Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GroenLinks vraagt zich in controversieel essay af wat het doel van democratie is

Spijkers op laag water, OF EEN HEIMELIJKE TIRANNIE IN WORDING?!

En maar zeggen dat alleen het FvD gevaarlijke essays schrijft nou mooi niet! Groenlinks Amsterdam-wethouder Rutger Groot Wassink en fractievoorzitter Femke Roosma klommen in de pen over het 'Municipalisme', een anti-neoliberaal systeem waarin elk bestuurlijk ambt wordt gehouden door buurtwachten. Maar goed, in de laatste alinea wordt het spannend.

"Er zijn nog tal van dilemma’s die verder moeten worden doordacht, ook voor een partij als GroenLinks. Bijvoorbeeld de vraag of democratie een doel op zich is (laat zoveel mogelijk burgers participeren en accepteer waar zij voor kiezen) (...)"

Nou, ehm, eigenlijk wel. 

"(...) of een middel om grotere gelijkheid, diversiteit, gemeenschappelijkheid of zelfs systeemverandering te bevorderen."

Nou, ehm, eigenlijk niet. Maar goed, ze stellen alleen maar vragen en het antwoord klinkt heus niet in de vraag door.

Reaguursels

Inloggen

Eerst dacht ik aan een moderne, gekuiste vertaling van Marx, want op school leerden we dat 'municipalisme' de ultieme heilstaat van de marxistische leer vormt, nádat de eerste, (onmisbare) fase van 'centralisme' is doorlopen.
Municipaliteiten zijn in mijn herinnering communes met egalitair zelfbestuur en deze ontstaan nadat het 'Politbüro', bestaande uit de intellectuele voorhoede ("All animals are equal, but some animals are more equal than others"...) de 'Umwandlung' heeft geleid.
Ik vind het op z'n zachtst gezegd zorgelijk, dat GL onze democratische rechtsstaat degradeert tot 'een' middel, waarbij je een onwelgevallige verkiezingsuitslag terzijde zou kunnen schuiven.

Middenmoter | 28-06-19 | 16:26

Zoals Karel van het Reve al opmerkte; dit betekent niets, helemaal niets en net zo min als "the concept of "Bezogenheid"" uit "uit talloos veel miljoenen" van W.F. Hermans. Democratie is geen doel op zich, het is een noodzakelijke voorwaarde voor de beperking van de macht van de Staatslieden..

AlexanderVissers | 28-06-19 | 15:38
-weggejorist-
UHeeftGelijk | 28-06-19 | 14:59

OM gelooft dat Malek Fostok ziek is. maar niet zo ziek als hij zegt.

Dat heet nu "polderziek"

win | 28-06-19 | 13:06 | 1

sorry, onder verkeerde artikel w

win | 28-06-19 | 13:08

GoorLinks is er waarschijnlijk inmiddels achter dat het nooit meer gaat worden dan wat ze nu in zetelaantal bij mekaar harken, en dat ze dus moeten samenwerken met andere partijen. Dat is niet handig als je van huis uit vindt dat jij DE WAARHEID meent in pacht te hebben en eigenlijk geen zin hebt in compromissen sluiten, of, o hemel, luisteren naar wat de kiezer wil.
Nee, GoorLinks weet het natuurlijk het beste hoe het zou moeten gaan, en als ze het dus niet via het huidige systeem kunnen doordrukken, is het misschien een beter idee om het huidige systeem zodanig om te vormen dat alleen GoorLinks de lakens uitdeelt, dat zou gewoon beter zijn voor iedereen.
Tot zover de samenvatting van hoe het denken in elkaar zit in die partij. Wat democratie betreft, gelukkig hebben we de foto's nog (of zaten die op dat fotorolletje van Srebrenica).

Datsun_Cherry | 28-06-19 | 13:04 | 2

Juist. Hun waanbeelden worden niet door voldoende burgers gesteund, dus democratie is geen optie meer. De groene terreur zal op andere wijze moeten worden opgedrongen. En zo vervalt een links clubje (dat toch al dubieuze oorsprong had, net als de SP) binnen een generatie tot fascisme of iets wat daar op lijkt.

UHeeftGelijk | 28-06-19 | 14:57

Daarom willen ze de stemleeftijd omlaag brengen naar 16 jaar. Jonge hersens zijn veel makkelijker om te conditioneren juist in de instituten waar links dominant aanwezig is.

unshift | 28-06-19 | 15:53

Zo blijkt maar weer, de geschiedenis herhaalt zich, Groenlinks gaat hetzelfde doen als Mao.
Wat zal Paul Rosenmöller blij zijn !

Bolder | 28-06-19 | 12:16 | 1

Gelukkig wordt de lange mars wat korter aangezien NL niet zo groot is.

EmilioEsteves | 28-06-19 | 14:06

Is democratie een doel of een middel, vraagt GroenLinks zich af. De vraag die dan meteen gesteld moet worden is: een doel of een middel voor wie? Wie heeft het recht of neemt het recht die democratie eventueel als middel tot een ander, hoger doel te zien? En wie wordt dat recht ontnomen?

Schoorsteenveger | 28-06-19 | 11:45 | 2

Kijk naar Turkije. Ook daar was democratie slechts het het middel

Sunir | 28-06-19 | 12:54

@Sunir | 28-06-19 | 12:54:
Of de Salafist, die ziet participatie in democratie ook als de weg naar een hoger doel, namelijk de vestiging van het Kalifaat.
Lieden die de democratie als middel tot een hoger doel zien zijn doorgaans ook degenen die menen dat enkel zij, en niet de anderen, dat hogere doel mogen bepalen.

Schoorsteenveger | 28-06-19 | 14:21

Weer een bewijs, dat voor GL de klimaathysterie slechts een middel is om hun ideologische=communistische doelstellingen te bereiken! Het klimaat interesseert ze in feite geen moer.

Rationa | 28-06-19 | 11:17 | 1

Precies. Niks interesseert hen ene moer. Behalve binnen een geconstrueerde nep visie anderen de maat nemen.

Willem_Oltmans | 28-06-19 | 11:29

De overheid moet zo klein mogelijk blijven opdat de mensen zich vrijuit in geest en land kunnen bewegen.
Links wil alles controleren en zie daar (met een sprongetje) OBAMACARE, een manier op de mensen te controleren en te sturen.
En daar houden ze niet erg van in Amerika.
En ja, Amerika, wat een land en nogmaals bedankt Jefferson, Franklin, Madison, Adams, Washinton, Lincoln en natuurlijk Donald Trump.
Ja ja, zo is het wel.
Godverdomme.

Hensmunter69 | 28-06-19 | 11:15 | 1

OM de mensen te controleren, Hens met je dikke pens.

Hensmunter69 | 28-06-19 | 11:16

Snapt u het nog steeds niet? Groen-links is op zoek naar een klimaatdictator, die de handhaving van de klimaatwetgeving overlaat aan de klimaatinquisitie, om vervolgens al die klimaatketters na een kort proces over te dragen aan de klimaatbeul. Groen-links is nog op zoek naar een minder milieubelastende executiemethode dan die goede oude brandstapel. Binnenkort schrijven ze daar een prijsvraag voor uit. Als ik vast een voorzetje mag geven; "resorberen" in vloeibare stikstof.

oliebolletje123 | 28-06-19 | 11:12

Wat een afgrijselijk wollig, langdradig, kant-noch-wal rakend wauwelverhaal op die Hellingsite zeg... Daar kan zelfs ik nog een puntje aan zuigen.

Het is een soort bodemloze grabbelton van linkse cliché's, een hol vat zonder werkelijke inhoud. Vervang het gehate woord marktwerking met (keuze)vrijheid en concurrentie, of individualisme met de wens tot collectivisering en je hebt een beeld van wat dit soort figuren werkelijk willen. Men geeft zelfs toe geen echt alternatief te hebben dat "de markt" uitdaagt, en probeert krampachtig te beweren dat dat niet automatisch "meer overheid(smonopolies" betekent.

Die "markt", dat zijn wij allemaal, in een relatief vrije samenleving. Iedereen mag zelf weten bij welke winkel hij koopt, bij welk kraampje hij\zij\xij de producten of diensten afneemt. En desnoods er zelf eentje beginnen. Wat ook vergeten wordt is dat je wel degelijk een bedrijf of club zonder winstoogmerk mag oprichten. Sterker nog, die bestaan ook, vele zelfs. Zo zijn meerdere verzekeraars stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, nog afgezien van goede doelen en andere (hypocriete) meuk.

Kun je als stereotiep figuur weer gaan klagen dat die ook teveel kosten of teveel "winst" maken, maar kom je van je luie reet af om dan zelf iets beters op te richten, of is dat toch eigenlijk wat te moeilijk, omdat een goede organisatie runnen zonder verlies te lijden toch niet zo'n sinecure is die elke Jan met de Pet beheerst? Je hebt zelf invloed op die "woeker"winsten die bedrijven maken, door bewust te kiezen voor kleinschaliger bedrijven of alleen zonder winstoogmerk. Maar blijkbaar vinden de meeste mensen het best om boodschappen te doen bij een grote supermarkt of online winkel, omdat het handiger en goedkoper is, of een beter aanbod biedt. Of gewoon blinde gemakzucht en naamsbekendheid.

Dat is ook een (betere) vorm van democratie: ieder mens mag zelf kiezen welke winkel of product hij wil steunen, of er zelf eentje beginnen en de winkel met de meeste vrijwillige klanten wordt het grootst, net als een politieke partij. En daarnaast blijven talloze kleinere zaken mogelijk, voor elke kiezer\burger wat wils. Wat in vredesnaam de meerwaarde is om al die door links verafschuwde "domme individuen" die kennelijk voor zichzelf slechte keuzes maken in linkse ogen, dan maar als optelsom van even afschuwelijke domme meerderheid voor iedereen te laten bepalen welke éne staatswinkel één product levert dat zij of de door haar gekozen rantoensambtenaar goedkeurt, is mij een raadsel.

Nog afgezien van de tegenstrijdigheden in het verhaal. Men is tegen globalisme, want dat is "neoliberaal", maar wil wel elke stad globaliseren met minderheden uit de hele wereld, omdat diverstiteit kennelijk een doel op zichzelf is. Waarom dat een doel moet zijn krijgt men niet uitgelegd. Men erkent nota bene dat die diversteit etnische spanningen oplevert, en opkomst van nationalisme, maar i.p.v. te stoppen met die globalisatie en import, pleit men voor steden die zich sterk maken tegen het "racisme" van het handhaven van anti-globalistische grenzen. Het individu en eigen keuze moet dood, want collectief is heilig, maar een nationaal collectief gevoel is de Grote Satan. Alles moet dus collectief, maar - hoe vernieuwend - niet via de staat kennelijk. Hoe dan? En indivualisme is slecht, maar toch moet ieder persoon zichzelf en divers wezen en dan samen kennelijk wel een "juiste" beslissing nemen voor iedereen.

Men drijft als stad op toerisme en kapitalisme, wat al die linkse subsidiehobby's überhaupt mogelijk maakt, maar toerisme en kapitaal is fout. Men creëert moedwillig een stad waar enerzijds de toeristen en de rijken (marktwerkenderwijs) de beste lokaties kunnen opkopen, maar tegelijk wil men heel veel sociale woningbouw om zoveel mogelijk pauperkiezers te krijgen die links stemmen. Om vervolgens te gaan jeremiëren dat de kloof tussen arm en rijk in de stad zo groot is... Terwijl die er niet zou zijn als de populaire stadscentra voornamelijk door rijken werden bevolkt, met daaromheen een middenstand en daaromheen weer de "armen". Alsof het een mensenrecht is om in het centrum van een grote stad op een A-lokatie te wonen. Alsof iedereen die niet óp de Dam woont een primaire levensbehoefte ontbeert, want alles buiten de A10 is de Derde Wereld of zo? Daar kun je kennelijk geen mooie, degelijke, leefbare woningen met veel groen bouwen voor "de armen". En OV of iets dat harder gaat dan een bakfiets bestaat natuurlijk niet, dus die armoedzaaiers zijn een dag onderweg om op hun werk te komen? Als ze al werk hebben. Wat je alleen vindt in hartje A'dam uiteraard.

Het lijkt ergens wel een soort Pol Pot fantasie van we moeten allemaal terug naar het boerendorp, want de grote stad is zo verderfelijk kapitalistisch en individueel divers. Maar tegelijk is die stad dan weer de nieuwe motor van het socialisme en multiculturalisme? Wie snapt het nog?

Wol | 28-06-19 | 11:05 | 5

Goed verhaal wol. Mand. Nee, serieus. Goed verhaal.

reagluurder010 | 28-06-19 | 12:34

Knappe terechte uitleg van uw kant.
Lekker kort en bondig.

De-Glijdende-Rechter | 28-06-19 | 12:55

De oude elite moet weg, vervangen door een andere die ze denken beter onder controle te kunnen houden voor hun bovenbazen, de globalisten.

kindapaas | 28-06-19 | 13:55
▼ 2 antwoorden verborgen

RARA.... een soort Orwellongren achtig repubiekje waar het lokale linkse regime heerst boven de het landelijke bestuur en als het dan uit de klauwen loopt de stront weer door schuiven naar het landelijk bestuur?
Meneer Grootwasik , Dat eeh... municipalisme heeft dat verdorfen stadje van u allang in zekere maten en dat kunt u nu al niet handelen.

Datgingniegoed | 28-06-19 | 10:56

Precies die vragen stelden Lenin, Mao en Pol Pot zichzelf óók...

RickVogelschrick | 28-06-19 | 10:51 | 1

Om over Hitler, Franco, Mussolini en geestverwanten maar te zwijgen

BenZen | 28-06-19 | 11:14

Binnenkort bouwen ze een groot vierkant ruimteschip. Planten wat implantaten in hun kop.. vliegen rond nederland “we are groenlinks, resistance is futile”.

timmey | 28-06-19 | 10:39

Deze is te ingewikkeld en sla ik over.

wiers | 28-06-19 | 10:27

Ah, de communistische wortels laten nieuwe blaadjes ontluiken.
En als je het niet eens bent met GL, kun je lekker municipalistisch gaan doen in een werkkamp.

Rest In Privacy | 28-06-19 | 10:23 | 3

Amsterdam heeft geen Siberië.

Rest In Privacy | 28-06-19 | 10:31

Kan ik hieruit concluderen dat GroenLinks zich ook afvraagt of ze dan hun fascistische doelen wel
Moreel toelaatbaar zijn

killRoy1982 | 28-06-19 | 10:10

Ze begrijpen het niet en ze zullen het nooit begrijpen. Je kunt een samenleving niet sturen. Een samenleving moet haar eigen weg vinden.
Iedere gestuurde samenleving is ten dode opgeschreven.

Mr.Crowley | 28-06-19 | 10:01

Oh ja, Stadsraden. En daarna van die politieke functionarissen die je in de rug schoten als je deserteerde. Kom, hoe heette die ook alweer?

Mammeloe | 28-06-19 | 09:53 | 1

Groenlinks. Vroeger waren dat de sovjets, en daarboven ook de USSR. Straks allemaal te werk in inclusieve biologische sowchozen van Groenlinks. Omdat u dat wilt.

Nichtsneues | 28-06-19 | 10:11

'..... bevorderen' lees af te dwingen. Griezelige lui.

pigadaki | 28-06-19 | 09:46

hier ga je de msm niet over horen

Oromis | 28-06-19 | 09:45

De hele decentralisatie van bevoegdheden naar de steden , door links gepropageerd, is een eerste aanzet geweest. Let wel de burger heeft in dergelijke steden niets te zeggen alleen wanneer ze op lijn zitten met machthebbers. We zullen over 20 jaar ontdekken dat systeemverandering heeft geleid tot een samenleving die veel lijkt op de DDR in de jaren zeventig. Amsterdam wordt geleid door marxisten en de burgemeester is te zwak om daar paal en perk aan te stellen.

jaap932057795966 | 28-06-19 | 09:44

Ik vraag mijzelf heel veel af. Bijvoorbeeld welke belasting opslurpende subsidies zijn er voor bedrijven als het gaat om duurzaamheid. Het antwoord:
SDE+, EIA \ MIA, CEF Energy en BREEAM

SDE+ alleen is voor dit jaar 10.000.000.000 dat is best veel

ja-nee-misschien | 28-06-19 | 09:43

Moest zomaar ineens denken aan dit gedicht:

“Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht...”

J.Luns | 28-06-19 | 09:38 | 1

Komt het allemaal vanzelf goed als we maar blijven lachen en tolereren?
We er iets inhoudelijks tegenover kunnen zetten.
"Het jaar 1979, nu veertig jaar geleden, markeert een keerpunt in de geschiedenis van de islamitische wereld. Het is het jaar van de doorbraak van het religieuze fundamentalisme, met als centrale gebeurtenissen de islamitische revolutie in Iran, de opstand tegen de Sovjet-invasie in Afghanistan en de bloedige bezetting van de Grote Moskee in Mekka door enkele honderden jihadisten. De islamitische wereld bevindt zich sindsdien in een steeds dieper wordende crisis. Terwijl de rest van de wereld democratiseerde, nam het aantal democratieën in de islamitische wereld alleen maar verder af. Met de rechten van vrouwen, homoseksuelen en religieuze minderheden is het nergens zo slecht gesteld. Van Mali in West-Afrika tot de Filipijnen in Oost-Azië woeden tientallen burgeroorlogen met islamitische betrokkenheid die miljoenen mensenlevens hebben gekost. Duizenden komen jaarlijks om bij aanslagen van terreurorganisaties als ISIS, Al-Qaeda en Boko Haram. Economisch raakt de islamitische wereld steeds verder achterop. Geen wonder dat velen elders een goed heenkomen zoeken. Maar ook wat integratie betreft zijn migranten uit moslimlanden hekkensluiters.
Met een indrukwekkende hoeveelheid feitenmateriaal toont de auteur de diepte van de islamitische crisis aan, en onderzoekt de oorzaken. Westers kolonialisme, inmenging van buitenaf en discriminatie bieden geen steekhoudende verklaring. De wortels van het probleem zijn religieus en liggen bij de groeiende invloed van het fundamentalisme, dat de islamitische wereld in een wurggreep houdt."
Omslagtekst van een boek. Meestal schrijven ze zoiets zelf.

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 09:34 | 2

Sorry, verkeerde artikel.
Hoewel.... hoewel....

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 09:36

Als ik dan eveneens offtop mag reageren, de wortels van het probleem liggen denk ik zelf bij de schaalgrootte en weeffouten: de oprichter had nooit deze massaliteit voor ogen en de weeffouten zijn onbespreekbaar voor menigeen omdat de Talmud en het OT de belangrijkste bronnen vormen; slecht vertaald en niet begrepen. Inmiddels zijn van beide goede vertalingen beschikbaar (zowel Duits als Engels), wat het OT betreft vertrouw ik persoonlijk alleen op de Luther bijbel, maak voor de grap eens een vergelijking tussen de Luther tekst en dezelfde tekst van een willekeurige andere bron, om te begrijpen wat er allemaal mis kan gaan. Datzelfde is gebeurd met het ontstaan van de Sura's. Dit soort vergelijkingen worden in de Islamitische wereld gerust wel gemaakt, maar vooral in Iran is mijn indruk. De salafisten en wahabisten staan er niet voor open vrees ik. En omdat alles samenhangt is dit zowel het verkeerde als juiste artikel!

kindapaas | 28-06-19 | 09:57

En toch vind ik het stellen van de vraag op zich niet per se verkeerd. Er worden 2 stellingen geponeerd die min of meer tegengesteld zijn aan elkaar. Het stellen van vragen leidt ertoe dat je gaat nadenken over zaken. Misschien zijn er wel mensen bij GroenLinks die na zo'n discussie, met hun conclusie juist uitkomen op de eerste stelling! Ik vind het te ver gaan om op voorhand te zeggen dat het, omdat het GL is, iedereen van die groep dan wel automatisch bij het inclusiviteit-antwoord zal uitkomen. Misschien dwingt het ze wel om na te denken waarom ze bij GL zitten, dat kunnen we niet weten.

Braboblanke | 28-06-19 | 09:31

En dan ook nog Amsterdam als schoolvoorbeeld gebruiken. Als Amsterdam het voorbeeld is van hoe de samenleving moet gaan werken, dan vrees ik alleen maar calvinistische verboden. Genieten van het leven mag niet, je moet dit, je moet dat. Energietransitie met maatregelen die alleen maar betaalbaar zijn voor de elite die geld zat heeft en voor wie klimaat een luxepaardje kan zijn om mee te deugen.

Quichegerechtigde | 28-06-19 | 09:28

Te weten :

- GroenLinks stelt zojuist voor dat het ministerie van Binnenlandse Zaken moet gaan beslissen welke politieke advertenties kunnen en welke niet.
- een BDS van Israel instellen, niet kopen van de zionisten.
- een 70 jarige die niet meer geholpen wordt. (Ellemeet)
- een Turk(Ozdil) die aftreedt door Feras en zijn 2e-kamer positie kwijtraakt.
- 80% die allochtone moslims wil binnenlaten.
- 90% de klimaat-regels van de 'elite' ondersteunen...

Kortom, langzaam een dictatuur.

Thoth | 28-06-19 | 09:20

Weet je wie ook ooit de democratie heeft beëindigd via de democratie?

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 09:08 | 2

gehe

Joostmochtnietsweten | 28-06-19 | 09:13

Een gekke vegetariër.

I.P standing up | 28-06-19 | 09:38

Groenlinks slaat volledig door en begint langzamerhand net zo gevaarlijk clubje als Denk te worden.

Eduardo5000 | 28-06-19 | 09:03 | 2

niet inmiddels, dat zijn ze al sinds de oprichting en daarvoor ook al, toen ze nog de Communistische Partij waren.

Joostmochtnietsweten | 28-06-19 | 09:14

Volgens mij aanbidden ze nog steeds de DDR met leider Walter Ulbricht......

simon49 | 28-06-19 | 09:25

Gewoon 'Animal Farm' lezen en je bent voorgoed van dit nieuwe modewoord genezen

BASinnic | 28-06-19 | 08:54

Amsterdam is niet meer mijn hoofdstad. Maak het Den Haag maar of Eindhoven voor mijn part. Maar Amsterdam zou Nederland niet meer moeten vertegenwoordigen.

Repetitive Beats | 28-06-19 | 08:53 | 1

Bovendien is de begroting van 020 negatief, of te wel, die kloothommels kosten ons ook nog geld! Maak er maar een republiek van, afsplitsen die linkse dromers. Nederland de gulden terug, met een prachtig sterke wisselkoers gaan we dan straks in Amsterdam naar de hoeren alsof het er Thailand uit de jaren 80 is.

Joostmochtnietsweten | 28-06-19 | 09:17

Democratie is het meest misbruikte woord om een dictatuur in stand te houden.

komtdatschot | 28-06-19 | 08:52 | 1

Quote van de week !

Carlos_I | 28-06-19 | 08:53

Heel kort samengevat is municipalisme in de visie van Groot Wassink een lokale vorm van communisme. Wel gesubsidieerd door de rest van Nederland natuurlijk.

BonSens | 28-06-19 | 08:51 | 4

" Wel gesubsidieerd door de rest van Nederland natuurlijk."

Daar zit dan ook de achilleshiel.

omanders | 28-06-19 | 09:25

@chicago river | 28-06-19 | 08:58:
U heeft hem door: het heeft ook een naam; dialektisch materialisme. Jezus liep er ook op stuk van af zijn tempel moment. Hopelijk gaan wij dat beter doen.

kindapaas | 28-06-19 | 10:03

@omanders | 28-06-19 | 09:25:
-
Of juist de kracht. Nederland is toch wel het enige land ter wereld waar politiek hobbyisme en zelfs: afwijkende/subversieve politieke/maatschappelijke krachten door de centrale overheid gesubsidieerd wordt/worden. Voor ieder krankjorum idee kun je in dit land centjes krijgen, zolang als het stempel 'rechts' er maar niet op staat.

bisbisbis | 28-06-19 | 11:11
▼ 1 antwoord verborgen

communisme is toch per definitie anti-democratisch. Het is een publiek geheim dat GL een clubje communisten is. Bekijk de partij historie maar eens. Dit verbaasd me dus weinig. Het gebrek aan ophef erover is dan wel weer stuitend, maar ook dat verbaast niet.

Joostmochtnietsweten | 28-06-19 | 08:51 | 3

Er moet nog een deel PPR van zijn, dat waren libertairen.
De relatie met de CPN en de PSP was in de jaren zeventig slecht, doordat de PPR een niet-socialistische partij was.
Hoe ze die boel bij elkaar hebben gekregen, mag joost weten.

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 09:11

mij hebben ze anders niets verteld

Joostmochtnietsweten | 28-06-19 | 09:19

de vraag stellen is hem beantwoorden.
Stelletje gore vieze GL dictators, communisten, anarchisten.

langzullenweleven | 28-06-19 | 08:51

Vind het non-fictie gewauwel van deze marxistische hotemetoten gevaarlijker dan een gemiddelde bespiegeling van Tjer als hij koude grond psychologie neerkalkt naar aanleiding van een fictief werk van een gedeprimeerde Franse schrijver.

MSM en policor twatter, waar is uw verontwaardiging? Er wordt openlijk het einde van democratie gepredikt. Of bent u het stiekem met deze marxisten eens?

Graaf_van_Hogendorp | 28-06-19 | 08:29 | 1

Ze begrijpen helemaal niet wat er feitelijk staat, na 40 jaar onderwijs-vernietiging niet zo vreemd.

grindbak | 28-06-19 | 08:31

@Graaf_van_Hogendorp | 28-06-19 | 08:31: Gaat het er niet om,om de burger (het electoraat) nog verder buitenspel te zetten?Kijk naar het afschaffen van het raadgevend referendum, welke door een slechts klein clubje is afgeschaft.Weliswaar van tevoren bekonkelt, maar het leek of d66 de enige was die het afgeschaft wilde zien.En, nog belangrijker: wat hebben ze hiervoor gekregen?Dus, hoe moeten we de burger nog verder buitenspel zetten zodat we nog meer kunnen doen en laten zonder die lastige lui, ofwel eens in de 4 jaar nuttige idioten?

Ben5570 | 28-06-19 | 08:45

@gatij | 28-06-19 | 08:30:
Groot Wassink en Roosma zijn geen Amsterdammers.
Amsterdam wordt al tientallen jaren vergiftigd door marxistische idioten, die uit de provincie in Adam komen studeren en daar blijven hangen.

Pelforth | 28-06-19 | 08:59

@Graaf_van_Hogendorp | 28-06-19 | 08:31:

"Daarnaast hebben ze een heus debat gevoerd of je een tranny persoon of mens moet noemen."

Wat?! Heb ik iets gemist? Vertel: Wat is er gebeurd?

omanders | 28-06-19 | 09:23
▼ 2 antwoorden verborgen

3. Radicaal links pragmatisme
4. Radicale democratie

Iets zegt me dat als je het op democratische wijze niet eens bent met punt 3 punt 4 overboord wordt gegooid.

knutsel_ | 28-06-19 | 08:26 | 1

Eens.

Ben5570 | 28-06-19 | 08:46

Ze stellen een vraag en laten niets, maar dan ook niets in het antwoord doorklinken. En na de discussie; 'alles wat u zei en nog gaat zeggen nemen wij mee in onze besluitvorming'.
O wat heerlijk dat Amsterdam zo'n aanzuigende werking heeft op dat volk!

Rest In Privacy | 28-06-19 | 08:25

Eten we vanavond spruitjes of gaan we op de fiets naar het werk.
Het is niet eens een tegenstelling. Het is gewoon wat anders.
Misschien kiezen 'zoveel mogelijk burgers' wel voor 'grotere gelijkheid, diversiteit, gemeenschappelijkheid of zelfs systeemverandering.'.
Maar bij GL trekken ze wel vaker vreemde verbanden.

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 08:23 | 1

Nou, mi gaan de meeste groenlinkser zeker niet naar het werk, zowel dan toch liever in de auto.

Ben5570 | 28-06-19 | 08:47

Erdogan; "Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen." Links en Islamisme, beide gevaarlijke, enge totalitaire ideologieën.

chosenignorance | 28-06-19 | 08:10 | 4

Mohammedanen en marxisten zoals Klein Wassink kunnen elkaar goed vinden ja. Probleem is alleen wanneer ze met succes westers georiënteerde machthebbers verjagen, wat er dan gebeurt. Dan moet een partij het onderspit delven, want beiden eisen alleenheerschappij. In Perzië hebben we gezien wie het onderspit dolf. Dus marxistjes, lach nu maar... na de zaterdag komt de zondag. En als er is afgerekend met de zondag komt vanzelf de dag van de arbeid...

Graaf_van_Hogendorp | 28-06-19 | 08:25

In welke trein zou Judith Sargentini zitten?

I.P standing up | 28-06-19 | 08:34
▼ 1 antwoord verborgen

Geen woorden maar daden groenlinks. Hevel alle bevoegdheden van het College van B&W en de Gemeenteraad over naar de Stadsdeelraden. Bedank dan ook meteen voor de Rijksbijdragen met je principes.

Dat wordt een grandioos succes. Eerder deze week is het onderzoek naar de financiële wantoestanden in Zuidoost gestaakt. Er was letterlijk geen bonnetje of factuur te vinden, terwijl het daar toch echt geen vvdbolwerk is. En ze komen er mee weg, ondanks het feit dat ook een stadsdeelraad zich aan de wettelijke vereisten op administratief gebied heeft te houden.

En dan de zogenaamde progressieve stad als lichtend voorbeeld voor het conservatieve platteland durven presenteren. Hoe meet je de toerekeningsvatbaarheid van een politicus?

Rest In Privacy | 28-06-19 | 08:06

Het enige dat ze goed hebben is dat Amsterdam met geitenwollensokken links aan de macht inderdaad op weg is een achterlijk Gallisch dorpje te worden dat niet mee wil in de vaart der volkeren. Met dat municipalisme lopen ze ook al achter de feiten aan, want dat initiatief is al lang geleden voor ze weggekaapt door de lokale partijen en diverse Leefbaren.

Tempolier | 28-06-19 | 08:05

In wording? Extended eerder.

Selassie | 28-06-19 | 07:59

Waarom deze verbazing? Groen Links is de voortzetting van de Communistische Partij Nederland. Zij moesten hun naam wijzigen toen de Sovjet Unie in elkaar stortte en de ellende en gruwelijkheden duidelijk naar buuten kwamen.
De idealen zijn echter nooit veranderd.

JanVergoor | 28-06-19 | 07:54 | 1

eens, dit is allemaal in de lijn der verwachting. Behalve misschien de verwachting van die linkse huppelkutjes die op Jesse stemmen omdat het ze zo'n aardige gast lijkt en hij altijd over verbinding wouwelt.

Joostmochtnietsweten | 28-06-19 | 09:01

Addergebroed die socialisten

very_bad_poet | 28-06-19 | 07:53 | 3

Toch heeft het iets intriguing.
Er van uitgaande dat ze beste met wereld voorhebben -ze zullen niet als doel hebben er puinhoop van te maken, vergissen ze zich ergens. Of willen ze iets niet zien.
Bijvoorbeeld op zich zijn samenwerken, af en, compromissen sluiten, pluralisme, tolerantie nodig, maar je kunt niet tolerant zijn tegen intolerantie. Dat vreet alles op tot je in een totalitaire overheersing zit, zoals eind jaren 30 (Nazi-Duitsland, Sovjet-Unie onder Jozef Stalin, Mao Zedong in China)

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 08:44

Het probleem is dat hun denken totalitair en extremistisch is.

Lt-Kol Kilgore | 28-06-19 | 08:51

@Lt-Kol Kilgore | 28-06-19 | 08:51:
Maar waarom zien ze dat niet als een probleem. Blijkbaar. Als dat denken nieuwe problemen geeft, wil je dat toch niet.
Vreemd allemaal.

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 08:54

Ik blijf me er over verbazen hoe er altijd gedacht wordt dat mensen van verschillende achtergrond met elkaar samen willen leven. (Blanke) Nederlanders die pleiten voor meer diversiteit doen dat in mijn optiek omdat het mooi klinkt. Het overgrote deel zal waarschijnlijk geen allochtoon in zijn vriendenkring hebben. Minderheden die er voor pleiten doen dit vooral omdat ze vinden dat hun eigen achterban (hallo Sylvana) meer invloed moet krijgen, niet omdat het inherent beter is. Op individueel niveau zullen er best verschillen zijn, maar op het groter geheel willen Nederlanders met Nederlanders om gaan, Antillianen met Antillianen, Turken met Turken. Niemand wil daadwerkelijk in contact komen met andere culturen, want dat is ongemakkelijk.

bulk | 28-06-19 | 07:47 | 10

Dat klopt als een bus maar je ziet ookwaar de voorordelen vandaan komen.

Lt-Kol Kilgore | 28-06-19 | 08:54

Sylvana maakt verschillen die er niet zijn of ze vergroot ze uit.
Er was geen probleem met zwarte piet omdat de meeste mensen geen verband met de slavernij zagen, en geen Nederlander vindt slavernij ok, omdat het botst met de moderene westerse opvattingen alleen al. En dan plakt ze ook nog huidskleur en slavernij aan elkaar.

kloopindeslootjijook | 28-06-19 | 08:57
▼ 7 antwoorden verborgen

Amsterdam een Gallisch dorpje?
Stonden de Galliërs niet juist bekend om hun verzet tegen de invasie van buitenstaanders, in hun geval de Romijnen? Ik zie weinig overeenkomsten.

Timide_Aso | 28-06-19 | 07:48

Met dank. Er wordt enorm huis gehouden tegenwoordig, maar archive.org&waybackmachine zijn onze beste vriend.

kindapaas | 28-06-19 | 10:08

Nou, je ziet inmiddels door de nieuwspraak de poeppraat niet meer.
.
Waarom is het voor de foute vijf (vvd, pvda, cda, d66, gl) niet mogelijk om binnen de kaders van de rechtstaat te blijven en democratie geen geweld aan te doen?
.
Bijzondere zelfbenoemde elite, hoor. Het kan niet inspireren, het kan niet overtuigen dan maar achterbakse trucjes, liegen en dwingen....

Parel van het Zuiden | 28-06-19 | 07:40 | 4

@omanders | 28-06-19 | 07:42:

Inherent aan collectivistische ideologieën en religies. De impliciete rode draad is namelijk altijd: “wij hebben gelijk, zij niet en daarom mogen zij weg.”
.
En zo slachtten de voormannen van zulks, Hitler, Mao, Stalin, Mohammed, Pot, enzovoort zich door vele samenlevingen. Luidkeels aangemoedigd door dezelfde types die nu bijvoorbeeld GL stemmen. Vol van het eigen gelijk.
.
Weet u, een tiran kan alleen nooit iets realiseren en heeft altijd een achterban nodig die wil bijdragen. Een les die heel veel mensen nooit geleerd hebben of vergeten zijn.
.
Daarom gebeurt het nu weer in Europa. Onder de banier van het “redelijke midden” nog wel.

Parel van het Zuiden | 28-06-19 | 07:49

@Parel van het Zuiden | 28-06-19 | 07:49: Zo gruwelijk waar!

Rest In Privacy | 28-06-19 | 08:48

@Parel van het Zuiden | 28-06-19 | 07:49: Het gaat hun ondergang worden. Let maar op.

omanders | 28-06-19 | 09:49
▼ 1 antwoord verborgen

Tenzij je ieder jaar op de camping in Frankrijk staat kan de arrebeier het niet eens uitspreken. Typisch.

knutsel_ | 28-06-19 | 07:37

Dat is toch wat tegenwoordig doorgaat voor progressief? Jouw wil zo snel mogelijk opdringen aan anderen. Hun hele wereld zo snel mogelijk op de kop zetten.

Geen01 | 28-06-19 | 07:33
-weggejorist-
Zuma | 28-06-19 | 07:32 | 1

Haha macht aan lokale bestuurders, clubjes, religie, what could possibly go wrong!?

boerk | 28-06-19 | 07:27 | 1

Wat niet.Ze kunnen niet met geld omgaan en zijn doorgaans alleen bezig met zichzelf en prestige...

Ben5570 | 28-06-19 | 08:57

De woorden 'diversiteit' en 'gemeenschappelijkheid' staan, me dunkt, een beetje op gespannen voet met elkaar.

robert1 | 28-06-19 | 07:26 | 2

Het gaat dan ook niet om werkelijkheid, maar om newspeak. Gewoon wat positief klinkende termen gebruiken - wie is er nou niet vóór 'gemeenschappelijkheid' en 'diversiteit'?

Terwijl je eigenlijk gewoon je eigen politiek-ideologische standpunten wilt doordrammen, ook als de meerderheid daar niet op zit te wachten.

raskol | 28-06-19 | 07:32

Hoe homogener de samenstelling, hoe minder de tegenstellingen ja.

BenPakdee | 28-06-19 | 07:33

Tja.. ze komen voort uit de cpn. Daar waarschuw ik altijd al voor. Maar de linkse persvriendjes hebben deze partij naar het zogenaamde redelijke politieke midden geschreven.

Europees_Aanbesteed | 28-06-19 | 07:14

Groen Links verloochent haar afkomst niet. De CPN. Zogenaamd democraties, als ze maar aan de macht blijft.

ljcoster | 28-06-19 | 07:06

Ik heb ook GL vrienden en die zeggen ook ze veel mensen niet capabel vinden om te stemmen. Democratie vinden ze minder belangrijk. Het behoort toe aan een select groepje. Nee, dit verbaast me totaal niet.

azijnseikerT | 28-06-19 | 07:05 | 4

Volgens GL komt in de democratie de grijze middelmaat bovendrijven. De avant garde van GL niet.

Rest In Privacy | 28-06-19 | 07:14

@Sitting_targets | 28-06-19 | 07:14: dat de “mindere” mening invloed gaat hebben. Daar gruwelen ze van. Want hoe kunnen die domme mensen uit die wijken bijv iets zeggen over immigratie. Nou, die zitten er WEL midden in.

azijnseikerT | 28-06-19 | 07:21

@azijnseikerT | 28-06-19 | 07:21: Hee als je erboven op zit, dan zie je niks. Met meer afstand zie je veel meer en kun je in een breder kader plaatsen. Aldus GL.

Rest In Privacy | 28-06-19 | 07:39
▼ 1 antwoord verborgen

Accepteert GL dat dit hele verhaal ook zonder hen kan worden uitgevoerd? Nee? Next!!!

ScumbaggusMaximus | 28-06-19 | 07:05

GL wil meer gelijkheid en ook meer diversiteit, meer ongelijkheid dus. Ja ja.

Rest In Privacy | 28-06-19 | 06:57

Bijvoorbeeld de vraag of diversiteit een doel op zich is.

jochum1980 | 28-06-19 | 06:43 | 1

Precies. Het is wel een doel om iedereen in de maatschappij zich te laten ontplooien. Dit ook voor het algemene belang. Maar GL bedoelt met diversiteit ongetwijfeld het importeren van andersdenkenden. Ik denk dat we daar in Nederland zeker niet meer op zitten te wachten.

kortebroek | 28-06-19 | 15:02

Het stukje explodeert door BSB ( bullshit bingo)
Nu weten we ook waarom voormailig oost-Duitsland DDR heette.
Heel democratisch land was dat.

loze stijl | 28-06-19 | 06:31 | 1

En wat te denken van de People's Republic of China? De People's of China hebben geen reet in te brengen.

NeedIsaymore? | 28-06-19 | 06:55

Ik vraag mij af of partijen als D66 en GroenLinks wel bestaansrecht hebben binnen een democratie, daar hun ultieme doel het afschaffen daarvan lijkt te zijn.

pollens | 28-06-19 | 06:28

Na rijp beraad moet het volgende mij toch even van het hart. Regelmatig gaan hier in de panelen stemmen op om vrouwen het kiesrecht af te nemen. Zolang het duidelijk is dat het hier gaat om een voorbeeld van de gierend seksistische humor waar GS wijd om bekend staat, is er wat mij betreft niets aan de hand. De stelligheid waarmee sommige reaguurders hun voorstel propageren klinkt echter de humor voorbij. Paradoxaal genoeg zijn dit meestal de reaguurders die zich het felst uitspreken over de anti-democratische neigingen van links en de beknotting van moslima's binnen de eigen sociale setting. De wettelijke gelijkheid der seksen is één van de verworvenheden van de Nederlandse samenleving. Wie op deze manier aan de pijlers van onze democratie zaagt, is dus zelf geen haar beter dan al die zogenaamde 'nieuwe fascisten' waar men de mond van vol heeft. Zo, koffie.

MickeyGouda | 28-06-19 | 06:25 | 17

@CalamityJane | 28-06-19 | 09:09:

Je bewijst eens te meer dat rationaliteit niet seksegebonden is, Calamity. Ik ben er blij mee.

MickeyGouda | 28-06-19 | 09:30

Ongeblust de T gewenst aan personen die vrouwen het stemrecht willen afnemen. Er zijn heel veel dames die keurig rechts stemmen en het gaan er meer en meer worden. Ook onder de jeugdigen. We need them.

BlowingBubbles | 28-06-19 | 09:37

Ik ben eigenlijk voor wie betaalt bepaalt. Dus pas stemrecht als je vijf jaar inkomsten/loonbelasting hebt betaald. Zo krijg je geen dromers en uitkeringstrekkers die vinden dat alles maar moet kunnen (subsidies, immigratie, vergroening) middels hogere belastingen. Wel hoop ik dat het neveneffect niet is dat de maatschappij knetterhard wordt maar dat het over is met dat onbetaalbare utopische gedroom.

kortebroek | 28-06-19 | 15:15
▼ 14 antwoorden verborgen

GeenStijl redactie zet de stukjes maar naast elkaar.
Iets met stekkers bij GroenLinks

franck7020 | 28-06-19 | 06:58

Stuk staat bol van tegenstellingen en manipulatieve kreten.
Verder is duidelijk waar het de groene communisten om te doen is.
Het herverdelen van kapitaal.
Stel nou eens, dat de”rijken” de stad zouden verlaten en de toeristen niet meer komen...... juist.
Stel nou eens, dat iedere wijk een eigen bestuur heeft, gevormd door wijkbewoners. Hoe groot zo de puinhoop worden in die wijkjes? En wie betaald uiteindelijk de rekening?..... juist.
Er zouden scheepsladingen geld naar die stad gebracht moeten worden.
Geld, opgebracht door mensen die helemaal niet in die stad wonen.
Het merendeel van de Nederlanders woont nog altijd niet in de stad.
Een stuk van veel knip.plak en jatwerk, waaraan Rutger zelf weinig heeft toegevoegd.

Ruimedenker | 28-06-19 | 06:10 | 3

dat niet alleen, als iedere wijk het voor het zeggen krijgt is het het begin van een seculiere rechtstaat, dan wordt in een wijk de sharia ingevoerd,, en daar komen meer strontvliegen op af waardoor de wijk groter wordt, en binnen no time heb je taferelen als in birmingham.

brie-de-penis | 28-06-19 | 06:46

Met excuses voor de correctie: niet herverdeling van kapitaal, maar van vermogens, liefst de allerkleinste. Kapitaal is een produktiemiddel, net als arbeid dat is. Kapitaal kan een opbrengst hebben (winst en rentevergoeding), arbeid ook (loon in ruime zin). De opbrengsten kunnen gecumuleerd worden en vormen dan of persoonlijke vermogens of het wordt "opgepot" bij de corporate. Wat hier gesuggereerd wordt is dus herverdelen van privé vermogens, niet van de corporates.

kindapaas | 28-06-19 | 07:00

Dat zie je nu al gebeuren in Amsterdam. Het concept 'ínspraak' is louter een dingetje voor de bühne. Gl verzuipt volledig in de identiteitspolitiek, met 34532445 subgroepjes en benamingen. Ondertussen heeft het een totale fixatie voor een handvol uitgeprocedeerde illegalen waar alles voor moet wijken. En fvd is natuurlijk het grote gevaar aldus deze Stalinisten.

Shortganger | 28-06-19 | 05:54

"democratie"
Het reces begint volgende week, 2 maanden vakantie!

Is dit nog nieuws? | 28-06-19 | 05:53

Stelletje engnekken. appel valt niet ver van de marxistische boom.

Schepvogel | 28-06-19 | 05:07 | 1

GL maakt dezelfde wending als de Russische communistische partij ooit: van dictatuur van het volk naar dictatuur van de partij.

Rest In Privacy | 28-06-19 | 07:00

Municipalisme? Van Dale: Geen resultaat voor 'municipalisme'.

Realistischer gedacht is dat mijn bedachte term tweetblunder
eerder opgenomen wordt in het woordenboek Van Dale.

Tijdens het programma Pauw gooide de blanke PvdA-wethouder Stella van Gent in Súdwest Fryslân er de volgende tweet uit:

'Oeh, oude witte man met mening over het wel of niet vergoeden van abortus. #kwetsend
Ophouden, mond houden, wegwezen Eelco Brinkman.
Gelukkig wordt dit verstokte denken goed weerlegt door de welbespraakte, redelijke en wijze Pia Dijkstra. #Pauw #geenbaarmoedergeenmening'
twitter.com/iHans2m/status/1144352080...

Ten eerste:
Bovenstaande PvdA-wethouder bekritiseert met racistisch motief een voormalig CDA-leider op zijn huidskleur door hem als wit te betitelen terwijl het onderwerp niets van doen heeft met gekleurd/blank. Daarbij is die PvdA-wethouder net zo blank als degene die zij bekritiseert. Haar opmerking hieromtrent slaat nergens op.

Ten tweede:
De voornaam van CDA-prominent Brinkman door die Friese PvdA-wethouder benoemd als Eelco, is geen Eelco maar Elco.
Wat is er misgegaan bij de PvdA door zo'n ondeskundig iemand als wethouder in Súdwest Fryslân te benoemen die niet eens de voornaam van een voormalig CDA-leider die zij bekritiseert, juist kan spellen?

Ten derde:
PvdA in Súdwest Fryslân zal zich eens goed achter de oren moeten krabben waarom zij die blanke Stella van Gent - die de Nederlandse taal onvoldoende op schrift beheerst - in Friesland als wethouder heeft aangesteld terwijl zij etaleert de ballen verstand te hebben van vtt (voltooid tegenwoordige tijd).
Op het wereldwijde medium Twitter schreef zij:
'Gelukkig wordt dit verstokte denken goed weerlegt ....'.
Opgroeiend in autochtoon Nederland waar op de lagere school gedegen taalonderwijs werd gegeven - dictee, grammatica, ontleden - was veel aandacht voor het Nederlandse taalgebruik in woord en geschrift.
Destijds, beoordeeld om zijn/haar merites was het ondenkbaar iemand zonder gedegen beheersing van de basisbegrippen van de Nederlandse taal, te benoemen tot wethouder.
Wat bewoog de PvdA om een nitwit, niet goed bekend met de basisschoolvaardigheden van onze Nederlandse taal zoals vtt, die schreef:
'Gelukkig wordt dit verstokte denken goed weerlegt .... '
(dit behoort niet met een t maar met een d op het eind geschreven te worden) aan te stellen als wethouder?
Haar tweetblunder op drie punten tast haar geloofwaardigheid aan.

Dit werpt de vraag op of zij geschikt is een belangrijke functie als wethouder te kunnen blijven uitoefenen.

drs.Nee | 28-06-19 | 04:25 | 3

Godsamme wat een verhaal!

HoerieHarry | 28-06-19 | 04:28

Kijk naar denk/ bij1...

Is dit nog nieuws? | 28-06-19 | 05:55

Municipalisme = het vormen van stadstaatjes bij een steeds verder terugtredende nationale overheid, in een wereld met steeds grotere bestuurlijke systemen. Een zelfsturende bevolking binnen een stadstaat: dat is al eens eerder geprobeerd, dat waren de ghettos. Hier zijn duidelijk mensen aan het werk met feitenkennis van een bedroevend niveau.

kindapaas | 28-06-19 | 07:27

Lang geleden hoorde ik af en toe over de municipalen:
"ze komen je geld en bezittingen ophalen", en
"ze komen je vrouw en dochters halen"
Een enge sekte dus.

Jan Dribbel | 28-06-19 | 03:49

In principe vind ik dat zolang men zulke vragen puur vanuit het nieuwsgierige perspectief van "een idee toetsen d.m.v. een vraag" stelt is er in technische zin niks mis mee; alle politici/partijen dienen de mogelijkheid te hebben dingen aan de kaak te kunnen stellen. Echter vind ik het vanuit deze context, en vooral gezien de specifieke vraagstellingen wel zó achterlijk dat ik eigenlijk ga denken dat dit geen onbewust domme vraag is maar een test om te peilen hoe ver ze kunnen gaan met antidemocratisch beleid. Wanneer hier geen tegengas op wordt gegeven zal men het als stilzwijgend akkoord zien en zulke abominaties van een voorstellen erdoor gaan drukken, wetende dat men toch niet in opstand komt.
Alleen al de gedachte "is democratie een doel op zich of een middel om fascistisch equaliserend beleid erdoor te drukken" zou genoeg moeten zijn om iemand als landverrader te kunnen bestempelen. Ik vind dat een politicus zoiets wel mag opperen, maar wanneer op zoiets belachelijks geen tegenreactie wordt gegeven is dat een duiding van het failliete politiek stelsel, en een zeer confronterende weerspiegeling van onze maatschappij.
Ik vind het doodenge gedachtes indien ze niet worden wedergesproken.

Hunkje | 28-06-19 | 02:38

“Deze zogeheten municipalistische bewegingen bieden hoop op een uitweg uit de diepe crisis van traditionele centralistische sociaaldemocratische machtspartijen in Europa, die een onvoldoende overtuigend antwoord hebben op neoliberale globalisering en de daaraan gerelateerde opkomst van nationalistisch populisme.”

Zoo hé, dat klinkt als.
Knap bedacht, je houdt het niet voor mogenlijk.
En dan de neoliberale globalisering met een verbinding naar ‘nationalistisch populisme.’ Ben zo benieuwd welke knappe knar dee non- sense bedacht heeft.
In mijn ogen zijn er urgentere items in Nl.
De extreme werkdruk en bureaucratie in de gemeentelijke zorg segmenten met alle ellende van dien voor degenen die we met de juiste hulp zouden kunnen bedienen, waardoor problemen in de jeugd-‘gehandicapten’-en ouderenzorg etc. kwalitatief ondervangen kunnen worden.
De voortdurende reorganisaties, stapeling van horizontale structuren en privatisering in de gezondheidszorg. De afkalving van ons politieapperaat. Ik stop ermee. Ben teleurgesteld, boos en vraag me werkelijk af welke mensen in godesnaam deze grove afleidingsmaneuvres en onzinnigheid slikt.
Btw, ik ga gewoon door met mijn werk en de vervulling van mijn maatschappelijke functie(s). En mijn leven. Ik kan mezelf recht aankijken in de spiegel, iedere dag opnieuw.

zijvanhiernaast | 28-06-19 | 01:55 | 3

Femke Roosma & Rutger dit en dat, dè knappe knarren. Herstel: het blijft non-sense wat deze lieden de media inslingeren. Ik heb gezegd.

zijvanhiernaast | 28-06-19 | 02:01

Precies, ik ben ook oprecht benieuwd of zoiets geopperd kan worden zonder tegengas.

Hunkje | 28-06-19 | 02:39

Uit het marxistischmoeilijkenonsensdialect vertaald beteken het:: Wij hebben de macht in Amsterdam. We moeten zorgen dat we op die manier de macht in steden en dorpen grijpen om de boel te kunnen vernaggelen, want als we het moeten doen door landelijke verkiezingen hebben we geen kans, omdat mensen in heel Europa daarvoor veel te liberaal zijn en te vaderlandlievend zijn.

Mazzelstof | 28-06-19 | 05:42

Ik vermoed dat dit het dichtst bij de waarheid ligt als het gaat om wat voor GroenLinks democratie betekent: "(...) of een middel om grotere gelijkheid, diversiteit, gemeenschappelijkheid of zelfs systeemverandering te bevorderen."

Voor alle totalitair ingestelde ideologen, zoals: communisten, marxisten, fascisten, stalinisten, salafisten, neo-nazi's, moslim-broeders etc., is democratie slechts een middel is om een doel te bereiken EN wanneer dat doel bereikt wordt de democratie meteen afgeschaft. De overeenkomst tussen hier zojuist genoemde groepen en GroenLinks is alarmerend groot.
Conclusie: GroenLinks is een hele gevaarlijke enge club vol extremisten!
ps.
Met 'diversiteit' wordt natuurlijk niet verscheidenheid aan meningen bedoelt!

GeinPonempie | 28-06-19 | 01:50 | 3

Excact, uw p.s. spreekt boekdelen. Kom er eens om. We duikelen met z’n allen terug in de tijd. De linksen die alles wat Christelijk is de afgelopen decennia affakkelden, omarmen elke denkbare & achterhaalde ideolgie. Achteruit denken. Non-dialoog. Blindeman/vrouw tactiek. Maatschappij ontkenning & ontwrichting. Schaamteloze tweedracht denken te zaaien. Triest.

zijvanhiernaast | 28-06-19 | 02:13

... zaaien zonder enige achterliggende bedoeling.

zijvanhiernaast | 28-06-19 | 02:18

Ze berijden de democratietrein totdat ze bij de halte uit kunnen stappen en hun fascistische ideologie of beleid erdoor kunnen drukken.

Hunkje | 28-06-19 | 02:41

De "rijke bovenlaag" neemt de steden over.
Tjonge jonge jonge, schandalig is het.
Bij Groenlinks snappen ze er totaal niks van.

HoerieHarry | 28-06-19 | 01:24 | 4

HoerieHarry | 28-06-19 | 01:24,
Beste man, het zijn hypocrieten, v.b, had vorige jaar een vriendje van de dochter en de vrouw waar ik mee ga. Hij studeert, ging over klimaat, toen vertelde ik ( het ging over klimaat), "nou das best wel hypocriet, wel zelf mensen naar binnen halen, maar onderwijl de schuld geven aan de mens, dit en dat zij de oorzaak zijn, zoniet zoveel mensen er zijn"?!
Dit jongmens, was "uitgel.ld".

Bad - Casey | 28-06-19 | 01:48

@Bad - Casey | 28-06-19 | 01:48,
Ik zat mijzelf terug te lezen... en ik dacht `OH BOY`, ik was wel bezig met te herstellen... qua grammatica en zins opbouw... maar helaas, ik was te laat.

Bad - Casey | 28-06-19 | 01:59

@Bad - Casey | 28-06-19 | 01:59:
LOL ik dacht even dat het aan mij lag, ik heb het drie keer gelezen en begrijp het nog steeds niet!

kindapaas | 28-06-19 | 07:31
▼ 1 antwoord verborgen

Als Amsterdam dan het Gallische dorpje is, dan moet Rutger GW Assurancetourix zijn. (Kakofonix in de moderne, lelijke vertaling).
Man man man, wat een vals geschreeuw. Muilkorven en ophangen aan de hoogste boom.
i.skyrock.net/3066/98693066/pics/3316...

Stormageddon | 28-06-19 | 01:13 | 3

Stormageddon | 28-06-19 | 01:13 ,
Ik had gewild, dat het alleen een "harp" betrof.

Bad - Casey | 28-06-19 | 01:18

Kakofonix? Op het schild? Nee hè, m'n favoriete strip van vroeger ook al verkracht. Is dan hemelaal niets meer heilig? Wie, waar, waarom is de schuldige? Legers paraat! Aanvalluh! Niet versaegen, moed houden! Zulk een onrecht. Zucht.

Sorry mensen, ben er weer, neem zo een pilletje. Nacht samen.

Kinkfactor | 28-06-19 | 02:16

'Ophangen aan de hoogste boom', dat is zo passé. Vandaag bind je zo iemand vast aan de eerste de beste eik.

Eeuwig..Op..Vakantie | 28-06-19 | 11:47

"laat zoveel mogelijk burgers participeren en accepteer waar zij voor kiezen"

Ja, daar ben ik helemaal voor. Democratie in optima forma.

Volgende week gaan de burgers van Breukelen de A2 voorzien van een laag grind van 30 cm, waardoor de maximum snelheid ter plekke naar maximaal 16 km/u gaat, en er zullen tolpoorten geinstalleerd worden. 50 euro per doorgang lijkt ons burgers van Breukelen redelijk.

Trespassers will be shot...

Bucket of Shit and P | 28-06-19 | 01:10

En uiteraard wordt niet de vraag opgeworpen over wie er dan uiteindelijk moet beslissen over wat grotere gelijkheid is en welke maatregelen er nodig zijn om die te bewerkstelligen.

Jongezeeschuimer | 28-06-19 | 01:03 | 1

Het Politbureau?

Middenmoter | 28-06-19 | 01:54

Municipalisme. Wat kost dat tegenwoordig?

Baron Clappique | 28-06-19 | 00:56 | 1

1000 miljard.

peterdh | 28-06-19 | 01:35

Socialisme, communisme, dictatuur en fascisme: vier handen op één buik...

Brou Is Back | 28-06-19 | 00:55 | 1

Brou Is Back | 28-06-19 | 00:55,
Totale macht, zij beginnen bij de/het jeugd, doet mijzelf aan iets denken, uit een verleden van ruim 80jr geleden.

Bad - Casey | 28-06-19 | 01:05

“Bij mijnheer Jamin” worden deze toverballen gemaakt, die leren op zijn Universiteit lollies uitdelen en zouthout te maken. Na een 2,5 daagse cursus hebben ze een diploma “zelfschepsnoep”, verdiend en mag je lid worden van groen links…

hetgingperongeluk | 28-06-19 | 00:44 | 4

@Bad - Casey | 28-06-19 | 00:50: op een houtje bijten, zoute bek, zoete meuk.... weet ik veel

hetgingperongeluk | 28-06-19 | 00:52

@hetgingperongeluk | 28-06-19 | 00:52,
Ik twijfelde, vandaar mijn vraag.
Zoethout, was het volgens mij, kon men halen bij de drogisterij.

Bad - Casey | 28-06-19 | 00:59

hetgingperongeluk | 28-06-19 | 00:44,
Kent u deze nog?

Heerlijk en zo herkenbaar, qua kleur/geur en smaak.
Kent u ook nog de roze ijslollies, van Meneer Jamin?!

Bad - Casey | 28-06-19 | 01:12
▼ 1 antwoord verborgen

Ah, volgens mij is het heel simpel, GroenLinks, is ooit ontstaan vanuit de "Rara beweging", kortom, een terreur beweging.
1 ieder die dit steunt rondom de 40jr, die heeft gewoon niet geleerd/gelezen of niet opgelet, ik geef deze " luchtfietsers" nog enige vorm van gradatie in deze, is men ouder, dan wordt het eng en dient men zichzelf te laten onderzoeken bij een hersenendokter.

Bad - Casey | 28-06-19 | 00:39 | 5

@nattegleufhoed | 28-06-19 | 00:50,
Rob de Nijs, maar dan anders.

Bad - Casey | 28-06-19 | 00:52

vergeet ook niet Animal Liberation Front die woningen/bedrijven in de fik steken van nertsen fokkerijen.
samengesteld uit: Communistische Partij van Nederland (CPN), Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), progressief christelijke Politieke Partij Radikalen (PPR)

Rosenmöller en Rutger Groot Wassink vereerden in hun jongere jaren communistische massamoordenaars als Pol Pot en Mao Zedong (hebben ze nooit afstand van gedaan)
Gekkies als Rosenmöller zijn voorzitter van VO-raad, geen wonder dat het onderwijs is wat het nu is

meso1 | 28-06-19 | 01:26

@meso1 | 28-06-19 | 01:26
Ja, das schandalig, u bent met mij toch wel eens, dat deze hersenspoeling ( om het maar zo even te benoemen ), is er al vanaf de jaren 70 aan de gang, zo niet aanwezig.

Bad - Casey | 28-06-19 | 01:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Municipalisme.
Klinkt wel geil, alleen nog nooit van gehoord.

HoerieHarry | 28-06-19 | 00:33 | 5

@chicago river | 28-06-19 | 00:45:
Volgens mij maakt het geen moer uit welke partijen in een regering zitten.
Het is en het blijft een coalitieland.

HoerieHarry | 28-06-19 | 00:48

Nooit van gehoord? Korte samenvatting dan: municipalisme is een stroming waarvan aanhangers woonachtig zijn in kleine communes, ook wel campings municipal genoemd. Kenmerk is het verplicht op een centrale plek de afwas doen ter bevordering van de sociale cohesie. Uiterlijk kenmerk van een municipalist is dat hij zich verplaatst met een wc rol onder de arm, op teenslippers.

J.Luns | 28-06-19 | 00:50

@J.Luns | 28-06-19 | 00:50:
OK. Ik had er echt nog nooit van gehoord.
Zoals je het omschrijft lijkt het me een beetje eng.

HoerieHarry | 28-06-19 | 00:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Natuurlijk is democratie geen doel op zichzelf, maar een middel om een natie richting te kunnen geven op basis van een soort common sense (of zeg ik nu iets heel doms; common sense, alsof er nog een bepaald zelfbewustzijn bestaat?). Nee, laat het maar aan de Groene Khmer over om te bepalen wat goed is voor dit land. Lever je "common sense" maar in, wij denken wel voor je na. "Iedereen met een afwijkende mening naar de heropvoedingskampen op Schiermonnikoog". Dat zal ze leren! Er zit geen greintje wetenschappelijke basis, geen spat (zelf)kritische beschouwing bij die levensgevaarlijke club. De zalvende woorden van Klaver bevatten geen enkele inhoud, maar masseren wel de tere zieltjes van het jongste vrouwelijke stemvee, mouwen opgestroopt in een trieste imitatie van de door zijne hoogheid zo amechtig aanbeden JFK. Het is zo goedkoop allemaal, maar ik dwaal af (*veegt zweet van voorhoofd*). Het zou over het afbreken van de heersende democratische pijlers gaan. Waar zijn die vollidioten toch mee bezig? Waar is het verzet? Waar blijft het gezonde tegengeluid. Help!! Dit land is verloren!

R2fu**D2 | 28-06-19 | 00:18

Indien u zich ooit wel eens heeft afvraagt wat er nou terecht zou zijn gekomen van die linkse “progressieve” totale lul die er toch zo lang over deed zijn sociale (nietszeggende) studie af te ronden en levenslang aan het bijstandsinfuus dreigde te eindigen, dan weet u dus nu het antwoord:

Zo’n weggooier schrijft dit soort manipulerende essay’s, doorspekt met leugens, voor radicale partijtjes als GroenLinks.

Al het wollig taalgebruik ten spijt zal het grote publiek zich uiteindelijk niet door dit soort onzin laten indoctrineren.

Het tijdelijke succes van GroenLinks is namelijk louter gebaseerd op “links populisme”, niet op omarming door het grote publiek van dit soort extreemlinks gedachtengoed. Het “Trudeau-effect” of weet-ik-veel welk ander effect dat nu even (voorlopig nog) in de mode is, gecombineerd met het mondiale paniekgelul over de klimaatholocaust.

Weet u nog, D66 een paar jaar geleden? Hoe succesvol zij de verloren zetels van andere linkse partijen wegkaapten en daarmee hun enorme opmars maakten? En kijk nu eens waar zij inmiddels staan, met die homorobot aan het roer. Wisseling van de wacht, spreekpop slaat vervolgens niet aan bij het grote publiek en weg succes. Zo snel kan het dus verkeren.

GroenLinks pikt thans gewoon de gedesillusioneerde D66 stemmer weg en vreet hier en daar andere linkse partijtjes leeg. Zodra het linkse electoraat erachter komt dat de Yessias gewoon net zo’n grote flapdrol is als al die andere manipulerende linkse politici en het mode-effect is weggeëbd zal dit extreemlinkse partijtje gewoon weer het splinterpartijtje als vanouds worden.

En dan kunnen Groot Wassink c.s. weer lezingen gaan geven op plekken waar hun gehersenspoelde, gemarginaliseerde achterbannen samenkomen, zoals in gekraakte panden in Amsterdam en Nijmegen of op pleintjes waar die extreemlinkse bottom feeders hun demonstraties tegen alles-wat-rechts-is houden.

Dus laat hen nu maar lekker lullen over “Gallische dorpjes” en “systeemverandering”. Net als rechts Nederland de jaren ‘60 en ‘70 heeft overleefd, zullen we het tijdelijke succes van GroenLinks - en het bijkomende inclusieve gelul - ook overleven (en uiteindelijk overwinnen).

Wij laten ons niet muilkorven, we lusten al die Gallische extreemlinkse dorpen rauw:
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Kompromat | 28-06-19 | 00:15 | 5

Eten en gegeten worden in de linkse hoek. Fraaie analyse!

R2fu**D2 | 28-06-19 | 00:23

@BlowingBubbles | 28-06-19 | 00:20:
Gebruik dan wel om de boel wat beter te determineren de officiële vogelsoorten..
Razorbill klinkt gewoon lekker duur en doet z'n naam daarmee volledige eer aan.

schoon-schip-maken | 28-06-19 | 00:27

@BlowingBubbles | 28-06-19 | 00:20:
Wie gaan er op mars dan? De onderklasse die normaal gesproken met de fakkels en hooivorken moet lopen bestaat grotendeels uit arbeiders die door het neosocialisme bespuugd worden als zijnde PVV-tokkies en immigranten met anti-progressieve religieuze waarden die je niet op pad kan sturen met een roedel transgender feministen.
Wil RGW het torentje gaan bestormen met een groepje hipsters en een handvol stinkende krakers?

ZonderNaam | 28-06-19 | 00:33
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
dwarsligger | 28-06-19 | 00:11

Het gebeurt vaker dat groepen die zich machtig wanen in een roes verkeren en hun ware aard gaan tonen. Zonder schaamte. Zoals een voorbeeldige schoonzoon die na het voltrekken van het huwelijk je dochter bont en blauw slaat. Gewoon, omdat hij zich onschendbaar acht en met uw 'geschenk' mag doen wat hij wil. Het is nu immers van hem, gegeven is gegeven.

BlowingBubbles | 28-06-19 | 00:09 | 4

Wat een prachtige maar heftige metafoor.
Mag hopen, Bubbles, dat deze niet voortkomt uit eigen ervaring.

chicago river | 28-06-19 | 00:35

@vialogica.nl | 28-06-19 | 00:26: Voor die linksdenkers is een absoluut gegeven dat zijn "de nieuwkomers" de baas zullen zijn en blijven. Geweld is daarbij niet slechts een optie.

Arachne | 28-06-19 | 00:49

@chicago river | 28-06-19 | 00:35: gelukkig niet! Geen dochter.

BlowingBubbles | 28-06-19 | 09:39
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Strange Glue | 28-06-19 | 00:09

Ergens hebben ze gelijk....
Ergens, maar niet in Nederland.

Sommige volken zijn volgens mij ook niet toe aan democratie, zijn er nog niet klaar voor.
Helaas wordt er nu juist van dat volk geïmporteerd....

Haram_Kafir_4ever | 28-06-19 | 00:06 | 4

Een goed functionerende democratie gaat gepaard met een rechtsstaat.
Maar ja, als je rechtssysteem de sharia is.....

ZonderNaam | 28-06-19 | 00:15

@ZonderNaam | 28-06-19 | 00:15:
Ons rechtssysteem is ook behoorlijk a-la Bananenrepubliek. Justitie is best verrot. Op een paar goede rechters en advocaten na.

Het leven is zwaar | 28-06-19 | 00:21

@Het leven is zwaar | 28-06-19 | 00:21:
Maar wij kennen een scheiding der machten, in een systeem waar je dat niet hebt ziet de boel er heel anders uit

ZonderNaam | 28-06-19 | 00:25
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe groot is deze groep mensen die zo denken?
Durft iemand een schatting te maken?

Ray69 | 28-06-19 | 00:05 | 4

Ik heb wel het gevoel dat ze proberen (de politiek, scholen en universiteiten) dit type ‘denkers’ te creëren.
Alsof ze een leger kweken.

Ray69 | 28-06-19 | 00:51

Met andere woorden, we worden bewust tegen elkaar uitgespeeld.
Ik hoop echt dat we gauw beseffen dat deze poppenspelers aangepakt dienen te worden dan elkaar.

Ray69 | 28-06-19 | 00:57

@Ray69 | 28-06-19 | 00:57:
Het zal te laat zijn wanneer we actie ondernemen. Meer dan de helft is irrationeel links en is niet voor rede vatbaar, en er komt een moment dat de Islam beseft dat ze de macht kunnen pakken, en omdat we dan met een enorm deel verlamd links zitten missen we de daadkracht om in opstand te komen.
Althans, dat voorspel ik en dat zegt mijn intuïtie.

Hunkje | 28-06-19 | 02:45
▼ 1 antwoord verborgen

Links is alleen voor democratie als het hun eigen mening betreft. In waarheid zijn het antidemocraten. Enge drammers met een tendens tot dictatuur en een totalitaire staat. Ontelbare keren bewezen.

Masturwasbeert | 28-06-19 | 00:01

Municipal. Als in "gemeentelijk".
Tot dusver bracht ik het woord in verband met kamperen in Franrijk en nu, ineens, zie ik het uit elke context gerukt worden door deze bedenkelijke proleet van hardcore "je kop in je reedt stoppende communistische komaf" Rutger Groot Wassink, de Raspoetin van Mokum, dat het een stroming zou zijn die democratie afschaft. Over mijn lijk. En dat zeg ik hier niet lichtzinnig. De geestesgesteldheid van voornoemde omhooggevallen idioot, met voldoende overtuigingen om strafrechtelijke vervolging te overwegen, heeft kennelijk geleid dat hij de feitelijke grenzen van zijn ultieme waanzin, zijnde de wettelijke gemeentegrenzen van Amsterdam, begint te beschouwen als de de grenzen van zijn aan anderen (desnoods- of liefst met geweld) op te leggen wereldbeeld. Deze gemankeerde clown, deze "Chucky" van het openbaar bestuur, deze volwaardige 'engnek' van foute denkbeelden, is een regelrechte uitdaging aan ieder weldenkend mens om aan deze onsmakelijke schertsvertoning een abrupt einde te maken. Dat mag beginnen in een spontane tsunami van ridiculisering van zijn ranzige uitingen en een krachtig tegengeluid. De "broodpers" die alles doorgeeft wat geld opbrengt, zal het niet doen. Hoernalisten in overvloed om te bukken, te ontvangen , en door te geven. Om deze kwalijke vijand van onze vrijheid en van onze rechten te bestrijden, zie ik materieel geen andere keuze dan consequent te stemmen op Forum voor Democratie en dit strak vol te houden tot we van dit soort verderfelijke gore parasieten verlost zijn.
Verder is elke repliek, waar dan ook en hoe dan ook, tegen deze aan anti-politieke plaagdieren bestrijding ontkomen kakkerlak een bijdrage aan onze rechtsstaat. In onversneden Amsterdams samengevat:" dattie dood valt, de vuile klerelijer.." (tav Joris: is een geciteerde staande uitdrukking alhier, absoluut geen oproep tot effectuering; ik zeg het maar vast)

Bakschuif | 28-06-19 | 00:00 | 7

@Mr Sanbou | 28-06-19 | 00:31
Kan ik in mee gaan. De Mediacratie waarin we beland zijn, zou dit een pilot kunnen noemen. Laat onverlet dat we het passend adresseren waar mogelijk.

Bakschuif | 28-06-19 | 00:38

@Bakschuif | 28-06-19 | 00:38:
We zaten toch in een emocratie??
Wordt wel heel onduidelijk zo allemaal...

schoon-schip-maken | 28-06-19 | 00:56

Ik denk er net zo over.

clockandhammergame | 28-06-19 | 01:10
▼ 4 antwoorden verborgen

GVD nog aan toe. Waarom staat dit niet op iedere voorpagina, is het geen opening van het 8 uur journaal, is het geen hoofdonderwerp in iedere talkshow? Ach, laat ook maar.

Scepticus | 27-06-19 | 23:59

Brrrr, heel eng hoor, die linkse fascisten in-de-dop,
die zekken het wel beter voor je weten dan jouw stem horen.
.
Ik kom net terug van een weekje Berlijn.
De "Berlin Story Bunker" is een ondergrondse aanrader,
waar haarfijn wordt toegelicht hoe de Duitse democratie stukje bij beetje
werd afgebroken door een goed bedoelende "nationaal socialist".
.
Tijd voor terug-naar-de-basis met democratische waarden.
Ik ga er op stemmen...

hotmint | 27-06-19 | 23:56 | 2

En PS:
In Berlijn is het 3 x keer gezelliger op straat dan in Amsterdam, waar ik woon.
Iedereen is aardig, voorkomend en geduldig, terwijler minder regels zijn.
Na 21 uur loopt iedereen met een halve liter fles bier op straat.

hotmint | 28-06-19 | 00:02

Als er één stroming is die niet zonder democratie kan om haar doelen te bereiken is het wel links. Links gebruikt volop de dictatuur van de meerderheid om andersdenkenden te overheersen, monddood te maken, buitenspel te zetten en wat dan nog overeind staat te betichten van het hebben van allerlei fobieën.
Dit is geheel analoog aan de verrichtingen van een geimporteerde veroveringsideologie die ook dankbaar de verworvenheden van democratie gebruikt om deze uiteindelijk op te heffen.
Daar waar het voor deze veroveringsideologie de totale overwinning zou betekenen, zal het voor links het einde worden.
Aangezien links gedreven wordt door zelf gestelde onhaalbare en onzinnige idealen waaruit men ook nog verhevenheid put, is men niet in staat deze werkelijkheid te bevatten.

vialogica.nl | 27-06-19 | 23:56

Tram. Erdogan. Mao. Minder minder minder democratie.

Zo maar wat losse termen die bij me opkwamen.

Professor Superhirn | 27-06-19 | 23:51 | 1

Mij ook.
Maar Links en Islamitisch hebben elkaar niet voor niets gevonden.
Ze delen elkaars blauwdruk.

Ray69 | 27-06-19 | 23:56

Rechts laat zich veels te makkelijk in een hoek zetten.
Niet mee regeren, zich de veest verschrikkelijke verwensingen aanpraten.
Demonstraties onderdrukken..
En dat allemaal zonder fysiek te worden.
WIJ zijn veels te beschaaft.
Andersom zou de hel allang zijn losgebroken.
Links is het ware fascisme!

Ray69 | 27-06-19 | 23:49

Op Pauw een pleidooi voor 'meer emotie in de samenleving'... want dat is blijkbaar de beste raadgever.
Dit land kan wel weer wat meer ratio gebruiken. En minder GroenLinks.

Abject | 27-06-19 | 23:45

Ik ben benieuwd wat het CDA nu gaat doen:
"Het CDA wil wettelijk of zelfs grondwettelijk verankeren dat de democratie niet misbruikt mag worden om haar af te schaffen én dat anti-democratische partijen verboden kunnen worden. Het kabinet deelt deze analyse en moet nu daad bij het woord voegen.” aldus Heerma
www.cda.nl/actueel/nieuws/cda-anti-de...

radiatorknopje | 27-06-19 | 23:45 | 3

En wat zijn de kenmerken van een democratische partij? Is het CDA democratisch als ze perse de PVV en FvD uitsluit in vrijwel alle provincies? En wie gaat bepalen wat democratie is? Rutte? De VVD, die manipuleert en konkelt om een politieke tegenstander veroordeeld te krijgen? Is corruptie democratisch? Graaien in Brussel? Ik ben net als u heel benieuwd...

Angélica de Sancé | 27-06-19 | 23:50

@Angélica de Sancé | 27-06-19 | 23:50:
En wie bepaald in 020 wat natuur is, Groen Links? De kiezers in 020?
Je zou de Geenstijlredactie eens bezig moeten zien op het teambuildingsdagje in Broek op Waterland, terwijl ze met een man of tien een volwassen stier proberen te melken. Hou dat beeld vast.

De Briemusketier | 27-06-19 | 23:58

@Angélica de Sancé | 27-06-19 | 23:50:
Ik had eerst mijn tekst nog tussen /cynism on en /cynism off geplaatst, maar dat is ook zo voorspelbaar

radiatorknopje | 28-06-19 | 00:02

‘Wij zijn socialisten, we zijn de vijanden van het huidige kapitalistische systeem van uitbuiting van de economisch zwakken. (…) wij zijn vast besloten dit systeem te vernietigen tot elke prijs.’
Adolf Hitler in zijn 1 mei speech van 1927

Mussolini was overigens lid van de socialistische partij Italie, totdat hij zijn eigen variant bedacht.

Angélica de Sancé | 27-06-19 | 23:45 | 4

Rutger Groot Wassink, een Drentse naam
Had tot dusver nauwelijks faam
Maar na de 'kartel-deal' met Halalsema nu voorop
Zie je steeds vaker die akelige kop
En denk je steeds vaker: wat ongekend onaangenaam!

Bakschuif | 28-06-19 | 00:08
▼ 1 antwoord verborgen

Het is bijna alsof we na een paar jaar eindelijk tot de conclusie komen dat niet iedereen zou moeten/mogen kiezen....

Care | 27-06-19 | 23:44

Los van de kwaliteit van het stuk, een wetenschappelijkbureau onwaardig (wie verwijst er nu naar Asterix & Obelix), is het natuurlijk niet raar dat een politieke partij de bevolking ervan te overtuigen dat er op hen gestemd moet worden. De bevolking stemt immers met als vertegenwoordiging van de bevolking als resultaat.

Maar haal het niet in je hoofd om vervolgens te beweren dat democratie een middel kan zijn om een ander systeem te bewerkstelligen! Ik geef toe, democratie heeft z’n nadelen, maar een beter alternatief is er niet.

Als de FvdD of PVV verantwoordelijk was geweest voor dit broddelwerk dan stond de wereld op z’n kop. Dan zou met name GL van de daken schreeuwen dat zo de deuren naar een dictatuur of fascistisch regime worden geopend.

Prima dat geklooi van Yasser en het plannetje van Cruella om eenvoudiger de grondwet te kunnen wijzigen. maar nu wordt het echt gevaarlijk.

J.Luns | 27-06-19 | 23:38 | 3

LOL FvdD Forum van de Dieren. Animal Farm live.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-06-19 | 23:42

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 27-06-19 | 23:42:
Kak, what was I thinking.

J.Luns | 27-06-19 | 23:45

Democratie is chaotisch en leidt zeker niet in alle situaties tot de beste uitkomsten, maar mensen die een ander systeem willen zijn zonder uitzondering altijd lieden die diep in hun hart van zichzelf denken dat zij een alom geliefde dictator zouden zijn.
Scherp in de gaten houden die lui als ze zich met politiek gaan bemoeien.

ZonderNaam | 27-06-19 | 23:47

RGW heeft duidelijk boeken van Lenin in de kast staan. Je bent moreel totaal corrupt als je dat pad nog eens wilt gaan bewandelen.

ZonderNaam | 27-06-19 | 23:37

Wanneer er straks een zelfdenkende 'Artificial Intelligence' robot via een mondachtige luidspreker berichten gaat rond sturen, wees dan voorbereid op een 'Er is niets nieuws onder de zon' déja vu-ervaring: zo geharnast, zo knerpend en knarsend zich voortbewegend van gemeenplaats naar gemeenplaats, zo in algemene deugendheden gegoten machinetaal voor sekte-genoten, zo zal de AI-robot zijn orders de wereld in sturen. Inderdaad zal voor deze kunstmatig slimgemaakte automaten democratie verschijnen als iets niet-bestaands. Democratie: c'est les autres zei Jean Paul Sartre al, terwijl hij zijn zoveelste paffertje opstak. De hel, dat zijn de anderen. Wil Groenlinks systeemverandering? Begin dan bij jezelf en merk hoe de 'wereld' verandert. Daal af op aarde en spreek aards gewoon in gewone mensenwoorden. Maar GroenLinks wil dat u en ik praten als GroenLinks-automaten. Of hoogstens als D66 Rob Jetten.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-06-19 | 23:36

Daarom moet de stem van de persoon van kleur ook zwaarder tellen als die van de blanke autochtoon. Gewoon, vanwege diversiteit. Diversiteit moet afgedwongen worden door een leger aan adviseurs die zich nestelen in de top van organisaties en quota. Het lijkt gvd wel dat boek van Ayn Rand aan het worden...

dyslexieman | 27-06-19 | 23:35 | 1

*diversiteit afdwingen*
Ja maar het is wel belangrijk dat witte mensen dat dan doen want anders zou men kunnen denken dat het racisme betreft als bruine mensen elkaar gaan voortrekken. images1.persgroep.net/rcs/oUi7KJ2Eeqc...

Jan-Joris-Jaap-Joop | 27-06-19 | 23:46

De zelfde weg als de Democraten in de VS: steeds openlijker tyranniek. Als dit niet hard bevochten wordt, dan gaat het vrijheid kosten. Keihard terugvechten. Een aler GeenStijl is geen luxe maar broodnodig.

alivandewegenwacht | 27-06-19 | 23:26

Ik zag net de datum van het stukkie: 20 juni 2019.
Dit verklaart wellicht het gedrag van Jorrit Nuijens later op die dag, zou die het toen net gelezen hebben ?

Vesta | 27-06-19 | 23:25 | 2

Hij heeft het die middag geschreven, ghost writer.

Mr_Natural | 27-06-19 | 23:27

Nog zo’n GL met een aparte mening. Meneer heeft na veel kritiek op het strafbaar stellen wegens liegen over het klimaat snel zijn Tweet gewist en zijn Twitter afgeschermd : www.dagelijksestandaard.nl/2019/06/vo...

ja,diedus! | 27-06-19 | 23:24 | 1

Zeer beangstigend... Ollongren, RGW en deze meneer schaffen de democratie af waar je bij staat. En wij laten ze want kijk eens naar het stemmenaantal van FvD en PVV... Timmermans in Europa is dubbel zo groot als Baudet en Wilders samen.

Angélica de Sancé | 27-06-19 | 23:29

Groot Wassink heeft eerder ook al gezegd dat twijfel of zelfkritiek niet nodig is als je weet dat je gelijk hebt.
Ik vrees dat hij echt denkt dat hij het beste met de maatschappij voor heeft. Wanneer leert men van de geschiedenis?

logisch | 27-06-19 | 23:22 | 2

Heel herkenbaar zo dacht elke dictator met bloed aan zijn handen.

Pierke Pierlala | 27-06-19 | 23:36

"Wanneer leert men van de geschiedenis?"
Nadat ze hem voor de gelegenheid eerst grondig hebben herschreven!

kindapaas | 28-06-19 | 07:41

Kijk, en daarom komt nu de aap uit de mouw bij GroenLinks.
Tenzij het woordje AAP ook weer racisme blijkt te zijn volgens GroenLinks.
GroenLinks ondermijnt al jaren de Nederlandse democratie, zaagt aan de poten van Nederland B.V en zijn overal tegen, waarvan zij vinden dat het niet goed is.
De Communistische AAP komt nu daadwerkelijk uit de mouw.
Maar het kan net zo makkelijk een IS dictator zijn, of een anti NL haatdragende Imam.
Een Duitser met bloksnor is wel degelijk fout voor GroenLinks, alles wat anders is, daar zit men niet mee.

De-Glijdende-Rechter | 27-06-19 | 23:21

"Terwijl de mariniers in Rotterdam met het mes tussen de tanden de Maasbruggen en de Democratie verdedigden stonden ze in Amsterdam in de staat met de arm omhoog te kijken naar de mooie pantserwagens waarin de Groene Khmer voorbij kwam rijden."

Vrij, naar Deelder.

De Briemusketier | 27-06-19 | 23:18 | 7

@De Briemusketier | 27-06-19 | 23:31:
Kijk, dat is er al één.

Mr_Natural | 27-06-19 | 23:33

@De Briemusketier | 27-06-19 | 23:28:
Zal ik later bekijken. mensen die in amsterdam wonen zijn niet serieus te nemen, want betalen vrijwillig mee aan communistisch beleid van groenlinks.
Wat je dan als inwoner van amsterdam zegt of beweert in de media is dan blijkbaar een leugen of je ziet de wereld voor een krentenbol aan...

Ongeblustekalk | 27-06-19 | 23:36

@Ongeblustekalk | 27-06-19 | 23:36:
Sterker nog, in 020 stemmen ze Groen Links, in een stad notabene, tussen het beton, de hoeren, toeristen, en de bakstenen. De gemiddelde 020 bewonert kan nog geen koe van een stier onderscheiden, maar wel een mening van heb ik jouw daar over de boeren, de natuur en het klimaat, welja joh, tuurlijk!

De Briemusketier | 27-06-19 | 23:51
▼ 4 antwoorden verborgen

www.rtlnieuws.nl/economie/column/2011...

niet alleen de stalinisten als Groot Wassink hebben onfrisse meningen, ook "journalisten" van RTL hebben zo hun meningen. Wanneer de uitslag van de verkiezingen onze elite niet bevalt, kiezen we gewoon een nieuw electoraat. 16-jarigen mogen wel meedoen - na een liefdevolle meningsvorming door ons hooggeprezen onderwijssysteem - en eenieder die daar andere gedachten over heeft mag zwijgen.

de tram van Erdogan is al lang de halte gepasseerd, de weldenkende burger uit de grachtengordel is al uitgestapt. De kongsi van grootbedrijf en de grote overheid weet wat beter is, en de burger moet zijn bek houden.

Gelet op alle "successen" die de overheid heeft weten te bereiken, zoals veiligheid, reechtszekerheid, IT-projecten, grote infra-projecten, de HSL, de Betuwelijn, de zorgsector - om er een paar te noemen - zouden tot enige nederigheid moeten dwingen. Maar helaas.

Glasgow Argus | 27-06-19 | 23:12 | 2

Ik dacht even dat jij het door had, totdat ik, weldenkende burger uit de grachtengordel, las.
En wanneer hebben socialisten een mening? Jij bent bent wel intelligent, gebruik dat dan en lul niet zo dom.

Ongeblustekalk | 27-06-19 | 23:18

Die 'Lange mars langs de instituten' welke de PvdA in de jaren '60-'70 hebben gevoerd wreekt zich nu in het totaal van de pot gerukte ideologische wensdenk-onderwijs van vandaag de dag, journalistiek niet uitgezonderd, dus daarmee ook de media.

Abject | 27-06-19 | 23:22

Kan iemand dit wollige taalgebruik ook omzetten naar iets wat een gewone man
als ik ook nog kan snappen.

oakmont | 27-06-19 | 23:09 | 2

Nou dit dus: naar u wordt niet meer geluisterd als u niet dezelfde linkse denkbeelden heeft als wij, de.Groene Khmer.

Pierke Pierlala | 27-06-19 | 23:14

In plaats van een gele banaan krijgt u een groene banaan in uw hol.

De Briemusketier | 27-06-19 | 23:21

Communisme zit in de aderen van GroenLinks. Wat wil je nou?

Mart6037 | 27-06-19 | 23:08 | 1

Echte communisten vergeten niet te kijken hoe de basisvoorzieningen worden opgezet, uitgevoerd en toegewezen en wat leidend is: behoefte planning of de verwachte marktvraag. Dat is belangrijk om te weten ivm de capaciteit van de systemen.
Deze essentiële stap wordt DOOR ALLE politieke partijen overgeslagen, ze zijn allemaal voorstander van privatisering volgens het model van de Worldbank en andere globalisten en daardoor niet geloofwaardig, zolang het voortbestaan van de natie-staat niet ook in twijfel wordt getrokken. Als alle primaire staatsfuncties door de markt worden geleverd is de staat immers overbodig, en daarmee ook de politieke partijen. Daarvoor in de plaats zijn multinationale coporates gekomen met de burgers als klanten, precies overigens zoals Benito M dat formuleerde in zijn wereldberoemde essay "The Doctrine of Fascism" uit 1933. Maar dat mogen ze niet lezen van hun ideologische leiders.

kindapaas | 28-06-19 | 07:54

Ik ben net op Twitter voor de eerste keer een nazi flikker genoemd, ik heb wel het idee dat ik er een beetje bijhoor nu.

Mr_Natural | 27-06-19 | 23:01 | 8

@Mr_Natural | 27-06-19 | 23:21: natuurlijk is dat lachwekkend, en daarom juist leuk om expres niet op het links-autistische "nazi" in te gaan. Daar snapt ie geheid niets van.

Pierke Pierlala | 27-06-19 | 23:43
▼ 5 antwoorden verborgen

Ach wat leuk, de räterepublik wordt weer een nieuw leven ingeblazen.

RenHoek | 27-06-19 | 23:00 | 1

Met wie in de rol van Egelhofer dit keer, en welk gymnasium gaat de geschiedenisboeken in? Voor de echte onafhankelijke onderzoeker (er is flink wat desinformatie), kijk ook eens naar wat er geschreven is over het drietal Tobias Axelrod, Eugen Leviné en Max Levien. Dát wordt nergens op school onderwezen maar is allemaal vrij eenvoudig terug te vinden.

kindapaas | 28-06-19 | 08:12

"Zij uiten bovendien, anders dan de sociaaldemocraten en andere sociaalliberale partijen de afgelopen decennia, weer openlijk kapitalismekritiek."

Ach wat *vreselijk* leuk. Vanwege het cordon sanitaire moet de VVD vanaf nu regeren met dit soort wappies.

@berbaar MOEHAHAHAHAHAHA

omanders | 27-06-19 | 23:00

buurtwachten, het recht van de sterkste

Ollie B. Bommel | 27-06-19 | 23:00 | 2

Little late i guess..
Leuke job voor een Mexicaans drukskartel nog.

schoon-schip-maken | 27-06-19 | 23:04

Buurtwachten, georganiseerd vanuit en geleid door de moskee.

piloot47 | 27-06-19 | 23:22

Municipalisme? Dat moet de 'sociaal- democraten' gaan redden?
Ze zijn simpelweg vergeten voor wie ze moesten opkomen, de onderklasse en de middenklasse. Dat was traditiegetrouw hun doelgroep. Maar met met al hun subsidies, sociale regeltjes, comissies, buurteams, coaches en weetikaltallemoal nie wa (en dan heb ik het nog niet eens over de 'overhead') blijkt dat de lasten voor hun doelgroep, toch ietwat te hoog worden, en die gaan dan anders stemmen omdat ze toch liever geld en vrijheid hebben, dan een coach die ze 'helpt' als ze geen centen hebben (waardoor ze geen vrijheid hebben.)
Het is niet langer 'links' in Nederland die opkomt voor de lagere en middenklasse, het is 'rechts...
Maar links is zo gewend aan hun traditionele rol, dat ze de enige in hun ivoren toren zijn die het niet zien. Maar municipalisme, dat gaat vast uitkomst bieden.

je therapeut | 27-06-19 | 22:58

Ik citeer de grote Erdogan: „Democratie is een tram die je neemt tot waar je zijn moet, en dan stap je af.”
Dat vinden ze bij Groen Links ook. Democratie moet natuurlijk geen doel op zichzelf zijn, anders komen het communisme en de totalitaire staat er natuurlijk nooit.

JvanDeventer | 27-06-19 | 22:55 | 2

dat was dus direct waar ik ook aan dacht. Blijkbaar staat GroenLinks op het punt om uit te stappen.

Pierke Smulders | 27-06-19 | 22:59

Gelukkig heeft elke tram een laatste halte en dan begint hij weer aan de lange weg terug.

Mr_Natural | 27-06-19 | 23:00

Het mooie overigens van hun grass roots-aanpak met kleine autonome gemeenschappen dat het binnen de kortste keren uitdraait op kneiter rechts beleid. Maar dat zullen de totalitairen nooit toestaan.

Ik parafraseer Pamela Hemelrijk: "Met andere woorden: de kiezer mag van [Groen Links] wel kiezen, maar alleen op de door [Groen Links] en consorten voorgeschreven wijze. Doet de kiezer dat niet, dan moet hij bestreden worden."

balustrade | 27-06-19 | 22:54

IN het "manifest" valt te lezen:
-"In de steden leven verschillende culturele, etnische en religieuze bevolkingsgroepen bij elkaar, en worden tolerantiegrenzen het scherpst uitgedaagd."-
/
Gaat het al direct mis. In de overgrote delen van de steden leven deze "groeperingen" langs mekaar, in een parallel universum.
In de woonwijken, op het werk, hell, zelfs in het OV zie ik mensen semi-nonchalant loerend "kant kiezen".
Ja Femke en Rutger, accepteer dat koude feit nou maar gewoon, kunnen "we" eens echt verder.

chicago river | 27-06-19 | 22:54 | 2

Jij betaalt gemeentelijke belastingen in amsterdam dus werk je actief mee met het beleid van groenlinks.
En wat maakt dat jullie?

Ongeblustekalk | 27-06-19 | 23:12

We pakken het Rode Boekje er maar eens bij. En de geschriften van Pol Pot, dan vinden we die citaten vast wel.

piloot47 | 27-06-19 | 22:54

Municipalisme = Fascisme + Kleinsteedsdenken + Gekkigheid

batvoca2 | 27-06-19 | 22:53

Als ik dit bericht mag geloven is 'municipalisme' een feministisch dingetje uit Brussel welke via "Fearless cities" wat lijntjes heeft lopen naar o.a. Amsterdam.
diem25.be/nl/naar-een-krachtig-munici...
Ben beetje benieuwd wie de geldschieters van dat circus zijn.

Abject | 27-06-19 | 22:52

De Groene Khmer is altijd voorstander geweest van linkse dictaturen. Van Pol Pol tot Mao Zedong. Ze lopen er nu niet meer mee te koop, maar het liefst zouden ze de democratie aan de kant schuiven voor een utopische plan economie geleid door de Groene Khmer zelf, en een paar miljoen slachtoffers is een geringe prijs om in het paradijs te mogen wonen. Met Paul Rosenmöller als grote leider en Jesse Klaver als zijn marionet.

Osdorpertje | 27-06-19 | 22:52 | 1

Paul Rozenluller, een machtsgeile elitaire linkse griezel die al zijn heule carriere doet alsof hij geen machtsgeile elitaire linkse griezel is, maar bij wie machtsgeilheid en griezeligheid op zijn links lullende rechtsvullende voorhoofd geschreven staat. Ik heb een hekel aan die gast.

De Briemusketier | 27-06-19 | 23:07

"Democratie is een tram; zodra je bij je bestemming bent, stap je uit."

quantumcollider | 27-06-19 | 22:52 | 1

Als je de verkeerde niet tegenkomt onderweg.

Mr_Natural | 27-06-19 | 22:53

"Bijvoorbeeld de vraag of democratie een doel op zich is;
of toch meer een publiek vervoersmiddel die je neemt tot waar je moet zijn, en dan stap je af"

Rest In Privacy | 27-06-19 | 22:50

Wat zou Vondel hiervan gebakken hebben als ie nou had geleefd ?
Ach, wie weet maak ik nog mee dat De Waarheid weer verschijnt, genderneutraal gedrukt in het VEB Ina Brouwer.

Vesta | 27-06-19 | 22:48

Holy shit!

Democratie is geen doel noch een middel, het is een oplossing.

Maar keihard stellen dat democratie een middel tot het bereiken van bepaalde doelen is, is ongekend.

omanders | 27-06-19 | 22:48 | 1

Zelfs dat stellen deze linkse griezels niet. Er staat dat democratie aan de kant geschoven mag worden als het de idealen van hun clubje niet dient. Kortom, dictatuur van BruinLinks.

Pierke Pierlala | 27-06-19 | 23:29

Een wolf en schaapskleren

Jacktheflipper | 27-06-19 | 22:48

Groenlinks was vroeger toch gewoon de communistische partij? Ach vroeger... toen mensen nog beseften dat Hitler, Stalin en Mao linkse rakkers waren.

BrokenTipi | 27-06-19 | 22:45 | 13

@Ongeblustekalk | 27-06-19 | 23:42:

Ongebluste, ik heb het simpelweg over semantiek en jij gaat meteen aan de haal met mijn stemrecht. Wie van ons tweeën heeft hier nu precies geen controle over zijn emoties?

MickeyGouda | 27-06-19 | 23:53

@omanders | 27-06-19 | 22:52: Hitler en compagnie waren socialisten en dus links. Ze verafschuwden het communisme, het internationaal socialisme. Stalin, die het socialisme als heilsweg naar het communisme propageerde, moest een vijandbeeld creëren en plakte het etiket fascisme op Hitler en compagnie. Dit klopt niet; Mussolini en zijn pastabroeders waren fascisten. Na ww2 hebben de socialisten dit verder aangedikt, zodat zij schoon en onschuldig deel konden nemen aan de politiek en overal het label sociaal op konden plakken.

Dit alles geeft vandaag dat Hitler en iedereen rechts van het RGW voor fascist wordt uitgemaakt, Stalin een oorlogsheld is die het duistere fascisme heeft verslagen en Mussolini in de vergetelheid is geraakt.

Arachne | 28-06-19 | 00:38
▼ 10 antwoorden verborgen

"Het libertair communalisme is een anarchistische stroming van de late 20e eeuw, die vooral wordt gekenmerkt door Murray Bookchin en Janet Biehl "
-Nou nee, laat maar. Kan iemand dat stelletje waanzinnigen even in een gesticht gooien..

Conan de Rabarber | 27-06-19 | 22:44 | 1

Bedoel je de 2e etage van de stopera misschien...?

Bakschuif | 28-06-19 | 00:11

Groen Links is inmiddels het doel op zich waar alles voor moet wijken. Wat er allemaal moet wijken is niet bekend, maar,als je de binnenkant van de gemiddelde Groene Khmer bestuurder zou kunnen aanschouwen zou de schrik om je hart slaan.
De politie zou er met een knuppel hard op moeten inslaan zou Reve zeggen.

De Briemusketier | 27-06-19 | 22:43 | 3

De policia municipal?

Raspatat | 27-06-19 | 22:45

Er is dus niets veranderd.

Jackanders | 27-06-19 | 22:42

Dus... EN gelijkheid EN diversiteit. HOE dan??
Enfin, some pigs are more equal than others, zo blijkt. Fijn dat ze er nu (waarschijnlijk*) open en eerlijk over zijn.
Nog een vraagje: hoe gaat GL om met een zekere beschermde diersoort die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet erkend**?

*slip of the tong waarschijnlijk; iets te gehaast gepubliceerd zonder hun spindocters het manifest gecontroleerd hebben.
**jaaaa....... ook de RKK en zwaar gggristelijke hoek zijn zo achterlijk, maar worden hierin ruim rechts gepasseerd door de Religie Der W/Vrede.

klimgek | 27-06-19 | 22:42

Van een partij die voortkomt uit het communisme en nooit afstand heeft genomen van de Goelagconcentratiekampen, de massamoorden door Stalin en Mao en het christendom/jodendom liefst vervangen ziet door de islam en bereid is de beschaving op te offeren vanwege het klimaat en derhalve cultureel en technisch gesproken terug wil keren naar de Middeleeuwen, verbaast het mij niet dat ze de democratie ook ter discussie stelt. Stalin en Mao waren ook niet zo democratisch hè...
GL sluit graag andersdenkenden uit en is alleen inclusief als het haarzelf betreft. Dat past uitstekend bij een dictatuur. Daarom beschermt Amsterdam uitgeprocedeerde asielzoekers: die maken korte metten met onze moeizaam opgebouwde beschaving. Opbouwen duurt altijd veel langer dan slopen. Het opbouwen hebben de joden/christenen gedaan. Dat duurde 2000 jaar. Het slopen doet GroenLinks i.s.m. de islam. Dat kan met 50 jaar geregeld zijn. Hitler kreeg pas de macht door de puinzooi waarin Duitsland verkeerde. Goede tactiek van RGW! Hij heeft een fijne leermeester.

Groot-Wassinkisme... Je gaat nog terug verlangen naar …

Angélica de Sancé | 27-06-19 | 22:40 | 7

@Ongeblustekalk | 27-06-19 | 22:47: nee, het is namelijk belastingplicht en geen belastingrecht... je werkt er dus gedwongen aan mee. de authentieke amsterdammer (als ze er nog zijn) heeft ook niet gevraagd om de nieuwe amsterdrammert.

lovekila | 28-06-19 | 00:10

@Ongeblustekalk | 27-06-19 | 22:47 |
@Abject | 27-06-19 | 23:00
Amsterdam wordt in overwegende mate gedomineerd door een rijke elite die van alles het liefst wegkijkt een een eigen werkelijkheid over de stad heeft uitgeroepen en anderzijds een verder verpauperende mengelmoes van kansarme, maar zwaar gesubsidieerde onderklasse, met als doel het sprookje zo lang mogelijk in stand te houden. Wie er ooit woonde en werkte, is al lang elders gaan wonen omwille van leefbaarheid. Het werken voegt zich in het algemene streven om zoveel mogelijk geld uit de stad te halen zonder enige bekommernis om de werkelijke leefbaarheid. In die droeve context zie je dus types als RGW opkomen. "In tijden van storm komen schuim en wrakhout boven..."

Bakschuif | 28-06-19 | 00:20

@Angélica de Sancé | 27-06-19 | 23:23: en daarna werken ze elkaar weg.
Geen van beiden kan de ander de ruimte geven. De ideologieën botsen.

Arachne | 28-06-19 | 00:26
▼ 4 antwoorden verborgen

Zal ongetwijfeld dezelfde weg gaan als het "economisme" zoals geintroduceerd door de Jesse. Iets als de stad als bestuursbasis (in plaats van de staat). Amsterdamse Republiek. Ach ja.

DebraCadabra | 27-06-19 | 22:38

Per definitie zijn het marxisten. Geen wonder dat GL de democratie niet verdedigt. Ze gebruiken de democratie om binnen te komen, daarna wordt het onderdrukt.

wegrenner | 27-06-19 | 22:37

Groenlinks doet een FvD'tje (2016):
" Maar inspraak, democratisch zelfbestuur,de-macht-aan-het-volk: het is in de hele politieke geschiedenis slechts zeer zelden als doel op zich gezien en gewaardeerd."

RandyBiel | 27-06-19 | 22:37 | 2

Nou niet direct. FvD benoemt hier een feit. Groen Links geeft via een suggestieve vraag aan het Stalinisme nog hoog in het vaandel te hebben. Voor iemand met oogkleppen af dan.

HaatbaardKnipper | 27-06-19 | 22:41

Dus je mag feiten niet als vraag brengen?

RandyBiel | 27-06-19 | 22:45

Ik kom uit Messina, m'n hele familie woont daar. Roosma liegt! Ik heb nog nooit iemand met open armen zien juichen, en al helemáál niet voor Noord Afrikanen. Ook op m'n feestboek zie ik nooit blije filmpjes voorbij komen. Wel boze. Sowieso zou Siracusa strategischer zijn. 1500 jaar geleden begon de invasie ook daar. Palermo 'kregen' ze pas 300 jaar later.

Sandronique | 27-06-19 | 22:36 | 2

Dankzij Wikipedia weet ik nu waar Messina ligt. Ik hoop voor uw familie dat het zo mooi en authentiek mag blijven als het nu oogt op foto's en dat de Bijbelse plaag hen bespaard blijft.

MickeyGouda | 27-06-19 | 22:45

@MickeyGouda | 27-06-19 | 22:45: Ach ja, 'ze' zijn niet blij daar. Maar ja, ik ken natuurlijk ook niet iedereen. Mijn droom om ooit daar op een berg met een moestuintje en wellicht wat kippen en geiten oud te worden is wel lichtelijk aan het veranderen. Helaas zal Nederland het nog wat langer moeten doen met deze geassimileerde onderkoffer allochtoon

Sandronique | 28-06-19 | 12:09
-weggejorist-
snapal | 27-06-19 | 22:36

Socialisten en communisten leren nooit en Rutger Groot Wassink is de mini Lenin-wannabe uit Nederland en deelt dezelfde mening over democratie. Het ergste is niet dat ze niet leren en dat hun systemen altijd falen, maar dat ze hun idealisme toepassen om mensen die er niets van willen weten (zoals islam dat ook doet overigens) en dat het hun idealistische recht is om mensen als vee onder te brengen in hun systeem van belasting en staatsslavernij. Zo krijg je oorlogen (en de communistische staatsgreep pogingen waren ook de belangrijkste beweegreden van ene nationaal socialistische snorremans om zelf te macht te willen grijpen in DE).

De collectivistische en (gewillige) slaaf mentaliteit die prevaleert in Europa staat helemaal haaks op de gedachten van founding fathers van de US Declaration of Independence: "We hold these truths to be sacred & undeniable; that all men are created equal & independent, that from that equal creation they derive rights inherent & inalienable, among which are the preservation of life, & liberty, & the pursuit of happiness.". Het is jammer om te zien hoe links dit probeert te eroderen in het hele westen.

unshift | 27-06-19 | 22:35 | 2

Het citaat uit de onafhankelijkheidsverklaring klopt niet helemaal: 'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.'

Rest In Privacy | 27-06-19 | 22:47

Ho ho, dat werkt niet zo. Vragen stellen is levensgevaarlijk in dit land. Zeker voor politici. Effe een vraag stellen en voor je het weet beveelt de Minister van Justitie het OM om je te vervolgen. 5 jaar later zit je dan nog steeds in de rechtbank.
Dus ik zeg, aan de slag Grapperhaus. Ff een telefoontje en Rutger en Femke worden diep in de nacht afgevoerd in een geblindeerde auto.

The2Amendment | 27-06-19 | 22:35

Grotere gelijkheid verplichten, eng hoor, mensen zijn niet gelijk

Carlos_I | 27-06-19 | 22:34

Munitiepalisme?

ArieR68 | 27-06-19 | 22:33 | 2

Multipleonasme, goed lezen.

Mr_Natural | 27-06-19 | 22:34

Ik las eerst Minisculepiemels. 't Is lexie waarschijnlijk op de late avond.

jacobh-59 | 28-06-19 | 00:06

Het leven wordt steeds makkelijker, dankzij de Euro hoeven we niet meer te wisselen, dankzij GL hoeven we straks niet meer te stemmen.

Mr_Natural | 27-06-19 | 22:32 | 2

Lekker je ongans participeren in buurt, straat, vereniging, energievoorziening en het vormgeven van je eigen leven. Wel binnen de juiste set waarden uiteraard, want:
"Het kan alleen werken als we het municipalisme laden met **onze** waarden en uitgangspunten."

Rest In Privacy | 27-06-19 | 22:36

Walter Ulbricht en Erich Honecker zouden zeker instemmen met de inhoud van dit essay, man man man, wat een droefenis.

therealbraindump | 27-06-19 | 22:31

Wat een kutwoord.
Als je het door google haalt ga je een beetje overgeven in je mond.

NiCeY | 27-06-19 | 22:31 | 1

Dat heb ik met "broedplaatsen'" . Yuck!

severalminutes | 27-06-19 | 22:55

Ik twijfel ook wel eens aan de democratie. De meeste Nederlanders zijn overduidelijk te stom om te stemmen. Stoten zich gewoon tien keer aan dezelfde steen.

VanBukkem | 27-06-19 | 22:30

Het is toch fijn om te weten wie je vijanden zijn. Laten we elkaar niet voor de gek houden. De periode dat we de uitkomsten van het democratisch proces respecteerden, was slechts uitermate kort. "De kiezer heeft gesproken." Mooie woorden. Ooit. Ook ik betrap me erop dat ik dan denk: "Fuck de kiezer." En ik ben een redelijke vrijdenker. Wat zal een fanboy van de linkse kerk, de islam en al die andere totalitaire shit dan wel niet denken?

Winter is coming. Prepare.

balustrade | 27-06-19 | 22:30

Links "Municipalisme" is Thorverdomme gewoon een politieke commie variant van de lokale dominee die vroeger langs de huizen van pasgetrouwde stellen ging, om op dwingend vragende toon te informeren hoe het ermee stond; kwamen er al kleintjes aan?
Nee? Moesten "wij" daar niet eens snel wat aan gaan doen dan?".
.
Het klinkt absurd, maar heb die Halsema heks ooit, lang geleden, met m'n simpele jonge kop, best een tof liberaal wijf gevonden.
Nou, die tijden zijn voorgoed voorbij. En komen ook niet meer terug ook niet.
Dat is zo goed als zeker.
Stelletje doorgedraaide radicalen. Hoe ouder, hoe zuurder radicaal daar, bij die club.
Proost! op de weinige zekerheden die er bestaan in het leven! /*KLOK!*

chicago river | 27-06-19 | 22:29 | 5

@chicago river | 27-06-19 | 22:39:
Jij dacht dat groenlinks iets met liberaal te maken had? Hebben ze jou van de commode af laten vallen als kind?

Ongeblustekalk | 27-06-19 | 22:44

Ze is de 30 dan ook ver voorbij... om den tieton was het U om te doen (net als zovelen met U)

lovekila | 28-06-19 | 00:04

@chicago river | 27-06-19 | 22:39: Toen al had iedere ingezetene recht op het morele gelijk van Femke Halsema.

Arachne | 28-06-19 | 00:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Wel goed dat groenlinks haar fascistische ideeën blijft roepen zodat een ieder kan zien wat voor een enge sekte het is.
Nu we het toch over communisten hebben, waar zijn bakito en die droeftoeter nattebever eigenlijk?

Ongeblustekalk | 27-06-19 | 22:28

Over onderhoud van de democratie gesproken. Het wordt niet heel detaillistisch uitgewerkt maar krijg het idee dat soortgelijke initiatieven al zijn geprobeerd in bv Cuba, Libië (Gaddafi) en Venezuela. Wat kan er misgaan.

Rest In Privacy | 27-06-19 | 22:27

Dit is precies hetgeen ze al laten zien.

azijnseikerT | 27-06-19 | 22:26 | 2

De Lange Arm van Duyvendak en zijn RARA-maatjes, en maar wijzen naar motorclubs als criminele organisaties, terwijl er minstens een crimineel clubje zitting heeft in de Tweede Kamer.

De Briemusketier | 27-06-19 | 22:34

@De Briemusketier | 27-06-19 | 22:34: Duyvendak wil geen competitie. De grote namen van links ook niet.

Arachne | 28-06-19 | 00:14

Links stelt die vraag niet alleen over democratie hoor, ook over de wetenschap, vandaar al die bagger uit de sociale "wetenschappen".

Blauwpetje | 27-06-19 | 22:26

Moet je ze eens boreaal horen gillen, wanneeer het FvD zich hardop zou afvragen of 'democratie een doel op zich' zou moeten zijn...

bisbisbis | 27-06-19 | 22:26

Begin eens met de Nederlandse Identiteit, Cultuur, Tradities en de daaruit voortkomende Wet en regelgeving als uitgangspunt en leidtmotief te beschouwen, en kijk dan eens wat je daar aan kan toevoegen.
Lijkt me een betere basis dan Het Drijfzand (groen populisme zonder maatschappelijk draagvlak) waarop de groene khmer nu haar Beleid op fundeert.

De Briemusketier | 27-06-19 | 22:25 | 1

Leitmotiv..... heerlijk woord.

BlowingBubbles | 28-06-19 | 00:05

En stel dat een partij ls het FVD dit had gedaan dan was het morgen de opening geweest van het journaal/het nieuws met de mededeling dat zij de democratie ter discussie stellen. Ik durf er wel een kratje op te zetten dat dit gewoon overwaait zonder (al teveel) gedoe.

mlmn | 27-06-19 | 22:24

Dit begint toch echt een heeeel eng clubje te worden zo langzamerh... nee niet eens langzaam, heel snel. Ik lees tussen de regels weer een vrijage van GL om Amsterdam af te stoten van de rest van Nederland en hun eigen linkse filosofien erop los te laten. Met alle gevolgen van dien. M.a.w. wel de lusten maar niet de lasten

clockandhammergame | 27-06-19 | 22:24 | 1

Amsterdam als zelfstandige staat met een heeeeel hoog hek erom heen.
Dat is een soort natte droom.

Jacktheflipper | 27-06-19 | 22:46

In godesnaam een groot hek om dat Islamsterdam heen en vol laten lopen met beton.

En dat GroensLinks doneren aan Noord-Korea, lijkt mij een prima idee..

Wijze uit het Oosten | 27-06-19 | 22:24 | 2

Geheel Amsterdam naar China exporteren als toeristische attractie en rariteitenkabinet in een, en doe Hilversum er ook maar meteen bij.

Abject | 27-06-19 | 22:26

Doe maar een bekisting, in plaats van dat hek, dan....

bisbisbis | 27-06-19 | 22:27

Socialism in a nutshell: sacrifice millions to save thousands.

Schulzie | 27-06-19 | 22:24 | 1

"Thousands" of the inner party circle of course, not those pesky Cossack farmers whose land and wheat we confiscated while leaving tens of millions of them to starve. So social, that socialism.

unshift | 27-06-19 | 22:43

Participatie?
Schaf dan de huidige Eerste Kamer af (allen oud politici).
En zet daar 150 middels loting stemgerechtigden voor in de plaats voor één jaar..
Per kwartaal wisselt een kwart met een nieuwe lichting om de continuïteit aan te houden.
Te weinig tijd om allianties te vormen en dus politiek te bedrijven.
En de politiek heeft geen enkele invloed op wie er wanneer in de Eerste Kamer komt.
Minder macht naar Den Haag.

www.trouw.nl/opinie/loten-is-democrat...

Abject | 27-06-19 | 22:20

Dit is gewoon communisme. Een doodeng stuk, dat municipalisme. Een en al gewauwel over linkse bolwerken die alleen iets te zeggen hebben. Dat er mensen zijn met andere meningen is afgaande op dit stuk van geen enkel belang. Het is iets om te bestrijden (en daar leert de geschiedenis ons uiterst zorgwekkende zaken over). Alleen progressief links heeft blijkbaar een plek in deze inktzwarte samenleving welke ons geschetst wordt door deze dwazen.

Nuuk | 27-06-19 | 22:20

Dat is in 020.Dat is al een dictatuur.De eerste hoger opgeleide vluchtelingen zijn al weg.

van stampij | 27-06-19 | 22:17 | 1

Nog even wachten en ik snijd de clitoris van Klaver af. Uiteraard wanneer het ombouwen gelukt is. Wanneer het zover is allemaal bidden om een geslaagde operatie.

klowiepowie | 27-06-19 | 22:23

Jeemig, dat leest als 'Mein Kampf'.

horsteknots | 27-06-19 | 22:15

Oude wijn in nieuwe zakken. Even Googlen en je ziet allerlei communistische, anarchistische en marxistische sites dit '-isme' als het volgende utopia waar naar gestreefd moet worden.
(En over 70 jaar zijn we weer 150 miljoen doden verder)

BASinnic | 27-06-19 | 22:15

Weet GroenLinks al dat een elektrische auto zwaarder is dan een ICE? Dat de elektrische auto door het hogere koppel agressiever kan deelnemen aan het verkeer? Dat door het hogere massa en hogere acceleraties de banden sneller slijten? Dat door die twee effecten vanuit de banden MEER fijnstof vrijkomt dan een lichtgewicht benzineauto?

Het probleem met idealisten in de politiek, is het ontbrekende praktische inzicht in hun eigen maatregelen. Een beetje een blinde bokser.

Feynman | 27-06-19 | 22:13 | 4

Dat weten ze in hun achterhoofd maar al te goed. Groenlinks is er voor een kleine hoogopgeleide linkse elite die de rest van het volk wil laten knielen. Dit doen ze door het importeren van ellendelingen, het afschaffen van sociale zekerheden en nationalistische elementen, en het zichzelf op de troon plaatsen als zijnde de nieuwe "Jezuïeten" van al wat zogenaamd goed is. Het zijn de nieuwe NSB,ers.

kotelet | 27-06-19 | 22:23

Naast dat de banden sneller slijten, wat meer fijnstof oplevert, is een electrische accuset gemiddeld 250 kilo, wat een auto dus 250 kilo zwaarder maakt, wat ook weer een extra belasting is voor het wegennet; extra slijtage.

canis lupus | 27-06-19 | 22:40

eens, maar eufemisme:
Een beetje een blinde bokser, aangevuld met de gevolgen van een rigoureuze lobotomie, een vorm van autisme 'beyond any measure' en het volledig losgekoppeld zijn van deze dimensie van ons collectief bestaan in deze tijd, op deze plaats en in dit specifiek universum.

Bakschuif | 28-06-19 | 00:34
▼ 1 antwoord verborgen

Daar komt de aap uit de mouw: "democratie is leuk, zolang ze maar doen wat wij vinden". Voor de vorm eigenlijk. Nog een "leuk" weetje over Groenlinks: Yasser Feraz gaf eerder aan dat hij de sociale zekerheid het liefst privatiseert. Uiteraard zou dat dan weer niet gaan gelden voor ambtenaren, docenten en de rest van de bestuurlijke elite. Ondernemers kunnen sowieso al naar de maan lopen in dit land, dus daar veranderd niks. Tot zover Groenlinks: de partij tegen de burger.

kotelet | 27-06-19 | 22:13 | 1

Een GL'er die iets wil privatiseren? Wijkt Yasser hiermee niet af van de leer?

Arachne | 28-06-19 | 00:10

Als stemmen daadwerkelijk een verschil zou maken hadden ze het al lang afgeschaft. De richting die we op gaan wordt bepaald door ambtenaren. Deze blijven na iedere verkiezing gewoon zitten waar ze zitten. Een andere samenstelling van de regering doet de weg hooguit een beetje naar links of naar rechts buigen maar de eindbestemming staat allang op papier.
Zover je democratie.

Plaktong | 27-06-19 | 22:13 | 2

Heel goed gezien, ik ervaar het persoonlijk!

pickalilly | 27-06-19 | 22:22

Ter leringhe ende vermaek: 'Yes, (Prime) Minister'

Mbovenka | 28-06-19 | 07:49

Met de kanttekening dat de burger in de praktijk maar zelden krijgt waar hij voor kiest, is het fijn dat dit enge clubje eindelijk uit de kast komt.

MickeyGouda | 27-06-19 | 22:13

Het doel van de democratie is het voorkomen van dictators.
Maar een democratie kan ook ontaarden in een sharia. Democratie kan misbruikt worden.
Er is geen ideale staatsvorm, democratie wordt gedoogd bij gebrek aan beter.

snapal | 27-06-19 | 22:12

Een nieuw "isme" -- net wat de wereld nodig heeft! Oh, pruim, het is weer geen Realisme.

Toch maar de openingszin met enige tegenzin gelezen. Daar blijkt geen doorkomen aan: "Amsterdam als klein Gallisch dorpje dat dapper weerstand biedt aan (en alternatieven voor) het groeiende rechts-populisme [...]." Heeft Yasser die soms geschreven? Toch Walging van Sartre er nog maar eens op naslaan.

tectonicos | 27-06-19 | 22:11 | 1

Amsterdam is volgens hen de blauwdruk hoe de rest van Nederland eruit zou moeten zien. Gelukkig is er in de rest van Nederland nog genoeg nuchter verstand om niet in dezelfde waanzin mee te gaan. Vele Gallische dorpjes daarbuiten.

sprietatoom | 27-06-19 | 23:44

Een stad besturen kunnen ze niet maar drammen kunnen ze als de beste.

Jan Dribbel | 27-06-19 | 22:11 | 1

En geestverruimende middelen nuttigen, want hoe kom je anders op zoveel bullshit in zo weinig woorden.
Waarschijnlijk heeft die ex-koekwouswethouder uit Diemen het nodige in de amsterdramse groenlinks fractiekamer laten slingeren.

gemeentereiniging | 27-06-19 | 23:30

Ik hoop serieus dat Bosma dit zo nu en dan nog eens op snedige wijze in de Tweede kamer aanhaalt als Jesse Klaver of een van zijn ondergeschikten nog eens een moreelhufterig betoog op steekt.
Wie is nu de fascist?

Abject | 27-06-19 | 22:11 | 1

Fascisme en antisemitisme liggen dichter bij Groenlinks dan bij bijvoorbeeld de PVV, FvD etc. Juist het verklaren dat de leer van GL de enige en de juiste is doet al vermoeden dat het begrip democratie niet erg centraal staat in hun partijprogramma.

Beroep = Boerenlul | 27-06-19 | 23:21

Wat is democratie?
Dat is een lastige filosofische vraag.
Wat is vrijheid? Voor wie is er vrijheid? Is dat voor elk persoon hetzelfde of zit hierin verschillende belevingen in?
Is democratie een uitwerking van vrijheid?
In aflevering 1 2019 van het filosofisch kwintet is het thema vrijheid behandeld.
www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/...

ProAsfalt | 27-06-19 | 22:10 | 4

In het land der vrijheid, waar er een amendement is dat het recht geeft je geluk te achtervolgen, blijkt Mike Busey al zeven keer weggepest door de lokale politiek. www.youtube.com/channel/UCENi2mqPG1eg... Gelukkig heeft hij inmiddels een achtste kasteel om zijn hedonisme voort te zetten.

Feynman | 27-06-19 | 22:19

@snapal | 27-06-19 | 22:17: Valt onder vrijheid ook het om persoonlijke redenen afwijzen van "het zoenen op straat met iemand van hetzelfde geslacht"?

Arachne | 28-06-19 | 00:08

@Arachne | 28-06-19 | 00:08:

Jazeker, zolang dat maar niet gebeurt met geweld of het oproepen tot geweld.

Zelfde als bij die pegida betogingen. Als je daar als tegenstanders geen stenen gaat gooien maar iets ludieks doet dan heb je 'gewonnen'.

Montu | 28-06-19 | 08:05
▼ 1 antwoord verborgen

Met municipalitisme bedoeld GL dan de tirannie van de meerderheid (Tocqueville). Dictatuur heeft een abonnement op burgeroorlogen. Links schuwt geen potje geweld.

klowiepowie | 27-06-19 | 22:10 | 1

Mu-ni-ci-pa-lis-me.. wat een woord. Stond nog niet in m'n communistische woordenboek.

klowiepowie | 27-06-19 | 22:17

Alleen linkse democratie.

BP Richfield | 27-06-19 | 22:09

Heeft schrijver dezes het wel goed begrepen?

Superior Bastard | 27-06-19 | 22:08

Pol Pot is weer in zwang?

De dictatuur 2.0,
GroenLinks is geen steek veranderd.

Abject | 27-06-19 | 22:08

Dus antidemocratische diversiteitsdrammers.

Rest In Privacy | 27-06-19 | 22:06

Wat we nodig hebben is een nieuwe McCarthy.
Vervolgen die communisten!

Ongeblustekalk | 27-06-19 | 22:05

Sommige varkentjes zijn gelijker dan andere.

TheseDays00 | 27-06-19 | 22:04

Hoor ik hier Mao in doorklinken?

Guusje Nadorst | 27-06-19 | 22:04 | 2

Met de CPN als een van de illustere grondleggers van Groen sLinks

Tobi | 27-06-19 | 23:10

Ik dacht meer Stalin. Die heeft dan minder doden op zijn geweten, maar wel meer door geweld/moorden.
Maar dat is wel de lijn waar CPN/GroenLinks historisch gezien achteraan loopt.
Als ik met niet vergis stonden ze tot het bittere einde achter het neerschieten van mensen die de socialistische heilstaat wouden ontvluchten.

Hemmenaar7 | 28-06-19 | 00:09

Weet je wie er ook niet veel ophad met democratie?

Mr_Natural | 27-06-19 | 22:04 | 6

mark-d-nl?

Ongeblustekalk | 27-06-19 | 22:25

Rutte?

Jacktheflipper | 27-06-19 | 22:47

je moeder?

lovekila | 28-06-19 | 00:02
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl