achtergrond

Geenstijl

GeldBlog - Links begrijpt er niks van

Eindelijk. Het Eerlijke Verhaal

De verkiezingen staan voor de deur (zolang Ollongren er geen stokje voor steekt), dus de partijen buitelen over elkaar heen om hun ideeën met de kiezers te delen. En als er naar de linkerkant wordt gekeken, dan slaat iedere partij de plank mis. Nu is het zo dat inmiddels de VVD D66 links heeft ingehaald, maar ik zal mij vandaag beperken tot de PvdA, de SP, en GroenLinks; de klassieke linkse partijen zeg maar.

Deze linkse partijen hebben altijd de mond vol over het helpen van de zwakkeren (en het disproportioneel belasten van de sterke schouders). De meeste plannen leiden tot een kleinere economische taart, maar dat deert deze partijen niets, zolang het maar “eerlijker’ verdeeld is. Met z’n allen gelijk op een lager niveau is bon ton.

Dit alles mag geen verrassing heten, maar een plan van aanpak over hetgeen wat vooral de linkse kiezers enorm benadeelt, potentieel zelfs ten gronde zal richten, ontbreekt in alle linkse verkiezingsprogramma's! Ik doel natuurlijk op het centrale bank-beleid.

De ECB werkt onafhankelijk (is helemaal niet zo, maar dit is de officiële lezing) wat betekent dat politieke partijen daar niets over te zeggen hebben. Daarom staat het niet in de meeste verkiezingsprogramma’s. Maar iets over de wenselijkheid van de monetaire unie of zelfs maar het schenden van de regels door de ECB en de eurolidstaten, daar is niks over te vinden in de linkse programma’s. Overigens is dit iets, weliswaar miniem, wat wel voorkomt in het verkiezingsprogramma van die Groene Jesus partij de CU! (wellicht dus de enige linkse uitzondering op dit dossier).  

Waarom is het centrale bank beleid nu zo verantwoordelijk voor de problemen die door links wordt gesignaleerd?  Welnu, de vermogensongelijkheid neemt toe door het ECB-beleid. Door de rentes kunstmatig laag te houden en het injecteren van liquiditeit in de markt via o.a. het opkoopbeleid, heeft de ECB vele financiële waardes enorm doen stijgen. Denk aan aandelen, obligaties, vastgoed, kunst, oldtimers, en zo verder. Deze bezittingen zijn nou net de bezittingen die de meeste linkse stemmers niet bezitten (of een veel mindere mate).

Het beetje vermogen wat de linkse stemmer heeft, zit in de pensioenfondsen en die hebben zwaar te lijden onder de kunstmatig lage rentes, want de verplichtingen die ze hebben nemen hierdoor toe (toekomstige pensioenuitkeringen worden dan “meer waard” door lagere verdisconteringvoet) waardoor premiestijgingen en pensioenkortingen nodig zullen zijn.

Uiteindelijk zullen de financiële markten hun dag des oordeels wel krijgen, maar dit zal wederom tot relatief hardere klappen leiden voor de linkse kiezers. Pensioenvermogen verdampt en met name laaggeschoolden worden ontslagen omdat er geen werk meer voor ze is in de daarop volgende economische crisis. De vermogende kiezers krijgen ook klappen, maar die hadden de afgelopen decennia wat vet op de botten gekregen, de armere kiezer niet.

Als er dan ook wordt gekeken naar het immigratiebeleid wat deze linkse partijen aanstaan, dan zorgt dat juist voor meer concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waardoor werkeloosheid stijgt en reële lonen niet of nauwelijks stijgen. Verder zorgt immigratie voor een nog grotere druk op de onderkant van de huizenmarkt, wederom ten nadele van de linkse kiezers. Tel daarbij op de groene plannen die prijzen van energie, vervoer en productiegoederen zullen doen laten stijgen (en VVD’ers overladen met groene subsidies voor de wind- en zonneparken die zij bezitten en de vette Tesla’s die ze rijden), dan lijkt het duidelijk dat deze voorgestelde maatregelen niet ten gunste van de linkse kiezers zullen zijn.

Kortom, de grote veroorzaker van de huidige en (vooral) toekomstige misère van de linkse kiezer, het ECB-beleid, wordt door links compleet genegeerd. In plaats daarvan hebben de linkse partijen wel allerlei ideeën die de economische taart kleiner maken, werkloosheid zal doen laten stijgen, krapte op de huizenmarkt verder zal doen verslechteren, de kosten voor levensonderhoud voor armen juist zal doen laten stijgen, dan lijkt het er verdomd veel op dat de linkse partijen er alles aan doen om hun eigen kiezers te benadelen!

De linkse partijen begrijpen er echt helemaal niks van. Of ze begrijpen het dondersgoed en maken hun eigen kiezersschare afhankelijk van hen zonder dat deze kiezers het doorhebben dat hun linkse partijen er grotendeels zelf bewust voor verantwoordelijk zijn. Ik weet niet welke optie erger is. Maar na het lezen van deze linkse verkiezingsprogramma’s, ben ik genoodzaakt een kilo onversneden Prozac te scoren. Het ga u goed.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Interview met historicus Martin Harlaar, de schrik van woke en gendergekkies

Historicus Martin Harlaar (Amsterdam, 1956) publiceerde Het gender-experiment. Hoe maakbaar is onze identiteit als M/V/X? en Ben ik wel woke genoeg? Een ontdekkingstocht door het land der Social Justice Warriors.

@Arthur van Amerongen | 27-01-24 | 20:45 | 121 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 3

Vorige week in deel 2 (en zie ook deel 1), werd vastgesteld dat Milei weliswaar president is, maar in de verste verte niet een meerderheid heeft in de senaat noch in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zal dus per decreet moeten regeren en de voorstellen die hij heeft gedaan hebben die route ook gevolgd. Maar kan dit juridisch?

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-01-24 | 19:33 | 105 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.