achtergrond

Geenstijl

@intimidatie

Adverteerder NRC Handelsblad intimideert ex-correspondent China van de Volkskrant

Toch nog even over de Persveiligkwestie van dit weekend...

Nou salestijgers van het Mediahuis, waar wachten jullie nog op? Binnenkort in NRC Handelsblad, de volgende advertentie van de Chinese ambassade:

DE VOLKSKRANT

U heeft vast al veel gelezen, gezien en gehoord over de intimidatie van Volkskrantjournalist Marije Vlaskamp*. *

*Maar wat u leest, ziet of hoort - of "deelt" op sociale media - is slechts een onderdeel van een complexe sociale, journalistieke en politieke legpuzzel. Het is een puzzel die wij zelf zullen oplossen. *

En misschien duurt dat even.

Maar we zijn vastbesloten om tot een vreedzame, rationele en redelijke beslissing te komen.

Maar we willen nog even dit zeggen...
- Wij zetten ons vastberaden in voor "persvrijheid", die de grondwettelijke garantie biedt voor de verdere ontwikkeling van de Volkskrant als krant die feitelijk en correct over China bericht.

*- De mensen van de Volkskrant hebben een lange traditie van vreedzaam en rationele berichtgeving, en dat zal zo blijven. Maar we verwerpen het gebruik van informatie om onze huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Negatieve berichten lossen niets op. We vertrouwen op de rechtsstaat die ons al vele tientallen jaren goed heeft gediend. *

- De regering heeft een mediumoverstijgende dialoog opgestart om verschillen uit te praten en zonder voorafgaande voorwaarden naar raakvlakken te zoeken, in een sfeer van wederopbouw en verzoening. Het is onze oprechte en innige wens om bezwaren, problemen en oplossingen op een kalme respectvolle en betekenisvolle manier te bespreken.

- De Volkskrant is altijd een vindingrijke, veerkrachtige en redelijke krant geweest. Hun mensen zijn hun grootste kracht, zij hebben de wijsheid en de middelen om om te gaan met alles wat op hun pad verschijnt.

*- Ondanks de recente gebeurtenissen zijn de grondbeginselen en de hoekstenen van ons buitenlands beleid sterk. We blijven een veilige, open, gastvrije en kosmopolitische samenleving en een internationaal verbonden, bruisende en dynamische economie. *

We zullen er ongetwijfeld overheen komen. Dat doen we altijd.

TK Live - Debat over Intimiderende Doxings

wij weten waar uw huis woont

Doxing: het online knallen van iemands adresgegevens met de bedoeling om iemand BANG te maken, moet VERBOTEN worden. En vooral strafbaar. Want het verspreiden van iemands adres online mag tegenwoordig gewoon. Wie een koophuis heeft, is vindbaar via het Nationale Doxing Register aka kadaster, wie een bedrijf heeft, is vindbaar via de doxingkampioenen van de Kamer van Koophandel. Dus daar ga je al. Maar toch.

D66-Kamerlid Joost Sneller wil dat die gegevens afgeschermd worden zodat alleen nog beroepsgroepen als makelaars erbij kunnen. "We moeten zorgen dat kwaadwillenden minder makkelijk aan adresgegevens kunnen komen van bijvoorbeeld rechters, advocaten, journalisten en wetenschappers."

Enfin. Het waren 40 fantastische jaren op Het Internet (weet u nog WEBTEL 1996?) Maar nu is het toch echt over & sluiten met de Anonieme Rukkertjes, mensen die met een capuchon in het halfdonker achter hun laptop zitten, Max Pam, de Volkskrant, Bekende Buren en natuurlijk De Belastingdienst.

Gedragscode seksuele intimidatie GeenStijl

Werkgevers worden mogelijk VERPLICHT een gedragscode seksuele intimidatie op de werkplek op te stellen, wij hebben 'm gelukkig al

Deze gedragscode seksuele intimidatie is een uitwerking van het streven van GeenStijl om waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend werkklimaat. In een goed en stimulerend werkklimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Deze gedragscode is een zogeheten grafdocument, met als ultieme doel de laatste twee punten van het grafprincipe: een aangename werksfeer met fijne collega's! 

**Reikwijdte
**De gedragscode in dit grafdocument is van toepassing op alle medewerkers, redacteuren, moderators, computernerds, Paarse Broeken etcetera van GeenStijl, in hun gedrag jegens:

- bloggers Pritt, Van Rossem, Struikrover, Mosterd, B. Brussen & Ronaldo. Bijzondere bepaling: Spartacus (zie: bijzondere bepalingen)
- moderator GU
- columnisten A. van Amerongen, B. Paternotte, Feynman
- verslaggever Tom Staal
- cameraman
- Cortés de cartoonist
- computernerds
- Lady Di
- Paarse Broeken
- andere personen die dingetjes doen voor GeenStijl
- mensen die rondhobbelen op GSHQ (hoi)

Niet doen
-
Iedere ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non‑verbaal of fysiek gedrag, zoals in een witte onderbroek op elkaar gaan liggen, zie Francisco van Jole (BNNVARA)
- Het ongevraagd verzenden (zie Jeroen Rietbergen, zie Marc Overmars) of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten. Uitzonderingspositie: Ronaldo, vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur, voor het maken van de VrijMiBo
- Gedrag dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd, zie Matthijs van Nieuwkerk (BNNVARA)
- Het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, zoals het klemmen van het hoofd van een persoon tussen een autodeur, of je als een volslagen Tokkie gedragen in de Jumbo
- Doen alsof 'het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid' meteen discriminatie is. Praat, redeneer, voer discussies, geloof is sowieso stom, omgebouwde mannen die als vrouwen winnen bij het bodybuilden zijn niet per definitie 'dapper', homo's zijn heerlijk, regenboogzebrapaden symbolische kneuzenparades, Marokkanen oververtegenwoordigd in de criminaliteit, Rian van Rijbroek knettergek, enz.
- Het systematisch, herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep op een collega. Speciale aandacht gevraagd voor Paarse Broek met de voortdurende verzoeken aan Mosterd & Spartacus tot het schrijven van advertorials en andersoortige reclameteksten. Ook dat telt als psychische mishandeling

**Preventief
**Preventief beleid inzake (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie is onderdeel van het beleid van GeenStijl. Derhalve een aantal aandachtspunten:

- Zegt het voort zegt het voort
- Abdelkader Benali is niet een lul omdat hij Marokkaan is, hij is gewoon een lul
- Houd toezicht op naleving Gedragscode GeenStijl
- Tweewekelijks XXXL GeenStijl-redactievergadering (2 uur lang, I shit you not) en daarna allemaal driftig oproepjes tweeten
- Verminder (of neem weg): risico's met betrekking tot ongewenst gedrag
- Mosterd is niet 'dik', Spartacus niet 'klein', Ronaldo niet 'lelijk' - iedereen heeft zo z'n eigenschappen en 'kwaliteiten'
- Als GeenStijl-redacteuren op GSHQ willen slapen is dat mogelijk. Dat wil dus niet zeggen dat het per definitie door God verlaten ontheemde zwakkelingen uit Litouwen zijn. Misschien hebben ze zélf gekozen voor dit leven, weet jij veel

**Vertrouwenspersoon
**GeenStijl kent een vertrouwenspersoon. Met trots presenteren wij de vertrouwenspersoon: Pritt. Jullie kunnen de vertrouwenspersoon bereiken op pritt@geenstijl.nl of spreek 'm aan via Twitter: @Pritt. Jullie kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon met vragen over:

- Onzekerheid over je seksualiteit
- Eerste seksuele ervaringen met een meisje of een jongen
- Andere vragen over seksualiteit
- Menstruatie, tampons, OB, Tena Lady, Always met en zonder vleugels
- Voorbehoedsmiddelen
- Gekwetst door een opmerking
- Thuissituatie
- Slecht geslapen
- Thuis bevallen of toch in het ziekenhuis
- Max percentage vocht in hout voor stoken
- Ideeën voor nieuwe zomerstagiaires

De vertrouwenspersoon (Pritt) registreert klachten, signaleert knelpunten, verleent nazorg aan het slachtoffer én doet aanbevelingen aan de leiding van GeenStijl. En dat is hij zelf

**Bijzondere bepaling: Spartacus
**Alle hierboven opgestelde bepalingen zijn in mindere mate van toepassing op Spartacus, daar hij stiekem geniet van ongewenste seksuele toenadering, intimidatie en platvloerse praat over pik en lul. Spartacus begroeten met een grapje over penisformaat is géén pesten en over dat 'feit' kan dan ook géén melding gedaan worden bij de vertrouwenspersoon (zie: vertrouwenspersoon), noch kan de klachtencommissie (zie: klachtencommissie) worden ingeschakeld. Behandel Spartacus verder als ieder ander, maar dan zonder de handrem - het is net een mens

**Klachtenregeling
**GeenStijl kent tevens een klachtenregeling intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Deze klachtenregeling heet formeel Klachtenregeling Uitzonderingen Tendentieusheid Jeweetwel Enzovoorts (KUTJE). Belangrijkste onderwerpen van deze regeling:

- klachtencoördinator (klachtencoördinator en eindverantwoordelijke van KUTJE is mevr. 'Lady Di')
- vertrouwelijkheid (het vertrouwelijke karakter van de klacht bij KUTJE wordt gewaarborgd)
- klachtencommissie (na een klacht bij KUTJE wordt een onafhankelijke en ter zake kundige klachtencommissie samengesteld. Deze klachtencommissie bestaat uit de personen Mosterd, Ronaldo en Struikrover. De klachtencommissie adviseert Pritt & Van Rossem over de afdoeningen van de klachten)
- klachtentermijn (de regeling vermeldt de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend om in behandeling te worden genomen)

Ook in ons KUTJE komen? Klachten kunnen per e-mail (info@geenstijl.nl) worden ingediend.

Deze Gedragscode seksuele intimidatie GeenStijl 'GRAF' v1 is een concept. (via)

Goh. Tweede Kamer = onveilige werkplek

Vertrouwenspersonen draaien overuren

Het jaar 2021 in vertrouwenspersoonsmeldingen in de Tweede Kamer op een rij: Zes keer machtsmisbruik, vijf keer pesten, vijf keer 'niet verbonden voelen' (huh, wat?, red.), drie keer seksuele intimidatie, drie keer intimidatie, twee keer stalken/grensoverschrijdend gedrag, twee keer verbale agressie, twee keer verstoorde werkrelatie, één keer angst, één keer zorgen om verharding en één keer een integriteitskwestie. In totaal 26 meldingen (sommigen vallen in meer dan één categorie) en dat is alleen 2021. Dat is dus nog voorafgaand aan het Gündogan-debacle bij Volt, de Van Dijk-sage bij de PvdA en de afhandeling van de Arib-kronieken door Bergkamp. De hele Kamer en zijn omringende organisatie lijkt gevuld met kontenmeppers, backstabbers, pestkoppen en boos-ego's en dat zijn dan de mensen die constant met een belerend vingertje richting de samenleving wijzen. Waarom is deze vacaturesite nog niet voorzien van een hele grote waarschuwing voor deze onveilige werkplek?

Cursus Intimidatie & Bedreiging in Het StamCafé

Weten waar iemands huis woont. Uw overheid doet niet anders...

Nieuws du Jour was natuurlijk niet dat ministers een cursus volgen om Om Te Gaan Met Bedreiging & Intimidatie. Maar dat ze die cursus al volgden nog voor die idiote StikstofReductie Kaart [highres] gepresenteerd werd aan de ten dode opgeschreven boeren. Blijkbaar zagen ze de bui al hangen, aldus een gortdroge Frits Wester over de klimaatdeskundigen in Den Haag. Dat witte politieding hierboven op de foto  - voorheen bekend van Joodse instellingen - had dus al veel eerder geplaatst kunnen worden, want ze zagen de bui toch al hangen? Politiechef Woelders ziet ook al een bui hangen. "Als boeren verder gaan in hun acties, zullen wij met meer geweld optreden". Ghe, net de Slag bij Hierden en de Slag bij Kootwijkerbroek verloren, maar ondertussen PRAATJES. Over praatjes gesproken. Het wordt nu wel eens tijd dat Die Boeren een Sterke Man (m/v) naar voren schuiven. Bart is te lief. Mark is te boos. En Sjaak heeft alleen een 78-toerenplaat met "perspectief". Sta op Koos. Doe ff een cursus ofzo. En een beetje opschieten aub. Maandag = Boer on the 4th of July

Gezellig Groningen: Journalist ontvangt molotovcocktails door zijn ruiten

Als een ingezonden brief niet meer voldoet

Een vlammende nacht in Groningen, want daar vlogen de molotovcocktails door de lucht. In dit geval met de woning van journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom als eindbestemming, zo meldt journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom. De politie bevestigt de vondst van "brandbaar materiaal" en onderzoekt de aanslag op deze Groningse tikgeit. Ja, u dacht misschien dat geweld tegen journalisten een Randstedelijk randverschijnsel was, maar in het hoge noorden kunnen ze er ook wat van. Groeneveld schrijft voor een jong publiek over kroegjes, restaurants en evenementen, maar ook over malafide huisjesmelkers en andere tuig dat een studentenstad aantrekt. En dat ligt blijkbaar gevoelig. Twee jaar geleden vlogen al stenen door zijn ruit en werd zijn adres gedeeld op internet en nu zijn de critici van de criticus opgeschaald naar vlammend materiaal. Weinig subtiel en zonder afzender, dus met de arrogantie dat hij wel zou weten van wie het kwam. Alsof er niet meer flutverhuurders met tere zieltjes in de stad wonen. Stuur de volgende keer gewoon een boze brief,  boek een extra therapiesessie, of nog beter: wees geen verwerpelijke vastgoedondernemer. Maar blijf vooral eens met uw poten van journalisten. Het is niet alleen een teken van zwakte, maar de journalist stopt echt niet en nu bemoeit de politie er zich ook mee. Volkomen nutteloos dus, maar we moeten ook niet te veel verwachten van ondernemers die meteen naar brandende flessen grijpen als het even tegenzit. 
UPDATE: ZoekZoek! Politie zoekt twee mannen in verband met de brandstichting. Video hierboven en foto's na de breek.

Intimidatie politieagenten op social media steeg in 2020 met 87%, 2021 waarschijnlijk nog erger

Niet okay.

Elk getal vertelt een verhaal! En dan valt toch vooral de stijging van gedonder op social media op. Dat kwam in 2019 nog 58 keer voor, maar in 2020 al 108 keer en dat is toch een stijging van 87%. En dan hebben we de cijfers van coronareljaar 2021 nog niet eens, waarin het maar wat gebruikelijk was dat foto's van agenten online gedeeld werden met het verzoek tot NAW. Voorbeeldje van zo'n verzoek bijvoorbeeld hier, of bij die close ups van waterkanonwagen-operators. Programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren Ruud Verkuijlen: "(...) Dit is persoonlijk; het gaat om de mens in het uniform, niet om het uniform zelf. Dit bereikt het thuisfront. Juist dat thuisfront is voor veel agenten een baken van rust en steun. Daar zit onze zorg, want daarmee gaat het een grens over.

Vaak is zo'n bericht met oproep tot identificatie ook niet strafbaar. Verkuijlen: "Nu kan iemand een bericht online zetten waar een ander zich unheimisch van voelt, maar wat niet strafbaar is. Wat we graag zouden willen zien, is dat zodra een bericht zich openbaart, we meer handvatten hebben om interventies te plegen. Naast de politie hebben ook hulpverleners, opiniemakers, journalisten, politici met deze vorm van intimidatie te maken." Mh, ja, ok, nja, mh. "Handvatten voor interventies", dat ruikt dan toch uiteindelijk ook wel weer naar het strafrechtelijke. En tenzij er écht sprake is van doxing, is dat misschien ook weer buitenproportioneel - net als het politiegeweld dat soms aan doxing vooraf gaat. De ervaringen van twee gedoxte agenten  (die niets met rellen te maken hadden) Bruce en Rick leest u hier en hier.

Aanslag op woning pro-FvD-raadslid Forza Castricum: 'Lichtflits gevolgd door harde knal'

Losgeslagen tuig!

Goedemorgen iedereen behalve degene die vannacht iets door en/of voor de ruit van gemeenteraadslid Ralph Castricum (heet echt zo, red.) van de partij Forza Castricum (heet echt zo, red.) heeft gegooid. *"In de nacht van woensdag de 19e augustus rond 01.50U was er bij het Kortenearplantsoen in Castricum een harde knal te horen. Diverse omwonenden zagen een licht flits gevolgd door een luide knal." * Alles wijst erop dat hier een aanslag is gepleegd op een onschuldig raadslid. Castricum meldde zich in 2019 nog voor de provinciale lijst van de PVV, maar inmiddels is hij FvD-lid. Gelukkig is hij fysiek ongedeerd. De politie doet onderzoek. 
Update: 11:30 uur Persco Burgemeester Castricum (geen familie)
Update: Castricum ondergedoken, aldus BM van Castricum

ONDERZOEK: Nasissers bijna altijd beige

Nasissers, we moesten het woord twee keer lezen maar dat zijn dus sissers die je na'en. Maar meestal loopt het met een sisser af.

Aldus een onderzoek onder 1312 inwoners van Utrecht, ook wel bekend als het Enschede van de Randstad. En we overwegen ook dit rapport te melden bij een meldpunt want het is weer een en al vreemdelingenhaat wat de klok slaat. "Ook de jongere mannelijke daders zijn volgens de respondenten (die met deze groep te maken kregen), in veel gevallen jongens met een migratieachtergrond. Een aantal respondenten zegt daarvan te balen, omdat het een bevestiging van de vooroordelen lijkt.

Dit racisme laat respondenten dan ook bepaald niet ongemoeid. Een van hen zegt: "Hoe ik het breng, is dat het allemaal heel erg gericht is richting één bevolkingsgroep **[mensen met een migratie-achtergrond]. Helaas is dat waar ik in de realiteit gewoon mee te maken heb gehad. Ik ga niet doen alsof dat niet is gebeurd, maar het is niet zo dat ik daardoor denk van ‘ze zijn allemaal per definitie slecht of... [...] *Alleen, als er iets stelselmatig iedere keer terugkeert, dan kan je daar wel toe verleid worden. Dus ik snap wel dat er mensen zijn in de samenleving die wel op zo’n manier gaan denken." *

Dehumaniseren kun je leren maar dat hoef je de volgende respondent niet uit te leggen hoor. "Dit doen ze voornamelijk tegen jonge witte mannen. Ten minste dat denk ik hè. Ik kan dat verder ook niet beargumenteren. Ik denk dat het gewoon een beetje, net als een stel hondenmoeten ze hun territorium afbakenen en dit is de manier waarop ze dat doen.

Enfin, er zit blijkbaar dus meestal een bepaald daderprofiel achter (seksuele) straatintimidatie. Je bent pas oud als je niet meer leert!

VIDEO. Kijk boeren, dit is dus waarom jullie niet meer met trekkers mogen demonstreren

"Moej dalijk naar eem naar links heen gaan, dan zetten we'm eens eem vast"

In de Noordelijke provincies mogen de boeren niet met de trekker demonstreren, en nu stappen ze naar de rechter omdat "de trekker juist het symbool is van de boeren zoals de regenboogvlag bij gays". Wij zullen vast iets missen, maar de laatste keer dat gays met een regenboogvlag een auto midden op de openbare weg tot stilstand dwongen kunnen we ons niet meer herinneren. Dus nog even voor iedereen achterin de zaal: als je je als crimineel'n gedraagt, word je ook zo behandeld.
(via)
UPDATE: Rechter houdt trekkerverbod in stand

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.