Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Met uitsterven bedreigd: de eerlijke politicus

Inzending. Tamara Wulffelé breekt lans voor lokale politica Marielys Roos

Social

Over  het algemeen bestaat onze vaderlandse politiek voor het allergrootste  deel uit door het volk gekozen machtswellustelingen die hun eigen oma nog zouden verkopen om nog nèt even wat langer op het pluche te kunnen  blijven plakken. Gekozen door het volk, maar werkzaam als megalomane eigenheimers die zich nergens voor schamen, behalve een lege bankrekening. Die geen enkele moeite hebben hun eigen principes overboord te gooien in het partijbelang. Die zonder blikken of blozen verkiezingsbeloftes breken, hun eigen kiezers schofferen, erop los liegen, konkelen in schimmige achterkamertjes en meer wat het daglicht niet verdragen kan.

Maar zo heel af en toe blinkt  er ergens een pareltje in de duisternis. Neem nou Marielys Roos,  raadslid namens haar eigen lokale fractie Hart voor Bloemendaal uit -u  raadt het al- Bloemendaal. In 2014 deed ze mee aan de verkiezingen voor Liberaal Bloemendaal en kwam via voorkeursstemmen in de raad, maar  splitste in dat zelfde jaar nog af wegens verschil van inzicht over belangrijke zaken. In datzelfde jaar nam Roos het op voor een inwoner van Bloemendaal die zijn landgoed op wilde knappen en reeds jarenlang  werd tegengewerkt en belogen door de gemeente. Op 8 augustus 2014  verschijnt er een artikel van Meindert Fennema (Groen Links) in de Azijnbode over deze kwestie. Uiteraard enkel belicht vanaf de kant van de gemeente. Raadsleden Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) en Leonard Heukels (Liberaal  Bloemendaal) zitten bovenop de kwestie en stellen lastige vragen aan de raad, het college en burgemeester Nederveen. Op 4 november 2014 wordt de informatie met alle bewijzen voor onjuist handelen door de gemeente geheim verklaard, maar enkel voor raadsleden mw. Roos en dhr. Heukels, niet voor alle andere raadsleden.

Stelt u zich  eens voor. U gaat naar de Appie wegens een mooie aanbieding  Kaapverdische wijn en in de winkel leert u dat iedereen die korting  krijgt, behalve u en uw buurman. Dat klopt toch niet? Bovendien was in dit geval de meeste informatie aangaande het conflict tussen de gemeente  en betrokken inwoners drie maanden eerder al openbaar dankzij dat  artikel in de Volkskrant. Een Vandaag schilderde burgervader Ruud Nederveen op 28 juli 2014 al af als oplichter. Die vertrok medio januari 2015 met de noorderzon,  omdat hij wist dat hij een tweede motie van wantrouwen niet zou overleven. Maar goed, terug naar dat bevel van geheimhouding. Die kreeg  mw. Roos uitgereikt, maar deze was niet bekrachtigd door de gemeenteraad, dus mw. Roos besloot de ineens voor enkel haar geheim verklaarde informatie waaruit de wanpraktijken van de gemeente  Bloemendaal en hun leugens over de landgoedeigenaren in kwestie bleken, alsnog openbaar te maken op 16 december 2014, daar meneer Fennema alleen de kant van de gemeente beschreven had in zijn relaas op 8 augustus  2014.

Burgemeester Nederveen deed op basis van  leugens aangifte tegen Marielys Roos wegens het schenden van haar geheimhoudingsplicht. Zij werd daar voorwaardelijk voor veroordeeld op  13 mei 2016, maar toen was Nederveen al weg wegens het uitkomen van zijn leugens aangaande deze hele kwestie. Op 27 maart 2018 dient het hoger beroep dat is aangespannen door mw. Roos. Zij ziet dit met veel  vertrouwen tegemoet en heeft zelfs een boek geschreven over deze hele walgelijke machtsbeluste kliek in het rijke Bloemendaal. Zij is nu zelfs voorgedragen als beste lokale politicus van Nederland. Stemadvies!

Op basis van alle recente politieke gebeurtenissen zou het mij niets verbazen wanneer niemand nog vertrouwen had in onze politiek. Maar het zijn juist mensen zoals deze lokale heldin die maken dat we toch allemaal hoop kunnen houden. Dat we toch allemaal vechten voor onze  democratische rechten. Dat we toch allemaal wel graag een beetje in Bloemendaal zouden willen wonen.

Reaguursels

Inloggen

Heb net op mw. Roos gestemd, maar zag later pas dat Juliette Rot, gemeenteraadslid uit Zaanstad en moedig genoeg om het op te nemen tegen de tuigvlogger en zijn trawanten, ook is genomineerd. Had haar mijn stem toch meer gegund!

Toos Bevergeil | 26-02-18 | 13:36

Over corruptie gesproken: gisteren is in Slowakije (tussen haakjes: de verblijfplaats van DKS) een 27-jarige journalist doodgeschoten. Zijn vriendin werd in het hoofd geraakt. Deze Jan Kuciak onderzocht belastingontduiking bij de regeringspartij SMER van Robert Fico, de Rutte van SK. Dit lijkt heel erg op wat er op Malta is gebeurd. Het is de eerste politieke moord in SK op een onderzoeksjournalist. Premier Robert Fico belooft nu dat er alles aan gedaan zal worden om deze moord op te helderen. Laten we hopen dat in NL niet deze balkanisering op gaat treden.

Eeuwig..Op..Vakantie | 26-02-18 | 13:33 | 1

Inmiddels is er een beloning van 1 miljoen Euro uitgeloofd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de tip die tot aanhouding van de dader(s) leidt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 26-02-18 | 15:07

"De rechtbank rekent het het gemeenteraadslid aan dat zij door de openbaarmaking van de stukken tot eigenrichting is overgegaan en daardoor het vertrouwen dat het college van burgemeester en wethouders in leden van de gemeenteraad mag stellen ernstig heeft beschaamd en tevens publiekelijk het aanzien van haar ambt heeft geschaad."
Nota bene, als er iemand wel het aanzien van haar ambt heeft geschaad is het wel de rechtbank zelf, welke partijdige, belangen verstrengelende, geniepige kat in het donker knijpende wethouders afschermt, misbruik van ambtelijke middelen beloont en de onmachtige burger een trap nageeft. De rechtbank is in deze een autistische, regelneukende instantie geworden zonder enig inzicht in bredere gevolg van haar besluitvorming of enig recht doende aan het uiteindelijke doel van de politiek, namelijk, het leveren van behoorlijk, rechtvaardig en transparant bestuur, waarbij de burger in staat is te volgen en begrijpen waarom een besluit genomen is en waarbij bij conflicten met open vizier gestreden wordt. Een Erdoganeske vertoning dit. Kafka in de Duinen.

ZSU-23-4 | 26-02-18 | 12:46

Zowel het bestuur van Bloemendaal alswel de rechtelijke macht in Haarlem bestaat dus uit een stel ondemocratische, corrupte, elkaar de hand boven het hoofd houdende politieke dwergen zonder enige morele diepgang. Toevallig woon ik daar in de buurt en zal dit voorval nimmer vergeten, noch vergeven. Oh nee, het is geen voorval, maar een structureel, landelijk voorkomend corruptieprobleem.
Vooral dat zo'n rechtbank de democratische rechtsgang dwarsboomt is stuitend en tekenend voor het verval van onze democratie. Ik begrijp ook wel dat de heersende macht dit weblog graag om zeep zou helpen, toch vervelend voor de rechtelijke macht en de politiek dat ze met hun democratie ondergravende gekonkel ongewenst in de felle schijnwerpers van GS staan.

ZSU-23-4 | 26-02-18 | 12:04

STEMMEN=ZINLOOS. In dit land wordt (is) de macht verdeeld door precies die clubjes waar mevrouw Roos het over heeft. Die clubjes worden gestuurd door overheid, bedrijven, de EU, en een wereldse machtsfactor die wij (dom volk) niet kennen. China controleert alles en iedereen en wij (EU) spreken er schande over. Maar hier gebeurd precies hetzelfde, alleen op zijn EU's. Namelijk heel sneaky.

Willemdrie33 | 26-02-18 | 10:57 | 1

Stem lokaal.

O2Neutraal | 26-02-18 | 11:41

Wat mij nog het meeste verbaasd is dat je blijkbaar iets geheim mag houden voor andere raadsleden. Hoezo kan dat? Hoezo is dat niet strafbaar? Kijk, dat er dingen zijn die je momenteel niet met de bevolking kan delen, daar kan ik nog in komen, maar naar de andere raadsleden is gewoon te gek voor woorden. Machtsmisbruik ten top.

Ik zou overigens best in een gemeenteraad willen komen, ware het niet dat ik in een hele muffe gemeente woon met voor schaap-stemmers (mensen die altijd op een partij stemmen ongeacht wie of wat ze doen), dus daar gaat weinig veranderen. En eigenlijk gaat er ook weer niet zo heel veel mis.

Wat me wel opvalt is dat lokale politiek totaal geen aandacht krijgt in de nieuwsgaring. Sure we hebben lokale krantjes, maar die worden allemaal vrij pro-overheid opgezet. Objectiviteit en onderzoeksjournalistiek is ver te zoeken...

Martinspire | 26-02-18 | 09:36 | 1

Juist op dat niveau heb je ook mensen nodig die de macht controleren. Iets wat we op werkelijk elk politiek niveau nalaten. Lokaal, provincie, overheid, Europees, wereldwijd... Overal gooien we er met de pet na en wordt politiek niet afgerekend op hun falen. Sterker, die idioten komen nog zo ver dat ze werkelijk een ramp veroorzaken op hoog niveau.

Martinspire | 26-02-18 | 09:37

"@Tamara Wulffelé ", is in mijn ogen " nieuw " .
Dat terzijde, dat een Mevrouw uit Bloemendaal ( als zijnde Advocaat van een eigen advocatenkantoor ), een gemeenteraadslid is aldaar.
Natuurlijk heeft deze advocate deze lef, als gemeente raadslid.
Zij kent zo ie zo de wet, idd de meeste van diezelfde raadsleden ( in welke stad of dorp dan ook ) hebben diezelfde opleiding ( nagenoeg ) ooit of nooit genoten.
Ik was het zo ver en tot dus eens met deze dame ( in het rood, Juriste ). tot dat ze begon over opleidingen......... ik snap haar, maar dan kunnen het immers ook geen echte gemeenteraadsleden zijn?!
Terugkomend op deze vrouw, zij heeft wel gelijk, qua machtspolitiek en daar is zij dapper in.
Maar zij vergeet wel even, dat niet iedereen kan leren in deze haar genoemde materie, maar wel evengoed stand van zaken weten in hun Gemeente.

Bad - Casey | 26-02-18 | 08:52 | 3

Zoveel fouten gecorrigeerd, maar ik was te laat, qua grammatica.
Houdt dus in, de bovengenoemde fouten, zijn dus niet verbeterd.

Bad - Casey | 26-02-18 | 09:02

Bad - Casey | 26-02-18 | 08:52 |
Bovenstaande was jegens mijzelf bedoeld.
Ter verduidelijking.

Bad - Casey | 26-02-18 | 09:14

Mevrouw in het rood is geen advocaat, hoor. Ze heeft wel iets met wetten, maar dan beroepsmatig puur op het fiscale vlak.
Of begrijp ik u verkeerd nu?

Rommelende Onderbuik | 26-02-18 | 11:34

Is het niemand opgevallen dat die Polak (op bejaardenhuisverslof) tot deze vrouw tot 3 keer toe in diskrediet probeerde te brengen? Namens het Nederlandse Publieke Omroep werd tot 3 keer gewezen op de lopende rechtszaak van mevrouw. Tot 3 keer toe werd ook gezegd dat ze het daar eigenlijk niet over zouden hebben en tot 3 keer toe werd de suggestie gewekt dat mevrouw zelf niet te meest integere was.

0112358 | 26-02-18 | 08:43 | 3

Als er een rechtszaak tegen je loopt - in dit geval beroep - doet het je zaak zéker géén goed om op t.v. je verhaal te gaan vertellen. Mevr. is zelf juriste - zo lees ik in het verslag van de rechtbank - dus die zou dat moeten weten.

Lupuslupus | 26-02-18 | 08:46

0112358 | 26-02-18 | 08:43 |
Oud, kalend, maar ik vond Mevrouw Polak zowaar menselijk, niet zo zeer met uw mening eens, Mevrouw/ Meester Marielys Roos , riep dat zelf op.
En dat pakte goed uit voor Mevrouw/Meester Marielys Roos , na mijn mening.
En Mevrouw/ Meester, Marielys Roos deed dit in mijn ogen heel kundig.

Bad - Casey | 26-02-18 | 09:08

Mw. Polak is zelf een soort lobbig melkvelletje dat drijft op de zure melk van (NPO-)netwerkcorruptie.

Rommelende Onderbuik | 26-02-18 | 11:35

Applaus, voor eindelijk eens iemand die de rug recht houdt en een standpunt inneemt. Bravo. Ook draagt zij het vaandel van integriteit, welk een vaandel door maar heeeeeel weinig politici en bestuurders gedragen mag worden. Stem op deze vrouw.

De Evangelist | 26-02-18 | 08:28 | 4

Evangelist, verdiep je in de materie voor je je achter een warrig geschreven stukje schaard.... deze dame is echt niet integer.

Mather | 26-02-18 | 08:59

De Evangelist | 26-02-18 | 08:28
Ja ik begrijp dit, maar persoonlijk, vind ik uw mening in deze overdreven " Mevrouw/ Meester Marielys Roos " heeft veel lef, maar das ook logisch, waarom?
( Ik als zijnde 24 uur continue draaiend en velen met mij en geloof me, ik slof nog ).
Zij heeft een studie gedaan en voorts is dat haar werk geworden.
Laat ik het zo zeggen, als ik zoiets openbaar zal doen, dan ben ik waarschijnlijk mijn baan kwijt, ik heb niet zo studie en baan als deze bovengenoemde dame gedaan ( velen met mij ).
Ik ben een toetsenboord- " held ', om toch evengoed mijn grieven op deze manier te kunnen uiten.
Zij vindt in haar functie zo weer een andere baan.
Ik niet.......... zij kan het maken, maar daarom ben ik evengoed wel blij met zo Mevrouw/ Meester Marielys Roos .

Bad - Casey | 26-02-18 | 09:39

Ik ben vooral benieuwd naar het hoger beroep. Als ze daar niet vrijgesproken wordt hoop ik dat ze de hele flikkerse boel online knikkert. Niemand laat zich voor de sier zomaar een strafblad aanmeten. Ik wilde dat we zo iemand in Amersfoort hadden, dan wist ik waar ik op moest stemmen. Is hier diep droevig gesteld.

Robin Hood | 26-02-18 | 10:06
▼ 1 antwoord verborgen

Is natuurlijk geen nieuws. Had iedereen al kunnen weten. Maar goed, als mensen deze “onthullingen” nodig hebben om tot dat inzicht te komen moeten we het maar als winst zien.
.
Ik durf me niet eens een voorstelling te maken van welke bedragen er de afgelopen decennia in verkeerde zakken zijn verdwenen.

Parel van het Zuiden | 26-02-18 | 08:22

"De eerlijke politicus" - tja, wijs mij een eerlijk mens aan. Liegen doen we allemaal.
Bovendien: politiek is onontkoombaar. Er is geen alternatief voor de politiek.
Er bestaan altijd belangentegenstellingen, spanningen, etc., en de politiek moet deze in goede banen leiden.
Vragen om eerlijke politici is infantiel. Het gaat hier om macht, en hoe je je daarbij handhaaft. Komt nog bij dat ook politici te doen hebben met de realiteit, en die is onberekenbaar in hoge mate.
Het leven is moeilijk, d.w.z. voor de meeste mensen, en dat geldt nog meer voor de politici.
Eerlijkheid (zeggen wat je denkt, openheid van zaken wat betreft je motieven) is een ideaal. Maar de werkelijkheid kun je daar aan niet opofferen.
Politici zijn alleen eerlijk wanneer ze dat uitkomt, net zoals gewone mensen.
En wie dat niet begrijpt, kent de wereld niet.

Rest In Privacy | 26-02-18 | 08:22

Dit zie je toch wel met de formatie van ons huidig kabinet! De JA stemmers voor het associatieverdrag met Oekraine zouden en moesten met elkaar gaan reageren... handjeklap uit Rutte 2.

Kris | 26-02-18 | 08:14

Dank.

Lupuslupus | 26-02-18 | 08:43

Dank. Ziet er wmb uit als een duidelijk, goed onderbouwd vonnis.

Prof. Yakko | 26-02-18 | 18:56

Erst kommt das fressen dan kommt die moral = van toepassing op Barry Atsma.

Citaat uit De Telegraaf van Barry Atsma die de hoofdrol speelt in de nieuwste oorlogsfilm Bankier van het verzet en absoluut niet van mening is dat er inmiddels wel genoeg films zijn over het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Het blijft belangrijk om verhalen te vertellen over burgers met uitzonderlijke moed, juist in deze tijden van nepnieuws en met Wilders en Baudet die maar van alles uitkramen."

In deze film speelt hij een heroïsche rol.
In werkelijkheid is Atsma allesbehalve dapper en moedig.
Diezelfde Atsma bemachtigde ruim drie jaar geleden een bijrol in de historische film Michiel de Ruyter over de grote zeeslagen in de Gouden Eeuw. In die productie een stee gevonden, eraan verdienend had hij geen boodschap aan tegengeluid geuit door een groepje multiculti-activisten genaamd Michiel de Rover, van plan de boel te verstieren tijdens de première van de film Michiel de Ruyter omdat volgens hen die voorstelling een verheerlijking is van De Ruyters daden en aankondigde om ter plaatse te demonstreren omdat De Ruyter volgens hen een beschermer van de Nederlandse slavenhandel was.
Hierover een politieke mening geven hield de allesbehalve heldhaftige Atsma wel uit zijn hoofd. Hij hield zich lafhartig muisstil.

Voor mij een reden om de nieuwe film Bankier te skippen.

drs.Nee | 26-02-18 | 03:44 | 7

Het is een acteur...

Parel van het Zuiden | 26-02-18 | 08:23

Parel. Ja, maar dat zijn vaakst de ergste. Ze schuiven te pas en te onpas aan elke praattafel van de NPO/RTL aan, om de grote problemen van de wereld te bespreken.

beau van rtl | 26-02-18 | 09:02

vaak.

beau van rtl | 26-02-18 | 09:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik mijd de Appie, maar die in Bloemendaal in jofel. De tofste is die in Aerdenhout.

Heinzelmann | 26-02-18 | 03:33

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er hier sluw (slewe) geprobeerd wordt om gebruik (misbruik) te maken van de bij GS alomtegenwoordige weerzin tegen het politieke establishment. Een weerzin die ik deel, maar die mij niet blind maakt.
Het gaat hier m.i. duidelijk om twee patjepeeërs, die het bestemmingplan proberen te omzeilen middels intimidatie van burgemeester en wethouders. Dat de burgemeester zelf wellicht niet brandschoon is, doet hier niets aan af.
De twee heren hebben kennelijk Mevr. Roos ingeschakeld om het vuile politieke werk voor hen op te knappen.

echt_links | 26-02-18 | 02:55 | 2

Als de gemeente/B&W op deze manier heeft gepoogd (middels het uitvaardigen van een (n.b. selectieve!) geheimhoudingsplicht) haar functioneren buiten de publiciteit te houden, is de rest van het feitencomplex eigenlijk niet meer van belang; de elementaire rechtsstaatbeginselen zijn dan op zulke schandalige wijze geschonden, dat publieke figuren die hieraan meewerken, gevangenisstraf zouden moeten krijgen.

jemagookniksmeer | 26-02-18 | 08:44

Mee eens (als dat verhaal van die geheimhoudingsplicht klopt ten minste). Neemt niet weg dat GS moet oppassen om niet (semi-) criminelen te faciliteren. De strijd van dit soort dubieuze fuguren tegen de overheid is de mijne niet.

echt_links | 26-02-18 | 09:10

Bloemendaal kan de pot op.
Er zijn genoeg plaatsen en mensen in Nederland die meer aandacht verdienen dan een geldzak die zijn villa niet op kan knappen.

Rest In Privacy | 26-02-18 | 02:28

jette kleinsma commissaris van de koning in drente.
heeft de pensioengelden in de gevaren zone gebracht naar de grijpvingers van de eu.
de 1400 miljard is door een construktie buiten ons bereik geplaatst.
pieter omzicht was hier radicaal op tegen.
wanneer barst de bom.

soledad | 26-02-18 | 01:28 | 4

Bent u bekend met het verschijnsel Hoofdletter, te effectueren middels de SHIFT-toets op uw klavier?

Brou Is Back | 26-02-18 | 07:07

Kleinsma zou ik nog het liefst, met haar eigen looprek, heel Drenthe door ... . Ach ja, laat ook maar.

beau van rtl | 26-02-18 | 09:06

Ze heet trouwens Klijnsma, de trut.

beau van rtl | 26-02-18 | 09:08
▼ 1 antwoord verborgen

Op zondag hadden we toch altijd Ebru?

Baron Clappique | 26-02-18 | 00:58 | 1

Die is verhuisd naar de vrijdag.
Zondag heeft ze pijpcursus.

jemagookniksmeer | 26-02-18 | 08:45

de eerlijke politicus is al lang geleden overleden

joppie3 | 26-02-18 | 00:40 | 1

Nee vermoord.

Rest In Privacy | 26-02-18 | 02:26

In mijn gemeente heb ik ook iets mafs ervaren met gemeentepolitici. Ze hebben hier de afgelopen tijd de meest idiote bouwplannen voor huizen bedacht.. Dus samen met een paar lieden een Facebookgroep begonnen om zoveel mogelijk mensen naar het inspreekavond te krijgen. Afijn, er kwamen er ontzettend veel en we hebben zitten luisteren naar, ja wat eigenlijk... De wethouder wist nog van niks en er was nog aan besluitvorming gedaan. En als we het er niet mee eens waren stond het ons vrij om te verhuizen. Volgende dag konden we tevens in de krant vernemen dat alle mensen die hij heeft gesproken heel enthousiast zijn over de plannen.

Ik begrijp wel hoe het zit hoor. Alles is allang onder de tafel beklonken met de vriendjes van de wethouder. Nou alleen nog even de bewoners monddood maken en genieten van de prestige.

Het zijn dit soort politieke idioten waardoor ik nu graag zie dat alles zo snel mogelijk finaal naar de kloten gaat. De kikker moet niet langzaam gekookt, die moet meteen in de pan worden gegooid deksel erop en daarna herbouwen we de boel wel. Waarna het natuurlijk weer mis gaat. De mensheid leert immers nooit. Afijn, ik zou graag zo dom als een oliebol zijn ipv woke. Blue pill ipv red pill. Zalige zijn de armen van geest.

VeelTeSteil | 26-02-18 | 01:16

Niet aan besluitvorming*

Staat trouwens ook een aardige en merkwaardige fout in het artikel. 'Maidanspeech'. Maidan is dat plein in Oekraïne waar Van Baalen de Oekies heeft lopen ophitsen. Bedoelt wordt hier Maidenspeech. Lol. Ik ben niet de enige die fouten maakt dus. Hehe.

VeelTeSteil | 26-02-18 | 01:19

De betrouwbare politicus. Pleonasme, tautologie en paradox in een.

Dagdief | 26-02-18 | 00:12

Trouwens,ik heb de vraag al eerder gezegd maar iemand de graaf de laatste tijd nog gezien? Was een fervent poster op de nachttopics.
Of zou de kanker hebben toegeslagen?

miko | 25-02-18 | 23:53 | 4

Ik meen me te herinneren dat hij in dat geval de gravin wel een bericht zou laten sturen.

Jeff Hawke | 25-02-18 | 23:59

toetssteen | 25-02-18 | 23:58Hou je haaks. Maatje van me heeft ook net zijn chemo gehad.
Jeff Hawke | 25-02-18 | 23:59
Kan me voorstellen dat ,mocht er iets gebeurt zijn, dat wel het laatse is waar ze aan denkt. Ik denk niet dat mijn vrouw hier even een eulogy zou schrijven,maar goed. Ik hoop dat hij een bucketlist aan het afwerken is en nog langs komt.

miko | 26-02-18 | 00:13

Ik geloof dat hij een aantal maanden geleden inderdaad had gezegd dat zijn gezondheid een issue is - en dat ie om de 3 maanden naar de dokter daarvoor moest...

Atoon | 26-02-18 | 07:06
▼ 1 antwoord verborgen

Dirk111
Verbeter me als ik het fout heb, maar Haarlem was toch altijd een VVD bolwerk?

toetssteen | 25-02-18 | 23:50 | 2

Inderdaat... WAS

beter-laat-dan-nooit | 26-02-18 | 00:30

Het gaat hier om ambtenaren van de gemeente. Er worden heel veel externen ingeschakeld omdat de zittende ambtenaren letterlijk geen reet uitvoeren en alles dus blijft liggen. Deze externen raken allemaal afgebrand na een paar maanden buffelen omdat de zittende ambtenaren niets doen, kunnen en fout op fout stapelen en soms de NL taal ook niet eens goed machtig zijn. En deze geluiden heb ik ook uit de gemeente Haarlemmermeer ontvangen. Ambtenaren die de hele dag met een blaadje onder de arm rondlopen, slapen achter het bureau en goede zier maken met de prestaties van anderen.
Amsterdam maakte het nog bonter. Daar werd een niet Nederlandse vriend van mij gebeld dat als hij "die ene woning" uit de verhuur wilde hij even 4500 moest overmaken naar "..."bankrekening dan zou hij de woning dus krijgen. Ze dachten dat ze dat konden doen omdat hij ook "medelander" is maar deze is wel zuiver op de korrel en is er niet op ingegaan. Dat was al 9 jaar geleden.
Wat is hier nog tegen te doen? Dit kost goudgeld, "belasting-geld".

Dirk III | 26-02-18 | 08:48

Over politiek en gemeentes gesproken. Mij is ten ore gekomen dat bijvoorbeeld in de gemeente Haarlem hele families Erdoganesen elkaar baantjes en functies toebedelen en klokkenluiders en andere kritische mensen de mond worden gesnoerd omdat ze blijkbaar op vele posities sleutelposten hebben ingenomen. De helft functioneert niet en deze lachen collega's dan weer uit die daar kritiek op hebben.

Dirk III | 25-02-18 | 23:38

In het land der faillieten, schijnt de noorderzon......

Mazoeza | 25-02-18 | 23:38

iemand drie op reis gezien??

miko | 25-02-18 | 23:15 | 2

Nope. Heb ik iets gemist?

Basil Fawlty | 25-02-18 | 23:28

Basil Fawlty | 25-02-18 | 23:28
Ergernis waarschijnlijk. Die belgische die het heeft over twee prachtige religies. Mag ik een teiltje. Het zijn juist de 'mooie' religies die daar er voor zorgen dat het een teringzooi is. Het enige wat die haakneuzen tegen elkaar opzet IS religie.

miko | 25-02-18 | 23:52

de overheid is veel te groot,te ondoorzichtig en te machtig.
vanwege het gunstige financiële klimaat trekt het allerlei types aan.
de kans dat je gepakt wordt bij misdragingen is klein.
de straffen ,bij verkeerd of ongepast gedrag zijn nihil.
et voilà de NL situatie bij overheden e.d.

pejoar | 25-02-18 | 23:10

Nou, nou, nou, wat een problemen in Bloemendaal. Erg!
De jaarlijkse pique-nique van Cricket-Club Bloemendaal op landgoed Duin & Kruidberg werd ook al afgelast vanwege slecht licht.
Het houdt maar niet op.

lieverdeauddanreaud | 25-02-18 | 22:55 | 3

En maar hopen dat aardbeien nog goed zijn, double cream ok is en Veuve Clicquot koud genoeg is. Want stel je voor? De horror. Doe het mij niet aan! Volledige zondag naar de kleute,

Basil Fawlty | 25-02-18 | 23:07

Basil Fawlty | 25-02-18 | 23:07
Aardbeien van eigen bodem eerst. Die zure zooi uit kassen en import is niet te vreten.

miko | 25-02-18 | 23:50

Weet wie er ook aan cricket doet in Bloemendaal, de 'linkse' door subsidie miljonair geworden van Muiswinkel.

AntonJensen | 26-02-18 | 02:24

"Met uitsterven bedreigd" doet veronderstellen dat er ooit minimaal één eerlijk politicus is geweest. Wie was dat? Heb gegoogled maar niks kunnen vinden in de afgelopen 300 jaar.

langzullenweleven | 25-02-18 | 22:52 | 11

@HaatbaardKnipper | 25-02-18 | 23:13
Haha Hansie was een sneue sukkel meer niet.
En om die door U aangekondigde "sneeuwbal in beweging" moet ik vooral lachen.
Zolderkamerartiesten om om te lachen. lol!

Berbaar | 25-02-18 | 23:19

Ichneumonidae | 25-02-18 | 23:18
Acties tegen jan Maat waren buitensporig en schofterig. Maar een groot licht was het niet.

miko | 25-02-18 | 23:46

HaatbardKnipper: dat Janmaat eerlijk iets heeft voorspeld maakt hem nog niet eerlijk. Mijn vraag was: noem een eerlijk politicus, niet één eerlijke daad van een politicus.

langzullenweleven | 26-02-18 | 08:20
▼ 8 antwoorden verborgen

Een politicus is net zo eerlijk als een prostituee die zegt dat ze maagd is.

BozePaarseMan | 25-02-18 | 22:50 | 1

Ook voor de prostituee is er een eerste keer geweest. #maria

beter-laat-dan-nooit | 26-02-18 | 00:34

Nog een reden om te stemmen: DENK heeft turken gecharterd om te stemmen op Gökhan Coban in Veenendaal! Zie besteraadslid.nl/home
Stem dus ook! STEM!

Rest In Privacy | 25-02-18 | 22:41 | 1

Ja, maar moeten we nou echt bang worden vanwege die kudtturken upload.wikimedia.org/wikipedia/common... ? Of pissen wij die gewoon recht in de bek? Zo'n keuze is ook aan jou! Maar of dat ons stemgedrag zou moeten beïnvloeden lijkt me stug.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-02-18 | 22:48

Kijk morgen wel anders lig ik de hele nacht wakker naar het plafond te staren van puur ongeloof.

HaatbaardKnipper | 25-02-18 | 23:02

@Stormageddon. Aan de neerslachtigheid te zien een perfecte vertegenwoordiging van het avondland. als we dan toch ff stout offtopic zijn : Hier gaat het een stuk beter met de multikul overname : www.volkskrant.nl/buitenland/een-afge...

daytripper | 26-02-18 | 02:39

@ daytripper | 26-02-18 |

Wisten we maar wat voor ellende er zich werkelijk afspeelt in EU land door de ongebreidelde massa immigratie.

Roze_bril_drager | 26-02-18 | 02:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Goh, Nederland corrupt? Echt waar? We hebben toch helemaal geen ministers die weg moeten omdat ze liegen of zo? En ook mogen we ons referendum toch houden? Ik heb dus gestemd. Al was het alleen maar omdat ik gewoon tegen al dat gefoezel van de politici ben.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 22:37

In de landelijke politiek zou ze al zijn gedemoniseerd en koud gemaakt.

Oepsie1234 | 25-02-18 | 22:31

Politiek en corruptie, ja met partijen als de VVD heb je al gauw prijs. En natuurlijk zijn zij niet de enige, maar kennelijk wel de ergste gezien het feit dat ze 6 jaar achtereen op #1 staan. Geen wonder dat Nederland wereldwijd qua corruptie is gestegen in de lijst van landen.
Ik heb mijn lokale stemwijzer ingevuld. Lokale partij 77% FvD 67% en alles wat links is ver onderaan met landverraders Denk als laatste.

Memek | 25-02-18 | 22:25 | 1

Ik ga voor een lokale partij en niet voor de PVV want het scheelt te veel. Wel jammer voor de PVV maar helaas. Voor de TK verkiezingen zijn zij weer aan de beurt.

Lupuslupus | 25-02-18 | 22:29

Weet niet meer waar ik het las, maar een Amerikaan zei ooit over ons lieve landje, denkend aan de grootte ervan - all you need is a mayor and a sheriff.

Kortom, begrijp werkelijk niet wat iemand bezielt om de gemeentepolitiek in te gaan. Landelijk ook al niet, maar dit terzijde.

Ichneumonidae | 25-02-18 | 22:22 | 4

Lupuslupus | 25-02-18 | 22:58
Bedoel je 1.100 per jaar? Ook als je geen 'hart voor de zaak hebt', dan ben je met die malle vergaderingen (zeg 5 uur per week excl. reistijd) een 200-250 uur per jaar bezig.
Dat is 5 euro per uur. Een erg slechte schnabbel lijkt mij. Tenzij je corrupt bent en je fors laat omkopen.

Kun je anders beter bij de Jumbo achter de kassa gaan staan...

Ichneumonidae | 25-02-18 | 23:09

Nee die 1100€ is per maand. Plus een paar honderd euro onkosten voor als je ergens buiten de stad een bezoek moet brengen, voor de tel.rekening, parkeergeld (wel de bonnetjes bewaren), dat soort zaken. En die paar 100€ onkosten is voor de hele partij, dus ook het bestuur, en niet alleen voor het raadslid. Maar die bedragen zijn per gemeente verschillend, hoe groter de gemeente, des te hoger de vergoedingen.

Lupuslupus | 25-02-18 | 23:13

De vergoeding voor raadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Im Bloemendaal is het meer iets van €650 bruto per maand, geloof ik. (Geen zin om het op te zoeken.) Dat is niet veel voor gemiddeld 14 uur werk per week.

Prof. Yakko | 25-02-18 | 23:28
▼ 1 antwoord verborgen

Nou ja, Weetje: Wie er macht zoeken dat zijn niet zelden psychopaten (op z'n slechtst) maar vaak narchisten op het minst. Gewone mensen willen immers een normaal fijn leven leiden met familie, vrienden en kennissen om zich heen. Zorgen voor, en verzorgd worden, dat vinden ze/wij fijn en daar worden we gelukkig van. Waar Marielys Roos in deze staat is niet heel duidelijk. Misschien is ook zij een persoon die over lijken gaat om zelf iets te bereiken? Ze doet aan politiek, zover is wel duidelijk.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-02-18 | 22:22

Ah, Lubach draagt toch de slippen van zijn producer. En nog even naar Baudet trappen, en naar de 'boze' en 'hysterische' domburger. Heeft hier natuurlijk helemaal geen argumenten voor nodig, want dat draagt te ver - een honend liedje hier en een kwinkslag daar, met wat knip- en plakwerk, is genoeg.

kapoerewiet | 25-02-18 | 22:21 | 5

@Garantiebewijs @Linkse allergie
Hij heeft een knap staaltje trapezewerk afgeleverd. Een beetje blaffen voor de vorm naar de partij van Irene van Breukel, maar vooral dijenkletsen over Baudet en Geenpeil en daarna zeer sturend zeggen dat je zelf tegen bent - ook al brak hij nog een lans voor een referendum tegen de Sleepwet.
Als niet Baudet zo vurig had gepleit tegen de afschaffing, maar bijvoorbeeld Jesse Klaver, dan hadden we een héél andere uitzending gezien. Weet ik wel zeker.

kapoerewiet | 25-02-18 | 22:41

Ik heb Lubach altijd al een grote kwal gevonden met zn gelach om z'n eigen 'grappen'. De man stond mij meteen al tegen en tja, ik had gelijk. Dat blijkt wel. Eens komen de apen toch uit de mouw, dat is altijd zo. Soms duurt het alleen even.

Lupuslupus | 25-02-18 | 22:55

Lupuslupus--Precies de zelfde ervaring met Lulbach,misselijk kinderachtige kwal geworden ,erger mij van het begin al aan die robot stem van hem.

gelukzoeker | 26-02-18 | 01:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Integer my ass, die zit er gewoon voor haar eigen belangen, en weet verder op werkelijk ieder onderwerp uit te blinken in het geen mening hebben. Leuk stukje hoor.

Mather | 25-02-18 | 21:58

Eerlijk gezegd snap ik geen ene moer van dit topic en het gekwek op het filmpje, maar 't zal vast goed bedoeld zijn.

Maar... mogelijk ben ik de enige.

Ichneumonidae | 25-02-18 | 21:56

Ik lees regelmatig dat macht corrumpeert en eerlijk gezegd kan ik dat wel geloven en ben ik bang dat dat ook voor mij zal gelden. Het begint klein maar kan onbedoeld steeds groter worden. Dan kan je 2 dingen doen, achter de feiten aanlopen en de symptonen bestrijden of de bron aanpakken.
Een systeem waarbij kennis, kunde en ervaring van bestuurders nauwelijks zou moeten kunnen leiden tot corruptie.

Promedio | 25-02-18 | 21:54 | 6

Promedio.?

beau van rtl | 25-02-18 | 23:56

Jan-Joris-Jaap-Joop --Welkom in de komma -punten en hoofdletters neukerij ,altijd fijn als je op een vraagteken word gewezen ,weet je gelijk dat je met een zeer geleerde omhooggevallen ,meest een gebrilde lamlul te maken hep. Een arrebeiër.

gelukzoeker | 26-02-18 | 01:07

@gelukzoeker | 26-02-18 | 01:07
En wat dacht je er van om spaties ACHTER de komma’s te plaatsen i.p.v. ervóór? Voor ongeletterden is er trouwens Joop.nl

Brou Is Back | 26-02-18 | 07:25
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
tochie | 25-02-18 | 21:48 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

'Mooiste' was het begin. Clairy Polak: 'u zit in een strafzaak, maar we hebben afgesproken het daar niet over te hebben. Dus daar hebben we het niet over'.

alexbl | 25-02-18 | 21:43 | 3

Ja, dat werd mw Roos vlak voor de uitzending even duidelijk gemaakt. Ze mocht niet over Bloemendaal praten, niet over de strafzaak en niet over haar boek. Ik vroeg me af waarom ze haar dan wel uitgenodigd hebben..

Robin Hood | 25-02-18 | 21:52

Robin Hood--Als het niet was afgesproken,was ik als ik Roos geweest was een sneer gegeven, en gezegd dat ze net eender was als de gemeenteraad kliek en was op getyft. Heel dat buitenhof zit ook tot hun ellebogen in de slinkse staatsmedia benden.

gelukzoeker | 26-02-18 | 01:30

Ik zei al: is live tv, ze kunnen niet knippen en moeten netjes blijven, gewoon zeggen wat je zeggen wil. Als je maar beleefd blijft. Maar ik snap het ook wel, ze kon nu al geen enkele zin uitspreken zonder onderbroken te worden.

Robin Hood | 26-02-18 | 06:27

Boek geschreven door twee (ex-)raadsleden uit de zelfde gemeente. Maar dan gebaseerd op onderzoek en feiten. Da’s nou echt een aanrader voor mensen die zich willen verdiepen in gemeentepolitiek.

Prof. Yakko | 26-02-18 | 06:57

Uitgezonden door de NPO.. netwerkcorruptie en NPO is toch hetzelfde?

Loebas | 25-02-18 | 21:27

Abe Lincoln: ´You can fool all the people some of the time, - and some of the people all the time, - but you cannot fool all the people all the time.¨

chicago river | 25-02-18 | 21:26

Macht corrumpeert. In Brabantse plattelandsgemeentes welke in de jaren 80 en 90 CDA-bolwerken waren, is netwerk-corruptie al te bekend. In Bloemendaal waar de VVD al 200 jaar de macht heeft zal dat niet anders zijn. Zo gaat dat altijd in gemeentes waarin 1 partij meer dan 20 jaar de dominante factor is.

Het is vooral verdacht de Tom Meeus en Clairy Polak daar heel erg verbaasd over doen, over dat woord. Alsof ze zelf in zo een netwerk zitten, wat natuurlijk overduidelijk zo is...

tipo | 25-02-18 | 21:25

Jeffrey Pelt: Listen, I'm a politician which means I'm a cheat and a liar, and when I'm not kissing babies I'm stealing their lollipops. But it also means I keep my options open.

BASinnic | 25-02-18 | 21:14

De corruptste partij van Nederland D66, heeft vanwege de enorme politieke wantoestanden, de complete D66 fractie teruggetrokken! In Maarssen (Stichtse Vecht) doet D66 dus niet meer mee met de komende Gemeenteraad verkiezingen!

iVent | 25-02-18 | 21:12 | 2

Dat is winst. ha.

Lupuslupus | 25-02-18 | 21:14

Dat is nog eens leuk nieuws over mijn geboorteplaats haha

Cadeauinpakpapiertje | 25-02-18 | 22:50

Grootgrond -en paardenboxwittemeisjesproblemen? Niet echt representatief voor de problematiek in ons land. En wat is er met de allochtoon-0-meturrrj gebeurd?

Baron Clappique | 25-02-18 | 21:08

Ik denk,nee ik weet zeker dat deze schunnige schurkenstreken in alle ,JA ALLE gemeenten van ons landje voorkomen ,en dat dit slechts een druppel op een gloeiende plaat is.Dit politieke landje is zo verrot als een mispel .

gelukzoeker | 25-02-18 | 21:03 | 2

Yup. Dit land is zo corrupt als de kolere. In dit land doen we echter alsof we het brave jongetje zijn. In andere landen gebeurt het veel openlijker.

VeelTeSteil | 25-02-18 | 21:08

Dit land LIJKT alleen maar integer omdat je een agent, na ontvangst van een forse boete voor een kleine verkeersovertreding, niet kunt omkopen. De onderlaag van het apparaat is niet corrupt, daarboven wel. En die corruptie gaat meestal niet eens over persoonlijke verrijking, maar meer om macht en regentisme.

Brou Is Back | 26-02-18 | 07:34

Slim om als blog veel over corrupte politici te schrijven. Dan raak je namelijk nooit uitgeschreven.

Dirk III | 25-02-18 | 20:57

Maar hoe vind je zo'n speld in de hooiberg in je eigen gemeente? (voor 21 maart)

W_F | 25-02-18 | 20:43 | 4

Bedankt. Op basis van via twitter getoonde interesses, (technische) achtergrond en duidelijke uitspraken over Lelystad airport en gas boringen heb ik inmiddels een keuze kunnen maken uit de kandidaten van een redelijk grote lokale partij.

W_F | 25-02-18 | 21:22

Mooi W_F, succes met stemmen

Lupuslupus | 25-02-18 | 22:16

Lupuslupus |Snap niet hoe je dat over je hart kunt verkrijgen luppus,Geert offert zijn hele leven op voor de zaak waar hij voor staat ,en ik twijfel geen moment aan zijn oprechtheid,ik zou hem toch voor de gemeente ook het krediet geven .Maar toch het beste man ,ik zou er niet mee kunnen leven,Geert krijgt van mij voor honderd % altijd mijn stem,ik zou het niet kunnen..

gelukzoeker | 26-02-18 | 01:40
▼ 1 antwoord verborgen

Daarom moeten de bestaande politieke partijen ook niets hebben van nieuwkomers. Die staan alleen maar in de weg van het old boys netwerk.
Maakt niet uit of je links of rechts stemt, je stemt altijd op het old boys netwerk.
Maar als je stemt op de Jacobse en Van Es van de lokale partijen kan je ze in ieder geval een beetje lopen zieken.

Osdorpertje | 25-02-18 | 20:39 | 8

Ja 8 is zeker veel. Hoeveel inwoners heeft Zaanstad?

Lupuslupus | 25-02-18 | 21:06

In mijn gemeente (80.000 inwoners) zijn 35 raadsleden en 14 (!) partijen waarvan 6 partijen met 1 zetel.....

Lupuslupus | 25-02-18 | 21:09

Volgens Google zo'n 160.000.

beau van rtl | 25-02-18 | 21:12
▼ 5 antwoorden verborgen

Zolang de mensen niet massaal op de barricaden gaan gebeurt er niets aan deze zaken. Tot die tijd lijkt me het beste om uitsluitend op lokale partijen te stemmen, niet dat daarmee het probleem opgelost wordt maar er wordt wel een duidelijk signaal aan de landelijke bobo's gegeven en de lokale politici zijn makkelijker aanspreekbaar want dichtbij hé.

pa_niek | 25-02-18 | 20:37 | 2

Lokalen krijgen geen steun uit Den Haag of provincie zie dan maar eens iets voor elkaar te krijgen.

botbot | 25-02-18 | 20:57

Er zijn nauwelijks lokale partijen die een burgemeester leveren. Misschien wel 0. Terwijl ze 40 procent van de kiezers vertegenwoordigen

Rest In Privacy | 25-02-18 | 22:17

Maarre, gaat dit nu over verdediging van een lokaal politica, die de belangen van landgoedeigenaren verdedigt?
Of mis ik iets waar ik wel morele waarde aan hecht?

TisNieZoMoeilijk | 25-02-18 | 20:20 | 8

Dat de gemeente liegt en konkelt kan waar zijn maar dat betekent niet dat de broertjes géén - aanwijsbaar - vuil spel hebben gespeeld. De pot verwijt de ketel maar weer eens.

Lupuslupus | 25-02-18 | 21:24

@Lupuslupus, voor zover ik begrepen heb is er dus geen bewijs tegen die broers over al wat gesteld wordt. Dat is nu juist het hele punt. Marielys wilde dat aantonen en toen werd prompt voor haar het dossier geheim verklaard. Er zijn geen mails, opnames of andere bestanden waaruit blijkt dat die broers daadwerkelijk een vuil spelletje gespeeld hebben. Diverse -zelfs msm- media zijn hier al in gedoken en niemand heeft reeds het tegendeel bewezen.

Robin Hood | 25-02-18 | 21:50

Ik begreep ook dat het een groot netwerk is van de landelijke partijen en de burgemeester bepaalt wat je te zien krijgt, anders is het een geheim dossier. Dus burgemeesters zijn de grootste bedonderaars, die gewoon doen wat landelijk gevraagd wordt van hun partij.

gato | 26-02-18 | 09:04
▼ 5 antwoorden verborgen

Klopt. Dit is echt iets van de laatste jaren. In de vorige eeuw bestond vriendjespolitiek niet en spraken politici altijd de waarheid.

Bakito | 25-02-18 | 20:19 | 3

Nou ik weet wel zeker dat het in de vorige eeuw ook bestond maar in véél mindere mate.

Lupuslupus | 25-02-18 | 20:33

Zeg het ze Bakito!

atheïstisch stemvee | 25-02-18 | 20:53

Vroeger kwam het niet uit, want het was minder gewoon om de elite te bekritiseren.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 22:19

Bloemendaal, ik heb er een reportage over gezien. Nul problemen en zeer veel heel belangrijke egootjes in het bestuur die er een grote puinhoop van maken.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 20:19

Langzaam maar zeker worden er een paar wakker. Het "Volk" roept al heel lang dat de politiek aan elkaar hangt van vriendjespolitiek en mooie baantjes toeschuiven. Enfin, wellicht gaat er iets veranderen. Maar ik reken er zeker niet op.

Ommezwaai | 25-02-18 | 20:16 | 2

Heel verstandig om daar niet op te rekenen. Hoe denkt u dat grote bouwbedrijven aan hun opdrachten komen: vriendjes van de wethouder. En zo gaat het met alles. Zelf meegemaakt in mijn gemeente. Het was zó erg dat ik niets meer met de politiek te maken wilde hebben want winnen doe je nooit van het grootkapitaal.

Lupuslupus | 25-02-18 | 20:36

Juist, goede vriendjes van de burgemeester en je krijgt alle opdrachten,

gato | 26-02-18 | 09:06

Ook groetjes aan Peter!

edgar4633 | 25-02-18 | 20:11

Ja dat boek "Niet ons soort mensen" is inderdaad vrij bizar.

van Oeffelen | 25-02-18 | 20:09

Give Them War Of the Roses!
Groetjes uit Den Haag ; Hendrik van Deventer, weet je nog?

edgar4633 | 25-02-18 | 20:04

Dankzij dit artikel wordt het eens te meer duidelijk wat voor tegenstand Thierry Baudet, Theo Hiddema en Forum voor Democratie te wachten staat. Wat 'in het klein', in Bloemendaal gebeurt, gebeurt ook in het groot. Het is ook van het grootste belang dat alle lokale partijen, aannemende dat ze min of meer op 'Hart voor Bloemendaal' lijken, een beschermende koepel ontvangt met de genesis van FvD op landelijk niveau. Mw. Marielys Roos, veel succes toegewenst en steun vanuit de basis!

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-02-18 | 20:03

ze is blond, dan mag het dus.

newray | 25-02-18 | 20:02 | 1

wit godverd

gelukzoeker | 25-02-18 | 20:46

Rijkdom, essentie der materie
Blinkend van geluk
Sine qua non, wie wil het nie
al maakt het alles stuk

Al aanschiinend zweten
en tegen beter weten in
een ieder mens' geweten
Calvinus heeft zijn zin

"s lands duinen zijn mij lief
onze kustwering het overleven
het huis van menig rijke dief
doet ons hopelijk niet sneven

Rest In Privacy | 25-02-18 | 19:57

Een eerlijke politicus .. dat moet wel iemand zijn die ieder moment van de dag beveiligd moet worden en waartegen alle activistische groeperingen demonstraties verzorgen. Politici, waar Pechtoïde regenten onsch met gefronst hoofd tegen waarschuwen.

Het kan in deze tijd niet een politicus zijn die op een fiets zomaar over straat kan gaan, zonder aangevallen te worden. De enige mensen die zelfs vijandige politici zeker nooit zullen aanvallen zijn normale burgers, precies het soort mensen waar de vrolijk lachende clowns op hun papafiets juist zo'n hekel / achterdocht aan hebben.

Jan Passant mk2 | 25-02-18 | 19:55

Dat is het opstapje naar de grote mensen politiek… daar zijn ze nog veel bedrevener in dit soort spelletjes ten slotte. Verder: walgelijk en om van te kotsen. Maar goed… ik kots onderhand op bijna heel de politiek, op een enkeling na.

kanon0503 | 25-02-18 | 19:55 | 1

kanon0503 ---Eens en die enkeling is bij mij Mijnheer Wilders.

gelukzoeker | 26-02-18 | 01:53

Ik zie die kop van de interviewer. Ze kan hem amper recht houden op tafel . In Frankrijk had ze hem al 5 jaar neer mogen leggen, vanwege 62. Ik ga hier tegen in. En noem mij maar gemeen. Zo gaan wij om met onze ouderen! Onze ouderen ook 62. Geen 67!

Smarties | 25-02-18 | 19:51 | 1

He linke, hoeveel bijval wil je?

Smarties | 25-02-18 | 20:00

In NL willen velen nog graag geloven dat corruptiegevallen uitzonderingen zijn. En politici willen graag dat mensen dat geloven.

Hoe meer regels, hoe meer ambtenaren/politici, hoe meer mogelijkheden voor corruptie, hoe meer corruptie.

Verklein de overheid, verminder het aantal regels, en verminder daarmee de corruptie.

Poekieman | 25-02-18 | 19:44 | 1

Vooral vage wetgeving, waar alles afhangt van de persoonlijke beoordeling van de betreffende ambtenaar zijn een uitnodiging voor corruptie. Vergunningsaanvragen zouden door een willekeurig andere dan de betreffende of aangrenzende gemeente beoordeeld moeten worden, op basis van openbare eisen en bestemmingsplannen. Dat zou al een stuk objectiever zijn en corruptie een stuk minder rendabel maken.

W_F | 25-02-18 | 21:35

Wat heerlijk om Clairy Polak weer even te zien. Of je het nu met haar eens was of niet, op mij kwam zij altijd oprecht over en stelde zowel links als rechts altijd kritische vragen.

Jammer dat in Nederland het grootste discriminatie probleem, ouderendiscriminatie, nooit is aangepakt.

LinkeLotje | 25-02-18 | 19:40 | 9

@Basil - hè verdorie was juist zo trots op die metafoor!

kapoerewiet | 25-02-18 | 20:54

@kapoerewiet
Hahahaha! Doet niks af aan je metafoor!

Basil Fawlty | 25-02-18 | 20:56

Clairy Polak is ook staatsmedia en dus af wat mij betreft,ook al zou ze gelijk hebben in een enkel geval,walg van buitenhof, breken altijd het gesprek af als slinks er minder van dreigt te worden.

gelukzoeker | 26-02-18 | 01:58
▼ 6 antwoorden verborgen

Weet je wat met uitsterven bedreigd wordt:
De Eenhoorn, net zo zeldzaam als de eerlijke politicus.

Plorkface | 25-02-18 | 19:40 | 1

Volgens mij minder zeldzaam die eenhoorn....

InAnumPerRegimine | 26-02-18 | 07:54

It's all in the family www.youtube.com/watch?v=vJiSbzX0avA Aanschurkend tegen Overveen: het artikel ontbeert de politieke kunne van de protagonisten. Voor zover die er al zijn. Een linkje naar de Bokkendoorns is van later zorg.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 19:39

Netjes geschreven artikel; Tamara Wulffelé. +1

kaasfondue | 25-02-18 | 19:31

Nederland huilt, waar het eens heeft gelachen
Nederland huilt, voelt nu echt de pijn
we hebben ons welzijn laten versloffen
de welvaart ging voor,en dat is geen gein.

We hebben ons allemaal laten bedotten,
het ging ons toch goed, we hadden het rijk,
we hoefden geen geld meer op te potten,
ons boerenverstand, dat nam de wijk.

Een auto, een huis, en dure vakanties,
steeds groter en verder,man wat een bof
door al die praatjes van onze banken
leefden we lekker op de pof.

Wat we vroeger liever vermeden,
een te hoge schuld, was niet meer taboe
we werden daarmee wel steeds minder tevreden
en dat is een waarheid als een koe.

En onze regering gaf het “goede” voorbeeld,
strooide ons geld met handen vol rond
haalde de halve wereld naar binnen
maakte het zelf wel heel erg bont.

Als je niet wilde, moest je niet werken,
je kon je eigen gangetje gaan
integratie was niet nodig,
je cultuur hoefde je immers niet af te staan.

Nu, jaren later, nu komt de kater
we hebben met z’n allen niet goed opgelet
die multiculti zou ons volk gaan verbinden
we hebben ons door mooie praatjes laten verblinden.

Nu zijn we voor een groot deel eindelijk wakker,
onze eigen cultuur en traditie steeds zwakker
we zien er ons land niet door verfraaien
de grote steden zijn al ver naar de haaien.

Nederland huilt, waar het eens heeft gelachen
we krijgen de messen nu in onze rug
de regering blijft haar handen in onschuld wassen
stem deze keer goed, dan komen die rovers
in elk geval niet meer terug!!

Door:
Willemientje

Willemientje | 25-02-18 | 19:30 | 2

Pure poëzie! +1

Robin Hood | 25-02-18 | 19:33

Mooi een waarheid als een koe en uit het leven gegrepen .Het ga je goed Willemientje wie je ook bent.

gelukzoeker | 25-02-18 | 20:57

Zolang je de bonnetje maar op orde hebt kun je een heel eind komen.

Mark Verheijen | 25-02-18 | 19:30

Nederveen van de VVD, wat dacht u wat...................

Memek | 25-02-18 | 19:29

Dit krrijgt een podium Hoi Bas Taart!

Rollins | 25-02-18 | 19:29

3de alinea is wel een beetje kinderlijk en neerbuigend hoor.

Reaguurder_b100 | 25-02-18 | 19:28

Wat deze dame verteld is slechts het topje van de ijsberg.
Netwerkcorruptie komt heel vaak voor dan men denkt.
Kan een paar mooie voorbeelden van milieu ambtenaren die voor het karretje worden gespannen van overheidsbedrijven (HVC) om zo concurrentie te breken..
Dat zelfde netwerk voorkomt dat anderen vergunningen krijgen.
Ook al hebben deze nieuwkomers zeer innovatieve milieu oplossingen.
De belangen van het overheidbedrijf gaan voor.
Jammer maar zo gaat dat anno 2018 in Nederland.
En de rechtbanken laten het gebeuren ook als meineed abmtenaren is bewezen.
Het is een grote kliek aan de top.

nr123456789 | 25-02-18 | 19:27

Politici zijn corrupt. Ons kent ons. De kerk houdt je dom. De macht houdt je arm. NPO is propaganda. Gras is groen. Is er nog nieuws?
Zoals al terecht geconstateerd is er geen reden om aan te nemen dat ze ook maar een haar beter is. Mevrouw heeft namelijk een boekje te pluggen lees ik tussen de regels door - www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/boe...
Je ziet wel vaker "verstandige uitspraken" bij politici in een vergelijkbare situaties. Argwaan blijft op zijn plaats. Verder hulde.

Den Heerscher | 25-02-18 | 19:24 | 2

Als je een strafblad riskeert voor de waarheid, dan heb je een verhaal te vertellen. En dat kan zij beter in een boek doen, dan ik hier in een longread op GS. Dat boek verkoopt wel, heeft ze GS niet voor nodig. Maar als je als raadslid zo je nek uitsteekt voor de mensen die je vertegenwoordigt, dan verdien je een eervolle vermelding. In de hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen.

Robin Hood | 25-02-18 | 19:31

Boekje dekt waarschijnlijk de juridische kosten nog niet die haar door een vals, politiek proces zijn aangedaan.
Meindert Fennema gebruikte al de stukken al voor zijn smerige lastercampagnes voordat er ook maar sprake was van geheimhouding. Ja kan niet zomaar achteraf een geheimhouding verzinnen en dan iemand aanklagen voor het schenden ervan.

Rommelende Onderbuik | 26-02-18 | 16:29

Er zijn maar 2 soorten politici: politici die corrupt zijn en politici waarvan nog uit moet komen dat ze corrupt zijn.

ScumbaggusMaximus | 25-02-18 | 19:22

mijn stem heeft ze

oplooprem | 25-02-18 | 19:21

Dit noemen we toch al gewoon het "partij kartel"?
Als er een nieuwe, kansrijke kandidaat in opkomst is,
dan gewoon ontwaarden, zwartmaken en politiek cordon er omheen.
Forytn, PVV, FVD.
Zo rolt onze *kuch* democratie hier in NL.
.
Oh ja, en als we per ongeluk een *objectieve* volksraadpleging mogelijk hadden gemaakt, buiten het partij kartel om, dat zsm weer afschaffen....

hotmint | 25-02-18 | 19:19 | 1

Tsja, was er maar in mijn woonplaats een partij als FvD of de PVV... maar het is (op een enkele locale partij na) kommer en kwel, oftewel de gevestigde bende.

Keyboardspeler | 25-02-18 | 23:16

In Oosterhout (N.Br.) is de VVD burgemeester opgestapt wegens handtastelijkheid en bezopenheid in functie. Iedereen in het gemeentehuis (raad) wist ervan, niemand deed er wat aan. Nu kunnen de inwoners van die stad de komende 10 jaar zijn salaris tot een minimum van 70% door blijven betalen. Geen oneervol ontslag, laat staan strafvervolging. Hij komt er gewoon mee weg.
Ben benieuwd hoeveel sukkels er daar weer op de VVD stemmen.

Garantiebewijs | 25-02-18 | 19:19 | 5

Om er wat aan te doen - b.v. een motie van wantrouwen - moet je er zeker van zijn dat je de meerderheid van de Raad mee hebt. Anders niet aan beginnen want dan ben jij de gebeten hond en de burgemeester blijft alsnog zitten. En dan kun je op termijn de W.W in want reken maar dat ze in een gemeenteraad vreselijk rancuneus zijn; de ene kliek tegen de andere kliek.

Lupuslupus | 25-02-18 | 21:02

Wethouders krijgen na hun pensioen of ontslag ook nog 5 jaar uitbetaald, weet ik van een vriendin , die ineens met een wethouder trouwde en gezin in de steek liet. Vroeg haar, had je dat ook gedaan als hij behanger was.

gato | 26-02-18 | 09:12

Bij Joop.nl (links) zit nog steeds ene Jolo die in een witte onderbroek een meisje aanrandde terwijl ze steeds 'nee' zei. Alle MSM weten ervan, niemand dook er dieper op in. Hij komt er gewoon mee weg. Ben benieuwd hoeveel sukkels er straks weer Links gaan stemmen.

Zoiets?

jekalemoeder.nl | 26-02-18 | 10:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Maar die C66 madamme die naast haar zat "herkende zich niet in dit beeld" (standaard opmerking bij mensen die geen argumenten hebben) en dat herhaalde ze keer op keer. Facepalm en headbang (heb inmiddels een betonnen bureau gekocht dus die heeft het overleefd maar ik heb weer een halve hersenschudding). En de door de NPO opgegraven Clairy Polak met haar Bic pennetje was doodsbang dat de conversatie afweek en de kern van het probleem raakte want alles moet wel "pais en vree" blijven. Man, man, man.

Basil Fawlty | 25-02-18 | 19:14 | 2

Mis! je "niet in het geschetste beeld herkennen" is de standaard opmerking van mensen die zich wèl in het geschetste beeld herkennen maar dat niet willen of durven toegeven. Het is bijna een bekentenis. Want iedereen die echt onschuldig is, die zegt namelijk gewoon: "dat klopt niet", of desnoods "klopt niet helemaal" als men zich in wil dekken.

Muxje | 25-02-18 | 19:18

Sorry Muxje. My bad.

Basil Fawlty | 25-02-18 | 19:21

Wel een beetje heel erg jammer dat ik in Enschede niet op deze heldin kan stemmen..

Rest In Privacy | 25-02-18 | 19:13 | 1

Ik woon in een heel andere stad, maar heb dezelfde gedachte. Het is 10x niks in de gemeente waar ik woon.

Keyboardspeler | 25-02-18 | 23:13

Pas op mevrouw... een volkertje dreigt als u zo door gaat...

Rest In Privacy | 25-02-18 | 19:12

Zit het 11-jarige broertje van Rob Jetten tegenwoordig de boel te duiden bij Buitenhof? Het wordt steeds gekker.

de Voorzittert | 25-02-18 | 19:11

Wat een flutkop. Alsof eerlijkheid een genetisch bepaalde eigenschap is. En ook als andere politici niet eerlijk blijken te zijn bewijst dat nog geenszins dat deze politica wél eerlijk is.

OverdaanDerOnderheid | 25-02-18 | 19:10 | 1

Ah, u spotte Tom-Jan Meeus ook op de achtergrond?

Robin Hood | 25-02-18 | 19:13

Politicus = (Van Dale): een mensensoort die er gewoonte van maakt konstant mensen te bedriegen, te bedonderen en te misleiden.
Voorbeelden: Timmermans, Rutte, Pechtold e.v.a.

Alexander Pechkop | 25-02-18 | 19:10

Ach, het Westland zit er ook vol mee. Allemaal plucheplakkers in de coalitie die de burgers uiteindelijk heel veel geld kosten.

pickalilly | 25-02-18 | 19:08

"Marielys Roos, raadslid namens haar eigen lokale fractie "... Familie bedrijfje dus, geen echte politiek club. Moeten maar eerst eens afwachten welke belangen deze dame dient met haar politieke familie bedrijfje. Voordat ze op het schild wordt gehesen. Ze zal niet de eerste zijn die achteraf corrupt bleek.

Mark_D_NL | 25-02-18 | 19:04 | 16

“Zij schrijven eenzijdig, dus ik mag het ook.” Sterk argument.
Als de Bloemendaalseweg politiek een wespennest is, geldt het idee dat je er ballen voor moet hebben ook voor de andere raadsleden en nog meer voor de wethouders en burgemeester. Ik zou niet graag een (bij)baan aannemen waarbij mensen je al willen beschadigen voor je überhaupt begonnen bent. De manier waarop (onder andere op Twitter) HvB de andere partijen aanvallen uitmaakt voor leugenaars is beneden alle peil. Je moet er maar tegen kunnen dat al je goedbedoelde en goed doordachte standpunten voor leugens uitgemaakt worden omdat mw. Roos wel bepaalt wat wel en niet waar is.

Als de Bloemendaalseweg politiek een wespennest is, is mw. Roos de wesp.

Prof. Yakko | 26-02-18 | 08:38

En waar ik “Bloemendaalseweg” zei bedoelde ik “Bloemendaalse”. - stop de tijd.
Stupid autocorrect.

Prof. Yakko | 26-02-18 | 09:00

Als ik al jouw comments bij elkaar optel zou ik bijna willen vragen: “Ex-burgemeester Overveen??”

Robin Hood | 27-02-18 | 08:19
▼ 13 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland