Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MH17. De onderste steen in 23 lastige vragen

mh17200x200.gifAls wij het Binnenhof kunnen bestormen, dan kunnen sommige Kamerleden ook best een blogje tikken om te roeren waar het stinkt. Gelegenheidsblogger P. Omtzigt stuurde een mailtje en sja, waarom zouden we deze opsomming van Rutte's nalatigheid rond de onderste steen nog verder uitbouwen? Alles zit er al in:

Zojuist heb ik onderstaande set vragen ingediend over de MH17

Dertig maanden na het neerhalen van de MH17 is er nog geen rechtbank en is er nog niemand als verdacht aangewezen. Dat is opvallend omdat in de eerste week na het neerhalen zowel Rusland als de VS zeiden dat ze precies op de radar gezien hadden wat er gebeurd was. Die radarbeelden blijven echter nog altijd in nevelen gehuld. Drie maanden geleden overhandigden de Russen de ‘teruggevonden’ radarbeelden. Maar zijn die nu echt en geven die uitsluitsel. Dat zou nu wel duidelijk moeten zijn.

Verder is er een aantal zaken waarop de regering, ondanks herhaalde vragen, nog steeds geen uitsluitsel gegeven heeft:

• Bevat de JIT overeenkomst clausules die belemmerend zijn voor de waarheidsvinding? • Waarom worden de interviewverslagen van de ministers (die zelf een protocol vaststelden dat ze geheim zouden blijven en maandenlang vergaten dat protocol naar de Kamer te sturen, ondanks dat het beloofd was) niet vrijgegeven? Het gaat om de interviews over hun handelen in de eerst die maanden na het neerhalen. • Is het politie evaluatie naar het eigen handelen in de eerste maanden afgerond of niet? Het is keer op keer vertraagd. • Waarom is de mailbox van de politiek assistent van Opstelten gewist over het jaar 2014? Wie is verantwoordelijk van deze overtreding van de archiefwet? • Wat gaat Nederland doen in de Veiligheidsraad (waar ons land samen met Italië nu twee jaar inzit) om ervoor te zorgen dan de VN Veiligheidsraads-resolutie 2166 ook echt wordt uitgevoerd?

In de Kamer wordt de brief over gevonden menselijke resten van een MH17 op donderdag in de procedurevergadering apart besloten. Daarom heb ik hierover geen vragen gesteld.

Na de breek de vragen!
Vragen van het lid Omtzigt aan de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken over de MH17

1. Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef in het Schriftelijk overleg over Artikel 68 van de grondwet: “Als het Kamerlid vasthoudt aan zijn verzoek, kan de bewindspersoon de gevraagde inlichtingen uiteindelijk alleen weigeren met een beroep op het belang van de staat, nadat hij dit aan de orde heeft gesteld in de ministerraad” ?(Antwoorden op de inbreng van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor een nader schriftelijk overleg over de toepassing van artikel 68 van de Grondwet, 13/1/2017)

2. Herinnert u zich dat u verschillende keren gevraagd bent om de volgende documenten te delen met de Tweede Kamer? a. De interviewverslagen met de sleutelinformanten van het WODC-onderzoek naar het handelen van de regering na het neerhalen van de MH17, uitgevoerd door de universiteit Twente b. De concept-interviewverslagen - van het ditzelfde WODC onderzoek - zoals zij zijn teruggestuurd door de bewindspersonen aan de onderzoekers? c.De JIT overeenkomst MH17 (inclusief wijzigingen en verlengingen)

3. Kunt u aangeven of u voor elk van de gevraagde documenten een toetsing aan artikel 68 van de grondwet uitgevoerd heeft door het aan de orde te stellen in de ministerraad? Zo ja, kunt u dan voor elk van de toetsingen aangeven I. op welke datum die uitgevoerd is door het kabinet, II. wat de uitkomt was , III. welk belang van de staat zich tegen het integraal sturen aan het parlement zich verzette? IV: welk belang van de staat zo groot was dat de documenten niet gedeeltelijk aan het parlement verstrekt konden worden? V: welk belang van de staat zo groot was dat de documenten niet vertrouwelijk aan het parlement gestuurd zijn?

4. Wilt u, gezien het feit dat er meerdere keren verzocht is om al deze documenten, dit formeel aan de ministerraad voorleggen en op elk van deze punten een toets uitvoeren op basis van artikel 68 van de grondwet en het resultaat daarvan aan de Kamer meedelen?

5. Indien het JIT zelfs niet gedeeltelijk openbaar gemaakt kan worden, op welke wijze kan de Staten-Generaal zich er dan van vergewissen dan de JIT overeenkomst niet de volgende elementen bevat (waarnaar meerdere keren tevergeefs gevraagd is) , die belemmerend zouden kunnen zijn voor het onderzoek en de waarheidsvinding: - clausules die een deelnemend land de mogelijkheid geven om bepaalde informatie in het onderzoek niet in te brengen - clausules die een deelnemend land de mogelijkheid geven om de openbaarmaking van bepaalde informatie in de rechtszaak te blokkeren - clausules die een deelnemend land de mogelijkheid geven om het gebruik van bepaalde informatie in de rechtszaak te blokkeren

6. Herinnert u zich dat de onderzoekers van de Universiteit Twente schreven: “De Nationale Politie heeft de onderzoekers geen inzage willen geven in de eigen, interne evaluatie van de crisisbeheersing rond vlucht MH17. De reden die hiervoor werd opgegeven is dat deze evaluatie nog niet was afgerond.” (pag 58 van Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie MH17, december 2015)?

7. Wie heeft opdracht gegeven voor de evaluatie, wanneer is de evaluatie gestart en welke periode bestrijkt deze evaluatie?

8. Herinnert u zich dat u 10 maanden, later, in oktober 2016 schreef: “Deze interne evaluatie van de politie van de crisisbeheersing rond vlucht MH17 is op dit moment nog niet gereed.”? (aanhangsel bij de handelingen, 3563, 2015-2016)

9. Is de interne evaluatie van de politie al gereed? Zo ja, kunt u hem aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, wat is dan de reden van de enorme vertraging en wanneer verwacht u dat die evaluatie gereed zal zijn?

10. Kunt u zich herinneren dat u aangaf dat de De «restore» van de mailbox van de toenmalig politiek assistent van de minister van V&J over het jaar 2014 niets heeft opgeleverd? (aanhangsel bij de handelingen, 3563, 2015-2016)

11. Hoe lang moeten volgens de archiefwet de mails in de mailbox van een politiek assistent van de minister van V&J bewaard blijven?

12. Is de archiefwet overtreden nu blijkt dat mails uit die mailbox (nota bene uit het voor de MH17 cruciale jaar 2014!) gewist zijn?

13. Wat is de oorzaak van de overtreding van de archiefwet in dit geval?

14. Wie is verantwoordelijk voor overtreding van de archiefwet in dit geval?

15. Zijn er andere stukken, mails of andere zaken rond de MH17 die niet (meer) gearchiveerd kunnen worden omdat ze gewist zijn, zoek zijn of verloren zijn gegaan?

16. Herinnert u zich dat u geen andere voorbeelden (dan de MH17) kon noemen van een vliegtuigongeval in Europa in de afgelopen tien jaar waarbij de onderzoekers radardata wilden hebben, maar ze niet kregen?

17. Herinnert u zich dat de Russische federatie nota bene tijdens het Tweede Kamerdebat over MH17 de radargegevens van de MH17 overhandigde aan Nederland?

18. Is ondertussen vastgesteld of het gaat over authentieke, ruwe, primaire radargegevens van de MH17?

19. Kan de OVV ook de beschikking krijgen over deze radargegevens, aangezien dit nieuwe belangrijke informatie betreft en zij dan mogelijk kan besluiten om het onderzoek te heropenen?

20. Kunt u op aangeven of de volgende punten uit VN Veiligheidsraadsresolutie 2166 over MH17 zijn uitgevoerd: 9. Calls on all States and actors in the region to cooperate fully in relation to the international investigation of the incident, including with respect to immediate and unrestricted access to the crash site as referred to in paragraph 6 11. Demands that those responsible for this incident be held to account and that all States cooperate fully with efforts to establish accountability. 13. Welcomes the full cooperation of the United Nations offered by the Secretary-General in this investigation, and requests the Secretary-General to identify possible options for United Nations support to the investigation and to report to the Security Council on relevant developments;

21. Op welke wijze bent u van plan het onderzoek naar de daders van MH17 en de berechting van daders aan de orde te stellen in de VN Veiligheidsraad, nu Italie en Nederland sinds 1/1/2017 samen twee jaar lid zijn van de veiligheidsraad?

22. Welke vooruitgang is de afgelopen maanden geboekt bij het formuleren van een vervolgingsstrategie?

23. Kunt u deze vragen een voor een (inclusief de deelvragen) en binnen de reguliere termijn beantwoorden?

Reaguursels

Inloggen

Hier ook een paar vragen:

- Waarom zijn de cockpit voice recorder opnamen niet integraal openbaar gemaakt?

- Waarom is het geheimhoudingsverdrag tussen Nederland en de Ukraïne niet opgeheven? Onderste steen ...

- Waarom stond in een land in actieve oorlog de luchtmacht radar "uit"?

- Waarom mocht er gevlogen worden in een luchtruim waar dagen eerder een vliegtuig is neergeschoten? En waar meerdere zijn neergeschoten?

- Waarom mag van de twee meest voor de hand liggende daders de een de ander de schuld geven? Gaat dit ook in Nederlandse rechtszalen gebeuren?

- Waarom is de schietende BUK, van direct na de ramp van oud type verandert in nieuw type?

- Waarom wordt er stelselmatig informatie bedacht, (teddyberen, ring, mondkapjes) en genegeerd?

- Waarom wordt er een dader aangewezen mede op basis van geheime informatie, afkomstig van belanghebbenden, belanghebbend bij één specifieke dader?

Geen of onvoldoende antwoord is: de Ukraïne schoot om Russen zwart te maken.

De Ukraïne heeft overigens zichzelf onafhankelijk verklaart na het uiteenvallen van de USSR. De Krim en Oost-Ukraïne deden het zelfde in 2014.
Ook Kosovo mocht zich onafhankelijke verklaren (na een referendum).

Raider Twix | 17-01-17 | 16:59

Goed om te zien dat er in elk geval 1 kamerlid is die volhardend is. Maar ik vrees dat de minister zal zeggen: ik herken mij niet in de schetste situatie.

loser | 17-01-17 | 13:30

Ik zou ZO op Omtzigt stemmen. Jammer dat hij echter bij de verkeerde partij zit.

whetherthouwouldbe | 17-01-17 | 12:42

En uiteindelijk zal Pieter door miskwal Rutte in het debat op een ongehoord onfatsoenlijke wijze worden weggezet als een vervelende strontvlieg.
Rutte, we moeten hem niet meer, al lang niet meer. Dus mensen, stem op Geert Wilders' PVV.
En hoewel Pieter van het CDA is moet je niet meer op CDA stemmen, want die (EPP) zijn in het Europese Parlement toegetreden tot de bende van Guy Verhofstadt, het ALDE waar ook Rutte en Pechtold lid van zijn en die de EUSSR (= weg met Nederland) koste wat het kost willen doordrukken.

Frans Bierings | 17-01-17 | 12:34

Aangezien de Russiche radarbeelden tonen wat wij niet Mogen weten, zullen we eea. nooit gaan horen.

Wienerschnitzel mit | 17-01-17 | 11:55

Even afgezien van de vraag of er nog voldoende aanwijzingen liggen om nog aan de schuldvraag te twijfelen... (Waarschijnlijk een Buk van het Russische leger, daar lijkt het toch wel erg sterk op).

Een onderzoek naar zoiets ernstigs moet ordentelijk en degelijk verlopen, al was het alleen maar uit respect voor de nabestaanden.

Nederlandse regering zit te prutsen en krijgt zo de schijn tegen en waarschijnlijk worden er wel wat kleinere zaken verhuld (Bijvoorbeeld: passagiersvliegtuigen als schild gebruikt in de strijd tegen de seperatisten? Nederlandse regering die dit had kunnen en moeten weten?).

Omtzigt doet hier zijn taak. Eigenlijk is het stuitend dat zijn collega-kamerleden hier geen moord en brand schreeuwen.

Rommelende Onderbuik | 17-01-17 | 11:42

Rutte,wees eens eerlijk en zeg dat de Oekraïne er meer van weet en ze niet met de waarheid boven tafel komen.
Of moest eerst het Oekraïne verdrag door de strot geduwd worden.
En Rutte wil niet met de PVV gaan regeren,man wat een arrogantie,denkt ook nog dat hij gekozen wordt,we kiezen hem wel als hij voor het tribunaal moet komen.

rexm | 17-01-17 | 09:58

komtdatschot | 17-01-17 | 08:28
Inderdaad, en Buma vindt het een schande dat er mensen zijn die de vrijheid van meningsuiting niet meer willen laten beperken door toepassing van het Wetboek van strafrecht (art 137 c en d) - goud in handen van politiek correcte juristen (lees: Ministerie van Justitie en OM) en "kwetsbare minderheden". Iedereen die Paul Cliteur's boek "Bardot/Fallaci/etc" heeft gelezen weet dat een stem op Omtzigt uiteindelijk een stem tegen de vrijheid van meningsuiting is.

Homo homini lupus | 17-01-17 | 08:50

24. Heeft de heer Omtzigt werkelijk de illusie dat hij tijdige, zinvolle en waarheidsgetrouwe antwoorden gaat krijgen?

Nivelleermarionet | 17-01-17 | 08:42

Omzigt kan vragen stellen zoveel hij wilt maar zodra er gestemd moet worden loopt dezelfde Omzigt aan de leiband van Buma.

komtdatschot | 17-01-17 | 08:28

Stroomstoring...

Rest In Privacy | 17-01-17 | 08:09

ligt bij jullie ook de www.telegraaf.nl eruit?? al een half uur geen 'nieuws'.

fikkieblijf! | 17-01-17 | 07:32

nogmaals, deze MH17 is een grote schande van onze huidige Rutte II hoe daar mee is en wordt omgegaan. In feite zou half Nederland in Den Haag met de vuist op tafel moeten slaan.. Uit respect voor de vermoordde Nederlanders en vooral uit schaamte dat een MP nog steeds op een pluche stoel zit met een grote grijns en steeds verder die steen naar onderen duwt.. omwille van expansie EU en omwille van 'wat goed is voor het Nederlands volk' een krabbel heeft gezet onder een verdrag van 1 van de verantwoordelijke partijen van deze oorlogs-massa moord op onschuldige burgers..

fikkieblijf! | 17-01-17 | 07:28

Iedereen vermoed inmiddels dat het toestel is neergehaald door de Oekraine, wat een doofpot ......

Mich2007 | 17-01-17 | 07:20

Kan geenstijl de antwoorden ook eens een keer publiceren in een nieuw topic?

Fapfap | 17-01-17 | 06:51

De vragen worden "zo spoedig mogelijk beantwoord, in ieder geval na de verkiezingen.

bergsbeklimmer | 17-01-17 | 06:40

Is een stukje uit een vertaling , die Carlos heeft direct getwitterd vanaf zijn telefoon en is daarna spoorloos ?

Klokkenluider: Een Spaanse Air Traffic Controller in Kiev
Al het bewijsmateriaal wijst naar een Oekraïens Su-25 straaljager in hetzelfde frame als MH17, valideert ook het getuigenis van 'Carlos', een contractant ATC in Kiev.
ETN ontvangen informatie van luchtverkeersleider (Borispol Airport) in Kiev op Malaysia Airlines vlucht MH17:
"Deze Kiev air traffic controller is een burger van Spanje en werkte in de Oekraïne. Hij werd buiten dienst als een controller van de civiele lucht-verkeer samen met andere buitenlanders genomen onmiddellijk na een passagiersvliegtuig Malaysia Airlines werd neergeschoten in het oosten van Oekraïne doden 295 passagiers en bemanningsleden aan boord. De luchtverkeersleider voorgesteld in een privé evaluatie en baseren op militaire bronnen in Kiev, dat de Oekraïense militaire achter dit schieten naar beneden was. Radar records werden onmiddellijk nadat het duidelijk dat een passagier jet werd neergeschoten werd in beslag genomen. Militaire luchtverkeersleiders in interne communicatie erkend van het leger was betrokken, en sommige militaire gebabbel zei dat ze wist niet waar het bevel om te schieten in het vliegtuig vandaan. Natuurlijk gebeurde het na een reeks van fouten, aangezien het diezelfde vliegtuig werd begeleid door twee Oekraïense straaljagers tot 3 minuten voordat het verdwenen uit radar."

Jetstream | 17-01-17 | 01:01

-d

Watching the Wheels | 17-01-17 | 00:36

@botbot | 17-01-17 | 00:00
Ik geloof ook best dat alle instanties keurig hun werk doen. Het gaat om de subtiele sturing buiten het zicht. We zien keer op keer voorbeelden waaruit blijkt dat politici en andere lobbyisten in staat blijken onafhankelijk bedoelde processen te beïnvloeden. Veel mensen twijfelen aan de onafhankelijkheid. Je ziet dat op kleine schaal bij rechters en daar kun je nog van denken, onzin. Je ziet het bij aanbestedingen die Europees moeten, maar dan toch toevallig bij bepaalde clubs terecht komen. Je ziet het lokaal, landelijk, Europees, op wereld schaal. Het systeem is misschien eerlijker dan het ooit was, maar het wordt nog steeds aan alle kanten beïnvloed. Ik denk dat de politiek een taak heeft om al die instituties nog onafhankelijker te maken. Benoemd je een keer geen VVD-ombudsman, kan jou het schelen. Het boeit ze alleen niet of de burger twijfelt aan de instanties en dat is misschien nog wel het ergste, de mening van burgers doet er in praktijk weinig toe, zelfs niet als die oprecht integer is.

Watching the Wheels | 17-01-17 | 00:35

@botbot | 17-01-17 | 00:01
Hier nog een zijweg van een oud-bestuurder van een staatsbank door ons allen gefinancierd. daskapital.nl/2017/01/tip_1_peter_wakk...
.
De samenhang? Het is een zooitje bij die zogenaamde "onafhankelijke overheid".

Watching the Wheels | 17-01-17 | 00:20

@N3uk33nd | 17-01-17 | 00:00
Denk je nou echt dat ze niet aan de backups gedacht hebben? Sommige zaken moet je overlaten aan een expert.

VerenigingVanDieven | 17-01-17 | 00:05

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:55
Weer een zijweg in.
manmanman.

botbot | 17-01-17 | 00:01

@VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 21:50
Die mailbox is echt niet weg. Er worden namelijk week, maand en jaar backups gemaakt die totzover oneindig op media bewaard worden.

N3uk33nd | 17-01-17 | 00:00

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:48
Ik snap uw frustratie wel en ik vind het ook tergend lang duren (wij zouden zeggen ze mogen het OM weleens een beetje peper in hun reet moeten strooien)maar het is niet anders.
Door het stil zwijgen creëren zij ruimte voor complot theorieën, maar ook het OM is gehouden aan de wet.

botbot | 17-01-17 | 00:00

@botbot | 16-01-17 | 21:57
+n
.
www.piepvandaag.nl/megakippenbedrijf-...
.
925.nl/archief/2016/05/27/referendum-o...
.
Maar jij hebt ook gelijk naar de letter van de wet, het zal allemaal juridisch helemaal klopppen. Juristen, bankiers, woekerpolisverkopers, plofkippenkwekers, VVD'er, belastingontwijkers, schaliegaspompers versus de rest van de mensen. We gaan zien of Rutte weer de grootste wordt, Waarschijnlijk redt hij het nog ook. En dan weer "Never an honest word ..." op de verkiezingsavond, het zou mooi zijn.

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:55

Zoals ik al eerder ergens plempte in een ander topic "die onderste steen ligt in een lade van de CIA". Kijkend naar de actualiteiten, de westerse macht (achter en voor de schermen), de provocaties van de VS/EU/NAVO naar Rusland, hun expansiedrift onder de valse vlag van 'democratie' van de laatste bijna 30 jaar, de gecreëerde proxy-oorlog in Oekraïne en een Van Baalen op het Medanplein. En sowieso als je naar de laatste 30 jaar kijkt dan is het de NAVO/EU/VS die het meest actief zijn in oorlogen en conflicten tot en met het omver werpen van Kadaffi in Libië waar nu IS in de kustplaatsen het voor het zeggen heeft. Onze westerse macht is het echte tuig achter de ellende die ons nog te wachten staat de komende jaren.

XaleX_2 | 16-01-17 | 23:54

@botbot | 16-01-17 | 22:54
Weet je, ik heb nog nooit een "Internationale expert" horen zeggen dat iets een keer niet de schuld van Rusland was. Misschien hebben ze wél voor 100% gelijk maar echt verrassend zijn al die uitspraken al lang niet meer.

Daarnaast wordt ik niet warm of koud van het bewijsmateriaal. Een foto van een grasveld met een rookpluim. Wat omgeploegde grond vanuit de lucht en telefoongesprekken gekregen van de Oekr. veiligheidsdienst. Een land waar net een staatsgreep is gepleegd, in oorlog met Russische separatisten en boven wiens grond er een passagiersvliegtuig is neergehaald. Het lijkt me lastig een meer partijdige "getuige" te vinden dan in dit verhaal.

Heb jij er wel een prettig en zeker gevoel bij dan??

Joffri | 16-01-17 | 23:51

@botbot | 16-01-17 | 21:57
Deze post van je nu gelezen van 21:57. Daarin zeg je wel zinnige dingen over staatsrecht en wetgeving en daarmee illustreren wij samen precies de tweedeling in de maatschappij. Eeuwig ouweh*eren over de regeltjes en de wetjes, waarvan wij allen weten dat politici en juristen die toch altijd slim politiek uitleggen hoe het ze uitkomt. (Ik zal geen zijweg bewandelen, maar ik heb je verontwaardiging niet gehoord over het "z.s.m." in de wet na het referendum ;) ). De schuld regeert, waarmee ik bedoel dat overal krediet uit staat van banken, zogenaamde investeringen, nieuwe printjes en wat getalletjes in een computer en die schulden bepalen de politieke agenda. Jammer voor de nabestaande, de onderste steen komt waarschijnlijk nooit boven en een deel van de mensen ligt daar zelfs nog onder het mom van we hebben alles uitgekamd. Er gaat toch niemand kijken.

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:48

Wat een verschrikking voor de nabestaanden. Terwijl iedereen weet dat Oekraïne achter de ramp zit. Maar dat mag niet uitkomen. En dan dat dagelijkse Putin bashen door de hele pers en politiek. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat een groot en grof schandaal.

070 | 16-01-17 | 23:37

en nu we het toch hebben over de vrijheid van onafhankelijke journalistiek. www.youtube.com/watch?v=yp-Wh77wt1o Oeps oh nee deze man spreekt niet meer, hartaanval.

am*dam | 16-01-17 | 23:36

Het hoofd van de DPR, Alexander Zakharchenko, Geeft commentaar over de arrestatie van de twee Nederlandse journalisten www.youtube.com/watch?v=LR2t70dsmlY

am*dam | 16-01-17 | 23:32

@botbot | 16-01-17 | 23:22
Ik heb je eerdere posts nog niet gelezen, misschien dat we elkaar daarom niet begrijpen? Ik vind Rutte niet onafhankelijk en hij speelt dat hij dat wel is. Verder loopt hij in de weg, omdat de belangen van Shell groter zijn dan de belangen van een aantal overleden landgenoten waarbij haast toch geen zin meer heeft. Hij zou die dubbbelrol niet moeten hoeven spelen in een goed bestel. De premier en grootste partij zou niet zo aan de belangen van Shell in een ander land moeten klitten. Dan kun je namelijk nooit sec voor de nabestaanden opkomen. Hij zegt het ook eerlijk, het is constant afwegen van belangen. Noem het geen noninformatie, Rutte is niet onafhankelijk in dossier Oekraïne youtu.be/3NB-P8PhISA?t=77

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:31

@Wijze uit het Oosten | 16-01-17 | 21:32
Men zegt dat Vlad zich graag met verkiezingen bemoeit. Het zou een behoorlijk disruptieve stunt zijn als hij zo ergens in de eerste week van maart de primaire radarbeelden publiceert ipv ze aan doofpot-JIT in een gesloten enveloppe te overhandigen.

Helemaal als dan ook nog zou blijken dat het een Oekrainse BUK is geweest. Dan is het volledig gedaan met Rutte en de Vereniging van Democratieverkrachters.

Joffri | 16-01-17 | 23:30

Denk jij dat we antwoorden gaan krijgen?
Nehemia | 16-01-17 | 21:43
-
Als MH17 in opdracht van VSA werd neergehaald, nooit, niet zolang onze politici NWO-handlangers zijn.
Een kleine hoop is Trump.

nik777 | 16-01-17 | 23:30

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:18
Nogmaals ik trap er niet in.

botbot | 16-01-17 | 23:25

Voor Rutte kan dat strafrechtelijk onderzoek niet lang genoeg duren. Er hoeft ook geen enkele beschuldiging uit naar voren te komen wat hem betreft. Er is niks zo prettig tegen onwelgevallige vragen, als je verschuilen achter de opmerking "deze zaak is onder de rechter en u weet dat ik er dan geen mededelingen over mag doen."

Graaf van Egmont | 16-01-17 | 23:24

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:00
Je geloofd toch niet dat ik daar intrap daar moet je andere reaguurders voor hebben die zijn er zat.
De oude stoffige truc, een zijweg in slaan met non informatie om de zaak te doen verwateren en zo afleiden van de zaak waar het werkelijk om draait.

botbot | 16-01-17 | 23:22

viel: ("wat viel op", "wat wil het toeval") en Pronk heet zo te zien Ploeg. VVD, zeker nu!

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:22

@@botbot | 16-01-17 | 22:14
In het bijzijn van premier Rutte sloot Shell een schaliegasdeal van 10 miljard met de omstreden president Janoekovitsj youtu.be/3NB-P8PhISA?t=77 en vervolgens Hans van Baalen op het plein en Hans van Baalen bij Nieuwsuur over het belang van minder afhankelijkheid van Rusland (prima hoor, maar niet te combineren met VVD hulp aan nabestaanden, want je speelt als VVD al een rol in het laten ontstaan van een burgeroorlog; je kunt geen twee dingen tegelijk) en vervolgens jaren vertragen om Shell de tijd te geven om van het belang of te komen, omdat Shell anders mogelijk weer problemen in Rusland ondervindt waar al eens eerder een belang werd geconfisqueerd. En dan daarna ... ja hoor ... Gazprom en Shell gaan samenwerken www.google.nl/#q=shell+rusland . Dat is in het kort, waarom m.i. Rutte of enige andere VVD'er niet de meest aangewezen figuur is om een "onafhankelijke" rol te spelen rond MH17. En wat viel het toeval. Het hoofd van de nabestaanden werd toevallig een prominent VVD'er Pronk (die later in opspraak kwam met die andere hennep-VVD'er de Kruif) fd.nl/economie-politiek/1096350/vvd-e... en het hoofd van de onafhankelijke onderzoekscommissie wordt ook weer een VVD'er Tjibbe Joustra. En dan hadden we nog Halve Zijlstra die met z'n bedrijf ook voor Shell werk(te), kortom ... lekker onafhankelijk van de belangen van Shell in Oekraïne. Shell heeft inmiddels verkocht, dus ze zullen wellicht de handen iets meer vrij hebben. Maar waarom hoor je niet over die belangen in Nieuwsuur?

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:18

@botbot | 16-01-17 | 23:14
Nee, ik wil dat je zelf nadenkt. Het is 75 jaar na Goebbels. De technieken zijn ondertussen geperfectioneerd.

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 23:17

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 23:02
Ja hoor,.. die bedoel ik, dit wil je toch horen?

botbot | 16-01-17 | 23:14

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:52
Hoe kan ik dat nu weten, ze houden mij niet op de hoogte.

botbot | 16-01-17 | 23:11

En door die dubbele petjes kunnen ze overal op de juiste momenten in de weg lopen.

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:03

@botbot | 16-01-17 | 22:54
Je bedoelt dat je op tv gezien hebt dat iemand werd opgevoerd als expert en vervolgens iets vertelde wat u geacht werd als waar aan te nemen?

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 23:02

@botbot | 16-01-17 | 22:14
In de afhandeling van MH17 had Rutte m.i. geen enkele rol moeten willen spelen, aangezien hij ook een rol speelde naast Shell een ook samen met Van Baalen en rol speelde bij het afzetten van een gekozen president. Kies dan voor de belangen van het bedrijfsleven, maar wees niet ook nog premier en ook nog zogenaamd behartiger van de belangen van nabestaanden. Daar gaat het steeds fout, al die badgasten hebben meerdere petjes op.

Watching the Wheels | 16-01-17 | 23:00

Internationale experts kwamen eensgezind tot deze conclusie inclusief bewijslast.
botbot | 16-01-17 | 22:54

Geen harde bewijslast gezien, wel een onderzoekje geschreven en goedgekeurd door de Oekraiense geheime dienst. Meer waarde kan je er ook niet aan hechten. Rutte besloot met de oprichting van het JIT al dat er niet aan waarheidsvinding mag worden gedaan. Dat is niet anders uit te leggen als je een van de twee hoofdverdachten daar een rol in geeft.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:58

Waar we mee te maken hebben. Ja maar u moet een fatsoenlijke gezagsgetrouwe burger zijn.
www.volkskrant.nl/buitenland/bestuurde...
www.volkskrant.nl/buitenland/zelfs-mac...
Er was er nog 1 vandaag maar geen energie om hem op te sporen, en de Ruttes, Pechtolds, Buma's, Asschers van deze wereld dienen deze mannen. En niets anders. Out, morgen weer belastingcentjes opbrengen voor onze VVD.

bakoenin | 16-01-17 | 22:56

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:48
Internationale experts kwamen eensgezind tot deze conclusie inclusief bewijslast.

botbot | 16-01-17 | 22:54

botbot | 16-01-17 | 22:50

Jij denkt toch niet werkelijk dat die strafzaak voor de Nederlandse rechtbank komt, of wel?

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:52

BlowingBubbles | 16-01-17 | 22:46

Die mening mag je uiteraard hebben. Mijn mening is dat er geen verdere uitverkoop van Nederland mag plaatsvinden en dat wij onze soevereiniteit moeten terugnemen. Nederland kan zich geen stemmen op eurofiele partijen meer veroorloven.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:50

Dat Rutte de PVV bij voorbaat uitsluit en zo de grootste partij in een volgende coalitie word en dus premier blijft houd de deksel nog eens 4 jaar op de beerput en dan is er geen haan meer die erover kraait.

mierus | 16-01-17 | 22:50

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:46
Het verdere onderzoek is overgedragen aan het OM.
Die moet de daders opsporen,is het dan een strafzaak of niet?

botbot | 16-01-17 | 22:50

botbot | 16-01-17 | 22:38

Ik hoop niet dat je met bewijs doelt op dat boterzachte rapport. Daar werd geen bewijs in geleverd.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:48

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:36
Die hebben sinds de oprichting van de EU allang geen ideologische veren meer. PvdA/CDA/GL/D66/VVD/CU, het zijn zetbaasjes voor het grote belang uit Brussel. Zo eens in de vier jaar voeren ze een toneelstukje op zo dat u denkt dat het iets uit maakt op welke van die clubs u stemt.

bakoenin | 16-01-17 | 22:46

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:36
Mijn beste, ga uw gang. Maar ik vind persoonlijk dat ons land zich geen weggegooide stemmen meer kan veroorloven.

BlowingBubbles | 16-01-17 | 22:46

botbot | 16-01-17 | 22:42

Dat strafrecht is hier helemaal niet van toepassing, een aan leugens grenzende verdraaiing van de waarheid. Je zou zo op de kieslijst van de VVD kunnen.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:46

Wat doet die omzicht eigenlijk daar bij het cda?

diek | 16-01-17 | 22:43

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:38
Ik volg alleen het strafrecht, het siert u niet dat u mij
voor leugenaar uitmaakt.

botbot | 16-01-17 | 22:42

botbot | 16-01-17 | 22:33
U heeft een punt maar dat zal Omzigt en die lutserTs boeien.
Het gaat slechts om puntjes scoren that's all

Berbaar | 16-01-17 | 22:39

Dit dossier zal een etterende wond blijven waar eens in de zoveel tijd ingeprikt gaat worden om te kijken of het nog pijn doet.

Negeren, bagatelliseren,flutverhalen,met een kluitje het riet in.

We kennen het narratief van de Nederlandse politiek inmiddels al wel.

Croisantneuf | 16-01-17 | 22:38

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:31
Dat bewijs is er al,nu moeten de daders nog opgespoord worden met wettig en overtuigend bewijs en dat zal vermoedelijk nog een hele klus worden en dan is het nog maar de vraag of zij hun straf niet ontlopen.

botbot | 16-01-17 | 22:38

botbot | 16-01-17 | 22:33

Jij bent hier aan het liegen.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:38

@1-2tjuh | 16-01-17 | 22:31
Het zou pas echt een stunt zijn als Trump wel de primaire radardata, waarover Amerika beschikt, zou vrijgeven. Ik wens je nog veel nachtmerries toe, Rutte. Je weet toch hoe onvoorspelbaar die man is, Mark?

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 22:37

BlowingBubbles | 16-01-17 | 22:32

Doe toch maar de pvv. Ze worden het met zijn allen maar lekker eens in die 10-partijen uitsluitcoalitie. Lekker allemaal de ideologische veren afschudden, of wat daar nog van over is.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:36

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:25
De radarbeelden dienen als bewijs in deze zaak dus kan en mag er geen oordeel vanuit de politiek komen.
Zou de politiek zeggen wel of niet echt dan zouden zij zich mengen in een strafzaak en is het over en uit.
Ik weet dat het strafrecht moeilijk voor u is net als voor Omzigt maar dit valt toch wel te begrijpen?

botbot | 16-01-17 | 22:33

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:20
PvdA gaat dat ook uitsluiten hoop ik. Mar volgens mij stevenen we af op een ALDE/CDA/GL/CU kabinet. enge hoop is een grote rechtse fractie waarmee niemand op voorhand de vorming van een kabinet uitsluit. In mijn ogen VNL en/of FvD.

BlowingBubbles | 16-01-17 | 22:32

botbot | 16-01-17 | 22:26

Na nepnieuws nu ook nepexperts ingezet door Soros c.s.? Wij zien graag dat er bewijs komt.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:31

botbot | 16-01-17 | 21:57
Iets overdragen aan een onafhankelijke commissie is hetzelfde als een hele grote deksel op een beerput nagelen. De beste methode om onwelgevallige zaken van je bordje als politiek bestuurder af te vegen. Daarom zijn Nederlanders meesters in het samenstellen van onderzoekscommissies, niets meer of minder dan duiken voor de eigen verantwoordelijkheid.

Denk ja dat er één ander land in de wereld is waar na zo'n gebeurtenis de leider van het land zich er niet intensief mee bemoeid? Nee die is er niet. Dit gaat landsbelang aan, dit is geen gewoon strafrechtelijk onderzoek. Dat weet Rutte, maar die wil zijn vingers er niet aan branden.

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:31

Trump doet wellicht voorstel liften sancties tegen Rusland in ruil voor verkleinen atoom-arsenaal. Sancties tegen de Russen mede door MH-17 drama. Trump is ook geen fan van de NAVO in huidige vorm. Wellicht dat door Trump in dat proces van onderhandelen met de Russen er dan ook eindelijk wat ruimte komt voor meer openheid komt over het hoe, wie, waar en waarom in dit MH-17 drama.

1-2tjuh | 16-01-17 | 22:31

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:20
Ja dat weet ik ook wel maar de gehele teneur van de MSM zal er op gericht zijn dat een stem op de PVV een weggegooide stem is omdat de PVV toch niet in de regering zal komen.
Dus brave burger stem maar weer op die zogenaamde redelijke midden kliek want die nemen verantwoording. En meer van dat achterlijke gezwam. En reken maar dat zelfs de Televaag anti PVV wordt zo een week of twee voor de verkiezingen. Dat doen ze namelijk altijd. Ook die krant is heel sterk EU gericht. Dus, wat zal deze keer weer de macht van de media zijn. In ieder geval schijnt het dat we allemaal heel rijk zijn geworden het afgelopen jaar en dat de economie booming is. Alleen al voor het afschaffen van de publieke omroep zou ik PVV stemmen.

bakoenin | 16-01-17 | 22:30

Berbaar | 16-01-17 | 21:16
Ach, u trolt wat rond voor de VVD? En voor iemand die er om 21.16 klaar mee was heeft u best nog lekker door getrold.

BlowingBubbles | 16-01-17 | 22:28

De faal is groot van Rutte en zijn VVD op het MH17-dossier. Het ergste is nog wel dat hij een jit-verdrag heeft gesloten met de meest waarschijnlijke hoofdschuldige Oekraine en de waarheid niet boven tafel MAG komen. En erger nog, dat er een associatieverdrag met deze schurkenstaat gesloten MOET worden, waarbij de Nederlandse kiezer ongezien de typhus kan krijgen. De geschiedenis zal niet mild oordelen over Rutte en zijn schurkenpraktijken.

accijnstoerist | 16-01-17 | 22:28

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:16
Tot op heden bekend zijn internationale experts ervan overtuigd dat Rusland een faciliterende rol heeft gespeeld.

Men kan natuurlijk een verzoek in dienen of zij hun mening niet een beetje bij kunnen stellen zodat Oekraïne de schuldige is zodat veel reaguurders hun zin krijgen.

botbot | 16-01-17 | 22:26

botbot | 16-01-17 | 22:09
Volgens ons Staatsrecht heeft de Tweede Kamer een controlerende taak. Dat wordt door dit kabinet onmogelijk gemaakt in dit dossier. 3 maanden om radar beelden te bestuderen? De regering wist na een week al dat de radarbeelden van de VS Rusland als schuldige aanwezen. Het feit dat het nu al drie maanden stil is rondom de radarbeelden van Rusland geeft alle schijn dat er iets op staat dat onwelgevallig is, juist nu dat het associatieakkoord getekend moet worden.

Omzigt doet niets anders dan de taak waarvoor hij in de kamer gekozen is. Het is Rutte die de staatsrechtelijke regels aan zijn laars lapt, te beginnen met het weigeren een besluit te nemen over het referendum.

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:25

bakoenin | 16-01-17 | 22:06
Doordat Rutte de deur naar de PVV heeft dichtgegooid en de SP de deur naar de VVD zal er hoe dan ook een kabinet moeten komen waarin de VVD opnieuw met de PvdA zal gaan regeren. Daar moeten de mensen is van doordrongen raken. Rutte heeft met zijn afwijzing gekozen voor voortzetting van dit rampkabinet.

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:20

Mark_D_Nl 2215
Het zijn inderdaad altijd dezelfde riedels. Dit hele gedoe ettert al zo lang door en er komen maar geen antwoorden.

Nehemia | 16-01-17 | 22:19

Nog 4 dagen,wat een wereldman is dat haha ik zie de eerste ontmoeting met het kabinet al voor me#dishonestpeople.
www.youtube.com/watch?v=W6ZHY0E4_Wg

hebbuh | 16-01-17 | 22:18

botbot | 16-01-17 | 22:09
Staatsrecht?
Het lijkt me in ieder geval dat hij de belangen van 300 slachtoffers en nabestaanden boven technocratie stelt. Recht en wetten worden altijd aangepast aan de belangen van diegenen die de grootste invloed kunnen uitoefenen.
The doctor sees all the weakness of mankind; the lawyer all the wickedness, the theologian all the stupidity.

bakoenin | 16-01-17 | 22:18

De onderste steen..... ja.. tegen zijn kop! (Wie,waar,wanneer en waarom word nog uitgezocht)

Rest In Privacy | 16-01-17 | 22:18

laatste vraag.. te triest dat dit nodig is

noerg | 16-01-17 | 22:18

Door blijven vragen totdat Rutte eindelijk eens de waarheid en niets dan de waarheid zegt of dat de VVD tot 0 zetels gereduceerd is!

Poekieman | 16-01-17 | 22:17

Ik denk niet dat Oekraïne het toestel uit de lucht heeft gehaald. Mijn vermoeden is altijd al geweest dat hat MH17 als dekmantel werd gebruikt door een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Hetgeen een oorlogsmisdaad is. Ik ben ervan overtuigd dat het OM dit weet, maar van de politiek (onder druk van Oekraïne die een veto heeft op de bewijsmiddelen) de opdracht heeft gekregen het stil te houden totdat het associatieverdrag definitief is. Als dat nu bekend zou worden is het associatieverdrag definitief van de baan en kan Rutte zijn leuke baantjes in Brussel vergeten. Alles om het imago hoog te houden. Het verdriet van de nabestaanden doet er niet toe, geopolitieke spelletjes en persoonlijke ambities krijgen prioriteit.

Nebuchednezzar | 16-01-17 | 22:16

-weggejorist-

Berbaar | 16-01-17 | 22:16

Nehemia | 16-01-17 | 21:52
De woorden "Heur" en "reaguurdertje" zijn ook favorieten van Kopieer Machine Account Manager Berbaar.

Mark_D_NL | 16-01-17 | 22:15

Watching the Wheels | 16-01-17 | 22:09
Sla maar weer zijweg in, ik dacht toch echt dat we het over de afwikkeling van de MH17 hadden.

botbot | 16-01-17 | 22:14

@bakoenin | 16-01-17 | 22:06
Toch gaat de PVV onverwacht veel stemmen halen, let maar op.

Watching the Wheels | 16-01-17 | 22:12

Zo'n Omtzigt..... Ik weet t niet hoor. Hij blijft toch maar bij het CDA plakken. Dat hij zich daar kennelijk thuis voelt, dat zegt toch iets over zijn karakter. Jammer. T wordt FvD of VNL (Bontes)

BlowingBubbles | 16-01-17 | 22:09

bakoenin | 16-01-17 | 22:06
Omzigt kan zich beter eens verdiepen in ons staatsrecht voordat hij weer eens wat te melden heeft.

botbot | 16-01-17 | 22:09

@botbot | 16-01-17 | 21:57
En wie kwam op dat lumineuze idee om ervoor te zorgen dat kabinet en Tweede Kamer geen enkele invloed kunnen uitoefenen? Rutte wellicht, die met Shell en de (later door Hans en Guy afgezette) Janoekovitsj een schaliegasdeal tekende van 10 miljard? Een deal die inmiddels op afstand van Shell geplaatst is, maar via een omweg ... dat zit wel goed. Rutte = Shell en elk kabinet in Nederland = Shell. Jammer voor de nabestaanden, mensen zijn in Nederland (en andere landen) alleen nuttig als ze consumeren, kaartjes voor de Toppers kopen. Shell gaat altijd voor en eenmaal overleden gaan zelfs alle andere geldelijke belangen voor. Mensen zijn een burgerservicenummer, meer niet. Als een mensenleven iets zou betekenen dan had Rutte niet al die politieke spelletjes gespeeld de afgelopen jaren. Dan was het belang van die slachtoffers en de nabestaanden op nummer 1 gezet, jammer voor Shell. Aan de andere kant ... dan had je weer het risico gelopen dat die Russen of ander tuig volgende keer (misschien zelfs opnieuw) een vliegtuig uit de lucht zouden schieten. Dat grote internationale zakenleven met al die belangen en multinationals reduceert mensen tot feitelijk niets. Het tuig regeert en dan valt het bij ons nog erg mee.

Watching the Wheels | 16-01-17 | 22:09

Dat rutte zo snel met "de onderste steen boven" aan kwam zetten betekent dat hij al wist dat er een onderste steen wás.

bodemloos | 16-01-17 | 22:09

Omtzigt gaat in maart hoge ogen gooien.

propper1000 | 16-01-17 | 22:07

Ik ben er heilig van overtuigd dat Oekraïne het toestel heeft neergeschoten en dat dat niet goed uitkwam met het referendum. Daarom is besloten alles te laten verdwijnen of in mist te doen verhullen.

Nogmaals, een Oekraïense soldaat heeft die raket afgevuurd. Daar kan niet anders!

Rest In Privacy | 16-01-17 | 22:07

Watching the Wheels | 16-01-17 | 21:55
Juist, maar Omzigt krijgt geen kans. Ja, drie vragen en dan mag Rutte weer een uur slap ouwehoeren. En zijn partijtje van poenscheppers zal hem nooit laten vallen. Een kansloze vertoning. We zullen het echt met de verkiezingen moeten doen. Nu Pinokkio vanuit strategisch belang zogenaamd de deur dichtgegooid heeft voor de PVV zal het mij benieuwen wat ons stemvolkje weer gaat doen. Reken maar dat de NPO en de MSM vol op het orgel gaan de aankomende twee maanden. Met als voornaamste argument: Stem niet op de PVV want ze komen niet in de regering. Het stupide argument van de weggegooide stem.

bakoenin | 16-01-17 | 22:06

@Nehemia | 16-01-17 | 21:23
Hé het is hier geen Rusland hè. Een auto-ongeluk is de modus operandi hier.

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 22:06

Berbaar 2157
Succes dan maar met je nietige reptielenbreintje die telkenmale het vermogen mist om in te zien hoe groot de belangen op dit mondiale dossier zijn. Begrijp je - oh simpele - dat er daarom ook misschien iets is als staatsgeheim of kan jouw neocortex dat niet aan? Waarschijnlijk dat je neurale circuits dan doorbranden.

Nehemia | 16-01-17 | 22:05

Het feit dat Bellingcat dit heeft onderzocht geeft het de zelfde vervelende nasmaak als de zogenaamde gifgas aanval in Syrie.
www.youtube.com/watch?v=e-8c2MOjbiY

hebbuh | 16-01-17 | 22:02

En toch kan het een groot deel van de NL bevolking geen reet schelen en stemt gewoon weer volksverlakker nr.1: Mark Unilever Rutte.
De schande van een volk.

metzonderzijwieltjes | 16-01-17 | 21:58

Nehemia | 16-01-17 | 21:52
Discussie, met U??
Hou toch op, misschien dat iemand van een willekeurige GGZ-instelling met U in gesprek wil.
Ik lach er vooral om en toon af en toe mensen Uw tegels onder vermelding "kijk dergelijke types bestaan ook".
Tabee!

Berbaar | 16-01-17 | 21:57

PietGeniet | 16-01-17 | 21:36
Zo kundig is hij niet ik heb hem vandaag op radio 1 gehoord.
Staatkundig is hij een nul.
Hij is er blijkbaar niet van op de hoogte dat de regering incluis zijn partij er mee ingestemd heeft dat het overgedragen is aan een onafhankelijke commissie.
Dus Rutte heeft de wens geuit dat de onderste steen boven moet komen maar kan er geen enkele invloed op uit oefenen.
Dat dient hij te weten.
Tevens weet hij ook niet hoe het strafrecht hier werkt. Tijdens een stafrechtelijk onderzoek geeft het OM geen resultaten vrij en daar vallen die nieuwe radarbeelden van de Russen ook onder.
Dus nog de eerste of de tweede kamer kan daar invloed op uit oefenen het zou dan niet meer onafhankelijk zijn maar een politiek proces worden.
Het is dan ook voor mij triest te moeten constateren dat hij wel stemt over het aannemen van wetten maar totaal geen idee heeft hoe het systeem werkt.

botbot | 16-01-17 | 21:57

Berbaar | 16-01-17 | 21:42
Ik heb hier te maken met een achterlijke draadloze muis die geen klik meer normaal kan doen. (excuses moderatie)
Maar jouw reactie geeft dan wel weer aan wat de diepte van je argumentatie is.
Onder de pet houden, halve waarheden, verzwijgen, verknipte statistiek, belachelijk maken, karaktermoord. Het hoort allemaal bij het politieke spel en bij de geo-politiek. Als je dat niet weet dan raad ik je aan om eens de afgelopen 2000 jaar van de wereld geschiedenis er op na te lezen.

bakoenin | 16-01-17 | 21:57

'T is moeilijk maar ik geef het toe, dit had ik moeilijk beter kunnen doen.
Alleen de toevoeging van de (ongebruikelijk) vraag 24:
Kunt u, alle voorgaande vragen (inclusief de deelvragen) overziend, bevestigen dat de moeite die ik, P. Omtzigt, moet doen om enig inzicht te krijgen in wat in dezen werkelijk is voorgevallen buitensporig is.
En, dat 'den Burger' hierdoor gesteund wordt in haar mening dat 'jullie' een stelletje elitaire lamlullen zijn omdat 'jullie' schijt hebben aan de waarheid en deze met kutsmoesje onder de tafel trachten te houden.
Maar ja, natuurlijk zit ik om deze vraag niet in de 2e kamer. Dan maar via Geenpeil?

Guiermo | 16-01-17 | 21:56

Eigenlijk is het verschil tussen iemand als Omtzigt (die deugt) en Rutte nog simpeler uit te leggen. Omtzigt gaat voor de feiten en de waarheid en knokt voor de mensen, terwijl Rutte bezig is om het knokken voor de nabestaanden in overeenstemming te brengen met de zakelijke belangen van de belastingontwijkende multinationals zogenaamd allemaal in het belang van de BV NL. En dat decimeert een passagier van MH17 (en elke andere Nederlander) dus meteen tot een slaaf die zolang hij in leven is belasting mag ophoesten aan de staatseconomie en daarna kun je de t* krijgen als er economische of geopolitieke belangen spelen, je bent als mens altijd ondergeschikt en dus feitelijk niks waard in hun systeem. "Volkspartij" (leugen) voor "Vrijheid" (tamelijk betrekkelijk) en "Democratie" (leugen).

Watching the Wheels | 16-01-17 | 21:55

Berbaar 2148
Aluhoedje - het standaard mantra om elke discussie te beëindigen. Ik had ook niet anders van je verwacht. Succes verder.

Nehemia | 16-01-17 | 21:52

@faz | 16-01-17 | 21:42
Oh, die mailbox is weg hoor. Geshred. Daarna is de harddisk gedegausst en voor de zekerheid ook nog overreden.

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 21:50

Nehemia | 16-01-17 | 21:46
Die knikkers zitten voornamelijk in Uw bolletje.
Schud er eens mee en U hoort de knikkers en complot theorieën klotsen.

Berbaar | 16-01-17 | 21:48

Rutte bij Buitenhof afgelopen zondag doodleuk: "De oplossing bladibladibla MH17 bladiblahblah volste aandacht komende tijd bladibla" in de wetenschap dat hij binnenkort geen premier meer is.
.
@PietGeniet | 16-01-17 | 21:36
Als er een partij Omtzigt zou zijn, dan waren er geen GeenPeil en GeenLevendestemkastjes nodig. De rest van dat politieke tuig heeft behoefte om wollig te doen en verwarring te zaaien en dan vervolgens te roepen dat het toch zo erg is dat populisten de kiezers zo makkelijk aan hun kar binden. Jammer dat Omtzigt bij dat corrupte CDA zit. Goeie vent!

Watching the Wheels | 16-01-17 | 21:48

Omtzigt, het enige Kamerlid dat dankzij voorkeurstemmen in de Kamer kwam.

Omtzigt, het enige Kamerlid dat echt zijn werk doet.

En daarom heb ik dus meer vertrouwen in de kiezer, dan de gekozenen.
Feynman | 16-01-17 | 21:28

Inderdaad, en daarom hebben we in NL behoefte aan meer kamerleden die hun werk doen in plaats van aan "stemkastjes".

cucamonga | 16-01-17 | 21:47

Berbaar 2139
U heeft geen idee hoe gigantisch groot de geopolitieke knikkers zijn op dit dossier. Totaal niet.

Nehemia | 16-01-17 | 21:46

Plaktong | 16-01-17 | 21:33
inderdaad, de slachtoffers op de grond in oekraine mogen ook niet vergeten worden.

Glasgow Argus | 16-01-17 | 21:45

Feynman | 16-01-17 | 21:28
let alleen eens op des mans stemgedrag. fractiediscipline, iemand?

Glasgow Argus | 16-01-17 | 21:44

Een verdwenen mailbox is inderdaad gelul. Ieder groot bedrijf maakt minimaal 1x per week een backup, zo niet dagelijks.

_kees_ | 16-01-17 | 21:43

Nik777 2137
Ik ben benieuwd hoe zich dit verder gaat ontvouwen. Die Rutte vertrouw ik voor geen cent. Denk jij dat we antwoorden gaan krijgen?

Nehemia | 16-01-17 | 21:43

Gewiste mailboxen? In deze tijd? Ik ben er 100% van overtuigd dat er email archivering systemen zoals Symantec Enterprise Vault draaien. Systemen waarbij het zeer lastig wordt om emails permanent te verwijderen, in ieder geval onmogelijk voor de eindgebruiker. Die verdwenen mailbox is dus gelul. Los van de aparte archivering systemen moeten gewone backups al voldoende zijn om de mailbox te herstellen. Enfin, het zeer hoge alfa gehalte van de gemiddelde politikudt leidt ertoe dat ze zich met dit soort excuustruzen laten afpoeieren. NL is geen democratie, geen rechtsstaat en al helemaal niet meer zelfbeschikkend.

faz | 16-01-17 | 21:42

bakoenin | 16-01-17 | 21:38
Hmm nou niet echt een tegel om 2x te plaatsen mijn Beste!

Berbaar | 16-01-17 | 21:42

Soms, heel soms lijkt de heer Omtzigt nog het enige morele kompas in de kamer. Hooguit misschien buurman en buurman van de SGP erbij. Ga zo door, die steen gaat gevonden worden!

klamme.vla | 16-01-17 | 21:41

@arc-en-ciel | 16-01-17 | 21:35
Inderdaad. Gaslighting in optima forma. Mensen zien een met een mitrailleur doorzeefde cockpit. Maar 'experts' op het NOS journaal blijven herhalen dat het een BUK was. Collectieve cognitieve dissonantie.

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 21:41

Het CDA gaat flinke punten scoren voor de aankomende en verkiezingen, goed bezig!

Stifflers_Mom | 16-01-17 | 21:40

-weggejorist-

Berbaar | 16-01-17 | 21:39

Berbaar | 16-01-17 | 21:26
Kijk kijk, nooit op de inhoud ingaan maar meteen met aluhoedjes gaan zwaaien. Wel zeker boeien die zaken want het geeft aan hoe betrouwbaar de Nederlandse politici zijn.
Maar ach, over de lijken van 300 Nederlanders mag jij gerust met aluhoedjes zwaaien.

bakoenin | 16-01-17 | 21:38

Berbaar | 16-01-17 | 21:26
Kijk kijk, nooit op de inhoud ingaan maar meteen met aluhoedjes gaan zwaaien. Wel zeker boeien die zaken want het geeft aan hoe betrouwbaar de Nederlandse politici zijn.
Maar ach, over de lijken van 300 Nederlanders mag jij gerust met aluhoedjes zwaaien.

bakoenin | 16-01-17 | 21:38

Zou me niks verbazen als de CIA achter het neerschieten zat, enkel om de Russen de schuld te kunnen geven. Het is algemeen bekend dat de USA graag ziet dat de Oekraine bij de EU komt.
Wie dit een vergezocht scenario vindt, moet Anonymous maar eens volgen op facebook. Dan gaan je ogen open.
In het verlengde daarvan en gezien het feit dat Rutte kost wat kost de waarheid wil begraven, zou het me ook niks verbazen als ze hem alvast een positie in de EU beloofd hebben.

_kees_ | 16-01-17 | 21:38

Verbazend dat alle journalisten Rutte hiermee laten wegkomen. Sterker nog, ze geven hem gratis zendtijd zonder ook maar één kritische vraag te stellen.

Ludovic1764 | 16-01-17 | 21:38

-weggejorist-

Papenblok | 16-01-17 | 21:38

Hopeloosheid der hopeloosheden, en alles is hopeloos, zeker zolang Rutte en al die andere landverraders uit 's Rijks kas wordt betaald...

Papenblok | 16-01-17 | 21:38

Nehemia | 16-01-17 | 21:23
Dat vrees ik ook.

nik777 | 16-01-17 | 21:37

Hey, kunnen jullie die Omtzigt niet vragen voor GeenPeil? Dat levert nog 'ns stemmen op en ook een kundige politicus.

PietGeniet | 16-01-17 | 21:36

Kan ik op de "Partij Omtzigt" stemmen in maart a.u.b.?

Gerf | 16-01-17 | 21:36

Ophouden met die BUK onzin.
Oekraïne
2 gevechtsvliegtuigen
salvo van 30mm boordkanonnen door de cockpit
1 air to air missile
en weg wezen.

En Oekraïne moet en zal bij de EU vinden de VS van A, Oom Soros, de EU, koninklijke Shell en nog wat handlangers.

arc-en-ciel | 16-01-17 | 21:35

1-2tjuh | 16-01-17 | 21:25
Nee hoor totaal niet vreemd, uw min pres lult er wel weer een verhaaltje omheen en de kamer slikt het als zoete koek want wat moeten ze anders. Ze hebben de informatie niet of het is in hun belang om die informatie onder de pet te houden.
Waarom kreeg die lulhannes van een Rutte een uur zendtijd bij Buitenhof en werd hij bevraagd door drie mietjes?
Ze zitten in elkaars reet.

bakoenin | 16-01-17 | 21:34

Glasgow Argus | 16-01-17 | 21:15
Het betreffende conflict was al anderhalf jaar bezig ten tijde van het MH17 drama, de waarheid was al een tijdje begraven met inmiddels 10k+ aan lokale slachtoffers.

Er komen nooit antwoorden op deze vragen die ook maar in de buurt van de waarheid komen. Geopolitiek draait om grenzen niet om mensen.

Plaktong | 16-01-17 | 21:33

Bakoenin 2125
De MH17 is één grote cover-up. Er zijn lieden die niet zo van snuffelaars houden. Al helemaal niet als het stinkt als een beerput.

Nehemia | 16-01-17 | 21:33

meesleeot=meesleept.

Memek | 16-01-17 | 21:33

Pieter,
Ik heb bewondering voor jouw volharden. Maar antwoorden ga je niet krijgen.
Er spelen blijkbaar belangen mee die groter zijn dan jouw, mijn en de nabestaanden's hang naar waarheidsvinding. Hoe triest dan ook. Bij mij staat de teller op acht bekenden die slachtoffer zijn, en ik zou niets liever willen hebben dan de onderste steen. Maar ik geloof er niet meer in dat ik die ga krijgen. Hooguit dat Dochterlief uit het Oosten die in haar middelbare leven gaat lezen.
Jouw antwoorden komen net als het geheim van de sigaar van Churchill over een jaar of vijftig, als het belang er af is.

Wijze uit het Oosten | 16-01-17 | 21:32

@ spitterje

Daar zeg je een waar woord!
Als hij zou overstappen stem ik direct op hem!

Jovcho | 16-01-17 | 21:31

Omtzigt is Rutte's nemisis en ik blijf hopen dat MH17 het graf wordt van Rutte en de VVD daarin meesleeot.
Duidelijk is dat het Assoc. verdrag met de Oekraïne boven het belang van de getroffenen gaat.
Hier heeft een meerderheid van de 2e kamer vuile handen.
Rutte doet liever zaken met een criminele, corrupte gangster bende dan dat hij de waarheid over MH17 durft uit te spreken; danwel het de kamer mogelijk maakt haar taak uit te voeren. Wat voor een laag schofterig schepsel ben je dan.
Al zijn tactieken wijzen erop dat hij vertraagd en verdoelzeld.
Ik hoop ook dat de nabestaanden wat krachtiger aan de bel blijven rukken en de schandelige gang van zaken, door Rutte geregisseerd, blijven aanvallen.
Pas als Rutte sneuvelt wordt recht gedaan aan de 298 doden.

Tot slot @rekennietmachine | 16-01-17 | 21:14
Heeft u de beelden dan al gezien en kunnen beoordelen of bent u bevooroordeeld.

Memek | 16-01-17 | 21:30

Pieter is een held!
.
jammer dat hij bij de verkeerde club zit anders had hij mijn stem gehad.

Jovcho | 16-01-17 | 21:30

Als Omtzigt naar de PVV zou overstappen zou die nog wel eens heel groot kunnen worden

Spittertje | 16-01-17 | 21:29

Omtzicht, (meer dan) geschikt voor de 2e Kamer. Maxima Cum Laude. Zou een topper zijn bij/voor de club van Wilders.

ad melkert | 16-01-17 | 21:28

Omtzigt, het enige Kamerlid dat dankzij voorkeurstemmen in de Kamer kwam.

Omtzigt, het enige Kamerlid dat echt zijn werk doet.

En daarom heb ik dus meer vertrouwen in de kiezer, dan de gekozenen.

Feynman | 16-01-17 | 21:28

Roflol, alle vragen zullen EU-waardig beantleugent worden. We zijn verdoemd! Gelukkig zie ik ze met regelmaat vliegen en hoop ik dat ze snel een einde maken aan alle slechte beesten.

WitteGrunneger | 16-01-17 | 21:27

Dieptriest als geliefden worden geofferd voor belangen...

van stampij | 16-01-17 | 21:26

bakoenin | 16-01-17 | 21:18
Lekker boeien al die alu-hoedjes sh!t uit de oude doos.

Berbaar | 16-01-17 | 21:26

@bakoenin | 16-01-17 | 21:18
Inderdaad. Dat en natuurlijk de verdwenen fotorolletjes uit Srebrenica, de onder verdachte omstandigheden omgekomen getuigen in de zaak Joris Demmink, die zaak zelf, de affaire Baybasin en nog vele, vele andere zaken. En nog steeds geloven de meeste Nederlanders dat de overheid betrouwbaar is en er voor hen is in plaats van primair voor de staat zelf.

Jan Slot | 16-01-17 | 21:25

Nehemia | 16-01-17 | 21:23
Als hij echt met zijn gevraag aan de poen en de belangen gaat komen wel.

bakoenin | 16-01-17 | 21:25

rekennietmachine | 16-01-17 | 21:14 Nou dan zou het toch mooi zijn om die beelden vrij te geven en daarbij aantonen waarom ze fake zijn. Bijvoorbeeld door ze te vergelijken met de US radarbeelden, waarvan volgens de US onomstotelijk vaststaat dat de raket vanuit separatisten gebied werd afgevuurd. Oh jee die willen ze ook niet vrijgeven de Yanks. Beetje vreemd allemaal vind je ook niet.

1-2tjuh | 16-01-17 | 21:25

Ach ja, ondertussen staat manneke Omtzigt op den heusschen pleck den vierden van den Gristen Democratisch geAppelleerden pvhaaksbergen.nl/kleuterkerk/index.php... . Oock hij zal ende niet ver van den bome tot onsch nederdalen. Ouwe pik, ouwe lijstduwert!!!

Rest In Privacy | 16-01-17 | 21:24

-weggejorist-

bakoenin | 16-01-17 | 21:23

@my self
Waarbij Roelfzema trouwens met een z is. De ouwe konkelaar, intrigant en staatsgreep pleger.

bakoenin | 16-01-17 | 21:23

Ik ben bang dat Omzigt wel eens een hartaanval kan gaan krijgen.

Nehemia | 16-01-17 | 21:23

Wat ook intteresant is, waarom is Michel Spekkers opgepakt op Schiphol? En moeten de beelden die hij in Oekraine heeft gemaakt eerst door OM worden bekeken, of ze uberhaubt uitgezonden mogen worden.
Terwijl toch al vast stond wat er precies gebeurd zou zijn...?

Santtulainen | 16-01-17 | 21:23

P.Omtzigt: Repsect!

WitteGrunneger | 16-01-17 | 21:21

Ik verwacht dat hij "zo spoedig mogelijk" antwoord krijgt.

Steinway | 16-01-17 | 21:21

@gewoondoorlopen | 16-01-17 | 21:16
Goed punt, zolang Buma de scepter zwaait bij CDA, zal ik nooit op die partij stemmen, dus ook niet op Omtzigt.

necrosis | 16-01-17 | 21:21

-weggejorist-

bakoenin | 16-01-17 | 21:18

Er spelen veel grotere belangen dan de levens van een paar honderd mensen of het leed van de nabestaanden. En dus zal de waarheid nooit boven tafel komen.
Net zoals de waarheid nooit boven tafel zal komen wat betreft de Velser affaire, de drie van Breda, Westerling, schobbejak Bernhard, Roelfsema, onze Mabel, ach ik kan wel even door gaan. Dit gaat om poen, keiharde knaken en winsten. Daar mag de waarheid wel voor wijken.

bakoenin | 16-01-17 | 21:18

Vraag 23: die vragen worden uiteraard beantwoord, zodra de benodigde informatie de MinPres hebben bereikt.
Een antwoord volgt binnen minimaal 200 dagen.....

necrosis | 16-01-17 | 21:18

Ik heb toch steeds meer het gevoel dat de MH17 een afkorting is van MoeHaha

illuvatar | 16-01-17 | 21:16

Wat is Omtzigt toch gewoon een held. Nu nog een bijpassende partij voor dit scherpe talent zoeken.

gewoondoorlopen | 16-01-17 | 21:16

Succes ermee Pieter!!
Verder ben ik wel klaar met Oekraïne, referendum, MH17 en nog een paar "dingetjes".
Lekker, rustige avond!

Berbaar | 16-01-17 | 21:16

Plaktong | 16-01-17 | 21:10
in dit geval werden er 298 onschuldige luchtreizigers eerst om het leven gebracht. De waarheid kwam pas daarna om het leven.

Glasgow Argus | 16-01-17 | 21:15

Russische radarbeelden zijn feek en alleen maar een rookgordijn om hun eigen betrokkenheid te verbergen. Nou goh, was dat zo moeilijk?

rekennietmachine | 16-01-17 | 21:14

First things first... eerst ratificeren.

Fendergear | 16-01-17 | 21:13

@vanBarchum: idem. Eindelijk een politicus die niet alles als zoete koek slikt en zich in ieder geval buigt over het hoe en waarom ipv als kennisgeving aan te nemen.

wolfjemidas | 16-01-17 | 21:12

Hoor iemand nog zeggen de onderste steen zal boven komen...

Cupra4x4 | 16-01-17 | 21:10

In een oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer.....

Plaktong | 16-01-17 | 21:10

Natuurlijk zijn die Russische 'teruggevonden' radarbeelden echt. Daarom hoor je er ook niets meer van.

VerenigingVanDieven | 16-01-17 | 21:07

Mr. Omtzigt, u bent een baken. Respect voor uw volhardendheid.

vanBarchum | 16-01-17 | 21:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl