achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

'MH17 had nooit boven Oekraine mogen vliegen'

Het laatste chocolademaal Kerstcrisis voorbij. Kerstmis voorbij. Kerstreces voorbij. Campagnekwartaal voor de Provinciale Statenverkiezingen afgetrapt. En de Telebloid is niet van zins om het kabinet een soepele verkiezingsrace te gunnen. Uit de restjes feestdagenchocolade is een voorpagina geperst die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: Mark Rutte is zelf de onderste steen. Kernpunt: MH17 had nooit mogen vliegen waar het vloog. "Het was al dagen voor die zwarte datum bekend dat passagiersvliegtuigen niets te zoeken hadden boven het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne." KLM zegt dat de overheid info had, die KLM ook had moeten hebben. KLM heeft er natuurlijk commerciële belangen bij om dat te zeggen, maar D66 zegt het ook en die zijn bovendien samen met het CDA boos dat talloze Kamervragen over MH17 maar niet beantwoord worden. En stellen ze daarom voor de derde (!) keer. CDA en D66 hebben natuurlijk electoraal belang bij kritische bevraging over MH17, maar ook de belangenbehartigers van de nabestaanden hebben grote kritiek. Die noemen Nederland "het lachertje van de wereld." OK, die advocaten hebben er natuurlijk belang bij om een beetje stemming maken, zodat de kans op schadevergoeding toeneemt. Maar dan heb je ook nog Maleisië, dat er geen enkel belang bij heeft om openlijk ruzie te maken met een bevriend land. En zelfs dáár zeggen ze: de Verenigde Naties hadden het onderzoek op moeten pakken, niet die Hollandse prutsers. Kortom: Rutte c.s. weten iedereen over de zeik te helpen met hun trage, zwijgzame en ineffectieve handelen rond MH17. Lijkt er op dat Timmerfrans zich precies op tijd van het zinkende schip af heeft gehuild. Zal Rutte II Driekoningen halen? Misschien kan hij een Algemene MH17-regel van Bestuur inzetten of zo. Update: Reces is nog helemaal niet voorbij. Duurt nog een week. Kamervragenmachine Omtzigt/Sjoerdsma al wel aan het werk, MH17-vragen na de breek.
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Omtzigt (CDA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Defensie over het aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen boven Oost-Oekraïne voorafgaand aan de ramp van 17 juli: 1. Herinnert u zich de volgende vraag tijdens het Algemeen Overleg over de Stand van Zaken MH-17 op 13 november 2014: “Kan de minister het precieze aantal vliegtuigen en helikopters bevestigen dat voorafgaand aan 17 juli in het Oost-Oekraïense luchtruim uit de lucht is geschoten? Ook wil ik weten wat daarover op 17 juli bij het kabinet bekend was”? 2. Herinnert u zich de toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie in beantwoording op deze vraag: “Ik ben bereid om deze informatie te geven in de update die het kabinet nog stuurt”? 3. Herinnert u zich dat u de precieze vraag kreeg in dat AO: “Ik wil de vraag graag preciseren. Het is niet alleen de vraag waarom Malaysia Airlines daaroverheen vloog, maar het is ook de vraag welke Nederlandse instanties het gebied gemonitord hebben”? 4. Herinnert u zich de precieze vraag: “Kunt u de toegezegde lijst met neergeschoten vliegtuigen en helikopters in Oost-Oekraïne zo spoedig mogelijk aan de Kamer doen toekomen?” (aanhangsel bij de handelingen 881, 2014/2015) 5. Waarom staat deze informatie niet in de update van 18 december, waarin het kabinet ingaat op het feitelijk aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen in de periode van 15 april tot 17 juli, maar niet op het bij het kabinet bekende aantal? 6. Kunt u de precieze lijst met neergeschoten vliegtuigen en helicopters in Oost Oekraïne geven voor de periode januari 2014 tot en met 17 juli 2014? (plaats, toesteltype, vlieghoogte, meest waarschijnlijke oorzaak)? 7. Welk aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen boven Oost-Oekraïne in de periode voorafgaand aan de ramp van 17 juli 2014 was bij het kabinet bekend? 8. Welke instanties en diensten onder verantwoordelijkheid van welke bewindspersonen beschikten in de periode januari 2014 tot en met17 juli 2014 over welke informatie aangaande de veiligheid van het luchtruim boven oost-Oekraïne, waaronder het neerhalen van de Antonov? 9. Heeft over de veiligheid van het luchtruim boven oost-Oekraïne (ambtelijk) overleg plaats gevonden voorafgaand 17 juli? Tot welke conclusies en aanbevelingen heeft dit geleid? 10. Wanneer en hoe zijn bewindspersonen op de hoogte gebracht van de veiligheidsproblematiek van het luchtruim boven oost-Oekraïne door onder hen ressorterende diensten en instellingen? 11. Klopt het dat een Nederlandse diplomaat op 14 juli door de Oekraïense regering geïnformeerd is over de Antonov die is neergeschoten op die dag? (Bron: NOS) 12. Kunt u aangeven wie bij dat gesprek aanwezig waren en waar dat gesprek gehouden is, inclusief diplomaten van andere landen? 13. Kunt u het verslag van dat gesprek, zoals dat is opgemaakt en naar Den Haag gestuurd is, aan de Kamer doen toekomen? 14. Wie heeft het verslag van dat gesprek wanneer ontvangen en welke acties zijn overwogen naar aanleiding van dat verslag? 15. Kunt u alle correspondentie die binnen de Nederlandse overheid geweest is over het neerhalen van de Antonov op 14 juli en de daaruit voortvloeiende maatregelen inzichtelijk maken? 16. Herinnert u zich dat u in oktober aan de Kamer schreef: “De Minister van Veiligheid en Justitie streeft ernaar de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor 28 november 2014 een brief te zenden over de mogelijkheden voor vervolging en berechting van eventuele daders, de kansen en bedreigingen daarbij en de mogelijke knelpunten, een en ander in brede zin. De Hoofdofficier van het Landelijke Parket heeft hierin de leiding.” (Kamerstuk 33997, nr 20)? Wanneer kan de Kamer deze informatie tegemoet zien? 17. Zijn de deeltjes in de lichamen van de piloten onderzocht en is onomstotelijk vast komen te staan met welk soort munitie/raket er op de MH17 geschoten is? 18. Kunt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.