achtergrond

Geenstijl

GeldBlog - Paul Rosenmöller: van Pol Pot naar pensioenpot

Zeg maar vaarwel pensioen

Paul Rosenmöller treedt toe tot het bestuur van het ABP. Nu Paul in het bestuur zit, moeten de deelnemers zich voorbereiden op een uiterst gevaarlijke mix van meer groen, beleggingen in veel te dure aandelen en obligaties, en verdere politisering van het grootse pensioenfonds in Nederland.

Paul Rosenmöller, u weet wel de man van GroenLinks die ook (een beetje) meedeed met de demonisering van Pim Fortuyn, treedt nu toe tot het bestuur van één van de grootste pensionfondsen ter wereld: het ABP. Paul heeft geen educatie op het gebied van, noch ervaring met financiën, economie of beleggen. Wel heeft Paul sociologie gestudeerd en was hij vakbondsman en lid van de "maoïstische Groep Marxisten-Leninisten/Rode Morgen (GML). Tussen 1981 en 1982 was Rosenmöller bovendien bestuurslid bij de GML. De GML streefde naar een communistische staat in Nederland en sympathiseerde met diverse communistische regimes in het buitenland, zoals dat van ChinaAlbanië en dat van de Rode Khmer in Cambodja" aldus Wikipedia. Kortom, de perfecte achtergrond voor een plek in het bestuur van ABP!

Overigens was zijn vader grootaandeelhouder in Vroom & Dreesman, dus die kon wel beleggen. Wellicht dat het erfelijk is... daarnaast zat Rosenmöller (samen met Guy Verhofstadt!) ook een tijdje in de RvC van APG, maar die functie heeft niks met beleggingsbeslissingen te maken. Kortom, de Haagse banencarrousel heeft dus weer toegeslagen. 

Nu Paul in het bestuur zit van het ABP, moeten de deelnemers zich voorbereiden op een verdere vergroening van het ABP-beleggingsbeleid. Nadat het hoofd van het ABP, Wortmann (ook al een politieke benoeming), al besloten had om de belegging in Shell van de hand te doen, kan Rosenmöller deze beweging naar Groen pas echt vaart geven. Rendementseisen zullen steeds vaker tweede viool spelen.

Nu stelt Rosenmöller in het persbericht dat hij de vergroening wil bewerkstelligen zonder in te leveren op rendementen, maar kan dat wel? In eerste instantie zal dat wel lukken, want het ABP is niet de enige die deze Groene afslag heeft genomen. Gedreven door ESG-regulering worden financiële partijen steeds meer weg van Grijs en naar Groen gemanipuleerd. Aangezien het aantal beursgenoteerde Groene bedrijven relatief klein is, gaan deze beleggingen als een speer omhoog. Meer geld jaagt een kleine hoeveelheid Groene aandelen na, dus deze aandelenprijzen stijgen (zelfde geldt voor obligaties). 

Deze Groene golf zorgt er dus voor dat kapitaalstromen worden verlegd wat er voor zorgt dat Groene aandelen en obligaties het goed gaan doen en Grijs (op termijn) minder. Maar zodra de kapitaalstromen zijn verlegd (rotatie), zal blijken dat veel van deze Groene beleggingen niet voldoende vrije kasstromen generen om de hoge waardering te verantwoorden. Dan kan het geheel erg pijnlijk worden; een soort Groene dotcombubbel die barst. Dat zal vele pensioendeelnemers van het ABP rauw op het dak gaan vallen. 

Deze weg van Grijs naar Groen is niet alleen schadelijk maar ook onbezonnen. Zo wordt bijvoorbeeld de positieve rol die fossiele energie kan spelen in de Groene transitie onmogelijk gemaakt. Door het gebruik van goedkope fossiele brandstoffen kan de transitie sneller en goedkoper plaatsvinden. Nu echter is het plan om fossiel zo snel mogelijk in de ban te doen! Kortzichtigheid door ideologische blindheid noemen ze dat. 

Het derde effect van deze benoeming is dat het ABP nu een politiek gedreven instelling is geworden. Het zal als een stuk gereedschap te pas en te onpas worden ingezet om politieke doelen te bereiken. De deelnemers hebben absoluut nul komma nul in de melk te brokkelen (was al zo, maar nu is het laatste restje schijn ook verdwenen). 

En nu denkt u vast dat u gelukkig geen rijksambtenaar of leraar bent en de ABP-fratsen u niet zullen deren. Maar dan komt u bedrogen uit, want alle grote pensioenfondsen, verzekeraars en banken worden die richting opgeduwd, of ze het nu willen of niet. De politiek is stiekem de financiële sector aan het nationaliseren, maar haast niemand die zich daar zorgen om lijkt te maken. Onterecht als u het mij vraagt.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 3

Vorige week in deel 2 (en zie ook deel 1), werd vastgesteld dat Milei weliswaar president is, maar in de verste verte niet een meerderheid heeft in de senaat noch in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zal dus per decreet moeten regeren en de voorstellen die hij heeft gedaan hebben die route ook gevolgd. Maar kan dit juridisch?

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-01-24 | 19:33 | 105 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 2

Vorige week kwam Milei, het libertarisme en de politieke geschiedenis van Argentinië tot aan 1982 aan bod, toen de militaire junta onder leiding van Galtieri de oorlog om de Falklands verloor.

@Alexander Sassen van Elsloo | 14-01-24 | 16:35 | 106 reacties

GeldBlog - U heeft nog maar 2 opties

Ditmaal weer eens een uitstapje naar een niet financieel onderwerp. Alhoewel hetgeen wat hieronder beschreven wordt wel degelijk een mogelijke context weergeeft waarin ook het financiële spel zich voltrekt.

@Redactie | 10-12-23 | 19:00 | 240 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.