Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Sam Bal - Waarheen dan, met Nederland?

Heldere verzuchtingen over een getroebleerd land, door een bij ons bekende provinciaal

Oh boy. Murphy’s law 2022. Stikstof, boeren, Oekraïne, inflatie, energie(on)zekerheid, klimaat, uitholling van het politieke midden, extreme wappies en wokies aan de uiterste flanken, huizentekort, vergrijzing, vluchtelingen, en dan ook nog corona. 

Je zou bijna denken dat het slecht gaat met ons allen. Persoonlijk gaat het blijkbaar zo goed met ons dat we zoveel vrije tijd hebben dat we ons dusdanig zijn gaan vervelen waardoor we onze moreel verheven neppersoon graag etaleren op de sociale media en lekker eenieder die anders is denkt de maat nemen, en cancelen. 

Nederland was zo’n cool landje. Lekker divers, allemaal andere mensen, goede melting pot, fijn hard aan het werk voor de economie en voor de kwaliteit van leven. Ja het weer is stom. En soms lekker zeuren over links of rechts. We waren niet alleen individueel gelukkig, maar ook als samenleving. We gaven elkaar de ruimte. Misschien soms een koude rug, maar we waren een gidsland, dat zoveel baanbrekende stappen had gezet.

Wat een stom land zijn we eigenlijk geworden, met stomme politici, stomme organisaties, stomme bedrijven en stomme mensen. Bijvoorbeeld: D66-ers die ‘zo inclusief zijn’ maar tegelijk roepen dat de boerensector gehalveerd moet worden. Over tweedeling en hypocrisie gesproken. 

We hebben het individueel misschien te goed in Nederland. Het liefst werken we nog maar 3 dagen. Iedereen is geweldig, en iedereens onbenullige mening telt mee, volgens de curlingouders, ongeacht je (in)capaciteiten.

Iedereen kan tegenwoordig ook ondernemer zijn, terwijl 90% dat niet redt. Met al die ZZP-ers die zich als ondernemer etaleren, krijgen kansrijke bedrijven die geen personeel meer kunnen vinden geen ruimte om te groeien of te concurreren. 

Organisaties moeten safe spaces worden met voorrang voor een hypersensitieve inclusieviteitsbingo-generatie die zich met alles bezighoudt behalve met gewoon werken. Er mag geen grap, spiegel of feedback meer worden gegeven, want stel je toch eens voor dat iemand er iets van vindt, in plaats van dat je ervan leert. Zeurende, bekrompen, luie watjes zijn we geworden. 

De decadentie spat ervan af, als je er zo bij nadenkt. Arrogante dikke luie mensen. Alleen maar hoog in die piramide van Maslow zitten blijkt mentaal en fysiek ongezond te zijn, terwijl die basis onderin snel wordt afgebrokkeld. 

Want wat heb je aan veel vrije tijd door een deeltijdinkomen, als wonen, energie en voedsel onbetaalbaar worden? 

Wat heb je aan heel oud worden, terwijl je fysiek en mentaal afbrokkelt en levenslust verliest, maar door moet, omdat het tegenwoordig hoort dat je 100 moet worden, en de volgende generaties je kunstmatige matige leventje moeten betalen en jij hun woning bezet houdt? Klinkt hard, is het ook. 

Natuurlijk willen we graag een gelijkwaardige, sociale en liberale samenleving, waar iedereen kan zijn wie die is, en die samenleving zijn we decennialang ook geweest. 

Maar wat hebben we aan doorslaan met correctheid, polariseren, haten, moddergooien, cancelen, bedreigen en geweld als we de basis van samenleven met volstrekt andere mensen, met volstrekt andere gedachten en normen en waarden, met elkaar aan het verliezen zijn door wappie en woke gedrag?

Natuurlijk zijn er lange termijndoelen, waar we met elkaar uit moeten komen. Hoe moet Nederland er over 20 jaar uitzien? 

Hoe denken we dit land droog te houden, als de zeespiegel wel gaat stijgen door klimaatverandering? Blijven we dijken ophogen en water wegpompen, of zoeken we het hogerop? 

Willen we ongerepte natuur, of beheerde parken? Welk type natuur willen we eigenlijk: de oer-Nederlandse moerassen, meren, venen en bossen terug, of de schrale grond die we 100 jaar geleden overhielden na alles te hebben afgeplagd? Tegen welke kosten?

Maar wat heb je aan discussies over het klimaat over 50 jaar, als je nu je energierekening niet kan betalen, laat staan peperdure zonnepanelen en warmtepompen? 

En is het wel zo slim om vruchtbaar land in te ruilen voor woningen, industrie, zonneparken of (beheerde) natuur? 

Over voedsel gesproken, willen we zelf strategisch ons voedsel op eigen grond verbouwen, of durven we het aan om dat elders te doen, gezien de voedselschaarste die nu dreigt? Gaan we straks echt zover dat we willen bepalen wat iemand mag eten, terwijl eten onbetaalbaar of lastig beschikbaar wordt? 

Gaan we de agrarische bedrijfstak de nek omdraaien, of gaan we deze helpen de beste agrarische industrie van de wereld hun kennis en technologie te exporteren, zodat de hele wereld kan profiteren van voldoende en goed voedsel, tegen de laagst mogelijke footprint?

Dat geldt ook voor energie: willen we niet ten alle tijden strategisch in staat zijn om onze eigen energie op te wekken? Misschien deels ten koste van klimaatdoelstellingen? Of andersom: willen we maximaal voor het klimaat gaan, ten koste van de energiezekerheid, en zijn we bereid extreme energiekosten te dragen?  

Moeten we wel duurzame (lees bouwen voor 100 jaar) huizen bouwen als de bevolking over 20 jaar hard krimpt? En waar dan? Moeten we daar weilanden of natuur voor opofferen, of gaan we in de steden de hoogte in? 

Hoe om te gaan met vluchtelingen, kunnen we ze goed gebruiken om werk te doen waar wij door vergrijzing geen mensen voor (of geen zin meer in?!) hebben? Hoe scheid je dan welwillenden die Nederland verder willen bouwen van raddraaiers die hier denken te kunnen profiteren?

Hoe voorkomen we dat het leven door toenemende voedselprijzen en energieprijzen zo onbetaalbaar wordt dat nog meer jongeren de ondermijnende zware criminaliteit in worden gelokt? 

Hoe gaan we om met de miljardenslurpende instituten in onderwijs en zorg, en de miljarden die in sociale zekerheid worden gepompt, waardoor de belastingdruk in Nederland zo hoog is dat de koopkracht van velen wordt ondermijnd? 

Moeten ‘de rijken’ die rekening betalen? Moet ‘het grootkapitaal’ dit ophoesten? Of gaat Nederland ook eens de tering naar de nering zetten, en het mes zetten in al die toeslagen, bureaucratie en overhead?

Hoe zien we de EU voor ons? Ooit een initiatief om veiligheid, voedselveiligheid en economische voorspoed te verkrijgen, nu een niet altijd even democratische club, die gezien de geopolitieke spanningen met Rusland en opkomende machtscentra zoals India, Brazilië en China, toch misschien ook een belangrijke macht moet zijn, maar dan wat democratischer, met minder corrupte landen? 

Dit zijn discussies die breed maatschappelijk besproken moeten worden. Nederland is nu een lobbycratie waar elke groep voor het eigen belangetje vecht. Politieke partijen zijn uitgeholde marketingmachientjes geworden, die alles maar roepen om de achterban te plezieren.

We hebben een premier die een visie een vies woord vindt, want stel je voor dat je afgerekend wordt als je een stip op de horizon niet haalt. En dan verbaasd zijn dat het politieke midden leegloopt (inmiddels zijn VVD ook), en extreme gedachten op de uiteinden van de politieke spectra opkomen. Die wel de vinger op de zere plek leggen, maar er vooral harder in prikken, in plaats van een oplossing te zijn.

Het lidmaatschap van de Tweede Kamer was ooit een van de meest eerbare ambten. Nu zitten er cynische ja-knikkende backbenchers, kansloze boze permanent gekwetsten, labiele lobbyistes en paranoïde engnekken, die beter af zijn op de sofa van hun psychiater dan achter de democratische spreekstoel, waar ze hun achterban allang hebben verloochend voor een plekje macht in de partij. Hun gedrag beïnvloedt de maatschappij negatief en leidt tot verdere polarisatie. 

Weg met die kortzichtige lobby’s, belangetjes, en sneue culturele oorlogjes. Die werken het land alleen maar de put in. Misschien tijd om te stoppen met milieuorganisaties en natuurbeheerorganisaties zeggenschap te geven over natuur, milieu en klimaat. We kunnen misschien stoppen met vastgoedpartijen zeggenschap te geven over woningen en bouwen. Ook kunnen we stoppen met boeren zeggenschap te geven over voedselproductie. We zouden kunnen stoppen dat de energiesector bepaalt waar en hoe we energie produceren. We willen misschien ook stoppen dat de sociale sector over sociale zaken gaat. Dit zijn brede maatschappelijke kwesties, waar we met zijn allen over gaan. 

Dat vereist stabiele, gematigde politieke partijen, waar leden intern open en bevlogen het debat kunnen voeren, zonder dat het partijkartel de lijn dicteert, zonder dat prominente partijleden zich laten inhuren voor lobbywerk. 

De debatcultuur moet terug. Partijen die vanuit hun eigen overtuiging (liberaal, sociaal en democratisch) onderling het debat op de inhoud kunnen voeren. 

En misschien is het tijd voor een premier die wel die stip op de horizon durft te zetten, en niet met holle frasen als ‘nieuwe bestuurscultuur’ komt die hij en zij allang verloochend hebben. 

Reaguursels

Inloggen

Ik heb het al eerder getegeld: Nederland is FUBAR.

Fark Mutte | 24-06-22 | 21:34

En waar ik zei 'spoedzoeker' moet natuurlijk zijn 'voorrangzoeker' stop de tijd.

Zenzeo | 24-06-22 | 20:05

Heerlijk stuk, dank je.

janjoker | 24-06-22 | 18:51

Rutte, Kaag en Hoekstra zijn kennelijk ondergedoken. Durven de pers niet meer te woord te staan. Carola Schouten moet de kooltjes uit het voor halen.

merallas | 24-06-22 | 18:38 | 1

vuur halen.
Slap intervieuw, omdat de presentator het waarschijnlijk zielig vindt om schouten af te laten gaan.

merallas | 24-06-22 | 18:48

Het kutte is dat ik nog twintig jaar moet werken voor ik mijn Nexit kan beginnen, zijnde de ingang van mijn pensioen.
Terwijl 99,99% van de reaguurders hier braaf vvd blijft stemmen,
want of zij zijn reeds vertrokken, of zijn al met pensioen, dus gegarandeerd van inkomen, maar gewoon lekker vvd blijven stemmen, want dat deden ze al hun hele leven al. Nadenken is immers voor hen die twijfelen aan hun beslissing tig jaar geleden en als je dat doet: waarom ben je dan nog getrouwd met dat wezen dat je eigenlijk niet kunt luchten naast je op de bank?
Maar ondertussen ga ik nadenken hoe ik toch eerder weg kan van hier, want het tuig dat dit kabinet in het zadel houdt is erger dan het omhooggevallen tuig van vak K in de tweede kamer.

Analia von Solmsch | 24-06-22 | 18:31 | 4

Mensen zoals jij vertrekken nooit, ook niet na hun pensioen.
Geen lef.
Kan jij niks aan doen, is de schuld van iemand anders.
Vandaag is dat toevallig de uit je duim gezogen 99,9%.

entredeuxverres | 24-06-22 | 19:36

Tot 2017 inderdaad mijn hele leven VVD gestemd. Wat voor mij de deur dicht deed was hoe Rutte met het Oekraine referendum is omgegaan, hoe de EU nog sneller uitdijt dan Timmermans en het onbeperkt open grenzen beleid.
In 2017 FvD geprobeerd vanwege het goede programma. Na de ontsporing van FvD op JA21 gestemd. Nederland gaat in hard tempo richting een verkapte communistische semi-dictatuur. Dat lijkt vergezocht, maar is het helaas niet. We zijn in een regelrechte ideologische strijd beland. Een grote allesbepalende overheid en ambtenarenklasse vs een kleine overheid die zich beperkt tot zijn kerntaken.

Pje911 | 24-06-22 | 19:45
▼ 1 antwoord verborgen

Willem Engel zei ook al: ik stel alleen maar vragen.

Ja, ik denk dat het met een steeds groter deel van de bevolking slecht gaat. Met Sam gaat het blikbaar nog goed, met de gedwongen-zzp'ers in de zorg en de schoonmaak gaat het wat minder. Gelukkig is er nog naast hun fulltime job aanvullende bijstand. Ja, liefst werken ze ook maar drie dagen, maar ja, de huur en de energierekening moeten betaald worden. En dan hebben ze ook nog wat geld nodig om van te eten. En, misschien vind je het gek, maar in die groep is het aantal genderneutrale sneeuwvlokjes op 1 hand te tellen.

Er is inderdaad, na de gedwongen-ZZP golf een explosie gekomen van ZZP-ers die daar zelf voor kiezen. Dat gaat goed in economische groei, maar straks als de inflatie nog wat meer stijgt loopt de vraag naar kinderfeestjes-organisatoren, holistische lifestyle-coaches en dergelijke wel een beetje terug.
Maar goed: ook dan is er de bijstand.

Als je fysiek en mentaal afbrokkelt, dan sta je voor de keuze: accepteer ik dat het wat minder gaat, of pleeg ik zelfmoord. Oh nee! Zelfmmoord! Dat mag je niet zeggen! Nee, het moet een regeling voor "voltooid leven" (=gedelegeerde zelfmoord) of euthanasie (=ook gedelegeerde zelfmoord) zijn.

We willen graag een gelijkwaardige en sociale samenleving. Liberaal als het om de ideeen gaat. Maar gelijkwaardig op alle niveau's: dus als de christen-haters van D66 ineens de islam gaan verdedigen, dan haken normale mensen af.

We gaan langzamerhand naar een steeds meer corporatistische, kapitalistische maatschappij. Grote multinationals zijn voor de belastingdienst met hun deals al veel beter uit dan het gewone klootjesvolk. Onze corporatistische VVD regeringen hebben hier wel voor gezorgd. En natuurlijk de rijken zijn zo goed af in Nederland, dat Nederland internationaal gezien als belastingparadijs geldt. Oh, om een misverstand te voorkomen: er zijn altijd mensen die roepen dat ze 50% belasting betalen. Dan ben je dus gewoon klootjesvolk: rijken zitten rond de 5% belasting.

Oh, en ik heb een huis gekocht en woon daarin. Dat is mijn huis. Ik houd het niet bezet zoals krakers dat deden.

Het moet eens afgelopen zijn met die debat-cultuur. Als een politicus wordt geprezen omdat hij/zij/het een goede debater is, dan kan die afgeserveerd worden. Rutte is een goede debater. We hebben mensen nodig die ergens voor staan. Geen Marijnissen, maar Leijten. Geen Hermans, maar Omtzigt. Integere
mensen. En laat ze er maar niet uitkomen.

In het model han Marx had je de arbeiders en het groot-kapitaal. Het idee was, dat als de arbeiders te veel werden uitgebuit, dat ze dan in opstand zouden komen. Een tussenlaag van bourgoisie dempt dat. Als de bourgoisie te veel afkalft aan de onderkant, dan wordt de roep om revolutie niet gedempt en dan krijgen we opstand. Maar zolang de sneuwvlokjes zich nog met zelfbevrediging, eh, zelfverwezelijking, bezighouden, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken, als bourgois. Wel jammer voor de arbeidersklasse.

ParadiseLost | 24-06-22 | 18:27

Op al deze vragen is maar 1 antwoord.
Bierrrr!

entredeuxverres | 24-06-22 | 18:18

Ware rake woorden

B.agger | 24-06-22 | 17:18 | 2

Het is ‘te allen tijde’, niet ‘ten alle tijde’.

Raat | 24-06-22 | 17:43

@Raat | 24-06-22 | 17:43:
Als je dan echt de grammar nazi uit wil hangen is het ‘te allen tijd’, of ‘ten tijde’.

amateurrr | 24-06-22 | 19:03

Rutte is de beste hypnotiseur die we ooit kenden.

tectonicos | 24-06-22 | 17:18

Als er iets staat van " woning bezet houden" dan heb ik al genoeg van een epistel. Iemand houdt een woning (gekocht en betaald, of grotendeels betaald) bezet. Nee, iemand woont in zijn/haar woning, punt. Die idiotie kan ik niet begrijpen.

Jupiler10 | 24-06-22 | 17:17 | 3

Applaus, zo eens met jou.

Mallenmoe | 24-06-22 | 17:41

Helemaal mee eens. Zelfde als Ed Nijpels die zegt dat boeren grond bezet houden.

Plantendokter | 24-06-22 | 18:20

De enigen die in dit land woningen bezet houden zijn krakers.

UpdateAvailable | 24-06-22 | 18:32

Dit is mijn land niet meer. Ik word hier zo droevig van. Alles naar de Filistijnen. Wat een incompetente leiders. Heel kwalijk.

Tjatiswat | 24-06-22 | 17:15

Apocalyps now!

Of is het NOx-ocalyps?

HeelStijl | 24-06-22 | 17:14 | 1

Alcohol-pol-HIPS! now.

ParadiseLost | 24-06-22 | 17:35

"Met al die ZZP-ers die zich als ondernemer etaleren krijgen kansrijke bedrijven"

'Kansrijke' bedrijven die alleen kunnen overleven middels loonslaafjes ?? Gelukkig wandelen er 1000 per week naar binnen, dus daar zal best een potentieel slaafje tussen zitten. Succes !

Der Schnitzeljäger | 24-06-22 | 17:13

Zoveel vragen zijn alleen te beantwoorden met heel veel antwoorden waarop deze regering geen enkel antwoord heeft of juist totaal verkeerde antwoorden. Ingefluisterd door subjectieve lobbyisten. Maar goed , ik pak er 1, de natuur. De grootste fout zit hem in de zgn maakbare natuur. Die bestaat alleen tegen enorme kosten omdat "de natuur" zijn eigen regels heeft. Elk braakliggend terrein wordt binnen no time overwoekerd door planten die het samen moeten uitvechten. De soorten die het meest geschikt zijn zullen winnen. Niets meer aan doen. "de natuur" weet het namelijk altijd beter. Wel kan je een handje helpen zoals bij vissen die beken nodig hebben om te paaien en daarvoor vaak voor een dichte deur staan in de vorm van sluizen of andere obstakels. Waar natura 2000 dan wel een positieve invloed op heeft want dan mogen die obstakels geen hindernis meer vormen. Via vistrappen is men daar al volop mee bezit. Omdat de rivieren veel schoner geworden zijn komen soorten terug die zowat uitgestorven waren. Barbelen zijn zo'n graadmeter. Die zijn er weer volop. Ook het insectenleven heeft veel baad gehad van het schone stromende water. Zeeforel, zelfs zalmen zijn niet ondenkbaar. de wet geld: als de omgevingsfactoren goed zijn komen de soorten die er ook thuishoren. Wat fout gaat is het van bovenaf beter willen weten dan de natuur zelf. Zoals in de Oostvaardersplassen waar van alles fout is gegaan door de tuinaanleggers die dachten het beter te weten. Als ze dat terrein gewoon zo gelaten hadden zou het de soorten krijgen die daar ook thuis horen zonder enige invloed van buiten af. Maar het moest een soort dierentuin worden met rennende paardjes en meer van die gekkigheid. Gewoon handjes af van de natuur en hier en daar een beetje helpen tegen minimale kosten. Ook weer afgevinkt. Veel of weinig stikstof is niet relevant. Stop dat geld maar ergens anders. En laat in godsnaam die boeren met rust. Laat ze hier en daar wat bomen plaatsen en wat wilde heggen om het grasland met nog een strook erbij voor wat wilde planten. Korenbloem, klaproos enz. Dat is genoeg. Ook weer afgevinkt.

dijkbewaker | 24-06-22 | 17:01

Heel veel woorden met heel veel vraagtekens maar nog geen begin van een antwoord. Wat een verspilling van mn tijd.

waarisdelol | 24-06-22 | 16:54
-weggejorist-
Phantomas | 24-06-22 | 16:28

De theorie van involutie wordt met de dag aannemelijker.

Thuinman | 24-06-22 | 16:25 | 1

Geinstitutionaliseerde degeneratie.

Phantomas | 24-06-22 | 16:52

Noem het beestje bij de naam. Neo Liberalisme, een door geschoten politiek economische stroming waar we ons allemaal thuis in voelden maar wat haar echte gezicht stukje bij beetje toont. Dat gaat zich wreken en het eind is nog niet in zicht!

Toetsiemonster | 24-06-22 | 16:18 | 2

Alsjeblieft zeg. Neoliberalisme is zo'n typisch kudtwoord uit een willekeurig pamfletje van GroenLinks. We leven in een corporatistisch, fascistisch systeem dat ook nog eens marxistische trekjes heeft. Grote corporaties lobbyen zich suf bij hun toekomstige commissarissen en toezichthouders. Vervolgens bepaalt de "macht" hoe het MKB stuk moet en de burger de prijs betaalt. Dit is géén Godwin, omdat ik uitsluitend wil wijzen op het feit dat fascisme vooral ook een economisch systeem is, waarbij de machthebbers bepalen wie wat mag produceren, aan wie er geleverd mag worden, wanneer én tegen welke prijs.

Aardvark | 24-06-22 | 16:59

@Aardvark | 24-06-22 | 16:59: Ik mis de marxistische trekjes in dit systeem een beetje. Overigens zei Mussolini al dat het fascisme en het corporatisme dicht bij elkaar lagen.

ParadiseLost | 24-06-22 | 17:37

Die gaan zich dus ook als sterke-arm presenteren, nog meer beschadigde boa’s.

Tjemig | 24-06-22 | 17:18

te allen tijde

nee_toch? | 24-06-22 | 15:57
-weggejorist-
gerrit5042 | 24-06-22 | 15:54 | 3

Top stuk. MAAR hoe zit het met de antwoorden? Impliciet is de verwachting van Sam dat de politiek de oplossing moet gaan geven. MAAR tegelijk stellen we vast: teveel visie-lozen en (sowieso louter) communicatie specialisten. Koe, horens: waarom niet via GS tot een 20 punten plan (wmb per Sam’s vraag), timeline 10 jr. Proces om via GS tot concreet plan te komen obv input van reaguurders: tbd (uitdaginkje GS?). Wel: niet alleen isotherische standpunt inname, maar ook (grove) financiële onderbouwing… 3, 2, 1, schieten maar…

10yearsbefore | 24-06-22 | 15:52

Van alles wat je nu ziet/meemaakt...nederland/europa...whatever...zijn de laatste stuiptrekkingen van een financieel systeem die zo rond 2008 met uitgezaaide kanker is gediagnosticeerd, de behandelende politici proberen het geloof in hun kerk te evangeliseren...dan worden we happy volgens een "stuurgroep". Zoals ik er tegen aan kijk wordt het ieder voor zich...dat is "Natuur" dames en heren in het Haagse...waar u over spreekt is cultuur en vervolgens bakt u er niets van...wat ik u wel moet nageven is dat u dat slome stemvolk met preken kunt vergiftigen.

BL!ZZ | 24-06-22 | 15:51

Wanneer beginnen jullie een politieke partij? Ik zoek nog een plek voor mijn stem!

dasechtgeenstijl | 24-06-22 | 15:51
-weggejorist-
HarmenB | 24-06-22 | 15:50 | 1

Ik heb het al eerder gezegd: Rutte's grootste truc is het volk ervan te overtuigen dat er geen alternatief is.

UnderTheDevil | 24-06-22 | 15:47 | 4

@UnderTheDevil
Ghe, je doet je nick eer aan.

Basil Fawlty | 24-06-22 | 16:51

Ik begrijp dat niet, zijn wij dan echt zo dom dat wij die truuk nog steeds niet door hebben?

Peter-Rissing | 24-06-22 | 16:56

Dat heeft hij van Merkel geleerd.

Jupiler10 | 24-06-22 | 17:19
▼ 1 antwoord verborgen

Ieder dag horen we weer over een nieuwe toestand , die verandert door Klimaatverandering.
Half Nederland wacht tot Rutte plotseling stopt met liegen, wegens klimaatverandering.

Torquemada | 24-06-22 | 15:46

"Hoe denken we dit land droog te houden met zeespiegelstijging..."
Zucht.
De daadwerkelijk gemeten stijging is ongeveer 1,8 mm per jaar en geen waarneembare versnelling. 18 cm per eeuw. Nou nou...
Dus lang lang lang voordat het water over de dijken klotst, staan er meer windmolens dan minaretten en zijn de oorspronkelijke 'witte' bewoners verdreven of dood. Dus het zal mij mn witte reet roesten.

getergde kaasboer | 24-06-22 | 15:44 | 2

Edit: meer minaretten dan molens

getergde kaasboer | 24-06-22 | 15:45

Juist, eens. Data, geen meningen.

Ad_Hoc | 25-06-22 | 00:33

Pffff, Wat een jankbal stuk. Dit is precies onderdeel van het probleem. Bij een beetje bezoeker van deze site is deze opsomming toch niets nieuws? Oud nieuws! Oplossingen verspreiden, het volk perspectief bieden, stof tot nadenken! Dit verlamt, verkrampt bij menigeen het rationele denkvermogen!

Death By Luchtbed | 24-06-22 | 15:42 | 1

Juist, we moeten vooruit,ipv achteruitkijken.
Binnen 3 jaar kan Nederland onafhankelijk op Waterstof draaien.
Dus nu aanpakken die grote Shell stagnatie politiek.
STAP 1 .Massaal stoppen met Shell tanken ! (en dan opletten hoe snel Rutte op de Buhne staat)

Torquemada | 24-06-22 | 15:51

Toch blijf ik het idee houden dat dit alles de overgrote meerderheid absoluut nix, nul, nada kan schelen. De grootste schreeuwers houden zich meer bezig met het etaleren van narcistische persoonlijkheidsstoornis op de sociale media dan met wat er buiten hun zolderkamer gebeurt...

Bierum | 24-06-22 | 15:39

Mooi geschreven. NL moet gewoon worden volgebouwd. Ik ga de natuur steeds meer missen.
De boeren hebben grond en dat wil Den Haag graag hebben.
Ik voorzie een burgeroorlog. Onvrede wordt steeds groter. Verdeel en heers is wel uitgewerkt.

Mocht er binnen nu en 3 jaar geen burgeroorlog zijn gekomen. Dan komt er wel 1 als er geen eten meer is om voor de mensen in NL eten te verbouwen.

Ze leren niet wat er met de gaslevering gebeurd. We worden langzaam afgeknepen. Dit gaat ook gebeuren als er in NL geen boer meer te vinden is om eten te produceren.

edo2018 | 24-06-22 | 15:39 | 1

Waar kan ik me aanmelden voor het Amsterdamse weerkorps?

Kaal-dik-en-lelijk | 24-06-22 | 15:42

Verhelderende parlementaire TV intussen; Van Meijeren t.o. De Groot. Een deskundige heeft gesteld dat het stikstofmodel ongeschikt is om beleid op te baseren, De Groot wil vasthouden aan het model, en verwijt Van Meijeren dat hij zich buiten de realiteit begeeft als hij het model wil afserveren ..
In de klimaatdiscussie dezelfde verwijten van IPCC reviewers m.b.t. de IPCC Summaries for Policimakers; ongeschikt om beleid op te maken.
Is dit de post-moderne 'wetenschap' waar D66 zich aan vastklampt?

Harry.Langezwaal | 24-06-22 | 15:38

Geert en Annabel, op hun slofjes.

Normpje | 24-06-22 | 15:37

Hey, ho, stop. Niks meer veranderen, ik mag eindelijk met pensioen.

Volgend jaar is mijn hoofdwoning te koop en ga ik emigreren naar een economisch gunstiger EU-land. Wel houd ik een pied-à-terre in Nederland aan voor de echt oude dag, beter dat ik degene die mijn kont veegt kan verstaan.

BraadWorstLul | 24-06-22 | 15:36 | 1

Het mooiste is dat ik dan toch nog steeds voor het zooitje in de 2e kamer mag kiezen. (Wie niet meedoet bij verkiezingen, die is stemloos en mag niet zeiken.)

BraadWorstLul | 24-06-22 | 15:39

Na 29 vraagtekens ben ik opgehouden met tellen.
Mijn conclusie is eenvoudig: evolutie is soms een teef maar we zijn er linksom of rechtsom onderhevig aan. Het leven gaat door, goedschiks of kwaadschiks. Zoek de ruimte en constructivisme en blijf niet met je kop tegen die muur van boosheid en beperking aanbeuken.
Nou ja, genoeg zen-sjit voor nu. Ik heb ook maar coronakoorts dus reken het me niet teveel aan a.u.b.

zwenkwieltje | 24-06-22 | 15:35 | 4

"evolutie is soms een teef"
Het is erger, de evolutie is dood gemaakt. Er is nu sprake van degeneratie.

Beterschap!

Frau_Ferkel | 24-06-22 | 16:02

@Piet Karbiet | 24-06-22 | 15:53:
Dank. Ardbeg staat klaar.

zwenkwieltje | 24-06-22 | 16:22

@Frau_Ferkel | 24-06-22 | 16:02:
Ook de zieke controledrang van demense is een soort van ontwikkeling binnen het geheel. Ik hoop echter dat er een zelfhelend vermogen de kop opsteekt dat alles weer een beetje in het redelijke trekt.
Dank voor uw beterschapswens.

zwenkwieltje | 24-06-22 | 16:27
▼ 1 antwoord verborgen

Als we wereldwijd nou gewoon eens stoppen met het internet. Gewoon afsluiten "off". Zou dat helpen?

pane | 24-06-22 | 15:35 | 1

Allemaal een schrift, enveloppe en postzegels. Scheelt 11% CO2!

dasechtgeenstijl | 24-06-22 | 15:54

"... extreme wappies en wokies aan de uiterste flanken"
Het is maar wat je de uiterste flanken noemt. De wappies hebben inderdaad niets in te brengen, maar de woke agenda heeft onwaarschijnlijk veel invloed, raar maar waar.
J.P. Drapeau (hij/hem)

J.P.Drapeau | 24-06-22 | 15:32 | 1

Met extremen is niet samen te werken, ongeacht hun achtergrond. (Haan/Hen)

Duwbak_Linda | 24-06-22 | 15:34

Aha, het ligt aan de ZZP-er. Vroeger heette dat gewoon een freelancer. Een modellen fotograaf in een Porsche. Met een riante bungalow in het Gooi. Ga weg.

Piet Karbiet | 24-06-22 | 15:30 | 1

...en voor freelancer werd het een dagloner genoemd.

Lu_Tze | 24-06-22 | 15:58

'We waren niet alleen individueel gelukkig, maar ook als samenleving. We gaven elkaar de ruimte. Misschien soms een koude rug, maar we waren een gidsland, dat zoveel baanbrekende stappen had gezet.'

Fantastisch. Prachtig verwoord.

Gelukkig woon ik op het platteland, en gaat het door u gestelde nog op.

GKJP | 24-06-22 | 15:28

Iedere succesvolle samenleving gaat uiteindelijk ten onder aan decadentie. Je hoeft alleen maar wat YouTube filmpjes te kijken van 'influencers' die rijk zijn geworden door zichzelf te etaleren waar ze vervolgens weer hun dure spullen etaleren die ze hebben gekocht van het feit dat ze bestaan op YouTube. Het gaat nergens meer over. Ik geef het 25 tot 100 jaar en dan is het klaar. Kost nog wel een oorlogje of wat om land en grondstoffen maar dan is het ook wel klaar. Neemt China het stokje over van de VS en begint alles opnieuw.

YoMoms | 24-06-22 | 15:27

We kunnen stoppen met boos te zijn op de overheid. Het is onze eigen schuld en we gaan het nooit leren. Iedereen heeft 40 jaar de kans gehad om zichzelf in de materie te verdiepen en een goeie stem uit te brengen in het hokje. We verdienen gewoon niet beter. Domme rukkers!

mykdelta | 24-06-22 | 15:27 | 4

Gekozen worden op basis van een verkiezingsprogramma om vervolgens alleen maar zaken uit te voeren die nergens in het verkiezingsprogramma staan. Het kan blijkbaar...

4HoogAantWater | 24-06-22 | 15:49

Nog meer water bij de wijn totdat er alleen nog maar water zal zij; zei een geleerde in NL. Dat is het echte probleem.

dasechtgeenstijl | 24-06-22 | 15:56
▼ 1 antwoord verborgen

Veel terrechte vragen die allemaal neerkomen op (zeer) lange termijn planning. Iets wat ook zeer zeker nodig is. Echter, in westerse democratieën gaat dit nooit lukken, want elke 4 jaar nieuwe verkiezingen met nieuwe mensen/ideeen.
Allemaal lastig lastig lastig...
1 ding staat voor mij wel vast; zoals het nu gaat houden we wereldwijd geen 30 jaar meer uit. De uitputting is te groot, te weinig grondstoffen en financiën voor teveel mensen.. Overbevolking, maar helaas durft nog geen politici dit te benoemen.

pane | 24-06-22 | 15:27

Dankvoor je mooie epistel. Alles is helaas waar. Dese week al 2 sollicitanten die niet kwamen opdagen. Het gaat veel te goed, maar dat is volgend jaar wel anders rond deze tijd.

pibasso | 24-06-22 | 15:26 | 1

55+. Die krijgen in 38% van hun sollicitaties niet eens antwoord.

Piet Karbiet | 24-06-22 | 15:46

Aardig betoog. Zwakte in het betoog is echter de aanname dat de capabele mensen en het bijbehorende gedrag er simpelweg niet zijn, of wel uitkijken in de politiek terecht te komen. Daarmee zijn we veroordeeld tot het C-garnituur met beperkt wereldbeeld en handelend uit eigen gewin. Maakt u echter geen illusies dat dat in een ander land anders is.

_pacman_ | 24-06-22 | 15:24 | 1

Van tijd tot tijd verschijnt er een Jezus die ons redt.

HogeNood | 24-06-22 | 15:30

Op naar tweedeling om de schuldigen van de omvolking en hun erfgenamen alsnog de g e h e l e rekening te laten betalen.

HogeNood | 24-06-22 | 15:24

Minimumloon 2300 netto. Kun je alle toeslagen afschaffen en ondernemers stimuleren.

Lukiluuk | 24-06-22 | 15:22

Goed stuk.

Er zullen ongetwijfeld goede antwoorden zijn, maar kon niet langer wachten op realiteitszin in de politiek en ben maar geemigreerd.

quatro32 | 24-06-22 | 15:22 | 1

Ga dan maar liever in die andere taal plempsels maken, en integreer daar maar.

HogeNood | 24-06-22 | 15:26

Dus ondernemen leidt tot een vermindering van beschikbare arbeiders voor grote bedrijven en dat is slecht? Vroeger leerde je dat de economie juist draaide op het MKB. Dragen in ieder geval proportioneel het meeste bij aan de schatkist.

Stijl_Loos | 24-06-22 | 15:21 | 3

Even verderop heeft hij weer kritiek op die grote inclusieve bedrijven waar ZZP'ers niet gaan werken. Zijn best wel wat kanttekeningen te plaatsen bij dit stuk.

Duwbak_Linda | 24-06-22 | 15:25

@Deflatiemonster | 24-06-22 | 15:46:
En dat hij mij als deeltijdwerker meteen begint uit te schelden voor van alles en nog wat, help ook niet echt.

Duwbak_Linda | 24-06-22 | 15:53

Mooi stuk. Als het kabinet dit niet op pakt en door gaat op de verkwistende weg dan gaat het op een bepaald te slecht. De werkende bevolking brengt dan niet meer genoeg op om ons "sociale" systeem in stand te houden. De maatregelen dan zijn geen halve maatregelen. Zo maar wat mogelijke maatregelen, halvering van het salaris van de ambtenaren, stoppen van alle subsidies, stoppen van bijstand voor diegene die niet in Nederland zijn geboren en niet minimaal 10 jaar hebben gewerkt, zorg gelimiteerd tot x Euro per persoon progressief straffen (draaideur criminelen/bekende van politie zijn te duur) en onteigening van bezit (niet alleen jachten en landbouwgrond).

Gebakschep | 24-06-22 | 15:21 | 1

Dat vergt een revolutie, en die gaat meestal niet geweldloos.
Waarom denk je dat de EU magistraten een Europees leger willen?
De plaatselijke politie/ leger kan het zomaar eens zijn met de bevolking en meewerken (of in ieder geval geen belemmering vormen voor) de revolutie.
En dan komt het EU leger goed van pas. Dan komen de Italianen, de Grieken en de Spanjaarden hier wel orde op zaken stellen.
Triggerpoint voor het opzetten van een EU leger is waarschijnlijk de situatie in Baskenland geweest.

Andersdenkend | 24-06-22 | 16:35

Als we maar 3 dagen zouden werken dan zou er geen geld overblijven om de omvolking te betalen.
Fantastisch toch?!

HogeNood | 24-06-22 | 15:21

Eigen voedselvoorziening, energie en defensie, zijn de basis bouwstenen voor een toekomst op eigen kracht. Maar dat wordt pas geapprecieerd op het moment dat het te laat is. Blijkt maar weer. Hongerwinter 44, boeren hebben toen veel westerlingen van de hongersnood gered. Mijn omaatje is destijds nog een paar keer heen en weer gefietst vanuit de achterhoek naar Amsterdam met fietstassen vol met vlees en groente. Nee, we gaan naar de 20m, en misschien meer, naar een volgebouwd inclusief divers NL vol stress, met her en der een parkje; volledig afhankelijk van het buitenland.
We hebben inderdaad een visie nodig en leiderschap.

Nietdanjatoch | 24-06-22 | 15:20

Veel vragen, Sam.
Realistische antwoorden zijn er, maar die worden genegeerd.
Mensen leven hier en nu en hebben schijt aan hoe het land van onze kinderen eruit gaat zien.
Het lijkt alsof zij het beste voorhebben met de jeugd, inzake klimaat, maar dat ze het voor hen sociaal maatschappelijk moeilijk maken willen ze niet zien.
Deugoïsme noem ik het maar.
Dus na die vervelend boomers, zoals ik, krijg je de deugoïsten.

Goed stuk, Sam.

Ruimedenker | 24-06-22 | 15:18 | 2

Ook altijd zo'n kul-argument. "We doen het voor de toekomstige generaties". Wat denk je dat die toekomstige generaties te horen krijgen? "We doen het voor de toekomstige generaties". Ja, zo heeft iedereen het dus altijd kut.

culture_vulture | 24-06-22 | 15:27

helemaal mee eens Sam, maar er gaat niets meer veranderen.
Links heeft de media, de ambtenaren en de rechterlijke macht.
tegen de tijd dat er een nieuwe premier moet komen, wordt Rutte weer opgehemeld. Of mag misschien Klaager het proberen.

Nuchternederland | 24-06-22 | 15:17

Wie betaalt mijn pensioen over 15 jaar? Of is de pot leeg want crisis?

HaaiBaai | 24-06-22 | 15:17 | 2

uw geluk is dat u uw pensioen wel gaat krijgen.
AOW daarentegen.... u had toch al een pensioen? Nou dan.

Nuchternederland | 24-06-22 | 15:18
-weggejorist-
Stoomlocomotief | 24-06-22 | 15:22

Ik weet maar een woord dat bij mij opkomt.
Vertrek.

J.Cash | 24-06-22 | 15:16 | 1

Met auto? met electrisch komen we niet ver; met brandstof trouwens ook niet.
Vliegtuig ? gecanceld of stevig op de benen voor wachtrij.
Boot ? geblokkeerd door Urkers of al in gebruik door Naffers
Bovendien is er geen ander land waar geklaag geaccepteerd wordt.

Keukenmalloot | 24-06-22 | 15:22

Visie haal je bij de opticien.

Goh wie zei dat ook alweer?

En zo laveert de premier van het ene uiterste naar het andere, altijd met de wind mee. Kernpunt is dat hij, als primus inter pares, zelf nergens voor is en wil zijn. Chefsache is dan ook een vies woord voor hem. Nee de ministers zijn diegene die de klappen mogen vangen. En zijn inlegvelletje heeft hij inmiddels ook op de oudpapierstapel gegooid. Net zo desastreus als Merkel.

Louter Leuter | 24-06-22 | 15:16

"De debatcultuur moet terug. Partijen die vanuit hun eigen overtuiging (liberaal, sociaal en democratisch) onderling het debat op de inhoud kunnen voeren."

Om dit te bereiken moet on kiesstelsel overhoop. District stelsel, zodat

Helpmedan | 24-06-22 | 15:14 | 2

Zodat kamerleden direct verantwoordelijk zijn voor hun verkiezing en niet meeliften op het overschot aan stemmen op de lijsttrekker.

Helpmedan | 24-06-22 | 15:17

Bij de vvd zijn de partijbaronnen ontmacht door de permanente grijze muis scouting commissie. Handjeklap van de afdelingen onderling? Das war einmal. Nu zijn het de PA's in de kamer op de slippen van Rutte cs en als dank een verkiesbare plaats. De Sofiekes hebben zelf nooit met hun poten in de politieke modder gestaan. Jankjuf... en dat dan fractievoorzitter (niet omdat... en niet omdat...). Mag ik een teiltje aub?

Louter Leuter | 24-06-22 | 15:21

De arrogantie van de regenten in Den Haag dat ze met een pennenstreek een complete beroepsgroep als de landbouw denken te kunnen elimineren.
De arrogantie! En de ondankbaarheid ook!
Deze keihard werkende mensen zorgen al eeuwen lang voor ons voedsel: het is de meest essentiële sector die we hebben.
Linkse ambtenaren doen altijd al alsof geld iets is dat-er-gewoon-is en dat doen ze nu met voedsel ook.
Een land zonder eigen landbouw is geen echt land maar een nep land.

keestelpro | 24-06-22 | 15:14 | 1

Valt me op dat er onder Rutte steeds meer lijstjes komen bovendrijven. Lijstjes van groepen mensen die steeds vaker worden vermalen door een bureaucratische hakselmahine van een steeds hardvochtiger kabinet.

Duwbak_Linda | 24-06-22 | 15:19

Lol.
'Misverstand, we hebben niet goed genoeg gecommuniceerd.'
"Echt waar?"
*alweer in gesprek met project ontwikkelaars*
'Huh? Jazeker (we-hebben-niet-goed-genoeg-gecommuniceerd).'
*tandpasta grijns en 'sukkel' fluistert*

Kouwe Kees | 24-06-22 | 15:21
-weggejorist-
De-rukkende-rechter | 24-06-22 | 15:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Vragen, vragen, vragen. Kort door de bocht: we leiden steeds meer mensen zo hoog mogelijk op met de opdracht in alles zoveel mogelijk problemen zien te vinden die de geweauwne bugermongooltjes mogen oplossen. Of voor mogen bloeden. Meer is er niet van.

Leptob | 24-06-22 | 15:11

Conclusie: er zijn veel te veel ambtenaren in een veel te grote overheid.

Haberdoebas | 24-06-22 | 15:10 | 3

En beroeps-jokker Mark Rutte had ons nog wel een veel kleinere overheid beloofd. Ach, wat heeft deze hansworst ons allemaal niet meer beloofd....

Ommezwaai | 24-06-22 | 15:13

@Ommezwaai | 24-06-22 | 15:13: Dat gaat wel lukken gezien de massale instroom. Verhoudingsgewijs. Want dat is natuurlijk de bedoeling.

Lukiluuk | 24-06-22 | 15:21

@Lukiluuk | 24-06-22 | 15:21:
En als er iemand het woord “omvolking” of “tassendrager” gebruikt is men massaal beledigd.

Ommezwaai | 24-06-22 | 15:58

"Of andersom: willen we maximaal voor het klimaat gaan, ten koste van de energiezekerheid, en zijn we bereid extreme energiekosten te dragen?"
Nope: Erst kommt das fressen dann kommt die moral.
Een energie-crisis gaat altijd voor een mogelijk toekomstige klimaatramp. Nog een paar foute opmerkingen/beleidspunten van D66 en GL tav het klimaat, versus energieleveringszekerheid en beide partijen worden weggevaagd, wat ik U brom.

skoftig | 24-06-22 | 15:08 | 3

Als ondernemer maak ik altijd een economische analyse en vertrouw uiteindelijk op mijn gevoel (35 jaar ondernemerservaring) wat het klimaat betreft in China bouwen ze nog 1177 steenkoolcentrales en 25 vliegvelden groter dan Schiphol en in India kookt 60% van de bevolking nog op hout etc. etc.
Mijn analyse het is schoon genoeg in Nederland en extra milieuinvesteringen in dit land zijn weggegooid geld.

MargauxGrandCru | 24-06-22 | 15:13
-weggejorist-
De-rukkende-rechter | 24-06-22 | 15:31

"... krijgen kansrijke bedrijven die geen personeel meer kunnen vinden geen ruimte om te groeien of te concurreren"
Of gewoon de lonen verhogen i.p.v. het budget opmaken aan recruitment en aandeelhouders. Lukt dat niet omdat belasting op arbeid te duur is, wentel het niet weer af op de arbeider maar ga eens klagen bij de partij die steeds meer geld onder dwang laat ophalen maar er steeds minder voor teruglevert: De overheid.
Met zulke personeelstekorten moeten ondernemers ook een gaan leren wat price discovery is en hoe daar mee om te gaan. Dat is namelijk ondernemen.

Gewoon betalen!

Deflatiemonster | 24-06-22 | 15:08 | 1

En schaf die HRM (Human Resource Manager) eens af. Vaak dames die de praktijk (van een bedrijf) niet kennen en een enorme sta in de weg zijn bij het aannemen van personeel.

Der Schnitzeljäger | 24-06-22 | 17:17

Amen

MeppieRocks | 24-06-22 | 15:04

Oh nog even over de Nederland als voedselproducent statistieken: Bloemen. Export.

Hoezo eten?

Is dit nog nieuws? | 24-06-22 | 15:03 | 3

Volbouwen 1 woord …
En voedselproductie en over bloemen beginnen.
Goeie shit. Doe mij wat.

Ashtrey | 24-06-22 | 15:08

Dat enorme export product 'landbouw' bestaat voor een groot deel uit dozen schuiven.

miko | 24-06-22 | 15:54

Volbouwen.

Is dit nog nieuws? | 24-06-22 | 15:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen