Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Meer EU, minder koopkracht

Er is nog geen extra staatsschuld of begrotingstekort, maar Sinterklaas kan met een volle zak naar het Zuiden.

koop dan

Nederland staat qua koopkracht veertiende in Europa, op gelijke voet met Frankrijk. Van de top 5 zitten er vier niet in de EU en het bancaire belastingparadijsje Luxemburg vormt de uitzondering. Tegen die achtergrond is het vreemd dat Nederland de grootste nettobetaler van de EU is.

Dat zal nog lang zo blijven, alle nieuwe leden en kandidaat-leden van de EU hebben extreem lage koopkracht. Dat de EU daarmee een steeds zwak kaartenhuis is, werd pijnlijk duidelijk met deze pandemie. Weinig interne productie van beschermingsmiddelen en medicijnen, dus de extra zorguitgaven werden nauwelijks gecompenseerd met extra inkomsten.

Decennia na de val van het IJzeren Gordijn zijn de sporen van een half eeuwtje communisme nog steeds in de portemonnee van kameraden zichtbaar. West-Duitsland heeft met de inlijving van 16 miljoen Oost-Duitsers een steekproefje gedaan hoeveel zoiets kost. Tweeduizendmiljard over dertig jaar, de helft aan uitkeringen. Bij de huidige Europese expansiedrift was Oost-Duitsland een amuse.

betaal dan

Het nieuwe plan van de Europese Commissie gaat op dezelfde voet verder. De EU-begroting was ooit gemaximeerd op een procent van het Bruto Binnenlands Product. De EU mocht een procent van de economie in de EU afromen en zelf uitgeven. Die symbolische beperking was al jaren een streven, geen harde grens, nu is dat verdubbeld naar twee procent.

Let op dat de EU hier procenten van de totale economie opeist, en niet van de overheidsbegroting. Als overheden in de EU gemiddeld 40% van hun economie vormen, wil de EU hier van 2,5% overheidsbudget naar gemiddeld 5% overheidsbudget. De maatregel wordt aangekondigd als tijdelijk, er wordt geen termijn genoemd, never waste a good crisis.

Die multiplier zie je nergens in de discussie, maar geeft goed aan hoe erg de handen van nationale politici gebonden worden als ze deze extra aflaat opgelegd krijgen. Binnen deze periode zien kabinetten hun belastinginkomsten kelderen, hun uitgaven exploderen en net als ze met beide handen in het haar zitten, komt een belletje uit Brussel dat het lidmaatschapsgeld wordt verdubbeld.

Lidstaten kunnen dit niet opbrengen en zullen dit dus ook lenen. De EU neemt dit geld in ontvangst, stopt het meeste in een investeringsvehicle dat op haar beurt op eigen naam gaat lenen, soms gesteund door garanties. Allemaal tegen kunstmatig lage rentes, dankzij het felle opkoopbeleid van de ECB in combinatie met de goede kredietwaardigheid van landen die wel zuinig leven.

Die lage rente verraad hoe de kapitaalmarkt denkt over deze leningen. Weinig risico, dus of die garantie nu op papier staat of niet, men verwacht dat de rijke landen altijd zullen buigen. Net zoals in 2008 wordt het soms hard gespeeld, nachtenlang vergaderd, maar er wordt altijd afgetikt.

Garanties zijn per definitie gevaarlijke lijken in de kast. Het zijn leningen waar de hoofdsom niet op de balans komt, de rente niet op de resultaatrekening, maar pas als het echt fout gaat moet er stevig betaald worden. Tot die tijd zijn de kosten niet in beeld, kan men mooi weer spelen. Er is nog geen extra staatsschuld of begrotingstekort, maar Sinterklaas kan met een volle zak naar het Zuiden.

Het verschil tussen weggegeven en uitlenen is vooral de mate waarin je jezelf voor de gek wenst te houden. De meeste EU landen lossen leningen alleen af met nieuwe leningen. Betalen rente met nieuwe leningen. Continue bovenmatige begrotingstekorten en staatsschulden. De kasstroom is eenrichtingsverkeer, het verschil is of je een claim noteert in je eigen dagboek.

Het plan gaat ook uit van een dubbel uitgevoerd solidariteitsprincipe. Eerst wordt na rato van de economische omvang (niet koopkracht burgers) een heffing geïncasseerd, daarna wordt het geld op basis van rato van zelf gerapporteerde ellende het geld weggegeven of uitgeleend. Professionaliseren van de slachtofferrol wordt winstgevender dan ondernemen. Falen loont.

Onze minister Koolmees vroeg zich al af of hij ieder bedrijf en iedere baan moest redden. Tot in hoeverre trekken we aan een dood paard? Moeten we werkgevers betalen om iemand zijn oude baan te redden, of kan iemand beter studeren voor een nieuwe? Moeten we vasthouden aan oude bedrijven en banen of meer investeren in nieuwe kansen? Een zeer terechte vraag...

Maar waarom stellen we die vraag niet op Europees niveau? Moeten we vasthouden aan faillerende lidstaten en instellingen?

Reaguursels

Inloggen

Het is hier ook best wel een armoedige boel valt me altijd op. Ook mensen met een goede baan kunnen zich meestal geen normale woning veroorloven (ik bedoel dan een huis waar je omheen kunt lopen, garage, alles er op en er aan, maar verder niets bijzonders). En als je kijkt naar de ranglijsten van autoverkopen dan wordt je ook niet vrolijk, best verkochte auto's zijn A en B-segment.

Dr. Vigilante | 31-05-20 | 16:13

Gewoon alleen de aanbiedingen kopen. Bluffen kost geld.

ron9129 | 31-05-20 | 13:41

Deze koopkracht lijst even gecorrigeerd met de McDonald's Index, Nederland op 100% gezet. (Liechtenstein en Ijsland kon ik zo gauw geen Mc data van vinden)

Iceland ??
Liechtenstein ??
Switzerland 140
Luxembourg 132
Denmark 132
Norway 123
Austria 118
Germany 116
Finland 111
Netherlands 100
France 99
Sweden 90
Italy 87
Spain 72
Czech Republic 64
Poland 62
Romania 61
Hungary 58

Zo bezien schiet NL ìets omhoog in de lijst.
Wellicht ook interessant om dit voor gemiddelde huizenprijzen eens te doen.

RichardBandler | 31-05-20 | 13:02 | 2

Dit soort rijtjes zijn wel aardig, maar zeggen ook niet zo heel veel. Juist ook door genoemde huizenprijzen. Een Italiaan die in een eigen huis woont zonder huur of hypotheek heeft relatief veel geld te besteden aan, bijvoorbeeld, hamburgers.
In Nederland daarentegen zijn huizenprijzen relatief hoog. Dat komt enerzijds door het prijsopdrijvende effect van huursubsidies en hypotheekrenteaftrek; en anderzijds door bevolkingsdichtheid en huizentekort (joepie, op naar de 25 miljoen, Rutte!).

Het is niet ongewoon meer dat Nederlands 30 tot 50% van hun netto loon uitgeven aan wonen. Daarbij komen energie en water plus bijbehorende belastingen dan nog bij. Die vaste lasten plus het overschot aan extra belastingen, taxen, accijnzen, heffingen en daar weer BTW overheen slopen onze koopkracht.

Dandruff | 31-05-20 | 13:41

Tjeenk Willink hangt binnenkort ook het touwtje uit de brievenbus net als die seniele D66 er.
Buitenhof met Twan net zo afzichtelijk als WNL met Rick

likdoorn | 31-05-20 | 12:38

Ik schrik hier behoorlijk van. Als we zo'n rijk land zijn waar blijft dat geld dan als de koopkracht hier zo laag is ?

Chesoner | 31-05-20 | 11:44 | 1

We moeten echt heel snel weg uit de EU, maar ja, VVD... waar alle schapen op blijven stemmen.

scorpio777 | 31-05-20 | 12:05

De lage rente is helemaal geen indicatie hoe de kapitaalmarkt denkt over het risico maar het gevolg van het ongeremd opkopen van staatsleningen door de ECB. Verder gaat de welvaart steeds verder in de goot door incapabele bestuurders die, met wereldvreemde ideologische plannen, de bevolking steeds verder verarmen. De belangrijkste zijn wel de ongebreidelde niet-westerse immigratie die bakken met geld kostte en kost. Dit in de vorm van uitkeringen, criminaliteit, leer- en taalachterstanden en de gezondheidszorg (door veelvoorkomende inteelt). Daarnaast de groene gekte. Al het gezeur over de klimaatplannen met biomassa, zonne- en windenergie waren onnodig geweest als men van tevoren een rekenmachine wist te bedienen. Dan had men flink in kernenergie geïnvesteerd en waren de klimaatdoelstellingen van 2030 al gerealiseerd. Dit zonder geforceerde afschrijvingen op bestaande installaties te doen die uiteindelijk weer betaald worden door de belastingbetaler. Maar aangezien het kuddevolk braaf in gelid blijft door de indoctrinatie van o.a. de MSM, de postcodeloterij en op het schuldgevoel gespeeld wordt, zal er bij de verkiezingen weinig veranderen. Kijk maar naar de huidige peilingen. Rutte heeft het zeker niet echt goed gedaan met de Corona crisis. Het RIVM zat er vele malen flink naast maar volgens de peilingen is het toch anders.

kortebroek | 31-05-20 | 10:40 | 2

De VVD spint garen bij braaf dom volk wat dagelijks geïndoctrineerd word door de Npo neem de uitzending van hedenmorgen Rick Nieman WNL om te kotsen.
Altijd weer dezelfde koppen, nooit een kritisch tegengeluid.

likdoorn | 31-05-20 | 11:40

@likdoorn | 31-05-20 | 11:40: Het was weer tenenkrommend inderdaad, de arogante houding van die CDA trut, vreselijk.

scorpio777 | 31-05-20 | 12:02

En linkse economen maar brullen dat de EU ons zoveel oplevert. Kijk naar Zwitserland, Geen problem , als je maar bereid bent wat bloedgeld aan te pakken en migranten grotendeels buiten houdt (wel werken, geen gezinsherenigingen en uitkeringen)

Rest In Privacy | 31-05-20 | 09:59 | 4

@Epistulae_Morales | 31-05-20 | 10:15: Ehh ‘salafistisch christelijk’? Niet zo raar praten nou; Zwitserland is een democratische rechtstaat, gestoeld op joods/christelijke normen en waarden.

mreasyaloha | 31-05-20 | 12:26

Blijkbaar bent u er nooit geweest.

donkieshot | 31-05-20 | 14:35
▼ 1 antwoord verborgen

Investering in de toekomst ?

Kim-Jung-Un | 31-05-20 | 09:27 | 1

Investering vanuit de toekomst is een betere omschrijving.
Geld lenen betekent niets anders dan toekomstige consumptie naar voren halen, tenzij het geld geinvesteerd wordt en een flink rendement oplevert.
De EU gaat het geld niet investeren maar uitdelen om de consumptie nu te verhogen. Dus 0 rendement en een probleem in de toekomst

ZomaarEen | 31-05-20 | 11:03

Het zaakje klapt binnenkort, net zoals de absurde huizenprijzen in Nederland (tellen ze voor "gemak" niet bij de inflatie..). Half miljoen voor een tussenwoning.... daar koop je in Zuid-Europa een heel dorp voor..... dat wordt straks lachen als met EU-belastingen de monetaire unie een feit zal zijn.
Onze euro is toch echt een andere euro dan die Griekse en Spaanse.

grindbak | 31-05-20 | 08:41

Het gaat om vrij te besteden koopkracht. Dus, wat niet wordt meegenomen is de opgebouwd welvaart in de aflossing van hypotheken, het recht op AOW na 67 en het opgebouwde pensioen.

Ook het recht op opgebouwde WW en Arbeidsongeschiktheid is hier niet in meegnomen.

We hebben welvaart. Die is echter stevig in handen van de overheid.

Dr_Prepper | 31-05-20 | 08:23 | 4

Ik heb het al eerder gezegd,politici zijn zeer slechte mensen, vooral de 3 op de foto.#, want """"mevrouw"""" is bankier.Is ook erg slecht, want vriendje rijk gemaakt als politica.

Ben5570 | 31-05-20 | 09:59

E. M. zoals gebruikelijk zit u er naast met de feiten. Wel aardig dat u genoeg emoties heeft om op uw wijze te reageren echter, feiten kennen geen emotie.

donkieshot | 31-05-20 | 14:38
▼ 1 antwoord verborgen

Laat onze garanties maar net zo 'hard' zijn als die beloften van hervorming van de zuidelijke landen.

negorij | 31-05-20 | 08:07

Ze heeft ze net alle drie gedaan. Milf doet politicus x3

David000000007 | 31-05-20 | 06:46 | 2

Gilf

IkwilJinekwel | 31-05-20 | 08:43

Wie wat waar?

Joostmochtnietsweten | 31-05-20 | 09:10

Het speeltje van politici in Brussel is een verrekt dure hobby. Het politieke failliet van Europa is reeds daar. Tot het moment komt dat het volledig economische debacle daar is, hyperinflatie of een jaren 30 scenario, wellicht is het aardig om nu de politici aan te wijzen die dan met pek en veren (na onteigening van alle bezit) periodiek over pleintjes worden getrokken?
Het is niet moeilijk om nu reeds aan te wijzen wie in de toekomst een virtueel hakblok waardig zijn.
Er is tenslotte geen ontkomen aan dat dit prestige project van zichzelf overschattende kwezels volledig fout gaat.
Zomaar een vraag.

donkieshot | 31-05-20 | 03:43 | 2

Berechting voor een volkstribunaal

Joostmochtnietsweten | 31-05-20 | 09:16

Dit op de agenda zetten lijkt me niet moeilijk.

donkieshot | 31-05-20 | 14:40

Plek 14, net boven Frankrijk en Italië.

Revolución | 31-05-20 | 02:00

Is er al iemand aangewezen om het licht uit te doen in Nederland en te gaan bedelen in Brussel?

captain-caveman | 30-05-20 | 23:47 | 4

@Bataafje | 31-05-20 | 10:10: worden we dan een gemeente van de provincie Duitsland van het groot Turkse rijk?

captain-caveman | 31-05-20 | 14:44
▼ 1 antwoord verborgen

We hebben dan wel weinig koopkracht, maar we zijn wel verschrikkelijk rijk volgens Rutte.

de honden blaffen... | 30-05-20 | 23:32 | 3

En gaaf, oh zo gaaf....

piloot47 | 30-05-20 | 23:45

De staat is rijk, de bevolking niet.....

Ben5570 | 31-05-20 | 10:01

ik klaag niet over mijn koopkracht hoor. Ik heb zat te besteden.
maar ik woon dan ook zwaar onder mijn maximsle hypotheek, rijdt ee goedkope auto ( TCO) en tja.. eigenlijk leef ik zelf niet zoals waar ik de knoflooklandem van beschuldig: boven mijn stand leven.

Epistulae_Morales | 31-05-20 | 10:19

De regering zou zich moeten inzetten voor de belangen van de bevolking. Door hen worden ze tenslotte gekozen en de bevolking betaalt ook ervoor.
Maar ze maken zich vooral druk over expansie naar het Zuiden en het Oosten, wat totaal niet in het belang van de bevolking is maar enkel hun macht uitbreidt.

du Roi Soleil | 30-05-20 | 23:22

Dezelfde (verwarde) mensen die met hart en nieren achter de EU staan zijn er ook altijd van overtuigd dat Nederland de beste is van allemaal.
Wij hebben van alles het beste, qua zorg, pensioen, ziekenhuizen, economie, koopkracht, enz. enz.
En dat betonblok zal nooit zinken. De EU is het Walhalla en Nederland de god Odin.

Broadsquire | 30-05-20 | 23:09

Ons land moet nodig op de schop... deugen en mooi weer spelen is momenteel de standaard. Het draait niet meer om de inhoud en hoe zaken er werkelijk aan toe gaan. Neem alleen al die stichtingen in ons land. 3 stichtingen voor een ezel en 4 voor een aap... bij elkaar honderden stichtingen die directeuren hebben die jaarlijks honderdduizenden euro’s graaien... en allemaal onder hun weer een dik betaald management.. en als er te weinig geld in kas zit dan maken ze een zielig filmpje zodat u weer vrolijk kunt doneren voor die zielige ezel... al die stichtingen zouden juist door idealisten en oud bestuurders gerund moeten worden bijvoorbeeld.. of oud politici... maar dan geven die salonsocialisten niet thuis.

Hollandse_blauwe | 30-05-20 | 23:07 | 1

De laatst genoemden willen alleen maar een goed betaald fop baantje, vrijwilligerswerk is voor idealistische dombo's

likdoorn | 31-05-20 | 11:50

EUEUEUEUEUEUEU met het zich steeds herhalende vraagje van de voorstanders van meer meer (zoals Verhofstad ook raaskalt), of ermee stoppen niet nog méér ellende oplevert. Zoals elke leek weet, een piramidespel dat vroeg of laat in elkaar dondert, met de altijd aanwezige elite buiten de risico's

bart2653 | 30-05-20 | 23:04

Naast dat we minder te besteden krijgen en minder democratie en vrijheid krijgen we er ook heel veel asielzoekers bij, criminaliteit, islamiserend straatbeeld, verpaupering van woonwijken en buurten... en daar staat geen handhaving van de wet tegenover of meer blauw om de straten en buurten veilig te houden want politiek vind de veiligheid van Nederlanders totaal geen prio. Komende jaren zullen onwerkelijk klote zijn zodra D66/pvda of Gl gaan mee regeren... de onbeperkte tolerantie voor asielzoekers en allochtonen zijn werkelijk onbeperkt... en u als brave Nederlander mag op de blaren lopen voor dit “zielige” volkje in ons midden.

Hollandse_blauwe | 30-05-20 | 22:55 | 2

Vroeger had je nog brood en spelen, nog redelijk menselijk.Nu heb je criminaliteit en ellende, ofwel de bevolking is aan het overleven.Maar mag zich niet verdedigen.

Ben5570 | 31-05-20 | 10:05

En de Italianen maar janken.

Lafayette | 30-05-20 | 22:34

De enige echte schulden liggen bij de burgers. Al dat gratis geld van instanties is gewoon lucht. Alleen burgers moeten maandelijks echt geld terugbetalen.

Piet Karbiet | 30-05-20 | 22:29

Waar blijft de grote GeenStijl NEXIT poll?

revolte | 30-05-20 | 22:11 | 3

Laat me raden ruime meerderheid van mensen met gezond verstand is voor.
En die tegen stemmen zijn eurocraten, gehersenspoeld of gek

captain-caveman | 30-05-20 | 23:52

VOOR.

Ben5570 | 31-05-20 | 10:06

Zal ik het dan nogmaals herhalen? We moeten gaan leven als in het zuiden, alleen dan is de onrechtvaardigheid verdwenen. Dus, pensioenleeftijd omlaag, pensioenen omhoog, belasting omlaag, investeringen omhoog, etc. Geen gezeur over begrotingsevenwicht, maar uitgeven dat geld, tot ruim 100% van het BNP. Dan worden we vanzelf ook netto ontvanger en het leven wordt dan een stuk aangenamer

mok | 30-05-20 | 22:05 | 4

@Lampie | 30-05-20 | 22:10: U krijgt simpelweg een boete wegens het onleesbaar maken van uw kenteken, zo gaan 'ze' het noemen.

watmagjenogwel | 31-05-20 | 04:55

EENS, en bedelen bij verhofstad cs.

Ben5570 | 31-05-20 | 10:06

Inderdaad. Nederland moet 400 miljard gaan ophalen en verdelen onder z'n bewoners, want de rente is toch negatief. Dan eurobonds goedkeuren en oneindig doorlenen en uitbetalen aan z'n burgers. Iedereen in Nederland is dan rijk.

helodia | 31-05-20 | 17:56
▼ 1 antwoord verborgen

Ja als we dan 100 euro aan Italie geven kopen die voor 100 euro bloemen bij ons daar verdienen we dan 5 euro aan, dat betekent dat die steun aan Italie ons maar 95 euro kost, mooi he die EU.

bijna_raak | 30-05-20 | 21:48 | 3

en die andere 95 dan?

Hadena | 30-05-20 | 22:15

@Hadena | 30-05-20 | 22:15: Gaat in een Italiaanse gft bak en zien we nooit meer terug. De Italianen overigens ook niet. En ze zullen daarom over 20 jaar weer langs komen. Wel met een andere zogenaamde crisis. Dat dan wel weer.

Graaier | 30-05-20 | 22:21

Als Nederland blijkbaar afzet wil, kan men ook elke Nederlander een bloemenabonnement geven, of huizen betaalbaar laten bouwen, geld in goed onderwijs stoppen etc.

Maar nee, wij gaan betalen zodat Italie de belasting voor burgers kan verlagen. En gaten in de huishoudbegroting kan dichten.
En hier blijven mensen in de kou staan, komende generaties hebben nu al hoge schulden.

En wat is de haast? Waarom moet dit nu meteen? Italie kan geld lenen. Etc.
Waarom niet een jaar of 1 a 2 wachten?

Afrika wil ook veel geld, omdat ze anders niks meer kunnen kopen....misschien zijn er nog wat meer landen? Rutte betaalt wel.

Bataafje | 31-05-20 | 10:19

Dit is een veel ouder maar ook simpeler verhaal. Namelijk over de vraag wie de lakens mag uitdelen in Europa. De wereldoorlogen die eigenlijk vooral Europese oorlogen waren, was een uitdrukking van die worstelen: oude Engeland tegen de nieuwe Duitse staat. Frankrijk kies voor de één en veel later voor de andere.

Economische en geografische maar ook culturele realiteiten.

Na de wereldoorlogen (nooit weer!) zouden we het samen doen via instituten op globaal maar eigenlijk vooral ook Europees niveau. Macht gedeeld door dialoog en gezamenlijk belang voorop de stellen.

Het lijkt erop dat onder alle vernis, twee landen eigenlijk het weer uitmaken zonder het expliciet te maken. Wat nu? De weg van het minste risico is niet altijd de juiste weg. In moderne cultuur een ondenkbaar idee!

GeenAccount | 30-05-20 | 21:47 | 1

Oorlog is duidelijker dan de eu.resultaat is van allebei hetzelfde.Veel armoede velen en veel rijkdom bij weinigen.

Ben5570 | 31-05-20 | 10:09

@bij gelegenheid | 30-05-20 | 21:46:
nrc*
Keep your enemies closer

bij gelegenheid | 30-05-20 | 21:47

@bij gelegenheid | 30-05-20 | 21:46: De nrc zei je? Altijd maar weer die rijkmensjes, tjonge jonge. Nee we zullen het aan de armmensjes overlaten dan heeft binnen notime niemand meer een korst brood te eten.

Rdock | 30-05-20 | 21:59

@Rdock | 30-05-20 | 21:59: tja, de zgn armmensjes worde arm gehouden door de zgn rijmensje, want dulden geen concurrentie he?

Ben5570 | 31-05-20 | 10:12
▼ 1 antwoord verborgen

Als de Amerikanen weigeren hun wapenrechten af te geven aan een federale overheid dan schudt Nederland meewarig het hoofd over zoveel achterlijkheid. Als een "federale" overheid langzaam met het gretige handje tot aan de ballen in onze broekzakken graait en met de andere onze democratische rechten door de gootsteen spoelt, dan glunderen we blij over zoveel beschaving en vooruitgang.
We zijn werkelijk een sneu en dom volk.

Blauwpetje | 30-05-20 | 21:13 | 1

meer dom dan sneu...

Ben5570 | 31-05-20 | 10:12

Die per capita purchasing power zou eigenlijk nog wel ff gecorrigeerd moeten worden voor het gemiddelde prijspeil in die landen. Dan worden de verschillen minder groot, denk ik. Maar nog steeds zal NL niet in de top staan.

RichardBandler | 30-05-20 | 21:07 | 2

Dan zijn nederlanders juist relatief armer, nl is ondertussen ook een van de duurste landen door oa de belastingen op energie, auto , nieuwbouwhuizen (21%) en consumptie.

Nederland daalt dan juist omdat we dan door andere landen ingehaald worden doordat in die landen alles fors goedkoper is.

Tee Of Cup | 30-05-20 | 21:16

Purchasing power = koopkracht (van besteedbaar inkomen?), dus is al gecorrigeerd voor prijspeil!

negorij | 31-05-20 | 08:14

Als morgen wordt gestopt met betalen aan oost en zuid europa is het heel snel over met verenigd Europa. Alleen kuifje blijft jankend achter.

kapt.Jerkoff | 30-05-20 | 21:03 | 3

Kuifje huilt nooit.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 22:46

Er wordt niet gestopt met betalen, vvd stemmen, betalen en bek houden.

IkwilJinekwel | 31-05-20 | 08:51

De regering is moreel verplicht deze plannen ofwel botwet te weigeren, of een volksraadpleging te organiseren. Het is wellicht de grootste overdracht van soevereiniteit van onze moderne geschiedenis en een ontwikkeling die niet op de kaart stond tijdens de vorige verkiezingen. Als het echt de beste oplossing is, bewijst men dat maar in een referendumcampagne. Alleen zwakke leiders vrezen de volkswil gelijk de duivel wijwater.

Ik denk dat Rutte ook wel begrijpt dat hiermee instemmen het einde kan betekenen van de VVD, zoals Merkel ook eens zou moeten begrijpen dat zij leider is van een conservatieve centrumrechtse partij, en niet de SPD. Wie de Duitse politiek een beetje volgt weet dat al tijdens de financiele crisis de weerstand tegen Merkel's weggeefpolitiek groot was (er stapten ook 2 Duitse ECB-bestuurders op), en die werd nog groter toen ze de grenzen opende voor 2 miljoen Arabieren en Afrikanen. Nu is alleen de Steuerzahlersbund over de rooie, maar binnen haar partij broeit ongetwijfeld wat, want in Duitsland is het sentiment onder de brede bevolking hetzelfde als bij ons.

Overigens zouden de 'vrekkige vier' het spel wellicht nog harder moeten spelen. Als de enige weg voorwaarts deze weg is, dan stappen we collectief op. Dan mag effectief Duitsland alleen de lasten dragen. Ik ben er van overtuigd dat zowel Berlijn als Parijs en diens Zuid-Europese vriendjes behoorlijk zenuwachtig worden van het perspectief dat na de UK nog een groepje nettobetalers het schip verlaat.

drs. Levi Samsonov | 30-05-20 | 21:02 | 10

Einde van de VVD? Welnee, men staat te dringen om weer op de VVD te stemmen. Kijk naar de peilingen. We zitten hier echt tussen idioten hoor.

pjisonline | 31-05-20 | 08:02

@drs. Levi Samsonov | 30-05-20 | 23:03: zullen we het uiteenvallen van de eu nog meemaken?Ik ben al 64 namelijk.

Ben5570 | 31-05-20 | 10:15

@klaas24 | 30-05-20 | 22:09: Merkel is zwak. Ze is door de EC onder druk gezet dat de EC geen toestemming voor Duitse staatssteun zou geven als Duitsland niet over de brug zou komen. Haar positie is uitgehold.

Bataafje | 31-05-20 | 10:33
▼ 7 antwoorden verborgen

Wat steeds maar weer blijkt is dat het geen fuck uitmaakt wat wij (c.q. het volk) wilenl. Er wordt door een kleine, zich elitair noemend, en onaanastbaar wanende roedel beslist.
Dat we nog een democratie heten is een lachertje.

ZZP-er | 30-05-20 | 21:02 | 1

Het is om te huilen.

Muuke | 30-05-20 | 21:32

Willen jullie meer of minder EU? Zeg het maar. Dan gaan we dat regelen! O nee, wacht ff. De EU, dat is een ras. Dus dit is discriminatie. Leg de voorgedrukte aangiftes maaar vast klaar.

The2Amendment | 30-05-20 | 20:49 | 1

Ha, de ‘doe zelf even normaal’ van een zekere premier.

bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:56

Nog een oud kuch verkiezing spotje gevonden van de vvd in 2005 over het referendum van de europese grondwet.
Dat tuig haalde ww2 en de holocaust erbij om hun zin door te drijven.
www.youtube.com/watch?v=vxmBhkccWvY

komtdatschot | 30-05-20 | 20:47 | 2

Ziek.

Piet Karbiet | 30-05-20 | 22:33

Because we have the power to forget..... dus is het de VVD vergeven.

Dutch-Super-Evil | 31-05-20 | 02:51

Hoe is het eigenlijk afgelopen met het pensioengat van eu ambtenaren? In stilte met onze centen méér dan gedicht neem ik aan.

Schuldenbrau | 30-05-20 | 20:47 | 3

Dat zal geen enkel probleem zijn, nu monetaire financiering een deugd geworden is.

obominotie | 30-05-20 | 20:50

De belastingafdracht op het toegekende pensioen zal omwille van deze allesomvattende covid-19 op onze instigatie worden verlaagd tot een jaarlijkse bijdrage van 1 eurocent.
ps, bezwaar hiertegen kunt u richten aan de beknde bokhouders van ons feodaal instituut.

Mvg, de 33e directiesecretaris in rang Eu

bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:54

Is gewoon op peil gebracht met u en mijn geld. Want inleveren dat doen de speknekken niet.

ja,diedus! | 30-05-20 | 20:57

Soms kom ik nog wel eens ergens, bv voormalig Oost Duitsland, maar dan meer richting de Poolse grens. Wat mij opviel was dat dezelfde winkel (Lidl), met exact dezelfde producten als hier in NL daar ’n stuk goedkoper zijn. Op zich natuurlijk niet zo vreemd als ik naar het besteedbaar inkomen kijk, nog net geen armoede. Tevens natuurlijk de concurrentiepositie van deze winkel t.o.v. vergelijkbare winkels op die locaties. Laat ik het zo zeggen: indien deze winkel daar goedkoper is en er toch op kan verdienen, is het hier simpelweg te duur. Zelfde laken en pak met OG, in NL betaald u 30jr. hypotheek en in Duitsland slecht 20jr. Een enorm prijsverschil p/m3 huis en m/2 grond.

Enfin, mijn voorzichtige conclusie is dat er blijkbaar een optimum gezocht wordt naar wat een regio, streek of zelfs land wil en kan lappen. Nederlanders betalen hierdoor structureel te veel voor van alles en nog wat, dus ook voor hun EU-kerk lidmaatschap.

Nu hoor ik de voorstanders van meer socialisme - iedereen = gelijk - het al zeggen: ‘we betalen graag te veel geld, vooral als het geld van een ander is..’

Ik ben ok hoor! Maar zeg het dan ook eerlijk...

Sw.Dwaallicht | 30-05-20 | 20:37 | 2

Uit eten gaan in Duitsland; stukken goedkoper.

Risingson | 31-05-20 | 07:17

Ja
Maar
Dadelijk willen ze onze tulpen niet meer

Ambiorix | 30-05-20 | 20:36 | 3

Nou en, alle anatolische tulpen terug —> hemen

bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:46

@bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:46:
Kazachstan.

toetssteen | 30-05-20 | 21:24

Laten wij liever vandaag dan morgen de politieke unie met de Bondsrepubliek Duitsland aangaan. Heeft alleen maar economische voordelen, en die paar vermeende cultuurverschillen - dat weten wij over veertig jaar niet meer.
-
Stel je voor: een natiestaat met 101 miljoen inwoners, met de modernste industrieën, een waanzinnige servicesector en een gigantisch achterland. Nodigen wij later Denemarken, Tsjechië en Oostenrijk er later ook nog bij uit,. De PIGS landen mogen hun eigen zalige gang gaan en Frankrijk staat waar het hoort: buitenspel.

bisbisbis | 30-05-20 | 20:26 | 1

<3, ziet u goed beste bisbisbis.
En ja, ben in een goedgemutste bui, vandaag

bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:39

Ik heb het allang opgegeven. Nederlanders blijven massaal op EU gezinde partijen stemmen en onze politici zouden ons het liefst als slaven verkopen voor een leuk baantje in de top van de EU. Dit gedrag blijft maar doorgaan, dus alle ellende die hieruit komt hebben we gewoon aan ons zelf te danken.

Gandalph | 30-05-20 | 20:25 | 1

Zo is het. Uiteraard moet de NPO wel de juiste boodschap over die mooie EU blijven uitdragen. En iedereen die tegen de EU is in het hoekje van de foute kant van de geschiedenis zetten. Maar ach voor bijna een miljard per jaar, is er niemand in een Gooise villa die van plan is om geen propaganda uit te zenden.

Graaier | 30-05-20 | 22:26

We hebben deze daylight robbery zelf toegestaan, wat dachten jullie dat er zou gebeuren?

Stonecity | 30-05-20 | 20:22

Wat ik in het plaatje: Ontvangsten minus betalingen mis is de pensioenleeftijd per land. Zou zeer verhelderend zijn als die erbij gezet werd.
De mensen in de landen bovenin dat plaatje werken volgens mij als snel 5 tot 10 jaar langer dan in de landen onderin het plaatje.
Wij werken hier alleen maar tot ons 67e (en straks 70e, want Rutte heeft geld voor Europa nodig) zodat ze onder in de lijst op hun 55e kunnen stoppen.
Wordt tijd dat SP, PVV, FvD, 50plus en de vakbonden daar eens tegen in opstand komen.

ZomaarEen | 30-05-20 | 20:21 | 3

Je zit hier op Geen Stijl dus zijn ze geen lid van een vakbond en stemmen niet op SP en 50plus . En denken dat de PVV en FvD iets voor elkaar krijgen .

elevator | 30-05-20 | 20:54

Overal in Europa wordt de officiële pensioenleeftijd opgetrokken tot 67. Alleen zijn daar volop uitzonderingen op.
Maar dat is niet het grootste punt. Het probleem is dat in de zuidelijke landen het pensioen (AOW plus bedrijfspensioen) wordt betaald uit de lopende begroting. Er wordt dus niet, ik herhaal niet, gespaard zoals bij de pensioenfondsen in Nederland.

theo-is-dood | 31-05-20 | 08:19

@theo-is-dood | 31-05-20 | 08:19:
Altijd leuk die voorstanders van Europa met hun nepnieuws.
het voorstel om in Frankrijk de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 is na hevige protesten door de regering ingetrokken. En dat was al fake want de oude regeling bleef van kracht voor iedereen die voor 1975 was geboren!!
De huidige situatie in Frankrijk:
62 blijft 62
De wettelijke pensioenleeftijd is in Frankrijk de voorbije jaren opgetrokken naar 62 jaar en dat blijft ook in de toekomst zo, dat heeft president Macron beloofd. Opgelet: 62 is de minimumleeftijd waarop je met pensioen kan gaan.

Al zijn er op dit ogenblik, net als bij ons, nog heel veel uitzonderingen. Voor mensen die heel vroeg aan het werk gegaan zijn bijvoorbeeld, of voor het rijdend personeel van het openbaar vervoer. Daar mogen sommigen nu al op hun 52e met pensioen.

ZomaarEen | 31-05-20 | 10:57

Om een antwoord te geven aan Feynman:

Wat mij betreft hoeven we niet zozeer huidige bedrijven te beschermen. In ieder geval niet als dat beschermen neerkomt op redden. Als een bedrijf gered moet worden, dan heeft dat bedrijf sowieso geen heel levensvatbare huishouding. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Wat we wel moeten doen, dat is bepaalde bedrijven, bedrijfspanden en panden uit de hogere segmenten beschermen tegen opkoping door Chinezen of rijke Arabieren. Het is heel belangrijk dat we dat in handen houden.

Ik vind dat we het geld aan Spanje en aan de Italianen moeten uitlenen, maar alleen in de vorm van een heel grote hypotheek op Italiaans en Spaans vastgoed en desnoods met goud of andere direct inwisselbare goederen als onderpand. Als er betalingsachterstanden zijn, dan krijgt Nederland direct Italiaans of Spaans vastgoed in handen en dan mag Nederland daar ook direct gebruik van maken. Als dit soort harde eisen niet worden gesteld, dan moeten we nooit en te nimmer tekenen en dan moeten we ons keihard verzetten tegen het idiote idee om ons geld voor nada weg te geven.

GeenHeil | 30-05-20 | 20:17 | 6

Juist! Onderpand.

eerlijke joop | 30-05-20 | 20:31

@eerlijke joop | 30-05-20 | 20:31: Magnie. Kannie. Isniesooliedèèèr.

marcoplarco | 30-05-20 | 20:54

@marcoplarco | 30-05-20 | 20:54:
Jep!
Informele economie icm landen die hun economie qua belastingafdracht wél op orde hebben. Hmm, slechte zaak deze eu.

bij gelegenheid | 30-05-20 | 21:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik heb ooit een interview gelezen met Freddie Heineken, uit de jaren '90. Dat was naar aanleiding van de oorlog in voormalig Joegoslavië, een kunstmatig bij elkaar gehouden eenheid van lidstaten (Servië, Bosnië, Kroatië) die NIETS met elkaar gemeen hadden. Heineken zei naar aanleiding daarvan zeer terecht dat grote superstaten niet kunnen functioneren, omdat de menselijke maat zoek is (daar sprak Pim Fortuyn trouwens ook altijd over). Heineken pleitte voor kleine units, kleine landen die zichzelf makkelijk kunnen besturen zonder megalomane en machtsgeile beroepspolitici aan het roer. Ik kan me herinneren dat hij met name Catalonië noemde als regio die zich af zou moeten scheiden van Spanje. Heineken was een hele slimme man, dit was in de tijd van de gulden, nog voordat die hele EU nachtmerrie zich zou gaan ontvouwen met lieden als Verhofstadt, die alleen maar kunnen schreeuwen: Nog meer EU ! Heineken was een visionair, hij zag de bui al hangen. Trouwens, ook in de voormalige USSR is dat experiment volledig mislukt. De menselijke maat moet gewoon worden gerespecteerd. Anders gaat het onherroepelijk mis.

Motleycrew | 30-05-20 | 20:07 | 4

Die menselijke maat hadden we dus in Nederland, dit was tot toetreding van de EU een prima landje.
Maar zoals altijd met een socialisme/communisme moet alles wat goed werkt kapodt worden gemaakt om de puinhopen opnieuw op te bouwen naar model HeilStaat.

Slipsnifter | 30-05-20 | 20:16

NEXIT

Leffe Blonde | 30-05-20 | 20:22

@bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:14: Twee voorbeelden: 1. qua inwoneraantal. Nederland 17 miljoen, dat is qua bestuur nog te overzien. Maar hoe moet je ruim 500 miljoen (EU) mensen besturen ? Dat is praktisch vrijwel onmogelijk. Voorbeeld 2. Oppervlakte. Nederland heeft een oppervlakte van ruim 41.000 vierkante kilometer. De EU is meer dan HONDERD (...) keer zo groot. Dan is de menselijk maat dus zoek. Dat zijn grootheden die niet meer zijn te hanteren.

Motleycrew | 30-05-20 | 22:16
▼ 1 antwoord verborgen

hm, de verdeelsleutel van de corona-bonanza is gebasserd op:
- stijging werkeloosheid door corona
- stijging jeugdwerkeloosheid door corona
- daling BBP door corona
en die factoren vermenigvuldigd met het BBP
Het BBP in NL is kunstmatig hoog, vanwege veel wederuitvoer, waar NL niks op verdiend (behalve files) en veel hoofdkwartieren van internationals vanwege belastingontduiking. Het MKB betaalt de zure vruchten nu voor de big boys en de dozenschuivers.

tipo | 30-05-20 | 20:05 | 4

Klopt niet. Die wederuitvoer is een beetje een hardnekkige mythe (gepropageerd door pro-EU partijen om ons te vertellen hoeveel we van de EU profiteren). De wederuitvoer voegt nauwelijks iets toe aan het BBP. De export van eigen product wel.

Het is het BNP dat in Nederland vooral kunstmatig hoog is. En de afdrachten zijn gebaseerd op het BNP en niet het BBP. Anders gezegd; er zijn allemaal mulinationals, maar ook schimmige bedrijven en financiële vehikels die onder de Nederlandse nationaliteit opereren in het buitenland en die hier geen of nauwelijks belasting betalen en waarvan de gewone Nederlander ook nooit een stuiver ziet, maar die wel bepalend zijn voor de EU-afdracht waar de gewone Nederlander aan moet mee betalen...

Antiquerulant | 30-05-20 | 20:55

@Antiquerulant | 30-05-20 | 20:55:
Wilt en/of kunt u hierover wat pdf’s toevoegen? Indien ja dan kunt u, anderen en deez persoon dit c/pasten naar onze politici.
bvd.

bij gelegenheid | 30-05-20 | 21:29
▼ 1 antwoord verborgen

Heeft Frans Timmermans al uitgekraamd wat die wil ? Horen wij de laatste paar dagen niets (meer ) van.

gebochelde | 30-05-20 | 20:04 | 1

Hij schijnt gestikt te zijn in een walvisgraat.

obominotie | 30-05-20 | 20:56

Eind jaren '80 zei Gorbatsjov het al"
"Waar jullie naar toe gaan, daar willen wij vanaf....."

J.Thee.Cohen | 30-05-20 | 19:57 | 2

Over de EU?

Rechtsdraaiend | 30-05-20 | 21:42

Pertinente onzin. Eind jaren 80 geloofde Gorbatsjov officieel nog in democratisch communisme. Gorbatsjov heeft de uitspraak ook nooit gedaan. De door jou verbasterde quote is afkomstig van een Russisch diplomaat.

Grachus | 30-05-20 | 23:00

Tot wanneer kan je een land Democratisch noemen?

witte geit? | 30-05-20 | 19:51 | 2

Interessante vraag. Ik vind het zinvoller om te proberen om deze vraag omgekeerd te stellen en te beantwoorden: vanaf wanneer kan je een land Democratisch noemen? Wat zijn daar de voorwaarden voor en wanneer voldoet een land daaraan?

GeenHeil | 30-05-20 | 20:01

Gelukkig woon/werk ik in zwitserland. Geen dag spijt.

Karel | 30-05-20 | 19:50 | 8

@GeenHeil | 30-05-20 | 20:28:
Lees nu eens beter; ongevraagd onderdeel uitmaken van een feodaal stelsel? Waar staan jouw en mijn kruisje om hiermme te hebben ingestemd destijds?

bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:34

@bij gelegenheid | 30-05-20 | 20:34:

Nee, jij leest zelf niet goed. Ik heb me er al lang overheen gezet dat ik op dit moment gevangen zit in een contract met de gehele mensheid, waar ik zelf niet voor heb getekend. Dat boeit me wel en het is ook in mijn interesse hoe dat allemaal verder loopt, maar ik heb al lang mijn eigen plannen getrokken. Zelf ben ik niet heel erg in het geding. Dat zorgt ervoor dat ik er wat afstandelijker en makkelijker naar kan kijken.

GeenHeil | 30-05-20 | 22:56

Ik heb het ook opgrgeven in Nederland. Werken heeft in Nederland geen zin. De roverheid neemt alles van je af. Woon nu ook alweer een tijdje in Zwitserland. Veel hoger loon dan in Nederland en veeeel minder belasting. Gewoon eerlijker. Werken is geld verdienen. 9.8% loonbelasting. Met de sociale verzekeringen erbij ongeveer 22%. Loon 3x hoger dan in Nederland. Levensonderhoud ongeveer 1.5 x duurder dan in Nederland.

waarom dan | 31-05-20 | 00:40
▼ 5 antwoorden verborgen

Het enige voordeel van de EU is dat er (op een paar uitzonderingen na) geen grenswisselkantoren nodig zijn, en dat studentjes gemakkelijker in het buitenland kunnen 'studeren'. En voor de rest is het de allerdomste idee geweest wat je maar kan bedenken. Zolang er geen culturele uniforme basis is (waarde van de munt, taal, vlag, geloof etc) kun je nooit een unie waarmaken. Euxit, of Nexit, welke, boeit me niet zo.

Jos Tiebent | 30-05-20 | 19:49 | 3

Wisselkantoren heb je toch al niet meer nodig aangezien je overal geld kan pinnen. En dat kan in de lokale valuta.

2voor12 | 30-05-20 | 19:51

Dat studentjes overal kunnen "studeren" is een hele slechte zaak. Wij in Nederland worden hier opgescheept met hordes Spaanse marxisten die hier sociologie, genderstudies of een andere nutteloze studie komen volgen, waar we dus nooit een positieve bate van hoeve te verwachten, terwijl Oost-Europa door o.a. Duitsland wordt beroofd van zijn talentvolle Betastudenten. Als er iets is wat binnen de EU zo snel mogelijk gestopt moet worden is het juist de onbeperkte mogelijkheid om te studeren waar men wil.

Grachus | 30-05-20 | 20:32

En Brussel wil ook nog 750 miljard. Nu schijnt Italië en Frankrijk een fikse goudvoorraad te hebben. Volgens het Italiaanse bureau voor de statistiek ISTAT is de zwarte economie in Italië 200 miljard euro waard. Wordt daar nog iets mee gedaan?

www.businessinsider.nl/goud-voorraden...

Nehemia | 30-05-20 | 19:47

Het is 'onze eigen' politieke 'elite',die steeds maar weer tekent en steeds maar weer het verhaaltje blijft steunen dat we niet buiten de EU kunnen,want de handel en dus onze welvaart. Die welvaart was steviger,toen we alleen nog een interne Markt hadden (EEG) in de jaren eind 80 en '90 ,terwijl we met de gulden gemiddeld een hogere economische groei boekten. We worden dus geregeerd door bedriegers,zelfs met een niet te ontwijken standaard voorbeeld hiervan als premier, en het land is bevolkt geraakt met een kiezerskorps dat voor een te groot deel uit aan de MSM verslaafde lafaards en hersenlozen bestaat, om die politici nu eens naar huis te sturen of anderszins te corrigeren. De cirkel is dus rond en alleen een gebeurtenis in den vreemde kan ons helpen uit dat Hotel California weg te komen,want wat hier in NL tegenwoordig rond rommelt en zich bevolking noemt, is er te laf voor. Baudet op 12 zetels peilen en Greet op 17 of 18,maar Rutte op 42,om over Kartelrestomvang maar te zwijgen. Zal wel op z'n CNN's gepeild zijn,maar de kiezer is een wezen geworden,dat het liefst de scheve schaatsen van MSM en Partijkartel rijdt - en ons land aldus ook via die corrupte EU kapot maakt. En dat blijft doen.

hertogvanzottegem | 30-05-20 | 19:44 | 6

hertogvanzottegem | 30-05-20 | 19:44
U heeft helemaal gelijk, in diezelfde jaren '80 hoefden we nog niet met z'n tweeën te werken, en hielden we meer over.
Moet je nu kijken, 2x modaal en zelfs dan moet je nog de eindjes aan elkaar knopen vanwege de enorme belastingdruk.

watmagjenogwel | 31-05-20 | 04:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Even voor de goede orde:

Nederlanders stemden in meerderheid tegen het laatste eu verdrag waarbij o.a. de Ecb een instituut van de Eu werd. Juist die Ecb heeft ons fors verarmd met het rentebeleid om de Euro te redden.

Nu in Dld het begint te dagen dat het Ecb beleid weleens ongrondwettelijk kan zijn hebben ze een nieuwe constructie bedacht om de Eu commissie als stroman te gebruiken op de kapitaalmarkt om geld op te halen.

Dit riekt naar een fenomeen dat gigantisch anti-democratisch is.

Nederland zal naar de stembus moeten voor verkiezingen of een referendum om te bepalen wat we met de Brusselse eisen/wensen aanmoeten.

De nederlandse regering heeft geen mandaat om over dit soort gigantische giften/belasting eisende eu besluiten de kiezer links te laten liggen.

Tee Of Cup | 30-05-20 | 19:42 | 1

U hebt het door welke spelletje hier gespeeld wordt over de rug van de corona crisis, de monetaire route is afgesloten dus nu probeert men het via de Europese begrotingsroute.

therealbraindump | 30-05-20 | 21:56

Dit is voor Nederland een verdrag van Versailles 2.0.

ja,diedus! | 30-05-20 | 19:42
-weggejorist-
suscrofa | 30-05-20 | 19:35

lekker neegatief ( Feynman en/of Feiten ), laten we vooruitdromen.. new kids..

newray | 30-05-20 | 19:35 | 4

@r frier tuck | 30-05-20 | 19:58:
dat mijn vrouw me nog niet weggejorist heeft vind ik al opzien-barend. lol

newray | 30-05-20 | 20:15
▼ 1 antwoord verborgen

De combinatie miljarden overmaken terwijl wij zelf in een crisis zitten en de bende in de VS, deels 'ge-triggered' door de corona-crisis, maakt een aantal personen in Den Haag en Brussel doodsbenauwt.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 19:34

In WO2 werd ons land door de Nazis leeggeroofd.

Bolder | 30-05-20 | 19:23 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Wiens wingewest willen we wezen, rond vijftienhonderd zoveel waren de Nederlanden de vette kip waar de habsburgers met plezier aan de haal gingen. En ook toen hadden We als Nederlanders niets te vertellen. We danken Onze soevereiniteit aan die situatie, en Rutte of niet, de geschiedenis heeft de vervelende gewoonte om zich te herhalen.

De Briemusketier | 30-05-20 | 19:19

De Brusselse giffabriek. Ik verafschuw het. Samen met de Euro zal het tenonder gaan. Het project is niet levensvatbaar. Is dat nooit geweest en zal het nooit worden.

padbuffel | 30-05-20 | 19:18 | 4

Zo'n project die aan haar eigen succes tenonder gaat. Verworden vanuit een overzichtelijk samenwerkingsverband tot een log technocratisch en wereldvreemde kolos geplaagd door pathologische tunnelvisies en geldverslindende bureaucratie. Stekker d'eruut !!

suscrofa | 30-05-20 | 19:28
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben die hele EU zoooo zat. We moeten er gewoon uit. Klaar elke keer weer hetzelfde gezeik dat wij moeten betalen voor een ander terwijl ik en veel bekenden om mij heen letterlijk zichzelf uit de naad werken en toch de eindjes aan elkaar moeten knopen. Fuck it. Engeland zou ook failliet gaan en hongersnood en oorlog en de tering als die Brexit er zou komen. Niks, nul nada, hoor je er nog van. En dan nog: ik zou het dan eerder zien als de tandarts... Ik wil best ff pijn lijden om daarna uit de zorgen te zijn. In plaats de rest van je leven met een bek vol met stinkende rotte EU tanden te lopen.

peterdh | 30-05-20 | 19:14 | 6

Hopsakee!

Kladderadatsch | 30-05-20 | 20:02

Hear hear.

Muuke | 30-05-20 | 21:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Koopkracht is overigens een niet zo voor de hand liggende indicator. Ik zou eerder BBP per Capita nemen. En dan scoort Nederland ook veel beter. Binnen de EU scoren dan alleen Luxemburg en Ierland beter, buiten de EU Noorwegen en Zwitserland.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 19:11 | 13

De VVD kan beter het domein 'koopkracht' maar ook ontwijken,niet de sterkste prestatie van de judassen van dit land. Oplichten en misleiden gaat ze beter af,zij noemen dat ook wel 'verantwoordelijkheid nemen' in Orwelliaans taalgebruik. Als het niet zo ernstig was, zou je er nog om kunnen lachen,of ze uitlachen.

hertogvanzottegem | 30-05-20 | 20:00

Inclusief overheidsuitgaven en geschatte drugsomzet? Zo'n beetje de slechtste indicator die je kunt verzinnen.

Grachus | 30-05-20 | 20:37

@miko | 30-05-20 | 19:35: BBP zegt iets over het verdienvermogen van een land. En daar scoort Nederland gewoon heel goed. Koopkracht is iets heel anders, dan is er al gecorrigeerd voor belastingen en pensioenafdrachten. De hoogte daarvan kunnen landen autonoom vaststellen, daar komt de EU helemaal niet aan te pas.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 22:50
▼ 10 antwoorden verborgen

Meer EU, minder koopkracht, minder rechten, minder vrijheid, minder democratie, minder veiligheid, minder pensioen, meer islam, meer ongelijkheid meer regels, meer camera's, meer controle, meer plichten, meer kliklijnen, meer werken, meer belastingen.

Slipsnifter | 30-05-20 | 19:08

Brussel wil elk jaar meer geld, maar de duizelingwekkende bedragen die nu over de tafel vliegen zijn ongehoord. Het meest gruwelijke is, is dat we niet van dit schip op ramkoers kunnen afspringen. Dit plaatje is alleszeggend:
pbs.twimg.com/media/CkrgzeDVAAA_dAx.j...

Nehemia | 30-05-20 | 19:05 | 3

Ik werd verketterd toen ik 20 jaar geleden zei dat ik het niet zo'n goed idee vond dat Nederland bij de EU zou gaan, want toen lulde de toen nog oppermachtige pvda al over nivellering en eerlijk delen.
Iedereen met 2 werkende hersencellen had kunnen bedenken dat Nederland kaalgeplukt zou worden, zeker met onze zelfhatende regeringen die er graag vrijwillig nog een schepje bovenop doen.
Maar nee hoor, ik werd door iedereen verketterd, zelfs door mijn eigen familie.
Mijn hele familie stemt trouwens nog steeds, pvda/groenlinks/D66, en zal dat altijd blijven doen, al stikken ze erin.

Slipsnifter | 30-05-20 | 19:20

@Slipsnifter | 30-05-20 | 19:20: Wat moet dat frustrerend zijn als je binnen de familie de enige bent die begrijpt op wat voor noodlot we afkoersen. Het is zo lastig zo niet onmogelijk om die ingesloten mantra's die ze decennia lang gehoord hebben ongedaan te maken. De enige schrale troost ligt misschien in het gegeven dat als we echt als land aan de bedelstaf raken je nog kunt zeggen: 'Zie je nou wel?'

Nehemia | 30-05-20 | 19:38

@Nehemia | 30-05-20 | 19:38: Dan nog zien ze het niet, want volgens de media gaat het dan nog steeds prima in dit land.
Voor heel veel mensen is de MSM heilig, als ze op de televisie A zeggen, en ik zeg B, dan ben ik niet goed wijs.

Slipsnifter | 30-05-20 | 20:22

Gestopt met lezen bij:
“ Weinig interne productie van beschermingsmiddelen en medicijnen, dus de extra zorguitgaven werden nauwelijks gecompenseerd met extra inkomsten.”
Man man man.

DrumPiet | 30-05-20 | 19:05 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Het idee is natuurlijk ook, om al die zwakkere landen in Europa, in de EU te houden. Dat kost geld. Of hadden we liever dat China een militaire basis in Albanie gaat bouwen?

Mr. Squits | 30-05-20 | 19:05 | 3

En u dacht dat ze die niet allang hadden in Griekenland, verstopt achter een handelsfaçade?

Synecdoche | 30-05-20 | 19:27

Ze doen maar. Die Albanezen dtrlrn fir basis toch leeg.

miko | 30-05-20 | 19:31

Ik denk vooral dat de Nederlandse belastingbetaler niet hoeft te worden afgeperst met het motief dat er anders Chinese militaire bases in Albanie gebouwd gaan worden.

jemagookniksmeer | 30-05-20 | 19:31

De mediane rijkdom per burger is in Frankrijk, Italië en Spanje ruim drie hoger dan in Nederland. Met andere woorden, de arme Nederlanders moeten hun geld overmaken naar de rijke Zuid Europeanen. Zie en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_count...

Realisties | 30-05-20 | 19:04 | 5

Ik denk dat ze mediane en mediterrane rijkdom door elkaar halen...

Rest In Privacy | 30-05-20 | 19:45

Andalusië heeft al dertig jaar het hoogste werkeloosheidscijfer van de EU. Deze regio wordt ook al 30 jaar door socialisten geregeerd : “
Announcements
Click here to receive this news directly in your inbox


Job Offers
Head Grower - Berries, New Zealand
Grower - Morehead (KY) USA
Africa Fruit Export Sales Manager (Africa Division)
Fruit Export Junior Sales Manager (Europe Division)
Horticulture Production Manager
Farm Manager (Cherries) - BC, Canada
Lead of Irrigation - Warren, MI USA
Grower / Head Grower Canada
Sales agents / representatives
Tissue Culture Manager - Warren (MI) USA
more

Specials more
Global Focus Melons / Kiwifruit
Special Mediterranean
United Fresh
Top 5 -yesterday
Unifrutti has thousands of counterfeit lemon cartons destroyed in China
OVERVIEW GLOBAL STONE FRUIT MARKET
MFC's citrus season gets underway with very good demand
"We see great potential for Indian mangoes in the European market"
An Australian company making the most out of fresh produce waste
Top 5 -last week
Anyone for a stoneless avocado?
Critical juncture for lemons & grapefruit as soft citrus flies off the shelves
"Large avocado volumes expected this summer"
“The temperature contrasts in the mountains help make our blueberries unique”
Amondel Pakkers revel in their new bespoke high-speed avocado packline
Top 5 -last month
Critical juncture for lemons & grapefruit as soft citrus flies off the shelves
Survey reveals avocado growers are encouraging pollinators
OVERVIEW GLOBAL LEMON MARKET
"Large avocado volumes expected this summer"
Hail damages some 6000 hectares in the Region of Valencia
Exchange Rates more »
USD: 1.1136
JPY: 119.29
AUD: 1.6681
BRL: 5.9654
CAD: 1.5280
CNY: 7.9456
NZD: 1.7863
ZAR: 19.4239

Foreign exchange reference rates for the Euro
Source: ECB
Spain: Despite having an unemployment rate of 21.8%, Andalusia uses Moroccan temps for strawberry
On Thursday, January 16, the Andalusian Minister of Employment, Training, and Autonomous Work, Rocio Blanco, stated in an interview on Canal Sur Radio that, despite having a 21.8% unemployment rate, Andalusia hired immigrants to work in the collection of the strawberry in Huelva.”

Ondanks de hoge werkloosheid (voor jongeren soms 50%) worden er arbeiders in Marokko geworven om in de landbouwsector te werken.

theo-is-dood | 31-05-20 | 08:30
▼ 2 antwoorden verborgen

De nederlandse burger zit in de middenmoot besteedbaar inkomen, de hoogste hypotheken van de Eu en genivelleerde pensioenen.

Het wordt dus tijd dat NL een netto ontvanger wordt van Brussel ipv een netto betaler.

Anders zijn we binnen 10 jaar de armste bevolking van de Eu.

En er dient een forse belastingdruk verlaging te komen van 30/40% in NL !

Tee Of Cup | 30-05-20 | 19:03 | 4

Reken voorlopig maar even op een graduele verzwaring van de belastingdruk.

suscrofa | 30-05-20 | 19:38

Hoho, deugen dat zullen we

Kladderadatsch | 30-05-20 | 20:04
▼ 1 antwoord verborgen

De Green Deal volgt straks hetzelfde principe. Er is al voor miljarden geïnvesteerd door de klimaatindustrie en dat wordt voorgefinancierd met claims op vermogen, maar vooral toekomstige schulden en noodgedwongen leningen van belastingbetalers (lees: werkenden in nettobetalende landen). Aan twee kanten gebakken lucht dus.

Schulzie | 30-05-20 | 19:02

Voor iedereen die zo heilig in de zegeningen van de EU gelooft, zou de top 5 een harde reality check moeten zijn: 4 van de 5 geen lid van de EU. En Luxemburg is geen land maar een bank. Verdere toelichting lijkt me overbodig.

5611 | 30-05-20 | 19:00 | 6

@Kuifje-naar-Brussel | 30-05-20 | 19:02:
Eigenlijk zeg je nu dus dat kleinschaligheid de sleutel tot succes is. Leg me dan eens uit waarom een federale EU superstaat volgens jou een goed idee is? Zwitserland heeft trouwens dat bankgeheim al een aantal jaar niet meer. En waarom vermeld je er niet bij dat ook Nederland rijk is/was aan grondstoffen? (Slochteren)

MarkiesDeBalzaque | 30-05-20 | 19:19

@MarkiesDeBalzaque | 30-05-20 | 19:19: Liechtenstein is een belastingparadijs. En heel selectief met het binnenlaten van (rijke) mensen. Luxemburg is ook een geval appart omdat het land veel mensen trekt die er werken en belasting betalen, maar er niet wonen. Dat zorgt voor een erg hoog Bruto Product. Zwitserland had ooit een bankgeheim en heeft nog steeds lage belastingen. Waardoor het land aantrekkelijk is voor welvarende buitenlanders. Noorwegen heeft veel grondstoffen -meer dan Nederland- en relatief weinig inwoners.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 22:54
▼ 3 antwoorden verborgen

De EU is ten dode opgeschreven. Vannacht al een keer gelinkt, maar nobody gives a fuck in het café. Dus nogmaals: Mark Blyth by Triggernometry.
www.youtube.com/watch?v=oVI1ZtgdXYI

Stormageddon | 30-05-20 | 18:57 | 3

@bierrr | 30-05-20 | 19:08:
Geen idee. Idealisme denk ik. “Het zou ook zó kunnen! Zou dat niet mooi zijn?!”
Dat is het een beetje. Pinker heeft helemaal gelijk. Stiglitz zat er zijn hele carrière naast en toch gelauwerd en heeft nooit iets teruggenomen. Bijzonder.
Kan alleen in sociale wetenschappen.

Stormageddon | 30-05-20 | 20:03

@Stormageddon; dank voor goede link. Jammer dat DasKapital er niet meer is

theo-is-dood | 31-05-20 | 08:39

Wat is je punt? Liechtenstein heeft 40.000 inwoners.

DrumPiet | 30-05-20 | 18:59

@DrumPiet | 30-05-20 | 18:59:
In verhouding in Nederland dus max 4.500.
Misschien krijgen we dan dezelfde koopkracht als Liechtenstein.
Misschien niet maar niet geschoten is altijd mis.

Mr_Natural | 30-05-20 | 19:05

̶v̶l̶u̶c̶h̶t̶e̶l̶i̶n̶g̶e̶n̶ gelukszoekers.

Nehemia | 30-05-20 | 19:14

Over vrij verkeer van goederen en diensten gesproken: kan iemand Oekraïne bij de EU betrekken? Ik betaal me bont en blauw aan al dat natuurschoon bij al die zogenaamde streamers. Wat dat nou weer met gods water over gods akker te maken heeft? Mocht ik ooit nog hopen te emigreren.....

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:55

Meer overheid zorgt ten alle tijden voor minder vrijheid en minder koopkracht. Meer EU = meer overheid = minder koopkracht. Weinig verassing dus.

FGAINA | 30-05-20 | 18:55 | 1

Zullen we daar verrassing van maken?

Muuke | 30-05-20 | 21:14

Top die kop van Rutte... (Wat is er, wat gebeurt er, mag ik meekijken?)

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:54 | 1

En dan die diabolische grijns van Macron en Lagarde.

Nehemia | 30-05-20 | 19:16
-weggejorist-
Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:53 | 1

Klopt.
Meer EU betekent op termijn vanzelf devaluatie, minder welvaart en meer kans op burgeroorlog vanwege het omvolkingsplan. Ook meer dictatuur, want dat zien de Brusselmannen vanzelf als enige oplossing voor de problemen die zij veroorzaken.
Over pril ontluikende dictatuur gesproken: hoor niks over Hongkong en het enthousiasme waarmee de oproerpolitie daar aan het rellen is tegen de ongewapende bevolking?.

Jan Passant mk2 | 30-05-20 | 18:52 | 2

Waarvoor denk je dat Brussel zo graag EU politie en een EU leger wil hebben? Die kijken likkebaardend hoe in Hong Kong de democratie om zeep geholpen word, dat willen ze zelf hier ook.

2voor12 | 30-05-20 | 18:59

@2voor12 | 30-05-20 | 18:59:
Ik zie het ze nu al vol spijt aankondigen. Helaas gedwongen de noodtoestand aan te pakken, net zoals de de kameraden van de Chinese Communistische Partij dat moesten doen in Hongkong.

Jan Passant mk2 | 30-05-20 | 19:12

Qua koopkracht staan we 14de. Maar we leggen wel flink in voor ons pensioen. Is daar voor gecorrigeerd?

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:52 | 2

Vast niet, anders zouden we op nummer 1 staan.
Bij mij in de straat hebben alle pensionado's een Ferrari of Bentley.

Mr_Natural | 30-05-20 | 18:58

We leggen flink in, dat klopt. Alleen allang niet meer voor *ons* pensioen.

marcoplarco | 30-05-20 | 20:04

Met belangstelling gelezen ja. De afgegeven garanties zijn een onzichtbaar zwaard van Damocles. Waarom moeten wij de grootste bijdrage per inwoner betalen? Maart wat ik nu ook zie in de link van de grootste netto betaler is dat de korting (van 1 mld) die Nederland heeft bedongen niet meteen wordt verrekend, maar dat de EU die nog moet uitbetalen... over 2014 / 2020. Dat is dan even 6mld... Waarom wordt dat niet per jaar verrekend of niet gesaldeerd met onze afdrachten

Romeintje2 | 30-05-20 | 18:51 | 1

Altijd fijn, iemand die de cijfers in de boeken kan interpreteren. Waar is die 6 miljard gebleven gvd ?

suscrofa | 30-05-20 | 18:54

Ik ben een bekend voetbalcoach. Krukkitas United, FC BalOpHetDak, om een paar wereldteams te noemen.

Het recept om een voetbalteam van wereldklasse om zeep te helpen is als volgt.

Je neemt steeds meer spelers aan van de zesde klasse zaterdagamateurs op in je wereldteam. En die haal je binnen onder het motto: Hoe meer spelers, des te sterker we worden!

Zie hier, de strategie van de ongekozen randdebielen die de EU leiden.
Hoe meer spelers van het niveau nul komma kut, en hoe groter we de onderklasse van geimporteerde kansloze analfabeten maken, des te beter het gaat met de EU!

750 MILJARD 'Coronasteun'. Op te hoesten door de hardwerkende Noordelijke EU leden, uitgedeeld aan de aartsluie corrupte knoflooklanden. Zonder enige verplichting er ooit een cent van terug te betalen.

Iver een jaar is die 750 duizend milhoen natuurlijk op en dan mogen wij weer de poeplap trekken

De EU, die gaat nog eens heeeeeel groot worden!/s

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:50

Blijf vooral rutte stemnen. Oohh wat heeft hij het toch goed gedaan.......(zucht)

dathoujetoch | 30-05-20 | 18:50 | 4

Rutte is MP. Die maakt geen beleid.

DrumPiet | 30-05-20 | 19:00

Ik heb het al heel vaak in de panelen hier gezegd. Als de Nederlander angstig wordt, zal die altijd op het oude vertrouwde blijven stemmen. En de (staats-)media werkt trouw mee door bij iedere verkiezing de kiezer goed duidelijk maken dat uit de EU stappen zo ongeveer de apocalyps is en iedereen zijn baan verliest, zijn hypotheek niet meer kan betalen, etc… En dan stemt de Nederlander toch weer trouw pro-EU partijen als VVD / D66 / GL / PvdA / CDA ...

DolfWeerwolf | 30-05-20 | 19:02
▼ 1 antwoord verborgen

Je hoeft geen topeconoom te zijn om in te zien dat een politieke "ever closer union" leidt tot nivillering binnen aangesloten lidstaten. En dan niet in de zin van iedereen even rijk, maar iedereen even arm. Wanstaltig experiment.

MikeTheBull | 30-05-20 | 18:49

"Tweeduizendmiljard" i.p.v. twee biljoen. Richard Feynman draait zich om in z'n graf.

Drefbon | 30-05-20 | 18:49 | 5

@RickyLaRue | 30-05-20 | 18:53: Wat dat betreft vind ik ik het Amerikaanse systeem veel duidelijker: millon, billion, trillion, quadrillion enz.
Maar het niet gebruiken van het metrische stelsel vind ik dan weer belachelijk.

Drefbon | 30-05-20 | 19:35

@Feynman | 30-05-20 | 19:35: Als je die bewuste fout bij Hart van Nederland zou maken, zou ik het nog kunnen begrijpen. Maar ik mag toch hopen dat men hier de middelbare school heeft afgemaakt.

En bovendien: als je jezelf Feynman noemt, verwacht ik ook een zeker niveau op wiskundig gebied.

Drefbon | 30-05-20 | 19:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Stoppen met belasting betalen..

David000000007 | 30-05-20 | 18:48 | 1

Nederland kon 5x rijker zijn... lees, de gewone werkman, we zijn slimmer, degelijker etc etc.Alleen onze "bazen" delen gratis geld uit in Europa.

grindbak | 30-05-20 | 18:51

Dat de EU daarmee een steeds zwak kaartenhuis is

geen redactie?

Joffri | 30-05-20 | 18:47

"Maar Europa heeft NL heel veel gebracht", aldus de standaard repliek van Eurofiele partijen.

Sorry, maar de EU heeft echt zijn langste tijd gehad. Liever terug naar de EEG minus Zuid-Europa.

Nibdib Niddib | 30-05-20 | 18:46 | 2

LOL. De comment van captainobvious | 30-05-20 | 18:45 bevestigt mijn post.

Nibdib Niddib | 30-05-20 | 18:47

En we geven Oost-Europa terug aan Rusland.

suscrofa | 30-05-20 | 18:58

Tja, natuurlijk scoor je hiermee op GS, maar het is totaal niet onderbouwd populistisch geneuzel.
Kijk voor de gein ook even wat we jaarlijks verdienen aan de unie, en het plaatje is heel anders.

captainobvious | 30-05-20 | 18:45 | 16

@DrumPiet | 30-05-20 | 19:02: Nee, klopt, maar ik leef al 12 jr van m'n geld buiten Nl. Geen theorie, maar ervaringsdeskundige.

A.Men | 30-05-20 | 19:57

@DrumPiet | 30-05-20 | 19:02: Nee, gelukkig niet gehinderd door enige kennis. Daarom woon ik 12 jr. buiten Nl. sinds n'm 57ste van pensioen te genieten. Kan het aanbevelen.

A.Men | 30-05-20 | 20:38

"De EU heeft ons zoveel gebracht", Ik kan mij echt geen bewering voorstellen die zo populistisch is en zo ver bezijden de waarheid. De EEG heeft ons veel gebracht. De EU brengt ons helemaal niets positiefs. Maar goed, gelovigen praten nu eenmaal graag de grote leider na.

Grachus | 30-05-20 | 20:49
▼ 13 antwoorden verborgen

Allemaal goed en wel deze info, maar wat kan je er als burger aan doen? Als Nederland morgen officieel een provincie en wingewest wordt van de EUSSR dan staan we er bij en kijken er naar.

De Briemusketier | 30-05-20 | 18:44 | 1

Zoveel mogelijk zwart werken

Nouwske | 30-05-20 | 18:45

Nederland is één grote, oranje pinautomaat.

MickeyGouda | 30-05-20 | 18:44 | 1

Yep, bijkomend probleem is dat Den Haag onze pin heeft verklapt aan Bruxelles.

suscrofa | 30-05-20 | 18:47

Sinds 2016 is de ECB bezig met het CSPP en is er ruim 200 miljard bij de rijke multinationals bijgeboekt. Het Constitutioneel Hof in Karlsruhe heeft het opkoopprogramma (PSPP, 2100 miljard sinds 2015) als gedeeltelijk ongrondwettelijk bepaald.

Minister Hoekstra weigert vervolgens hierover in discussie te gaan met Duitsland én die bende in Brussel. Oftewel, we hebben geen reedt te zeggen. Alle harde uitspraken van Rutte en Hoekstra richting de Zuid-Europese landen waren voor de bühne.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:43

NEXIT

JohnLocke | 30-05-20 | 18:43

"a new recovery instrument, Next Generation EU,"
staat vol met getallen met erachter billons euro.
blijkbaar zijn er genoeg van die billions, je struikelt erover tijdens het lezen.
er er nog zicht op hoeveel van die billions door Nederland over de grens gegooid gaan worden? volgens mij durven ze zelf geen totaal meer te noemen.

Damoos | 30-05-20 | 18:40

Portugal riep al dat Nederland dan maar uit de EU moest als we niet nog meer geld geven. Dus een prima moment om dat nu te doen.

2voor12 | 30-05-20 | 18:40 | 8

@HoerieHarry | 30-05-20 | 18:46:
Eten is geen souvlaki, das waar. Maar het zijn net Friezen in de omgang. Altijd aardig en beleefd.

suscrofa | 30-05-20 | 18:49

2voor12 | 30-05-20 | 18:40 | Ja, het verdrag van Lissabon is heilig bij hen.

MikeTheBull | 30-05-20 | 18:53
▼ 5 antwoorden verborgen

Dit moet wel op een systeemcrisis uitlopen zoals menigmaal door de huiseconoom alhier uitgelegd. Laat ons, sluw voorbeeld doet volgen, zoals het zuiden en oosten maar vast aan de bedelstaf gaan. Van een kale kip kunt ge niet plukken. Die munt gaat klappen.

suscrofa | 30-05-20 | 18:40

Ik snap niks van de cijfers maar ik emigreer naar Liechtenstein.
En ik ben econoom.
Ze schijnen lekker brood te hebben daar.

HoerieHarry | 30-05-20 | 18:38 | 5

Ik heb groene vingers, maar al mijn vetplantjes gaan dood...

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:59

@van Oeffelen | 30-05-20 | 18:52: Ik claim gewoon een 17-jarige Somaliër te zijn. Dan kom ik overal binnen. Moet van de EU.

marcoplarco | 30-05-20 | 20:02
▼ 2 antwoorden verborgen

De EU maakt meer kapot dan je lief is.
Nexit!

Schietmijmaarlek | 30-05-20 | 18:37

Ik ga bij Renault in Frankrijk solliciteren. Vrij verkeer van goederen en diensten. VVRRROOOAAARRR. Vrij naar Michel Vaillant. Op Zandvoort: een Fransman.

Coherentie is geen basaltblok. Dat is voor pieren. Niet voor duinen. Watermanagement is dan weer niet erfelijk bepaald. Best een dingetje eigenlijk.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:36 | 1

Vaillant lag vaak bij ons in de bibliobus (ik ben in een heel klein dorp opgegroeid). Prachtige strips, alweer jeugdsentiment hier op Geenstijl!

Rest In Privacy | 30-05-20 | 19:01

Klopt eigenlijk helemaal niks van dat 1e staatje. Portugal en Madeira, Italie en natuurlijk Monaco hebben mooie tax rulings voor de mensen. Dat scheelt een slok op een borrel.

van Oeffelen | 30-05-20 | 18:35

Het is helemaal niet zo vreemd dat de bijdrage aan de EU afhangt van het BNP en niet van de koopkracht. Dat onze koopkracht zo slecht is in verhouding tot ons BNP is een nationaal probleem, en ligt aan de aard van onze economie, politiek en belasting, inhalige bedrijven, of misschien wel aan het feit dat wij een belastingparadijs zijn. Tellen al die miljarden die door de brievenbussen op de Zuidas stromen ook mee in het BNP? Want in het echt we zien van dat geld in Nederland vrijwel niets terug.

Over de bijdragen gesproken: kijk ook eens naar Luxemburg. Da's niet gewoon een rijk bankenstaatje, een heel groot deel van hun welvaart komt direct uit Brussel. Het grafiekje boven kan ik even niet duiden; als ik naar de netto bijdragen minus ontvangsten per land kijk voor 2017, dan zie ik dat het piepkleine Luxemburg ongeveer de helft ontvangt van wat Griekenland krijgt, en nog steeds ongeveer een 1/5 deel van de met afstand grootste ontvanger: Polen. Nog fraaier wordt het als je de staatjes bekijkt met de bijdragen - ontvangsten per inwoner. Litouwen staat op de 2e plek met iets meer dan €400 per inwoner. Op nummer 1 staat op eenzame hoogte Luxemburg, met ca. €2500 euro. Een schathemeltjerijk staatje waar men p.p. vijf-en-twin-tig-hon-derd euro in het handje ontvangt vanuit Brussel. Hoe zit dat nu eigenlijk?

Muxje | 30-05-20 | 18:34 | 6

@Muxje | 30-05-20 | 18:48: Dat klopt, maar wat echt zoden aan de dijk zet is de lage rente. Reken eens uit hoeveel Italië op jaarbasis moet ophoesten als de rente met 3 procent omhoog gaat.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:59

@Muxje | 30-05-20 | 18:48: Overigens heeft Luxemburg ook nogal wat Europese instellingen in huis.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 19:05

Er zijn een aantal EU-instellingen in Luxembourg gevestigd.

theo-is-dood | 31-05-20 | 08:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Heeft Sinterklaas een vriendin?
Dan kan ie z'n volle zak een keer legen.

HoerieHarry | 30-05-20 | 18:32

Totdat Rutte oprot naar Brussel, zal Nederland bedonderd blijven worden vanuit Den Haag en Brussel.

smdyasc | 30-05-20 | 18:31 | 1

Denk het niet. Moeten we het doen met een andere vvd-(a)laaf..

suscrofa | 30-05-20 | 19:01

Waarom zou ik mij zorgen maken ombde EU? Ik krijg nu net een mail van Vitens, dat er vanwege de droogte minder water uit de kraan kan komen! Of is dat juist iets voor de EU om op te lossen?

Leptob | 30-05-20 | 18:28 | 3

Wat moet je als reaguurder met water?

Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:30

Dat kunnen we zelf oplossen door niet de tuinen te sproeien met kraanwater...

Rest In Privacy | 30-05-20 | 19:02

Vitens is gewoon een faalbedrijf dat lijdt onder slecht beleid.

Antiquerulant | 30-05-20 | 20:57

De EU kan dit alles niet betalen.
Wel kan er 'betaald' worden met een slavenrol. Dienstbaar worden en blijven aan schuldeisers: de Arabieren (islamisering), de Chinezen (dansen naar de pijpen van de CCP), en miljardairs/globalisten (VN, WEF, Bilderberg).
De EU is een totaal mislukt project. Abort. Laat maar in elkaar donderen. Nexit.

Fijnstoffer | 30-05-20 | 18:28

Dat de boel maar zo snel mogelijk omvalt. Het zal even pijn doen, maar op de langere termijn een stuk beter zijn voor NL.

cheops | 30-05-20 | 18:27 | 3

Vraag me af of dat zo is, maar het zou wel goed zijn als het een keer objectief uitgezocht wordt.

Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:29

@Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:29: Ik denk dat je dat soort dingen gewoon moet laten gebeuren. Volgens mij is er op deze aardbol niemand te vinden die dit soort dingen kan overzien. Daarnaast; doemdenken lukt de zelfbenoemde experts wel altijd goed, denken dat iets positief gaat uitvallen kunnen ze niet.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 19:05

@Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:29: kort en bondig: vermoed dat u helemaal gelijk heeft.

geen koning | 30-05-20 | 19:49

Zwitserland kent grote verschillen, in de kantons Geneve, Bern, Neuchatel en Jura is de belastingdruk nauwelijks lager dan in Nederland. In Schwyz, Appenzell, Zug, Nidwalden en in sommige plaatsen van kanton Zurich minder dan de helft van Nederland. Liechtenstein kom je zomaar niet binnen, is geen representatief gebeuren met hun 35.000 inwoners. Daarnaast kent een aantal kantons nog de Pauschalsteuer, dan maak je een deal, Uri, Wallis en Vaud zijn daar goed in.

van Oeffelen | 30-05-20 | 18:26 | 9

"Zwitserland kent grote verschillen, in de kantons Geneve, Bern, Neuchatel en Jura is de belastingdruk nauwelijks lager dan in Nederland."

I beg to differ. Ik heb 3 jaar in Neuchatel gewerkt en gewoond. Voor een Amerikaans softwarebedrijf. Het kanton Neuchatel heeft speciale belastingtarieven als buitenlandse bedrijven daar een vestiging uitbaten. Gemiddeld zit ik op op nog geen 20 procent voorheffingen (nog afgezien van dat het brutoloon veel hoger is dan in NL). Zelfs als je rekening houdt met hoge huurkosten en levensonderhoud is het besteedbaar inkomen een stuk hoger dan in NL. Wat mij wel opviel was dat in Franstalige kantons ook veel armoede voorkomt. En dat betrof ook de originele bevolking.

MikeTheBull | 30-05-20 | 19:04

Wikipedia is overal raadpleegbaar. Nog wel.

dathoujetoch | 30-05-20 | 19:22

Onzin, ik woon in Kanton Bern. Loonbelasting 9.8%. Als je daar de sociale verzekeringen + pensioen van werkgever bij optelt kom ik op ongeveer 22%. Ik woon er nu 1.5 jaar. Verdien bijna 3x zoveel als ik Nederland. Het is ongeveer 1.5 x duurder dan Nederland. Ik heb het in Nederland opgegeven. Werken loont in Nederland niet.

waarom dan | 31-05-20 | 00:29
▼ 6 antwoorden verborgen

Ijsland, muziek mooie vrouwen en walvisvet eten, lijkt me wel wat.

dhrat | 30-05-20 | 18:26 | 3

En 6 maanden in het donker zitten.

van Oeffelen | 30-05-20 | 18:26

10 Coronadoden geteld in IJsland, komt omdat ze daar ijskapjes dragen.

Mr_Natural | 30-05-20 | 18:32

@van Oeffelen | 30-05-20 | 18:26: bij u schijnt het licht niet in uw hart. Dat was me al eerder opgevallen.

dathoujetoch | 30-05-20 | 19:00

Koopkracht is ook maar één parameter Feynman!

Einde van de Domheid | 30-05-20 | 18:26 | 2

De enige parameter die telt!

geen koning | 30-05-20 | 19:46

@geen koning | 30-05-20 | 19:46: Klopt, de ander zijn niet te tellen!

Einde van de Domheid | 30-05-20 | 20:08

Geen geduld dit allemaal te lezen: NEXIT

Kokossss | 30-05-20 | 18:25

Nivileren is een links feestje, dat weten we toch al lang.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:25 | 2

Tja, die zijn al decennia niet aan de macht.

MaarFeitelijk | 30-05-20 | 18:46

@MaarFeitelijk | 30-05-20 | 18:46: Dat denk jij... Toen ze dat wel waren werden in de rambtenarij honderden sleutelposities ingenomen. Die regeren letterlijk over hun graf.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:54

Kijk Rutte is glunderen. Daar in Brussel is ie in zijn element. Daar mag ie mee doen met de grote jongens.
Van Rutte is bekend dat ie met 2 tongen praat. In Brussel zegt ie het ene en in Den Haag zegt ie precies het tegenovergestelde, maar zet uiteindelijk wel zijn handtekening bij het kruis.
Jarenlang mocht Rutte Juncker ondersteunen als die weer eens te dronken was om te lopen en nu mag ie de pinpas van de B.V. Nederland trekken als de Zuidelijke staten geld eisen.
En Rutte geniet daar van.

Osdorpertje | 30-05-20 | 18:23 | 2

Rutte zit klem.

Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:24

Alles gaat door, alles wat Pinokkio vertelde waar hij het gezien de EU niet mee eens was gaat gewoon door, eurobonds gaat door, de extra bijdrage aan de EU(11% verhoging) gaat gewoon door, volgend jaar eens goed stemmen, NEXIT.

edjekaddetje | 30-05-20 | 18:46

Eruit. Onmiddellijk. Ongezien de tyfus, Brussel.

Stijlicoon | 30-05-20 | 18:22 | 1

Precies.

Muuke | 30-05-20 | 21:29

Al dat geld printen via het opkopen van zwakke leningen is in feite gewoon een witwasoperatie. Banken, grote bedrijven en overheden weten dat de FED en ECB elke lening opkopen, dus risico is geen probleem meer. Kijk maar naar schaliegas en -olie in de VS, winstmarges zijn klein of negatief en toch wordt er geld aan geleend. Kijk maar naar Air France KLM dat al jaren geen winst maakt en toch kan lenen en vervolgens de topman weer van een paar miljoen kan voorzien. Het is een spelletje en het circuitje krijgt gewoon geld dat via die witwasprocedures van de massa naar het kleine eliteclubje wordt overgeheveld.

Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:21 | 3

Het gaat er dus helemaal niet om of dingen geld kosten, ze gaan het gewoon zo doen.

Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:23

@Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:23: U bent er bijna. Het laatste zaadje is, het gaat helemaal niet om het geld.
Als u dit kunt plaatsen snapt u het geheel.

Gokmaar | 30-05-20 | 19:19

Die meneer links op de foto, is dat Rob Jatten? Ik had hem nog nooit opgemaakt gezien.

r frier tuck | 30-05-20 | 18:21 | 2

Joh verrek ... herkende hem bijna niet.

Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:26

@Watching the Wheels | 30-05-20 | 18:26: Ik ook niet hoor, maar dat ultra geyle lachje, terwijl hij weer de negerlandse burger in de aria naait, verraadde hem.

r frier tuck | 30-05-20 | 19:20

Betalen, betalen, betalen zullen we. Ach, zo deden de Romeinen het vroeger ook al: de belasting zal naar Rome gaan.

WahedPissebed | 30-05-20 | 18:20

Landen als Albanie en ex joegostaatjes schieten niet op, om erbij te hebben. Corruptie en criminaliteit binnen halen. Bulgarije ook zo'n fijn land.
Beter een Nexit.

bqbq | 30-05-20 | 18:20

Welvaart deugd toch niet...

Neuth | 30-05-20 | 18:19

Moet je die engerds zien lachen. Hopelijk wordt dat spoedig janken want dit zijn de lieden die Europa kapot maken. 'Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is kan niet blijven bestaan'. Heel oude en wijze woorden. Nog even en die hele megalomane, satanische club stort in elkaar. Nexit! Nu! Stem PVV of FvD en maak ze de grootste partijen. Weg met de VVD. Helemaal wèg!

Lupuslupus | 30-05-20 | 18:16 | 2

narcistisch huis... En ach, narcisten kunnen het zelf niet helpen. (En ons natuurlijk helemaal niet..)

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:27

Thanks but no thanks voor het advies.

van Oeffelen | 30-05-20 | 18:27

Het is al een gelopen race. Mark Rutte tekent netjes bij het kruisje.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:16 | 2

Kuif weet zeker van niet maar ik weet hoeveel kratten bier hij eronder verwend heeft.

5611 | 30-05-20 | 18:47

@5611 | 30-05-20 | 18:47: Dat u kuif noemt op een belangrijk punt als dit?
Tijd voor een reset!

geen koning | 30-05-20 | 19:42

Nexit, en klaar

dk-- | 30-05-20 | 18:14 | 4

@Ommezwaai | 30-05-20 | 18:19: De euro gaat ploffen, vroeg of laat, want de samenstellende landen zijn veel te divers en zullen dat ook blijven. Beter neem je je verlies zo snel mogelijk want die klap komt toch en tot die tijd ben je alleen maar goed geld naar slecht geld aan het gooien.

5611 | 30-05-20 | 18:49

@Ommezwaai | 30-05-20 | 18:19: "terwijl het merendeel van Nederland inmiddels wel klaar is met de EU." Helaas stemt de doorsnee buklaaf straks gewoon weer VVD, want "ze hebben de corona crisis zo goed aangepakt".

MikeTheBull | 30-05-20 | 19:10

De Engelsen komen echt geen derde keer meer over het Kanaal om ons te bevrijden.

B.Spiritus | 31-05-20 | 10:28
▼ 1 antwoord verborgen

Benieuwd op welke plaats we stonden voordat de lachende, liegende leugenaar MP werd....

Ommezwaai | 30-05-20 | 18:14 | 1

Dat is niet heel relevant omdat koopkracht precies niks zegt. Duitsland staat bijvoorbeeld op de 8e plaats maar heeft een bijzonder neerslachtige en Calvinistische cultuur, matige gezondheidszorg en ouderen worden letterlijk aan hun lot overgelaten. Zomaar een paar belangrijke aspecten aan een samenleving. Dat alleen vanuit de micro economische kant bekijken is te simplistisch.
Feynman kan de vraag niet beantwoorden of we in totaliteit beter of slechter af zouden zijn zonder de EU, zeker niet als hij die vraag beschouwt met een blik door het sleutelgat. Er is zoveel meer dan welke boodschappen ik kan kopen.

Busverhuur | 31-05-20 | 09:14

We zijn stinkend rijk door de EU!

anti-fatwa | 30-05-20 | 18:12 | 9

Nee we zijn rijk ondanks de EU.

MikeTheBull | 30-05-20 | 19:10

Als de gulden nog had bestaan had het de nieuwe wereld reserve munt kunnen worden,we hadden failliet kunnen gaan of alles er tussenin, je kan het niet weten of je armer of rijker zou zijn.
Een alternatieve werkelijkheid creëren waar de gulden nog zou bestaan en kijken hoeveel hij waard is gaat niet, het heeft geen vaste reële waarde.

Papierversnipperaar | 30-05-20 | 20:39

En alweer schreeuwen de EU adepten door elkaar met dat 'wij' woordje. Wie ben jij dan? En waar is mijn pasje van onze En/Of rekening? Er is geen wij. Dat ik misschien wel vier keer zoveel euro's in mijn zak heb als een Griek us totaal zinloos wanneer hier alles in de winkel ook vier keer zoveel euro's kost. Rijkdom (of beter: koopkracht) meet je af aan wat je met je geld kunt doen, niet aan de hoogte van de getalletjes die op de briefjes staan. Vraag maar aan een oude Duitser die nog Reichsmarken in handen heeft gehad. Of een Joegoslaaf die in de jaren '80 nog briefjes in handen heeft gehad met extra nulletjes erop gestempeld. Toen waren er in dit land nog geen voedselbanken.

Pierre Tombal | 31-05-20 | 09:06
▼ 6 antwoorden verborgen

Wat vroeg al.

Rest In Privacy | 30-05-20 | 18:09 | 9

Waarschijnlijk omdat de SpaceX retry gaat komen vandaag. Daarom zo vroeg?

Twisted_Faith | 30-05-20 | 19:13
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen