volgens mij worden die rechters allemaal thuis opgezocht door soepjurken.
En dan gaat het zo. Mijn broeder van een andere moeder ,jij niet veroordelen anders: jij heb mooie vrouw en lekkere dochter, jij weten geen straf geven.

A.C.H.M.E.D | 24-07-19 | 14:48

Gelukkig is Nederland nog verschoond gebleven van islamitisch geweld. Geen aanslagen dus. De drie in het oog springende zaken, auto bij CS Amsterdam, steekincident CS Amsterdam en keelsnijfeest DH zijn allemaal incidenten door verwarde mannen die niet genoeg gegeten hebben en zielig zijn. Als de EU dit nu eens officieel beleid maakt dan is het snel gedaan met dat islamitisch terrorisme.

Mokum Kosher | 24-07-19 | 14:43 | 1

welk islamitisch terrorisme? *sarcasm off*

GWBA | 31-07-19 | 16:01

Onze overheid doet zijn uiterste best om ons een zo groot mogelijke hekel aan de Islam te bezorgen.

Bolder | 24-07-19 | 14:29 | 1

Dat is dan 1 van de weinige politieke aspecten waar de Roverheid succesvol in is... Ik wil nog steeds m'n beloofde €1000,- en belastingverlaging...

GWBA | 31-07-19 | 16:03

Een tbs-er zit als gevolg van het tbs-beleid van de Minister gemiddeld steeds korter vast.
De tbs-'zorg' wordt door de Minister via een publieke procedure ingekocht en omdat de Minister verantwoordelijk is en blijft, legt hij prestatie-afspraken vast met de private tbs-klinieken. De Minister heeft opgelegd, dat de gemiddelde tbs-behandelduur verder omláág moet naar 8 jaar. De tbs-ers moeten bijvoorbeeld eerder 'uitstromen' via (proef)verlof.
De tbs-klinieken die deze 'prestatie-indicatoren' (vaagtaal-alert!) niet behalen, worden financieel gekort.
"Wiens brood men eet, diens woord men spreekt", dus tekenen de tbs-klinieken bij het kruisje. Er heerst een soort 'omerta' (zwijgcultuur).
De Minister moet niet kunnen opleggen, dat forensisch psychiaters de facto "vrijwillig-verplicht" worden, om tbs-ers eerder terug de maatschappij in te sturen en zo maatschappelijk onverantwoorde risico's nemen.
Vanwege de ernst van de feiten en het grote recidivegevaar zou de rechter in dit soort situaties beter kunnen vastleggen, dat een tbs-er bijvoorbeeld (minimaal) 10 jaar dwangverpleging krijgt om de maatschappij te beveiligen en tot kalmte te brengen. Na afloop van deze "gefixeerde maatschappelijke time-out" zou opnieuw een grondig, onafhankelijk (!) persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baancentrum moeten worden uitgevoerd.

Middenmoter | 24-07-19 | 14:14

Waarschijnlijk een Palestijn, dus staatloos, waardoor hij in de, riante, uitzonderingspositie verkeert al na 3 jaar in aanmerking te konemen voor naturalisatie. Dat hij eerder is afgewezen komt waarschijnlijk omdat een verzoek om ontheffing voor het inburgeringsexamen op medische grond is afgewezen. Dat zal na dit fopvonnis obv lichtvaardige analyse van een psycholoog geen 2e keet gebeuren. Dat dit een stimulerende extremist is leidt geen twijfel, daarvoor zijn voldoende aanwijzingen. Kortom deze vogel komt op korte termijn in aanmerking voor naturalisatie en binnen enkele jaren wordt deze genezen verklaarde landgenoot weer losgelaten in de samenleving
..

justinianus | 24-07-19 | 13:18 | 1

simulerende extremist ..

justinianus | 24-07-19 | 13:20

Volgens D66 rechters bestaat er geen moslimextemisme, ook geen links extremisme. Wel HEEL ERG VEEL rechts extremisme en dat is het enige dodelijke extremisime.

Slough | 24-07-19 | 12:11

Fostok snoof. Fostok spoot. Fostok dronk. En opeens.... hij stopt daarmee en begint Koranverzen te reciteren. In 1988 verscheen het boek 'De Duivelsverzen' van Salman Rushdie. Daarin oppert de schrijver de mogelijkheid dat de duivel enkele verzen heeft laten binnensluipen in de Koran. Welke verzen weet niemand, met als gevolg dat aan de hele Koran een vreemd luchtje kwam te hangen. Nou, die schrijver werd islamwijd in de ban gedaan, fatwa hier, fatwa daar, iedereen mocht hem de keel doorsnijden op z'n Mohammed's. Toen begon de terreur vanuit de islam pas goed. Terreur is hier de uiting van een zichzelf overschreeuwende boosheid. Want ze hadden geen antwoord op de suggestie van Rushdie. Wat als de duivel heeft zitten vingeren aan de Koran? Terreur is een uiting van geestelijke onmacht. Na Rushdie werd Geert Wilders in de ban gedaan en wat we zien is een gedaanteverwisseling, een metamorfose. De door de linkse kerk veelgeroemde 'godsdienst van de vrede' begon metterdaad duivelse trekjes en trekken te vertonen. Fostok voelt zich iemand die het kwaad bestrijdt, niet iemand die het kwaad verbreidt. Hij handelde precies volgens de voorschriften en sneed nekken door. De man wordt neergeschoten en vervolgens psychiatrisch onderzocht. Wat we zien is de linkse kerk aan het werk. Ze willen op voorhand niet erkennen dat Fostok van lichamelijke drugsverslaving overging naar geestelijke drugsverslaving, met de koran/islam als een nog veel sterkere mindblower dan welk pilletje of snuifsel ook. De linkse kerk doet aan zelfbescherming. Want als het hek van de dam gaat, en Fostok erkend wordt religieus te zijn, dan komt alle religieuze terreur (ook van chr. huize) onder verdenking te staan. Uiteindelijk komt ook de psychiatrie zelf onder de spotlights want hun aannames kunnen ook zonder moeite religieus geduid worden. Het feit dat Fostok vanwege 'duivelsaanbidders' psychotisch (psych-terminologie) wordt genoemd is om de hete brei heen draaien. Fostok kent zijn Koran beter dan de psychiater Freud. Hij is niet zomaar te isoleren als een gek geval. De hele islam is latent geneigd tot de heilige oorlog. Vanuit islamitisch perspektief is Fostok gewoon een vrome broeder.

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-07-19 | 11:49 | 1

Als je er langer over nadenkt, inderdaad een psychose komt ineens opzetten en duurt niet zo lang als zijn vroomheid duurde. We kijken met een Westerse bril van maakbaarheid en verklaarbaarheid naar dit geval. Als ze dezelfde toetsmethode toepassen bij zijn eerste verlof staat hij volgens de boekjes snel weer buiten en gaat hij het nog eens doen.

Wat je zegt over de islam als mindblower, zit nog steeds te wachten op het moment dat Joram van Klaveren bekend maakt dat het bekeren tot de islam allemaal één grote grap is maar vrees dat hij het meent.

sprietatoom | 24-07-19 | 13:28

Dat is ook wel kut zeg. Heb je een paar religieuze moorden willen plegen (en gefaald, maar Allah kijkt niet zo nauw, meedoen is belangrijker dan winnen) en zit je na afloop niet in de gevangenis, al helemaal niet in het paradijs met 72 maagden maar zit je in Den Dolder, tussen allemaal mafklappers die doorgesnoven aan hun pik zitten te trekken aan binnengesmokkelde kiddypr0n. Ik denk niet dat Malek dit voor ogen had toen hij eraan begon.
Mij valt bij al die gevalletjes wel een belangrijk ding op, misschien iets voor media om eens aandacht aan te besteden: het zijn stuk voor stuk klojo's. Ze verkloten een aanslag, moeten vooraf eerst blowen want anders durven ze niet, zitten vooraf met heel veel mannen op een bovenverdieping in Brussel een beetje gay te wezen, lopen in jurken en op slippers, dragen handtasjes en vrienden hebben ze blijkbaar niet. Zijn het allemaal slappe zakken of zijn het alleen slappe zakken die aanslagen plegen? Wat doet de rest van die ploflims dan? Durven die al helemaal niet?
De aanslagplegers zijn stuk voor stuk mislukte mietjes, heel zielig eigenlijk. Ik benadruk dat ook telkens als hierover wordt gepraat, dat het allemaal latente homo's zijn die liever in vrouwenkleren lopen en daarom maar een aanslag plegen om maar dood te mogen. Want die 72 maagden, nergens in de koran wordt gesproken over vrouwen he, dat kunnen net zo goed jongetjes zijn...

Bakkeleures | 24-07-19 | 11:48

De krampachtigheid waarmee de deuglobby-wappies willen voorkomen dat we dingen bij de naam noemen, zoals terreurdaden uit naam van de Islam, doet me het meest nog denken aan de minister van propaganda van Saddam Hoessein, die voor de camera zei: "... there are no tanks in Bagdad.." terwijl ze in colonne op de achtergrond naar binnen reden.

Bakschuif | 24-07-19 | 11:44

Met welk smokkelschip is dit heerschap hier beland?

drs. P | 24-07-19 | 11:44 | 1

drs. P | 24-07-19 | 11:44
De groene draak ?

PopeyeKamper | 24-07-19 | 15:04

Wij zijn nu wel klaar met deze D66- halve garen, wat een idioten!
Tijd voor schoonmaak en verandering en; rechters uitsluitend met meerderheid gekozen door de bevolking.

mevr.Kribo | 24-07-19 | 11:28

Het is toch van de zotte dat justitie NL zo'n beetje staat te jubelen dat er weer een aanslag in naam van de islam is gepleegd. Dit vervolgens volledig ondersteunen.
En de gewone man bang te worden uitgemaakt voor racist, zelfs als een bevolkings groep geen ras is. Wat een land van schijthakken zijn we toch geworden.

kwartjes | 24-07-19 | 11:22

Steen, Veraart, Perquin. Rechter zijn is een zware verantwoordelijkheid.

"De rechtbank erkent dat de bloederige acties etc etc"

Erkenning is vooralsnog uit niets gebeleken.
Tenzij de
TBS
inhoudt dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege zal worden verpleegd
in een oubliette, en er iedere 20 jaar een evaluatie plaatsvindt
(lotion, or the hose again).

hallevvezool | 24-07-19 | 10:49
-weggejorist-
Blindspot | 24-07-19 | 10:31
-weggejorist-
Bakschuif | 24-07-19 | 10:13

Het is al vaker vertoond in dit land.....
Krijg je geen vergunning om hier te blijven het enige wat je moet doen is een stel moorden te plegen; TBS, misschien een keer onder de douche met een begripvolle medewerkster, dan een paar keer met verlof met begeleiding en dan zonder begeleiding verlof. In ieder geval je kostje is ruimschoots gekocht voor 400 euro per dag rekening belastingbetaler.

meneer Q | 24-07-19 | 09:45 | 1

Die grote vogel is m ingefluisterd door zn advocaat

pomodorus | 24-07-19 | 09:52

De agenten in kwestie hebben een "grove fout" gemaakt. Zijn herseninhoud had op het plaveisel moeten liggen. Er zijn miljoenen verspild met de onderzoeken/rechtsgang en nog vele miljoenen tegaan om dit stuk stront in leven te houden. Niemand is geintereseerd in de hersenspinselen van deze terrorist. Wat had het simpel kunnen zijn, gewoon met de karcher er over en klaar.

Painauchocolat | 24-07-19 | 09:42 | 1

Dit soort lowlifes kost de samenleving een hoop geld. Niet alleen dit soort -door hasj gekataliseerde- stoornis, maar met een groot percentage van alle nieuwkomers halen we een gigantische berg problemen in huis.

pomodorus | 24-07-19 | 09:48

Het kan bijna niet anders zijn dan dat op het moment dat deze rechter het vonnis uitsprak met de daarbij behorende onderbouwing deze man zelf in een psychose verkeerde en dus niet goed wist wat hij zei. Dit is de weg naar een tendens dat als je (tijdelijke) kierewiet bent en een moord begaat je (tijdelijk) wordt behandeld en na een tijdje weer vrolijk ronddartelt in NL. Onze slappe rechters maken het mogelijk.

Rest In Privacy | 24-07-19 | 09:37

Omdat in het geval van Tbs de betrokkene geen dader maar patiënt is hangt het verdere vervolg af van zijn al dan niet succesvolle behandeling.
De moglijkheid dus dat hij snel genezen wordt verklaard. en dan is hij weer een vrij man. Dat zou zo maar het volgend jaar alweer kunnen zijn. Of nog eerder wanneer hij geestelijk stabiel en gezond wordt verklaard.
Die steekpartijen spelen dan geen enkele rol meer.

Ridde Rogter | 24-07-19 | 09:32

Als iemand tijdelijk ontoerekeningsvatbaar is, zou een uitgestelde straf opgelegd moeten worden. Na de TBS alsnog de cel in. Want wie beoordeelt na een of twee jaar dat Fostok niet psychotisch is als hij zijn pilletjes slikt en dus gewoon weer de maatschappij in mag?

Guido | 24-07-19 | 09:26

Als dit terrorisme is, is het in ieder geval geen terrorisme dat erg angstig maakt want zonder organisatie, voorbereiding en uiteindelijk zijn zijn moordpogingen mislukt. Dat een rechter wat betreft de geestesgesteldheid van de verdachte eerder op de getuigenverklaring van een psycholoog afgaat dan op die van politieagenten is ook weinig verrassend, zeker wanneer de persoon kort daarvoor was opgenomen in de psychiatrie. Ten aanzien van het migratievraagstuk maakt het weinig uit of migranten uit religieuze waanzin dan wel uit religieus extremisme handelen, in beide gevallen spreekt het tegen migratie. Er komt vast nog wel een hoger beroep dus blijf er maar niet te lang bij stilstaan.

AlexanderVissers | 24-07-19 | 09:24 | 2

Oh, u blijft onbewogen als een persoon Allah Akbar roepend willekeurige voorbijgangers de keel probeert door te snijden?
JUIST dat volkomen willekeurige is het terreurelement.
Elke labiele "vluchteling" kan dus "de geest"krijgen en met goedkeuring van zijn inktzwarte ideologie mensen beginnen te vermoorden.
Dit spreekt niet tegen migranten, dit spreekt tegen de ideologie die NOOIT genoemd mag worden, en die de verbindende faktor is bij AL deze aanslagen.

Roadblock | 24-07-19 | 09:41

@AlexanderVissers | 24-07-19 | 09:24 |
Ziet u die punt in de verte? Dat is de clou, en u heeft hem ongeveer bij een country mile gemist. Want het hele doel van terrorisme is onverwacht overal en altijd een aanslag moeten verwachten in het Dar a--Harb (Huis van Oorlog). En dat hoeft dus niet altijd door een goed geoutilleerde terroristenorganisatie te zijn. Juist deze eenlingen worden door o.a. IS zo geprezen omdat zij "angst zaaien in de harten van de ongelovigen", overal en altijd. Dat men hier in het Westen niet in staat is de dingen te zien voor wat ze zijn is een ander verhaal. Een rechter die uitspraken doet met de 'onderbouwing' zoals door GS gekloosreed is niet geschikt voor zijn/ haar/ alfabetsoep functie en dient derhalve; òf op een opfriscursus "Jihad voor beginners" te gaan dan wel de functie over te dragen aan iemand die de huidige gang van zaken beter onder de knie heeft. Want de uitspraak zoals die er nu ligt is een enorme klap in het gezicht van de slachtoffers die daar op een mooie dag in mei bijna (letterlijk!) het hoofd verloren.

Sjefke7807 | 24-07-19 | 12:18

Stel nou eens hypothetisch dat Holleeder op tape stond met: "Ik laat ze vermoorden en dan doe ik daarna alsof ik dement ben dan kom ik ermee weg," en de rechters horen dat en geven hem TBS i.p.v. levenslang.
Ps,gelezen op internet.

komtdatschot | 24-07-19 | 09:18 | 2

levenslang mag niet meer van de EU dus met levenslang ben je over 25 jaar of eerder misschien al weer vrij man. TBS omdat je flippie bent... kent geen voorzienigheid. Kan over 25 jaar zijn dat je genezen bent kan ook nooit meer genezen zijn, maar kan ook weer over 10 jaar.. net welke schrink meent dat je weer met wat pillen in het lijf geen risico meer bent..

fikkieblijf! | 24-07-19 | 09:20

Holleeder moet gewoon zeggen dat ie moslim is. Dan wordt hem alles vergeven en staat ie zo weer op straat.

Slough | 24-07-19 | 12:16

Dat krijg je als je achterlijke Neanderthalers een onbeschermd cultuurreservaat binnenlaat.

#Wilderswhatelse?

K. Westergaard | 24-07-19 | 09:16 | 1

Wil je de Neanderthalers niet beledigen? Die zijn deels ónze voorouders.

Guido | 24-07-19 | 11:40

"Wát moet je nog doen in dit land om veroordeeld te worden voor een bloedbad?"
Blank zijn en een minderheid aanvallen in precies deze zelfde omstandigheden met de bijbel als leidraad, moet jij opletten hoe deze rechter dan zijn andere gezicht toont.

Castor12 | 24-07-19 | 09:14

Terrorisme wordt in het wetboek van strafrecht vrij specifiek gedefinieerd, de rechter kan niet anders dan zich daaraan houden. Ik vind dat daar te weinig aandacht voor is, ook in de podcast: 'Artikel 83a
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.' In die zin slecht geïnformeerd vind ik.

Beau ter Ham | 24-07-19 | 09:14 | 1

Joh, dat terrorisme gedeelte snap ik. Wat ik niet begrijp is dat de 3 keer poging tot moord wordt weggelachen door die lul. Bovendien kan artikel 83a hier wel op toegepast worden. Het is maar net hoe je het interpreteert. Ik vind namelijk de rechter schuldig op grond van 83a. "... dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen." Meneer de rechter vind ik hieraan schuldig bevonden. Klaar. een terrorist.

Met hetzelfde gemak keer ik het om. De rechter is volgens artikel 83a een terrorist.

Vageling | 24-07-19 | 09:29

Vanochtend was ik er uit:
Een onrechter heeft onrecht gesproken.

watergeus | 24-07-19 | 09:12

Ik blijf erbij dat de wet veranderd moet worden. Eerst veroordelen voor wat hij heeft gedaan, daarna pas kijken of er iets te genezen valt.

knutsel_ | 24-07-19 | 09:09

Ja... Ik ben al zo cynisch. Die hele circus is corrupt. Zelfs de popo. Hielenlikkers van de boven ons gestelden in ruil om daar op de laagste ladder te mogen staan. Het volk is een product. Gewoon slaven op een moderne plantage. Vervangbaar. Hoe meer ik over de structuren leer, hoe meer ik concludeer dat het een circus is. Het volk wil het niet. Jammer dan want er moet gegraaid worden. Ook al lijd dat tot verval. Merk je toch niks van in je fucking "gated community" terwijl je neerbuigend lachend je flappen telt.

Ik kijk er niet van op. Daarentegen weet ik wie mijn vijanden zijn. Alles roverheid. Dus ook die kreng van een rechter.

Vageling | 24-07-19 | 09:07 | 1

de 'Tax Plantage'...;-)

Kanarie_Geil | 24-07-19 | 09:27

De meeste mensen zijn het er wel overeens dat die idiot in Christchurch levenslang moet krijgen, ongeacht het aantal mensen welke hij gedood heeft. Maar van uit de linkse rechters in NL standpunt zou TBS vodoende moeten zijn. Ergens zit iets goed fout bij de rechters in NL. Hun redernering gaat mank tot en met.

kwartjes | 24-07-19 | 08:54 | 1

Komt omdat de rechtspraak in Nederland gedaan wordt door de zogenaamde deskundigen als psychologen en psychiaters. De rechter neemt hun advies altijd over. Dan kan hij of zij zich altijd verschuilen achter de deskundigen LOL

Graaf Monte Cristo | 24-07-19 | 09:19

Ben benieuwd wat er met de hipster Jihadi gebeurt straks.

Beefbus | 24-07-19 | 08:54

In het Midden Oosten zitten ze met hun handen in het haar over de kwestie Nederland. Wat moeten ze nu in godsnaam doen om het wel te kunnen bestempelen als terroristische aanslag...

Johan1235 | 24-07-19 | 08:52 | 1

In het midden oosten verrachten ze ons. Is het niet als kuffar dan is het wel omdat wij terroristen knuffelen en beschermen, zelfs toejuichen. Maar goed. Tunnelvisie bij die achterlijke staatsmongolen is de norm.

Vageling | 24-07-19 | 09:34

Moslim terroristen doen er alles aan om duidelijk te maken dat zij de kufar doden en aanslagen plegen uit naam van Allah en de jihad. Maar de rechters, opiniemakers en politici weten het allemaal beter dan de aanslagpleger zelf en beweren bij hoog en te laag dat er echt geen islamitisch, terroristisch motief achter een aanslag schuil gaat. Niet eens schuil, het wordt openlijk geproclameerd. Luid en duidelijk. Maar de goegemeente wil het niet aanhoren en blijft in haar eigen sprookjes geloven.
Er werd altijd beweerd dat de ogen geopend zouden worden wanneer er een grote aanslag zou worden gepleegd, maar na de aanslagen in Nice, Stockholm, London, Parijs, zelfs een kerstmarkt in Berlijn, houden de struisvogels hun koppen diep verborgen in het zand.
Er zal niets veranderen tot het veel te laat is om nog te kunnen keren.

SicSeb | 24-07-19 | 08:52 | 5

@Graaf Monte Cristo | 24-07-19 | 09:17: gaat niet gebeuren.. die hebben namenlijk giga beveiliging.. en een terrorist weet dat je meer bereikt met het doden en martelen van de bevolking zodat die ooit in opstand komt, chaos creëren dan de betreffende verantwoordelijken koppen te snellen. Vergis je niet, in Nederland hebben we te maken met straffen door de Nl wetten en daarboven op zijn er nog EU wetten en daar weer boven rechten van de mens etc etc.. kijk naar het migranten probleem en wat seewatch doet.. gaat niet opgelost worden zolang er altijd een wet boven de wet van kracht is.
Iran kent dat probleem overigens niet.. die voeren gewoon de eigen wetten in en uit..

fikkieblijf! | 24-07-19 | 09:23

@EEnzame SchizofrEEN | 24-07-19 | 09:19: Mooie opmerking en ZO waar.

Slough | 24-07-19 | 12:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik lees alleen emotie, geen kennis van zaken en een hoop wishfull thinki g. Maar goed.. als dat het gevoel geeft ertoe te dien.. prima..

Epistulae_Morales | 24-07-19 | 08:50

.. maar goed. De dader in Christchurch was net zo gek als Malek, dat echter was totaal anders in de politiek-bewogen beleveniswereld van de gebruikelijke verdachten. Zonder enige twijfel: inclusief deze schuldige linkse rechter.

Jan Passant mk2 | 24-07-19 | 08:46

Er ontbreekt een essentieel stuk in de uitspraak. De ingehuurde geneesheren (m/v/x) stellen dat de religieuze opvattingen, in casu de islam, ontsproten zijn aan zijn paranoia en daaruit voortvloeiende psychoses. De rechter gaat daar volledig in mee. Dan is het logisch dat, nu onze stekert zijn medicijnen slikt, hij nu ook aan het genezen is van zijn geloof, in casu de islam.

Als dat niet geval is, klopt het vonnis van de rechter niet. Als dat wel het geval is, lijkt me preventieve dwangmedicatie voor soortgelijke tikkende tijdbommen dringend gewenst.

Rest In Privacy | 24-07-19 | 08:45 | 4

@42 | 24-07-19 | 08:49: Dat is niet wat ik schrijf. Hoewel ik niet uit kan sluiten dat ik er flink van op zou knappen, slik ik mijn medicatie zonder dat een rechter mij TBS heeft opgelegd. Dat dan weer wel.

Rest In Privacy | 24-07-19 | 09:01

De medicatie is niet bedoeld om hem te genezen, maar om zijn symptomen te onderdrukken.

plaspop | 24-07-19 | 09:25

@plaspop | 24-07-19 | 09:25:
En een belangrijk symptoom van zijn psychose was geloof, volgens de rechter. Dus die pillen gaan zijn geloof onderdrukken. Lijkt me in strijd met de grondwet.

peterdh | 24-07-19 | 10:06
▼ 1 antwoord verborgen

Het is niet de rechtbank die een uitspraak of een veroordeling doet, maar het zijn de psychologen en psychiaters die dit doen. Zij bepalen de hele tekst van een vonnis met hun 'ZOGENAAMDE' deskundigheid. De graaf pleit er al vele jaren voor om dit soort mensen nimmer als deskundigen op te voeren. Laten ze zich gaan bezighouden met nuttig werk zoals tomaten plukken of zo. En aan de onderwijsminister heb ik het advies om de opleiding tot psycholoog of psychiater van de lijst af te halen. Deze fopopleidingen zijn van geen enkel nut voor de samenleving. Ze brengen de samenleving heel veel schade toe.

Graaf Monte Cristo | 24-07-19 | 08:40 | 1

Ik heb hier niet veel aan toe te voegen, behalve misschien een glaasje water. Neem er zelf ook één.

Usumani | 24-07-19 | 08:45

Tijd dat deze rechter met pensioen gaat, indien meerdere. zoals deze. direct omscholen/vervangen die rechterlijke hap. Dit is ongelofelijk.

mynameistrouble2 | 24-07-19 | 08:33

Bepaalde gedragingen van een verdachte bieden in de rechtbank een bijna gegarandeerde uitsluiting of vermindering van straf. Een al dan niet voorgewende psychose is er een van.
Je niets meer weet te herinneren scoort ook bijna altijd. Met alcohol- en drugsgebruik vooraf kan voirbedachte rade worden uitgeschakeld. Hardnekkig zwijgen is ook vaak succesvol.
Zo wordt er steeds meer in het voordeel van de dader te gebruiken jurisprudentie opgebbouwd waar met een handige advocaat tegenover zich een rechter bijna niet meer omheen kan. Doet hij dit toch, dan wordt hem gewoonlijk in hoger beroep wel een pootje gelicht. Fnuikend voor zijn carriëre.

Ridde Rogter | 24-07-19 | 08:31

Volgens mij is er een correlatie tussen het toegenomen aantal migranten uit woestijnklimaten en de hogere temperaturen... dus @KlaverJetteRutte: terugsturen die hap dan wordt t ook weer wat koeler...

surffee11 | 24-07-19 | 08:30

"Wát moet je nog doen in dit land om veroordeeld te worden voor een bloedbad?"
Dat is niet zo moeilijk.
Gewoon hetzelfde delict plegen als deze man maar dan met een blanke huidskleur.

ik_word_gek_in_NL | 24-07-19 | 08:29 | 1

Diep triest dat er een kern van waarheid in deze fopmerking schuil gaat.

Usumani | 24-07-19 | 08:47

Heb vanmorgen een extra kopje cappuccino gezet ,gewoon omdat ik er zin in had.
Eat that CO2 idiots!

Koning BongoBongo | 24-07-19 | 08:23

Nou geenstijl bedankt voor het bevestigen van mijn theorie, wel appart dat jullie ook niet even aanhalen, dat hij letterlijk zei dat hij zich voor ging doen als geestesziek...... letterlijke tap uit gesprek met z'n broer.... deze rechter is ongeschikt.

ikworstelengadouchen | 24-07-19 | 08:21 | 1

Ik geef je op een briefje dat het mogelijk is om als verdachte in samenspraak met een goede advocaat de hele boel om de tuin te leiden voor wat betreft geestelijke gesteldheid .

Koning BongoBongo | 24-07-19 | 08:19 | reageer

Koning BongoBongo | 24-07-19 | 08:24

Als een beroepsgroep rijp is voor AI, dan is het wel de rechterlijke macht en dan met name de zittende magistratuur. Wat een aanfluiting is dat toch. Types die na jaren van een tamelijke fopstudie geacht worden gewoon met hun vinger langs de index van de wet te gaan en deze toe te passen, maar zich steeds weer geroepen voelen de - daartoe in het geheel niet opgeleide - quasi psycholoog uit te hangen. Wiens woordenschat volledig wordt beheerd door "redelijkheid en billijkheid" en door "verzachtende omstandigheden". Bij wie het punitieve element volledig uit het systeem is verdwenen en voor wie een "mogelijke terugkeer in de samenleving" leidend is geworden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en dat moraliserende setje togatuig dat zich in Nederland rechter durft te noemen is daarvan het beste voorbeeld. Met hun aanhoudende klaagzang over werkdruk. De oplossing - ook voor die vermeende werkdruk, stelletje luiwammessen - is simplel: rechtspraak per computer. Rechtvaardig, snel en goedkoop. Waar wachten we nog op?

nietzomoeilijk | 24-07-19 | 08:20 | 6

@Epistulae_Morales | 24-07-19 | 08:55:
Een expertsysteem valt ook onder AI en daar zijn al goede resultaten mee bereikt. Wellicht dat je je even moet inlezen.

Beefbus | 24-07-19 | 08:58

Een flink aantal rechters stamt nog uit de tijd dat je rustig 12 jaar over je studie rechten kon en mocht doen. Alle tijd om daarnaast lid van het corps te zijn en op te klimmen tot de eerbiedwaardige functie 'preases'. Na afstuderen achtten zij zich automatisch behorend tot de elite van ons land en hoefden zich derhalve ook niet bezig te houden met laagbijdegrondse zaken als het repareren van stekkers en lekkende kranen of thuis raken in een computer - daar hadden ze een 'mannetje' voor. Deze houding vertonen ze nog steeds en ze zullen zich zeker niet encanailleren met het lagere volk op het internet - sociale media zijn voor schuimbekkende tokkies, daar staan ze ver boven. Ik ken er een paar zo.
En dus kom je tot dit soort uitspraken, compleet losgezongen van wat zich maatschappelijk afspeelt in de regionen diep beneden hun elitezetel. Alle woedende reacties op o.a. Geen Stijl bevestigen hun mening over dat minderwaardige volk alleen maar.
Ergo: niets aan te doen. Nederland zal noch het Poolse noch het Hongaarse voorbeeld volgen om de bezem door de zittende magistratuur te halen.

piloot47 | 24-07-19 | 09:07
▼ 3 antwoorden verborgen

voorlopig mag hij naar Vakantiekamp Long Stay...
Zo lang het duurt, want die kraaien kijken om de zoveel jaar (2 geloof ik),
of het wel verlengt moet worden.

Hij kan zomaar weer voor je neus staan,
met wat aangescherpt keukengereedschap.

Kanarie_Geil | 24-07-19 | 08:17

'De verdachte had vanaf een bepaalde periode altijd een mes op zak ' dit is het erg doorzichtig ontkrachten van voorbedachten rade .

Koning BongoBongo | 24-07-19 | 08:14

...

"De verdachte is in december 2017 [] begonnen met bidden. Hij ging vanaf toen naar de [Naam moskee] .

Toen hij naar zijn psychotische overtuiging door de vrijmetselarij (de rechtbank: i.e. de duivelsaanbidders) werd verleid het pad van de duivel op te gaan, werd hij voor zijn gevoel voor de keuze geplaatst om voor de duivel dan wel voor Allah te kiezen, aldus de psycholoog. Hij besloot, ingegeven door zijn paranoïde angst, te kiezen voor het pad van Allah en het Islamitische geloof."

...

Ik concludeer hieruit dat meneer zijn inspiratie om infidels aan z'n mes te rijgen heeft opgedaan bij de moskee,
en dat dit tevens het pad van allah en het islamitsich geloof is.

Genoeg munitie om dit geloof 'ns minimaal te containen.

NerdAlert | 24-07-19 | 08:11 | 1

Dat hoeft u niet te concluderen, dat staat luid en duidelijk in de Qur'an en in de Hadith's.
Ik daag iedere moslim uit om aan te tonen, dat die opdracht niet in de Qur'an gegeven wordt.
Ik daag iedere moslim ook uit om te ontkrachten, dat er in de Qur'an een duidelijke opdracht staat om ongelovigen te haten:(Qur'an 60:4), en
een duidelijke opdracht om geen vrienden met ongelovigen te worden:(Qur'an 3:28).
Volgens Al-Tabari (Een gezaghebbende Qur'an uitlegger) mag je volgens deze Sura veinzen vrienden te zijn met ongelovigen als deze het voor het zeggen hebben in het gebied waar je woont, als je ze in je hart maar blijft haten.
U snapt wel dat deze wetenschap niet bevorderlijk is, om het vertrouwen in z.g. "gematigde" moslims te vergroten.

Roadblock | 24-07-19 | 09:58

Gelukkig staat gevangenisstraf nu aan naturalisatie niet in de weg. Deze aanwinst mag straks gewoon weer een paspoortcadeautje aanvragen.

grmblll | 24-07-19 | 07:53 | 2

Hij heeft geen gevangenisstraf.. hij heeft TBS onbepaalde tijd.. wel opletten

Epistulae_Morales | 24-07-19 | 08:57

Het is voor eenieder duidelijk.. in Nederland zijn geen aanslagen vanuit Jiahdisten en komen ze er ook niet.. binnenkort die tram alluh hakbar.. dat zal hem echt gaan worden. Daar is geen speld meer tussen te krijgen. Binnenkort komen ook al die IS kindertjes en hun lieffe ingepakte mama's deze kant op. Die geen enkele bijdrage gaan leveren aan dit land dan in huis de hand op houden voor Nederlands geld om van te leven en te broeden. Hun zonen en dochters weten niet beter dan dat vrouwen ingepakt als broedkip dienen en doen ze dat niet dan zijn het hoeren.. Turkije stuurt zijn IS onderdanen met een Nl paspoort ook deze kant op, die heeft geen zin in toekomstige verrotting in eigen land dat kan Erdogan er niet bij hebben in zijn kalifaat. islamitische basisscholen en islamitisch vervolgonderwijs gaan als paddenstoelen de grond uit schieten en geen gemeente die dit kan tegenhouden want in Den Haag willen ze dit nu eenmaal..
Over 10 jaar is het hier een middengroep Nederlanders totaal uitgekleed door het klimaatkalifaat en de rest bevind zich dan in een religiekalifaat. Allemaal arm en dolgelukkig met de EU .. want die gaat dit allemaal fiksen.

p.s. Zagen jullie gisteren ook de nieuwe Duitse en Franse leiders van de EU
Die Duitse dame die nu voorzitter is naast Macron is gewoon de stand in van Merkel geworden..

fikkieblijf! | 24-07-19 | 07:49 | 1

Yep. En dat ondanks de stoere praat van Rutte; we zijn in oorlog met de is, wie zich er bij aansluit, komt er nooit meer in. (Lelijk scheldwoord hier.)

Muuke | 24-07-19 | 08:41

Ik weet dat het lastig is maar de ene TBS-er is de andere niet. Sommige TBS-ers worden ingeschat als (misschien) nog te rehabiliteren/genezen. Er staat in principe een gemiddeld 7-8 jaar TBS voor mensen die TBS aan hun broek krijgen.

Deze overduidelijk gestoorde man zit vast in een zogenoemd FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek). Zo'n kliniek wordt 24/7 bewaakt en hij heeft GEEN kans om (begeleid) naar buiten te komen.

Lang verhaal kort, de samenleving is (permanent?) gevrijwaard en die idioot wordt constant in de gaten gehouden.

De uitspraak is WEL opmerkelijk omdat je enorm krankzinnig moet zijn om voor onbepaalde tijd weggestopt te worden. Dat komt vrijwel nooit voor. Dan kan je wel mekkeren dat hij (ook) gevangenisstraf had moeten krijgen maar hij is ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Wat ik altijd verstandig vind is om een expert op het gebied van rechtspraak om duiding te vragen. En het niet zelf - met je lekenkennis - te duiden. Je krijgt dan namelijk het hoe en waarom en antwoorden die je zoekt.

Hij kan in theorie ooit vrijkomen. Dat wel. Maar realistisch gezien - tenzij de behandeling aanslaat - komt hij nooit meer vrij. Er zijn nog zo'n 100-200 mensen in Nederland die in theorie ooit weer vrij kunnen komen maar omdat ze behandeling weigeren of onbehandelbaar zijn zal dat waarschijnlijk nooit gebeuren.

Andrew Deen | 24-07-19 | 07:44 | 14

Jaja, je zegt het zelf: tenzij de behandeling aanslaat.
Tuurlijk joh, iedereen loopt dom te blaten maar meneer Deen denkt te kunnen voorspellen dat de dader zo gek is dat hij onbehandelbaar is en de rest van de tijd in de longstay zal zitten. Wat een grenzeloze onderschatting van de behandelaars! Zij zullen wel eens even laten zien wie hier te genezen is.

knutsel_ | 24-07-19 | 09:41

Deen lult weer eens uit zijn trollen nek.
Als hij psychotisch is dan heeft dat vrijwel altijd een medische oorzaak, vaak het ontbreken van een bepaalde stof in de hersenen en is dit prima te behandelen met de juiste medicijnen . Eenmaal de juiste medicatie gevonden is het totaal nutteloos hem nog langer vast te houden, er is immers niks meer te behandelen ,

Castor12 | 24-07-19 | 09:45

@Andrew Deen | 24-07-19 | 08:25: ".... duidelijk zien dat meneer totaal niet religieus was". O, o, wat bent u blij dit te mogen vaststellen. Deze meneer viel terug in de Middeleeuwen, naar 622, en ziet (niet verleden tijd) duivels om zich heen of nog erger: zij die duivels aanbidden. Is dat psychotisch? Als dat zo is, dan is de islam psychotisch. Daarom lijkt het me accurater om dit, juist dit, religieus te noemen. Uw hokjesgeest wil natuurlijk andere religies uit de wind zetten. Kijkt u dan naar Myamar (Birma) waar de hippiegodsdienst Boeddhisme de toon zet. Of naar de Filipijnen dat bijna 100% katholiek heet te zijn.

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-07-19 | 11:16
▼ 11 antwoorden verborgen

Voor en tijdens de oorlog had je de zelfde kromme rechtspraak als het ging om NSB ers. Tot de oorlog was verloren door de Duitsers toen waren de rechters plotseling de andere richting op. Gek he

kwartjes | 24-07-19 | 07:42

Duidelijk weer een gevalletje hoe een rechter niet beseft wat een impact op het brein een verderfelijke ideologie kan hebben en hoe deze ideologie je tot deze daden kan leiden.

Want de NPO zegt toch dat Islam lief is? Hoe kan dit nou? Dan heeft het vast met iets anders te maken!

Hoe kan een handjevol rechters zo ver af van de samenleving staan. Zo naïef zijn... opgegroeid in een "safe space"? Gepamperd door ouders?

LangeTijdGeleden | 24-07-19 | 07:41 | 2

Herkomst. Ouders veelal van goede doen, onderwijs 'genoten' op een prestigieuze school, uiteraard van hoog niveau. Vervolgens 'omdat je toch wat moet studeren' rechten gedaan en slim of met geluk een goed betalende baan voor het leven gekregen. Met het geld komt de vrijheid buiten de grote stad te gaan wonen en hup, de enige band die je nog met 'de mensen' hebt is via uiteraard de juiste kranten en de NPO het '''''nieuws'''''te volgen.
Alternatief zijn er uiteraard de rechters die uit 'een arbeidersgezin' zeggen te komen. Veelal moet je dat met een fikse korrel zout nemen, dit zijn de rechters die, terugkijkend op hun jeugd en dit vergelijken met bovenstaande rechters, (zelf!) vinden dat hun ouders nog echt 'met hun handen werkten'. Dat die ouders middenstanders waren en het dus helemaal niet zo slecht deden, soit.

EEnzame SchizofrEEN | 24-07-19 | 08:21

De Islam is niet alleen lief, het heeft een 'Status Aparte' gekregen in de NL samenleving.

Kanarie_Geil | 24-07-19 | 08:43

De hysterie levert wel weer een puike podcast op.
Straffe bak koffie erbij en weer helemaal woke.

Rest In Privacy | 24-07-19 | 07:34

En ik verwacht dat het volgende topic gaat over de ijskoeriers, bierrunners en cultcoolers. Van ieder de goeikoopste en de snelste. Een voorraadinschatting van de supers in de steden eauk. EEn DIYS tiptopic van reaguurderts voor reaguurderts met de laatste code blauw berichten...

F. von Zeikhoven | 24-07-19 | 07:30

Steeds meer rechters beschouwen het als hun taak een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke stabiliteit van het land op de langere termijn. Dat doen ze via hun vonnissen in dit soort zaken. Ze wegen het flegma van de naïeve Hollanders af tegen de lichte ontvlambaarheid, de rancune en het fanatisme van moslims. Door het doorlopend appeasen van de islam, bedrijven ze feitelijk politiek. Rechters zijn politieke verlengstukken en activisten geworden. De scheiding der machten ligt al jaren op de mestvaalt, naast de resten van de multiculturele wensdroom.

EvertsNL | 24-07-19 | 07:23 | 3

@EvertsNL | 24-07-19 | 07:23 your so right

kwartjes | 24-07-19 | 07:34

Raak.

miss error | 24-07-19 | 07:55

En zo is het.

Beefbus | 24-07-19 | 08:27

Zielig zeg, krijg ineens met hem te doen na dit charme offensief. Of is dat de bedoeling?

Rest In Privacy | 24-07-19 | 07:22

Dus zodra de Islam in het spel komt mogen mensenrechten niet meer gelden en vinden we dat de man zijn mening de strafmaat bepaalt. En luisteren we liever naar de onderbuik van het OM en het volk dan psychiaters en psychologen. Gevaarlijk en dom. Als je privacy opgeven omdat je er zelf geen last van hebt. Als hardnekkige samenzwering afzweerders een uitzondering maken voor deze samenzwering. De rest van de wereld is gek, jullie niet...

Balgesjaakt | 24-07-19 | 07:17 | 3

JIj kan je wel vinden in het vonnis, begrijp ik?

peterdh | 24-07-19 | 07:30

En de rechten van de mensen die de keel is doorgesneden door een godsdienstwaanzinnige ? Of de rechten van de mensen die graag veilig over straat wandelen ?

sprietatoom | 24-07-19 | 07:56

Ik dacht vroeger, heel naïef, dat een rechter de wet hoog in het vaandel hield. Die blinddoek van vrouwe Justitia hield in dat ze niet naar de persoon keek.
Inmiddels luister een rechter vooral naar 'specialisten' (want die weten het beter) om vervolgens binnen de wetten te gaan zoeken naar een 'oplossing'.
Ik was in de (valse?) veronderstelling dat, ongeacht WIE het deed, een vergelijkbaar strafbaar feit altijd dezelfde straf opleverde. Verzachtende omstandigheden zijn inmiddels leidend geworden.
En om op je islam punt te komen, het is de enige religie die doodgezwegen moet worden. Dat gaat op een gegeven moment wel opvallen. Maar dat jij dat anders ziet, ja, dat mag gelukkig ook nog in de land. Nog wel. Het punt is namelijk bijna aangebroken dat we het in ons land NIET meer over de islam mogen hebben.

EEnzame SchizofrEEN | 24-07-19 | 08:35

De linkse rechter vindt het multiKulturele afsnijden van halzen van zomaar voorbijgangers blijkbaar niet zo strafbaar als het hebben van een mening over zulke praktijken.

Wie had dat ooit kunnen denken.

Jan Passant mk2 | 24-07-19 | 07:10 | 3

@ Jan Passant mk2 | 24-07-19 | 07:10 Stem maar gewoon links dan komt alles goed en zijn we allemaal deugmensen

kwartjes | 24-07-19 | 07:37

Mijn vader zei al 25 jaar terug terug al dat de PvdA zelfs koppensnellers geen strobreed in de weg zou leggen mochten zij hier in NL hun normale activiteiten weer willen uitoefenen.
Kijk nu eens naar dit vonnis.

Beefbus | 24-07-19 | 08:22

@kwartjes | 24-07-19 | 07:37:
Ik pas. Ben zo onDeugend om te zien dat links weer eens aan het morfen is geslagen naar de vorm van het socialisme die zij al sinds 1945 zeggen te bestrijden.

Jan Passant mk2 | 24-07-19 | 08:38

De diagnose moet zijn: godsdienstwaan. Maar dankzij de nog immer zware gristenjoodsetraditioneelhand in de nek van de in woord, niet in daad, belijdende onafhankelijke Nationaalrechtspraak en forensische psychiatrie is er nog nooit zo'n diagnose gesteld. Ondanks dat overduidelijk is tot welk gigantisch leed die stoornis steeds weer leidt, blijft godsdienstwaan maar doolr het OM gedoogd worden, en rechters durven zich er niet over uit te spreken. Maar waarom nou eens een keer toch gewoon zeggen waar het op staat? De aandoening is absoluut te genezen, kijk maar naar het terughalen van mensen die gevanen zaten in sektes. In pure zin is religie een samenbrengend verschijnsel onder andere verpozingen die mensen van gelijkgestemdheid een plezierige tijd met elkaar geeft. Religie is geen voorwaarde om mensen gelukkig te laten zijn. Er zijn ook mensen die gelukkig worden van een groepje van 22 volwassen mannen die ieder weekend op een grasveld anderhalf uur wat lopen te voetballen. Sommigen noemen hun geluksbrengers godenzonen. Is Ajax dan een religieuse entiteit? Nee, vinden we merendeels, Sommigen koken wel eens over van geluk en reizen dan af naar Den Haag om daar een onderkomen van lotgenoten ritueel te offeren aan de Phoenix. Dát is natuurlijk óók waanzin, de daders leven in een realiteit die we goed omschreven hebben in het Wetboek van Strafrecht. Die noemen we dan niet voetbalextremisten, of voetbalfundamentalisten. Nee, gewoon voetbalvandalen. Slepen ze zelfs voor de snelrechter en keilen ze zonder meer achter de tralies. Hoe moeilijk is het dan om dat ook gewoon te doen met geweldplegers die tijdens hun delict onder invloed van godsdienstwaan waren? Maakt toch niet uit wat de toerekeningsvatbaarheid was op dat moment, Gedane zaken nemen geen keer, een gelukkig leven krijgen slachtoffers van waangeweld nooit meer...

F. von Zeikhoven | 24-07-19 | 07:09 | 4

@F. von Zeikhoven | 24-07-19 | 07:14:
Ik zeg, sleep de rechters die niet durven te doen waar wij, het volk, ze voor hebben benoemd, en dat is ordening en veiligheid houden in ons aller bestaan, sleep die rechters wegens plichtsverzuim voor - de rechter - en eis ontslag uit de rechtspraak. Oh ja, en benoem geen rechters voor het leven? De houdbaarheid van de Homo Sapiens is ongeveer 50 jaar. We toppen rond de 30-35 dus de maximale zittingsleeftijd van een rechter moet ophouden bij 45 jaar. Ga daarna maar lesgeven, maar verdwijn uit de rechtspraak.

F. von Zeikhoven | 24-07-19 | 07:22

diagnose godsdienst waan is een goede.. echter de meeste godsdienstwaan heeft niet als ideologie om koppen te snellen.. dan komt het wat meer bij een andere diagnose.. terrorist. Maar dat mag niet in dit land.

fikkieblijf! | 24-07-19 | 07:58

Inderdaad, godsdienstwaanzin bestaat wel degelijk. Overigens zou hij dan wellicht dezelfde straf hebben gekregen maar dan was het wel gekoppeld aan de oprukkende godsdienst in ons landje; de islam. Overigens heeft de islam ook veel trekjes van een ideologie, zeker als de islam politiek wordt.

En wat fikkieblijf zegt, het trachten te vermoorden van ongelovigen is wel de uiterste uiting.

sprietatoom | 24-07-19 | 08:06
▼ 1 antwoord verborgen

Het probleem is dat de overheden in West-Europa doodsbang zijn de islamitische minderheid boos te maken. Een minderheid, maar een zeer militante. Met daarnaast miljoenen helpers uit de linkse en SJW hoek. Daarom is er sinds de jaren 80 voor gekozen om altijd te "de-escaleren" zoals het zo mooi heet tegenwoordig. Dus alles doen om de islam niet in een kwaad daglicht te stellen. Daardoor krijg je dit soort politieke vonnissen, maar ook het proces tegen Wilders is er een fraai voorbeeld van, evenals het oppakken en vervolgen van critici van islam en migratie.
Het zijn angstige pogingen van een overheid die het probleem eigenlijk allang niet meer in de hand heeft en dan als oplossing kiest om de slachtoffers van dat rampenbeleid, de autochtoon, onder de duim te houden en te straffen als die zijn waffel open trekt.

Nederlander65 | 24-07-19 | 06:53 | 2

Spijker op de kop!

Ledzep67 | 24-07-19 | 06:59

Ja, de Managerial Elite, zoals beschreven door James Burnham.

me,myself and IK | 24-07-19 | 09:03

Ik heb met Taqqiyya geen rekening gehouden. Maar als ik dat wel had gedaan dan had ik zeker geweten dat dit geen Taqqiyya zou zijn. Wat een verschrikkelijke zelfoverschatting. Als je ergens geen rekening mee hebt gehouden, dan heb je er heen rekening mee gehouden. of te wel. Je weet het niet, dus kun je het niet beoordelen.

Joostmochtnietsweten | 24-07-19 | 06:49

Een hele goedemorgen. Celcius de gekste. Tikken wij em vandaag aan?
Veertig. Kijken hoe ver we komen.

Shareholder II | 24-07-19 | 06:45
-weggejorist-
opblaasschaap | 24-07-19 | 06:25

Bij zacht weer horen verzachtende omstandigheden..

Rest In Privacy | 24-07-19 | 06:16

Een pseudo wetenschap bepaalt wel even dat dit islamitische varken volstrekt onschuldig is. En wat een stuk onbenul van een rechter. Dit is wel weer een pareltje binnen de NL rechtspraak hoor. Je schaamt je toch kapot.

npo | 24-07-19 | 05:57 | 5

@vlotterik | 24-07-19 | 06:21:
Redelijk ziek. "dat hij mogelijk niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden omdat hij net voor de moord cannabis had gerookt. " .... Ik vind echt te ziek voor woorden. Dat zou betekenen dat je ook niet meer gestraft kan worden voor, zeg eens wat: "rijden onder invloed". Ik bedoel: "tja... onder invloed he? Ik wist niet meer wat ik deed, weet ik veel dat je dan niet meer mag autorijden, ik was zo zat als wat. Zo dronken als een tor, ik wist niet meer wat ik deed. Compleet onschuldig aan het doodrijden van 9 mensen."

peterdh | 24-07-19 | 07:40

@peterdh | 24-07-19 | 07:40:
Dit noemen ze binnen het strafrecht al sinds jaar en dag ‘culpa in causa’ ofwel eigen schuld dikke bult. Bij rijden onder invloed wordt dit standaard zo benoemd, snap niet waarom dat bij andere verdovende middelen ineens niet zou gelden.

Braboblanke | 24-07-19 | 08:23

@Braboblanke | 24-07-19 | 08:23:
Mijn punt dus precies. Het is schandalig dat men met moord en foltering probeert weg te komen door te zeggen: 'ja maar ik was stoned'.

peterdh | 24-07-19 | 10:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Waarom wordt er hier juist gestuurd op een islamitische aanslag? Waarom niet de feiten willen onderkennen; doorgeblowde alcoholist die nauwelijks sociale contacten had, niks met islam had (zowel hier als in Syrië niet!) Met een flinke dosis oorlogstrauma heb je de juiste cocktail voor t zieke handelen van deze idioot

staples | 24-07-19 | 05:49 | 4

Dat iemand eerder in zijn leven niet religieus of ideologisch bevlogen was, maakt nog steeds dat hij religieus of ideologisch bevlogen kan worden. Ook een al dan niet eerder doorgemaakt psychisch trauma weerhoudt niet van de keuze voor een religie of ideologie. Bovendien kan je een sneu blowend individu zijn én ideologisch bevlogen zijn.

Joostmochtnietsweten | 24-07-19 | 06:54

Als je alla akbarend willekeurig mensen aan een mes rijgt dan bega je een terroristische aanslag zo simpel is dat.

Lt-Kol Kilgore | 24-07-19 | 06:57

Staples. Onzin en onjuist wat je hier zegt. Hij had heel veel met de islam. Hij werd naar verloop van jaren steeds religeuzer, dat staat notabene op 4 verschillende punten in bovenstaande artikel genoemd, door omgeving, psychologen etc.

peterdh | 24-07-19 | 07:45
▼ 1 antwoord verborgen

Heerlijk nu in de tuin met een bak koffie en de koelte van de tuinsproeiers.

BrutusBosch | 24-07-19 | 05:41

stemmen op een partij die nog niet aan de macht is geweest is de enige kans op verbetering. wettelijk levenslang is helaas bittere noodzaak. de enige kans op vrijlating die acceptabel is, is dat de veroordeelde later bewezen onschuldig blijkt.

etwaboy | 24-07-19 | 04:37

Dit geintje kunnen ze maar een paar keer doen voor het iedereen opvalt.

LiniaalRectaal | 24-07-19 | 04:03 | 1

Het valt iedereen al op.

peterdh | 24-07-19 | 07:46
-weggejorist-
Schulzie | 24-07-19 | 03:52 | 1

Kan deze mafkees nou gewoon niet 10 jaar in de bak geflikkerd worden en 1 dag voor z’n vrijlating met (of zonder) een parachute boven Aleppo gedropt worden.

Snap werkelijk niet dat wij een soort zorgplicht hebben voor dit soort importtuig.

allesofniks | 24-07-19 | 03:51 | 1

Mag ook vandaag nog.

ritter vn hüpfburg | 24-07-19 | 09:49

De Nederlandse rechtspraak, die zoals we weten heel goed georganiseerd is, heeft een Prime Directive: "heeft niets te maken met Islam". Zelfs als iemand, naar goed voorbeeld van hun leider toen 'ie nog rond trok en oorlogje na oorlogje voerde, die bezig is met het de keel doorsnijden van zijn "vijanden', dan nog heeft het er niets mee te maken. Rechterjes hebben al heel lang het vertrouwen van de maatschappij verloren, dit is weer een druppel in de emmer.

EnNouJijWeer | 24-07-19 | 03:30

Wat een gaaf land he?
En het vaasje flikkert in duizenden stukjes op de grond.

Datgingniegoed | 24-07-19 | 03:19

Een goed verhaal van geenstijl. Het laat m.i. duidelijk zien dat we met een zeer bange rechter te maken hebben die de islam buiten beschouwing laat om zelf niet het slachtoffer van de islam te worden. Laf gedrag en niet uit te leggen aan ons lezers. Allahu hagir.

Breakdance | 24-07-19 | 02:45 | 1

Misschien dat dit togatuig denkt dat ze dan apart worden gehangen. Zijn die lui naïef genoeg voor.

Mazzelstof | 24-07-19 | 05:46

wel altijd toevallig dat de verwarde man de islam aangrijpt om door te draaien. medelijden met islam nu.

donald_en_ronald | 24-07-19 | 02:22

Als u geen autogordel draagt dan krijgt u een prent.. dit voor uw eigen veiligheid heb ik mij ooit laten vertellen. Echter, als er een religieuze stroming is welke structureel bloedige (slacht)offers eist van minder gelovigen, dan… dan niets. Aldus is het begrip ‘voor uw veiligheid’ blijkbaar zeer rekbaar…

Wie deze contradictie meent te moeten verdedigen, mag dit hieronder uitleggen.

Veluwse-Eikel | 24-07-19 | 02:15

Kan een filosoof ook bij de islam aankomen met het verhaal dat Allah eigenlijk dood is?

Rest In Privacy | 24-07-19 | 01:51 | 1

Jawel. Maar dan wordt er gezegd: “Allah dood, jij dood.”

BigKnor | 24-07-19 | 07:26

McMarx | 24-07-19 | 01:38 |
"Nieuwste eerst" aanklikken bovenin daarna kan u kiezen voor "Oudste eerst". Tenminste zo werkt het op de mobiel.

Rest In Privacy | 24-07-19 | 01:45

Allah is groot.. Allah is machtig. Allah heeft een lul van 1.meter 80.

chicago river | 24-07-19 | 01:45

Allah is groot, zei de gek. Daar kon ie eigenlijk best wel eens gelijk in hebben.

Maar goed, nu even iets heel anders: Hoe stel je ook al weer in dat je reaguursels in chronologische volgorde wenst te zien? D.w.z. de FIPO bovenaan.
Iemand?

Rest In Privacy | 24-07-19 | 01:38 | 5

@chicago river | 24-07-19 | 01:50:
Op een PC of een laptop heb je dat gedoe met een mini-schermpje niet.

Jan Dribbel | 24-07-19 | 01:56

Dat heet LIFO en is een trekmenu zoals chicago plempt + pagejump arrows
+wereldvrede

Shareholder II | 24-07-19 | 02:07

* heerschappij

Shareholder II | 24-07-19 | 02:07
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
dutch bikkel | 24-07-19 | 00:56 | 3

De rechters zijn een schoon voorbeeld van het fenomeen tunnelvisie. Ja ja een echte moslim rookt niet, paft niet, n.. kt niet voor zijn 21e, drinkt niet (alleen water) etc. Nou sukkel rechters als dat zo was, dan was er bijna geen moslim meer in NL. Het is toch werkelijk van de potgerukt hoe wereldvreemd onze rechters zijn, ik heb er geen woorden meer voor. Bah!

Rdock | 24-07-19 | 00:50

De ernst van het delict en de maximale strafmaat zou altijd moeten prevaleren boven een eventueel behandelbare stoornis.
Flikker dat maar in een wetsvoorstel.

knutsel_ | 24-07-19 | 00:49 | 1

En zo is het!

Rdock | 24-07-19 | 00:51

Ben zelf natuurlijk geen psycholoog (godenzijgedankt),, maar wat me altijd uitermate irriteert aan naffers en midden-oosten zandbalkvolk is die niet eens verdoezelde HYPOCRISIE.
Ken meerdere jongens uit Rotterdam laat ik er eentje Karim noemen, die roken wietjes bij het leven, snuiven hun hele neusschot naar de gallemiezen en als het geld is gestort direct naar de shisha lounge sprinten om daar zelf stiekem meebebrachte whisky achter de "gordijnen" van het persoonsgebonden hokje in de tent, soldaat te maken.
.
Terug naar Malek. Mallek rookt wiet, zuipt, en wordt ongelukkig (want dat kan z'n van oorsprong zandbak-mindset niet goed aan), en gaat dan religieus overdreven worden.
.
Malek verschilt feitelijk echt niet veel van de gastjes die ik viaviavia ken, of ze nou Tunees, Algerijns, of Mocro, of Malinees, of Eritreer zijn, die hun *hardware* gewoon niet op orde hebben.
Dan moet je als psycholoog fijn makkelijk teruggrijpen op een wietje en wat drank, dan moet je toch echt naar onderliggende zaken kijken.
Maar weet die psych veel. Nee, die psych weet niet veel.

chicago river | 24-07-19 | 00:30 | 1

Tegelijkertijd geloven veel Moslims dat als je een zelfmoordaanslag doet (je leven geeft in de naam van de Islam) dat je dan een vrijbrief hebt voor het paradijs (72 maagden enzo …) ongeacht wat je in je leven hebt uitgespookt.

Dus je kan inderdaad veel blowen, drinken, etc… als je daarna wat ongelovigen dood en wordt gedood in zo'n actie is je plekje in de moslim-hemel veiliggesteld.

DolfWeerwolf | 24-07-19 | 06:50

Niet te geloven, dit land is verloren! En de slachtoffers af willen kopen met zo'n 25 duizend euro.

Madamjanet | 24-07-19 | 00:22
-weggejorist-
Bucket of Shit and P | 24-07-19 | 00:22 | 1

Ik probeer het te begrijpen maar zonder TomTom kan ik de hersenkronkels van die rechter en psychiaters echt niet volgen.
Maar goed, mijn mening: de boven ons gestelden verzamelen simpel gezegd moslims. Met andere woorden, er is bevolking en bevolkingsaanwas nodig en moslims fokken zowel als konijnen en zijn ook gehoorzaam aan een autoriteit. Vandaar ook de uitspraak van Donner, dat hij het zich kan voorstellen dat als er een minderheid in NL voor is de sharia niet ondenkbaar is. Aalbersberg en aanverwanten, die aangeven dat de samenleving nog niet toe is aan agentes met hoofddoek maar ondertussen inzetten op diversiteit binnen politie, het bestuur, de ambtenarij en speciale diensten mbt veiligheid ( en we lezen de kwalijke gevolgen bijna wekelijks inmiddels ). Vervolgens, de halvemaangordel heeft olie en onze eerste familie heeft een redelijk aandeel in, jawel, koninklijke olie. Bekijk ook de samenstelling van dit kabinet, uit het blote hoofd hebben 4 bewindspersonen een verleden bij de Shell. De telecomsector, de grootgrutters en multinationals, bouwend Nederland, de zorg, allemaal staan ze handenwrijvend te wachten op extra "clienten", hoe gulziger en hulpbehoevender des te beter want omzet en fte's. Budgetten zijn weer veiliggesteld voor volgend seizoen. En boeit het hun dat het merendeel het handje ophoudt, geld is geld en als het nou door halvemaankolonisten wordt opgebracht door werk of de belastingen, boeien...
Oftewel, Malek Fostok is een incident, een hobbeltje wat vooral niet groter gemaakt mag worden dan het daadwerkelijk is want we moeten die halvemaankolonisten wel de indruk blijven geven dat ze welkom zijn en die stomme autochtone populus moet toch vooral het idee blijven houden dat alles onder controle is, we er echt veel aan gaan hebben en we moeten vooral een beetje inschuiven, een hoop toegeven en vooral onze nare, racistische bekken vol wit privilege houden.

Graaisnaaiert | 24-07-19 | 00:20 | 1

Bilt det wal!

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:51

m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2019... In Hoorn , daar worden pas echte aanslagen gepleegd . Althans volgens de NHD. Een Hoornse inwoner van , jawel Marokkaanse origine wordt bedreigd. Zijn auto is in de brand. gestoken en de schuur van zijn buurman is per ongeluk ook in de brand gestoken. Vervelend. Maar er wordt in verschillende artikelen nadrukkelijk gesproken over het Hoornse gezin. Hij is een hulpverlener die een melding heeft gedaan over een situatie en/ of persoon. Die nu verdachte is. In een artikel van het NHD wordt gesproken over de afgestudeerde hulpverlener Ayoub. Waarom moet dat afgestudeerde er nu weer bij staan ? Staat dat bij elke hulpverlener die aangevallen wordt ? De linkse knuffelsensatie straalt er vanaf bij deze krant. Je rijdt met je auto mensen overhoop , suikerprobleem. Je keelt met voorbedachte rade vier mensen en je hebt een psychose. Een geschil , met een autobrand tegen een Marokkaan en het is een aanslag.

ja,diedus! | 24-07-19 | 00:19 | 2

Afgestudeerd in de weetnietkunde.

Rdock | 24-07-19 | 00:54

Helaas is dat bij alle lokale linkse vodden het geval en hebben die blaadjes bij elkaar opgeteld het grootste bereik. Ze blijven gewoon altijd zachtjes pompen, dat soort indoctrinatie werkt over tijd grandioos. Waar denk je dat al die sneeuwvlokjes gekneed ende gevormd worden? De knettergeksten stromen door naar 020 en de rest wordt die klimakirche in geschopt.

Kinkfactor | 24-07-19 | 02:58

Mogen de slachtoffers allen familie zijn van die naïeve, domme, onwetende binnenlaters zijn, inshallah...

Ali Bi | 24-07-19 | 00:08

Lekker speculeren. Waarom zouden die specialisten die hebben verklaard dat hij ontoerekeningsvatbaar was hierover liegen? Wat winnen ze daarbij? En wat wint justitie erbij om iemand die volledig bij zinnen was niet levenslang op te sluiten zoals Mohammed B? Ik snap dat het spannend is al die complotten maar iets meer vertrouwen in de politie, justitie en medisch specialisten is wel op zijn plaats. Terwijl we dit drama denken in twee avondjes op een half A4’tje op te kunnen lossen. Het vonnis is helder en een rechter is geen dokter, hij zal toch echt op de onderzoeksresultaten af moeten gaan van de mensen die ervoor doorgeleerd hebben en dit maandenlang hebben onderzocht.

Ardbeg | 24-07-19 | 00:05 | 12

Wantrouwen is niet meteen een complot. Er zijn inderdaad veel van dit soort "specialisten", en dat zal waarschijnlijk nog erger worden met de steeds giftiger wordende academische wereld in juist dit soort faculteiten, die hun mening over dingen, gevormd door een ideologisch doorwrocht wereldbeeld verwarren met een wetenschappelijk verantwoorde analyse. Dat het aan heus wetenschap ontbreekt op dit grensvlak aan normale religieuze krankzinnigheid en geesteszieke religieuze krankzinnigheid zal ook niet erg meewerken. Dat rechters hier vervolgens zichzelf door ontslaan zien van een eigen oordeel door simpel hun oren te laten hangen naar een mening van een persoon dat eigenlijk nauwelijks ergens anders op berust dan het feit dat deze persoon een diploma heeft van eigenlijk iets totaal anders.

Mazzelstof | 24-07-19 | 06:03

@botbot | 24-07-19 | 00:31:
Je hebt duidelijk niet naar mijn reaguursel gekeken. Je blaat maar wat, net een mak lammetje.

Sprinkhaan | 24-07-19 | 09:20
▼ 9 antwoorden verborgen

De Raad voor de Veiligheid zou eens een onderzoek moeten doen naar de rechtspraak, en het gehele justitiële systeem. Het heeft volgens mij ernstig last van tunnelvisie (of hun kop zover in de eigen reet zitten dat ze de waarheid niet kunnen zien). En dat is een gevaar voor de samenleving. Arrogante rechters, veelal een pleonasme, die in hun eigen subcultuurtje de waarheid weten beter dan dat wij dat kunnen. Althans in hun eigen wereld. En omdat het rechtspraak is is het na het hoger beroep niet meer aan een objectieve beschouwing onderhevig. Dat is het mooie ook van dit artikel waarin het vonnis wel objectief wordt behandeld. Bestrijdt het leed dat Justitie heet!

Rest In Privacy | 24-07-19 | 00:02 | 6

@Ardbeg | 24-07-19 | 00:07: Miisschien willen we niet meer zo genuanceerd zijn. Deze man wilde mensen verwonden of doden. Dat lijkt mij genoeg. Vind dat hij wiet rookt, verward was, niet goed voor zichzelf zorgt en niet altijd gelovig was helemaal nief zo boeiend. Kan t wel helder zijn voor jou, ik ga niet mee in deze nuance. NL zit vol wietrokers die niet goed voor zichzelf zorgen. Ik wordt simpel van wijsneuzen zoals jij.

Reaaalist | 24-07-19 | 00:30

@Ardbeg | 24-07-19 | 00:07:
Dat kan een rechter dus wel degelijk. Sterker nog, die KIEST gewoon uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen die zaakjes die hem 't meest uitkomen.
Gebeurt regelmatig dat deskundigen elkaar tegenspreken en dan is 't kop of munt voor de edelachtbare.
En dan heb je nog edelachtbaren die "niet in TBS geloven", die laten gestoorde zedenmisdadigers los om 't volgende slachtoffer te maken.
U bent zeker een linkse idealist zonder realiteitsbesef?

Bucket of Shit and P | 24-07-19 | 00:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Gelukkig hebben TBS klinieken verstand van zaken en zullen ze hem echt niet loslaten voordat hij volkomen genezen is.

snapal | 24-07-19 | 00:02 | 2

Genoeg broeders daar. In meerdere opzichten.

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:46

Ja precies, gelukkig laten we moordzuchtige criminelen niet zomaar rondlopen. Nog een ander sprookje is dat deze klinieken aan de bel trekken als er iets mis is.

PSYx | 24-07-19 | 07:53

Deze Syrische hersenchirurg apotheker raketgeleerde wilde alleen maar potentiële tumoren verwijderen.
Was overenthousiast. En nu doen jullie zo lelijk.

oplichter | 23-07-19 | 23:57 | 2

Volgens mij had hij ook een masteropleiding gevolgd bij de UvA in chemie.
Je doet hem tekort...

Ali Bi | 24-07-19 | 00:33

In de kliniek kan hij zijn opleiding verfijnen. Komt ie er nog gekker uit dan ie erin ging.

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:45

Ik zit te wachten op de mededeling van het OM dat hoger beroep wordt aangetekend, dat is toch onvermijdelijk ?

Jackson | 23-07-19 | 23:49 | 1

Als ze dat niet doen dan weet je wat er in de wandelgangen is geregeld

Sprinkhaan | 24-07-19 | 00:15

Als antwoord op de laatste vraag, zij zijn gek, niet wij. Er mag natuurlijk niets terroristisch in dit land gebeuren, want Rutte heeft gezegd dat dat niet gebeurd. Gaaf land.

Muuke | 23-07-19 | 23:45 | 3

Dat was het ooit, Muuke. Het is om te huilen.

MickeyGouda | 23-07-19 | 23:49

En bovendien zijn wij met meer!
*legt fiche op Mickeys bingokaart*

knutsel_ | 23-07-19 | 23:51

Ach ja, misschien bedoelde Rutte het wel sarcastisch. ;-).

Muuke | 24-07-19 | 08:09

Deze zaak leent zich weer bij uitstek voor een Moslim-bingokaart.

MickeyGouda | 23-07-19 | 23:35 | 1

De 4 hoekjes en de straat zijn er uit.
We gaan nu voor de 5 fokking pilaren van de islam...

Ali Bi | 24-07-19 | 00:47

Politie en Justitie zijn failliet, alleen de autochtone Nederlanders zien dat (nog) niet... Nederland is zichzelf aan het afschaffen.

Dr_antonickx | 23-07-19 | 23:35 | 1

In dit geval toch echt de rechter.

marrretje | 23-07-19 | 23:39

Het lijkt er een beetje op dat Nederland, ook ten aanzien van het buitenland, terrorisme vrij wordt gehouden. naast de aanslag op Theo van Gogh mag er op papier geen aanslag op normale burgers in de boeken.
Hoe reageert het buitenland hierop, weet iemand dat?

marrretje | 23-07-19 | 23:35 | 1

Waarom denk je dat geen Nederlander nog een positie heeft gekregen bij de EU. Wij mogen betalen en al knikkend achter de meute aanlopen. Als een soort van dorpsgekken.

Muuke | 23-07-19 | 23:48

Als er iemand last heeft van psychoses dan zijn het rechters van dit land.

Tjemig | 23-07-19 | 23:32 | 1

Die zijn gewoon bang of handelen in opdracht. Zoals ergens al gemeld, Geert Wilders in de kaart spelen kan niet volgens het kartel.

Muuke | 23-07-19 | 23:55

Plottwist: OM bepleit in hoger beroep dat de rechter in dezen geestesziek is na jarenlange hersenspoeling door het dogma van de Linkse Kerk.

J.Luns | 23-07-19 | 23:32 | 3

Wat heeft U gerookt?

Dr_antonickx | 23-07-19 | 23:35

Dat is voor rechters in Nederland eerder een one way ticket naar zitting in de hoge raad.
Daar houden ze wel van gekkigheid.

De Briemusketier | 23-07-19 | 23:37

@Dr_antonickx | 23-07-19 | 23:35:

Dat kunt U beter aan de rechter van dienst vragen.

Er is voor mij geen verschil tussen handelen vanuit politieke ideologie of religie.

Als iemand ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt obv handelen vanuit religieuze motieven, waarom dan niet iemand evenzo verklaren obv politiek handelen.

Of ben ik nou gek ;)

J.Luns | 23-07-19 | 23:42
-weggejorist-
oakmont | 23-07-19 | 23:30 | 1

"de verdachte, die vele malen is gehoord, heeft telkens geprobeerd zijn verklaring bij te stellen in zijn voordeel en is berekenend te werk gegaan. Uit zijn verklaringen en OVC-gesprekken blijkt geen verwardheid, maar een berekenende, rationale gedachtegang."

Allemaal heel leuk, maar niets van dat alles sluit uit dat de man onder een psychose handelde, en gezien zijn geschiedenis is dat ook aannemelijk te maken. TBS lijkt me een terechte straf. Alleen: hoe kan je iemand die - al dan niet onder medicatie - soms dodelijk psychotisch is en soms weer rationeel en berekenend, in godsnaam ooit met goed fatsoen genezen verklaren? "Voor onbepaalde tijd" mag dan wel "levenslang" zijn.

Muxje | 23-07-19 | 23:29 | 5

Nah ja, al vaker gezegd: Ik geloof niet zo in TBS... Of de dader ontloopt zijn straf of men denkt iets te kunnen genezen wat niet zo is. Ik zie dit in ieder geval niet als win-win...

knutsel_ | 23-07-19 | 23:54

@Abject Dat is dus de denkfout. Ironisch genoeg zal vrijwel geen enkele Nederlander beweren dat gelovigen niet rationeel kunnen zijn.

knutsel_ | 24-07-19 | 00:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Het OM zal hier toch wel in beroep gaan?

marrretje | 23-07-19 | 23:26 | 5

@knutsel_ | 23-07-19 | 23:28:
Omdat ik uit de tekst opmaak dat ze die psychose wel behoorlijk in twijfel trekken.

marrretje | 23-07-19 | 23:37

Hoe dan ook, eerst zien, dan geloven. En dan volgt er nog een nieuwe rechtszaak....

knutsel_ | 23-07-19 | 23:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Islam en ontoerekeningsvatbaar is als een ronde cirkel.

snapal | 23-07-19 | 23:25 | 2

En als een banaan in de ronde cirkel van de Nederlandse Samenleving.

De Briemusketier | 23-07-19 | 23:31

Is een pleonasme

nee_toch? | 23-07-19 | 23:40

Ik denk dat Michael P. flux de advocaat van Malle Malek gebeld heeft. Vervolgens zich bekeerd heeft en nu 5x per dag offers brengt ter aanbidding van de kleine geile eekhoorn.

J.Luns | 23-07-19 | 23:24

Mijn vrouw had net geparkeerd en naar de supermarkt even snel iets te eten gehaald op het moment dat de betaald-parkeren-periode inging. Gelijk een bekeuring gekregen, gewoon straffen die overtreders! Zo doen we dat in dit land.

Maar een islamitische volidioot die een aantal mensen wil vermoorden (let wel moord!) kan niet gestraft worden. Nederland is een echte rechtstaat. Gaaf land, mooi vaasje.

ballenkraker | 23-07-19 | 23:19 | 5

Ik reserveer voor mijn bedrijfswagens 500 euro aan parkeerboetes wat ik overhoud schenk aan goede doelen.

botbot | 23-07-19 | 23:36

@botbot | 23-07-19 | 23:36:
Wel uitkijken want voor je het weet steunt de dierenkliniek waaraan u geeft een integratie project, wat dan op haar beurt weer een Arabische taalcursus blijkt te zijn...

libertat | 24-07-19 | 06:45
▼ 2 antwoorden verborgen

En zoals met al deze Syriër Strijders heeft men geen idee wat ze jaren hebben gedaan in een land vol in oorlog. Het is zoiets als massaal Duitsers in mei '45 in Nederland toelaten en volhouden dat hun destructieve gedrag niks heeft te maken met hun vrijwillig gekozen ideologie in de afgelopen decennia.

Schemerlamp | 23-07-19 | 23:15 | 1

Uit uw betoog maak ik op dat u denkt dat de bescherming van de Nederlandse Bevolking tegen debiele buitenlanders geen prioriteit meer heeft.

Ik denk dat u daar een punt heeft.

De Briemusketier | 23-07-19 | 23:21

Rechter Wieland: meneer Holleeder, heeft u nog een laatste woord voordat de Rechtbank in beraad gaat?
Holleeder: mocht u tot een schuldig verklaring komen, dan wil ik graag opmerken dat Allah de Almachtige mij wellicht heeft opgedragen tot deze daden te komen
Rechter Wieland' u meent aan te geven dat er een religieus motief van uw kant zou zijn?
Holleeder: wel degelijk Edelachtbare. Mijn zussen vertonen promiscue gedrag dat volgens de Islam verboden is en ook de anderen hebben Allah's naam bezoedeld.

Rechter Wieland': dan denk ik dat we het vorige geënsceneerde vonnis dienen te herzien en u verkorte tbs en 240 uur dienstverlening op dienen te leggen...

Holleeder: Inshallah

EEGlivesagain | 23-07-19 | 23:15 | 2

U slaat in uw satire de spijker op de kop: zodra 'religie' het thema wordt, worden de rechters slappe mietjes. Het is wachten op de jurisprudentie waarin de rechter wél het recht laat zegevieren.

Eeuwig..Op..Vakantie | 23-07-19 | 23:21

Kwam tot dezelfde conclusie en eenzelfde opmerking geplaatst voordat ik die van u las. U kunt me nu vervolgen wegens plagiaat maar ik waarschuw u. Ik probeer bij dezelfde rechter te belanden en doe me voor als moslim in opleiding dan komt het allemaal goed.

Slough | 24-07-19 | 12:34

TBS = €465 per dag = €169,725 per jaar. Binnen tien jaar loopt deze moordenaar weer vrij rond. Met gratis huis en uitkering voor het leven. Vrij om zijn fascistoïde geloof te verspreiden en zijn in de gevangenis getrouwde bruiden inclusief gehele familie te importeren. Zijn boze haatprofeet kan trots zijn. De lachende eunuch faciliteert het allemaal voor u. Als zijn vastgoed vriendjes de pandjes maar vol krijgen.

oplichter | 23-07-19 | 23:14 | 3

Hij kan ook weer anderen ophitsen om slachtoffers te maken of alsnog zelf zijn 72 maagden verdienen.

Gaaf land, mooi vaasje!

ballenkraker | 23-07-19 | 23:20

Als zijn behandelaars beslissen dat hij na een jaar gereed is voor terugkeer in de samenleving gaat hij op proefverlof.

de honden blaffen... | 24-07-19 | 00:44

Oplichter: Het is maar te hopen dat we de eerste 100 jaar geen economische crisis krijgen want dan breekt de pleuris uit.

Slough | 24-07-19 | 12:36

Als de dames en heren politie agenten de volgende keer in dit soort gevallen iets hoger zouden mikken, dan zou ons dit soort ellende(lingen) bespaard blijven.

BonSens | 23-07-19 | 23:12

Een beetje Bananemonarchie heeft een bijpassende Bananerechtspraak, en die is, je verwacht het niet, krom.
Dat betekent dat deze rotte banaan niet op de composthoop gaat, maar als proefkonijn wordt doorgezet naar een erkend bananeproefstation waar ze m medicinaal gaan pureren tot bananejam, niet omdat het moet, maar omdat het kan.

De Briemusketier | 23-07-19 | 23:12

Ik kan alleen maar hopen dat het OM hiertegen in beroep gaat.

Braboblanke | 23-07-19 | 23:11

Je bent dus, volgens de rechter, knettergek als je een terroristische aanslag pleegt.

Gedurfde strategie; extreem handelen obv religie betekent dat iemand geestesziek is. Je ontneemt een terrorist zo de (kuch) eer.

Ik vind het wel verfrissend.

J.Luns | 23-07-19 | 23:01 | 4

@azijnseikerT | 23-07-19 | 23:07:
Voorheen luidde daarop het antwoord:”Nee, wasme neef, wollah”. Nu waarschijnlijk:”zo ziek als een Syriëganger”. Oh nee, wacht ... die gaan wel voor jaren de cel in.

Ik snap het niet meer.

J.Luns | 23-07-19 | 23:16

Breivik zou van deze rechters ook geen straf hebben gekregen. Enkel een gedwongen behandeling.

Of geldt dit niet voor blondharig, blauwogige daders?

ballenkraker | 23-07-19 | 23:28
▼ 1 antwoord verborgen

Zolang ze terrorisme afschuiven op eenlingen, verwardiërs of last van suikerziekte hoeft men de kop niet uit het zand te steken en kan mijn vrolijke in de ontkenningspolonaise!

Dauthi | 23-07-19 | 23:01

klaasmindervaak | 23-07-19 | 22:58 |

Andersom: alles mag omdat ze die daad gaan verrichten. zie Atta & co.

Rammstein | 23-07-19 | 23:01

"Uit zijn levensloop blijkt dat hij in Syrië en in eerste aanleg na aankomst in Nederland geen gelovig moslim was: "Hij rookte tabak en wiet, dronk alcohol en bad niet of nauwelijks", in 2015. Pas in 2017 ging het mis"

Volgens mij word hier een denkfout gemaakt. Dit zie je vaak bij terroristen. Om alsnog een plekje te bemachtigen in het hiernamaals zullen ze een daad moeten verrichten.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 22:58 | 1

Ik vind het al heel wat dat er eigenlijk staat dat als je een gelovig moslim wordt het "misgaat".

knutsel_ | 23-07-19 | 23:03

Short read: iedereen heeft schuld behalve de dader.

Rammstein | 23-07-19 | 22:57 | 2

Klopt ik zit in een zaak waar verdachte 34 maanden opgelegd kreeg, werd 24 maanden, hoger beroep dient binnenkort, het zal mij niets verbazen dat dader in de slachtofferrol terrecht komt, en of taakstraf, of korte detentie krijgt die minder zijn dan de 24 maanden en de aftrek, dit land is helemaal kapot.

westcoast | 23-07-19 | 23:26

Mooi toch... wijzen ze zelf niet met het vingertje of leggen ze de schuld bij een ander dan helpt onze rechtsstaat wel even een handje mee. Alsof Mama Staat haar kleuter verdedigt voor de juf want haar schatje doet zoiets niet.

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:32

Deze man mág geen kwaad in de zin hebben gehad en móet wel volledig ontoerekeningsvatbaar zijn geweest. Iets anders past namelijk niet in het naïeve wereldbeeld van onze rechters: alle mensen zijn lief, en zeker als zij uit naam van de islam de ergste misdaden plegen gek en ontoerekeningsvatbaar. Stel je voor, Wilders en andere islamcritici zouden eens gelijk kunnen hebben.. Alleen al de gedachte!

duh! | 23-07-19 | 22:57

Drs. Hans Janmaat (vrede zij met hem) had gelijk.

Dr_antonickx | 23-07-19 | 22:56 | 1

Was zijn tijd ver vooruit.

Schuldenbrau | 23-07-19 | 23:11

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben geen ziekte-inzicht.

azijnseikerT | 23-07-19 | 22:55

Psychose of niet, islam ligt ten grondslag aan zo'n beetje alle zieke aanslagen in ons land. Telkens weer worden ongeloofwaardige excuses verzonnen waarmee de ideologie van de haat in de luwte gehouden wordt. Deze krankzinnige uitspraak helpt mee om elk vertrouwen in de Nederlandsse rechtsstaat te ondermijnen. Ik als Nederlandse burger heb geen enkel vertrouwen meer dat de staat, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht er voor de burger zijn. Voor mij zijn deze instanties inmiddels mijn vijanden. Ze beschermen degenen die mij en mijn mede Nederlanders naar het leven staan. Ze beschermen mij en de mijnen niet.

marcoplarco | 23-07-19 | 22:54 | 2

Het OM vindt hem wel een terrorist, Plato.

duh! | 23-07-19 | 22:59

Ik heb al lang geen vertrouwen meer in alles wat met overheid te maken heeft. Onprofessioneel, vooringenomen, kwaadaardig, zinloze verkiezingen, alleen op geld uit en alles wat binnen komt spoelen maar lopen pamperen.

5611 | 24-07-19 | 01:12

ik vind dit negatieve beeldvorming voor mensen met normale schizofrenie.

Zyprexa20mg | 23-07-19 | 22:51 | 3

Als dit geval niet zo wrang was had ik er nog om kunnen lachen.

knutsel_ | 23-07-19 | 22:53

Als je je medicatie maar in neemt. Ik lunch dagelijks tussen mensen met schizofrenie.

azijnseikerT | 23-07-19 | 22:56

De medicijnen die je krijgt van de westerse duivelaanbidders.

knutsel_ | 23-07-19 | 23:18

Hopelijk gaat het OM in beroep. De officier van justitie heeft niet voor niets ingebracht dat deze terrorist al had aangekondigd te gaan doen alsof hij 'geestelijk ziek' zou zijn. En dat hij, als hij zich niet realiseert dat hij geobserveerd wordt, helemaal niet warrig of psychotisch overkomt.

Poesmobiel | 23-07-19 | 22:51

Meer religiueze motieven dan in het uittreksel van het verslag kan ik niet bedenken. Maar zijn gedrag komt vast door het internet, want dat is hier anders dan in Syrië of zo (!?).
Weet je wat er ook door het internet komt? Een steeds groter wordende volkswoede vanwege de almaar belachelijker motieven van ons justitiële aparaat om de religie uit religieus gestoelde aanslagen te filteren.
Ben ff kotsen in een met ijsklonten gevuld teiltje.

De waard zijn gast | 23-07-19 | 22:50 | 1

Je gaat cocktails maken erna?

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:28

De moordenaar van van Gogh en van Pim fortuin zouden er vandaag de dag gewoon mee wegkomen denk ik.Tbs,wat is dat zwaar nou nou poe poe.Zielig hoor.Krom rechtssysteem.

van stampij | 23-07-19 | 22:50

En na de tbs zijn er natuurlijk 1001 redenen waarom dit addergebroed niet uitgezet kan worden. Eerlijk gezegd kan die hele wanvertoning in de rechtbank me gestolen worden als we hem maar zo gauw mogelijk droppen in het land van herkomst. Het heeft wel genoeg gekost.

witwas | 23-07-19 | 22:46

Misschien zou er eens een diepgravend onderzoek moeten plaatsvinden naar de gemiddelde maatschappelijke inzichten van de rechterlijke kaste.

bisbisbis | 23-07-19 | 22:42

Zo lust ik er nog wel 1. Elke moordlustige moslim ontbeert ziektebesef.

Reaaalist | 23-07-19 | 22:39

De rechter maakt het potentiële terroristen maar moeilijk: wat moet je doen om als terrorist veroordeeld te worden?

Jan Dribbel | 23-07-19 | 22:39 | 3

Erger nog: als je wens is door de politie te worden doodgeschoten en als martelaar te sterven LATEN ZE JE GEWOON LEVEN! Het is toch om nog een keer van door het lint te gaan? Toch?

De waard zijn gast | 23-07-19 | 22:54

Geef mij Freisler maar , die was er binnen 5 minuten mee klaar .

joppo0 | 23-07-19 | 22:56

Een weg blokkeren.

azijnseikerT | 23-07-19 | 23:04

Wat zijn eigenlijk die extremistische islamitische ideeën? Zijn die soms niet gebaseerd op koran, hadith en sira?

HoogToontje | 23-07-19 | 22:37

Boeiend. Aantal mensen neersteken en allah akbar roepen is geen terrorisme maar een brandbommetje gooien richting een moskee met alleen beetje schroeischade aan het grasmat levert 3 jaar Vught op wegens terrorisme.
Ik niet begrijp.

ProAsfalt | 23-07-19 | 22:36 | 1

Het ene dient de omvolking, het andere niet.

Als je het eenmaal ziet, zie je het.

HoogToontje | 23-07-19 | 22:48

Tsja, en misschien was zijn bloedsuikerspiegel op dat betreffende moment ook nog wel wat aan de lage kant.

Bena | 23-07-19 | 22:36 | 1

Je hebt het over die moslim die op Amsterdam CS mensen aanreed en toen zomaar - uit het niets- alle camera beelden weg waren?

Dr_antonickx | 23-07-19 | 23:21

Clown world. We zijn echt doorgeschoten. Omdat een psycholoog claimt dat hij onder invloed van psychose was tijdens de daad (hoe kan je dat ooit bewijzen dan?) schuiven we alle andere bewijzen die duiden op toerekeningsvatbaar maar aan de kant. Waarom weegt het oordeel van deskundologen zo zwaar? Dat is niet in balans.

Gen. Maximus | 23-07-19 | 22:35 | 1

Omdat ze er voor geleerd hebben. Dat telt in deze samenleving. Of je gelijk hebt of een sluitende redenering hebt opgetuigd is minder belangrijk. Waarom is dat zo gekomen? Welnu, dat komt als je het geloof in absoluut (kenbare) waarheden verliest. Het postmodernisme heeft ondanks dat het de werkelijkheid ontkent toch echt gevolgen in de werkelijkheid. Is dat geen mooie paradox?

HoogToontje | 23-07-19 | 22:52

Lijkt me duidelijk. Deze man moet naar de kliniek in Den Dolder en kan na 3 maanden op zijn eerste proefverlof.

JanVergoor | 23-07-19 | 22:29

Het vonnis is total niet onbegrijpelijk als je er vanuit gaat dat justitie in Nederland een agenda heeft.

down | 23-07-19 | 22:27

Bizar.

Dus de zin "In dezelfde maand werd zijn lopende naturalisatieverzoek afgewezen: "Volgens de moeder van de verdachte ging het na de afwijzing van zijn naturalisatieverzoek nog slechter met de verdachte. Hij zorgde niet goed voor zichzelf en richtte zich volledig op het geloof."

Maakt niet, dat hij nu als extremist gezien wordt en ook niet Nederland uigeflikkert wordt ?

Raar.

Ow, wacht, geen veroordeling van meer dan vier jaar, dus geen uitzettingsgrond.

Ging deze uitspraak daarom ?

Wijze uit het Oosten | 23-07-19 | 22:27 | 1

Inderdaad ja. Maar gaat dat ook op bij TBS onbepaalde tijd? Wel zeer opmerkelijk dat deze context ter sprake komt. Ik zie daarin juist zijn religieuze motivatie. Wat je zegt: Bizar.

R. Skickr | 23-07-19 | 22:44

Misschien zijn voor de veiligheid van hen en hun eventuele gezin anonieme rechters en Officieren van Justitie de oplossing. Ik kan me niet voorstellen dat ordinaire angst niet meespeelt bij dergelijke idiote vonnissen.

Maris v.d Hof5393 | 23-07-19 | 22:25 | 2

Ja idd. Bij een zware veroordeling komt dat moslimafval naar de rechtbank verhaal halen...

Dr_antonickx | 23-07-19 | 23:22

Gezien de wijze waarop ze al onder druk staan vanuit de vele criminele organisaties kan ik wel geloven dat dat nog een paar stappen enger is ja.

En toch blijft menig rechter een UvA-dader is slachtoffer-slappe-zak.

Abject | 24-07-19 | 00:12

Vrijmetselarij. De rechtbank duidt dat als 'de duivelsaanbidders', maar dat is een afleidende manoeuvre. Vrijmetselarij wijst op Joden. Fostok ging gewapend met zijn mes naar de Nieuwe Kerk van Den Haag. Ook hier gaat de duiding veel te ondoordacht. De Nieuwe Kerk is omringd door een grasveld, een voormalig kerkhof. Er is in dat hele kerkhof één grafmonument te vinden. Omdat ze zijn botjes niet meer konden traceren is het hele gebied tot graf van Baruch de Spinoza verklaard. Baruch de Spinoza is een Jood die in de ban werd gedaan door de Sefardische synagoge van Amsterdam. Dankzij Spinoza kwam het atheïsme in zwang, allereerst in conventikels die niet ver van de vrijmetselarij stonden. Kortom, twee duidelijke aanwijzingen dat Fostok beredeneerd te werk ging. Zijn duivel-gedachte is ook nog best rationeel: de Joodse orthodoxie verklaarde ook Spinoza als bezeten door de duivel (terwijl hij de shalom zelve was). Duivelaanbidderij in Fostok's ratio zou best wel eens gelijk kunnen staan met het sympathiseren met de Jood Spinoza, de filosoof die God met wis-en natuurkunde liet samenvallen. De dienstdoende psychiater heeft te weinig kennis van religie, religieus taalgebruik en religieus versluierend taalgebruik. Natuurlijk sprak Fostok niet over zijn Jodenhaat. Hij sprak over vrijmetselarij en duivelsaanbidding. Dat is standaard islamistische terminologie om hun brandende haat te verpakken.

Eeuwig..Op..Vakantie | 23-07-19 | 22:25 | 15

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 23-07-19 | 23:13: Die op zich ook weer een punt had. Maar volgens mijn beperkte kennis daarover was religie juist een creatie voor de zwakkere minderheid. Om een invulling te geven aan het lijden. Maar ik zeg nu iets waar ik niet genoeg over weet.

R. Skickr | 23-07-19 | 23:23

@R. Skickr | 23-07-19 | 23:23: Het vonnis lijkt op wat in Noorwegen met Breivik gebeurde. Ze durven of ze kúnnen Breivik en Fostok niet als onmens veroordelen. Fostok zal net als Breivik een lichtend voorbeeld worden voor de volgende drugssnuiver die opeens het licht ziet, dat wil zeggen zij zien zichzelf als licht en de niet-verlichten als donker, donker als het kwaad & duivel. Dát zit in de pijplijn en dát wordt door de rechter niet tegengehouden.

Eeuwig..Op..Vakantie | 23-07-19 | 23:45

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 23-07-19 | 23:13:
Dat is nog iets anders dan op basis van een gezochte link met Spinoza beweren dat deze daad voortkwam uit jodenhaat, zoals u doet.
Overigens zijn verschillende teksten in de Koran tegen joden én christenen gericht, als ‘volkeren van het boek’. Maar daarmee vertel ik u als groot kenner van de islam natuurlijk niets nieuws.

duh! | 24-07-19 | 00:23
▼ 12 antwoorden verborgen

Het probleem van TBS is dat het van onbepaalde duur is. Mensen met TBS die verbaal en sociaal minder sterk ontwikkeld zijn, zijn daar dan ook vaker het slachtoffer van.
Malek heeft al laten zien dat hij de psychiaters kan overtuigen en/of om de tuin kan leiden. Als dat één keer lukt, lukt dat zeker ook een tweede keer. Het is dan ook helemaal niet denkbeeldig dat hij binnen een paar jaar "genezen" wordt verklaard en weer op straat komt te staan.
Jammer dat Charles Bronson dood is.

spanarchist | 23-07-19 | 22:24 | 2

Hej,psst,die Deathwish films waren niet echt,dat weet je wel toch?

miko | 23-07-19 | 23:12

@Miko Dat doet aan de wish niks af.

knutsel_ | 23-07-19 | 23:48
-weggejorist-
TonyMontana010 | 23-07-19 | 22:21 | 1

Het onder de pet vegen doet me in de verte denken aan de, nota fucking bene, katholiek-conservatieve rakker Jose Maria Aznar (van de PP), die na Madrid 2004 treinstation Atocha bombings zonder enige aanleiding of bewijs de schuld in de schoenen van de ETA probeerde te schuiven.
.
Was geen ENKELE aanleiding voor. Islam (want tja, het waren toch echt mohammedaanse bommenleggers), moet en ZAL kost wat kost als terecht groot gevaar uit de onderbuik van de bevolking worden gevist.
Desnoods met twijfelachtige operaties door politieke artsen met een twijfelachtige politieke agenda.
Kan allemaal, tegenwoordig in verislamiseerd N-W-Europa. Zum kotsen.

chicago river | 23-07-19 | 22:18 | 1

Ja dat was wat terwijl iedereen die een beetje kennis van de eta had weet dat ze bij burgerdoelen altijd eerst waarschuwen.

miko | 23-07-19 | 23:10

Dat iemand na het doorsnijden van kelen geen straf krijgt is onbegrijpelijk. Dat een terroristisch motief wordt weggemoffeld is ronduit laf.

BozePaarseMan | 23-07-19 | 22:17

Ik wil graag minder minder minder psychotische moslims met messen. Kan iemand dat regelen?

ILF2 | 23-07-19 | 22:17 | 1

Ik ken wel iemand, maar die is al vijf jaar bezig met zichzelf te verdedigen tegen de staat omdat hij, volgens sommigen (niet volgens mij persoonlijk) een 'dikke foei' heeft gezegd...

Nemo_Tenetur | 23-07-19 | 22:44

Als dit geen reclamestunt is voor gekozen rechters, dan begrijp ik mijn eigen volk ook niet meer.

Statler en Waldorf | 23-07-19 | 22:16

Ja, dan is het staan in een zaaltje waar de aanwezigen minder minder minder roepen veel erger natuurlijk. Zo'n misdrijf dient jarenlang vervolgd te worden.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 22:13

Het leest een beetje als een film zoals 'the usual suspects' waarbij Malek over een paar maanden de kliniek uit wandeld, en in plaats dat hij ineens recht begint te lopen, zijn pillen wegflikkerd, en met een zelfvoldane psychopathische blik terug de maatschappij in wandelt... In de aftiteling; "Deze film werd mede mogelijk gemaakt door uw overheid. Uw overheid, gaat u maar gerust slapen, wij waken over u!"

Nemo_Tenetur | 23-07-19 | 22:11 | 1

Op het moment dat ie buiten staat, krijgt hij of een "visioen" van allaaa (psychose), of komt de islamitisch haat Pino weer overvliegen (psychose). Maar misschien gaat de zachte aanpak nu wel een keertje werken, laten we dan gewoon blijven proberen. Net Sesamstraat dus in dit land.

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:13

Snij je drie mensen de hals door dan is het een "foutje bedankt". Gooi je een fles met brandbare stof op een grasveld bij een moskee dan hadden ineens er wel mensen om kunnen komen en krijg je drie jaar cel. Rechtspraak is ziek, maar dat wisten we al.

Mart6037 | 23-07-19 | 22:11 | 1

Letterlijk "foutje bedankt": de man bedankte de rechter met een welgemeend "shokran".

R. Skickr | 23-07-19 | 22:48

Alle terroristen zijn verward maar niet alle verwarde mensen zijn terrorist. En daarmee is terrorisme in Nederland op papier weg gedefinieerd. In Nederland lopen alleen maar verwarde en psychotische daders rond. Daarbij zijn de daders natuurlijk ook maar slachtoffer van de omstandigheden.

therealbraindump | 23-07-19 | 22:10

Op deze manier maken ze de moslims nog gekker, want geen martelaar. Wacht, dit is dus de bedoeling... ach kost wat onschuldige slachtoffers maar dan heb je een fijne homeopathische vermenging.

Bill Cosby | 23-07-19 | 22:10 | 1

Christelijke vergelding is venijnig.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 22:12

Stormageddon | 23-07-19 | 22:00 | reageer
Hij heeft TBS met dwangverpleging gekregen voor onbepaalde tijd. Of dat een levenslang verhaal is, hangt af van de dames en heren van de instelling(en) waar hij verblijft. Maar of we daar nog op kunnen vertrouwen........

kotelet | 23-07-19 | 22:09 | 1

Onbepaalde tijd = 6 maanden. Max.
Pillen erin, receptje mee. Genezen.
Want: geen strafblad. Geen inzage in dossier wegens AVG en “privacy”, dus de behandelaars hebben geen idee wie meneer is, wat hij heeft gedaan (en het interesseert ze ook geen zak), dus die wandelt over een half jaartje weer gewoon over de Hoefkade en het Hobbemaplein.

Stormageddon | 23-07-19 | 23:16

interessant dat na de steekpartij niets meer van een psychose geobserveerd is

wolfje21 | 23-07-19 | 22:08

Het hele verhaal gelezen en denk bij mijzelf.......... ben ik verrast,geschokt?
Niet echt,gaat al jaren zo toch?
Recht wordt al lang niet meer gesproken,er wordt steeds meer aan de daders gedacht dan aan de slachtoffers.
Maar ja,de cijfers he,die gaan wel lekker.

ditotje | 23-07-19 | 22:08

Wat er beschreven wordt lijkt erg sterk op die """verwarde man""" Güzmen Tanis die in Utrecht in de tram verward raakte. Zelfde soort psychose. Een blanke man bij mij in de straat gooide ook zijn huisraad uit het raam en zette alles onder water. Typisch voor een psychose. Maar het verschil tussen de blanke psychoot en die twee anderen is de islam. Hadden ze de leer van Jezus of van het Vliegende Spaghettimonster gevolgd dan was de kans veel kleiner geweest dat ze waren gaan moorden uit naam van Allah. De islam is duidelijk: de kufar is onrein en de kufarkop moet eraf. De stelling dat de aanslag niets met de islam te maken heeft, is een grote valse leugen, bedoeld om de feiten te verhullen. Je hoeft geen psychiater te zijn om dat in te zien. Alweer dezelfde vraag: wie liegt het volk voor, wat is precies het doel van deze leugen, en waarom komt dezelfde leugen in alle Westerse landen voor. Kalergie of Soros zijn voor de hand liggende verklaringen, maar volgens mij is er iets veel groters aan de gang. Wat precies? Ik heb geen idee. Buitenaardsen misschien, al willen die volgens mij liever niets met ons te maken hebben,

Nivelleermarionet | 23-07-19 | 22:08 | 4

Wie liegt het volk voor, vraag je je af... wat dacht je van Rutte als eerst-verantwoordelijke in ons land?

Keyboardspeler | 23-07-19 | 22:13

Welnee.... Dit is Politieke Correctheid 'at its finest'... Puur doorgeslagen welvaart...

Nemo_Tenetur | 23-07-19 | 22:25

Een OV chipkaart gebruiken kan voor sommige onderontwikkelden frustrerend zijn. En die buitenaardsen... als er ook maar 1 geflipte mossel een alien opblaast, heb je helemaal gezeik van intergalactische proporties. Ze kijken wel uit...

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:08
▼ 1 antwoord verborgen

Punt ëën is om in NL zo weinig mogelijk terroristische aanslagen te hebben, dat is een prioriteit bij de overheid en instanties. De integratie zal en moet lukken.
Punt twee, is het wel een terroristische aanslag als de dader dat aangeeft en bekent. Hier is een probleem dat het in een enkel geval niet altijd lukt om te integreren.
Punt drie is het heel zeker een terroristische aanslag als de dader aangeeft gehandeld te hebben naar aanleiding van uitspraken van Geert Wilders. Dat is politiek gezien een pluspuntje.

Daarnaast zijn lage bloedsuiker spiegels, psychoses, ontslag, scheiding, drugsgebruik, verkrachting, huisontruiming etc. geen breuk van het dunne scheidslijntje tussen gematigd en radicaliserend moslim zijn.

Er staat ons nog veel te wachten.

Slaap zacht.

Terugkruizen | 23-07-19 | 22:08

666 rechtspraak... Identity Politics pur sang

Roger Gene II | 23-07-19 | 22:07

"Lees: Als hij in de tbs-kliniek weer netjes zijn antipsychotica slikt, staat ie alsnog over een jaar weer met proefverlof in de Den Dolderse bossen."

Dit is een onderschatting. Als hij in de TBS kliniek net zoals in het Pieter Baan Centrum nogmaals erin slaagt academici met dezelfde opleiding nogmaals om de tuin te leiden, dan staat hij zo weer buiten. Aangezien de kaarten hetzelfde geschud zijn, verwacht ik dezelfde uitslag. Een andere uitslag verwachten zou volgens Albert Einstein idioot zijn.

Feynman | 23-07-19 | 22:05

Valt dan nog mee van deze rechter dat hij niet ook de diagnose stelt dat Malek een te lage bloedsuiker spiegel had en daarom tijdelijk ontoerekeningsvatbaar was. Maar als hij zijn pilletjes op tijd neemt geen enkel gevaar voor de samenleving vormt.

Beroep = Boerenlul | 23-07-19 | 22:05

Alahoe-akbar is Arabirisch voor 'Alles naar de klote!!!1!'. Niks religieus aan.

happen_maar | 23-07-19 | 22:03 | 1

Gvd. Hebben ze me jaren voor het lapje gehouden. U hebt volkomen gelijk. Zag laatst een huis gebombardeerd worden en alle omstanders waren het eens: Alles naar de klote!

Petrus Poortwachter | 24-07-19 | 07:59

Het is een smal pad waar we oplopen. Het zou makkelijker zijn om te zeggen " hé een Moslim kijkt uit". Wat an sich vaak wel nodig is. Maar dat is niet wie wij zijn en tot waar we gekomen zijn. Het smalle pad wat we belopen wordt misbruikt, geschopt en geslagen ,maar toch zal het overwinnen. We beoordelen mensen als mensen, niet als gelovige, jager, accountant of blogjes schrijvert. En zo groeien we door. En daar zal geen extreme islam gekkie wat aan veranderen. 100en miljoen democratie lovers in Europa (en de EU), en maar een klein groepje fanatici (Bij de Islam, de eu en aan de extreem linkse en rechtse kant). Wat meer zelfvertrouwen menseh!

kram_de_bam | 23-07-19 | 22:03 | 5

Ha! De Romeinen waren ooit ook met heel veel. Tot een dag, en daarna niet meer... Evolutie is het overleving en recht van de sterkste, en duidelijk begint te worden dat we die pot aan het verliezen zijn met al die halfzachte flapdrollen om ons heen...

Nemo_Tenetur | 23-07-19 | 23:00

Berbaar ben jij het ?

sprietatoom | 23-07-19 | 23:31

"En Acar vroeg aan dr boom: Boom, staat er een moslim achter u? En de boom antwoordde "Ja, ooh vrome Zoon van Lord Cucumber. Achter mij schuilt een moslim, verlos hem" en aldus geschiedde en de Toorn van Lord Cucumber daalde op hem neder..

Dan ben je toch knetter, als je zoiets gelooft?

Acar_ketimun | 24-07-19 | 00:04
▼ 2 antwoorden verborgen

... geen verband met een terroristische groepering ...

Omdat zijn daden niet in verband staan met een terrorische groep mag het? Met andere woorden, terrorisme in je uppie is helemaal prima, maar je mag het niet samen doen?!?

Feynman | 23-07-19 | 22:02 | 1

Maar als schizofreen ben je nooit alleen...

Nemo_Tenetur | 23-07-19 | 23:02

Uitspraak: -"Het betreft een uitgebreid paranoïde waansysteem, achtervolgingstype, waarvan de kern is dat hij in de gaten gehouden, belaagd en bestuurd (geleid) wordt door een geheime groep/machtige organisatie."-
.
Ja hallo, heb ook regelmatig dat ik en de mijnen in de gaten gehouden, belaagd en bestuurd wordt door een ongrijpbare organisatie (zie ook wel: Puinhopen van Paars, Partijkartel, met tentakels in het OM, EU, Sargentini, RGWassink, massa-immigratie).
.
Maar ik heb daar mijn alu-hoed voor, die ik in drie aparte alu-onderdelen tot jokervorm heb gevouwen, en loop ik soms met een slagersmes willekeurige mensen op straat te snijden?
.
Nee ik loop niet met een slagersmes willekeurige mensen te snijden want ik kom uit een gezond gezin met een gezonde cultuur.
En niet uit een achterlijk gezin uit een achterlijke, dogmatische cultuur.
/*KLOK!*

chicago river | 23-07-19 | 22:02
-weggejorist-
franck7020 | 23-07-19 | 22:02

Antwoord op laatste vraag: zij zijn gek, wij niet.

swassannuf | 23-07-19 | 22:01

Hoho, dit mag dan wel een terrorist zijn. Maar hij is ook moslim dus is hij wel zeker onschuldig.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 22:00

Is er ook nog oog voor de slachtoffers hier?. Bij deze daden vallen ook slachtoffers heeft hier iemand empathie voor. Risico van diversiteit.

foxhunter | 23-07-19 | 22:00 | 1

foxhunter | 23-07-19 | 22:00 |

Nein.

Al jaren niet. Moet ik voorbeelden noemen ? Ik denk het niet.

Rammstein | 23-07-19 | 23:50

Mag ik deze overslaan? De combinatie rechtspraak en islam trek ik op dit moment even niet.
‘T zal de warmte zijn.

Ruimedenker | 23-07-19 | 22:00 | 1

De rechters sporen niet. Al jaren.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 22:02

Nou ja, ook bij die Utrechtse tramschutter Gokmen Tanis werd aanvankelijk geprobeerd het islamitische terrorisme motief te ontkennen. Hij zou zijn voormalige vriendin achternazitten of zoiets herinner ik me. Maar in de betreffende tram was die hele voormalige vriendin nergens te bekennen.

Tsja, dan gaat het toch al snel richting islamitisch terrorisme. En daar is de politiek volgens mij niet blij mee. Want dan is eea toe te schrijven aan een achterlijke cultuur en religie, en daar zou de politiek eigenlijk iets mee moeten, maar daar wil de politiek helemaal niks mee.

Dus zo'n Malek F ontoerekeningsvatbaar verklaren - hij beweert namelijk opdrachten te hebben aangenomen van een "grote vogel" - komt echt veel beter uit. Dan kan deze psychiatrische patiënt een behandeltraject in; verder niks aan de hand, mensen, doorlopen, er zijn ook wel eens autochtone Nederlanders die volledig "gaga" gaan.

Mij persoonlijk maakt het geloof ik weinig uit: drie mensen de keel proberen door te snijden vanwege Allah U Akbar, of vanwege een grote vogel. Ik wil dat dit soort figuren het land uitgetrapt worden, voorgoed. Ze horen hier niet, het zijn geen Nederlanders, ook al hebben ze een verblijfsvergunning, of zelfs een Nederlands paspoort. Het zijn enge aliens die je eruit moet trappen. Mijn land, ik bedoel MIJN land, wil ik niet delen met deze lowlifes.

Dr_Johnson | 23-07-19 | 21:58

Ik herinner mij nog een aanslag van een moslim tijdens de ramadan op het stationsplein in Amsterdam die ook niks met de islam te maken had. Het lijken wel instructies van boven af dat islamitische aanslagen altijd onder het tapijt geveegd moeten worden om te voorkomen dat de ene bevolkingsgroep zich tegen de andere keert.

Osdorpertje | 23-07-19 | 21:58 | 1

Net als bij de oosterburen. Ontkennen en boodschappers verketteren. Al zijn het hele dorpen.

Deflatiemonster | 23-07-19 | 22:12

We MOGEN gewoon geen islamitische aanslag hebben van het linkse befgilde, want dat zou het falen van de multikul aantonen. Gaat u maar slapen mensen, er is niets aan de hand in de Soosjalistiese OnHeilstaat der NEE-DDRlanden, wingewest van de EU-SSR.

Tapu | 23-07-19 | 21:58

Bang voor duivels? U mag blijkbaar moorden.
Bang voor islam? U heeft een fobie.

Feynman | 23-07-19 | 21:57

Onbegrijpbaar vonnis? Neen hoor, in Frankrijk gaan ze hetzelfde excuus gebruiken : m.hln.be/nieuws/buitenland/hij-folter...
Weed gebruiken volstaat nu blijkbaar om ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden. Blijkbaar zijn er vanop Europees niveau orders uitgeschreven om het bij Islam terreur over deze boeg te gooien want toeval vind ik dit niet.

nog-eenbelg | 23-07-19 | 21:57

Kort gezegd: islam = psychotisch. Verder alles wat Bert zegt. Het is een gevaarlijk precedent, dit vonnis, helemaal als het OM niet in hoger beroep gaat. Dan is het niet alleen een één-tweetje van rechtbank en OM, maar dan kan je dus in de toekomst zonder vervolging terreur plegen. (Als je maar geen pamflet achterlaat.)
Da’s een fijne boodschap voor de idealistische uitreizigers die we weer gaan ophalen, met het in Syrië verwekte, geboren en geïndoctrineerde kroost. Vrij spel.

Stormageddon | 23-07-19 | 21:55 | 1

Als je het andersom bekijkt zouden alle moslims bij voorbaat anti-psychotica moeten slikken, vanwege de niet-bestaande god in hun hoofd. En als ze dat niet doen krijgen ze gewoon geen straf bij een aanslag.

knutsel_ | 23-07-19 | 22:04

Dus voor de duidelijkheid: de islam veroorzaakt psychoses en alle moslims verdienen TBS? met fraude word je 10 keer zwaarder bestraft.....

fysit | 23-07-19 | 21:54 | 2

Deze man wordt dus helemaal niet bestraft, hij wordt ontslagen van rechtsvervolging, hij krijgt alleen TBS met dwangverpleging. Dat betekent een maandje observatie, volgestouwd met pillen en dan mag meneer over een half jaartje “genezen” weer naar huis. En dat was het dan.
Shukran, meneer. Shukran.

Stormageddon | 23-07-19 | 22:00

Stel je voor dat we z`n maatjes afschrikken,
door het uitdelen van forse straffen...

wiener mit pommes | 23-07-19 | 21:53

De rechtbank is gek, doet gewoon zijn werk maar is gek, compleet van de pot gerukt.
Meneer Malek Fostok is waarschijnlijk ook wel een beetje gek maar probeert hoofd en romp te scheiden van willekeurige voorbijgangers daarbij geïnspireerd door zijn geloof, de Islam en zou daar voor gestraft moeten worden.

Zwizalletju | 23-07-19 | 21:52

Wat mij opvalt is de vraag die aan de verdachte wordt gesteld, heeft u uit terroristische motieven amok gepleegd? natuurlijk niet, klaar, de rechtbank weet genoeg. Deze zielige Syriër gaan we niet nog een keer straffen.
Een onvoorstelbare club kwaadaardige naïevelingen bij de rechtbank, de nabestaanden grof in de bek spugend.

lanexx | 23-07-19 | 21:52 | 4

@botbot, wat een gelul. Overduidelijk feiten ontkennen heeft niets te maken met “aan de wet houden”

Kwelbeller | 23-07-19 | 22:21

@botbot | 23-07-19 | 23:27:
De Rechter interpreteert de wet toch, kan dus ook een andere afweging maken.

lanexx | 24-07-19 | 08:33
▼ 1 antwoord verborgen

De rechters negeren de religieuze kant. Heel erg goed. We beoordelen mensen als mensen.. Houden geen rekening met de hobby.

kram_de_bam | 23-07-19 | 21:50 | 3

En als de hobby pistoolschieten is en iemand schiet een ander dood met zijn eigen hobbywapen?

Van Rossem | 23-07-19 | 21:54

@Van Rossem | 23-07-19 | 21:54: Wapens dan maar verbieden, en vishengels dan ook maar?

kram_de_bam | 23-07-19 | 21:55

Imbeciliteit is kennelijk het belangrijkste selectie-criterium om rechter te worden.
Laat ik het één keer duidelijk uitleggen:
Een niet-gelovige bidt niet nauwelijks. Die bidt nooit.
Een niet-gelovige hoeft niet te kiezen tussen Allah of de duivel. Die hoeft alleen maar heel hard te lachen.

obominotie | 23-07-19 | 21:50

Nou ja, we lezen het na zijn "behandeling" wel in de krant.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 21:49 | 2

Aub niet in de Mesdag.

knutsel_ | 23-07-19 | 21:59

Het is allemaal niet aan ons knutsel. Wij zijn slechts figuranten in dit experiment.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 22:01

Elke booslim die een aanslag pleegt is gestoord. Dus? Komen ze dan allemaal weg met n jaartje in een kliniek, met proefverlof, en gratis n natje en n droogje? Wat een domme redenatie van die rechtbank.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 21:47

Wordt steeds genanter hoe de Westerse rechtspraak recht spreekt vanuit het gezichtspunt van de dader in plaats vanuit de specifieke slachtoffers of de maatschappij. Bizar.

SamV | 23-07-19 | 21:47 | 1

Rechters zien de samenleving vooral als een proeftuin voor hun walgelijke experimentjes.

obominotie | 23-07-19 | 21:51

Knettergek maar geheel volgens allahs wil. Mooi toch want islam is vrede, vrede en nog eens vrede

Eddy67 | 23-07-19 | 21:47

Alleen al het feit dat hij herhaalde malen heeft gezegd dat hij het op 'ongelovigen' heeft voorzien is al een bewijs dat zijn aanvallen niet uitsluitend psychotisch gestuurd waren maar islamitisch-terroristisch. Want als het uitsluitend psychotisch gestuurd was heb je het voorzien op draken, blauwe mannetjes en andere hallucinaties.
De rechterlijke macht in dit land is het deugend verlengstuk van de liberaal progressieve politiek geworden - volstrekt corrupt dus!

Aristotalloss | 23-07-19 | 21:47 | 1

Wanneer de rechterlijke macht geen duidelijk signaal geeft,dit soort vergrijpen zeer zwaar te straffen,is dat de ondergang van onze,in eeuwen opgebouwde tolerante samenleving.

De Profundus | 23-07-19 | 22:40

Sudden Jihad Syndrome meets Jihad Denial Syndrome.
De rechters begrijpen niet waar ze mee te maken hebben en willen het ook niet weten.

tipo | 23-07-19 | 21:46 | 1

De rechters hadden deze volstrekt onbegrijpelijke uitspraak nooit kunnen doen als ze een aantal jaren geleden al een schop onder hun kont gekregen zouden hebben. De PVV pleit al jaren voor het periodiek wel of niet verlengen van de aanstelling van rechters op basis van hun trackrecord. Een uitspraak die aan niemand uitgelegd kan worden zou moeten betekenen dat ze voor de rest van hun leven uitgesloten worden van de uitvoering van het beroep van rechter. Weg met deze D'66-freaks die bewezen hebben niet te beschikken over enig gevoel voor wat er leeft in de samenleving.

Wladimir 1928 | 24-07-19 | 00:29

We zij gek. Nu lees ik het boek van Machteld Zee ‘ Heilige identiteiten Op weg naar een shariastaat’.
Het proces is alleen te keren, wanneer het grootste deel van de EU bevolking ophoudt met wegkijken.
Maar dat proces, is misschien nu in gang gezet door het feest van afgelopen weekend en ook deze zaak.
Ik ben blij, dat de nieuwe artsen zonder grenzen actie door de milieuwetgeving stop gezet kan worden. Nederland is Vol. CO2, stikstof.

Moestuinier | 23-07-19 | 21:46 | 2

Goed boek, aanrader, maar in mijn familie willen ze het niet lezen, op 1 lid na (zelf al gelezen).

Jan, Leiden | 23-07-19 | 21:49

@Jan, Leiden | 23-07-19 | 21:49: ik probeer het niet eens in mijn familie. Allemaal wegkijkers.

Moestuinier | 23-07-19 | 23:27

Het is een fraai staaltje poldergerommel: "de verdachte telt niet mee als radicale moslims, maar krijgt toch voor onbepaalde tijd TBS opgelegd." Verder kun je half IS wel als 'niet radicaal' gaan bestempelen op deze manier. Want hel.... Wat zaten die lui daar in Syrië aan de Pep!

kotelet | 23-07-19 | 21:44 | 1

Al je zonden worden je vergeven als je tijdens de jihad sterft, dus vooral blowende, drinkende, stelende, dealende jongemannen met islamitische ouders gaan voor dat vrijkaartje naar de hemel. Katholieken regelen dit met biechten. Scheelt een hoop bloed.

tipo | 23-07-19 | 21:50

Van alle rechterlijke uitspraken is dit toch wel de meest verbijsterende van de laatste jaren.

R. Skickr | 23-07-19 | 21:44

Ik begrijp de opwinding over dit vonnis. Het zou ook best kunnen dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. Maar aan de andere kant, als jullie dit schrijven: "Dat hij zelfs geen strafbaar feit zou hebben gepleegd" betekent dat er niemand op de redactie is die iets over materieel strafrecht heeft gelezen.
Is er onder de reaguurders misschien iemand die als ' senior legal correspondant' kan optreden?
Leestip: www.bol.com/nl/f/studieboek-materieel...

theo-is-dood | 23-07-19 | 21:44 | 2

Wettelijke schulduitsluitingsgronden[bewerken]
We onderscheiden binnen het Nederlandse strafrecht vier wettelijke schulduitsluitingsgronden, namelijk:

Ontoerekenbaarheid: 'Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend.' art. 39 Sr.
Psychisch Overmacht: 'Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.' art. 40 Sr.
Noodweerexces: 'Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.' art. 41 lid 2 Sr.
Onbevoegd ambtelijk bevel: 'Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen.' art. 43 lid 2 Sr.
Bron: wiki

theo-is-dood | 23-07-19 | 21:47

Mierenneuken heet dit. Natuurlijk heeft hij een strafbaar feit gepleegd maar concludeert de rechtbank dat hij geen strafbare dader is. Dat is ook waar Van Rossem tegen ageert.

SamV | 23-07-19 | 21:54

"Wát moet je nog doen in dit land om veroordeeld te worden voor een bloedbad?"

Denk dan maar aan orde van grote van Bataclan, Epdo of zo. Anders blijft het verward, ontoekeningsvatbaar, psychose, alleen TBS en nooit uit naam van de Islam etc. etc. Kwaadwillenden met de radicale levensovertuiging kunnen doen en laten wat ze willen en de autochtone Nederlanders of argeloze Israëlische toerist lijken nu al vogelvrij, zo lijkt het.

Jan, Leiden | 23-07-19 | 21:43 | 4

Blank zijn?

Petrus Poortwachter | 23-07-19 | 22:25

Gooi een brandbommetje op het gras voor de moskee en je krijgt vier jaar

witwas | 23-07-19 | 22:42

@Petrus Poortwachter | 23-07-19 | 22:25: Juist. Blank zijn, dan krijg je waarschijnlijk wel een zware straf. Tenzij je een politiek figuur vermoord welke een andere mening heeft dan de rechters in Nederland. In dat gevalmag je ook wat eerder naar huis.

BLR | 24-07-19 | 07:40
▼ 1 antwoord verborgen

Ja en hoeveel van dit soort (al dan niet) gestoorde geesten loopt er nog rond in Nederland, meegekomen met de met welkomstliederen ingehaalde migratiestroom?

Zenzeo | 23-07-19 | 21:43 | 1

In potentie heel veel, als ze falen in onze maatschappij kunnen ze zomaar ineens zich fanatiek bekeren tot de islam en doorslaan. Door hun falen te projecteren op die ongelovigen is alles gerechtvaardigd, ook het doden van deze ongelovigen.

sprietatoom | 23-07-19 | 22:44

Klinkt als iemand die klaargestoomd wordt om binnenkort Wilders neer te knallen.

Reagurend_Nijlpaard | 23-07-19 | 21:40 | 3

Neenee, eerder is ie een afleidingsmaneuvre. De échte killer zou, als het een vooropgezet plan zou zijn, liefst een roomblanke volkert II moeten zijn zodat de mossels gevrijwaard blijven. Het domste zou zijn om Geert om te leggen middels een reliwaanzinnige ploflim. Dan zijn de rapen pas écht gaar, Geert de martelaar en de mossels in 1 klap demonen. Nope, als ik bij die klup zou zitten zou ik dát dus niet doen.

elfenstein | 23-07-19 | 21:48

@elfenstein | 23-07-19 | 21:48: Volkert 1 kan ook hoor, die loopt alweer een paar jaar vrij rond, acht die gestoorde gek er zomaar toe in staat.

Keyboardspeler | 23-07-19 | 22:09

Welnee. Greet vormt voor niemand een probleem of bedreiging. Daar is ie veel te onbeduidend voor. Dat snappen die mafklappers zelf ook nog wel.

Shareholder II | 23-07-19 | 22:36

wel mooie uitnodiging voor toekomstige jihadgekkies. verklaren dat je gek bent en komt er wellicht goed van af.

Schepvogel | 23-07-19 | 21:39 | 2

De rechters verklaren je wel voor gek. En zij kunnen het weten.

Schuldenbrau | 23-07-19 | 21:46

Khalid K. pakt momenteel zijn koffertje in en is op weg naar zijn stulpje

miko | 23-07-19 | 22:59

Een psycholoog beslist dus waar de scheidslijn ligt tussen waanzin en godsdienst waanzin. Waanzinnig. Is er wel een verschil?

R. Skickr | 23-07-19 | 21:39

Dus als je blowt en zuipt mag je iemand de hals doorsnijden? Weten we dat ook weer.

postmodernismisdead | 23-07-19 | 21:39 | 2

Juist, dat is er een om te onthouden.

ebonk | 23-07-19 | 22:20

*plop*

knutsel_ | 23-07-19 | 22:22

*levenslang

Gezwel | 23-07-19 | 21:39 | 2

Ja, voor de slachtoffers.

ebonk | 23-07-19 | 22:21

Helaas wensdenkerij. Het is zinloos om te hopen op levenslang TBS. Dat hij ontoerekeningsvatbaar verklaard is ten tijde van het uitvoeren van zijn terreuraanslag betekent niet dat hij de rest van zijn leven ontoerekeningsvatbaar verklaard zal blijven. Nadat hij een tijdje toneel gespeeld heeft en nadat hij spijt betuigd heeft en nadat hij de islam heeft afgezworen en varkensvlees bestelt gaat hij gewoon genezen (van de islam) verklaard worden en opnieuw op de samenleving losgelaten worden. Alleen echt levenslang, zonder kans op gratie, kan de samenleving beschermen tegen Malek Fostok.

Wladimir 1928 | 24-07-19 | 00:19

Bizar, het enige dat ik hoop is dat de TBS met dwangverpleging uiteindelijk blijkt te zijn en deze gek never nooit gen stap meer in de samenleving gaat zetten.

Gezwel | 23-07-19 | 21:38 | 1

Gaat gewoon naar Den Dolder, en mag over enkele weken op onbegelijd verlof.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 21:53

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl