Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Zo. Dat was alweer een gouden referendum!

Het Wiv-referendum was een groot succes. Soepel verloop, een hoge opkomst (52%) en vooral: veel informatie, discussie en debat op alle niveaus over de (on)wenselijkheid van een sleepnet in de inlichtingenwet. Oefening baart democratie!

Referendums werken, kunnen we na drie pogingen wel zeggen. De opkomst bij het Grondwetreferendum in 2005 was torenhoog (70%, vijftien procent hoger dan GR18 en twee keer zo hoog als EU2014), die bij het Oekraïnerefendum voldeed met met 32 procent nipt aan de opkomstdrempel en bij het referendum van woensdag klokte de opkomst bijna 52%.

Het Oekraïnereferendum was met de kennis van nu meer een generale repetitie voor de referendumwet dan een soepele première. Voor- en tegenstanders van het referendum waren drukker met elkaar dan met het onderwerp, de "intelligentsia" in pers, politieke en publieke opinie trokken hun neus op voor de initiatiefnemers en inspraak voor de "ongeïnformeerde" Gewone Nederlander, en wij waren met GeenPeil vooral gefocust op het halen van de opkomst. Uiteindelijk maakten de demofobe krachten in het kabinet dankbaar gebruik van die schuring om een intrekkingswet aan te nemen, zonder al te veel publieke weerstand in de pers.

Achteraf kunnen we echter wel duidelijk constateren dat we nu veel meer weten over Europese verdragen, de totstandkoming daarvan en de specifieke mitsen en maren van het Oekraïneverdrag. Bovendien is er zelfs bij een stoffig verdrag dat door velen zuchtend 'het verkeerde onderwerp' werd genoemd een opkomst van 32% gehaald - meer dan vier miljoen Nederlandse kiezers wilden er voor naar de stembus, meer dan bij sommige verkiezingen voor het Europees Parlement. Dát zijn de burgers die mee willen doen, en die mensen moet je faciliteren in hun bereidheid om de democratie te laten leven en ademen.

Een soepel Sleepwetreferendum voor slimme mensen
Het Sleepwetreferendum van deze week ging in vergelijking met het vorige al een heel stuk soepeler. We snappen het middel nu beter, de kritieke problemen met de nieuwe inlichtingenwet waren duidelijk aan te wijzen en werden in een genuanceerde context besproken (als in: niemand is tegen goede, bij wet geregelde opsporingsmiddelen voor de inlichtingendiensten, maar er zijn wel problemen met specifieke onderdelen van de nieuwe wet) en onder die zogenaamde "intelligentsia" waren nu ineens heel veel mensen kritisch op (delen van de) inlichtingenwet, waardoor ze nu ineens bereid waren om zich in het debat over het onderwerp te mengen in plaats van de initiatiefnemers en de critici zwart te maken.

Het referendum is plotseling geen 'reactief speeltje van tokkies en raddraaiers' meer, maar een belangrijk wapen in handen van betrokken burgers. Dankzij al die BN'ers, NPO'ers en dode bomen die in 2016 de burger niet in staat achtten om over ingewikkelde zaken hun mening te geven, maar in 2018 ineens wel overtuigd zijn van het stemgewicht van de goed geïnformeerde, kritische kiezer: zijzelf. En dat de meerderheid zich achter hun tegenstem schaarde bewijst natuurlijk dat het referendum een goed middel voor correctie van kabinetsbeleid is. Enerzijds is dat natuurlijk doorzichtig opportunisme. Anderzijds: "Tel je zegeningen", aldus een van de vaders van de referendumwet - en dat doen we ook. Het referendum heeft ineens een heleboel nieuwe friends in high places.

Politici zijn en blijven het probleem
Niet in Den Haag, overigens. De enigen die er wederom een potje van maken, zijn de coalitiepolitici. Waar na het Oekraïnereferendum een heel stellig kabinet beweerde precies te weten wat de bezwaren van de tegenstemmers tegen het verdrag waren (en dus hoe ze het associatieverdrag, dat in zijn geheel werd weggestemd, konden 'repareren'), hoorden we nu Kafka Ollongren zeggen dat 'waarom de kiezer precies voor of tegen heeft gestemd, een hele persoonlijke afweging is'. Dit zegt ze in reactie op een kritische Rob Trip (kijktip), die duidelijk aangeeft waar volgens critici de pijnpunten van de Wiv liggen: massatappen via het sleepnet, de lange bewaartermijnen van data of de onbevredigende manier waarop het toezicht is geregeld.

Kortom, de polletiek is zich wederom in Keesverhoeviaanse bochten aan het wringen om zich straks onder de uitslag uit te kunnen wurmen en de kiezer weer in de kou te laten staan. Terwijl dit referendum, evenals het vorige, brede coalities in de samenleving opleverde. GeenStijl in hetzelfde kamp als Amnesty International, de SP en de Partij voor de Dieren naast de Piratenpartij en GroenLinks, privacywaakhonden zij aan zij met bewakers van de persvrijheid en ordes van advocaten. Het referendum als brug over de kloof - precies zoals het in landen met een levende referendumcultuur ook werkt.

Hallo jonge, linkse, hoogopgeleide vrouwen
Uit die maatschappelijke coalities kwam debat en discussie over de wet, het belang daarvan en de problemen die er mee zijn. De kranten vulden zich met hoor en wederhoor, context en klikdingessen en feiten en factchecks. Bijna nergens werd daarbij ruzie gemaakt of werd er over 'leugens van het tegenkamp' of van 'obstructie door het voorkamp' gesproken. Op een enkele columnist die neer keek op de kiezer na, roerden velen zich inhoudelijk over het onderwerp, al dan niet voorzien van stemadvies.

En het heeft gewerkt: de geïnteresseerde kiezer liet zich informeren en maakte een keuze, waarbij de statistieken hele duidelijke data verschaffen over wie waarvoor koos. Waar het Oekraïneverdrag in 2016 zowel op links als op rechts verworpen werd, blijkt de tegenstand tegen de sleepwet nu, kort door de bocht, vooral een overtuiging van jonge linkse hoogopgeleide vrouwen. Interesting!

Het Sleepwetreferendum was al met al en ondanks de zwarte schaduw van de dreigende afschaffing van het referendum die boven de stembusgang hing een feest van de democratie waar goed op te dansen viel.

Nog eentje dan?
Wij staan dus niet, zoals '66, vooraan om te pleiten voor de afdanking van deze vernieuwing, die zich langzaam maar duidelijk aan het verfijnen is. Het referendum is verfrissend, het doet het debat over ingewikkelde onderwerpen opleven en het geeft de kiezer een instrument in handen om het kabinet aan te zetten tot heroverweging van (onderdelen van) ingrijpende wetten. Een instrument waar nu al drie keer dankbaar gebruik van is gemaakt en waarmee we als kiezers en als democratie steeds beter bedreven raken. Laten we, zoals '66 in het verkiezingsprogramma schreef dat ze na het veroveren van hun kabinetspositie meteen in de fik staken, het referendum omarmen en er van leren

Zullen we d'r nog ééntje proberen misschien? Dat zou qua tijdspad nog nét haalbaar kunnen zijn voordat de referendumwet sterft in de Senaat...

Zin in een donorreferendum?

Vanaf ± 2 april kan er een inleidend verzoek voor een referendum over de nieuwe donorwet worden ingediend. Het kan nog gehaald worden voor het referendum wordt afgeschaft. Zou je tekenen voor een donorreferendum?


Poll is Verlopen.

Zin in een donorreferendum?

Vanaf ± 2 april kan er een inleidend verzoek voor een referendum over de nieuwe donorwet worden ingediend. Het kan nog gehaald worden voor het referendum wordt afgeschaft. Zou je tekenen voor een donorreferendum?

Reaguursels

Inloggen

Het is een slecht idee om de organen van een overleden persoon als standaard regeling te laten doneren, als er geen expliciete alternatieve regeling door de overledene is opgegeven. In deze tijd van mensenhandel, seksueel misbruik van minderjarigen en illegale organen handel , verleent de voorgestelde orgaan donatie wet van Pia Dijkstra vooral een vrijbrief én helpende hand voor criminele organisaties om personen te laten verdwijnen, te laten overlijden en daarna snel te cremeren, terwijl daar geen aanleiding voor is.

rmstock | 25-03-18 | 20:51

Mee eens, het zou heel dom zijn als ze het raadgevend referendum afschaffen. Het is juist goed dat het "raadgevend" is, het maakt dat het kabinet altijd nog in staat is om "echt grote inschattingsfouten van het electoraat te corrigeren als dat echt nodig mocht zijn". Het is een drogreden van Karin Ollongremlin om steeds te zeggen dat kiezers teleurgesteld zijn door het raadgevende karakter. Zo'n kabinet mag best een keertje afwijken, maar het kan niet zo zijn dat ze altijd een andere invulling geven dan gewenst door de bevolking. Vind 66 erg flauw omdat ze steeds het instrument raadgevend referendum in twijfel trekken en dan steeds met die flauwe redenen komen. Iedereen ziet dat 66 geen democratische partij meer is geleid door een stel grabbelaars.

Watching the Wheels | 25-03-18 | 18:55

Het is gewoon ronduit een slecht idee dat de meerderheid bepaalt. Tenzij het gaat om een overweldigende meerderheid, mag je er vanuit gaan dat het gemiddelde IQ van de meerderheid het gemiddelde IQ van de totale bevolking benadert, oftewel 100, wat dus gemiddeld is. Waarschijnlijk nog wat lager want domme mensen schreeuwen nu eenmaal harder om hun standpunten kracht bij te zetten, maar dat terzijde. Ik heb liever dat inteligentere mensen danwel beter geinfomeerde mensen de zaken bepalen. Een bedrijf vraagt tenslotte ook niet al hun medewerkers naar hun mening over elke beslissing. Nou, dit is een hele goede wet. Het zou van den zotte zijn als middels een referendum waarbij mensen zich laten leiden door onderbuikgevoelens of andere onbelangrijke argumenten deze ongedaan zouden kunnen maken

cabrão | 25-03-18 | 12:31 | 6

haal iemand in je hoofd die een gemiddelde intelligentie heeft, en bedenk je dan dat de helft van de Nederlander nog dommer is dan dat. ik ben het wel eens met het feit dat zaken als de orgaanwet iedereen aangaat (baas over je eigen lijf)

shoarmajochie | 25-03-18 | 14:48

Het punt is dan om het wat gechargeerd te zeggen dat de "slimme" mensen moeten beslissen wat goed is voor de "domme" mensen en die "domme" mensen moeten zich er dan maar bij neerleggen. Punt is dat in mijn ervaring genoeg "slimme" mensen totaal geen idee hebben wat voor wereld die "domme" mensen in leven en wat ze wel of niet nodig hebben. Hoe kunnen die "slimme" mensen bepalen wat die "domme" mensen zouden moeten willen? Weet jij wat een 60 jarige dame met 2 kunstknieen na een leven lang werken in de thuiszorg nodig heeft? Is lastig om je daar een beeld bij te vormen als je nooit in die situatie hebt gezeten.

Gregovic | 25-03-18 | 15:57

De wet heeft het niet over "de meerderheid bepaalt". De wet regelt dat het kabinet haar wet moet herwegen (en eventueel aanpassen).

Watching the Wheels | 25-03-18 | 18:57
▼ 3 antwoorden verborgen

we moeten af van de 'heeft toch geen zin'-mensen
de 'heeft toch geen zin'-mensen houden ons al jaren tegen in vooruitgang

daann | 25-03-18 | 12:21

Prima referendabel onderwerp, ik zit dit keer alleen wel voor de donor wet stemmen,

Kees.kwarktas | 25-03-18 | 03:15

Dag meneer Rutte, hoelang gaat het duren voor dat u de uitslag van dit referendum naast u neer legt?

Bret24286011 | 25-03-18 | 00:13

En nu ik toch bezig ben ?
Heeft u dat ook; Als ergens in een vluchteling kamp of een ramp gebied hulpgoederen worden uitgedeeld, Dat dat dan vanuit de achter kant van een vrachtwagen wordt gedaan.
Dan staan de sterkste meest jonge mannen vooraan om hele dozen mee te graaien en als dan de vrachtwagen leeg, dan is zitten achter aan de uitgemergelde kinderen en vrouwen nog in het veld en vissen duidelijk achter het net.
Mijn hart draait zich om als ik dat zie.

Dit is nu in overtreffende trap aan de gang met onze hulp verlening.
De jonge mannen komen hier heen om deze volle dozen weg te rauzen (incl. uitkering en subsidie)
We besparen ons wel het vervoer naar naar de gebieden waar de goederen nodig zijn; doch het nadeel is wel dat die uitgemergelde kinderen en vrouwen daar nog in het veld zitten. Al die linkse 'sociale' "Welkom in ons werelddeel" zang groepjes en hun politieke leiders hebben dat schijnbaar niet door.

Onze politieke vertegenwoordigers willen wel af en toe wat geld overmaken (een soort afkoop briefen van de moderne tijd).
Dit maken ze dan over naar een een of andere organisatie met als resultaat dat we geen idee hebben wat er met dat geld gebeurd.
"Dat is alleen voor humanitaire hulp" zeggen ze dan. Niet beseffende dat elke cent dat dan in dat potje daar terecht komt, er dan vanuit een andere potje daar wel oorlogstuig gekocht kan worden. (iets met vestzak broekzak) .

Als we echt hulp willen bieden dan moeten daar veiligheidszone creëren en dan daar gecontroleerd hulp bieden.
Daar heb je weer een leger voor nodig die zonder een Karremansgevoel kan opereren. Dat gaat echt niet lukken met een leger dat volgens `66 alleen maar 'pinda pinda' mag roepen.

In België is nu ook een verhaal aan de gang over de leger top die informatie heeft achter gehouden voor de daar zittende regering.
Ach arme belgen dat is nog niets. Hier in Nederland hebben we een regering die materieel achter houdt voor het leger.

Zo even mijn hart gelucht en dan heb ik het nog geen eens over Frankrijk gehad.
*plop*

NatNiks | 24-03-18 | 23:29

"horen Kafka Ollongren zeggen dat 'waarom de kiezer precies voor of tegen heeft gestemd, een hele persoonlijke afweging is."
Het enigste waar onze jong vrouw en de rest van Van-K zich druk over moeten maken is:
"Zal het volk deze wet accepteren of kan ik met dit verdrag thuis komen"
Nu weet ik, Democratie is twee wolven en een lam die gaan stemmen wat er vanavond gegeten wordt.
Maar a: Het volk is ook sociaal genoeg dat daar een probleem uit kan ontstaan.
en b: Een raadgevend referendum geeft ruimte Vak-k genoeg ruimte voor als
ze echt niet anders kunnen.
Eigenlijk zou het referendum een 2 trap raket moeten zijn.
Eerst raadgevend en in twee de instantie corrigerend.

NatNiks | 24-03-18 | 23:29

Ik ben voor een referendum over de donorwet. Als de meerderheid voor een opt out systeem is dan heb ik daar meer begrip en respect voor dan hoe de wet nu door de kamer is geloodst met Kamerleden die hun trein missen of niet tegen de fractiediscipline in durven te stemmen.

GroetenVanUrk | 24-03-18 | 22:33

Rutte en Buma hebben al een 'njet' aangekondigd, D66 zal nu wel helemaal low profile houden en de CU zal wel netjes in de pas lopen. Er komt vast nog een debatje waarin Baudet iets hysterisch doet en dat was het dan. Op z'n hoogst worden er wat paragraafjes in de sleepwet van een andere punt of komma voorzien en dat was het dan wel. Het referendum was al een ziekelijk kindje toen het na lang gedoe en gekonkel van D66 ter wereld kwam, maar de Echte Machtsblokken (CDA en VVD) waren er al nooit enthousiast over. De komende weken wordt deze laatste uitslag voor de statistieken bijgezet in de verslagen en dat was het dan....

Donkersloot | 24-03-18 | 22:05

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.
Abraham Lincoln

Biologische_Dildo | 24-03-18 | 21:43 | 1

En blij waren zij toen hij de moord stikte. Teveel wijsheid... Nog wat grondwet aanpassingen, waar hij nooit mee akkoord zou zijn gegaan. Ach, ja.

Standvastig | 24-03-18 | 22:02

Mark Rutte veegt toch zijn kont af met het raadgevend referendum. Stiekem hoop ik dat zijn secretaresse vergeten is de nietjes te verwijderen en dat ie een pijnlijke wond op een niet nader te noemen plek er aan over houdt. En dat ie daarna met zijn voorhuid komt vast te zitten tussen de rits.

Maar persoonlijk ben ik voor een corrigerend referendum i.p.v. een raadgevend referendum. Dus dat de regering verplicht is om de uitslag te respecteren. Net als in Oostenrijk. De regering kan er ook wel eens naast zitten. Politiek is tenslotte koehandel waar standpunten worden in gewisseld om andere standpunten te kunnen doordrukken. Zo kunnen kleine partijen standpunten doordrukken waar anders geen meerderheid voor was. En grote partijen kunnen in de waan van de dag dingen doordrukken waar de kiezer eigenlijk niet achter staat.
Eigenlijk laten ze de hele tijd maar proefballonnetjes op, en als de weerstand niet te groot is mag het doorgaan.
Met een corrigerend referendum kan je de vergissingen van de politici terug draaien als een meerderheid het er mee eens is.
Dat ik stem is nog geen vrijbrief voor de politiek om maar te doen wat ze willen. Af en toe moet er maat op de pas worden genomen.
Maar er moet natuurlijk wel een kiesdrempel zijn anders kan iedere idioot over ieder irrelevant onderwerp een referendum uitroepen.
Mits goed gemodereerd kan een corrigerend referendum een goed sturend middel zijn tussen de verkiezingen door.

Osdorpertje | 24-03-18 | 21:18 | 1

Wacht... Rutte(gekut) swaffelt zijn gedoe? Ieuw... Wil geen document meer van hem aannemen. Deed ik toch al niet ;) Maar goed, ja wij mogen naar zijn kwakie kijken... Held dat het is, not. Bad-ass? Teveel hollyweirdo.

Groeten UIT Osdorp ;)

Standvastig | 24-03-18 | 21:22

Gewoon, omdat het kan! Maar wel luisteren met je donder. Ik vind iets... Niet alleen ik, meerdere miljoenen van mijn stam ook. LUISTEREN, met je donder! Nee? Goh... En maar door blijven gaan en denken, ervanuit gaan, dat ik te dom om te poepen ben en hun zo slim zijn? Fock Kafka. Sterph trut, lesbo. Ongeleid projectiel dat u bent! En over de opper rat maar niet gesproken met zijn lange neus...

Standvastig | 24-03-18 | 21:11

Ik heb iemand gemist bij het afgelopen referendum. U niet?
Ik bedoel die vreselijke kaffer van een Livestro, de Kees Vee en Peter R. de Vries in 1 persoon gebundeld. Betweterige, kwaadaardige, draaikonterige, achterbakse pokken pukkel.
Vreemd dat hij zich niet in de strijd mengt met zijn Rusjuns frames.
Of is hij dood?

Memek | 24-03-18 | 21:09 | 2

Zijn geldkraan is dichtgedraaid. Iets met falen en geen centjes meer krijgen. Ratten onder raten in NGO's. Moet wel iets opleveren... Iets wat sokpopje niet kan, zoals gebleken is. De parasiet moet naar bloed opzoek.

Standvastig | 24-03-18 | 21:19

Peter Zelf benoemde Rambo, de Vieze? Dat geld handje ophouden was niet genoeg centjes voor. Gelukkig maar. Moet hij weer op zoek naar overspel. Want zo zuiver dat Petertje is.... ;)

Standvastig | 24-03-18 | 21:28

Ik vind een referendum over de donorwet niet zo geschikt.
Wat je van die wet vindt maakt geen verschil, je hebt hoe de wettekst ook zal luiden zelf de laatste keus. Dus met een andere wet, zoals vroeger, kan je ook weer jezelf registreren of niet.
Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook geen lekkere wettekst, maar ik blijf zelf de keuze kunnen maken. Voor een referendum moet je wel echt kieze voor of tegen iets waar je niet meer omheen kunt na de inwerkingtreding.
Bovendien zou ik ook wat spaarzamer om willen gaan met referenda en misschien 2 of 3 tegelijk voorleggen aan de mensen en hooguit 2 per jaar en dan ook nog eens bindend natuurlijk. Anders blijven ze je naaien in Den Haag. We moeten er nog wel aan wennen, maar het gaat goed komen dan. Politiek moet alleen meer lef tonen. Als de uitkomst hen niet aanstaat moeten ze aan de bak, kan vervelend zijn. Of als je als politicus dat niet wilt, dan kan je daar je consequentie aan verbinden door op te stappen.
Moeten we ook de zetelroof onmogelijk gaan maken.
Laten we dat allemaal eens lekker opschudden, dat muffe bed in Den Haag.

Gele Beer | 24-03-18 | 21:09 | 8

@Gele Beer, het initiatief voor een bindend referendum is vorig jaar door de TK weggestemd en omdat dezelfde lui aan de touwtjes trekken zie ik dat voorlopig niet veranderen. De regering is doodsbang dat het volk hun plannetjes doorkruist.
Ik vraag mij af waarom dit raadgevend referendum niet kan worden omgezet in een bindend referendum. Gewoon een paar woordjes veranderen, regeltje erbij, regeltje er af en voilà.
HET probleem is dat een referendum niet mag van Brussel want laten we wel wezen, de regering voert gewoon Brusselse dictaten uit.

Lupuslupus | 24-03-18 | 21:47

@Lupuslupus | 24-03-18 | 21:47
Wacht... Wat??? "omdat dezelfde lui aan de touwtjes trekken" Die sokpoppen? Kunen hun reedT niet eens zelfstandig afvegen, Daarom zit die arm er ook in in hun reedT. Sokpoppen.

Standvastig | 24-03-18 | 22:21

@Lupuslupus - X66 wilde juist dat een bindend referendum NIET over internationale verdragen zou mogen gaan, (mede?) daarom is hun steun voor het eigen wetsvoorstel ingetrokken.

Voor de burger is het juist belangrijk dat die internationale verdragen -- steeds meer macht naar Brussel -- bindend weggestemd kunnen worden, want per slot van rekening gaat volgens de Nederlandse wet een internationaal verdrag boven onze landelijke wetten. Onze wetten mogen niet aan onze grondwet getoetst worden, maar *moeten* aan die verdragen getoetst worden.

Met zo'n 'bindend' referendum (dat niet over internationale verdragen mag gaan) hebben wij nog altijd geen macht die de boven ons gestelden kan bedreigen, nog altijd te weinig macht over ons eigen land en leven. Brussel zou ons nog altijd van alles door de strot kunnen duwen, inclusief (bijvoorbeeld) beleid betreffende immigratie.

Vandaar dat het geen simpele zaak was van het woord 'raadgevend' in 'bindend' omzetten, maar dat de hele wet werd gedumpt. X66 wil pas een bindend referendum wettelijk mogelijk maken wanneer het een vrijwel lege huls is geworden. Volksverlakkerij, dus.

VreemdEend | 25-03-18 | 05:59
▼ 5 antwoorden verborgen

Nou Sollicitant, kunt u eens laten zien hoe soepel u bent?
¨kijk ik kan mijn hoofd in mijn kont steken, en nog steeds het partijprogramma uitleggen zoals u het wil¨
U bent aangenomen!

Aardsengelmichael | 24-03-18 | 21:01

Referenda, perfect om te verruilen voor een definitief plekje binnen het partijkartel

Kartelmaster2000 | 24-03-18 | 20:58

Nadat het referendum een groot succes was en een steeds grotere betrokkenheid had getoond van de kiezers in de democratie, is deze zo spoedig mogelijk afgeschaft.
Want....

Rest In Privacy | 24-03-18 | 20:41

Het ultieme referendum is voor mij een referendum over de "intrekkingswet voor het raadgevend referendum". De hoogleraren bestuursrecht zijn er nog niet uit of dit staatsrechtelijk mogelijk is.
Wellicht kan GS een crowdfund-actie organiseren om dit door top-advocaten te laten onderzoeken

Luchtbakfietser | 24-03-18 | 20:41 | 2

Koeberg
Dank voor de link. Is nieuw voor mij, ga mij hier zeker in verdiepen!

Luchtbakfietser | 24-03-18 | 21:38

Vast al opgemerkt, maar ik vind het wel geinig dat men zegt dat de burger te dom is voor referenda, maar dat nu de hogeropgeleiden juist tegen hebben gestemd en het plebs voor.

quazi | 24-03-18 | 20:40

Zou wel graag een maatschappelijke discussie over de donor wet willen. Ik ben niet tegen het doneren van organen na mijn dood maar de manier waarop het nu geregeld gaat worden is fout. Als we doorgaan op deze manier komen we in een maatschappij terecht waarbij de burger ter beschikking staat van de overheid met haar willekeur. Moeten we echt eens een hele brede maatschappelijke discussie over hebben!! Een referendum is het ideale instrument hiervoor.

Toetsiemonster | 24-03-18 | 20:37 | 3

'na mijn dood'.
Daar ga je al de mist in.

laagvliegert | 24-03-18 | 20:39

Lol

Rallywally | 24-03-18 | 20:54

Denk dat uw weinig te melden heeft na uw dood. ;) Gewoon een observatie ;)

Standvastig | 24-03-18 | 22:15

alleen al op basis van de argumenten die Van Rossem hier naar voren brengt zou de politiek moeten besluiten om het voorstel van wet tot intrekking van de Wet raadgevend referendum in te trekken. Realisme en niet '66-opportunisme moet de leidraad zijn.

krelus | 24-03-18 | 20:22

Ja weet je ik weet het niet met dat zo opgehemelde referendumdingetje. Ik lijd al jaren aan valse emoties, wat mijn keuze immer recalcitrant en rancuneus tegenover de regering doet uitkomen. Ik voel me daar ongemakkelijk over. En de onderwerpen.... godverdomme het lijkt wel mijn eindexamen, moeilijk, ingewikkeld en eigenlijk besef ik me op dit punt dan weer het tekort schieten van mijn intellect. Je hebt het volk, de untermensch, ongeschoold dom schorem en de overduidelijke ubermenschen met visie, daadkracht, hersenen te veel die ons door het leven leiden. Tsja en daar zit je dan s aconds, je leest, je leest, je googled, denkt het te snappen, jaaaaah, wacht even, nee. Keer op keer van die dingetjes die wij niet kunnen begrijpen, graag zouden willen, maar gewoon niet kunnen. En dat is toch wel een hekel puntje. Keer op keer heb je geen idee waar iets over gaat, ondanks ontelbare pogingen van de NPO en DWDD je naar het juiste antwoord te leiden. Ik kan persoonlijk die struggle niet meer aan, vakantiedagen opnemen, kinderen twee weken naar opa en oma, alle social media even volledig op stil, puur om je te focussen op snap ik het nou wel. En in 99% van de gevallen is het antwoordje natuurlijk gewoon “Neen, U bent te dom om over dit soort ingewikkelde materie te kunnen oordelen. Weet je, geboren een kwartje zak je in tegenstelling tot die visionaire slimmerikken natuurlijk zoals elke burger af naar een dubbeltje. Ik ben het gewoon zat iedere keer een verkeerde beslissing te nemen, dat doet pijn, ben er voor in behandeling maar denk niet dat ik nog keer overleef.

Dagdief | 24-03-18 | 20:20 | 2

Misschien moet u eens inzien dat men aan de onderhandelingstafel niet zijn eigen zin door kan drijven wilt u toch uw eigen zin dan rest de oppositie die zich niet kan weerleggen bij de mening van de meerderheid van het Nederlandse volk

botbot | 24-03-18 | 20:25
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 24-03-18 | 21:30

Was een kut pol. Ik wilde alle ja opties aan kunnen klikken!

IkWilOokWatZeggen | 24-03-18 | 20:14

Dat referedum over de Europeese grondwet was een noodgreep van Raad van State en kabinet Balkenende, het was duidelijke dat de EU grondwet een wijziging inhield van de NL grondwet. Om de NL grondwet te wijzigen zijn procedures met oa verkiezingen en gekwalificeerde meerderheden noodzakelijk. Het referendum was dus een ongrondwettige noodgreep om dit te voorkomen, enfin eve later kregen we alsnog het de EU grondwet als verdrag van Lissabon door onze strot gewrongen en ieder welingelicht persoon stond erbij en hield heel strak zijn smoel. En de NL kiezer gaf er naderhand blijkbaar zijn zegen aan.Goed ik zal het referendum tegen de donorwet steunen maar verwacht er niet veel van, ik stem nooit meer gevestigde partij.

bijna_raak | 24-03-18 | 20:12 | 2

bijna raak dat klopt van uw argumenten.

botbot | 24-03-18 | 20:19

En toch is onze grondwet nooit aangepast t.b.v. het EU-verdrag van Lissabon. Er klopt iets niet in jouw verhaal.

koeberg | 24-03-18 | 20:19

Zeker in het licht van het Wiv-referendum waar men in Den Haag iets mee moet. En de maatschappelijke onvrede tegen het afschaffen van het referendum an sich. En omdat de wind de goede kant opstaat. En omdat het wellicht de laatste keer is en het feit dat zowel orgaanroof als referendum-moord thuishoort in het straatje van '66. En omdat daarmee alles bij elkaar komt.

Ja Bart, laten we er nog ééntje doen.

netniet | 24-03-18 | 20:06

Een referendum over afschaffing van racisme lijkt me broodnodig. Kan dat boek ook eens dicht.

Bakito | 24-03-18 | 20:02 | 2

En dan hoeft Silvana ook niet meer de Gemeenteraad in... kan ze lekker in Duivendrecht blijven wonen.

Unicornos_Magnificus | 24-03-18 | 20:03

En dan bedoel ik uiteraard niet de blonde Sylvana van GS..

Unicornos_Magnificus | 24-03-18 | 20:04

Een referendum is altijd +1. Helemaal mee eens. Maar ik vind het onderwerp van de Donorwet iets te pijnlijk. Je zult maar op een stel nieren zitten te wachten.

ik weet een beter onderwerp: Windparken op zee. En dan lekker gaan stoken over het bederven van het uitzicht, vogelsterfte en geen vis meer.De lage rendementen en de leveringsonzekerheid.

Haberdoebas | 24-03-18 | 20:00 | 2

Ja en? Dat is dat de keuze van degene van wie die nier is. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand is opgegeven, werd klaar gemaakt voor orgaan transplantatie en de art er toch voor koos om te wachten waarna de 'donor' een paar dagen later weer springlevend was. Zo kan het ook.

Wat ik me daarbij afvraag is of iemand (een hoge bobo) in dergelijke gevallen met spoed hoger op een lijst kan worden gezet. Laat ze daar maar eens een blockchain op zetten om dat proces te bewaken.

Atlantis-95 | 24-03-18 | 20:13

Ten eerste: je krijgt geen stel nieren, je krijgt er één. Met wat geluk gaat die een paar jaar mee, tien jaar is al heel wat! Krijg je wat dialysevrije jaren van.
Maar goed, veel valt er te verbeteren aan het donorproces, haal daar je winst uit in plaats van rammelende wetgeving.

Analia von Solmsch | 24-03-18 | 20:27

Mooi stukkie Van Rossem. Klopt aan alle kanten als een bus. Voor iedereen. Behalve die floeperts in de coalitie. Die wet.... Die komt er gewoon met een hele dikke middelvinger naar de kiezerT

SerTheFun | 24-03-18 | 19:59

Postnatale abortus voor die hele partij van demofoben '66, de abortuswet is nooit zo aantrekkelijk geweest. Ze kunnen ervoor kiezen en Nederland knapt ermee op.

smdyasc | 24-03-18 | 19:57

Ik ben op zich voor de donorwet. Het is niet de beste oplossing voor het probleem van te weinig donoren, maar het is een oplossing.
Als er een verzoek komt voor een referendum dan teken ik zeker. Want ik ben meer voor de referendumwet dan voor de donorwet. En ik kan altijd nog voor stemmen.

koeberg | 24-03-18 | 19:55 | 4

Niets mis mee Koeberg, stop maar met herlezen.

MarcS | 24-03-18 | 20:06

@beau van rtl Ik heb wat gedronken, maar volgens mij klopt het wat ik zeg.
Donorwet: voor
Referendumwet: voor
Referendum > donorwet
Dus referendumaanvraag altijd tekenen, zelfs als risico dat donorwet niet door gaat.

koeberg | 24-03-18 | 20:07

Zal het toch aan mij liggen.

beau van rtl | 24-03-18 | 20:11
▼ 1 antwoord verborgen

Meer referenda juist nu in Brussel macaron/merksel van alles en nog wat bekokstoven.

van stampij | 24-03-18 | 19:53

Go gs go donorwetreferendum ik kan niet wachten

bigs | 24-03-18 | 19:53

Wat ik positief vond was dat deze keer de uitslag niet een overweldigend Nee was. Het is dus voor veel mensen niet louter een stem tegen de politiek. Eerder een weloverwogen keuze.

Minpunt was (wederom) dat vanuit de coalitie (en NOS) uitsluitend werd gecommuniceerd dat veel argumenten tegen deze wet niet zouden kloppen. Leg het de volgende keer dan eens rustig uit! Graag zonder oorlog, nazi's, vacuümbommen en lichten die uit gaan.

atheïstisch stemvee | 24-03-18 | 19:52 | 2

Je bent ze Rusjens vergeten.

Winter_is_coming | 24-03-18 | 20:26

lol

Lupuslupus | 24-03-18 | 21:05

Ik wil een referendum over de totale multiculti/immigratie.
Want zover ik mij kan herinneren is mij nooit iets gevraagd over het totaal naar de filistijnen helpen van Nederland en het steeds meer islamiseren van de leefomgeving.
In feite is Nederland tegenwoordig een soort Amerika geworden, waar iedereen parallel naast elkaar leeft, en alleen door constant pamperen en geld smijten nog leefbaar wordt gehouden.

King of the Oneliner | 24-03-18 | 19:52 | 4

Je hebt 8 weken (meen ik) na het tekenen van een wet om er een referendum over aan te vragen (met 10.000 handtekeningen). Dus houd de staatskrant in de gaten.

koeberg | 24-03-18 | 19:58

Daar mochten we nooit over praten in het openbaar. En ook nu niet, want dan ben je een racist wat op heel dwingende manier wordt duidelijk gemaakt. Dat soort gesprekken waren zijn louter voorbehoud aan de koffietafel op het werk en de keukentafel thuis.

Atlantis-95 | 24-03-18 | 20:15

multiculti/immigratie is meer een onderwerp voor een grootschalig, niet op de man gericht, debat. Het Franse pamflet is geen gek startpunt voor zo'n debat als we dat naar de Nederlandse situatie vertalen (een aantal begrippen vinden hun oorsprong in een revolutie die wij niet gehad hebben).
Referenda gaat over wetten. Als een debat uiteindelijk leidt tot (aanpassing van) wetgeving zou dat aan het volk kunnen worden voorgelegd. Na debat dus.

Winter_is_coming | 24-03-18 | 20:31
▼ 1 antwoord verborgen

Wat is dat met die datum van 2 april precies? Waarom niet nu al een verzoek indienen?

VictimaDelAmor | 24-03-18 | 19:52 | 6

Mag pas wanneer de wet is gepubliceerd in de staatskrant. Naar verwachting gebeurt dat 2 april. Vandaar die datum.

koeberg | 24-03-18 | 20:21

Op zich kan men alles al in de startblokken zetten voor twee april. Wie neemt het initiatief? GS, GeenPeil, een paar bezorgde studenten?

Winter_is_coming | 24-03-18 | 20:33

Dank voor je antwoord Koeberg. Maar nu even hypothetisch: Naar verwachting wordt dat op 2 april gepubliceerd. Wat nu als het niet wordt gepubliceerd om onbekende moverende redenen op 2 april maar NA 17 april? Dan zou je dus niets kunnen indienen. Of zie ik dat verkeerd? Waarom kunnen we het nu niet in de startblokken zetten?

VictimaDelAmor | 24-03-18 | 22:03
▼ 3 antwoorden verborgen

Stel je voor, je bent orgaandonor en jouw lever was naar zo'n doorgezopen D 66 lul gegaan als Hans van Mierlo.

beau van rtl | 24-03-18 | 19:51 | 7

Zeg niks negatiefs over van Mierlo. Van Mierlo heeft D66 opgericht. Prachtpartij, om zeep geholpen door Pechtold en Ollongren.
(Oké, nou heb ik misschien teveel gedronken)

koeberg | 24-03-18 | 20:25

Dus geen nieuwe lever voor Koeberg dan? Eigen schuld.
Nee zonder gekheid: het wederkerigheidsprincipe zou veel gedoe schelen: je krijgt donororganen wanneer je als donor staat ingeschreven, anders niet. Uitzonderingen als kinderen apart benoemen.

Winter_is_coming | 24-03-18 | 20:36

koeberg. Stop toch met drinken. Beter.

beau van rtl | 24-03-18 | 20:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Volgens het partij-programma zijn jullie voor referenda? ¨Ja dat klopt¨
Gaan jullie er ook iets mee doen? ¨als we eenmaal op het pluche zitten niet¨

Aardsengelmichael | 24-03-18 | 19:50

Het referendum lijkt een zachte dood gegund door '66, de dokter staat al klaar met de dodelijke injectie.
Toch blijken de nabestaanden (Het Volk) de patient (ONZE democratie) nog even in leven te willen houden omdat ze er nog geen afscheid van willen/kunnen nemen.
Zo lang er leven is is er hoop!

paost712 | 24-03-18 | 19:47 | 1

De D66 dokter geeft geen spuitjes. Hij haalt de organen onverdoofd weg. De nabestaanden krijgen echt het laatste woord niet.

eastender | 24-03-18 | 22:02

Stelletje bloedzuigers.

Normpje | 24-03-18 | 19:46

'het verkeerde onderwerp'
Klopt. Mark Rutte stond internationaal voor lul omdat hij zat te leuren voor wijzigingen in een verdrag dat 27 landen al hadden goedgekeurd.
De Wiv daarentegen was een uitstekend onderwerp.

koeberg | 24-03-18 | 19:46 | 1

Wat zou de uitkomst van referenda in die 27 landen zijn geweest ?
Die Europese waarden van Frans Timmermans en Guy etc. passen ze in de praktijk heel anders toe.

Nichtsneues | 24-03-18 | 21:05

Naast dat ik een linkse hoogopgeleide vrouw een contradictio in terminis vind, vraag ik me af wat die dames te verbergen hebben... Gaan die massaal vreemd of zo?

Unicornos_Magnificus | 24-03-18 | 19:45 | 11

Unicornos. Witte boordencriminelen en die beschijten hun eigen nest niet. En Zwitserland is geen industrieland hoor. De Zwitsers leven van al het zwarte geld waarmee hun banken volgepropt zitten. Of denk jij dat ze het verdienen met hun gatenkaas en koekoeksklokken. Koekoek

beau van rtl | 24-03-18 | 21:39

Last van vluchtelingen of asielzoekers hebben daar ook niet, want die komen er niet in . Als ze er al zijn worden ze er gewoon uitgeflikkerd. Asociaal land hoor dat mooie Zwitserland van jou.

beau van rtl | 24-03-18 | 21:55

Dus, wat klets jij dan.

beau van rtl | 25-03-18 | 06:19
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik zie graag een referendum over belastingverlaging. Men mag ook een referendum houden voor een stevig remigratiebeleid anders.

mortgage_freeman | 24-03-18 | 19:43 | 4

Emigreer dan maar naar Bulgarije. Een vlaktaks van 10% en ook de vennootschapsbelasting is er 10%. Leuk huisje in Varna en genieten maar.

Haberdoebas | 24-03-18 | 19:57

@ Haberdoebas | 24-03-18 | 19:57

Ja, leuk.. ook wel eens naar gekeken. Maar wat moet je qua werk in zo'n land?

Unicornos_Magnificus | 24-03-18 | 20:00
▼ 1 antwoord verborgen

Zonder gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde dag hadden ze geeneens de 30% gehaald ben ik bang. Referendums zijn leuk, maar niet als ze raadgevend zijn en niet bindend, zinloze verspilling van geld en tijd.

Mather | 24-03-18 | 19:42 | 4

Wat koeberg zegt.
@Mather; voor die paar miljoen per keer... De Overheid geeft in het algemeen sneller uit aan slechtere bestedingen.

WasHetMaarMakkelijk | 24-03-18 | 19:49

Of .....
De opkomst voor gemeente raad ging omhoog door referendum. Zie opkomst Groningen, waar heel geen GR was

MarcS | 24-03-18 | 20:02

De enige reden dat ik heb gestemd voor de GR is omdat ik er toch al was voor het referendum. Lijkt me makkelijk na te gaan Wat wat nu heeft beïnvloed overigens. Was de opkomst nu hoger dan normaal voor de GR? Of is die vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande verkiezingen?

Halveneger | 24-03-18 | 21:57
▼ 1 antwoord verborgen

Niet de mogelijkheid van kiezen is democratie.
De mogelijkheid dat ze de stemmen tellen en er iets mee doen is democratie.

Aardsengelmichael | 24-03-18 | 19:42 | 1

Zoals ik wat hoger ook zei, is ook "de mogelijkheid van kiezen", zelfs als de stem genegeerd wordt, een vorm van inspraak. Een referendum dwingt politici om te kiezen tussen luisteren en heel duidelijk laten zien dat de wens van het volk hen niet uit maakt. En aangezien we nog steeds verkiezingen hebben, verliezen ze als de keus van het volk hen niet uit maakt.

Leyrann | 24-03-18 | 20:12

Laten ze nou gewoon eerlijk zijn, Brussel bepaald en zij mogen het verkopen tegen provisie en een vast basissalaris. En als het allemaal niet lukt wordt je burgemeester in Amsterdam, want daar kan een blind paard geen schade meer aanrichten!

Aardsengelmichael | 24-03-18 | 19:40 | 1

Maar een Groen(s)linkser wel aan een blind paard.

Bijtendehond | 24-03-18 | 19:52

Ach ze zijn de schaamte toch voorbij. Fuck de kiezers

miko | 24-03-18 | 19:39

Ik vraag me af of je als land wat vanuit Brussel wil en wet opgelegd krijgt wel iets hebt aan een referendum.

Mark Verheijen | 24-03-18 | 19:37 | 2

Het is beter om de mogelijkheid te hebben dan hem niet te hebben, onafhankelijk van hoe nuttig het in de praktijk is.

Overigens denk ik ook dat referenda zeer veel invloed kunnen hebben, al was het maar omdat een tegenstem de regering laat kiezen tussen luisteren en overduidelijk de middelvinger opsteken, waarna ze bij de volgende verkiezingen zullen worden afgeslacht (PvdA kuch), wat in beide gevallen positief is voor de burger.

Leyrann | 24-03-18 | 20:10

Het is altijd goed om de mogelijkheid te hebben om zelfs maar te laten weten dat je het ergens niet mee eens bent. Zelfs als je al van te voren weet dat er niets mee gedaan wordt.
Het gaat om het signaal dat je ermee afgeeft en geloof me, dat komt aan in Den Haag.
Een 'NEE' als antwoord voelt voor die gasten (terecht) als een nederlaag en omdat ze allemaal erg slecht tegen hun verlies kunnen, raakt het hun op een plek die pijn doet.
Alleen daarom is stemmen bij een referendum belangrijk.

Majoor Pikindewind | 25-03-18 | 10:22

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl