Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Mail. Waar gaan de verkiezingen in 2021 over?

Inzending, van eerdere inzender Sonny Spek. Knip, plak, balans:

In het afgelopen jaar zijn er weinig artikelen die mij zo geraakt hebben als Flatgebouw Nederland (nu met glasvezel), over de e-mail van Karin op GeenStijl in december 2019. Het is een artikel dat iedereen gelezen zou moeten hebben die iets wil begrijpen van de sentimenten en ideeën die onder een breed deel van de bevolking leven. Karin kan haar zorgen niet goed onder woorden brengen, maar ook zij heeft recht op de juiste vertegenwoordiging en om gehoord te worden. Afgelopen week begon het politieke kalenderjaar weer, dat als slotstuk de Kamerverkiezingen van 2021 zal kennen, maar het is maar de vraag of de campagne een resultaat zal kennen dat recht doet aan de groeiende zorgen van mensen als Karin.

Mijn angst is dat wij als samenleving blijven hangen in politieke discussies over randzaken, onderwerpen die een marginaal deel van de bevolking aangaan en de polarisatie tussen groepen in onze samenleving onnodig zal doen vergroten. Politieke partijen zullen proberen cultuurthema’s uit te spelen omdat mensen hier door de absurditeit ervan sneller verontwaardigd over zullen zijn, terwijl op de thema’s die mensen direct raken men blijft voortmodderen (veelal op de linkerflank) of geen doordachte plannen hebben (veelal op de rechterflank). Door alle radicale ideeën rond de identiteitspolitiek, overgewaaid uit Amerika zouden we bijna vergeten waar de verkiezingen in 2021 daadwerkelijk over gaan: een veilig en welvarend bestaan voor Karin met perspectief op (economische) verbetering in een land dat haar opvattingen en zorgen serieus neemt.

De sociaal-economische thema’s waar de progressieve partijen in Nederland mee zouden kunnen scoren laten zij waarschijnlijk links liggen. Wie heeft nog iets gehoord van het initiatief van GroenLinks om de publieke sector te redden, en de bijbehorende ‘Kantinetour’? Het is de verwachting dat de lijsttrekkers Kaag en Klaver (mede door de groeiende BLM-beweging en terugkeer van Sylvana Simons) zich voornamelijk op de onderwerpen diversiteit en emancipatie zullen gaan richten om de campagne naar hun hand te zetten. Voeg daar nog een sausje liberalisme met een doodscultus aan toe voor D66 en de verkiezingsprogramma’s zijn geschreven. 

Identiteitsthema's en incident-gedreven ophef
Partijen en opiniemakers aan de rechterflank zullen gretig gebruikmaken van de standpunten van links met betrekking tot de identiteitsthema’s en houden daarmee de incident-gedreven ophefcultuur die dit land sinds tijden teistert in stand. De laatste tijd ben ik steeds meer van de overtuiging dat de onderwerpen waar we ons veelal aan ergeren op de rechterflank, vooral een bliksemafleider zijn voor de daadwerkelijke problemen in ons land. Er wordt kostbare tijd verspild in ons publieke debat doordat we ons laten leiden door de onderwerpen die op de agenda worden gezet door een klein groepje radicalen.

Elk jaar zijn er meer Kamervragen, moties en meer debataanvragen in de Tweede Kamer. Voor wat? Het is alleen voor de eigen eer en glorie, want niemand zal bij de meeste aangevraagde debatten gebaat zijn. Alleen ons politieke systeem zorgt ervoor dat Kamerleden zich blijkbaar gedwongen voelen om op elk incidentje te reageren en in een bepaalde reflex te schieten (Dilan ‘Kamervraag’ Yesilgöz is daar zeer kundig in), maar daardoor wordt volledig voorbijgegaan aan de kerntaak van de politiek: de uitvoerende macht controleren. Het is tijd dat onze politici zich bezig gaan houden met de grote thema’s van deze tijd in plaats van zich te verschuilen achter de ‘akkoorden-democratie’ dat ons land tegenwoordig in haar greep houdt (Energieakkoord, Klimaatakkoord, Woonakkoord, etc.). Er was een kandidaat-lijsttrekker die hier oog voor had, maar door het partijkader van het CDA op het nippertje buiten de deur werd gehouden.

Het verdwijnen van de huismeester
Want wat zijn nu onze uitdagingen? Er is sprake van een ongekende wooncrisis die bijna alle starters raakt en waardoor de wachtlijsten voor een betaalbare woning jarenlang zijn. De bouw van nieuwe woningen wordt gefrustreerd door de ‘stikstofcrisis’ en de verhuurderheffing zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties fors minder kunnen investeren. Woningcorporaties moeten dan ook een keuze maken tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. De extra opgaven die woningcorporaties op hun bordje krijgen zoals het gasvrij maken en huisvesten verwarde personen zorgt ervoor dat het aspect ‘leefbaarheid’ minder aandacht krijgt

Het bestemmen van sociale huurwoningen voor enkel en alleen specifieke doelgroepen lijkt op het oog aantrekkelijk, maar heeft er ook juist voor gezorgd dat meer verwarde personen in de wijk worden geplaatst, de corporatie een grotere rol krijgt in het integreren van statushouders, er sprake is van een hoge doorstroming (en dus weinig binding) en uiteindelijk de mensen met ‘sociaal kapitaal’ vertrekken uit de wijk. Kortom: de sociale samenhang vermindert en leefbaarheid holt achteruit. Bij de verschrikkelijke flatbrand in Arnhem eerder dit jaar hebben we gezien waar bijvoorbeeld het verdwijnen van de huismeester toe kan leiden.

De euro institutionaliseert ongelijkheid
De structurele weeffouten in het politiek project ‘de eurozone’ blijven ook de komende jaren naar voren komen. We staan aan de vooravond van een diepe recessie door de coronacrisis, maar deze zal vooral laten zien wat menig reaguurder al langer weet: de euro is niet toekomstbestendig en heeft de ongelijkheid tussen Europese landen geïnstitutionaliseerd. De economische en maatschappelijke malaise die de afgelopen jaren is ontstaan in Zuid-Europa komt mede door de te dure munt en de onmogelijkheid om de waarde op nationaal niveau te devalueren. 

Het verschil in economische waarden heeft uiteindelijk geleid tot groeiende ongelijkheid, een stijging in het aantal zelfmoorden en jongeren die migreren naar kansrijke gebieden in de Eurozone.  We zijn nu op een punt aangekomen dat er een keuze moet worden gemaakt tussen volledige Europese integratie of het ontmantelen van de Europese Unie. Als we blijven voortmodderen met zogenaamde ‘kritische’ partijen als de VVD en het CDA, zal dat uitmonden in een transferunie zonder dat er sprake is van breed gedragen Europese solidariteit. Een recept voor problemen. 

Tegelijkertijd zien we dat de partijen die – terecht - kritisch zijn op deze ontwikkelingen veelal de neiging hebben om zich terug te willen trekken uit allerlei verschillende internationale samenwerkingsverbanden. Het is de vraag hoe realistisch dit is in een wereld waar de dynamiek en ontwikkelingen complexer zijn dan in de tijd van de 19e-eeuwse natiestaten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het Westen volledig incapabel is gebleken om haar geopolitieke belangen in Syrië en Libië voldoende te verdedigen. Het resultaat is dat de landen wij beschouwen als ‘vijanden’ daarvan hebben geprofiteerd en ons op een strategische achterstand (bijvoorbeeld bij het bestrijden van de vluchtelingencrisis) hebben gezet. Het morele gelijk denken onze bestuurders aan hun kant te hebben, maar is uiteindelijk als zand door hun handen geglipt. Het bliksembezoek van Macron in Beiroet lijkt erop te duiden dat Frankrijk deze fout ook heeft ingezien.

Financiering van radicale poldermoskees
We leven in een land waar donateurs uit het Midden-Oosten nog steeds moskeeën kunnen financieren om radicaal gedachtegoed te verspreiden, scholen niet kunnen worden gesloten op het moment dat zij kinderen ideeën aanleren de rechtstreeks ingaan tegen de grondbeginselen van onze Grondwet, Frontex niet voldoende gefinancierd wordt om de Europese buitengrenzen goed te kunnen beveiligen, gemeenten de laatste jaren structureel geld tekort komen om voldoende jeugdzorg te kunnen bieden en daarom moeten bezuinigen op allerlei publieke voorzieningen ten tijden van hoogconjuctuur, het niveau van leerlingen op de basisschool en voortgezet onderwijs al twintig jaar daalt, multinationals niet kunnen worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voldoen aan de belastingplicht en het gasvrij maken van bestaande woningbouw straks kwetsbare Nederlanders een hogere energierekening zal doen bezorgen, China met haar industriepolitiek en bevoordelen van haar eigen bedrijven een oneigenlijke invloed probeert uit te oefenen. Al met al een gaaf land. 

Om deze problemen het hoofd te bieden dient er sprake te zijn van een betrouwbare overheid wiens doordachte beslissingen kunnen rekenen op voldoende steun onder de bevolking. De laatste tijd hebben we al kunnen zien door de toeslagenaffaire op welke manier de overheid kan fungeren als zij geen menselijke maat hanteert maar opereert als bureaucratisch moloch waar normale mensen moeilijk hun weg kunnen vinden. Dat geldt niet alleen als het gaat om de overheidsdiensten, maar ook burgerparticipatie in de breedste zin van het woord. Na de afschaffing van het raadgevend referendum door de gesloten bestuurselite was ons door minister Ollongren beloofd dat er gewerkt zou worden aan een agenda voor democratische vernieuwing naar aanleiding van de aanbevelingen van de Staatscommissie parlementair stelsel. 

Democratische verrotting
Na de publicatie van hun verslag in december 2018 zijn we al bijna twee jaar verder en concrete veranderingen zijn nog steeds niet doorgevoerd. Daarnaast heeft het kabinet al aangegeven het bindend correctief referendum (een van de aanbevelingen van de Staatscommissie) naar de prullenbak te verwijzen. De democratische krachten in het land die GeenPeil eerder breed heeft losgemaakt zouden de basis kunnen vormen om daadwerkelijk druk te zetten achter de vernieuwingsagenda van onze bestuurscultuur. 

Het is kenmerkend voor een land en continent in stilstand wanneer het vooral terug probeert te kijken en zich geen besef lijkt te hebben van de uitdagingen voor de toekomst. Laten we politici aanspreken op de gemaakte keuzes waardoor er na vier jaar Rutte III nauwelijks verbetering te merken valt voor de toekomst en niet vervallen in de identiteitsthema’s die bepaalde partijen graag naar voren willen brengen. Debatteren over het verwijderen van standbeelden van oude VOC-lieden, het aanpassen van ons onderwijscurriculum, het wel of niet plaatsen van gender op ID, het invoeren van diversiteitsquota’s en het tegengaan van het zogenaamde ‘institutionele racisme’ bij de politie bedient alleen maar een radicale minderheid die het debat op basis van de daadwerkelijk belangrijke thema’s niet kunnen winnen.

De ‘rechtse’ flank zou zich moeten afvragen waarom er geen overtuigend verhaal is voor de sociaal-economische vraagstukken. Waarom hebben de PVV en Forum voor Democratie geen duidelijke plannen voor de publieke sector? Het is te kortzichtig om het gebrek aan verbetering in het besteedbaar inkomen enkel en alleen af te schuiven op het klimaatbeleid en migratie zonder daarbij bijvoorbeeld te kijken naar de rol van globalisering en hyperkapitalisme.

Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van deze flank om de thema’s aan te stippen waardoor we het Nederland van Karin structureel een betere plek kunnen maken. Als zij dat nalaten voor politiek gewin op de korte termijn, dan zullen haar kiezers uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Een groot gemis.

Sonny Spek
Lokaal raadslid te Katwijk

Reaguursels

Inloggen

Prima stuk maar volgens mij heeft FvD wel concrete plannen voor de publieke sector. Die moet kleiner. Spek wijst hyperkapitalisme als schuldige aan, wat bedoelt hij daar precies mee?

Tr0l0l0l | 10-09-20 | 16:11

Ik ga stemmen op een partij die migranten import wil stoppen, de eu minder macht geven/of eruit en het hebben van een dubbele nationaliteit afschaft.

bqbq | 10-09-20 | 12:15 | 2

In Frankrijk worden ruim 8000 extremisten in de gaten gehouden. Wat dat de belastingbetaler niet kost! Inlichtingendiensten moeten toch weten wie hiervan een dubbele nationaiteit heeft (80-100%?). In een superactie al die lui oppakken, hun Franse nationaliteit afnemen, ongewenst vreemdeling verklaren en dezelfde dag nog ongevraagd op het vliegtuig zetten naar het land van hun andere nationaliteit. Of ligt die oplossing te logisch voorhanden?

Slough | 10-09-20 | 13:05

In principe dus op een partij die niets, maar dan ook niets te zeggen krijgt, daarnaast nog vaak meestemt met een partij als de VVD onder de noemer oppositie.

Succes!

litebyte | 10-09-20 | 13:22

Wat zullen we nou krijgen, een politicus met visie!
Onze Grote Geliefde Leider Mark Rutte zegt altijd dat hij geen visie heeft.
Het kan dus wel!

Bolder | 10-09-20 | 10:59 | 1

Visie is nogal een ruim begrip. Er waren ooit leiders die hadden een visie over een duizend jarig rijk, dat is niet gebeurd.

litebyte | 10-09-20 | 13:29

RIP Pamela.

Piet Karbiet | 10-09-20 | 10:26

Ben afgehaakt bij “incident gedreven ophefcultuur”. Wat nou “incidenten”? In Katwijk misschien. Dagelijks worden in dit gave land onschuldigen gestoken, gekopschopt en aangerand (of erger). De daders hebben vrijwel zonder uitzondering (Noord)Afrikaanse roots en vrijwel de gehele MSM zwijgen daarover.

Rest In Privacy | 10-09-20 | 09:47 | 1

Er is niets incidenteels aan de ophefcultuur. Het is een boosaardige ideologie waarvan de uitwassen moedwillig toegelaten worden, als breekijzer om de samenleving murw te slagen en de eigen handen schoon te laten. Net zo goed als Ernst Röhm tegen Adolf zei: Angst & ondermijning? Laat dat maar aan mij over.

Gladiator Fap | 10-09-20 | 09:53

Ik kan me goed herinneren het destijds gelezen te hebben en het is een genot het nog eens te lezen. Dank voor de link. De lijn naar de behandeling van vooral Baudet is direct getrokken.

Gladiator Fap | 10-09-20 | 10:15

Sonny Spek leest bijna één op één als het stuk van Bart Nijman waarnaar verwezen wordt over flatgebouw Nederland. Like minds? Misschien een idee voor de chips, nootjes, bier.

Waarover de verkiezingen zouden moeten gaan is iets anders dan wat ze waarschijnlijk over gaan, maar in ieder geval niet over identiteitspolitiek, de islam, black lives, slavernij of zwarte piet. Ik zou zeggen over een aantal belangrijke thema's die ons de komende decennia gaan raken.

Dat zijn overbevolking, omdat we nu in die hockeystick zitten en Nigeria straks meer inwoners heeft dan de Verenigde staten bijvoorbeeld, wat problemen van nu qua migratie en druk op het klimaat alleen maar sneller laat toenemen wat ons op een manier gaat treffen die we nu nog onvoorstelbaar achten. Dat is ook Europa, omdat de structuur ervan een ongeboren tegenstelling bevat, wel één munt, geen EU-brede inspraak en democratie, want de leiding is in handen van een ongekozen clubje. Er zijn twee keuzes, of de hele EU afbreken, of een betere vertegenwoordiging, bestuur en democratie en sociaal beleid en wetgeving, kortom of stoppen of doorgaan naar dan ook serieus. Zoals het nu is, zal het kapot gaan, dat is vrij helder. Dan een belangrijk punt is de globalisering en de zeer sterke invloed van supranationale financiële en industriële organisaties op onze economie, op de verdeling van welvaart en geld en op onze politiek. Winsten en kansen komen in toenemende mate terecht bij de winnaars van deze globale economie terwijl de verliezers, vaak de modale burgers, blijven zitten met de kosten en een verlies van zekerheden en dat laatste leidt tot een zeer ongelijke verdeling van de lusten en de lasten. Dat banken gered worden met belastinggeld maar geen verantwoording afleggen over hun risico's is onacceptabel. Dat grote multinationals geen belasting betalen en de burger wordt afgerekend voor iedere cent is ook onacceptabel. Dat de EU voor meer winst en welvaart zorgt is waar, maar die komt vooral bij een kleine groep aandeelhouders terecht en burgers zien daar te weinig van terug. Verder dan ook nog klimaat, want ook dat gaat een grote invloed krijgen op wereldschaal, vooralsnog niet voor ons eigen land maar we gaan de gevolgen elders hier voelen. Klimaatmigranten gaan een groter deel uitmaken van de toch al groeiende verplaatsingen van kansarmen richting Europa en dan kunnen we twee dingen doen, namelijk ons opsluiten in een fort of zorgen dat die klimaat ellende minder ernstige gevolgen gaat hebben. Maar dan wel middels echte maatregelen, geen maatregelen die op papier mooi lijken maar in werkelijkheid de burger op onzinnige kosten jaagt, dus de vraag is welke maatregelen effectief zijn en niet welke de ideologisch fraaiste zijn. Dan nog huisvesting. Het is bijna onmogelijk om als starter een huis te kopen en huren is onbetaalbaar aan het worden, mede door de absurde greep van speculanten op de woningvoorraad. Buy to let is als belegging, ook voor de gemiddeld bemiddelde, een bereikbare inkomstenbron maar drukt op de woningmarkt. Verder natuurlijk Covid en de lange termijn planning ervan want we zijn er nog niet vanaf. Als laatste vluchtelingen. We hebben er teveel van een we kunnen nooit de hele wereld helpen. Echter het sluiten van de grenzen is inhumaan. Maar waarom vluchtelingen direct een verblijfsstatus, geld en een huis verdienen kan slecht uitgelegd worden aan burgers in dit land die op wachtlijsten staan, geen rechten in de schoot geworpen krijgen en geen huis krijgen. We moeten ons afvragen of vluchtelingen andere rechten zouden kunnen krijgen, of dat meer tijdelijk zou kunnen zijn en of terugkeer naar het oude land prioriteit moet krijgen, want dan houd je draagvlak voor zoiets.

Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 08:14

Halverwege ben ik de draad kwijt, kan zoiets niet beknopter

Voorhebben | 10-09-20 | 08:07

Goed geanalyseerd stuk van raadslid Katwijk Sonny!

Maar de gemiddelde kiezer is niet zo geïnformeerd als wij, maken zich druk over voorgespiegelde bijzaken en zien helemaal niet dat ze een Europees transferunie in worden gerommeld met bergen extra staatsschulden en wel eenvoudig weg omdat de MSM ze over bijzaken informeert en niet over hoofdzaken? Triest hoe onwetend de meesten zijn of het soms ook niet willen horen.

Jan, Leiden | 10-09-20 | 00:33

Democratie draait niet zozeer om het stemmen, als wel wel om het debat vooraf. Een debat dat alleen zin heeft als iedereen volledig en correct geïnformeerd is.
De kern van pakweg 99% van alle problemen in NL is echter dat er geen enkel inhoudelijk debat is. En dat zowel overheden, politici als MSM doelbewust informatie achterhouden of zelfs keihard liegen.

Dat zien we in de tweede kamer, die regelmatig onjuist of onvolledig geïnformeerd werd door oa de regering, defensie en de belastingdienst. Kamerleden moeten soms maandenlang smeken om zwartgelakte dossiers. De meeste kamerlid nemen die moeite niet eens.
Vervolgens wordt er puur volgens het kartel gestemd. Partijen stemmen en bloc tegen hun eigen standpunten in; zie D66 en het referendum. En we zagen dat met de dividendbelasting die in geen enkel verkiezingsprogramma had gestaan. En bovendien tijdens een nep-debat door letterlijk elke regeringspartij werd afgewezen, maar er toch doorheen werd gejast. Tot Unilever zei; "och laat maar zitten". Weten we gelijk wie hier de baas is.

Het interesseert de meeste kamerleden ook gewoon niks. Een paar jaar geleden stemden ze 's ochtends over een EU-pensioendocument van 100 pagina's dat ze 's avonds laat in de mail hadden gehad. De paar kamerleden die voorstelden de stukken eerst even te lezen werden weggehoond. www.geenstijl.nl/search/?keyword=uits...
Zo zijn stemmingen natuurlijk niks waard.
Als de individuele kamerleden al niet willen weten waar ze voor of tegen stemmen, hoe kunnen hun kiezers dat dan weten?

Dit kenmerkt helaas alle grote thema's; EU, euro, ongecontroleerde massa-immigratie, islamisering, gedoogbeleid criminaliteit, subsidiëring van extremisme, etc. Uit enquêtes blijkt steeds weer dat het volk helemaal niet op het faillissement van NL plus daar bovenop een burgeroorlog zit te wachten. Toch is het huidige beleid daar wel opgericht; omdat EU-regels ons dat opleggen.
Maar zijn we daar altijd over geïnformeerd?
Deed de VVD niet juist altijd alsof ze ook tegen teveel EU waren?

Een VVD-er zei ooit; "Het parlement sliep en ik wilde ze niet wekken".
Inmiddels is ook de parlementaire pers al vele jaren onder volledige narcose. Dan kunnen we wel netjes stemmen voor waterschappen, gemeenteraden, provinciale staten, EU-maffioso, etc; maar het gaat nergens over. Al die gekozen clubjes voeren beleid uit dat al vaststaat, ongeacht de uitslagen van de verkiezingen. Zo verzaken bepaalde waterschappen hun echte taak, en geven ze belastinggeld liever uit aan dure monumenten of natuurgebieden.
Zou dat veranderen als het ene onbekende poppetje het andere onbekende poppetje vervangt?

De enige manier om de democratie te redden is meer, meer, meer referenda. Niet eens om het volk te laten stemmen, maar puur omdat dat leidt tot meer debat. Politici moeten hun standpunten dan namelijk uitdragen en verdedigen.
Dat betekent dat een groot deel door de mand valt want niet geïnformeerd.
Maar ook politici die ja zeggen en nee doen gaan zo veel sneller nat.

Dandruff | 10-09-20 | 00:10 | 9

"Weet je wie er, geheel naar traditie van een beproefd model, het eerst in de kampen gaan als een dictatuur ingevoerd werd? --> de kritische intellectuelen en politieke tegenstanders. Er wordt in een corrupte staat geen enkel tegengeluid en zelfs geen enkele nuance toegestaan."

Nou dat laatste ben ik dus helemaal met je eens. Als je wil weten hoe dat werkt hoef je alleen maar te kijken naar Wit-Rusland, daar gebeurt dat, of naar Rusland, waar politieke opponenten vergiftigd worden. Daar gebeurt in de praktijk wat je hier beschrijft.

De corruptie is in die landen institutioneel, dus centraal geleid door de staat, die de media in handen heeft, de controle op geweld (politie, leger) en de rechterlijke macht. Dat, vaak in innige samenwerking met de top van industrie en bedrijfsleven, die allen profiteren van clientelisme en corruptie.

Nou kan je zeggen: Dat hebbebn wij hier ook. Ja, altijd deels. Maar desondanks hebben we nog steeds een heel behoorlijk en onafhankelijk werkende rechtsstaat, media en staat hier de macht niet boven de wet. In ieder geval niet in die mate als in de beschreven landen.

Mocht je menen dat dit van dezelfde proporties is, dan meen ik ten volle dat je het echt niet begrepen hebt. Welke essentiele verschillen er zijn tussen die landen en het onze en raad ik je aan eens een half jaartje in Wit-Rusland te gaan wonen om het te ervaren.

Daarom zeg ik ook: Wil je bewijzen dat wij hier een corrupte staat hebben, toon dat dan aan. Met de bewering zelf ben je er nog niet. Wat Wit-Rusland betreft, de kranten staan er vol van, er zijn bewijzen te over. Wat ons land betreft, je moet goed zoeken naar voorbeelden, of het zijn dingen als Grapperhaus die wegkomt met zijn bruiloft. Dat is ellendig en oneerlijk, maar dat haalt het niet bij opsluiting, deportatie en marteling van politieke tegenstanders, laat staan van vergiftiging en moord.

Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 12:24

@Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 12:24:

Ik gaf een aantal voorbeelden van mijn punt waar je niet op ingaat.
Wat wil je dat ik doe; meer voorbeelden geven waar jij dan ook niet op in zal gaan?

Nee, we wonen niet in Rusland, en niemand beweert dat dus.
Maar wat jij steeds negeert is dat we wel die kant op gaan. In een land waar christenen al eeuwen bekritiseerd en beledigd mogen worden is islamkritiek nu ineens taboe. We zijn nu veel minder vrij dan 30 of zelfs 150 jaar geleden. Zelfs het openlijk afwijzen van excessen zoals de sharia leidt tot lastercampagnes, sociale uitsluiting, broodroof, schijnprocessen, intimidatie, vernieling en geweld. Clubjes als antifa maken foto's en verspreidden NAW-gegevens van mensen met andere meningen dan zijzelf. Vervolgens wordt 's nachts je auto of je huis in de fik gezet De daders gaan altijd vrijuit; zelfs als ze opscheppen over wat ze geflikt hebben.

Jij verdedigde het gebruik van schijnprocessen tegen de oppositie, omdat je vond dat tegenstanders van islamitisch geweld een dikke middelvinger nodig hebben. Maar een schijnproces is een schijnproces; en normalisering daarvan gaat op een dag ook tegen jou gebruikt worden. Schijnprocessen zijn trouwens al redelijk genormaliseerd; alleen Hans Janmaat al kreeg er 300 om zijn oren. Ook Fortuyn en Hirsi Ali waren meermaals de klos, net als Wilders. In een eerder schijnproces tegen Wilders probeerde de aanklager Wilders' belangrijkste getuige te beïnvloeden. Een zeer ernstige zaak, die echter geen enkele consequentie had voor de wetsovertreder.

Want politiek en MSM vonden het allemaal wel best. Idem met de bemoeienissen van Opstelten, of de pakweg 30 andere juridische misstanden in dit schijnproces tegen Wilders. Dat had een grof schandaal moeten zijn, maar dat werd het niet. Politiek en MSM pakken samen de oppositie aan, en negeren de grondwet.

Of er sprake is van een kongsi of gewoon een hele diepe narcose lijkt me irrelevant. De feiten zijn zoals ze zijn.
Waar linkse politici wegkomen met letterlijke oproepen tot moord en massadeportatie, worden tegenstanders van islamitisch en raciaal geweld structureel tegengewerkt en bedreigd. De stap naar vergiftiging en moord is kleiner dan je denkt.

Dandruff | 10-09-20 | 13:39

@Dandruff | 10-09-20 | 13:39:
Je overdrijft altijd zo Dandruff, dat is het lastige aan discussies met je.

Het proces tegen Wilders vind ik geen schijnproces, maar een legitieme zaak na legitieme aangifte, waar de rechter na heel erg lang wikken en wegen en uitgebreide rapportage en verdediging door Knoops, een uitspraak over heeft gedaan, binnen een functionerende rechtsstaat. Wilders is dan ook maar voor 1 punt veroordeeld en krijgt geen straf. Dat is dus heel erg ver van de willekeur van een staat als noem eens wat: Wit Rusland. Van die zaak kan je veel zeggen, maar het schetsen alsof hier met alle voeten de wet is vertrapt, nee, allesbehalve.

Het is ook niet dat Wilders helemaal niets heeft gezegd of geen enkele aanleiding heeft gegeven. Er is iets door hem gedaan en daarop volgde een zaak. In de meeste landen met een dictatuur is een aanklacht niet eens nodig of deze wordt verzonnen. Ook dat is hier niet het geval.

"Jij verdedigde het gebruik van schijnprocessen tegen de oppositie, omdat je vond dat tegenstanders van islamitisch geweld een dikke middelvinger nodig hebben. Maar een schijnproces is een schijnproces; en normalisering daarvan gaat op een dag ook tegen jou gebruikt worden."

En dan dit:

"Waar linkse politici wegkomen met letterlijke oproepen tot moord en massadeportatie, worden tegenstanders van islamitisch en raciaal geweld structureel tegengewerkt en bedreigd."

Echt hoe kom je erbij. De mateloze overdrijving van je stelling maakt je betoog zwak. Welke linkse politici roepen dan toch op tot moord? Ik ken ze niet. Vertel mij dan welke linkse politicii dat doen. Quotes graag. En een link, minstens vijf. En welke tegenstanders van islamitisch geweld worden dan tegengewerkt en door wie dan?

Kijk, als je op Wilders doelt, jij gaat er voetstoots vanuit dat de man een rechtschapen strijd voert, anders beweerde je deze dingen niet. De methodes van Wilders zijn echter de botte bijl. Daarover wordt van mening verschild en zeker niet over islamitisch geweld zelf, daar is namelijk iedereen tegen, van uiterst links tot uiterst rechts. Extreme uitzonderingen daargelaten wellicht.

Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 14:00
▼ 6 antwoorden verborgen

Deugertjes gonna deug , tot we hier derde wereld armoede hebben .
Welvaarr met bakken wegschudden .
Waarom ?
Omdat ze nooit geen armoede hebben mee gemaakt .

Kale von Doom5748 | 09-09-20 | 23:13 | 2

Nee, omdat de geldstroom zo bepaalde afslagen neemt, waar eerst een beetje afgeroomd kan worden, vooraleer het in een zwart gat valt. De armoede die daarmee gegenereerd wordt, interesseert ze geen bal. Zeg je er iets van, dan moet je je bek houden, want "er zijn genoeg mensen die nóg minder hebben, heb je geen gevoel?". Één ding weet ik zeker: zij zijn dat in ieder geval niet.

Gladiator Fap | 10-09-20 | 09:07

@Gladiator Fap | 10-09-20 | 09:07: Dat is trouwens de communistische formule in een notendop.

Gladiator Fap | 10-09-20 | 09:08

Nexit! Uit de EU! Autonomie! Baas in eigen beurs!
En hopelijk gaan er heel heel veel concrete praktijksituaties als voorbeeld gebruikt worden om de tegenstellingen tussen partijen duidelijk te maken.

emwee | 09-09-20 | 22:39 | 3

PVV of FvD dus.

BozePaarseMan | 09-09-20 | 22:41

@BozePaarseMan | 09-09-20 | 22:41: Nou Kaag is ook een lieve vrouw geeft aan alle moslim clubjes miljoenen om de joden uit te roeien!

Hoorneslaan | 09-09-20 | 23:35

Too simple.

Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 08:35

Wat een geluk dat er geen gevangenissen in de fik zijn gestoken. Ook een manier dus om je zin te krijgen.

Mr_Pikibelly | 09-09-20 | 22:30 | 3

Als we deze vluchtelingen opnemen is het hek van de dam natuurlijk.

BozePaarseMan | 09-09-20 | 22:40

@BozePaarseMan | 09-09-20 | 22:40: Je hebt het over we? Als "we" de EU is dan weet je al wat je kan verwachten. Criminaliteit loont.

Mr_Pikibelly | 09-09-20 | 22:45

Er is straks geen mkb meer. Je bent of zzp'er, werkzaam voor een groter opdrachtgever of je werkt bij die grote opdrachtgever. Je hebt abonnementen voor je auto, huis, telefoon, je eten, je ja eigenlijk alles waardoor je bezit bent geworden van hele grote bedrijven. Het enige wat je zelf nog bezit is, is ??

Ingpe | 09-09-20 | 22:16 | 1
-weggejorist-
Pindacase | 10-09-20 | 00:48

Het MKB gaat verder achteruit. Meer mensen gaan werken voor grote ketens en multinationals. De middenklasse zal gemiddeld verarmen. Steeds verder verarmen. Men zal gemiddeld steeds krapper gaan wonen. Meer mensen zullen dakloos worden, ook autochtonen. Zwervers. De verzorgingsstaat zal nog verder uitgekleed worden. Nederland gaat steeds meer op de VS lijken. Een kleine steenrijke bovenlaag en verder alleen maar arme sloebers.

Rest In Privacy | 09-09-20 | 22:07 | 3

De grote bedrijven drukken de kleine er steeds meer uit.
Moet je als klein bedrijf eens proberen te concurreren met een groot bouwconcern.
Amazon die succesjes van startups laat namaken in China en de originele startup eruit drukt.
Nederlandse kippenboeren die moeten concurreren met kippen uit de Oekraïne. Nederlandse adviesbureaus die Chinezen helpen tot de Nederlandse bedrijven niet meer nodig zijn.
We doen het ook zelf he.

kloopindeslootjijook | 09-09-20 | 22:31
-weggejorist-
Pindacase | 09-09-20 | 22:41
-weggejorist-
Pindacase | 09-09-20 | 22:50

Ans Brasz-Later, de oudste inwoner van Nederland, is overleden. Ze is 114 jaar oud geworden. Twee wereldoorlogen, de wederopbouw én de afbraak van Europa, ongelofelijk wat deze vrouw allemaal heeft meegemaakt en gezien. Ik had graag gehoord hoe zij tegen het hedendaagse Nederland aankeek.

MickeyGouda | 09-09-20 | 22:04 | 9

@MickeyGouda | 09-09-20 | 22:38: Er loopt nog een boef rond die voor 60miljoen vrachtwagen aan IS schenkt voor geschut hierop, hier staat minsten 20 jaar lik te ondergaan!

Hoorneslaan | 09-09-20 | 23:46

@MickeyGouda | 09-09-20 | 22:38:
"Vanaf de 2e wereloorlog tot aan, pak 'm beet 1980, werd alles in een rap tempo beter, "
Wij kennen eigenlijk alleen achteruitgang en snappen niet waarom dat zo moet gaan.
Behalve dat we zien bijvoorbeeld dat er veel winst wordt gemaakt maar dat de gewone man daar niet veel van merkt.
Er is blijkbaar iets veranderd in de jaren 1980-1990.
Misschien zijn in de jaren 1990 er veel investeerders en aandeelhouders bijgekomen die alleen het snelle geld willen en geen belangstelling hebben voor wat er in de bedrijven gaande is. Desnoods laten ze het ploffen.
Huizenprijzen idem. Als we nou eens van die investeerders en pandjes-sjacheraars af zouden kunnen komen. Dat je een 2e/3e/4e huis maar met 2% per jaar stijging mag doorverkopen of zoiets. Of iets anders waardoor dat niet de moeite is.

kloopindeslootjijook | 10-09-20 | 00:07

@kloopindeslootjijook | 10-09-20 | 00:07: De achteruitgang komt niet doordat mensen geld verdienen met een 2e, 3e of 4e huis. De achteruitgang komt doordat sinds decennia bakken -en ik bedoel dus ook BAKKEN- geld aan allerlei onzin wordt uitgegeven, waar Nederland helemaal niets aan heeft: ontwikkelingshulp, EU, migrantenpolitiek, maar ook belachelijke, bij voorbaat ten dode opgeschreven projecten en als klapper op de vuurpijl klimaatpolitiek. We praten over vele honderden miljarden. De reden waarom het in Nederland zo goed ging met de welvaart en een sterke munt, was omdat in de periode van na de oorlog tot 1980 deze BAKKEN met geld voor het grootste deel nog in het eigen land werden gestoken. Totdat links voldoende geïntegreerd was in alle overheidsorganen. Toen kregen we ineens een schuldgevoel aangepraat over asielzoekers, de oorlog en het milieu. Ook toen al ging het alleen maar over de herverdeling van macht vermogen. Toen de communisten inzagen dat ze verloren hadden, zijn ze ondergronds gegaan en bedienen ze zich van methoden die ze goed afgekeken hebben van hun vriendjes van het fascisme. Je gebruikt het gereedschap dat het meest op de angst en het schuldgevoel werkt... hmmm, wat zou dat zijn? Welk middel om angst en schuldgevoel aan te spreken kan ik gebruiken in de periode na de tweede wereldoorlog? How about good old racisme? Past ook meteen goed bij de import politiek, die onherroepelijk tot wrijving in de maatschappij gaat lijden.

Gladiator Fap | 10-09-20 | 08:32
▼ 6 antwoorden verborgen

De grondgedachte is al fout: je identificeren (en dus je inzetten en zorgen maken) met dit stukje grondgebied, waar je toevallig door geboorte rondscharrelt gedurende plusminus 80 jaar, zoals een legbatterij-kip op het haar bij toeval toebedeelde 5 x 5 cm.
Persoonlijk heb ik deze hechting aan "Nederland" al lang opgegeven.
Iedereen doet maar wat ie wil, het maakt mij niet meer uit.
Ik heb dit Nederland niet gewild. OK, er wordt (uiteraard) niet naar mij geluisterd, ik zeg mijn kant van het sociaal contract op.
Een hele dikke middelvinger.
Jawel, suck on it.
Het enige wat ik nog doe, het systeem trollen in mijn voordeel, en voor de rest helemaal niks meer.
Geen vrijwilligerswerk, geen donaties, geen covid-apps, geen glas scheiden zodat glasfabrieken gratis een perfect halffabricaat krijgen, kortometjes: ik ben er helemaal klaar mee.
Voor de rest gaat het wel goed.

King of the Oneliner | 09-09-20 | 21:58 | 7

@ King of the Oneliner | 09-09-20 | 21:58 | Ken er meer zoals u en kan het alleen maar volledig eens zijn. Proost dan maar op ons gelijk.

prins_flip_da_luxe | 10-09-20 | 01:53

Het trieste is, dat deze onthechting precies hetgeen is waarop gedoeld is. Vroeger, in tijd van veldslagen in en voor de middeleeuwen, greep een soldaat ver van huis een stukje aarde en wreef er zijn handen mee in, zodat hij (altijd "hij" ja, stelletje kotzfeministen) symbolisch een stukje land had, waarvoor hij zijn leven in de waagschaal zette. Sporters vertonen voor een match nog wel soortgelijk gedrag. Het zit in onze natuur en daarom moet de verbinding met eigen huis, intacte familie en bezittingen ook kapot gemaakt worden van links. Waarom denk je dat je tegenwoordig op prime time reclames krijgt voor websites die vreemdgaan als business model adverteren? Op PRIME TIME, dus de kinderen kijken mee. Noem mij conservatief, maar ik vind dat niet in orde. Je kweekt daarmee gaandeweg een gevoel dat dat "normaal" is. Enfin, iemand die opkomt voor zijn eigen familie, stukje land en bezittingen kan krachtreserven aanspreken die iemand niet heeft op het moment dat hij nergens meer voor staat. Niet voor niks draaien we het volkslied voor een interland en dragen de spelers hetzelfde tenue. Niet voor niets kan een triatleet snellere tijden lopen als hij aangemoedigd wordt. Links weet dat en daarom moet iedere vorm van nationalisme kapot en wordt alles dat zelfbehoud en individuele prestatie bevordert, automatisch als "nationalisme" betitelt. Er wordt een symbool gecreëerd. Je neemt immers makkelijker afstand van een symbool als van je eigen bezittingen an sich. Als je dat decennia lang, beetje bij beetje laat gebeuren en je versneld dan ook nog het proces met een importcultuur die wars staat op alles waarvoor Nederland staat.... tsja, dan krijg je een land vol ontheemden die zich niet meer met elkaar identificeren en nergens meer voor opkomen. Vergelijk: een elftal waar iedereen zijn eigen tenue draait, zonder systeem, waar mensen knielen omdat ze een racistisch-anarchische organisatie belangrijker vinden dan de eigen nationaliteit en waar iedereen speelt op de positie waar hij op dat moment zin in heeft. Op die manier walst zelfs San Marino met 10-0 over je heen...

Gladiator Fap | 10-09-20 | 08:48

@Gladiator Fap | 10-09-20 | 08:48: Als = dan en Versneld = Versnelt.... man man man... de morgenkoffie komt niet aan

Gladiator Fap | 10-09-20 | 08:51
▼ 4 antwoorden verborgen

(Carlin 2008)
www.youtube.com/watch?v=acLW1vFO-2Q
"Het wordt nooit beter, zoek er niet naar, wees blij met wat je hebt. Omdat de eigenaren, de eigenaren van dit land dat niet willen. Ik heb het nu over de echte eigenaren, de grote eigenaren. De grote, welvarende zakenbelangen die de zaken beheersen en alle belangrijke beslissingen nemen.

Vergeet de politici. Ze zijn niet relevant. De politici worden daar geplaatst om je het idee te geven dat je keuzevrijheid hebt. Heb je niet. Je hebt geen keuze. Je hebt eigenaren. Ze zijn eigenaar van jou. Ze bezitten alles. Ze bezitten al het belangrijke land. Ze bezitten en controleren de bedrijven. Ze hebben de senaat, het congres, de staatshuizen, de stadhuizen al lang geleden gekocht en betaald, ze hebben de rechters in hun achterzak en ze zijn eigenaar van alle grote mediabedrijven, dus ze controleren zowat al het nieuws. en informatie die je te horen krijgt. Ze hebben je bij de ballen.

Ze geven elk jaar miljarden dollars uit aan lobbyen, lobbyen om te krijgen wat ze willen. Nou, we weten wat ze willen. Ze willen meer voor zichzelf en minder voor iedereen, maar ik zal je vertellen wat ze niet willen:

Ze willen geen populatie burgers die kritisch kunnen nadenken. Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen die kritisch kunnen nadenken. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Dat helpt hen niet. Dat is tegen hun belangen.

Dat klopt. Ze willen geen mensen die slim genoeg zijn om rond de keukentafel te zitten en erover na te denken hoe erg ze worden genaaid door een systeem dat hen 30 verdomde jaar geleden overboord gooide. Dat willen ze niet.

Weet je wat ze willen? Ze willen gehoorzame werkers. Gehoorzame arbeiders, mensen die net slim genoeg zijn om de machines te bedienen en het papierwerk te doen. En gewoon dom genoeg om passief al deze steeds waardelozere banen te accepteren met het lagere loon, de langere uren, de verminderde uitkeringen, het einde van overuren en het verdwijnende pensioen dat verdampt zodra je het gaat innen, en nu komen ze voor je sociale zekerheids geld. Ze willen je pensioengeld. Ze willen het terug zodat ze het aan hun criminele vrienden op Wall Street kunnen geven. En weet je? Ze zullen het krijgen. Ze zullen het allemaal vroeg of laat van je krijgen omdat ze deze verdomde plek bezitten. Het is een grote club, en jij zit er niet in! Jij en ik zitten niet in de grote club.

Ze slaan je de hele dag omver met hun media die je vertellen wat je moet geloven, wat je moet denken en wat je moet kopen. De roulettetafel staat scheef mensen. Het spel is gemanipuleerd en niemand lijkt het te merken. Niemand lijkt er iets om te geven.

Goede eerlijke hardwerkende mensen; witte hemden of blauwe hemden het maakt niet uit welke kleur shirt je aan hebt. Goede eerlijke hardwerkende mensen gaan door, en dit zijn bescheiden mensen, gaan door met het kiezen van deze rijke klootzakken die geen f*ck om je geven ... ze geven geen f*ck om je ... ze geven geen f*ck om jou.

Ze geven helemaal niets om je ... helemaal niet. En niemand lijkt het op te merken. Niemand lijkt er iets om te geven. Daar rekenen de eigenaren op. Het feit dat we waarschijnlijk opzettelijk onwetend zullen blijven over de grote l*l die elke dag in je kont wordt geramd, omdat de eigenaren van dit land de waarheid kennen."

kloopindeslootjijook | 09-09-20 | 21:55 | 2
-weggejorist-
Pindacase | 09-09-20 | 22:35

Beste kloopindeslootjijook,

Heel hartelijk dank voor deze George Carlin klip. Klip en klaar legt hij het uit. In 2008. Nog steeds en nog meer waar dan ooit, hoewel de “big club”. steeds kleiner en kleiner wordt. De Ronde Tafel van Koning Bezos.
Ah! ça ira, ça ira, ça ira. Evocatus

Evocatus | 09-09-20 | 23:17

Begin eerst maar eens met een kiesdrempel van 5%.

van Oeffelen | 09-09-20 | 21:53

De volgende verkiezingen gaan over de ongekende crisis ontstaan door de ons opgelegde volkomen buitenproportionele coronamaatregelen.

de honden blaffen... | 09-09-20 | 21:53 | 2

Alsof de ziekte zelf niet bestaat?

Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 08:37

@Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 08:37: Ja die bestaat. Maar de crisis heeft er alleen niets mee te maken. En over een crisis kun je politiek drijven, niet over de ziekte zelf. Je gaat in de TK ook niet debatteren over of de aarde rond is. Je debatteert wat we gaan doen op die aardkloot.

Gladiator Fap | 10-09-20 | 08:54
-weggejorist-
Pindacase | 09-09-20 | 21:53

Kijk..

Je kan alles wat je vandaag getypt heb voor morgen laten...

neonreclame | 09-09-20 | 21:49

Ik mis het vraagstuk van corruptie.

In hoeverre zijn onze bestuurders corrupt en wat, en hoe groot, is het effect van lobbyclubs in de EU en rondom onze regering/tk? Bijvoorbeeld: Een deel van de klimaat-investeringen wordt gewoon gepushed door de installatiebranche, denk ik zo.

Schwanzeleber | 09-09-20 | 21:49 | 2

Het is zo naïef van Groen Links.
Die denken dat iedereen met windmolens en zonnepanelen lieve hippies zijn die het beste met de wereld voorhebben.
Nee, er ontstaat gewoon een nieuw soort projectontwikkelaars die geld willen maken. En dus een nieuwe lobby.
Installatie-bedrijven die gewoon willen draaien die doen gewoon hun werk.

kloopindeslootjijook | 09-09-20 | 22:06

@kloopindeslootjijook | 09-09-20 | 22:06: Het is naïef om te denken dat de leiders van Groen Links naïef zijn. Het klootjesvolk dat erachteraan loopt, ja. Die huppelkudtjes en ongewassen moestuinuitbaters ja, die zijn naïef. De communisten, die de partij aanzwengelen zijn alles behalve naïef. Die zien de windmolen als een symbolisch middel, niet als een doel. Die interesseren zich gene ene moer voor het klimaat. Vrij naar het principe "do as I say, not do as I do". Daarom kan een Jesse Klaver prima in het vliegtuig stappen zonder schuldgevoel. Het groene verhaal is, net als het migrantenverhaal, niet oprecht.

Gladiator Fap | 10-09-20 | 09:00

Uit de EU, heerlijk. Hoogste tijd voor monetaire zelfstandigheid. Bij de gedachte daaraan hoor ik de 'Ode to Joy' van Beethoven, achterstevoren gespeeld. En een grondige herijking van het ambtenarengilde, graag. Te beginnen aan de top, de dg's en sg's. Voortaan selecteren op kennis en niet alleen op netwerk. Maar genoeg gedagdroomd. Voor de zekerheid hou ik rekening met een totale ineenstorting van deze door decennia hupsafladder-onderwijs achterlijk geworden maatschappij.

isitsoornot | 09-09-20 | 21:49

You Have NO Choice - George Carlin
www.youtube.com/watch?v=_7U5JVk_y7U

Informatie voor de kiezer over politieke partijen en hun sponsors.

De Briemusketier | 09-09-20 | 21:47

Sonny Spek heeft een aantal comments aan elkaar geplakt en klaar is Sonny.
Lekker een beetje je naamsbekendheid vergroten.
Sonny Spek heeft ambitie.
Sonny Spek denkt groter dan de altijd spannende culturele hotspot en vis- en groenten-hub Katwijk.
Den Haag is vlakbij, maar toch zo ver.

Les 1 van een goed stuk is: het moet niet gaap gaap gaap met je doen.
Listen to the the master.

King of the Oneliner | 09-09-20 | 21:45 | 2

Maar jij laat me ook wel een beetje gapen met je Sonny Spek herhaling. Dus dat is les 2.

isitsoornot | 09-09-20 | 21:54
-weggejorist-
Nifty | 09-09-20 | 22:09

Ergo, PVV.

GKJP | 09-09-20 | 21:39 | 1

GKJP laat je maar door rutte uitkleden!

Hoorneslaan | 09-09-20 | 23:51

Wij zijn heel erg goed in het analyseren van wat er niet goed gaat of dreigt te gaan in Nederland, met deze analyses zijn inmiddels hele bibliotheken volgeschreven en ontelbaar vele uren praatprogramma's gevuld.
Daarentegen zijn wij heel erg slecht in het nemen van maatregelen en ondernemen van actie om datgene wat niet goed gaat of dreigt te gaan aan te pakken dan wel te voorkomen.

Zenzeo | 09-09-20 | 21:39 | 1

Dit

King of the Oneliner | 09-09-20 | 21:46

"Ik weet niet of het goed of slecht is, dat ik met je vrijen wou'...

neonreclame | 09-09-20 | 21:36 | 1

Dit klinkt als iets uit begin jaren 80.

van Oeffelen | 09-09-20 | 21:54

Zojuist alsnog de e-mail van Karin op GeenStijl in december 2019 gelezen. Ik heb hem destijds kennelijk gemist, want ik kan me er niets van herinneren.

Met de inhoud ben ik het voor het grootste deel eens. De makke van mensen als Karin - en Henk en Ingrid - is dat ze niet hebben 'gestudeerd' (zoals ik bijvoorbeeld), en dat ze hun ideeën, opvattingen, en gevoelens op een nogal ongepolijste, vaak 'recht-voor-zijn-raap-ongenuanceerde' wijze uiten. Dat maakt het natuurlijk heel simpel voor de dominante politiek-culturele elite van 'weldenkende', 'fatsoenlijke' Gutmenschen - zeg de doorsnee D66er en GLer; in mindere mate PvdA, CU, CDA - om Karin cs af te doen als ''onderbuik-legende' deplorables. Echter, de meeste Nederlanders zien echt wel dat de gevolgen van ca 50 jaar massa-immigratie en de import van wezensvreemde culturen en religies een groot probleem vormt, en bepaald niet de 'verrijking' is waar de dominante politiek-culturele elite van de jaren 80 en 90 destijds de mond van vol had.

En je mag vinden van Mark Rutte wat je wilt - zelf ben ik toch een redelijke fan van hem - maar hij had het wel goed gezien in diezelfde tijd - december 2019 - toen hij over de massa-immigratie begon:

"Migratie wordt wat premier Mark Rutte betreft één van de speerpunten bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, die gepland staan voor 2021. Dat zegt de minister-president in een interview met De Telegraaf.
"Rutte stoort zich eraan dat sommige landen aan de buitengrenzen van Europa iedereen doorlaten."

En daar is daarna, totaal onverwachts, de coronacrisis tussen gekomen, dus Rutte had wel even iets anders aan zijn hoofd, dat snap ik, maar die verkiezingen gaan gewoon door in maart en komen steeds dichterbij. Ik vind dat hij - en andere partijen - zich wel weer eens mogen laten horen over dit grootste probleem van de laatste 50 jaar, waar vooralsnog geen eind aan lijkt te komen.

Nu is heel kamp Moria op Lesbos afgefikt - zeer waarschijnlijk aangestoken, want het brak op verschillende plaatsen uit, als protest tegen corona-maatregelen, las ik - en begint een Duitse minister alweer over 'verdeling' van deze zielige ontheemden over EU lidstaten. Zo lijken die lui dan toch weer voor elkaar te krijgen wat zo lang werd tegen gehouden: toegang tot de gratis vleespotten van West-Europa (want het lijkt me sterk dat de zg Visegrad landen zullen aanbieden deze mensen 'op te vangen'). Waarom pleit niemand ervoor om die 13.000 Moria bewoners te repatriëren naar hun 'eige' landen? Dat is natuurlijk wat zou moeten gebeuren.

Zodra die 13.000 binnen zijn, voorzien van gratis huizen, gratis geld, en gratis toegang tot alle voorzieningen, zal Lesbos binnen een aantal maanden weer vol zitten met de volgende cohorten 'vluchtelingen'. Tenzij Griekenland vol inzet op het 'pushback' beleid, wat ze nu al schijnen uit te voeren. Maar dat moet eindelijk beleid worden aan alle EU buitengrenzen.

Dr_Johnson | 09-09-20 | 21:35 | 9

@MogeWijEveOvergeve | 09-09-20 | 21:47: Mark Rutte stoort zich helemaal nergens aan. Hij wist niet hoe snel hij bij het kruisje van Marakech moest tekenen en is stiekum al bezig met Marakech - II. Mark is in een paar dingen goed en dat is buigen voor Brussel, buigen voor Shell en Unilever en zoveel mogelijk afbreken van ons land. Mar Rutte is totaal niet geïnteresseerd in Nederland.

5611 | 09-09-20 | 23:37

Jonhson rutte heeft lak aan jou.

Hoorneslaan | 09-09-20 | 23:53

Migratie wordt zeker een thema maar is niet het grootste probleem dat ons te wachten staat. Het aantal asielzoekers dat wordt toegelaten is maar één promille van onze bevolking per jaar. Veel groter probleem is de zeer ongelijke verdeling van kansen en welvaart en de afbraak van sociale zekerheden. Er is een kleine groep mensen die steeds meer en sneller geld verzamelt van een zeer grote groep marginaal levende en verdienende burgers. Daar leidt tot de grootste ellende, armoede, criminaliteit, ongelijkheid, ongezonde levensstijl, terwijl deze ongelijkheid nauwelijks wordt aangepakt.

Beste_Landgenoten | 10-09-20 | 08:43
▼ 6 antwoorden verborgen

De binnenkomer van deze Katwijker localio komt niet binnen. Karin? Flatgebouw? Moet ik eerst een GS artikel uit 2019 gaan aanklikken? Zzzzzzorry voor de ontlezing.

Eeuwig..Op..Vakantie | 09-09-20 | 21:34

Waar gaan deze verkiezingen om? Spek en bonen. Het beleid is op hoofdlijnen al uitgedacht op internationaal niveau, mn in Brussel. En ambtenaren gaan dit uitvoeren met de rechters als steunpilaar. De gekozen politici in Den Haag kunnen hooguit in de marges het beleid een heel klein beetje aanpassen. Daarom maakt het helemaal niet uit wat er gestemd wordt, de immigratie en machtsoverdracht aan Brussel gaan hoe dan ook door

Fijn_dat_je_er_bent | 09-09-20 | 21:33

Ik zit nu al zo'n pakweg 15 jaar op Geenstijl. Niet altijd onder de zelfde nickname maar wel al een tijdje onder deze. Het is mijn enige bron van kritisch nieuws en daar ben ik dankbaar voor. Ik merk echter wel dat Geenstijl maar een beperkt aantal mensen bereikt in Nederland. En dat is zonde. Hoe éénsgezind wij zijn over een aantal zaken hier is zeker niet hoe de rest van Nederland er naar kijkt. Die staan nog zwaar onder invloed van selectief nieuws van de media met het meeste bereik. De NPO met name. We worden al jaren genaaid en voorgelogen over een tal van onderwerpen. Het is een hopeloze strijd merk ik. De meeste mensen willen geen kritisch nieuws horen of zien of geloven. Het kost tijd en mensen willen zich niet ergeren. Ik ben bang dat politiek voor 90% sentiment is voor velen. Inhoud, feiten, het maakt mensen niets uit. Een oplossing voor onze hopeloze situatie zie ik zo 123 ook niet. Langzaamaan wordt Nederland afgeschaft. Onze cultuur, onze normen en onze waarden. De natiestaat, de samenleving wordt opgeheven. De overheid stuurt aan op een ieder voor zich samenleving waarin uiteindelijk bestuur en nationaal zelfbehoud wordt losgetrokken van onze nationale democratie en wordt verplaatst naar ondemocratische instituten. De Nederlandse samenleving krijgt steeds minder te zeggen over haar eigen toekomst. En dat is frustrerend. Ik hoop op verbetering. Maar ik ben bang dat het kwaad al lang is geschied. Het enige wat ons nog kan redden is een brede volksbeweging die allerlei randzaken laat voor wat het is en zich volledig focust op soevereiniteit en Nederlandse zelfbeschikking. Zelfs als we ons moeten terugtrekken uit Internationale verdragen. Als we niet nu beginnen met het terugpakken van macht dan zijn we de eerste generatie die Nederland slechter achterlaat voor hun kinderen sinds 100 jaar. Alleen een beweging kan verandering teweeg brengen. En deze beweging moet van alle rassen, religies, inkomensgroepen en leeftijden zijn.

Old_Spice | 09-09-20 | 21:33 | 2

Onze kinderen en kleinkinderen gaan het zwaar krijgen. Immigratie holt het land uit en 10 jaar afbraakbeleid van Rutte heeft land vooral slechter gemaakt.

5611 | 09-09-20 | 23:40

Er wordt heel wat meer politiek bedreven en beleid gemaakt dan je in de krant leest. Dag in dag uit. Over grote onderwerpen, over kleine onderwerpen. Elk onderwerp in dit stukje komt aan bod. Partijen discussiëren erover en stemmen erover. Alleen dat zie je niet terug, want het interesseert mensen geen reedt. Het is leuker om je over zwarte piet op te winden - en dus zullen politieke partijen daar ook goede sier mee proberen te maken. Maar het is allemaal niet de kommer en kwel als wordt geschetst. We leven in een van de best bestuurde landjes op de aardkloot, onze volksvertegenwoordiging levert puik werk. Het is niet perfect, nee. Zal het ook nooit zijn, en daarom krijgen flut partijtjes al de PVV en FvD tractie en kan je lekker boe en nee roepen. Tot ze er echt iets moet gebeuren, dan zijn ze nergens.

beldewouten | 09-09-20 | 21:33 | 1

Wat is dan het alternatief? Niets doen en toekijken hoe het land naar de knoppen gaat? Of op een partij stemmen die tenminste nog zégt dat ze dat willen tegen gaan? De overige partijen ontkennen het namelijk gewoon en doen alsof het allemaal "voor onze eigen bestwil is" (vrij naar Joseph Goebbels)

Gladiator Fap | 10-09-20 | 09:03

Ik zou ook graag hebben dat het politieke debat niet over identiteitsthema's ging, maar die intersectionele ideologie is er wel. En het verspreidt zich snel en stelt steeds verder gaande eisen.
En het is puur vergif, zeker voor een multiculturele maatschappij waar groepen toch al op basis van hun identiteit langs elkaar heen leven.

Het is zeker niet het enige belangrijke thema van onze tijd, maar het is wel een bom onder de samenleving die zo snel mogelijk onklaar gemaakt moet worden.

ZonderNaam | 09-09-20 | 21:32
-weggejorist-
Broadsquire | 09-09-20 | 21:31 | 1

Waar de verkiezingen van 2021 over gaan.

Zoveel mogelijk over het behouden van de status quo natuurlijk, iedereen en zijn kiezer in Nederland kromgebogen over een hek met een pot vaseline ernaast en een Bestuurselite die kraaiend van de pret "Ja, daar komtie ie!" roept (dixit Wim Suurbier).

Vooruitgang bestaat niet Reaguurders, en dat is maar goed ook want zoals het nu is, is het al erg genoeg (Dixit Gerard Reve).

De Briemusketier | 09-09-20 | 21:31

Van Pechtold via Jettten naar Kaag, van de regen in de drup. Kunnen ze Hans van Mierlo niet gewoon klonen?

MickeyGouda | 09-09-20 | 21:30 | 1

Psstt..

Gooi dat raampje nog eens open..

Kroeg is open....

neonreclame | 09-09-20 | 21:32

De verkiezingen van 2021 zouden vooral over de Europese unie moeten gaan, de rest is bijzaak.

trekarm | 09-09-20 | 21:28 | 2

U bedoelt 1992

Knufter | 09-09-20 | 21:29

De EU, klimaat- en andere waanzin waar we ons land mee afbreken en immigratie. Al de rest is klein bier. Voorspelling: de verkiezingscampagnes worden zorguldig beperkt tot klein bier.

5611 | 09-09-20 | 23:43

Zolang men in de villawijken geen last heeft van geimporteerde vervelio's, verandert er helemaal niets. Koop eens wat huizen op in een rustige wijk van Wassenaar, vul ze met statushouders en verward volk, en bouw er 1 om tot een Lidl. Kijk eens hoe snel er dan dingen veranderen.

Vuurwezel | 09-09-20 | 21:25

Die besluiteloosheid is een direct gevolg van te veel politiek, te veel stichtingen, organisaties, federaties en overheidsinstanties die ergens een plasje over moeten doen, managementlagen, provincies, gemeentes en andere lokale overheid die overal iets van moet vinden. We stikken in dit land van dikkoppen op managementfuncties, adviseurs, coaches en andere lui die verre van daadkrachtig zijn. Allemaal zelfverrijkers die er vooral voor zichzelf, en niet voor het belang van 'het volk' of Nederland zitten.

En de Nederlander? Die verdient het ergens wel getuige het stemgedrag van de afgelopen jaren. Totdat het hem/haarzelf keihard in de portefeuille raakt, maar dan is het al te laat.

Een guurrechtse wind moet er nodig eens gaan waaien. Gezond boerenverstand en acteren op feiten, in plaats van handelen op emotie en idealisme.

Le Roi | 09-09-20 | 21:23

Fantastisch artikel! Mijn oprechte complimenten.
Wat mij betreft krijgt deze mijnheer hier een vaste plek.

DrumPiet | 09-09-20 | 21:23
-weggejorist-
sjef-van-iekel | 09-09-20 | 21:20 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

Als moslim stem ik op Mohamed. Mijn leider door dik en dun.

Poesman | 09-09-20 | 21:19 | 1

De koran is helemaal verkeerd geinterpreteerd. Het gaat om de broer van mohammed. Foutje.

Knufter | 09-09-20 | 21:31
-weggejorist-
DavidMiscavige | 09-09-20 | 21:18

De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met het leven na deze "flat".
Dit in tegenstelling tot mijn medeflatbewoners die bezig hielden met plat vermaak.
Hoeren, zuipen, drugs, brood en spelen, netflix, vakanties waar eigenlijk geen geld voor is en andere bagger die je aankomende depressies enig uitstel geven.
Ze werden laatst wakker toen ik aan het verhuizen was.
Nou, ik had het gedaan.
Ik werd beticht van landverraad en was een egoïst.
Dat riep ik een jaar of twintig geleden al tegen hun, maar toen wilde er niemand luisteren. Ik was een wappie, een complotdenker en een laagopgeleide nitwit.
Dat ben ik nog steeds, maar niet meer in deze flat.

MogeWijEveOvergeve | 09-09-20 | 21:17 | 1

In ieder geval mooi dat u niet meer bijdraagt aan de vereniging van eigenaren.. Geld afdragen zonder exact te weten hoe dit besteedt gaat worden en door wie frustreert. Zeker als er nieuwe flatbewoners op uw kosten worden gehuisvest...

Ommezwaai | 09-09-20 | 21:21

Bla bla bla bla bla bla - De asielinstroom van week 36 bedroeg ongeveer 500 - bla bla bla bla bla bla bla bla - De asielinstroom van week 35 bedroeg ongeveer 400 - bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla - De asielinstroom van week 34 bedroeg ongeveer 400 - bla bla bla bla bla - De asielinstroom van week 33 bedroeg ongeveer 400 - bla bla bla bla bla bla bla bla - De asielinstroom van week 32 bedroeg ongeveer 500 - bla bla bla bla bla bla - De asielinstroom van week 31 bedroeg ongeveer 400 - bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla - De asielinstroom van week 30 bedroeg ongeveer 400 - bla bla bla bla bla

JackStick | 09-09-20 | 21:15 | 6

@Road | 09-09-20 | 21:22:
50% zelfs, maar dat zijn teveel feiten. Dadelijk val je nog uit je bubble van verbazing.

Erikjan79 | 09-09-20 | 22:11

25.000 per jaar. Vijf. En. Twintig. Duizend. Met de regelmaat van de klok. Dat is geen vluchtelingenstroom, dat is planmatig omvolken.

marcoplarco | 09-09-20 | 22:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Ah weer een foto van EU globalist Kaag. Na een glansrijke carrière voor de Palestijnse zaak in 2018 op de Bilderberg conferentie omgekat als volgende MP. En dan ook nog leiding geven aan dat geweldige D66, ze heeft het er maar druk mee. Althans dat leek zo, want achter dit rookgordijn blijkt mevrouw ook nog een boardmember functie binnen de WHO te bestieren.
-
Quote: "Sigrid Kaag zit in de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Deze org. is o.a. gelinked aan de WHO, Wereldbank en de Bill and Melinda Gates Foundation. In sep'19 bracht deze rapporten uit "From Never Again To The New Normal" en "The World at risk"."
twitter.com/MarnixRijpma/status/13021...

HdJ | 09-09-20 | 21:11 | 1

Interessant. Kom maar door met meer dirt over Kaag. Al zullen haar stemmers dit ongetwijfeld geweldig nieuws vinden. Nog meer elitaire vriendjes, nog meer belangenverstrengelingen, nog meer geopolitiek en globalisering.

Graaisnaaiert | 10-09-20 | 00:14

Of de Gazastrook bij Nederland gaat horen.

Eddy67 | 09-09-20 | 21:07

Gezien de lijsttrekkers gaat het erom wie de grootste gleuf heeft.

Mastermattie | 09-09-20 | 21:03 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Overigens overweeg ik sterk de komende verkiezingen op de Tegenpartij van Geert te stemmen. Niet dat het ook maar iets zal veranderen.

Rest In Privacy | 09-09-20 | 21:00 | 2

Het is in ieder geval geen stem op de gevestigde kliek. Da's ook wat waard.

marcoplarco | 09-09-20 | 22:47

Hallo Tammo d66 vriend van mij.

Hoorneslaan | 10-09-20 | 00:06

Verkiezingen gaan nooit ergens over.

Baron Clappique | 09-09-20 | 21:00

Edit - verkeerde topic...

Professor Superhirn | 09-09-20 | 21:00 | 2

Wen er maar aan.. Naar mate deze crisis langer duurt, zullen deze kliekhonden meer en meer in het nieuws gaan komen. Voorlopig hebben ze nog enigszins het idee dat ze in Nederland het mannetje zijn. Het wordt de hoogste tijd om die mythe eens door te prikken. Ooit schoppen we ze huilend het vliegtuig in, let maar op.

Ommezwaai | 09-09-20 | 21:07

@Ommezwaai | 09-09-20 | 21:07:
Ze zijn al bezig om schorsingen te schrappen (vvd dingetje) maar wel woest zijn dat er een parkeer waarschuwingsapp komt.

Jezusaapje | 09-09-20 | 21:19

Het is te kortzichtig om het gebrek aan verbetering in het besteedbaar inkomen enkel en alleen af te schuiven op het klimaatbeleid en migratie zonder daarbij bijvoorbeeld te kijken naar de rol van globalisering en hyperkapitalisme.

Dat besteedbaar inkomen gaat niet of nauwelijks stijgen, en dat hoeft ook niet als de belastingdruk flink naar beneden gaat. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want Nederland is nu een EU-wingewest. Dus we zijn fucked, linksom of rechtsom. Dat krijg je er van als de politieke partijen je land gijzelen en lachend verkopen aan de hoogste bieder.

De Briemusketier | 09-09-20 | 20:59 | 3

Laten we dan maar eens beginnen bij het stopzetten van de migratie. We moeten immers ergens beginnen toch?

Ommezwaai | 09-09-20 | 21:10

Ollongren werkt aan een plan samen met de gemeentes om i.v.m. corona te kunnen stemmen per brief. Ik denk dat dat een van de thema's zal worden van de komende verkiezingen, de vorm en de fraudegevoeligheid. Ik zeg hier niet dat het ook gaat gebeuren, maar er zijn al 2 dubieuze lijsttrekkersverkiezingen geweest tot nu toe.

#enpassant | 09-09-20 | 20:59 | 1

Hugo gaat hiervoor een stem app ontwikkelen, wees niet ongerust.

Baron Clappique | 09-09-20 | 21:01

De wooncrises raakt bijvoorbeeld niet alleen de starters maar hele gezinnen. Kinderen kunnen niet uitvliegen op het moment dat zij daar rijp voor zijn. Het ontwricht gezinnen als die met meerdere (jong)volwassen moeten samenwonen.

Julianalaan | 09-09-20 | 20:56 | 5

@Dikke_Tammo | 09-09-20 | 21:23:
En toch rechts willen blijven stemmen. Jan modaal blijft een vreemd persoon. Maar ja, als je door populisten aangepraat wordt dat woningen niet het probleem zijn, maar buitenlanders en de EU, dan kan je geen huizen betalen inderdaad. Eigen schuld.

Erikjan79 | 09-09-20 | 22:13

@Erikjan79 | 09-09-20 | 21:20: GA toch weg met je rechtse regering. Immigratie, klimaat, stikstof: allemaal rechts zeker...

5611 | 09-09-20 | 23:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Mja goed, eens met de voorlaatste alinea. Maar dat verwijt zou je de overige partijen ook kunnen maken.

Rest In Privacy | 09-09-20 | 20:55

leuke analyse
mja
wat veranderen we ermee?

Beffel0Bill | 09-09-20 | 20:55

Leuk verhaal maar helaas grenzeloos naïef. Sonny Spek gaat er ondanks alles nog steeds vanuit dat de politiek er is om onze problemen op te lossen. En dat het onkunde is als dat niet lukt. Helaas is de waarheid dat ze er alleen zitten om hun eigen problemen op te lossen en dat ze zichzelf overbodig zouden maken als ze onze problemen zouden oplossen. Ze zouden wel gek zijn. Het is dus gewoon pure onwil en welbegrepen eigen belang om ook maar iets te doen aan de problemen van de gemiddelde belastingbetaler in Nederland.

witwas | 09-09-20 | 20:53 | 3

Laten we wel wezen, de laatste politicus waar iemand zin an had kreeg in het mediapark een definitieve motie van wantrouwen tussen zijn ogen. Sindsdien worden we belazerd met een onafzienbare stroom van natte karteltosties die aan een Corporate touwtje echt talent in de weg zitten. Dat is het enige waar de huidige politieke selectie goed in is, in de weg lopen, en tut tut roepen, ondertussen er op uit om iedereen een oor aan te naaien.

De Briemusketier | 09-09-20 | 21:10

De invoering van een bindend referendum, inclusief buitenlandse verdragen, is al een hele verbetering. Zelfs de dreiging van de inzet van een bindend referendum houdt kartelpolitici bij de les.

therealbraindump | 09-09-20 | 21:13

@DeBriemusketier Inmiddels is het al zover dat niemand die beschikt over een greintje talent en integriteit zich nog in laat met het smerige politieke spel. Wat mij betreft ook volkomen terecht.

witwas | 09-09-20 | 21:14

Ik hoopte dat die Covid-crisis tenminste een gunstig effect had: terugkeer naar de zaken die er echt toe doen... maar het is alleen nog maar erger geworden kwa randzaken.

skoftig | 09-09-20 | 20:51 | 3

Deflectie in aanloop naar de verkiezingen?

MickeyGouda | 09-09-20 | 21:11

Die hele Covid pLandemie komt voor Rutte als een geschenk uit de hemel. Hij kan staatsmannetje spelen met nietszeggende maatregelen, meneer van Dissel als schuldige aanwijzen als het misgaat, en alles wat er in 10 jaar Rutte beloofd maar niet geleverd is, ophangen aan 'de covid crisis'. De mensen hebben helaas het geheugen van een goudvis, ze trappen er straks gewoon weer in.

marcoplarco | 09-09-20 | 22:45

@marcoplarco | 09-09-20 | 22:45: Het is voor hem vooral een gouden kans om nog meer af te breken. Na de bouw en de boeren kreeg hij zo maar de hele recreatieve sector in zijn schoot geworpen om de nek om te draaien.

5611 | 09-09-20 | 23:51

Dezelfde conclusie kom ik ook op uit. Er is geen perspectief op een (goed) alternatief, kortom ik zie het somber in. Een tijd van ieder voor zich en god voor ons allen. Hou je hoofd laag en blijf fris en fruitig gematigd.

ratelaar | 09-09-20 | 20:51

De rek is er uit, de sjeu ende lol is er af, de pest zit er in, de stront er aan en er op.

Kortom, democratie heeft zijn langste tijd gehad, en We betreden het Nieuwe Feodale Tijdperk waarin Big Business, Big Media en De Nieuwe KultuurInquisitie onder leiding van de Ghanese Groot-Inquisiteur Airfryert de burger op een dusdanige wijze teisteren dat men deze niet meer lastig gaat vallen met de vraag om een polletieke keuze te maken. En dat is dan weer mooi meegenomen.

De Briemusketier | 09-09-20 | 20:49 | 1

De vorige verkiezingen gingen over SJW en klimaat. Maar dat bleek pas achteraf.

TonieKolonie | 09-09-20 | 20:46


Het bestemmen van sociale huurwoningen voor enkel en alleen specifieke doelgroepen lijkt op het oog aantrekkelijk, maar heeft er ook juist voor gezorgd dat meer verwarde personen in de wijk worden geplaatst, de corporatie een grotere rol krijgt in het integreren van statushouders, er sprake is van een hoge doorstroming (en dus weinig binding) en uiteindelijk de mensen met ‘sociaal kapitaal’ vertrekken uit de wijk. Kortom: de sociale samenhang vermindert en leefbaarheid holt achteruit. Bij de verschrikkelijke flatbrand in Arnhem eerder dit jaar hebben we gezien waar bijvoorbeeld het verdwijnen van de huismeester toe kan leiden.

Huh..??

Moet dat van een Huismeester afhangen..??

Jongentjes die hun daden niet konden overzien...!!

neonreclame | 09-09-20 | 20:46 | 5

Oowwhh.. Nu snap ik het...

Je laat een bank niet zomaar in de uitgang staan...

Zijn ze helemaal naar beneden gelopen met de lift, was die ene deur te ver..
Zonder huisbaas is dat puur onmogelijk....

neonreclame | 09-09-20 | 20:55
▼ 2 antwoorden verborgen

Het gaat over minder minder minder groepsbeledigingen uiteraard.

The2Amendment | 09-09-20 | 20:39 | 1

En alsmaar meer kopschoppers....

Ommezwaai | 09-09-20 | 20:43

De verkiezingen gaan dankzij Ronald van Raak over democratie.
Je zal zien dat voorafgaand aan de verkiezingen zelfs marxistische partijen als VVD en CDA zeer positief over het referendum zullen zijn maar als dan de buit (weer) binnen is en er moet opnieuw gestemd worden over het referendum rennen ze keihard de kamer uit.

keestelpro | 09-09-20 | 20:36 | 5

@antagonist | 09-09-20 | 20:47:
Ja hee sorry hoor maar meteen na het lezen van de titel 'Waar gaan de verkiezingen in 2021 over?' wist ik het al weer beter.
Die hele uiteenzetting van Sonny Mand Spek is leuk en aardig maar het aller-aller-aller belangrijkste is die vernieuwde referendumwet.

keestelpro | 09-09-20 | 21:22
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl