Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Referendumfobie

wat hij zegt

Het debat tussen Kamerlid Thierry Baudet en minister Karin Hilgur Ollongren liet zien wat er misgaat. Blinde loyaliteit aan een regeerakkoord in plaats van persoonlijke integriteit van een minister.

Eerst wordt er achter gesloten deuren een regeerakkoord gemaakt, daarna volgen doelredeneringen om politieke keuzes te onderbouwen. Een minimale parlementaire meerderheid die tegen de wil van de kiezer ingaat.

Forum voor Democratie maakte een punt, en Kasja kwam niet verder dan verwijzingen naar kwalificaties van de Raad van State en de ambtenaren van haar ministerie. De mini-ster had zelf geen positie of inhoud. Ze bleef haar ingefluisterde standpunt herhalen, daardoor kreeg het debat een herhalend karakter en kon de voorzitter de avond afhameren.

De huidige referendumwet eist in artikel 8 lid 1 dat wetten pas acht weken na publicatie in werking treden. Lid 2 schrijft voor dat wetten waarin een eerdere inwerkingtreding beoogd wordt, van rechtswege worden opgeschort totdat die termijn wel verlopen is. Artikel 12 lid 1 regelt dat een noodwet die eerder in werking treed, nog steeds achteraf referendabel is.

De debatten gingen over terugwerkende kracht. Een vreemde, want het wetsvoorstel beoogt alleen terugwerkende kracht vanaf het moment van publicatie in de Staatscourant, terug tot het moment van ondertekening door de Koning. In die periode kan sowieso geen referendum worden aangevraagd, die tekst heeft geen toegevoegde waarde.

De vraag die overblijft, is of een eerdere wet werking heeft op een latere wet. Volgens de Raad van State is de macht van de huidige wetgever absoluut, en kan deze het hele wetboek overrulen. Er is op de grondwet na volgens de Raad van State geen enkele garantie op een betrouwbare overheid. De senaat faalt overigens die grondwet te bewaken, dus dan blijft niets van de rechtsstaat over. 

De vraag in de Paleizen van Justitie wordt straks of dat klopt, en nog belangrijker, of de wetgever met dat plan succesvol is geweest. Als het al kan, is het gelukt? Het kabinet verkiest jarenlange juridische procedures boven het risico op een adviserend referendum. Een pyrrusoverwinning, want die mening wordt toch wel geuit en genegeerd.

Dan verdwijnt bij een negatief vonnis of arrest niet alleen nog meer vertrouwen in de politiek, maar ook vertrouwen in de rechtsspraak. Die magistraten worden straks als handlangers van de politiek gezien. Als het kabinet hiertoe bereid is om een ongewenst advies te voorkomen, waartoe zijn deze bestuurders in staat als er echt iets op het spel staat?

Het vertrouwen van de kiezer krijgt op deze manier de ene klap na de andere. Het Oekraïne-associatieverdrag was de eerste wet die referendabel werd, dankzij een kleine vertraging in de senaat. Nog vóór een tweede referendum, zonder evaluatie, wordt na een n=1 onderzoek via spoedprocedures het referendum afgevoerd. 

Spoed
Wetten met terugwerkende kracht in laten gaan is een behoorlijke aanval op het rechtszekerheidsbeginsel. Normaal gebeurt dat alleen om grove fouten in wetgeving te herstellen. Nederland gaat niet kapot aan een referendum over referenda. De politiek kan het advies negeren en daarmee gevreesde of geveinsde schade voorkomen, er is geen enkel belang.

Het referendum afschaffen via een achterdeurtje en juridisch gekonkel waarover binnen de wetenschappelijke sector geen consensus bestaat, geeft vooral onzekerheid, onbegrip en strijd in de rechtszaal en daarbuiten. Het is de nekslag voor het vertrouwen in de politiek. Vele malen slechter dan het negeren van een raadgevend referendum over referenda. Het spoedeisend belang ontbreekt in ieder opzicht.

Stem
Een verbod op een raadgevend referendum, is een verbod op een vredige, transparante en aftelbare demonstratie. Voor dit deel van het regeerakkoord is geen basis binnen de ideologie van D66, zijn verkiezingsprogramma, de meerderheid van zijn electoraat en de meerderheid van zijn partijleden. Het is daarom onjuist dat geen enkel Kamerlid van D66 die stem vertegenwoordigde. 

De fractiediscipline was absoluut, ondanks het gebod dat volksvertegenwoordigers stemmen “zonder last”. (zonder opdracht van boven, zie artikel 67 lid 3 uit de grondwet.) Deze handelswijze is afgekeurd door de burgerij in het laatste Nationaal Kiezersonderzoek. (PDF p7) Politici hebben de mond vol over de kloof, terwijl ze met de schep in de hand de kloof verder uitgraven en verbreden.

Senaat
De coalitie heeft begin april alle 38 stemmen nodig om ons referendum op deze abjecte manier te slopen. De senaat tilt deze stemming over de gemeenteraadsverkiezingen heen, blijkbaar is de haast selectief. Senator Hans Wiegel doorbrak in 1999 de partijdiscipline van de VVD, blokkeerde het correctief referendum en veroorzaakte een kabinetscrisis. 

Hopelijk zit er in deze coalitie een senator die deze nacht herinnert, die herinnert waarvoor D66 is opgericht, die de huidige wetgeving kent, die een voorliefde heeft voor het volgen van rustgevende procedures, die herinnert wat de verkiezingsprogramma's van 60% van de Tweede Kamer beloofd hebben en die weet wat de ruime meerderheid van de kiezers wil.

Referenda werken prima, het is de representatieve democratie die faalt haar kiezer te vertegenwoordigen.

Reaguursels

Inloggen

Democratie is uitermate onhandig voor politici en moet daarom worden afgeschaft.

Patatter | 25-02-18 | 20:50

Het is heel eenvoudig, Rutte haat referenda, dus wordt het afgeschaft.
Ollokech mag het vuile werk doen om de populariteit van Rutte en de vvd niet verder te schaden.

Gags Beasley | 25-02-18 | 17:22

Wat sommige mensen in dat "raadgevend referendum zien" is heel onduidelijk. Een schertsvertoning, bedoeld om ons zand in de ogen te strooien.

Het referendum is in West-Europa ingevoerd door de Franse president generaal de Gaulle, wiens dictatoriale neigingen bekend waren. Alleen maar ongenuanceerd JA of NEE mogen zeggen over de meest ingewikkelde kwesties is geen werkelijke democratie.

Hoe eerder we van dat referendum af zijn hoe beter.

Pace | 25-02-18 | 17:12 | 4

@ssieookweer "Zei hier iemand iets over makke schapen? Onkritisch? Doen wat je gezegd wordt?"

Ik weet niet of iemand dat gezegd heeft, maar ik zeker niet.
Ik zeg alleen dat het geen zin heeft als we ons vastbijten in een zogenaamd "raadgevend referendum" dat een zoethoudertje is dat helemaal niets voorstelt. Wie daar in wil trappen moet het maar doen, ik doe niet mee.

Pace | 25-02-18 | 19:44

Wat dan? Zoals velen, wel roepen maar gewoonwg niets doen en over je heen lasten lopen?

issieookweer | 25-02-18 | 20:21

Euhm, hoe stemt 2de kamer dan? voor of tegen, meer is er niet. en o de burger is te dom. dus daarom moet je dit aan een elite laten met neukflatjes in skevveningen. dat is pas ECHTE democratie? ik hoor hier geen volksstem in.

Kenneth Nietvatten | 25-02-18 | 20:46
▼ 1 antwoord verborgen

Ik geloof nu niet perse in een referendum. 99% kans dat het nee wordt want mensen zijj nooit pro anders of vernadering. Maar dat raadgevende referendum sloeg helemaal nergens op. Want als bindend ervaren wordt het toch.

menage | 25-02-18 | 14:35 | 4

"Tegen" naar boven schopt.

LuckyGirl | 25-02-18 | 17:05

U wilt minder democratie, gelukkig heeft Nederland ook voor u partijen beschikbaar, denk bijvoorbeeld eens aan d66 als u in het stemhok staat.

O2Neutraal | 25-02-18 | 18:13

Ik heb ook nooit gezegd dat de politieke programmas wel zin hebben. Polderen moet je toch. Daarnaast is een referendum als zelf het deeg in de oven moeten zetten als het gekneed is door de bakker. Ik ga niet stemmen om daarna 3 maanden later weer in een hokje te staan.

Daarnaast is raadgevend sowieso onzin. Een zoethouder om de kids te pleasen terwijl de ouders aan de champi zitten. Kom maar met bindend, dan praten we verder

menage | 25-02-18 | 19:12
▼ 1 antwoord verborgen

Vanmorgen heb ik iets bijzonders gedaan. Ik heb de grondwet van voor naar achteren doorgelezen. Het begrip politieke partij komt in de hele grondwet niet voor. Is er een rechtsgeleerde die mij kan uitleggen, waarom politieke partijen zoveel ruimte krijgen om eigen regels te maken? Is de fractiediscipline wel verenigbaar met de grondwet? Wij stemmen op mensen, maar hoe kan het dat een overschot aan stemmen voor persoontje A kan overgaan op persoontje B? Waar kan ik de legitimering daarvan vinden.
Verder staat er nogal duidelijk in de grondwet dat een wet niet in werking kan treden (art 88). Het geitenpaadje van de RvS is mij dan ook een raadsel.

Janneus | 25-02-18 | 13:35 | 3

Niet in werking kan treden voordat deze bekend is gemaakt..

Janneus | 25-02-18 | 13:38

Bravo, U heeft ontdekt wat veel mensen kennelijk niet weten, namelijk dat het fenomeen "politieke partij" op zeer gespannen voet staat met onze Grondwet. Deze spanning was overigens nog veel groter toen de Grondwet (tot 1983) nog de woorden "zonder last en ruggespraak" bevatte (want "ruggespraak" houden is namelijk precies wat kamerfracties == politieke partijen doen wanneer zij *buiten* de vergaderzaal onderling overleggen hoe te stemmen).

OverdaanDerOnderheid | 25-02-18 | 16:02

Thorbecke had niets op met politieke partijen.

LuckyGirl | 25-02-18 | 17:03

Het grootste probleem lijkt toch te zijn dat we in een vreemde carrousel zitten; de politiek lijkt zich niets aan te trekken van vertrouwen of het verlies daarvan terwijl de burger zich telkenmale in het ootje laat nemen door verkiezingsprogramma's en holle woorden van diezelfde politici.
Helaas kan ik niet anders concluderen dan dat die burger toch inderdaad overwegend een beetje dom is en in het geheel niet geïnteresseerd is haar eigen toekomst.

"Laat dat nu maar over aan de mensen die daarvoor geleerd hebben." is iets wat je nog wel eens voorbij hoort komen.
Daarbij zegt men eigenlijk "Ik heb geen zin om mij te verdiepen." Daarbij komt dan ook nog eens dat men de ogen sluit voor het feit dat die mensen helemaal niet voor dat onderwerp doorgeleerd hebben. Meneertje Peggold heeft daarvoor zelf het grootste voorbeeld gegeven door ruiterlijk toe te geven dat hij zelf niet eens de moeite had genomen het Oekraïne verdrag te lezen.

Je krijgt wat je verdient. Jammer dat hier wel de wet van de meerderheid regeert, er zijn toch maar weinig mensen die wel verder willen kijken dan de eigen neus lang is.

DatInternetDingetje | 25-02-18 | 11:44

Aber Wet is Wet! Verdammt nog eens aan toe. Dat gepeupel snapt ook niks.

Dagdief | 25-02-18 | 11:41

"Zich herinnert" Feynman. Herinnert zonder wederkerend voornaamwoord heeft geen betekenis. We zijn hier goeddoeme niet in Engeland.

Elessir | 25-02-18 | 11:31 | 1

De taal commissie, ook zo'n clubje die meent onze taal om de haverklap onnodig te moeten aanpassen om zichzelf een inkomen te verschaffen. Van onze belastingcenten natuurlijk.

drs. P | 25-02-18 | 11:51

Het enige waar een gladjakker van een politicus geen antwoord op heeft, is fysiek geweld. Waarom dacht je dat revoluties zich meestal gewelddadig voltrekken? Als je blijft praten, blijven zij zich niets van de burger aantrekken. Nu ben ik niet het gewelddadige type, al is het alleen al vanwege mijn leeftijd, maar ik kan me voorstellen dat er binnenkort niet meer gedebateerd wordt. Wat ik niet goedkeur, uiteraard. Laten we wel beschaafd blijven.

BrabantsVerzet | 25-02-18 | 11:04 | 5

Er blijft tot in het oneindige gedebatteerd worden. Zelfs demonstraties zijn uit den boze. Nee ik heb het allang opgegeven dat er iets ten goede zal veranderen.

Lupuslupus | 25-02-18 | 11:17

@Lupuslupus
Grote groep is nog te verwend, te vadsig, te ongeïnteresseerd, te goedgelovig, te kortzichtig en nog in diepe slaap.

miss error | 25-02-18 | 11:49

@MissError correct, en velen zijn afhankelijk van de staat dus zullen uit angst stil blijven zitten. Stom van ze want iedereen die nu afhankelijk si van een uitkering oid zal in de keiharde armoede gaan komen. Dus ook voor uitkerings lovers, is het tijd om van die bank af te komen, die baal shag weg te gooien en te vechten voor hun uitkering... Anders verdwijnt en groot deel van je uitkering naar Franse boeren, Oost_Europese nazi's, zielige Moslims en in de zaken van de EU slaafjes in Brussel.

Mark_D_NL | 25-02-18 | 12:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Boven chaos staan wetten. Boven wetten staan politiek. We doen nou allemaal alsof wetten een soort van in beton gegoten dingen zijn, en dat is ook de perceptie die de machtshebbers ons willen voorhouden, maar in werkelijkheid is een wet niets anders dan een handvat. Wetten kunnen gewoon terzijde worden geschoven. De crisisheffing van een aantal jaren geleden is een voorbeeld van een wet die opeens 'met terugwerkende kracht' leidde tot belastingheffing over reeds afgesloten jaren. Toepassing van wetten in het Wilders proces, zelfde verhaal. Men tovert wat met het woord 'ras' en voilá. Ook cherry picken van wetgeving door het OM maakt het rechtssysteem vloeibaar: Wilders wel, anderen niet vervolgen. SS wil ernstig beschermen, Wilders nauwelijks. Op internationaal niveau zijn er wetten en afspraken over buitengrenzen, begrotingstekorten, steun aan EU landen. Allemaal bogus als er belangen op het spel staan. Wetten gelden als je 102 km per uur rijdt of je als kleine burger belasting moet betalen. Niet als het om penthouses gaat, of aanbestedingen, of antwoordtermijnen van de overheid of bewuste misleiding door overheid of EU. Ook voor het referendum geldt: wet is whatever in de praktijk wordt besloten met een dun laagje cellofaan van het wetteksten eromheen. Ik geloof niet meer in de rechtsstaat. Het is allemaal gelul. Rechters met hun dineetjes en hun Chipshol belangen. Rechters die in de zaal zitten 'tegenover' een advocaat waar ze toevallig ook kantoorpartner mee zijn. Het gebeurt en het gebeurt dagelijks. Het recht, meneer, is voor de kleine man. Niet voor de frauderende Turk, niet voor de paspoortoze gelukszoeker uit Marokko, niet voor de frauderende VVD-er. Dat referendum, we moeten het gewoon houden, of het nou door wet ondersteund wordt of niet. For the fucking record. Voor in ons collectief geheugen wanneer de pleuris uitbreekt.

Hufterst | 25-02-18 | 10:59 | 5

Ben5570 | 25-02-18 | 11:53
lekker ongenuanceerd links onderbuik gezwets

Ben Hetzat | 25-02-18 | 14:12

*schraapt keel* *stem van Frank Boeijen opzetten doet*
Denk goed na aan welke kant je staat
Denk niet links (denk niet links), denk niet rechts (denk niet rechts)
Denk niet links-rechts

liggend_streepje | 25-02-18 | 15:58

Niet voor niets de ongekroonde koning, Hufterst de Eerste.

LuckyGirl | 25-02-18 | 17:00
▼ 2 antwoorden verborgen

In het artikel wordt gesteld dat de nieuwe wet referendabel is (of zou moeten zijn).
Als er géén referendum aangevraagd wordt, zou de conclusie van de coalitie over enkele maanden dan zijn:

'We hadden het fout, er mocht een referendum gehouden worden. Maar er is er géén aangevraagd, dus blijkbaar is er géén animo voor.'?

Oftewel... Misschien TOCH een referendum aanvragen? (Volgens de wet mag het)

Rodjer | 25-02-18 | 10:58 | 2

Juist. Doen.

Hufterst | 25-02-18 | 11:02

Jep!

LuckyGirl | 25-02-18 | 16:58

Mark my words; er komt een hele reeks EU-wetgeving aan waarbij ze geen vertraging van (Nederlandse) ratificatie kunnen gebruiken.

Dat is de reden van dit toneelstuk.
En over 2 jaar krijgen we een referendumpje over de wet afschaffing referendumwet..

Toon Emmils | 25-02-18 | 10:47 | 12

Ok beetje slappe kinderlijke show, maar zou toch leuk zijn als *iedereen* die 18 maart gaat stemmen even een extra meegenomen A4tje in de bus gooit met daarop:

[ ] Ik ben voor het afschaffen van het referendum.
[X] Ik ben tegen het afschaffen het referendum.

Niet op het verkiezingsblad zelf schrijven, daarmee word het ongeldig, maar gewoon even A4'tje meenemen, dit erop zetten en ook in die bus duwen. Gewoon omdat het kan, levert geen schade op en als je het met genoeg mensen doet levert het misschien nog wat publiciteit in de MSM op.

peterdh | 25-02-18 | 11:44

peterdh | 25-02-18 | 11:44:
Da's helegaar geen slecht idee.

LuckyGirl | 25-02-18 | 16:57

@luckygirl
helegaar, aparte woordkeuze :)

peterdh | 25-02-18 | 21:46
▼ 9 antwoorden verborgen

Prima gedaan weer, @Feynman.

Jackanders | 25-02-18 | 10:45

Moet ik u dan echt eraan herinneren hoeveel weten Brussel {Merkel} niet al gebroken heeft.
Dan is het ref breken een pouleschil nietwaar.

rein9576 | 25-02-18 | 10:34

De bevolking is stemvee, men kiest altijd dezelfde stal of een stal die er al heel lang staat. Vervelend, zo komen we nooit eens uit die negatieve spiraal.

BozePaarseMan | 25-02-18 | 11:01

@Basil. In de kerk waar ik heen ga is het nooit koud hoor, daar wordt goed gestookt. :-) Daar wordt géén CU gestemd maar SGP en PVV. O en we krijgen vanaf de kansel géén politiek geleuter te horen zoals in andere kerken.
Er was één keer een gastpredikant die zei dat een echte christen nóóit op de PVV mocht stemmen. Nou ik heb de man nooit meer gezien, die hoefde niet meer terug te komen. lol.

Lupuslupus | 25-02-18 | 11:14

@Lupuslupus
Lol! Amen.

Basil Fawlty | 25-02-18 | 12:26
▼ 5 antwoorden verborgen

Ben Hetzat | 25-02-18 | 10:19
Dat is ook een contradictie van Baudet.
Aan de ene kant zegt hij dat er vakmensen op specifieke posten nodig zijn en geen carrousselleden die zich weliswaar fulltime gaan verdiepen in een vakgebied van hun ministerie, maar die er soms geen binding mee hebben.
Aan de andere kant verwacht hij van burgers dat zij in staat zijn via boeken en studie en media in hun schaarse vrije uurtjes naast hun fulltime baan en gezin en netflix voldoende te begrijpen van zo'n beetje alles om een goede keus op een referendum te maken voor hun land, hun kinderen en zichzelf.
Dat kan alleen maar als ofwel de bevolking zich in zaken voldoende kan verdiepen ofwel de gevolgen/effecten van het referendumonderwerp te overzien zijn. Ergens zit een grens van het haalbare. Wat iets anders is dan tegen een referendum zijn, overigens.

kloopindeslootjijook | 25-02-18 | 10:32 | 6

@kloopindeslootjijook: het gaat om diversiteit en kwantiteit. Een referendum heeft enkel nut wanneer degenen die stemmen ook een bepaalde expertise hebben, doch wel in alle niveaus (theorie en praktijk, de geleerde en de boer).
Waarom geen politieke keuzes (referenda of verkiezingen) op basis van leer-/werk-interesse? Waarom zouden 17 miljoen mensen (12 miljoen stemgerechtigden) altijd overal inspraak in moeten hebben? De diversiteit aan opleidingen en vakgroepen is dusdanig dat men op elk onderwerp een 0,5-1 miljoen mensen zou kunnen raadplegen.
Docenten stemmen over onderwijs, verpleegkundigen stemmen over zorg, vrachtwagenchauffeurs stemmen over infrastructuur en veiligheid op de weg, internationaal rechtsgeleerden stemmen over internationale verdragen, politicologen stemmen over het politieke stelsel, natuurkundigen stemmen over energie voor levensonderhoud, scheikundigen stemmen over chemie, biologen en boeren stemmen over landbouwdieren, artsen stemmen over zorg, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen stemmen over GGZ, handelaren en economen stemmen over bedrijfsstructuur, agenten stemmen over binnenlandse veiligheid, kunstenaars stemmen over culturele entertainment, schoonmakers stemmen over hygiëne, slagers en bakkers stemmen over winkelondernemingen en kwaliteit van waar, klantenservicemedewerkers stemmen over prijs/kwaliteit.
Het enige wat dit 'expertise-systeem' in de weg staat is dat op dit moment geld gelijk staat aan 'succes' en aandacht aan 'expertise'. Maar het zou kunnen, in theorie. Ik kan niet in Baudet zijn hoofd kijken, maar denk dat hij daarop doelt.

Luivend | 25-02-18 | 11:28

kloopindeslootjijook | 25-02-18 | 11:03,
Luivend | 25-02-18 | 11:28,

Men hoeft niet overal verstand van te hebben, om de juiste beslissing te nemen.
In het dagelijks leven luisteren wij allemaal voortdurend naar experts die ons adviseren over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over roken, hypotheek, pensioen, gezonde voeding en beweging, noem maar op. We volgen opleidingen, nemen een rechtsbijstandsverzekering en worden lid van de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis. Allemaal enkel en alleen maar omdat we bereid zijn de adviezen van experts op te volgen.

Dus ook in een politieke kwestie zijn mensen heus wel bereid om de experts aan te horen. En in een eerlijke en open discussie horen de meeste mensen heus wel welke partij de beste argumenten aandraagt. Juist daarom wil 66 van het referendum af; ze verloren omdat zij geen beter argument hadden dan "ik heb het niet gelezen, dus heeft niemand het gelezen". Toegegeven; dat was het beste argument van Pechtold in zijn hele carrière. Maar overtuigend is het niet.

Het probleem met de huidige kartelpartijen is dat zij geen echte argumenten hebben; daarom vallen steeds de valse jokers "racisme", "populisme", "nepnieuws" en "Poetin". Zonder verdere uitleg, uiteraard.
Maar het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres. De zogenaamde "voordelen" van dat Oekraïneverdrag zijn nooit serieus verdedigd; omdat die niet bestaan. Net zo min als er serieus verdedigbare voordelen van de sleepwet bestaan.

Dandruff | 25-02-18 | 12:20

Dandruff | 25-02-18 | 12:20:
Een dikke plus voor jou!

LuckyGirl | 25-02-18 | 16:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Als GS niet had zitten trollen met het Oekraïnereferendum, dan was het nu ook niet afgeschaft. Waar blijft jullie zelfreflectie?

* Il Principe * | 25-02-18 | 10:24 | 7

Onzin, de politiek had nooit gedacht dat de burger zich zou kunnen organiseren en nee zeggen. GS heeft alleen laten zien hoe het echt is. Dat je 1 keer mag stemmen en dat democratie een holle frase is. Do not shoot the messenger

Anno Niem facebook | 25-02-18 | 12:02

Dit geld ook voor verkiezingen.Er wordt van alles beloofd om je stem maar te krijgen en als ze die eenmaal hebben, dan worden al die beloftes van tafel geveeg want ja, coalitie he?Dus de politiek trolt net zo hard, alleen meer mensen, dat dan weer wel.

Ben5570 | 25-02-18 | 12:05

Ow ja, het doel van gs is dubbel en dwars gehaald, want hoofdreden van dit referendum was toch te meten in hoeverre democratie werkt in vernederland?

Ben5570 | 25-02-18 | 12:07
▼ 4 antwoorden verborgen

Mooi geschreven Feynman. Bij mij werkt het simpel. Het betrouwen in deze regering was al laag, door deze actie is het tot een dieptepunt gezonken. Er zijn alternatieven, dit is koste wat koste doorgedrukt. Ben benieuwd wat de adder is..

BozePaarseMan | 25-02-18 | 10:23 | 4

Pensioenen, moesten toen ineens naar Brussel.

gato | 25-02-18 | 10:50

En iedereen houd zijn / haar bek over onze "verkwanselde" miljarden aan pensioen-premies.De grootste boosdoeners zitten hoog en droog in drente en in het ep.

Ben5570 | 25-02-18 | 12:09

Niemand van de Kamer had voldoende tijd om de overdracht van de controle op de pensioenfondsen te lezen, laat staan te begrijpen. Toch gingen ze akkoord.
Ik heb dus meer vertrouwen in het volk dan in onze vertegenwoordigers.

arbeid_loutert | 25-02-18 | 13:26
▼ 1 antwoord verborgen

wanneer staan die oetlullen van Van Hoofstad en Van Baalen op de dam ?

peter van dijk1186 | 25-02-18 | 10:00 | 1

@ Peter van
Waarom helemaal naar de Dam?
Risico van ontsnapping wordt dan te groot.
Het Groene Zoodje ligt in Den Haag om de hoek.

F. Jacobse | 25-02-18 | 10:23

@steekmug | 25-02-18 | 09:43

Maakt u zich niet druk over de Fransen. Kijkt u eens waarin ze pensioen moet vieren? At the brink of civil war...

Parel van het Zuiden | 25-02-18 | 09:58 | 4

Waarom burgeroorlog? Het zijn niet de burgers die ons in deze ellende hebben gebracht, maar politici. Vanaf de verraderlijke actie van Balkenende tot en met nu. Zij strijden openlijk tegen het volk. De strijdlijn ligt tussen volk en politici. Niet tussen burgers.

arbeid_loutert | 25-02-18 | 10:35

arbeid_loutert | 25-02-18 | 10:35,

Je zegt; "De strijdlijn ligt tussen volk en politici. Niet tussen burgers."
Probleem is dat die burgeroorlog *niet* zal gaan tussen democraten en politici.
Die burgeroorlog zal gaan tussen de voor- en tegenstanders van een necrofiele maangod. Niemand is daar zo duidelijk over als de aanhang van die demon zelf; die in Frankrijk al reeksen bloedige aanslagen pleegde. Op burgers; niet op politici. Aanhangers van die demon hebben daar bovendien al vele no go areas gecreëerd, als mini-gazastrookjes van waaruit de niet-moslims geterroriseerd kunnen worden.

Dandruff | 25-02-18 | 11:49

@Dandruff | 25-02-18 | 11:49
Hoe kunnen we de no go area's opruimen als we niet eerst het bestuur terugwinnen?
Ofwel er komt een staatsgreep omdat het leger niet langer kan toezien hoe een beperkt groepje bestuurders ons land naar de afgrond brengt, ofwel de oplossing moet uit Den Haag komen.
We weten allemaal dat de bestuurders van de afgelopen decennia geen enkel wezenlijk probleem hebben opgelost, maar wel extra problemen hebben gecreëerd en vergroot.
Naar mijn mening is onze eerste prioriteit dan ook de omverwerping van de macht. Dat zal waarschijnlijk alleen slagen als een grote meerderheid van het volk geen nadere keuze meer ziet. Dat zal gebeuren zodra 'het volk' het eerlijke verhaal te horen krijgt en niet langer afstemt op staats tv. De gemeenteraadsverkiezing zijn een mooie gelegenheid tot discussie. Als een 66 raadslid stelt dat het om lokale verkiezingen gaat, vraag dan waarom ze onder een landelijke vlag varen en waaruit hun verzet tegen het landelijke beleid heeft bestaan. Als ze daarop geen goed antwoord hebben, dan faciliteren ze het beleid van hun partij, en zijn daarmee schuldig aan de teloorgang van de democratie.
De bewoners van de gazastrookjes die zich identificeren als bijvoorbeeld Turk, begrijpen ook wel dat dit land niet hun vaderland is.

arbeid_loutert | 25-02-18 | 13:51
▼ 1 antwoord verborgen

@therealbraindump | 25-02-18 | 09:38

U maakt een kapitale denkfout. Een fout die veel burgers maken. De fout die we moeten wegnemen door educatie over democratie en rechtstaat.
.
Het is de “tegenstander” helemaal niet gegeven om die regels te veranderen. Dat kan alleen via grondwetswijzigingen. Ergo, ze breken de regels.
.
Op een schaal van legitimiteit voor verzet, hebben wij nu een 10 binnen. De burger mag los en wel vanaf moreel hoger gelegen grond.
.
Het mag jongens... de oprichters van de Westerse democratische natiestaten, de vormers van hoe wij eerder leefden zouden hun zegen geven.
.
Omwille van een vreedzame transitie lijkt het me beter als politici en bestuurders zo snel mogelijk hun functies neerleggen wegens deze vertrouwensbreuk.
.
Nederland heeft zoveel beter nodig!

Parel van het Zuiden | 25-02-18 | 09:55 | 3

Ligt aan je definitie. Een burgeroorlog kan je opvatten als een oorlog tussen verschillende groepen burgers. Een burgeroorlog kun je ook opvatten als een oorlog geinitieerd door burgers, ipv geinitieerd door een overheidsorgaan.

In beide gevallen spreek je van een burgeroorlog, en in het eerste geval zou het ook nog kunnen gaan om groepen binnen de bevolking, tegen de huidige koers VS pro-huidige koers. Iedereen met een D66 propaganda biljet in het raam het schavot met rotte tomaten op. Ik zeg maar wat.

Maar de term burgeroorlog is echt wel van toepassing.

Je kunt er nog een extra draaitje aangeven. Anno 2018 digitale revolutie, burgeroorlog, knip in AMS-IX een specifiek kabeltje door en voila een revolte in digitale zin.

peterdh | 25-02-18 | 12:01

Volgens mij zijn wij het met elkaar eens. Het zelfreinigende vermogen van het huidige politieke systeem is nihil en uitsluitend de gevestigde belangen worden bediend. En het betreft hier niet uitsluitend een Nederlands fenomeen, ook onze oosterburen hebben het helemaal gehad met Angela Merkel die aan haar 4e termijn is begonnen en de Visegrad landen vluchtelingen wil opdringen op straffe van het korten van Europese subsidies. De huidige politieke Europese kaste is eenvoudigweg bij machte om de vertrouwenscrisis tussen de politiek en de kiezers op te lossen, dat zullen frisse politici moeten doen die geen verbintenis hebben met politieke beslissingen en dogma's uit het verleden.

therealbraindump | 25-02-18 | 12:02

@mezelf, mmm zondagochtend, nog niet helemaal wakker. Denk dat ik mijn tegeltje per abuis onder een verkeerde "reageer" heb geplakt.

peterdh | 25-02-18 | 12:28

Geen vragen stellen omdat je bang bent voor het antwoord, dat is in feite wat hier gebeurt. Binnen een huwelijk kondigt deze communicatie-glitz vaak het einde aan, in dit geval verliest het Nederlandse volk definitief het vertrouwen in zijn leiders. Maar ja, ik geloof niet dat ze daar zo mee zitten.

MickeyGouda | 25-02-18 | 09:52 | 1

Stemvee kun je altijd nog importeren, en die jongen ook weer snel. Plus zitten die extreem naive goedgelovige dwazen precies op die plekken waar ze de kans krijgen mensen te indoctrineren.

liggend_streepje | 25-02-18 | 16:06

Het volk is niet in staat om zaken goed te beoordelen. Wij bepalen wat goed voor u is. Wij stellen vast welke organen van u nog bruikbaar zijn. Wij selecteren uw nieuwe buren, ook als dit islamitische apothekers en moslim kerngeleerden zijn. Dan komt alles vanzelf goed.

donkeyman | 25-02-18 | 09:47

Toen meneer Arrogander Penthouse de landelijke politiek in ging, constateerde hij al gauw dat dit een smerig wereldje is. Nou dat klopt en hijzelf heeft zich inmiddels ontpopt als een van de grootste smeerlappen!

Bena | 25-02-18 | 09:39

Als we snel even wat regelen kunnen we nog voor een Krokus-revolutie gaan. Het is altijd goed om een pakkende naam te hebben. Opdat men daarna niet meer vergeet.

Parel van het Zuiden | 25-02-18 | 09:37

“Ook wij hadden het recht (en zeker de middelen!), om net als de grieken, maar tot ons 45e te gaan werken!, maar we verzaakten dit feit toen al..”

All_Anonymous | 25-02-18 | 09:35 | 7

Mocht je nog pensioenoverdracht willen doen dat is dat weer sinds kort mogelijk ivm gestegen indexen bij de pensioenfondsen.

steekmug | 25-02-18 | 10:04

Wij hebben ons gas voor een prikkie aan Italië hadden verkocht in ruil voor een NATO baantje voor Luns Ojee wat waren ze bang dat Italië in Rusland gas zouden kopen. maar ook al hadden we de overgebleven baten net als de Noren in een Fons gestopt dan had iedereen met 55 kunnen stoppen. maar ja die baten waren meer voor Shell (lees Bea) en de elite bedoeld.

peter van dijk1186 | 25-02-18 | 10:07

@Peter, idd een contract met een vaste gasprijs voor 50 jaar. Nu moeten we gas in Rusland kopen en dit voor een fractie van de lrijs doorsturen naar Italië. Daar lachen ze zich een breuk. Een groot deel rijdt zelfs op aardgas omdat het geen drol kost.

Ben Hetzat | 25-02-18 | 10:37
▼ 4 antwoorden verborgen

Ze hebben een politieke tussenlaag erbij gemaakt. De NL regering en parlement vormen een buffer tussen het gepeupel en EU bureaucraten in hun bunkers in Brussel. En die zijn op hun beurt weer de schoothondjes van Washington.
Dat zie je in politie, onderwijs, zorg, grote bedrijven: de ene bestuurlijke kleilaag na de andere maakt dat de mensen die het echte werk moeten verrichten geen ene malle moer meer hebben in te brengen en steeds verder worden ingesnoerd in door een controle apparaat dat dankzij de IT revolutie zijns gelijke in de hele geschiedenis niet kent.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 09:35 | 1

Een beetje off-topic, maar ik zal je een verhaal vertellen over het bedrijf waar ik jaren gewerkt heb. Daar hadden we een elektronisch urenregistratiesysteem, dat we elke week moesten invullen. Een van de afdelingshoofden had een favoriet project, waar eigenlijk veel te weinig budget voor was. Om te maskeren dat het project meer kostte dan begroot, vroeg ze haar ondergeschikten om twee derde van de uren die ze aan het project besteedden te boeken op de post "persoonlijke verzorging". Toen moest ze op het matje komen bij haar chef, die wilde weten waarom haar ondergeschikten zoveel vaker naar de wc gingen dan de mensen op de andere afdelingen...
Echt gebeurd!

MAD1950 | 25-02-18 | 10:07

U was het volk. De nationaal staat Nederland is opgeheven en verworden tot een economische eenheid van de EU. Het houden van referenda op nationaal niveau geeft alleen maar onrust en draagt niet bij aan de planeconomie van de vierde macht.

impy | 25-02-18 | 09:33

Je kunt een spel niet winnen als je tegenstander zich niet aan de regels houdt en jij wel.
De politiek speelt niet volgens democratische spelregels en geeft duidelijk aan dat in het vervolg ook niet te gaan doen.
.
Beste burger, wanneer doet u hetzelfde?

Parel van het Zuiden | 25-02-18 | 09:31 | 2

Of de 'tegenstander' past de regels van het spel tussentijds aan zodat je het spel vanwege fractiediscipline en coalitieakkoorden nooit meer kunt winnen, pure machtspolitiek dus..

therealbraindump | 25-02-18 | 09:38

Wanneer de tijd rijp is, beste Parel. En dat is (helaas) voor iedereen een ander tijdstip, afhankelijk van ieders situatie. De democratie zou ook geen spel moeten zijn met een absolute winnaar; juist hier hoort het equilibrium van Nash te gelden, de uitkomst hoort het beste te zijn voor iedereen.

Luivend | 25-02-18 | 09:48

Ha democratie!
Euro wordt doorgedrukt.
Pim Fortuyn toevallig vermoordt.
PVV wordt buiten spel gezet.
Inlegvelletje verzonnen.
Referendum afgeschaft.
Terrier Baudet wordt alvast door de marinade gehaald.
Kweet niet hoor maar ik zie een patroon.

We worden hier allemaal keihard de moeder gene#kt.

Noem eens een land waar het anders gaat!

Piep Knars | 25-02-18 | 09:28 | 3

Denemarken is een land dat wel lid is van de EU en waar de stem van de burger wel goed wordt vertegenwoordigd. De Deense bevolking heeft na referenda besloten dat zij de euro niet willen invoeren en dat zij wijzigingen van het Verdrag van Schengen niet 1 op 1 overnemen. Zo kan het dus ook, daar kunnen de Nederlandse kartelpartijen nog veel van leren.

therealbraindump | 25-02-18 | 09:44

"Terrier Baudet wordt alvast door de marinade gehaald."
Heb je die zelf bedacht? Blijvertje!

kloopindeslootjijook | 25-02-18 | 10:08

Flikker op met je ondehandste Pim fortuin complottheorie. Wordt hier geen Infowars

menage | 26-02-18 | 08:21

Terwijl het toch echt simpel is. Je krijgt voor 4 jaar mandaat van het volk om er voor te zorgen dat je zoveel mogelijk van je verkiezingsbeloften uitvoert. En zorgen dat alles goed gaat in Nederland voor de BURGERS.

Wel nu, er worden allemaal nieuwe zaken verzonnen door een coalitie die voor die zaken GEEN mandaat heeft opgehaald. Dividend belasting, Hillen enz.

Er is defacto geen sprake van mandaat van het volk en sprake van eigen belang, niet zorgen voor Nederland of haar burgers maar voor de elite zelf. Penthouse.Donorwet.

De enige manier om mandaat te verwerven tot nu toe was het referendum. Dat je juist dat middel wegjorist zegt genoeg over de agenda van deze politieke kaste.

Ze representeren slechts zichzelf.

ristretto | 25-02-18 | 09:27

Behoorlijk onderbouwde analyse. De zoveelste. Als ik het goed zie heeft een juridische procedure geen schorsende werking op de maatregel helaas. De regenten hebben maling aan het volk, dat is volstrekt helder. Het woord is aan de kiezer om een passend antwoord te formuleren. Ben benieuwd maar vrees het ergste. En zo lang de kiezer niet uitdrukkelijk spreekt blijft dit doorgaan. Tot NL niet meer bestaat anders dan als EU gewest onder gedelegeerde leiding van EU Volkscommissaris Ollongren.

HaatbaardKnipper | 25-02-18 | 09:16 | 2

Sowieso behoort een volksvertegnwoordiger onafhankelijk te zijn!, is dat niet een basis principe dat de minister onafhankelijk dient te zijn? Vraagje.. zijn de politici van nu onafhankelijk?, zoja, waarom laat deze zich piepelen door brussel, zo niet , waarom zitten ze er nog?.

Dit zou iedereen even kleinschaliger moeten trekken tot je eigen werkvloer.. als iemand zo zou doen op de werkvloer wat gebeurt hiermee? Iemand?..

All_Anonymous | 25-02-18 | 09:22

All_Anonymous | 25-02-18 | 09:22
Die krijgen promotie. En misschien een dooie rat door de brievenbus, maar dat is alles.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 09:25

Soms vraag ik me af of nu zo weinig mensen begrijpen dat dit politieke stelsel proberen te veranderen vanuit de huidige situatie totaal geen zin heeft. Is iedereen echt zo naïef, zo slecht in statistiek, zo goedgelovig, zo bang?
De enige manier om dit politieke stelsel écht te veranderen, is om actief een nieuw stelsel te bedenken waarin de representativiteit van een parlement opnieuw gedefinieerd wordt met inachtneming van een evenredige inspraak van het volk. En daarvoor te gaan strijden. De huidige situatie:
1 keer in de vier jaar stemmen = 1/12.000.000ste invloed
Op 1/150ste deel van het toekomstige kabinet.
Op 1/80ste van een coalitie of 1/70ste van een oppositie.
Op versplinterde beleidsplannen, die al meer inhielden dan een gemiddeld kiezer ooit kan interesseren of kan begrijpen.
En u verwacht dat de politiek u, uw dierbaren, uw naasten, uw situatie representeert?

Zolang er niet wordt toegewerkt naar een stelsel gebaseerd op betrokkenheid, inspraak van individuen, kennis en kunde, is elke poging om te strijden tegen het huidige stelsel verspilde energie. Het is mooi om te zien dat mensen pogingen doen, maar onbegrijpelijk dat zij in die pogingen geloven.

Luivend | 25-02-18 | 09:14 | 9

@Parel: daarin vertrouw ik op de basis. Werkelijk strijden is geen kwestie van weten, maar van instinct. Mensen zijn nu (nog) ver afgedreven van hun natuurlijk instinct, door afleiding van media (geroer in hun geest), maar wanneer zij er fysiek op achteruit gaan, zullen zij hun instinct weer voelen. En dan is het niet weten hoe te strijden, maar gewoon gaan strijden -hoe dan ook-. Op een paar angstige vluchters en wat angstige vriezers (verraders) na misschien. De strijd nu is onwetend, omdat deze geestelijk is en niet fysiek. Geestelijk strijden is geen weten, maar geloven. Mensen moeten eerst van hun geloofswolk vallen en weer met beide benen in het leven staan (in plaats van op internet en mobiel).

Luivend | 25-02-18 | 10:02

De invloed van 1 individu is onmeetbaar, wat dacht je dan. De invloed via de media op keuzes die al die 12 miljoen mensen maken is wel meetbaar. Bovendien moeten al die 12 miljoen individuen nog op een 1 of andere manier samen functioneren ook. En misschien wil jij elke dag pindakaas en de ander aardbeienjam op brood en weer een ander wil een bijna uitstorven niet-commercieel aantrekkelijke oude hollandse appelsoort. Niet iedereen kan overal zn zin in krijgen.

kloopindeslootjijook | 25-02-18 | 10:20

@kloopindeslootjijook
"Niet iedereen kan overal zn zin in krijgen."
Dat weet het volk en accepteert dat, anders was dit stelsel al omgevallen. Het wordt echter onhoudbaar wanneer slechts 5% van de bevolking zijn zin altijd krijgt en de overige 95% nauwelijks.

Luivend | 25-02-18 | 10:30
▼ 6 antwoorden verborgen

Er is de laatste tijd nog nooit zoveel en openlijk over de burger en de democratie heen gepist. Pechtold deed het met een duivels lachje, Ollongren met een minachtend lachje, Dijkstra met een voldaan lachje, Verhoeven met een vals lachje en Jetten met een arrogant lachje. En dit alles onder de niet aflatende spottende lach van Rutte. Kortom het volk wordt uitgelachen!

miss error | 25-02-18 | 08:59 | 7

En de jeugd draait al snapchatfilterend dooorrrrr .. ik vind het een erg trieste ontwikkeling allemaal en ook zo ontzettend rap nu!

All_Anonymous | 25-02-18 | 09:17

"Welvaart met beperkte democratische vrijheden is een armoede!" Ik had daarover een lang gesprek met een jong Chinees stel, wonend in Polen, en vaak in Nederland aanwezig. Ze hebben nu een markt, een economie, maar de vrijheden zijn beperkt, en dat voelen ze dag in dag uit. Je kunt je buik volvreten, een auto kopen, reizen etc. maar de honger naar vrijheid wordt daarmee niet gestild.

Memek | 25-02-18 | 09:20

Een grotere staatsman dan wijlen Lubbers is Rutte.
Het beste kabinet sinds WW2.
De beste staatsbegroting sinds jaren.
Onze defensieapperaat kan zich meten aan de wereldmachten.
Onze sociale zekerheid is het beste v.d Wereld.
De Euro en haar Unie is het beste voor de inwoners van Europa.
De NOS en NPO 1,2 en 3 brengen de eerlijkste tv.
Shell is prachtig en gelijk allemachtig.
Unilever heeft het beste voor met consumenten.
De Bilderberggroep is goed voor u.
God(en) en Profeten bestaan want we moeten religies omarmen en beschermen.
Duurzaam leven is het beste voor de wereld.
Biologisch (vlees)eten ook.
Oorlogen om vrede herdenken wij maar de EU wil graag uw zoon en dochter in de aankomende EU leger voor Liberté, égalité, fraternité want alle mensen zijn gelijk en één.
youtu.be/Bylj_hZPv-8
youtu.be/-GAHggrOCoA
...... aanvulling in de comments

steekmug | 25-02-18 | 09:27
▼ 4 antwoorden verborgen

Dit hele schouwspel geeft gewoon weer wat we allng weten.. de politici is er niet voor jou en mij voor haar huidige autochtone inwoners niet, wel deels veel sympathie voor de allochtonen.
En door bewust diversiteit gecreeerd te hebben (kon elke debiel wel nagaan dat als je ras a toelaat in land b wat dat zou kunnen doen met een hele bevolking..) maargoed, dat is nu voor een deel eenmaal hoe het is en daarmee moeten wij echt wel leren omgaan.. het gaat om probleem een de overheid/ministerie’s EN koningshuis die ons hiermee opgezadelt heeft.. waardoor we fijnlanger mogen werken, straks fijn nog meer kwijt zijn per maand van ons loon aan brussel.. dat moeten er eruit poetsen heel dat brussel! Leidt voor ons tot totaal niets ook al zeggen ze van wel, ik kan ook zoveel zeggen toch?.. we kunnen er wat aan doen maar dan massaal! Niet een, twee of honderd man nee echt massaal! De tijd van praten is voorbij.. of moeten we verder leidzaam toe gaan kijken hoe ons geld letterlijk verkwanseld wordt voor prestige projecten en ditto vreet en zuipgelegenheden (terwijl er een voedselbank is), men dient zich de ogen uit het hoofd te schamen!, maar klaarblijkelijk (en aangetoont) praten ze in de kamer ineens als andere personen.. de huichelaars! Kan wel uren tikken maar dit helpt geen flikkaaahhhh..

All_Anonymous | 25-02-18 | 08:55 | 1

Oh ja iemand vergeten het reces van weet ik veel hoeveel weken? Die gasten in den haag zijn overbodig!! Wat wel snel en duidelijk kan werken is een lokale voorzienendheid die wel het beste met die desbetreffend gemeente heeft.. denk persoonlijk dat zoiets veel meer hout zal snijden dan wat er nu allemaal aan de hand is. En zeg een keer in de zoveel tijd (OF bij calamiteiten) een bijeenkomst van die aangestelde groep die functioneert in de gemeentes.. is dit nu zo simpel gedacht van mij?

All_Anonymous | 25-02-18 | 09:00

Van tijd tot tijd staat er op enig niveau een politieke stroming op die er een bij voorkeur een totalitair bewind op nahoudt. Vaak ging dat (zelfs in geciviliseerde landen) met veel bloedvergieten gepaard, maar nu in onze Europese contreien een politiek van apathie en onderwerping is geknutseld, hebben politici, met Merkel voorop, hun handen vrij om er een soort van schrik bewind op na te houden zonder dat de kanonnen bulderen.
In oorlog is geen vrede en vrijheid, in de EU is vrijheid een speelbal van demofobie geworden. Velen vinden dat we er met de EU enorm op vooruit gegaan zijn; vaak wordt daarbij aan "we hebben het toch goed, wat hebben we te klagen" argumenten gedacht. Ik vind deze EU een monster, van monetair tot vluchtelingen beleid, met een lawine van gebrek aan democratie. En Rutte c.s., ze baden zich in de weelde van hun macht waarbij ze zich achter die EU kunnen verschuilen.

Memek | 25-02-18 | 08:48 | 1

Het lijkt net alsof we er niet op achteruit zijn gegaan omdat Brussel grote, snelle gelddrukpersen aanstuurt.
Het duurt langer tot het klapt, maar de klap zal dan ook veel groter worden.

LuckyGirl | 25-02-18 | 14:02

Met het idee dat een referendum niets meer is dan een overdrukventiel voor laagopgeleiden omdat die te dom zouden zijn om goed mee te kunnen denken en geen boek of kranten kunnen lezen en er over nadenken is toch iets al te aanmatigend.
Aangenomen dat elke partij denkt op zijn eigen manier oprecht het beste te doen voor Nederland en niet iets voor eigen carriere of alleen wil slopen en rotzooi trappen ten koste van ons land...
Ze denken dat burgers niet in staat zijn zich voldoende te informeren over complexe economische/onderwijs/zorg/militaire etc zaken, simpelweg omdat je leven daarvoor te kort is en je naast je fulltime werk niet kunt inhalen waar elders hele ministeries al 100 jaar mee bezig zijn. Je kunt geen arts op alle gebieden te gelijk zijn + econoom op alle gebieden + onderwijsdeskundige op alle gebieden + militair deskundig etc. In een democratie laten we dat aan specialistische mensen over waarvan we denken dat die ons belang dienen. Dus zal bijna elke uitspraak van de burger juist de goede zaak verstoren, niet omdat de burger dat wil, maar omdat het nu eenmaal onmogelijk anders kan. Dat lijken ze te denken.
Dat burgers bij een referendum zich juist gaan verdiepen in zaken, daar komen ze blijkbaar niet op.

kloopindeslootjijook | 25-02-18 | 08:42 | 3

Ik twijfel zowel aan dedeskundigheid op ministeries als aan hun goede bedoelingen. De vierde macht zit er vooral om zichzelf in stand te houden. Er is wijsheid in de massa en he5 is goed dat wij politici voor stommiteiten behoeden. Denk aan Oekraine. Het volk voelde goed aan dat die associatie niet moest gebeuren. Pechtold gaf toe dat hij niet eens het verdrag had gelezen.

Janneus | 25-02-18 | 08:49

Wat? En een schoevers miep op defensie is ok? En als ze niet gewieberd was zat ze nu op biza.
Dat had de reactie van Baudet moeten zijn toen Dijkhof grapte over hockyers bij psv.

Ben Hetzat | 25-02-18 | 10:19

Hadden we maar echte professionals in het kabinet inplaats van politici die alleen maar aan hun eigen toekomst denken. Wat dat betreft ben ik het volledig met Baudet eens

Ben Hetzat | 25-02-18 | 10:23

They may take our penthouses, but they will never take our Freedom !

etwaboy | 25-02-18 | 08:32 | 2

Who is 'they' ?
The people who own you?

kloopindeslootjijook | 25-02-18 | 08:43

Wauw etwaboy! A written Charlie Hebdo!

bolletje kaas. | 25-02-18 | 08:58

Het vertrouwen is al weg bij iedereen die zich (zelfs oppervlakkig) in de handel en wandel van deze coalitie heeft verdiept. Hoe raakt de lompe, eenzijdig voorgelichte kiezersmassa hiervan op de hoogte, dat is de vraag. Die laag, middel en hoog opgeleide squashers in hun turn-overs, die straks eerst stemadvies gaan inwinnen en dan toch nog uit piëteit op de partij van hun vader stemmen? Zolang Rutte en Pechtold de vlaggen op de coalitiemodderschuit vormen, gebeurd er geen flikker, ben ik bang.

bolletje kaas. | 25-02-18 | 08:26 | 5

normanius | 25-02-18 | 09:04

Ja en die lokalen die moet je behouden!, het grote orgaan op de schop!, hoe simpel idee is dit en zou dit werken?.. je hebt al een lokaal orgaan, behoudt dit licht het doormaak het efficient voor de mensen die in dat gedeelte wonen. En je hebt directer contact met diezelfde mensen dus kan je lokaal sneller doelen behalen! Schaf die grote moederkoek(koningshuis), met moederkoek(de 1ste en 2e kamer) af! Wij zijn de wereld wij maken die! Al dan niet lokaal! Ieder stukje Nederland heeft zo zn eigen aanpak nodig.. een eu werkt al niet eens! Houdt het lokaal scha de overkoepelende typhuszooi af en zie hoe rijk nederland is!!

All_Anonymous | 25-02-18 | 09:28

All_Anonymous | 25-02-18 | 09:28 |
Lokale politici (in de "middel" grote steden) zijn net zo burgerschuw als de Haagse kliek. Eens in de 4 jaar komen ze uit hun holen om te oreren over hoe goed ze het voor hebben met de burger, lokale middenstand en de ouderenzorg. Als het feestje van de zelfbevlekking dan weer voorbij is gaat men over tot de burger hatende orde van de dag en worden de parkeertarieven, OZB en overige lokale belastingen maar weer eens verhoogd.

normanius | 25-02-18 | 10:58

normanius
OZB? Je vergeet het huurwaardeforfait, daarbij vergeleken is op termijn OZB peanuts

BosrandDirk | 25-02-18 | 11:46
▼ 2 antwoorden verborgen

IJzersterke logica! Hier is geen speld tussen te krijgen.

Evil Philantropist | 25-02-18 | 08:22

Meer burger betrokkenheid, gaaf land, democratie moderniseren, progressief... Poep! Leugens! Het gaat om de macht! Niets meer niets minder.
De smeerlappen in den Haag zitten er voor zichzelf, hun portomonee en hun ego! Niets meer niets minder. Een ieder die dat ontkent is een leugenaar.

ratelaar | 25-02-18 | 08:18

Het erge is dat hier mensen wonen die ooit gevlucht zijn uit oud-communistische landen. Juiste deze mensen herkennen het gedrag van deze regering. Het is namelijk dezelfde als die enge regeringen waarvoor ij eerder vluchtten. Weg met het kabinet van Mark Honecker! Op de barricades. Geef ons een Haagse lente.

kommabijmebinnen | 25-02-18 | 08:17 | 2

Haagse lente, wat een idee!

bolletje kaas. | 25-02-18 | 08:35

Haagse????Wat denk je van Hollandse lente!!

gerrie de perrie | 25-02-18 | 08:47

Geef ons onze vrijheid terug!
We willen niet geketend worden door politici die ons in de hoek trappen, we willen niet bukken en buigen voor islam, we willen niet door sjw geleuter beperkt worden, we willen niet de mond gesnoerd worden door staats omroepen en censuur, we willen niet onder het vergrootglas van een sleepwet worden gelegd en de organen van ons lichaam, daar gaan we zelf over..
Is het te veel gevraagd wanneer we teruggaan naar de dagen dat we die zorgen niet kenden.

Memek | 25-02-18 | 08:08 | 2

Laten we “ met terugwerkende kracht” de verkiezingsuitslag ongedaan maken.

Janneus | 25-02-18 | 08:51

Memek, je moet niet vragen, je moet nemen.

BosrandDirk | 25-02-18 | 11:42

Verder weer een goed stuk, Feynman.
Natuurlijk is de manier waarop het referendum nu wordt afgeschaft in strijd met alle vormen van juridisch en staatsrechtelijk besef. Maar veel belangrijker dan de vraag "is dit wettig", is de vraag "waarom zou een kabinet het zo doen".
Ik kan maar twee redenen bedenken; òf de overheid wil alle vertrouwen in de rechtsstaat en de democratie ondermijnen, òf dit is een aanloop naar een dictatuur. Andere redenen kan ik zo gauw niet bedenken.

Dat klinkt wat cru, maar zo is het wel. Immers; de argumentatie waarmee dit referendum wordt afgeschaft ("sommige kiezers zijn bijna net zo slecht geïnformeerd als Alexander Pechtold") kan ook gebruikt worden om alle andere verkiezingen af te schaffen. Als mensen al niet kunnen kiezen tussen "ja" of "nee", hoe kunnen ze dan wijs worden uit tientallen partijprogramma's die vaak precies het tegenovergestelde beweren van waar die partijen werkelijk naar streven?

Dandruff | 25-02-18 | 08:03 | 4

@Memek | 25-02-18 | 08:14
Daarom is het ook van essentieel belang dat debatten ergens over gaan, de tegenstelling links / rechts bijvoorbeeld. Er wordt gedaan alsof deze verdwenen is (post-modernistische visie), maar wat is gebeurd is dat er alleen nog een linkse mening (vooral getekend door hijgerig reageren op actuele gebeurtenissen) is die door alle kartelpartijen beleden wordt. Referendum had natuurlijk een prima middel geweest om ná het debat de bevolking te laten beslissen over het gevoerde politieke debat.

NV_2017 | 25-02-18 | 08:21

Rechtswetenschap speelt hier natuurlijk een belangrijke rol. Heel kort door de bocht; het kan wel, maar het hóeft niet. Het hele juridische spel van wet- en regelgeving wordt gevoerd door de interpretatie van wetteksten die niet absoluut is. Weer heel kort door de bocht; advocaten, rechters etc. spelen voortdurend met die interpretatie. (beroeps)Procedures ontstaan daaruit, er volgt jurisprudentie etc. De coalitie had in dit geval niet hóeven te kiezen voor deze weg, net zo goed als de Eerste Kamer dat niet hóeft te doen. Zie ook de goede verwijzing om dit voorbeeld te illustreren door Feynman over de actie van Wiegel destijds.
Het feit dat de coalitie dus wél kiest voor deze weg is niet anders dan de middelvinger nog maar eens een keer vol in het gezicht van de burger te plaatsen en nog harder aan te tonen, wíj bepalen, wíj kunnen voor u denken, wíj zitten op het pluche en daarmee aan het stuur en u domme-burger weet niet wat goed voor u is. En het gedrag van de burger bij Tweede Kamer verkiezingen (nog steeds onbegrijpelijk de uitslag) bevestigt dat. Shame on you if you fool me once (door de uitslag van het EU-referendum naast zich neer te leggen), shame on me if you fool me twice en more (Oekraïne, sleepwet, raadgevend referendum, maar ook verkiezingsuitslagen). Een volk dat murw wordt gebeukt, reageert op een bepaald moment niet meer. Verzet ertegen komt straks echter vanuit een hoek waarop de huidige zittende politiek geen of onvoldoende grip op heeft. Ik denk zelf dat er nog mogelijkheden zitten in gemeentelijke verkiezingen. Dat is zó versnipperd dat daar geen grip meer op te krijgen is en kan vanuit die kant wel degelijk een wig slaan in de muur die nu is opgetrokken. Maar let wel, daar gaat tijd over heen. Hierin speelt media een rol. Want hoe groot de internetdichtheid ook is in NL, er is nog steeds een groep die zichzelf nog niet heeft geleerd, noch wil/kan leren om nieuws of informatie op te zoeken anders dan door NPO en de MS-dode-bomen-Media.

JoyCee | 25-02-18 | 09:13

JoyCee | 25-02-18 | 09:13,

De versnippering in de gemeentes gaat geen "wig slaan in de muur" van dit ondemocratische, demofobe kabinet. Zoveel inbreng in het beleid hebben gemeentes toch al niet, en een crisis in de gemeenteraad wordt gewoon opgevangen door hogere overheden.
Ik hoop liever op grotere en sterkere tegenstanders van dit kartel. In gemeentes zonder FvD of PVV moeten mensen maar even opletten waar de lokale partijen voor staan. Of desnoods op de maoïstische jodenhaters van de SP stemmen, als er echt niks beters is.

Dandruff | 25-02-18 | 09:31
▼ 1 antwoord verborgen

Met terugwerkende kracht zou je natuurlijk ook de belastingen verhogen. Dan krijgt iedereen gewoon nog een paar jaar naheffing en kan de EU weer verder na de Brexit. Hoe ver zou je terug kunnen?

Hadena | 25-02-18 | 07:33 | 3

"Maar met de kennis van nu hadden we het toen anders moeten doen" wordt nog eens ambtenaren werkstandaard.

steekmug | 25-02-18 | 08:04

Schipper1973 | 25-02-18 | 08:54 U citeert een gedateerd artikel. Uiteindelijk is de terugwerkende kracht namelijk wel wettelijk bevonden. De eenmalige crisisheffing is daarna voor een tweede keer het jaar daarop geheven.

Hufterst | 25-02-18 | 10:49

Ik had niet de illusie dat het referendum überhaupt iets van verschil had gemaakt, dat heeft het nooit gedaan.

Sowieso is de strijd verloren voor dit en vele andere westerse landen, uitgelachen worden nu de Oostblok landen. Over een paar jaar zal pijnlijk duidelijk worden dat deze landen het bij het juiste eind hadden.

Eigenlijk "verdienen" wij niet anders, telkens laten wij als een Paay over ons heen pissen en gaan wij de volgende dag weer naar ons werk. Behalve alles uitvlakken van onze geschiedenis, want discriminatie, accepteren wij gelaten de overname van onze steden, cultuur en samenleving.

Men kiest er liever voor om Thierry, Jan Roos, Geen Pijl of welke tegenstem belachelijk te maken, ook Geen Stijl doet daar actief aan mee.

Immers belachelijk maken en kritisch zijn is zoveel makkelijker scoren. Immers de straat op gaan of bepaalde initiatieven openlijk steunen is zoveel meer werk dan een scherp stukje op het internet schrijven... Nu kiezen wij er liever voor (Geen Stijl tv, Powned o.a.) om naar een manifestatie te gaan of een politieke partij bijeenkomst en daar de gekkies op te zoeken en die in beeld brengen. En deze mensen als het even kan in de reacties op dat item volledig belachelijk te maken.

Diepstrotje | 25-02-18 | 06:42 | 1

@Diepstrotje,
Jah… ik schrijf veel liever dan dat ik de staat op moet gaan. Als het makkelijk kan waarom zou ik dan moeilijk gaan doen?
En als je aan een manifistatie mee gaat doen , Zorg dat je beslagen ten ijs komt, Dwz dat je de rede waarom je demonstreerd kan onderbouwen en niet met de bek vol tanden staat als er een microfoon voor je neus hangt. De roepieroepie vogel gedijd goed in Nederland maar begint onderhand een plaag te worden.

Datgingniegoed | 25-02-18 | 08:00
-weggejorist en opgerot-
Evanmorr1s | 25-02-18 | 06:25 | 13
▼ 13 antwoorden verborgen

Is dat echt Erdogan? Het lijkt meer op een varken.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 08:36

Dat schilderij is weggehaald wegens protesten van de "Duitse" Turken. Nu moet ik ineens denken aan Tivoli, dat geen cowboyfeestjes meer organiseert na protesten van een Sinterklaashitser. Heb ik een aluhoedje op als ik een verband zie? Als ik geloof dat de macht in West-Europa steeds meer in handen komt van de mensen met de grootste bek, terwijl steeds meer macht wordt afgepakt van het lijdzame volk, dat het allemaal maar laat gebeuren?

MAD1950 | 25-02-18 | 09:40

Do you have teepee for my warholio?

LuckyGirl | 25-02-18 | 13:45
▼ 1 antwoord verborgen

De keerzijde van de medaille,

Wat een mega sportive prestatie heeft Nederland op de olympische winter spelen gepresteerd… hulde aan al onze deelnemers.
In dit zelfde tijdsbestek heeft gruppo onsportivo Rutte III een aantal gouden plakken gehaald op de onderdelen: demofobie, Grondwet schending, Authoriteit en Volks verlakking. Dit mag van mij ook een podium krijgen want hier kom je niet ongezien mee weg.

Datgingniegoed | 25-02-18 | 05:11 | 2

Oh ja… Koning Willem ik vindt het steen goed dat u bij de olimpische spelen aanwezig bent om de Nederlandse atlethen aan te moedigen. Terug in Nederland hoop ik dat u er ook voor ons bent om dit wetsvoorstel gewoon niet te ondertekenen. Veel dank, uwe koningklijke hoogheid.

Datgingniegoed | 25-02-18 | 05:26
-weggejorist-
Evanmorr1s | 25-02-18 | 07:43

Het lijkt me van belang dat we WEL de benodigde inleidende 10.000 handtekeningen gaan verzamelen. Anders kan men straks zeggen "Ja, het referendum over het referendum mocht bij nader inzien juridisch wel, maar aangezien er geen handtekeningen zijn is het moment voorbij gegaan"

Hufterst | 25-02-18 | 04:17 | 3

Die heeft FvD al ingezameld.

MoltisantiBeer | 25-02-18 | 04:56

Nee, dat heeft FvD niet. Die handtekeningen moeten echt gezet worden en wel op een apart formulier dat door de kiesraad per wet wordt verstrekt. Een mailadres invullen telt niet als handtekening. Het is wel makkelijk om iedereen te bereiken op het moment dat het nodig is, dat wel.

Robin Hood | 25-02-18 | 06:46

Ik denk dat U gelijk heeft, Uwe Verheven Lichtheid Hufterst.
Zie verder mijn tegel van 21:59 hierboven.

LuckyGirl | 25-02-18 | 13:42

tja... als ze 't met terugwerkende kracht bekokstoven dan is natuurlijk dat hele Oekraïne referendum krachteloos en is er geen noodzaak voor den Haag zich te laten raad geven door zo iets vervelends als het volk op die wijze kan regentesk den Haag zich geen donder van aan te trekken van dat vervelende referendum oh.................

Ceevoo | 25-02-18 | 02:43 | 2

Daar heb ik niet eens over nagedacht.
Terugwerkende kracht,Oekraïne referendum ongeldig,inlegvelletje weg en Oekraïne lid maken van de eu....................
Of ben ik nu aan het hallucineren?

ditotje | 25-02-18 | 03:45

referendum welk referendum, nooit gebeurd, waar hebben we 't over, geschiedenis herschreven er is terugwerkend nooit zo'n wet van kracht geweest.... orwelliaans ministerie van waarheidachtig als je 't zo beschouwd "We've always been at war with Eastasia"

Ceevoo | 25-02-18 | 03:58

Tsja, zoals het nu allemaal gaat, kunnen we net zo goed door enkel de Koning reregeerd worden, veel eenvoudiger en bespaar een duit op die 150 autoverkopers in Den Haag.

mortgage_freeman | 25-02-18 | 02:11 | 1

Liever een gekozen president

Janneus | 25-02-18 | 08:55

Heeft de Europese Commissie al gedreigd met intrekking van het stemrecht van Nederland, net als bij Polen vanwege het aannemen van wetten die de democratische, onafhankelijke rechtsstaat bedreigen?

027 | 25-02-18 | 01:53 | 1

Goed plan: van mij mogen ze die slappe nepdemocraten hun stemrecht afpakken en met pek en veren Brussel uit gooien. Maar een eventuele straf zal er waarschijnlijk eerder uit bestaan dat we per jaar nog maar weer eens een paar miljard extra mogen gaan betalen om het vierde rijk te bekostigen. Geld dat overigens weer voor een belangrijk deel richting landen als Polen gaat.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 08:34

Mijn tuinkabouter heeft het koud.
Ik heb hem binnengelaten.
Hij zit nu naast me op de bank naar Live-Curling te kijken.
Wij kijken nu naar poetsvrouwen die het ijs gladpoetsen.
Tuinkabouters vinden dat spannend.
Mijn tuinkabouter heeft een voorkeur voor de Zweedse poetsvrouwen.
De racist.

Jan Dribbel | 25-02-18 | 01:38 | 1

Hebben ze de global warming uitgezet in Nederland?

Gulliver | 25-02-18 | 04:38

GeenStijl moet de oppositie aangeven wat te doen. Geweldig. Blij dat ik leef.

kaasfondue | 25-02-18 | 01:10

Waarom zijn ze zo bang? Voor het volk? Voor het volk dat ze zo hard nodig hebben bij verkiezingen. Voor het volk dat naar hun zeggen altijd het laatste woord heeft. Voor het woord van het volk dat altijd gelijk heeft naar hun zeggen. Voor het volk dat nu door hun getweedeeld wordt in hoog- en laag opgeleiden. Angst is een slechte raadgever en leidt nooit tot een overwinning. Kortom zij die vrezen uit angst voor het volk, hebben bij voorbaat verloren aldus deze Liber- Aal. Nu nog kans om ze op een beschaafde manier de aftocht te laten blazen. Per slot van rekening blijven wij netjes. Cheers, met een NExitje!

Een vrije paling | 25-02-18 | 00:44 | 5

Toen mijn zoontje 8 jaar was, kwam hij thuis dat hij steeds gepest werd door een jong twee keer zo groot dan hij.
Ga maar naar school, wij lopen achter je, en ja hoor kwam dat jong aan, hebben hem in zijn nekvel gegrepen en bij de waterkant gezet en toen van, nog een keer en de volgende keer lig je erin. Nooit meer gepest.
Netjes blijven, nee, deden we niet, maar het hielp wel, thuis gezegd je nooit laten pesten, gelijk erop meppen, nooit meer last gehad , hij wist hoe het moest.

gato | 25-02-18 | 08:20

gelukzoeker | 25-02-18 | 01:19
gato | 25-02-18 | 08:20
Netjes..... tja da's nogal rekkelijk in huize Vrije Paling. Netjes volgend de democratische spelregels is een beginnetje. Netjes volgens de methode No Surrender is een andere vorm van netjes en de methode Holleder houdt van opgeruimd staat netjes. Zullen wij daarom het eerst met de democratische methode proberen, dan houden wij uw andere opties vooralsnog in beraad.

Een vrije paling | 25-02-18 | 10:49

Ik heb voor een nette manier gepleit in mijn tegel van 21:59:
zelfstandig een referendum houden, een volksinitiatief buiten de politieke wegen om.
Dat lijkt me een aardig signaal af te geven, vooral door buiten de wettelijke regelingen te treden.

LuckyGirl | 25-02-18 | 13:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb wat bier op dus wellicht is dit het meest zinnige dat ik ooit ga tegelen. Zolang het referendum in Nederland niet bindend is is het even waardevol als de gemiddelde Geenstijl poll. Dus schaf af dat raadgevend referendum wat een papieren tijger is en stem op de partijen die het bindend referendum willen invoeren dan heb je echt een democratisch machtsmiddel voor de burgers.

Dirk III | 25-02-18 | 00:34 | 4

De regering achtte het raadgevend referendum bindend daarom wilde zij het afschaffen. Dat bindende is precies dus wat D66 wil. Waarom dat dan afschaffen?

kaasfondue | 25-02-18 | 01:13

Stem op de partijen die de stok in het hoenderhok durven en willen gooien.

gelukzoeker | 25-02-18 | 01:22

D66 wil geen bindend referendum meer. Dat zeggen ze alleen om het raadgevend referendum te kunnen afschaffen. Ik wil eigenlijk een Porsche, maar dat kan ik niet betalen, maar ik heb wel alvast mijn Hyundai in de fik gestoken. D66 heeft TWEE kroonjuwelen, die niet meer met elkaar verenigbaar zijn. De EU en democratie. Democratie mag sneuvelen ten faveure van de EU. Dat hebben ze alleen niet verteld tegen de kiezers en de gewone leden. De afrekening moet nog volgen.

Janneus | 25-02-18 | 09:01
▼ 1 antwoord verborgen

Best wel handig zo vlak voor de verkiezingen. Weet je bij voorbaat al waar je niet op moet stemmen.
En die sleepwet waar we ook nog over mogen stemmen kunnen ze steken in de bekende plek waar de zon nooit schijn.

joepiedepeopie | 25-02-18 | 00:26

Het is toch simpel. We denken dat we in een democratische land leven maar dat is slechts 1 keer in de 4 jaar als je met een rood potlood een bolletje in mag kleuren.

Spare Rib | 25-02-18 | 00:17 | 3

en het enige waar je voor mag stemmen is om de democratie weer voor vier jaar af te schaffen

D. G. Narrator | 25-02-18 | 00:21

Had u dan de indruk dat men in die 4 jaar na de verkiezingen iets met uw opvattingen doet? Onder het mom van compromis’ moeten sluiten, heeft men de handen vrij om volstrekt te doen wat ze zelf willen.

Janneus | 25-02-18 | 09:03

@janneus, dat is precies wat ik bedoel.

Spare Rib | 25-02-18 | 10:23

Zijn de D66 leden allemaal robots dat ze als één man (LBGTXPRSetcetera) achter de leider aanmarcheren?

D. G. Narrator | 25-02-18 | 00:16 | 1

R66D66

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:42

Ik ga me hier vreselijk impopulair maken maar het is maar goed dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Laten we wel wezen, een dergelijk referendum leidt toch alleen maar tot chaos en wantrouwen? Immers: de regering hoeft zich niet aan de uitslag daarvan te houden, want raadgevend. Het is slechts een raad. Niks meer en niks minder.
Nou, met een raad mag je doen wat je uitkomt en al helemaal als de stemmers vooraf weten wat de status is van hun stem: een raad.
In de praktijk zien we echter dat het raadgevend referendum wordt gebruikt als een correctief referendum, met name door de meerderheidsstemmers. Maar dat was dus never nooit de bedoeling.
Ter voorkoming van alle gedoe en wantrouwen, is het dus goed dat het referendum wordt afgeschaft.
Wie het hier niet mee eens is, moet maar het correctief referendum zien in te voeren. Succes!
Van het CDA kun je vinden wat je wilt maar hulde voor Buma toen deze de aanval inzette tegen het referendum omdat het gewoon valse verwachtingen wekt.
Toegegeven: ik houd ook wel van een relletje en daar leent een referendum zich prima voor maar ergens moet ook ik toegeven dat een raadgevend referendum - op de wijze waarop het de laatste jaren is gebruikt - veel meer schade en wantrouwen veroorzaakt, dan dat het enig probleem oplost.
Conclusie: het is maar goed dat het referendum wordt afgeschaft.
Zo, en nu ga ik dekking zoeken.

Amsterdamsko | 25-02-18 | 00:11 | 6

@Amsterdamsko: dus u komt echt uit Amsterdam? Vandaar een reactie die exact klinkt als die van A. Penthouse. En die zo hard lekgeschoten kan worden dat ik er niet eens aan begin. Oh ja, Buma wilde in 2016 nog dat het referendum over de Oekraïne bindend zou worden, in ieder geval dat de regering de uitslag zou respecteren. Maar ja, als je dan zelf moet beslissen doen we anders, typisch huichelpolitiek, zo lullen en anders doen.

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:41

Het raadgevend referendum is niet de laatste jaren gebruikt, het is slechts eenmaal voorgekomen dat een burger initiatief leidde tot 1 referendum. Zelf denk ik dat de maatschappij te snel verandert om eens per 4 jaar te mogen stemmen. Als men al van mening is dat het raadgevend referendum om wat voor reden dan ook niet voldoet, men zou het wel eens moeten zijn dat de burger toch op één of andere wijze voor feedback zou moeten kunnen zorgen zodat de regenten weten wat er leeft onder de bevolking. Maak er dan een soort peiling van op de manier van de geenpeil app of zo, dat het toch per burger 1 stem is en dat de overheid dan ook openstaat voor die inbreng van de burger.
Los hiervan ben ik van mening dat het hele kiesstelsel op de schop moet, men zou per onderwerp (defensie, onderwijs, zorg, immigratie etc.) een partij moeten kunnen stemmen (soort advanched mode) en voor de mensen die gewoon een partij aanhangen nog steeds de mogelijkheid (basic mode) om gewoon 1 partij te stemmen.
Op die manier zie je ook wat de burger per onderwerp wil.
En dan een soort poll/feedback/peiling app op je BSN nummer zodat de burger op aan te geven onderwerpen zijn feedback kan leveren.
Nu moet je TV kijken en een Pechtold horen beweren "dat de mensen in het land" dit wel en dat niet willen terwijl er in de maatschappij heel andere geluiden te horen zijn.
Wil Nederland nog iets voorstellen, dan zal de politiek toch de mening van de burger moeten leren meenemen in hun besluitvorming.

Rest In Privacy | 25-02-18 | 02:10

U bent naief, u gelooft de D66 spindocters...

Janneus | 25-02-18 | 09:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Met terugwerkende kracht de gulden terug inclusief 10% voor dat rekenfoutje van Zalm.

LuckyGirl | 24-02-18 | 23:37 | 1

Neem gleijk dan ook maar de AOW leeftijd - terug naar 65 - mee.

Graaf Monte Cristo | 24-02-18 | 23:58

Rutte heeft weer iemand onder de tafel geluld:
imgur.com/a/CLKdi

King of the Oneliner | 24-02-18 | 23:31

Raadgevend referendum is flauwekul, verspilling van tijd en kosten. Een gewoon bindend referendum zoals in der Schweiz, dat is andere koek.

van Oeffelen | 24-02-18 | 23:30 | 1

Precies. En het verhaal dat de uitkomst te moeilijk is slaat ook nergens op. Die volksvertegenwoordiging zit er voor de bevolking, dus met de uitslag kunnen ze zorgen dat daar naar gehandeld wordt. Zal soms niet de makkelijkste weg zijn, maar daar worden ze voor betaald.

Gele Beer | 25-02-18 | 00:06

De EU ziet zichzelf als de herrijzenis van het Romeinse Rijk. De afkeer van democratie deelt de ongekozen dronkelap Juncker met de IMP CAES AVG van weleer. Met dit verschil dan weer dat het Romeinse Rijk soeverein was, en de EU niet. De EU is de blinde darm van de USA.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 23:21 | 2

Het Romeinse rijk ging ten onder aan de corruptie n decadentie in de bestuurlijke lagen.
Leg de huidige EU top naast het oude Rome, en heel veel fantasie is er echt niet nodig om de overeenkomst te zien.

TheEgg | 24-02-18 | 23:29

Mussolini had met zijn fascisme de droom om het Romeinse Rijk te laten herleven. Het oude Rome ging ten onder aan de slechte kwaliteit van de bestuurders en militairen. De knappe jongemannen kozen liever voor een carrière in de Katholieke kerk. Zij werden monnik en hoefden niet meer als militair te dienen. De overgang van het antieke Rome naar de Middeleeuwen is vloeiend.

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-02-18 | 23:39

Alexander Kechtold
Pia Snijstra
Kajsa Old-Liar-gren
Mark Rukke
Het zijn me een stelletje bij mekaar...

King of the Oneliner | 24-02-18 | 23:10

Mensen die D66 stemmen zeggen dit te doen omdat ze in het midden willen stemmen. Blijkbaar hebben ze geen idee dat D66 de meest radicale partij van Nederland is.

Gulliver | 24-02-18 | 23:09 | 2

Ik vind GL nog een tandje enger.

HoerieHarry | 24-02-18 | 23:11

+ 1

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:31

De geschiedenis heeft al laten zien dat het raadgevend referendum niet meer inhoud dan Rutte die een middelvinger opsteekt naar de stemmer. Als goedmaker voor het afschaffen van het raadgevend referendum krijgt D66 waarschijnlijk zijn zin om een gekozen burgemeester in te voeren. Een wetsvoorstel hiervoor heeft D66 al ingediend in 2013. d66.nl/gekozen-burgemeester-stap-dich... Wat D66 zich niet beseft is dat met het kiezen van een burgemeester er ook iemand gekozen kan worden met een PVV of FvD achtergrond.

Cerpio | 24-02-18 | 23:08 | 5

Ben bang dat in de uiteindelijke wet er 2 of 3 kandidaten worden voorgedragen em dat zullen geen PVV of FvD leden zijn

Ben Hetzat | 25-02-18 | 01:43

@ Ben Hetzat: Ah ja! Net als destijds in Utrecht, u mag kiezen uit PvdA of ........... PvdA!!

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Zoals ik in een vorig topic al zei, de uitslag van zo'n referendum staat helemaal niet vast. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat de uitslag van een raadgevend referendum over de afschaffing ervan een NEE oplevert.

Ik verwacht zelfs dat veel mensen wel gelukkig zullen zijn met de afschaffing van deze wet.

Er is dus niet alleen een enorme arrogantie bij de macht, maar ook bij zowel voor als tegenstanders die je hier niet over hoort.

LinkeLotje | 24-02-18 | 23:06 | 6

Het klopt niet. Uit onderzoeken blijkt dat zeker 70% voor referenda is. Dat iedereen ertegen zou zijn is een praatje dat maar al te graag rondgestrooid wordt door de bestuurders en hun meelopers.

D. G. Narrator | 25-02-18 | 00:31

Het klopt wel wat ik zeg. Niemand weet wat ik ga stemmen bij een eventueel referendum. Zeker Peggy Penthouse niet.
Daarnaast spelen heel veel andere zaken een rol, niet de minst belangrijke de tijdsgeest. Alle onderzoeken ten spijt, maar alleen op de dag van zo'n referendum is er een uitslag, namelijk NADAT men gestemd heeft. Wat die uitslag ook is. Niet stemmen is geen uitslag en alle onderzoeken zijn valse voorspellingen.
De opkomst speelt een rol, de campagne, allemaal voor en tegen argumenten in een eventueel debat voorafgaand, de tjdsgeest (dus wat er op dat moment in de wereld gebeurd dat kan morgen totaal anders zijn) en nog heel veel andere zaken.
Feit is dat niemand binnen onze democratie het recht heeft van te voren te voorspellen wat de eventuele uitslag van een niet gehouden referendum is.

LinkeLotje | 25-02-18 | 01:19

Maarrrrrrr.... Ook na dit indrukwekkende epistel blijft het feit dat volgens de laatste peilingen momenteel 70% VOOR een referendum is. En zo f****** moeilijk is de term democratie niet uit te leggen.

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Kajsa, 2.000 stemmen of toch een partijkartel, het gelijk van Baudet!
Haar macht is vele malen groter dan die van ons, waarom?

Portemonnee van de A | 24-02-18 | 23:03

Den Haag voert gewoon de orders van Washington uit. In de nieuwe (nog) koude oorlog tegen Rusland was een referendum over het Oekraïne verdrag in één of andere vazalstaat aan de Noordzee wel het laatste waar de Amerikanen op zaten te wachten.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 23:02 | 3

Goed gezien. Ik hoopte eigenlijk dat Trump een beetje normalere relatie met Poetin zou nastreven maar die hoop was helaas tevergeefs.

Lupuslupus | 24-02-18 | 23:05

Wilders zit momenteel in Moskou om Putin uit te leggen dat onze regering geen afspiegeling van de bevolking is.

LinkeLotje | 24-02-18 | 23:11

Lupuslupus | 24-02-18 | 23:05
Trump krijgt de kans niet, door het door de Democraten en Media georchestreerde "Russiagate". Trump de hemelbestormer lijkt steeds meer op een gegijzelde.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 23:13

Nou de 1e kamer kunnen we ook vergeten: coalitie + SGP = 40 zetels.

Lupuslupus | 24-02-18 | 23:01 | 3

De SGP is voor afschaffing, maar dan wel op de juridisch correcte wijze. Dat is deze wet dus niet.

TeeJee | 24-02-18 | 23:06

Ja dat klopt TeeJee. Ik kon het niet goed horen maar las ergens dat bij de stemmingen 1 SGP-er voor was en de ander tegen.

Lupuslupus | 24-02-18 | 23:12

Ik bestok sinds enige dagen de SGP, hopende dat ze ballen en principes genoeg hebben om deze onfatsoenlijke wetgeving in de Senaat weg te stemmen.

Janneus | 24-02-18 | 23:27

Leve de Republiek!

Re:Kniftig | 24-02-18 | 23:01 | 8

We kunnen beter een zelfgekozen president hebben die enige macht heeft en boven de partijen staat dan dit tandeloze koningshuis.

Janneus | 24-02-18 | 23:31

Een republiek is kleinschalig zodat je geen permanente bureacratie krijgt. De koning afzetten en ondertussen de bureacratie van diezelfde monarch behouden en dat een 'republiek' noemen is een absurditeit.

JensDensen | 24-02-18 | 23:46

Janneus, dus zoiets als in de US of A? Kiezen tussen huilie huilie Clinton en Orange face Trump? Geen wonder dat de Queen of England met onmiddelijke ingang de onafhankelijkheid heeft ingetrokjen

Winter_is_coming | 25-02-18 | 00:51
▼ 5 antwoorden verborgen

Is er een Verbod op een referendum? We kunnen toch ook zelf een referendum organiseren? En dan digitaal. Dan komen we te weten wat we al weten. Namelijk dat ca 70% het referendum wil behouden. Het echte probleem is dat men lak heeft aan de opvatting van de bevolking. De nieuwe adel maakt zelf wel uit wat er moet gebeuren.
Als men in Den Haag en Brussel niet gaat inzien dat er wat moet gaan veranderen, voorzie ik een burgeroorlog/ revolutie in Europa.

Janneus | 24-02-18 | 22:58 | 7

JackStick | 25-02-18 | 01:12:
Een wet moet eerst aangekondigd worden in de staatscourant voordat er een referendum over gehouden kan worden.

LuckyGirl | 25-02-18 | 02:30

Janneus | 24-02-18 | 22:58 |:
In mijn post van heb ik exact dat voorgesteld.
Ik ben erg benieuwd over de mogelijkheden, we spreken elkaar er later nog wel eens over.

LuckyGirl | 25-02-18 | 13:32

Vervolg:
Post van 21:59 moet dat zijn.

LuckyGirl | 25-02-18 | 13:34
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat let ons om zelf een adviserend referendum te organiseren, buiten de overheden om. Dat kan toch niet verboden zijn? En de uitslag zou vast brengen wat we ervan verwachten.

johannijhof | 24-02-18 | 22:52 | 7

Je kunt op die manier wel een signaal afgeven, dus waarom niet?

HoerieHarry | 24-02-18 | 23:07

In Catalonië vroegen ze ook de bevolking om hun mening...... In een vrije samenleving zou dat inderdaad mogelijk moeten zijn.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 23:07

Heeft geen nut. Het is al lang bekend hoe de burger hier over denkt, Slechts 21% wil dat referenda geheel verdwijnen. 21% wil alleen een raadgevend referendum, 40% wil raadgevend en bindend, 15% wil alleen bindend. Het interesseert ze niet in Den Haag.
bron: eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniep...

Simon_GS | 24-02-18 | 23:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Vrees dat Pechtold's gekaapte D66 fractiediscipline zelfs met zijn tengels in de "onafhankelijke" senaat diepgeworteld zal zijn en dat niemand daar van D66 ook maar tegen de afschaffing durft te stemmen van het raadplegend referendum. Sinds Pechtold en Ollongron gaat het immers alleen nog om de macht van de elite en niet waar D66 ooit voor was opgericht. Vind het een heel eng en naargeestig bekrompen clubje dat D66. Doodeng.

Jan, Leiden | 24-02-18 | 22:50

De vraag: "Als het kabinet hiertoe bereid is om een ongewenst advies te voorkomen, waartoe zijn deze bestuurders in staat als er echt iets op het spel staat?"
Het antwoord: "Volkert"

Echt, meer hoeft er niet over gezegd te worden.

TheEgg | 24-02-18 | 22:45 | 1

Raak!
Kudo's to you, sir, and kudo's again!

LuckyGirl | 25-02-18 | 13:29

‘ Referenda werken prima’ is je afsluiting feynman. Leuk die mening, maar er is daar geen basis voor. Sterker gezegd, ondoordachte sentimenten (Iets anders dan domme mensen) bepalen soms net de doorslag in referenda terwijl de impact gigantisch negatief of net heel positief kan zijn, dit laatste is vaak afhankelijk van je politieke standpunt (Brexit bv). Wordt gedaan of referenda de heilige graal zijn om op juiste wijze politiek te bedrijven. Helaas geen land in de wereld waar dit wordt bewezen, ook niet in Zwitserland.

Dych | 24-02-18 | 22:45 | 7

'Democratie is de slechtste bestuursvorm die ee is. Maar ik weet van geen betere' wordt toegeschreven aan Churchill.
Analoog daaraan: 'Referenda zijn een waardeloze manier om democratie te realiseren. Maar ik weet van geen betere"

Winter_is_coming | 25-02-18 | 00:29

Dych | --Jezelf ook in het schoftenkartel op de een of andere manier ingevreten ,als ik zo jou mening lees?

gelukzoeker | 25-02-18 | 01:03

Dych, jouw hele verhaal slaat als een tang op een varken, wordt niet gestaaft door enige feiten en is een litanie van vooringenomenheid, ouwe D66’er......

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Referendum moet gewoon weg omdat eu en den haag gewoon door willen gaan op ingeslagen weg, een slechte route.

Brussel had er goed voor kunnen staan
a) zonder oekraine verdrag maar een normale relatie tussen brussel en moskou, maar ook tussen brussel en washington;
b) gewoon Uk als lid erbij

Brussel maakt dezelfde fatale fout als startende onervaren ondernemers. Namenlijk: die vergeten de bestaande klanten en zetten alles in voor nieuwe klanten. Terwijl elke ervaren ondernemer weet dat het vele malen goedkoper en beter is om de bestaande klanten te bedienen en tevreden te houden en daarna pas eens zoeken naar nieuwe.

Het is niet zo moeilijk om aan te voelen dat dit voor Den Haag een lange vervelende staart gaat krijgen en dat uiteindelijk de kiezers winnen. Politiek zonder draagvlak eindigt altijd in ellende.....

Tee Of Cup | 24-02-18 | 22:41 | 1

Zinnig verhaal. Alleen ellende kan lang duren.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 22:48

Ten tijde van het referendum waren alle partijen druk bezig om positie te kiezen, om maar zo politiek opportuun mogelijk met de uitslag uit de voeten te kunnen. Men was druk druk druk met de politieke aspecten, maar vergat dat het om het volk ging, alsmede het eigen standpunt goed te omkleden.

Toen kwam de uitslag, en was er paniek. Niet vanwege het volk, of hoe het paniekvoetbal over zou komen op de kiezer, maar vanwege het gezichtsverlies in Europa.
Het was zo simpel geweest voor de coalitie destijds om het advies rustig naast zich neer te leggen (en daarmee een beetje politieke averij op te lopen), maar dan hadden ze het kunnen omkleden met een eerlijk verhaal. Nu kregen we uitstel op uitstel, een lulverhaal en een inlegvodje. Dramatisch slecht voor het vertrouwen.

Maar net zoals Rutte en Co destijds; men is vooral bezig met politiek positioneren en machtsvertoningen. De gedachte dat ze zich eigenlijk met besturen, Nederland en haar volk bezig zouden moeten houden is verre van hun; het gaat ze er om wie aan het eind van de dag de kloekste borst kan opzetten in de Haagse kaasstolp.

Politieke herbezinning. Hoog tijd.

TeeJee | 24-02-18 | 22:39 | 1

Correct, ten eerste de blunder om niet direct het referendum als slechts raadgevend te accepteren en dus te negeren. Maar vooraf speelde natuurlijk al mee dat twee partijen de belofte uitspraken om het referendum wat hun betrof als beslissend te accepteren. Dat is ook een blunder, zeker gezien wat er met die belofte is gebeurd.

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:14

@Buerman: "Als de bel wordt verwijderd is het zeer aannemelijk dat de deur wordt ingetrapt." DAT vind ik een hele goeie. Dus ben blij dat mijn enigszins provocerende stelling dit pareltje opgeleverd heeft.
Aan de anderen die reageerden op mijn comment: Mijn kern van mijn verhaal is; GeenStijl is als eerste met het referendum gaan lopen door het gericht digitaal te organiseren, en de politici schrokken hiervan, was inderdaad niet de bedoeling dat het referendum daadwerkelijk veel gebruikt zou gaan worden; zoals in Zwitserland, en vooral de Brexit en nog te komen wetten uit Brussel wil men gewoon klakkeloos uit kunnen voeren, zonder lastige burgers, dus uiteindelijk sta ik aan jullie kant.

King of the Oneliner | 24-02-18 | 22:36 | 1

Nou ben blij dat te horen. :-)

Lupuslupus | 24-02-18 | 22:42

Kadaverdiscipline die voortdurend kadavers voor zich uit werpt op geitenpaadjes met terugwerkende kracht, het lukt dit kabinet niet meer om de geur van morele ontbinding uit hun burelen te houden: Donorwet, Wrr-wet, Halbe's stikhoogmoed, het enige wat de burger hiervan opsnuift is een alles doordringende lucht van bedompte wurgcontracten, van zweterige, slecht geventileerde appartementjes. Het kabinet Rutte III en de coalitiepartijen missen de intellectuele glans en lenigheid die wel ruim voorhanden is bij de oppositie, bij Baudet en Bosma. Dit hele onzorgvuldige intrekken van het raadgevend referendum is in zekere zin een geschenk uit de hemel voor FvD: iedereen ziet nu met eigen ogen hoe het kartel opereert en iedereen ziet VVD-CDA-D66-CU falen om te overtuigen met redelijke argumenten. Dit gehannes en geslampamper zal binnenkort definitief struikelen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-02-18 | 22:36 | 1

Als er iemand is die hoopt dat je gelijk hebt ben ik het ,laat voorlopig de hooiveurk maar eff in de schuur dan.

gelukzoeker | 24-02-18 | 22:58

'Dan verdwijnt bij een negatief vonnis of arrest niet alleen nog meer vertrouwen in de politiek, maar ook vertrouwen in de rechtsspraak. Die magistraten worden straks als handlangers van de politiek gezien. Als het kabinet hiertoe bereid is om een ongewenst advies te voorkomen, waartoe zijn deze bestuurders in staat als er echt iets op het spel staat?'
Kijk, de hamvraag.

LaPetite | 24-02-18 | 22:36 | 1

LaPetite |- Nou ik heb niet gestudeerd maar weet wel de hamvraag, nmlk de bevolking word genaaid waar ze zelf bijstaan ,en de slappe vaatdoek bevolking stemt gewoon weer op de kartel schoften ,mede door de schandalige staatsmedia die hun judas werkt aardig voor mekaar hebben ,is ook niet zo-n kunst met de bevolking die het al veel te ver heeft laten komen in dit weggooi landje.

gelukzoeker | 24-02-18 | 23:04

Volgens de argumentatie van de regering heeft het referendum "niet gebracht wat ervan verwacht werd." Dat argument kan ook ingebracht worden tegen de verkiezingen. De laatste verkiezingen hebben niet gebracht wat ervan verwacht werd. Een van de leden van het partijkartel raakte driekwart van zijn zetels kwijt. Dus laten we met terugwerkende kracht de verkiezingen afschaffen!

MAD1950 | 24-02-18 | 22:32 | 1

Tja ,de regering heeft ook niet gebracht wat de bevolking ervan verwachte na de verkiezingen. Nou zou mij dat ook een zorg zijn ,alleen waarom moeten wij die verachtelijke islam hier dulden ,en waarom worden wij voor dat volk te bevoordelen zelf gediscrimineerd?,daarom zal ik mij er altijd reagurend tegen verzetten .

gelukzoeker | 24-02-18 | 23:11

Goed stuk zoals ik van je gewend ben.

Een vraag:

Niesco Dubbelvoer hoorde ik bij Cafe Weltschmerz vertellen dat die terugwerkende kracht nog nooit eerder door wetmakers toegepast is.

Alleen bij fiscaal recht, om een soort handelen met voorkennis te voorkomen.

Kan iemand dat bevestigen dan wel ontkennen?

Ben-Bataaf | 24-02-18 | 22:31 | 4

botbot | 24-02-18 | 22:41 |
Heel veel woorden, toch 1 zin maar taalkundig is het een hoop gebrabbel. Het is zo erg dat duiden niet hoeft want jij lult duidelijk dom Nederlands.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 24-02-18 | 22:46

@botbot | 24-02-18 | 22:41
Correct.

Ik ben zelf heel benieuwd naar hoe de Eerste Kamer zal spreken en oordelen over het legaliteitsbeginsel in staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke zin, in relatie tot deze wet.

TeeJee | 24-02-18 | 22:48

@botbot |
Jawel volgens mij is de Wet op de Investeringsrekening (WIR) ook met terugwerkende kracht afgeschaft alleen had het bedrijfsleven daar lucht vooraf van gekregen.
nl.wikipedia.org/wiki/WIR-knip
In ieder geval de WIR knip is toen rechtsongeldig om zeep geholpen. Voor de historie ook hier speelde het CDA een zeer dubieuze rol net zoals bij het Oekraïne referendum.

Beroep = Boerenlul | 24-02-18 | 23:05
▼ 1 antwoord verborgen

Bij nieuwsuur gaat het weer eens over de zelfbewuste jonge vrouw in de Bijlmer.
Het enige dat ze weer doen is zeuren over het slavernijverleden. Wat een dramatische triestigheid.

HoerieHarry | 24-02-18 | 22:26 | 6

telelezer | 24-02-18 | 22:32 |
Links bestaat bijna niet meer. Paar journalistjes, paar kamerleden en een paar afhankelijken en dan is dat vaatje leeg.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 22:35

Langshetrandje | 24-02-18 | 22:34
Dream on!

HoerieHarry | 24-02-18 | 22:52

Will do.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 22:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Potdorie Feynman, een kort en krachtig coherent verhaal. Je kan het dus wel. Dank.

Buerman | 24-02-18 | 22:22

Weer een goede beschouwing. Maar het is allemaal tevergeefs. Het kwaad is de EU. In Brussel is bepaald dat NL moet stoppen met die referenda, die de EU-uitbreidingspolitiek hinderen, en meer soevereiniteit bij de Nederlandse bevolking legt. De VVD en D66 hebben zich er op toegelegd dat dat bevel wordt uitgevoerd. Argumenten voor meer directe democratie, een kroonjuweel van D66, doen er niet meer toe. Waarmee heeft Brussel gedreigd voor het geval dat NL het raadgevend referendum niet om zeep zou helpen? Waarom volgen partijen met de D van Democratie zo slaafs de wil van het zo ondemocratische Brussel uit? Waarom is er geen journalist die dergelijke zaken uitzoekt en helder maakt?

Fijnstoffer | 24-02-18 | 22:22 | 7

@Langshetrandje : U kent hem? Vraag hem eens waarom hij Nederland dan zo verkloot.

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:06

Pierre, ik geloof niet dat MR zich zorgen maakt over een goede betrekking, wel dat zijn verrekijker een erg smal plaatje van de toekomst laat zien. Waar dat toekomstbeeld vandaan komt en wie het hem heeft ingegeven is volstrekt onduidelijk, voor mij is duidelijk dat we met 130km/u aan het voorsorteren zijn op het afstaan van zelfbestuur aan de EU, het afstand nemen van onze welvaart (mondiale herverdeling); dat de EU een speler wil worden op het wereldtoneel; dat de eeuwige welvaartsgroei in haar laatste fase zit en de spelers er alles aan zullen doen deze poppenkast zo lang als mogelijk dit in stand te houden. Daarna breekt waarschijnlijk de pleuris uit.

spinselsinjehoofd | 25-02-18 | 08:49

spinselsinjehoofd | 25-02-18 | 08:49:
Ik hoop op eerder.

LuckyGirl | 25-02-18 | 13:28
▼ 4 antwoorden verborgen

Referendum of niet, het ergste is de complete onbetrouwbaarheid van de politiek.
En dat is voor niemand goed, links of rechtsom.

Mather | 24-02-18 | 22:20 | 1

Klopt, ik vertrouw nog slechts de ijsmeesters in Friesland.

bolletje kaas. | 24-02-18 | 23:41

Volgende punt van orde; Afschaffing Ondernemersraad. Arbeiders die hun recht van toestemming, advies of nog erger.. initiatief gebruiken... kan echt niet meer...

Nathal | 24-02-18 | 22:08 | 3

Ik ben helemaal voor een ondernemersraad, ondernemingsraad is dan weer een beetje meh.

Berbaar | 24-02-18 | 22:19

Berbaar | 24-02-18 | 22:19
*... een beetje meh.*
En waar jij verder voor bent is niet interessant. Werkelijk waar!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 24-02-18 | 22:33

Berbaar | 24-02-18 | 22:19
"Ik ben helemaal voor een ondernemersraad,"

Unilever en Shell hebben dat al, in de volksmond bekend als VVD.
Oh wacht, jouw liegende vrinden.

der_feldwebel | 24-02-18 | 22:47

Eens Feynman, over het prutswerk van Donner. Maar hoe zou de uitspraak onder Hirsch Ballin zijn geweest?

Hoen | 24-02-18 | 22:06 | 4

Lupuslupus | 24-02-18 | 22:16:
Zeer juist.
Ik denk niet met weemoed terug aan Van Agt, Lubbers, Balkenende, Verhagen, Bleeker, De Vries, die enorme lul Eurlings en t.z.t. zal ik Buma ook niet missen.
Omtzigt is een vlag op een modderschuit.

LuckyGirl | 24-02-18 | 23:26

LuckyGirl | 24-02-18 | 23:26
Omtzigt heeft volgens mij ook netje tegen gestemt.
Ik heb mijn bedenkingen met hem.

ditotje | 24-02-18 | 23:50

En die Jan Kees de Jager heeft ook genoeg Eurootjes weggewerkt. Die zouden we nog terugkrijgen toch?

J-van-de-Bontekoe | 25-02-18 | 01:00
▼ 1 antwoord verborgen

.... wordt tijd voor Dokkumse Friezen........

Tee Of Cup | 24-02-18 | 22:05 | 1

Eens. No-nonsens-volk zonder dubbele bodem. Zo willen we ze.

Fight_Club | 24-02-18 | 22:49

Rechter gaat fijn terug verwijzen naar 2e kamer en steekt middelvinger op naar politiek en publiek...

ZwarteDag | 24-02-18 | 22:03

Teugen

Rest In Privacy | 24-02-18 | 22:03

Het probleem is dat minister Ollongren het maar onbeleefd vindt dat de burgers van Nederland tegen de wensen in willen gaan van een met 2000 stemmen gekozen minister (nog niet voldoende draagvlak voor 1 pootje van een zeteltje van een gewoon Kamerlid).

Een goede reden op zich om mevrouw huiswaarts te sturen. Op haar bezem.

Jan Passant mk2 | 24-02-18 | 22:02

Het lijkt mij tijd voor een illegaal referendum Catalaanse stijl.
De regering om de kiezer heen?
De kiezer om de regering heen.
De regering om de wet heen?
De kiezer om de wet heen.
Ik weet het, luchtfietserij, maar is er geen enkele manier om zoiets voor elkaar te brengen?
Er komen, zoals velen hier al suggereerden, controversiële wetten aan anders willen ze echt niet op deze idiote wijze en zo snel van referenda af.
Er moet iets gebeuren om enige orde te bewaken.
Rechtsgang zal ik financieel steunen maar het is echt idioot dat een minister aangeklaagd moet worden om haar te dwingen zich aan de wet te houden.
In feite staat dan door Kasha Mollenklem de complete politiek in de beklaagdenbank en zal leiden tot een totale politieke crisis.
Sterker nog, soms lijkt het alsof dat de bedoeling is van deze gecreëerde surreële waanzin.

LuckyGirl | 24-02-18 | 21:59 | 9

Berbaar: een hikkende paard Rutte en Pechtold hebben in een achterkamertje gestemd op mevrouw, begrijp ik uit uw hoogopgeleide woorden? Dat lijkt precies op het soort democratie van de EU. Daar hebben ze het referendum al lang geleden verboden, omdat burgers helemaal niks te maken hebben met wat hun ongekozen Heren drinken & doen.

Jan Passant mk2 | 25-02-18 | 10:37

Jan Passant mk2 maar dat is precies wat Tierry voorstelt met zijn zaken kabinet. Dus competente ministers, niet noodzakelijk partij gebonden maar bekwaam op zijn/haar vakgebied. Dat betekent dus inderdaad mensen op wie niemand ooit gestemd heeft. Nou valt er in deze situatie te discussieren of Ollongren competent is, of betrouwbaar enz. maar het idee hierachter wordt door FvD gewoon breed gedragen.

CaptainMorgan | 25-02-18 | 11:12

Ik onderschrijf deze analyse. Het moet niet gekker worden dan dat de beul verdacht wordt van een passiemoord

Hufterst | 25-02-18 | 15:02
▼ 6 antwoorden verborgen

De coalitie is heel duidelijk in geweest in de uitleg bij het regeerakkoord over het waarom van deze afschaffing. De mening van de bevolking is niet gewenst aangezien ze verwachten dat in deze regeerperiode cruciale beslissingen genomen moeten worden inzake de EU en de Euro. Waarschijnlijk zal deze regering een wet moeten goedkeuren om verplicht Nederlandse pensioengelden in te zetten om Italiaanse en Franse staatsleningen te kopen. Misschien dat Mark en Alexander hier nog een Franse medaille d'honneur voor krijgen.
Valt hier wat aan te doen? Ik vrees van niet, het gaat de Nederlander nog steeds te goed om echt in opstand te komen.

Pierrepoint | 24-02-18 | 21:58 | 4

Het is blijkbaar allemaal met voorbedachte rade. Dat maakt het het allemaal ook des te gluipiger, smeriger en verraderlijker.

Jorisendedraak | 24-02-18 | 22:32

Onze pensioenen zijn afgelopen jaar al in alle stilte in zijn geheel overgeheveld naar brussel, dus markje kan daar niets meer over zeggen. Brussel heeft nu volledig zeggenschap over alle nederlandse pensioenen, niet markje.

Fight_Club | 24-02-18 | 22:44

En met de uitkomst van de vorige referenda op het netvlies (er is nog steeds een relevante groep kritisch denkende burgers) wil men een Nexit-referendum persë uitsluiten. Dat afbreukrisico kan de EU zich namelijk niet permiteren.

spinselsinjehoofd | 25-02-18 | 08:29
▼ 1 antwoord verborgen

Heel belangrijke vraag: wat is nou toch de voornaam van die vrouw?
Soms lees ik Kajsa, dan weer Kaja, dan weer Kasja.
Wat is het nu?

Watunbidanwenu | 24-02-18 | 21:51 | 11

Karin Hildur (Kajsa) Ollongren. En Kajsa is dus met de J vóór de S.

kweethetooknietbeter | 24-02-18 | 22:51

Gewoon Karin

roodborstje1 | 25-02-18 | 10:11

Maak er gewoon Kastje van, als in Ikea-kastje.
Als in te dure rommel van slechte kwaliteit.

Lohengrin | 25-02-18 | 10:19
▼ 8 antwoorden verborgen

Hopelijk zien mensen in dat het afschaffen van het referendum, of je daar nu voor of tegen bent, niet netjes verloopt en dat we wellicht massaal de straat op moeten gaan om de aantasting van democratie en rechtsstaat aan te kaarten. Het wordt tijd dat de Nederlandse burger wat actiever en activistischer wordt in plaats van passief de uitverkoop van onze vrijheden te ondergaan...

Quichegerechtigde | 24-02-18 | 21:51 | 1

De Nederlandse burger gaat het te goed en is gemiddeld te oud om hiervoor van de pot te komen. Die vrijheden en het zelfbeschikkingsrecht zijn al lang verkocht door de particratie der bovenonsgestelden... en ons koningshuis zag dat het goed was want de nederlander bestaat niet...

Pierrepoint | 24-02-18 | 22:05

Nou ja "het vertrouwen van de kiezer dit en dat"... De meeste kiezers snappen er geen zak van of het interesseert hen geen reet. Wat die kiezer interesseert is het al dan niet uitfaseren van de HRA en de hoogte van de bijtelling voor de leasebak. In een 'democratie' krijgt het volk de leiders dat het verdient zullen we maar zeggen. Ik vraag me eigenlijk af of de kiezer de noodrem van het referendum eigenlijk wel verdient.

mykdelta | 24-02-18 | 21:50 | 1

En dus zal de kiezer alleen in voldoende mate in een referendum geïnteresseerd zijn als het onderwerp hem wel interesseert dus dan verdient de kiezer op dat moment het referendum.

Ben Hetzat | 25-02-18 | 00:38

De eerste kamer gaat zonder meer de regering steunen. De leden van de VVD,CDA,DDR66 en CU kunnen het niet maken om hun clubgenoten alsnog af te schieten.

Gemeen Mosje | 24-02-18 | 21:50 | 4

Ook één zetel meerderheid.

MAD1950 | 24-02-18 | 22:29

Lupuslupus: yep! De helft plus 1

Winter_is_coming | 24-02-18 | 22:35

En daarmee wordt het failliet van de eerste kamer aangetoond. De taak van de eerste kamer is namelijk niet om politiek te bedrijven, maar om wetten op correctheid te controleren. Als de eerste kamer maar een greintje integriteit zou kennen dan wordt deze wet direct verworpen op basis van de onwettelijke constructie van terugwerkende kracht.

marcoplarco | 25-02-18 | 08:25
▼ 1 antwoord verborgen

Dit wordt een technocratisch kabinet, een feest voor de hoger opgeleiden en een agressieve middelvinger naar het volk. De elite wil net zoals in Europa alles bepalen.

Rest In Privacy | 24-02-18 | 21:45 | 3

Welk volk? Is er dan een volk? Of bedoel je die gewone burgers die je ongestoord met belasting(verhoging)en, premies, taxen en accijnzen kunt uitkleden tot op het bot en kunt laten werken tot ze er (soms letterlijk) bij neervallen?

kweethetooknietbeter | 24-02-18 | 23:01

Wilde Sherry geen zakenkabinet??

miko | 24-02-18 | 23:14

Volgens mij zijn er inmiddels genoeg hoger opgeleiden die hier de buik van vol hebben.

marcoplarco | 25-02-18 | 08:23

Er is geen rechter die een uitspraak wil doen uit vrees om gelynched te worden, dus zal de uitspraak continu opgeschort gaan worden.

Sinclair | 24-02-18 | 21:44

Wij, het Volk, hebben nu de tijd om alle senatoren elke dag te bombarderen met mails, telefoontjes, appjes, brieven, spandoeken, geschreeuw en via alle vormen van media om ze te vertellen waar ze die wet in mogen schuiven, mochten ze voor afschaffing stemmen.
Ik wil niet dat men gaat intimideren, maar het wordt nu tijd om allemaal eens de te grote silte te doorbreken. Laat hen weten hoe het volk er over denkt. Ik ga brieven schrijven en ik kom met adressen om hen aan te schrijven. Ik hoop dat meerdere mij volgen!

Tettentettentetten | 24-02-18 | 21:38 | 7

Kom maar op met die adressen!

Jorisendedraak | 24-02-18 | 22:18

Waarbij de toevloed van brieven, appjes en telefoontjes door een haastig aangetrokken stagiair op het stapeltje 'morrend volk' gegooid worden.

.. in de kamer gaat men intussen over tot de orde van de dag.

marcoplarco | 25-02-18 | 08:22
▼ 4 antwoorden verborgen

Misschien is er nog wel een D66 senator die die kwal van Pechtold ook goed zat is.
Of geldt de partijdiscipline ook voor D66 in de eerste kamer.

Yperiet | 24-02-18 | 21:36 | 3

Misschien dat Thom de Graaf nog een rekening heeft te vereffenen met Peggold. Hij moest weg om gekozen burgemeester en Peggold stond gelijk klaar om m op te volgen. En alle d66 kroonjuwelen in de uitverkoop te doen

Bon-sens | 24-02-18 | 21:40

@Bon-sens | 21:40 Waarna de heer De Graaf zich prompt zelf tot ongekozen burgemeester van Nijmegen liet benoemen.

hatari | 24-02-18 | 21:51

Fijn Feynman, goed stuk.
En nu hopen dat er nog integere senatoren zijn.

Bon-sens | 24-02-18 | 21:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino

#BREEK

WYBREN VAN HAGA VERLAAT FVD