achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Cynische doofpotpolitiek: Mark Rutte in hoger beroep tegen vrijgeven MH17-documenten

Begrijpelijke verzuchting van Marcel van den Berg, particulier MH17-onderzoeker. Het is bijna drie jaar na de ramp aanslag op het burgertoestel van Malaysia Airlines en iedereen lijkt z'n interesse te hebben verloren. Gunstig voor Mark Rutte, want die wordt voor de derde keer premier terwijl er nog heel, heel veel onbeantwoorde vragen liggen, losse eindjes bungelen en met de fuckyouvulpen doorgestreepte Wob-documenten op openbaarmaking wachten (en check vooral ook de lees verder van dit topic!). Hoe minder interesse, hoe makkelijker hij de onderste steen onder kan houden. En daar doet de vvd'er enorm zijn best voor. Begin deze week oordeelde de rechter dat bepaalde onderzoeksdocumenten over MH17 op verkeerde gronden geheim zijn verklaard en dat Rutte betere smoesjes moet bedenken als hij z'n onderste steentjes in een afgesloten bureaulade wil houden. Daarnaast had de vvd-premier tot gisteren om documenten uit een andere rechtszaak openbaar te maken. Nou, de vvd heeft (geheel volgens verwachting & voorspelling) tot LAATSTE DAG gewacht, maar gaat in beroep tegen die openbaarmaking. "Godverdomme wat cynisch!", roept hier iemand in de straat. En vandaag natuurlijk de media vol van verontwaardiging. Toch? Nee joh. RTL-chef Pieter Klein twitterde er over, en liet weten dat RTL samen met NOS en Volkskrant ook in hoger beroep gaan. Er wordt dus heus wel aan gewerkt. Maar wel in de achterkamertjes van bestuur en rechtspraak: er is niets te lezen over de vertragingstactieken van de vvd op de website van RTL. Ook bij Wobgenoten NOS of VK geen woord. Terwijl de weigering van Rutte om openheid te geven over zaken waarvan de rechter gezegd heeft dat ze transparant gemaakt moeten worden, op zichzelf best wel hard nieuws is: Rutte houdt bewust zaken achter in dossier MH17, en wil dat zo houden. De Wob-jurist van RTL stopt zijn chagrijn in ieder geval niet in de doofpot: Talloze open vragen Vrijdagmiddag stuurde de Commissie Buitenlandse Zaken een brief aan MinBuZa Koenders en GelegenheidsMinJus Blok, met daarin een verzoek om een heleboel informatie en updates. De brief laat goed zien hoe traag het MH17-onderzoek verloopt en hoeveel onderdelen ervan onvolledig en ondoorzichtig blijven, niet alleen voor burgers en nabestaanden, maar ook voor de Tweede Kamer. Dit onderzoek heeft meer dan genoeg onderdelen om dagelijks in het nieuws te zijn. Maar twee jaar en negen maanden na de onopgeloste moord op 298 onschuldige mensen, is de interesse voor MH17 marginaal.
Plaats en datum: Den Haag, 7 april 2017 Betreft: Stand van zaken MH17 dossier Geachte heer Koenders, heer Blok, Namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken verzoek ik u een stand van zaken brief over het MH17 dossier aan de Kamer te sturen. De commissie verzoekt u om in deze brief in ieder geval informatie op te nemen over de volgende onderwerpen: • De stand van zaken betreffende vervolging en berechting. • De stand van zaken rond het opzetten en/of aanwijzen van een rechtbank. Eerder heeft het kabinet gemeld dat er twee wetsvoorstellen worden uitgewerkt: eentje voor het geval een internationaal tribunaal wordt opgericht om de daders te vervolgen en eentje voor het geval er wordt overgegaan tot nationale vervolging. De commissie verneemt in elk geval graag wanneer de Kamer deze wetsvoorstellen tegemoet kan zien. • Stand van zaken over de uitvoering van de maatregelen ten aanzien van het vliegen boven risicogebieden. • Rol van Nederland in de zaak Oekraïne vs. Rusland voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag: was de Nederlandse regering geïnformeerd en heeft Nederland en/of het JIT ingestemd? • De selectielijsten die zijn opgesteld voor het archief MH17. • De evaluatie van de nationale politie over de inzet. • Een reactie op de twee uitspraken van de rechter over het WOB verzoek van MH17 stukken. Worden de stukken aan de Kamer gestuurd? [Nee, Rutte gaat dus in hoger beroep tegen openbaarmaking - red.] • Bruikbaarheid van de Russische radarbeelden die aan het OM zijn verstrekt, maar die het OM eerst moest “ontcijferen”. Is daar al meer duidelijkheid over? • De vermoedens over luchtalarm dat zou zijn afgegaan in Oekraïne uren voordat de MH17 werd neergehaald; is daar al meer duidelijkheid over? • Een update van hoe de aanbevelingen van de OVV zijn uitgevoerd/overgenomen. Namens de commissie verzoek ik deze stand van zaken brief uiterlijk 8 mei a.s. aan de Kamer toe te zenden, zodat de commissie in haar vergadering van 11 mei een procedureel besluit kan nemen over de behandeling van de brief. Hoogachtend, de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, [Bronbriefpdf] Nog wat boze bonustweets van de Wob-jurist van RTL

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.