achtergrond

Geenstijl

LIVE. Kaag (en Bijleveld) op hakblok Kamer

En dan nu het blokje: stemmingen

Zo. De Tweede Kamer gaat stemmen! En wel over het al dan niet afkeuren van de handelswijze van de ministers Kaag & Bijleveld. Korte sitrep: Voor allebei de onderstaande moties Piri's is naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid. Ank Bijleveld blijft, wat de Kamer ook zegt. Sigrid Kaag (bekend van de uitspraak "Ik zou zelf niet doorgaan, maar ik ben een ander mens") is aanwezig bij stemming (er is ook een door La Kaag weggelachen motie van wantrouwen) en zal na afloop reageren. Er wordt TOCH NIET hoofdelijk gestemd. 

Livestream na de break. 
UPDATE: Motie van afkeuring Bijleveld AANGENOMEN
UPDATE: Motie van afkeuring kabinet/Kaag AANGENOMEN
UPDATE: Motie van wantrouwen kaag VERWORPEN
UPDATE: Kaag treedt af

MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 15 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in het kader van goed werkgeverschap een zware verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van lokaal ambassadepersoneel;

overwegende dat ondanks herhaalde waarschuwingen van het personeel zelf er te lichtzinnig en te laat is gehandeld;

overwegende dat het personeel hierdoor ernstig gevaar heeft gelopen;

overwegende dat de Kamer hierover te laat en onvolledig is geïnformeerd;

overwegende dat de minister van Buitenlandse Zaken eindverantwoordelijk is voor de evacuatieoperatie;

spreekt uit dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld en keurt deze handelswijze af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri
Stoffer
Kuzu
Simons
Teunissen
Omtzigt
Eppink
Van Haga
Van der Plas
Bromet
Jasper van Dijk
Dassen

MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 15 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de motie-Piri die het kabinet opriep om alle Afghaanse tolken voor het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in veiligheid te brengen, niet is uitgevoerd;

overwegende dat er in evacuatieplannen geen rekening is gehouden met de evacuatie van tolken en hun gezinnen;

overwegende dat er door dit falen ten minste 22 tolken die voor Nederland hebben gewerkt en hun gezinnen zijn achtergelaten;

keurt de handelswijze van de minister van Defensie af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri
Stoffer
Kuzu
Simons
Teunissen
Eppink
Van der Plas
Van Haga
Bromet
Jasper van Dijk
Dassen

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.