Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

EXCLUSIEF. Tapverslagen politie 020 over terreurmoskee - Veiligheid onthoofd door diversiteit

ANP-43380312.jpgEen moskee met mogelijke terreurbanden, een Marokkaanse agent die op een terreurtap opduikt en een lokale PvdA’er die een klacht bij de politie indient namens salafisten in Amsterdam-Noord: er gebeuren zeer verontrustende dingen in de hoofdstad. GeenStijl kreeg via een kuchende man of vrouw in een regenjas inzage in processen verbaal én tapverslagen van de Amsterdamse politie (ZIP-mapje onderaan dit topic!), waaruit blijkt dat Marokkaanse politiemensen een terreuronderzoek verstoren, een Marokkaans kandidaat PvdA-raadslid actief bemiddelt voor moskeebestuurders met een dubieuze (terreur-) achtergrond en dat een visitekaartje van Hero Brinkman zowel voor de moskee als voor het korps Amsterdam-Amstelland zwaarder lijkt te wegen dan een terreuronderzoek naar aanslagplannen op een synagoge in Amsterdam-Zuid, te plegen door “een Marokkaanse veertiger met een sik, inhammen, een grote kennis van de islam en een witte Audi A4.” In samenwerking met Jan Dijkgraaf presenteren we op basis van die documenten het onderstaande, zorgwekkende verhaal.
Terreurbestrijding of moskeebelangen? Marokkaans Netwerk politie Amsterdam maakt de dienst uit De Amsterdamse politie wil meer diversiteit en laat onder andere Fatima Elatik daar onderzoek naar doen. Donderdag werd het proefballonnetje opgelaten om hoofddoeken toe te staan voor vrouwelijke agenten. Maar wie runt de Amsterdamse politie als het gaat om de bestrijding van islamitische terreur? De korpsleiding, zoals het hoort in een beschaafd land, of trekken vertegenwoordigers uit de Marokkaanse en islamitische gemeenschap hier ook aan de (verkeerde) politietouwtjes? Hoe kort zijn de lijntjes van moskeebestuurders met belangrijke politievertegenwoordigers en politici? En wat doet Hero Brinkman in dit verhaal?
Verwarrend? Wacht maar. De twijfel slaat vanzelf om in bezorgdheid.
We gaan terug naar 17 december 2015. Bij de Amsterdamse politie is een serieuze tip binnen gekomen over een mogelijke aanslag op een synagoge in Amsterdam-Zuid. Een verdachte zou zich regelmatig ophouden in de Arrayan-moskee in Amsterdam-Noord. Die moskee staat dan, met het oog op nieuwbouw, sinds september 2015 onder leiding van twee omstreden bestuurders: Aziz Oilkadi en Nadir Adarraf. De eerste is bij opsporingsdiensten in beeld omdat hij veel contact heeft met radicale moslims, de tweede stond terecht (maar werd niet veroordeeld) wegens een lidmaatschap van de Hofstad-groep. Hij nam ook deel aan de huiskamerbijeenkomsten met Theo van Goghs moordenaar Mohammed Bouyeri, waar koranlezingen en het kijken van onthoofdingsvideo’s op het avondprogramma stonden. Vanwege de terrreurtip melden twee politiemensen zich op die decemberdag bij de moskee om de ledenlijst te vorderen. Een van hen: Hero Brinkman, oud-PVV-Kamerlid en sinds 2013 weer in genade aangenomen bij de Amsterdamse politie.
Tot zover niks nieuws onder de zon; De Telegraaf schreef eind november 2016 uitgebreid over de moskee. Tot iemand in een regenjas deze week een dikke envelop onder onze deur door schuift met daarin processen-verbaal van verhoren, tapverslagen en meer informatie over de gang van zaken in de Amsterdamse politiewereld. Dat pakket biedt een ontluisterend beeld van de rol van het Marokkaans Netwerk van de Amsterdamse politie, de toenmalige voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en de politieleiding bij en na het onderzoek, dat de codenaam 13Dicentra draagt, naar de tip over een mogelijke aanslag op een synagoge in Amsterdam-Zuid - te plegen op slag van jaarwisseling.
"Raar dat ze Brinkman sturen"
Uit de tapverslagen die in ons bezit zijn, blijkt wél dat Oilkadi direct na het bezoek van de twee agenten contact opneemt met een lid van het Marokkaans Netwerk, politieagent ‘Aggie’, die in het tapverslag ‘Nnman’ wordt genoemd. Oilkadi wil advies. De agent stelt hem voornamelijk gerust. Maar zegt ook: “Ik vind het heel raar dat Hero Brinkman bij jullie komt. Hij is de laatste die ze naar een moskee zouden sturen. Ik snap sowieso niet dat hij naar een moskee gaat. Daar heeft hij helemaal niks te zoeken. (...) Wij hebben intern heel veel heisa gemaakt van zijn terugkeer bij de politie. Wij hebben een hele brief van drie à vier kantjes opgesteld waarin wij al zijn uitspraken aanhalen. En toen is door de hoofdcommissaris, niet zomaar iemand, met wie wij trouwens een hele goede band hebben, tegen ons gezegd: ‘Ik zet die man lekker bij de cold cases en dan eh... piep maar uit. Maar gaat beslist de straat niet meer op. Dat is een beetje raar. (...) Ik ga ff uitzoeken wat de bedoeling hiervan is.” Waarop Oilkadi antwoordt: “Ja, want er is een Marokkaan die zei: ‘Ik ga morgen ook kijken en navraag doen’. Volgens mij Ben Nassir. Ja. Ben Nassir zei ook: 'Is niet erg, geef die ledenlijst'.
Die Ben Nassir is Ben Nassir Bouayad, voorzitter van het Marokkaans Netwerk van de politie Amsterdam-Amstelland. In 1993 een van de eerste Marokkaanse agenten bij de Amsterdamse politie, op de politieopleiding klasgenoot en daarna acht jaar in Amsterdam-Oost collega van oud-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. En tegenwoordig teamchef in Amsterdam Nieuw-West. Ter illustratie van ’s mans connecties: in maart 2014 nam Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef van de Regionale Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie, persoonlijk Bouayads aangifte tegen Geert Wilders op na diens ‘minder minder’-uitspraken.
Waarom schakelt een moskee in Amsterdam-Noord niet alleen een bevriende politieagent, maar ook een politiechef uit Amsterdam Nieuw-West in om een vordering van de ledenlijst te bespreken? En vooral: waarom gaat die teamchef in Amsterdam Nieuw-West “morgen kijken en navraag doen”?
Politiebezoek: erger dan een terrorismetip
Saillant detail: de politieagent, de districtschef en de voorzitter van de moskee maken zich niet druk om het feit dat in die moskee wellicht een potentiële aanslagpleger komt die het op een synagoge heeft voorzien – wat je zeker van de eerste twee uit hoofde van hun beroep toch zou mogen verwachten. Nee, ze maken zich druk over de aanwezigheid van Hero Brinkman. Van wie immers wordt aangenomen dat hij van de politieleiding niet meer de straat op mag; en al helemaal niet naar een moskee. Sterker: de agent deelt vertrouwelijke informatie over Brinkman met het moskeebestuur. Die zich op hun beurt vooral druk over de nieuwbouw van de moskee, en een complot vermoeden. Oilkadi tegen agent ‘Aggie’: “Misschien hebben ze een ander doel, weet je. Gewoon de moskee niet laten bouwen, weet je. Dat kunnen deze dingen veroorzaken.”
Ben Nassir Bouayad is trouwens in de Amsterdamse politietop een getapte jongen. Hij is de drijvende kracht achter de jaarlijkse politie-iftar. Zo’n 1500 genodigden worden dit jaar op 6 juni in het World Fashion Center in Amsterdam-West verwacht voor de vijftiende editie van het evenement, waar hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg een toespraak houdt en die traditioneel wordt afgesloten door ‘een beroemde cabaretier’, zoals eerder Ali B. en Najib Amhali. Daarmee is het de grootste politie-iftar van Europa en dat mag een paar centen kosten. Om precies te zijn: 100.000 euro. Betaald door een politiekorps waarvan rechercheurs al jaren moord en brand schreeuwen om meer geld voor opsporing.
(Beelden: Politie-iftar Amsterdam, 2016)
Hoe het kon dat de hoofdcommissaris beloofd zou hebben dat Hero Brinkman nooit meer de straat op zou gaan na zijn terugkeer uit de politiek in 2012, laat zich raden. De lijnen zijn kort.
Een andere ‘beroemde Amsterdammer’ (van Marokkaanse afkomst) die betrokken raakt bij de terreurtip over de Arrayan-moskee is namelijk Aissa Zanzen. Hij was van juni 2010 tot januari 2017 bestuurslid en de laatste jaren zelfs voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (waar ook DENK-Kamerlid Farid Azarkan zijn ster liet rijzen). Plus: in 2014 kandidaat-gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. Plus: voorzitter van de Moslimomroep. Plus: vicevoorzitter van de Unie van Marokkaanse moskeeën. Plus: iemand die topmannen van het Moslimbroederschap als Yusef Qaradawi en Issam al-Bashir aanbidt. En naar eigen zeggen voormalig Hoofd Algemene Zaken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (wat achteraf een baantje bij de Bijlmerbajes bleek te zijn).
Aissa Zanzen, de ad hoc invlieg-adviseur
Vanwege één van die petten werd ook hij door het moskeebestuur ingeschakeld toen Hero Brinkman en zijn collega de moskeebestuurders bezochten. Sterker: toen hij gebeld werd, stapte hij meteen in zijn auto en reed naar de barakken van de Arrayan-moskee aan de IJdoornlaan. Hoewel Zanzen als trouw PvdA’er vast heel bezorgd is over de veiligheid van de Amsterdamse synagogen, is ook hij meer geïnteresseerd in wat het bezoek van Brinkman en diens college voor de moskee betekent, dan dat eventueel een van de moskeebezoekers op korte termijn een islamitische aanslag beraamt in Nederland, de tweede, na de moord door Mohammed Bouyeri op Theo van Gogh, door een mogelijke bekende van diezelfde Mohammed Bouyeri.
Ook een gesprek met Aissa Zanzen is getapt, en GeenStijl heeft daarvan het verslag. “Ik ken Leo wel”, zegt hij (bedoeld wordt politiecommissaris Leo Wilde, in 2011 nog een fel tegenstander van het Nederlandse vreemdelingenbeleid en de strafbaarstelling van illegaliteit). “Dat is wel een voorstander die Brinkman graag eruit wilde gooien. Hij is korpschef van Almere geweest. Er moet iets zijn waar hij niet zoveel in contact is met de... Maar goed, we gaan wel een signaal afgeven. Hij heeft zich misdragen en dat kan niet. (...) Ik ga zijn misdragingen een beetje bekend maken bij de leiding. (...) Het is eigenlijk alleen een politiek spel wat ik doe. (...) Achteraf probeer ik informeel wel naar voren te trekken wat er eigenlijk was.”
Hoe is het mogelijk dat iemand die gelieerd is aan Issam al-Bashir, lid van een organisatie die bekend staat als financier van de terroristische activiteiten van Hamas, lijntjes naar de Amsterdamse politie heeft en zich kan bemoeien met de werkzaamheden van Hero Brinkman?
De twee fouten van Brinkman
Nou, dat kan omdat Hero Brinkman tijdens zijn bezoek aan de Arrayan-moskee twee fouten maakt. Ten eerste stuurt hij de foto die hij maakt van een van de aanwezigen niet naar zijn eigen chef, maar naar het 06-nummer van een lid van de moskee dat hij even daarvoor buiten had gesproken. Ten tweede gaat hij tijdens het wachten op de ledenlijst in gesprek met de aanwezigen over zijn nieuwe politieke avontuur, bij de Ondernemerspartij. En hij geeft een visitekaartje van de Ondernemerspartij, en niet van de politie, waarop bovendien zijn (privé) 06-nummer staat, waarmee hij ook de foto verstuurde.
Voor Aissa Zanzen een uitgelezen kans om de aandacht van de korpsleiding volledig weg te halen van de terreurtip en te verplaatsen naar... Hero Brinkman. “Beste Pieter-Jaap”, mailt Zanzen dan ook aan de Amsterdamse korpschef. “Via deze weg wil ik je deelgenoot maken van mijn verontwaardiging en ongenoegen over het optreden van een van de politieambtenaren.” Wat volgde, was een lange aanklacht over Hero Brinkman, die door het geven van dat visitekaartje “de goede naam (onafhankelijkheid en onpartijdigheid) van de politie had aangetast”. Aldus het kandidaat-gemeenteraadslid van de PvdA...
Zanzen adviseert moskee: 'Dien een klacht in'
Voor de korpsleiding was dit een stok om de hond te slaan. Er volgde een onderzoek naar Hero Brinkman, op basis van een door de moskee ingediende klacht over Brinkman. Uit de tapverslagen blijkt dat PvdA’er Zanzen het moskeebestuur hiertoe actief aanmoedigde.
Wie vervolgens de processen-verbaal leest van Aissa Zanzen en moskee-voorzitter Oilkadi, ziet twee keurig op elkaar afgestemde verklaringen, met als rode draad: Brinkman had voor grote onrust gezorgd tijdens zijn bezoek aan de moskee. Niet omdat hij een terreurtip onderzocht, zelfs niet omdat hij oud-PVV-Kamerlid was, nee, omdat hij een visitekaartje afgaf nadat hij van de mannen in de moskee vragen over zijn politieke ambities had gekregen. De collega met wie Brinkman de moskee bezocht, pleit Brinkman in diens verhoor juist vrij. Het was meer dat hij als ‘bekende Nederlander’ antwoord gaf op vragen, dan dat hij propaganda maakte voor zijn partij: “Ik kan me voorstellen dat er onrust is ontstaan dat de persoon Hero Brinkman in de moskee was. Maar dat kwam niet door Hero zelf. Ik heb op het moment dat wij er waren helemaal niet het gevoel gehad dat ons bezoek als ongewenst of ongepast werd aangemerkt. Men was juist zeer geïnteresseerd in Hero. We zaten echt afgezonderd, met zijn vijven in een kleine ruimte.” Bestuursleden Oilkadi en Adarraf, ‘adviseur’ Zanzen, Brinkman en de collega van Brinkman dus.
Brinkmans collega zei tijdens zijn verhoor nog iets interessants in antwoord op de vraag waarom hij en uitgerekend Hero Brinkman op de Arrayan-moskee waren afgestuurd: “Bij een terreurmelding wordt er met spoed gereageerd. Bij spoedmeldingen levert ieder team één persoon en zo kwamen Hero en ik bij elkaar.” De chef van Brinkman, wiens verhoorverslag wij ook in bezit hebben, ondersteunt dit verhaal: “Hero werd gestuurd omdat dit de kortste en snelste weg was naar de ledenlijst en onze mogelijke terreurverdachte.”
Tapverslagen pas maanden later uitgewerkt
Het is trouwens diezelfde chef geweest die pas twee maanden ná het bezoek van de twee politiemannen aan de moskee besloot de tapverslagen alsnog volledig te laten uitwerken. Want ook dat is een opvallend aspect aan deze zaak: aanvankelijk waren van de getapte gesprekken alleen korte, vrij neutrale, samenvattingen van een paar regels gemaakt. Pas nadat Brinkmans leidinggevende daarover aan de bel trok, werden de gesprekken in zijn geheel getranscribeerd. Daarmee verandert het beeld van de gesprekken significant, van ogenschijnlijke onschuldige keuvel tot inhoudelijke gesprekken over interne politiezaken.
Ook Zanzen werd als getuige opgeroepen. En toen ging het opeens niet meer over het visitekaartje. “Brinkman was al een paar keer eerder bij de moskee geweest die dag. Hij heeft die keren aan willekeurige bezoekers gevraagd naar het bestuur. Ik vraag me af waarom de wijkagent hier geen rol heeft gehad. Of waarom Brinkman niet heeft gebeld hoe hij op de snelste manier met het bestuur in contact kon komen.” Iets dergelijks zei ook moskee-voorzitter Oilkadi. “Wij hebben heel goed contact met de wijkagent. Dit had allemaal achter de schermen op een zeer discrete manier kunnen gebeuren.” Zanzen zei het nog korter: “Hero Brinkman naar een moskee sturen. Doe dat gewoon niet.” Beide heerschappen worden in hun getuigengesprekken niet geconfronteerd met (de inhoud van) hun eigen getapte gesprekken.
De collega van Brinkman zei tot slot bij diens verhoor: “Naar mijn idee wordt er nu gezocht naar iets. Hoe kun je nu een klacht indienen als je zelf eerst allerlei vragen stelt. Nu ik er over nadenk krijg ik het gevoel dat Hero bewust wordt beschadigd. Ik heb er nu een vervelend gevoel bij.”
Dat gevoel werd bij Hero Brinkman nog veel vervelender. En een Hero Brinkman naar een moskee sturen, zoals het Marokkaans Netwerk al eerder met succes dacht te hebben bepleit, dat gebeurde inderdaad ook niet meer.
Van terreurtip naar intern onderzoek
Op 10 februari 2016 krijgt Hero Brinkman van commissaris van politie Olivier Dutilh te horen dat er een intern onderzoek tegen hem is opgestart. Dat begon met de mail van Aissa Zanzen aan de korpschef. Maar ook bij burgemeester Eberhard van der Laan was geklaagd. Op 14 juli 2016 krijgt Brinkman ook nog een voorwaardelijk ontslag voor drie jaar, degradatie naar de rang van inspecteur naar brigadier en overplaatsing naar een andere afdeling. Allemaal naar aanleiding van een oude (en naar iedereen dacht begraven) mishandelingszaak uit 2013, waarbij Brinkman de verkeerde verdachte tot een bekentenis zou hebben gedwongen, gecombineerd met deze klachtzaak. NRC Handelsblad bericht hier al over vóór Brinkman zelf goed en wel op de hoogte is, waaruit geconcludeerd kan worden dat er ook vanuit de politiekaders actief gelekt wordt over de ex-PVV’er. De degradatie wordt korte tijd later teruggedraaid, blijkt uit een brief van HR die in het bezit is van GeenStijl, maar daarover bericht NRC niet meer.
Er staat een bijzondere clausule in de brief die Brinkman namens korpschef Pieter Jaap Aalbersberg krijgt: “Ik acht het in het belang van de dienst dat u uw werkzaamheden voortzet in een functie waarbij u geen directe contacten heeft met burgers. Van u wordt verwacht dat u niet actief participeert in netwerkplatforms en zich onthoudt van het actief benaderen van ketenpartners en personen binnen het politieproces.” Brinkman mag dus wel agent én leidinggevende zijn, maar niet met collega’s of burgers communiceren. Wat je ook van Hero Brinkman vindt (en daar is GeenStijl altijd vrij duidelijk over geweest), het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bedrijven voor minder veroordeeld.
Of de nieuwe Arrayan-moskee (800 m2, is het plan) ooit wordt gebouwd, is nog altijd niet zeker. Van de benodigde twee miljoen aan giften, is pas de helft binnen. Over de bestuursleden Oilkadi en Adarraf zei oud-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch eind vorig jaar: “Het is de vraag of de gemeenschap weet van de achtergronden van de bestuurders. Het lijkt me voor de missie van deze moskee niet bevorderlijk als dit hun uithangborden zijn.”
Daar denkt zijn vroegere politiemaatje Ben Nassir Bouayad van het Marokkaans Netwerk kennelijk anders over. Ze zullen het er op 6 juni, tijdens de politie-iftar 2017, vast wel over hebben...
J. Dijkgraaf
Hoe nauw de banden zijn? Op 25 maart 2014 twitterde Aissa Zanzen: “Politie Amsterdam heeft vandaag aangifte gedaan tegen Wilders. Aangifte van Ben Nassir Bouayad is opgenomen door HC dhr. Aalbersberg”. Zo nauw dus.
Naschrift: Een deel van de tapverslagen en getuigenverklaringen kunnen we publiceren. Liefhebbers kunnen ze vinden & meelezen in dit ZIP-mapje (50MB). In twee hierna volgende topics lichten we nog wat hoofdpersonen apart uit en zetten we deze 'Amsterdamse anekdote' in de context van veiligheid en het gevaar van de drang naar diversiteit.

Reaguursels

Inloggen

Dit zijn gewoon de voorbodes voor een burgeroorlog. Autochtonen zullen heel lang volhouden, zolang er geen rottigheid plaatsvind in hun voortuin. En tot die tijd gaan allochtonen door met het veroveren van hun plek in onze samenleving. Dat kan nog jaren doorgaan zo en ik ben blij dat ik dat niet meer hoef mee te maken. Het is overigens niet alleen in Nederland zo. De islam slaat overal toe. De president van Saudi Arabië gaat op bezoek in Indonesië en belooft miljarden investeringen daar. Nog een bewijs is de opsluiting van de Indonesische (christelijke) gouverneur in Jakarta. Die is overigens weer vrijgelaten na veel protesten. Wilders heeft gewoon gelijk maar is in mijn optiek te ongenuanceerd en zou z'n gevoel uit moeten zetten.

LelyTekkel | 21-05-17 | 12:18

De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 10:08

Een voorbeeld van de Islamisering van Europa.

Frankrijk
In Zuid-Frankrijk is 30% van alle kinderen onder 20 moslim.
In de grotere steden is dat zelfs 45%.
Bij deze groei is Frankrijk binnen 40 jaar een islamitisch land.

Ella | 20-05-17 | 08:12

-weggejorist-

Badnews | 20-05-17 | 03:28

@ Deksmaat | 19-05-17 | 09:12
Zó vroeg nog maar? ;-)

Lewis | 19-05-17 | 23:23

Wat een beerput.
Het is de hoogste tijd om puin te ruimen en de beerput te schonen.

Jan Dribbel | 19-05-17 | 22:30

@Padbuffel 19:04. Daarom heeft men een klokkenluidersregeling ingesteld. Zo komt men allemaal tezamen op een lijst. Na een tijdje allemaal een klop op de deur en dan gezellig samen in een stadion zoals in veel dictaturen.

gnor | 19-05-17 | 19:36

OR-lid | 19-05-17 | 18:27,

Het ergste is dat me dit helemaal niet verbaast.
Ik lees geen GeenStijl al een tijdje, en ook tientallen andere sites die de miljarden minpuntjes van de islam durven benoemen.
Zoals dezen;
nieuwreligieuspeil.net/
www.carelbrendel.nl/
www.thereligionofpeace.com/
www.jihadwatch.org/
Of, inmiddels gestopt maar nog wel informatief;
www.islamofobie.nl/

En dan te bedenken dat er in Nederland waarschijnlijk tienduizenden mensen wonen die denken dat de Staatsomroep en de islamofiele "kwaliteitskranten" jaarlijks bijna net zo veel belangrijke informatie presenteren als GeenStijl deze week.
Absurd.

Dandruff | 19-05-17 | 19:34

Inderdaad OR-lid, spijker, kop, raak. Het geeft eens te mee aan welk soort aan de touwtjes trekt in Nederland. Overigens mijn welgemeende complimenten aan de lekker van deze informatie. Bj de meeste mensen ontbreekt het lef om misstanden aan de kaak te stellen. Anoniem kan dat nog maar als klokkenluider wordt je genadeloos kapot gemaakt.

padbuffel | 19-05-17 | 19:04

Snap wel dat ze GS het zwijgen op willen leggen, die lijken moeten wel in de kast blijven aldus de 'f(r)atsoenlijken'.

OR-lid | 19-05-17 | 18:27

Ik begrijp wel dat mensen adverteerders bellen, GeenStijl. Jullie en Follow the Money zijn gewoon helemaal van het padje af. Een beetje diepgaande onderzoeksjournalistiek bedrijven! Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Net nu de gevestigde orde zo lekker constructief met elkaar bezig is, komen jullie de boel weer verstoren.

TheFirstYelle | 19-05-17 | 17:37

@De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 10:08 Er zijn genoeg mensen in dienst van de staat die niet zullen breken. Daarom is het hele we worden allemaal gedwongen om islamitisch te worden onzin zo'n hysterisch gedoe. Enz.===Al zetten we alle goedwillende vuilnismannen bij elkaar. Heel lang geleden (Jaap van de Scheur) waren het ook de gewone mannen die de kastanjes uit het vuur moesten halen wat natuurlijk niet goed lukte. Als voormalig ambtenaar weet ik hoe de hazen lopen. De top is verrot en doet aan zelfverheerlijking via het systeem van coöptatie. Wij (Jan met de Pet c.s.)roepen niet op tot geweld dat doet de top; dit heet de wet van oorzaak en gevolg. Net zoals de Islamsterdamse puinhoop (oorzaak) door GS wordt aangekaart(gevolg). Je moet het willen zien maar soms is achterover leunen en wachten op die gepofte kastanje best prettig. De overgrote meerderheid in Nederland, al blijkend uit stemgedrag, is zo.

gnor | 19-05-17 | 17:11

Verplicht linksch, ipv. een vrije keuze of overtuiging. Aanschouw de beperkingen van het linksche politiek-ideologische vlak, gelijk het marxisme, de basis voor het moderne socialisme en communisme.

hovawart | 19-05-17 | 17:00

En het treurige is: het meeste van dit sloopwerk wordt verricht door onze eigen mensen. Gesteund door een leger van wegkijkers en stilzwijgende faciliteerders.
Peter Emile | 19-05-17 | 12:34

Voor veel mensen is het ook angst om uitgekotst te worden. Je hebt een hypotheek en baan bij de gemeente. Diversiteit is een agendapunt of beter hamerpunt. Als er om input vanuit kader wordt gevraagd hou je liever je mond. Voor de een is dat wegkijken gemakkelijker dan de ander, maar het heeft alles met angst voor baan en sociale uitsluiting te maken. Het is wat ze in de VS survival noemen.

cocktailsmaak | 19-05-17 | 16:39

En ook dit zou in de internationale verhoudingen explosief materiaal kunnen zijn à la WikiLeaks. Ik heb zo'n vermoeden dat er daardoor nog wel wat ophef kan gaan ontstaan.

Nou_Kwelgeest | 19-05-17 | 16:32


Peter Emile | 19-05-17 | 12:34
+2

Mark_D_NL | 19-05-17 | 16:25

Het heeft de schijn tegen dat het verkeerde populisme toch beter geïnformeerd is dan de wegkijkende gevestigde elite, " You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time ".
Abraham Lincoln.

En actueler dan ooit. Nexit en een bezem, nu of never.

hovawart | 19-05-17 | 15:23

Peter Emile | 19-05-17 | 12:34
Eensch!

clockandhammergame | 19-05-17 | 15:18

Hans Nijenhuis van AD zet vrijwel direct een charme offensief in voor de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg .
Had hij blijkbaar al klaar liggen .

Castor12 | 19-05-17 | 15:14

Stormageddon | 19-05-17 | 14:03
Blijkbaar is er besloten tot een Cordon Sanitaire mbt GS door de gevestigde media. Maar ach, zolang er nog internet komt het wel via de sociale media boven drijven.

cocktailsmaak | 19-05-17 | 14:38

Het blijft tot nu toe behoorlijk stil in de MSM over dit onderwerp.... misschien ook al geïnfiltreerd?
Goed gedaan Geenstijl. Breng die shit maar aan het licht. Dat er maar koppen mogen rollen. Figuurlijk, dat dan wel weer.

clockandhammergame | 19-05-17 | 14:35

Wat een boek!
Kan een mooie serie worden dit verhaal.

In en in triest, dat is Nederland geworden.
Een stripverhaal over een klein landje dat Nederland heet.

HenkoDev | 19-05-17 | 14:29

Het twitter account van Aissa Zanzen spreekt al boekdelen over hoe die man in het leven staat en hoe hij Nederland en de Nederlanders bejegend. Vrijwel iedere tweet en retweet gaat over hoe de moslims zo slecht behandeld worden en het gebrek aan kansen en erkenning die ze krijgen van al die gure kaaskoppen. Ik wil dit soort diversiteit dus niet, deze man heeft niets bij de politie te zoeken.

XaleX_2 | 19-05-17 | 14:24

@Mr_Natural | 19-05-17 | 13:54
"Zo'n vod past ons allemaal" schijnt de nieuwe slogan te zijn, zou uitgelekt zijn, geen idee of het klopt. Hoe gaan ze dat op de fiets doen?

Watching the Wheels | 19-05-17 | 14:07

Waarom moet GS dit knappe staaltje onderzoeksjournalistiek publiceren? Waarom doet bijvoorbeeld de Volkskrant of de NRC dat niet? Of de NPO? Met hun duizendkoppige redacties en miljoenen budgetten?
En waarom wordt nergens in genoemde media deze scoop overgenomen, of zelfs maar in een weggestopt berichtje genoemd?

Oh wacht...

Stormageddon | 19-05-17 | 14:03

Niemand? Okee:

Die foto, is dat de presentatie van het nieuwe politie-uniform?

Mr_Natural | 19-05-17 | 13:54

Je vraagt je af hoe lang het nog duurt voordat het land echt definitief kapot is. Het wordt momenteel aan alle kanten aangevreten door dit volk. Van onze eigen zijde staat een massa verraders klaar om dit te versnellen: van de debielen met 'welkom vluchtelingen' tot het hoogste kader bij Gemeenten, Politie, de politieke randdebielen van Yasser en de rasopportunisten van VVD die het wel best vinden als er op korte termijn nog maar 50 cent uit te persen is.

npo | 19-05-17 | 13:51

Goed werk GS. Dit is de reden waarom ik hier graag kom, al rijzen mijn haren weer te berge, dit lezende.

Griezelig gewoon.

EefjeWentelteefje | 19-05-17 | 13:36

Staatsgreep..'t leger is elders om de boel in goede banen te leiden, koningshuis neemt de benen,en sommige politieke leiders zoeken naar onderste stenen.

Staatgreep.. zonder bivakmuts( want dat is gelaat bedekkende kleding en dus verboden... toch?)

DeviousDick³ | 19-05-17 | 13:30

@Peter Emile | 19-05-17 | 12:34
Wat kunt u het weer mooi verwoorden! En ik sluit me geheel bij uw betoog aan. Zie ook mij tegel van @Sjefke7807 | 19-05-17 | 10:04.

Het is in die landen niet voor niets zo'n enorme puinbende. Het hele spul hangt van de corruptie, inteelt en achterklap aan elkaar. "We" hebben het met vrachtschipladingen tegelijk naar binnen gesleept. Zoals ik eerder al zei; Als je de hele Derde Wereld naar binnen sleept, moet je ook niet raar opkijken dat je eindigt met de Derde Wereld...

Ik was in 2015 dankzij gulle gevers in staat om naar mijn doodzieke oom en tante in de States te gaan. Een paar dagen na aankomst reden Wendell en ik in de truck ergens naartoe op het Reservaat, en zei hij dat het was hem opgevallen hoe gespannen en "on the edge" ik was. Ik moest even denken over het geheel en toen pas realiseerde ik me waarom. Ik heb dus het "genoegen" in een verkracht... eh Prachtwijk te wonen en wordt zodoende op dagelijkse basis geconfronteerd met de geneugten van een zekere religie van de vrede. Net als u zie ook ik hoe dit eens zo mooie en fijne land afglijdt naar iets dat ik in mijn ergste nachtmerries nog niet meer herken. Pas na een week ontspande ik een beetje. Het was een verademing om rond te lopen in een gebied waar je niet over de wandelende Komo's struikelt die je ook nog eens allemaal even giftig en minderwaardig aankijken van onder die lappen. Het gerochel en gesis om je heen hoort dat voor Nederlands moet doorgaan. De fysieke verloedering van het naburige winkelpleintje. De lijst is eindeloos. Zo ver is het dus al. En ik begrijp nu meer dan ooit hoe het voor hen geweest moet zijn. Zeker omdat ik hun geschiedenis met me mee draag. Je hoort de verhalen van de Elders. Maar nu heb je er tegen wil en dank een daadwerkelijk fysiek beeld bij. Je woont nog wel in het gebied dat altijd als je basis en afkomst gezien werd, maar je voelt dat het niet langer van jou is. Hoe rechten en verworvenheden, die ooit als normaal en vanzelfsprekend beschouwd werden, ineens weg zijn. Hoe een andere groep je land komt binnen marcheren met een arrogantie en vernietigingsdrang waar je met de pet niet bij kan. Hoe je cultuur en tradities belachelijk gemaakt en soms zelfs verboden (in ons geval "afgeschaft, maar niet minder erg!). Hoe zelfs je taal verkracht wordt omdat je maar een minderwaardige Kuffar bent. Je moet toezien je vrouwen/meisjes vernederd en aangerand/verkracht worden. Hoe ándere minderheden hun lijf en leden niet langer zeker zijn. En ja, Den Haag en meelopers; dát neem ik jullie ernstig kwalijk!

Dan heb je nog de enorme LutserTs in Den Haag die er zo'n enorme epische Clusterf*ck van maken dat het gewoon absurd is. En de gehele Goegemeente die er maar wát graag aan mee werkt. Niemand die stil staat bij de gevolgen voor hun nazaten. Of voor de zo moeizaam verkregen verworven- en vrijheden die we eens hadden. Die nu al zwaar onder druk staan en in sommige gevallen al als verloren beschouwd moeten worden. Het is verdrietig en gekmakend tegelijk...

Sjefke7807 | 19-05-17 | 13:19

De politie lijkt via wat strooigeld en gemakkelijke baantjes een klimaat te willen scheppen dat leidt tot meer economische groei. Vraag is of de politie daarvoor bedoeld is als er nog zoveel zaken onopgelost op bureaus liggen. Was er gisteren niet in het nieuws dat er te weinig rechercheurs zijn? Aalbersberg had die dag ook een zaak op kunnen lossen. Makkelijker is om iedereen te vriend te houden, don't ask don't tell en zo nu en dan een fijn PvdA-baantje uitdelen om de vrede te bewaren. Uiteindelijk gaat het maar om 1 doel, economische groei voor de belastingontwijkende multinationals. In Dordrecht zijn ze er al wat openhartiger over met hun wekelijks politiespreekuur vanuit een vestiging van McDonald's www.rijnmond.nl/nieuws/147043/Politie-... , als binnenkort McDonald's ritueel gaat slachten komt het helemaal goed met de integratie en economische groei.

Watching the Wheels | 19-05-17 | 13:09

4 dwergen naast elkaar en dan nog VVS, zucht ...

Watching the Wheels | 19-05-17 | 12:57

Nelis SplitBloes | 19-05-17 | 09:40,
onzin,
de joden vernietiging was al in gang gezet voordat de Moefti Hitler ontmoette.
De moordpartijen waren al bezig, alleen kreeg Heydrich zomer 1941 de opdracht het wat systematischer aan te pakken
nl.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung_...
Er werd een lijstje opgesteld van genodigden voor de Wannsee conferentie in december dat jaar, het vond uiteindelijk in januari plaats,
hier werden de werk en organisatie afspraken gemaakt.
Hitler heeft zich nooit bemoeid met de uitvoering van de holocaust,
dat hij en de moefti de pest hadden aan joden staat buiten kijf maar hun ontmoeting was niet van belang voor wat voor endlosung dan ook.

vander F | 19-05-17 | 12:54

Het land Nederland bestaat niet meer.

Beautycase | 19-05-17 | 12:49

Peter Emile. 12:34
Wortelrot, .. u haakt mooi aan bij mijn eerder betoog, geheel terecht uiteraard en helaas zo waar ook nog.

Dit land gaat naar de verdoemenis met al die diversiteit en dat blijkt op veel vkakken al zo te zijn.

Moneytron | 19-05-17 | 12:47

Ge int. = gebint

Fuck autocorrectie

Moneytron | 19-05-17 | 12:42

Eigenlijk is er niet zoveel veranderd sinds het begin ven de 2e wereldoorlog, betreft de politie.
Die collaboreerde toch ook met de Duitsers, en wisten niet hoe snel hoe ze het register van de joden moesten overhandigen.

watmagjenogwel | 19-05-17 | 12:35

Dit is een even perfecte als verontrustende illustratie van de wortelrot die er ontstaat in een samenleving waarin steeds meer moslims instromen.

Je weet het nooit met die lui. Van mijn regelmatige bezoeken in de jaren '70 aan Marokko, Tunesië en delen van India waar moslims prominent aanwezig zijn, weet ik, dat je in die regio's eigenlijk nooit weet waar je aan toe bent; alles waarvan je dacht dat het een probleem zou zijn, blijkt helemaal geen probleem. En alles waarvan je dacht dat het geen probleem zou zijn, blijkt een probleem. Alles wat je even snel wil regelen, verdwijnt in een mist van geritsel, gemarchandeer, tijdrekken, leugens en bedrog.

Overal hangt de geur van fraude, corruptie en wantrouwen. Overal voel je dat jovialiteit en betoonde vriendschap doorzichtig toneelspel is. Elke dag heb je wel ergens of op zeker moment het onmiskenbare gevoel dat je wordt belazerd.

Ik heb sindsdien de beslissing genomen om nooit, nooit meer in mijn leven een moslimland te bezoeken. Het vóelt gewoon niet goed, in alle opzichten. En de meeste mensen die nog steeds die landen bezoeken, wuiven deze verschijnselen lacherig weg met de mededeling "ach, het is nou eenmaal de cultuur, wees blij dat je in een land woont waarin dat niet zo is".

Maar inmiddels blijk ik in een land te wonen waarin die 'cultuur' zich al heeft ingevreten tot in de haarvaten van het bestuur, de politiek en nu kennelijk ook de instituties die geacht worden de wet te handhaven.

Ik heb in mijn lange leven nog nooit een periode meegemaakt waarin mij op zulk een beangstigende wijze het gevoel - nee, de zekerheid - bekroop dat alles wat ik waardevol achtte in het leven en in de samenleving, alles waar wij in dit land voor staan of voor stónden en alles wat ik ooit zo lief had, van zóveel kanten wordt bedreigd en kapot gemaakt zoals nu.

En het treurige is: het meeste van dit sloopwerk wordt verricht door onze eigen mensen. Gesteund door een leger van wegkijkers en stilzwijgende faciliteerders.

Peter Emile | 19-05-17 | 12:34

Amsterdam is als een plek in het eikenhouten ge int van een oude sterke boerenschuur.
Amsterdam is net die rotte plek in de eiken balk die gevaar oplevert voor de hele constructie.
Amsterdam is gelijk aan die eiken balk waar de Finse biktorren zich hebben gehuisvest en zorgen dat het hout aldaar vermolmd.
Een rotte plek die behandeld moet worden.
Onderstutten en de rotte plek eruit zagen en verder in de hele schuur spuiten tegen de boktorren opdat die niet elders in de constructie schade toebrengen.

.

Zoals ik eerder meermaals schreef; het gedonder begint altijd in Amsterdam. AFA, SJW gedoe, black piet, illegalen verwennen, radicalisme, etc, etc.
We wisten het maar nu zien we het ook dat de politie top die met zijn wens naar hoofddoekjes en meer diversiteit niet deugd.
In 40-45 zou men gezegd hebben dat deze politie top fout waren. En dat geldt ook heden ten daage.
.
Er is mate een grote schoonmaak nodig in de politie top en stop die on evenredige rampzalige multiculti wens.

Moneytron | 19-05-17 | 12:28

Gefeliciteerd Jan, met je debuut hier!
Hedenmiddag geen "plop" maar "tring" bij de redactie; oom agent wil de volledige tapverslagen even inzien.

Dr. Blechtrummel | 19-05-17 | 12:24

@redactie en @JanD: mooi stukje werk. Ik zou alleen adviseren een soort netwerktekening te maken van alle contacten.

ole guapa | 19-05-17 | 12:11

Binnenkort in uw provinciestadje ...

Loebas | 19-05-17 | 12:07

Doodeng om te zien dat alles waar Staat voor staat geïnfiltreerd is door de maffia i.s.m. de 5e colonne en zo langzamerhand Nederland een hel is voor de eerlijke hardwerkende burger. We zijn verworden tot slaven van de EUSSR. We moeten onze bek houden. Iedereen die er de waarheid over zegt moet een kopje kleiner. (Theo van Gogh, Pim Fortuyn, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, GS, PVV, enz.)
We're screwed.

WitteGrunneger | 19-05-17 | 12:03

politie-iftar, mooi voorbeeld van een tweedeling binnen het politie corps. Politie Amsterdam is totaal de weg kwijt. Wordt tijd voor een opschoonactie binnen het corps........

chrisjuh | 19-05-17 | 12:02

De infiltratie is niet alleen begonnen, zij is reeds geslaagd. Onze bestuurlijke voorgangers faciliteren het en kijken weg van de zaken die onwelgevalig zijn in hun beeld van integratie en een rimpelloze toekomst.

Dat er dadelijk in bloed betaald wordt, interesseert hen geen zier. Zolang de gemiddelde medemens maar blijft geloven in de multiculturele droom en kritiek op islam blijft verwarren met islamofobie is er wat het betreft niets aan de hand. Via media en scholen conditioneert men de geest van de massa - er is niets aan de hand- en elk tegengeluid is onfatsoenlijk en moet de nek worden omgedraaid. In een notendop de verstikkende sluimerende repressie door leden uit onze eigen elite. Niet door geweld, maar indoctrinatie, marginalisatie en corruptie.

Statler en Waldorf | 19-05-17 | 11:57

"Mit brennender Sorge".....

SaintA | 19-05-17 | 11:57

Amsterdamse politiebaas Pieter-Jaap Aalbersberg in het AD: Ik bid voor allah, mohammed, om het goed te doen voor alle Marokkanen en andere moslims in Islamsterdam.
www.ad.nl/dossier-ad-misdaadmeter/amst...

R van Perzie | 19-05-17 | 11:55

Niet de islam maar de gutmenschen zijn de 5de colonne om ook dit landje te onderwerpen aan een totalitair systeem zoals het reich te Brussel en de islam.
Maar je moet het wel willen zien.

komtdatschot | 19-05-17 | 11:54

De politie heult met de vijand. Alweer.

Admiraal Balthasar | 19-05-17 | 11:50

-weggejorist-

Berbaar | 19-05-17 | 11:46

De Amsterdamse politie heeft zich in ieder geval succesvol aangepast aan de corrupte Marokkaanse handelswijze. Het is weer een grote stap vooruit in onze aanpassing aan de islam.

miss error | 19-05-17 | 11:45

Prima artikel, op dat gezever over die aangifte tegen Wilders na dan. Dat is nodeloze negatief bedoelde kleuring. De beste mocro-agent kan legio redenen gehad hebben om die aangifte te willen doen, zelfs dat hij bijvoorbeeld zich echt beledigd voelde.
De zielepoot.
Vooral door blijven graven maar laat dat "hij deed aangifte tegen Wilders dus zal hij ook wel tegen ex-PVV-er Brinkman zijn" gespeculeer alsjeblieft weg?

CynicalBastard | 19-05-17 | 11:45

100 vrouwen hebben al de adverteerders van de politie gebeld om... nee wacht. 100 feministen hebben oorverdovende stilte geproduceerd.

h3* | 19-05-17 | 11:44

Zonder GeenStijl zou deze broodnodige onderzoeksjournalistiek (waar de Nederlandse burger recht op heeft!) dus NIET worden verricht in Nederland. De mainstream media worden immers gegijzeld door policor goedvolk.

Lauwe Koffie | 19-05-17 | 11:40

#bananenrepubliek!!!

De invasie gaat door en verloopt zonder enige weerstand, met medewerking van ,,besturen,,,

maasdonk | 19-05-17 | 11:32

-weggejorist-

namensmijnhond | 19-05-17 | 11:30

Het bewijst maar weer eens dat moslims cq Marokkanen niet te verteouwen zijn. Nooit. Ook niet een beetje.

namensmijnhond | 19-05-17 | 11:30

oke en nu eens even lekker doorduwen geenstijl, jullie hebben al te lang geen ministers en hoog geplaatste lieden meer laten struikelen

BozeHenk | 19-05-17 | 11:30

Politie (op sokken) te gast bij vertegenwoordigers van een vreemde mogendheid in onze Hoofdstad.
*
Zoiets is eerder en vaker voorgekomen......
Volgens mij "niet pluis"!

demaup | 19-05-17 | 11:28

De politici die zich vol overgave op GS storten begin deze maand... wisten die dat dit er aan zat te komen? Nu staat die geschifte politie chef helemaal voor lul om tegen een onfatsoenlijke site te pleiten die informatie heeft over misstanden bij de politie. (Nu ga ik even snel een alu-hoedje maken en zorgen dat m'n muis niet meer word afgeluisterd :) ).

blacktip | 19-05-17 | 11:23

Op religie zou een kijkwijzer 21+ moeten.

Bovendien toont dit aan dat de zo nagestreefde diversiteit in de Nederlandse ambtenarij niet zonder risico is.

Zelfs de fatsoenlijke NPO kan hier nu niet omheen, hier komen zeker Kamervragen uit voort.

Ben benieuwd hoe Aalbersgerg CS dit gaan downplayen.

Ben-Bataaf | 19-05-17 | 11:22

Het is te hopen dat de puinhopen bij de Amsterdamse politie nog veel groter worden, ze hebben het in de hoofdstad dubbel en dwars verdiend. Kijk maar naar het stemgedrag van de schapen daar.
Ze verdienen in de hoofdstad nu eenmaal een sharia-politie. Ze hebben erom gevraagd, en nou gaan ze het krijgen ook.
Ik kan niet anders dan de Amsterdammers hiermee van harte feliciteren. You did it.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 11:21

Ook al is de islamitische leugen nog zo snel, de waarheid van de kufars achterhaalt m wel. Daarom is het nooit wat geworden met deze ideologie en bijbehorende mensjes. Alleen zo vervelend dat we dagelijks geconfronteerd worden met deze achterlijkheid. Het remt werkeljk alle ontwikkelingen in een samenleving.
Lees tip voor de Anne Fleurs en andere gezellige wijven
m.telegraaf.nl/vrouw/article/28198154/...

Bill Cosby | 19-05-17 | 11:19

Ach, Amsterdam heeft de politie die het verdient. Geen problemen mee. Laat ze maar stikken in hun eigen rootzooi.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 11:16

Daarom moesten die hoofddoekjes natuurlijk. Gehoorzaam aan de man en automatisch dus meer lekken in de organisatie aanwezig.

jip_86 | 19-05-17 | 11:16

Is deze Pieter-Jaap Aalbersberg soms een anonieme bekeerling?

Veiligheidsslot | 19-05-17 | 11:10

de grap is eigenlijk dat alleen de brave burger nog respect heeft voor de politie. De rest lacht zich het apezuur.

Axelvon | 19-05-17 | 11:10

Of Hero zichzelf hielp met dit lek vraag ik me af. Warrig verhaal overigens.

Naomi71 | 19-05-17 | 11:09

@De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 10:08
Let je een beetje op je spelling?
ondermijnd?

deus u vult | 19-05-17 | 10:53

Ik ben eens als eerzame burger door de politie op straat opgepakt toen ik mijnkatten aan het uitlaten was, en na eerst door een Marokkaanse beveiliger te zijn bedreigd.

Nu ik dit lees gaat er bij mij een lampje branden.

Peter_K | 19-05-17 | 10:49

Ik vraag me af hoeveel klachten van normale dienders over misstanden bij 'godsdienstige' collega's in de kiem zijn gesmoord, stilletjes de nek omgedraaid, deaudvermoord door hun eigen leiding.

Kouwe Kees | 19-05-17 | 10:49

silvanschoonhoven | 19-05-17 | 10:23
Beetje oud nieuws misschien, maar wederom actueel nu de discussie rond de wenselijkheid van kopvodpolitie is geopend.

Schoorsteenveger | 19-05-17 | 10:48

Iedere journalist en krant die hier op inhaakt legitimeert GeenStijl dus beter stil houden ?

Castor12 | 19-05-17 | 10:48

Het lijkt er dus op dat een groot deel van de politietop en politiek chantabel zijn door dingen die ze prive hebben uitgespookt

Umberto die trotzoni | 19-05-17 | 10:44

Weer een PVDA bestuursparel blootgelegd, en straks weer lekker mee doen met de blinde idioten van VVD, CDA en ( burp sorry ) D66.

Castor12 | 19-05-17 | 10:43

Goed bezig!!! Roeren waar het stinkt we kunnen het. GO GO GO get them all!!!!

Hundekopf | 19-05-17 | 10:43

Dank GS en Jan D., dank.

Poesmobiel | 19-05-17 | 10:42

@De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 10:08

U heeft werkelijk helemaal niets van de islam en hun methodes begrepen, maar dat wisten we al langer.

Pieter V | 19-05-17 | 10:39

Vies !!!!!

suikerbiet | 19-05-17 | 10:39

Nou, ja, het was dus oud nieuws. Maar politiek moet dit natuurlijk opgepakt gaan worden: wat is er aan gebeurd?
Hoe voorkomt men nepotisme/vriendendiensten en syndicaatvorming tussen lokale politiek, religieuze organisaties en de politie?

Terzijde, over fatsoen gesproken. Niet veel minder schokkend is dit relaas over onze top crime-fighter Teefje (ja, het straatvechtertje dat met niet veel dan een Havo diploma het schopte tot officier van justitie en staatssecretaris Juza- bekend van de Teevendeal en de bonnetjes die nota bene weggepromoveerd wordt naar
Raad van State):
nos.nl/artikel/2173862-uitspraken-teev...

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 10:37

Onderzoek journalistiek. Chapeau GS, roeren waar het meurt.

Henri-Bardouin | 19-05-17 | 10:36

Dat Brinkman daar naartoe gestuurd was is geen toeval. Dit was opzet. Onze politie wordt overgenomen. Waarom denk je dat er nu ineens allochtonen moeten worden aangenomen? En nee, niet zomaar allochtonen. Maar hoofddoekjes, dus alleen moslims. Dit alles heeft een doel.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 10:35

Ik wil geen nieuwe moskees in Amsterdam, die moskee bij de postjesweg zou niet doorgaan, is er toch doorheengeramd en die lopen nu te janken om dat gejengel over de stad te laten galmen. En je ziet het al zij gebruiken de dreiging van terrorisme.. denk nou zelf: hoe groot is de kans dat die Arabische infiltratie in onze samenleving de reden is dat er nog geen aanslag a la (hehe) Nice geweest is in Nederland? Wat dat betreft zijn het wel echt Amsterdamse joodse hosselaars haha

notalien | 19-05-17 | 10:35

En een "politie-iftar"? WTF heeft de politie met een iftar te maken?
Aan wiens kant staat de Amsterdamse politie eigenlijk? Rapporteren ze wellicht aan de koning van Marokko ipv de Nederlandse MinJus?

R van Perzie | 19-05-17 | 10:34

Over deze nuttige en onthutsende gebeurtenissen hoor je die 100 zeikwijven niet.

KayakFun | 19-05-17 | 10:33

En wanneer wordt die hufter Job Cohen eens serieus aan de schandpaal genageld.
Cohen de grote faciliteerder van deze ongein en die daartoe zelfs dingen deed die echt niet door de beugel konden.

Zoals daar, zijn het publiekelijk afzeiken van de HC die een club criminelen aanpakt op hun feestje, via een omweg belastinggeld wegsluizen voor een nieuwe haattempel, door mocrotuig bedreigde bewoners laten stikken en dan zeggen dat die niet in Amsterdam hoeven te wonen, uiteraard moesten al die geïmporteerde non valeurs wel in Amsterdam blijven wonen.

Enzovoort, enzovoort ....

Pieter V | 19-05-17 | 10:32

Wat een onwelriekend nest met inteelt.
Genant voor een land als Nederland.
Aan de andere kant: Amsterdam heeft door zijn innige collaboratie met de SD indertijd al bewezen zich razendsnel te kunnen aanpassen aan de heersende mores. Het lijkt wel of die stad dit soort politiegespuis aantrekt.
Mijn agrarische opa zij altijd: 'uitmesten en met de Flitspuit er door heen'

arc-en-ciel | 19-05-17 | 10:32

Dit is waarom het NSB handelsblad en het domme Volkskrant een hekel aan GS hebben, dit is echte journalistiek. Ga zo door en al lopen alle adverteerders weg, jullie blijven bestaan!!!!

Deug-niet | 19-05-17 | 10:31

Het lijkt wel journalistiek. GS is zn recht tot leven aan het bewijzen.

Ravissant | 19-05-17 | 10:31

Goed werk!
--
Niet verrast, topje vande ijsberg.
--
En ben ik even blij dat de wapenwet niet verbied om wapens te hebben in Nederland. Wat een zooitje hier.

Mark_D_NL | 19-05-17 | 10:29

Nu begrijp ik ineens GeenStijl geen recht van leven zou hebben. Ze weten teveel en maken dat nog doodleuk openbaar ook.
Goed gedaan Jan D. Goed gedaan GeenStijl.
Ik kijk in spanning uit naar de volgende stukken hierover.

J. Jarig | 19-05-17 | 10:29

Hoe kan er überhaupt een "Marokkaans Netwerk" binnen de Amsterdamse politie bestaan?????????????

R van Perzie | 19-05-17 | 10:29

silvanschoonhoven | 19-05-17 | 10:23
Kijk eens, de misdaad-verslaggever van de telegraaf zelve?
Was al bekend dus.
Tjonge.
Dacht GS even een scoop te hebben.
Krijgen ze een cold case :D

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 10:26

misselijk makende politieke correctheid in optima forma.
de politie,beter gezegd de leiding van de politie,bestaat uit wezenloze leeghoofden die allang hadden moeten oprotten.
verkeerde prioriteiten,verkeerde keuzes en vooral de verkeerde mensen die beslissingen mogen maken.
de overheid had beslag moeten leggen op A'dam.dit kan toch niet.

pejoar | 19-05-17 | 10:25

Er zal nog veel meer rommel naar boven komen.

Kamervraag | 19-05-17 | 10:24

Beetje oud nieuws:

Agent gaf politiegeheimen door

Telegraaf, NOVEMBER 16, 2016

De salafistische Arrayan-moskee in Amsterdam-Noord blijkt een direct lijntje te hebben met een Amsterdamse politieagent van Marokkaanse afkomst. Die agent heeft vertrouwelijke informatie over Hero Brinkman en het politiekorps gelekt, maar is daarvoor nooit geschorst.
Uit een afgetapt telefoongesprek blijkt dat de moskeevoorzitter amicaal contact onderhoudt met een agent. Die verklapt dat zijn allochtone collega's grote moeite hebben met Brinkman in het korps. "We hebben heel veel heisa gemaakt over zijn terugkeer", vertelt de agent. "De hoofdcommissaris, iemand met wie wij een goede band en hele korte lijntjes hebben, heeft tegen ons gezegd 'zet Brinkman maar bij cold cases, die gaat beslist de straat niet meer op'." De politieman spreekt ook de hoop uit dat Brinkman 'gaat hangen'. Als klap op de vuurpijl verraadt hij dat zijn collega Brinkman werkt op een afdeling voor contraterrorisme, een vertrouwelijke post.
Brinkmans advocaat Richard van der Weide: "Als dit zo is gezegd, dan is dat een opmerkelijke gang van zaken die vragen oproept. Het toont aan dat er kennelijk is aangekoerst op het kaltstellen van mijn cliënt."

silvanschoonhoven | 19-05-17 | 10:23

"Hier, neem mijn land en maak het maar kapot in naam van een sprookje." Niet te geloven dit.

klamme.vla | 19-05-17 | 10:23

@e Koreaanse Slet | 19-05-17 | 10:08
Denk dat de angst ook niet is dat we ineens allemaal islamitisch moeten worden maar dat ze onze manier van bestaan en leven steeds meer gaan beperken en bepalen.
.
Volgens mij kan Nederland een prachtig vrij land zijn maar die vrijheid moet wel beschermd worden en in balans blijven.
Geven we de islam teveel vrijheid zal dat de vrijheid van andere volkeren in ons landje beperken.
Laten we teveel vluchtelingen binnen verstoren we het balans van arm en rijk waardoor de zorg niet meer vol te houden is (zelfde geld voor vergrijzing).
.
Daarnaast ben ik ben van mening dat islam en vrijheid niet hand in hand gaan.
Kijk eens naar alle synagoges die nu permanent bewaakt worden, dat is niet uit angst voor een nieuwe NSB

Barkruk2 | 19-05-17 | 10:23

Indoneesje | 19-05-17 | 10:08

Toegegeven Nederland is en was niet schoon. We zien ze hier met regelmaat. Zeker bepaalde elementen. Maar de Amsterdammers waren wel de eerste en de hardste verzetsstrijders. Waar ik nu woon, Slowakije, waren ze eerst dolblij met de nazi's. Maar kort daarna hadden zelfs de Slowaken zoiets van 'blijf met je tengels' van onze joden en zigeuners af. Dus ...

Maar het blijft wel een feit dat we nog steeds elementen hebben die heulen met islamisme, Turkse nationalisten en Russen.

De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 10:22

Waarom ben ik niet meer verbaasd ?

Anjin Mohammed | 19-05-17 | 10:21

Bart Nieuwenhuizen kom er maar in!..... oh wacht....

thekolere | 19-05-17 | 10:18

Hoe harder men in de pot gaat roeren hoe harder het gaat stinken, zal vast nog wel meer vieze was door GS buiten gehangen worden, vooral mee doorgaan.
Het wordt nu wel heel duidelijk waarom GS kapot moet.
Komen er nu nog vragen voor de slimste mens (Dijkhof) en kan hij zich hier dan ook weer zo welbespraakt en gladjes uit lullen.

Titje | 19-05-17 | 10:17

Je wordt er bang van.

Schepvogel | 19-05-17 | 10:17

@Lupuslupus | 19-05-17 | 10:07
Precies! En het rot maar door. Man man man waar zijn we mee bezig. En deze ontwikkeling gaat ook nog eens steeds sneller, ondanks alle voorvallen en waarschuwingen. Met open ogen en schoenmaat 42 lopen we erin. Bah bah.

Deksmaat | 19-05-17 | 10:16

Nou, nog geen stuk op NOS: GS vervolgd voor lekken geheime politie-informatie.

En een sensatieblad als de Telegraaf en het meestal wel feitelijke BNR kunnen toch niet heel lang uitblijven hier iets over te zeggen?

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 10:15

Ik ben vooral benieuwd naar ervaringen van Amsterdamse politie-agenten naar aanleiding van dit topic. Spreek u uit!

tipo | 19-05-17 | 10:13

Aangezien de georganiseerde misdaad in Amsterdam in handen is van moslims kun je je afvragen hoe corrupt het corps nu al is. Tijd voor een groot integriteitsonderzoek..

www.volkskrant.nl...
eismctwee2 | 19-05-17 | 10:09

Precies, maar dat geldt IMHO al voor heel Nederland. Om de aandacht af te leiden maakt men in Nederland al decennia een enorm drama uit snelheidsovertredingen en foutparkeren, maar volgens mij is dat puur om de corruptie binnen politie & justitie te verhullen.

Men weet duivels goed wie de zware criminelen zijn in Nederland, maar daar durft/mag men niets tegen doen. En dus gaat men maar weer flitsen en bonnen schrijven, en de domme VVD/GL/D66-stemmende bevolking vindt het allemaal wel best...

Xirdalan | 19-05-17 | 10:13

Zoelense-Hobbyboer 10:00
Dit topic bewijst, dat er een congsi is tussen de Amsterdamse PvdA, moskee en politie om moslim-extremisten uit de wind te houden en islamcritici berufsverboden op te leggen.

Dit vermoeden had iedereen natuurlijk al, maar nu is het door Geenstijl ook echt bewezen met feiten. Dat is knap werk.

tipo | 19-05-17 | 10:11

Zeer benieuwd naar de vervolgtopics, geen kleintje dit

Bokito ergo sum | 19-05-17 | 10:10

Vergeet de 'ik zou haar doen'-topics. Dít zijn de onderwerpen waarom policor Nederland Geenstijl kapot wil hebben.
raskol | 19-05-17 | 09:37

Spijker, kop!

Xirdalan | 19-05-17 | 10:10

Aangezien de georganiseerde misdaad in Amsterdam in handen is van moslims kun je je afvragen hoe corrupt het corps nu al is. Tijd voor een groot integriteitsonderzoek..

www.volkskrant.nl/binnenland/wijkagent...

eismctwee2 | 19-05-17 | 10:09

Wat Aalbersberg doet is heulen met de vijand. Niet eens omdat hij dit tactisch verstandig acht, maar omdat hij de islamitische veroveraars duidelijk wil maken dat hen geen strobreed in de weg gelegd zal worden. Net zoals na de moord op van Gogh Balkenende en Beatrix op bezoek gingen bij marokkaanse jongeren in Amsterdam-en niet de zoon of ouders van van Gogh opzochten- of Cohen die na de aanslagen van 11 September de moskee opzocht.

dysdiadochokinese | 19-05-17 | 10:09

Amsterdamse politie is verrot. Als er nog agenten zijn die niet corrupt zijn (hopelijk de meerderheid). Kunnen ze beter die rotte appels onder dwang verwijderen.

chrisjuh | 19-05-17 | 10:09

De Amsterdamse politie doet waar het in de jaren 40-45' ook al goed in was. Namelijk haar Joods burgers verraden. Echt zum kotsen wat er gebeurt in mijn stad. Overigens ken ik de wijk in Amsterdam-Noord (Nieuwendam) heel goed. Daar wonen inderdaad een heleboel mensen die eigenlijk het liefst in een islamitisch land met islamitische wetten willen leven. De politie Amsterdam beschouw ik nu als een vijandelijke mogendheid en van mij hoeven ze geen enkele medewerking meer te verwachten.

Indoneesje | 19-05-17 | 10:08

Geenstijl maak een meldpunt. Een meldpunt waar dienders en overige opsporingsambtenaren( douane, fiod, ILT, boa's ) anoniem hun verhaal kwijt kunnen

thekolere | 19-05-17 | 10:08

Akiron | 19-05-17 | 10:00

Landverraad is strafbaar. Met fikse straffen. Als je deze ondermijnd en doelbewust ondermijnd dan krijg je vroeg of laat een probleem. Er zijn genoeg mensen in dienst van de staat die niet zullen breken. Daarom is het hele we worden allemaal gedwongen om islamitisch te worden onzin zo'n hysterisch gedoe. Zoals we islam niet kunnen verbieden kan islam ook niet de toko overnemen. Tenzij zo'n 7-8 miljoen besluiten dat ze liever geen alcohol meer drinken en geen karbonade meer eten en plots weer naar de kerk/moskee willen gaan. Gaat dus niet gebeuren.

De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 10:08

Noem mij 1 christelijk feest dat jaarlijks voor 100K wordt gevierd bij politie Amsterdam....

eismctwee2 | 19-05-17 | 10:08

Feitelijk hebben ze de macht al in handen. En verwacht maar niet dat playmobiel Rutte ook maar iets gaat veranderen. Jammer dat dit bericht nu pas in de media verschijnt (alhoewel, de NOS zal er waarschijnlijk zijn eigen draai aan geven), maar net als in de VS is hier al een tijd de 'deep state' aan de macht. Je hoeft maar te kijken wat er wordt gestimuleerd, en wat er wordt tegengehouden, het patroon is overduidelijk.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 10:08

Waarom willen die schaapjes allemaal in dar el harb wonen?
tata1981 | 19-05-17 | 10:06
.
U weet het antwoord (hopelijk) toch wel hè?

Lupuslupus | 19-05-17 | 10:08

@Lupuslupus | 19-05-17 | 09:37
Bedoel je deze, Bernard Welten?
www.dumpert.nl...
Deksmaat | 19-05-17 | 10:01
.
Yes!!! Goed van u zeg! Kun je nagaan, dat was al in 2009.

Lupuslupus | 19-05-17 | 10:07

Een ander bericht van Jan Dijkgraaf op Twitter van vandaag is ook interessant: Fatima Elatik zit helemaal niet achter de hoofddoekjes onder politiepetten, maar daar zit de chef zelf achter. Elatik zegt dat zelf op Facebook.

tipo | 19-05-17 | 10:06

-weggejorist-

tata1981 | 19-05-17 | 10:06

First we take Manhattan then we take Islamsterdam

VOTLook | 19-05-17 | 10:05

En dit, mijn waarde GS, is waarom ik jullie zo waardeer. Roeren waar het stinkt en vooral de onwelgevallige waarheid de Interwebs op blijven sleuren. Als jullie er niet waren zou heel NL weer veilig gaan slapen want "wij waken over u", en dan op een kwade morgen wakker worden met; óf een burgeroorlog, óf in het nieuwe kalifaat-aan-de-Noordzee. Al deze lieden dienen ter stond uit hun ambt gezet te worden. Zónder goudgerande oprotpremie!

En verbazen doe ik me hier allang niet meer over. Alleen mensen met een plaat formaatje bunker voor de kop danwel van de realiteit los gezongen wereldvreemde quinoa kauwers vallen nog in katzwijn van dergelijk nieuws. Als je de gehele Derde Wereld binnen haalt, moet je ook niet raar opkijken dat je eindigt met de Derde Wereld. En dan met name alle corruptie en achterlijkheid.

En dan nog even dit; nog iemand die, net als ik, de gehele zit te head desken? De misstanden zijn in dit land zo langzamerhand niet meer bij te benen en in Den Haag zit men als een stel verwende kleuters te konkelen over wie met wie wil/niet wil knikkeren. En de partij die hiervoor al járen waarschuwt (én er vervolgens om weg wordt gehoond!), die ook nog eens de 2e partij werd bij de laatste verkiezingen, wordt doodleuk buitenspel gezet. Ze moeten zich in Den Haag kapot schamen! Ga gvd eens aan het werk en begin de puinbende eens weg te bezemen. En als jullie dat niet kunnen is er maar één oplossing;nieuwe verkiezingen en snél een beetje! LutserTs....

Sjefke7807 | 19-05-17 | 10:04

Gisteren bij Pauw die halalgriet: 'ik kan niet zo goed meer denken, ben net zwanger geweest.'

Dat verklaard veel.

kwark001 | 19-05-17 | 10:03

Allemachtig wat een beerput hebben jullie opengetrokken.
Goed werk!

Boer Harm uut Twente | 19-05-17 | 10:03

Ook het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft hier schuld aan met hun naïeve struisvogel-, deug- en stemgedrag.
Vaffanculo! | 19-05-17 | 09:54
=
Deze "bevolking" kijkt liever naar spelletjes en voetballen op tv
en wat er gebeurd met dit land zal ze worst wezen.

meneer Q | 19-05-17 | 10:03

TT
Sinds de mislukte couppoging in juli
in Turkije zijn in Rotterdam agenten
met een Turkse achtergrond bedreigd
door aanhangers van president Erdogan.
Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb
laten weten.De betrokken agenten worden
ondersteund door hun leidinggevenden.

Agenten die betrokken zijn geweest bij
de escalatie van het ongewenste bezoek
van de Turkse minister Kaya in maart
hebben intensieve nazorg gehad en die
vindt nog steeds plaats.

In Rotterdam hebben 134 mensen aangifte
gedaan vanwege spanningen na de coup in
Turkije.Een speciaal team behandelt de
aangiften.28 mensen zijn aangehouden.

Ars Vivendi | 19-05-17 | 10:03

Qippie | 19-05-17 | 09:41
Er schijnen ook nog verschillende soorten Marokkanen te zijn. Riffijn dan wel Azulisten vs. de koningsgezinde/grootstedelijke (nee niet Willy) Marokkaan.
www.elsevier.nl/opinie/opinie/2017/05/...

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 10:02

En we wachten nog steeds geduldig af tot de grote groep gematigde moslims eens van zich laat horen. *wind waait over een lege vlakte*

zwarte_weduwe | 19-05-17 | 10:02

Iemand een korte samenvatting?
De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 09:13
Ja: de duistere kant van de islam is diep geworteld in onze samenleving en heeft pionnen bij de politie zitten die er alles aan doen om hun religie voor ons landsbelang te laten gaan. Ze worden daarbij gesteund door dubieuze figuren die wegkijken om hun eigen politieke agenda niet in gevaar te brengen.

Akiron | 19-05-17 | 10:00

Geweldig jongens, knap staaltje werk dit topic. Goed uitsmeren en blijven drukken op deze schandvlek, want ik kan me zo voorstellen dat dit anders niet opgepakt wordt door de mainstream.
Het zou moslims zomaar eens in een negatief daglicht kunnen plaatsen.

Zoelense-Hobbyboer | 19-05-17 | 10:00

Deze smerige mix van religie-politiek-politie-activiteiten is precies de reden, dat de scheiding tussen 'kerk en staat' is uitgevonden in andere landen die wel beschaafd zijn. Het wordt tijd er in de Nederlandse grondwet een officieel artikel met de scheiding tussen religie en staat komt te staan. Nederland kent die scheiding namelijk de jure niet.

tipo | 19-05-17 | 10:00

Ok het is dus aan en shots zijn fired.. ik mag hopen dat GeenStijl zich goed in gegraven heeft want hier kan nog wel wat shit van gaan komen.

-All warfare is based on deception.
Sun Tzu, The Art of War

Koning één oog | 19-05-17 | 10:00

In een "FATSOENLIJK" land
kunnen en mogen deze taferelen niet plaatsvinden.

meneer Q | 19-05-17 | 09:59

Treurig genoeg zien we steeds meer de tribale mentaliteit van een groot deel van de bevolking benadrukt. Dat stemt mij heel droevig.

LegerDesStijls | 19-05-17 | 09:59

Ontluisterend beeld van de politie, ben benieuwd of de dodebomen dit gaan overnemen of dat het weer wegkijken en goedpraten wordt.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 09:59

Het is een groot Marokkaans/extreme moslim netwerk in alle lagen van Amsterdamse ambtenaren wereld.

Het gekke is dat ambtenaren het laten gebeuren en wegkijken.

Hoe ook zo'n Fatima Elatik steeds maar weer aan een goed betaald ambtenaar baantje komt is ook wel het uitzoeken waard.

lady blabla | 19-05-17 | 09:59

Voorspelling: Reactie policor Nederland: NEPNIEUWS! Complimenten aan de mensen die dit boven tafel hebben gehaald. Ik hoop dat de verkoop van regenjassen en de kuch-ziekte-epidemie in Nederland zal stijgen naar grote hoogten.

De_Saks | 19-05-17 | 09:59

Dit is gewoon ziek. En eng. Doodeng...

Infidel66 | 19-05-17 | 09:58

Die tapgesprekken zijn moeilijk door te worstelen.
hoop dat er al een advocaat bezig is .
Misschien zelfs wel een Lands advocaat ,en iets met rijksrecherche ofzo.

Was dat onderwerp van Koenders en Congo (betalingen aan mil.)
al aan bod geweest , laatste tijd wat drukker geweest..
??

medelmo | 19-05-17 | 09:58

spanarchist | 19-05-17 | 09:33
Je maakt een denkfout. Als je voor het eerst in een varkensstal komt dan zeg je: gadverdamme wat stinkt het hier.
Als je iedere dag nu in die stal komt dan ruik je de strontlucht niet meer.

duitse herder | 19-05-17 | 09:58

Staat en geloof moeten gescheiden blijven. Dat moet zeker voor politie gelden maar straks ook voor scholen. Geloof is een indoctrinatie door de ouders om een kind te laten denken dat het zo is. Dus de staat moet zeker niet meewerken aan de onderdrukking van de vrouw.

Straks wordt ik aangehouden door iemand met een boerka en een politiepet op.

zzMichielzz | 19-05-17 | 09:57

hulde, vRossem en Dijkgraaf. Geen beter antwoord dan dit op alle policor jankerds over GS.

Bert Konterman | 19-05-17 | 09:56

Amsterdam begint nu wel een erg stinkende wond te worden.

cat22 | 19-05-17 | 09:55

Feitelijke waarheid: Vroeger toen dit land nog veel witter was, hadden we dit soort problemen niet.

netniet | 19-05-17 | 09:54

Het zoveelste bewijs van het feit dat een multiculturele "samenleving" een slecht en achterlijk idee is.
Je probeert bewust gehersenspoelde andersdenkenden te integreren in alle lagen van de bevolking, pampert en helpt ze hierbij met privileges aan alle kanten, om vervolgens verplicht mee te moeten draaien in hun godsdienstige, politieke gemanipuleer, om maar niet je eigen ongelijk, zoniet stommiteit en harde falen, te moeten hoeven toegeven.
Hoe kon en kan men nog steeds zo dom en naïef zijn?! Ook het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft hier schuld aan met hun naïeve struisvogel-, deug- en stemgedrag. Het is al lang geen kwestie meer van zand in de ogen laten strooien en willen deugen. We worden vandaag de dag bewust uiteen gespeeld. En ook daar stinkt weer een kwalijke groep zelfbevlekkers en luidruchtige verraders - inclusief staatsomroep en andere linkse media - grif in. Uiteraard ter meerdere eer en glorie van hun eigen portemonnee en ego als zijnde deugpersoon en beterweter.
Man,man,man...

Vaffanculo! | 19-05-17 | 09:54

roze_bril | 19-05-17 | 09:44

Nee hoor.

De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 09:54

Nou,we mogen van geluk spreken dat die taps niet zijn vernietigd, dat het mogelijk is gebleken die volledig uit te schrijven, en dat ze óók nog eens zijn uitgelekt! Hoeveel geluk kun je hebben!
Die scans zijn ook zo letter slecht van kwaliteit. Alsof ze inderhaast zijn gemaakt met apparatuur uit de Koude oorlog. Maakt het allemaal nóg spannender!
Wij hadden dit niet mogen weten, dat staat wel vast.

Schoorsteenveger | 19-05-17 | 09:54

Als er ooit een tijd was voor een kolonels-coup, dan is het nu. Wat de fuck, het schijnt ook gelijk een goed licht op de vraag (en het vermoeden wat ik zelf al had) waarom hier geen grote aanslagen zijn geweest; waarvoor bommen laten afgaan als je subversief het hele zooitje kan beïnvloeden.
.
Waar is de fucking AIVD trouwens, of zijn ze daar godverdomme ook bezig met diversiteitsbeleid (of ligt de focus alleen op het in gaten houden van "extreem rechts).

HaatAth3ist | 19-05-17 | 09:53

Gezien de meewerkendheid van de politie na mei 1940 vraag ik me opeens af of er pre1940 ook foto's zijn van politietopmensen op bezoek bij de NSB?
Mochten communistische en NSB politiemensen (pre het verbod, I know) werken met een partijspeldje op het uniform?

Hemmenaar7 | 19-05-17 | 09:53

Berbaar | 19-05-17 | 09:31

Oh dat dus. Ongetwijfeld. Maar democratie heeft een zelfreinigend vermogen. Of we het nu hebben over Turkse nationalisten, corrupte Marokkanen, islamisten of nationaal socialisten we hebben mooie dingetjes gebouwd in onze democratie om te zorgen dat hoewel men ver kan gaan er grenzen zijn. Toch bekruipt me het gevoel dat er met betrekking tot islamisme en populisme en andere ongrondwettelijke onzin eens schoon schip gemaakt moet worden.

Staatsgevaarlijk is staatsgevaarlijk. We kunnen niet buigen voor wat extremisten van welke kant dan ook.

De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 09:51

@Bytemaster | 19-05-17 | 09:46
Ach Utah daar heb je weer andere religieuze achterlijkheden.

Berbaar | 19-05-17 | 09:51

Dit Amsterdamse korps is niet gezond.
Het is een maffia bende.
Hero Brinkman moest weg, vandaar zijn rol.
Stinkt aan alle kanten.
Ik ben destijds ook onder druk gezet.
Ben blij dat ik er niet meer werk.
Politie 020 is een grote rotte appel.
Dat zal nog wel blijken in de toekomst.

exwout | 19-05-17 | 09:50

Aan de redactie van GeenStijl:
.
Dank u voor dit sterke staaltje journalistiek.
.
Letten jullie op, activistische deugmenschen die zichzelf journalist noemen? DIT is wat ze bedoelen met waakhond van de democratie!

quantumcollider | 19-05-17 | 09:50

Dat heeft Brinkman toch mooi ff gelekt.

strijpsestraat | 19-05-17 | 09:49

Ze lopen in kolonne naar de iftar vanuit hun 5e district?

Hemmenaar7 | 19-05-17 | 09:49

Je ziet maar weer, je kan ze niet vertrouwen. Als puntje bij paaltje komt liggen de loyaliteiten bij de eigen stam.

Tapu | 19-05-17 | 09:49

Gisteren zag ik een echte nederlandse van marokkaanse komaf op tv genaamd samira.
Iemand die op en top nederlandse is.
En ik zag wederom dat marcouch zijn rol als wolf in schaapskleren keurig beheerst.

alphapapatango | 19-05-17 | 09:49

Eens barst de bom. De vraag is aan welke kant.

squadra | 19-05-17 | 09:49

-weggejorist-

cynic | 19-05-17 | 09:48

Goed, het grote voordeel is dat het nog te formeren kabinet nu rustig kan teruglezen waar al dat extra geld voor 'meer blauw' de afgelopen jaren is beland. Naast falende ICT dus ook naar peperdure iftars, diversiteitsdeskundigen, isoleren van ongewenste elementen binnen de politie (= kapitaalvernietiging), allerhande overlegclubjes en schaduwnetwerken.
Chapeau Amsterdam!

atheïstisch stemvee | 19-05-17 | 09:48

En daarom moet GS dus kapot gemaakt worden. Niet voor de onschuldige ongein over vrouwen maar om het bekend maken van dit soort stront binnen onze overheid.
En reken maar dat ook dit niet op NPO of RTL gemeld word. En van de kranten hoef je al helemaal niets te verwachten als het om de voortschrijdende islamisering van Nederland gaat.

sinar2 | 19-05-17 | 09:48

Parsons | 19-05-17 | 09:41 lol.

medelmo | 19-05-17 | 09:46

@medelmo | 19-05-17 | 09:43
Nou ik zat me net te bedenken dat ik nergens meer van op kijk en me vooral zorgen maak over of er nog gebqq'd kan worden binnenkort.

Barkruk2 | 19-05-17 | 09:46

Wordt langzaam tijd om te emigreren naar een stadje in de woestijn van Utah, te midden van prachtige rode rotsen, mooi weer en geen islamitische achterlijkheid.

Bytemaster | 19-05-17 | 09:46

Heerlijk, roeren waar het stinkt...

deus u vult | 19-05-17 | 09:45

Ik heb me ooit eens afgevraagd waar die corruptie vandaan komt en vooral, waarom politici na decennia lang ellende nog steeds wegkijken en het probleem niet durven te benoemen. Ik weet eindelijk het antwoord...

Zij schijten in hun broek dat ze net zoals Geert Wilders moeten leven. Dat ze eventueel afgeslacht kunnen worden als een varken. Dat ze moeten toegeven dat het probleem niet meer te controleren is en dat we hoe dan ook koersrecht varen naar een burgeroorlog of een silent takeover. Tot die tijd nog lekker even cashen.

Suncatcher | 19-05-17 | 09:45

@De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 09:13

Ja, niet iets voor jou. Hoogstens om bij weg te kijken.

roze_bril | 19-05-17 | 09:44

ruik ik een zwart Kakske bij de politie van 020

harries | 19-05-17 | 09:44

Och, nu ook al agenten met een DjelLaba aan, bij de Amsterdamse politie?

Ella | 19-05-17 | 09:44

Zie hier de gevolgen van een niet capabel politiekorps: www.cosmopolitan.com/uk/reports/a96593...

Helaas was dit geen losstaand feit en gebeurde het op zeer veel plekken in Engeland. De gegevens van de Amsterdamse politie doen mij vrezen dat het hier van het zelfde laken een pak is.

El Rico Grande | 19-05-17 | 09:44

eigenlijk wel vreemd dat er nog mensen verbaasd zijn ,realiseer ik me nu.
een bierfles naar een moskee is terrorisme , een onderzoek naar terrorisme is een hetze tegen een moskee...
Biertje iemand?
of uitnodiging voor iftar?

medelmo | 19-05-17 | 09:43

raskol | 19-05-17 | 09:37
U heeft helemaal gelijk. Dit is nieuws op basis van feiten die MSM niet naar buiten zouden durven te brengen.

Die zouden contact opnemen met de politie, de stukken teruggeven en de lek als grootste probleem rapporteren.

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 09:42

@dks, samenvatting: je hebt al jaren ongelijk.

Parsons | 19-05-17 | 09:41

Ik zie vooral "Marokkaans Samenwerkingsverband hier", "Marrokaans Netwerk zus" en "Moslimomroep zo". Allemaal organen en netwerken waar Marokkaanse mensen hun Marokkaans zijn op de eerste, en moslim zijn op de tweede plaats zetten. Hun functie lijkt slechts een middel te zijn om hun primaire en secundaire identiteit te dienen. Het is toch achterlijk dat ze zich binnen de politie organiseren in een "Marokkaans Netwerk" om de belangen van Marokkaanse burgers en ambtenaren beter te dienen?

Dit laat zien hoe mislukt de integratie is. Dit laat zien dat al deze mensen, lid van zo'n netwerk binnen de politie, niet neutraal zijn in hun functie. In feite zouden alle leden van dit "Netwerk" per direct ontslagen moeten worden, omdat ze ongeschikt zijn voor hun neutrale functie.

Qippie | 19-05-17 | 09:41

Als Brinkman een visitekaartje geeft is het NIET integer.
Maar wel voor hoofddoeken zijn?
Zet aub een groot hek om IslAmsterdam ! Dan mogen ze doen en laten wat ze willen.

Reden | 19-05-17 | 09:40

Politie en mensen in dienst die uit een "groepscultuur" komen is een garantie voor corruptie. Handhaving krijgt dan een hele andere invulling. Deze mensen kunnen zich dan prima handhaven in eigen kring door informatie te delen.

Homo homini lupus | 19-05-17 | 09:40

Een soortgelijke foto is ook ooit eens van Hitler gemaakt toen hij in 1941 op bezoek was bij de grootmoefti van Jeruzalem. En die hem toen heeft aangeraden de Joden maar uit te roeien omdat ze daar in het Midden Oosten ook zo'n enorme last van hadden. En zo geschiede...

eerstneukendanpraten | 19-05-17 | 09:14

Bravo voor deze vergelijking. Dit feit uit de geschiedenis heb ik zelf bij andere gelegenheden ook gebruikt, maar ook de zeer dubieuze rol die veel politiemensen (niet alle) hebben gespeeld tijdens de Duitse bezetting.

Nelis SplitBloes | 19-05-17 | 09:40

Gaat de amsterdamse politie alweer vreemd met de vijand? Deden ze in de jaren 40 ook en we weten allemaal hoe uitmuntend zij hun werk deden met het opsporen van de joden.

Heb die gasten nooit vertrouwd. De (islamistische) aap komt wederom uit de mouw.

Suncatcher | 19-05-17 | 09:39

Vergeet de 'ik zou haar doen'-topics. Dít zijn de onderwerpen waarom policor Nederland Geenstijl kapot wil hebben.

raskol | 19-05-17 | 09:37

Wat een landverraders die politie Amsterdam. Die zijn gewoon helemaal van de pot gerukt om te gaan vreten bij de *bezetter*!!.

Heb trouwens nog een foto van jaren geleden waar de toenmalige korpschef Amsterdam in de moskee op een bidkleedje zit temidden van zijn moslimvrienden. Weet alleen de naam van die kwal niet meer.

De stoom komt uit mijn oren dus ik ga maar even iets anders doen.

Lupuslupus | 19-05-17 | 09:37

Een D66-er/landverrader/GL-er/PvdA-er aan het hoofd van de politie in Amsterdam? Kan het nog gekker?

Geen wonder dat het zo slecht gesteld is met de criminaliteitsbestrijding in Nederland! Het enige wat die 'Sukkels in Blauw' kunnen en van de korpsleiding & politiek mogen is bonnen schrijven en burgertjes pesten!

Xirdalan | 19-05-17 | 09:35

Dat amsterdamse politiekorps onder leiding van Pieter-Jaap Aalbersberg begint steeds meer overeenkomsten en aansluiting te krijgen met het moslimbroederschap.

Koeienflat | 19-05-17 | 09:35

Aalbersberg kan beter alvast beginnen met het leeghalen van zijn bureau , hij heeft zijn hand overspeeld.

pontius | 19-05-17 | 09:35

Zo, en daar is de Islamo-infiltratie bom die afgaat na een islamisatie-advies van een islam-postergirl.

Veel succes met de spin en draai van dit verhaal. Ik voorspel krakende nekwervels en neksteunen van alle wegkijk reflexen.

bakermat | 19-05-17 | 09:33

duitse herder | 19-05-17 | 09:24
Kan je je reacties op Nederlandse websites ook niet beperken tot twee dagen per jaar? Dan hoeft de rest niet continue met je heimwee-gevoelens geconfronteerd te worden.

spanarchist | 19-05-17 | 09:33

Alle politieagenten in een lange jurk is ook wel grappig.

maar toch | 19-05-17 | 09:31

@De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 09:13
Hero pleegt live (professionele) harakiri door (interne) dossiers te lekken?
Neemt niet weg dat er best wel een aantal verontrustende dingetjes in staan.

Berbaar | 19-05-17 | 09:31

Ik begrijp wel waarom Geenstijl kapot moet. Kan echt niet om misstanden naar buiten te brengen. De PvdA doet zo haar best voor de integratie.

El Rico Grande | 19-05-17 | 09:30

Schaamt de politieleiding zich niet?
Waarom zegt de politievakbond niet het vertrouwen op in die smet op het politieuniform, die Pieter-Jaap Aalbersberg?
De geschiedenis zal hard over hem oordelen. Als een volksgericht dat al niet eerder doet.

quantumcollider | 19-05-17 | 09:30

Smerig spelletje. Die Brinkman acteerde ook niet echt heel slim, maar wat een schande dat dit zo wordt gespeeld.

Een duidelijker verzoek om als Joodse Amsterdammer snel te emigreren kun je je haast niet voorstellen.

En voor mij als domme kaaskop: wtf is een politie-iftar? En worden er speciaal voor autochtone of andere soort dubbele-paspoortiers ook dure feestjes georganiseerd van mijn belasting centen?

Rommelende Onderbuik | 19-05-17 | 09:30

Brinkman is dus onthoofd door een 1-2-tje tussen Marokkaanse moskee/belangenverenigingen en Amsterdamse korpsleiding.
.
Als je dit zo leest, snap je de wil van Pieter-Jaap Aalbersberg voor kopdoekjes bij de politie. Die man zit vuistdiep in Marokkaanse belangengroepen. Riekt naar cliëntelisme.
.
Als dit verslag klopt, is een zuivering van de Amsterdamse politie op zijn plaats, met Aalbersberg als 1e die weg moet.
.
Tevens is dit alweer een bewijs: minder allochtonen bij de politie of andere belangrijke overheidsinstellingen. Het cliëntelisme zal hand-over-hand toenemen.
.
Zie Utrecht, beveiliging Wilders, cliëntelisme PvdA-stadsdeelbestuur voor Turken in Rotterdam Feyenoord. Rotterdamse agenten die niet meer willen optreden tegen landgenoten (meteen ontslaan trouwens). Dit wordt alleen maar erger met meer allochtonen bij de politie of ander belangrijke overheidsinstellingen.

Jan3863 | 19-05-17 | 09:29

Morgen weer een oproep tot een GS-adverteerdersboycot in de NRC van 100 "bekende nederlanders", ditmaal vooral pvda-coryfeëen, subsidiemisbruikers, zakkenvullers, onuitspreekbare achternamen en een combinatie daarvan?
Waarom maken de moreel superieuren zich vooral druk om een "ik zou haar doen"-uitspraak en wordt er aan dit soort praktijken geen enkele aandacht gegeven?

spanarchist | 19-05-17 | 09:29

Nou maar wachten tot de link met Elatik tevoorschijn komt.

Schoorsteenveger | 19-05-17 | 09:29

Nu weet je gelijk waarom het voor het linkse rapalje de hoogste tijd wordt dat GeenStijl wordt 'kaltgestellt'.... In de publieke opninie is GeenStijl nu een sexistische site met achterlijke reaguurders. Maar ondertussen roeren ze gewoon lekker door in die emmer met stront die Nederlandse politieke correctheid is. You go boys!

God Zelf | 19-05-17 | 09:28

Ik zat eigenlijk meer te denken aan de "Atlantis" oplossing i.p.v. Een hoge muur.

Mannaman dit land, .... ik zal nooit meer de term Bananenrepubliek gebruiken i.v.m. andere landen, dat recht hebben wij definitief verspeeld.

Mallepietje1001 | 19-05-17 | 09:28

Ik moet die slimme moslims toch wel een veer in hun reet steken.Werkelijk een knap staaltje.Bijvoorbeeld Fatima Elatik 12.000 euro per maand voor advies geven aan politietop.Een vrouw met opleiding biologielerares... Men kijkt niet meer naar wie is de beste voor deze positie maar wie is moslim... ik geloof dat wij heel veel puin moeten gaan ruimen.

Hettiet | 19-05-17 | 09:28

Zoals al door anderen aangegeven Amsterdam is gevrijwaard van een aanslag.Een aanslag zou koppen in deleiding kosten en dat zou voor zonde zijn voor islamitisch netwerk met de top.

jaap932057795966 | 19-05-17 | 09:28

Mits de politiek en justitie de dubbele moraal van vele besnedenlanders nu eens serieus gaat bestrijden, zie ik deze beerput voorlopig niet gedempt worden.. Hoe ver moet het komen voordat dit serieus aangepakt wordt?
Dit is je reinste corruptie maar als het klaarblijkelijk religieuze corruptie is, dan mag het niet benoemd worden.

Fratello | 19-05-17 | 09:27

Mensen met een buitenlandse achtergrond moet je op niet op bepaalde plaatsen zetten. Heel vervelend maar inmenging door andere culturen (juist op zo’n plaatsen) is wat je absoluut niet moet willen. Dat zou al de helft van het probleem hebben opgelost.

-

Maar Nederland is jaren te tolerant geweest en sommige mensen en ook sommige steden willen dan maar niet los laten. De rest is wakker geworden of aan het worden.

DerUnterMensch | 19-05-17 | 09:27

De politie is je beste vriend.
Toch?

Manus Olie | 19-05-17 | 09:27

Heeft wat thee gekost maar dan is het land ook goed naar de klote.
Maar wat gaat er nu gebeuren,wordt er ingegrepen of blijft het zo doorgaan ik vermoed het laatste.

janmetdepet | 19-05-17 | 09:27

Heel Amsterdam moet gewoon gesaneerd worden; één corrupt PvdA islamitisch bolwerk

beschuitfluiter | 19-05-17 | 09:27

Zzzzooooffff | 19-05-17 | 09:19 Keizer al weg en VVD in slecht daglicht stellen.jarenlang de luis in de pels van de almaar pratende en wegkijkende overheid.
GS is gevaarlijk ;zij plaatsen de waarheid op 1 .
Oma zou zeggen ; daar moet je zuinig op zijn , in de oorlog hadden we die het hardste nodig.
Toen waren er ook al veel verraders.... nu nog meer.
Nog koffie Oma??

medelmo | 19-05-17 | 09:26

Ze spelen het spelletje perfect. Ik kan ze dat niet eens kwalijk nemen. Met collaborateurs zoals Aalbersberg daarentegen heb ik zeer grote moeite.

balustrade | 19-05-17 | 09:26

Je.verwacht.het.niet.

rifraf | 19-05-17 | 09:25

enne Aalbersberg moet op de bolderkar , die is helemaal van het padje.

pontius | 19-05-17 | 09:25

Dick Luyenlomp | 19-05-17 | 09:07

Hear... hear...

Solar666 | 19-05-17 | 09:25

Hé bah, wat onfatsoenlijk weer allemaal. Zelfs als ik het er niet mee eens ben blijven de woorden hangen. Ze beïnvloeden mij.

Overigens ben ik van mening dat Amsterdam een onafhankelijke republiek moet worden.

atheïstisch stemvee | 19-05-17 | 09:24

Mijn enkele bezoeken nog naar Nederland duren hooguit een dag of twee.
Doe dan een kogelvrij vest aan en neem een psycholoog mee om de cultuurverschillen, Denemarken vs Nederland, te begrijpen en er naar te handelen. Volgende keer ook maar een wapen meenemen? In ieder geval sterkte daar... heel veel.

duitse herder | 19-05-17 | 09:24

Hey dat had ik niet verwacht.. Dat mo's volgelingen trouwer zijn aan elkaar als het land waar ze een trouw aan hebben gezworen toen ze er voor in dienst traden. Ik ga emigreren naar Marokko denk ik, want al het volk waar ze vanaf wilden zit hier.

Hiesjes | 19-05-17 | 09:24

Prachtig, gewoon genieten dit. GeenStijl ouderwets tegen de rest brengt gelijk alweer leuke openbaringen met zich mee! En verder gewoon lekker hek om Amsterdam en eigen staatje van maken, waar iedereen die dat wil welkom is. Is fatsoenlijk NL tenminste van al die waanideeën af.

Lood om oud ijzer | 19-05-17 | 09:23

Een dikke steen in de Amsterdamse vijver... love it.

pontius | 19-05-17 | 09:22

Ah, vandaar dat Geenstijl uit de lucht moet

Mark van Leeuwen | 19-05-17 | 09:22

@de Koreaanse Slet | 19-05-17 | 09:13
De trias politica en rechtsstaat wordt ondermijnd door een Islamitische 5de colonne.

Kaas de Vies | 19-05-17 | 09:21

Nederland MOET gewoon kapot.

Rest In Privacy | 19-05-17 | 09:20

Geen wonder dat de politietop (en anderen) vindt dat GS moet verdwijnen. GS legt de vinger op de zere plek. De politie laat de lange arm van moslimextremisme toe.

Zzzzooooffff | 19-05-17 | 09:19

Wow nice (ok not nice). Dit verhaal toont weer prachtig aan hoe islam opereert. Kan dit verhaal koppen doen rollen? J'accuse aan de moslim gemeenschap!

Foolonthehill | 19-05-17 | 09:19

Dat er mensen zijn die nog steeds durven te beweren dat er zich geen vijfde colonne in ons land bevindt...

Heau even | 19-05-17 | 09:19

Deze bagger hoort niet in Nederland. Tijd voor een onafhankelijk islamitische republiek Al Amsterdam. Met een hoge muur er om heen zodat niemand er uit kan.

Steinway | 19-05-17 | 09:17

Wat wel goed in Nederland is geïntegreerd is de 5e colonne. Ik zie de toekomst voor Nederland zeer somber in.

BonHomme | 19-05-17 | 09:17

De hoofddoekjes die korps Amsterdam zo graag wil voor vrouwelijke agenten zijn nu wel te begrijpen. Islam maakt de dienst uit in Amsterdam.

31 November | 19-05-17 | 09:17

-weggejorist-

medelmo | 19-05-17 | 09:17

De originele verslagen. Interessant...

Infidel66 | 19-05-17 | 09:15

Een soortgelijke foto is ook ooit eens van Hitler gemaakt toen hij in 1941 op bezoek was bij de grootmoefti van Jeruzalem. En die hem toen heeft aangeraden de Joden maar uit te roeien omdat ze daar in het Midden Oosten ook zo'n enorme last van hadden. En zo geschiede...

eerstneukendanpraten | 19-05-17 | 09:14

Gebeurd toch weer helemaal niks mee.
Wie moet dit gaan aanpakken ?
Hoop op veel meer ellende in Amsterdam.
Zodat de d66 en groen links stemmers die daar wonen een x de deksel op de neus krijgen

tobbie | 19-05-17 | 09:13

Iemand een korte samenvatting?

De Koreaanse Slet | 19-05-17 | 09:13

Wat je wist dat dit zo in mekaar zat, maar waar je toch van schrikt wanneer je het leest.

Reaguurders hebben gelijk: NL is verrot, en ja. Het wordt nog veel erger óf rechts gaat samenwerken, houdt de rug recht en schouders eronder. Het is één seconde voor 12.

Deksmaat | 19-05-17 | 09:12

Heb nu even geen tijd om te reaguren, ben vol bewondering van kerncentrales en ga nu een fotoshoot daarvan maken.

eerstneukendanpraten | 19-05-17 | 09:11

'... Tot iemand in een regenjas deze week een dikke envelop onder onze deur door schuift...'

Het zal wel lekker tochten op de redactie. En wat vindt GL daarvan ivm isolatie.

kwark001 | 19-05-17 | 09:11

Dit id waar de PvdA voor staat, gesteund door de VVD/D66 en GL.

Moonwarrior | 19-05-17 | 09:10

Opnieuw DumpertReeten dus, maar dan Follow the Reetlikker. Mooi werk GS!

enternaar | 19-05-17 | 09:10

Groenlinks Bollwerk vliegt uit de bocht, vroeg me al af wanneer dat eens gebeurde

hakbarry | 19-05-17 | 09:10

-weggejorist-

Delaware | 19-05-17 | 09:08

In een fatsoenlijk land (hoi Brammetje!) zou de gehele Amsterdamse politietop onth... eeehm, op staande voet ontslagen moeten worden.

Kapitein Stijlvol | 19-05-17 | 09:08

Eng... Gewoon Eng...

Maar Amsterdam heeft dit allemaal aan zichzelf te danken. Religie zien als "diversiteit" is de doodsvonnis voor diversiteit, dat kan elke nadenkend persoon ook wel begrijpen.
Vervolgens wonen er voornamelijk volledig van de realiteit afgerukte mensen in de stad die allemaal via-via indirect betaald krijgen vanuit de staatskas (zij het via semi-overheidsinstanties, zij het via subsidies).

Zolang het in Amsterdam blijft, zal het hopelijk niet mis gaan, maar Haarlem zit er qua verdorvenheid en bukken niet ver achter, wonen ook steeds meer wereldvreemde mensen.

De eerste grote aanslag in Nederland zal in 1 van de aanstaande jaren "uit het niets" komen, er zullen heel wat onschuldigen het loodje leggen, maar het zal niet in Amsterdam of Den Haag zijn. Islamitisch terreur heeft deze mensen nodig om Taqqiya verder door te voeren.

LangeTijdGeleden | 19-05-17 | 09:07

In een fatsoenlijk land heb je geen GeenStijl nodig. Alleen dit is geen fatsoenlijk land.

Dick Luyenlomp | 19-05-17 | 09:07

Vandaar die hoofddoeken bij de politie ,worden we wakker slaapkoppen in Den Haag .

fleurtje | 19-05-17 | 09:06

Minder, minder, minder!

Dick Luyenlomp | 19-05-17 | 09:06

Niks nieuws … En toch massaal GL, D66 en VVD stemmen, zodat je zeker weet dat er niks gebeurt.
Nou ja niks … media die hierover berichten worden de mond gesnoerd want ‘onfatsoenlijk’.

James Lastig | 19-05-17 | 09:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl