Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

U-huh. 'NederTurken voelen zich gediscrimineerd'

Wouter Koolmees heeft het befaamde Asscher-Onderzoek ('Nederturken <3 Jihad') overnieuw laten doen En Wat De Uitkomsten Zijn, Zal Je Verbazen

De schizofrenie van dit land in de omgang met migranten/allochtonen/Nieuwe Nederlanders is niets minder dan fascinerend. Je hebt ten eerste de Nederlandse burgerbevolking, die in grote mate schijt heeft aan waar je vandaan komt, als de nieuwkomers maar tolerant (lees: onverschillig) zijn ten aanzien van hun eigen liberale vrijheden, en tegelijkertijd de sociale rust, calvinistische reinheid en publieke regelmaat een beetje aangeharkt houden. Ga naar school, leer de taal, zoek werk, hou je jonge kinderen van het klierderspad en je pubers uit de criminaliteit, hou je wijf niet drie hoog achter in de keuken opgesloten en laat je malle godje lekker achter de voordeur, en je bent de eerste die een klein koekje bij een klein kopje koffie krijgt van de kleinburgerlijk brave Nederlandse buren.

Dan zijn er de Nederlandse media, die er een fanatieke wedloop van gemaakt hebben wie de meeste discriminatie en racisme kunnen opsporen bij de autochtone bevolking, en/of de meeste columnisten, sociale wetenschappers en vermeende benadeelden van uitsluiting kunnen opvoeren teneinde dat punt te maken. Hun spelregels: laat alle negatieve (culturele) eigenschappen, (religieuze) overtuigingen en (misdaad- en werkloosheids-) statistieken van Migratieachtergrondiërs achterwege, stel nul kritische vragen over hun rol in het toneelstuk van de Nederlandse sociale omgang, en beschuldig de Authenthieke Hollander vervolgens van het zoeken naar spijkers op laag water bij ieder "incidentje" met een lichtgetintiër of asielaanvrager. Claim tot slot morele hooggrond door Nederlanders te verwijten dat ze alleen naar verschillen kijken, en niet naar overeenkomsten, en dat we daarom een intrinsiek racistisch en discriminatoir volkje zijn, dat als knock-out punch via Zwarte Piet de zwarte piet krijgt toegespeeld.

Als laatste is er de overheid. Die propageert te leven volgens Artikel 1, en verlangt dat ook van het volk. Want met een Nederlands paspoort ben je Nederlander. Desalniettemin worden er allerlei instanties en bureaus ingeschakeld om onderzoek te doen naar verschillen in beleving tussen bevolkingsgroepen met diverse achtergronden, als ware het haalbaarheidsonderzoeken naar inclusiviteit. Dat gaat wel eens mis omdat het onderzoek te goed gaat, en dan moet er een vicepremier door het stof voor uitkomsten (2014, A. Nanninga werkte nog bij GS) met onwelgevallige conclusies (ook 2014, Graaf Denkula en Selçuk Fopturk zaten nog bij de PvdA) die gewoon waar blijken te zijn (2016, Max van Weezel leefde nog).

Die overheid doet vervolgens een nieuw onderzoek, waarvoor de statistici van Motivaction gedumpt worden ten faveure van de zacht-wetenschappelijke benadering van Labyrinth. Die gebruikt een niet-representatieve groep, schrijft dat doodleuk in de onderzoeksverantwoording ("Met de beperkte en selecte onderzoekspopulatie is nadrukkelijk geen representativiteit beoogd. De resultaten zijn geenszins te generaliseren naar de Turks-Nederlandse bevolking in haar geheel"), en schuift daarmee ieder risico op schurende conclusies van het bord van de Nederlandse Turken, zo, huppakee, naar één groot verwijt op het bord van de Nederlandse Nederlanders: alle niet-representatieve Turkse Nederlanders die deelnamen aan het onderzoek (die dus geen voor jihadisten juichende, Erdogan stemmende, in Diyanet-moskeeën biddende en/of op Nederlandse bruggen en Hollandse pleinen met Turkse vlaggen zwaaiende Turken zijn) voelen zich Nederlandse Turken, en tevens gediscrimineerd door Nederlandse Nederlanders. En zo is het universum weer in het reine met zijn gewenste politieke correcte zelf, want nu is het toch weer gewoon Onze Witte Schuld. Opluchting alom!

(Onderzoeks-PDF)
(Hee geinig toeval, ze gaan ook een "Pietenmonitor" maken.)

Reaguursels

Inloggen

Het gaat precies zoals Van Rossem schrijft, kan niet exacter uitgelegd worden. Dank.

agram | 13-11-19 | 14:20

Tijdens diverse gesprekken met hoogopgeleide jongvolwassen Turkse Nederlanders met een goede baan, kreeg ik regelmatig een uitvoerig verhaal te horen dat Amerika en "het Westen" zouden proberen om Turkije te ondermijnen en dat de CIA bewust IS zou hebben opgericht om de Islam in diskrediet te brengen.
Wij zouden in de Nederlandse media alleen maar 'Amerikaanse propaganda' en niet de 'echte waarheid' te horen krijgen. In de Turkse media zouden deze 'feiten' wel 'eerlijk' worden geopenbaard.
Ik ben daarom bang dat veel Turkse Nederlanders helaas sterk worden beïnvloed door complottheorieën uit de Turkse media en dat zij zich daarom vaak bewust afzijdig houden van de Nederlanders en de Nederlandse cultuur.
De Turkse Nederlanders zouden wat mij betreft dus ook in eigen kring wat kritischer moeten kijken naar hun houding tegenover de Nederlandse cultuur: de acceptatie moet van twee kanten komen.

Middenmoter | 13-11-19 | 13:44

Gewoon meer politiek correcte haatzaaierij tegen blanke mensen, waar dit soort demonisering toe leidt hebben we in de vorige eeuw onder Hitler zien gebeuren. Ik heb medelijden met onze kinderen en kleinkinderen, hun toekomst en hun leven zijn opgeofferd door virtue signaling cultureel marxisten.

Freija | 13-11-19 | 12:14

Dat soort elite woont fijn in Haarlem daar heb je geen Finnen.

Zo werkt de democratie mensen die meer willen krijgen ze minder de mensen die er minder willen krijgen er meer. Nieuwe buren.

zokanhetookja | 13-11-19 | 11:03

ik heb een kennis in Brazilië wonen hij is geëmigreerd. Hij wordt daar gringo maar dat is zonder negatieve bijklank. Mensen met verschillende nationaliteiten, kleur etc gaan harmonieus met elkaar om net zoals wij dat in de jaren 70 en 80 deden.

Hij was laatst hier weer even en was blij dat hij weer terug kon. Noot van hem was dat zij daar bijna geen moslims hebben en daar blij om zijn.

Fedde71 | 13-11-19 | 10:30

En dan nu de uitsmijter in Trouw nog even vanochtend: 'Minister Koolmees schrijft in een brief aan de Kamer dat Turkse Nederlanders zich soms eenzijdig behandeld voelen. “Helaas is er in Nederland nog steeds sprake van discriminatie en van negatieve beeldvorming van groepen. Het bestrijden hiervan vergt een lange adem.”
Baran (voorzitter van het Inspraak Orgaan Turken) onderschrijft de uitspraken van Koolmees. Hij zegt dat er sprake is van een acceptatieprobleem. “Turkse Nederlanders worden gezien als Turk en meer niet. Ook dit taboe moet doorbroken worden, maar dat is niet aan ons”, aldus de voorzitter.'
Die man weet niet eens wat een taboe is. En we zijn weer thuis. Zinloos. En Koolmees heeft hard meegewerkt aan de negatieve beeldvorming.

grietmetgroenefiets | 13-11-19 | 10:08

Ik discrimineer iedereen. Dus waarom zou ik dat bij een turk niet doen?

Deksmaat | 13-11-19 | 10:06

Punt is dus dat D66/gl/pvda hierop aansturen. Dagelijkse ellende, criminaliteit en salafisme wordt door die politiek correcte partijtjes afgedaan als incidenten en dan voldoet de rechtsstaat. Maar als er ook maar 1 incident is dat riekt naar haat tegen een groepje allochtonen en heel NL is racistisch en we hebben een rechts extremistische opmars van geweld. En meteen staat dit op alle deug agenda’s als prio1. Gek en selectief nietwaar. Ik ben ervan overtuigt dat dagelijks autochtonen te maken hebben met criminaliteit van allochtonen die dit vanuit een religieus dan wel racistisch motief plegen, alleen zo worden al deze zaken niet bestempeld. Geen prefilled aangifte formulier voor een Jan Willem of een Sandra.

Hollandse_blauwe | 13-11-19 | 08:54

Super verwoord door Van Rossem!

Canis.bonus.es | 13-11-19 | 08:37

Zij willen niets met ons te maken hebben, tenzij er geld tegenover staat. Geen geld ontvangen = discriminatie?

Vuurwezel | 13-11-19 | 08:27

Discriminatie? Ze beginnen al met een voorsprong, door hun dubbele nationaliteit.

Dat ze, als groep, in alle misdaadstatistieken hoog scoren is vooral hun eigen verdienste.

Braboblanke | 13-11-19 | 08:10

Ze zijn vrij om naar Turkije te verhuizen, daar voelen ze zich ongetwijfeld meer thuis. Geef je NL paspoort op en vertrek, Nederland is geen gevangenis. In tegenstelling tot de dictatuur van Erdohitler.

Nederland80 | 13-11-19 | 08:05

Als je discriminatie gebruikt als excuus heb je een minderwaardigheidscomplex, daar moet je niet mee blijven rondlopen, ga naar je huisarts voor advies.

NjetNiet | 13-11-19 | 07:16

Denk gelijk weer aan die aflevering van opgelicht met die oplichtende Turkse wasmachine monteur. Jullie zijn rasiest, altijd zelfde gelijk rasiest tegen mij! Het links pamperen werkt ook gigantisch in het nadeel. Er zijn meerdere in die groepen die dat langzamerhand ook doorkrijgen, vooral in het vrouwelijke deel.

Misterspok | 13-11-19 | 06:51

Ik voel me ook gediscrimineerd, ik wil ook een turks of Marokkaans paspoort! Maar ik ben vast niet goed voor dat "ras".

boerk | 13-11-19 | 06:21 | 1

Tja... jij bent gewoon een viesss varken.... of een kech... wen er maar aan.

grapjasz | 13-11-19 | 06:28

Turken? Ik moet er altijd om lachen.

Paintertje | 13-11-19 | 06:21 | 1

Ik moet lach om niet te huilen.

grapjasz | 13-11-19 | 06:23

In een Turkenbuurt wonende, kom ik geregeld in aanraking met Erdogan-fans.
Maar in verhouding, gezien het gegeven dat zij veruit in de minderheid zijn, veel vaker met Gülinisten.
Met die laatste groep valt veel beter te discussiëren, zij staan vaker open voor andere meningen. Erdogan-fans hebben daar weing mee, afwijkende meningen.

Maar ook Gülinisten blijven Turken, inclusief diepgeworteld nationalisme. Echter, sinds 2016, sinds de zogenaamde coup, bespeur ik flinke veranderingen:
t.a.v. de Armeens kwestie, t.a.v. het nationalisme, zelfs t.a.v. joden en Israël.
Ik heb meerdere Gülinisten horen zeggen dat ze nu pas open staan voor de Armeense kwestie (lees genocide). Zij voelen zich nu behandeld zoals de Armeniërs indertijd. Zelfs de Koerdische kwestie staat in een ander licht. Het nationalisme is afgenomen, want Gülen hoort er niet meer bij. Schertsend noem ik ze wel eens de joden onder de Turken. Een grap die ik 4 jaar geleden niet had durven maken, nu wel.

Het Turkse schisma heeft ook zo z'n voordelen.....

michelpen | 13-11-19 | 01:08 | 2

Wat moet dat nou kosten aan huur of huis in zo'n ghetto................?

grapjasz | 13-11-19 | 06:27

@grapjasz | 13-11-19 | 06:27:
Kost weinig, huur, sociale woningbouw (zgn. 'scheefwoner'). En inkijkje in verschillende paralelle samenlevingen (o.a. turkse en marrokkaanse) krijg je er er gratis bij......

michelpen | 13-11-19 | 09:24

Een willekeurige pagina van het rapport opengeslagen, alsmede de conclusies bekeken.
Pagina 29: 71% van de Turks-Nederlandse stemmers stemde voor de gewijzigde grondwet van president Erdoğan. Maar dit wordt meteen gedownplayed met:
dit cijfer is betrekkelijk, gezien een kleine 47 procent van de kiesgerechtigde Turkse Nederlanders de moeite nam om naar de stembus te komen. En dan ten overvloede: meer dan de helft onthield zich van een stem..... (waarschijnlijk bedoeld voor lezers die geen enkel gevoel voor cijfers hebben......
Hoe de houding van de nietstemmers zich verhoud tot die van de stemmers is de vraag. In ieder geval kan er niet van worden uitgegaan dat
de stemmers representatief zijn voor de gehele Turks-Nederlandse-gemeenschap.

Ja, dank je de koekoek, dat weet elke Janlul intussen wel.
Misschien tijd om het dan te gaan onderzoeken? Of liever jarenlang lekker veilig blijven roepen dat deze cijfers eigenlijk niks zeggen...

De conclusie? Turken voelen zich Turk, maar tegelijkertijd is het allemaal zeer uiteenlopend en kunen we er eigenlijk niet veel over zeggen. En oh ja, Turken voelen zich (uiteraard) vaak gediscrimineerd......

michelpen | 12-11-19 | 23:57

Ik vind het niet leuk zo hoe de turksemensen hier doen. met zoveel mensen!
Nederland is altijd een goed land voor iedereen geweest. En iedereen is welkom, maar waarom jullie dan niet. iedereen is welkom. kom maar binnen hoor.

kanarieJan | 12-11-19 | 23:11

Man, man, man. Zo kan ik ook schrijven, natuurlijk. Lekker lezend, uitdagend, origineel taalgebruik, onweerlegbare logica, ruim afdoende onderbouwing en historisch perspectief, relevante onderzoeksrapporten (on- en betrouwbaar).
Kat in 't bakkie. Ik zie het mij al doen, als ik niet . . . . . .
In andere woorden v.R. wederom complementen, een trieste wereld goed verwoord.

Peter-Rissing | 12-11-19 | 22:39

Ja mensen, het is waar ! Ik ben een halve Turk en ik schaam mij kapot voor mijn afkomst van deze zijde !!! Dat gelul over kijk ons zo trots zijn en het gewapper met Turkse vlaggen staat mij al jaren niet aan. Als je zo nodig je trotsheid voor Turkije wilt ventileren doe dat dan lekker in dat onderdrukte kloteland en niet hier ! Ga lekker Erdogan aan de kont hangen en laat de Nederlandse samenleving met rust. Als het je hier niet bevalt staat het je vrij om op te rotten !!

wattenstaafje | 12-11-19 | 22:33 | 4

Soms is het inderdaad een tikje over the top, maar moet eerlijk bekennen dat ik er soms wel jaloers op ben. Die gemeenschapsgevoel en loyaliteit naar het moederland... ik vind het mooi en kan er oprecht ontroert door raken. Merkwaardig dat je je ervoor schaamt. Ken weinig volken die zo gul en gastvrij zijn als Turken. Heb ook het idee dat de boosheid die sommige voelen vooral een uiting van afgunst is: ze zien iets in Turken dat ze zelf ook zouden willen maar niet hebben.

koter | 12-11-19 | 23:56

@koter | 12-11-19 | 23:56: het zijn ook een stel apen waar de mannetjes op de hoogste rots proberen te zwaaien met hun turkse vlag. Een primitief collectief, zo verwoord ik het dan maar, dat het gen met zelfreflectie en zelfcontrole mist.
Het zijn ongeleide projectielen en je weet nooit echt waar of wanneer ze "afgaan", dan ook vaak als clusterbom.

boerk | 13-11-19 | 06:29
▼ 1 antwoord verborgen

East is east and west is west and never the twain shall meet.

Schriever | 12-11-19 | 22:31

Vandaar dat die trouwturk toen die agent van achteren knockout sloeg natuurlijk, dat was omdat hij zich zo 'gediscrimineerd' voelde. Had dat dan meteen gezegd, hadden we je uitgenodigd bij Pauw om je beklag te doen!

Zenzeo | 12-11-19 | 22:28

Ik las net dat Erdogan een commissie in het leven heeft geroepen om in Ankara alle straatnamen die naar Ottomaanse helden verwijzen te veranderen. Dit vanwege de associatie met oorlog, onderdrukking en slavernij, waar Turkije zich nu van distantieert. Ook gaan ze 50 Miljard dollar in de Balkan investeren als compensatie voor 3 eeuwen bloedbelasting. Woensdag komt hij met een oplossing voor de Armeense kwestie stond er verder nog, maar er is al een principe akkoord.

Blauwpetje | 12-11-19 | 22:27

Oh en waar kunnen echte Nederlanders hun beklag doen over discriminatie door Turken?
Je moet voor de grap eens als Nederlander trouwen met een Turk. De Turk mag in z'n handjes wrijven zoals wij met de omgaan. Andersom zijn we gewoon horren en varkens voor ze maar dat is niet erg, wij zijn slecht.

Daray | 12-11-19 | 21:45 | 1

Dat mag de Turk zeker, ben ik met u eens.

letopuwzaak | 12-11-19 | 22:23

Vrouwen zijn ook weer overal superongelijk gediescrieminiert zie ik weer met een btje zappen. Gelukkie is een uitknop nog legaal.

donald_en_ronald | 12-11-19 | 21:32 | 2

Heb je weer naar dat propagandastuk van die lesbi - met dat rare kapsel - zitten kijken?

koter | 12-11-19 | 23:47

De turkse vrouwen ja, maar dat heeft meer te maken met (turkse) "cultuur" en is dan weer wel goed.

boerk | 13-11-19 | 06:31

Hm, ik heb het rapport doorgelezen, en ik heb er toch wat van geleerd.
Er zijn NederTurken die bewust niet aan de Turkse verkiezingen meedoen omdat zij:
A. Vinden dat je als Turkse Nederlander geen invloed zou mogen uitoefenen op het reilen en zeilen in Turkije.
B. Vinden dat als zij hier geboren zijn, zich ook op de Nederlandse samenleving moeten richten.
Ook verrassend vond ik, dat er Turkse Nederlanders waren die naar Turkije verhuisden, 'omdat daar hun roots lagen', en dan later weer terug verhuisden omdat zij zich hier meer thuis voelden.
Ik raad iedereen aan om er kennis van te nemen.

Roadblock | 12-11-19 | 21:25 | 3

Dat klinkt redelijk, en zou na een gedegener onderzoek en daarna betere journalistiek de moeite van het lezen waard zijn.

letopuwzaak | 12-11-19 | 22:26

Dat laatste kan ik beamen.... twee jaar in turkije gewoont... en het valt vrijwel alle naar turkije terugkerende Turken zo ontzettend vies tegen. Die neder turkrn worden daar trouwens ook niet voor vol aangezien.

trottle | 13-11-19 | 00:04

Met andere woorden, de groep die u benoemd zijn de NederTurken die wel goed geintegreerd zijn, en (soms uiteindelijk) inzien hoe goed ze het hier hebben.

Van dat soort lui kunnen we er best meer hebben.

ViagraFalls | 13-11-19 | 07:53

Er zijn geen turkse Nederlanders. Er zijn turken in Nederland die een Nederlands paspoort hebben gekregen. Als je erdogeit achterna wilt lopen kun je een enkele reis naar Constantinopel/Byzantium boeken. Als je in Nederland wilt wonen heb je je aan te passen; assimileren heet dat. Integratie werkt niet. Aanpassen of oprotten, heel simpel.

Frau Merkel | 12-11-19 | 21:21 | 4

@Daray | 12-11-19 | 21:41:

Waarom heb dan voor hem als man en vader voor je dochter gekozen? Was het niet makkelijker geweest binnen je eigen etniciteit te blijven?

koter | 12-11-19 | 23:38

"Er zijn turken in Nederland die een Nederlands paspoort hebben gekregen."
Klopt, maar de opvolgende generatie is ook Turks én krijgt een nederlands paspoort (of andersom).
Daar zou het al moeten stoppen.

boerk | 13-11-19 | 06:34

@Daray | 12-11-19 | 21:41:
"als je als overheid actief deel gaat nemen aan de opvoeding van die kinders"
De opvoeding van turkse kinderen gebeurt voornamelijk plaats op de scholen. Hier niet en zo worden ze door niemand opgevoed.
Een Islamitische school is onzin, maar een turkse school zou wat voor te zeggen zijn (of strenger Nederlands onderwijs ook prima).

boerk | 13-11-19 | 06:38
▼ 1 antwoord verborgen

Toch is het simpel. Europa en dus ook NL hebben elkaar eeuwen naar het leven gestaan, tot het Beleg van Wenen aan toe. WO2 was de opmaat naar homogeniteit tussen landen onderling met als succes de EEG, de Europese Economische Genootschap. Economisch van elkaar afhankelijk, dus stabiliteit en homogeniteit. Daarna begon het echte gedonder, een Europees monstrum moest er komen. En migratie moest, met als basis een wet uit de 50er jaren, bedoeld om de enkelen die succesvol het Oostblok konden ontvluchten bescherming te bieden. Alles nog binnen een zekere culturele en relegieuze setting. Daarna volgden de gastarbeiders met een duidelijk verschillende achtergrond. Hier begon het echte naast elkaar schuiven en schuren van samenlevingen en verstoring van de bevochten homogeniteit. De immigratiegolven die volgden en nog steeds doorgaan versterkten het verstoringsproces. Afgedekt met het voor oostblokvluchtelingen bedoelde wetje. Waarom de EU dit liet gebeuren kan worden verklaard vanuit machtsdenken. Een homogene, eensgezinde en samen opgegroeide samenleving is moeilijk te knechten. Door deze homogeniteit te verzwakken breek je de invloed van samenlevingen. De prijs die hiervoor wordt betaald is evident, evenals de vraag door wie. Kritische vragen moeten in de kiem worden gesmoord. Dat verklaart weer het democratisch afschaffen van een democratisch referendum, waarna Remkes met zijn rapport over versterking van de democratie in het gezicht werd gespuugd om daarna wnd burgemeester van Den Haag te worden.
Vervolgens komt '66 met een Kamerstuk, tegen vergoeding opgesteld door de Universiteit van de Republiek Amsterdam. Hierin wordt een rapport copy/paste dat respectabele sites als zijnde unieke verstrekkers van junk news aan de schandpaal nagelt. Als medeoprichter van één van die sites ben ik dus een staatsondemijner.
Bijna twee jaar heb ik echte slavernij gekend als dienstplichtige (en als 2sterren officier ontsnapt). Ik liet dit gebeuren om.bij te dragen aan een beter NL voor mijn kinderen. Helaas is dit streven jammerlijk mislukt en word ik door democratische theoretici (m/v) in de bek gespuugd. Beloning van slavernij. Dan ben je boos en mep je terug, hard en fel.
Dinsdag is nu Democratische Wasdag, dan worden politici ongevraagd de oren gewassen. In het hart van de democratie, voor wat dat nog waard is.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 21:18 | 1

Ik snap niet helemaal wat het beleg van Wenen te maken heeft met de landen die elkaar in de EU naar het leven hebben gestaan.
Als u nu gezegd had, dat de Islam en Europa elkaar al eeuwen lang naar het leven staan, dan was ik akkoord geweest.

Roadblock | 12-11-19 | 21:31

Zet een grote mond op in een van de landen waar de gekwetsten vandaan komen, roep daar dat je gediscrimineerd wordt, dan kun je je spullen pakken en opzouten.
Deugen is een welvaartsziekte maar is een nsb mentaliteit.

donkieshot | 12-11-19 | 21:05

Zolang er grote verschillen zijn in succesgraad van immigraten met een niet-Westerse achtergrond (bijv Chinezen versus Berbers) moet men stoppen de discriminatiekaart te trekken en starten met introspectie.

Winter_is_coming | 12-11-19 | 21:02

Als ik al een leuke Turk op tv zie is het altijd een Koerd...

Fontanarossa | 12-11-19 | 20:49

Een ‘wetenschapper’ die nadrukkelijk geen representativiteit nastreeft... Kunnen we die niet degraderen naar een mavo-diploma?

Hetze Haatstra | 12-11-19 | 20:46 | 4

En de msm het het nadrukkelijk wel als representatief presenteert.

Kwelbeller | 12-11-19 | 21:25

Deugdiploma

Joffri | 13-11-19 | 04:44
▼ 1 antwoord verborgen

Dit flutpapertje voldoet overigens geheel niet aan de maatstaven van een onderzoek.

Welke media hier serieus klakkeloos een conclusie uit durft te one-linen moet zich schamen.

letopuwzaak | 12-11-19 | 20:46 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Als ze zichzelf Turk en geen Nederlander noemen, waarom moet ik ze dan zien als medelander? Driekwart stemt op een fascistische dictator. Waarom moet ik respect hebben voor dat soort lui?

Hommel | 12-11-19 | 20:45 | 1

Omdat linkse mensen dit van jou eisen
De steun aan fascistische dictator. Zij houden van hem door dik en dun

steefbeen | 12-11-19 | 21:39

Laten wij als racisten en vooringenomen grofgebekten eens luisteren naar getraumatiseerde Nederturken die desondanks mild oordelen als Kaan78.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 20:38 | 1

Helemaal eens ik ga nu maar eens hart tuteren
Van frustratie

steefbeen | 12-11-19 | 21:34

Pdf 2.2 gaat over het vinden van correspondenten: “Labyrinth heeft het grote eigen netwerk benaderd voor de werving.”
WC-eend onderzoek dus.

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 20:30 | 4

Ik neem aan dat het om respondenten gaat, inderdaad met name Armeniërs en andere minderheidsgroepen wilden niet mee doen.

Misschien omdat die zich niet Turks voelen maar gewoon Nederlands en zich daarom niet aangesproken voelen?

Knufter | 12-11-19 | 20:32

@Knufter | 12-11-19 | 20:32:
Turken en Koerden leven naast elkaar, weet niet of er ook Koerdische Turken naar hun mening is gevraagd. Waarschijnlijk niet.

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 20:38

@Analia von Solmsch | 12-11-19 | 20:38:
Bij een echt onderzoek zou dit benoemd worden onder 'discussie'.
Dan ga je alle contra's van je onderzoek zelf alvast erin gooien.

letopuwzaak | 12-11-19 | 20:48
▼ 1 antwoord verborgen

Ojee, ik vermoed dat dit mijn schuld is. Als ik de vaatwasser aan wil zetten zeg ik altijd, even de Turk aanzetten. Sorry*

Mr_Pikibelly | 12-11-19 | 20:27 | 1

Oe.. Wij hier de fatima. Van faatwasser. Wél hebben we dan de ramen dicht, en zeggen het zachtjes.

NiCeY | 12-11-19 | 20:46

Dit is wellicht interessant, gaat over gekleurde enquetes van Motivaction niw.nl/enquete/

orca | 12-11-19 | 20:27 | 1

Dank, zeer interessante observatie. N=1 desalniettemin. Maar het zal vaker gebeuren, het weglaten van gegevens, zoals bij de overheid. Bij criminaliteitscijfers van asielzoekers.
Daar was wat mee... iets met net buiten de top tien vallen.

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 20:35

"Turkse Nederlanders"

Daar gaat het al mis. Gewoon: Nederlanders. Met een Turkse afkomst. Maar je kunt niet tegelijk Turk en Nederlander zijn. Dat is hinken op twee paspoorten.

Knufter | 12-11-19 | 20:25

Je schildert de Nederlander wel heel positief af in je eerste alinea. Ook daar genoeg teringleijers. Wat je ook moet begrijpen is dat toen Turken en Marokkanen neerstreken in Olland ze direct kwamen te wonen tussen de Tokkies. Hun beeld van Nederlanders is niet de wereld van Boudewijn en Eva maar die van Michael en Priscilla. Een deel van het nageslacht van die gastarbeiders heeft delen van de Tokkie cultuur omarmt een ander deel heeft zich er totaal van afgesloten, en daarmee van de Nederlandse cultuur.

koter | 12-11-19 | 20:22 | 6

@koter | 12-11-19 | 20:52:
Dat is inderdaad niet representatief voor het soort buurt waar ik uit kom.

Maar luistert u ook naar wat de boze menigte zegt?
Ondanks het afschrikwekkende begin van dit filmpje hoor ik veel klachten over onveiligheid en verloedering.
Als dit allemaal zulke nette Turkse mensen waren zou dit niet gezegd worden?
Laten we ook niet vergeten dat in land van herkomst er óók gezegd wordt dat nou niet de slimsten hier gekomen zijn..

Maar goed, mijn voorbeeld blijft ook staan en inmiddels zijn we 3 generaties verder en hangen er netten onder bepaalde gebouwen en zijn er speciale schoonmaakploegen om de vuilnistroep op te vangen en weg te halen.
Geen enkel excuus voor.
Als wij in 75 jaar normaal met onze Duitse buren kunnen leren omgaan ondanks alles, dan kan je ook in 3 generaties leren je zooi in een kliko te werpen, toch?
Mensen schijnen leerbaar te zijn.

letopuwzaak | 12-11-19 | 21:13

@koter | 12-11-19 | 20:52:
Die Van Meekeren was toch wel een vakman. Beschaafd, erudiet, maar zonder omhaal alles benoemen en zeer directe vragen. Direct op de man af, zonder een verborgen agenda.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 21:27

@letopuwzaak | 12-11-19 | 21:13:

Dat heeft helemaal niets met integratie te maken maar alles met fatsoen. Trouwens ook helemaal niets met IQ. Elke mongool weet dat je je troep niet midden op straat hoort te gooien.

koter | 12-11-19 | 23:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Vind in het onderzoek weinig of niks terug over de Islam. Vreemd.

Schoorsteenveger | 12-11-19 | 20:21

De grootste discriminant blijft de overheid zelve door de Nederlander te laten opdraaien voor de belasting en de "hoog"opgeleide turken, spanjolen, indiase of net-over-de-grens-wonende duitse arbeidsmigranten een fikse belastingkorting te geven (30% regeling). Emine, Jose, Kumar of Klaus houden dus onder de streep veel meer over dan hun Nederlandse collega's die exact hetzelfde werk doen (maar vaak beter). Ze kunnen daar bijvoorbeeld een leuk stikstofvrij warmtepomp huis van kopen. En omdat de regering nog steeds democratisch gekozen schijnt te worden, zijn Nederlanders dus inderdaad gore discriminanten, voornamelijk van zichzelf. Er is geen land dat buitenlanders zo in de watten legt.

Ir_HardGelag | 12-11-19 | 20:20

Hoofdstuk 2: doodleuk alle principes van statistisch onderzoek negeren. Selecte steekproef, populatie van 30 op een groep van een kleine half miljoen, onderzoeksvragen op basis van politieke stukken (ik zag de naam Duyvendak voorbij komen), niet gestandaardiseerde gesprekken (want kwalitatieve doelstelling (LOL)) en als klap op de vuurpijl een klankbordgroep waarover met geen woord over de onderliggende selectiecriteria wordt gerept.

Dit onderzoek uit juli (!) dit jaar is inhoudelijk helemaal niets, alleen maar geldverspilling. Wel ben ik zeer benieuwd naar de aanbesteding van dit onderzoek. Hier serieus op ingaan, conclusies aan verbinden of gebruiken als basis voor een maatschappelijke discussie, laat staan beleid, is zonde van je tijd.

Kon ik als belastingbetaler mijn geld maar terugvragen. Toch nog één lichtpuntje: gelukkig heeft de heer Koolmees meer verstand van pensioenkwesties.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 20:15

In 1881 kwam Tsaar Alexander II om tijdens een anarchistische aanslag. Het gevolg waren ongekend zware pogroms tegen de Joden in het tsaristische rijk. Miljoenen namen de vlucht richting het Westen. Velen kwamen in Amerika terecht, maar ook Duitsland zag opeens zwart van de zwarte kaftans, bontmutsen en schrikbarend grote kinderscharen. De reactie van de antisemitische publicist Eugen Dührung loog er niet om: hij riep in 1885 als eerste antisemiet openlijk op tot de uitroeiing van de Joden.
Vandaag de dag reageert de linkse intelligentsia vrijwel identiek als de intelligentsia destijds in het onder keizer Wilhelm verenigde Duitsland: ze geven geen sjoechem. Er wordt ijverig weggekeken, er wordt boosaardig afgereageerd alsof Geert Wilders het allemaal gedaan heeft. Om met veel misbaar het eigen belaste geweten te wassen in onschuld. Misschien zijn er nog enkelen die tegen beter weten in 'de multiculturele samenleving' verheerlijken, maar concreet hebben ze geen antwoord wanneer Marokkaans geteisem zich voor de zoveelste keer laffer dan laf misdraagt tegenover gemakkelijk te beroven oudere mensen. Zoiets deden die Chassidim van voor de oorlog niet. Zij leefden met de Tien Geboden. Maar op een of andere manier wordt het probleem van de torenhoge criminaliteit onder Marokkaanse jongeren met opzet onbespreekbaar gemaakt door de regerende partijen. Wellicht omdat er overeenkomsten lijken te zijn tussen de massale toestroom van Joden toen uit het Oosten en de massale toestroom van Afrikanen nu uit het Zuiden. Juist de mist en de taboe-achtige onbespreekbaarheid die bewust verspreid wordt rondom dit heikele onderwerp van massale migratie doet geen goed.

Eeuwig..Op..Vakantie | 12-11-19 | 20:15 | 1

Maar als Joden het slachtoffer worden van groepen die men beschouwt als de nieuwe joden, dan zitten we in een constructie die voor het na-oorlogse "verzet" toch merkwaardig gaat worden. Want dan ondersteunen ze in feite alweer een beginnende pogrom.
In die verwarring moeten we gewoon naar daden gaan kijken.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 20:27

Als Nederturken ergens gediscrimineerd worden is het wel in Turkije, maar daar hoor je ze maar zelden over.

K. Westergaard | 12-11-19 | 20:14

Van mij mag iedereen zich gediscrimineerd voelen. Maar wordt er ook echt gediscrimineerd? Concrete voorbeelden graag.
Kan Nederland, wat discriminatie betreft, vergeleken worden met een ander land? Voor we het stempel met discriminatie krijgen, wil ik graag een vergelijkend onderzoek.
En als het echt zo erg is hier, heeft de tot gediscrimineerd gemaakte mens dan nog een andere optie om een beter leven te krijgen?

Poesmobiel | 12-11-19 | 20:13 | 1

Zo is het maar net. Wanneer het gaat om immigratie en milieuwetgeving ontbreekt het vergelijkend onderzoek en daarmee het perspectief volledig.

Toninhocerezo | 12-11-19 | 20:24

Net een beetje die pdf doorgelezen, en ik vind het ongelooflijk dat ze dat concluderen, of zo publiceren bij rtl. De ondervraagden zijn juist heel positief over Nederland, voelen zich hier thuis, vaak veel meer dan in Turkije, zeker als ze weer een paar jaartjes daar hebben gewoond, dan zijn ze blij dat ze terug zijn. De vrijheid wordt geroemd, het enige probleem was, dat hoe Nederlandser de respondent zich voelde, des te gevoeliger hij was voor 'discriminatie'. Er is helemaal geen probleem.

grietmetgroenefiets | 12-11-19 | 20:11 | 2

Ah, gevoeliger. Maar is dat dan wel terecht?

Jan, Leiden | 12-11-19 | 20:15

Ongelooflijk niet. Hoe slecht is het, hoe de uitkomsten gepresenteerd worden?
Bovendien is het onderzoek niet gedegen.

letopuwzaak | 12-11-19 | 20:51

Is het nu heel vreemd dat wanneer je symphatie betuigt met het huidige Turkije met die Erdogan die aan de touwtjes denkt te trekken we precies deze groep met een schuin oog bekijken? Hadden ze anders verwacht?

Jan, Leiden | 12-11-19 | 20:08

Als ik de website van Labyrint afstruin, snap ik hoe ze tot de conclusies komen. Frisse en diverse samenstelling van medewerkers en kantoorhoudende te Utrecht Kanaleneiland.
Directeur lijkt mij, afgaande van zijn profiel, drager Van de zwarte band In deugen.

Kortom, rapport zal wel een prachtig staaltje reverse engineering zijn.

J.Luns | 12-11-19 | 20:08 | 2

Yup. En die "suikerfeestmonitor' zal ook wel een fraai staaltje onbevooroordeelde research zijn

Gen. Maximus | 12-11-19 | 20:11

Reverse engineering, we willen deze conclusie, schrijft u even een rapportje dat naar deze conclusie leidt ? We betalen u uitstekend want het is toch allemaal gratis geld wat we uitgeven bij de overheid.

sprietatoom | 12-11-19 | 20:58

Het woord Turk bekt ook te lekker.
Alles en iedereen met een snor en jurk is simpelweg een Turk.
Ottomanen of Anatoliërs maakt het al een stuk minder aantrekkelijk.
Daarom is de Belg ook altijd de lul.

Ruimedenker | 12-11-19 | 20:06

Als je jezelf buiten de samenleving plaatst in alles wat je denkt en wenst, kan je weleens een vleugje van verzuchting ervaren na 30 jaar ja..
Ik zou me doodschamen als de groep waar ik toe gerekend wordt (en ik ben een -tintiër) zich zo zou misdragen in een gastland.

Ja, gastland dat horen jullie goed. Dat blijft het zolang er een paralelle samenleving is.

Ik heb overigens geen goed woord over voor trutjes die zichzelf aan het werk houden door middel van dit soort kwaadaardige flutonderzoekjes. Ga iets beters, iets constructievers onderzoeken.

Ook niet voor de media die het als feit presenteren.

Goed stuk trouwens!

letopuwzaak | 12-11-19 | 20:05 | 1

Hear hear. Zo mogen we het horen. Plus heel veel.

Toninhocerezo | 12-11-19 | 20:26

Soms leidt de vraag al naar het antwoord.
"Vindt u dat uw buren wel aardig genoeg voor u zijn?"

Rest In Privacy | 12-11-19 | 20:03

Er zijn 4 soorten nederturken. De eerste en grootste groep mot niks van de opper Erdo snor hebben, is part time moslim zoals de meeste in NL wel iets christelijks zijn , boeit t verder niks, en lachen om geenstijl. Dan heb je nog 3 groepen die het hier niet gered hebben, ( is ook best lastig ) en over 30 jaar nog steeds bij het GVB werken.

Shortganger | 12-11-19 | 20:03 | 2

Ik vraag me af of dat wel de grootste groep is..

basweetutwel | 12-11-19 | 20:08

@basweetutwel | 12-11-19 | 20:08: Die groep hoor je niet, en ja, dat is de grootste. Wat je hier met wat vlaggetjes ziet waaien zijn left overs van de Anatolië import, niet de slimste tak van de boom zeg maar. Minderheid.

Shortganger | 12-11-19 | 20:53

Dat Nederland op de goede weg is, dat staat vast. Dat het daarom voor de generaties na ons hier een groot feest wordt is een gegeven.

ManusMann | 12-11-19 | 19:59

Het gaat slecht met de Koolmees hoorde ik op de radio. En ja dat blijkt.

Jemoesteensweten | 12-11-19 | 19:59

Volgens 'Apostate Prophet' op Joetjoebuh:-
in Turkije in het jaar 1609:-
-20% slaven, en ...
-meer dan 50% van de mannen kloten verwijderd.
Handig - daardoor zijn er nu weinig lastige n*g*rs.

HogeNood | 12-11-19 | 19:58

'voelen'... tja, 'een gevoel', wat moet je ermee, ik wens ze sterkte met hun 'gevoelens', ze kunnen gelukkig altijd nog hun tweede paspoort en eerste nationaliteit omhelzen en verkassen naar het Turkije, hop hop, schiet maar op.

Yumi | 12-11-19 | 19:57

U-huh, Wouter Koolmees?? Nee, nooit van gehoord. Is dat een belangrijke meneer? Of heeft hij 'iets' met Mark Rutte?

BinAardig | 12-11-19 | 19:56

Wat is dit voor foponderzoek. RTL laat zich hier mooi in het potje nemen. Wat een slap verhaal.

Omebert | 12-11-19 | 19:55 | 1

Doet rtl wel vaker.

letopuwzaak | 12-11-19 | 20:57

De term Nederlandse Turken is verzonnen om iedereen rustig te houden. Maar Nederlandse Turken bestaan niet, je bent Turk of Nederlander.

Eddy67 | 12-11-19 | 19:54 | 2

Dank u

Omebert | 12-11-19 | 19:55

Tja houdt hij zijn Nederlands paspoort omhoog is hij Nederlander idem dito bij turks paspoort turk. Bijvoorbeeld Op de Brienenoordbrug waren ze allemaal turk, bij het bijstandsgeld afhalen Nederlander.

jan huppeldepup | 12-11-19 | 20:19

Vraag een Nederturk aan welke kant hij zou vechten bij een oorlog tussen Nederland en Turkije en je krijgt steevast een ontwijkend antwoord.(Iets over je Vader of je Moeder niet willen afvallen)
Ook bij degenen die hier geboren zijn.
Dat zegt mij genoeg.

Roadblock | 12-11-19 | 19:54 | 5

Er is weinig Nederlands aan de meeste Turken. Ze willen onze democratie liever niet, (kiezen massaal Denk), onze vrijheden liever niet, onze hele manier van leven liever niet.
Liever moet alles Turks zijn.
Wij komen op voor hun rechten, zij zouden dat andersom niet doen.
Dat is een groot verschil en dat mag door iets meer mensen beseft worden.

letopuwzaak | 12-11-19 | 20:09

@Tronald_dump | 12-11-19 | 19:58: herkenbaar. Ook leuk is met een stalen bek verkondigen dat je het hele probleem niet begrijpt omdat de Israëli's het eerlijk veroverd hebben. Dan gaan ze helemaal loesoe. Geldt tevens voor linkse pluizen.

Gen. Maximus | 12-11-19 | 20:09

@Tronald_dump | 12-11-19 | 19:58:
Ga eens vragen, waarom de Turken in hun gedeelte van Cyprus de kerken plunderden en de muurschilderingen verkocht hebben aan de antiek-wereld.
Ga eens vragen waarom er Turkse massa-Immigratie is vanuit Anatolie.
Zou je omgekeerd eens moeten doen-Dan is de wereld te klein.

Roadblock | 12-11-19 | 20:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Als je bij een Turkse bruiloft geweest ben, weet hoe schijnheilig die Turken zijn. Als gast mag je alleen maar aan de priklimonade (alcohol mag niet van allah) terwijl de 1 na de andere Turk stiekem een biertje achterover drukt bij de bar, waar zogenaamd geen alcohol te krijgen is.

Tronald_dump | 12-11-19 | 19:54 | 8

Heb in mijn studententijd een bijbaan bij een zaalverhuur gehad. Tijdens die bruiloften vroeg iedereen baco, maar niet in een longdrink aub...

SterF... | 12-11-19 | 20:03

@keistad | 12-11-19 | 20:03:
Varkensvlees is voor de meesten een brug te ver.
Begrijp ik wel als je je hele leven hebt geleerd dat die beesten onrein en niet voor consumptie zijn.
Boeien, we alle soorten -tariërs.
Gedoe met de bedrijfs-BBQ dat wel ;)

Berbaar | 12-11-19 | 20:10

Dit is nog met humor erdoor, maar wij weten allebei dat er meer dingen instaan die verder gaan dan eten en/of drinken. Er zijn 369 verzen die ronduit de vrijheid van andere beperkt, of zelfs oproept om te doden. Helaas neemt een veel te grote groep die stukken wel serieus. Ik kan best tolerant zijn maar verwacht dat dan wel terug te ontvangen.

keistad | 12-11-19 | 20:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Het afschaffen van de mogelijkheid om 2 paspoorten te hebben zou ook al schelen.
Wie of wat wil je zijn? Turk of Nederlander.
Nederlander waren en zijn eigenlijk nog steeds heel tolerant.
Maar hoe lang kun je tolerant blijven voor een intolerante religie?
Eea kun je niet los van elkaar zien.

Ruimedenker | 12-11-19 | 19:53 | 2

Eens! Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij mensen in de Tweede Kamer hebben met een dubbele nationaliteit?

Keessie-Neistat | 12-11-19 | 19:57

-EDIT: Zwitsal en zuigen om het zuigen, dat wordt meestal geen langdurige relatie -

beldewouten | 12-11-19 | 19:53 | 1

Haal die zwitsal weg dan. Geintje, ik zal op m’n tellen passen.

beldewouten | 12-11-19 | 20:10

Sorry. Een grapje over tuteren heeft bij dit artikel geen zin.

Poesman | 12-11-19 | 19:49

Goh, “”onderzoekster”” Anouk Menco van Labyrinth is zo’n parttimende deugvrouw, ‘werkt’ dinsdag tot en met vrijdag, dus iedere week drie dagen weekend of te wel me-time.
Hoop dat ze na dit reaguursel nu niet overspannen thuis gaat zitten met een burn-out om zich zelf te gaan zoeken op Ibiza om dan na drie weken genezen terug te komen.

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 19:49

Heb liever chinezen, spanjolen, polen of argentijnen dan Turken, Marokkanen of Somaliërs. Rara, hoe zou dat nu komen?

Tronald_dump | 12-11-19 | 19:49 | 3

Geen ideeeee! Omdat driekwart vierkant achter Erdogan staan? De dictator die alle tegenspraak zonder proces in het gevang gooit?

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 19:51

Ik gok tjaptjoy, voetbal, badkamers en biefstuk. Hoeveel goed?

John McClane | 12-11-19 | 19:52

Jep

rein9576 | 12-11-19 | 19:53

Van Rossem: een 10+ schotschrift!

klön | 12-11-19 | 19:49

Wat racisme en discriminatie betreft, ben ik even murw geslagen. Dit is een onuitputtelijk businessmodel voor velen want racisme en discriminatie zijn van alle tijden. Men moet vooral lekker doorgaan met onderzoeken. Onderwijl probeer ik er gewoon het beste van te maken met mensen die ik okay vind.
Mijn leven laat ik niet beïnvloeden door doemonderzoekers.

Amsterdamsko | 12-11-19 | 19:48 | 1

Zolang de Turkse cultuur niet dominant is, zullen ze zich "slachtoffer" noemen, want minderheid. Zo kweek je dus een altijd-durend non-probleem met die macho's.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 19:58

Turkije, dat is toch dat land dat in beide Wereldoorlogen een maand voor de capitulatie voor de kant van Geallieerden koos? Google anders even op Erdogan en 'We gaan het land zuiveren' in de Groene Amsterdammer 2015.

Piet Karbiet | 12-11-19 | 19:48 | 5

Gelukkig zijn in het land van hun geliefde leider Erdogan de rechten van de minderheden uitstekend gewaarborgd.

5611 | 12-11-19 | 20:42

@Heiner | 12-11-19 | 19:56: Had het al vaker gelinkt. Voor mijn verbanning naar de Eeuwige Jachtkelders.

Piet Karbiet | 12-11-19 | 20:47

@Piet Karbiet | 12-11-19 | 20:47: Heb ik ook vaak gedaan.

Heiner | 12-11-19 | 22:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Blijft de vraag: Waarom is men zo politiek correct?

Dauthi | 12-11-19 | 19:47 | 1

Marxisme

Tronald_dump | 12-11-19 | 19:50

Ach gossie ze plaatsen zichzelf al 40 jaar buiten de samenleving terwijl ze warm ik zeg zeer warm onthaald zijn. Mijn moeder probeerde de kinderen van turkse afkomst al mee te laten gaan op schoolreis door geld te regelen maar het mocht niet van pa turk. Ma turk mocht overigens ook niks van pa turk dus kon mijn moeder geen contact krijgen of onderhouden met de nieuwe burgers. Dit alles is nooit anders geweest het zijn aparte mensen die neerkijken op alles wat we doen. Je hoeft het niet te omarmen maar als je er van walgt rot dan op we zijn geen trots opdringerig volk we zijn gewoon de beste van de wereld lol.

Veel Vaak | 12-11-19 | 19:45 | 1

En die kamelen eten ze altijd helemaal zelf op ook nog.

Mr_Natural | 12-11-19 | 19:49

In Nederland wordt de meerderheid gediscrimineerd. Schrijf daar maar eens een rapport over.

Croxifoxio | 12-11-19 | 19:44 | 1

Ach, dat raken ze toch kwijt.

Mr_Natural | 12-11-19 | 19:45

Als een Turk een hekel aan zichzelf heeft, is dat dan ook discriminatie?

Mr_Natural | 12-11-19 | 19:44 | 4

Dat noemen we een epifanie.

CLoVis | 12-11-19 | 20:15
▼ 1 antwoord verborgen

Het is toch ook wat dat je als onderzoeksbureau zelf aangeeft dat de onderzoekspopulatie mankeert maar het onderzoek er alsnog uitpoept?
Dat had natuurlijk al helemaal niet moeten gebeuren.

Maar nu, hoe is dat dan met die populatie bij de Pietenpoll?
Kunnen we daar dan ineens wel op vertrouwen?
Ik zeg nee. Deels omdat ik ik nogal achterdochtig ben als het om cijfers over bepaalde gebieden gaat. Maar ook deels omdat zulk soort onderzoekclubs geld moeten verdienen.
Het zal de eerste niet zijn die de resultaten naar de opdrachtgever toeschrijft.

Toch wordt er op zulke cijfers 'gevaren', in de media overgenomen (met evt. een "oepsie, was niet de bedoeling" als er ophef komt). De klakkeloze kopieermedia van tegenwoordig hebben de cijfers echter al overgenomen en ondanks rectificatie: het zaadje is al geplant en de 'discussie' is al vanaf het begin onzuiver.

Wat mij betreft pleuren ze gewoon lekker op met hun pietenpoll, want ik ga er nu al vanuit dat straks het grootste deel van NL ineens gecapietuleerd (pi.) is.
Volgens de polls.

Gazzerop | 12-11-19 | 19:44 | 2

Het gaat nog erger worden want ze (Labyrinth) doet ook onderzoek naar de beleving van het suikerfeest. De conclusie staat op voorhand al vast: weer discriminatie want er is wel een Sinterklaas Journaal maar geen Suikerbrood Journaal; maar liefst 14 miljoen mensen vieren op 1 of andere manier Sinterklaas en slechts 2,3 miljoen suikerfeest (SCHANDE!).

Wat zijn wij (weg met ons!!) toch een racisten, xenofoben; nazi's et cetera

paost712 | 12-11-19 | 19:49

@paost712 | 12-11-19 | 19:49: Ja dat kunnen we op onze klompen aan voelen komen.
Was ook alweer zo'n d66 druif die heel verheugt over haar eigen idee was om kerstmis af te schaffen.
Dat feest dat sowieso al aan elkaar hangt van allerlei gebruiken en commerciele inmenging.

Gazzerop | 12-11-19 | 20:08

Tja, Turken voelen zich op de eerste plaats moslim dan trotse Turk en als er in een of anders shithole, erger dan Turkye, stront aan de knikker is pas Nederlander!!
Discrimineren doe je zelf!!

Halul gebakken | 12-11-19 | 19:43

Zijn de Armeniërs ook meegenomen in dit onderzoek? En de Koerden? En de Cyprioten?

ristretto | 12-11-19 | 19:42 | 1

Dank... wilde hetzelfde posten...

overVecht | 12-11-19 | 20:00

Wanneer schrijft dit kabinet de opheffingsvergadering van Nederland uit?

Fatwabuster | 12-11-19 | 19:41 | 3

Zal rond Black Friday zijn.

Mr_Natural | 12-11-19 | 19:42

De facto zijn we toch al een provincie zo niet konue van Brussel danwel Berlijn. Ik merk overigens op dat als ik zou moeten kiezen tussen Brussel en Berlijn ik voor Berlijn. #de alfa alvast aanslingeren doet voor 180 op de A28.

5611 | 12-11-19 | 20:45

We moeten niet discrimineren, we moeten crimineren.

Mr_Natural | 12-11-19 | 19:40

De oplossing: Eet meer kameel. (voor recept, zie vorige topic). Ğraağ ğüdaan.

Ramses Sappie | 12-11-19 | 19:39

Voor de pietenmonitor gaan ze alleen de kozp’ers gekkies interviewen. Kost wat maar dan heb je ook niks.

van stampij | 12-11-19 | 19:38

Grote blij hier!!!!! Ik ben een boze witte man!!

Twisted_Faith | 12-11-19 | 19:37

Turk is een ander woord voor slachtoffer. Net zoals Marokkaan of Moslim andere woorden voor slachtoffer zijn.

Heiner | 12-11-19 | 19:37 | 1

Ik maar denken dader. Te veel opsporing verzocht gekeken.

Gandalph | 12-11-19 | 20:02

Niet blij met hoe het hier gaat? Prima. NL paspoort inleveren en enkele reis met Corendon naar het islam-paradijs van Adolf Erdogan. Toedeledokie.

The2Amendment | 12-11-19 | 19:37 | 5

Denk het niet, Erdogan geeft geen gratis geld om thuis te zitten. Nog hoersubsidie.

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 19:58

Wat heb ik daar nu weer te zoeken? Nog meer islam om me heen.

Gandalph | 12-11-19 | 20:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Twee derde van de nederturken steunt Erdogan. Die voelen zich geen Nederlander. Nederland is hun pinautomaat. En maar klagen over de echte Nederlanders. Rot toch op.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 19:36 | 1

Ga naar Duitsland, Mutti mad Merkel is dol op jullie.
Hoie wah!

joppo0 | 12-11-19 | 19:42

Als de uitkomst van het onderzoek je niet aanstaat, laat je het toch gewoon opnieuw doen.
Net zo lang tot je, de voor jou, juiste uitkomsten hebt.
Logisch toch?
Turken waren prima gasten, totdat Erdo zich ermee ging bemoeien.
Turken zijn meegezogen door de negativiteit rondom de Marokkanen.
En de frustratie van de Turken tav de EU is ook begrijpelijk.
40 jaar aan het lijntje gehouden.
Kom op!, beste Turken. Laten we 20 jaar terug gaan in de tijd.
Denk aan Atatürk. De Marokkanen moeten zichzelf maar redden.

Ruimedenker | 12-11-19 | 19:36 | 1

Je moet het gewoon helemaal niet vragen.

SterF... | 12-11-19 | 19:40

Bijzonder indrukwekkende column.
Daar kan menig columnist een puntje aan zuigen.

Rest In Privacy | 12-11-19 | 19:36 | 1

Exact.

Piet Karbiet | 12-11-19 | 20:44

Turken, moslims, arabieren, mohammedanen, allahtonen......... Oh ja, stikstof.

BinAardig | 12-11-19 | 19:35 | 1

En nu ook stikdonkerstof.

Kinkfactor | 12-11-19 | 19:39

Ik voel me gediscrimineerd door die Turkse 'Nederlanders' die mij hun religie en hun dictatoriale president willen opdringen. Donder toch op met je maffe 'Allah' en met Erdogan. Wat doen jullie hier? Wat moet je hier. Ga weg. En ga ons niet vertellen hoe onze vrouwen er bij moeten lopen. etc etc etc.

Zwizalletju | 12-11-19 | 19:35

Heeft Rutte beginnende Parkinson of is dat rare gedraai met zijn kop zijn persoonlijke pinokkioneusvervanger?

Yumi | 12-11-19 | 19:35 | 1

Die draainek komt van het wegkijken. Het is ook moeilijker te liegen als je iemand in zijn ogen moet kijken.

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 20:00

Turken die zich gediscrimineerd voelen, de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Werkelijk alle Turken die ik ontmoet heb in mijn leven zijn extreem nationalistisch en buitengewoon racistisch naar alles wat niet Turks en/of islamitisch is. Sommigen van hen liepen nog net niet met hun rechterhand omhoog voor Enver Pasja te salueren.

Alfred E. Neuman | 12-11-19 | 19:34 | 2

Ze lijken vaak gematigd, totdat je gaat doorvragen.

Meestal ontpoppen ze zich dan als extreem nationalistische, islamofacsistische engnekken...

Wijze uit het Oosten | 12-11-19 | 19:40

Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

Leon Tosti | 12-11-19 | 19:40

"Ga naar school, leer de taal, zoek werk, hou je jonge kinderen van het klierderspad en je pubers uit de criminaliteit, hou je wijf niet drie hoog achter in de keuken opgesloten en laat je malle godje lekker achter de voordeur, en je bent de eerste die een klein koekje bij een klein kopje koffie krijgt van de kleinburgerlijk brave Nederlandse buren."

Zo is het maar net voor - naar mijn schatting - zo'n 95% van de autochtone Nederlanders, en daar is helemaal niets mis mee.

Weet u wat pas ècht 'racisme' is?
Doen alsof die 'buitenlanders' (of dat nou derde generatie-NL'ers zijn, asielzoekers, of wat dan ook) niet voor zichzelf kunnen opkomen en 'sielug' zijn. Wat een belediging!
En juist: precies dàt is dus de houding van de linkse deugende Gutmensch.

EefjeWentelteefje | 12-11-19 | 19:33 | 2

Een andere reaguurder noemde dat 'betuttelracisme'. Prachtwoord om de Gutmensch op beschaafde wijze te beledigen.

gestoptmetroken | 12-11-19 | 19:43
-weggejorist en opgerot-
mocroflavour2019 | 12-11-19 | 19:32 | 2

Als er geen discriminatie en racisme meer zou zijn dan zouden linkse partijen geen bestaansrecht meer hebben.

Raazaba | 12-11-19 | 19:31

De Turken waar ik mee gewerkt heb zien dit helemaal niet zo. Maar goed, die werken dan ook. Weer een klein clubje zeikerds dat teveel aandacht krijgt. De media schetst een totaal scheef beeld en berokkent daar enkel schade mee.

threeheadedmonkey | 12-11-19 | 19:31 | 3

Precies.
Heb jaren met Turken en Koerden gewerkt.
Vlijtig volk en eerlijk. Toen nog niet zo religieus als nu.
Trots zijn zij altijd geweest en dat mag.

Ruimedenker | 12-11-19 | 19:39

@Ruimedenker | 12-11-19
Studeer maar eens op Takiyya.

Lentehaas | 12-11-19 | 19:49

@Lentehaas | 12-11-19 | 19:49:
Ik begrijp wat je zegt, maar de Turk van 25 jaar geleden is niet te vergelijken met de huidige Erdogan/islam aanhangers.
De mensen kwamen echt om te werken teneinde een beter bestaan voor hun kinderen te realiseren.
Let wel! Ik heb ‘t hier over de Turken.
De Marokkanen zijn een ander verhaal.

Ruimedenker | 12-11-19 | 19:59

De overheid kweekt racisme en discriminatie, de Nederlandse burger heeft hier geen debet aan. Door de poorten wagenwijd open te zetten voor met name Noord Afrikaanse mensen worden de verschillen snel duidelijk tussen de culturen en ook dat integratie toch echt wat utopischer is dan gewenst. Er zijn inmiddels veel teveel allochtonen in dit land en ze kunnen te makkelijk een stempel drukken op hoe we met elkaar om gaan. Het heeft niets met racisme te maken wat de Nederlander vind of denkt, het is meer dat we het langzamerhand zat zijn dat er steeds wordt geklaagd door mensen die geen reden tot klagen zouden mogen hebben en er een nationale sport van hebben gemaakt om slachtoffer te spelen. Bedankt overheid. Dit komt geen enkele bevolkingsgroep uit en het wordt iedere dag erger.

ILF2 | 12-11-19 | 19:30

Men schrijft in dit soort rapporten altijd naar een gewenste conclusie toe, wie gelooft eigenlijk de overheid nog met hun hosanna rapportjes. Typisch D66 dit.

sprietatoom | 12-11-19 | 19:29

De NederTurken mogen zich dan gediscrimineerd voelen, persoonlijk voel ik mij bedreigd door het feit dat tweederde van de Turkse Nederlanders sympathieke betuigt aan een gevaarlijke gek in hun thuisland.

MickeyGouda | 12-11-19 | 19:29

Turkije ziet ze als Nederlanders en Nederland als Turken. Zo gedragen ze zich ook. Chill doen in Turkije met je waggie met NL kenteken want kijk mij eens gaaf zijn. Om vervolgens weer terug in Nederland met je Torkoe vlag te wapperen. Gevangen tussen twee culturen en geen van beiden moet iets van ze hebben. Kiezen en aanpassen dus!

PikinhetBlik | 12-11-19 | 19:28 | 4

Je vergist je. Het is zeker niet zo dat ze in hun thuisland niets van ze moeten hebben.
Ik heb dat zelf ervaren in o.a. Marokko. Marokkanen die in Nederland hebben gewoond, hebben een zeer hoog aanzien.
Ik heb voor zo iemand een aow-formulier ingevuld. Het hele dorp stond om hem heen.

Lentehaas | 12-11-19 | 19:38

@Lentehaas | 12-11-19 | 19:38: klopt, de verkaaste mocro’s hebben geld, heel interessant in hun thuisland. De euro is daar een daalder waard. Met geld maak je vrienden.
Vraag maar aan Berbaar.

Analia von Solmsch | 12-11-19 | 20:03

@Lentehaas | 12-11-19 | 19:38: mag ik even uw adres . . ? dan weet de uitkerende instantie waar ze u op moeten halen i.v.m. actieve hulp bij uitkeringsfraude ! !

ROADHOGG | 12-11-19 | 21:15
▼ 1 antwoord verborgen

Volgens objectieve maatstaven zijn die Turken met hun extreme nationalisme en racisme extreem rechtse islamonazi's, dus huilie huilie doen over discriminatie door die groep is niet echt gepast in onze cultuur van verdraagzaamheid.

smdyasc | 12-11-19 | 19:27

Onzin. Ik waardeer Turken net zoveel als Turken de Nederlandse samenleving waarderen.
Dat is met marokkanen precies zo, maar dat terzijde.

Jan Passant mk2 | 12-11-19 | 19:26 | 1

Dank je Jan, na het lezen van dit verdrietige stukje realiteit, liet je me even lachen.

schijtzat | 12-11-19 | 20:26

Stop met zeiken en maak mij een broodje döner extra knof.

Turbulentie? | 12-11-19 | 19:26

Links over een x aantal jaren: "Zij werden vroeger ook door ons gediscrimineerd, dus mogen zij nu ook ons discrimineren."

Lentehaas | 12-11-19 | 19:25

Ik dacht dat ze zich allemaal vooral Turk voelden..

tiku99 | 12-11-19 | 19:21 | 3

Ja, vooral degenen met een Nederlandse uitkering.

WhiteShark | 12-11-19 | 19:27

Behalve als ze in dienst moeten. Allemaal oorlogsgeil, maar dienstplicht vervullen , nee, dank u.

Heiner | 12-11-19 | 19:41

Hahahaha!

pibasso | 13-11-19 | 07:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen