Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

AIVD jaarverslag: radicalisering bij naschoolse lessen Arabisch en islam

Is-ie weer! Het boekenweekgeschenk uit de parallelle samenleving. 

Samenvatting: alles is heel erg en het hele palet wordt afgevinkt. Russen, Chinezen, Antifa, Erkenbrand en jeweetwel. Die laatsgenoemde duikt nu trouwens ook geheel tegen verwachting ook op in de naschoolse opvang. 

"De AIVD constateert dat radicaalislamitische aanjagers zich sterk weten te positioneren binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims. Hierbij kan gedacht worden aan naschoolse lessen in Arabisch en de islam. (...) Deze onderwijsinitiatieven lijken op het eerste oog laagdrempelig en onschuldig. Wij zijn echter van mening dat kinderen en jongvolwassenen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving en mogelijk belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij. Dit wordt veroorzaakt door de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers. Op de lange termijn kan dit de sociale cohesie onder druk zetten en daarmee de democratische rechtsorde ondergraven."

Nou, daar zit weer geen woord Arabisch tussen. Maar niet vergeten dat extreemrechts even erg is hè.

"Voor bepaalde rechts-extremisten staat immigratie nog altijd gelijk aan islamisering. Immigratie en islamisering leveren in hun ogen een gevaar op voor de Nederlandse identiteit. Het voelt voor deze rechts-extremisten alsof de overheid de Nederlandse cultuur in de uitverkoop doet door vluchtelingen uit islamitische landen toe te laten.  (...) Het anti-islamstandpunt kent binnen het extremisme veel supporters, waarbij het steeds minder exclusief mannen zijn zoals voorheen. Ook trekt het anti-overheidssentiment dat binnen deze groep heerst sympathisanten aan die geen historie hebben met het rechts-extremisme. Zij koesteren eveneens wantrouwen tegen de (Europese) politiek en soms ook tegen de wetenschap en (massa-) media."

Nu voelt u zich natuurlijk aangesproken en staat de oven al te loeien voor die aanstaande tegel, maar "Het behoeft geen betoog dat de AIVD kritiek op de islam, immigratie of de overheid op zichzelf niet als een vorm van rechts-extremisme beschouwt. Dit valt immers onder de vrijheid van meningsuiting. Wij beoordelen dergelijke uitingen als extremistisch als deze overgaan in haatzaaien, intimidatie en bedreigingen."

Maar goed, overheid waakt enz. Dus niks aan de hand verder.

Reaguursels

Inloggen

Begrijp ik nu goed dat de AIVD waarschuwt voor vredesonderwijs?..... tttsssssh
Weet u trouwens wie erg voor naschoolse opvang en onderricht in de moskee was,
Marcouch ex-kamerlid voor de PVDA en thans burgemeester in Arnhem en naar ik meen had ie ook banden met een door Koeweit gefinancierde vredespost in het Amsterdamse, zal nog eens bij Carel Brendel gaan kijken, die heeft er vast over bericht.

bwanabanjo | 03-04-19 | 12:04

Oud nieuws. Speelt al zeker 20 jaar in Indische buurt 020.

Lex Trumbauer | 03-04-19 | 11:07

Het woord - samenleving moeten we niet meer gebruiken. Het is te a-sociaal van ons om anderen die niet met ons willen samenleven, binnen dit woord toch op te sluiten en hen daarmee te dwingen samen met ons te leven. De maatschappij is klinische, minder menselijk. Al is een maatschap een groep mensen die samenwerken en stuiten we daarmee de mensen die niet willen of kunnen werken voor het hoofd. Mijn voorstel: we houden het bij samenleving, dat is een inclusief en menselijk woord. En wie niet mee wil doen in dit (prachtige) land, door zichzelf bewust te separeren, is af. Eigenlijk net als bij je thuis. Iedereen is welkom maar als je de boel verpest of traineert ben je niet meer welkom.

Willem_Oltmans | 03-04-19 | 10:47

Pas was er iemand op TV iemand die het had over"de grote leugen" en daarmee bedoelde hij de tedere gevoelens waarmee al onze politici de multiculturele samenleving hebben omarmd en waarmee ze nog steeds, tegen beter weten in, te pas en te onpas colporteren. Jan met de Pet weet wel beter: we hebben een heel omvangrijk, miljarden kostend veiligheidsapparaat in het leven moeten roepen om te zorgen dat er geen al te grote aanslagen plaats vinden. Mobiele groepen zijn gedwongen om gewapend in de grote steden aanwezig te zijn om eventuele aanslagen de kop in te drukken. De kleintjes (den Haag, Utrecht) nemen we maar voor lief, want tegen op hol geslagen gekken kunnen we toch niets doen, behalve dan onszelf bewapenen. Verder kost de multiculturele samenleving ons jaarlijks miljarden aan extra-taallessen, extra-huursubsidies, extra criminaliteitsbestrijding en nog veel meer. M.i. zijn vermoedelijk alle aardgasbaten van de laatste 20 jaar opgegaan aan de m.c. samenleving. Nu is er een nieuwe generatie moslims, want daar gaat het om, aan het opstaan die niet langer de hand wenst op te houden, maar aan de kassa wenst te zitten, zonder dat daar enige tegenprestatie aan vast zit. Een exponent daarvan is het Haga-lyceum; op onze kosten onze samenleving ondermijnen en nog een grote bek hebben ook, maar het is veel uitgebreider dan dat; de stroming is veel groter dan wij denken en wordt bovendien nog ondersteund door het dommere- maar vooral ook bangere deel van de Nederlandse samenleving, dat denkt: "het waait wel over". Nou het waait niet over. We gaan hier nog veel meer ellende mee krijgen en ik ben vooral bang dat we er te laat achter zullen komen, dat een op deze manier opgebouwde samenleving, geen samenleving is.

oliebolletje123 | 03-04-19 | 10:09 | 3

U bent er al achter; ik ook en velen met ons. Sommigen willen er uit alle macht niet achter komen. Ik denk dat heel veel mensen zich geen rekenschap geven van alle extra kosten die de multiculturele samenleving heeft veroorzaakt. En dan praat je alleen over geld. In mijn ogen zijn de niet-materiële kosten (het verdwijnen van de samenhang uit de samenleving) eigenlijk nog erger. Dat laatste is in zekere zin het einde van je land.

JvanDeventer | 03-04-19 | 10:32

Daar zeg je wat: SAMENLEVING.

Dat betekent volgens mij dat je SAMEN en MET elkaar leeft. Dus geven en nemen. Wederzijds respect. Acceptatie. Er zijn genoeg moslims die dit echt oprecht proberen. Maar ook genoeg die dit niet willen, kunnen en/of doen.

Zoals (s)links altijd zegt: “we mogen ze niet allemaal over één kam scheren”. Laten we daarom dus niet doen of elke moslim alleen maar goede bedoelingen heeft. Het kwade deel moet aangepakt worden om het goede deel niet eronder te laten leiden. Maar dan moet dat goede deel dit ook onder ogen zien en afstand nemen van dat kwade deel. En dat is inderdaad moeilijk, als je onderdeel bent van een cultuur die schaamte en eer hoog in het vaandel heeft staan. Dat goede deel moet zich beseffen dat het niet zo is dat zij worden aangepakt, maar het kwade deel.

Pas dan kunnen we spreken van een echte SAMENleving.

DankeSchon | 03-04-19 | 10:37

@JvanDeventer | 03-04-19 | 10:32: ik kan uw reactie enkel onderschrijven; de niet-materiële kosten zijn nog veel hoger, maar zijn voor de huidige generatie niet te kwantificeren. Ze zijn er niet mee opgegroeid. Ik denk met weemoed terug aan het Nederland van mijn jeugd, waar kwaad kwaad was en het niet op alle mogelijke manieren werd goedgepraat en verhuld.

oliebolletje123 | 03-04-19 | 11:24

Bestaat er een harde definitie van 'haatzaaien'. Als er telkens benadrukt wordt dat de islam vrouwen, andersgelovigen en atheïsten als zeer minderwaardig ziet en homo vijandig is, is dat haatzaaien? Of zit het in de herhaling? Mag de islam continue onverdraagzame boodschap uitdragen maar mag er niet continue tegen deze onverdraagzaamheid gestreden worden? Want ik heb een enorme afkeer van de boodschap van de islam.

kortebroek | 03-04-19 | 09:57 | 1

Haatzaaien is alleen als het niet beschreven is in een boek dat als heilig wordt gezien. En dan moet dat boek ook ten grondslag liggen aan een geaccepteerde religie.

DankeSchon | 03-04-19 | 10:39

Als je aan mensen uitlegt dat je fvd hebt gestemd, onder andere voor je zorgen omtrent de opkomst van de radicale islam, kijken mensen je ongelovig en meewarig aan.

Het gros van de mensen heeft totaal niet door wat een potentieel gevaar dat vormt voor onze vrijheid, veiligheid en welvaart. Het is echt iets van de laatste decennia om totaal blind te zijn voor het invasieve karakter van de islam.

Bvdb | 03-04-19 | 09:37 | 1

Dat komt doordat te veel mensen het NPO-journaal nog steeds beschouwen als een betrouwbare nieuwsbron! Net als de rest van de MSM.

Rationa | 03-04-19 | 13:01

Het lijkt wel de beste 1 aprilgrap van het jaar van de AIVD, zullen ze bij HAGA zeggen, terwijl ze Joram van Klaveren tot directeur hebben benoemd, de grote verbinder.

IndoFortuyn | 03-04-19 | 09:20

Ach, op een gegeven moment vervreemd je je van de maatschappij als je niet islamitisch bent.

Zoltan | 03-04-19 | 08:58

Maar goed, de AIVD heeft toch mooi in het snotje wat er leeft onder zeg maar de hardcore PVV fan. Goed dat ze blijven opletten.

Beste_Landgenoten | 03-04-19 | 07:56 | 1

Ik heb ook prima in het snotje wat er leeft onder het PVV en FvD electoraat, daar hoef je echt geen AIVD medewerker voor te zijn, hoor.

En de AIVD moet inderdaad blijven opletten, maar kan beter zijn aandacht houden bij allerlei vormen en manifestaties van de geradicaliseerde islam (500 jihadisten, en vele duizenden sympathisanten, volgens de AIVD), en de zg Syrië terugkeerders, waarvan er al 55 hier zitten, en de lobby om de overige ratten die nu nog in Syrië zitten, op te halen, steeds sterker wordt.

Zeker, een Breivik of een Brenton Tarrant is uiteindelijk ook in Nederland niet 100% uit te sluiten, maar de Gokmen Tanissen zijn toch veel talrijker en gevaarlijker.

Dr_Johnson | 03-04-19 | 11:13

Als je het begrip extreem rechts zo oprekt dan wordt de groep inderdaad snel groter en diverser. Wel fijn om nu officieel tot een groep te behoren.

TheRecruitert | 03-04-19 | 07:36 | 1

"Men", zeg maar de overgrote goegemeente van middelnette regelneven, polderaars, MSM columnisten, DWDD habitué's, etc, etc, hanteren de simpele indeling: VVD = rechts, en CDA en D66 zijn op bepaalde beleidsterreinen een beetje "rechtsig", en alles en iedereen die zich rechts daarvan bevindt is dús extreem-rechts.

Dr_Johnson | 03-04-19 | 10:55

@AIR-FRANS ... links zit in tal van organisaties ...

Links heeft veel macht, kijk maar naar de kleine PvdA - overal hebben ze burgemeesters en belangrijke functies ook in de provincie.
Bij ambtelijke en maatschappelijke instellingen - links zit op belangrijke posten... Frans Timmermans heeft een hoge functie in Brussel.

Rechts heeft en krijgt geen macht... PVV en FvD worden overal van uitgesloten.

VVD, CDA en ChristenUnie zijn onder Rutte III net zo links als D66 en GroenLinks,
daar heb je weinig aan. Veel geld naar klimaat en voor migranten uit moslimlanden die hier onder de noemer van vluchteling in de watten worden gelegd.

De kiezers snakken naar rechts... en Rutte doet een ruk naar links.
Wat een kerel....!
Heb nog nooit zo'n slap figuur meegemaakt als Mark Rutte (52)... jongens als Rob Jetten (31) en Jesse Klaver (32) zijn over hem de baas.

sociaal_econoom | 03-04-19 | 06:49

De fout ligt 100% bij Den Haag (nu bij Rutte III)... zij zorgen dat er steeds meer moslims in Nederland komen wonen.
Migranten uit moslimlanden worden onder de noemer van vluchteling hier in de watten gelegd met gratis opvang, een ingerichte woning en een langdurige uitkering.
Als wij in Afrika of in een moslimland zouden wonen dan gingen wij ook naar Nederland --> alles wordt van A tot Z voor je geregeld: de opvang, huisvesting en uitkering... je krijgt het nergens zo goed als in Nederland.

Opvang in eigen regio is beter en goedkoper... nee zegt Rutte - we halen ze naar Nederland. Waar is Mark Rutte mee bezig?
Over 5 jaar hebben we hier 19 miljoen inwoners met 3 miljoen moslims met een onbetaalbaar kostenplaatje.
Rutte heeft een lange termijnvisie van nul komma nul... een uitermate zwak premier. Elk nadenkend kind ziet dat je zo niet kunt blijven doorgaan.

sociaal_econoom | 03-04-19 | 06:21

Ondanks heel veel bemoedigende reacties verbaasd het mij steeds weer dat het aantal stemgerechtigden nog steeds op linkse partijen stemt. Komt waarschijnlijk dat links overduidelijk in tal van organisaties zitten die een heel duidelijke stem hebben in NEDERLAND

AIR-FRANS | 03-04-19 | 01:09 | 1

We hebben de pech dat onder Rutte III via D66.... VVD, CDA en ChristenUnie een stuk linkser zijn geworden.
D66 heeft onder leiding van de slimme Pechtold en Jetten --> Rutte een flinke duw naar links gegeven... op gebied van klimaat en migratie zijn ze net zo links als GroenLinks.

sociaal_econoom | 03-04-19 | 06:04

Nou vooruit.
Als je kritiek hebt op de islam, of op de islamisering als gevolg van de massa-immigratie uit landen waarvan de inwoners er een permanente puinzooi van maken vanwege hun achterlijke cultuur, hun stompzinnige macho-gedrag, hun gebrek aan zelfbeheersing en hun regressieve religie, hoef je dus niet per se te lijden aan rechts-extremisme.

Aldus door de AIVD geconstateerd & medegedeeld, gaat men weer over tot de orde van de dag en met de voortgaande islamisering.

Peter Emile | 03-04-19 | 01:00 | 1

Dat was een heel mooie en complete opsomming van wat er mis mee is.

Bvdb | 03-04-19 | 09:38

Als ze bij de AIVD het verschil tussen EU en Europa niet kennen kunnen ze wel ophouden. Er heeft niemand wantrouwen tegen 'de wetenschap', wel tegen propaganda en feitenvrij klimaatdeugen. Zeg dan niets.

Frau Merkel | 03-04-19 | 00:02 | 1

tegen de wetenschap, dus

Beste_Landgenoten | 03-04-19 | 07:57

Marcel van Dam zal zich wel omdraaien in zijn graf bij zoveel stemmingmakerij.

Rest In Privacy | 02-04-19 | 23:59

De lange weg van constateren naar ingrijpen in een maatschappelijk probleem... Inmiddels een doodlopende weg helaas.

Montesquieue | 02-04-19 | 23:49 | 1

Terwijl Rutte zegt - dat opvang en verblijf in eigen regio beter en goedkoper is...
laat hij iedere dag moslimmigranten naar Nederland komen die hier dan opvang en verblijf krijgen in een AZC.
Onder de noemer van vluchteling krijgt men hier een ingerichte woning plus een levenslange uitkering en mag je je naaste familieleden naar NL halen die dan ook al deze voorzieningen krijgen.

Over 5 jaar hebben we hier 19 miljoen inwoners met 3 miljoen moslims met een onbetaalbaar kostenplaatje en onbeheersbare toestanden.
Opvang en zorg in eigen regio is goed... het naar Nederland halen is een doodlopende weg.
Onze autochtone en allochtone kinderen krijgen het heel, heel erg moeilijk in een volgepropt Nederland.
Waar is Mark Rutte mee bezig? Heb nog nooit zo'n zwakke premier meegemaakt als Rutte.

sociaal_econoom | 03-04-19 | 07:11

Er is 'de diensten' blijkbaar veel aan gelegen burgers het gevoel te geven dat ze zich op een hellend vlak begeven zodra ze een anti-immigratie standpunt innemen, de islam afwijzen of zich tegen de EU en haar embedded en angehauchte media spreekbuizen keren. Dit is uiteraard een gevaarlijke en ondemocratische ontwikkeling, want al gaan ze op hun kop staan, het zijn valide en rechtmatige standpunten. Laat u zich alstublieft niets anders wijsmaken. Het signaal dat de autoriteiten steeds afgeven, is dat je hun aandacht op je vestigt als je bovenstaande mening(en) in het openbaar (lees: op social media) verkondigt. De overheidsreactie op (zeer sporadisch) extreemrechts geweld is doorgaans pure overkill, maar wordt wel steevast gekoppeld aan sentimenten die breed voorkomen in de samenleving. Alsof die paar antisemitische kaalkopjes kunnen worden gezien als de militante voorhoede van de PVV of het FVD. Te belachelijk voor woorden natuurlijk, maar deze tactiek mist zijn uitwerking niet op de zwijgende meerderheid kaaskoppen, die immers traditioneel makkelijk te managen en dociel is. Geef ze Studio Sport, de Luizenmoeder en Temptation Island en je hoort ze niet meer. De geest moet in de fles blijven, dus luidt de verkapte boodschap: 1. je bént een rechtsextremist in de dop als je je aangesproken voelt door een AIVD persbericht waarin gewag wordt gemaakt van 'afnemend draagvlak' voor de islam, 2. als je hier blijk van geeft, dan houden we je éxtra in de gaten (en je weet hoe hard we optreden tegen extreemrechts).

Schulzie | 02-04-19 | 23:13 | 2

En wat dan nog. Mijn hele wijk ligt al jaren onder een tap. En laat het duidelijk zijn. Dat is niet omdat er een kaalkopje zweetpoten heeft, maar gewoon omdat de islam en zijn aanhangers een shariastaat binnen de democratische staat aan het practiseren zijn. Dat is een publiek geheim. Dikke middelvinger naar de politie, AIVD of MIVD. Mij en anderen ga je nimmer kunnen aanpakken, omdat ik PVV stem. Die terrorist die je met veel tamtam hebt verwelkomd weet dit ook en weet ook dat ze onkwetsbaar zijn. Geen prioriteit wegens capaciteitsprobleem. We zullen het zelf moeten regelen, want er is toch niemand die iets doet. Ik heb de wijkagent al jaren niet gezien of contact met het wijkbureau kunnen leggen. Ze zijn er gewoon nooit. Waarschijnlijk druk bezig om een tunnel te graven naar een van de vele illegale moskees hier in de omgeving. Mijn tip: Schaf een wapen aan. Niet om Rambo te spelen, maar straks sta je met een stuk hout jezelf te verdedigen tegen een volwaardig islamitisch leger. Van de overheid hoef je het echt niet te hebben.

LV-223 | 02-04-19 | 23:42

Rechts is goed in paniekzaaierij over de hoofden van immigranten. Dat wordt goed in de gaten gehouden. Prima zaak.

Beste_Landgenoten | 03-04-19 | 07:58

We hebben al de nodige zieners in Nederland gehad, waarvan een deel het met de dood heeft moeten bekopen. En de linkse media begaat intussen alweer dezelfde fout (of is het misdaad?); het rechtse geluid weer wegzetten als fascisme. Griezelig.

benjeallanggek | 02-04-19 | 23:00 | 3

Het rechtse geluid wordt natuurlijk niet weggezet als fascisme door “linkse media”.
Extreem-rechts is toch echt iets anders dan rechts.
En ik snap het probleem verder niet om extreem-rechts te benoemen voor wat het is: fascisme.
Weet je wat het is: men wil wel dolgraag fascist zijn maar vooral niet zo genoemd worden want dan staan die stoere bruinhemden opeens heel onboreaal en verwijfd huilie huilie te doen.

Titaantje | 02-04-19 | 23:10

@Titaantje | 02-04-19 | 23:10: er is ook nog iets anders misschien nog een viezer woord dan fascist, realist. Maar als je me een fascist wil noemen heb ik daar geen problemen mee. Socialist of communist dat zijn pas scheldwoorden

Lt-Kol Kilgore | 03-04-19 | 06:31

Rechts doet er anders alles zelf aan om geassocieerd te worden met fascisme. Gebruik dan geen taal die parallellen oproept met de jaren dertig, met Arische voorkeuren en met absurde beschuldigingen aan links, aan de universiteiten en kunstenaars. Dan roep je het toch een beetje over jezelf af, nietwaar?

Als je dat niet begrijpt, lees dan eens een goed boek over die periode en hoe dat ging destijds. Daar kan je een hoop van opsteken.

Beste_Landgenoten | 03-04-19 | 08:01

Zorgwekkend. Mijn vrouw zegt dat t in alle lagen van de bevolking voorkomt. Ben even op zoek welke laag van de bevolking dood en verderf wil. Juist die laag. Nog zorgwekkender dat de gemiddelde Nederlander nogsteeds vind dat het wel meevalt en het er bij hoort. Wordt wakker. Die er wat aan.

Ron101 | 02-04-19 | 22:57 | 2

Wat bedoelen u of uw vrouw in vredesnaam?

Shareholder II | 02-04-19 | 23:00

Neem lekker een andere vrouw. Er lopen er genoeg rond die nog normaal kunnen denken.

Klappernoot | 03-04-19 | 00:02

Als een blad aan een boom gedraaid. Bedankt FVD stemmers. Ik ruik angst bij de politici; too little too late. 26+ stemmen voor fvd tweede kamer, sluit vervolgens maar je facistische cordon sanitaire om je wc.

rattenvanger XL | 02-04-19 | 22:53 | 1

Wut..?!

Titaantje | 02-04-19 | 23:11

Goed dat Dicky er nog es expliciet naar wijst.
Politici moeten nu wel. Ze zúllen die achterlijke schoolwet moeten bijstellen? Gaan ze sgp tot groenlinks niet zo leuk vinden. En Denk ook niet.
Dicky strooit wat zout in de wonde. We zullen onze vrijheden naar beneden moeten bijstellen om iets als Haga aan te pakken. Gelijke monniken gelijke kappen. Daarom is er geen 'oplossing'. Slim gespeeld van Haga. Goed van Dick. Politiek mag het zeggen.. en gaat zich mogelijk laf drukken.

Shareholder II | 02-04-19 | 22:50 | 1

Haga is een criminele organisatie. Die kan je dus aanpakken als men wilt. De gemiddelde Griffotoko heeft kwalijke gedachtengangen, maar is niet perse een gevaar voor onze samenleving. Meer een lastige vlieg. De islam is van een geheel andere orde, want zij dulden absoluut geen andersdenkenden. Vvmu is een hoog goed en dat moet ten alle tijden beschermt worden. Het wordt wel een dingetje als er misbruik van gemaakt wordt door bepaalde groeperingen.

Klappernoot | 03-04-19 | 00:08

Ja, ja, en ja.
Er moet nu op de noostop knop gedrukt gaan worden,
in deze "self destruct sequence".
Ik vestig mijn hoop op die ene, snel groeiende partij...

hotmint | 02-04-19 | 22:31

in Brussel hebben ze vast een goed plan klaarliggen voor als het mis gaat.

Bill Cosby | 02-04-19 | 22:11 | 1

Zeker, snel wegwezen.

Mart6037 | 02-04-19 | 22:32

"Het behoeft geen betoog dat de AIVD kritiek op de islam, immigratie of de overheid op zichzelf niet als een vorm van rechts-extremisme beschouwt."

Wel godgloeiendegodverdomme!!! Pardon my French, maar nu doet die klote AIVD precies hetzelfde wat je al vele jaren de Gutmenschen ziet/hoort doen: vingerwapperen tegen het zg "wij-zij denken", "apologeten" (als dat een werkwoord is) voor bepaalde islamitische gewoontes en gebruiken (hoofddoekjes/boerka's/nikaabs; gescheiden lessen op school; halal slachten), "verbinden" door overal "gebedsruimtes" in te richten, "inclusief" doen door begrip te tonen voor alles wat er eigenlijk stinkt aan die hele kut-islam; en dan altijd aan het eind van hun betoog de gratuite opmerking maken: "en natuurlijk, kritiek op de islam moet altijd mogelijk zijn".

Maar het is precies wat ik zeg: een gratuite, min of meer obligate opmerking. Want de Gutmenschen menen dat niet werkelijk. Want als er iemand is die op die uitnodiging ingaat en daadwerkelijk kritiek levert op bepaalde aspecten van de islam die vrij lastig compatibel blijken met onze westerse normen en waarden, dan wordt zo iemand door diezelfde Gutmenschen tot de grond toe afgefakkeld: je zag dat in het verleden gebeuren met oa Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali, Hans Jansen, en meer recentelijk met Machteld Zee en Ruud Koopmans.

"Voor bepaalde rechts-extremisten staat immigratie nog altijd gelijk aan islamisering. Immigratie en islamisering leveren in hun ogen een gevaar op voor de Nederlandse identiteit."

Maar ik bedoel, Jesusfuckingchrist!!! Is echt iedereen die bedenkt dat de massa-immigratie van grote aantallen lieden uit islamitische landen een gevaar oplevert voor de Nederlandse identiteit meteen, per definitie, een rechts-extremist?

Kennelijk. De nette, fatsoenlijke, weldenkende, policor wijze van denken wordt vandaag in de Volkskrant weer uitmuntend gedemonstreerd door het commentaar van Peter Giesen nav de geldinzameling van die rat Samir A en zijn partner in crime Bilal B (die godverdomme, je gelooft het niet, projectleider oid is geweest van het deradicaliseringsproject van de gemeente Amsterdam; was ook zo'n succes).

Volgens Giesen ontkomen we er eenvoudig niet aan al die smerige IS ratten en hun kroost terug te halen naar Nederland. Echte argumenten heeft hij natuurlijk niet, net zo min als kinderombudsman/vrouw Kalverboer, die hij aanhaalt, anders dan de inmiddels ad nauseam herhaalde opmerking van vader Hussein dat de kinderen er niet voor gekozen hebben om in het kalifaat te gaan wonen, en dat als wij ze niet ophalen (en deradicaliseren; ja, zeker met Bilal B in charge, that's a laugh), ze later misschien uit eigen beweging komen en hier aanslagen gaan plegen. Nee, dat risico is er natuurlijk niet als we ze alvast hierheen halen. Christus, ik word altijd zo pislink van de domheid van die Gutmenschen.

Nou ja, lees de onzin en het zoveelste pleidooi (want die lobby wordt wel steeds luidruchtiger, helaas) van Giesen zelf:

www.volkskrant.nl/columns-opinie/nede...

Dr_Johnson | 02-04-19 | 22:05 | 2

rustig.. denk om je hart.... maar wel goed stukkie oud!!

Y&T | 02-04-19 | 22:22

Ik haakte na uw eerste zin af. Behoeft idd geen betoog. Dienst laat gewoon weten dat ze idioten als u met een korrel zout neemt; de zo gewaardeerde vvmu. Zo las ik het.

Shareholder II | 02-04-19 | 22:58

1 pluspuntje; meestal zetten pubers zich juist af tegen al die betweterige, alles verbiedende docenten en ouders.
En het oproepen tot het doden van ongelovigen, joden en homo's is niet direct een leuk alternatief voor verder niets mogen.
Ze kunnen beter nu zo in t harnas gedwongen worden dan er later zelf voor kiezen, meestal gaat dat anders. daarom zie je het vooral bij 2e generatie moslims, die worden ineens heel devoot en zullen het hun kinderen, de 3e generatie, keihard door de strot duwen, pakt meestal averechts uit.

Yumi | 02-04-19 | 21:57 | 1

Dan heeft u nog geen kennis genomen van de 3e en 4e generatie. Die 2e generatie valt nog overal tussenin. Hun kinderen worden door de scholen en de straat opgevoedt. Daar gaat het mis, zoals het ook massaal mis is gegaan met de sleutelkinderen uit de jaren '70-'80. Vanaf de derde generatie gaat het echt helemaal mis, maar dat mogen we niet meer hardop zeggen.

Klappernoot | 03-04-19 | 00:28

Onderwijs en religie scheiden, van mij mag het. Graag zelfs.

Kleine_Deugniet | 02-04-19 | 21:51 | 2

Van mij mag het, maar rond 8t% van leerkrachten zag ik bij Jensen stemt links? Hoe groot is dan de kans dat je ooit objectief onderwijs krijgt zonder religie en politiek? Want dat zou moeten, kritische zelf analyserende burgers vormen, zonder religie of politiek verwrongen beelden in die hoofden te proppen.

Jan, Leiden | 02-04-19 | 21:54

Kan je wel allemaal doen gaat niks helpen. Mensen segregeren nu eenmaal automatisch. Is dit niet op religieus vlak (zie Balkan) dan wel op etniciteit (Hutu's vs. Tutsi's), op ras (zwart vs. blank in de VS) of op basis van sociale klasse. Loop een willekeurige schoolplein op en je ziet het direct: blank bij blank, bruin bij bruin, zwart bij zwart, kakkers bij kakkers, aso's bij aso's enz. Kan je wel geforceerd willen mixen maar dat levert alleen meer frustratie en afkeer op.

koter | 03-04-19 | 01:05

Heb me altijd afgevraagd waar AIVD een afkorting van is?
Bij toeval heb ik het nu ontdekt - Arabisch Islamitische Veiligheids Dienst

sociaal_econoom | 02-04-19 | 21:37

24/7 Murkenmeuk en dito problematiek , hier heen gehaald en en tot U gebracht door PvdA/GL en VVD en nog wat Clubs uit t ,Haagje.

liegende lippen | 02-04-19 | 21:27

Zouden ze eindelijk wakker worden nu het al (bijna) te laat is?
Of is dit weer een afleidingsmaneuvre.

bqbq | 02-04-19 | 21:07 | 2

U denkt toch niet dat Groen links of D66 hiervan wakker liggen?

Mr.Crowley | 02-04-19 | 21:11

Al wordt het monument op de dam opgeblazen doorsturen een jihadist, dan liggen die niet wakker van immigratie. Dat zien ze compleet los van elkaar. Immigratie is als een warme deken waaronder je jezelf lekker in slaap kunt sussen, volgens hen.

peterdh | 02-04-19 | 21:48

Goed, AIVD heeft geconstateerd dat de naschoolse opvang op sommige scholen indruist tegen onze democratie en serieuze bedreiging.

Maar wat gaan die politieke kartelpartijen hiertegen dáádwerkelijk doen? Noppes, nada.

VVD zit zelfs bij eikeltjespyama GL op schoot die gewoon een organisatie ondersteund die het prima vindt dat Israël wordt vernietigd als staat. En dat noemt zich dan rechts? Het is Antifa-linksachtig.

Dit land gaat naar de kloten omdat er van alles wordt geconstateerd, maar er niks tegen wordt gedaan, integendeel, het lijkt een omgeving te creëren voor Islam-extremisten a la IS of Al Quaida.

De oren hangen naar de steeds meer absolute machtswellustelingen in Brussel die maar immigranten blijven binnenhalen, waaronder wel degelijk óók zeer schadelijke voor onze maatschappij, zij gaan in de toekomst jonge mensen onderrichten om de staat met aanslag en te ondermijnen zo lijkt het, gezien het rapport van de AIVD.

Het is werkelijk te idioot voor woorden dat dit gewoon maar kan.

Gelukkig geeft het een genuanceerd beeld van de achterban van de stemmers op het FvD. Alleen volkomen belachelijk en absurd dat het onder "rechts-extremistisch" wordt geplempd, we zijn niets rechts-extreem, maar gewoon "reëel nieuw rechts". Dat is wel degelijk een belangrijk verschil.

Jan, Leiden | 02-04-19 | 20:46

Wel stigmatiserend hoor, van die AIVD. Als ik ISlamiet zou zijn zou ik aangifte doen.

Graaisnaaiert | 02-04-19 | 20:40

jaarverslag 2019: de dienst constateert dat agressie, jijbakken en godwins, links aanroepen tot dodelijk geweld op politici komt vanuit de antifa hoek en docenten die geweld verheerlijken. Amsterdam wordt beschouwd als een vrijstaat waar links extremisme vrijelijk kan groeien onder het mom van de klimaatreligie. Het klimaatextremisme schuwt daarbij niet om zelfs kinderen daarvoor te hersenspoelen en in te zetten als usefull idiot voetsoldaat aan het klimaatfront

HetOorAakel | 02-04-19 | 20:37

De AIVD vergeet te melden dat ze opvallen vaak in een BMW rijden en een bijzondere voorkeur hebben voor schaken.

marrretje | 02-04-19 | 20:35 | 1

Schapen bedoel je.

zik | 02-04-19 | 20:53

Trouwens ook eens opletten hoeveel hoofddoeken er werken op de reguliere kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Daar kunnen ze ook wel kwaad.

trottle | 02-04-19 | 20:23

De AIVD constateert

==========================
Waauuuwww we zijn zo veilig en zo gaaf.

Rest In Privacy | 02-04-19 | 20:15

Toch wat verwarrend allemaal, je kan bijvoorbeeld de Luizenmoeder niet meer kijken zonder dat de islam helemaal opgehemeld wordt. De onnozele Hollander en de open en wijze moslim, die ze allemaal de helpende biedt.
Maar er zitten blijkbaar ook wat minder kantjes aan de islam, die komen enkel aan bod bij de AIVD (gelukkig nog wel). Maar zorgvuldig moet niet enkel de zogenaamde uitwassen van de islam genoemd worden maar ook de andere kant erbij geframed worden.
-
Behoor je tot een groep extremisten, omdat het een cultuur en ideologie is die jouw niet past? Als je de vraag stelt waarom we hier de hele moslimgemeenschap lijken te moeten huisvesten? Terwijl de oorlog daar is afgelopen en de tijdelijke opvang beëindigd kan worden. Ben je dan ook extremist?
Wie gaat nu bijvoorbeeld Syrië weer opbouwen, als niemand terug gaat? Het volgende conflict is ongetwijfeld al weer aan het broeien in de islamitische wereld (deze keer Algerije? of toch Iran wat implodeert?), moeten we die dan allemaal ook hier weer huisvesten?
-
Als je jezelf deze vragen stelt komt dan de AIVD met een busje bij je thuis langs om je te schaduwen? Gestuurd door zo'n onafhankelijke X66-er of GroenLinks mol, die 1984 als handboek beschouwd?
-
Of bedoelen ze dat ze stappen gaan ondernemen tegen dat nepmens van Buitenhof voor het verspreiden van een walgelijke hoax? Met als doel opruiing en ongefundeerd haatzaaien?
Dit nog los van de belediging voor alle slachtoffers die de walgelijke praktijken van Mengele echt hebben moeten ondergaan. Wat bezielt je als je daarmee suggereert dat een ander daarmee vergelijkbaar is.
Als taakstraf zou op z'n minst enige educatie van nazi-praktijken op z'n plaats zijn en dan graag de Israelische versie (niet door zo'n Hamas georienteerde leraar:)!

bananabanana | 02-04-19 | 20:09 | 5

@Berbaar | 02-04-19 | 20:12:
Je hebt het moeilijk heh, met meningen die niet naadloos aansluiten op die van jou.
Extremist!

Rest In Privacy | 02-04-19 | 20:17

bananabanana | 02-04-19 | 20:09 | Spijker op z'n kop.
Take care.

PopeyeKamper | 02-04-19 | 20:26

@Berbaar | 02-04-19 | 20:12:
U bent en blijft een ongeletterde trol.
Wordt u nooit moe van uzelf en uw plempsels?

Randall3.0 | 02-04-19 | 20:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Onacceptabel zullen we weer veel horen en wederom gebeurt er niets

jack_gouda | 02-04-19 | 20:03 | 3

Ach de jongens van de AIVD lijken me vrij goed bezig.

Berbaar | 02-04-19 | 20:10

@Berbaar | 02-04-19 | 20:10:
Er wordt alleen niet op gerageerd. Moslimtactiek: eerst verwarring zaaien (rascisme, discriminatie etc.) vervolgens de boel overnemen.

bqbq | 02-04-19 | 21:12

In het kort blijkt onze vrije democratie zijn eigen graf te graven door zich vijandig op te stellen tegen kritiek op die vrije democratie en gedraagt juist die zich als een "democratie" die trots is op vrijheid van het hebben van een mening, zolang die mening maar binnen de perkjes zit en niet kan betekenen dat die de zogenaamde democratie waar we in leven ondermijnt.

Balgesjaakt | 02-04-19 | 20:02

Heeft NIDA dit al veroordeeld?

Mahatma | 02-04-19 | 20:02

"Wij beoordelen dergelijke uitingen als extremistisch als deze overgaan in haatzaaien, intimidatie en bedreigingen."

Nou ik haat IS lui dat zou iedereen moeten doen. Als ik er 1 tegenkom nou, dan is die nog niet jarig. Zo ik ben extremist.

sjef-van-iekel | 02-04-19 | 20:01

Wacht maar tot Femke dit rapport duidt. Dan wordt duidelijk dat het die anderhalve paardenkop op kistjes met een blik hollandia bier is die aangepakt dienen te worden.

JanVergoor | 02-04-19 | 19:59 | 1

Hoe zal onze Femke 1 april hebben beleefd? Wetende dat ze met die Arnoud van Doorn om tafel moest gaan zitten om het allemaal te bagatelliseren?
Die zal echt de dag van haar leven hebben gehad:)

bananabanana | 02-04-19 | 20:17

Je moet natuurlijk wel je moerstaal spreken om naar het moederland te willen vertrekken en daar een bestaan op te bouwen.
Als dat het einddoel is, is dat perfect.
Ik zal er wel naast zitten.
Het is waarschijnlijk eerder bedoeld om te radicale imam beter te begrijpen.

Ruimedenker | 02-04-19 | 19:59

Ach, jaren terug vroeg de juf aan de kinderen van groep 2 aan haar klas: Wat hebben jullie voor leuks gedaan in de zomervakantie? Alles kwam langs; kamperen, logeren bij opa en oma, naar de film, pretpark. Amin van 6: Arabiesje leschj!

Mammeloe | 02-04-19 | 19:58

Sinds het verketteren van de term “minder” is de AIVD rechtsextreem-teller natuurlijk niet bij te houden.
.
Goed dat alle vormen van extremisme in de gaten worden gehouden. Ik heb alleen wel wat vragen voor wat betreft prioriteiten.
.
Immers, ondanks al het machtsvertoon, de politiekcorrecte veren in de reedt en, toegegeven, een succesvolle man-hunt waren de m’neertjes van de AIVD in Utrecht gewoon te laat.
.
De missie is burgers verdedigen en leed voorkomen, niet de zooi achteraf opruimen.

Parel van het Zuiden | 02-04-19 | 19:56 | 1

Alleen wat laaghangend fruit wordt er geplukt. Men was totaal niet op de hoogte dat Schiphol het oorspronkelijk doelwit was van de aanslagplegers van Zaventem.

sprietatoom | 02-04-19 | 19:59

Ik ben benieuwd hoeveel witte moeders hun kinderen naar zo'n laagdrempelige cursus zouden willen laten gaan.

mozaard | 02-04-19 | 19:53

"Wij zijn echter van mening dat kinderen en jongvolwassenen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving en mogelijk belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij." Aldus het jaarverslag van de AIVD. Het lijkt op het eerste gezicht alsof hier iets specifieks gezegd wordt, dat alleen op Arabische les in Koranverzen betrekking heeft. Maar wanneer kinderen onderwijs ontvangen van een knetterlinkse maatschappijleraar, vervreemden ze dan niet van de samenleving en worden ze dan niet belemmerd in hun deelname aan de maatschappij? Kortom, waar wordt er niet vervreemding / oikofobie gezaaid in het onderwijs?

Eeuwig..Op..Vakantie | 02-04-19 | 19:51

Ik zeg altijd maar zo, des te meer trollen in een draadje, hoe groter het (staats)belang.

OekbertDrazington | 02-04-19 | 19:49 | 1

Je klinkt als een trol.

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:52
-weggejorist-
gggroengas | 02-04-19 | 19:48 | 3

Kan ik mij hiervoor inschrijven?

een beetje emantiepatie kan ik er wel bij hun inrammen

Meesteres Belgie | 02-04-19 | 19:47

Dat men 'extreem-rechts' als een gevaar ziet snap ik totaal niet. Zo iemand keert zich af van de maatschappij (het collectief), de familie (een collectief), zal nooit een gezin stichten (want een collectiefje), neemt alleen verantwoording voor eigen handelen en zal zo veel als mogelijk alle contacten met andere mensen proberen te vermijden. Vanaf daar gaat de schaal naar collectief en collectiever. Het is dus geen hoefijzer visualisatie, of de 'andere kant van de medaille'. Van echt extreem rechts zal niemand ooit echt last hebben, die hebben veeleer last van zichzelf - denk aan de pilaarheilige.

Maartenalsoptwitter | 02-04-19 | 19:45

Jaja, Vroeger had je Christelijk, Katholiek en Openbaar onderwijs. Ieder zijn meug , en geen probleem. Ik heb lekkere wijven in de jaren zestig van alle stromingen gehad. Geen probleem. Wij praten over onze verschillen en zeiden, laten we ons verbinden. Ja toen kon je nog praten met de anders denkenden. Nu niet meer. Nu ben je een facist, nazi, etc, Jammer, ik ben nog steeds voor verbinden, maar als de andere kant niet wil ??

Predeker | 02-04-19 | 19:43 | 6

@Predeker | 02-04-19 | 20:18:
Iemand die in de jaren 60 mevrouwen lag aan te duwen (naar eigen zeggen) is voor mij een opa.
Hoe U over mij denkt als plaatsgenoot boeit me geen reedt, het gemeentebestuur dacht en denkt er heel anders over.
Verhuizen zit in de planning maar voorlopig nog even niet.
Verder nog onzin, zwitsalletje?

Berbaar | 02-04-19 | 20:39

Hoi Berbaar , ook een Zwitsal?? Andere tijden hier. Lijkt wel de verkiezingen. Nog een brexitje??

Predeker | 02-04-19 | 23:13
▼ 3 antwoorden verborgen

Geen nood. De AIVD heeft iedereen in de smiezen en is altijd op tijd voor de reconstructie. De politie is dat kunstje ook al aangeleerd van hogerhand want het straalt daadkracht uit als je een grote stad laat afzetten in de klopjacht op een terrorist. En de rest van de potentiele onruststokers wordt afgekocht met een uitkering en woning en crititcasters worden weggezet als rechtsextremist die aangepakt kunnen worden door hun werkgever te bellen. Zal ze leren. Alles is dus onder controle.

Deflatiemonster | 02-04-19 | 19:37

En keukentrapjes, vergeet die vermalijde keukentrapjes niet!

JJMS | 02-04-19 | 19:37

Ik heb erkenbrand tijdens het plassen. Ben ik nu extreemrechts dokter?

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:37

Die AIVD-extremisten lopen vooral aan de leiband van Erdogan. Dat blijkt uit het feit dat ze een stuk bedrevener en fanatieker zijn in het opsporen en arresteren van Nederlanders die tégen IS of Al Qaeda gevochten hebben, dan van Nederlanders die vóór IS of Al Qaeda vochten.
nos.nl/teletekst#113

Kan die volksgevaarlijke club niet wegbezuinigd worden?

obominotie | 02-04-19 | 19:34 | 3

Hihi, nominatie voor mafklapper van de maand en we zijn pas 2 dagen onderweg. lol

Berbaar | 02-04-19 | 19:36

@ Berbaar:
en dat zegt de ultieme winnaar van de GS-Bloedzuigerbokaal voor overbodige suggestieve denigrerende irrelevante kut-commentaren zonder enige toegevoegde waar voor welke discussie dan ook. En we zijn daar al veel te lang mee onderweg. MUhahahaha

Bakschuif | 02-04-19 | 23:42

De radicale islam is trouwens extreem-rechts en wordt gepamperd door linkse kerk.
Nooit gesnapt hoe dat werkt bij die religieuzen.

klön | 02-04-19 | 19:34 | 4

Is een vorm van koloniaal denken. Links ziet niet-westerse ‘slachtoffers’ van her kapitalisme en negeert het bijkomende achterlijke geloof of ziet dat hooguit als ‘authentiek’.

Risingson | 02-04-19 | 21:00

@Risingson | 02-04-19 | 21:00:
Ja, zoiets zal het wel zijn.
Eigenlijk waart er al decennia een 'linkse sharia' in Nederland en je wordt gekielhaald als je daar tegenin gaat. In die zin is de moord op Pim Fortuyn ideologisch identiek aan de moord op Theo van Gogh vanuit de rechts-islamitische sharia.

klön | 02-04-19 | 22:31
▼ 1 antwoord verborgen

Zolang de overheid religieuze scholen subsidieert, blijft het dweilen met de kraan open.

SamKoeman | 02-04-19 | 19:29 | 2

Eens, wachten nu al een halve eeuw op de afschaffing van subsidies voor bijzonder ( lees: religieus en discriminerend) onderwijs. Misschien dat de islam nu dat zetje geeft. Eindelijk een meerwaarde gevonden dan ;-)

Tjajaja | 02-04-19 | 19:44

Volgens mij is het openbare onderwijs in Frankrijk volledig gelijk getrokken. Ik vraag me af of het de samenleving daar minder botsend heeft gemaakt. En op de privéscholen, die er helaas ook zijn, is religieus onderwijs wel mogelijk.

RozemarijnLucassen | 02-04-19 | 20:44

Goh, wat een verrassing.

Predeker | 02-04-19 | 19:28

de olievlek zal alleen maar groter worden jammer genoeg.

Schepvogel | 02-04-19 | 19:24

Het AIVD is racistisch en is islamofoob. Dat is wel duidelijk zoals ze die arme moslims weer aanvallen.

BozePaarseMan | 02-04-19 | 19:24 | 2

Stiekem verdenk ik ze ervan zelf ook geen liefhebbers te zijn. Elke dag op je werk moeten dweilen met de kraan open, daar wordt niemand blij van.

MickeyGouda | 02-04-19 | 19:29

En: Kun je tolerant zijn voor intolerantie of is dat tolerantie-zelfmoord?

kloopindeslootjijook | 02-04-19 | 19:26

Of die kinderen nu wel of niet naar koranles gaan, zolang je wijken hebt met hoge concentraties moslims zorgt de sociale controle er toch wel dat men in een orthodoxie-spiraal terecht komt.
(Werkt overigens voor gristenen net zo, maar dat hebben we hier in Nederland alleen in dorpen als Staphorst waar je als zinnig mens toch niks te zoeken hebt)

ZonderNaam | 02-04-19 | 19:23 | 10

@Berbaar | 02-04-19 | 19:54:

Ha, de spreekwoordelijke schijtende lama. Komt ie met Breivik, lakmoesproef van eenling. Donder aub op naar je knikkerpotje...

Parel van het Zuiden | 02-04-19 | 20:10

@Wim Venijn | 02-04-19 | 20:06:
En dan wil ik nog toevoegen: er zijn voorbeelden van moslimextremisme in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en u komt met 1 fucking voorbeeld alsof dat exemplarisch zou moeten zijn voor heel Europa.

Wim Venijn | 02-04-19 | 20:13

Begrijpend lezen schijnt moeilijk te zijn.

ZonderNaam | 02-04-19 | 20:38
▼ 7 antwoorden verborgen

En toen gebeurde er wederom helemaal niets!

kwark001 | 02-04-19 | 19:20 | 2

Jawel ik zie iemand met de mantel der liefde lopen...

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:24

@Bezorgde vader | 02-04-19 | 19:24:
Dat is om de doofpot met daarin de onderste steen des aanstoots te bedekken?

Dezenaamhier | 02-04-19 | 19:39

Wat is belangrijker, vrijheid van godsdienst of veiligheid? Mij lijkt het een eenvoudige keuze. Alle islamitische instellingen en organisaties geven vanaf nu volledige inzage in hun handel en wandel of het slot gaat erop.

MickeyGouda | 02-04-19 | 19:18 | 2

En de kuisheidsgordel.

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:20

'Het anti-islamstandpunt kent binnen het extremisme veel supporters'. Realisme.

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:18

"Het voelt voor deze rechts-extremisten alsof de overheid de Nederlandse cultuur in de uitverkoop doet door vluchtelingen uit islamitische landen toe te laten."
Niet "het voelt". Het is feitelijk per saldo zo. Elk land waar islam wordt gedragen door een aanzienlijke invloedrijke minderheid, worden vrijheden binnen enkele generaties ingeperkt tot alleen sharia over is, en worden andersdenkenden langzaam maar zeker verdreven. We zien het voor onze ogen gebeuren in GB, Frankrijk, Zweden en Duitsland. Het eindresultaat is een staatsvorm zoals die van de huidige door islam gedomineerde en verziekte landen. De zinnen van de AIVD zijn bullshit, voortgebracht door de stinkende policorre en wegkijkende sfeer die ontstaat als partijen zoals de VVD en Groen Links elkaar in de greep houden. Zij, de laffe/domme figuren die ze zijn, faciliteren de ondergang van dit land door hun houding, uitgedrukt door bijv. het immigratiepact van Marrakesh; en faciliteren zo de waarschijnlijke uiteindelijke islamitische overname van het Westen.

Fijnstoffer | 02-04-19 | 19:17 | 2

Vergeet niet dat het een vooropgezet plan is. Breek de hoofdcultuur af, en ga achterover hangen. Het volk doet de rest. Probleem is wel, dat de islam geen jaren '60 gaat kennen en dit ook niet wenst. Doornbos kan daar meer over vertellen.

LV-223 | 02-04-19 | 19:27

Nog belangrijker is de passage “Zij koesteren eveneens wantrouwen tegen de (Europese) politiek en soms ook tegen de wetenschap en (massa-) media.". Het is al lang duidelijk hoe de media overwegend één kant opstuurt en bij de staatsomroep dubbel zo erg. De wetenschap wordt hiernaast ook zeer ruim omschreven, want de geesteswetenschappen en de klimaatpsychologen hebben ook overduidelijk politieke agenda’s om over de Moloch genoemd de EU (knap weggemoffeld onder Europese politiek maar te zwijgen). De spoken en regerende kliek mogen hun voorgangers op hun blote knietjes danken dat er genoeg brood en spelen zijn (voor hoe lang dat nog duurt), want dit soort rapporten getuigen niet van bijzonder veel vertrouwen van Big Brother in zijn onderdanen.

HaatAth3ist | 02-04-19 | 21:31

Dat ze daar tijd voor hebben. Alle resources worden toch ingezet op het onderzoek naar de varkenskop voor die ene moskee en het spandoek op een islamistische school.

Knijthuis | 02-04-19 | 19:17 | 3

En vergeet die vreselijke 'aanslag' met 'brandbommen' op dat grasveldje voor die moskee niet. Schokkend was dat.

HaatbaardKnipper | 02-04-19 | 19:20

Ik dacht alles op de extreem rechtse blokkeer Friezen.

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:25

@HaatbaardKnipper | 02-04-19 | 19:20:
Haha ja mooi dat die gasten nog eventjes op de terroristen afdeling van de EBI mogen zitten.
De oliedomme tokkies.

Berbaar | 02-04-19 | 19:30

Dat staat dan weer haaks op de ideeën en van Nida eerder

Mark van Leeuwen | 02-04-19 | 19:16

Het zou wel goed zijn wanneer de AIVD even checkt op de gesteldheid van overheidsjournaliste Marcia Luyten. Zij is behoorlijk aan het radicaliseren op het open riool.

Glasgow Argus | 02-04-19 | 19:16

Alleen gekken zijn voor islam.

Mo het varken | 02-04-19 | 19:16

Nou is het opendeurdag of zo?

Omebert | 02-04-19 | 19:14

AIVD deugd zo ongelooflijk goed. Oogjes toe en snaveltjes dicht. Ondertussen woekert het flink door dat moslimextremisme.
Zijn er al extreemrechtse scholen gesloten? Of ronselaars van extreemrechts opgepakt? Of zelfs terugkerende kruistochtgangers.
Dacht het toch echt niet.

Wim Venijn | 02-04-19 | 19:12

Extreem Links..... krijgt die nog een eervolle vermelding?

Fatwabuster | 02-04-19 | 19:11 | 4

Extreem is voldoende.

kloopindeslootjijook | 02-04-19 | 19:27
▼ 1 antwoord verborgen

Anti islam lijkt mij toch vooral te getuigen van normaal functionerende hersencellen.

van stampij | 02-04-19 | 19:10

Prima analyse van de AIVD mbt het extremisme aan beide zijden van het spectrum.

Berbaar | 02-04-19 | 19:09 | 12

Ik denk dat Schoof echt dolgelukkig wordt van jouw goedkeuring, Berbaar. Wanneer ga je weer op verkansie?

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:52
▼ 9 antwoorden verborgen

Maar de vrijheid van onderwijs, dat is pas belangrijk hé vrome lieden ?

sprietatoom | 02-04-19 | 19:08

Goh... Je verwacht het niet!

Callkoen | 02-04-19 | 19:08

Zo hee, die zagen wij hier echt niet aankomen. Maar wat wordt er aan gedaan lieve AIVD?

pibasso | 02-04-19 | 19:05 | 1

Is toch niet zo moeilijk? Elke letter die hier wordt getypt wordt door de AIVD gelogd en opgeslagen. Want hier zitten volgens bepaalde mensen er veel rechts-extremisten.

brekebeen | 02-04-19 | 19:11

Zit dat niet gewoon ingebakken in de taal, net als hier Aap, Nooten Mies.

tiku99 | 02-04-19 | 19:05

Met andere woorden, kijk uit wat je hier of ergens anders typt, alles wordt in dit land getapt, en je bent zomaar in de belangstelling van de AIVD. VPN kan een oplossing zijn...

brekebeen | 02-04-19 | 19:05

Goed evenwichtig beschreven door de AIVD. Staan niet voor niets enorn hoog aangeschreven in binnen- en buitenland.

Superior Bastard | 02-04-19 | 19:04 | 13

Berbaar : Wel zijn reiskosten vergoed Berbaar? En netjes verteld dat ie voor de vorm was opgeroepen?

Rest In Privacy | 02-04-19 | 19:55

@Berbaar | 02-04-19 | 19:46
We slaan dit even op, want jij discrimineert dus op basis van mening en/of politieke overtuiging.

Foei. En nog hypocriet ook.

Rest In Privacy | 02-04-19 | 20:07

Inderdaad zo jn er een aantal aanslagen voorkomen, waarvoor mijn dank. Echter kun je nooit iedere aanslag voorkomen. Keep up the good work enne volg mij maar lekker. Zonde van je tijd, want ik zal nooit geweld gebruiken.

pibasso | 02-04-19 | 20:54
▼ 10 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl