Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
9 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#mh17 geschut

Inzending uit de mail: 'Uitspraken kabinet over JIT-onderzoek brengt berechting van daders in gevaar'

mh17200x200.gif Goed mandagmorgenmailtje in de roze mailmachine. Knip, plak, shots fired: "Het JIT heeft afgelopen week een tussenrapportage gegeven van de bevindingen tot nu toe. Dit onderzoek is goed vergelijkbaar met een gerechtelijk vooronderzoek in strafzaken. Op de uitkomsten is vanuit met name Russische zijde kritiek gekomen." Wat er daarna gebeurde, is een unicum in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. De premier, de vicepremier en de minister van Buitenlandse Zaken waren pissed off op de Russki's, en lieten dat niet alleen in bewoording blijken. Koenders riep de ambassadeur op het matje (stap 1 in de internationale escalatieladder). 'Tengels af van dit onderzoek', was de boodschap, ook van Rutte. Ferm en hard. Wat hier feitelijk gebeurt, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De uitvoerende macht (het kabinet) leest in niet mis te verstane bewoordingen iedereen de les die het onderzoek van de rechtsprekende macht (OvJ/JIT) ook maar een millimeter in twijfel durft te trekken. Vicepremier Asscher zei letterlijk dat het "onacceptabel is dat woordvoerders van de Russische regering de professionaliteit, de integriteit en de onafhankelijkheid van het Nederlandse Openbaar Ministerie zonder enige fundering ter discussie hebben gesteld." Ook Koenders gebruikte het woord 'onacceptabel'. Laat dat even op u inwerken. De vicepremier zegt dat de OvJ/Recherche/JIT zulk goed werk heeft verricht dat de waarheid boven water is gehaald, dat daaraan niet meer mag worden getwijfeld. Oftewel: hij geeft een waardeoordeel over de bewijsvoering. De uitvoerende macht oordeelt, nog voordat een rechter zich erover heeft gebogen, dat het bewijs sluitend is. En dat terwijl Rutte zich in MH17-debatten altijd verschuilt achter de opmerking dat hij zich niet politiek wil mengen in het onafhankelijke onderzoek.
Lees verder

VIDEO. MH17 Hoorzitting: Veel scherpe vragen, weinig bevredigende antwoorden van OVV

Het MH17-rapport van de Onderzoeksraad voor de VVD (OVV) is gepresenteerd, en we weten nog steeds niks. Journalisten mochten geen vragen stellen, betrokken ambtenaren hadden zwijgplicht (1) en Kamerleden krijgen vanmiddag om half vijf pas voor het eerst de kans om Tjibbe Joustra (VVD) te bevragen over het rapport, dat vooral bol staat van bevindingen die er níet in staan. In een absoluut moetlees feitenrelaas van RTL-journo Jeroen Akkermans wordt geconcludeerd dat de schrijvers van het rapport MH17 "zijn afgeleid, misleid en verleid". (Oei. Heeft Livestro of Boekestijn hem al voor "poetinvriendje" uitgemaakt?) Ook GeenStijl heeft veel onbeantwoorde vragen. Een paar opvallende zaken: Geen vervolging om nalatigheid? Een van de weinig harde conclusies die het rapport tot dusver heeft opgeleverd, is dat het OM geen vervolging zal instellen om nalatigheid rond MH17. Zowel KLM, Malaysian als Kiev gaan dus vrijuit - evenals Timmerfrans (nu Koendersbert), Opstelten (nu Steur) en Mansveld (nu Dijksma). Het ontbrak volgens het OM namelijk aan "expliciete waarschuwingen" voor risico's voor de burgerluchtvaart. Dat is raar, want het is volstrekt niet waar: Niet alleen zei Tjibbe Joustra letterlijk bij de presentatie van het rapport dat 'het luchtruim boven Oekraïne gesloten had moeten zijn', het is genoegzaam bekend dat er wel degelijk "expliciete waarschuwingen" gegeven waren. Zoals de openlijke signalen van NAVO-generaal Breedlove tijdens een persconferentie op 30 juni 2014 over de aanwezigheid zwaar luchtafweergeschut in het oosten van Oekraïne. En ook via diplomatieke wegen aan diverse landen - waaronder Nederland - tijdens de zogenaamde Kiev-briefing van 14 juli 2014, waar werd verteld dat een Oekraïense militaire Antonov was neergehaald op een hoogte die alleen door zwaar geschut bereikt kan worden. Deze waarschuwingen zijn uitgebreid gedocumenteerd door GeenStijl. Bovendien moet het kabinet nalatige nattigheid hebben gevoeld, want zij hielden de Kiev-briefing moedwillig geheim voor de onderzoekers van de OVV. Het is, kortom, heel vreemd dat het OM tot deze conclusie komt, want de nalatigheidsvraag blijft nu ten onrechte onbeantwoord. Onderzoek zonder radarbeelden? Uit het rapport: "Er worden geen conclusies getrokken op basis van primaire radargegevens, omdat de OVV die niet tot haar beschikking had. Ook kreeg de OVV geen satellietbeelden in handen." Pardon? Geen radarbeelden? Nope. Niet uit Oekraïne (civiel noch militair), niet van de Russen, niet van de NAVO en ook niet van de Yanks, ook al zei MinBuZa Kerry enkele weken na MH17 letterlijk dit: "We saw the trajectory, we saw the hit, we saw this airplane disappear from a radar screen. So there's really no mystery about where it came from and where these weapons have come from." Gelukkig was de immer kritische Omtzigt alert, en schreef hij een omvangrijk stuk over de (ontbrekende) radarbeelden. Dat de Russen hun eigen wrak en slachtoffers van de Sinai-crash binnen drie dagen weten te bergen, én dat Amerikaanse (!) radarbeelden kunnen tonen dat er "een lichtflits" bij dat toestel te zien was, wekt extra verdenking over de terughoudendheid van de VS om de MH17-beelden te overhandigen - of was het juist onwil van Nederland om ze op te vragen? Omtzigt noemt het OVV-onderzoek hoe dan ook "incompleet" en verlangt meer actie van het kabinet. Oh, en over het door Van der Steur zwartgelakte flutrapport over de door de VVD uit het vliegtuig gesmeten professor Maat heeft hij ook nog ruim dertig zeer terechte Kamervragen. Vragen genoeg. Mysteries nog meer. Gelukkig is er van 16u30 tot 19u00 een hoorzitting met Tjibbe Joustra in de Tweede Kamer. Dit zijn de onderwerpen. Of het wat oplevert? Om met een quote van Jeroen Akkermans te eindigen (echt, lees dat stuk): "De onderste steen is nog lang niet boven, hooguit verlegd." Update 16u48: Mevrouw van de OVV: Er was "een soort niet pluis-gevoel" boven Oekraïne. Update 18u58: Afgelopen. MIVD wist van zware wapens (duh) en de OVV had de Kievbriefing graag eerder willen hebben (duh). We zijn feitelijk niets wijzer geworden. Video update 21u46: Boven: Knip/plak-werkje met scherpe vragen en wollige antwoorden. Onder: Houwers en vooral Omtzigt leggen een OVV-meneer het vuur aan de schenen, die alleen maar in artikelnummers en bijlagen kan antwoorden.

MH17: OVV deed onderzoek zonder radarbeelden

radarplaatjerapportovv.png Het meest interessante van het MH17-rapport van de Onderzoeksraad voor de VVD, is wat er níet in staat en wat VVD'er Tjibbe Joustra níet vertelde tijdens de gelikte perspresentatie. De pers mocht geen vragen stellen bij die presentatie en één van de redenen daarvoor is de volgende: "Er worden geen conclusies getrokken op basis van primaire radargegevens, omdat de OVV die niet tot haar beschikking had. Ook kreeg de OVV geen satellietbeelden in handen." Niet van Rusland (die waren wel beloofd, niet geleverd), niet van de Oekraïense militairen (radar stond, eh.. uit), niet van de civiele luchtvaartsector in Oekraïne (die radar was in onderhoud), niet van de NAVO (verkeerde vraag gesteld, maar generaal Breedlove had wel op basis van zulke beelden gewaarschuwd voor zwaar geschut) en ook niet van de VS (niet opgevraagd, terwijl MinBuZa Kerry wel gezegd heeft dat hij ze had). Op dergelijke beelden moet te zien zijn of, en wat voor, andere vliegtuigen nog meer in de buurt waren, hoe MH17 uiteenviel en neerstortte en, het belangrijkste: welke route de raket nam. Het onderzoek wijst op basis van raketdeeltjes in de lichamen en brokstukken naar een BUK-raket, maar het ontbreken van radar- en satellietbeelden heeft grote gevolgen voor de opsporing en vervolging van de daders. In zijn eeuwige strijd tegen Rutte's laksigheid is de Onvermoeibare Omtzigt dus maar weer eens in zijn driedubbelrol gekropen als kritisch Kamerlid, verbeten onderzoeker en fachtcheckblogger om het rare radarverhaal dat Joustra verzweeg toch voor het voetlicht te krijgen. Helaas heeft ie voor zijn artikel een obscuur hoekje internet uitgekozen dat bij vrijwel niemand op de radar staat. Het verscheen gelukkig wel bij de stijlloze Onderste Steen-satelliet op het scherm, en middels een hyperlink plus bindende leestip openbaren we bij dezen de aanvulling op het OVV-rapport: MH17 en de radar. Borrelvraag: Zal er ooit een dader gevonden, gearresteerd en berecht worden voor MH17?

1 jaar na MH17. De terugblik die niemand maakt

17 juli 2014. Een nationale tragedie. Eentje die alleen rouw kent maar geen greintje glorie en nergens een silver lining. Een jaar later is er nog geen enkel (officieel) spoor van de dader, blokkeren de Russen een tribunaal en durft MinPres Rutte nog steeds het woord 'aanslag' niet in de mond te nemen. We hebben er een hard hoofd in dat de verantwoordelijken ooit gevonden worden, laat staan dat ze worden veroordeeld. Zo werkt de wereld nou eenmaal. Maar wat we wel met stelligheid kunnen zeggen, is dat onze eigen regering mede debet is aan dat gapende gat in het hart van de rechtvaardigheid. Niet alleen omdat Rutte de aanslag geen aanslag durft te noemen, laat staan dat hij eindelijk eens ferme woorden zou spreken richting Kiev, Moskou en Brussel, maar ook omdat de Nederlandse regering al een jaar lang moedwillig stokken in de spaken van het onderzoek steekt. Leugens, censuur, het verstoppen van documenten, het achterhouden van feiten en VVD vriendjespolitiek tussen OVV en Rutte II vertragen het proces richting de antwoorden waar zo velen op wachten. GeenStijl, RTL Nieuws en Argos Radio waren ongeveer de enige Nederlandse media die zich de schimmige politieke doofpotpatronen aantrokken - en uit elkaar trokken. Maar ondanks talloze onthullingen haalt de regering nog altijd onverschillig de schouders op voor de eigen verantwoordelijkheid. Een nationale schandvlek. En ook dát deel van het verhaal mag gememoreerd worden, één jaar na de aanslag op MH17. OVV: de Onderzoeksraad voor de VVD Allereerst de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die zijn wettelijk gebonden aan een termijn van 1 jaar om het onderzoek naar een vliegramp af te ronden. Toch roept Rutte al maanden dat het onderzoek pas 'eind van het jaar' afgerond zal zijn. Gek genoeg lekte er deze week - vlak voor de herdenking - wel een concept uit, waarin pro-Rusische rebellen als dader worden aangewezen. Handig moment hoor, dan kunnen "we" onze collectieve onmacht tenminste op de Oekraïense separatisten richten, in plaats van op onze eigen daadkrachtloze regering. Het smaakt als een voorgekookt plannetje van de OVVD, de Onderzoeksraad voor de VVD. In september vorig jaar maakten ze zichzelf al belachelijk door met een 'voorlopig rapport' naar buiten te komen dat volledig thuis in Den Haag was getikt, zonder dat iemand van de OVV ooit op de rampplek was geweest. Later censureerde OVV-baas Tjibbe Joustra (VVD) een zin uit dat onderzoeksrapport, over de door Oekraïne afgekondigde luchtruimbeperkingen in de dagen voor het neerhalen van het MH17. Daarmee hielp hij Ivo Opstelten en zijn overige vrindjes van de VVD, die in de problemen waren gekomen wegens het achterhouden van de Kiev Briefing.
Lees verder

MH17. Turbulente Tijdlijn van de Kiev Briefing

Het lek is boven. De Geheime Kiev Notulen die het kabinet maandenlang actief in de onderste la hield, zijn opgedoken bij Argos Radio. De strekking: zes ministeries van de regering Rutte waren op maandag 14 juli om 16u52 op de hoogte van raketten in de regio Oost-Oekraïne, maar deden niets met deze informatie. Drie dagen later kwam MH17 naar beneden. Rutte heeft er sindsdien voor gekozen om te downplayen of weerspreken dat de Nederlandse regering over deze kennis beschikte. Maar zowel de NAVO als de regering in Kiev hadden die informatie wél verstrekt. Nu de brief alsnog is opgedoken en de inhoud uitgebreider blijkt dan de regering zei en wilde doen geloven, zal Rutte niet ineens erkennen dat de overheid inderdaad onzorgvuldig met cruciale informatie is omgegaan. Hij zal een nieuwe smoes bedenken. Dat heet escalated commitment: Rutte zit opgesloten in het frame dat het kabinet zelf getimmerd heeft, en kan niet meer terug. Maar hoe kwam het frame ook weer tot stand? GeenStijl maakte een Turbulente Tijdlijn die Alles Zag, die begint op 5 januari. Na de breek, en to be continued...
Lees verder

LIVE. Eindelijk een openbaar livedebat over MH17

Kijk nou! Een heus, openbaar en live mee te kijken debat over MH17. In de Tweede Kamer. Mét ministers Opstelten & Koenders en stas Mansveld. OK, niet in de plenaire zaal. En het heet ook geen debat maar een 'algemeen overleg'. Maar toch. Er kan nou eindelijk eens een keer níet slap gecommuniceerd worden via lange Kamerbrieven vol verwarrende taalspelles/nietes waar lang & traag aan gekneed is, en die dan na elf uur 's avonds stilletjes worden vrijgegeven in de hoop dat niemand het opmerkt. Neen, de bewindvoerders zullen vanavond hardop & onmiddellijk moeten reageren op De Verantwoordelijkheidsvraag, de inhoud van De Kiev Notulen van 14 juli, en op frustraties bij nabestaanden over de status van het MH17-onderzoek. Dit zijn de documenten die besproken worden. Dit was het vluchtschema de afgelopen tijd, de poortwachters van RTL Nieuws doen de boarding passes , en van hen komen ook de journalistieke codes van de livestream. Riemen vast & zakje vlieguignootjes paraat? Dan kan het taxiën over de Polderbaan beginnen.
UPDATE 20u33: Koenders ontkent dat er vóór 17 juli kennis was van luchtafweergeschut in Oekraïne. Maar NAVO-generaal Breedlove zei op 30 juni letterlijk het volgende: "What we see in training on the east side of the [Russian] border is big equipment, tanks, APCs, anti-aircraft capability, and now we see those capabilities being used on the west side of the border." Kortom, Koenders liegt. Ook Opstelten zegt letterlijk dat er "voor 17 juli geen aanwijzingen waren dat het luchtruim onveilig was." Ook dat is in tegenspraak met de NAVO-intel van 30 juni. (Topic 12 januari)
UPDATE 20u36: 11 vliegtuigen en 8 helikopters neergehaald boven Oekraïne vóór 17 juli. Opstelten: “Geen signalen voor onveilig luchtruim.” Right.
UPDATE 23u06: In de eerste termijn van het overleg ontkenden zowel Koenders als Opstelten kennis over (zwaar) afweergeschut. In de tweede termijn beweerden ze beiden dat ze in de eerste termijn wél wisten van zwaar geschut. Het was hallucinant. Maar de oppositie mocht niet meer reageren, dus de ministers komen er mee weg. Benieuwd hoeveel nabestaanden dit bizarre woordenspel thuis voor de buis hebben moeten ondergaan.

Rutte doet of hij niet weet wat hij wist over MH17

habenesgewusstundverborgen.jpg Nieuwe antwoorden op nieuwe Kamervragen over MH17 en de dreiging van zwaar geschut in het luchtruim boven het oosten van Oekraïne zijn binnen. Ditmaal niet weggemoffeld achter een grote gebeurtenis, zoals de vorige keer. Maar gewoon in de ochtend, open en bloot op de koffietafel. Misschien dat de regering hoopt dat we dan juist wat minder secuur lezen. Helaas, Mark. Er staan namelijk wat tegenstrijdigheden in waar je nogal lastig overheen leest. Zo lezen we dat er in de vier maanden voor MH17 maar liefst 11 vliegtuigen en 8 helikopters uit de lucht geknald zijn boven Oost-Oekraïne, maar verderop staat doodleuk dat er "geen informatie bekend was van concrete dreigingen tegen de burgerluchtvaart." Tuurlijk, dat woordje 'burger' voor 'luchtvaart' is een technisch & etymologisch verschil met 'militaire luchtvaart'. Maar 11 vliegtuigen & 8 helikopters, dat is hoe dan ook een forse score voor zogenaamd matig bewapende rebellen, nietwaar? Op basis van die cijfers hadden er best wat rode vlaggetjes omhoog kunnen gaan, zou je denken. Daarbij blijkt uit de antwoorden ook nog eens dat de TopGeheime Kiev Notulen (Die Niemand Mag Zien Omdat Er In Staat Dat Nederland Wist Dat Er Groot Geschut In Oost Oekraïne Aanwezig Was) op 14 juli naar de volgende ministeries zijn verzonden: Buitenlandse Zaken (Timmerfrans/Koenders). Defensie (Hennis). Justitie (Opa Ivo). Binnenlandse Zaken (Tapsterk). Financiën (De Dijs). En Algemene Zaken (MinPres Mark). Kortom: heel Den Haag & Mark z'n moeder wist van de dreiging die Kiev openlijk had gecommuniceerd. Heel Den Haag wist dat die Antonov omlaag was gekomen op 14 juli. En heel Den Haag wist dat Oekraïne daarop zelf géén militaire vluchten meer uitvoerde boven het oosten van Oekraïne. In de antwoorden staat verder dat NAVO-generaal Breedlove "niet specifiek over de veiligheid van het luchtruim, maar breder over de mogelijke betrokkenheid van Rusland bij het conflict in Oost-Oekraïne” had gesproken op 30 juni. Dat is niet waar: Breedlove sprak expliciet over zwaar luchtafweergeschut in de regio, een feit dat tevens uitgebreid gerapporteerd is in de New York Times op 30 juni. De regering probeert dus iets te ontkennen wat al ruim een half jaar publiekelijk bekend was. Kortom: de antwoorden laten zien dat Den Haag wist wat we allemaal al lang weten, maar de regering doet of ze van niks wist omdat omdat ze zogenaamd niet wisten dat ze wisten wat er had kunnen gebeuren, tot het te laat was. Dus dan weet u dat (pdf).

MH17: Ook Nederland wist van zwaar geschut

habenesgewusst.jpg Stukje bij beetje komt de onderste steen van MH17 boven. Niet dankzij Rutte, want de regering geeft ondanks herhaaldelijke verzoeken van Kamer & media zelf geen verslagen vrij, maar dankzij journalistiek onderzoek. Vandaag in het Algemeen Dagblad: "Diplomaten wisten voor ramp MH-17 al van zwaar geschut". Dat is al weer een stapje verder dan het vorige bericht, dat luidde 'Nederland wist dat luchtruim onveilig was'. Maar wel een belangrijk stapje: op 14 juli vertelde de regering van Oekraïne op een bijeenkomst in Kiev aan de aanwezigen dus niet alleen dat er een Antonov op 6,5 kilometer hoogte was neergeschoten, maar ook dat dit met zwaar geschut gebeurd moest zijn. Dat detail was níet door Rutte vrijgegeven in dat luwe avonduurtje op de donderdagavond van de Hebdo-demo's waarop de regering antwoorden op Kamervragen probeerde te begraven. Bij het overleg in Kiev was "een Nederlandse diplomaat" aanwezig, ook dat was al bekend. Maar dat was niet zomaar een zomerstagiair van de Nederlandse ambassade: uit de notulen blijkt nu dat het vice-ambassadeur Gerrie Willems was die Nederland vertegenwoordigde en rapport uitbracht aan de Nederlandse regering. Online verslag is HIER op een Oekraïense overheidswebsite te vinden, de foto's staan DAAR (vice-ambassadeur Willems staat op de bovenste foto, op de rug, in jurkje). De Amerikanen hebben na de bijeenkomst in Kiev wél meteen hun media ingelicht (en dus ook hun luchtvaartmaatschappijen). Dat leidde op 14 juli 2014 tot de kop in New York Times: "Ukraine: Military Plane Shot Down by Rocket." Voor raketgevaar had NAVO-generaal Breedlove twee weken eerder ook al gewaarschuwd. Oekraïne staakte (!!) bovendien al haar militaire vluchten boven het oosten van het land na het neerhalen van de Antonov. Maar Nederland zweeg, drie dagen later regende MH17 in wrakstukken neer op de zonnebloemvelden van Oost-Oekraïne en daarna reden de diepzwarte rouwwagens traag door oneindig laagland. 298 onschuldige passagiers, gedood door een raket. Und sie haben es gewusst, regering Rutte. UPDATE: Pieter Omtzigt vraagt - alwéér - om het gespreksverslag van die bewuste bijeenkomst in Kiev. Rutte weigert het te openbaren.

Feynman en/of Feiten - Kostprijs van Oorlog

feynmanenoffeiten.jpg3 september 1939, 11 september en eergisteren laten zien dat iedere oorlog start, voortschrijdt en eindigt met het leed en de dood van de normale burger. Ter grotere glorie van koppige leiders vinden groteske inspanningen plaats om met landsgrenzen te spelen, terwijl de impact van grenzen in het dagelijks leven steeds verder verwatert. Wat ik niet begrijp van de luchtvaartgemeenschap, is dat over een gebied waar wekelijks militaire kisten uit de lucht worden geschoten, gewoon gevlogen mocht worden. Dat de Oekraïense overheid mooi weer speelt door niet zelf delen van hun luchtruim te sluiten doet daar niets aan af. Het luchtruim boven de Krim is bijvoorbeeld weer wel afgesloten, terwijl daar niets gebeurt. MH17 vloog over een gebied heen waar 21 uur eerder een militair vliegtuig werd neergeschoten. Afgelopen maandag is langs hetzelfde front tientallen kilometers verderop een transportvliegtuig op 6,5 km hoogte neergehaald. Dan ben je op 10 km nog lang niet veilig.
Lees verder
bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken