achtergrond

Geenstijl

@pensioenen

GeldBlog — U wordt bestolen, deel 458.321

\

Er is op het Geldblog al vaak geschreven over het feit dat in veel gevallen de overheid een probleem creëert om zich vervolgens aan te bieden als de oplossing. Echter, de overheid heeft nog wat achter de hand, namelijk: wie schrijft, die blijft! Zo hebben overheden bij het schrijven van nieuwe bank- en pensioenreguleringen zich verzekert van gunstige positie. Maar de één zijn voordeel, is de ander zijn nadeel en drie maal raden wie hier het nadeel van ondervindt…

Zo hebben overheden, via regelgevende instanties, er voor gezorgd dat de meeste staatsleningen een nul risicoweging hebben. Dit betekent dat banken geen extra kapitaal (CET-1) hoeven aan te houden op deze blootstellingen (en ja, voor de echte bankexperts, Tier 1 eisen versus alle activa, daar speelt het wel een rol). Zo kan een lening aan een bedrijf een risicoweging hebben van 50%, wat betekent dat op 50% van het leenbedrag het risico bestaat dat de bank niet wordt terugbetaald. Op die 50% moet dan minimaal 4,5% kapitaal worden aangehouden door de bank. En dat kapitaal is duur en drukt dus het rendement van de bank. De risicoweging voor de staatsschulden waar de bank gevestigd is, heeft in de EU dus een nul risicoweging en zijn dus zeer aantrekkelijk voor de banken om in bezit te hebben. Overigens zitten de Europese banken ver boven die 4,5%. (plaatje opklikbaar)

LIVE en bij GSTV. De allerlaatste uurtjes van Het Beste Pensioenstelsel Ter Wereld

Afscheid nemen in het Stamcafé

Geen condoleances. Geen bloemen. Er komt eerst nog een hoofdelijke stemming over de hoofdelijke stemming, maar daarna komt dus echt de hoofdelijke stemming en dan is het vermoedelijk afgelopen met ons oude pensioenstelsel, en krijgen we (ergens in 2027 of 2028, kan ons het rotten, wij denken nooit na over ons pensioen) een nieuw pensioenstelsel. De dames en heren bijbaners blinken nou niet bepaald uit in tempo, dus wij hebben zo'n vermoeden dat ze de geplande stemming om 21u25 bij lange na niet gaan halen. Komt mooi uit, kunt u fijn even naar de reportage van Tom Staal kijken met daarin de visie van Geert Wilders, Nicki Pouw-Verweij, Caroline van der Plas en Ybeltje Berckmoes een of andere vvd'er op HET CANSINOPENSIOEN. Maar u mag ook gewoon over iets leuks reaguren, het is tenslotte wel het Stamcafé verdomme. 
UPDATE: 46 voor, 27 tegen. Het pensioenstelsel is dood, leve het pensioenstelsel!

Vandaag: kiezen voor nieuwe Senaat, oude Senaat stemt nog eventjes over 1450 pensioenmiljarden

Het is P-day!

Timing is alles. Vandaag stemmen de leden van de Provinciale Staten in de Eerste Kamerverkiezing. Die uitslag moet nog even worden geteld en dan weten we om 16:00 uur (vier uur) hoe de nieuwe Senaat eruitziet. Maar! Die nieuwe Senatoren worden niet meteen geïnstalleerd. Dat geeft de oude Eerste Kamerleden mooi de tijd om hun bureautjes netjes achter te laten, vreemde planten weg te halen en oh, ja, vanavond om 21u25 (vijf voor half tien) nog eventjes een gokje te wagen met 1450 miljard euro aan (uw) pensioen. Wat een dag.

Feynman en/of Feiten – Niet korten, maar bijstorten

Gelukkig is een zolderkamer met internet genoeg

Aanstaande dinsdag wordt er gestemd over de nieuwe pensioenwet door oude demissionaire senatoren. Op NOTA BENE dezelfde dag stemt de nieuwe lichting Statenleden op hun vervangers. Helaas komen die nieuwe senatoren pas 13 juni aan de macht. De kiezer heeft gesproken, de nieuwe politieke verhoudingen zijn bekend. De coalitie heeft verloren en schuift haar ereschuld definitief af.

De politici die deze pensioenwet voor u regelen, vallen zelf onder een compleet ander systeem. Die sparen niet voor een pensioen, maar vallen onder een direct omslagstelsel. Hun potje kan niet leeg, want hun oude werkgever zal onbeperkt bijspringen. Hun uitgestelde loon is wel direct gegarandeerd door de overheid, ze vallen buiten ons spaarstelsel (PDF). Ze regeren over hun graf, uitsluitend over u.

Werkgevers zoals de rijksoverheid hebben pensioenen mogen uithollen. De dekkingsgraad was hoog ingeschat en de pensioenrovers zouden terugstorten als het tegenviel. Er kwamen uitnamewetten onder Ruud Lubbers, premievakanties en pensioenen gingen via VUT-regelingen jaren eerder in. Wat er in de jaren tachtig en negentig allemaal is gegraaid, is niet eens bekend. De minister wist het niet.

Feynman en/of Feiten – De pensioencrash

Individuele pensionado's staan machteloos tegenover fondsen, werkgevers en wetgevers.

Huidige pensioenaanspraken zijn gebaseerd op de aannames dat een derde wordt ingelegd, een derde wordt verdiend op de beurs tijdens de opbouwfase, en een derde wordt verdiend tijdens de afbouwfase. Een euro sparen zou drie euro opleveren. Hier drijft alles op het gemiddelde rendement op de beurs over de afgelopen eeuwen. We weten dat dit niet blijft werken. 

De ene generatie lukt dat prima, de andere niet. Nikolaj Kondratjev zag al dat we conjunctuurbewegingen hebben op basis van innovaties. Treinen, elektriciteit, auto's en internet gaven telkens een generatie van economische voorspoed, die zijn vermogen zag verveelvoudigen. Hoge dekkingsgraden en feest alom. Gevolgd door een verloren generatie met een kater.

Als je met uitzonderlijke rekenrentes denkt dat geld aan een boom op het Damrak groeit, wordt het pensioensysteem bijna een omslagstelsel met buffer, als de rekenrente nul nadert, wordt het een saai spaarstelsel. 1500 miljard lijkt genoeg, totdat je kijkt naar inflatie, levensverwachting, tegenvallende rendementen, het aantal deelnemers, politieke instabiliteit en stilliggende vergunningsverlening.

Zelfs demente blinden voorzien dat we aan milieuwensen, klimaatdoelen en energietransities tientallen triljoenen zullen besteden. Het sprookje is voorbij. Elke euro die je aan pensioen wilt krijgen, mag je twee keer inleggen. De beurs gaat zijwaarts, de inflatie explodeert. Dat willen werkgevers zoals overheden niet betalen, dus worden pensioenen overhaast geprivatiseerd. 

Jongeren moeten straks 30% in plaats van 13,3% van hun inkomen parkeren. Dat is het dubbele van hun ouders. Helaas betalen ze eerst een studieschuld en een veel duurdere woonlasten, dus dat gaat niet. Jongeren krijgen geen loze beloften, maar nog een gigantische rekening. Betaal je die niet? Prima, jouw probleem, jouw pensioengat. Ouderen kunnen nog collectief klagen bij hun oude werkgever. 

Dat sparen levert geen rente op rente, maar kosten op kosten binnen het beleggen, en daar dan bovenop de uitvoeringskosten. Gaat de beurs omhoog, dan wordt de helft van het rendement afgeroomd, maar als de beurs omlaag gaat, lopen de kosten door. Volgens Warren Buffett & Charlie Munger leven deze vermogensbeheerders in extreme ontkenning dat ze meerwaarde bieden. De index was altijd beter.

GeldBlog - Paul Rosenmöller: van Pol Pot naar pensioenpot

Zeg maar vaarwel pensioen

Paul Rosenmöller treedt toe tot het bestuur van het ABP. Nu Paul in het bestuur zit, moeten de deelnemers zich voorbereiden op een uiterst gevaarlijke mix van meer groen, beleggingen in veel te dure aandelen en obligaties, en verdere politisering van het grootse pensioenfonds in Nederland.

Paul Rosenmöller, u weet wel de man van GroenLinks die ook (een beetje) meedeed met de demonisering van Pim Fortuyn, treedt nu toe tot het bestuur van één van de grootste pensionfondsen ter wereld: het ABP. Paul heeft geen educatie op het gebied van, noch ervaring met financiën, economie of beleggen. Wel heeft Paul sociologie gestudeerd en was hij vakbondsman en lid van de "maoïstische Groep Marxisten-Leninisten/Rode Morgen (GML). Tussen 1981 en 1982 was Rosenmöller bovendien bestuurslid bij de GML. De GML streefde naar een communistische staat in Nederland en sympathiseerde met diverse communistische regimes in het buitenland, zoals dat van ChinaAlbanië en dat van de Rode Khmer in Cambodja" aldus Wikipedia. Kortom, de perfecte achtergrond voor een plek in het bestuur van ABP!

GeldBlog - Links begrijpt er niks van

Eindelijk. Het Eerlijke Verhaal

De verkiezingen staan voor de deur (zolang Ollongren er geen stokje voor steekt), dus de partijen buitelen over elkaar heen om hun ideeën met de kiezers te delen. En als er naar de linkerkant wordt gekeken, dan slaat iedere partij de plank mis. Nu is het zo dat inmiddels de VVD D66 links heeft ingehaald, maar ik zal mij vandaag beperken tot de PvdA, de SP, en GroenLinks; de klassieke linkse partijen zeg maar.

Deze linkse partijen hebben altijd de mond vol over het helpen van de zwakkeren (en het disproportioneel belasten van de sterke schouders). De meeste plannen leiden tot een kleinere economische taart, maar dat deert deze partijen niets, zolang het maar “eerlijker’ verdeeld is. Met z’n allen gelijk op een lager niveau is bon ton.

Dit alles mag geen verrassing heten, maar een plan van aanpak over hetgeen wat vooral de linkse kiezers enorm benadeelt, potentieel zelfs ten gronde zal richten, ontbreekt in alle linkse verkiezingsprogramma's! Ik doel natuurlijk op het centrale bank-beleid.

De ECB werkt onafhankelijk (is helemaal niet zo, maar dit is de officiële lezing) wat betekent dat politieke partijen daar niets over te zeggen hebben. Daarom staat het niet in de meeste verkiezingsprogramma’s. Maar iets over de wenselijkheid van de monetaire unie of zelfs maar het schenden van de regels door de ECB en de eurolidstaten, daar is niks over te vinden in de linkse programma’s. Overigens is dit iets, weliswaar miniem, wat wel voorkomt in het verkiezingsprogramma van die Groene Jesus partij de CU! (wellicht dus de enige linkse uitzondering op dit dossier).  

Waarom is het centrale bank beleid nu zo verantwoordelijk voor de problemen die door links wordt gesignaleerd?  Welnu, de vermogensongelijkheid neemt toe door het ECB-beleid. Door de rentes kunstmatig laag te houden en het injecteren van liquiditeit in de markt via o.a. het opkoopbeleid, heeft de ECB vele financiële waardes enorm doen stijgen. Denk aan aandelen, obligaties, vastgoed, kunst, oldtimers, en zo verder. Deze bezittingen zijn nou net de bezittingen die de meeste linkse stemmers niet bezitten (of een veel mindere mate).

Henk Krol bedankt. Pensioenpremie pleuris hoog

Betalen betalen betalen

Kijk. Dit is wat er gebeurt als pensioenrover Henk Krol samen met bejaardenbond FNV het debat over pensioenen domineert. Dan krijgen ouderen hun zin, en moeten jongeren betalen. Dus terwijl we midden in een coronacrisis zitten om de ouderen te beschermen, moeten jongere werkenden en werkgevers opeens een 'ongekende' (dixit FD, dus dat betekent in gewonemensentaal SUUUUUUUPERHOOOOOGE) 'golf verhogingen premies pensioenfondsen' ophoesten. "Stijgingen van de pensioenpremie met 10% of meer zijn geen uitzondering. Bovendien krijgen werknemers bij veel fondsen voor hun premie ook nog eens minder pensioen." Eigen schuld dikke bult mensen, hadden jullie maar meer op Arie Boekestijn moeten stemmen.

Bankblog - Overheid neemt financiële sector over

De overheid wil de complete economie overnemen en gebruikt een groen sausje om het voor elkaar te krijgen

Voor Covid-19, was al duidelijk dat de meeste Westerse overheden allemaal gingen voor een Green New Deal. Deze moest dan gefinancierd en gestimuleerd worden met groen monetair beleid en groene regelgeving. Covid-19 heeft nu in ieder geval de monetaire sluizen volledig open doen gaan. Mijn verwachting is dat zodra Covid-19 geen probleem meer is, er naadloos wordt overgegaan op de Green New Deal. De overheid heeft dan via haar ingrijpen al een groot gedeelte van de economie in haar macht en zal dan met groot gemak de Groene Revolutie kunnen doorvoeren. Één van de pilaren die daarbij moet helpen is regulering. 

Zo is van het gas af gaan een goed voorbeeld waar burgers en bedrijven in een bepaalde richting worden geforceerd. De bijkomende kosten worden ook door deze partijen gedragen en zouden eigenlijk als een verborgen belastingen moeten worden meegeteld in het bepalen van de belastingdruk. Dat dit milieutechnisch niet een goede beslissing is (net zo als de idiote biomassa projecten), laat alleen maar zien dat de overheid helemaal niet uit is op een vergroening van de economie; de overheid wil de complete economie overnemen en gebruikt een groen sausje om het voor elkaar te krijgen. 

Maar de overheid zou de overheid niet zijn als zij niet ook zou gaan voor één de slagaders van de economie: de financiële sector. Als er één sector is die zwaar gereguleerd is, dan is het de financiële sector wel. Dat er regels nodig zijn moge duidelijk zijn, maar de overheid laat keer op keer zien dat het de verkeerde regels instelt voor de verkeerde problemen (MiFID 2 bijvoorbeeld). Maar wederom betreft het hier om een overname en niet de bescherming van burger en bedrijf. In dat licht moeten ook de regels omtrent ESG worden bezien.

Man met schietgeweer waarschuwt Rutte nog 1 X

Marinier, brigadier, politieman, babyboomer en Oud-Hollandsche klaagzanger. Of heeft Job Vast een punt over pensioenkorting? Gevonden op Facebook. Hij wil graag verdere verspreiding. Nou, bij dezen. Discussieerrr maarrr mee!

Pensioenkorting

Ik ben 70 jaar en heb dus al een tijdje mijn pensioen. Is dat groots, absoluut niet, kan alles een beetje betalen als hypotheek, vaste lasten en heb dan nog een paar honderdjes over om leuke dingen te doen. Maar ja, dan moet de auto nieuwe banden, of voor de keuring, ja dan wordt het meteen moeilijk. Loop al 15 jaar met dezelfde bril, gelukkig zijn mijn ogen nog redelijk en ik doe mijn uiterste best om gezond te blijven, want die zorg is zo goed als onbetaalbaar geworden voor mij en vele generatiegenoten. Ieder jaar weer dat vervelende briefje van het ABP, waar ze vroeger durfden te beloven op papier waar je recht op had voor de REST van je leven, en nu ieder jaar dreigen met die korting. Terwijl ze stikken van het geld, met dat gemiddelde rendement van 7% op jaarbasis.

Ik die gekozen heb op jonge leeftijd voor die overheid. Ik die immense risico's heb gelopen voor die overheid, want ik had een belofte gedaan. Die overheid had MIJ een belofte gedaan dat ik een waardevast pensioen zou krijgen, wat jaarlijks zou worden aangepast en geindexeerd en dat stond ook nog zwart op wit. Een overheid die mij zou aanspreken als ik mijn beloftes niet zou nakomen maar zelf iedere gedane belofte zomaar teniet doet. CAO's openbreekt en eigenlijk de boel belazert op grote schaal en daar gewoon mee wegkomt.

'Wij, de babyboomers, hebben alles verpest voor hun'
Gaat het slecht in Nederland, nee, bijna wekelijks moet ik lezen dat de economie er meer dan goed voorstaat en dat al geruime tijd. Een overheid die al tijden lang bezig is op een hele slinkse manier de jongeren tegen de ouderen op te zetten. Wij, de babyboomers, hebben alles verpest voor hun. Zij zitten straks zonder pensioen en meer van die onzin. Wij hebben alles mee gehad, afbetaalde huizen, tonnen op de bank, en vervuilen de rest van Europa met onze dure campers. Ja, dat is misschien 20%. De overige 80% kan net datgene betalen wat ze verplicht zijn en houdt iedere aardigheid om leuke dingen te doen op en zitten gewoon in een soort overlevingsfase de rest van hun bestaan.

\

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.