Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — Plan Timmermans = economische ramp

Alle auto's vanaf 2035 emissievrij

Afgelopen vrijdag is het Europees Parlement akkoord gegaan met het voorstel voor een verplichting dat alle auto’s vanaf 2035 emissievrij moeten zijn. Simpel gezegd, een verkoopverbod op nieuwe voertuigen die op fossiele brandstof rijden. De plannen van Frans Timmermans, Fit for 55 en de 2050 doelstellingen zal de economie veranderen in een schizofrene situatie waar zowel inflatie als deflatie, groei en krimp zullen plaatsvinden.

Het plan om auto’s die op fossiele brandstof rijden te verbieden, betekent dat mensen moeten overschakelen op elektrische voertuigen. En ja, ouderwetse auto’s die voor 2035 gekocht zijn mag u nog in bezit houden, maar, volgens de EU, is de levensduur van een auto 15 jaar, waarmee dus in 2050 alle auto’s emissieneutraal zouden moeten zijn.

Social

Nou zijn er genoeg mensen met een auto die ouder is dan 15 jaar en er is genoeg reden om aan te nemen dat de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse autopark tegen die tijd zelfs zou toenemen doordat het alternatief, elektrisch vervoer, te duur en of niet voorradig is (zie tabel in de column). Maar duur, voorradig of niet, u zal die auto uit moeten dus zal de EU de kosten voor rijden en onderhoud, belasting etc. tegen die tijd flink omhoog schroeven om u het rijden op fossiele brandstof geheel te ontzeggen. Die 2050 doelstelling zal gehaald worden, whatever it takes.

Resultaat is dat uw fossiele auto te duur om te rijden gaat worden en uw auto dan waardeloos zal zijn geworden. En denk maar niet dat u uw auto dan naar Afrika of Azië kan exporteren, want daar zal de EU ook een stokje voor steken.

Social

Als u wel een nieuwe elektrische auto kunt kopen tegen die tijd, dan is het probleem niet zo groot zou u denken, maar de vraag is wat kost een elektrische auto tegen 2050 en hoeveel auto’s zijn er beschikbaar? Immers, deze transitie moet relatief snel plaats vinden waardoor er een run ontstaat op de grondstoffen die nodig zijn om dergelijke auto’s te produceren.

Verder is de Groene Transitie in de EU een stuk breder dan alleen auto’s; zo moet de gehele elektrische infrastructuur op de schop, moeten er duizenden windmolens geplaatst worden, miljoenen zonnepanelen en warmtepompen. Verder moeten woon- en werkruimtes ook richting neutraal gaan wat ook weer enorme hoeveelheden materiaal en installatiepersoneel vereist.

Al deze groene ambities zorgen opzichzelfstaand al voor een tekort aan gekwalificeerde arbeid en bepaalde materialen; tezamen genomen zullen ze zorgen voor ongekende toestanden in de economie.

Zo zal de productie en installatie van windmolens, zonnepanelen, elektrische auto’s, elektrische netwerken en zo verder, spaak lopen. De aanvoerproblemen door lockdowns in bijvoorbeeld in de auto-industrie in de eerste helft van dit jaar, zal dan niet de uitzondering zijn, maar de regel voor veel van deze groene transitie goederen en diensten. Het directe resultaat zal zijn dat prijzen zullen stijgen en beschikbaarheid zal dalen (of niet hard genoeg stijgen).

De tweede en derde orde effecten zullen echter nog groter zijn, gezien energie en vervoer de pilaren zijn onder de economie. De te snelle Groene Transitie zal de economie doen verstikken, doordat productie en distributie worden belemmerd en dat alles tegen steeds hogere prijzen. Op macro-niveau is er dan sprake van inflatie en een recessie, stagflatie dus.  

Maar binnen deze krimpende economie, zijn er dus sectoren die juist hartstikke zullen profiteren van de hogere grondstofprijzen, hogere lonen en volle orderboeken. In deze sectoren is er dus sprake van veel groei en inflatie. In de rest van de economie voltrekt zich een ander proces; een van negatieve groei, hogere inkoopprijzen en daardoor hogere verkoopprijzen (cost-push inflatie dus). Maar omdat de vraag steeds zwakker wordt, zullen veel bedrijven de hogere grondstofkosten niet kunnen doorprijzen; hun marges zullen verslechteren en velen zullen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Door dit proces ontstaat er ook deflatie omdat de omvallende bedrijven en particulieren geforceerd bezittingen van de hand moeten gaan doen.

Over de breedte genomen, zullen de prijzen van veel financiële waarden (aandelen, obligaties, etc.) dus ook dalen, het zijn immers bezittingen van mensen die moeten verkopen en eigendomsbewijzen (aandelen) in of claims op (obligaties) bedrijven die het zelf ook moeilijk gaan hebben. In deze hoek van de economie gaat zich een proces voltrekken dat eigenlijk de inverse is van de afgelopen 20 jaar, waarin financiële waarden flinke waardestijging (inflatie) lieten zien, maar de inflatie buiten “Wall Street” juist uiterst laag bleef (dit kwam doordat financiële waarden zitten nauwelijks in de door overheden gemeten inflatiecijfers zitten).

Het Fit for 55 plan van Frans Timmermans zal voor een groot deel van de mensen en bedrijven eerder een Fit for Chapter 11 plan blijken te zijn (temeer omdat de rest van de wereld helemaal niet zo ver gaat!). Frans stort Nederland (en de EU) onnodig in een economische crisis door zijn haast. En wie het waagt er kanttekeningen bij te zetten wordt met TINA (there is no alternative) om de oren geslagen (“het moet nu gebeuren, anders gaan we allemaal dood”) en in de hoek van de klimaatontkenners gezet. Vreselijk woord, klimaatontkenner.. net of iemand het bestaan van het klimaat zou ontkennen! Nou zou ik flauw kunnen zijn en Frans een economieontkenner noemen, maar dat doe ik niet. Maar ik bestempel zijn plan wel als een economische ramp. Een hele grote. Meer tijd en een realistische kijk op de transitie zou dit alles kunnen voorkomen, maar het lijkt er meer en meer op dat Frans zich juist in de tegenovergestelde richting beweegt.. 

Reaguursels

Inloggen

Als resultaten uit het verleden een garantie bieden voor de toekomst, dan zal ook dit plan een complete ramp worden. Resultaten uit het verleden? Schengen zorgde voor de immigratiecrisis; de EURO voor een financiële crisis (straks wederom); uitbreiding naar het Oostblok voor een sociale crisis; Natura 2000 ontwricht de hele samenleving.
Het is onvoorstelbaar dat één ongekozen ambtenaar met een pennestreek een rampzalige omwenteling kan afdwingen. Electrisch rijden is niet of nauwelijks beter voor milieu en klimaat dat de nieuwste generatie fossiele auto’s terwijl accu’s eerst een grondstoffencrisis zullen veroorzaken en straks een milieudrama.
Waarom fluit niemand die man terug? Waarom is er geen enkele discussie over dit soort ingrijpende besluiten?
Tegen de tijd dat de elektrische ramp is geopenbaard, ligt Frans allang onder de zoden. Er zal een school en een plein naar hem zijn vernoemd. Maar niemand kan hem meer ter verantwoording roepen.

Zeddegeizot | 31-10-22 | 07:17 | 1

Niemand fluit ze terug om een aantal redenen. Ten eerste wilde 63% deze EU niet, maar onze Elite olv destijdse rat Balkenende tekende desalniettemin bij het kruisje. En dat gebeurde en gebeurt nog steeds door de elite. Ten tweede is er een idealistisch verbond tussen media, mainstream, en deze elite waardoor we gekleurde info krijgen en protest wordt geridiculiseerd of genegeerd en negatieve zaken verzwegen of onderbelicht worden. Tot slot hameren deze elite op het belang van de rechtstaat terwijl ze de wil vh volk en diens rechtvaardigheidsgevoel bij wet en regelgeving volstrekt negeert. U weet dus weinig, uw stem verzuipt, uw protest wordt genegeerd en wanneer u in opstand dreigt te komen wordt u bestempeld als gevaar voor de rechtstaat.

Zomaarwat | 31-10-22 | 07:30

Wal keert schip
De vandaag gekochte benzine auto rijdt in 2035 gewoon nog rond
Er is dan nog steeds benzine en er zijn ca 20% electra auto’s, nou prima voor als je elke dag heen en weer moet rijden

Rene strijland260746 | 31-10-22 | 07:11

Dan is het dus tijd om de EU van binnen uit te slopen en te ontmantelen. Iedere vreemde mogendheid die dat voor ogen heeft kan rekenen op mijn openlijke en stille steun.

Aan de andere kant, als er echt een stevige crisis komt zijn die abstracte klimaatproobleempjes vanzelf als sneeuw voor de zon verdwenen. Een veganist met honger is zo van z'n principes af.

Zoelense Hobbyboer | 31-10-22 | 07:05 | 1

Zo een veganist is wel zo van zijn pricipes af.

Maat onze elites niet. Die lijden geen honger.

Zomaarwat | 31-10-22 | 07:18

De EU is te groot en ondemocratisch voor dwaallichten zoals Frans. De just stop oil activisten zijn de useful idiots voor Frans’ ego.
Onder andere omstandigheden zou hij vriend van Poetin en leider van een voormalige sovjetrepubliek zijn. Maar kennelijk loopt de EU warm voor de plannen van deze middelmatige narcist.
Wat zou een NEXIT een mooie middelvinger zijn.

ratelaar | 31-10-22 | 06:41

In de geschiedenis is het niet de eerste keer dat elite/machthebbers rampen aanrichten.

Idealisten voorop. Stalin, Pol Pot en de nazi’s als sprekende voorbeelden.

Dwang, propaganda, agressie, een vijandbeeld, focus op macht en angst zijn waarlijke kenmerken. Ratio, vrijheid en respect voor het volk zijn afwezig.

Hoe we met een EU, met klimaattafels, het VN-orakel IPCC en veel georganiseerde stemmingmakerij op dit hellepad zijn beland, is angstaanjagend.

Alle kritiek wordt werkelijk waar vermorzeld, Arme kinderen.

Zomaarwat | 31-10-22 | 06:39

Stemmingmakerij weer, gaat over nieuwe auto's en niet over het bestaande wagenpark, het zou mij trouwens niet verbazen als die vieze linkse bloedzuigers uiteindelijk ook alle bestaande emissie voertuigen gaan verbieden en een hoop mensen weer een mooie hobby ontneemt, en dat alles voor een natte droom van een stelletje luchtfietsers.

Midlifecrises | 31-10-22 | 05:43

Afgelopen weekeinde diesel getankt, 601 l voor € 1.250,- = ca. 1.800 km. Hier kunnen we ongeveer anderhalve dag mee vooruit. Hebben ook zogenaamde LNG voertuigen in hetzelfde caliber, deze moeten om de 4 uur tanken (300 km), anders is het gebeurd, tevens hebben deze gas configuraties beduidend minder vermogen dan de diesel varianten. Chauffeurs klagen hier over en tevens gaat het tanken beduidend trager. Elektrisch beginnen we niet aan, al beloofd MB dat ze nu een range van 500 km hebben tot aan een nieuwe laadcyclus voor een trekkend voertuig. Waterstof kost € 10,- voor een kilo, de prijs ligt nog (ver) boven Diesel en LNG in onze gebruikstoepassing.

Enfin, dhr. Timmermans (PvdA) kan oreren wat hij wil, maar over 12 jr. heeft hij (en NW-Europa) geen eten meer op z’n bord. Met windwappers en waanideeën verplaats je nl. geen vrachtwagens en schepen. Overigens bereid de sector zich voor op waterstof en niet op groene luchtfietserij.

Unsinkable-Sam | 31-10-22 | 05:02 | 2

Het is gewoon opvallend dat alle extreme voorstanders vanwege hun leeftijd de datum van de doelstellingen hoogstwaarschijnlijk niet zullen meemaken. En sinds wanneer plannen politici zover vooruit?

Deflatiemonster | 31-10-22 | 05:43

Timmermans en geen eten??? Ha!

halfvolle glas | 31-10-22 | 05:48

Wie dan leeft die dan zorgt.

Mijn GS nick magnie | 31-10-22 | 01:45

Vraagje: In een kas groeien de plantjes beter met extra CO2, waarom geldt dat alleen in een kas en niet buiten die kas? Ik kan me niet voorstellen dat de plantjes weten dat ze in een kas staan en dan denken: We staan binnen, nu mogen we meer CO2 gaan omzetten in O2 en C.

Peerkeoud | 31-10-22 | 01:29 | 3

Het ene plantje groeit beter met CO2 dan de andere. Dus ontstaat er overwoekering waarbij de andere plantensoorten uitsterven. Dat is - volgens mij - de filosofie hierachter.

Sjompie | 31-10-22 | 07:05

Ook buiten de kas is dit het geval. Alle planten doen het beter door CO2. De aarde is daardoor al een flink stuk groener aan het worden. Ik hoor van collega's dat gemeenten de groei van het groen in de bermen en plantsoenen ook nauwelijks nog voorblijven.

CupDCake | 31-10-22 | 07:19

@Sjompie | 31-10-22 | 07:05: Ons wordt immers verteld dat uitsterven van soorten een ramp is. Onze elites staan immers boven de natuur. En weten. Onze Grote Leiders.

Zomaarwat | 31-10-22 | 07:22

Fit for 55? Waar is dat voor eigenlijk?
55 dagen, jaren? Of kilo's

MorgenEenAnder | 31-10-22 | 01:05

Timmermans en Bruls hebben wel wat gemeen. Ongekozen figuren met een grote bek.

Fi-Bu-Bla | 31-10-22 | 00:37

Misschien eens voorleggen aan die klimaatgekkies / -vandalen, of zij nog goede suggesties hebben om dit op te lossen, los nog van het feit dat het hen dan nog niet snel genoeg gaat… ben benieuwd.

Nietdanjatoch | 30-10-22 | 23:44

Op zich is dat Fit for 55 niet zo'n gek idee, het lijkt vooral een framework voor regeringen om hun eigen beleid vorm mee te geven, en er zijn wat streefcijfers en harde limieten.

Met die streefcijfers is wel wat mis. In het algemeen mis ik contingency-clausules: wat doen we als bepaalde doelen alsnog niet haalbaar lijken te zijn, hoe ne op welk moment worden de plannen dan bijgesteld? En dan niet zozeer het doel om 55% minder emissies te hebben, maar de meer specifieke doelen. Wat als het inderdaad niet lukt om genoeg elektrische auto's of windmolens te produceren? Laten we vooral geen onhaalbare harde plafonds instellen, want dan krijgen we mogelijk iets waarnaast de stikstofcrisis lijkt op een relletje over een misgendering op de NPO.

Een ander probleem: er worden doelstelling per land genoemd, en die zijn vastgesteld... aan de hand van het BBP per capita. Rijke landen die emissies al flink hebben teruggedrongen zijn dan dus de lul (en nee dat zijn wij niet, Duitsland en Belgie wel). Verder gaat dit volstrekt voorbij aan de aard van de industrie in de verschillende landen: wie CO2-intensieve industrie heeft die lastig te converteren is, moet die industrie opgeven of de reductie elders halen. Zoiets als max 100 rijden om weer te kunnen bouwen, maar dan nog een tandje erger.

Maar al met al niet zo heel zorgelijk, dit. Ik maak me veel meer zorgen over de invulling hiervan door onze eigen regering. Er is geen reëel plan, geen urgentie, de focus is verkeerd en ontbreekt geheel in cruciale gebieden, zoals de energie-infrastructuur. We moeten nu niet miepen over hoeveel laadpalen er bijkomen en waar, of welk energielabel* elk huis straks moet hebben, maar het energienetwerk verstevigen, en de bouw van kerncentrales opstarten, niet 2 maar 5 of zo.

*) Over dat energielabel: gaat nog leuk worden. In België moet je vanaf volgend jaar zorgen voor energielabel D of beter als je een woning koopt (of erft). Gaat hier ook nog wel ingevoerd worden, en het blijft niet bij label D.

Muxje | 30-10-22 | 23:44

Op elk tijdstip van de dag staan alle straten van een grotere stad, bv 020,
(bijna) *vol* geparkeerd met stilstaande auto's.
*Dat* vind ik raar...
.
Er zullen in de wat verdere toekomst een stuk minder auto's nodig zijn.
Zeker wanneer er volledig autonome bestuurder-loze taxi's komen.

hotmint | 30-10-22 | 23:14 | 1

Overdag zijn bijna alle bedden leeg…
‘s Nachts liggen alle pannen ongebruikt in de kast…
Overdag staan alle straatlantaarns ongebruikt langs de weg…

Met deze redenatie hebben we in de toekomst minder bedden, pannen en straatlantaarns nodig.
Autonome auto’s komen nog lang niet en vangen nooit de golfbeweging op dat er nou eenmaal pieken en dalen zijn in gebruik van auto’s… persoonlijke mobieliteit in de vorm van een eigen cq lease auto zal ook in de verdere toekomst onverminderd blijven.
De generatie die dit niet lijkt te begrijpen zijn studenten… tot ze gaan werken en een gezin krijgen. Dan is die binnenstad toch niet zo betaalbaar of aantrekkelijk, en buiten een stadscentrum wonen en spontaan ergens naartoe willen (bos, strand, vrienden) is een eigen voertuig praktisch een must

gasaanstekert | 31-10-22 | 06:40

Accu's gaan maar 7 jaar mee. Dus als je een 2e handsje koopt van 7 jaar . . .

DitjaarkrijgikAOW | 30-10-22 | 22:50 | 1

Ohh wat naar 7 jaar en die van mij is nu 10 en geeft geen krimp, bij tijd en wijle nog steeds de oorspronkelijke range en dus amper verval.. verval hangt enorm af van je laad protocol of ie accumanagement heeft en hoe vaak je snellaadt insideevs.com/news/335068/bmw-batteri...

Smoelensmid | 30-10-22 | 23:12

Dat tabelletje met metalen is wel erg selectief. Op dit moment zijn ijzer-fosfaat batterijen het meest geschikt voor grootschalige opslag van stroom. IJzer ontbreekt in de tabel maar er word wel gemuggenzift over metalen in type batterijen die er op grote schaal dus niet toe doen. Koper staat in de tabel, maar in veel gevallen kunnen koperen kabels vervangen worden door aluminium kabels. Aluminium staat ook weer niet in de tabel. Aluminium is ook nog eens heel handig voor het opmaken van stroom overschotten.

W_F | 30-10-22 | 22:47

Niet genoeg materiaal om al die accu's te maken.
Vanaf 2035 dus minder auto's verkrijgbaar.
Theoretische levensduur van de accu's is 15 jaar.
Van die accu's is ongeveer 50-60% recyclebaar.
Na 2050 dus nog eens de helft minder auto's te verkrijgen.
Nog eens 15 jaar later weer de helft minder. Enzovoort.
Goed bezig Fransie.

Zoals Einstein ooit eens zei:
"Two things are infinite: the universe and Frans Timmermans stupidity; and I'm not sure about the universe."

Roege | 30-10-22 | 22:43 | 1

Volgens mij is tegenwoordig een groter deel van accu pakketten recyclebaar, maar het "verlies" zit in de plastic onderdelen, lijm, verf, etc. De metalen in een accu pakket zijn nagenoeg 100% recyclebaar, vooral de "zeldzame" metalen: Als je een accu pakket door de schareader haalt zitten daar de zeldzame metalen in een veel hogere concentratie dan rots uit welke mijn dan ook in de wereld, dus goedkoper daar uit te winnen dan uit de grond.

W_F | 30-10-22 | 23:30

Als je naar de foto kijkt dan haalt Zimmerschwanz niet eens 2025.

Phantomas | 30-10-22 | 22:37

Beetje nutteloze regelgeving, over 13 jaar maken fabrikanten al lang geen auto's op fossiele brandstoffen meer, omdat er geen vraag meer naar is. Als elektrische auto's wel weer 130 mogen rijden is iedereen om, zonder dat er subsidie nodig is.

W_F | 30-10-22 | 22:32 | 5

In Afrika gaat men ook elektrisch rijden in 2035?

Rhenium | 30-10-22 | 23:37

@Rhenium | 30-10-22 | 23:37: Niet allemaal, maar ze kopen daar toch al weinig nieuwe auto's uit Europa. Volgens mij mogen Europese auto fabrikanten nog steeds benzine auto's maken voor de export.

W_F | 30-10-22 | 23:48

Het elektriciteitsnet kan dat niet eens aan! Miljoenen auto's tegelijkertijd opladen dan vliegt alles door de stoppen..

P47Thunderbolt | 31-10-22 | 00:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Een emissieloos auto is leuk, maar hij heeft nog steeds energie nodig. Moet je eens bedenken hoeveel kolencentrales extra er nodig zijn om de energie op te wekken wat we nu met de jaarlijkse hoeveelheid benzine opwekken. Denk dat we het hele groene hart vol kunnen bouwen met kolencentrales

Spongebob77 | 30-10-22 | 22:08 | 9

vanaf 2030 is er nog steeds de wet , verbod op kolen. Dus dat gaat het niet meer worden

Stijlloser_from_NL | 31-10-22 | 00:31

@Dandruff | 31-10-22 | 00:25: Wat je vergeet is dat de verbrandingsmotor in de auto zelf een rendement van lik-mijn-vest heeft, terwijl de EV ook nog eens energie terugwint wanneer je afremt. Daar zit de grote winst.

Als je het over Nederland wilt hebben: ondanks de belabberde vergroening zit men zelfs daar al op 25% renewable aandeel van elektriciteit. En nee daar zit geen biomassa bij.

Geloof me, ik dacht net als jij een aantal jaren terug, maar de dingen veranderen snel, heel snel. Afgelopen jaren zijn windparken Borssele 1t/m4 aangelegd, goed voor 1,5GW. Komende jaren komen Hollandse Kust Zuid 1t/m4 er bij, goed voor nog eens 1,5GW. Daarna nog Ijmuiden, Nederwiek, Hollandse Kust West, Doordewind, enz. totaal iets van 20GW. Genoeg water rondom Nederlandje.

nieuwe_Deen | 31-10-22 | 00:36
▼ 6 antwoorden verborgen

Laat maar gebeuren. Echt. Ik ben er klaar mee. 2030 is een van de ijkpunten. Als we dat weten te halen zonder dat het bloed letterlijk door de straten klotst dan is alles wat erna komt winst. Tegen de tijd dat het 2050 is staat de wereld er heel anderd voor.

PolarWolf | 30-10-22 | 21:52

Frans weet helemaanl niets, maar heeft blijkbaar een betrouwbare Kapitein-Iglo uitstraling. Dus hij mag al die dingen roepen. Maar op de achtergrond zit een hele vieze man, met helaas een zeer hoog IQ, die hem dit allemaal influistert. Hij heeft vieze dikke lippen, en hij lijkt op de Joker, en heeft nog niet naar buiten gebracht wat er met mensen moet gebeuren die niet in dit soort ideeen geloven, dat komt op een beter uitgekozen moment.

skoftig | 30-10-22 | 21:47

Als je bedenkt dat die groene transitie elke 25-35 jaar opnieuw gedaan moet worden omdat alles vervangen moeten worden, dan is het werkelijk onhaalbaar...

ReyNemaattori | 30-10-22 | 21:44

Waaromis volk uit Afrika (met maar heel veeel vruchtbare grond) niet in staat zelf in voeding te voorzien? Er zijn miljarden en miljarden aan hulpgoederen naar toegegaan, talloze zijn opleiding door het Westen....waarom afhankelijk van Oekrains graan en nog steeds van onze hulp?? Als ze het niet kunnen, dan is het onderhand toch tijd voor jammer dan? Ooit is genoeg genoeg. Ze planten zich massaal voort...zonder dat ze in hun eigen voedselvoorziening voorzien. Is dat ons probleem??

Nederlanddraaitdoor | 30-10-22 | 21:40 | 4

Afrika: Het was niks, het is niks en het zal nooit wat worden.

klaas24 | 30-10-22 | 22:35

We roven de landen leeg
En hebben de mentaliteit aangewakkerd
Afrikanen blijven zitten en wachten op hulp van de rijke witte
Putten die gebouwd worden werken
Tot dat er iets stuk gaat en dan geen water meer
Hongersnood we sturen hulpgoederen
Ziektes we sturen medicijnen
Corrupte leiders doen de rest
Chinezen werken hard en nemen de handel over
Naaien kun je er beter niet doen grootste gedeelte bevolking heeft aids
Ze blijven echter in leven tegenwoordig met de cocktails
Onze zogenaamde en ook bij veel mensen wel goedbedoelde hulp zorgt alleen maar voor hoop ellende en overbevolking helaas
Het is hartverscheurend die uitgehongerde kindjes
Helaas winstmodel voor unicef ngo's en andere profiteurs
Heel ingewikkeld allemaal en niet op te lossen met goede doelen en geld sturen,bevolking moet zelf leren om te overleven net als massai etc ,alleen leven hun nog in een ander tijdperk dan ons

Therrie | 31-10-22 | 05:57

@klaas24 | 30-10-22 | 22:35: Afrika is een prachtig continent
Maar de armoede daar en overbevolking is het probleem

Therrie | 31-10-22 | 05:59
▼ 1 antwoord verborgen

XR gekkies die snelwegen blokkeren wegens dodelijke uitstoot. Tegelijkertijd over de zeik over Tesla's e.d. wegens kindslaven.

Het is voor die hersenlozen nooit goed genoeg.

HankHill | 30-10-22 | 21:39

Misschien hebben de meeste mensen straks geen auto meer. Zelfs in het gehucht waar ik woon (zo’n 250 huishoudens) is er al zo’n parkeerplaats met 2 leenauto’s aan een stekkerpaal.

BrulSpin | 30-10-22 | 21:35 | 2

In de stad waar ik woon zijn die dingen verdwenen. Niet handig qua gebruik en alternatieven zijn veel aantrekkelijker.

Het aantal auto's is daarentegen flink toegenomen. Het openbaar vervoer blijft nog altijd het beste argument om een eigen auto te houden. Niemand kan met droge ogen beweren dat het prettig is om dagelijks tijdens de spits het OV te moeten gebruiken.

HerzlichWillkommen | 30-10-22 | 21:49

Mijn leenauto hangt ook aan mijn eigen thuisstekkerpaal, alleen heb ik hem zelf gekocht en leen hem ook wel eens uit..;) het is allemaal niet zo ingewikkeld en in min boerendorp kun e praktisch bij ieder huis wel opladen. Boerderien hebben vaak ook krachtstroom! evcompany.eu/product/laadkabels/laadk...

Smoelensmid | 30-10-22 | 21:50

Ik schat zo in dat tussen nu en 2035 een of meerdere landen de EU zullen verlaten en dus niet hoeven te voldoen aan deze regel. Niet per se vanwege de klimaatziekte van Timmerfrans, er zijn meer dan genoeg redenen om de bemoeiziekte van Brussel de deur te wijzen.

HerzlichWillkommen | 30-10-22 | 21:31 | 3

Ik denk dat je gelijk gaat krijgen. Eruit vanwege Timmerfrans is best een heel valide argument, vind ik.

BrulSpin | 30-10-22 | 22:00

Om te beginnen is er gewoon een aantal landen dat blijmoedig 'ja'knikt en vervolgens niets gaat doen of gaat traineren. Ierland, Luxemburg, Spanje, Frankrijk, Italië. Oostenrijk, Zweden - allemaal landen met de helft of meer van het wagenpark dieselmotoren. De politieke partij die de Italiaanse, Spaanse of Franse kiezer uit z'n diesel probeert te jagen, pleegt zelfmoord.

bisbisbis | 30-10-22 | 22:48

Ik denk dat de EU dan al niet meer bestaat. Een flink aantal Europese regeringen halen het einde van 2023 waarschijnlijk niet eens omdat ze gewoon weggestemd worden.

Spie | 31-10-22 | 02:31
-weggejorist-
DutchLion33 | 30-10-22 | 21:27 | 2

Hoe oud is Timmermans? Hij ziet er helemaal niet zo fit uit voor 55.

zwarte_weduwe | 30-10-22 | 21:27 | 1

@ zwarte weduwe. Nee maar zelf ontbreekt het hem ook aan niets . Hij stoot al te veel uit als tie slaapt

geenhakbar | 30-10-22 | 21:34

Om die Timmermans te vervoeren is een vrachtwagen nodig met 700 pk.
En wat kan hem 2035 schelen? Hij haalt 2035 niet eens.
Wie aan mijn Alfa raakt krijgt oorlog.

Nonkel Frituur | 30-10-22 | 21:25 | 1

Smit Tak om hem iedere ochtend te bergen, opgetakeld uit de kuil van zijn matras.

BrulSpin | 30-10-22 | 21:40

Iedereen die denkt dat een elektrisch aangedreven auto niets uitstoot is knettergek, die bestaat niet. Een elektrische auto stoot net zo goed CO2 uit als een benzine/dieselauto. Enige verschil is dat de uitstoot elders plaatsvindt, namelijk bij de eletriciteitscentrale. Een elektrische auto rijdt dus op bruinkool en olie. Als er auto's komen op kernenergie kan je het hebben over rijden zonder uitstoot, maar dat is veel te gevaarlijk (want rijdende kerncentrale). En waterstof dan? Is ook niet zonder uitstoot want die komt vrij bij de productie, waterstof is geen energiebron maar een energiedrager. Op het moment dat je met wind, zon en kerncentrales volledig in je energiebehoefte voorziet heb je in principe geen uitstoot meer, maar als dat al ooit realiteit wordt dan is 2035 al lang geschiedenis.

Frits de Vriez | 30-10-22 | 21:25 | 3

U vergeet nog de productie. Hoe denken groenen dat de grondstoffen voor batterijen en talloze andere complexe onderdelen worden gewonnen? Een klein deel wordt door kinderen gewonnen maar het grootste deel gewoon door grote machines die olie nodig hebben om massa's grond te verplaatsen.

De hele productieketen die vooraf gaat aan de plannen van klimaathoopvollen blijft enkel draaien als we voldoende fossiele brandstoffen blijven winnen. De redenering dat mijnbouwapparatuur ook op batterijen/zonne-energie gaat draaien is bovendien wensdenken. Van het normale wegverkeer is nog niet eens 1% elektrisch, laat staan van alle zware voertuigen die geen luxe maar bittere noodzaak zijn.

Progressieve groenen maken dezelfde fouten als de Sovjets en Nazis: willen of wensen is niet genoeg. Je moet een concreet, realistisch, haalbaar plan hebben.

HerzlichWillkommen | 30-10-22 | 21:39

Vrachtauto's, opleggers, campers, motorfietsen, waarop rijden die straks? Op stroom? En hoe vervoer je in de toekomst je caravan, aanhangwagen of trailer? Ik denk met een retrofit H2 installatie op diesels.
Zo niet, dan verwacht ik een electoraal probleempje voor de Greta aanhangers.
Mocht de electrocutie van de diesel- en benzine-auto wel doorgaan, dan gaat ons oude voertuigpark op export naar Afrika, waar ze op Cubaanse wijze nog ruimschoots 50 jaar rondrijden zonder katalysator, EGR klep en biobrandstof. De Arabieren leveren wel de olie.

Jan de Vries | 30-10-22 | 21:24

Er zijn gewoon teveel mensen. Overpopilatie vernietigd de leefomgeving. Dan stort de populatie in. Dan begint herstel.
Daar doe je niets aan. Ook Timmermans niet.
Het zijn interessante tijden.

zeeman73 | 30-10-22 | 21:17 | 1

China is vorig jaar gepiekt, we kunnen op een veilig afstandje zien wat dat met een land doet. Zal wel pure ellende worden, helemaal omdat het China is, het land met de meest achterlijke staatsvorm ooit bedacht.

HerzlichWillkommen | 30-10-22 | 21:41

Mensen met een hondje moeten vanavond bij het uitlaten maar eens laadpalen gaan tellen, en op de weg terug auto's gaan tellen.
En dan gaan bedenken dat al die auto's straks hun eigen laadpaal nodig hebben.

Osdorpertje | 30-10-22 | 21:09 | 5

Debiel.
Je zwetst hendig uit je nek. Het gros kàn niet thuis laden omdat ze de faciliteit niet hebben.
Met je 220V huisaansluitinkje kom je er niet.

Onkel Bratwurstbude | 30-10-22 | 21:53

@Onkel Bratwurstbude | 30-10-22 | 21:53: Het eerste jaar toen mijn wallbox nog niet leverbaar was toch gewoon gedaan hoor een Shuko stekker snoer met een thuislader.. iedere dag rijden.. min huidige wallbox laadt eigenlik niet eens zo veel sneller want ik heb hem op langzaam laden laag vermogen staan omdat ik zeker wil zijn dat hij puur van mijn zonnepanelen laadt en niet stiekem van het net binnen slurpt.

Smoelensmid | 30-10-22 | 22:01

En dan te bedenken dat een aanvraag voor een snellaadpaal een eeuwigheid duurt, want net kan het niet aan.

Met.de.zuiderzon | 30-10-22 | 23:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Tot die tijd eens rustig kijken welke 3 toffe benzineauto's ik moet veilig stellen.

pibasso | 30-10-22 | 21:07 | 1

Wat heb je daar aan als er geen benzinepompen meer zijn en je benzine alleen nog in literflessen kunt kopen voor de prijs van dure whiskey

me163komet | 30-10-22 | 21:14

Timmerfrans ziet er anders niet echt fit uit. Wederom een achterlijk plan. Er zijn geen grondstoffen om die transitie zo snel te maken, er is niet genoeg kundig personeel, het stroomnetwerk kan het niet aan en er is nu al een energie tekort dus hoe moet dat dan als alleen maar batterijauto's rondrijden. Ach het zal Timmerfrans een worst wezen, hij heeft een chauffeur en gezien z'n postuur is het nog maar de vraag of hij 2035 überhaupt wel gaat halen.

4HoogAantWater | 30-10-22 | 21:01 | 1

Ik kan u wel vertellen dat wanneer us Schranske niet drastisch zijn leefstijl en BMI onderhanden neemt, dat het geen vraag hoeft te zijn of hij 2035 gaat halen, want dat haalt hij niet.

BadPatNL | 30-10-22 | 21:15

Wanneer zou holle bolle Gijs eigenlijk knappen? Kijkend naar die foto kan dat niet lang meer duren.

LiquoriceDick | 30-10-22 | 21:00

Deze transitie heeft nogal wat voeten in de aarde. Er moeten dus voldoende laadpalen zijn om een wagenpark van pak hem beet 5 miljoen auto´s te kunnen laden. Dit is 1 land, we hebben het over 27 landen. Bulgarije, bijv.? Hoe gaan die dat doen? UIt het grafiekje blijkt dat er niet genoeg lithium is voor de accu´s, hoe ga je dat oplossen? Hoe ga in 13 jaar de gehele electrische infrastructuur van Europa klaarmaken? Timmerfrans is al een tijdje van het padje.

Ik denk dat iedereen gewoon ja heeft gezegd zodat hij zijn mond houdt en vervolgens dacht in 2035 zien we wel verder, de EU kan me toch niks maken.
Met die vent valt toch niet te praten.

EmilioEsteves | 30-10-22 | 20:59 | 6

@druif | 30-10-22 | 21:48: met snoer is makkelijker als de laadplek ooit bezet is kun je alsnog inpluggen is mij ooit wel eens overkomen..

Smoelensmid | 30-10-22 | 22:03

Niet alleen laadpalen, maar ook de opwekking van electriciteit moet omhoog en niet een beetje. In 13 jaar bouw je niet even tig electriciteits centrales.

EmilioEsteves | 30-10-22 | 23:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Helder. In mijn berging heb ik nog een Gazelle Impala die ik in een onbewaakt ogenblik kettingkasttechnisch aan gort getrapt heb, Die moest ik dus maar aanhouden als belegging, want op zich nog steeds duurzaam. Plus een beetje antiek.

Nou nog ergens een fietsenmaker: www.youtube.com/watch?v=6N7j1AwFzxg Calvinism, or the Art of Bycicle Maintenance.

Heerlijke satire, deze column elke week maar weer. Hulde!

Hetkanverkeren | 30-10-22 | 20:58

Timmermans is een voortdurende economische ramp. Bij geen koerswijziging EU rest ons alleen nog een Nexit.

kortebroek | 30-10-22 | 20:57 | 1

Dan wil ik als Zuid-Holland ook zelfstandig worden van Nederland.

druif | 30-10-22 | 21:49

Zit introotje voor 21.00 uur F1 spektakel Mexico te bekijken, onderwijl Messias Timmerfranzls plannetjes met ons door te lezen. Bekruipt je toch het gevoel dat een elektrieke F1 dus na 2035, soort van veredelde kermis van botsautootjes gaan worden.

william7055 | 30-10-22 | 20:56

"Fit for 55" is Timmermans' visie op hoe hij 's ochtends zijn bed uitkomt wanneer hij de 55 stone bereikt, zo'n 330 kg dus. Nog ~30 kg te gaan zo te zien.

tectonicos | 30-10-22 | 20:54

Xi van China en Biden van de VS nemen hun land tenminste mee in de vaart der volkeren. Ongekozen Frans de EU naar het ravijn

HetOorAakel | 30-10-22 | 20:54

Hatsaa l!ijkt me heerlijk om van dit soort megalomane plannen de wereld op te leggen , op de wijze waarop u en ik een emmer leeggooien

deathchant | 30-10-22 | 20:53

Dus max verstappen mag nog 13 jaar racen??

miko | 30-10-22 | 20:52 | 2

Voor autosport is een uitzondering.

druif | 30-10-22 | 21:50

Waar slaat dat trouwens op, dat "Save gas for a safe winter"? Weer zulke idiote holle bomen retoriek. Dat hele Brussel is één grote luchtbel.

Deksmaat | 30-10-22 | 20:51

Kan het elektriciteitsnet het aan? Overdag de auto thuis laten staan zodat ie lekker kan opladen aan de zonnepanelen. Maar hoe moet ik dan naar mijn werk?

DitjaarkrijgikAOW | 30-10-22 | 20:50 | 2

Dan hoef jij niet meer naar je werk, want dit jaar krijg je AOW.

Deksmaat | 30-10-22 | 20:52

Referenda, alsjeblieft. God o god wat een hersenloosheid...

DeterioraSequor | 30-10-22 | 20:49

In de Franse pers staat dat hybride auto's ook toegestaan zijn.....
De franse auto industrie zou anders ten onder gaan....

De Fransen willen geen 100 % electrische auto's op het platteland. De afstanden zijn te groot . En dat geldt voor meer rurale gebieden in andere landen.

De EU moet eens opschieten met het V2H protocol.
V2H wil zeggen dat de batterijen van auto's hun stroom ook weer kunnen afgeven aan je huis. De Japanners hebben dat al decennia lang. Chademo heet dat protocol en het werkt dus al.
Zonnepanelen vullen de accu van de auto en savonds gebruikt je huis een paar kwh van de accu.

De EU moet natuurlijk zijn eigen protocol hebben (CSS). stel je voor dat er 1 protocol voor de hele wereld zou zijn ..... Timmermans , aan het werk met je luie r**'t. Doeveens Iers waar burgers wat aan hebben ipv ze alleen maar op kosten jagen met je linkse agenda . Ik kots op je . Bah

FrankOngerust | 30-10-22 | 20:49 | 1

Klimaatterroristen zijn de schuld van Timmermans.

Reebensteeltje | 30-10-22 | 20:48

Ah, de isdera imperator.
Prachtige auto.
Verder triest verhaal voor mij als autoliefhebber.

Nuchternederland | 30-10-22 | 20:47 | 1

Leuk weetje: deze auto kwam in 1984 op de markt.

Spring Bruissteen | 30-10-22 | 20:53

Uh oh. Moet ik mijm zuinige auto wegflikkeren en een nieuwe nemen ie bergen staal en plastic vereist omdat iemamd besloten heeft dat 15 jaar het einde is? Hoezo is dat dan millieuvriendelijk?

Shoarmamasutra | 30-10-22 | 20:46 | 2

Nee, dat hoeft niet, na 2035 mogen er geen nieuwe auto 's en busjes verkocht worden met een verbrandingsmotor.
Waar ze materialen, stroom, etc vandaan om het mogelijk te maken weet alleen nog niemand

VW, alles ist vorbei | 30-10-22 | 21:19

Ze doen maar met die onzin.
Een oorlog a la Oekraïne en daar gaat je klimaatdoel.

Is dit nog nieuws? | 30-10-22 | 20:46 | 1

Stel je eens voor dat je met een elektrische auto zou moeten vluchten voor oorlogsgeweld...

oh no | 30-10-22 | 21:39

Waarom steeds de huishoudens als ijkpunt worden begrijp ik niet.
Zonder transport staat ALLES stil.
Maar daar hoor je ze weer niet over , alleen maar wat de burger niet meer mag , behalve betalen.
Eerst een doelstelling en niet weten hoe te halen , de huidige politiek in een notendop.

Schipperke | 30-10-22 | 20:45 | 1

Begin me ook af te vragen hoe ik dan mijn bus vol groenten en mijn kraam op de markt moet krijgen, met een beetje geluk kan ik de blauw harige dame van gisteren thuis flink afzetten voor een bos radijzen

deathchant | 30-10-22 | 20:56

Zoveel productie kan toch niet goed zijn voor het klimaat?

Trekhaas | 30-10-22 | 20:42

Familie Brulspin was paar weken terug op pad voor een nieuwe auto. De Volkswagen groep in België schijnt al geen hybrides meer te kunnen bestellen. Want tekort aan materiaal voor batterijen. Elektrische ramen achterin? Nee sorry mevrouw, chips zijn niet leverbaar dus laat de kleine man achterin maar zwengelen.
Je kan nu al nauwelijks meer een complete auto bestellen.

BrulSpin | 30-10-22 | 20:40 | 10

@BrulSpin | 30-10-22 | 21:48: takken gaan hier door de hakselaar strooi mijn eigen paden op.. de hele boom wordt gebruikt ieder jaar weer twee.. ;)

Smoelensmid | 30-10-22 | 22:11

@Smoelensmid | 30-10-22 | 22:11: Heb ik ook aan zitten denken maar er ligt nu een stuk van 1000 m² helemaal vol met takken. Dus dan heb je wel echt een hele grote hakselaar nodig. Ook al zitten kijken om zoiets te huren. Eén boompje afvoeren smijt ik gewoon over het hek het bos in. Maar 67 is wel veel. De stammen liggen al opgestapeld voor de kliefmachine. Die gaat de open haard in als ze droog genoeg zijn.

BrulSpin | 30-10-22 | 22:49
▼ 7 antwoorden verborgen

* paard en wagen bestelt

Montgomery Burns | 30-10-22 | 20:38 | 1

Mestquotum..

DeterioraSequor | 30-10-22 | 20:48

Paniek om niks allemaal. Als het aan Elon Musk ligt dan zitten we tegen die tijd allemaal op onze Hartman tuinset met een triple in de hand ergens op Mars. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Proost!

Hendrik_Ijzerbroot | 30-10-22 | 20:37

in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zag je regelmatig van die mensen die het einde der tijden aankondigden (vaak ondersteund met bordjes roeptoeterend in drukke straten) .. complete sekten ontstonden er zelfs door en jawel.. zelfs concrete datums/jaartallen (2012 was een berucht jaartal) werden er genoemd.. uiteraard achteraf bleek het dan weer een misrekening/misinterpretatie te zijn geweest of wat voor smoes dan ook.. bottom line... het einde der tijden voorspellen is écht van alle tijden hoor.. zó zie ik de huidige klimaatwappies ook. Allemaal roeptoeterend via de (social) media en zelfs in de politiek het einde der tijden aankondigend op hun eigen manier.
Verschil/probleem is alleen wel dat deze klimaatsekte enorm veel volgers heeft gekregen.

RaymyJanssen | 30-10-22 | 20:37 | 1

Echte doorbraken zijn vaak niet bedoelt en komen als een "niet de bedoeling" in plaats dé bedoelde bedoeling. We gaan het zien, we gaan het zien. Ondertussen ga ik maar weer verder in mijn illusie....

nobodiesunmighty | 30-10-22 | 20:57

Dat het hele volk zich zou moeten kunnen verheffen, is altijd ook maar een leugenachtige valstrik geweest van de sociaal-democraten, het is nooit echt de bedoeling geweest dat iedereen gelijke kansen kreeg.

smdyasc | 30-10-22 | 20:37

Frans Timmerplans.
Etymologische herkomst van werken met de Franse Slag.

grapo | 30-10-22 | 20:34 | 2

Timmermansz, dan zal.zijn voorouder timmerman zijn geweest. Weet je wie ook een timmerman als vader had maar eigenlijk door god gezonden was?

Shoarmamasutra | 30-10-22 | 20:43

Brusselse idioten helpen Europa naar de kloten.
En de neerlandische politiek helpt er vrolijk aan mee.

Kruimel | 30-10-22 | 20:27 | 2

99% van de politici snapt helemaal niks van langetermijnplannen. Alles op de korte termijn. "Maar hoe dan over 10 jaar?" Geen idee, maar het is een goed idee. Gewoon doen!!!!!

2Little2Late | 30-10-22 | 20:31

@2Little2Late | 30-10-22 | 20:31:
Een politicus hoeft een plan alleen maar aan het publiek te verkopen. Hij hoeft het dus slechts te begrijpen tot het niveau “lastige vragen van de pers”. Het eigenlijke plan wordt door een selecte groep ongekozen ambtenaren (zowel bij de EU in Brussel als in Den Haag) uitgebroed. Eigenlijk is dit de werkelijke regering. Dit is meteen de reden waarom stemmen nooit leidt tot radicaal ander beleid. De boodschappers (de politici) verdwijnen, maar dezelfde groep ongekozen plannenmakers zit nog steeds aan de knoppen en bepaalt als voorheen het beleid.

Lefty-Messup | 30-10-22 | 20:48

Frans Timmerfrans heeft het fileprobleem opgelost.
Door bevolking te verplichten over te stappen op auto's die de helft van de bevolking zich niet kan veroorloven.

Osdorpertje | 30-10-22 | 20:27 | 4

Met die 2000 euro subsidie zit er geen verschil tussen een gloednieuwe Fiat panda cross en een nieuwe Dacia BEV zo duur zijn die krengen nou ook weer niet.;)

Smoelensmid | 30-10-22 | 20:40

Ja een zelfde lullige vraag kan ik over een huis stellen dat van mij is 2500 kuub en in welk hok woon jij... om maar aan te geven hoe belachelijk die opmerking is , als iemand gelukkig is met een panda en dat zijn er velen laat hem dan in zijn waarde.. mijn i3 geeft mij in 95% van al mijn ritten minstens net zo veel freude am fahren als mijn twinscroll turbo 340iXdrive touring en dat is idd een echte auto!

Smoelensmid | 30-10-22 | 21:42
▼ 1 antwoord verborgen

Blijven vrachtwagens nog wel op fossiele brandstoffen rijden of heeft Frans daar een andere geniale oplossing voor?

Keutels | 30-10-22 | 20:25 | 3

Je hebt in zo'n vrachtauto toch genoeg ruimte voor een paar extra batterijen. Doet eens niet zo lastig.

IR.Rationeel | 30-10-22 | 20:44

Als u even op het linkje met de tekst "alle auto's vanaf 2035 emissievrij" klikt, kunt u daar het antwoord vinden.

Spring Bruissteen | 30-10-22 | 20:47

Joh, lees eens even waar bijvoorbeeld DAF mee bezig is..

KDbdl | 30-10-22 | 20:50

Frans Timmermans, de klimaatmessias.
Ook is hij de enige messias die anderen laat boeten voor zijn eigen zonden.
Kunnen we die man niet tot nationale ramp verklaren? Ik heb namelijk het idee dat Frans meer schade toebrengt aan het milieu, het klimaat en de geestelijke gesteldheid van een overgrote meerderheid dan dat zijn positieve inbreng ooit kan goedmaken.
Gelukkig is hij over een paar jaar met pensioen, hopelijk gaat hij eerder.

Dezenaamhier | 30-10-22 | 20:23

Goed stuk, maar "Timmermans = ramp" had als kop volstaan.

funda | 30-10-22 | 20:20

Ik vind het een goed plan. En iedereen die zegt dat het niet kan: er is voldoende tijd, automakers zijn allang bezig met de ontwikkeling, bang om de hoot te missen, infra komt ook wel. En als je nooit een boute maatregel als dit neemt, dan komt het er nooit van. Dan is er altijd wel een reden om maar fossiele brandstoffen te blijven gebruiken. Dit is een typische maatregel die je alleen EU-breed kan nemen. En of het gaat lukken voor die tijd moet uitwijzen.

druif | 30-10-22 | 20:19 | 17

@Onkel Bratwurstbude | 30-10-22 | 20:28: kan veel gebeuren in 13 jaar, en als het paar jaar later dan 2035 wordt, dan is het ook goed

druif | 30-10-22 | 21:35

@peterdh | 30-10-22 | 20:31: als je geen stip op de horizon zet kom je er sowieso niet, en de problemen die je komt zijn ook weer niet onoplosbaar..

druif | 30-10-22 | 21:37

@druif | 30-10-22 | 21:37:
Nee maar die problemen moet je eerst oplossen. Of tegelijkertijd oplossen. Maar het hele probleem is dat er beleid wordt ingezet, keer op keer opkeer met: "de andere problemen lossen we dan wel weer op" hoppa over de schutting

peterdh | 30-10-22 | 22:21
▼ 14 antwoorden verborgen

Even kijken hoe ik hier dan weer mijn deugpunten en dus mijn CO2-budget mee kan opkrikken.

Rest In Privacy | 30-10-22 | 20:17 | 1

Een "Ik rem voor EU-functionarissen" -sticker is al gauw 15 deugpunten.
Spaar de hele serie.

funda | 30-10-22 | 20:26

In 2050 is de EU CO2 neutraal en elders in de wereld is het milieu verwoest en zijn grote delen van landen onbewoonbaar geworden. Timmermans is een domme man die zich niet wil verdiepen in de gevolgen van zijn plannen. Koop aandelen van mijnbouw bedrijven!

Zemko | 30-10-22 | 20:17 | 2

Vraag mij af of van Extinction Rebelion wel belegd mag worden in deze mijnbouw, terwijl deze mijnbouw nodig is voor hun 'groene' apparaten.

Keutels | 30-10-22 | 20:23

@Keutels | 30-10-22 | 20:23: mijnbouwbedrijven moeten volgens Milieudefensie, Oxfam Novib etc. ook uitgesloten worden want milieubelastend, mensenrechten etc. etc. Logisch nadenken over alternatieven willen ze niet want dat levert geen subsidie en donaties op

3bibu | 30-10-22 | 20:52

Waarom luisteren we eigenlijk naar die opgeblazen ongekozen paardenlul?

de Jager59 | 30-10-22 | 20:13

Zwans Timmermans…. PVDA lul, daarna huilie huilie speech om MH17, toen baantje niet gekregen waar hij geil op was. Uiteindelijk naait ie ons harder in onze reet; dan een klant bij een prostitutiee, die zonder aankondiging en pardon, hem er zonder condoom en glijmiddel zo in het verkeerde gaatje jast

iggy pop | 30-10-22 | 20:10

Ach, binnen 10 jaar zit Nederland op het niveau van Cuba, het regime hebben we al. Vanaf 2030-2035 wordt het straatbeeld ook gelijk: auto’s van 25+jr. oud, die eindeloos worden opgelapt. Jammer dat we hun weer (klimaat) niet hebben en de rum hier ook onbetaalbaar wordt.

topdrob | 30-10-22 | 20:09

Van Elsloo weet het allemaal in detail te voorspellen. Maar die elektroautootjes zijn gewoon een bewezen goed concept en door de massa geaccepteerd en door de industrie omarmd. Dit is echt het minst problematische onderdeel aan de hele energieomslag. Ik begrijp de rant van Sassenma niet.

kokkie klaphaak | 30-10-22 | 20:07 | 11

@Professor Superhirn | 30-10-22 | 20:48: dat is geen subsidie maar een belastingvrijstelling.. subsidies krijg je net als voor mijn zonnepanelen overgemaakt op je bankrekening.. vrijstelling is iets wat je niet hoeft te betalen omdat het systeem nou eenmaal zo ingericht is om innovators te lokken.. om een voorbeeld te geven mijn BEV kostte me in 2013 52000 euro nu koop je voor 20 ruggen een Dacia EV met grotere range zo snel gaan de ontwikkelingen mede dankzij de mensen die vanaf het begin erin geloofd hebben en meegewerkt aan de uitrol van een dekkend snellaadnetwerk . toen ik hem kocht moest ik via Haps en Amersfoort naar Amsterdam vanaf Limburg omdat je langs de a2 niet eens kon laden.. nu bij ieder tankstation er is heel veel veranderd in 10 jaar! 10 jaar geen wegenbelasting dat is de deal voor je nek uitsteken.;)

Smoelensmid | 30-10-22 | 20:59

@BrulSpin | 30-10-22 | 20:51: De cobalt die zo onmisbaar is voor de superlegeringen van alle scheeps en auto diesel motorblokken en vliegtuig turbines alsmede heup en knie implantaten en medisch gereedschappen chips halfgeleiders en personal audio video en care apparaten, alsmede de katalysatoren in de olie raffinaderij ga me niet vertellen dat je geen cobalt nodig hebt gehad in je gehele leven. www.researchgate.net/figure/Applicati... In elektrische autos is het niet meer nodig superlegeringen van autos en vliegtuigen zullen nooit zonder kunne iets om bi stil te staan... www.electrive.com/2020/06/16/mini-rum... www.cnbc.com/2021/11/17/samsung-panas...

Smoelensmid | 30-10-22 | 21:06

@Shadow112 | 30-10-22 | 20:30: insideevs.com/news/335068/bmw-batteri... die kleine 18 kw accu van min i3 gaat zijn tiende jaar in en tikt regelmatig nog steeds de oorspronkelijke range van 155 km aan.. 25 aar daar ga ik minimaal van uit en daarna is de prijs een vierde en de range het drievoudige van een nieuwe die kop e dan lachend en de oude gaat naar stationaire toepassingen of wordt verwerkt tot een nieuwe www.duesenfeld.com/

Smoelensmid | 30-10-22 | 21:11
▼ 8 antwoorden verborgen

In 2050 ben ik 88, Ik denk dus niet dat ik nog last zal hebben van zo'n auto gebaseerd op electische heftruck technologie of het moet zijn dat die smeerlappen tegen die tijd gewoon de verkoop van fossiele brandstof verbieden, ik zou er niet eens van op kijken trouwens.

zwellevertje | 30-10-22 | 20:07

dus alle importeurs zijn verplicht tot 2050 onderdelen/garantie te leveren voor de
brandstof modellen.
waarna we in de jetson mobiel mogen stappen..

Triple2K8 | 30-10-22 | 20:07 | 2

Eerder een Flintstone mobiel ben ik bang.

wijsvinger | 30-10-22 | 20:20

Walgelijke vent, ooit uitgerangeerd bij de PvdA. Daarna de talenknobbel proleet gaan uithangen in de EU en anderen de maat gaan nemen. Leugens over zuurstofmaskers etc… etc…

Astroturfer | 30-10-22 | 20:03 | 3

O ja. heb zelf een elektrische auto en 60 zonnepanelen, dus links commentaar laat ik aan mij voorbij gaan.

Astroturfer | 30-10-22 | 20:05

@gato | 30-10-22 | 20:11: 60 valt nog mee, mijn buurman deed deze week 168 dubbelzijdig dak.. hij is KPMG accountant en kan rekenen ;)

Smoelensmid | 30-10-22 | 21:16

Als er tribunalen komen dan zal die vette Frans zich toch wel ernstig zorgen maken lijkt me.

Ride_On | 30-10-22 | 20:02 | 1

Tegen die tijd is Frenske 73, en dat is voor iemand met zijn omvang erg oud. Als hij dat al haalt.
Daarnaast zit hij hoog en droog, want niet gekozen. Wie maakt hem wat?

Deksmaat | 30-10-22 | 20:08

Tweedehands gaat groot worden. Importbedrijf beginnen en auto’s uit Afrika terugkopen.

Rattus | 30-10-22 | 20:02 | 2

Geen Afrikanen zonder eigen auto mee toelaten?

funda | 30-10-22 | 20:36

"laadpaalgeweld" gaat in 2035 opgenomen worden in de Dikke Van Dale.

Dr.Utker | 30-10-22 | 19:57 | 2

2036: black-outrellen

guldenmiddenweg | 30-10-22 | 20:01

Handig is wel dat je daar je taser ook meteen kunt opladen.

funda | 30-10-22 | 20:37

Immigratie, klimaat, Euro, China, globalisering. Het is allemaal wensdenken van de naïeve politici.

BrutusBosch | 30-10-22 | 19:56

Is het überhaupt wel mogelijk om een heel wagenpark op electriciteit te laten draaien? Is de helft van Nederland dan ondertussen geen batterij, en zo ja is dat fysiek wel mogelijk en/of niet gevaarlijk? Ik geloof dat ons stroomnetwerk dat sowieso niet aan zou kunnen?

Kartelmaster2000 | 30-10-22 | 19:56 | 1

Klopt. En Tennet (of hoe heet het tegenwoordig) krijgt het heus niet voor elkaar om het gehele stroomnet te updaten binnen 12 jaar.

Deksmaat | 30-10-22 | 20:05

Hoe staat het met de ontwikkeling van een kernreactor in broodrooster formaat? Eenmaal gemonteerd minstens 25 rijden zonder te tanken

Pittzz | 30-10-22 | 19:52 | 1

Jaar... 25 jaar.....

Pittzz | 30-10-22 | 19:55

Atoomautos, is dat wat? Ik ga er maar vanuit dat er een moment komt dat er landen uitstappen uit deze dwangbuis. De begrotingsregels worden ook niet nageleefd. Ik zie een land als Finland nog niet overschakelen op elektrisch rijden, tenzij ze het hele platteland leeg willen hebben. Bovendien hebben ze daar nu grote biobrandstofinstallaties.

Hadena | 30-10-22 | 19:52 | 3

Jij bent eng...

Pittzz | 30-10-22 | 19:56

De afstanden aldaar icm de lage temperaturen en gebrek aan zonuren in de winter zal het wel een flinke uitdaging maken om daar elektrisch te kunnen rijden. Geldt voor meer gebieden overigens.

oh no | 30-10-22 | 21:47

Als je een beetje na kunt denken kom je tot de conclusie dat we CO2 helemaal niet genoeg kunnen reduceren en dus een flinke opwarming tegemoet gaan zien. Daar gaan vooral de arme en minder ontwikkelde landen last van krijgen. We kunnen beter de realiteit inzien dat we in Nederland de dijken moeten ophogen en een oplossing vinden voor de migratiestromen die nog veel groter gaan worden omdat mensen op de vlucht slaat vanwege klimaatrampen.

MrTee | 30-10-22 | 19:52 | 6

Klopt, 50% CO2 uitstoot reductie in 2030 door de EU word geheel teniet gedaan door de verwachte groei van de de Chineese uitstoot, zo zal de verwachtte uitstoot uitstoot van hte dubbele zijn van wat de EU beoogd te reduceren.

EWON | 30-10-22 | 20:31

Dijken zijn net verhoogt. Opwarming is prima. In het verleden op deze planeet was er vaker geen ijs op de polen. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat het de "normale" gang van zaken is en met ijs uitzonderingen. Alleen tijdens en voor en na ijstijden. De natuur bloeit als nooit tevoren met hogere temperaturen en de biodiversiteit en biomassa is helemaal top. Kijk naar de tropen waar de meeste organismen per vierkante meter te vinden is. Verder is Timmermans een dromer die niets van de werkelijkheid weet. Denkt zeker dat hij oppergod van Europa is door zijn taalwonder statistiek. Komt echter alleen maar onzin uit.

dijkbewaker | 30-10-22 | 20:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Ja nou en we moeten IETS doen ja!!

JJMS | 30-10-22 | 19:52 | 1

En dit is iets dus doen we dit en dan doen we dus iets.
goedgeregeld punt nl

funda | 30-10-22 | 20:39

Maar ondertussen gaat het verhuis circus elke maand gewoon door, tonnen CO2 pompt het Europese parlement onzinnig de wereld in, en Urgenda zag dat het goed is.

patrick023 | 30-10-22 | 19:51

Het is dan ook helemaal niet de bedoeling dat wij nog een auto kopen, parkeerruimte wordt ook steeds moeilijker gemaakt.
Het plebs wordt geacht voortaan met een huurauto of zelfrijdende bak te reizen, en verder het OV.
You will own nothing and be happy, weet je toch?

Abject | 30-10-22 | 19:49 | 3

Dit.
Plus zoveel mogelijk thuis werken, vergaderen via Zoom, boodschappen worden thuisgebracht. Thuisscholen gaan ook weer groot worden, mede door de agressie op de scholen, dus hup, twee vliegen in een klap. Kan iedereen als eilandje gaan leven. Weg sociale cohesie (is nu al minder).

Deksmaat | 30-10-22 | 20:01

Anderzijds, vroeger in het dorp hadden ook alleen de dokter en de dominee een auto en kwamen de meesten het dorp niet uit...

Kartelmaster2000 | 30-10-22 | 20:10

@Kartelmaster2000 | 30-10-22 | 20:10: Dat is wel heull vroeger mijn grootvader had drie autos Grote Opels en Amerikaan zelfs een cabrio, de man was zelfstandig aannemer ;)

Smoelensmid | 30-10-22 | 22:16

15 jaar als max leeftijd voor autos? Die mensen zijn van god los….. de economie in europa draait op oude klusbusjes en bestelwagens. Helemaal als je zuidelijk gaat.

Dude heb je eten | 30-10-22 | 19:47 | 3

Youngtimer aftrek begin pas bij 15 jaar, dus die auto´s zijn juist interessant voor zakelijke rijders in NL.

MrTee | 30-10-22 | 19:54

Ik ga maar eens op zoek naar een 2CV.

Louter Leuter | 30-10-22 | 20:01

@Louter Leuter | 30-10-22 | 20:01:
Voor mij graag een DeLorean met Mr. Fusion aandrijving. En dan als de wiedeweerga terug naar 1985.

Professor Superhirn | 30-10-22 | 20:20

Hoe zit het met het recyclen van zonnepanelen? Lukt dat al? Is het recyclen van de koolstofversterkte windturbinewieken al mogelijk?

Louter Leuter | 30-10-22 | 19:46 | 8

Die laden we in een SpaceX Heavy Falcon en dumpen ze in de zon. 100% kringloop.

funda | 30-10-22 | 20:42

@funda | 30-10-22 | 20:42: is niet echt recyclen he... je haalt materiaal weg van de aarde in dat geval en brengt het naar de zon.

oh no | 30-10-22 | 21:51

@oh no | 30-10-22 | 21:51: Alles op aarde, de aarde zelf, en jij en iedereen zijn gemaakt van sterrenstof, daarom juist de perfecte kringloop.

funda | 30-10-22 | 22:15
▼ 5 antwoorden verborgen

Behalve dan dat de komende paar jaren zo ongeveer alle automakers voor de instapmodellen over gaan stappen op LFP-batterijen waar geen grammetje kobalt of mangaan in zit. De meerderheid van electrische auto's in China zijn hier al mee uitgerust (de grootste producenten van deze batterijen zijn CATL en BYD).

techcrunch.com/2022/06/26/why-lfp-bat...

ZOMG | 30-10-22 | 19:45 | 4

@Dr.Utker | 30-10-22 | 19:53: Er wordt gewerkt aan methodes voor hergebruik. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan batterijen waar helemaal geen lithium meer voor gebruikt wordt. Het zal nog even duren voor die gebruikt kunnen worden, maar ze zullen er zijn voordat lithium "op" is.

ZOMG | 30-10-22 | 20:00

Die accu's moeten allemaal geladen worden. Zie hier een harde berekening van wat er aan resources nodig is om de fossiele energie voor 2050 te vervangen door all-electric. youtu.be/MBVmnKuBocc
Uurtje opletten, dan weet je alles.. Grootste probleem is dat er grondstoffen nodig zijn die met de huidige delfcapaciteit een kleine 10.000 jaar nodig hebben om uit de grond te halen. Beetje lastig om dat in nog geen 30 jaar te regelen, áls die grondstoffen er al zijn.

Als het uurtje te veel is, zie dan dit fragment: youtu.be/MBVmnKuBocc?t=2402

marcoplarco | 30-10-22 | 22:14
▼ 1 antwoord verborgen

Kortom, benzineauto's worden nog geld waard. Daarnaast is het lucratief om alvast wat auto's op voorraad te houden zodat je zelf ook nog even vooruit kan. Naar de Costa met een elektrische auto gaat m niet worden, paar uur wachten voordat je al aan de beurt bent om te laden en dan ook nog het laden zelf. Neem voor 2 weekjes Spanje gerust een maand vakantie, heb je nodig als zo'n elektrische kudtauto maar 300 km kan rijden....

Swaffelkaffert | 30-10-22 | 19:45 | 1

dr zijn niet eens genoeg grondstoffen voor al die lithium accu's. Sowieso een probleem bij zeldzame metalen.

Waterstof heeft een te lage energiedichtheid, heeft wat logistieke issues (druk, volume) die niet op te lossen zijn en wordt grotendeels geproduceerd door het ontleden van koolwaterstoffen. Briljant plan Frenske. Briljant spreadsheetmanagement.

Dr.Utker | 30-10-22 | 19:44 | 3

Al die adviseurs van Timmerfranz zeggen tegen hem dat waterstof de toekomst is. Gewoon maken. Wat is daar moeilijk aan?

Louter Leuter | 30-10-22 | 19:48

Per gewicht heeft H2 meer energie dan kerosine. Per volume minder. Voor vliegtuigen zou het lagere gewicht toch een voordeel kunnen zijn

kokkie klaphaak | 30-10-22 | 20:03

@kokkie klaphaak | 30-10-22 | 20:03:
Dat volume nekt het... of je gaat comprimeren in dikke zware tanks en dat is gewicht. Voordeel van kerosine (en diesel) is je doet het in een (glazen, plastic, metalen) potje. Deksel erop. Klaar.

Als dan wordt het synthetische kerosine in de luchtvaart. Dat wordt duur. Erg duur.

Louter Leuter | 30-10-22 | 21:27

Een overeenkomst van veel van de klimaatprofeten is dat ze ver over hun graf regeren. Lekker veilig. Als de toekomst laat zien dat ze er ver naast zaten zullen ze daar weinig van merken. Nauwlijks in staat om het weer voor morgen te voorspellen, maar wel met stelligheid voorspellingen doen voor over 50 jaar.

merallas | 30-10-22 | 19:44

Een stalen benzinemotor kan 50 jaar mee, maar hoe lang blijft een batterij goed?
8 tot 10 jaar?
Wat doen we met al die troep?
En dan lithium..
Hoeveel natuur gaan we slopen voor lithium?
En zal de eerst volgende oorlog gaan over
lithium?
Zomaar wat vragen.
Prima om olie aan de kant te zetten, maar hét alternatief is vooralsnog niet zaligmakend.
12 jaar is snel en het zal wederom economiën op z’n kop zetten.
Maar dat kan de groene brigade geen kudt schelen, want zij verdienen hun geld niet in die branche.
Ze verdienen er wel áán, dat dan weer wel.

Ruimedenker | 30-10-22 | 19:44

Voor Frans en zijn vrienden... I like the smell of gasoline!

Plukkieplukkie | 30-10-22 | 19:44 | 1

Burning napalm in Brussel

Louter Leuter | 30-10-22 | 19:50

Frans is jaloers omdat hij zelf in geen enkele auto past.

Mr_Natural | 30-10-22 | 19:43 | 4

Jawel, een dieplader zou een aardig alternatief zijn voor deze zichzelf zo geweldig vindende klimaatdrammende vetklep.

Swaffelkaffert | 30-10-22 | 19:47

frans gaat met het vliegtuig, die heeft geen auto nodig.

Dr.Utker | 30-10-22 | 19:49

En het enigste vliegtuig (AN-225) waar ie in paste is in februari door wat ruskies kapot gemaakt.

captain-caveman | 30-10-22 | 19:53
▼ 1 antwoord verborgen

Kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit geldblog in een permanente staat van paniek verkeert.

Zenzeo | 30-10-22 | 19:43 | 2

Dat zou wel eens de werkelijke reden kunnen zijn van het creëren van crisis na crisis. Om te kunnen vingerwijzen naar alle crises en de aandacht af te leiden van een, in mijn beleving, veel groter gevaar. Een financieel stelsel op lemen voeten.
En het water stijgt.
Niet goed met een lemen fundering.

reservebelgië | 30-10-22 | 19:56

Die indruk heb ik ook. Helaas denk ik wel dat er een gegronde reden is om zeer bezorgd te zijn over de richting van de EU. Je moet niet je oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt.

Pje911 | 30-10-22 | 19:58

Wat is nou slim om te doen als je dit allemaal aan ziet komen?
Een autootje extra kopen en in een schuur wegzetten?
Investeren in grondstoffen? Mede-eigenaar worden van een windmolenpark?

guldenmiddenweg | 30-10-22 | 19:42

Lijkt wel een spelletje Lingo. 1984

Astroturfer | 30-10-22 | 19:41 | 1

Waku Waku is ook weer op TV dus waarom niet.

Shoarmamasutra | 30-10-22 | 20:51

Frans zelf ziet er steeds welvarender uit.

thanseeuwen | 30-10-22 | 19:40 | 1

Ozempic is ook peperduur!

Ierse_Setter | 30-10-22 | 20:01

..en het verkrijgen van al die grondstoffen, het fabriceren van halffabrikaten, het afwerken tot geheel product om die groene psychose werkelijkheid te maken....die zijn ook allemaal emissievrij? Of wordt dat een grote ecologische bom om dit linkse fantasieverhaal?? Ik heb die volgevreten hamster trouwens nog niet gehoord over het werkelijke probleem voor onze planeet; veel te veel mensen...maar dat is een ander links heilig huisje.

Nederlanddraaitdoor | 30-10-22 | 19:40 | 1

Om die groene psychose werkelijkheid te maken heb je veel olie en gas nodig.
En langdurig. Waarom vertelt Frenske dat er niet bij?

ChalinaRosa | 30-10-22 | 20:06

Die Timmermans is ook een mooie. Zijn hele leven heeft ie dure vliegtrips gemaakt. Hij heeft zijn balg volgevreten bij letterlijk ieder evenement. Dure huizen, dure auto's. Dik cashen en leven in luxe.

Vervolgens wil meneer wat na-laten en moet iedereen daarvoor wijken. Zijn erfenis is een ramp voor iedereen die ook nog gewoon iets uit zijn EIGEN leven wil halen in plaats van alleen maar te denken aan een volgend leven. Echt, ik vind ieder leven belangrijk, maar waarom moet mijn leven wijken voor ieder ander leven in de toekomst? Ik leef ook maar 1 keer. Wat moet ik dan. Alles op reserves om generaties in de toekomst, die ik helemaal niet ken - een schone aarde te bieden? En ik dan?

CryptoFurby | 30-10-22 | 19:40 | 5

Geen speld tussen te krijgen!
Ik snap ook niet dat Timmerfrans daar nog zit, het EU parlement zou een afspiegeling van de lidstaten moeten zijn, dus de splinterpartij pvda heeft daar met 9 zetels in NL niet veel meer te zoeken en zeker niet op die functie.

tsjajaja | 30-10-22 | 19:49

Voor het jaarinkomen dat Frans Timmermans binnen harkt, werkt een Bulgaarse chauffeur 100 jaar.

drs.Nee | 30-10-22 | 19:54

Het zijn ook voornamelijk verwende nesten die klimaat hysterisch zijn en eisen dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. Ondertussen doen zij alles wat erg slecht voor het milieu is en dat doen ze ruim bovengemiddelde! Vaak en zo ver weg mogelijke reizen (hoi alle leden van links tweede kamer), bezitten grote tochtige herenhuizen (hoi Kaag en Marcel) met steenkoolkachel (hoi Femke en Jesse), oude roestige auto's (hoi Femke), dure telefoons, snuiven cocaine (hoi D66 leden), een plaatselijke McDonald als nagerecht leegvreten (hoi Frans), etc. etc.. Dat noemen we hypocrisie.

Ierse_Setter | 30-10-22 | 19:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Hoe is het eigenlijk met Kees de kort?

henniebal | 30-10-22 | 19:40 | 3

Die heeft een podcast bij BNR

Astroturfer | 30-10-22 | 19:43

Reden des te meer om zo snel.mogelijk af te reizen naar the land of the free and the home of the brave. V8 forever!!

BoerKoekoek | 30-10-22 | 19:39 | 3

Die zou ik ook mijden.

Louter Leuter | 30-10-22 | 19:43

In een boerderij in mijn dorp woont iemand die niet Koekoek is , deze week 168 zonnepanelen geinstalleerd en de Porsche Cayenne ingeruild voor een gave elektrische Taycan Cross turismo.. de man is accountant en kan goed rekenen;)

Smoelensmid | 30-10-22 | 20:05

Ook in “the land of the free” is het van af 2035 ook only electric vehicle wat er verkocht mag worden.
En een of ander grondstoffen expert had hierbij al aangegeven dat als alle hedendaagse personen auto’s vervangen worden door elektrische auto’s (de pick up’s niet meegerekend) er geen grondstoffen voor de batterijen zijn voor de rest van de wereld.
Of zo als hij zei “it is not a realistic plan”

groofoo | 31-10-22 | 07:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland