achtergrond

Geenstijl

GeldBlog - Groen stort middenklasse in de armoede

Dus dat wordt dan EUR 5,50 per liter aan de pomp!

De denktank IEA heeft een routekaart om inzichtelijk te maken wat er nodig zou zijn voor de doelstelling carbon neutral in 2050. Om dit doel te bereiken moeten er grote offers worden gebracht. Zo groot zelfs dat het verbazingwekkend genoemd kan worden dat deze plannen enige steun hebben. Nog frappanter is de steun van partijen die kiezers uit de lage- en middenklasse bedienen, want juist deze kiezers zullen relatief het hards geraakt worden.

Het IEA schetst verschillende scenario’s waaronder het scenario waar onze overijverige Frans Timmermans flink voor lobbyt. In 2050 CO2 neutraliteit betekent volgens de organisatie dat investeringen in olievelden nu al de prullenbak in moeten. Enkele leden van OPEC reageerden hierop met hoon, door te stellen dat prijs van een vat olie dan naar USD 200 zou gaan. Dus dat wordt dan EUR 5,50 per liter aan de pomp! De auto kan dus direct naar de sloop en alle vervuiling die de productie van deze auto teweeg heeft gebracht zal voor niks zijn geweest.

Alleen minder olie verbruiken is niet het enige wat in dat scenario zou moeten gebeuren; alles en iedereen moet op elektrisch. De infrastructuur is daar bij lange na niet geschikt voor dus moeten er enorme investeringen gedaan worden. Gezien de financiële positie van de energieleveranciers niet dermate goed is en het feit dat ook zij winst moeten maken, betekent dit ook hogere prijzen voor het netwerk wat dus doorberekend zal worden aan de consument.

Verder moeten biomassacentrales en wind- en zonneparken flink worden uitgebreid om voldoende groene elektriciteit  op te wekken om aan de vraagtoename te voldoen. Deze stroom is verre van volmaakt (intermittant) en mede daardoor ook duur. Dus niet alleen de lammergieren zijn de pineut, maar ook de consument die hogere stroomprijzen kan verwachten. Nu is de hoop dat bedrijven dermate innoverend zullen zijn dat de kosten van groene stroom flink kunnen worden verlaagd, maar of dat nu de beste oplossing is, is nog maar de vraag (daarover later meer)(en over de vervuiling en sociale ellende die gepaard gaan met de productie van kobalt, rare earths en dergelijke zal ik het maar niet hebben).

Met kekke animatie van de crash!

Maar ook regeringen moeten er alles aan doen om de 2050 target te behalen. Wat neerkomt op het straffen van grijs en het promoten van groen. Als grijze bedrijven worden gestraft, betekent dit dat hun producten en diensten duurder zullen worden voor de consument. Het stimuleren van groene bedrijven, veelal via subsidies, zal worden afgewenteld op de belastingbetaler. Ook zal de regering steeds meer haar groene wil doordrijven en mensen van het gas af jagen. Dit verplicht mensen om uiterst dure investeringen te doen in airco’s, warmtepompen, zonnepanelen en zo verder.  

Het beeld lijkt mij duidelijk dat het prijskaartje enorm is en dat de consument hoe dan ook de rekening zal moeten betalen. Veel mensen zullen energiearmoede kennen; een situatie waar de prijs van energie dermate hoog is dat een warm huis met warm water een luxe wordt. Autobezit is dan nog allen weggelegd voor de financieel krachtige medeburgers en de (nog overgebleven) lease-rijders. Reizen binnen het land en al helemaal naar het buitenland wordt weer een luxe die niet voor iedereen is weggelegd. Begrijpelijk dat Kaag deze plannen steunt, want dan hoeft ze eindelijk niet geconfronteerd te worden met het plebs op de vlucht naar haar vakantiebestemming in Ramallah. Het gewone volk komt hiermee in een soort permanente lockdown, handig voor bij de volgende pandemie. Het mag dan ook een wonder heten dat vooral de linkse partijen ideeën steunen die desastreus zijn voor hun achterban.

Als ik er van uit ga dat de opwarming van het klimaat niet een terugkerend verschijnsel is, maar puur door CO2 en ook door menselijk handelen komt, dan zou de vraag moeten zijn of CO2 reductie het meest effectief is. Immers, hoeveel CO2-reductie moet er plaats vinden om de gewenste temperatuurSTIJGING tegen te gaan? Als ik er dan ook nog van uit ga dat onze klimaatmodellen kloppen (wolken kunnen niet worden niet gemodelleerd, voorspelling zaten er tot nog toe flink naast, etc.) dan nog vraag ik mij af wat de beste manier is om met deze crisis om te gaan.

We hebben een gelimiteerde hoeveelheid aan geld, mankracht en innovatiekracht en het is dus zaak deze zo efficiënt mogelijk in te zetten; as much bang for your buck as possible. Is dit het geval met de 2050 CO2-neutraal plannen? Ik heb zo mijn bedenkingen.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 3

Vorige week in deel 2 (en zie ook deel 1), werd vastgesteld dat Milei weliswaar president is, maar in de verste verte niet een meerderheid heeft in de senaat noch in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zal dus per decreet moeten regeren en de voorstellen die hij heeft gedaan hebben die route ook gevolgd. Maar kan dit juridisch?

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-01-24 | 19:33 | 105 reacties

Verduurzamen leidt tot gezeik met de buren

En we hebben wel gezien waar gezeik met de buren toe kan leiden

@Mosterd | 18-01-24 | 20:59 | 127 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 2

Vorige week kwam Milei, het libertarisme en de politieke geschiedenis van Argentinië tot aan 1982 aan bod, toen de militaire junta onder leiding van Galtieri de oorlog om de Falklands verloor.

@Alexander Sassen van Elsloo | 14-01-24 | 16:35 | 106 reacties

GeldBlog - U heeft nog maar 2 opties

Ditmaal weer eens een uitstapje naar een niet financieel onderwerp. Alhoewel hetgeen wat hieronder beschreven wordt wel degelijk een mogelijke context weergeeft waarin ook het financiële spel zich voltrekt.

@Redactie | 10-12-23 | 19:00 | 240 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.