achtergrond

Geenstijl

Femke @AmsterdamNL, het hoofddoekbesluit voor boa's is een monumentale vergissing. Blijf ontvankelijk voor tegenargumenten, terugdraai is geen gezichtsverlies, maar integriteit

Post voor de ambtswoning, met de hoop op weer een koekje bij de thee

Dit is: een brief aan onze burgemeester

Even de diepte in, want aan de oppervlakte verdrink je. Femke, met alle respect, maar je lijkt dit thema onvoldoende te overzien. Dat is op zich niet erg, maar wel als je als ongekozen hoofdstad-burgemeester op initiatief van de neo-Ottomaanse islamisten van DENK ingaat tegen een demissionaire minister van Justitie van een land waar Wilders met 37 zetels de verkiezingen won en in de meest recente peilingen op 49 zetels staat

Je bent een zorgzame, warme vrouw en we snappen echt waar je ongeveer vandaan komt. Je wilt het beste voor je stad, en dat al die verschillende mensen zich gewoon onverschillend thuisvoelen. Maar dit is niet de manier. 

Er zijn 3 zaken waarmee dit besluit onvoldoende voeling lijkt te hebben, we zullen deze onderstaand allemaal bespreken.

1- De aard van de islamitische doctrine
2- Dit gaat niet om "emancipatie", maar om tribaal machtsvertoon
3- Het ondermijnt de legitimiteit van de uitvoerende macht
4- Een gedachte-experiment waarin we de kwestie ontdoen van elk exotisme dat je beoordelingsvermogen nu vertroebelt, door het eens 180 graden om te draaien. Niet met zo'n 1 miljoen moslims in Nederland, maar met zo'n 2 miljoen christelijke, etnische Nederlanders, Vlamingen en Duitsers met een provincie-achtergrond in Marokko's grootste steden.

Andere tijden - 2009. (Tekst gaat verder na de breek)

1- De aard van de islamitische doctrine

De islam is geen Arabisch gekruid christendom of jodendom, en tenzij het zichzelf centrifugeert blijft het van een andere orde.

Het jodendom is een wetgevende, maar geen expansiegerichte religie. Sterker nog, het is een excluderende etno-religie, bekering is uitzonderlijk moeilijk en zelfs dat wordt soms maar in variërende mate serieus genomen.

Het christendom is een expansiegerichte, maar geen wetgevende religie. Natuurlijk, het christendom heeft een evidente geschiedenis van aardse macht. Maar er is geen christelijke evenknie van de joodse halacha of islamitische sharia. Het vaak aangehaalde 'Canoniek recht' is van een volstrekt andere orde en betreft het bestuur van kerken en christelijke organisaties, geen civiel- staats- of strafrecht.

Als derde verscheen daaruit de islam, die als enige beide elementen heeft. Het is zówél een wetgevende als een expansiegerichte religie. En uit die kern komt voort dat bijna overal waar de islam wortelt, het in variërende mate een concurrerende sociale en rechtsordelijke dimensie begint te vormen.

Dit voelt misschien controversieel, maar dat is het niet. Het voelt enkel controversieel omdat het zoveel boze reacties oproept, maar dat doet welgeteld niets af aan de bewering. Het is simpelweg wat het is.

Natuurlijk betekent dat niet dat alle moslims die doctrine (impliciet) belichamen en uitdragen. Maar moslims die pleiten voor het toestaan van hoofddoekjes bij de uitvoerende macht doen dat absoluut wel.

En daar zit het werkelijke probleem: de aard van de islamitische doctrine maakt het hoofddoekje tot veel meer dan enkel een "religieus symbool". Het is een opzichtig symbool van een concurrerende sociale orde.

2- Dit gaat niet om "emancipatie", maar om tribaal machtsvertoon

Fem, je goedaardige ontvankelijkheid wordt bespeeld.

Dit gaat niet om emancipatie, meedoen, en er mogen zijn. Dat is enkel de weeïge verpakking waarin dit thema jarenlang aan je is gepresenteerd.

Als een islamitische vrouw van alle mogelijke beroepen namelijk persé tot de uitvoerende macht van een seculiere staat wil behoren, dan kan dat immers vandaag nog: zonder hoofddoek op.

En als dat offer te groot is dan rest er letterlijk elke andere baan in Nederland, behalve bij de uitvoerende macht van een seculiere staat.

Juridisch is de emancipatie van moslima's met hoofdbedekking dus al voltooid. 

En het feit dat er uit islamitische hoek desondanks wordt geëist dat de scheiding van kerk en staat opgeheven wordt, zogenaamd voor de emancipatie van moslima's wier emancipatie juridisch al voltooid is, onderstreept dus dat het uiteindelijk niet om emancipatie, maar om tribaal machtsvertoon gaat.

Dat is nu eenmaal hoe de eerdergenoemde aard van de islamitische doctrine zich op dit dossier laat gelden.

Uitgerekend jij, als feminist van de oude stempel die het christendom tot achter de voordeur dreef, zou een drammend religieus patriarchaat moeten herkennen voor wat het is.

En je zóú het herkennen voor wat het is als het een inheems religieus patriarchaat zou zijn.

Maar een - in bestuurlijke en academische kringen zeer breed gedragen - exotisme vertroebelt nu je beoordelingsvermogen.

Daarbij, hoe denk je eigenlijk dat dit is voor Amsterdammers uit islamitische landen die de vervlechting van moskee en staat aldaar juist ontvluchtten, en in jouw stad een veilige haven vonden?

3- Het ondermijnt de legitimiteit van de uitvoerende macht

Even een event tree om het overzichtelijk te houden:

- Een hoofddoek staat symbool voor een sociale orde die concurreert met de seculiere rechtsstaat.

- Een vrouw met hoofddoek als onderdeel van de uitvoerende macht van diezelfde seculiere rechtstaat doet dus eigenlijk twee dingen tegelijk:

  • Haar hoofddoek is een weerlegging en ondermijning van de seculiere rechtsstaat.
  • Ze belichaamt het geweldsmonopolie van diezelfde seculiere rechtsstaat terwijl haar hoofddoek deze weerlegt en ondermijnt.

Ja, dat is misschien een beetje abstract. Maar dit is staatsrecht, juist daarin moet je abstracte raamwerk op orde blijven, anders leidt 1 coderingsfoutje tot de ongeldigheid van een heel systeem. 

Iets minder abstract komt het al heel snel op het volgende neer:

Er zullen mensen zijn - ondergetekende incluis - die deze tegenstrijdigheid niet zullen accepteren. En daarin vervolgens geen andere keus hebben dan de belichaming van het geweldsmonopolie door een boa met hoofddoek niet te erkennen.

Dat is waar dit besluit toe gaat leiden.

En dan hebben we het nu alleen nog over boa's. Het wordt allemaal nog veel erger bij politieagentes. Dat is wat DENK wil, en dat is ook waar jij voorstander van zegt te zijn.

Waarde Femke, dit is niet de weg vooruit. Laat je niet verleiden tot de denkfout dat dit progressieve politiek is. Je bent niemand verplicht je liberale, seculiere waarden, die je een carrière lang zo consequent uitdroeg, ineens te verruilen.

4- Femke, wat is je emotionele respons bij de onderstaande hypothese?

'Geconcentreerd in Marokko's grootste steden wonen 2.000.000 christelijke, etnische Nederlanders, Vlamingen en Duitsers met een provincie-achtergrond en tractortjes in hun Twitter-bio's - dat zijn er in verhouding evenveel als er moslims in Nederlands grote steden wonen. Die Nederlands/Vlaams/Duits-christelijke gemeenschap heeft dezelfde religieuze vestigings- vertonings- en expansiedrift en tribale loyaliteiten als de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Nederland.

Die Nederlands/Vlaams/Duits-christelijke gemeenschap begint vervolgens te eisen dat zij als boa - "om hun integratie te bevorderen" - een opzichtig, onmogelijk te missen Tempelierskruis mogen dragen tijdens hun werk. Zo zou emancipatie immers werken: iedereen moet zichzelf mogen zijn.'

Je emotionele respons bij deze hypothese zou leidend moeten zijn in hoe je dit thema in Nederland benadert. 

Want in die hypothese ben je vrij van al het dankbaar gemanipuleerde exotisme dat je beoordelingsvermogen nu vertroebelt.

Sheher Khan, de initiatiefnemer van DENK Amsterdam

A-ha. Moslims zijn het probleem! Wat dan het probleem precies is, wordt niet duidelijk. Maar het is voldoende om een complottheorie te maken van moslims als een onvermijdelijk gevaar voor de samenleving. Vervang moslims met joden en je weet wat hier eigenlijk gezegd wordt.

Timon Dias
Timon Dias
@TimonDias

Op enig verzoek de gehele bijdrage aan de slotaflevering van Eigen Volk Eerst onderstaand in 1 video van 9 minuten.

6
Reply

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.