Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Flatgebouw Nederland (nu met glasvezel)

Ponzi in de polder

Zo. Kerstmis. 

Wij van het rijke, welvarende Nederland consumeerden ons het hele jaar weer ongans aan iPhones en flatscreens en Thuisbezorgd en yogacoke, want iedereen heeft werk en de economie snort, en het is héérlijk. Het lijkt zo goed te gaan dat we dit jaar zelfs tijd over hadden om het klimaat tot luid bezongen religie te verheffen, waardoor we onszelf tussen al dat overdadige overconsumeren ook nog een goed gemoed van participerend activisme voor een betere wereld kunnen verkopen. Deze drie dagen vieren we de Gretamorfose (©) van 2019 met lange gangen vol rijke spijzen, als aflaat die we als dividend aan onszelf uitkeren. *Burp*

En toch morrelt het, en borrelt het, en krijgen we de vinger er niet op. Hoe kan er zo veel onvrede, chagrijn en diepe ideologische verdeeldheid zijn in een land waar alles goed gaat, iedereen rijk is en we onszelf op deze postzegel van een polderlandje bezig kunnen houden met het woeden van de gehele wereld? Waarom geven we onszelf en ons eigen leven jaar na jaar een dikke voldoende op de schaal van domweg gelukkig maar kunnen we, vrij naar VOC-filosoof Jan-Peter Balkenende, niet gewoon blij zijn met elkaar?

Nou. Omdat het echt niet zo goed lijkt te gaan, allemaal, met het land en het bestuur, de vertegenwoordiging en de ongewisse toekomst. Maar is dat ook niet van alle tijden?

Flatgebouw Nederland
In september 2004 schreef wijlen Pamela Hemelrijk een parabel over Nederland als flatgebouw, met de bevolking als vereniging van eigenaren. Eigenaren, die zich steeds verder gepiepeld en genegeerd wisten door de voorzitters van de VvE. Die steeds hogere bijdragen moesten aftikken, tegen steeds kleiner rendement. Die zich door vriendjespolitiek en politieke en culturele invloeden van buiten genaaid voelden. Die hun statige, soevereine flatgebouw langzaam in een piramidespel zagen veranderen, waarin de top het geld verdeelt en de bodem met de stijgende kosten, de groeiende overlast en het achterstallig onderhoud blijft zitten. En met het groeiende wantrouwen.

Het is een parabel die je over iedere generatie kunt leggen. Altijd zijn er politici die zichzelf boven het volk of buiten de wet plaatsen. Altijd is er beleid dat hapert, zijn er instituten die falen, en worden kostbare fouten of kapitale vergissingen toegedekt tot ze uit het zicht verdwijnen - behalve voor de direct gedupeerden, die te weinig macht, stem of invloed hebben om het hen ongunstig stemmende tij te keren. En altijd zijn er dus mensen ontevreden. Op de valreep van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw lijkt de nieuwste piramide z'n piek te bereiken, en kreunt de onvrede van onderaf misschien wel harder dan ooit. Omhoog invechten wordt voor een groeiende groep steeds moeilijker. Omlaag trappen naar voorgetrokken, maar slecht integrerende en cultureel sterk afwijkende nieuwkomers voor anderen steeds logischer.

#goedemorgen (nee, jij niet, lul)
Nu er overal glasvezel ligt, is het flatgebouw zich opnieuw aan het inrichten. Het afgelopen decennium werd getekend door de opkomst van sociale media, en het grote ongemak dat die met zich mee brachten. Het volk had een korter lijntje dan ooit naar de elite. Tom-Jan en Margriet, poortwachters van de VvE op de hogere verdiepingen, kregen te maken met mensen die vanaf hun galerij terug kunnen praten. Opiniemakers gooien niet alleen maar stenen in de vijver, maar ook wel eens boemerangs in hun eigen gezicht. Cabaretiers worden zelf nu ook regelmatig uitgelachen, de sjieke cultuursector ontdekt dat hun moraal niet de mediaan van de massa is, en de politieke kaste kan zich niet meer verschuilen achter door henzelf gekozen cameramomenten en krantenkolommen, of onder vuistdikke beleidsrapporten uit ondoorzichtige bestuurslagen van anonieme overheidsdiensten. 

De burger stelt kritische vragen, krijgt verzonnen antwoorden en ziet in de praktijk met eigen ogen hoe weinig die antwoorden waard zijn, terwijl de afzenders maar blijven stijgen op de ladder des aanziens. Dat heeft zich samengebald in een permanente tirade van twisten op digitale platforms. Beide kampen geven elkaar de schuld. Elite, versus de onverantwoordelijke onderbuik. Volk, versus de volgevreten verraders.

Jouw feiten, tegen mijn feiten.

Ook experts en deskundigen van om het even welk allooi zetten hun aanzien op het spel zodra ze zich via hun eigen sociale mediakanalen uitspreken voor, of juist tegen bepaalde opvattingen en stromingen. En met dat eroderende aanzien, verdampt de geloofwaardigheid. “Oh, die zegt dat alleen maar omdat hij die en die politieke kleur heeft” is in het decennium van de identiteitspolitiek een zwaarder wegend ‘argument’ geworden dan cijfers, feiten en ervaringsdeskundigheid. Eén anekdotische persoonlijke ervaring van het tegenovergestelde kan voor een onbelezen individu al genoeg zijn om andermans jaren van studie, onderzoek, veldwerk en ervaring weg te wuiven als onzin, leugens of zelfs bewuste manipulatie (hallo klimaatdebat! Dag omvolking!). Want alles heeft een ideologische kleur, en die kleur bepaalt de waarde in het aanzien van de beschouwer.

Het is de wereld op zijn kop.

Andersom worden ongewenste ervaringen uit de praktijk door de higher-ups al heel snel gereduceerd tot onderbuikgevoelens, of zonder scrupules als "racisme" bruin geschilderd, waarna met veel mediatoeters en policorbellen de aandacht wordt afgeleid door 'een aanpak' te beloven die 'diversiteit en inclusiviteit' in de betreffende organisatie beter moet borgen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de Nationale Politie, waar de harde praktijkervaringen van de gemiddelde straatagent via de besmette term "etnisch profileren" geleid hebben tot vuistdikke rapporten over vermeend racisme binnen de korpsen, geschreven door studiebollen die nog nooit een straat van dichtbij gezien hebben en gepresenteerd door carrière-minnende big brass van de korpsleiding, dat onder instemmend geknik van de politieke kaste (en gretig geciteerd door gegoede media) beterschap belooft in de richting van precies die doelgroepen die in de praktijk zelf permanent oververtegenwoordigd zijn in negatieve statistieken. En dan weer lekker aan de iftar!

Het is de wereld op zijn kop.

En mensen zijn niet gek hè. Mensen zien dat. Mensen begrijpen dat. En mensen komen samen op sociale media, waar ook andere mensen zitten die - krek ende verrek - dezelfde ervaring blijken te hebben. Waarna ze samen concluderen dat ze dus niet de enige zijn, die op hun werk liever hun mond houden (en op internet graag anoniem blijven) om niet door de minder snuggere DWDD-kijkende collega's raar aangekeken te worden, of door de louter door NRC of NOS geïnformeerde vergadergenoten voor gek, 'populist', of erger versleten te worden. En zo ontstond er voor iedere sociale bubbel een eigen gelijk, met eigen waarheden, en niet zelden ook met eigen feiten.

OK, boomer
Ondertussen verbetert er collectief te weinig, en wordt alles verbeten. De trigger voor dit kerst-essay was een woedend mailtje, in de stijlloze inbox, van een razend radeloze oudere vrouw. Woede die je vaker ziet, en die je raakt - recht in de lachspieren, vaak. Frustratie die niet goed onder woorden gebracht kan worden en daarom als een antiperistaltisch projectiel over Marokkanen, Turken, Polen, Roemenen, Jetten, Klaver en Rutte wordt uitgebraakt. OK, boomer:

Het is niet makkelijk om mensen als Karin te omarmen. Hun verbeten woede, aan paranoia grenzende achterdocht en verbale bijterigheid maken hen onbenaderbaar. De vele tribale totems in hun sociale tijdlijnen - kikkertjes, trekkers, Luxemburgse vlaggetjes - en de slecht gemaakte memes over "Yasser" Klaver, de Pinokkioplaatjes van Mark "Oprutte" Rutte of de van spelfouten doorregen haatplaatjes tegen doemprofeten van het klimaat worden als protestbuttons op de jas gedragen, ter vergroting van de onderlinge herkenbaarheid. Spreek er eentje tegen, krijg er tien over je heen. En verwacht daarbij geen redelijkheid. Niet zelden drijft hun woede en weerzin op feitenvrije overtuigingen dat er een groter plan is om hen, leden van het weerloze en stemloze volk, er onder te krijgen. Complotcalimero's zijn het, en hun enige verdediging is de laag gemikte verbale aanval.

Maar het is toch te makkelijk, en het wordt ook te gemakzuchtig gedaan, om die mensen op hun retorische onmacht af te serveren. Het is te simpel om de Karin van hierboven te beschimpen omdat ze minder mooie volzinnen kan maken dan Tom-Jan en Margriet. Gezond verstand, en "what's right is right", is niet per se aan taalvaardigheid gebonden, en laat zich al helemaal niet door taal beperken. Dat niet iedereen in staat is om een onderbuikgevoel naar overtuigende argumenten te vertalen, wil niet zeggen dat het gevoel onredelijk is. 

Trump-tirades en Baudet-bash
Toch wordt Karin vooral beschimpt. De ontevreden onderklasse komt alleen in beeld als er een Man Bijt Hond-haakje te vinden is. Ze figureert in korte karikaturale soundbites, waar het talkshowpubliek besmuikt om kan lachen, in fragmentjes die tussen Trump-tirade en Baudet-bash in NPO-talkshows geserveerd worden. In de kolommen van de kranten van Tom-Jan en Margiet, waar geschamperd wordt op de weerzin tegen klimaatbeleid, waar EU-scepis als gevaarlijk nationalisme wordt geportretteerd, en waar de jaren '30 altijd als "argument" onder de ctrl-v zitten om islam-, integratie- en migratiekritiek mee in de Weet Je Wie Ook-hoek te schilderen.

Kun je het mensen kwalijk nemen dat ze hun geduld verliezen met politici die zich stokdoof houden voor hun opvattingen, ervaringen en wat er zich voor hun open ogen afspeelt? In het elite-narratief is de migratieproblematiek volkomen verdrukt door de nakende klimaat-apocalyps, waar groeiende rouwcirkels vol uitsterfrebellen een acute geestespijn bij voelen waarvan ze zelf niet doorzien hoe hypochonder deze welvaartsziekte is. Schamperaars worden "klimaatonkenner" genoemd en krijgen een sociaal brandmerk, nadat ze eerst al geoormerkt waren vanwege hun vermeende angst voor migranten. Terwijl die migratie, dat enorme vraagstuk, die enorme uitdaging, nog nooit oprecht is geadresseerd in een publiek debat.

Zowel de vers verworven vrees voor het vergaan van de gehele wereld als de aloude angst voor culturele vervanging zijn beiden existentieel, maar het significante verschil is dat het ene in zeer korte tijd het meest bespreekbare en meest prominente onderwerp op de politieke (en media-) agenda is geworden, dat door de hogere, voornamelijk stadse verdiepingen van de flat wordt omarmd als hét vraagstuk, dé noodzaak en dé uitdaging voor ons land (en de hele wereld). Het andere wordt nog steeds als een soort gedachtemisdaad kort gehouden, gebagatelliseerd en onbespreekbaar gemaakt. Dat lijkt een belangrijke reden waarom de klimaatdiscussie zoveel chagrijn losmaakt: natúúrlijk worden mensen boos als de ene existentiële uitdaging niet groots wordt geagendeerd maar wordt weggemoffeld en verdacht gemaakt, en de andere in verhouding onevenredig veel belang, gewicht en politieke aandacht krijgt toebedeeld.

Als er dan een grote gedupeerde groep op de trekker stapt (voor het eerst in drie decennia) om op enigszins klunzige en helaas soms intimiderende, maar wel wel vastberaden wijze verhaal te halen, voel je de sympathie door de bevolking golven en de vrees uit de ivoren torens zweten. En lopen de onderlinge spanningen verder op. Wist het 'gewone boerenvolk' de woorden maar te vinden, om de mediagetrainde, PR-bewuste en bestuurlijk onderlegde elites omver te blazen zonder geblokkeerde gebouwen, kistjes met 'Klaver' er op, of dreigende landbouwmachines tegenover weerloze provinciale deuren. Maar dat het zo ver is gekomen, hebben de bovenste verdiepingen toch louter aan zichzelf te danken? Zíj willen de koers uitzetten - stuur boeren en bevolking dan niet steeds een doolhof met een doodlopend einde in.

Somewheres/anywheres
Deze eeuw (waarin links en rechts vervaagd zijn tot 'boven' en 'onder', of tot 'somewheres' en 'anywheres') kent een zichtbaar spoor van bestuurlijke vernieling, aangericht door een elite die goed voor zichzelf zorgt over de rug van een volk dat zich niet gehoord voelt, niet serieus genomen acht, en soms openlijk en sans gene wordt genegeerd. De kiezer stemde in 2005 massaal tegen de EU-grondwet, maar kreeg 'm toch. Zag daarna nog een klinkende uitslag van het Oekraïne-referendum genegeerd worden, en toen nog eentje over de Sleepwet. Daarna werd inspraak in zijn geheel afgeschaft. Door een Tweede Kamer die niet meer controleert, zo blijkt iedere keer opnieuw in elk heikel dossier (hallo Belastingdienst!). En die referenda toonden dat er niet een paar Karins zijn, maar ruime meerderheden die het tegenovergestelde willen van wat de politieke macht wil. Niet gek dat het meetmiddel zo snel mogelijk deaud, deaud, deaud moest.

Vijftien jaar na het grondwetreferendum ziet die meerderheidskiezer nog steeds politici schamperen over hun vertwijfelde sentimenten ten opzichte van de EU, en wordt er door D'66 doodleuk opnieuw geprobeerd om de EU grondwettelijk aan Nederland te verbinden. Nooit zul je daarbij zo'n Kees Verhoeven, indiener van het wetsvoorstel, zijn best zien doen om de kiezer te overtuigen waarom hij het belangrijk vindt dat de EU in onze grondwet wordt verankerd: D'66 heeft nou eenmaal besloten dat het moet en dat het goed is, dus dan doen we dat zo. Kennelijk denkt Kees de kiezer niet nodig te hebben. Maar je kunt, om Eddy Terstall te citeren, geen kokosnoot door een trouwring duwen.

Social

Als bovenstaande politieke arrogantie nou gestut werd in goed, doelmatig en functioneel beleid, konden we Kees misschien zijn gebraden haantjesgedrag nog vergeven. Maar in zijn eigen coalitie zitten inmiddels collega-Kamerleden die hardop zeggen dat ze niet snappen waar ze mee bezig zijn, in een land waar zich onder een oppervlakte van economische groei en brede welvaart een sinkhole van statelijke proporties aan het vormen is. Alles is uitgekleed en mensen zien dat gewoon, want mensen zijn niet zo achterlijk en onaardig als Kees lijkt te denken.

En mensen hebben zorgen, die niet beschimpt maar besproken moeten worden. Onder het opportunistische oppervlak van dit land raken we verstikt in de ouderenzorg, wordt het basispakket van de ziekenzorg meer en meer onderworpen aan de grillen van zorgverzekeraars en is de gedecentraliseerde jeugdzorg in slechts een paar jaar tijd grondig naar de tering geholpen. De Belastingdienst staat op omvallen, en criminaliseert onschuldige burgers de vernieling in zonder dat de verantwoordelijken ervoor gestraft worden (en vervolging van de schuldige ambtenaren is letterlijk onmogelijk).

Hallo Thom de Graaf
Bestuurlijke adviesorganen, ooit van gewicht en belang, zien hun rapporten verdwijnen in de onderste laden van het partijkartel, dat door een handjevol mensen rond Rutte geleid wordt en waarbinnen zelfs ministers niks meer te zeggen hebben. Andere "onafhankelijke" organen, zoals de Raad van State, praten de politiek of zelfs hun eigen partij naar de mond (hallo Thom de Graaf). Het onderwijs staat onder bezwijkende druk, met een torenhoog ziekteverzuim onder leraren. De pensioenen komen in het gedrang terwijl de jeugd nog net niet aangemoedigd wordt om de "boomers" te haten vanwege hun consumptiegedrag, vermeend aangerichte milieuschade, en zelfs dat ze uit electoraal eigenbelang stemmen. Alsof alle generaties midlife-plussers in dit land zich altijd opzettelijk als sprinkhanen hebben gedragen. De mail van Karin ("in de zestig") proeft naar vanalles, maar toch niet naar de arrogantie van een volgevreten, verwende bejaarde?

Tel er van onder af bij op dat migratiebeleid absoluut niet onder controle is, met criminaliteitscijfers die verzwegen worden, homo's die niet veilig zijn in azc's en veiligelanders die een Flixbus pakken om hier met hele dorpen per week zakgeld te komen eisen. Winkeliers rond opvangcentra kampen met criminaliteit (die ze zelf maar op moeten lossen, politie brandt zich er niet aan en COA ontkent alles) en buslijnen worden geterroriseerd tot de vvd ze hun eigen lijn geeft, in plaats van een trap onder het ondankbare hol richting de vliegtuigslurf op Schiphol. 

Karin van de onderste verdiepingen...
Het is een licht ontvlambare combinatie van factoren die tot een groeiende onrust leidt die inderdaad in het publieke debat door 'gewone mensen' niet altijd in feiten of ratio gevat wordt. En daarom door een kleine kaste van (zelfverklaarde) intellectuelen, politici en elites wordt weggewuifd, of beschimpt. Want die anywheres lopen zelf nooit vast in bureaucratische jeugdzorgmolens, in onoverzichtelijke schuldhulpverlening of door de naargeestige schendingen van rechten door de belastingdienst, en zijn ondanks hun mantra's van "inclusiviteit en diversiteit" toch volledig verleerd om zich in bepaalde mensen in te leven. Zeker als het blanke autochtonen zijn.

Heeft Karin van hierboven dan niet een beetje recht op wat haar door de aangeharkte, democratisch verantwoordelijke verzorgingsstaat beloofd was? Een redelijk inkomen, een deel van de welvaart, goede zorg, en een veilige oude dag? Het omgekeerde lijkt soms waar. 

... versus Tom-Jan en Margriet van boven
Tom-Jan en Margriet zitten in de achterkamers van de macht en niet in de meldkamer bij de politie, waar ze horen hoe druk de zwaar belaste hulpdiensten het hebben. Tom-Jan en Margriet lopen over visgraten vloeren in binnenstedelijke herenhuizen, die hoeven niet - zoals de meer modale mensen in de Beverwijkse Pilotenbuurt - hun eigen buurtwacht te lopen om hun kroost 's avonds veilig te houden tegen Marokkaanse jeugdbendes, omdat de politie knarsentandend moest erkennen geen manschappen en te weinig mandaat te hebben. De nieuwe buren van Tom-Jan en Margriet spreken expat, geen Arabisch. 

Het is echt niet genoeg om te zeggen dat er "niets gebeurt met uw pensioenen" als de berichten keer op keer het tegenovergestelde headlinen, en Brussel de begerige blik steeds gerichter op onze nationale oudedagsreserves lijkt te werpen. Het werkt niet om het blanke deel der natie aan te wrijven dat zíj de onwillige dwarsliggers zijn, omdat ze hun culturele tradities en kinderfeesten willen behouden tegenover een paar op het verkeerde schild gehesen drammers. Je kan Timmerfrans geen nieuw titeltje en een paar honderd miljard geven, en verwachten dat alle mensen luid applaudisserend buigen voor hun nieuwe klimaatpaus.

Je kan toch niet denken dat doen alsof je het beter weet, genoeg krediet oplevert om de "onwetende" ander van onwil, onkunde of onruststokerij te beschuldigen? Dit decennium waren daarom ook de jaren van de groeiende tegenbeweging, en nee - daar wordt het niet per se beter van.

Ongehoord verongelijkt
Tegenover de mores van Tom-Jan en Margriet staat nu Ongehoord Nederland op, dat wordt aangevoerd door een paar boze mannen die tienduizenden mensen voor het karretje van hun eigen rancune proberen te spannen, door de valse verwachting te wekken dat ze daarna de handschoen kunnen oppakken tegen NOS, Nieuwsuur en DWDD - waarna het Nederlandse medialandschap natuurlijk een paradijs van pluriformiteit zal worden waarin het ene onwelgevallige "nepnieuws" zal verdwijnen in het vacuüm van het andere. Dat, is op voorhand wel te stellen, zal een grove misleiding blijken, die eerder voor meer teleurstelling dan voor balans gaat zorgen - laat staan voor verbinding. Ongehoord Nederland is vooral een uitwas van onmacht.

Voor Thierry Baudet geldt in zekere zin hetzelfde want hoewel hij uiteraard een intellectuele en ondernemende groep bovenmodalen (dare we say: elitaire anywheres) aanspreekt, drijft ook Forum voor Democratie te veel op een ressentiment tegen de huidige, gecorrumpeerde politieke filosofieën, enkel met de wens om ze door eigen filosofieën te vervangen. En wat voor filosofieën dat zijn? Het verkiezingsprogramma is prettig klassiek-liberaal, met veel inspraak voor het volk, maar de uitingen en geschriften van de partijleider (en ja, ook het gezelschap waar hij zich soms in begeeft) tonen soms sporen van duister denkwerk over geromantiseerde tijden die in werkelijkheid nooit hebben bestaan. Of bestaan domweg uit twijfelachtige lobbyteksten waar complotdenkers mee in de kaart gespeeld worden. Om over al het nepnieuws nog maar te zwijgen.

De kiezers van Baudet zijn in overgrote meerderheid natuurlijk geen enge mensen, of bruinrechtse denkers, of gestileerde gezichten van 'radicaal rechts'. Het zijn burgers die naarstig op zoek zijn naar een ander narratief voor Nederland. De FvD-stemmende kiezer is voornamelijk een kruiwagen, voortrollend over ongehoorde achterafweggetjes op verongelijkte wielen, wars van het partijkartel, waar ze alle vertrouwen in zijn verloren - en zeker niet onterecht. Baudet heeft ze voor het oprapen, maar zijn persoonlijke ideologische intenties verdienen daarom niet minder scrutiny. Maar wel door het te blijven bevragen, niet door Baudet per definitie in de bruine bierkelders te drukken. Dat is doen alleen mensen die luie bevestiging zoeken bij hun eigen vooraf ingenomen conclusies. Vraag waarom Baudet zo veel tractie krijgt, in plaats van te veroordelen dat het zo is.

Begane grond
Veel dichter bij de begane grond van de bevolking blijft Geert Wilders, in dat opzicht. (Nog zo iemand waarbij de waarom-vraag stellen voor velen te vies voelde, als je ook schone handen kon houden door hem als slecht mens te duiden.) De one issue van de PVV is al lang niet meer enkel een eenrichtingswoede tegen een wezensvreemde, aartsconservatieve en (potentieel) gewelddadige religie, aangezien deze islam inmiddels in alle lagen van het Nederlandse leven is doorgesijpeld. In de zorg (waar de PGB's een etnische doelgroepwerking faciliteren en daarbij fraude in de hand werken), het onderwijs (van homohatende segregatie-leer op gedoogmadrassa's waar 70% van Nederland tegen is, tot man/vrouw gescheiden bidhokken in het hoger onderwijs), bij de zwaardmacht (van absurde deradicaliseringswaanzin en een dubieus Marokkanennetwerk in Amsterdam tot naar Syrië uitreizende ex-militairen) en in de politiek, waar de islam in diverse steden en in de plenaire zaal wordt vertegenwoordigd door twijfelachtige types die democratie zien als een trein die ze nemen tot ze hun sharia-bestemming hebben bereikt.

Social

Overal zit de islam en onder de streep zorgt dat voor een blijvende relevantie van de PVV die je meer als een "verdienste" van vlijtige moslims kunt zien, dan als de adelende arbeid van Wilders: zijn eigen grootste standvastigheid zit er in dat hij eerder dan alle anderen in politiek Den Haag de problematiek met de leer van de Profeet Mohammed onderkende, deze handschoen oppakte en hem nooit meer neerlegde. Sommigen noemen dat populistisch opportunisme, maar niemand heeft zijn eigen naam, privéleven en persoonlijke veiligheid meer op het spel gezet dan Geert Wilders, door zijn eigen overtuigingen te blijven verkondigen. 

Kom daar maar eens om, bij de opportunistische inlikkers die hem gretig gebruiken als opstapje om hun eigen deugdzaamheid aan een breder publiek te etaleren: in 2019 viel de voortetterende 'Minder minder'-vervolging definitief door de mand als een doorgestoken kaart van zijn politieke opponenten. Trias politica, niet voor het eerst gemarteld in een bedompte kelder van flatgebouw Nederland.

En nog steeds peilt de PVV tussen de grootste partijen van Nederland. Wilders' partij is inmiddels van zorg (Fleur Agema) en onderwijs (Harm Beertema) tot financiële (Teun van Dijk) en culturele (Martin Bosma) dossiers een gevestigde, welhaast sociaal-democratische partij die het volkse belang beter lijkt te begrijpen dan - we noemen maar wat - de ideologisch verdwaalde salonsocialisten van de PvdA, of de immer voortdenderende globalistentrein van de eurofiele klimaatdrammers (vvd, D66, GL, CDA, CU..). Tégen iets zijn, heeft de eenmanspartij van Wilders ergens toch iets heel constructiefs gegeven: het is voor velen een strijd voor behoud. Afgezet tegen de uiterst conservatieve regressie van de islam, is onze verrijkte, vrije cultuur het natuurlijk meer dan waard om volmondig te verdedigen tegen zulke regressieve, desintegrerende invloeden.

En ook dat is iets waar Karin haar zorgen - amechtig - over uit.

Want, terug naar het hak/tak mailtje van Karin. Nee, het is niet coherent, het is een samenraapsel. Het is boos, ongericht maar algemeen, op iedereen. Het bundelt alle levende zorgen samen in één gebalde vuist, die in zijn uithaal alleen maar valse lucht verplaatst. Het leest als de zorgen van iemand die geen grip heeft op de tijdsgeest, de digitale snelheid niet aan kan, zich niet gehoord voelt, en zich in haar emotie laat leiden door feitenverije vertellingen, omdat ze te veel leest op internet van te weinig betrouwbare bronnen, maar zeker ook omdat Tom-Jan, Margriet en Kees haar liever uitschijten dan uitleg geven.

Let them eat cake
Je kan het ook lezen als een mail van iemand die voelt en beleeft hoe anderen er met háár deel van de cake vandoor gaan. Een rood/wit/blauwe welvaartscake die ze niet wil opeisen, maar die haar wel beloofd was. Een vrijheidscake die niet opeisbaar is, maar wel voor haar neus werd gebakken. Een cake, die door een samenloop van omstandigheden, opportunisme, open grenzen, onmacht, machtsmisbruik, schaalvergroting en economische scheefgroei onder meer mensen verdeeld moet worden dan ze had verwacht, en dan haar op voorhand was verteld. Dat maakt Karin onzeker, boos en - sja - misleid door wat ze wél leest bij degenen die beweren haar wel goed gezind te zijn.

Ondank de wervelende woede, sluit ze af met "Gr. Karin" en dat zegt misschien wel meer dan alle tekst die er aan vooraf ging. Als je het wil zien, is dit ter overweging: Deze mevrouw heeft nog nooit niet gegroet naar de bakker, groenteboer of een willekeurige voorbijganger. Ze schikt waarschijnlijk haar hele leven al in voor anderen, uit fatsoen en beleefdheid. Ze weten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar zag de beloofde bergen wel tot in de hemel groeien. Heeft minder grip op de digitale tijd dan haar lief is, maar wel een uitlaatklep op sociale media, of in de mail. Heeft veel vragen, meer dan antwoorden, maar is niet uit op wraak. 

Misschien wil Karin gewoon dat het goed komt. Met Nederland, en met haarzelf. Maar Tom-Jan en Margriet, met wie het zelf heel goed gaat, kunnen haar dat niet beloven. Die hebben zich teruggetrokken op hun hogere verdieping van het Flatgebouw Nederland, waar ze hun nauwe contacten met de VvE vieren, en zich nooit meer druk hoeven te maken om alle vragen, zorgen en populistische oprispingen van de benedenverdiepingen - alleen met de vraag hoe ze daar zelf zo min mogelijk last van kunnen hebben.

Ondertussen hebben we maar 1 vraag. Waar blijven die vliegende auto’s op de stoep van ons flatgebouw? Het is verdomme 2020! De toekomst was toch nu? De techniek gaf ons internet, het internet gaf ons sociale media, en vervolgens... hebben we nou echt de tijd tien jaar stil gezet?

Gr. GeenStijl

Vergeef ons heden ons dagelijks brood

Als u toch zo ver gekomen bent, wilt u de VvE van GeenStijl misschien wel een kleine bewonersbijdrage doneren? Je kan ook met fruit betalen. Wat ook kan: lid worden. Dat houdt ons roze huis overeind. Dank & gezellige gourmetdagen gewenst!

Reaguursels

Inloggen

Goed stuk van Rossem.
En vrolijk kerstfeest allemaal!

Dandruff | 25-12-19 | 17:15

@Van rossem. Dank voor je prachtige hommage aan ons veel te vroeg ontvallen prinses van de politiek incorrectheid en de gesel van de sjoehoehoernalisten Pamela Hemelrijk. Ze wordt (samen met Pim en Theo) ontzettend gemist. Haar boek "Pamfletten uit het Hemelrijk" prijkt uiteraard bij mij in de boekenkast. Hoe ze behandeld is bij het AD is ronduit crimineel en ik hoop dat haar geest die vreselijke lul van een Oscar nogiets dagelijks haunt. Dikke kudo's. Ik heb nota bene haar column Flatgebouw Nederland nog openstaan in een andere tab, en dan kom jij vandaag hiermee. Zit je mee te gluren op mijn scherm ofzo?

djs | 25-12-19 | 17:01

Top column Van Rossum!

Fijne Kerst allemaal en een gezond 2020.

Het broeit in heel veel landen, niet alleen in Nederland. Burgers en boeren pikken het geld jatten van de overheid niet meer. Die overheid heeft steeds meer geld nodig voor bijstandstrekkende immigranten en klimaat hoax maatregelen. Grote groepen gaan staken omdat ze al jaren hun netto inkomen zien dalen.
De gepensioneerden zijn de klos, hun netto inkomen daalt al jaren door de idioot lage rekenrente. 50 plus doet niks voor ze, zij stemmen gewoon mee met het partij kartel.

Hopelijk een nieuwe frisse wind in 2020 in Den haag en gaat Pinokkio de grootste nederlaag ooit tegemoet bij de verkiezingen. Alle Drammers 666 en Goor Links stemmers en hun verrotte partijbonzen mogen van mij morgen..... (vul maar in, geen zin in een ban)

FrankOngerust | 25-12-19 | 15:49

Maar ja, hoe lang je stukje ook mag zijn, de Karin’s van deze wereld zullen en hebben altijd aan het kortste eind trekken/getrokken. Te onnozel om serieus tegengas te geven, gestuurd stemvee, stemmend op partijen en bewegingen die gedoemd zijn te mislukken, ook en juist door de onnozelheid van hun stemmers. Het enige wat je kan doen is zorgen dat je op de bovenste verdiepingen terecht komt, en daar lekker je leven leiden.

captainobvious | 25-12-19 | 15:07 | 1

Het is ook daarom dat de overdreven identificatie van bepaalde mensen hier met deze Karins van de wereld niet zo handig is..
Ik heb niets tegen mensen als Karin. Moeten er ook zijn.
Maar we hebben, als "politiek incorrecten", net als de "politiek correcten" een diverse samenstelling nodig: onderklasse, arbeiders, middenstand/-klasse, elite, enz. Van alles wat. Want met alleen onderklasse sla je geen deuk in een pak boter.
Gelukkig is daar eigenlijk al in voorzien, alleen beseffen sommigen dat nog niet.

6638-12345 | 25-12-19 | 15:37

Zou dat Karin zijn?

Ignatius J Reilly | 25-12-19 | 15:02

Mooi stuk Van Rossem., met plezier gelezen. De mail van Karin is alleen maar grappig omdat het spervuur van problemen, zorgen en misstanden in één salvo wordt afgevuurd. Misschien niet genuanceerd genoeg voor sommigen, maar voor velen wel precies de vinger op zere plekken van wat er speelt in de samenleving. Dat het mailtje is opgesteld in een bui dat alle ellende in één keer naar buiten gespuwd moest worden en het liefst in zo weinig mogelijk bewoordingen en met zo min mogelijk bijwoorden maakt het niet minder waar.

Ruikbaard | 25-12-19 | 13:58

Zeg tegen me vrouw , ik kom er aan even het stukje van van Rossem lezen. Dank daarvoor want scheelt weer een uur met me schoonmoeder.

Rotterdams Geschut | 25-12-19 | 13:56 | 1

Ik had precies hetzelfde. Begonnen met lezen maar niet gekeken hoelang het stuk eigenlijk was.

Uiteraard wel in een ruk uitgelezen.

Rohin | 25-12-19 | 14:45

Dit had de Kerstboodschap van Willem Alexander moeten zijn op TV, maar helaas.

johnelec | 25-12-19 | 13:41

Mooi stuk! De enige politicus, die ik waardig achte, aan hierboven geschreven wat te doen, is helaas vermoord.

lammehond | 25-12-19 | 13:16

Hou 'ns op met die Groenlinks/D66-stemmers "elite" te noemen. Zijn ze niet. En jullie zijn ook geen onderklasse.

6638-12345 | 25-12-19 | 12:55 | 1

6638-12345 | 25-12-19 | 12:55,

Ik ben het met je eens dat ook extreem naïeve onnozelaars op GL/D66 stemmen. Dat neemt niet weg dat beide partijen zich vooral richten op het bevoordelen van de rijken, ten koste van belastingbetalers.

Vandaar bijvoorbeeld de "energietransitie".
Een kleine rijke groep mensen kreeg miljarden subsidie voor niet-werkende windmolenparken, extreem vervuilende biomassacentrales; etc. En zit uiteraard ook vuistdiep in honderden niets presterende milieu -commissies, -raden, -tafels, -(klankbord-) werkgroepen, etc. Een hele dure baantjesmachine die niet alleen het volk uitsluit; maar zelfs de politiek en daarmee de democratie.

En die elke inspraak afwijzende elite zegt dat elke Nederlander straks 70.000 moet "investeren" in een niet-werkende warmtepomp, en 30.000 in een vervuilende elektrische auto. Zelf hebben ze zichzelf daar ooit al subsidies voor gegeven, maar subsidies voor het plebs zijn natuurlijk onbetaalbaar.

Vanuit hun gedeclareerde vliegreisjes zien ze wel wat goed voor ons is.
Je hoeft niet tot een onderklasse te behoren om te zien wat daar mis mee is.

Dandruff | 25-12-19 | 17:11

Zo bizar als de tegenwoordige tijd heb ik het in mijn levensdagen nooit gezien. Die tweet van Kees de ijsjes-en-stagiaireslikker van D66 is exemplarisch voor de huidige mainstream. Noem maar een willekeurig onderwerp, en heb als burger er een mening over, zij nemen meteen de tegenovergestelde positie in. De huidige politiek faalt op alle fronten, en voert oorlog tegen de burger die hier wat van durft te vinden. En die goed draaiende economie is maar een illusie, en steekt schril af tegen wat er mogelijk zou zijn als we echt een regering hadden met ruggegraat. Al onze welvaart wordt opgeofferd op het altaar van de globalisten, inclusief een krankzinnige 'van gas los' agenda (die alleen klimaat-Amish Nederland heeft) en een 'maak de boer kapot want waar heb je export nou voor nodig' beleid. Je zou bijna door de Russen bezet willen worden, want het lijkt al een tijdje alsof we bezet zijn door een vreemde mogendheid.

Datsun_Cherry | 25-12-19 | 12:53 | 1

Prima tegel Datsun.

oakmont | 25-12-19 | 13:22

Prachtige column, leest heerlijk weg.
Geeft precies de idiocratie weer waarin men leeft.
Fijne kerst.

katvanger | 25-12-19 | 12:20

Je vergeet iets van Rossem, vroeger hadden de Karins nog een alternatief om te stemmen...... weet je nog toen de A van de PVDA nog de arbeider werd genoemd.
Maar sinds die ongelofelijke rat van Asscher er zit is ook deze keuze van de arbeider afgenomen. En aangezien de SP vlees noch vis is en ook de grote olifant in de kamer niet wenst aan te pakken valt ook dit alternatief weg om op te stemmen.
Dus wil je echt verandering dan is de PVV en FVD een uitstekende keuze en vind het wat goedkoop om Thierry te bekritiseren om zijn soms intellectuele praat.
Als je de standpunten leest in hun programma is dat gewoon gezond verstand.
En als je nu laag of hoog opgeleid doet er totaal niet toe, het gaat erom wat beide partijen in meer of mindere mate beogen.

oakmont | 25-12-19 | 12:20 | 1

Hou toch op. Alsof zsamson een valide keuzes was. Of de Vader van de kopjes thee, Cohen.

Teeweetwee | 25-12-19 | 13:34

Werk al enige tijd als schuldhulpverlener in een echte volkswijk waar ik dagelijks wordt geconfronteerd met het noodgedwongen moeten leven aan de onderkant van de samenleving. Gevangen in nep zzp baantjes of andere vormen van flexcontractjes. Fijn in combinatie met het toeslagencircus die in veel gevallen zorgt voor financiele ellende. Schuldeisers zijn in bijna alle gevallen de belastingdienst, het cjib, ziektekosten en energieleveranciers. Wijken zijn volgegooid met kansloze asielzoekers die zich binnen no-time ook melden bij de (schuldhulp)verlening. Bij binnenkomst zong links 'wees welkom', maar asielzoekers verder helpen in de voor hen totaal onbekende maatschappij waar men andere gewoonten heeft, een andere taal spreekt, je opleiding uit verweggistan niets voor stelt en men anders denkt over man-vrouw zaken, zat er voor links uiteraard niet in. Wees welkom in een leven in de marge. Woningmarkt is inmiddels totaal verstopt. Het is echt een gaaf land!

Weerduivel | 25-12-19 | 12:16 | 1

Je hebt gelijk, je spreekt uit ervaring.

oakmont | 25-12-19 | 13:26

Top geschreven

civilian | 25-12-19 | 12:14

Karin heeft gelijk.

isotope 465 | 25-12-19 | 12:09

Over mailtje Karin: "Het leest als de zorgen van iemand die geen grip heeft op de tijdsgeest, de digitale snelheid niet aan kan, zich niet gehoord voelt, en zich in haar emotie laat leiden door feitenverije vertellingen, omdat ze te veel leest op internet van te weinig betrouwbare bronnen"
Dus tóch een complotgekkie volgens v Rossem? Terwijl elders in het stuk de zorgen van Karin worden onderschreven ... beetje verwarrend en tegenstrijdig niet? En misschien heeft Karin internet niet eens nodig en wordt haar mening gevormd omdat ze midden in zo'n prachtwijk woont.

e_abbastanza | 25-12-19 | 12:04

G*dT, Karin het leven is niet eerlijk en van onze trendwatcher Bakas nieuwe boek over ‘vermetel leven’ moeten we zelf de slingers ophangen en hebben we nergens recht op!
Ik zie de zon al schijnt ze niet;-)
*CcMed*

kapitein oosterlng | 25-12-19 | 12:04

De AOW werd zo maar ongevraagd verhoogd naar 68 jaar. Voor mijn generatie (1955-1965) een enorme klap. Dan heb ik het nog niet over de volheid van dit land, de criminaliteit, de hufterigheid en het gehuichel en gelieg over ons "verleden".
Nederland "immigratie land" allemaal flauwekul. Janmaat zag het al. Fortuijn legde het beter uit. Mocht allemaal niet baten. Over 10 jaar bestaat dit huichel land (gelukkig) niet meer. Of???
We worden iedere dag nog meer verkocht en verraden. Helaas ziet 80% het niet. Op naar het Suid Afrika scenario. Prettige KERSTDAGEN gewenst.

oostermoer | 25-12-19 | 11:35 | 2

Ik ben nu 50 jaar en heb nooit, NOOIT de illusie gehad dat ik ook maar een cent terug ga zien van mijn ingelegd pensioengeld, mijn sinds mijn eerste zomerbaantje verplicht afgedragen pensioen. Dat is helemaal opgesoupeerd door de EU tegen die tijd.

Sans Comique | 25-12-19 | 11:58

@Sans Comique | 25-12-19 | 11:58: Hier een paar jaren ouder, zelfde idee: pensioen? Noem het dan gewoon ordinaire diefstal.

EEnzame SchizofrEEN | 25-12-19 | 12:06

We zitten allang in een DDR 2.0. De EU is de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, de lokale regering heeft geen reet te zeggen en bestaat uit een stelletje hielenlikkers van de EU. Iedereen die te kritisch is wordt de mond gesnoerd door hun eigen gehersenspoelde kinderen. Alles verpakt in een sausje van vrijheid en democratie.

Scepticus | 25-12-19 | 11:16

Ik zag gisteren die andere v.Rossem.
Hij is het zogenaamd jurylid bij de slimste mens.Alleen al deze persoon is een reden om nooit naar de NPO te kijken.
Bij een vraag over Epstein viel 3 maal de naam Trump terwijl het schilderij van Clinton(in vrouwenkleren) dat bij Epstein in huis hing uiteraard niet genoemd werd.
Ze leven daar in hun bubbel en de brainwash van leugens en rare feiten toont aan dat de Goebbels propaganda (als je maar vaak genoeg leugens vertelt worden het vanzelf waarheden) het prima doet.

pejoar | 25-12-19 | 11:07

Misschien heeft het te maken met het feit dat de private schulden in Nederland zo hoog zijn geworden dat niemand meer een kant uit kan. Dat we steeds meer komen te leven in een schuldgevangenis, klem gezet. En dat staat haaks op het idee van de vrijheid.
"... and forgive them their debts. Lending, foreclosure and redemption from Bronze Age finance to the jubilee year" door Michael Hudson.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 10:53

Ik ga zo zeker het hele verhaal lezen.
Eerst koffie.
Ik wens wel iedereen op dit forum een mooie eerste kerstdag.
Ja zelfs jullie twee.

Ray69 | 25-12-19 | 10:51

Geweldige tekst, die mag zo naar een drukker wat mij betreft. Maar ja, wat nu? Wat doen we eraan? Moeilijk...

themexican | 25-12-19 | 10:44
-weggejorist-
WarremeWors | 25-12-19 | 10:27

Diepe buiging. Prachtig stuk. Mooie typering van Tom-Jan en Margriet.

Jammer dat de vve en onze manier van besturen een ellenlange historie heeft vanuit de vroedschappen en gemeentebesturen, Staten van Holland Provinciale Staten en de dijkgraven van de waterschappen.

Deze wijze van besturen zorgt voor stabiliteit in roerige tijden. Ach het kan ook wel eens mis gaan, vraag aan de jongens van de Witt en van Egmond, Hoorn en Van OldeBarneveldt.

ristretto | 25-12-19 | 10:23

Prima verhaal ...
Diepe buiging van Rossem .....
Spijker kop .....

Pjotterdjotter | 25-12-19 | 10:17

Wat je in de grondwet zet, sloop je er net zo makkelijk weer uit.
Het zijn gewoon procedures.

Ray69 | 25-12-19 | 10:16

Kees Verhoeven.
Misschien nét zo’n foute griezel als Jetten.
Instinctief voel je het aan.

Ray69 | 25-12-19 | 10:14 | 2

Oppergriezel. Karakter nul, ambities grenzeloos.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 10:18

Heel jammer, ik vond het aanvankelijk een sympathieke vent maar het is een gigantische draaikont.

Zeebonkus | 25-12-19 | 10:25

Goed stuk tekst! Vooral de nuance houd ik van. Vragen stellen en ook niet klakkeloos elke politicus omarmen. Hoop dat volgend jaar een paar machthebbers een beetje tot inkeer komen.
Fijne kerst allemaal.

upbeat | 25-12-19 | 10:00

Mooi beschreven. Het kartel. Zoals Kees Verhoeven mooi laat zien in zijn tweet; lak hebben aan wat de mensen vinden, ultra linkse gedachtengoed er doorheen drukken. Hopelijk wint gezond verstand. Fijne kerstdagen.

BozePaarseMan | 25-12-19 | 10:00

Waar kan ik het mailtje van Karin lezen?

Alco-de-Holist | 25-12-19 | 09:33 | 7

Je_zeulende_zusje | 25-12-19
Gewoon een *.PNG afbeelding, dus stop maar met denken....

the namster | 25-12-19 | 11:31
▼ 4 antwoorden verborgen

NL is sinds 1951 lid van de (al dan niet voorloper van de) EU. Voor de EU was NL door DLD bezet en dan nog een paar jaren in armoede. Dus het begon allemaal met de EU? Onzin, Karin. Sterker nog, NL was de kern van de EU, NL heeft de EU zelfs gemaakt. De EU is polderen maar goed bij polderen hoort ook dat niet jouw ideeën de enige ideeën zijn. Dat weet je Karin, toch, omdat je zo`n goede NLse bent.

Nee hoor - NL als gretig handelsland wilde gewoon zonder veel werk van de omliggende landen profiteren. Dus trok NL altijd vooruit naar meer integratie. Want voor een land met handelstraditie en grote havens blijft dan altijd geld voor niks hangen. Dan nog een belastingparadijs opzetten dat grote bedrijven (dankzij de EU) voor niks hun zetel in NL hebben. En nu zie je dat daar ook een achterkant aan zit. Die wil je nu dus niet. Stomme pech.

You cannot have the cake and eat it. En vooral kan je niet ook nog de kaas houden - NL HET rupsje nooitgenoeg.

redanx | 25-12-19 | 09:25 | 5

Je haalt een paar dingen door elkaar. Een de gasbel, waar de EU voor veel te weinig aan mocht lurken, en twee het belastingparadijs is van voor de oorlog, toen Shell en Unilever die wel zagen aankomen in tegenstelling tot het kabinet en hun belangen offshore, Curaçao, wilden plaatsen.

arlen | 25-12-19 | 10:25

"Maar we zijn altijd al lid geweest!"
"Nederland was de kern!"

Leuke poging. maar het komt neer op een flut-argument.
Samenwerking binnen Europa is niet afhankelijk van de EU, maar van soevereine landen die hetzelfde pad bewandelen. Lid van de EEG, en het opzetten van samenwerkingsverbanden. Dat ging prima.

Het ging echter helemaal mis toen er een politieke en monetaire unie van gemaakt werd. Dat is vast leuk voor de politieke baasjes, en hun lobby-vriendjes, die graag met hun klauwen in de pot met honing zitten, maar voor Europa als geheel is het funest.
Nederland behoorde misschien tot de kern van de EU, in oorsprong, maar laten we nou niet net doen alsof we ook maar iets te zeggen hadden en hebben. We deden vrolijk mee, want geld en baantjes (yaaay!), maar de controle is ons allang ontglipt. Dat is geen argument voor de EU, dat is dus een argument TEGEN.

Dat zien we dan ook terug in zwalkend grensbeleid, gecentraliseerde macht buiten NL, oncontroleerbaarheid van deze macht, supra-nationale en GEHEIME besluitvorming, alsmede een munt die vooral de zuidelijke economieën aan het wankelen brengt.
Het is gewoon een mislukt experiment, waar duurbetaalde politici en lobbyisten nu de scepter over zwaaien. Die willen uiteraard door, want ze vreten er goed van.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 11:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Lang verhaal kort:
Democratie is een religie.
De EU is een fascistenclub.
Internet is het zwarte gat der mensheid.
Oordeel fungeert als geestelijk instinct.
Geld is het kwaad van de wereld.
De enige verdeling die waarheid spreekt heet de Normale Verdeling.
Zoveel mensen, zoveel meningen.
De toekomst is onvoorspelbaar.
Er is geen flat van hiërarchie: wij zijn allen gelijk in waarde, gelijk een bol.
Vrijheid is een gevoel. Gelijk geluk, angst, woede, verdriet, liefde, hoop.
De vrijheid om te geloven, te vinden, te voelen en lief te hebben bestaat.
Moge u zich geliefd en vrij voelen, hele fijne Kerst!

A.U.EnLeven | 25-12-19 | 09:25

Samenvattend: ontkennen van de noodzakelijkheid van financieel gestuurd klimaatbeleid mag niet, ontkennen van massa-immigratie en toenemende islamisering móet daarentegen. @Van Rossem en GS houden de kerk/moskee bekwaam in het midden en bevinden zich daarmee in het eerbiedwaardige gezelschap van de 'plas-glas-wassers'. Als beschaafde konijnen kijken we quasi-verschrikt in de genuanceerde LED koplampen van het komende decennium. Gute Weihnachten!

Schulzie | 25-12-19 | 09:22

Goede kerstmorgen!
Jullie krijgen allemaal van mij een aflaat. Gratis omdat het kerstmis is.
Als de kerst weer voorbij is weer gewoon doekoe dokken natuurlijk.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 09:04 | 4

Dank! Betekent dat, dat ik die aanslag die voor morgen betaald moet worden, mag verscheuren?

EEnzame SchizofrEEN | 25-12-19 | 10:04

@EEnzame SchizofrEEN | 25-12-19 | 10:04:
De aflaat is enkel geldig voor gewetensvraagstukken. Dus als u in de knoop raakt met uw geweten door een aardse aanslag niet te betalen, dan biedt de aflaat soelaas.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 11:27
▼ 1 antwoord verborgen

Probleem is niet groen links of D66, die zijn wat ze zijn. Het probleem is de VVD die D66/ groen links is geworden. Is dat wat? Stem je VVD na alle rechtse retoriek vlak voor de verkiezingen en dan krijg je groen links, ha ha.

Nederlandfirst | 25-12-19 | 09:04

Wat een goed verhaal! Totaal geen behoefte meer aan welke kersttoespraak dan ook!
Heerlijk om eens een analyse te lezen, die leesbaar en begrijpelijk is en waaruit blijkt dat ik niet alleen sta en die transperant staat waarom ik mijn woede deel met Karin, de schat. Mèt haar leef ik in het souterrain van de flat en de stront van de bovenste verdiepingen overstijgt soms depot van mijn wc.
Ga zo door van Rossum, ik heb zojuist gedoneerd. De laatste whisky van gisteren en 'all you need is love' hebben het bedrag nog opgestuwd ook verdorie.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 09:01

Het omarmen van Karin vergt slechts te beschikken over een basale hoeveelheid empathie. Met als randvoorwaarde dat je haar niet generaliseert naar de groep landgenoten die je al hebt gedehumaniseerd.

Een aantal tegelaars geven duidelijk blijk van bovenstaande, met die van Drumpiet als verduisterend voorbeeld.

Joffri | 25-12-19 | 08:59 | 1

Zo heb ik het ook gelezen ja.

Rohin | 25-12-19 | 13:03

dit stuk mag wat mij betreft verplicht leesvoer worden op alle middelbare scholen!

poldergeiz | 25-12-19 | 08:36 | 5

Mocht ik verkeerd gelezen hebben. (Haastig). Zou ik graag e.e.a. terugnemen. Mijn teleurstelling elimineren ook.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 11:13

@CalamityJane | 25-12-19 | 10:21:
Karin is inderdaad geofferd, maar dat is al weer even geleden. Zo rond 1 november 1993.
Ze komt er echter nu pas achter.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 11:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Complimenten voor van Rossem, echt een waanzinnig goede column. Mag ook wel eens worden gezegd.

Motleycrew | 25-12-19 | 08:22 | 3

Hear hear.
Nexit.

Leffe Blonde | 25-12-19 | 09:39

Motley. Op de schets over Karin na. Als je zo over Karin wilt schrijven kun je dat ook over welke reaguurder dan ook.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 10:24

Motley. Het kan ook anders. Met dezelfde boodschap.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 10:25

Weer nuchter. Vermoed dat de (ervaren) mate van autonomie een grote rol speelt in de huidige gevoelens van onbehagen. Het gevoel steeds vaker machteloos achter in de bus te zitten in plaats van achter het stuur van je eigen leven wegens steeds minder zekerheden om op terug te vallen. Mensen voor in de bus die de morrende passagiers achterin, de jankeballen en tokkies, niet begrijpen. Achterin voelt zich ONgehoord en ziet hoe cynisme wel de mogelijkheden heeft te lobbyen bij de chauffeur. Je ziet dit fenomeen overal terug, maar nergens zo duidelijk als bij wijkvernieuwingen.
Mijmer mijmer. Mooie kerstpreek!

Rest In Privacy | 25-12-19 | 08:21

Goedemorgen Nederland,

Schuin tegenover, hoekhuis, staat te koop. Plotseling loopt daar een middeleeuwer met hoofddoekvrouw rond. Twee weken later een compleet nieuwe schutting van duizenden euro's.
Een week later complete bestrating waar vier hardwerkende blanke mannen hun geld aan verdienen.
De eigenaar van het huis lacht zich de ballen uit de broek, het COA betaald dat alles en hij lost zijn huis af op kosten van de belastingbetaler.
Zo draait Nederland de verkeerde kant op, zeker omdat aan de overkant een gezin woont met drie kinderen die allang het huis uit zouden moeten gaan, maar geen kant op kunnen.

kwark001 | 25-12-19 | 07:50 | 6

@ArmeSteuntrekker | 25-12-19 | 08:11: zo gortig is het wel. Hier in het zuiden wilden we een villa met zn allen opkopen om de de plaatsing van 7 "jonge mannen met migratieachtergrond" tegen te gaan. Bleek de gemeente samen met het COA een bod te hebben gedaan dat ruim 25% boven dat van ons lag. Fijn, gratis belastinggeld uitgeven. Gelukkig hebben we een klimaatprobleem, en zijn we volle bak aan het procederen omdat we ons heel veel zorgen maken over het stikstofdioxide gehalte tijdens de verbouwing, als u begrijpt wat ik bedoel.

opblaasschaap | 25-12-19 | 09:07

@ArmeSteuntrekker | 25-12-19 | 08:11: Het coa huurt en de eigenaar lost daarmee af. Gezien het gemak waarmee verbeteringen aan het object worden gerealiseerd kun je je afvragen of de huur marktconform is, of dat deze wellicht een stukje rianter is dan gangbaar.. m

Joostmochtnietsweten | 25-12-19 | 09:32

Wij hebben ooit ook een COA bod ontvangen voor een huurhuis, dat is ver boven marktconform maar ik strijd tegen de asiel industrie, de makelaar was niet gewend dat iemand nee zei tegen het COA...

28 | 25-12-19 | 11:20
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik snap die Karin wel, maar ook degenen die vinden dat dat mens aan het zeuren is. Het ligt er maar net aan hoe oud je bent. De jongeren van na 1985 vinden dit misschien een prima land, maar die missen de ervaring die de boomers (ik ben een boomer) wel hebben. Het meest wrede is nog wel dat de regering het verboden heeft om dood te gaan. Veel ouderen voelen ook wel dat het lichamelijk en geestelijk allemaal wat minder wordt en weten best dat ze niet het eeuwige leven hebben, maar op een menselijke manier doodgaan mag niet. Gewoon de pil van Drion in het basispakket, dan kunnen de zorgkosten omlaag en de oudjes op een humane manier uit het leven stappen. Win-win lijkt me.

quigg | 25-12-19 | 07:21 | 1

Dat ben ik hartstikke met u eens. Zo'n pil zou me wel een uitkomst lijken. Gezellig onderwerp voor aan de gourmettafel ook.

ArmeSteuntrekker | 25-12-19 | 07:55

Karin weet exact waar het mis gaat. Kan het alleen niet zo goed verwoorden. En daar wordt ze op gepakt. Makkelijk

azijnseikerT | 25-12-19 | 06:21

Waar kun je je druk om maken.
Ik ga nu een rendier afknallen.

HoerieHarry | 25-12-19 | 04:19 | 1

Maar niet Rudolph hè ?

sprietatoom | 25-12-19 | 04:36

Grondwettelijk gaan internationale verdragen al voor nationale. Het EVRM (zie ook stikstopcrisis en Urgenda) is God, dus die regie zijn we al lang kwijt.
Vergeet die Nexit, never gonna happen.
Denk Groenland of Siberië.
Klimate-change is your friend.

Abject | 25-12-19 | 04:15

"En mensen zijn niet gek hè. Mensen zien dat. Mensen begrijpen dat."
2/3 van de 'mensen' kiest nog steeds een kartelpartij en derhalve verandert er alleen cosmetisch wat tot niets.
@van Rossum, je feiten zijn misschien wel juist maar je conclusie wordt duidelijk niet door de feiten gestaafd...

ZwarteDag | 25-12-19 | 03:35 | 1

De bovenste verdiepingen maken de hardste smak als het zooitje in elkaar dondert... Zalig kerstfeest

Kwelbeller | 25-12-19 | 02:57 | 4

@tweetybird | 25-12-19 | 03:21:

Regelmatig kom ik "tokkies" tegen die in moreel opzicht rondjes kunnen rennen rond die zogenaamde "elite". Er huizen er ook redelijk wat in de panelen, getuige sommige nachtdieren. ;-) Bij elke positie die men bekleedt in de samenleving - hoog of laag - komt een bepaalde verantwoordelijkheid kijken. Het probleem in de top is wat mij betreft dat velen zich voor laten staan op hun positie zonder hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat krijg je in een maatschappij waarin individualisme en zelfontplooiing jarenlang als het grootste goed werden gezien: een hele lichting narcistische, zelfdienende bestuurders die rücksichtslos omgaan met de belangen van anderen.

MickeyGouda | 25-12-19 | 04:27

De allerrijksten kwamen nog rijker uit de crisis, nog meer herverdeling de verkeerde kant op. Greed is good !

sprietatoom | 25-12-19 | 04:33

Mis. Als de flat in elkaar zakt, omdat de onderste lagen het begeven, blijft de bovenste laag toch mooi bovenop liggen en heeft de elite dus het minst te vrezen. Dus redden zich wel, en dat weten ze ook.

Leffe Blonde | 25-12-19 | 09:43
▼ 1 antwoord verborgen

Verwachte een tl;dr, maar toen ik het ctrl-f-de was er nog niets. Heb het zelf wel braaf helemaal gelezen en weer moet ik zeggen dat GS het waard is financieel gesteund te worden, want, ook al stap ik tegenwoordig af van het populisme, nadat ik Trump en Brexit heb gezien, Van Rossem legt toch genuanceerd de vinger op enkele pijnlijke plekken die in de NRC en Trouw wat minder aan bod komen.
En ook King of the Oneliner doet zijn nick geen eer aan door geinspireerd door van Rossem's stuk een heel vertoog te houden.
Een prima begin voor de nachtploeg.
Ik ga slapen maar het zou me deugd doen als we dit onderwerp tot tegen de 1000 reacties uitbreiden over de Kerst.

cugel | 25-12-19 | 02:52 | 4

@tweetybird | 25-12-19 | 02:58: Kuch, is wel leuk zo'n flat, jammer dat het bier op de onderste verdieping staat...

ArmeSteuntrekker | 25-12-19 | 03:32
▼ 1 antwoord verborgen

Kuifje-uit-de-EU ... Dat een optie voor kerst... of altijd?

Twisted_Faith | 25-12-19 | 01:53 | 2

Kluifje-uit-het-haagse-bos bedoel je?

anti-fatwa | 25-12-19 | 02:31

@anti-fatwa | 25-12-19 | 02:31:

Nope kluifje woont juist aan de andere kant van het haagje en komt nooit van die zolder.!!Dus in dat haagse bos zul je hem niet zien. Want dan moet je van die zolder afkomen. Kuifje woont op een zolder in de EU

tweetybird | 25-12-19 | 02:52

Ondanks al het gedoe gaat het nog redelijk in dit land.... En met de feestdagen wens ik ieder een gezellige familie die rond de kaarsjes kunnen genieten van de kinderen en kleinkinderen.... Die moeten later de kar trekken en sommigen doen dat al...... Gewoon genieten van het leven moet zo nu en dan.... Laat het gedoe maar even. Doen we wel een andere keer..... Gewoon eventjes je rijk voelen, niet om de centjes, maar om de warmte die je om je heen voelt van mensen die je dierbaar zijn. De lach en de arm om je schouder zijn echt.... Wat daar buiten allemaal gebeurd is nu even niet aan de orde...

dijkbewaker | 25-12-19 | 01:47 | 1

De vinexbunker mentaliteit. Mij gebeurt niets. Eet je vol en praat alsof het buiten veilig is.
Op je gezondheid dan maar.

Overnijd | 25-12-19 | 01:52

Ik weet zeker als VVD een zwaar jaar tegemoet gaan als ze niet gaan verzetten tegen the Green Deal van Timmermans. Er komt daarna een politiek impasse met FvD en PVV als de grootste partijen. Maar dan worden ze nog uitgesloten door 'cordon sanitaire' door overige partijen. Dan worden de burgers wel piswoest hoor. De aantal huizen die van gas afgekoppeld worden loopt nu al vertraging op en aansluiting op warmtenet kost al 4500 euro. Er is vaker gezegd en herhaald: Nederland is rijk, maar de burgers zijn arm.

TRUMP | 25-12-19 | 01:42 | 2

Vestia bouwt een oud pand om aan de Bouwlustlaan. Alles stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar door de crisis in 2008 en de Vestia-fraude was er geen geld voor. Ze hebben nu zelfs het gore lef om de woningen te verkopen als 'gasvrij'. Het is een ordinaire besparing en maakt de woningen onnodig duur. In die wijk wil niemand meer wonen die Nederlands praat, dus wat dat betreft maakt het niet zo gek veel uit. De uitkeringen gaan gewoon weer terug naar de staat via de energierekening. De sloten wemelen er van de ratten omdat de broden niet weggegooid mogen worden en dus vanaf het balkon naar beneden gaan.

Frau Merkel | 25-12-19 | 01:54

@Frau Merkel | 25-12-19 | 01:54:
Vroeger een middenstandswijk. Nu klein istanboel. Ik heb er een leuke jeugd gehad. Toen ik zelf kinderen kreeg gevlucht. In die wijk wil allang niet meer wonen nee. Ghetto.

anti-fatwa | 25-12-19 | 02:14

Ach inderdaad hadden we een flatgebouw waar bovenop het bestuur van de VvE zetelde.
Toen gingen ze daar een enorm flatgebouw boven op zetten en dat noemden ze de EU.
Wat Karin ook ten berde brengt bij het bestuur, dat bestuur kan nu altijd verwijzen naar het bestuur van de enorme flat erboven, de EU.
Het heeft geen zin meer wat Karin wel of niet zegt en of ze dat nu wel of niet in beschaafd Nederlands weet uit te drukken. Iedere echte mogelijkheid tot democratische inspraak is haar ontnomen.
Er bestaat maar 1 manier om ook Karin een stem te geven. Stem over een jaar niet op de kartel partijen.
Dus als u democraat bent, liberaal en geeft om die ander stem dan niet op de grote grijze EU middenpartij van PvdA/CDA/GL/D66/VVD/CU. Want daarmee ontneemt u Karin voor altijd haar rechten.
Als u ook maar enig gevoel in uw donder heeft dan stemt u nooit meer op die verdomde kartel partijen.

Zapata10 | 25-12-19 | 01:35 | 1

Ze doen het toch hoor die lamzakken.

Overnijd | 25-12-19 | 01:44
-weggejorist en opgerot-
VerwardeManmanman | 25-12-19 | 01:30 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Het grootste issue is the enemy within. Een groepje zelfverloochende irrationele witte heksen met bijbehorende whitesplainende white knights die hun zelf-destructieve agenda's uitspelen over linkse thema's zoals het klimafaat, gewenste massa immigratie en nivelleringsfeestjes.
Die houden het land in een houdgreep tot de structurele massa-immigratie haar definitieve effect in steen bijschrijft. En uw nazaten drie keer per dag het imaginaire veroveringsvriendje richting het oosten zullen moeten aanbidden.

Al dit onder de deugende noemer van goedheid en vooral gebrek aan inzicht.

Overnijd | 25-12-19 | 01:07 | 4
-weggejorist-
Polarisator | 25-12-19 | 01:16

Cordon sanitaire en afschaffen van directe democratie.
Meer bewijs heb je niet nodig.
*out*

knutsel_ | 25-12-19 | 01:22
▼ 1 antwoord verborgen

Nog regelmatig lees ik de aanname dat democratie voor het volk zou zijn, i.p.v. voor de leiding. Om levend en zonder last weg te komen.

Polarisator | 25-12-19 | 01:06

Dit schreef Pamela ook: "Volgens mij zijn we in een spiraal beland. Iedere Nederlander probeert te bewijzen dat hij aan de goede kant staat door zoveel mogelijk andere Nederlanders op discriminatie te betrappen. Zo wil het probleem wel kolossale proporties aannemen. Als je als buitenlander kersvers hier binnenkomt, moet je wel de indruk krijgen dat Nederland een door en door racistische samenleving is. Nog voor je het aan den lijve hebt ondervonden, word je er al mee doodgegooid."

SaintNick | 25-12-19 | 01:04

De kerkklokken luiden al 'n paar jaar niet meer op kerstnacht in Utrecht. De stilte rond die tijd klinkt onheilbrengend.

prekert | 25-12-19 | 01:00 | 3

En morgen zijn de winkels open.

de honden blaffen... | 25-12-19 | 01:06

Hoezo stilte Prekert. De minaretten vullen het gat toch!

Rest In Privacy | 25-12-19 | 01:13

Volgens mij is het sowieso al een mirakel dat we het met o.a. 7.800.000.000 mensen, op dit, met 20 kilometer per seconde door het heelal suizende ruimteschip, redelijk met elkaar kunnen vinden.

Polarisator | 25-12-19 | 00:58 | 1

Redelijk tot een bepaald punt. En verstandige mensen laten het niet tot dat kookpunt, dat onomkeerbare omslagpunt, komen.

Overnijd | 25-12-19 | 01:15

Vind het niet direct een eloquente tekst hier door Van Rossem. Daarvoor dien je de door jouw als mindere geziene wat meer in zijn/haar waarde te laten. Dit is afbreuk van jezelf. Mss een oma in een verpleeghuis die door Karin gewassen wordt. Respect is op zijn plaats. Weet je de lagere- en midden groepen vallen elkaar altijd af, daar waar het zelfbenoemde hogere deel de mannenbroeders elkaar door alles heen de hand boven het hoofd houden. De kruiwagens gesmeerd houden.
Groetjes Jane.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 00:52 | 1

Mannenbroeders zoals Broekers Knol?

Overnijd | 25-12-19 | 00:55

Zeg het dan gewoon eerlijk. "je bent gewoon te dom om te poepen dus je zal nooit mogen meebeslissen." Wij weten het beter omdat wij zo slim zijn om te profiteren van het systeem. Als je braaf meedraait krijg je jouw deel.

knutsel_ | 25-12-19 | 00:50

Ik ben voor grotere inkomensverschillen in Nederland, er is al veel te veel genivelleerd. Maar volgens sommige reaguurders alhier is dat een communistisch standpunt. Is het onderwijs tegenwoordig zo slecht? Of leert men dat op obscure sites als DDS?

Rest In Privacy | 25-12-19 | 00:46 | 10

Er is niks mis met inkomensverschillen. Mensen die hard werken mogen beloond worden, mensen die de kantjes ervan aflopen, mogen op een houtje bijten.

Het gaat er wel om dat als je aan de goede kant van de streep staat, je oog blijft houden voor hen die het wat minder getroffen hebben. De mensen die jouw huisvuil ophalen, je mooie kantoor schoonhouden, je pakjes bezorgen. Keihard werken voor weinig. Mensen die niets hebben met gendergezeur of klimaathysterie, maar die bezig zijn met overleven.

Respect daarvoor mis ik nogal eens, zeker bij enkele niet nader te noemen reaguurders hier. Naar beneden trappen, iemand wegzetten om een spelfoutje, mensen om een andere mening uitsluiten, wat mij betreft tekenen van een minderwaardige persoonlijkheid.

5611 | 25-12-19 | 08:44

@5611 | 25-12-19 | 08:44: Het probleem is dat je bij die mensen nooit weet of ze in het verleden de kantjes er vanaf hebben gelopen. De lui die op hen neertrappen gaan er in ieder geval vanuit dat ze dit hebben gedaan in het verleden en dat dit dan hun karma is. En dat terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Het kan een kwestie van pech zijn of dat je constant door de verkeerde mensen wordt omringd. Tuurlijk kiest men vaak zelf de mensen uit die bij hen passen, maar soms komt er iemand die die cirkel weet te doorbreken.

Alexander des Burgus | 25-12-19 | 09:23

De grote theoretische overeenkomt tussen het neoliberalisme en het communisme is het internationalisme: voor globalisering. Een grote praktische overeenkomst is denivellering: de communistische nomenklatoera in de USSR zorgde goed, heel hypocriet, voor zichzelf en het volk kon verrekken. Een andere overeenkomst is dat men weinig affiniteit heeft met de vrije markt: de neoliberalen houden van grote bedrijven met monopolies dan wel kartels, die nauw samenwerken met de staat, een soort sovchozen en kolchozen zeg maar. Ze houden niet van het MKB. Ook nogal hypocriet. Nog een overeenkomst is dat neoliberalen en communisten een soort religieuze ideologie gebruiken om het morrende volk met een schuldgevoel te indoctrineren. Voor de communisten moest je je schamen voor je 'kleinburgerlijke bezitsdrang'. De neoliberalen geselen het volk met het antiblanke antiracisme.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 09:31
▼ 7 antwoorden verborgen

De woede en commentaren alhier zijn bijzonder netjes, keurig zelfs in vergelijking met joop.nl
Lees Han van der Horst :FvD: een harteloze partij voor harteloze mensen.
joop.bnnvara.nl/opinies/fvd-een-harte...
En lees vooral het commentaar.
We zitten niet alleen opgescheept met de islam of een zeer slecht functionerende democratie en rechtsorde..... We zitten ook met extreem links waar nauwelijks iets tegen gedaan wordt omdat ook de MSM. D66 en de rest deze groep een hand boven het hoofd houdt.... Ze delen immers het goed en fout besef....... Trump, Baudet, Wilders, zijn slecht..... en hebben eigenlijk geen recht van bestaan.... Hooguit om te beschimpen en belachelijk te maken dan wel te demoniseren....... Er woedt een veenbrand en vroeg of laat barst die open als een vulkaan eruptie...... Goed verwoord in het artikel. Dan gaat die ivoren toren neer.
In den Haag en Brussel.... Duurt niet zo heel lang meer..... Rutte is iedereen dan allang vergeten... Er zijn andere namen....

dijkbewaker | 25-12-19 | 00:39 | 3

Han van der Horst heeft dan ook geen hart voor Nederland.

de honden blaffen... | 25-12-19 | 01:32

Op zich is er een vooruitgang want dat demoniseren is alleen in eigen kring nog reden voor applaus, het heeft helaas decennia gekost waarin miljarden aan propaganda over alle leeftijdsgroepen zijn uitgesmeerd.

Wat ik niet snap is dat men hier werkelijk gelooft dat de huistrollen groot verdieners zijn, wat is er gebeurd hier? Uit niets van hun bijdrage blijkt enige maatschappelijke bijdrage of succes?
Dat ze pretenderen hoochopgeleit te zijn is hetzelfde wat emirto goktrommel zo vaak beweerde.

28 | 25-12-19 | 01:39

@28 | 25-12-19 | 01:39:
Yepp het zijn eigenlijk zolder ridders. Alleen weten ze dat zelf schijnbaar zelf niet.Maar ja het zijn eigenlijk ook dromers. Net als ons. Daar ben ik van overtuigd. Alleen kwamen ze maar eens van die zolder af om mee te maken wat in het echte nederland speelt.Het nederland van nu. Waar een aangifte niet meer wordt opgenomen. Waar kinderen thuis blijven omdat er geen leraar is. Waar neersteken gewoon is geworden. Waar we een narco staat zijn geworden. Waar boeren moeten vrezen voor hun bedrijf. Waar bouwers niet meer kunnen bouwen ondanks een huizen tekort. Waar we 100 moeten rijden als de ultieme oplossing. Dat nederland

tweetybird | 25-12-19 | 02:20

Ach. Mensen als deze Karin ("tokkie-achtigen") worden altijd weer opgevoerd als dé mensen die het oneens zijn met de massaïmmigratie, klimaatgekte en wat dies meer zij, zowel door bijvoorbeeld Geert Wilders (die zich als "man des volks" afficheert) als zijn tegenstanders (veelal van die mensen ter linkerzijde die zich erg "elitair" vinden).

Het is alleen een frame dat vaak niet klopt.

Ik kom ze wel 'ns tegen, die types uit Laren en dat soort kakkersdorpen. Vaak tamelijk rijk en uit zogenaamde "goede" families, nu en dan ook nog écht hoogopgeleid. Het valt me op, dat die mensen juist vrij vaak tégen de massaïmmigratie zijn.
Anderzijds kom wel eens in buurthuizen. Daar tref ik de bijstandstrekkers, de psychiatrisch patiënten, de zieken en anderen die het moeilijk hebben. Daar blijkt me steeds, dat die mensen (autochtonen!) niet zelden op Groen Links en dat soort stemmen en zo politiek correct als de neten zijn..

Uitscheien met deze klets, zou ik zeggen.

6638-12345 | 25-12-19 | 00:38 | 4

@tweetybird | 25-12-19 | 00:52: Ik geloof niet dat u mijn punt begrijpt..
En: mensen hoeven niet zelf last te hebben van de massaïmmigratie om daar tegen te zijn. Nadenken kunnen ze in Laren ook. Last van die massaïmmigratie heb ik zelf bijvoorbeeld ook niet. Toch ben ik ook tegen..

6638-12345 | 25-12-19 | 00:58

@6638-12345 | 25-12-19 | 00:58:

Toch stemt u denk ik weer vvd. En dat is juist de grootste immigratie partij gebleken. Onder het mom. Handen aan het bed. Chirurgen en tandartsen. Maar het is eigenlijk goedkoop werkvolk ten behoeve van multinationals en zo. Dus echt nadenken!!Want uiteindelijk wordt het er niet beter op. Want het wordt hier te vol. We zijn er niet op voorbereid. Huistekort en noem maar op. Die elite heeft er geen last van. Maar het de normale nederlander wel. En dan bedoel ik werkelijk alle nederlanders. Ook de generatie mensen met juist een migratie achtergrond. Die al 4 de generatie zijn. Maar die vvd bijvoorbeeld blijft maar binnenhalen!uiteindelijk wordt het onhoudbaar.

tweetybird | 25-12-19 | 01:23

@tweetybird | 25-12-19 | 01:23: Nee, ik ga geen VVD stemmen. Ik moet nog kijken wat het wordt. Misschien weer FVD, zeker als Baudet zich 'n beetje onder controle krijgt. Otten zou ook kunnnen. Esther van Fenema lijkt me ook wel wat.
Maar u hebt gelijk.. VVD is gemiddeld een pro-immigratiepartij. Behalve de rechtervleugel (Bolkestein, Wiegel, enz.).
Het goede nieuws: een deel der allochtonen beseft ook dat het geen belang heeft bij verdere massaïmmigratie en is daar dus tegen.

6638-12345 | 25-12-19 | 12:43
▼ 1 antwoord verborgen

Hoeveel Tom-Jans en Margrieten maken deel uit van de fanschare van GS?

Rest In Privacy | 25-12-19 | 00:35

Buur, ik had je toch mijn pinpas meegegeven
voor dat werk aan de gezamenlijke deur
en het dak waaronder wij als broeders leven
en natuurlijk ook de administrateur

en ik had gezegd ik wil de bonnen zien,
even in gemaakte werkafspraken kijken
en wie weet had ik op tijd dan wel misschien
kunnen meebeslissen over je praktijken.

Maar de dakdekker, de boekhouder, de schilder,
rijden allemaal nu in een bmw
en het dak lekt en de deur bladdert nog steeds

maar het ergste is: er woont een bodybuilder
in mijn huis (ik gaf je ook de sleutel mee)
en hij wil niet weg, en spuugt, en gaf me AIDS.

Knufter | 25-12-19 | 00:34 | 1

Dit is van een andere orde. Een hogere, welteverstaan. Serieus, zonder dollen, meen ik echt.

Sans Comique | 25-12-19 | 00:56

Wow, wat een goed stuk! Complimenten.
Dit beschrijft de toestand in het land genuanceerd maar evenwel meedogenloos.

von Trier | 25-12-19 | 00:28

Er komt een tijd, dat in dit land, met een immigratie van een miljoen mensen per 10 jaar, zonder dat daar woningen en infrastructuur voor gebouwd mag worden, want stikstof pfas en heideorchidee, het COA mensen gaat dwingen asielzoekers in huis op te nemen.
Men moet dan ook zingen: welkom, welkom in mijn huis, voelt u zich wel thuis?

de honden blaffen... | 25-12-19 | 00:23 | 4

Ik gil het al geruime tijd in deze panelen: in een land waar de krankjoreme notie van 'scheefwonen' bestaat, ligt vordering van woonruimte voor de hand.
-
Niet raar opkijken, als er straks voor met name voor de woningen van oudere echtparen - kinderen het huis uit, hyptheek afbetaald of bijna-afbetaald, vrijstaand, tuin, vijf of zes kamers, dat soort woningen - een zevenkoppig gezin met 'vluchtelingen' staat, vergezeld van een ambtenaar met een gemeentelijke lastgeving in de knuistjes geklemd. De woonruimte wordt gevorderd, en het echtpaar mag in twee kamers gaan wonen en de keuken wordt voortaan gedeeld. En wie de illusie koestert dat zoiets in Nederland nooít zal kunnen, die moet nog maar eens héél goed nadenken.

bisbisbis | 25-12-19 | 00:59

@bisbisbis | 25-12-19 | 00:59: Het is wel waar het op uit lijkt te draaien. Gelukkig heeft Ed Nijpels nog een flink aantal kamers over en heel veel CV ketels.

Frau Merkel | 25-12-19 | 02:09

@bisbisbis | 25-12-19 | 00:59: Ja en dat onder het mom van twee vliegen in 1 klap: de 'vluchtelingen' woonruimte, de eigenaren 'gratis zorg'. Zorgwekkend perspectief wel.

2tribes | 25-12-19 | 12:22
▼ 1 antwoord verborgen

In deze wereld heb je mislukkelingen en mislukkelingen.
De ene, Karin, wordt hier door sommigen bespot.
De andere, de CEO van Boeing, krijgt 60 miljoen dollar mee voor zijn falen.
Ziehier het verschil tussen een hoogwonende en een laagwonende.

Jan Dribbel | 25-12-19 | 00:21 | 5

Nou ja, in hun ogen is ze waarschijnlijk ook een mislukkeling. Maar ze zijn niet rechts en niet links genoeg. Gelijkheid en democratie zou voor iedereen moeten gelden.

knutsel_ | 25-12-19 | 00:38

Weet je wat treurig is? Velen zichzelf net iets beter voelenden dan Karin zouden stiekem bij die zelfbenoemde elite willen horen. Intussen worden ze door elite als klootjesvolk gezien. Daardoor zullen die lagen nooit een front vormen. Ze lachen zich een kriek het verachtelijke 'elitaire' deel.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 00:42

Yep u beschijft goed het verschil. Als je als in de ogen van de elite faalt wordt je keihard afgerekent. En als zij falen worden ze werkelijk fenomenaal beloont. En ja dat gaat stejen. Het staat niet meer in verhouding. Jij werkt je de pleuris ,harder als zo'n sukkel . En wordt ruchliglose ontslagen en bijstand is je lot. En hij wordt ontslagen en een boot ter grote van een cruiseschip is zijn lot.!!Ik zeg eens komen die pek en veren en die hooivorken. En is het gewone volk het zat!!

tweetybird | 25-12-19 | 01:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Een mismoedig gedigt:
PRETTIG UITEINDE

als in de winkelstraten overal
lichtjes worden opgehangen
en je overal zwarte piet ziet
die grappige
dingen doet
met pepernoten
uit hun holletje toveren
en zo
en de prettige zomermeisjes die
hun sproetneusje in een ijsje dippen
waar zijn ze nu je ze nodig hebt

even doorbijten
met dat bezoek op 2e kerstdag
aan de ouders
beelden van dak- en thuislozen
die majoor boshardtsoep
gratis en voor niets
in hun mik gedouwd krijgen
in ruil voor hun plaats te weten

extra dik kerstnummer
eerste vuurwerk dat knerpt in de verte

knerpen, ja dat deed sneeuw vroeger


de laatste dagen van
het jaar altijd gezellig
een natuurramp live op TV

het liefst een beetje in een ver land
zodat de plastic kerstboom
nog gezelliger straalt
in je blokker-Ikea flat
en dat die straatprijs
nu eens niet in één of andere
villawijk in Brabant valt
maar precies op
jouw straat op jouw nummer
karma en schietgebedjes helpen ook maar je
moet het wel menen dat is het geheim

maar dat zal weer wel
niet gebeuren
dit jaar
en stilletjes
verlang je steeds meer
naar een prettig uiteinde

King of the Oneliner | 25-12-19 | 00:19

O ja wij doen het laatste liedje met schultenbrau.De champagne voor het gewone volk. Er is 1 overeenkomst. Van die schultenbrau wordt je net zo dronken als een fles champagne van 600 euro. Wij vinden dat niet zo erg.Alleen de arrogantie van die elite is dat zij ons afrekenen als tokkies vanwege die schultenbrau. Terwijl ze zich zelf net zo misdragen met die fles champagne in hun mik.Maar wij zijn de tokkies!!

tweetybird | 25-12-19 | 02:02

Mooie en tevens pijnlijk duidelijke kersttoespraak. Dank. Tegen beter weten in hoop ik toch dat het ook aankomt bij mensen die aan de touwtjes trekken. Ooit wordt er ook aan jullie getrokken

Carlos_I | 25-12-19 | 00:08

Beste stuk ooit Bart. Hele mooie kerstgedachte.
Die mail van Karin en de metafoor van het flatgebouw maken een ding duidelijk. De meerderheid van de Nederlanders is ervan overtuigd dat zij meehelpen aan het onderhoud van het flatgebouw en daaruit dus ook hun bestaanszekerheid ontlenen. Men zit gevangen in het systeem. Mensen als Karin worden langzamerhand de uitzondering. En dat is het vieze aan het huidige systeem. Je wordt wijsgemaakt dat je er zoveel onderdeel van bent dat je geen recht hebt om te protesteren, dat je zelf dusdanig veel verantwoordelijkheid hebt dat je het systeem draaiende houdt. En het is een Totaalplaatje. Van de social media tot je naaste collega's. Als je er maar van overtuigd bent dat jouw mening is van velen, dat het geen ene fuck uitmaakt en dat het er niet toe doet zolang als het maar in het systeem past want dan ben je wél belangrijk, met je deugforie. Dat is de pest, Gretards zijn niet tegen het systeem met hun stomme spijbelingetjes maar er juist onderdeel van. En de paradox is dat je wordt wijsgemaakt dat je een individu bent. Karin is een individu die wordt vermalen door het systeem. En je lacht haar uit. Want haar kritiek is niet genuanceerd genoeg.
Dat de nuance in de schijnwerkelijkheid van het systeem volledig ontbreekt, voornamelijk door onwetendheid gegenereerd door het systeem zelf, gaat aan demense voorbij.

knutsel_ | 25-12-19 | 00:04

Was het maar iedere avond kerstavond.

Reaguurguurderguurst | 24-12-19 | 23:59 | 1

Nou lijkt mij leuk nog een avondje leuke muziekjes.

youtu.be/mjHUfjLbYV4

Voor de eenzame

Komt ie

tweetybird | 25-12-19 | 00:07

Als ik op een gemiddelde dag door de winkelstraat loop, dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het volgevreten deel van de bevolking eerder de onderklassen betreft dan de “elite”, die doorgaans fitter, gezonder en minder volgevreten zijn dan “het volk”.

Bigi Bana Boy | 24-12-19 | 23:49 | 9

Ik vind sigaren vies, Tweety.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 00:51
-weggejorist-
tweetybird | 25-12-19 | 01:02

Die uw elite weet zijn chique dealer wel te vinden Bigi. Denk je dat ze op ranja leven! Val je gelijken af. Dapper hoor. De elite ziet op hun beurt u niet staan. Ooh ironie.

Rest In Privacy | 25-12-19 | 01:05
▼ 6 antwoorden verborgen

Geen reden om genuanceerd te zijn. Het corrupte waterhoofd van Nederland klapt nog net niet uit elkaar terwijl full time werkenden met een salaris van 2.000 netto kunnen kiezen tussen huren voor 900 euro of kopen met een maximale hypotheek van 140.000 waar precies niks voor te krijgen is. Als je 100 hebt gepind loop je het risico om doodgestoken te worden. Doordat we ons monetair beleid hebben uitbesteed aan spaghettivreters zitten we met een inflatie van 2 procent bij een rente van 0,01 procent. Er valt niet tegenop te sparen en als dat al lukt komt de belastingdienst nog eens 1,2 procent roven. Een reële vermogensdaling van om en nabij de 3,2 procent per jaar. Het lerarentekort is een gevolg van de jarenlange nullijn waarbij het inkomen van docenten jaarlijks circa 2 procent aan koopkracht verloor. Ondertussen stromen de kansloze asielzoekers het land binnen, kosten geld, plegen misdaden en leggen druk op het rechtssysteem. Als alle manuren die gemoeid zijn met de asielindustrie bespaard waren hadden we allemaal een uur minder in de week kunnen werken. Tegen de tijd dat we alle bullshit banen hebben geschrapt en de fte's hebben aangewend in nuttige sectoren kunnen we allemaal een dagje thuisblijven. Maar gied, dit gaat nooit gebeuren want de overheidsschil van Minervanen zorgt wel dat hun parasitaire kutbaantjes blijven bestaan. Bij de volgende crisis zal de veiligheid verder afnemen. Ik houd mijn hart vast voor alle zwakkeren in onze samenleving tegen die tijd. Tot slot nog een kerstgroet aan mijn held, Geert Wilders. Boven elke twijfel verheven want niemand geeft vrijwillig zijn vrijheid op voor het pluche. De enige politicus met idealen.

hustler01 | 24-12-19 | 23:43 | 3

Dit jaar was er een begrotingsoverschot van 14 miljard Euro.
Wat doet deze regering per 1 januari: de accijnzen op benzine en tabak flink verhogen.
Het houdt maar niet op.

Jan Dribbel | 24-12-19 | 23:51

Vandaar dat zo'n 10% van de werkenden met een burn out heeft te kampen.

de honden blaffen... | 25-12-19 | 00:04

@Jan Dribbel | 24-12-19 | 23:51:
Yep. Dat heet alles wat het volk heeft nog afpakken!

tweetybird | 25-12-19 | 00:28
-weggejorist-
King of the Oneliner | 24-12-19 | 23:36 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Goed stuk. Ook leuk de link naar het steeds meer actuele stuk van Pamela Hemelrijk. 2004 en niks is veranderd.
Flatgebouw Nederland en zijn VvE, bestaande uit Nolleke en Wout, ontwikkelt zich voort.
Weldra zijn de servicekosten > 90%. Want de EU, wat trouwens later bleek een breiclub van Nolleke, gaat het klimaat redden.

Jan Passant mk2 | 24-12-19 | 23:29

Groepsdenken als als kernactiviteit in het basisonderwijs, wat kan daar nu verkeerd mee gaan.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 23:27

Ik weiger naar zeikerige pubers te luisteren die nog nooit een ‘werkweek’ van meer dan 24 uur hebben gemaakt en wel klagen over niet rondkomen, die gewoon zonder de tafels en T kofschip te kennen van MBO of zelfs HBO afkomen en als al hun onrealistische dromen niet binnen een jaar haalbaar zijn, dan ligt dat aan anderen, maar nooit maar dan nooit aan hun eigen pathetische, verwende kutinstelling.

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:23 | 5

Dat ze van het HBO afkomen zonder tafels en het kofschip te kennen, ligt wel degelijk aan anderen, nl. aan de politici die vinden dat ook iemand met een IQ van 60 van school moet komen mét een diploma op zak.

de honden blaffen... | 25-12-19 | 00:02

Ze deugen..!

Rest In Privacy | 25-12-19 | 00:22

Behoort u bij het zogenaamde elitaire bevolkingsdeel?

Rest In Privacy | 25-12-19 | 01:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Ook die Kees V. De zak. De proleet. Die omhooggevallen lintworm. Steekt je ook nog de gek aan. Waarom doen X66-stemmers ons dit aan?

Normpje | 24-12-19 | 23:23 | 15

@Zoloft | 25-12-19 | 01:18:
Nou ben ook wel weggejorist. Trek mij er niet zo veel van aan. Zal ik wel wat verkeerd gedaan hebben. Maar ja dat doe ik mijn hele leven al. Trek altijd mijn schouders op. Nou volgende keer beter.!!Weet dat voordat het weggejorrist is toch vele het gelezen heb.Dus ik zou mij er weinig zorgen over maken. Doe ik echt nooit. En soms moet je maar zo denken. Ik ben weggejorrist omdat ik juist mijn ongezouten mening geef.Wat gelijk duidelijk maakt. Dat het toch allemaal niet zo geweldig is in dat nederland voor veel mensen. Ondertussen echt een hele grote groep.Die steeds maar weggezet worden als tokkies omdat ze een tegenwoord hebben!En dat is soms niet zo gewenst. Dat begrijpt u wel!!

tweetybird | 25-12-19 | 02:35
-weggejorist-
Normpje | 25-12-19 | 08:59

Berbaar is mijn speciale vriend. Door zijn bijdragen te lezen, weet ik dat mijn opvattingen de juiste zijn.

der_feldwebel | 25-12-19 | 13:25
▼ 12 antwoorden verborgen

Misschien een leuke voor 2020: Wekelijks inschiknieuws. Hieronder valt uiteraard de wekelijks immigratie, maar ook bijvoorbeeld een samenvatting van:
- dingen die duurder uit blijken te vallen
- waar overal zorg verminderd
- waar ontslagen zijn gevallen
- waar de boel minder efficiënt blijkt te zijn
- et cetera

Datum en tijd | 24-12-19 | 23:16 | 2

Vooral het negatieve belichten.

botbot | 24-12-19 | 23:23

Een goed evenwichtig stuk, Van Rossem. Mijn complimenten.

En voor onze huistrollen Berbaar, Kuifje, DrumPiet en de rest... Ik wens ook jullie prettige feestdagen. Probeer niet te veel toetsenborden te verslijten.

threeheadedmonkey | 24-12-19 | 23:12 | 7
-weggejorist-
Batavi Magistralis | 25-12-19 | 00:37

@Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:31:

Nope u vergist zich. Haatzaaiers zitten alleen bij de npo. DWDD en zo.

tweetybird | 25-12-19 | 01:08

@Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:31:
Iemand die anderen ongezien de typhus wenst, en dan het woord haatzaaiers in de mond durft te nemen.

Roadblock | 25-12-19 | 12:27
▼ 4 antwoorden verborgen

Je ziet die Karin ook zo voor je. Huispermanentje, wit skylederen bankstel, porseleinen hondjes, volle asbak, twee Jack Russels, crocs, goudgemontuurde bril en de Telegraaf.
De nieuwste smartphone op abonnement, 20 koppen koffie en 30 shaggies per dag en maar klagen over te weinig geld en buitenlanders.

DrumPiet | 24-12-19 | 23:06 | 16

@Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:55: Ik refereerde naar mijn opmerking van 23:29, maar ik heb begrip voor uw verwarring.

Frau Merkel | 25-12-19 | 00:35

@Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:37:
Mijn moeder is al een tijdje overleden.
Typisch voor u, dat u haar erbij denkt te kunnen slepen.
Het geeft eigenlijk het niveau van uw reacties aardig weer.
Een dikke opgeblazen, zure, scheldende pad, die dit blijkbaar nodig heeft, om nog een beetje boven zijn omgeving uit te kunnen stijgen.
Wat dat betreft heeft u ook uw nick goed gekozen.
upload.wikimedia.org/wikipedia/common...

Roadblock | 25-12-19 | 10:51
▼ 13 antwoorden verborgen

Als de trigger dat mailtje van Karin is. Dat epistel vol misplaatste haat en slachtofferschap. Dan kan ik met alle wil van de wereld dit stuk niet serieus nemen.

Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:05 | 9

@Batavi Magistralis | 24-12-19 | 23:40: Hoe kom je er toch bij dat ik een soort neo communist ben? Omdat ik iets zeg dat je niet leuk vindt? Die Karin legt alle schuld buiten zichzelf. Niets ligt aan haar. Is ze zwakbegaafde of zo? En nu we het er toch over hebben. Ben jij wel helemaal goed bij je hoofd? Je ziet overal neo communisten.

Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:52

Karin is ook niets zelf schuld. Alle beslissingen worden genomen door mensen die zich boven haar verheven voelen. Die onterecht zijn wijsgemaakt dat ze het beter weten. Wat een leugen is.

knutsel_ | 25-12-19 | 00:22
-weggejorist-
Batavi Magistralis | 25-12-19 | 00:22
▼ 6 antwoorden verborgen

Wij christenen kennen het verhaal van de toren van Babel.
Wat er nu aan de hand is lijkt er verdomd veel op.

Mr.Crowley | 24-12-19 | 23:00

Even wat anders, elke dag weer als ik inlog op www.telegraaf.nl/ wordt ik geconfronteerd met die rotkop van andre hazes met z'n britt.
Alsjeblieft.. kan dit gewoon stoppen.... er zijn zoveel andere belangrijkere zaken

Uli Aarskopf | 24-12-19 | 22:58 | 5

Hazes en Britshit zijn toch echt wat tokkies willen lezen..

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:31

@Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:31:
Nee hoor dat is wat we moeten lezen. Al het andere nieuws betreft jongens met een heuptasje. Waarvan wij maar moeten raden wat ze nu eigenlijk bedoelen.

tweetybird | 25-12-19 | 02:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Geweldig stuk. Complimenten.

Het probleem van mensen zoals Karin is dat als puntje bij paaltje komt ze toch altijd weer in dezelfde verkiezingsretoriek trappen en, ondanks jaren van ontevredenheid, toch weer op één van de klassieke regeringspartijen stemmen. VVD in plaats van CDA, D66 in plaats van VVD, GL in plaats van D66, PvdA in plaats van GL, CDA in plaats van PvdA. Het is stuivertje wisselen tussen de traditionele machtspartijen. Zolang die mentaliteit niet verandert, zal er politiek ook nooit wat veranderen.

spanarchist | 24-12-19 | 22:57 | 10

@Phreack | 24-12-19 | 23:37: Over die gedoogperiode zijn verschillende versies gegeven, jij kiest voor deze. Prima, blijf dan vooral op dezelfde partijen als altijd stemmen.
Nogmaals, je bent onderdeel van het probleem.

spanarchist | 24-12-19 | 23:44

@spanarchist | 24-12-19 | 23:44: Ik ben misschien een probleem, maar zeker geen onderdeel van! Waar zie je me voor aan plebian. Vrij en Onverveerd

Phreack | 24-12-19 | 23:52

@phreack Het politieke landschap is helemaal niet verdeeld, dat lijkt maar zo. Er is één linkse partij voor meer EU, meer klimaatbeleid, meer immigratie en een grotere overheid in het algemeen en die partij heeft de meerderheid dus kan doen en laten wat ze willen. Voor de bühne doen ze of er onderlinge verschillen zijn maar dat zijn zes koppen van één draak.

witwas | 25-12-19 | 00:09
▼ 7 antwoorden verborgen

Prachtig, Van Rossem! Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

WitteGrunneger | 24-12-19 | 22:55

"Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist", Theo Maassen:
www.spreukenengezegdes.nl/wijze-spreu...
Of gewoon: "Een pessimist is meestal een optimist met ervaring".
De mens doet altijd van alles uit optimisme / idealisme (politiek links), maar vervolgens blijkt het e.e.a. toch compleet anders uit te pakken krijgt men spijt maar de boel is niet meer (geheel) terug te draaien (politiek rechts). Hoe reageert de mens daarop? Men zet de negatieve observaties weg (cognitieve dissonantie), anders moet men de idealen bijstellen en dat doen we liever niet. Helaas leven we in een wereld waarin beleidsmakers dat laatste niet meer hoeven te doen.

Datum en tijd | 24-12-19 | 22:49

Een heel mooi en doordacht stuk, Van Rossem! Zou Willy niet misstaan als kerstverhaal op de diverse media. Maar dit is, vrees ik, te hoog gegrepen voor hem en z'n entourage. Ik hoop wel oprecht dat jouw kerstessay, al is het er maar een, een Margriet of Tom-Jan bereikt en die ten halve zal keren.

VP732 | 24-12-19 | 22:47

Nederland is best leefbaar. Alleen in Belt-Schutsloot is het zwaar kudt, daar hebben ze storing en kunnen ze All You Need Is Love niet zien. Het is oneerlijk verdeeld. Of je moet VVD stemmen, dan kunnen je kinderen alles kopen. Wat een troep.

Normpje | 24-12-19 | 22:44

Bij mensen als Karin ligt het nooit aan henzelf, maar altijd aan anderen. En anders aan de omstandigheden.
Deal with it.

DrumPiet | 24-12-19 | 22:44 | 9

@Batavi Magistralis | 24-12-19 | 22:56: zolang Nederland ~20% bijna achterlijke mensen kent is 700/-800 per week aan asielaanvragen nog veel te weinig.

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:36
-weggejorist-
witwas | 25-12-19 | 00:11

Dat tekort van 300.000 woningen, eigen schuld Karin.

witwas | 25-12-19 | 00:11
▼ 6 antwoorden verborgen

Je lult maar wat Kuifje.
De hele wereld is onrendabeler dan een gemiddelde Hollander.

snapal | 24-12-19 | 22:43 | 3

Precies. Dat is een juiste constatering.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 22:54

@Kuifje-in-de-EU | 24-12-19 | 22:54: ;
Inderdaad, jij genaliseert teveel makker en nog om foute redenen ook.
Onrendabel was precies wat de Nazi s zeiden over bepaalde bevolkingsgroepen.

snapal | 24-12-19 | 23:18

Yup, Karin is inderdaad niet uit op wraak. Daarom is zij ook volgend jaar weer de lul-in, net als ...

Datum en tijd | 24-12-19 | 22:37

Gelukkig staan er geen flats binnen de grachtengordel.

Baron Clappique | 24-12-19 | 22:33

"Woede die je vaker ziet, en die je raakt - recht in de lachspieren, vaak."
Bovenstaand citaat is kennelijk van toepassing op het mailtje van Karin, die wat oudere vrouw. Mij werkt dat helemaal niet op de lachspieren. Het is de kreet van een eerlijk mens met het hart op de tong. Misschien qua stijl en taal niet helemaal correct, en niet opgeleid aan de VU, maar what the fuck ? Zijn we hier om elkaar op dat punt de maat te nemen ? Waar het om gaat is dat vrouwen als Karin, die hard moeten werken voor weinig geld, hun leefomgeving zien verloederen en door de overheid worden uitgemolken tot de laatste euro, Weg spaarcentjes, weg pensioen, waarna D66 je het liefst zou euthanasiëren omdat je na je 70e toch niet meer productief bent. Naar zo'n vrouw als Karin moet je juist luisteren en zo iemand dient respectvol te worden behandeld, ze is gewoon een eerlijke Hollandse die zegt waar het op staat. Maar dat mag kennelijk niet meer of zo, of dat is "grappig". Er is niks grappigs aan. Onder Rutte is ons land de afgelopen 10 jaar verpauperd en verloederd. De enigen die er beter van zijn geworden zijn beursgenoteerde globalisten, zoals Shell en Unilever, die ook nog van Rutte dat dividendbelasting kadootje kregen. Rutte is een onverschillige leugenachtige manipulatieve schoft, met zijn vuile nepgrijns. Nogmaals, daar is niks grappigs aan.

Motleycrew | 24-12-19 | 22:33 | 2

Iedereen is er op achteruit gegaan. Ze hebben het alleen nog niet door.
De Titanic heeft nog behoorlijk lang gedobberd voordat ze definitief onder water verdween.

Mr.Crowley | 24-12-19 | 22:56

Op de VU wordt amper nog opgeleid. Het deugt de pan uit, wereldvreemd uit de twatter-wereld, denkend dat het internet de realiteit is.
www.youtube.com/watch?v=qaHLd8de6nM

Frau Merkel | 24-12-19 | 23:37

Gelukkig mogen we om de zoveel tijd onze stem uitbrengen, als Kees V daar tenminste geen stokje voor gaat steken. Geen idee of het voor de 2e kamer volgens de dienstregeling gaat of dat we vervroegd mogen opdraven, zal er aan liggen welk clubje in Den Haag genoeg bloed heeft geroken om aan te vallen.

Buiten dat wil ik de strategie van de VVD alvast verklappen: ongeveer een maand voor de stembusgang doet Rutte weer een "Turkentruc" (excusez-le-mot), en gaat daarna vol op het orgel: hij beloofd ons een belastingvrije bijdrage van €5000 en heft de maximale snelheid op onze autosnelwegen op. Wellicht nog een derde item wat in de laatste weken een heet hangijzer is, dat blijft afwachten.

En dan 3x raden waar bijna gans ons land op gaat stemmen ...

Vesta | 24-12-19 | 22:33 | 3

Partij 2 en 3 zullen PVV en FVD worden, VVD de grootste.

Kunnen ze lekker verder regeren met CDA, PvdA, D66, GL en CU en/of SGP.

Er moet in dit land een verplichting komen dat de grootste partijen verplicht in een coalitie moeten, totdat minimaal 76 zetels zijn gehaald.

Dan kom je op
VVD 19 zetels
Pvda 19 zetels
Pvv 19 zetels
FvD 18 zetels.

Bon-sens | 24-12-19 | 23:06

@Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:38:
Dat heet representatieve democratie. Nu worden kiezers uitgesloten, wat de basis van de onvrede is.
En dan moeten Geert en Thierry verantwoordelijkheid nemen.
En zien we over 4 jaar wel weer verder of dit bevallen is.

En zoals Einstein al zei: We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

De huidige denkwijze is uitsluiten van Geert en Thierry. En daarvoor Pim.
Dat heeft ons niet veel verder gebracht de afgelopen 20 jaar toch?

Bon-sens | 25-12-19 | 00:11
-weggejorist-
zoefff3 | 24-12-19 | 22:32 | 3

Huisartsen hebben last van patiënten die al een diagnose hebben gesteld voordat de arts de patiënten gezien hebben. Automonteurs idem. Ik bedoel maar, het is zaak de juiste informatie te vinden en goed te interpreteren. Dat is lang niet alle burgers gegeven. Politiek bedrijven is een vak. Het is niet anders. Maar jezelf als politicus moeten verdedigen tegen foutieve beweringen is zolangzamerhand core business aan het worden en is een gevaar voor onze democratie. Goede bestuurders worden steeds schaarser als gevolg van een dalend aanzien. Conclusie: stoppen met internet!

John_J | 24-12-19 | 22:32 | 2

Inderdaad, en lijfstraffen weer invoeren ! De shaira is ook zo gek nog niet, de vrouw weer op de juiste plaats en duidelijkheid voor de would-be crimineeltjes.

Vesta | 24-12-19 | 22:47

Een politicus moet een visie hebben en weten waar het over gaat. Dan is vrijwel elk argument, dat daadwerkelijk onzin is, te weerleggen. Anders heeft de ander gewoon een punt. Dan kan je altijd dat nog even laten voor wat het is, want de TK heeft een handje van amendementen en moties waardoor het een zootje wordt.

Frau Merkel | 24-12-19 | 23:39

Onderbuik gevoelens zijn tenminste gevoelens. Beter dan de gedachtenwereld van menig ander

Mark van Leeuwen | 24-12-19 | 22:27 | 2

Onderbuikgedachte worden onderschat

Phreack | 24-12-19 | 23:01

Gevoelens zijn zooo tokkie volgens onze elitocratie. Behalve wanneer het over diversiteit en klimaat gaat, that is.

2tribes | 25-12-19 | 13:14

Wens jullie allen een hele goede kerst, en veul hail en zeeg'n ien't naaie joar, mor as ik om iets onneuzels as zo eev'm jorist wor, din bekiek 't mor.

GKJP | 24-12-19 | 22:27 | 2

Waor komst weg? Breda?

Normpje | 24-12-19 | 23:07

Het is niet goed of het deugt niet. Leer mij de onrendabele Hollander kennen. Het ligt nooit aan hemzelf, maar altijd aan de ander. Next.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 22:27 | 12

@snapal | 24-12-19 | 22:53: leer nu eens dat voor degenen die de lakens uitdelen in dit land of die op hen stemmen het geen flikker uitmaakt.. ontvangers van uitkeringen kosten geld, ongeacht afkomst.
Het probleem is de uitkering. Jammergenoeg zijn we nogal soft in dit land en durven we niet te zeggen: ga werken of sterf. Maar hou eens op om je als blanke onrendabele je beter te voelen dan als allochtone onrendabele..

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:43

Huh? Wat zegt u nu? Was u niet hij die moreel superieur was? Of was dat Ardbeg of Berbaar ofzo?

6638-12345 | 25-12-19 | 00:15

Ah ik ken mensen in mijn directe omgeving die altijd precies dat roepen als het Hollanders betreft, maar nooit wanneer elders originerenden zich beklagen over hun omstandigheden. Iets met ownership dat blijkbaar alleen voor de Nederlander geldt. Alle anderen zijn zielig en moeten geholpen worden. Best eigenaardig, die selectieve compassie ten koste van de eigen landgenoten.

2tribes | 25-12-19 | 13:25
▼ 9 antwoorden verborgen

Karin, groeten terug!

Mark van Leeuwen | 24-12-19 | 22:24

De mens zelf is gewoon verrot.

Neut | 24-12-19 | 22:24

Trump zou zeggen: de huisjesmelkers dat zijn de winners, diegenen die moeten betalen zijn de loosers.

snapal | 24-12-19 | 22:22 | 1

Hij gaat vaak te kort door de bocht, maar hij gaat ten minste door elke bocht.

Datum en tijd | 24-12-19 | 23:32

De onderbuik van Nederland voelt dat er met twee maten gemeten wordt. Aan de ene kant voelt de NL-er dat er voor migranten van alles en nog wat geregeld wordt, aan de andere kant zijn de belastingdienstkloppers alleen maar er op uit om uit de losse pols onschuldige toeslagenontvangers te betichten van fraude en erger. Dat voelt de onderbuik. Opeens mag er niets meer (geen palletbergje laten opfikken), opeens moet een ieder zich vliegschamen en rotwoorden als stikCO2 door de strot gedouwd krijgen. Dat voelt rot en rattig. De VVD en CDA hebben NL voor een schouderklopje van Frenske verkocht met een onoverzienbare ellende van handtekeningen. De VVD en CDA zien Groen en Links van anti-ondernemerslust, ze hebben zin om de boeren als koelakken over de kling te jagen. De onderbuik heeft het zwaar deze dagen. Gourmetschotels, drank, zalm, liflaf hier, ragoutbakjes daar. Wanneer komt er de verlichting?

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-12-19 | 22:19

Een tevreden roker is geen onruststoker.

Vesta | 24-12-19 | 22:38

Waarom zou je niet in complottheorien geloven als de belastingdienst willens en weten ouders en bureau beroofd en beticht van fraude zelf de wet overtreed, als je ziet hoe het mini van Justitie zich bemoeit met het Wilders proces hoe twee hoofdofficieren van justitie liegen en bedriegen hoe het OM een officier van justitie helpt door op ongeoorloofde manier te vervolgen in een pedoproces hoe onze premier liegt en draait hoe een advocaat wordt afgeknald en echt ik kan een tijdje doorgaan. En dan is geloof in complottheorien achterlijk en stom. de belastingdienst heeft gecomploteerd, het min van Justitoie heeft gecomploteerd. Rutte helpt zijn vriendjes (Unilever) helpt de NL kippenboeren naar het faillisement, het hele Oekraine verdrag was een aanfluiting, maar goed prettige kerstdagen.

bijna_raak | 24-12-19 | 22:16 | 2

Midden in de roos.

Mr.Crowley | 24-12-19 | 22:42

Precies. Mensen die 'ontploffen' voor de camera omdat zgn. onze rechtsstaat in gevaar zou zijn wanneer 's wereld grootste criminelen niet meer zo makkelijk aan een (gratis, want mediageil) advocaat kunnen komen....

Maar in diezelfde rechtsstaat kunnen burgers door de overheid van fraude worden beschuldigd en is het aan henzelf (?) om te bewijzen dat zij géén fraudeur zijn. Kunnen zij dat niet bewijzen, dan worden die burgers compleet vermorzeld.

Ik zie steeds meer Karin's om mij heen. Voelen zich totaal niet meer 'verbonden' met de huidige maatschappij (hoe vaak de NPO nog gaat zeggen dat zij dat móeten....). Zij beseffen dat zij slechts als melkkoe moeten fungeren. Maar de lol is er al lang vanaf.

Wering | 24-12-19 | 23:06

Goed dat Pamela Hemelrijk weer eens wordt genoemd. Zag het scherp, liet zich de mond niet snoeren en schreef heerlijke columns. Misschien wel de laatste echte journalist.

Baron Clappique | 24-12-19 | 22:11

Er broeit iets en de gevolgen zullen vernietigend zijn.

Colin.Fart | 24-12-19 | 22:02 | 4

Nou we bibberen allemaal knul.
lol

Berbaar | 24-12-19 | 22:08

De Belgen hebben hun eigen problemen:
Massale immigratie (200 per dag) van Gaza-palestijnse 'Asielzoekers', waaronder Hamasleden.

Roadblock | 24-12-19 | 22:17
▼ 1 antwoord verborgen

Mailtje van Karin is niets anders dan wat ik zei de gek, Glimmerveen, de SP ooit, Janmaat, Fortuyn, Wilders en Baudet gezamenlijk al decennia verkondigen maar waar geen ene zak mee gedaan is en ook niet gaat gebeuren.

NB: Vanavond bij de slimste mens werd om de Nederlandse vertaling van Baudet gevraagd. Antwoord was ezel en dat was natuurlijk voor die dikke slappe PvdA papzak genaamd van Rossem een fijn inkoppertje om effe na te trappen.

AntonJensen | 24-12-19 | 22:01 | 3

NB: Bedoel natuurlijk 'jurylid' Maarten van Rossem.

AntonJensen | 24-12-19 | 22:05

Terwijl ezels nog minder conservatief zijn dan Baudet

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:46

Goed stuk, VR, zoals gewoonlijk (met maar één smetje; wat Schoorsteenveger zegt). Dit zou 'Den Haag' en de elite ter harte moeten nemen. Maar dat zal niet gebeuren. Alle tekenen en tendensen wijzen daar op. Let vooral op zo'n Democratiedoders66-drol als Kees Verhoeven, een blijmoedig provocerende defacto landverrader met zijn zelfgenoegzame grijns. Geen brede discussies daarover die mensen wakker zouden kunnen schudden. Verontwaardiging bij PVV'ers en FvD'ers krijgt gewoon geen aandacht. Geen VVD-premier die werkelijk stuurt, matigt of vraagtekens plaatst. De meeste partijen, principeloos en visieloos als ze zijn, vinden het wel best. Hij en verrader Kees komt er mee weg.
Ach, lees sypwynia.nl en kijk Jensen op Youtube en je weet genoeg. Nederland is in verval, en het gaat steeds sneller; toevallige positieve economische vooruitgang en bevinding van persoonlijk geluk hebben daar overigens niets mee te maken. We zijn totaal de regie kwijt en afhankelijk gemaakt, van de grillen van Links, van de EU, van internationale instituten, door open grenzen en door wanbeleid. De enige (waarschijnlijk ijdele) hoop is dat ooit de bevolkingen van de grote Europese landen op de rem trappen. Nederland zal dan moeten volgen.

Fijnstoffer | 24-12-19 | 21:57

Typisch zoals deze Regering, en vele voor hen, een Grote Bek opzet tegen Rusland, dat durven ze tegen de Koninklijke Shell niet te doen......
Poetin pakte Shell wel aan , en Rusland kreeg 50% van de Gas Opbrengsten....

Torquemada | 24-12-19 | 21:56

Mijn twee centen:
-Vroeger leefden de mensen in een dorp, of in een wijk van een stad, bijvoorbeeld de Jordaan, en iedereen kende iedereen, en de sociale controle was groot. Ook leefden katholieken tijdens de verzuiling van Nederland in hun eigen wereld, met eigen scholen, werkgevers (bijvoorbeeld V en D, die alleen maar goede katholieken een baan gaf), de protestanten/gereformeerden, die nog steeds min of meer in hun bubbel leven, en de rooien, vooral wonend in het marxistische bolwerk Groningen, en ook Amsterdam, die decennialang (joodse) en socialistische burgemeesters had, maar ook veel goede dingen voor de mensen hebben gedaan, zoals vrije zaterdag, weduwen en ongevallen wetten, strijd voor een goed loon, scholen, parken, etc.

Maar nu leeft men in andere bubbels, waarbij de tweedeling hoog opgeleid tegen laag opgeleid het grootste is geworden. Ja, nog groter dan de parallelle wereld der allochtonen, die nu nergens meer aan hoeven te kloppen voor hulp of contact met de schuldbewuste autochtoon. Eigen scholen, advocaten, beroepen, zoals het perfecte taxisysteem in Nederland, en natuurlijk de bezorging van pakketjes , eten van AH, nee, niet die AH, en kabouterpost.
Net als katten leven zij vooral 's nachts op straat, ook als het niet rammedant of plofkraakt van jewelste.
Alleen 's zomers lijkt Nederland nog op het kleine paradijsje dat het ooit was, toen mijn opa gewoon nog de kost verdiende voor een gezin van 6 man.

Maar goed, waar was ik gebleven? Damn, die drugs. Het ging over bubbels. En never the two will meet.
Als je een Nederlander bent die net zoals ik op zijn zolderkamer leeft met de gordijnen dicht, zal het je verbazen als je eens op straat gaat kijken.
This is not my beautiful house, this is not my beautiful car, nee, die is van Rachid die Audi met zijn prachtige ringen en die dikke BMW is niet van Jan de timmerman, maar van Abdel de koerier. En iedereen heeft een kleurtje, en een taaltje wat jij niet meer snapt.

Dus, gauw terug naar de comfortzone, en rammen op dat toetsenbord, de revolution will be started from the zolderkamer.
En 9/11 was an inside job.
Maar goed dat de boeren eens kijken hoe ver de ketting kan, want macht gaat net zover als hoever men macht weggeeft.
Tenminste, dat is mijn ervaring in het huwelijksleven.
Maar ik hou er gewoon onbewust van om gedomineerd te worden door een krachtige, sterke vrouw met grote tieten, maar dit terzijde.

Freud zou overuren maken, en een driedubbele injectie met cocaïne nodig hebben, toen het nog gewoon bij de apotheek gekocht kon worden.
Weet je wie ook een drug addict was? Ja, de Führer was altijd high on meth, kreeg hij gewoon energie van, je weet tog.
Een ander punt: er is gewoon geen autoriteit meer. Vroeger was je bang van een ambtenaar, meestal een oudere grijze strenge man met principes.
Nu heeft de gemeente en politie vooral allochtone dames in dienst, die dus weinig gezag uitstralen.
Dus iedereen sjoemelt maar raak, en de enkele keer dat iemand gepakt wordt, is het ook buitensporig.
Een voorbeeld hiervan is het wildplassen van soldaat van Oranje Marco Kroon, die de onvergeeflijke misdaad deed, die de natie tot de kern deed gruwen, namelijk zijn plassertje eruit halen om het bier minus de alcohol eventjes te lozen in de bosjes.
Oei, Oei, Oey, wat zijn we daar aan het doen, meneer?
Straal, stoot, pijn. Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je Piet.
Of zoiets. Goed spul, by the way.
Dus, waar was ik gebleven?
Oh ja, zwarte Piet kreeg een roetveeg aan z'n reedt, en nu mag het weer.
Want elke Nederland is een Stormfront fascist, met al het goud van de negertjes van opa op de katoenplantage lekker op vakantie naar Aruba, en het er nog eens goed inwrijven wie hier nu precies de slaaf is op de plantage middenlaan.

Dus: Wilders, ga je mond spoelen, en je bent zelf een indo eerste klas, dus eigenlijk moet je ook terug naar je eigen land, namelijk de Sunda eilanden, waar je misschien een kretek sigaret kan verdien met het plukken van rijst uit de klapperboom.
Nee grapje, Geert is tof, en ik hoop dat hij uiteindelijk gewoon vrijgesproken wordt, want hij is gepiepeld tot en met.
Door Opstelten, de bonkige bijna uitgestorven brombeer. Maar dan niet door het klimaat, maar door overmatig masturbeerenburg.

Dat krijg je met al dat klimaat.
CO2 + nitraat + warmte is super grote dikke plantengroei.
Want die 9 miljard mondjes voeden zich niet vanzelf?
Zie je nu dat overal een plan achter zit?
Je moet het gewoon eventjes zien, zoals onze grote huisdichter en prozaist Jules Cruyff ooit eens zei.
Je komt uit het water, en gaat door het vuur
en alleen als je geld hebt is de vrijheid niet duur

één van de beste dichtregels, ooit geschreven in het Nederlandse taalgebied.

Maar de asielzoekers vliegen van Oost naar West Berlijn,
omdat er soms een huis + Miele ligt in Appelscha, en soms in West-Berlijn
En de guns are not shooting above their heads.

En hierbij wil ik deze kerst rant/toespraak afsluiten, als credo aan de boeren en ontevredenen van dit hele kleine stukje aarde, een citaat van Bowie, die ook al deaud is, net als Hermann Göring, waar hij wel een beetje op leek, mits Hermann 150 Kilogramm zou afvallen:
I will be king
And you
You will be queen
Though nothing
Will drive them away
We can beat them
Just for one day
We can be heroes
Just for one day

King of the Oneliner | 24-12-19 | 21:53 | 10

@Ongeblustekalk | 24-12-19 | 22:18: Dit is denk ik een comment die ergens anders onder moest staan, want ik sta juist achter de boeren, die als enigen , op de bouw na, eens een keer een vuist maakten.

King of the Oneliner | 24-12-19 | 22:40

@King of the Oneliner | 24-12-19 | 22:37: maak er dan maar een vlammend kerstverhaal van, misschien helpt het, als het per ongeluk toch eens een keer -30 graden Celcius wordt!

WitteGrunneger | 24-12-19 | 23:01

Ja, en?

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:53
▼ 7 antwoorden verborgen

Denk dat de Karin's omarmt worden daar in het bejaardenhuis waar ze zich stuk werken. Margriet haar oma loopt weg met Karin. Dat kan ze beter niet aan Margriet vertellen omdat Margriet dan een beetje vies naar oma kijkt. Toch Margriet?

Rest In Privacy | 24-12-19 | 21:51

Weer niets over de Oranjes ende rest van de elite die dit land echt regeert. De truc werkt blijkbaar nog steeds. Ja hoor mensen, wees maar boos op die politici.

Datum en tijd | 24-12-19 | 21:51 | 2

Ze lenen zich ervoor.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 22:34

Wie zijn de elite precies?

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:55

Die boeren en Baudet hebben wel resultaat geboekt, kan je van andere initiatieven niet zeggen...
En in gelul kan je niet wonen.
Die boomers stemmen massaal links en kan je wél heel veel verkeerd beleid verwijten, vandaar ook dat de pvda weer hoog in de peilingen staat.
Verder eens met het standpunt over de pvv, maar socialisten zijn niet te vertrouwen.
Een verbod op het socialisme en dan vooral het sociaal democratisch gedeelte in de grondwet, zou pas een goed initiatief zijn omdat het ook na WO2 veel ellende heeft gebracht.

Ongeblustekalk | 24-12-19 | 21:51 | 1

Welk resultaat?

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:56

Prima verhaal, fijne Kerstdagen, ik 50 piek in de gourmet-of-bier bus gestopt. Volgend jaar weer??!?

marcoplarco | 24-12-19 | 21:50

Gelukkig dat de reacties onder het prachtige betoog van Pamela Hemelrijk op Meervrijheid.nl zijn verwijderd. Anders kon men mijn minder zinnige commentaren onder een enigszins vergelijkbare nick lezen uit mijn destijds naïve tijd...

Zalig vrolijk Kerstfeest iedereen!

Wol | 24-12-19 | 21:50

korter

gebruikesrnaam | 24-12-19 | 21:49

Mooi gesproken van Rossem. Dan ga ik nu weer verder met traditioneel zoveel zuipen op kerstavond, dat ik de eerste en de tweede kerstdag een kater heb. Proost!

entredeuxbieres | 24-12-19 | 21:34

Het probleem is bekend, zolang de overgrote meerderheid genoeg te vreten heeft, foeballe op TV en iedere twee, drie jaar die nieuwe Golf, Astra of Focus voor de deur kijkt men gewoon weer de ander kant uit na de eerste verbale verontwaardiging als er weer een Pim vermoord wordt, of een Theo geslacht door de geïmporteerde verrijking van dit land. Ja, heel erg dat het referendum afgeschaft werd maar zolang ik ieder jaar de nieuwste P-phone kan kopen zal het me in feite worst wezen, aldus de gemiddelde NLer.
Totdat het ineens te laat is natuurlijk.
Veel plezier nog met 1000 miljard in die milieu sprookjes te stoppen trouwens, men vraagt er gewoon om om genaaid te worden.

zwellevertje | 24-12-19 | 21:33

Tja het is wel erg lang om te lezen, misschien morgen bij 0 promiel nogeens.

jan huppeldepup | 24-12-19 | 21:32 | 1

Heeft u de voorlees app niet?
Speciaal voor luie mensen.

Roadblock | 24-12-19 | 21:39

-weggepolitiekcorrectachmed-
#jesuisKarin

nu is het | 24-12-19 | 21:32

Mooie Kerstboodschap. Ik verleng mijn premium lidmaatschap voor een jaartje.

de euro middenweg | 24-12-19 | 21:31 | 1

U heeft zojuist goede karma gescoord. Ga zo door vriend.

Normpje | 24-12-19 | 23:11

Mensen kijken me soms raar aan als ik hun vertel dat we niet meer in een echte democratie leven, zien ze dit soort dingen dan werkelijk niet. Stemmen weer fijn op de vvd66.

keistad | 24-12-19 | 21:28 | 1

ik zou Geert hartelijk bedanken. Echt die gast NAAIT zijn achterban zo ongelofelijk vaak dat het niet eens meer opvalt. Zelfs zonder vaseline.

Epistulae_Morales | 24-12-19 | 23:58

@van Rossem,
Mooie kerst toespraak.

Datgingniegoed | 24-12-19 | 21:26

Mooie Winterfeestcolumn, Van Rossem.
En dan met name de hook dat mensen die 'minder taalvaardig' zijn (wellicht een "Karin"), dan ook maar meteen minder 'competent' (even snel mijn kortwoord over de jouw beschrijving) zouden zijn.
-
En dan nog dit:
"Het is de wereld op zijn kop. En mensen zijn niet gek hè."
@Van Rossem | 24-12-19 | 20:00
Vertel dat maar het kartel.
Rutte voorop.
Als er 1 iets geinstitutionaliseerd is in Nederland, dan is het niet racisme, of wat ook in die richting, dan is het de stuitende arrogantie van de zittende macht - met name X66- die gewone mensen met heel gewone levens (nee, niet "leventjes", @Berbaar, "levens", van mensen, niet "mensjes") zittende macht dus, die mensen niet serieus nemen.
Omdat wat?
Omdat ze in de zomer op een kratje bier voor hun flatdeur zitten?
Omdat ze plat praten?
Omdat ze elke dag om 06.00 u. opstaan om die kraan te bedienen, of de groente inpakken in het versbedrijf, of de tomaten te doen, tussen de concurrerende Polen, of het binnenvaartschip vaarklaar maken?
-
Het is het X66'erige type arrogantie die als olievlek over de andere middenpartijpolitieke feestpartijen druipt.
Meest Haags-poltieke gasten hebben geen IDEE waar het over gaat, feitelijk.
Al dan niet op straat.
-
Ja, en dan heet je Liesewous, of Wouselies, of Lousewies van der Laan, en dan ben je van D66, en dan reis je de "wereld" rond, allemaal veilig en goedbetaald gestuurd, dus in dure hotels, of hooguit 1 shabby hotelletje (pochen voor het thuisfront), en dan vind jij jezelf een "wereldburgerT" terwijl jij geen IDEE hebt wat er in de verpauperde wijk achter jouw dure koopwoning speelt.
-
Tis net als dat hautaine shit-twittertje van Rob Jetten, met z'n vriendje in Madrid, die schreef: "in Madrid kun je nog gewoon hand in hand lopen".
Maar Robby en zijn vriendje, kwamen dan ook slechts in het overdure CENTRUM, waar weet ik niet hoeveel Guardia Civil, Policia en vigilantes dagelijks rond loopt te spoken.
En prijzen 3x over de kop gaan.
Laat Robby eens naar Madrid Zuid-Oost, of de moeilijke straten achter "Atocha" gaan.
Kijken of die nog zo'n grote grijns op z'n robotsmoel tovert over het handjelopen met vriendje.
-.
Het kan er maar weer uit zijn.
Fijn Winterfeestje, nogmaals, allenl! (gheheheheheh ;- /*KLOk!*)
/*out*

chicago river | 24-12-19 | 21:24 | 12

Bedankt voor de reminder. Soms raak ik mezelf even kwijt. ;-)

MickeyGouda | 24-12-19 | 22:36
▼ 9 antwoorden verborgen

"Maar wel door het te blijven bevragen, niet door Baudet per definitie in de bruine bierkelders te drukken. Dat is doen alleen mensen die luie bevestiging zoeken bij hun eigen vooraf ingenomen conclusies."

Maar hoe komen sommige reaguurders onder ons dan nog aan hun jaarlijkse tegel-quota!? Hun hele raison d'être ineens van tafel geveegd!

Mooie longread verder, hier wordt even een heel doosje spijkers met koppen geslagen. Niet dat het ook maar enige invloed gaat hebben. Types zoals Dijkhoff, Rutte, Klaver en Jetten printen zo'n lap tekst voor de lol uit op het toiletpapier van de Tweede Kamer.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 21:21 | 2

Goed idee, ga het stukkie ook zo printen voor de lolz.

Berbaar | 24-12-19 | 21:25

@Berbaar | 24-12-19 | 21:25:
TeeJee heeft het over jou Brabbelbeer.
Maar je kwam niet verder dan het woord toiletpapier.

Roadblock | 24-12-19 | 21:40

Prachtig doorwrocht stuk Van Rossem! Maar ja, wij of ik voel me al 30 jaar een roepende in de woestijn. Nu is er berusting, men wil niet luisteren, de PvdA stijgt weer in de peilingen. Zullen de neo communisten D66, GL en PvdA weer gaan winnen? Nee, het bewustzijn is te groot momenteel, maar we zijn wel op een kruispunt.. Fijne Kerst en een voorspoedig Nieuwjaar gewenst voor allen!

Batavi Magistralis | 24-12-19 | 21:16

Meneer van Rossum,
Ik krijg, ondanks dat uw gloedvolle betoog vol feitelijkheden zit, hier en daar toch een unheimisch gevoel.
Ik voel namelijk weer het dedain ten opzichte van 'de ontevreden onderklasse' door dit item heendruppelen.
U geeft waardeoordelen.
Waardeoordelen, die de indruk wekken dat u zich toch stiekem iets beter voelt dan wat u noemt:
"Leden van het weerloze en stemloze volk"
Neem zo'n zin als:
"Complotcalimero's zijn het, en hun enige verdediging is de laag gemikte verbale aanval."
Pats- Een hele groep weggezet, en monddood gemaakt, want complotcalimero's.
Wel meneer van Rossem, ik ben het eigenlijk volkomen met Karin eens, en als ik dan dat labeltje van u moet krijgen, dan is dat maar zo.
Vergeet echter 1 ding niet.
Een groot gedeelte van de Reaguurders komt hier, omdat hij hier vrijuit zijn ongenoegen kan uitten.
Omdat dit de plaats is, waar types, die gegronde bezorgdheid af willen doen met de dooddoener complotdenken, in de minderheid zijn.
Ik had gehoopt dat u niet een van die types was.

Roadblock | 24-12-19 | 21:15 | 6

Dat hebn' joe mooi zegt!

WitteGrunneger | 24-12-19 | 22:36

Jezus, echt? Bent u nu de profeet van de zwakbedeelden? Het is hier godverdomme geen praatgroep voor.miskende gele hesjes. Karin en c.s. mogen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun falen. Daar hoeft niemand anders zich voor te schamen.

Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:23

@Ignatius J Reilly | 24-12-19 | 23:23: Er is weinig falen bij niet gezegend zijn met de gouden lepel in de mond.

Frau Merkel | 24-12-19 | 23:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is een rare gewaarwording. Volgens een youtubefilmpje is 4 op de honderd mensen sociopaat. Een ietwat kleiner cohort (functioneel) autist. Maar wat moet er dan van al die normale mensen worden, gegeven een zekere Bell-curve? Geen flauwe notie mijnerzijds.

Maar ik zag twee fragmenten. Uit de Exorcist een knulletje van kleur die met een slinger een sprinkhanenplaag te lijf ging en uit de Human Planet een dito knul die een kudde olifanten bij een oase weet te verjagen. Als feiten en fictie toch door elkaar lopen.....

Zo langzamerhand lijkt ons bestaan een sadistisch experiment in de uitersten van manipuleerbaarheid. Het moet en zal steeds toleranter. Bij mij was de rek er gelukkig jaren geleden al uit. Ik zie de waanzin en voel me in toenemende mate gerust.

Het zal allemaal wel. Wie goed doet, krijgt een schop voor zijn kloten. Wie kan incasseren, kan zich geen beter aambeeld wensen dan ons Nederlandje. Wij zijn hele goede mensen, ondanks alle soortgelijke miskleunen.

Een hartgestuurd verstand. Mooi. Nu de komende dagen vanuit een volwassen perspectief. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Toch?

Rest In Privacy | 24-12-19 | 21:15

2004. Toen verkeerde ik nog in het warme bad der naïviteit dat de overheid het goed met ons voor heeft, en ook, ondanks fouten, capabel is.

Soms wens ik dat ik kan aansluiten bij die andere apatische NOS kijkers.

Maar nee.

Wij hebben de plicht te strijden. Voor een betere wereld. Voor onze medemens. Voor Nederland. Voor Europa. Voor onze cultuur. voor vrijheid. Voorwaarts! Moge de heer ons bijstaan. Merry Christmas!

Ir. Wilhelmus | 24-12-19 | 21:14 | 1

God zegent u! Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

WitteGrunneger | 24-12-19 | 22:39

Van Rossum, ik buig voor u, applaus. Wat een stuk!
Toch prettige dagen toegewenst, ook aan Karin mocht ze dit lezen.

HerDietrich | 24-12-19 | 21:13

Tom-jan en Margriet hoeven geen buurtwacht te organiseren om huis en haard te beschermen tegen Marrokkaanse jeugdbendes. Geniaal. Ondertussen noemen ze iedereen met klachten “populist”.

Zeddegeizot | 24-12-19 | 21:08 | 7

@Olleke | 24-12-19 | 21:53:
Ach Berbaar is Berbaar.

Overigens is de aanvullende duiding (over bovenstaande duiding) van Zentgraaff op dat andere (micro)blog ook weer tamelijk hilarisch. Tip.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 22:02

@Berbaar | 24-12-19 | 21:21: geen ene zak betaalt berbaar, hij liegt waar die bij staat.
Net zoals hij 50 euro voor het Forum en referendum gegeven zou hebben. Of zelfs geflyerd voor Thierry. Of lid was van De Witte. Of laatst om 2 uur 's nachts was wezen pinnen, maar zich een paar weken later niet meer kon herinneren wanneer hij voor het laatst was wezen pinnen.

Berbaar je bent een buffoon zoals ze hier in Engeland zeggen.
En zwaar door de mand gevallen.
Wordt tijd dat je je grote waffel eens wat meer houdt.

Je leugens kunnen je gezwam niet bijhouden.

Fijne Kerst allemaal.

Baski | 24-12-19 | 23:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Mooi doorwrocht stuk Van Rossem.
Toch heb ik weinig met jankeballers zoals Karin.
Geboren en getogen met alle kansen van de wereld en er blijkbaar (te) weinig van gemaakt.
Ik zal best in de 'Tom-Jan en Margriet" categorie vallen qua lifestyle maar dat is niet komen aanwaaien.
Daar moet je gewoon hard voor werken.
In ons mooie landje kan je bereiken wat je maar wil, als je er de schouders onder zet.
Mensen die dat niet kunnen of willen, jankeballen vooral.
Bah!

Berbaar | 24-12-19 | 21:08 | 22
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 24-12-19 | 22:55

@Berbaar | 24-12-19 | 21:54:
Voor iemand die vindt dat "jankeballers" geen recht van bestaan hebben vanwege hun kritiek, vind ik wel dat je zelf aardig wat kritiek op anderen uit.
Het verschil is echter dat "jankeballers" wel met argumenten komen, ookal is dat niet in mooie volzinnen of proza.
Het lijkt me ook nogal sterk dat je met jouw houding mensen echt kan helpen. Want zoals je zelf eigenlijk aangeeft: mensen die zelf hun schouders er onder zetten kunnen immers alles bereiken.
Dan hebben die ook jouw hulp niet nodig.
De mensen die wel hulp nodig hebben, help jij dan blijkbaar niet. Zul je natuurlijk ontkennen, maar ja, mensen helpen die eigenlijk geen hulp nodig hebben, klinkt toch als een vrij moeiteloze inspanning waarna je jezelf lekker op de borst kunt slaan.

datzouzomaarkunnen | 24-12-19 | 23:32

@TeeJee | 24-12-19 | 21:34: Precies wat ik ook voel, maar niet zo goed onder woorden kan brengen. Broeva, Haro!

Kinkfactor | 25-12-19 | 01:55
▼ 19 antwoorden verborgen

Volgens Daan Roovers is anoniem reageren hetzelfde als makkelijk prijs schieten. Wat zij vergeet is dat sommige meningen niet gehoord kunnen worden als je niet meer anoniem kunt reageren. Met je naam eronder ga je alleen politiek correct sociaal wenselijk reageren. Je wilt namelijk niet uitgesloten worden van je werkkring, vriendenkring. Bovendien jorist Joris de lompste uitingen uit GS weg. Toch willen Daan Roovers en de andere benoemde denkers graag GS weg hebben, omdat hun mening ze niet aanstaat, maar dat zegt Daan niet. En daardoor lijkt Daan Roovers toch weer vooral op de elite mensen, die willen dat hun mening en geen andere mening gehoord worden. www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_1...

Rest In Privacy | 24-12-19 | 21:04 | 2

Zo lang je als andersdenkende door de politieke meute uitgesloten of zelfs vervolgd wordt, is anonimiteit belangrijk. Nederland wil o zo graag divers en inclusief gaan behalve als het om andere meningen gaat. Iedereen in de diversiteits- en klimaatpolonaise, hop hop!

5611 | 24-12-19 | 21:38

Weer aardig wat doublespeak in Buitenhof. Roovers die vindt dat vrijheid van meningsuiting eigenlijk geen vrijheid van meningsuiting is, en dat een scheut censuur erbij juist meer vrijheid van meningsuiting oplevert. En Geert Mak die vindt dat het belangrijkste aan democratie is hoe er met minderheden wordt omgegaan. Het is een belangrijk punt, maar zeker niet de essentie van democratie: het vrije debat, iedereen een stem.
Ik snap het wel. Anders kun je die Oost-Europeanen niet meer geselen, en de autochtone onderklasse in Nederland.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 21:42

Het wordt toch tijd dat GS uit Amsterdam vertrekt. Tussen de regels door lees ik aardig wat vooroordelen uit de grachtenbubbel. Ik haal er even wat voorbeelden uit:
"Niet zelden drijft hun woede en weerzin op feitenvrije overtuigingen dat er een groter plan is om hen, leden van het weerloze en stemloze volk, er onder te krijgen. Complotcalimero's zijn het, en hun enige verdediging is de laag gemikte verbale aanval." En niet zelden is hun woede terecht gebleken. De privatisering van de zorg, het leenstelsel, de verdeling van de huurwoningen, de uitverkoop aan Brussel en zelfs de vorming van de superstaat EU blijken gewoon realiteit te zijn en volkomen tegen de belangen van de Nederlandse burger in. Die mensen zijn helemaal niet moeilijk te omarmen. Als dat moeilijk is moet je eens uit Amsterdam komen.
"drijft ook Forum voor Democratie te veel op een ressentiment tegen de huidige, gecorrumpeerde politieke filosofieën, enkel met de wens om ze door eigen filosofieën te vervangen". Omgekeerd drijft X66 en GifLinks op ressentiment tegen alles en iedereen die een andere mening heeft. Is dat dan wel goed?
De lijn van het verhaal is volkomen terecht. pRutte houdt in het buitenland mooie verhalen, maar zijn eigen bevolking knijpt hij af. De eerste protesten zijn begonnen en het is terecht dat de kaasstolpers zweten. Er is dringend hervorming nodig om ambtenaren te kunnen vervolgen, kamerleden weer binding met hun achterban te geven en beleidswijzigingen om de EU te reduceren tot EEG, vluchtelingenverdrag op te zeggen en de burger geld in de portemonnee te geven, liever gezegd, minder te roven.

Frau Merkel | 24-12-19 | 21:03 | 5

Amen!

MickeyGouda | 24-12-19 | 22:13

Het lijkt soms wel alsof zelfs GeenStijl inmiddels een goed tegengeluid nodig heeft inderdaad.

Datum en tijd | 24-12-19 | 23:47

@Roadblock | 24-12-19 | 21:49:
Goed gezegd. GS zit soms veranderbewegingen waar men geen toestemming van de redactie voor heeft gevraagd onnodig fel af te zeiken. Dat is een beetje jammer. Verder goed stuk, ondanks de lengte.

kaasfondue | 25-12-19 | 01:47
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
GKJP | 24-12-19 | 21:01
-weggejorist-
kleinburgelijk | 24-12-19 | 21:01

Amen!

Goed verwoord.

Wat ik nog wil toevoegen is dat de brandmelders op de onderste verdiepingen al afgaan, omdat er rook is te zien.
De rook is op de bovenste etages nog niet te zien, de waarschuwingen van beneden worden genegeerd, dus leeft men daar door alsof er niets aan de hand is.
En op ee n gegeven moment is het te laat om te evacueren.

Bon-sens | 24-12-19 | 21:01 | 2

Voordeel is dan wel weer dat als het fundament aan het branden is de bovenste etage vanzelf instort.

beter-laat-dan-nooit | 24-12-19 | 21:18

Mooie metafoor, maar ik denk dat de bovenste etages het met het "gestolen* geld van de onderste verdiepingen toch wel gaan redden. Hebben daar vast al een mooie parachute voor liggen.

The7thGuest | 25-12-19 | 12:35

Kees Vee, dommer en arroganter ga je ze niet vinden.

Cor Netto | 24-12-19 | 20:59

Ademloos gelezen en herkenbaar tot de laatste zin. Het maakt me ook negatief en machteloos. Veel kapot en weinig zichtbare zonnestralen om het slechte weer in dit land weg te krijgen.
Voor mezelf geloof ik het wel, maar ik maak me oprecht zorgen voor de toekomst van mijn kinderen. En dan niet direct over die zeespiegel die vast wel een meter stijgt voor zij oud zijn.
Ik had hoop op Thierry, maar die is teveel met zichzelf bezig en verzand in de problemen die hij zelf juist aan wil kaarten.
Dan maar hopen op een nu nog onbekende Thierry 2.0...........

HansWorst1222 | 24-12-19 | 20:57

'Nobody suffers like the poor'
- Henry Chinaski

Rest In Privacy | 24-12-19 | 20:56

Vrijheid... lik me reet. We zijn een nummer.

Poesman | 24-12-19 | 20:55

Zeg Kees: "1200 reacties. Ik kan ze helaas niet allemaal lezen [...]"
Sommigen zijn in het Chinees? Spontane reboot na 30 reacties? Aandachtsspanne van een mug? Kamermedewerkster weigert?
Gewoon geen zin in dus. Zeg dat dan, hypocriete leugenaar. Misbaksel.

LiniaalRectaal | 24-12-19 | 20:55 | 2

Er zit teveel realiteitszin in en dat doet zeer.

Frau Merkel | 24-12-19 | 21:06

Kees liep net bij de IJssalon langs, nou dan weet je het wel! #weesgeenLassie

Binkoo | 24-12-19 | 21:15

Hulde voor Karin, ik denk aan de vele ,, Karins,, die doorslaggevend zijn geweest voor de verkiezing van Trump en de Brexit.
Ik ken ze ook in mijn omgeving de vele Karins, die om de drommel weten dat ze verneukt worden door de politieke / journalistische / kerkelijke elite.

oakmont | 24-12-19 | 20:55


Nederland is een veenbrand

Rammstein | 24-12-19 | 20:52
-weggejorist-
De_Helderse_Kaaskop | 24-12-19 | 20:51

Als het je enige troost biedt, Karin, besef dan dat Tom-Jan en Margiet in hun eigen bubbel van angst, hoop en woede leven.
Dit stuk doet me denken aan Dante's Inferno.
Prettige kerstdagen, allen.

pjotr nicknaamtov | 24-12-19 | 20:49

"Maar het is toch te makkelijk, en het wordt ook te gemakzuchtig gedaan, om die mensen op hun retorische onmacht af te serveren. Het is te simpel om de Karin van hierboven te beschimpen omdat ze minder mooie volzinnen kan maken dan Tom-Jan en Margriet. Gezond verstand, en "what's right is right", is niet per se aan taalvaardigheid gebonden, en laat zich al helemaal niet door taal beperken. Dat niet iedereen in staat is om een onderbuikgevoel naar overtuigende argumenten te vertalen, wil niet zeggen dat het gevoel onredelijk is."

Wat een geweldige samenvatting.

omanders | 24-12-19 | 20:49

Van Rossum, goed geschreven ! Nederland is geen democratie, en de E.U. is een dictatuur.

Mo het varken | 24-12-19 | 20:46

Ach weet je dat van die Bananenrepubliek weet ik al sinds mijn ontwaken in de volwassen wereld na 6 waanzinnig fantastische op de HAVO. Daarna is nooit meer goed gekomen tussen mij en de autoriteiten. Alles wat de overheid van mij weet klopt niet, ik heb geen smartphone, internetaansluiting staat niet op mijn en binnenkort ga ik ergens wonen waar niemand weet dat ik er woon. Jep het kan echt nog steeds totaal onvindbaar zijn en blijven voor deze totale kudt-overheid.

Roadsurfer | 24-12-19 | 20:45 | 4

Een tijdje terug las ik dat uw droom Japan was maar als u wilt emigreren dan moet u wel aan de volgende eis voldoen.
"Je moet een Bachelor-diploma afgerond hebben. Met zowel een universitair- als een HBO-bachelor voldoe je aan deze eis."
Wat zou de asielinstroom ontzettend veranderen in Europa als men aan deze criteria zou moeten voldoen.

Brabeaulander | 24-12-19 | 21:00

@Brabeaulander | 24-12-19 | 21:00:
Laatst nog een Gülenmeneer gesproken. Had ""universiteit"" gedaan (imam). Calculerende engnek. Doe maar bouwvakkers dan.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 21:08

@Roadsurfer | 24-12-19 | 20:46:
Wilt u NAAM niet zo typen. Doet mij denken aan mijn werk en excelformules die ik moet aanpassen. Het is godverdomme kerst, ik ben vrij.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 21:17
▼ 1 antwoord verborgen

Ongezien de groeten terug aan Karin.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 20:45

Nou, van Rossem, je hebt goed je best gedaan om alle thema's die hier voorbijkwamen nog vóór de jaarwisseling in één epistel bij mekaar te harken.
Dat van die twee vormen van existentiële angst heb je goed waargenomen. Dat de ene vorm door de elite verguisd wordt, terwijl de andere in no time wordt omarmd.
Maar hoe je Ongehoord Nederland probeert weg te zetten als "een paar boze mannen die tienduizenden mensen voor het karretje van hun eigen rancune proberen te spannen", dat is onheus. Het lijkt wel of je van je af wilt trappen. Ken jezelf, en projecteer niet al te zeer.

Schoorsteenveger | 24-12-19 | 20:44

Hier hoort een psychedelisch begeleidend muziekje bij: youtu.be/xE4RzwcQNos

LiniaalRectaal | 24-12-19 | 20:43

Het land is vastgelopen doordat een manager dacht dat met het uitvoeren van wetten vanuit Brussel het wel goed zou komen.

van stampij | 24-12-19 | 20:38

Mooi!
Maar van die zelfvoldane 17k kamer Kees krijg ik hart tikketiktik, wat een schoft.
Kan zo zijn dat een van die linkse trollen het anagram Gr. Karin gebruikt?

28 | 24-12-19 | 20:35

Baudet is misschien onhandig, maar wel de enige met een visie op hoe het met NL verder moet - tegen de stroom in. Hij verwoordt hoe het "eigene" van Nederland is verkocht aan de grauwheid van de EUSSR: een onvervalste dictatuur die de natiestaat (materieel gezien) gaat opheffen, de welvaart gaat herverdelen en ondernemingszin gaat doodreguleren. Mensen gaan met hun voeten stemmen. Dat zit niet in het totalitaire model, maar dat gaat het einde van de kracht van de EU betekenen. Baudet heeft gelijk, Nederland heeft een globalistisch/EUfiel partijkartel dat doelbewust NL verarmt, de Westerse cultuur opgeeft ten gunste van een babylonische logica-verwarring en de mensen worden dat zat - en gaan. Ondernemers, echte journalisten, intellectuelen en andere critici voelen zich niet thuis in een platgeslagen samenleving en gaan. Wij moeten onze Westerse cultuur op waarde blijven schatten en iedereen welkom heten die dat ook doet. Onderwijs is ook dermate verslechterd dat kritisch en zelfstandig een mening vormen niet meer tot de basisvaardigheden van leerlingen of studenten behoort. De geschiedenis wordt herschreven, waarheid en fictie zijn niet meer te onderscheiden. ideologie is waarheid geworden. Kranten zijn Pravda's, media het verlengstuk van de EUfiele partijen. De overheid liegt en bedriegt. Hoe lang mogen wij nog reaguren? Als ik niet al ga emigreren naar een niet-EU land (straks heel dichtbij), dan toch wel mijn kinderen. Jammer dat Wilders in bovenstaand stuk meer credit krijgt dan Baudet, terwijl die laatste een grotere uitdaging aangaat dan Wilders jegens de NL samenleving als geheel. Visie, dat verdient debat en waardering. Zeker dat laatste, omdat NL structureel heeft geleden en nog lijdt aan het gebrek daaraan.

Non_Smoking_Gun | 24-12-19 | 20:35 | 2

Goed verwoord.

lanexx | 24-12-19 | 20:52

Helemaal mee eens! Er moet wat gebeuren. En Forum voor Democratie wijst de weg.

bloothommel | 24-12-19 | 21:28

Mogelijk ligt die consumptie zo hoog, omdat sparen voor iets als een huis onmogelijk is voor veel mensen.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 20:34 | 3

Hoezo dan?
Mijn twee kinderen kochten gewoon recent een huis hoor.

Berbaar | 24-12-19 | 21:12

@Berbaar | 24-12-19 | 21:12:
Dus als die twee kinderen het kunnen dan kan iedereen het? Laat me niet lachen, realiteitsontkenner.

bloothommel | 24-12-19 | 21:30

@Berbaar | 24-12-19 | 21:12:
Oh, Of de kinderen van Brabbelbeer gewoon recent een huis kunnen kopen is de graadmeter voor de woningnood.
Nou Brabbelbeer, het had mij heel erg verbaasd als jouw kinderen met jouw VVD connecties en jouw centjes op de achtergrond, geen huis hadden kunnen kopen.
Zo'n zin is echter wel tekenend voor het egoisme, en de plaat voor kop, die elke VVD-er uitgereikt schijnt te krijgen.
Wat staat er eigenlijk op de gevel van jouw 'Stulpje' in je bewaakte betere wijk in Den Haag?
Ikke, Ikke, Ikke, en de rest moet niet jankeballen.?

Roadblock | 24-12-19 | 21:59

Herkenbaar, goed en coherent verhaal. Chapeau. Die van Rossem komt er wel.... Alleen die bijdrage... van het zo opgehemelde "Gulden" cryptogeld is 92% (!) inmiddels gewoon verdampt omdat het louter gebakken lucht was.... Duidt meegaan in een luchtkasteel op goed huisvaderschap met de eigen huishoudportemonnee? Of powned? ooit een mooi intiatief dat alleen enkele miljonairs heeft grootgebracht die Geen Stijl nu kennelijk niet meer zien staan? Ik weet het niet. Echt niet. Wat meer zekerheid zou goed zijn. Maak er een vereniging of cooperatie van met een beetje (niet teveel) inspraak. Geef inzicht in cijfers. Gaat mijn geld net als bij Powned in de bodemloze put? Of gaat het goed besteed worden? Ik wilde dat ik het wist.

jan-lul-de-behanger | 24-12-19 | 20:33

Geen idee hoe te reaguren op dit hele verhaal. Maar als we ons afvragen waar al het geld blijft dat we afdragen aan de overheid: elke keer weer zie ik bijvoorbeeld kilometers asfalt dat vervangen wordt. Terwijl het er prima bij lag. Bijvoorbeeld vanwege miniscule scheurtjes. Soms gaat dat op kosten van degene die het heeft aangelegd i.v.m. garantie. Maar dat zit dus in de kostprijs verwerkt. Als ik even in het buitenland ben geweest, ook al is het duitsland, dan valt mij de perfektie op (valt vast wat nog op af te dingen), waarop hier alles is ingericht. Dat kost heel veel geld. Teveel geld.

Leptob | 24-12-19 | 20:32 | 1

Infrastructuur is een van de weinige publieke sectoren waar Nederland nog top mee scoort. Laten we alsjeblieft niet terugvallen naar Duits niveau. Het Duitse snelwegennet is voor de ene helft in staat van ontbinding en voor de andere helft in permanent onderhoud. Een Belgische snelweg is er een verademing bij.

5611 | 24-12-19 | 21:46

Wat er mis is met Nederland is dat Mark Rutte van de VVD een linkse partij heeft gemaakt. De klassiek 'conservatief-liberale' partij die de VVD was zorgde voor stabiliteit, duidelijkheid, helderheid. Nu regeert de emotie en zijn we overgeleverd aan idioten die een achterhaald neo-marxisme blijven doordrukken. En dat nu we al dertig jaar - sinds de val van het Ijzeren Gordijn - echt helemaal zeker weten dat het marxisme een totale faal-ideologie is.
Achteraf gezien was het duizend maal beter geweest als Rita Verdonk de verkiezing tot fractieleider van de VVD had gewonnen.

Aristotalloss | 24-12-19 | 20:32 | 3

U denkt toch niet dat Mark R. uit de lucht is komen vallen? Dat is zorgvuldig voorbereid hoor. Een minicoup zeg maar. Manchurian candidate.

LiniaalRectaal | 24-12-19 | 20:49

@LiniaalRectaal | 24-12-19 | 20:49: Dat het zo gepland is kan heel goed. In het kader van 'de lange mars door de instituties van de macht' misschien; een soort linkse infiltrant dus.
Daar lijkt het vaak wel op. Vooral als hij het achterste van DDR-Merkel weer eens loopt te likken.
Want hoe moeilijk is het om je als linkse activisten bij de VVD aan te melden en zo de linkse vleugel van de partij te versterken.
Kosten: een paar honderd Euro of zo......

Aristotalloss | 24-12-19 | 21:29

Proost van Rossem!

Rest In Privacy | 24-12-19 | 20:29

Precies ook het punt dat pvda-coryfee Paul Scheffer maakt: om het klimaat doet de overheid er alles aan om het zgn. te redden, maar als het om immigratie gaat ontbreekt de visie en is er geen beleid.
Als Nederland de immigratie niet snel reduceert en reguleert, dan is dit de voorspelbare uitkomst (beelden uit de Joegoslavië oorlog):
www.youtube.com/watch?v=FHFu4PMlghM&a...

Rest In Privacy | 24-12-19 | 20:29 | 1

Ze durven niets te doen, zijn te zwak, te laf, de ja knikkende meelopers mentaliteit van de oude verraders hebben de macht in dit land.

lanexx | 24-12-19 | 21:01

Mooie tekst voor op een t-shirt.

RickTheDick | 24-12-19 | 20:29 | 5

@Patje2011 | 24-12-19 | 21:11:
Je kan inderdaad van een condoom en een sok een veldfles maken.
Maar dat bedoelde u vast niet.

Roadblock | 24-12-19 | 22:21

Dat moet dan wel een XXXXXL shirt zijn.

Frau Merkel | 24-12-19 | 23:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Toch echt hulde aan Karin, er is heel veel mis en als we daarover zwijgen, dan is er geen weg terug en wie helemaal niets herkent in haar woorden, is zelf ook onderdeel van wat er mis.

smdyasc | 24-12-19 | 20:27

Nederland in een notendop: 10 jaar geleden waren we op onze blote knieën aan het bidden voor meer banen. 10 jaar later ziet 60% - ik reken de VVD even als linkse partij - graag hele beroepsgroepen eigenhandig naar de klooten gaan. Voor mijzelf ongelofelijk dat het moraal en realisme van dit volk zo diep kan zinken. Zo, nu eerst een Duvel dan zie je zaken wel makkelijker.....

Zeiss | 24-12-19 | 20:26 | 1

Duvel? De politiek ziet u liever aan de Mort Subite.

wijsvinger | 24-12-19 | 21:14

Inderdaad. De EU, met Nederland voorop, wil de rijke landen bezighouden met een karrevracht aan klimaatmaatregelen, in de hoop dat we het échte probleem (immigratie/bevolkingsgroei) vergeten.
En de milieu-activisten hobbelen er dom achteraan.

Papa Jones | 24-12-19 | 20:25

"Op de valreep van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw"

Derde.

omanders | 24-12-19 | 20:25 | 7

Op de valreep voor het einde van dit decennium?

MickeyGouda | 24-12-19 | 21:13

Je Kerstwens moet voor 6 uur des middags op 24 december binnen zijn. Dat is mijn valreep. Doet die mee.

Rest In Privacy | 24-12-19 | 22:24

?

Rest In Privacy | 24-12-19 | 22:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Oh trouwens: niet overal ligt glasvezel. (Helaas)

Is dit nog nieuws? | 24-12-19 | 20:25 | 3

Nou, dan toch zeker vanaf de straat wel. Nog niet iedereen heeft FTTH, maar vrijwel alle verbindingen zijn verglaasd vanaf iets verder dan de voordeur.

ArmeSteuntrekker | 25-12-19 | 00:50

Hier aan de bosrand wel! Gewoon 1 Gigabit up & down.

Dutch_Holland | 25-12-19 | 09:54

Ik word blij van zo een goed verhaal. Meer hiervan in 2020 aub. En de beste wensen! Proost!

Der_Duutser | 24-12-19 | 20:24

Chapeau!!

JP1973 | 24-12-19 | 20:23

Ja wat zijn we nou, een flatgebouw of een vaasje? Ik snap het niet meer.

VanBukkem | 24-12-19 | 20:18 | 3

Ik hoop trouwens wel dat ik ook daadwerkelijk 20 euro 20 heb gedoneerd, en niet per ongelijk 2020. Maar dit terzijde.

VanBukkem | 24-12-19 | 20:19

@VanBukkem
We zijn WTC gebouw 7.
Niet direct geraakt door een vliegtuig, wel ingestort.

Cadaver | 24-12-19 | 23:51

Dit is toch geen Kerstverhaal !

Baron Clappique | 24-12-19 | 20:18

Dit flatgebouw is ziek.

brughslurph | 24-12-19 | 20:17 | 1

Er zijn net twee vliegtuigen in gevlogen, maar we weten het nog niet

Non_Smoking_Gun | 24-12-19 | 20:37

De kerk is op kerstavond niet meer nodig voor een preek, maar wat een preek it is. Keep up the good work en ongezien fijne kerstdagen.

Herr Inspector | 24-12-19 | 20:17

Tsja,ga het tij nou nog maar eens keren..
Gaan we niet redden met deze Dutch approach.

Jimmy Mc Clure | 24-12-19 | 20:15

Ha! Gretamorfose. Die houden we erin!

Is dit nog nieuws? | 24-12-19 | 20:14 | 5

@Is dit nog nieuws? | 24-12-19 | 20:24:
Ik vind het in alle ernst een beangstigend beeld. Dat onze wereld een gretamorfose zou moeten ondergaan. Ik vrees overigens dat die al aan de gang is. Van Rossem bespreekt die ook als hij het over twee vormen van existentiële angst heeft. De ene vorm wordt sinds jaar en dag verguisd als onderbuikgevoel en gezien als bedreiging en kan dus onmogelijk tot verandering leiden, de andere vorm is in korte tijd opgehemeld als een goede, juiste, moreel hoogstaande 'state of mind', en alle vormen van emotie rond die angst zijn bij voorbaat toegestaan, inclusief uit de onderbuik opborrelende agressie.
De elite is erg blij met Greta, want die kanaliseert de emoties van het volk precies de goede kant uit. Een Greta die de 'powers that be' agressief bejegent en ter verantwoording roept is voor diezelfde 'powers that be' een geschenk uit de hemel, reikt hen de instrumenten aan die ze nodig hebben om het volk te knechten, met schuld en schaamte te beladen en mak te maken.

Schoorsteenveger | 24-12-19 | 21:03

@LiniaalRectaal | 24-12-19 | 21:13: wat voor een selfiestick gebruikt ze toch elke keer weer of gaat er een Floortje Dessing camerateam mee met haar waar ze staat?

steekmug | 25-12-19 | 08:21
▼ 2 antwoorden verborgen

De toekomst is onzekerder dan ooit.

Mr.Crowley | 24-12-19 | 20:12 | 3

Dat is zeker

Botte Hork | 24-12-19 | 20:38

Eén ding is zeker en dat is de dood..

WitteGrunneger | 24-12-19 | 22:54
-weggejorist-
rmstock | 24-12-19 | 20:11

Het is goed gebruik om tijdens de Kerst niet te Jorisen en te rotten.

rmstock | 24-12-19 | 20:10 | 1

Pas maar op.
Vanavond waart Joris the Red Nosed Rotter rond.
GS HQ dank ik voor weer een jaar leut & ergenis.

Oh ja.
Een hoop fijne drank gewenst.
Krijg je een rode neus van.

Kapitein Sjaak Mus | 24-12-19 | 20:34

Dat we een bananenrepubliek zijn geworden werd nog eens bevestigd door de fopstraf voor de moordenaar van Pim. Die na zijn vrijlating nog eens vijfhonderd kilo stront op onze rechtsstaat deponeerde maar die daarna wel al zijn eisen inwilligde...

eerstneukendanpraten | 24-12-19 | 20:09 | 1

Een moord op een politicus is, of een daad van oorlog, of een (symbolische) moord op alle mensen die op die politicus gestemd hebben.

Folkert van der Graaf moeten wij dus zien als een (massa-) moordenaar.

M13 | 25-12-19 | 09:44
-weggejorist en opgerot-
Pecunia | 24-12-19 | 20:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl