Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Topic Tegel du Week. Guurder over #MeToo bij GroenLinks: Koos de partij voor eigenbelang?

DE VAGINAZI'S HEBBEN OOK WEL EENS GELIJK

Pareltje uit de panelen, van guurder netniet. Jesse Klaver acteerde een bijna-huilbui over het #MeToo'tje dat voorlichter Peter Sonneveld bij een stagiaire flikte. Maar uit de tijdlijn van het proces en ontslag, stijgt een geur van tactisch eigenbelang op.

Tijdlijn van de GroenLinks-#MeToo-Zaak
Het heeft er op zijn minst schijn van, dat GL nooit geïnteresseerd is geweest in de stagiaire en wat haar is overkomen, maar louter heeft gehandeld in het kader van eigenbelang. Het handelen van GL in deze lijkt veel smeriger dan het eerste oog doet vermoeden.

18/19 december: Kerstborrel, meisje mist trein, bepotelaar biedt slaapplek aan, bepoteld, meisje zegt: meh en kan sterven op straat. Bij thuiskomst meldt bepotelaar zich zonder opgave van reden ziek.

19 december: Meisje contact stagebegeleidster, vervolgens vertrouwenspersoon van GL, die met toestemming personeelsadviseur op de hoogte stelt. Bepotelaar wordt gesommeerd (ondanks ziekte) te verschijnen die dag om 15.00 uur. 

Er volgt een gesprek met een navolgende uiteindelijke conclusie: "Gezien het feit dat je tijdens ons gesprek berouw hebt getoond, aangegeven hebt veel spijt te hebben en dit ook aan [de vrouw] kenbaar wilt maken, is besloten jou een tweede kans te geven en geven wij jou slechts een officiële waarschuwing." 

Bovenstaande blijkt allemaal uit de openbaarmaking van de processtukken.

Nu komt het: Op 4 januari jl weten AD en telegraaf een artikel te produceren, over '66, dat in het kader van #MeToo een onderzoek wil naar voorvallen bij de overheid. Maar het is dan nog kerstreces. De feitelijke behandeling vindt pas plaats op 21 of 22 februari. En waar GL in eerste instantie een andere afweging maakte, gaat het nu ineens heel snel. 

8 januari: Gesprek tussen bepotelaar en GL
12 januari: Aanwezig bij bedrijfsarts
22 januari: Starten vanuit huis
29 januari: Weer volledig inzetbaar.

En op 26 januari ligt het verzoek tot ontbinden van de arbeidsovereenkomst bij de griffie. De eerste mondelinge behandeling is op 15 februari en op 1 maart de uitspraak, waarbij GL de mazzel heeft dat het tussen partijen in de rechtzaal zo slecht botert, dat de rechter besluit tot ontbinding, terwijl GL juridisch geen zaak heeft.

De eerste beslissing geeft toch duidelijk aan dat de stagiaire en haar belevingen minimaal op plek 2 komen, blijkens de beslissing van de officiële waarschuwing. Het is pas in het licht van het naderende onheil en de mogelijke blamage, dat GL een bepotelaar boven een bepotelde stelt, wanneer dit aan het daglicht komt, dat meneer ineens moet wieberen. 

En dan kiest GL dus voor haarzelf. Het hele meisje is in dit hele verhaal nooit aan bod gekomen. En dat terwijl #MeToo allang aan de gang was en GroenLinks bij uitstek een partij van vingerwijzen is. En dit is een gang van zaken die in deze belangrijke tijd rond de verkiezingen een beter voetlicht verdient dan de guurderspanelen van GS. 

Want het is toch niet voor te stellen dat mensen, door het ontbreken van informatie, straks hun stem verlenen aan een partij, die zo met slachtoffers van dit soort zaken omgaat ?

netniet | 14-03-18 | 23:25

Reaguursels

Inloggen

Chapeau! Een goed empathisch stuk Van Rossem en een waardeloos verhaal van GroenLinks. De stagiaire verdient een betere behandeling en Groen Links een fikse draai om de oren.

Een vrije paling | 18-03-18 | 11:04

Ach ja, ging het gister over fake news, gaan we vandaag lekker speculeren over wat er gebeurt zou kunnen zijn want nu komt het goed uit.

menage | 17-03-18 | 11:18

Dat klopt.

oorwormpie | 17-03-18 | 10:35

roflol, bizar en goed dat dit publiekelijk gaat.

Tuborg øl | 17-03-18 | 12:26
-weggejorist-
ErinFox472 | 17-03-18 | 09:59

De communisten van GL zouden zelfs hun eigen vrouw en eigen dochter voor geld verkopen en laten verkrachten als ze daarmee een bijdrage aan het collectief belang van de partij kunnen geven.

gaffelbaard | 17-03-18 | 09:39

Als puntje bij paaltje komt word je toch GENAAIT door al die parijen.

roybean | 17-03-18 | 09:17

Ah, het klant en klare vervolgtopic. De schapen op de Joop zijn alweer gesust, de MSN blaat braaf het kartel na.
Doorpakken!

Abject | 17-03-18 | 09:01

Feministen gaan #me too nog eens heel erg bezuren. MGTOW groeit exponentiëel en alle vrouwen gaan eronder lijden want waar zijn alle goede mannen gebleven?

Manneke Pislam | 17-03-18 | 03:16 | 1

Ga een tijdje offline, dat hele MGTOW is echt pure onzin naast een paar twitterende forumdwellers na, die zeker niet een "catch"zijn. Als je na een paar rare Hollywood fratsen en wat theateracademie bepotel ook nog eens denkt dat het de schuld van die wijven is, ipv de Kevin Spacey's en Weinsteins dan kunnen die feministen u echt wel missen als kiespijn, dat zijn geen "goede mannen"

menage | 17-03-18 | 11:17

Het is inderdaad merkwaardig dat er tussen 21 december (interne afdoening per mail) en 12 januari iets is gepasseerd waardoor de verhoudingen alsnog verstoord zijn geraakt. Of dat de #metoo discussie is, kan alleen op basis van speculatie geconcludeerd worden. Maar dan is het wel bijzonder onhandig om voorafgaande aan het debat een procedure te starten, waaruit onmiddellijk zou blijken dat Sonneveld bij de eerste sanctie al vanaf kwam met een waarschuwing. Dat terwijl de gedraging gezien de gezagsverhouding en de bijzondere omstandigheden een zwaardere sanctie zeker kon (en moest) rechtvaardigen. Ik schat daarom in dat er ook andere zaken tot de escalatie hebben geleid. Ook al omdat een gesprek tussen Sonneveld en de personeelsmevrouw nodig werd geoordeeld. Maar de tijdlijn nog even verder doorgetrokken. Het vonnis is 1 maart uitgesproken en op 8 maart gepubliceerd. Tot die laatste datum zag ik geen enkele persaandacht. Dat wordt pas anders doordat er in de publicatie een fout in de anonimisering is gemaakt. De naam van Sonneveld is eenmaal blijven staan (is nu gecorrigeerd). In DK, dat hierover ook een topic voerde, heb ik daar op 10 maart op gewezen en vanaf die dag is de publieke discussie gaan lopen. GL had tot dat moment de zaak nog goed onder de pet gehouden.

Buerman | 16-03-18 | 22:16 | 1

En gehoopt om het over de verkiezingen heen te tillen...

ristretto | 17-03-18 | 09:42

Ontslag op staande voet tijdens ziekte is wel degelijk mogelijk. Het is juist de 'normale' ontslagprocedure die extra moeilijk is tijdens ziekte.

Dat deze medewerker zich direct na het voorval ziek meldde zou kunnen betekenen dat hij die nacht ziek is geworden. Teveel drank? Maar logischer is dat hij de bui al zag hangen (dat zegt overigens veel over hoe hij het voorval zelf ervaren heeft!).
GL laat hem kort daarop schriftelijk weten dat zijn gedrag "ontslag op staande voet" rechtvaardigt. Maar ziet hier om haar moverende redenen van af. En daarmee is dit pad definitief afgesneden, daar kun je later niet meer op terugkomen. Blijft alleen 'gewoon' ontslag over, maar dat is problematisch tijdens ziekte. Du moment de man zich echter beter meld wordt dit ontslag-traject alsnog ingegaan.

Mogelijk dat GL hem met zijn gedrag wilde laat wegkomen, mogelijk was GL minder overtuigd van haar eigen gelijk dan de brief suggereerde (een onterecht ontslag op staande voet zou sterk in nadeel GL kunnen uitpakken). Of mogelijk is deze stagiaire bij GL gaan klagen dat meneer er met een waarschuwing van af dreigde te komen en heeft GL (bang voor publiciteit?) eieren voor haar geld gekozen.
Het is daarom dat niet zijn verhaal (wat we uit de processtukken grotendeels al kennen) interessant is, maar vooral haar verhaal. Maar de stagiaire lijkt in rook te zijn opgegaan. Misschien daalt ze na de verkiezingen weer neer.

michelpen | 16-03-18 | 22:16 | 1

Goed verhaal

Où est Charlie? | 17-03-18 | 00:49

Ruimedenker | 16-03-18 | 21:42

Ik zie Baudet niet als intellectueel en ik betwijfel ten zeerste of hij echt zo slim is als hij claimt te zijn. Wat ik wel weet is dat hij erg foute vrienden heeft. Ook zijn uitspraken scheren tegen nazisme aan. Baudet is natuurlijk te rechts om een nazi te zijn maar fascisme lijkt zijn ideologie. Hoe vaak hij ook huilt dat hij geen fascist is zijn woorden en daden zeggen anders.

Andrew Deen | 16-03-18 | 21:47 | 9

Deen = Fin

kaasfondue | 17-03-18 | 00:51

Is die Deen niet gewoon een Fin.

C.Martel | 17-03-18 | 08:20

Ach arm schaap, je bent niet alleen door je rug maar ook door je hoeven heen gegaan.
Fascisme is echt Italiaans. Verdiep je er eens in en kom dan met je excuses terug.
Misschien ben je het hartgrondig met de fvd oneens, dat mag, maar fascistisch? Nee. Nazistisch? Nee.
Bij nadere studie blijven er drie kandidaten over die deze kwalificaties verdienen. De stoottroepen van extreemrechts en extreem links. Dus echte neonazi’s en strormfronters en hun evenknie; de Afa en consorten met hun doorlopende lijnen in de bovenwereld. Hoi Rutger. Zelfs Stefan Fry, die zichzelf “rather leftish” noemt, is meer beducht voor de extreemlinkse ideologie van maakbaarheid en sjw in de academische wereld dan voor de extreemrechtse krachten. Zo bleek uit het fantastische interview met Adriaan van Dis.

De derde kandidaat is de islam in de verschijningsvormen nida en denk. Geholpen door figuren zoals jij die zich drukker maken over Annabel dan over het gedachtengoed dat deze partijen drijft. Religie en politiek gecombineerd met een enorme intolerantie.

Nog even de definities op een rij en dan kun jij zelfs de rekensom maken.
Inderdaad van wiki. Een van de redelijk goede artikelen over Fascisme en fascisme.

Het begrip 'fascisme' is niet eenduidig te definiëren. Het is een complex en gevarieerd verschijnsel dat moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheidt van andere politieke stromingen. Deze zijn:

Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.[4]
Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.[4]
Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
Het fascisme streeft naar een totalitaire staat — de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
Het fascisme is extreem nationalistisch.
Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.
Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen 'Fascisme' (met hoofdletter) en 'fascisme' (zonder hoofdletter), waarbij 'Fascisme' verwijst naar de oorspronkelijke Italiaanse politieke stroming en 'fascisme' naar stromingen die op het Italiaanse fascisme lijken.

ristretto | 17-03-18 | 10:08
▼ 6 antwoorden verborgen

drs kwenie | 16-03-18 | 21:23

Één op vijf meisjes worden in hun leven aangerand of verkracht in de westerse wereld. Het is natuurlijk wel een probleem. Dus als je vijf zusjes hebt is er tenminste eentje verkracht. Dat vind ik best ernstig. Aan de andere kant mogen mannen hun 'move' maken en vrouwen gewoon nee zeggen. Dat is het hele punt. Denk ik dan. Een beetje respect voor elkaar kan geen kwaad.

Andrew Deen | 16-03-18 | 21:42 | 9

kleurdoosje | 17-03-18 | 09:28
Sodeju kleurdoosje. Sterkte zeg, maak er nog een mooi feestje van, en nog zoveel en zo vaak mogelijk buiten de lijntjes kleuren.

Deksmaat | 17-03-18 | 09:52

kleurdoosje, ik bewonder uw kracht, en wens u sterkte met alles.

drastic | 17-03-18 | 10:03

kleurdoosje | 17-03-18 | 09:28 |
sterkte, dit zijn tegels die ik liever niet zie, maar wel de realiteit zijn jammer genoeg.

Tuborg øl | 17-03-18 | 12:20
▼ 6 antwoorden verborgen

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:49

Ik vind Baudet eng omdat hij echt heult met zaken die in mijn ogen zeer fout zijn. Ik snap wel dat mensen bang zijn voor religie en ik snap de PVV stemmers ook. Maar Baudet is van een ander kaliber. Het kaliber hij zegt A en doet B en wil C. Eng mannetje.

Andrew Deen | 16-03-18 | 21:37 | 7

Pechtold, die is pas eng! Mag je in zijn penthouse logeren?

kleurdoosje | 16-03-18 | 23:29

Deen heeft het over Rutte natuurlijk met zijn a zeggen b doen en c willen. Deen is een beetje in de war. Geeft niks Deen.

HaatbaardKnipper | 17-03-18 | 07:34

Niet met de iPad van je kinderen spelen, @Andrew!

nemoj me jebat | 17-03-18 | 09:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Buiten het bepotel en de schijnheiligheid van Jessus cravelus is het zorgelijker dat iemand die voor het premierschap gaat zo emotioneel over zijn toeren gaat als het alleen over een beetje vlug vingerwerk gaat.
Niet bepaald een comander in chief.
Jesse is een vaatdoek.

miko | 16-03-18 | 21:33 | 5

@BozePaarseMan | 16-03-18 | 21:46 |
Gelukkig heeft Lilian Marijnissen een accent waardoor je haar niet kunt verwarren met mevrouw Klaver.

Mark Verheijen | 16-03-18 | 21:49

HoerieHarry | 16-03-18 | 21:36:
Ik ben regelmatig gepest op school maar toch vind ik deze leuk.

LuckyGirl | 16-03-18 | 21:55

Lucky, ik was geen pester hoor vroeger. Ik vind het vreselijk als kinderen worden gepest.

HoerieHarry | 16-03-18 | 22:04
▼ 2 antwoorden verborgen

“Ja, maar Van Jole mocht het ook...”

Parel van het Zuiden | 16-03-18 | 21:27

Metoo is alleen voor Hollywood dames en BN vrouwen. Daarvoor komen de feminazi´s wel in het geweer. Stagiaires daarentegen kunnen doodvallen alsmede vrouwen met een witteonderbroekfobie of meisjes uit Engelse achterstandswijken. Notsometoo!

drs kwenie | 16-03-18 | 21:23 | 3

Denk maar eens aan de PvdA-engerd van een Depla. Hij was wethouder als ik het me goed herinner en zij was van de VVD en flink lager in rang. Nadat zij hem had leeggevacuumd en daarbij was betrapt kon zij haar biezen pakken.

eerstneukendanpraten | 16-03-18 | 21:27

eerstneukendanpraten | 16-03-18 | 21:27
En Depla naar Heerlen als burgermeister. Want ja, Depla, die altijd al wel wat met Heerlen. Net als Marcouch met Arnhem, en Thom de Graaff met Nijmegen. Wonderen zijn de Welt nog niet uit.

chicago river | 16-03-18 | 21:29

En die meisjes zagen het waarschijnlijk echt niet aankomen terwijl de actreutels van deze wereld het waarschijnblik al wisten dat de weg naar boven alleen kan worden gemaakt met een lullenladder

miko | 16-03-18 | 21:39

Ik wil bij deze nog even alle vrouwen feliciteren met nationale vaginadag!

HoerieHarry | 16-03-18 | 21:19 | 6

Alleen vrouwen ?
Mannen hebben ook een vagijn hoor.
Kom op hé 2018 weet je.
Verwarrend hoor allemaal.

Ruimedenker | 16-03-18 | 21:33

@Ruimedenker | 16-03-18 | 21:33 |
Ok dan maar, gefeliciteerd met je vagijn Ruimedenker!

Mark Verheijen | 16-03-18 | 21:38

Dank u voor de vriendelijke geste.

kleurdoosje | 16-03-18 | 23:13
▼ 3 antwoorden verborgen

Yassir Klaver en de linkse taqiyya. Ome Hans, God hebbe zijn ziel, had een fileersel geplempt van heb ik U daar. Ik mis dat.

Sliptong | 16-03-18 | 21:17 | 1

Yassir Klaver is niet eens ver van de waarheid: Zijn vader is Marokkaans en zijn moeder was Nederlandse van Indische afkomst.

prakkie | 17-03-18 | 01:13

Dit alles leest als een Victoriaans niemendalletje , waarbij de gentleman het hart van het ontheemde bloemenmeisje Mimi probeert te veroveren met een te gretige kus, hij de bons krijgt en hij haar op zijn beurt de bons geeft, door zichzelf fluks terug te trekken in zijn comfortabel warme huis en haar 's middernachts in een Dickensiaans gure winternacht op straat achter te laten zonder zich ooit erover te bekommeren, dat hij haar toch diende te beschermen met zijn gentlemaneque escorte. Om reden van dit ploertengedrag verdient deze GLvoorlichter zondermeer wat hij gekregen heeft. Maar GroenLinks zelf gedraagt zich als een zeer kwalijk karakter uit een Dickens roman, door eerst die ploert bij hun Victoriaanse club te willen houden (en Mimi van zich weg te trappen), maar daarna op uiterst hypocriete wijze zichzelf te moralistisch de handen schoon te wassen met een enghartige variant op het "No sex please, we're Britsh": 'geen Me Too alstublieft, wij zijn GroenLinks'.

Eeuwig..Op..Vakantie | 16-03-18 | 21:07

Eerder gezegd.
Hoe kun je het dan wél goed doen? Ik vind dat GroenLinks het prima heeft afgehandeld en zo transparant mogelijk heeft geopereerd. In dit soort zaken gaat het ook om de belangen van het slachtoffer. Het wezenloze gesnik van de politiek leider past dus niet bij de eerder getoonde daadkracht.

ristretto | 16-03-18 | 21:02 | 5

Nee victima, daadkracht blijkt uit de snelheid waarmee de handelingen en de gesprekken worden uitgevoerd. Daar kan menig bedrijf een puntje aan zuigen.

ristretto | 16-03-18 | 21:26

En schoorsteenveger, de VARA kan hier een voorbeeld aan nemen.

ristretto | 16-03-18 | 21:29

Als er bij Van Jole nog een tweede incident opduikt, dan is hij wel af, denk ik. Kans is erg groot dat hij vaker 'onhandig' met vrouwen is geweest.

Rest In Privacy | 16-03-18 | 21:32
▼ 2 antwoorden verborgen

GroenLinks dingt mee in de strijd om de Witte Onderbroek Trofee, een prijs die je niet zomaar in de wacht kunt slepen!

Schoorsteenveger | 16-03-18 | 21:01 | 4

Toch vind ik de Witte Onderbroek Trofee niet zo'n goed idee. Dat stimuleert dat #metoo geneuzel. Tenzij de trofee naar de Joop, de NPO of bijvoorbeeld Brussel gaat. Of meet ik nu met twee maten?

Mark Verheijen | 16-03-18 | 21:22

Zo'n trofee zou Van Jole onsterfelijk maken, maar niet op de manier die hij zelf zou willen. Waarom begint GS niet met zo'n bokaal?

Rest In Privacy | 16-03-18 | 21:34

Jaaa, en dan laten uitreiken door Tom Staal, met uitgebreidt interview, Jole als eerste uiteraard: de grote witte porseleinen onderbroek, de ingekleurde versie, en als troostprijs een wat kleinere witte slip voor de kandidaat van GL.

kleurdoosje | 16-03-18 | 23:07
▼ 1 antwoord verborgen

Ook toevallig dat die 66 club net NU een onderzoek gelast he? Zoooo toevallig allemaal.

VictimaDelAmor | 16-03-18 | 21:00

Voor ik het vergeet: Bedankt netniet.
Klasse!

LuckyGirl | 16-03-18 | 20:59 | 2

Volledig mee eens!

eerstneukendanpraten | 16-03-18 | 21:28

Ja inderdaad, netniet goed gedaan! ;-)

kleurdoosje | 16-03-18 | 22:59

Ik zie het probleem niet. Bepotelaar bepotelt, krijgt per kerende post te horen dat hij zijn boekje te buiten is gegaan, meldt zich ziek en vlak voor zijn hersteldmelding ligt het verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter. En dan vliegt hij er uit.
Dat lijkt mij een gang van zaken waar heel veel bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen (daar gaat het vaak veel slordiger aan toe).
Mijn conclusie: het is GL en dus moet er iets aan mankeren. Is flauwekul.

Koos Knak | 16-03-18 | 20:58 | 6

@Schadenfreude & eerstneukendanpraten
Dank voor de duiding jongens!
Roept wel het gevoel op dat er iets meer was dan een mislukte avance.
Daar wordt je in de regel niet om ontslagen.

Berbaar | 16-03-18 | 21:35
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 16-03-18 | 21:38

Ontslag op staande voet tijdens ziekte is wel mogelijk. Het is juist de 'normale' ontslagprocedure die extra moeilijk is tijdens ziekte.

Dat deze medewerker zich direct ziek melde aan het voorval. zou kunnen betekenen dat hij de avond ervoor ziek is geworden. Teveel drank? Maar logischer is dat hij de bui al zag hangen (dat zegt veel over hoe hij het voorval zelf ervaren heeft!). GL laat hem kort daarop schriftelijk weten dat wat haar betreft zijn gedrag "ontslag op staande voet" rechtvaardigten et

michelpen | 16-03-18 | 21:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Toch vind ik het opvallend dat er een arbeidsrechtszaak gemaakt wordt van iets dat eigenlijk ten eerste malen al dan niet als strafzaak zou moeten worden uitgevochten. Immers, wie bepaalt welke maat hier overtreden werd? Ik lees "proberen te kussen" dat is nou niet echt tong in de bek met de rug tegen de muur. Inderdaad lijkt dit meer op 'een onelegant blauwtje lopen'. een echte verkrachter of bepotelaar komt verder.

Hufterst | 16-03-18 | 20:58

Groen Slinks.

070 | 16-03-18 | 20:57

Leuk dat dit reaguursel als tegel van de week is geplaatst. Ik had het gemist.
Een mooie aanvulling is het Briefje van Jan. Het gaat over dezelfde affaire.
media.tpo.nl/column/briefje-jan-aan-al...

onnosel | 16-03-18 | 20:56

Ik #metoo jullie allemaal de moederr! Wollah!

Botte Hork | 16-03-18 | 20:53 | 4

Ruimedenker | 16-03-18 | 20:55 |
Je moeder ken ik wel hoor. We hebben het je alleen nog niet vertelt.

HoerieHarry | 16-03-18 | 20:59

HoerieHarry | 16-03-18 | 20:59
Sssst! zijn nieuwe broertje of zusje moest nog geheim blijven...

Botte Hork | 16-03-18 | 21:06

Het kan jullie echt niks schelen hè. Niet zo kieskeurig dus.
Nou ja, als mama maar gelukkig is.

Ruimedenker | 16-03-18 | 21:30
▼ 1 antwoord verborgen

en als Klaver dan ook nog op de tv een bijna-huilbui veinst (en daar had het m.i. alle schijn van) dan is dat te ziek voor woorden.

krelus | 16-03-18 | 20:51 | 2

Tis een dramaqueen, net als zijn grote voorbeeld Justin Trudeau. Die kan overigens realistisch huilen met echte natte en biggelende tranen, op commando. Daar meent de super-cuck natuurlijk niets van, maar in de Groene Linkse wereld telt alleen de emotie.

Jan Passant mk2 | 16-03-18 | 20:59

Ik zag toen hij het over de gebeurtenis had, toch duidelijk een raar scheve lachje om de lippen, voordat hij aan iets naars dacht en er een nat oog ontstond, hij dacht misschien even aan Flappie of aan hoeveel hij denkt op zijn idool Trudeau te lijken.

kleurdoosje | 16-03-18 | 22:53

GeenStijl, hier is uw kans.
Benader de bepotelaar.
Vraag hem om een scoop; een echt geanonimiseerd verslag.
Uiteraard tegen 'onkostenvergoeding'.
En dan, zomaar 'n paar dagen voor de verkiezingen, hoppa.
(eh, juridisch-technisch gesproken kun je al zien, dat zodra meneer weer vanaf 22 januari 2018 kon werken (lees: niet meer arbeidsongeschikt/ziek was met ontslagbescherming), dat direct daarna op 26 januari 2018 er een ontslagaanvrage bij de rechter werd ingediend)

Der Paulie | 16-03-18 | 20:48 | 1

Ontslagen-op-staande-voet, dat 'kan' niet meer, nadat iemand eerder een brief kreeg met een waarschuwing. En ook gingen er nog 'n paar dagen voorbij. Dus ontslag op staande voet was uitgesloten.
De 'bepotelaar' is 'dus' er later ingeluisd door GroenLinks, na herstelmelding, te kunnen worden ontslagen. Er moet nog 'n 'juridisch geheim' zijn, waardoor hij alsnog wegens ernstig verstoorde werkrelatie, alsnog kon worden geloosd. en 'daar' ligt nog 'n mooie scoop / schandaal. Daar kan nog op worden eh, gerechercheerd.

Der Paulie | 17-03-18 | 00:14

Nu wil NIDA zeker niets meer met GL te maken hebben?

LuckyGirl | 16-03-18 | 20:47 | 3

Dat is nog maar de vraag. GL heeft een vrouw "ge/misbruikt" en dat past natuurlijk uitstekend in het straatje van NIDA al zullen ze dat nooit toegeven.

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:56

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:56:
A girl can dream, can't she?

LuckyGirl | 16-03-18 | 21:01

Yes she can!

Mark Verheijen | 16-03-18 | 21:18

Jesse huilde omdat hij, moslim, donders goed weet wat die vrouw had kunnen overkomen. Tranen van opluchting dat dat niet is gebeurd. Mazzeltje voor GL.

VreemdEend | 16-03-18 | 20:47 | 2

Is Jesse Moslim dan?
Dat Moslim zit U blijkbaar nogal hoog getuige Uw paar reaguursels zwitsal.

Berbaar | 16-03-18 | 20:55

Linkse minkukels beschouwen huilen als een sterkte. Moslims zijn meer van het ouderwetse mannenbroeders onder mekaar, de harige vuisten geheven .
Groenlinks heeft zeker geluk dat de straf mislukte, voor de brutale afwijzing door deze stagiaire die haar plaats niet weet.

Jan Passant mk2 | 16-03-18 | 21:06

Nooit gedacht dat de kloon van Justin Trudeau en de andere meisjes van Groenlinks (m/v/o) zo hypocriet alleen hun eigenbelang na zouden streven?

Bizar.

Jan Passant mk2 | 16-03-18 | 20:46

Natuurlijk eigenbelang.
Als t erop aankomt kiest een ieder voor zijn/haar eigenbelang.
Blijft natuurlijk vervelend als mensen je trucje doorhebben.
Jesse is dan ook gewoon een doortrapte,nagemaakte klootviool.

Ruimedenker | 16-03-18 | 20:45

Wij van WC-EEND! Maar wel shocking zeg. Dit zou strafbaar moeten zijn.
Jezus wat fout.

Botte Hork | 16-03-18 | 20:49

Ik was afgelopen zaterdag bij Boogie Nights (een fout discofeest). Die avond hebben 2 juffrouwen me op mn bek proberen te pakken. Voel ik me aangerand? Natuurlijk niet. Het was een groot compliment en goed voor mn ego!

HoerieHarry | 16-03-18 | 20:41 | 8

Dat waren omgebouwde boys!

eerstneukendanpraten | 16-03-18 | 21:19

Spraken ze met een Thais accent?

Gele Beer | 16-03-18 | 22:04

Spraken ze met een Thais accent?

Gele Beer | 16-03-18 | 22:04

Super ik lag op de grond van het lachen ....

Jetstream | 17-03-18 | 16:42
▼ 5 antwoorden verborgen

We leven in puriteinse tijden. Maar niet voor allen.

RenHoek | 16-03-18 | 20:38

OT, ben benieuwd of dat Premium Dashboard nog wat gaat brengen. Eerste opzet is leuk om je Premium te besturen.

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:36

Dit is toch geen aanranding? Die gast had gewoon een signaal verkeerd geïnterpreteerd. Vroeger noemden we dat een blauwtje lopen.

solcama | 16-03-18 | 20:35 | 11

Berbaar | 16-03-18 | 21:27
Natuurlijk weet ik waar Den Haag ligt maar ik had het over het ideale Den Haag waar u het over had.
Dat van dat kontknijpen beken ik,u zei waar je nog gewoon tegen de barvrouw kan roepen"schat,wil je wat drinken van me".Beetje aangedikt.
Terug naar uw ideale Den Haag,de Stevinstraat ligt in ieder geval niet in het slechte gedeelte van Den Haag en ja dan begrijp ik dat daar de meisjes nog wel enigszins veilig kunnen rondlopen.
Verder wat SnartBlirdetRagnarok zegt"geen last van dus er is geen probleem"

ditotje | 16-03-18 | 21:52

Ach ja, Den Haag. Bestaat De Pijpela nog?

Rest In Privacy | 16-03-18 | 22:01

En in dat geval zeg je als gentleman zijnde: 'Sorry, ik had de situatie anders ingeschat, maar kom, dan maak ik het logeerbed voor je in orde, hoe laat wil je gewekt worden? Hier is een nachtlampje, welterusten hoor, ik ben beneden, mocht er iets zijn dan roep je maar. Tot morgen, slaap lekker en nogmaals sorry dat ik je wilde aanraken, ik vind je al een tijdje heel aantrekkelijk, maar ik ben in deze positie niet jouw gelijke en had me in moeten houden, mijn excuses daarvoor.'
Maar deze persoon liet het meisje alleen achter in de nacht: zonder haar tas, zonder geld, zonder slaapplaats, zonder vervoer naar huis buiten de stad, en dat omdat meneer alleen maar 'een blauwtje' gelopen had, zijn ego was gekrenkt? Of er was meer aan de hand, dat weet ik zo niet, maar duidelijk is de man een misbruiker van de situatie geweest en beslist geen gentleman voor een meisje in een noodsituatie. Ze vond het toch ook raar dat nadat zij nee had gezegd, hij haar liet staan: wat was zijn aanbod dan waard? Kennelijk wilde hij betaald worden voor de slaapplek in natura, en ging het hem alleen om sex en niet om iemand te helpen. Hij loog dus tegen de stagiaire en dat als meerdere. Maar de hamvraag voor de statistieken is: welke kleur onderbroek had hij aan? ;-)

kleurdoosje | 16-03-18 | 22:32
▼ 8 antwoorden verborgen

eerstneukendanpraten | 16-03-18 | 20:20

Ik vind Jesse Klaver wel een sympathieke kerel. Volgens mij speelde hij dat ook niet. Ik denk eerder dat hij er oprecht van baalt. Qua politiek mag ik hem ook niet net zoals ik Geert ook niet zie zitten met zijn eentonig islam gezeur maar wel als mens enorm leuk vind met zijn humor. De enige die ik echt eng vind is Baudet. Die is echt gevaarlijk. Een narcistisch figuur met hele enge vriendjes en erger hele enge gedachten. Ik weet wel dat hij hier heel populair is. Waarom weet ik weer niet. Overigens de meeste van de politici hebben allemaal hun plus en minpunten. Het is alleen zo jammer dat er zoveel partijen zijn. Volgens mij moet men meer nadenken. Wat is echt belangrijk en wat zijn bijzaken. Maar goed dat denk ik maar.

Andrew Deen | 16-03-18 | 20:35 | 7

Andrew heeft een pianofobie en een lavendelaĺlergie.

Rest In Privacy | 16-03-18 | 20:56

Deen: Jammer dat de meeste psychologen van die depressief linkse typetjes zijn, anders zou ik wel eens "wetenschappelijk" verklaard willen horen waarom verbazend veel politieke roofdieren zo diep gefrustreerd worden van Thierry, met zijn twee zeteltjes in "HUN" fopparlement. Neem zo'n Pechtold, die verwende stakker beeft bijna van verontwaardiging.

Jan Passant mk2 | 16-03-18 | 21:19

Andrew, je moet je niet zo snel bang laten maken.
Jesse Klaver is een linkse volksmenner en dus een oplichter. Dat je dat sympathiek vindt, zorgt ervoor dat ik me zorgen om je maak. Of zit je gewoon te trollen? In dat geval: ha ha.

kempenaer | 16-03-18 | 21:32
▼ 4 antwoorden verborgen

Snap um niet. Meisje ging bij meneertje slapen en toen toch maar niet? Meisje de straat op, meneertje meldt zich 'bij thuiskomst' ziek? Maar hij was toch al thuis?

kapoerewiet | 16-03-18 | 20:32 | 1

Ik vermoed dat Sonneveld donders goed weet hoe gevaarlijk Den Haag is voor een vrouw alleen in de nacht. Mogelijk was hij ziek door het besef dat zij zou kunnen blijken slachtoffer te zijn geworden van wat er hier-o de nacht afschuimt. Blijkbaar beseft GL dat ook wel. Ze gooien het op het bepotelen om niet over het andere te hoeven spreken.

VreemdEend | 16-03-18 | 20:40

Bij gebrek aan beter, blijft t netniet

Ruimedenker | 16-03-18 | 20:32

Ben je een aanrander als je iemand probeert te snavelen?
Dan ken ik veel aanranders.

HoerieHarry | 16-03-18 | 20:31 | 1

Ook vrouwen trouwens.

HoerieHarry | 16-03-18 | 20:33

Natuurlijk is het me-too gedoe tot belachelijke hoogten opgevoerd. Het gaat hier om de manier waarop GL anderen de maat neemt.

Daarbij wil ik ook opmerken dat GL een van de hoofdschuldigen blijft vwb de reden waarom het tegenwoordig zo'n ramp is voor een vrouw om midden in de nacht alleen op straat te worden achtergelaten in Den Haag.

VreemdEend | 16-03-18 | 20:31 | 2

Zou GL dan toch ooit '66 kunnen inhalen qua clusterfucks?

LuckyGirl | 16-03-18 | 20:52

Als je wegkijkt en je brein laat vervangen door poep is er niks aan de hand.

kempenaer | 16-03-18 | 21:45

Wauw, wat een verhaal weer. Man met initiatief baan kwijt en stagiair haar leven verwoest. Hiermee vergeleken was het leven van de Jezidi krijgsgevangen vrouwen door ISIS klein bier. Ik sta nog te trillen als een rietje.... Die stagiaire heette toevallig toch geen Maan? Maan van de radio piemel?

Pedronegro | 16-03-18 | 20:28

GroenLinks. Partij van en voor terroristen, demonstreren tegen andere democratische partijen en het verwoesten van levens van stagiaires voor eigen belang. Je zal er maar lid van zijn.

atheïstisch stemvee | 16-03-18 | 20:26

Ik wil ook #gemetood worden!!!

Botte Hork | 16-03-18 | 20:25 | 1

Welke botte hork wil dat nou niet?
Tanden poetsen doet wonderen.

Ruimedenker | 16-03-18 | 20:58

Stemmen = Moord

Mark_D_NL | 16-03-18 | 20:21 | 1

Ten minste tot een hoge graad medeplichtig.

LuckyGirl | 16-03-18 | 20:54

Klaver deed een "Timmerfransje" want die kwam ook zo spontaan over. KOTS!!!

eerstneukendanpraten | 16-03-18 | 20:20

ik vind het zo wie zo raar dat de aanrander een 2e kans kreeg na berouw te tonen. Vooral omdat links voorop liep om iedereen de maat te nemen tijdens het hele #metoo gebeuren.

yeps | 16-03-18 | 20:19 | 2

Eigenbelang van groenslinks. Alles moet wijken voor een beetje macht.

Mark_D_NL | 16-03-18 | 20:22

Sowieso, potverdorie. Moest drie keer lezen voor ik het begreep. En dat betreft nog maar een woord.

Croxifoxio | 16-03-18 | 20:27

Is juffie de stagiair al uit de schaduw gestapt. Haar verhaal, beleving, misschien zelfs bekering.

BP Richfield | 16-03-18 | 20:19 | 3

Ze schijnt nu stage te lopen bij de VARA.

Rest In Privacy | 16-03-18 | 20:29

Kuifje-in-Afrika
Roflol (en alvast foei voor foute humor)

atheïstisch stemvee | 16-03-18 | 20:33

Die zit bij de GGZ Haaglanden in een re-integratie traject. Ze heeft er al drie rebirthing sessies op zitten en zit twee middagen per week op een "relive my memories" cirkel groepsgesprek. Ja, een verloren Iphone 7 hakt er flink in.

Pedronegro | 16-03-18 | 20:36

Ik ben helemaal voor het ontslaan van bepotelaars, maar ik vind het wel heel makkelijk kritiek te hebben op de interne gang vanzelf zaken bij GL of wie dan ook. Je kent elkaar vaak al lang en zeker als je een goede werkrelatie met de viespeuk in kwestie hebt wil je nog wel eens alle smoesjes of gedraai geloven. Ik denk dan ook dat het vaak geen kwaad kan er iets langer over te doen. Neemt niet weg dat ik GL een ruk partij vind, vol hypocrieten en landverraders.

Wilders Spamaccount | 16-03-18 | 20:16

Wat ik niet begrijp is dat men zijn/haar handjes niet thuis kan houden met nota bene collega's. Het is nooit verstandig om werk en privé te mengen en zeker niet om met je tengels aan je collega te zitten. Gewenst of ongewenst. Aan de andere kant heeft het ook wel een beetje een ongekende hysterie gekregen. Sinds jaar en dag vallen mensen elkaar lastig met hun lusten. We gaan toch ook niet alle fluitende bouwvakkers vervolgen voor seksuele intimidatie. Mijn moeder vond het altijd wel leuk om nagefloten te worden. Fatsoen is mooi maar het moet niet te ver door schieten. Heeft hij haar verkracht? Aangerand? Het heeft er meer de schijn van dat hij dacht een wipje te kunnen maken en dit jammerlijk faalde. Dat komt toch constant voor?

Andrew Deen | 16-03-18 | 20:15 | 3

Schijnbaar gaan we dat wel doen want alle mannen schijnen heel vies te zijn ofzo. Als het straks helemaal doorgeslagen is met dat #metoo vraagt men zich af waar alle mannen gebleven zijn. Antwoord: ver weg.

VeelTeSteil | 16-03-18 | 20:20

Ssht nuance is verboden wanneer het om vrouwen gaat. Vrouwen zijn altijd slachtoffer in sexuele interactie tussen beide seksen.

Oh en waag het niet om te zeggen dat ze enige verantwoordelijkheid hebben over hoe ze de deur uitgaan want: "ben je een moslimgekkie ofzo" of "ja ze vroeg erom zeker" werkt ook altijd.

Sceptische_autist | 16-03-18 | 20:27

Ik hoop dat het beter gaat met je rug, want je kan niet zo goed tegen de diclofenac zo te lezen. Je hallucineert en zweefteeft.

ristretto | 16-03-18 | 21:44

Alles voor OnsKentOns en het plebs kan stikken.

Rest In Privacy | 16-03-18 | 20:14

En ze hebben nog steeds enkel glas in de puien !!1!!!

Vesta | 16-03-18 | 20:13 | 1

Dat is best handig wanneer je onverhoopt snel het pand moet verlaten.

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:24

Mooie analyse GS. GL steekt geen hand in eigen boezem, wel in die van een stagiair.

BozePaarseMan | 16-03-18 | 20:13

Dus daar staat dat Groen voor? Jonge blaadjes pakken en laten vallen?

Normpje | 16-03-18 | 20:10 | 6

@ Kuifje-in-Afrika | 16-03-18 | 20:25 |
Allemaal potten dus.

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:27

Dat betwijfel ik Mark.

Rest In Privacy | 16-03-18 | 20:31

Jonge blaadjes zijn groen en dan zich nergens van aantrekken, of met andere woorden links laten liggen.
Zou dat de uiteindelijke betekenis van GroenLinks zijn?
Vragen, vragen, vragen.

InAnumPerRegimine | 16-03-18 | 21:04
▼ 3 antwoorden verborgen

En bij de vara/bnn hebben ze ook nog een witte onderbroek affaire onder het matje.En bij d66 nog een verdachtje op wachtgeld.Bij de denkmafia nog een verdachte vastgoeddeal.Of u dat alllemaal even wel wil blijven betalen.

van stampij | 16-03-18 | 20:10

Ik stem dan ook niet op GL.

Rest In Privacy | 16-03-18 | 20:09 | 3
-weggejorist-
De musso linie | 16-03-18 | 20:21

@Kuifje we weten nu allemaal wel dat jij op de PVV stemt. Hoef je niet vaker te vermelden. Wilders lover!

Mark_D_NL | 16-03-18 | 20:23

Hahaha. Ja, ik heb wel een grote hond, dus het zou kunnen.

Rest In Privacy | 16-03-18 | 20:25

Goed uiteengezet in de tijdlijn. Echter is GL nu eens het haasje omdat er zaken openbaar zijn wegens een rechtszaak. De rest van de beerput blijft gesloten omdat het niet tot rechtszaken komt.

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:09 | 5

@Feynman | 16-03-18 | 20:10 |
En dat is in dit land (nog) niet aan de orde. Toch denk ik dat het hier ook gebeurd maar veel verder onder de radar.

Mark Verheijen | 16-03-18 | 20:13

@Feynman. Hij heeft de schijn behoorlijk tegen maar als u de zaak Lucia de B kent weet u dat schijn kan bedriegen.

BozePaarseMan | 16-03-18 | 20:16

BozePaarseMan | 16-03-18 | 20:16
Bij Lucia de B moest het OM statistici uit de VS laten komen. Iedere Europese wiskundige weigerde de lezing van het OM als deskundige te onderschrijven. Het is ronduit idioot dat een Nederlandse rechter daar intrapt. De kans dat een verpleegkundige bij een willekeurig overlijden aanwezig is of een paar uur weg is, is bij fulltime dienstverband ongeveer 1 op 3. Bij tien gevallen stijgt dat een derde tot de tiende. 1/3 exp 10 is 1 op 59000. Dat lijkt veel, maar dat komt dus iedere paar jaar spontaan voor in de ruim tienduizend ziekenhuizen met terminale afdelingen die er zijn op deze wereld. gateway.euro.who.int/en/indicators/hf... De statestiek wijst helemaal niet op een reeks moorden. Dit is geen freak occurrence. Helaas kan niemand in de rechtbank, hof en advocatuur fatsoenlijk rekenen.

Feynman | 16-03-18 | 20:38
▼ 2 antwoorden verborgen

Puur opportunisme dus. En ergens las ik dat de moeder van Sonneveld, zelf lid van een gemeenteraad, in dat tijdvak tweette dat dat metoo gedoe wat overdreven werd.

Guido | 16-03-18 | 20:07 | 1

Haha. Ja, zodra het dichtbij komt, wordt er uit een ander vaatje getapt. Zie Hillary, zie Van Jole, zie Van Nieuwkerk, zie .....

Rest In Privacy | 16-03-18 | 20:11

Fuck dat hele Metoo! Man probeert vrouw te kussen, vrouw wil niet, man zegt DOEI, vrouw moet vrienden/familie bellen om dr op te halen. OOOOOOOOOOH WAT EEN ONRECHT Ja dan snap ik wel dat Jesse Klaver even een traantje weg moest pinken op TV, dat hele leven van die vrouw VERWOEST

despecialist | 16-03-18 | 20:06 | 6

„Aangezien jij bleef aandringen, raakte de vrouw in paniek en voelde zich angstig. Naar toen bleek was ze haar tas kwijtgeraakt. Op een gegeven moment ben jij weggegaan en je hebt de vrouw midden in Den Haag, wetende dat zij niet meer naar huis kon komen, aan haar lot overgelaten.” www.telegraaf.nl/nieuws/1790331/stagi... Ik heb m inderdaad verkeerd onthouden. Ze had nog wel een telefoon, maar dus geen tas met cash en dergelijke.

Feynman | 16-03-18 | 20:17

Op het station zitten wachten is gratis. Een telefoon dood de tijd.

Misschien niet galant om haar achter te laten. Desondank. #metoo? Baan kwijt? Sterf decadente kut westerse maatschappij.

Trans_Fimmermans | 16-03-18 | 21:18

Trans_Fimmermans | 16-03-18 | 21:18
Een stagiair seksueel belagen totdat zijn in paniek raakt, haar tas kwijtraakt en dan buiten in Den Haag aan haar lot achter laten. Het is de triple combo die het m doet. Het eerste deel is het #metoo deel. Het tweede ook. Je maakt misbruik van je machtspositie om in het broekje te komen van een dame die je in de kroeg niet durft aan te spreken omdat je zonder die werkgever-werknemer relatie geen kans maakt. Daarna doorbreek je een basale zorgplicht richting een werknemer. Als je die uitnodigt voor een evenement, dan organiseer je ook hoe iemand thuiskomt. Vooral als je die persoon eerst met je halve aanranding in paniek gebracht hebt. Een normale werkgever weet dat de nieuwe garde wel eens een serieuze offday kan hebben uit zichzelf, en steekt dan ook de helpende hand uit. Hier is het de Ruud Lubbers onder de GL-bobo`s die eerst de put graaft, het kalf laat verdrinken en daarna zijn handen in onschuld wast. Bovendien kom je een station `s nachts niet in zonder opgeladen OV-chipkaart en je kan als deerne moeilijk tussen al het adolescente gesiss buiten blijven staan. Natuurlijk had de stagiaire ook een goede vriend kunnen wakker bellen. Natuurlijk had de stagiaire ook de GL-er in kwestie keihard in de ballen kunnen trappen. Helaas had ze nog niet zo`n sterke persoonlijkheid. Of laten we daar eens goed over nadenken. Waarom denk je eigenlijk dat de meeste lekkere wijven arrogant en agressief zijn!? Omdat mannen een omgeving creëren waar dat de enige overlevende houding is. Nou ik heb graag een maatschappij waar leuke dames ook zichzelf en lief kunnen zijn.

Feynman | 16-03-18 | 21:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Vergeet Groenlinks. Hoort net als VVD/CDA/PvdA/PVV/FvD/SP/D66/CU/SGP bij het kartel. Wie echt verandering wil stemt volgende week op PvdD.

Bakito | 16-03-18 | 20:05

Geenstijl, door en voor reaguurders!
Goed Topic? Sharing is caring!
Nieuws? Tip de redactie!

Feynman | 16-03-18 | 20:04 | 1

netniet heeft een veel te bescheiden naam.

keestelpro | 16-03-18 | 23:53

Burn!

ikbenj | 16-03-18 | 20:02 | 1

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland