achtergrond

Geenstijl

GELDBLOG - Heeft Jesse Klaver het licht gezien?

Verder laat Jesse doorschemeren dat hij die EUR 10.000 ziet als een soort startkapitaal. Jawel K A P I T A A L, dus zonder DAS.

Jesse kwam met een wel heel populistisch plan: gratis geld. Dat doen alle politieke partijen, maar links wat meer dan (zogenaamd) rechts. Welnu, Jesse wil iedere persoon die 18 wordt, EUR 10.000 geven, zonder voorwaarden. De hoop is dat dit geld dan wordt besteed aan het starten van een onderneming of gebruikt zal worden om te investeren, zodat de inkomens- en vermogenspositie van deze groep jongeren structureel verbeterd kan worden. Bijvangst is dat GL “miljonairs” de stuipen op het lijf mag jagen omdat de Jesse Posse daar een soort pluk-ze wetgeving wil laten toepassen om zo zijn populistische maatregel te financieren. 

Natuurlijk was dit niet het idee van Jesse zelf, maar van een andere linkse rakker genaamd Piketty. Deze persoon loopt al een aantal jaar te dwepen met oude linkse dromen zoals het basisinkomen. Het idee om jongeren geld te geven en dat te laten bekostigen door de vermogende burgerij, is ook één van zijn ideeën. Dit geeft aan dat zowel Jesse alsmede Piketty geen snars begrijpen van hoe een economie werkt.

Allereerst is er zoiets als kapitaalsallocatie. De partijen in de markt bepalen waar kapitaal het meeste rendement oplevert. Iets wat ervoor zorgt dat de economische taart zo groot mogelijk wordt. 10.000 afpakken van mensen die er wel goed raad mee weten (met andere woorden goed investeren) en het dan geven aan pubers die er sigaretten, make-up, kleren, alcohol, vakanties en auto’s van kopen, gaat die taart niet structureel groter maken. Maar links staart zich altijd blind op de verdeling van de taart en kijkt nooit naar het groter maken van deze taart. Soort klepel ontmoet afgunst gevalletje. Verder hebben dit soort linkse plannen altijd het bestraffen van kapitaalsformatie (vermogensbelasting) in gemeen, met tot gevolg dat de groei van de taart nog verder wordt belemmerd.

Maar er zijn ook goede kanten aan dit plan van Klaver. Zo ligt de nadruk hier meer op gelijke kansen dan op gelijke uitkomsten. Jesse had namelijk ook het voorstel kunnen doen om alle inkomens boven een bepaald niveau volledig af te romen en aan de lagere inkomensklassen over te hevelen om zo de utopische heilstaat te verwezenlijken. Er lijkt dus een kentering te zijn in zijn denken. Dat moet aangemoedigd worden.

Verder laat Jesse doorschemeren dat hij die EUR 10.000 ziet als een soort startkapitaal. Jawel K A P I T A A L, dus zonder DAS. Wellicht ziet hij nu eindelijk in dat kapitalisme het beste wapen is tegen armoede. Het vormen van kapitaal en het juist inzetten van kapitaal, is de sleutel tot succes. Deze nieuwe gedachte van de heer Klaver is uiterst bemoedigend.

Ook ziet Jesse jongeren nu liever als ondernemers een bestaan opbouwen. Om ze dan op hun 18de al EUR 10.000 te geven slaat de plank mis, maar de intentie is niet eens zo slecht. Beter was geweest om geld beschikbaar te stellen bij een hogere leeftijd (24 jaar wellicht). Verder zou dit geld als een soort private equity lening vanuit de staat geleverd moeten worden onder de conditie dat er een goed businessplan tegenover staat en dat de bestemming van het geld kan worden verantwoord. Nu kan de lezer al zien dat een dergelijk plan gesmoord zou worden in de bureaucratie der overheid en dat de kapitaalsallocatie niet per se op economische gronden zou plaatsvinden. Dat is nou de reden dat we een markt hebben: efficiënte en effectieve allocatie van kapitaal. Echter, ook al zou Jesse voor de “via de staat” systematiek kiezen, dan is het in ieder geval een stap in de juiste richting; stukken beter dan het normale GL gezwets (samengevat in onderstaande afbeelding).

Wat Jesse verder nog zou kunnen overwegen? Allereerst het wijzigingen van ons educatieve stelsel; er moet meer nadruk komen op ondernemerschap (en pretstudies moeten worden gekort, maar dat is een ander verhaal). Zo wordt de jeugd goed voorbereid om op een gedegen manier om te gaan met het eventuele startkapitaal wat zij dan op eigen kracht kunnen verkrijgen. Ook zou Jesse wat kunnen doen aan de hoge belastingdruk voor ondernemers. Het schrappen of reduceren van belastingen voor ondernemers zou het beste zijn. Verder kan Klaver er ook voor zorgen dat het juridisch makkelijker wordt voor ondernemers om een faillissement door te komen en weer opnieuw op te starten (zolang er geen sprake is van fraude). Hiermee wordt het ondernemerschap geen do or die kwestie. Dat hebben ze in de VS veel beter in de smiezen dan in Nederland (ligt overigens niet aan links maar aan de Calvinistische inslag).

Dus Jesse zit op de goede weg maar heeft nog wat werk aan de winkel. Wat mij echter wel bij dit alles deed verbazen, is dat GroenLinks het tegenwoordig dus over ondernemerschap en startkapitaal heeft en de VVD over klimaattafels! Het kan verkeren in Den Haag.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 3

Vorige week in deel 2 (en zie ook deel 1), werd vastgesteld dat Milei weliswaar president is, maar in de verste verte niet een meerderheid heeft in de senaat noch in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zal dus per decreet moeten regeren en de voorstellen die hij heeft gedaan hebben die route ook gevolgd. Maar kan dit juridisch?

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-01-24 | 19:33 | 105 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 2

Vorige week kwam Milei, het libertarisme en de politieke geschiedenis van Argentinië tot aan 1982 aan bod, toen de militaire junta onder leiding van Galtieri de oorlog om de Falklands verloor.

@Alexander Sassen van Elsloo | 14-01-24 | 16:35 | 106 reacties

GeldBlog - U heeft nog maar 2 opties

Ditmaal weer eens een uitstapje naar een niet financieel onderwerp. Alhoewel hetgeen wat hieronder beschreven wordt wel degelijk een mogelijke context weergeeft waarin ook het financiële spel zich voltrekt.

@Redactie | 10-12-23 | 19:00 | 240 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.