Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het probleem met iftar-deelname van de politie

De nieuwste hype onder het personeel van Akerboom & Aalbersberg: islamitisch iftarren. Op social media vliegen de foto's je om de oren van geüniformeerde agenten die deelnemen aan het religieuze ritueel van de nachtbuffetten. Politie op bezoek in de moskee, moslims op bezoek bij door de politie georganiseerd vastenvoedsel, zelfs nano-iftars na een door lage suikerspiegels veroorzaakte stenenregen (waar trouwens niemand voor is opgepakt) passeren de reli-revue. De politie zou helemaal niet aan iftars deel moeten nemen, om dezelfde reden dat de hoofddoek geen onderdeel mag worden van het politie-uniform: het beschadigt de neutraliteit en onafhankelijkheid van het politie-ambt en bevoordeelt een religieuze stroming boven alle andere maatschappelijke overtuigingen. Hoofddoeken en iftars zijn onderdeel van een religieuze cultuur die door een hele specifieke doelgroep beleden wordt, en daarmee expliciet geen onderdeel van de taakstelling in het politie-pakket.

Nog los van de vraag of je irrationele en ongezonde rituelen van vasten bij daglicht en veelvraterij bij nacht moet aanmoedigen (wat vindt het nationale dieet opvoedingsinstituut Voedingscentrum er eigenlijk van, die wel met belerende maatbekers voor pasta leuren maar zich kennelijk nooit uitspreken over religieuze eethandicaps), je ziet de politie toch ook geen IKEA-tournee doen op Tweede Paasdag, op zondag in het zwart kerkwaarts over de Veluwe struinen of met een vergiet op hun kop over IJburg dolen? Agenten gaan toch ook niet gezellig bier drinken op de F-side, in Vak S of op de Bunnikzijde, of crack roken en kouwe pasta knagen in een kraakpand vol AFA-activisten? De politie krijgt zelfs expliciet de opdracht om niet met Zwarte Pieten op de foto te gaan - waarom dan wel zo opzichtig opduiken bij al die islamitische iftars?

De Nationale Politie geeft met hun iftar-rage een voorkeursbehandeling aan moslims. Dat versterkt bij Mohammedanen mogelijk het idee dat hun religie een uitzonderingspositie verdient - een gedachte die zij zelf ook vaak koesteren over hun eigen geloof, waarbinnen kritiek op god en profeet niet zijn toegestaan, het verlaten van de religie een (dood)zonde is, en waarvan de heilige schriften worden beschouwd als het laatste - en dus definitieve, onbetwistbare - woord van god. Die grondhouding legt het fundament voor het verwerpen van democratie en (seculiere) rechtsstaat, maar dat weerhoudt de politie zelfs niet van kritiekloze bezoekjes aan moskeeën waar dit soort radicale gedachten openlijk worden gepredikt door salafistische sheiks: Politiemensen die iftars bezoeken, versterken het vertekende beeld dat de islam uit naam van de bestuursreligieuze kernbegrippen "verbinding" en "diversiteit" maatschappelijk omarmd moet worden, en dus gevrijwaard moet blijven van kritiek. Terwijl de noodzaak voor islamkritiek elke dag opnieuw bewezen wordt door de handelingen van radicale, fundamentalistische moslims en/of hun criminele geloofscultuurgenoten. Of in meer alledaagse mate door de achterstelling van vrouwen, het gebrek aan homo-acceptatie en de actief in stand gehouden eenkennigheid van de islamitische cultuur. Je kan niet genoeg benadrukken hoezeer het gedrag van sommige moslims niet de schuld van alle moslims is, noch het streven van alle moslims. Maar de honger naar kritiek op een specifieke patriarchale religiecultuur waarin afwijkend, anti-democratisch en maatschappelijk regressief gedrag geboren, gevoed en vooral te weinig kritisch besproken wordt, is veel groter dan alle politie-iftars opgeteld kunnen stillen.

Islam, of het gevaar dat uitzondering de regel wordt
Ondanks het feit dat de islam bestaat uit een lange bundeling van achterhaalde ideeën die geworteld zijn in een gesloten en eenkennig wereldbeeld, is de politiek correcte toegeeflijkheid jegens de meest regressieve religie ter wereld gigantisch. Moslims in het (hoger) onderwijs en elders eisen - en krijgen - steeds vaker hun eigen gebedsruimtes. In openbare ruimtes verschijnen er ook steeds meer. Basisschoolkinderen worden met hele klassen tegelijk op excursies naar de moskee gestuurd. Bedrijfsfeestjes en bestuursborrels worden verplaatst vanwege de ramadan. Kantines krijgen halalvreten op de menukaart (en dan heeft ineens niemand het over het dierenleed dat met halal gepaard gaat). Kledingreglementen op sportvelden worden aangepast aan islamitische eisen. Gymlessen op islamitische scholen worden m/v-gescheiden, lezingen in seculiere collegezalen eveneens. Grote papieren dagbladen propageren deelname aan "ramadan-challenges", de NOS maakt "Ramdanjournaals" en omroepen blokkeren elke vorm van debat over de rol van de islam bij gewelddadig islamitisch extremisme.

Keer op keer en meer en meer worden moslims bevestigd in hun vooringenomen, dichtgetikte veronderstelling dat de islam een uitzonderingspositie verdient in de (westerse) wereld - en met meer ontzag en respect behandeld dient te worden dan andere overtuigingen. De politie werkt daar nu ook veel te gretig aan mee. Waarom? Om te deugen? Om het imago als etnische profileerders weg te nemen? Omdat de korpsbaasjes te veel naar politiek correcte pijpen dansen en te weinig naar de dagelijkse praktijk van de platte petten? Wat de motieven ook zijn: politie-iftars zijn geen handreiking van "verbinding" en "diversiteit". Het zijn katalysatoren van nog meer islamitische drang naar voorrechten en privileges.

Waar de politie hun deelname aan de ramadanmaaltijden ongetwijfeld als een handreiking ziet, zullen veel moslims het beschouwen als een erkenning van de uitzonderingspositie die de islam voor zichzelf predikt. De politie participeert immers in hun religieuze routines, waar de wetshandhavers dat bij niemand anders doen. De politie wint zo geen respect, het zijn moslims die zich gesterkt voelt door de kuffars die zich gewillig voor het karretje van de islam laten spannen. Tegelijkertijd spreken veel niet-moslims hun afkeer en afschuw uit over de deelname van agenten aan religieuze ceremonies, waardoor het gezag en het respect voor de politie ook bij niet-moslims erodeert. Bekijk de heftige reacties op deze tweet van de politie Rotterdam-Centrum maar eens. Het is te makkelijk om al die critici af te doen als onderbuikiërs, er speelt bij veel mensen een reëel sentiment tegen de politie-deelname aan iftars. Waar regressief links zich graag smalend uitlaat over het feit dat "het volk" slechts uit een beperkte groep boze PVV-stemmers bestaat, die niet het volledige maatschappelijke sentiment bepalen en ook niet als zodanig een uitzonderlijk deel van de discussietaart kunnen of mogen opeisen, zo dient de Nationale Politie zich ook terdege bewust te zijn van het feit dat een (vermoedelijk grote) meerderheid van de Nederlandse samenleving geen enkele interesse heeft in, of behoefte heeft aan, de islam of haar religieuze rituelen. Simpelweg omdat het hun levensovertuiging niet is.

Als wij onze immer rechtop uit de aars van de samenleving priemende roze thermometer goed aflezen, zien we juist een groeiende groep niet-islamitische Nederlanders kotsbeu hebben van de groeiende voorkeursbehandeling die de islam lijkt te genieten, omdat het feitelijk een uiting van misplaatste appeasement van religieuze achterlijkheid is die bovendien als "iets leuks" wordt gepresenteerd en in die hoedanigheid publiekelijk veel te veel opgedrongen wordt door politiek, mainstream media en nu dus ook steeds vaker door de politie. Geloof hoort achter de voordeur - zeg maar daar waar de politie helemaal niets te zoeken heeft, tenzij ze een redelijk vermoeden van wetsovertreding hebben. En anders gewoon niet. Geen agent, toch een eervolle vermelding. Mede omdat ex-Politieman van de Arbeid Ahmed Marcouch zegt: Salafisme moet je verbieden. En dus niet mee aan tafel gaan voor een ernstig verlate lunch.

Reaguursels

Inloggen

Is het u niet opgevallen? Vanavond Akersloot op TV over vuurwerk; het is midden in de zomer en de vakanties breken aan. Zwaar vuurwerk is best een probleem, maar dan aan het einde van het jaar. Er is iets anders aan de hand: Akersloot en de andere "Bulle Bassen"" hebben hele slechte publiciteit gegenereerd met al hun "ge-ïftar". Dan moet je toch iets anders verzinnen om de aandacht af te leiden. Dan begin je over vuurwerk en beginnen de mensen daar hard om te lachen, haal dan "Zwarte Piet" van stal.

oliebolletje123 | 19-06-17 | 21:40

Bezoeken agenten ook paas-, kerst- en sinterklaasfeesten?

De politie dient zich neutraal op te stellen en zich ver weg te houden van religieuze feesten.

p3xxx | 19-06-17 | 21:03

Ten tijde dat ik nog in het uniform liep was het verboden om maar enig iets gratis aangereikt te krijgen ivm integriteit enzo. Stel je voor dat je van een snackbarhouder een ijsje aanneemt van 50 cent. Want dan kon die snackbarhouder wel eens iets terug verlangen als wederdienst. Blijkbaar is dat niet het geval als complete wijkteams gratis eten krijgen bij een organisatie die zeker belang heeft bij wederdiensten.

Rotterdammert1965 | 19-06-17 | 17:46

De capitulatie aan een drammerig niet functionerend minderheids woestijnvolk is dus inmiddels een feit.

Heren van het Politie senior leadership-team: Ik kan minachtende glimlach niet onderdrukken.

Ervaringsdeskundige | 19-06-17 | 17:15

Om maar weer eens een oude favouriet van stal te halen, beste mensen:
zoek op joop (van die website?) riessen.
Dat is de politie.

Kanarie_Geil | 19-06-17 | 16:24

-weggejorist-

PeetCapone | 19-06-17 | 16:06

Het (toch al geringe) gezag en aanzien van de politie bij Moslims wordt door dit soort politiek correcte kontkruiperij tot vrijwel nul gereduceerd.

Schweinchen Dick | 19-06-17 | 15:07

Lagere school geleerd; Nederland kent scheiding kerk-en-staat. Staatspropaganda blijkbaar, nepscholing, want in Nederland laten we de Islamitische en Joodse religieuse minderheden (politieke/militaire suprematie-ideologien) letterlijk wetten (voor-)schrijven en/of aanpassen, ergo wettelijk gelegaliseerd en/of sanctieloos gedoogd; Kinderen, jongens/meisjes verminken/mishandelen= besnijden. Ritueel onverdoofd slachten, erkennen/gedogen kindbruidjes, polygamie, uithuwelijken, eerwraak als verzachtende omstandigheid, etc.Net als 1940, zonder slag of stoot capituleerden we en werkten we gretig mee met de "nieuwkomers".

pivo1 | 19-06-17 | 14:29

wat een kul, mooi weer gaan spelen bij een religie waarvan de meerderheid je dood wenst of je alleen als geldautomaat beschouwd (en als je geld op is je alsnog dood wenst)

hereweare | 19-06-17 | 14:13

Wat een geweldig stuk weer van @VanRossem.
Een stuk dat minstens een maand lang onder de rubriek 'Toppers', hoort te staan, zodat het door meer mensen gelezen kan worden en niet vandaag al in het archief verdwijnt.
Kan een of andere techneut van GS dat ff regelen?

En tweets met dit stuk sturen aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. (heb zelf geen twitter- en feestboekaccount anders zou ik het zelf wel doen)

Of tip Baudet even en laat hem dit stuk uitdelen aan de Tweede Kamer en een debat over deze kwestie aanvragen.

Nogmaals chapeau!

Marie Curieux | 19-06-17 | 13:43

Geen verlof meer met christelijke feestdagen, dat is ook niet neutraal. Een wit politiekorps in een multicultimaatschappij is bovendien ook niet neutraal. Hoor ik GS nooit over.

realpolitiker | 19-06-17 | 12:39

als mijn buren weer eens onterecht klagen over geluidsoverlast mogen de dienders in kwestie niet een colaatje van mij aannemen. Alsje echter moslim bent kun je het algehele korps van eten voorzien tijdens een religues evenement en word dit breed uitgemeten op de socials...
rassiesme

TDB | 19-06-17 | 12:10

Kan die agenten niet anders zien als verschrikkelijke domkoppen: Wel onderbezetting op het bureau maar blijkbaar onder werktijd steun betuigen aan een gewelddadige ideologie opgericht door een pedofiele moordenaar. Walgelijk! Kijk de volgende keer eerst eens naar het filmpje van deze ervaringsdeskundige: www.youtube.com/watch?v=TlWr2L7WR8I

kortebroek | 19-06-17 | 12:05

@Kwark 21:10
Wat heb je eigenlijk aan een peniskoker in landen waar nauwelijks elektriciteit is? En zijn gekookte peniï lekker?

Brou Is Back | 19-06-17 | 10:29

Die overbetaalde linkse politie meneer met zijn gewenste teksten vergeet dat hij bij de politie zit en dat hij niet in de politieK zit.
Hoofd boevenvanger.... Nou... geef die man gratis kaartjes voor ziggo en vervang hem.

msgambler | 19-06-17 | 10:08

@DearMud
Combinatie van stinkend rijke olielanden als Kuwait en Qatar die niets liever zien dan Europa islamitisch worden en een gebrek aan nationale trots in landen als Nederland. Islam vult de leemte. Kijk maar eens op straat ergens in Den Haag of Amsterdam. Je ziet vlaggen van allerlei landen, behalve de Nederlandse. In de 2e Kamer is nergens de Nederlandse vlag te zien, uniek in de wereld dat een parlement dat niet heeft. Bijeenkomsten van politieke partijen zie je ook nergens de vlag. Er is totaal geen trots, alles moet per se neutraal en divers zijn. En daar springt de Islam meteen bovenop, het profiteert van de geboden zwakte.

martymcfly | 19-06-17 | 10:04

De politie gaat het druk krijgen, want nu moeten ze aan allerlei godsdienstige activiteiten gaan deelnemen om eerlijk hun aandacht te verdelen over allerlei religieuze bevolkingsgroepen.

Maar even serieus. Dit is natuurlijkw walgelijk, stupide, idioot en vooral staatgevaarlijk.

Hoewel een pastafarian politiehoofd met een vergiet erop wel aardig staat.

Nee laat ik serieus blijven, de politie moest vroeger je beste kameraad zijn. Nou daar is op deze manier bar weinig van over.
Sub omni canone! Evocatus

Evocatus | 19-06-17 | 10:00

bisbisbis | 19-06-17 | 02:18
100% met je eens - te meer daar dit in brand steken een vooropgezette en uitgedachte actie was.
De scheiterigheid bij de politie ten top:
De gewone burgers geven geen last, die kunnen dus mooi doodvallen nadat ze leeggezogen zijn met snelheidscontroles, en weggelachen als ze een aangifte willen doen.
De moslims ja, die moet je te vriend houden, want die kunnen en willen je hersens in slaan - dus meeslijmen met hun doodscultus.
En dan ga je je eigen organisatie ook nog eens op de lange termijn ondermijnen, door aanhangers van die doodscultus binnen te halen als sinterklaas.
Mijn mening is:
Een moslim kan NOOIT een goede politieman of militair zijn, want zijn loyaliteiten liggen primair bij zijn doodscultus.
Eat that Ahmed Marcouch!

Roadblock | 19-06-17 | 09:54

Man man man. Triest dit. Het heeft 0% bijdrage om hieraan mee te doen. Wat wil men ermee bewijzen?

renalpha | 19-06-17 | 09:32

Ik denk dat we ons zo langzamerhand wel serieus mogen afvragen of dit wel te maken heeft met politiek correct denken of dat hier meer achter zit. We moeten niet vergeten dat de politie is omgevormd naar een 'Nationale Politie', waardoor de politiek meer greep heeft op de politie. Het duurde niet lang voor deze politie vervolgens huisbezoekjes ging plegen om burgers te intimideren die onwelgevallige meningen ventileerden op facebook. Het moet geen verrassing zijn dat dit uiteraard niet gebeurd bij de tientallen Jihadi's die op hun beurt tekeer gaan op social media.
Het is beleid, Westers beleid, om islam op allerlei gebied te faciliteren en te propageren. Canadese wetten tegen 'islamofobie', Duitse wetten tegen 'haatzaaien', een Amerikaanse (Obama) nucleaire deal met Iran, het verwijderen van lokale 'strongmen' als Saddam Hussein en Moammar Ghadaffi, het ijveren voor Turkse deelname aan de EU, schimmige deals met de moslim broederschap, de EU veerdienst voor het versneld importeren van duizenden onopgeleide kanslozen. De rode lijn door dit alles is de islam. Dit is meer dan politieke correctheid, hier wordt een plan voltrokken.
Ik weet niet hoe de boven ons gestelden denken zelf te overleven in een samenleving in permanente burgeroorlog, maar dat is waar men ons heenstuwt. En het is slechts een kwestie van tijd voor de ene moslimgroep gaat klagen over bevoordeling van de andere moslimgroep. Ik weet 1 ding zeker, dit is niet in ons belang, maar de laatste 20/30 jaar wordt er niets meer in ons belang beslist.

Rest In Privacy | 19-06-17 | 09:16

@ Lewis | 18-06-17 | 23:38
Groot gelijk, Joris.
Pure speculatie van mijn kant, en ook nog eens niet helemaal on topic.

Lewis | 19-06-17 | 08:49

Hoe bizar; wat zegt die man nou " Wij zijn niet de politie van de staat maar de politie van de burgers"
Wow gevaarlijker krijg je het niet; vooral in die buurten waar de meest vredelievende minst gewelddadige,homovriendelijke, joden liefhebbende, christenknuffelende religie in de meerderheid is.

Wajehie | 19-06-17 | 08:14

Off topic. Nog iets bekend over de aanslag op moskeegangers in London?
48 man rijdt op moskeegangers in. 1 dode paar gewonden. Man wordt uit busje getrokken en geschopt.
De Muslim Council of Britain spreekt op Twitter van "een daad van islamofobie".
Suggereert een opzettelijke daad door een kafir.
Vreemd. Wel erg snel. Kan natuurlijk ook een onwelwording betreffen of het ene soort islam tegen het andere soort.
Iemand meer info?

Rommelende Onderbuik | 19-06-17 | 08:04

Het vertrouwen in de overheid die haar burgers beschermt krijgt weer een slag.

Wajehie | 19-06-17 | 08:00

"Teamchef @politieAlmereB pleegt iftar in @MoskeeOmar (ontving de salafistische sjeiks @tarikibnali en de "zeer antisemitische" @Esamalowed)"
Weet niet of deze agenten juridisch vervolgd kunnen worden. Te gek voor woorden; ze steunen (indirect) salafistische stromingenn die de AIVD beschouwt als ongewenst.

Wajehie | 19-06-17 | 07:58

Vergeet ik nog te schrijven: "ze" zullen zich er steeds sterker door gaan voelen, die moslimfanaten. Met dank aan onze overheid.

spinselsinjehoofd | 19-06-17 | 07:57

"In deze heilige maand" zegt-ie. Wat een knipschaar deze man en welk een politiek-correcte houding; ze gaan nog eens op de barricaden voor die achterlijke secte mohammedanisme genaamd.

spinselsinjehoofd | 19-06-17 | 07:55

Ik werk ook bij deze organisatie en walg al lang van dat IFTAR gedoe. Zeker omdat we al jaren geen kerstpakket meer krijgen maar een "Eindejaarsgeschenk". Moet je intern niks van zeggen want slecht voor je carrière en je mag van Pieter-Jaap ook geen PVV stemmen.

coosoverdoos | 19-06-17 | 07:49

"Artikel 1 grondwet :Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Dus deze heren hebben zich nu verplicht om IN UNIFORM joodse en christelijke feesten te bezoeken.
Zie jullie straks. :-)

Wajehie | 19-06-17 | 07:35

Niet te hopen dat ik(LZVE) ooit in aanraking kom.
Ik erken geen stormafdeling die handhaaft met de gedigitaliseerde versie van de koran uit de tweede kamer in de hand.

hallevvezool | 19-06-17 | 07:33

"politiek correcte toegeeflijkheid jegens de meest regressieve religie ter wereld gigantisch. "

bijna goed; de islam is een zeer gevaarlijke ideologie zeer sluw verstopt in een religie.
Of gaan we dit ook wegjo.

Wajehie | 19-06-17 | 07:30

Dus einde scheiding kerk en staat.
Heel goed vrinden; die agenten kiezen zeer bewust voor een ideologie die westerse vrijheden wil vernietigen.
NSB gedrag !
Heel graag hun namen noteren; kan handig zijn in de rechtzaak.

Wajehie | 19-06-17 | 07:21

@LuckyGirl | 19-06-17 | 01:52
Frredom from religion,wat mij betreft belangrijker dan freedom of religion.

miko | 19-06-17 | 06:20

Dus het Nederlands monopolie op geweld viert religieuze feestjes?

Zoltan | 19-06-17 | 06:12

Nederland heeft 3.000.000 uitkeringsgerechtigden. Heeft 1.000.000 moslims, heeft 1.000.000 ambtenaren.
.
Waar ligt nog de grens van het toelaatbare ?

duitse herder | 19-06-17 | 05:26

-weggejorist-

Santo69 | 19-06-17 | 05:18

Op zich wel mooi gezegd van Ahmed Marcouch en het neigt zowaar naar realisme. Aan de andere kant benoemt hij het wel op zo'n manier dat het de suggestie wekt dat er verschillende soorten islam bestaat. Er zijn zeker stromingen, maar allen zijn gebaseerd op dezelfde koran met precies dezelfde inhoud. Zolang gedeeltes uit dat boek niet worden herzien blijft de islam in frictie met de 'vrije' westerse samenleving.

XaleX_2 | 19-06-17 | 04:03

-weggejorist-

Rest In Privacy | 19-06-17 | 03:41

-weggejorist-

Rest In Privacy | 19-06-17 | 03:40

Itsarren:
Met zo'n polUtie heb je geen vijand meer nodig.

Rest In Privacy | 19-06-17 | 03:39

Op SK wordt de indruk gewekt dat het een ongeval betreft.
De omstandigheden (moslims die na een dienst vanuit een moskee naar buiten lopen op het moment dat het busje op mensen inrijdt)kunnen ook duiden op een eventuele vergelding op moslims.
Maar op SKY speculeren ze daar niet over.

LuckyGirl | 19-06-17 | 03:26

Inmiddels brengen de andere zenders (BBC, SkyNews, etc) het bericht ook.

Rest In Privacy | 19-06-17 | 03:04

@bobvanverderop | 19-06-17 | 02:46
Inderdaad. CNN meldt het, BBC niet.

Rest In Privacy | 19-06-17 | 02:53

De politie heeft zich neutraal op te stellen qua religieuze feestjes. Dit gaat duidelijk te ver.

EnNouJijWeer | 19-06-17 | 02:50

Maar goed... er is zojuist een ongeluk gebeurd in Londen!

bobvanverderop | 19-06-17 | 02:46

LuckyGirl | 19-06-17 | 02:21
Kan best zijn. Ik kan niet wachten.
Vooral de kamelen in het straatbeeld mis ik nog. Lijkt me enig, met een kameel langs de grachten.
Of politie op kameel, ook geinig.

MistaRazista | 19-06-17 | 02:43

Als ik het allemaal zo aanhoor dan is diversiteit een eufemisme voor islamisering. En 'politie-iftar' begint bij mij inmiddels net als 'respect' behoorlijke negatieve connotaties op te roepen!

bobvanverderop | 19-06-17 | 02:32

MistaRazista | 19-06-17 | 02:13:
Juist, het klinkt eerder alsof de politie streeft naar 50% moslims omdat politici streven naar 50% moslimbevolking.

LuckyGirl | 19-06-17 | 02:21

Ik begrijp het ff niet: ze steken om de hoek één van je dienstwagens in de fik.
-
Dan ga je dus de volgende avond - in de wetenschap dat er zeer waarschijnlijk tien man in de ruimte aanwezig zijn, die weten wie de daders zijn, maar die het je nóóit zullen vertellen - gezellig mee zitten kanen?

bisbisbis | 19-06-17 | 02:18

Eeeehhhh.... betalen wij met z'n allen nog wat aan die islamitische organisaties, om onze dienders mee te laten eten?
-
Het zou mij namelijk niet verwonderen, als bij sommige politiedistricten doodleuk mee betaald wordt aan deze waanzin, als was het maar in het kader van 'wij mogen geen giften aannemen'

bisbisbis | 19-06-17 | 02:15

LuckyGirl | 19-06-17 | 01:57
Subculturen.
Nog niet mainstream genoeg om mee te tellen.
Maar het streven van de Amsterdamse Politie naar 50% moslimgehalte is zeker niet streven na een afspiegeling van de bevolking.
Tenzij ze over cijfers beschikken, die wij niet hebben.

MistaRazista | 19-06-17 | 02:13

MistaRazista | 19-06-17 | 01:47:
Dat hele gelul over "een afspiegeling van de maatschappij" is ook onzin.
Waar zijn dan al die satanisten, neo-nazi's, ghblt?'ers, pacifisten, hell's angels en masochisten?

LuckyGirl | 19-06-17 | 01:57

Ik ben overigens een groot voorstander van vrijheid van geloof.
Ze zijn alleen de passage vergeten over degenen die vrijgewaard willen blijven van geloofsuitingen in het openbare leven, en de vrijheid om van je geloof af te stappen.

LuckyGirl | 19-06-17 | 01:52

Goed artikel.
Want na de genante Iftar heissa dit jaar....
What is next?
De politie doet huisbezoeken en brengt een Koran mee?
De politie heeft geen taak als bruggenbouwer, geen taak als missionaris of Islam PR manager of zelfs als sociaal begrijper.

MistaRazista | 19-06-17 | 01:47

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 01:17:
De anti-islamieten van vandaag zijn de humanitairen van morgen.

LuckyGirl | 19-06-17 | 01:46

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:59
De eerste ismes die verboden zal worden is dan hoogstwaarschijnlijk Chrismes...

(flauw woordklankgrapje)

Rest In Privacy | 19-06-17 | 01:43

Jan Dribbel | 19-06-17 | 01:21:
Sektes hebben in DL inderdaad minder bewegingsvrijheid dan in NL.
Het grote probleem blijft natuurlijk welke definities er gehanteerd worden.
Religie, sekte, doctrine, en nog zo wat woorden kan je loslaten op de islam of een deel van de islam (salafisme) of een deel van een deel van de islam (salafistische sektes).
Ik weet ook dat Tom Cruise problemen had om DL in te komen (voor promotie van een film) en dat Bill Clinton voor elkaar heeft gekregen dat dat toch kon.
Ik zou ook niet willen zeggen dat de huidige staat van DL iets is om na te streven.
Qua aanslagen is zo'n verbod een druppel op een gloeiende plaat, een voornamelijk symbolische wet die is ontstaan uit de problemen met homegrown en overgewaaide Amerikaanse sekten.
Ik weet er inhoudelijk niet veel over, maar die wetgeving toepassen op salafistensubgroepjes komt op me over als bijvangst, niet als een adequate reactie op moslimproblematiek.
Het zou een goede eerste stap zijn, dat natuurlijk wel.
Omdat de wetgeving in DL al bestond kunnen ze niet beticht worden van anti-moslimwetgeving.
Ik zie Nederland voorlopig helemaal niets veranderen aan godsdienstbescherming, interpretatie daarvan, laat staan een gedeelte van islamieten als sektarisch bestempelen.

LuckyGirl | 19-06-17 | 01:41

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 01:23
Salafistische sektes zijn daar verboden.
Je moet ergens beginnen als je 40 jaar achterstand hebt.

Jan Dribbel | 19-06-17 | 01:30

IFTAR, vind het meer de naam van een jaarlijks congress in de RAI

12pints | 19-06-17 | 01:29

@Jan Dribbel | 19-06-17 | 01:21
Hou toch op. Duitsland is compleet geïslamiseerd.

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 01:23

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:59
In Duitsland zijn de meeste salafistische sektes verboden.
Het heeft niets met olie te maken.
Het heeft te maken met het nemen van beslissingen.
Ferme beslissingen.
Daarin faalt NL al jaren.
In NL gaat men in overleg met salafisten en als die zeggen dat ze vreedzaam zijn doet NL niets.
Duitsland verbiedt, zonder thee drinken.
Punt uit.
Het kan als je een ruim mandaat hebt.

Jan Dribbel | 19-06-17 | 01:21

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:59
Volgens mijn glazen bol gaat de islam in zijn geheel verboden worden in Nederland en vele andere landen. Het is een kwestie van tijd.
*aan een profeet heb je geen reet*

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 01:17

Ik kan me maar niet aan de indruk onttrekken dat het met de kwaliteit van het amsterdamse politiekorps sinds het vertrek van de heer Nordholt alleen maar bergafwaarts is gegaan, met als triest dieptepunt de clown die daar nu de scepter zwaait.

Bena | 19-06-17 | 01:06

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 00:46:
Ongelukkig genoeg zal uitgerekend salafisme nooit verboden worden, één van de meest laakbare ismen.
De olie is hard nodig voor de trucks van liefde en vrede.

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:59

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:48
ROFLOL

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 00:51

Berbaar | 19-06-17 | 00:41:
*Lief dagboek, Berbaar leest mijn comments van 4 uur*

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:48

*Ahmed Marcouch zegt: Salafisme moet je verbieden*.

Bijna goed. Alle islamitische fratsen moeten verboden worden, naar mijn mening. Dus ook de ramadan, de iftar en de naam Mohammed.

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 00:46

Goed stuk Van Rossem, hulde!
Het is gewoonlijk echt walgelijk gedrag van de politie (& NL-politiek). Misdadig gewoon!
 
Wat zullen onze kleinkinderen gaan balen van de huidige koers in NL/EU...

saintinel | 19-06-17 | 00:43

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:32
A. l*lkoek U wilde slechts Uw gepreconcipieerde gedachten bevestigd hebben, helaas pindakaas.
B. Het boeit me geen reedt of politiemensen de Nachtmis, Iftar of Bar Mitswa bezoeken.
Fijne nacht verder, ik zie morgen wel weer wat U voor onzin om een uur of 4 geplempt heeft.

Berbaar | 19-06-17 | 00:41

KenJijDeSwaffelman | 19-06-17 | 00:24:
Moslims werf je in een moskee.
Voor jihad of hermandad, kennelijk.

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:36

@Ongebluste Kalk|18-06-17|23:38
Dat was weer een kenmerkende "beschaafde" reactie van je.

miss error | 19-06-17 | 00:35

*De nieuwste hype onder het personeel van Akerboom & Aalbersberg: islamitisch iftarren*.

Hoezo nieuw? Gebeurt in Amsterdam al tien jaar.

Fenomeen staat ook bekend onder de naam islamisering. Al decennia aan de gang, dus nee, niet nieuw.

Lewis Lewinsky | 19-06-17 | 00:33

Berbaar | 19-06-17 | 00:14:
Sarcasme is niet echt jouw ding meen ik.
Ok, iets specifieker dan:
ik heb gelezen dat ze niet welkom waren maar omdat de reactie op mij wat overdreven overkwam was ik geïnteresseerd in een wat uitgebreidere toedracht.
Bespaar jezelf de volgende keer gerust de moeite.

Berbaar | 19-06-17 | 00:16
We hanteren andere maatstaven over wat geneuzel is.
Scheiding tussen kerk en staat valt bij mij niet onder geneuzel.
Een politieman gaat dus maar in zijn eigen tijd en kleding naar een mis.
Daar ga ik inderdaad niet over, dat is juist.
De wet gaat daar over en het is geen 1950 meer.

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:32

-weggejorist-

dr.Nefario | 19-06-17 | 00:30

Dat eerste filmpje, wat een sjabloon-tekst vol diversiteits-cliches. Maar als ik het goed begrijp is het een wervingsactie. De zoveelste, ze drammen al jaren maar het wil maar niet lukken.
PS Wat een kutmuziek dwars door dat verhaal heen, aan het eind versta ik hem bijna niet meer. Faal.

KenJijDeSwaffelman | 19-06-17 | 00:24

@franck7020 | 19-06-17 | 00:20
Jeetje mensen die fietsen omgooien, wat een hel zeg pffff...

Berbaar | 19-06-17 | 00:23

Straks nog de dienstauto uitlenen voor ramkraakjes, ja hoor Nederland is een heus Islamitisch pretpark aan het worden!

doc. Bibber | 19-06-17 | 00:21

@Berbaar | 19-06-17 | 00:16 Ik zou zeggen vul nog even een paar tegels dan weten we dat je het meent.

knutsel | 19-06-17 | 00:20

Moslimtuig al weer waargenomen in de stad lig je te slapen, gooien ze gewoon een paar fietsen om in de straat. Over een paar uur komen ze terug begint de ellende weer opnieuw.

franck7020 | 19-06-17 | 00:20

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:14
Je nergens druk om maken is overdreven natuurlijk maar geneuzel boeit me weinig.
Daar is het leven hier te kort en te leuk voor.

Berbaar | 19-06-17 | 00:16

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:05
No problem maar zelf nadenken had U deze verklaring kunnen besparen en mij de moeite.

Berbaar | 19-06-17 | 00:14

Berbaar | 19-06-17 | 00:09:
Heerlijk om je nergens druk over te maken.
Alles gaat toch goed?

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:14

Gek geworden, iedereen hobbelt maar hersenloos achter elkaar aan met dit soort knuffelinitiatieven. Of die policor-hobby's nou wel zo verstandig zijn? Boeie, als je maar begripvol en tolerant gevonden wordt.

Er zijn op straat meer dan genoeg mogelijkheden om begripvol en tolerant op te treden, zonder in religieuze toestanden verzeild te raken.

xspalm | 19-06-17 | 00:13

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:00 Het was dan ook tegen broeder ongebluste. Als je toch over de duivel hebt.

knutsel | 19-06-17 | 00:10

knutsel | 19-06-17 | 00:04:
Ik voorzie een interessant gesprek tussen ons in die moskee:)

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:10

@LuckyGirl | 19-06-17 | 00:02
Gaat U niet over.
Mij boeit het weinig of men bij de Nachtmis, Iftar of Bar Mitswa aanwezig is.
Jezus je kan je maar ergens druk over maken.

Berbaar | 19-06-17 | 00:09

Berbaar | 19-06-17 | 00:01:
Ja, dat verklaart alles.
Dank.

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:05

@Berbaar
Ze waren uit op heibel. Ongetwijfeld niet voor het eerst. (En niet voor het laatst... :-( .)

Lewis | 19-06-17 | 00:04

@Lewis | 18-06-17 | 23:57 Ik zat gewoon vrij op Dawkins te borduren, maar dan wat simpeler. En die is natuurlijk nogal rechtlijnig. Zolang als geloven niet interfereert met hetgeen je wilt bewijzen ga je wat mij betreft je goddelijke gang maar.

knutsel | 19-06-17 | 00:04

Prima stuk! De tentakels van de islam beginnen steeds dieper de maatschappij binnen te dringen. Organisaties die neutraal horen te zijn zoals onderwijsinstellingen en politie vallen maar al te makkelijk ten prooi. Dit terugdraaien zal zeer moeizaam gaan of met veel probemen gepaard gaan. We moeten allemaal verplicht aan de islam alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

miss error | 19-06-17 | 00:04

@LuckyGirl
Misschien te snel gelezen. Excuus dan, knutsel.
En dank, jij ook.

Lewis | 19-06-17 | 00:03

Berbaar | 18-06-17 | 23:59:
Daar horen ze ook niet thuis.
Je hebt er weer niets van begrepen, zoals het hoort.

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:02

@LuckyGirl | 18-06-17 | 23:57
Ze waren niet welkom op het zitje (feestje).
Graag gedaan.

Berbaar | 19-06-17 | 00:01

Lewis | 18-06-17 | 23:57:
Ik lees in knutsels comment een advocaat van de duivel sarcasme (vanwege het "jeweettog").
Maar laat ik niet voor hem spreken.
Slaap lekker.

LuckyGirl | 19-06-17 | 00:00

Haha wat een geneuzel, de popo zit hier al 20+ jaar in ceremonieel tenue bij onze RK nachtmis.
Calimero's gonna Calimero denk ik dan maar... proest.

Berbaar | 18-06-17 | 23:59

tipo | 18-06-17 | 23:52:
Dank je.
Niets bekend over het motief?

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:57

Incompetente plichtsverzakende landverraders zijn het.

Bigi Bana Boy | 18-06-17 | 23:57

@knutsel
Je zegt vaak zeer zinnige dingen maar met die laatste opmerking sla je de plank m.i. toch echt mis.
Ik blijf zelf juist mede geloven door rationele afwegingen. En zat grote wetenschappers en anderen zijn christen (of van een ander geloof wellicht).

Ik ga onder de klamme lakens maar dit moest ik toch even gezegd hebben.

Lewis | 18-06-17 | 23:57

's Avonds wil je wel honger hebben na een lange dag hardwerkende burgermannetjes in een Astra op weg naar werk flitsen. Dus moebarak flitsen en moebarak ramadan politiemannetjes !

Bigi Bana Boy | 18-06-17 | 23:55

LuckyGirl 23:32
De autobestuurder die op mensen inreed op Volendam is opgepakt.

tipo | 18-06-17 | 23:52

De politie van Amsterdam: enige tijd geleden werd Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal geschept door een auto met drie zwaargedoekten met een suikerflauwte.
De politie: is je scooter opgevoerd, keek je wel uit?
De politie schoot namens de gedoekten in de weg-met-ons-rol.
De politie: het is nooit de schuld van de moslims.

Jan Dribbel | 18-06-17 | 23:49

De politie heeft haar bips al jaren wagenwijd open staan voor de islam.
Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe nederig ze zijn bij wegmisbruikers ,als er een allochtoon een grote bek tegen ze opzet.

alphapapatango | 18-06-17 | 23:46

Lewis | 18-06-17 | 23:34:
Nou, Beatrix trok meer naar vaders kant.
Die mengde zich in zaken over de grens van wat ongrondwettelijk is toegestaan.
Het is slechts een inschatting, maar ik denk dat de Bilderbergconferentie meer invloed heeft op onze levens dan de Nederlandse politiek.

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:44

@Ongeblustekalk | 18-06-17 | 23:38 Lijkt me niet meer dan logisch dat christenen slachtoffers van academici zijn. Je weet tog, waar geloven begint stopt het denken.

knutsel | 18-06-17 | 23:44

-weggejorist-

Porta | 18-06-17 | 23:40

Politie Amsterdam is totaal niet meer te vertrouwen. Het begint al aardig te lijken op de religieuze politie in landen als Iran, de invoering van de mohamedaanse sharia is niet ver meer. Als mijn rechten of veiligheid beschermd of verdedigd moeten worden hoef ik niet meer bij de politie aan te kloppen. De politie is niet meer mijn beste vriend maar wordt steeds meer mijn ergste vijand.

rijk | 18-06-17 | 23:40

Limulidae | 18-06-17 | 23:32
Dat betekent dat jij tegen het dragen van een ketting met daaraan een kruisje bent, dus verwerp je de basis van onze waarden en normen.
Kan je trots op zijn.
Ik noem dat ondermijning van onze waarden en normen.
Leer eerst maar nuanceren tussen goed en kwaad, voordat je gaat nuanceren in je domme hoofd.
En de christenen zijn weer de slachtoffers van de academici, hoe policor en vol van het eigen gelijk.

Ongeblustekalk | 18-06-17 | 23:38

Hoeren van Babylon zijn het.

boccelullus | 18-06-17 | 23:38

-weggejorist-

Lewis | 18-06-17 | 23:38

-weggejorist-

Lewis | 18-06-17 | 23:38

Godsamme. Wat een vre-se-lijk goeie tekst. Kudos voor de draai van het perspectief; van de politie naar de meerderheid van de niet-islamieten. Een "feest" van herkenning, niet-polariserend en feitelijk, een tekst om in te lijsten en een brandschone lei om er menig discussie mee te starten of zelfs te eindigen. Foutloos.

Meer-Kat | 18-06-17 | 23:37

Worden leuke gevechten in het A'dam politiecorps tussen al die verschillende moslims.
Of gaan ze alleen salafisten rekruteren?

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:36

@ miko | 18-06-17 | 23:28
Zeker.
En Cohen reageerde vanuit dezelfde reflex.
Maar zo'n Beatrix kan ik het niet eens kwalijk nemen. Ik vermoed dat die ook maar verscheen waar het van haar verwacht werd.

Lewis | 18-06-17 | 23:34

In 1940 had je ook mensen die maar wat graag samen met de tegenpartij wilden dineren.

Oepsie1234 | 18-06-17 | 23:33

Wat laat de politie zien wanneer het op bezoek gaat bij dergelijke dingen zonder enig nut?
Wat laat de politie zien door zo met Islam om te gaan? Hen een voorkeurspositie lijkt te geven?

De wereld van de overheid is er een van regels en wetten. De wereld van de burger is die van de vrije samenleving. Om deel uit te kunnen maken van de vrije samenleving geeft de burger een deel van zijn vrijheid in bewaring aan de overheid, dat deel wordt ingelijfd door wetten en voorschriften.
De overheid verkrijgt met het afgestane vrijheidsdeel heel wat macht en dit dient niet te worden misbruikt. De overheid kan zich hierin geen vrijheden veroorloven, ze moet zich in dienst stellen van de burger. Daarmee is dit een gebied van mensen die ervoor kiest om vanuit vrijheid een onvrij beroep uit te oefenen, anders is de vrijheid van de burger niet te garanderen. Nemen overheden de vrijheid wel om met dit vrijheidsdeel te doen wat ze willen dan gaat men richting een dictatuur. De burger wordt onvrij.

De overheid dient dus onvrij te zijn om de vrijheid van de burger te kunnen bewerkstelligen.

En om nog even terug te komen op het dragen van een hoofddoek door een persoon in overheidsfunctie:
Zie ik nu een politieagente met een sluier of hoofddoek (of een bediende van het gemeenteloket) dan brengt dat in mij een schok teweeg. Ik realiseer mij dat waar iemand die onvrij behoort te zijn om goed haar beroep uit te oefenen (op haar werkplek hoort geen vrijheid te heersen) iemand zit die haar vrijheid opeist. Ze krijgt ze ook nog. De sluier beïnvloedt haar werk misschien niet, daar gaat het niet om. De overheid geeft middels die sluier te kennen dat ze zich niet aan haar afspraken houdt. De overheid weigert haar vrijheid op te geven, daarmee komt dat vrijheidsdeel dat ik in bewaring heb gegeven in de knel.

De overheid zet hiermee de hele vrije samenleving namelijk op een helling.

De gesluierde vrouw in een functie van de overheid laat ons zien dat onze vrije samenleving niet gewaarborgd is. Mijn vrijheid is niet veilig.
Daarom moet de overheid onvrij blijven, neutraal en gebonden aan regels.
Dat geldt net zo ondermijnend als het nutteloos in werktijd bezoeken van deze iftars. Je hoeft je persoonlijkheid niet te tonen als politieagent tijdens werktijd, je dient gehoorzaam te zijn aan het onvrije beroep waarvoor je hebt gekozen en onze vrijheid veilig te waarborgen door zo neutraal mogelijk te zijn.

Limulidae | 18-06-17 | 23:32

tipo | 18-06-17 | 23:23:
Is er niets bekend over de daders in de auto?
Ze stonden lang genoeg stil om een blik op ze te werpen lijkt me.

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:32

Kruipen voor de islam hebben we hier al 40+ jaar geprobeerd en is volgens mij toch duidelijk geen winnende strategie gebleken. Maar blijkbaar hebben veel mensen toch een slecht historisch besef, zijn te laf of denken echt dat nog méér kruipen ineens wel iets gaat opleveren...

RichardBandler | 18-06-17 | 23:28

@Lewis | 18-06-17 | 22:57
Ow ja, klopt. Maar kleine van Gogh kon in de stront zakken.

miko | 18-06-17 | 23:28

knutsel | 18-06-17 | 23:20
Ik raad je wel een integraalhelm aan.
En je kaartje is gratis (betaald door de moskee).
Ik reageer zelden op je reaguursels omdat ik er zelden ook maar iets aan toe te voegen heb.
One of the greats!

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:26

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 22:15
Als je illegalen helpt, ga je zeker met de pliesie vrienden lekker eten bij de Iftar. Ook voor diversity.
Doe jij niet natuurlijk. Sure.

Ongeblustekalk | 18-06-17 | 23:26

Moslimpijpers, niets meer niets minder, hoe hoger in de hiërarchie des te meer je ze tegenkomt. Symptomatisch lafbekkengedrag!

BadLieutenant | 18-06-17 | 23:26

@de honden blaffen... | 18-06-17 | 22:31
En controleren op hoofddoekjes.

miko | 18-06-17 | 23:22

*koopt alvast een kaartje voor de gezellige nudistenavond bij LuckyGirl*

knutsel | 18-06-17 | 23:20

ja piraat vind ik ook, net zoals die kids die moeten knielen tijdens snuffelstage moskee. NOT !

Acidbrain | 18-06-17 | 23:19

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:16
Vervolg:
Oh,ja.
Ik zou het wel op prijs stellen dat er dan een politiemacht bij aanwezig zou zijn.

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:19

Ze presenteren gebedshuizen als plekken waar men bevolkingsgroepen kan verbinden.
Dus ik moet als atheïst naar een fucking moskee om islamitische gewoonten, gebruiken en verplichtingen gevoerd te krijgen en dat heet verbinding?
Mag ik daar dan in ruil voor, laten we zeggen, het een uurtje hebben over dat homoseksualiteit natuurlijk is, dat er wellicht geen god bestaat of dat de joden het wel eens bij het juiste eind zouden kunnen hebben of een gezellig nudistenavondje kunnen organiseren?
Zou wel zo eerlijk zijn.
Lekker verbinden.
Fuck off.

LuckyGirl | 18-06-17 | 23:16

Verbinden? Gewoon overgave, in de (ijdele) hoop gespaard te worden wanneer het zover is.

Elessir | 18-06-17 | 23:15

Je weet meteen wat zo'n iftarbezoek waard is als je je even voorstelt dat politiemensen géén iftar bezoeken, maar gewoon het werk doen waar ze voor betaald worden (door ons): orde handhaven.

Zenzeo | 18-06-17 | 23:13

Het heeft er alle schijn van dat de Nederlanders de nieuwe parallelle samenleving worden,men zegt dat parallelle werelden niet onafhankelijk van elkaar evolueren, maar elkaar beïnvloeden door middel van afstoting, het bewijs word dagelijks tot ons gebracht, zelfs in onze regering, afstoten en uitsluiten.

hovawart | 18-06-17 | 23:11

@piratenpartij | 18-06-17 | 23:07
Buiten posten en mugshots maken van de deelnemers, dan leer je de gemeenschap ook kennen, als dat al nodig is want de meesten kennen ze allang.

Stormageddon | 18-06-17 | 23:11

Zolang partijen als VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie nog zoveel zetels hebben willen we dit blijkbaar. Wil je dit veranderd hebben zal je echt op PVV/FVD achtige partijen moeten stemmen. Het gaat anders echt nooit veranderen. As ik met collega's spreek, die geloven echt alles wat ze op de NOS en RTL4 zien. Ik heb collega's van tevoren gewaarschuwd: Let op! Als je VVD stemt, krijg je D66 en GL of PvdA erbij. Dan gaat er dus niets veranderen. Wilders kan een lul zijn, onbeschoft, prima, maar wil je niet dat het probleem blijft, dan kun je niet anders. Dan maar Wilders aan de macht, bij gebrek aan beter.

Speertjespunt | 18-06-17 | 23:10

@ piratenpartij | 18-06-17 | 23:07
Als ze het op grote schaal bij allerlei verschillende groeperingen en levensovertuigingen doen heb ik er ook minder moeite mee.

Lewis | 18-06-17 | 23:09

Geen probleem mee. Leer de gemeenschappen goed kennen.

piratenpartij | 18-06-17 | 23:07

Als ze maar niet volgend jaar een kok van het Turkse leger vragen wat specialiteiten te bereiden.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 23:00

@ miko | 18-06-17 | 22:50
Ze ging naar een Marokkaans jongerencentrum als ik het me goed herinner.

Lewis | 18-06-17 | 22:57

En als de dramadan straks voorbij is dan is het al weer tijd voor het jaarlijkse zwarte piet gezeik. Wat een land.

cucamonga | 18-06-17 | 22:57

Ik hoop echt van ganser harte dat dit van enkele politie individuen een ondoordachte actie is geweest. Onbeschrijfelijk hoe dom. Niet te noemen. Ik sta versteld; ben sprakeloos. Maar ook enorm kwaad, furieus. Ik wens niemand ontslag toe, maar in dit geval denk ik dat dit het enige middel is om weer respect te krijgen van de Nederlandse belastingbetaler.

Jorisendedraak | 18-06-17 | 22:54

@GeenAccount | 18-06-17 | 22:19 De ramadan is voor moslims de heilige maand. De iftar krijgt daardoor een speciale betekenis. De keuze om juist nu bij de moslims op bezoek te gaan heeft dus wel degelijk een zwaar symbolische religieuze basis. Het is niet zomaar een buurtfeest. Meedoen met de iftar is buigen voor de islam. En hoeveel voelsprieten heb je nodig als buiten de dienstwagens in de hens worden gestoken?

knutsel | 18-06-17 | 22:53

'staan' naar boven gooit.

Nehemia | 18-06-17 | 22:52

net een filmpje gezien geretweet door Erik de vlieger wat een feministische serveerster met het eten doet. Wat moet een moslim doen met het eten van een kufar? Staat er iets in de Koran?

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:51

Eigen winkels, eigen eten in de autochtone supermarkten, eigen klederdracht in de openbare ruimte, steeds meer moskeeën, gebedsruimten in universiteiten en noem de hele riedel (en het *is* een hele riedel) maar op - zoals: verwachten dat de islam gevrijwaard wordt van spot en satire, zo belangrijk in het westen om alles wat ook maar riekt naar macht in te perken en aan te pakken.
Fok die (eis van een) voorkeursbehandeling.
Ik ga nu een kleine dertig jaar de meeste zondagen naar de kerk. Nog nóóit een agent aan het avondmaal gezien. Terecht ook natuurlijk, wat zou die daar te zoeken hebben?

Lewis | 18-06-17 | 22:51

Henk3162 | 18-06-17 | 22:44
'Zit de politie ook massaal en in uniform in aan het kerstdiner?'
.
Hooguit om de bezoekers die fout geparkeerd een dikke prent te geven.

Nehemia | 18-06-17 | 22:51

Ach toen van Gogh van kant werd gemaakt ging die Duitse snol als eerste een moskee in. Want verwacht je dan van haar slippendragers??

miko | 18-06-17 | 22:50

@Poesmobiel | 18-06-17 | 22:43
Het mag wellicht idioot zijn maar een diender voert uit wat de leiding bepaalt.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:50

@JvanDeventer | 18-06-17 | 22:37

Hear hear!

dysdiadochokinese | 18-06-17 | 22:46

Tijdens WOII heulde een flink deel van de NL-politie ook met de vijand. Het is van alle tijden dus.

Nelis SplitBloes | 18-06-17 | 22:46

Zit de politie ook massaal en in uniform in aan het kerstdiner?

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:44

keestelpro | 18-06-17 | 21:01
Hoe kan je dat nou zeggen? Het is de waarheid, maar had je het nou zo confronterend neer moeten zetten?. Ze draaien inderdaad alles om als het over de islam gaat. En maar klagen over mensen die WEL, belasting betalen i.p.v opmaken, regels volgen i.p.v breken, respect tonen i.p.v kots-gedrag. Ik voel aan mn water hoe dit gaat lopen. Misschien deze zomer nog, heftige aanslag van blanken op onschuldige moslims. Gevolg: Verontwaardigde moslims breken een stad af en vermoorden willekeurig blanken. Ja net Bosnië, daar hadden we met ze allen ook zo veel begrip voor die"arme" moslims.

rattenvanger XL | 18-06-17 | 22:44

Ondertussen op Zaventem weer een gevalletje laag bloedsuiker.

hakbarry | 18-06-17 | 22:43

McMarx | 18-06-17 | 22:16
Wat? Is dit ook nog onder diensttijd dan? Dat zou het nog idioter maken dan het al is.

Poesmobiel | 18-06-17 | 22:43

Het gevaar van de islam en moslims voor de Nederlandse samenleving is veel groter dan verwacht! Die iftar bezoeken zijn een vorm van demage control! We lopen achter de feiten aan en steeds meer stervelingen zien dit ook!
*
Ernstige kwestie!!

demaup | 18-06-17 | 22:43

Uitstekend verwoord Bart!

Gen. Maximus | 18-06-17 | 22:42

Tsja bij de iftar zitten wel je beste klanten.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:41

Ik heb groot respect voor de agenten op straat. Ik vind hun beloning te karig voor wat ze presteren.

De politietop is een foute politieke organisatie. De ene wil dat Wilders iets aangedaan wordt, de ander rooft en steelt, ze verdienen veel teveel en ze hebben een veel te grote mond. De kwaliteit van het corps holt achteruit, misdrijven worden niet meer opgelost (vaak niet eens aangiften opgenomen), de computersystemen sluiten niet op elkaar aan en veel geweldplegingen/misdrijven van een bepaalde groep worden onder het tapijt geschoven. Zowel deze groep als de georganiseerde misdaad kunnen van het lachen niet slapen.

Wat is de achtergrond om de iftar bij te wonen? Wat wordt ermee bereikt? Pure politiek maar er wordt geen misdrijf mee opgelost. Wel respect verloren.

Ik ben netjes opgevoed, soms zou ik willen dat dat niet zo was....

nancystjago | 18-06-17 | 22:38

Terecht laat de auteur op het laatst het woord appeasement vallen. Slijmen om ruzie te vermijden, desnoods tot elke prijs. Het is niet alleen laf, maar er is ook geen werkelijke aanleiding voor de lafheid: geen moslim eist dat de politie bij ze komt eten. Het geslijm zal niet werken, zoals in dit artikel ook al wordt gezegd. Het is een vrijwillige vernedering van de Nederlandse staat, alleen niet namens de burgers van die staat.

JvanDeventer | 18-06-17 | 22:37

Belachelijk en totaal respectloos.

Eddy67 | 18-06-17 | 22:36

Fijn, volgend jaar loopt de Amsterdamse politie rond in haatjurken, nietwaar Aalbersberg.
De droom van D'66.

Jan Dribbel | 18-06-17 | 22:35

Eerst dit lezen:
www.meforum.org/1813/the-middle-easts-...


Dan realiseer je je dat de Iftars van de politie niet alleen de uitzonderingspositie van de Islam in Nederland bevestigen - Een extreem scherpe observatie die deze post een om heel, heel lang te bewaren maakt - maar dat de Islamitische gemeenschappen hierin beloftes zien van trouw en bescherming die de politie helemaal niet waar WIL maken.

omanders | 18-06-17 | 22:35

@GeenAccount | 18-06-17 | 22:19
Heerlijk! Je heb me aan het lachen gemaakt.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:35

Ik bedoel natuurlijk the establishment.

Hettiet | 18-06-17 | 22:34

Nog even, dan gaat de politie (uit solidariteit) ook vasten in de ramadan.

de honden blaffen... | 18-06-17 | 22:31

Mag ik constateren dat de staat en al haar vazallen nu definitief als volksvijand nr.1 kunnen worden benoemd?

Here's Freddy | 18-06-17 | 22:30

Stoppen met deze onzin. Dit Nederland is nog steeds van ons!

Dutch_Holland | 18-06-17 | 22:29

Nu krijg je als je aangifte wilt doen te horen dat die geen prioriteit heeft. Waarschijnlijk wordt dit binnenkort vervangen door : Helaas, u bent geen moslim. Dus u bestaat voor de politie niet meer.

jan-lul-de-behanger | 18-06-17 | 22:29

@Graaf Monte Cristo | 18-06-17 | 22:09
Neutraliteit van de politie beperkt zich tot het uitvoeren van overheidsbeleid. Dat is niet zo raar. Stel je voor dat iedere agent z'n eigen menig als leidraad zou nemen. Het zou een onwerkbaar apparaat worden. Tegen dit licht beschouwd moet je niet al te hard zijn naar de uitvoerende agenten.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:24

GeenAccount | 18-06-17 | 22:19
2 mannetjes acherin de zaal, kan. Maar hele politie teams op 10-tallen plekken. En de poltiie neemt geld mee om met het feestje mee te doen, 50k... Doet de politie dat ook voor jouw feestje, geld meebrengen.

Mark_D_NL | 18-06-17 | 22:23

Er zijn geen gematigde mohammedanen.

Er is maar één islam.

En van die islam moet iedereen dood, behalve mohammedanen, tenzij die mohammedanen sterven om de macht van het mohammedisme te versterken.

Zo simpel is het. Dus hou op met "natuurlijk niet alle moslims"!!!!

Natuurlijk wél alle moslims.

Parsons | 18-06-17 | 22:21

Alle religies zijn gelijk (en staan boven niet-religie). Alleen sommige religies zijn gelijker dan anderen.

Kotsbeu van voorkeursbehandeling van religies, financieel, wegkomen waar anderen zich moeten verantwoorden, impliciet racistisch en slachtoffers.

TheseDays00 | 18-06-17 | 22:20

Van Rossem borduurt (on)gestoord door op wat lijkt één grote foutieve aanname: dat de iftar gewoon weer zo'n interne religieuze aangelegenheid is zoals hoofddoekjes of gebed. Dat is het duidelijk niet. Het lijkt eerder een gemeenschapsfeest waar traditioneel juist ook de buitenwereld welkom is. Dat politieagenten hun neus soms laten zien lijkt me, met mate, een onderdeel van hun taak. Bij uitstek een gelegenheid om voelsprieten eens verder uit te steken!

Trouwens de politie komt ook wel eens langs voor een social call (hier althans) bij een aantal andere buurtactiviteiten, als introductie, om zich voor te stellen, problemen aan te horen al dan niet met koffie of Nederlands boterkoekje.

GeenAccount | 18-06-17 | 22:19

@Graaf van Egmont | 18-06-17 | 22:13
Je heb hier een heel goed punt. Vergeef me dat ik zat te jennen.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:19

Oh, en van Rossum, fabelhaft!

Normpje | 18-06-17 | 22:18

Hadden we nog maar veldwachters. Wat een mooie tijd was dat.

Normpje | 18-06-17 | 22:17

De politie leiding is de weg kwijt, komt door de verrotte instelling die de officieren krijgen aangeleerd op de politieacademie. Nogal politie. Zelfs op de UvA zijn ze realistischer, migranten gezeik is daar bespreekbaar, bij de pliesie niet meer.

Ongeblustekalk | 18-06-17 | 22:17

@Poesmobiel | 18-06-17 | 22:09
Neem het de dienders niet kwalijk. Die doen wat hun opgedragen wordt. Daar zijn het dienders voor.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:16

Ongeblustekalk | 18-06-17 | 22:09
Je zou me beter moeten kennen. 650 km voor een iftar?

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 22:15

D-Fens_1963 | 18-06-17 | 21:24

Ho ho .. niet alle hoorndragers over dezelfde kam scheren.

A.I. van Dee | 18-06-17 | 22:15

Nsb praktijken.... bah zum kotsen

Dulacs | 18-06-17 | 22:13

McMarx | 18-06-17 | 22:02
Nee, bij de politie gaan is net zo'n roeping als verpleegster worden of in de zorg gaan. Het is een keuze om ergens aan te kunnen bijdragen.
Maar overal waar mensen met een roeping werken, doet de overheid zijn stinkende best om er een puinhoop van te maken. Geef je ogen de kost. Lees bijvoorbeeld dit topic.

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 22:13

Stik er maar in stelletje hufters.

Thei6754 | 18-06-17 | 22:12

Het is het cultuurrelativisme. Wat moet je als politie nog in een maatschappij waar alles relatief is, waar moet je nog voor gaan staan? Laten we eerlijk zijn: de politie moet zwemmen in troebel water. Relativisme heeft een prijs voor de mensen die op straat de wet moeten handhaven. Ik kijk er dus eigenlijk niet van op dat de politie inmiddels ook het spoor volledig bijster is.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:12

Na de politiek, de rechters, de wegkijkambtenaren kiest nu ook de politie voor de vijand van de westerse waarden.
Weg met ons!

Jan Dribbel | 18-06-17 | 22:12

Wanneer het op verval en verraad aankomt is het verschil tussen politie en politiek slechts een letter.

LuckyGirl | 18-06-17 | 22:10

Trok de politie voor en tijdens WOII ook zo op met de joden? Of werkten ze toen voornamelijk met de duitsers mee om juist veel joden uit het land te deporteren? Politie moet neutraal zijn en blijven. PUNT !

Graaf Monte Cristo | 18-06-17 | 22:09

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:34
Iets zegt me dat je gewoon bent gegaan, immers geld verdienen over de rug van mossels is niet haram. Innit.

Ongeblustekalk | 18-06-17 | 22:09

Mooi stuk. Voel me een beetje Pro Asfalt nu met m'n stokpaardje, maar toch: mag dat rare woord 'niet-moslim' alsjeblieft verdwijnen vanaf nu?
Denk erover na anders: er klopt geen hol van als je jezelf zo noemt.

En verder: wat een verdriet. Wat een hallucinante misère. Wat een ongelooflijke teringzooi. Ik had nooit gedacht dat zoveel mensen en vooral politiemensen zo vreemd zouden kunnen gaan doen. En wat netniet | 18-06-17 | 21:18 alleen al stelt. Daar hoef je nog niet eens de ideologie bij te halen. Het is al totaal absurd.
Ga zo door en het feest wordt steeds duurder voor iedereen.
Verschrikkelijk.

Poesmobiel | 18-06-17 | 22:09

Ach ja, het is al jarenlang bekend aan welke kant de nl politie staat.

Slipsnifter | 18-06-17 | 22:09

Iftar,ramadan,bourka ,niqaab,halal,ritueel slachten,eerwraak,vrouw vernedering,onderwerping en willen over overheersen allemaal zaken die niet in ons land thuis horen.Maar ga dat maar eens zeggen tegen het etablissement zeggen.Die faciliteren deze wantoestanden.Onbegrijpelijk.

Hettiet | 18-06-17 | 22:08

Gelukkig hebben ze hier de diftar nog niet massaal ingevoerd.

eerstneukendanpraten | 18-06-17 | 22:07

"If you can't beat them, join them". De laffe schepsels..!

number668 | 18-06-17 | 22:07

Vroeger had je de slogan: 'Politie, die pet past ons allemaal.'
Maak daar maar van 'Politie, die tulband past ons allemaal.'
Doe maar lekker policor meneer de popo maar owee als dochtertjelief met een bontkraagmoccro thuis komt. Met zo'n typisch opgeschoren koppie, Berberaccentje en de onvermijdelijke (gestolen) scooter.
Dan is het huis te klein bij meneer de agent.
Wie neemt de politie nog serieus.
Sukkels in het blauw.

leo de pejo | 18-06-17 | 22:06

In voetbal metafoor. Het is alsof mensen van de KNVB als vertegenwoordigers naar een feestje van Ajax gaan.

guppy | 18-06-17 | 22:05

Dus:
vóór een aanslag verbindt de politie,
na een aanslag een verpleegkundige.

LuckyGirl | 18-06-17 | 22:05

In ieder geval hebben wij de goede jaren nog meegemaakt.

Nehemia | 18-06-17 | 22:05

Verbinden gaat nog eens heel groot worden in Nederland. Tot we er allemaal dood aan gaan.

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 22:03

If tarrel -> dev null

Kaas de Vies | 18-06-17 | 22:03

@Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:55
En daarna dacht jij: kom laat ik bij de politie gaan. Dat lijkt me wel wat?

Rest In Privacy | 18-06-17 | 22:02

Maar wat ik niet snap is. Waarom? Waarom moet de politie dit doen?

Ze zijn toch aan het werk? Ze hebben toch een kerntaak?

harry21 | 18-06-17 | 22:01

knutsel | 18-06-17 | 21:52
Het was een uitnodiging van de politiebond. Dat maakt het alleen maar erger. Het schijnt dus breed te leven bij de politie en niet alleen bij enkele korpsen.

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:57

@Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:34
Jij als ex-rechercheur zou beter moeten weten ;-)

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:57

happyfamilyman | 18-06-17 | 21:44
In mijn jonge jaren was dat nog heel normaal hoor. De politie had haar eigen plaats achter in de kerk. Zelf ook wel eens 2 zondagen daar gezeten. Maar vraag me niet waarom. Er was gezien de verstoring van de rust geen enkele reden toe. Maar ik geloof dat het nog stamde uit een oud gebruik.

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:55

de transgendere in het blauwe gehulde downnurd

Hvb De draaideur | 18-06-17 | 21:55

Jongens en meisjes, Een beetje respect graag voor de moslims! Dat heeft de politie van Rotterdam ook en heeft als teken van respect 50.000 Euro gestoken in de iftar in Rotterdam (reden voor kamervragen?). O ja we hebben 10 politie eenheden...

Pietvis | 18-06-17 | 21:54

Wanneer stopt dit nu eens een keer?

Echt te bizar voor woorden

zuigvelletje | 18-06-17 | 21:53

@Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:49 Wel begrijpelijk ja. Je hoeft natuurlijk ook niet meer voor je baan te vrezen.

knutsel | 18-06-17 | 21:52

Op een vaaglijk gerelateerde noot. Ik liep vandaag langs het rijksopleidinginstituut Tegengaan Radicalisering. In Den Haag.. tussen de Benoorden- en Bezuidenhout. Het blankste en min of meer rijkste gedeelte van Den Haag. 150 meter verder kwam een bus vol blanke blonde kindjes terug van schoolreisje. Hoog Montessori gehalte. Enige donkere persoon die ik vandaag gezien heb in deze buurt kwam mij mijn eten brengen.

Tegengaan Radicalisering.. vanuit de stoffige bibliotheek & door op iftars vriendjes te maken.

Sjors W. | 18-06-17 | 21:52

Dit gelazer van de politici en hun zetbaasjes bij de politie, korpschefs en zo, gatverdamme. Hoe zou de diender die werkelijk op de straat alles meemaakt er eigenlijk over denken? Als zij dit tenminste zouden mogen uiten, want de PC drang dwingt hen om hun mond te houden. Gatverdamme!

LaatmaarLu? | 18-06-17 | 21:50

@IPNP | 18-06-17 | 21:46
Dat zou een mooi uitgangspunt zijn maar, op een of andere reden geloof ik dat dit niet de insteek is.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:50

knutsel | 18-06-17 | 21:37
Nee, niet echt. Bij deze flauwekul houdt diplomatie even op.

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:49

Goed geschreven van Rossem, helder verwoord. Mag inderdaad ook gezegd worden.

Copyrechts | 18-06-17 | 21:49

De opvolger van de homo sapiens is niet de cyborg, of ander hybride wezen, maar de homo mohammedanus. De islam als het eindstadium van de geschiedenis.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:48

Wat is de Islamisering bij de Politie toch al wijdverbreid. Gaat snel. Was te verwachten hoor. De vraag of Nederland gaat Islamiseren is al lang niet meer de hoofdvraag. Het gaat er nu om hoe snel en met hoeveel geweld gaat de Islamisering van Nederland gepaard. Ben benieuwd, we wachten het rustig af.

Mark_D_NL | 18-06-17 | 21:48


Kijk dit is de echte Amsterdamse Politie top.

youtu.be/aclY_G4jrDE

Chinook Elsevier | 18-06-17 | 21:47

@Raad_maar_raak! | 18-06-17 | 21:44
Hoe ontregel je de maatschappij: door wat koran gebaseerde geschriften achter te late op een luchthaven. LOL

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:47

Fantastisch! Zo goed geschreven en onderbouwd.
Filmpje met de slappe laffe kruiperige D-66 Gerolf Bouwmeester. Dat moet de Nederlander met gezond verstand, toch de ogen openen mocht dit nog niet gebeurd zijn.
Werkelijk professor, het zo rationeel en onverbloemd verwoorden als u doet is een compliment waard. Bedankt.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:46

Dan gaat de politie toch lekker daar rondhangen, snap het wel. Ze moeten roeren waar het stinkt.
Daarom zie je ze niet zo veel in de kerk.

IPNP | 18-06-17 | 21:46

Had de islam geen probleem en was de islam geen probleem dan had ik er ook geen probleem mee. Een Indonesisch buurtfeest is ook heel leuk maar toch is dat iets anders.

Charles de Batz | 18-06-17 | 21:45

Van Rossum spijker kop

De Droit | 18-06-17 | 21:44

Deze politie-uren besteed aan het iftar gedoe gaan dus allemaal af van het totaal aantal werkuren, dus kom nou bij mij niet meer aankakken met dat gelul dat de politie geen capaciteit zou hebben om inbraken op te lossen of burenruzies te beslechten of zelfs weigert aangiftes op te nemen. Blijkbaar hebben ze wel tijd om een beetje zoete broodjes te bakken met de Moslims.

Kan me niet herinneren dat ik wel eens een ge-uniformeerde agent bij ons in de kerk zag om mee te doen met een kerkdienst o.i.d

happyfamilyman | 18-06-17 | 21:44

BREEK: Bomalarm luchthaven Zaventem:
Sinds 19.45 uur is er een bomalarm van kracht op de luchthaven van Zaventem. Er zijn verdachte schriften gevonden in de herentoiletten in de aankomsthal.
www.gelderlander.nl/buitenland/bomalar...

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:44

Mwa, het is toch niet echt een probleem om een paar karbonaadjes of wat speklapjes mee te nemen naar zo'n iftar buffet. Ik ben wel voor verbroedering...

Pedronegro | 18-06-17 | 21:44

-weggejorist-

Taxi!! | 18-06-17 | 21:44

De politie gaat de zelfde kant weer op als in WW2.

Kanernietmeertegen | 18-06-17 | 21:44

Wat een historische vergissing, onvoorstelbaar.

oranjerood | 18-06-17 | 21:41

@Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:34 Lol. Ik neem maar voor het gemak aan dat je het iets diplomatieker hebt geformuleerd :)

knutsel | 18-06-17 | 21:37

Bijna allemaal in Europa bogen ze als een knipmes voor de door onze strot geduwde islamisering, maar er waren vier landen die dapper weerstand boden en Brussel de dikke vinger gaven.

Nehemia | 18-06-17 | 21:37

Goed artikel! Mag ook wel eens gezegd worden.

Mark_D_NL | 18-06-17 | 21:35

Normaal gesproken neem je iemand sowieso niet serieus die vrijwillig een haat-paleis binnenstapt om zijn respect te tonen. Maar als dit de bazen zijn van het apparaat dat het land veilig moet houden, is er een probleem.

dysdiadochokinese | 18-06-17 | 21:35

Heb van de week een boos briefje gestuurd aan de Nederlandse Politiebond, die mij uitnodigde om aan een iftar in Utrecht deel te nemen.
Zijn ze nou helemaal besotemieterd?

Graaf van Egmont | 18-06-17 | 21:34

Nederlandse Politie is een lachertje. Kunnen de agenten weinig aan doen hoor. Maar een beetje crimineel met 3 hersencellen wordt in Nederland niet opgepakt. Je moet in Nederland wel heel dom zijn wil je in het gevang belanden.

Mark_D_NL | 18-06-17 | 21:34

Goed stuk Van Rossum!
Het probleem zit 'm in de politieke leiders, hun gezanten bij de politie en niet in de laatste plaats bij de kiezers die massaal blind zijn.

Ik moet vaak denken aan de politiechef (hoofd) tijdens een gesprek over het mocrogespuis in 020 (inmiddels 12 jaar geleden). "Och, het lost zich vanzelf op - geef het de tijd".
Blijkbaar is dat de modus vivendi die de agenten wordt opgedrongen.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:31

Het stuk van Van Rossem hierboven:

Echt niets, maar dan ook helemaal niets aan toe te voegen.

Quod erat demonstrandum.

Zó is het en niet anders.

Dr_Johnson | 18-06-17 | 21:28

Wat een idioten zeg. Gezeik over diversiteit het zijn allemaal moslims zo divers is dat niet. Politie ga eens je werk doen. Hou op met dit soort gezeik.

franck7020 | 18-06-17 | 21:27

Deze man is enorme JL en zijn duur betaalde positie niet waard. Eigenlijk een verrader van zijn eigen afkomst en cultuur. Niet Sociaal Betrouwbaar?

eentweehuppekee | 18-06-17 | 21:27

Ik ben zo moslim moe. Dat gezeik de hele dag over wel of niet vreten. wanneer je met je reet naar het westen moet. Ga weg, ik krijg er een lage spiegel van.

Zure prak | 18-06-17 | 21:25

De politie heeft een kant gekozen. Slechts het leger lijkt nog enigzins neutraliteit te bevatten. Wanneer er echt de pleuris uitbreekt hoef je niets te verwachten van ons politiekorps. Daarom beste politie mensen zit ik er aan te denken mezelf te bewapenen. Jullie zijn allang niet meer dienstbaar of staan voor onze veiligheid. Nederland is terminaal ziek.

Indoneesje | 18-06-17 | 21:24

Kerk en staat gescheiden is ook alweer zooo 1989. Maar met verschillende kerken neem je gewoon die die het meeste herrie maakt. Dat krijg je als je je eigen wetten en omgangsnormen niet definieerd en handhaaft. Dan zijn ze er dus ook niet en is elke discussie zinloos. Net zoals een open grens geen grens is.

Mark van Leeuwen | 18-06-17 | 21:24

Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg rept letterlijk over een 'heilige maand'. Diezelfde nacht geloof ik werd er een politie auto in de fik gestoken door moslims. Amsterdam is verloren.

Rest In Privacy | 18-06-17 | 21:24

@Kwark 21:15
Bijkomend nadeel dat mensen die doorgaans met een peniskoker rondlopen er bepaalde kanibalistische gewoontes op na houden.

D-Fens_1963 | 18-06-17 | 21:24

Met Kerst zijn er extreem strenge regels voor het publiekelijk verkopen van op oliebollen gelijkende baksels. Vanwege de volksgezondheid uiteraard. Met ramadan (zonder hoofdletter) gaan de geüniformeerde landverraders zich te buiten aan iftargedoe zonder te weten wat ze precies eten. Nog een zoete suikerkoek Herr Commissar? Gratis, betaald door de vrome soepjurkgoegemeente die hun geld van de Nedderlandse boerger krijgen. Zou dat nou lekker zijn, om zo te deugen?

Nivelleermarionet | 18-06-17 | 21:23

180 verschillende nationaliteiten? Zo langzamerhand komt de halve wereldbevolking hier om een graantje mee te "pikken"....

Ommezwaai | 18-06-17 | 21:19

Dus als we agenten in de kerk willen zien met Kerstmis dan moeten we ons bezigen met het systeem ondermijnen, oververtegenwoordigd raken in criminaliteitscijfers, thuigvloggen, oude vrouwen beroven en verkrachten, met stenen gooien en politie-auto's in de brand steken ? Ik begin toch onder de indruk te raken dat het klimaat in dit land wat aan het veranderen is.

netniet | 18-06-17 | 21:18

De moslim had al geen respect voor de politie. Nu heeft de oorspronkelijke Nederlandse bevolking dat ook niet meer. Goed bezig heur. Wat een feest. Weg met ons, weg met ons!!

kaplaarzenverkoper | 18-06-17 | 21:17

(...) Je kan niet genoeg benadrukken hoezeer het gedrag van sommige moslims niet de schuld van alle moslims is, noch het streven van alle moslims. (...)

Ehm, nope.

Je kunt niet genoeg benadrukken hoezeer het de plicht is van elke mohammedaan om ongelovigen te vermoorden waar ze maar gevonden kunnen worden. Daar streven *alle* mohammedanen naar. Zonder uitzondering.

Degenen die daar niet naar streven zijn afvalligen.

En op afvalligheid staat de doodstraf.

Zo simpel is het.

In feite roept de politie met dit soort bullshit dus op tot murder by proxy.

Parsons | 18-06-17 | 21:17

D-Fens_1963 | 18-06-17 | 21:14

Die heb ik liever dan dat geteisem wat er nu woont. Bijkomend voordeel is dat dan de politie voor paal loopt.

kwark001 | 18-06-17 | 21:15

@Kwark 21:10
Heeft U vrinden die er voldoening in scheppen met een peniskoker rond te lopen?

D-Fens_1963 | 18-06-17 | 21:14

De idiotie is dat de tolerantie maar één kant opgaat. Als ik Moslims mee Kerst of Pasen zie vieren in de kerk, neem ik deze woorden terug. En dan heb ik het over onze eigen contreien - ik ga nog niet eens beginnen over dezelfde gastvrijheid in een Moslimland. Maar wij zijn zo goed, meneer.

Vergeetput | 18-06-17 | 21:14

Copvodden zijn niet eens nodig voor mij diepe afkeer van de NL politie. Schalkhaarders zijn het zonder een greintje legitimiteit.

WhiteShark | 18-06-17 | 21:12

Hebben wij geluk dat de peniskokervrienden niet massaal in de grote steden wonen. Dat zou echt lullig zijn.

kwark001 | 18-06-17 | 21:10

Het enige positieve wat ik kan bedenken is dat er dienders aanwezig zijn als de "gelovige jongeren" 's avonds thuis komen om te vreten. Maar dat is natuurlijk kwatsch.
Voor de rest volledig eens met van Rossem.

knutsel | 18-06-17 | 21:08

Stel deze nepperd eens de vraag naar welke niet-moslim bijeenkomst hij is gegaan bij zijn missie om verschillende culturen te verbinden. Ik ben reuze benieuwd...

lasso1986 | 18-06-17 | 21:07

".. om dezelfde reden dat..."
'nuff said
EENS!

DoeWatIkZegClowntje | 18-06-17 | 21:05

Het is vooral zo kruiperig mogelijk doen richting islam in de hoop dat ze zich een beetje zullen gedragen (quod non uiteraard). Dit is wat die C-talentjes uit de korpsleiding met elkaar bedenken, geadviseerd door huishoofddoek Elatik. Nog altijd in de vaste overtuiging dat lafjes theedrinken op de een of andere manier gunstig is voor de wetshandhaving. Want die laffe, Luiks agentjes spelen liever de sosjaal werker dan dat ze boeven vangen.

très cool | 18-06-17 | 21:05

-weggejorist-

Yoshidepossi | 18-06-17 | 21:03

En ik maar denken dat de politie neutraal is tegenwoordig zijn ze wel heel erg betrokken bij een bepaalde bevolkingsgroep.

botbot | 18-06-17 | 21:01

De politie maakt een denkfout.
'De politie is je vriend' is een begrip waar ik mee opgevoed ben.
Het is heel simpel om de politie te vriend te houden: hou je aan de regels en wees respectvol.
De politie draait deze regel om als het om moslims gaat.
Als geboren slijmballen proberen ze juist de islam te vriend te houden terwijl aanhangers van deze ideologie juist het meest respectloos zijn jegens het gezag.

keestelpro | 18-06-17 | 21:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland