Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Stop de haat

Erik van Wereldwinkel

Een aantal Zwarte Pieten ging in de grote stad een schoolgebouw binnen, wat natuurlijk absoluut niet kan, want een school hoort een veilige leeromgeving te zijn, anders kan je de instelling gelijk opdoeken. 

De leraressen reageerden kordaat door het snoep in te nemen, en de Zwarte actievoerders uit te zetten. Wat dat betreft is er al veel veranderd, normaal was er alleen een spelletje te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. 

Er zijn ouders die erop staan dat het heidense feest blijft, evenals volwassenen die in elementen van het feest een aanleiding zien voor een verbod. Scholen blijven achter met het zoveelste maatschappelijke probleem zonder kans die op te lossen. Onze kenniseconomie start met een open riool, waar instabiele thuissituaties, religie en cultuur in de weg zitten van talen, techniek en talent.

De Kinderombudsman signaleerde dat kinderen zich het hele jaar gediscrimineerd voelen, iets wat volgens hun beleving verergert in de Sinterklaasperiode. Helaas schreef de ombudsman dat pas nadat het debat totaal ontspoord was. Ik blijf achter met de vraag of het Sinterklaasfeest zelf die negatieve beleving oproept, of dat kinderen geconfronteerd worden met de fall-out van de discussie. 

Erger is dat zelfs de ombudsman over zijn belangrijkste constatering heen leest. “Het hele jaar”. Kinderen die zich tweede of derderangsburgers voelen in de kwetsbare periode waarin ze worstelen met hun identiteit. Meestal weggestopt in hun eigen wereldje achter de telefoon, tablet of laptop. Onbeschermd op internet, waar (kleine) mensen ongeremd schrijven.

Superdiversity
Nederland is hard op weg het zoveelste land te worden waar de oorspronkelijke bevolking niet meer de meerderheid vormt. Binnen de grote steden zijn zelfs wijken waar andere minderheden samen of in hun eentje de meerderheid vormen. Hoe omgegaan wordt met minderheden wordt steeds belangrijker, aangezien we dat binnenkort zelf ook worden of allang zijn.

Hoe er met jonge meisjes, kwetsbare ouderen, joden of openlijk homoseksuelen op straat wordt omgegaan, dan gaat dat niet altijd goed. Over de grenzen zijn Aboriginals, Native Americans of christenen in het Midden-Oosten het levende bewijs hoe fout dat kan gaan. Tolerantie is niet alleen de basis van onze cultuur, hopelijk wordt die cultuur in de toekomst gedoogd.

51% van de uitgebrachte stemmen is misschien genoeg om een besluit te nemen, toch zal het uitvoerbaar moeten zijn en zal 100% daarmee moeten (kunnen) leven. Het wordt daarom steeds belangrijker dat iedereen opgroeit met een positief zelfbeeld, een tolerante houding tegenover anders denkenden en een wakend oog tegen dwang.

Quasi-statisch
Dat Zwarte Piet niet negatief stereotyperend mag zijn, ben ik met de rechtbank eens. Alleen wordt in dat vonnis geschreven over een Piet die zich dom, onderdanig en slecht Nederlands sprekend opstelt, en dat heb ik al jaren niet meer gezien. Als moderne Pieten afgerekend worden op oude fouten, dan is iedere aanpassing bij voorbaat afgekeurd.

Eerder is de roe verdwenen. Precies in dezelfde periode toen ouders leerden dat het slaan van kinderen wisselende resultaten geeft in de opvoeding. Evenals de dreiging stoute kinderen mee te nemen naar Spanje, aangezien de meeste kinderen zoiets als een leuk vakantieadres zien. Tradities veranderen voortdurend, maar niet door intimidatie. 

Sinterklaas loopt nog steeds met het grote boek rond, een object dat over de linkerzijde openklapt, uit meerdere schermen bestaat, niet interactief is en niet opgeladen kan worden. Zelfs Meneer de Uil raakt bij zijn comeback misschien zijn NRC fabeltjeskrant kwijt. Grote veranderingen die allemaal organisch gaan. Zonder debat, zonder agressie. Hoe anders gaat het nu.

Opruiing? 
In de voorste bus van het onbeschermde anti-Pieten konvooi werd veelvuldig over witte mensen gesproken, in een pseudo-academische codetaal. Nu heb ik een A4-tje erbij gehouden, en geen witte mens gezien. Wel veel licht roze getinte mensen. Het ene deel op weg naar een demonstratie, het andere deel vond de snelweg een geschiktere locatie.  

Zo werd er rond 9u45 gestopt bij Joure, vanaf daar is het nog een uurtje rijden tot Dokkum. Er was toestemming gegeven om vóór de intocht een manifestatie te houden. Het programma van de intocht begon om 10:00, dus waren de bussen niet sowieso te laat? Wellicht bewust, in de hoop in de landelijke uitzending te halen/verstoren?

Kick Out Zwarte Piet is een organisatie die in haar naam al oproept tot geweld. In een land waar zelfs tegen de ergste criminelen geen geweld wordt gepredikt. Die manier van veranderen is zinloos. Als het lukt blijft een groep met een open wond achter, ondertussen worden de verkeerde mensen afgerekend op iedere poging. 

Regenboog
Het voorstel om Piet af te schminken verbaast mij. Is een witte Piet beter dan een zwarte? Je kan niet aan de ene kant volhouden dat huidskleur niet telt, en aan de andere kant een traditie afkeuren op kleur. Dat lijkt mij even onwenselijk als getinte mensen die met gevaarlijke chemicaliën de huid bleken om bij een blankere en (in hun beleving) hogere kaste te behoren.

Dit lijkt me niet de oplossing bij het probleem. Helaas is blank de neutrale, veilige huidskleur, en dat is een vorm van institutioneel racisme. Als huidskleur er echt niet toe doet, horen ze allemaal in onze folklore. Ook andere sprookjes moeten een afspiegeling worden van de maatschappij. Mensen moeten trots zijn op hun uiterlijk, het omarmen en ervan houden.

Kinderen hebben liefde nodig, geen ruzie, geen haat.

Reaguursels

Inloggen

Kijktip:

youtu.be/eHcGHuO2X_k

Die ss, omg. Ik zou er geen 2 minuten naast kunnen zitten. Wat een aandachtsorgel. Wat een woede. Wat een frustratie. Wat een boosheid. Al die witte mensen: allemaal zijn ze fout, allemaal....... mijn god!!!!!!

Taxi!! | 26-11-17 | 17:52

Sinterklaas mag dan een feest zijn voor kinderen maar niet gemaakt door kinderen. Dus dat gelul dat volwassenen zich niet moeten bemoeien met het feest is stupide geklets.
Kinderen worden ten alle tijden en overal ingezet om de wereld van volwassenen mede vorm te geven en waardige opvolgers van de volwassenen te zijn.
Dat gedonder met die Zwarte Pieten is een culturele oorlog tussen volwassenen zoals alle oorlogen dat zijn. Het argument dat kinderen hierbij negatief betrokken raken en dat het daardoor fout is om over te strijden snijdt daarom geen hout.

Rest In Privacy | 26-11-17 | 16:42

Volgens mij vergeten we, dat de media en vooral de Nederlandse TV, keuzes maakt, die ons doen geloven, dat zij de enige goede weg weten. Die opdringerige propaganda moet eens ophouden.
They started and continued the war.
Moet ik me aanpassen aan iedere vreemdeling (die verdwaald is), die hier binnen komt ? Ik dacht van niet. Zo werkt het in het buitenland ook niet. Daar moet ik een zak met euro's meenemen om welkom te zijn in de herberg.
De Nederlandse TV is een rechtbank geworden. En dan bedoel ik nog niet eens de rijdende rechter. Nu snap ik ook beter waarom de oude generaties in 60-ger jaren zo boos waren. Hun manier van leven en denken werd naar het rijk der fabelen gewezen en datzelfde doet links weer voor nieuwe stemgerechtigden. Mijn buurvrouw merkte, dat ik het met haar niet eens was. Ze citeerde uit de Volkskrant. Ik durf er niet meer langs, ze slaat me met de Volkskrant om mijn oren. Nu ben ik zo oud en ik mag zelfs voor buurvrouw niet eens een eigen mening hebben. Het is allemaal dictatuur ! Geen haar beter als May, Merkel, Clinton, Trump en Poetin.

Wraakzalzoetzijn | 26-11-17 | 16:14

Wij liefdevollen gaan de minderheid vormen. De haters komen met grote aantallen binnen en hebben zeer grote gezinnen. Dit betekent dat nu Piet eraan gaat. Daarna is de Sint Katholiek dus die moet er ook aan. Dan komt Kerstmis want dat is van een ander geloof en moet dus ook weg. Net als alle andere feesten als carnaval want onze traditie en dat mag niet.

Verhuizen naar de USA lijkt me wel wat.

Patatter | 26-11-17 | 13:53

Het probleem hier is dat we niet precies weten wat er gebeurd is. We weten niet wie die Pieten zijn.

Ik vermoed dat het een stel stommelingen zijn die alleen maar voer aan de Piet-haters geven, "zie je wel, racisten".

We horen echter alleen het verhaal van de school, niet van de kinderen, was het bedreigend of deelden ze vrolijk snoep uit? Nieuws van 1 kant (en dan van een school die Zwarte Piet verboden heeft) kun je in Nederland niet meer vertrouwen.

Patatter | 26-11-17 | 13:49

Tot nu toe kon de discussie over zwarte piet mij aan m'n blanke reet roesten. Maar wat ik mis in de protesten van de tegenstanders, is een verbod op de liedjes waarin zwarte piet een prominente rol heeft. Handhaving kan middels boete voor de ouders en lijfstraffen voor de kindertjes met de roe van zwarte piet.
Als je protesteert, doe dat dan goed ipv dat halfbakken gedoe. Houdt anders gewoon je bek. Overigens prefereer ik het laatste.

rustzacht6 | 26-11-17 | 13:44

Zwarte Piet stereotypering? Inderdaad, maar weest gewaarschuwd en ik blijf het herhalen: als je hier ook maar een milimeter in meegaat, ligt de volgende controverse al op de loer. Mag je je verzameling Suske en Wiskes, Asterix, Kuifjes en Donald Duck op de brandstapel gooien, want vol stereotyperingen, nooit vleiend, wel grappig. Maar humor mag niet meer. Satire is verboden en karikaturen des duivels. Dit is de kant die we onherroepelijk opgaan als elke minkukel zijn schreeuwmuil een douw geeft en de autoriteiten weer hun hoofd buigen.
Nogmaals, weest gewaarschuwd.

Rest In Privacy | 26-11-17 | 13:11 | 1

"Kuifje in Afrika" is al racistisch genoemd en mag niet meer

telelezer | 26-11-17 | 14:16

Best raar de drammers zien een (uitgebuite) neger, ik (en de meerderheid in Nederland met mij) zien Zwarte Piet. Wie is er dan racistisch?

Durkmans | 26-11-17 | 12:18

Ik stel voor dat er een 'gastarbeidersregeling' komt, hier. Iedereen die nazaat is van een gastarbeider is gast en arbeider hier te lande. Dat betekent dat je werkt voor je onderhoud. Desnoods met een aangepaste fiscale regeling, want geen sociale zekerheid, zoals WW.
Ik denk echt dat dit de verantwoordelijkheid teruglegt waar die hoort: bij het migrerende individu en zijn familie en nazaten.

Francieux | 26-11-17 | 11:51

Het is gewoon over met zwarte piet, over 5 jaar bestaat hij niet meer, en de 100 reaguurders die zich daar nog steeds druk over maken zijn dan keurig hier in het GS reservaat voor boze oude witmensen nog steeds aan het typen dat niemand aan hun sinterklaasfeest moet komen.

Mather | 26-11-17 | 11:02 | 3

Lekker in je eigen bubbel blijven zitten Mather; 98% van de Nederlanders houdt van zwarte piet. Maar als die 2% lekker zo blijft doordrammen, spat straks die eigen bubbel uiteen en vinden ze zichzelf nog zieliger. Dan is de cirkel weer rond; als je kiest voor slachtoffergedrag blijf je altijd slachtoffer!

benjeallanggek | 26-11-17 | 12:50

U werkt bij de HEMA of AH?

canis lupus | 26-11-17 | 12:59

Hee, ik zie een stereotypering van 'oude witmensen', dat mag dan ook niet meer, he?

Rest In Privacy | 26-11-17 | 13:11

Cocainewodkapuurpiet

Rest In Privacy | 26-11-17 | 10:48

Ik verdenk al de verongelijkten die meedoen in deze haat hysterie van "het gedijen" in hun slachtofferschap, allemaal aangepraat door inderdaad pseudo intellectuelen. En die kinderombudsman nooit een positief woord reppende over hoe fantastisch deze kinderen worden opgevangen, gaat meteen in de zeurende en zanikende modus voor meer, meer, meer!

lanexx | 26-11-17 | 10:29

''Een aantal Zwarte Pieten ging in de grote stad een schoolgebouw binnen, wat natuurlijk absoluut niet kan, want een school hoort een veilige leeromgeving te zijn, anders kan je de instelling gelijk opdoeken''.
Ik zou een school die onze tradities en cultuur niet op nummer een heeft staan ,zoals bijvoorbeeld het afschaffen van zwarte piet; om te beginnen helemaal geen licentie geven van het ministerie van onderwijs.
Zo een school zou helemaal geen bestaansrecht moeten hebben in nederland.

p17266141 | 26-11-17 | 09:48 | 2

Dit is niet goed voor U. Rustig een beetje ademhalen, misschien even geen koffie meer. En dan een klein wandelingetje.

Dr_Prepper | 26-11-17 | 10:01

In Rome zingen kinderen van 8 op school wekelijks het volkslied. Fratelli d'Italia.

van Oeffelen | 26-11-17 | 10:24

@Feynman: "Nederland is hard op weg het zoveelste land te worden waar de oorspronkelijke bevolking niet meer de meerderheid vormt." CBS: opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat...
Of het CBS heeft het verkeerd of jij. Persoonlijk ben ik van mening dat het de wappies op links en rechts zijn die harder kunnen schreeuwen (constante media aandacht) dan de nuchtere bewoners van dit land.

Mocro070 | 26-11-17 | 09:31

Feynman: "Nederland is hard op weg het zoveelste land te worden waar de oorspronkelijke bevolking niet meer de meerderheid vormt."

Bedoel je nou de Kelten or de Neanderthalers? En hoezo zoveelste? Welk land heeft dan nog 'de oorspronkelijke bevolking'? En waarom is dat zo belangrijk? En wat heeft dat met Zwarte Piet, niet bepaald een oorspronkelijke Nederlander maar waarvoor het behoud hier zo hard gestreden wordt, te maken?

"Nederland is hard op weg het zoveelste land te worden waar de oorspronkelijke Judeo-Christelijke normen en waarden niet meer de hoofdmoot voert." Bedoel je dat, 'Feynman'?

Schroedinger | 26-11-17 | 09:14 | 2

Autochtone Nederlanders zijn nagenoeg onveranderd sinds de late Steentijd. Dat is inmiddels duidelijk geworden uit oude DNA.

omanders | 26-11-17 | 09:25

@omanders Verzin je dat nou helemaal zelf, of heb ja dat van een andere fantast vernomen?

Schroedinger | 26-11-17 | 09:36

Ik denk dat de kern van het probleem, zit dat een kleine groep vertelt hoe jij jouw feestje wil vieren. Aik heb er geen probleem mee hoe een ander zijn feest wil vieren maar blijf dan ook van mijn manier af. Ik durf met iedereen de discussie aan te gaan dat zwarte piet niets met racisme te maken heeft. Maar niemand hoeft mij te vertellen hoe ik mijn feest beleef. Uitgezonderd natuurlijk fatsoens normen en de wet. Ik hoor de hele tijd waarom er zo heftig gereageerd wordt, maar komt dat niet gewoon door het feit dat een minderheid of meerderheid jou gaat vertellen hoe jij je feestje viert! Wat volgt? Bruiloft bruid mag niet in het wit? Avondje in de kroeg geen hertog jan meet? Groenteboer geen bananen meer?

Ymir | 26-11-17 | 09:14 | 2

De reden dat multi-culturele samenlevingen niet werken is dat iedere groep tevreden moet zijn met die samenleving. Dat gaat niet als er niet een hele dominante groep is die duidelijk de toon zet.

Overigens heeft de linkse (!) socioloog Robert Putnam dat al eens aangetoond [1] en wordt de dynamiek erachter nog eens fraai door Nassim Taleb uitgelegd. [2]

[1] onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j....
[2] medium.com/incerto/the-most-intolerant...

omanders | 26-11-17 | 09:30

Precies dat ja. Alsof - ik hou het dicht bij huis - mijn buren gaan beslissen welk behang ik op mijn muren mag plakken en òf ik dat wel mag. (Misschien vinden ze dat ik mijn muren moet sausen i.p.v. behangen). Dat zal iedereen totaal waanzinnig vinden (dus dat gebeurt ook niet) maar waarom zouden wij Nederlanders ons Sinterklaas- en Zwarte Piet feestje laten verstieren door een kleine minderheid van drammers? Pieker er niet over.

Lupuslupus | 26-11-17 | 09:34

Een donker kind uitschelden voor Zwarte Piet is niet anders dan een roodharig kind uitschelden voor vuurtoren. Het verschil is dat mensen als Anousha Nzume daar dankbaar gebruik van maken om in de media aan te tonen hoe diep het racisme wel niet in NL geworteld is, terwijl de moeder van een roodharig kind de conclusie trekt dat kinderen soms behoorlijk wreed kunnen zijn en er hooguit binnenskamers wat aandacht aan schenkt.

jochum1980 | 26-11-17 | 09:09 | 2

'Vuurtorentje zonder licht, rooie haren en een pestgezicht' was het rijmpje waar velen onder hebben 'geleden'. Dat laatste tussen aanhalingstekens want het was geen issue. Velen van ons werd toen voorgehouden in dit geval maar ook het uitschelden voor 'brillejood' : 'schelden doet geen zeer, slaan zoveel te meer'. En daarmee was de kous af. Niet op reageren dan gaat het schelden vanzelf over. En dat was ook zo.

Maar ja, in de tijd van de sneeuwvlok generatie - die zichzelf o zo geweldig vindt maar dat zeker niet is - voelt men zich al bij het minste of geringste 'gekwetst' en erger. Die lijden in ernstige mate aan een minderwaardigheidscomplex. Want als je zelf weet wie je bent (ik ben ik en daar moeten jullie het mee doen) kunnen ze je beledigen hoeveel ze willen, het deert je niet.

Lupuslupus | 26-11-17 | 09:23

een donker kind uitmaken voor zwarte Piet is niet zo ernstig als door de media gesuggereerd. In de beleving van vele is Zwarte Piet nl de persoon die als hulp van de Sint de cadeautjes brengt, vele pieten maken vele cadootjes in korte tijd mogelijk.. niet meer en niet minder. Het vooronderstellen dat zwarte piet als slaaf en uitgebuitte knecht angst en verderf uitbeeldt is nooit de idee in het Westen geweest. Dat is de laatste jaren in onze collectieve samenleving ingebracht. De kreet van kinderen naar elkaar van jij zwarte piet (overigens nooit gehoord!) kan zelfs als een compliment worden beschouwd. Nee, het wordt echter gekaapt en omgebogen tot iets waar niemand bij kan. Door iets wat 2 eeuwen terug in de geschiedenis zich heeft afgespeelt waarin gratis werkers uit Afrika zijn aangekocht van andere Afrikaanse stamhoofden.
Laten we het eens doortrekken, dat je als 'blanke vrouw' door menig kindburger met een migrantenafkomst wordt uitgescholden voor hoerrrrr en kaffer, of k*t de k.k. dat gebeurd wonderlijk genoeg niet bij vrouwen met een migrantenafkomst..
Of laten we de discussie van die slavernij eens oppakken in het hier en nu. Waarin vooral in Arabische landen (Saoudi Arabie) in Afrikaanse landen nog steeds en veel ernstiger sprake is van slavenhandel.. Als die linkse ploeg daar zich nu eens hard voor gaan maken, de uitbuiting van Afrikanen anno 2017/18.
Maar blijkbaar is het prettiger en behoeftevullender om kleine kinderen to 10 jaar met een trauma op te zadelen van gevechten tussen volwassene dan kleine kindertjes redden van nog steeds voortdurende uitbuiting en slavernij in Afrika, Midden Oosten en Azie..

fikkieblijf! | 26-11-17 | 09:39

Beetje een onzinnig stuk, waarom? Omdat de andere kant van het zwarte pietenverhaal niet op een debat of verklaring van de traditie zit te wachten die de kleur van de piet uitlegt. Zwarte Piet moet kapot, koste wat kost.

Ellende is nu dat er een hele hoop Nederlanders zijn die in toenemende mate genoeg begint te krijgen van het gedram, zowel van een groep die door hen vaak als profiteurs wordt gezien, als van de meelopers (zoals de NPO/NOS en een pervers groepje dat zich BN-er noemt).

Een oplossing is er niet, daarvoor zit men teveel in de stellingen en daarbij worden de middelen die men gebruikt om elkaar te bestrijden steeds harder (dichtlijmen deuren, blokkeren bussen, bezoeken scholen, publiceren van adressen). Het wachten is op de eerste slachtoffers waardoor de polarisering compleet is. En als het nu fout gaat, gaat het goed fout.

De oplossing... raar genoeg ligt die bij de politiek. De enige reden dat de discussie nog bestaat is dat de media een spreekbuis is geworden voor allerlei lieden die zich niet meer de wet laten voorschrijven en zich onder het mom van gekwetst/beledigd allerlei uitingen doen die hun gelijk bevestigen.

Het is duidelijk geworden dat de media zelf niet voor een oplossing kan zorgen. Door het pas van de verandering in te slaan werd het vingertje weer eens van stal gehaald. Dat werkte in de jaren 80, maar nu al lang niet meer. Beseffend dat er geen weg meer terug was, maar toch een oplossing voor het probleem willen hebben werden allerlei wanstaltige oplossingen bedacht waarmee niemand kan leven.Het merendeel laat zich gewoon deze traditie niet van zich afpakken, en dat moet beseft worden. De maatschappij is niet op allerlei vlakken maakbaar, als deze al maakbaar is eigenlijk.

Zoals gezegd de politiek is nu aan zet, want het volk komt er niet meer uit. Een verbod op verandering zou democratisch gezien (want dat wil de meerderheid) hebt beste zijn. En daar moet de minderheid dan maar gedwongen mee leven, anders wordt het via het strafrecht opgelost. in casu een beperking van de VVMU, maar om erger te voorkomen moet dat dan maar.

RenHoek | 26-11-17 | 08:51 | 1

Uw conclusie is onzin. De politiek is juist niet aan zet. De praatgroepjes van Vd Laan, Asscher, Aboutaleb en consorten hebben structureel dezelfde uitkomst: anti-Piet terwijl politieke collega’s zeggen: we gaan er niet over. Totale chaos qua politieke aansturing en managen van een maatschappelijk debat.
.
De enige uitkomst is er één van zeer langzame verandering, zoals alles in de loop der eeuwen langzaam verandert. In nuance en niet radicaal. De SJW’s en bedrijven als Hema en Albert Heijn maken ook keer op keer de misser als maatschappelijke hoeder te willen optreden terwijl ze juist zouden moeten aansluiten op de wensa des volks.

de Voorzittert | 26-11-17 | 09:05

Op de het islamofacistische platform Jeaup wordt de haat iedere dag aangewakkerd middels 3-5 topics over hoe racistisch de pro-ZP-demonstranten zijn en dat de meeste aanhangers van ZP leden van de NVU of Stormfront zijn. Heel vreemd dat eigenlijk helemaal niets meer leest over de metoo-discussie, maar dat is niet verwonderlijk met een verkrachter als hoofdredacteur. Met zijn witte onderbroek met remsporen...

eerstneukendanpraten | 26-11-17 | 08:41 | 4

Joop.nl heeft het volgende onderwerp alweer gevonden om institutioneel racisme in de Nl. samenleving te bestrijden en de eigen morele voortreffelijkheid te etaleren: racisme bij de politie.

Dus dan hebben ze ook alweer hun standaard Pavlov-reactie paraat zodra er een rapport uitkomt met feiten aangaande oververtegenwoordiging van allochtone agenten in fraude- en corruptie-zaken: 'klopt niet, is allemaal racisme'.

raskol | 26-11-17 | 08:54

@lupuslupus
U gaat voorbij aan de jaarlijkse rechtzaken in april en hoger beroep in juli.

de Voorzittert | 26-11-17 | 09:07

U gaat voorbij aan de jaarlijkse rechtzaken in april en hoger beroep in juli.
de Voorzittert | 26-11-17 | 09:07
.
Nee die ga ik niet voorbij - er komt trouwens nog een aanklacht van Wilders naar Rutte wegens discrimineren van de Nederlandse bevolking (als die in behandeling wordt genomen) - maar het ging en gaat nu even over Zwarte Piet. First things first.

Lupuslupus | 26-11-17 | 09:14
▼ 1 antwoord verborgen

Het is en blijft een onzinnige discussie. Er is helemaal niets racistisch aan Zwarte Piet en daarom hoeft hij niet te veranderen en kunnen we er over ophouden.
Het is een nijver zwart mannetje met rode lippen, mooie sieraden en een fraai pak. Acrobatisch en presentjes uitdelend. Verder werkt hij goed samen in teamverband en is hij goed voor oude mensen, zoals Sinterklaas. Kortom, een bijzonder positief rolmodel.
Als je toch zo gek bent dat je tegen deze aardige mannetjes wilt protesteren, dan doe je dan maar op het malieveld, maar zeker niet tussen de kinderen op het Sinterklaasfeest.

kempenaer | 26-11-17 | 08:38 | 2

Is kwestie van interpretatie en ervaring, geen feitelijk vaststaand feit. Iemand kan Zwarte Piet als racistisch stereotype ervaren en zich eraan storen.

Zo is het zeker niet bedoeld, niemand viert Sinterklaas met Zwarte Piet omdat je dan 'even lekker negers belachelijk kunt maken'. Niemand.

Maar ja, dat zijn slechts bijzaken. Waar het om gaat is dat een paar groepjes van profiteurs, beroepszeikerds en hypocriet-arrogante SJW-ers elkaar hebben gevonden om te trappen op hun eeuwige vijand: de Witte Man.

Ook bij het volledig afschaffen van Zwarte Piet zullen zij blijven dreinen, dreigen, zeiken en stoken. Het is hun levensvisie: het eeuwige conflictmodel tussen Goed en Kwaad waarbij zij uiteraard altijd aan de juiste zijde staan & strijden.

raskol | 26-11-17 | 08:50

Een aantal dagen geleden zwierf er ergens een tweet rond: een grootvader legde zijn kleinkinderen uit dat er geen Zwarte Pieten meer rondlopen in hun stad omdat de Sint nu de voorkeur geeft aan Witte Pieten die veel harder werken en veel efficienter zijn.

onnosel | 26-11-17 | 09:01

Dat sommige negers niet snappen dat zwarte Piet niks met hun te maken heeft kan geen reden zijn om voor ze te wijken.

Abu Bachouca | 26-11-17 | 08:22

Geachte Feynman, uw betoog begint vrijwel direct met het woord debat. Voor mij reden om niet verder te lezen. Mijns inziens is er geen debat of discussie, deze verdeeldheid wordt willens en wetens door de media in stand gehouden. Op de randstad na is vrijwel geheel NL, 95%?, voor een zwarte piet, zelfs na al jaren KOZP en media gepress. Lees het stukje van dhr. Lohues eens. Groet'n uut Rol.

ruisvoorn | 26-11-17 | 08:02

In Nederland wonen ongeveer 13.000.000 blanke Nederlanders, waarvan beide ouders in Nederland geboren zijn. ongeveer 75 % dus. Dat die dus de dienst uitmaken spreekt vanzelf. De inwijkelingen hebben zich maar te voegen of op te stappen richting geboorteland. Deze hele ZP discussie zal ook wel weer de schuld zijn van Poetin. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Trump erachter zit en stiekum de voorstanders van een pikzwarte Piet steunt. Dat vernemen we vermoedelijk pas in 2067, vijftig jaar na dato.

Wim van Ingen | 26-11-17 | 07:45

Ik kom zelf net terug uit Australie en met name in een stad als Darwin in "the Northen Terretories" is de overlast van Aboritionals verschrikkelijk.
Zelf gezien, zelfs op klaarlichte dag lopen er twee beveiligers rond bij een bushalte om ongeregeldheden te voorkomen. Aboritionals zijn vaak dronken en lopen overdag en in de avond te schreeuwen op straat. Ze gaan ook de bussen en treinen in ZONDER TE BETALEN. Want het is immers hun land??? Als het donker word zie je ineens vier bewakers bij de Woolworth, wat een gewone kruidenier is zoals bij ons de Lidl. En de winkels sluiten in Darwin om 5 uur, uit veiligheid. Terwijl het in deze tijd van het jaar tot half negen in de avond licht is. In steden zoals Sydney, Melbourne en Brisbane is de situatie veel beter omdat de Aboritionals daar niet opvallen. Maar in Darwin is het verschrikkelijk en ik ben bang dat wij hier in Nederland dezelfde kant op gaan als er teveel types zoals Sylvana Simons hier komen.

kippevlees | 26-11-17 | 07:13

"Het wordt daarom steeds belangrijker dat iedereen opgroeit met een positief zelfbeeld, een tolerante houding tegenover anders denkenden en een wakend oog tegen dwang" .
Precies. Het allerbelangrijkste. Hier moet de focus liggen. Leer knderen leren waar je eigen kracht ligt. De grote en diepte van het bewustzijn.

Bat-Adam | 26-11-17 | 07:12

Wat een vol met ‘ kijk mij eens intelligent zijn’ saus overgoten warrig geschreven stuk.

penis-aqua-rosA | 26-11-17 | 06:26 | 2

Ik ben het volledig met u eens, waarom doet u zo warrig lulletjerozewater ?

Roze_bril_drager | 26-11-17 | 06:50

Hee Zwitsal goede jij-bak ga maar snel je receptje inleveren bij de apotheek en neem je pilletje.

penis-aqua-rosA | 27-11-17 | 11:13

Soms zal een meerderheid zich moeten schikken aan een minderheid. Ok Ascher dat gaan we regelen in uw maakbare wereld. Ik hoop dat Rusland zo snel als mogelijk ons verovert dan worden we in ieder geval niet moslim Arabisch.

Roze_bril_drager | 26-11-17 | 05:54

"De Kinderombudsman signaleerde dat kinderen zich het hele jaar gediscrimineerd voelen."
De angel zit in het woordje VOELEN. We leven in een tijd waarin iedereen zich wel wat VOELT, maar vooral achtergesteld en gediscrimineerd. gekleurd/blank, man/vrouw, heterofiel/andersofiel/niksofiel, links/rechts, arm/rijk, GL/PVV,
Iphone/Samsung.

De vraag is of mensen het hele jaar gediscrimineerd worden in Nederland en zo ja waarom en door wie.

Blanke kinderen die door mohammedanen op die zwarte school getreiterd worden zijn er meer als donkergekleurde die op witte scholen gediscrimineerd worden. Het eerste is gewoon, het tweede wordt, als het al gebeurt, streng afgestraft.

bergsbeklimmer | 26-11-17 | 05:38

Wij zijn een democratie.
Wij willen uitmaken hoe we onze (kinder)feestjes vieren.
Want, 'n feestje, weet u wel; dus leuk, en met há, lekker, daar heb ik zin in.
Wie 'n tuinfeestje geeft hoeft geen 'zich-met-jou-bemoeiende' party-crashers te accepteren.
Wie 'n feestje van het volk wil geven, kan daar met de bestaande middelen vorm aan geven.
Dus.
Ik stel voor dat in moeilijke steden in de randstad een referendum wordt gehouden met de vraag 'wel of geen zwarte Piet op het Sinterklaasfeest'.
Hoezo zouden gekleurde importmensen smaakbepalende veto-verbieders mogen zijn?
Niemand wordt gedwongen die Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten mee te vieren.
'Wij', de gewone blanke allochtonen worden toch ook niet gedwongen het suikerfeest te vieren?

Der Paulie | 26-11-17 | 02:46 | 1

'Wij', de gewone blanke allochtonen worden toch ook niet gedwongen het suikerfeest te vieren? Geeft het nog een jaar of 4 - 5, dan is het een officiële feestdag in NL (geruild tegen Pinksteren of zoiets)

art_is_a_bitch | 26-11-17 | 10:07

Kunnen we effe ophouden met al dat quasi intellectuele gezeik?
We hebben volksfeesten en we hebben volksfeesten. En niemand wordt verplicht mee te doen. Bevalt een volksfeest u niet? Dan doet u toch gewoon niet mee; niemand verplicht u.
Zo hebben we al jaren iets als carnaval, waarbij de karikaturen u om de oren vliegen. Gein of ongein, wat maakt het uit. Als het u niet belieft, doet u gewoon niet mee.
Zelfde met de goedheiligman en zijn gezellige pieten; bevalt het niet, doet u toch lekker niet mee. Waarom die linkse behoefte ALLES te verbieden wat u niet zint?!
Links rotvolk. Leven en laten leven!! HET fundament van het vrije westen.

marjen | 26-11-17 | 02:27 | 3

Bravo!

Ledzep67 | 26-11-17 | 08:36

Volledig mee eens.

kempenaer | 26-11-17 | 08:41

Precies mooi verwoord.

flesje | 26-11-17 | 10:10

Feynman: "De Kinderombudsman signaleerde dat kinderen zich het hele jaar gediscrimineerd voelen."
Welke kinderen? Dat wordt door bovenstaande column niet duidelijk.
Van de inwoners in de 4 grote steden van ons land heeft de meerderheid een immigratieachtergrond. Slechts 9% van de wereldbevolking is blank.

Feynman: "Erger is dat zelfs de ombudsman over zijn belangrijkste constatering heen leest". btw: de Kinderombudsman is een vrouw.

Goedheiligman met kruis op zijn mijter, een heiden?

De kern was en is te beluisteren op radio 1 vrijdag 10 november jl. v.a. 08:54 uur waarin Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden duidelijk aangaf dat het niet gaat om het uiterlijk van Zwarte Piet, maar om het concept van het Sinterklaasfeest.

Omdat zij geen plezier beleeft aan het Sinterklaasfeest - het is niet haar feest - zei ze, verwijzend naar al die snoepproducten die volgens haar uit dwangarbeid voortkwamen - zoals kruidkoeken, speculaas, chocola - waar ze ook de roe erbij haalde (terwijl dit attribuut uit het verleden heden nimmer gebruikt wordt).

Uit haar tirade, waarin ze de meest vreemdsoortige voorbeelden uit de kast trok werd overduidelijk dat zij is gefocust op één doel, nl. dat Rutte III het eeuwenoude traditionele culturele volksfeest Sinterklaas gaat afschaffen en inruilt voor een VN-kinderdag.

Jammer voor haar en haar marginale clubje, gaat de politiek niet over een volksfeest.
Dat is aan het volk zelf.

drs.Nee | 26-11-17 | 02:13 | 4

"Slechts 9% van de wereldbevolking is blank. "
Dat wist ik niet, dat er zo weinig blanken zijn. Thx, weledelgeleerde Nee.

Lewis Lewinsky | 26-11-17 | 02:47

Laat BB naar het Slavernijheden kijken in Libië , en anders, als ze zo hecht asn haar verleden, hebben we voor haar familie het bonnetje nog ?

Hemmenaar7 | 26-11-17 | 03:41

Die VN is inderdaad de sleutel tot het raadsel waarmee we plotsklaps lijken te worstelen. Hou de 17 "global goals*" naast waarnemingen in de onmiddellijke omgeving en kijk waar de waarneming past in 1 van de 17. U gaat zich een hoedje schrikken.

[*] www.globalgoals.org/

kindapaas | 26-11-17 | 07:54
▼ 1 antwoord verborgen

Als we geen muur om Europa bouwen en de Afrikaanse en Midden-Oosterse cultuur hier vrij z'n gang laten gaan, gaan we allemaal naar de tering. Het Romeinse Rijk en de 'barbaren' is er niets bij.

Upendo | 26-11-17 | 01:58 | 1

Die muur komt er niet, noch echte grenzen. De EU trein dendert momenteel op dubbele snelheid verder en de EU elite zet nog meer vaart achter hun drang naar macht en controle over de individuele landen. Feitelijk bestaat Nederland al niet meer, het is al lang en breed overgedragen aan de gecentraliseerde ubermacht. Het Nederlandse volk mag nog wat zeggen over dat ene procentje meer/minder belasting en de kleur van stoeptegels in de straat, maar daar houd die inspraak en 'de macht van het volk' dan ook wel op.

XaleX_2 | 26-11-17 | 02:16

www.hln.be/nieuws/binnenland/agent-lo...
Het was vandaag weer eens gezellig in Brussel.
Een fijne stad als je er als Timmermans en Juncker in een gepantserd voertuig rondrijdt.

Jan Dribbel | 26-11-17 | 01:49

Ik heb ook helemaal geen zin meer in het me verdiepen in de oorsprong van Zwarte Piet. Op 5 december zat je als bang jongetje te wachten in het parochiehuis en dan kwamen ze binnen. Je schrik aanjagen met hun zwarte tronies, rammelende kettingen en het gezwaai met de roe. En daarna duwde hij je handjes vol met snoep en vertrok weer, mij met een zucht van verlichting achter latend. Nooit gedacht "Oh een neger"of "Oh een slaaf" wij waren namelijk niet zo geconditioneerd om in die termen te denken, zoals dat tegenwoordig bij die pamperplassers wel het geval schijnt te zijn.

Graaf van Egmont | 26-11-17 | 01:27

Het is begonnen met vreselijk geblunder van een burgemeester m.b.t een kinderfeestje. De notoire drammers en zeurders uit de randstad menen op steeds agressievere manier de rest van Nederland hun mening door de strot te douwen. Dat er mensen helemaal mee klaar zijn dat dit soort types stelselmatig overal tegenaan loopt te schoppen is ook duidelijk, maar het op agressieve manier willen verstoren van een kinderfeestje is velen een stap te ver. De afgelopen loopt het echter wel te knagen in mijn ene hersencel. Ik ben tenslotte geen psycholoog, maar dat geeft niets, je kunt daar een aardige carrière van maken zonder "echte" erkenning. De instellingen zitten vol met dit soort types. Ik krijg steeds meer het idee dat dit hele item eigenlijk steeds meer gaat over de vraag hoe de politiek met de burgers om gaat. De politiek is er al jaren niet meer voor de burgers (inclusief politie en rechtspraak). De compleet verkeerde aanpak van migrantengroepen in het verleden heeft geleid tot het huidige probleem dat Nederland heeft met Marokkanen, Turken en Antillianen. De politiek weigert hardnekkig het probleem te erkennen en stopt de kop ver in het zand. Op basis van volkomen krankzinnige redeneringen wordt er op een verschrikkelijke manier met twee maten gemeten in Nederland als het gaat om benadering van de politiek (en justitie) richting enerzijds de : echte"Nederlanders en anderzijds de "import". De mening van een redelijk deel van Nederland wordt na verkiezingen direct al genegeerd omdat de zittende politiek eigenlijk niets met die mening wil doen. Ze willen er wel iets mee doen, maar gaan het verpakken in een hypocriet jasje enkele jaren later. Om de democratie nog verder de grond in te trappen worden uitslagen van referenda (bij voorbaat) genegeerd. Zoals gezegd, het is maar psychologie van de boerengrond (en zal er zeer zeker geen vak van maken), maar kan het zijn dat deze uit de hand gelopen Pieten-discussie niets anders is dan een signaal van de Nederlanders richting politiek dat men helemaal klaar is met de houding van de politiek richting de burger ? Het fanatisme waarmee beide groepen Zwarte Piet behandelen (pro en contra) is momenteel vrij absurd en het lijkt er op dat deze reactie iets is waar de Nederlanders nog wel invloed op hebben om te behouden. De politiek pakt alles af, maakt van van het land een bende, democratie wordt steeds meer met voeten getreden, Nederland wordt meer en meer over genomen door andere culturen en hun waarden en drammerige Josti's uit de Randstad zullen de rest van Nederland wel even komen vertellen dat ze van geen meter deugen en zich moeten schamen Nederlander te zijn. De gewone Nederlander bemoeit zich ook meer en meer met de discussie, maar met de insteek Zwarte Piet is van ons (hoe verzonnen het feest ook is en hoe weinig het ook met racisme te maken heeft) en daar blijft Den Haag van af, laat staan dat een stel beroeps-snotneuzen en drammers uit het westen van het land ons komen vertellen dat we racistisch zijn door het vieren van Sinterklaas met zwarte Zwarte Piet.

Ruikbaard | 26-11-17 | 01:17 | 1

Alles heeft te maken met de politiek en de kloof naar de burgers. Het is een politiek van de middelmaat. Noem nog eens een staatsman van naam en faam. Burgemeesters, veelal van linkse signatuur regelen demonstraties, maar zijn te laf om door te pakken. Altijd bereid om toe te geven aan groepen die politiek gezien aan hun eigen visie voldoen. Wie herrinnert zich nu nog de massale arrestaties in Rotterdam vorig jaar? Vanwege nota bene een linkse burgemeester die ballen toonde en een duidelijke lijn trok? Zo'n burgemeester heeft de politie tot zijn beschikking en kan die inzetten. Hij had ook kunnen wachten totdat de Rotterdammers het voor hem oplosten. Zoals bij Dokkum.

Graaf van Egmont | 26-11-17 | 01:41

Zwarte Piet is een figuur uit een eeuwenoude Germaanse traditie uit een tijd dat er in Europa nog nooit een zwartmens was gezien en heeft NIETS met slavernij te maken,
.
Zoek eens op “krampus” en dan weet je alles....

Brou Is Back | 26-11-17 | 00:49

De Kinderombudsman signaleerde dat kinderen zich het hele jaar gediscrimineerd voelen
Er zijn ook Nederlanders die zich het hele jaar kapot ergeren aan die kudt buitenlanders die je elke week bij opsporing verzocht ziet.
Maar ja, Die framen we gewoon als laag opgeleide Tokkies. Dan hoef je er niet naar te luisteren.

Rest In Privacy | 26-11-17 | 00:46

Een verfilming van het leven van Nelson Mandela. Met in de hoofdrol een blanke acteur. Dat kan ook niet. Nelson was zwart, dat was zijn verhaal, zijn identiteit. Op die manier kan een neger ook geen Sinterklaas zijn. Zeurpieten, verwende kinderen. Richt je pijlen op slavernij die nu nog aan de hand is in het midden oosten, Afrika en Azie. Dan maak je, jezelf nuttig.

Rest In Privacy | 26-11-17 | 00:35

Zwarte Piet is OK en kan niet zwart genoeg zijn. Ga nu maar eens zeiken over Black Friday of zo....

DannyM | 26-11-17 | 00:33 | 2

Op Bonaire waren de Pieten ouderwets zwart.
Daar zijn de Pieten zwart van origine die zich nog zwarter schmincken.
Ik stel voor dat Jeffry A. (die overigens door de AIVD in de gaten wordt gehouden) zich daar gaat vestigen.

Jan Dribbel | 26-11-17 | 00:46

Vandaag tot mijn grote vreugde in de binnenstad sinterklaas gezien met zeker een 40-tal echte zwarte pieten. Heb maar 1 roetveeg Piet gezien. Kun je je kinderen nog altijd vertellen dat die ene een huidaandoening heeft.

Ben Hetzat | 26-11-17 | 03:57

Vervelend die discussie over witte sinten en zwarte pieten. En dat terwijl het in deze periode juist alleen maar zou moeten gaan over schoenen zetten, een wortel voor het trouwe paard Amerigo en natuurlijk liedjes zingen. Misschien een idee om elke dag tenminste 1 sinterklaasliedje op GS te zetten en daarmee te focussen op hetgeen waar het deze dagen/weken allemaal om draait en de discussie even te laten voor wat het is?
* schoen zet bij de schoorsteenmantel met wortel erin en een emmer water ernaast, zodat Amerigo wat kan drinken *

Rest In Privacy | 26-11-17 | 00:28 | 2

Bij deze alvast een leuk sinterklaasliedje om terug in de stemming te geraken:
Hoor de wind waait door de bomen: www.youtube.com/watch?v=Gqy8cyUna1s .

Rest In Privacy | 26-11-17 | 00:37

In mijn tijd had het paard van Sinterklaas niet eens een naam. Het was een witte schimmel, niet meer. Amerigo is verzonnen door die trut die zich met Sinterklaas bezig houdt op de TV. Zoals de TV wel meer kapot heeft gemaakt rondom het Sinterklaasfeest. Het moest altijd nog grootser en megolomaner met veel verhaallijnen en plotwendingen. Welk kind zat er nou te wachten op stoomboten in zware stormen? Die boot moest gewoon op zaterdag aankomen in de haven en dan kon de intocht beginnen.

Graaf van Egmont | 26-11-17 | 01:17

Ik ben behoorlijk kritisch op onze multiculti samenleving, maar in deze kwestie hebben de antipieten gewoon keihard het gelijk aan hun zijde. Jezelf schminken om er uit te zien en je te gedragen als een onderdanige neger kan gewoon anno 2017 niet meer. Zelfs al zou er geen enkele neger in Nederland wonen, dan nog is het fout. Punt.

Alle argumenten die er zijn om de traditie te houden zoals het is, zijn gewoon ontkracht: Het IS een racistische karikatuur waar we ons internationaal belachelijk mee maken, en tradities zijn niet star, maar passen zich constant aan de tijd: ook Zwarte Piet zelf is tenslotte een recente toevoeging aan de traditie, en kan dus ook weer veranderen.

Pick your battles. Protesteren tegen hoofddoekjes bij de politie is terecht en nodig. Protesteren tegen opkomend salafisme terecht en nodig. Het ontkrachten van de nonsens van Sunny Bergmans en Sylvana Simons, grotendeels terecht en nodig.

Maar soms hebben ze ook gewoon gelijk. Zwarte Piet is daar een voorbeeld van.

Japannert | 26-11-17 | 00:22 | 21

Je blijft maar negeren wat er beargumenteerd is geschreven en komt terug met een nietes. Al stampvoet je erbij, het is krachteloos. Belangrijkst, wat al vele malen werd geschreven, ook in het artikel, maar nog altijd niet tot jou doordringt: een traditie verandert vaak, maar dat gebeurt dan organisch. Zie de voorbeelden die Feynman en anderen gaven. Gedwongen gerotzooi werkt niet, werkte nooit en zal nooit werken.
Aan mensen als Asscher en jou niet-bestede informatie, het dringt nooit voorbij de racismeplaat voor je harses.

sockpuppet | 26-11-17 | 12:49

Japannert | 26-11-17 | 09:35,

Jij zei dat Zwarte Piet racistisch is, en je voerde als "bewijs" aan dat je de geschiedenis niet kent.
Vervolgens leg ik jou dus heel beknopt de geschiedenis uit.
En daar na herhaal je weer; "is wel racistisch want dat vind ik".
Maar heb je serieus gegoogeld op die geschiedenis?
Nee.
Heb je gegoogeld op alle punten die ik noemde; over de Germanen, over Jan Schenkman, over Sint Nicolaas?
Nee.
Heb je even het linkje van "Sinterklaas op de Antillen" aangeklikt?
Natuurlijk niet.

Je hebt geen idee waar je het over hebt. En je wilt dat ook zo houden; ignorence is bliss. Je zegt dat je niet weet wat racisme is, en dat daarom "dus" alles waar je niks van afweet óók racistisch is.
Echt zeldzaam dom.

Dandruff | 26-11-17 | 15:44

Japannert | 26-11-17 | 09:35,

Jij zei dat Zwarte Piet racistisch is, en je voerde als "bewijs" aan dat je de geschiedenis niet kent.
Vervolgens leg ik jou dus heel beknopt de geschiedenis uit.
En daar na herhaal je weer; "is wel racistisch want dat vind ik".
Maar heb je serieus gegoogeld op die geschiedenis?
Nee.
Heb je gegoogeld op alle punten die ik noemde; over de Germanen, over Jan Schenkman, over Sint Nicolaas?
Nee.
Heb je even het linkje van "Sinterklaas op de Antillen" aangeklikt?
Natuurlijk niet.

Je hebt geen idee waar je het over hebt. En je wilt dat ook zo houden; ignorence is bliss. Je zegt dat je niet weet wat racisme is, en dat daarom "dus" alles waar je niks van afweet óók racistisch is.
Echt zeldzaam dom.

Dandruff | 26-11-17 | 15:44
▼ 18 antwoorden verborgen

@skoftig | 25-11-17 | 23:52 | reageer
"Er wordt of origineel SK gevierd of helemaal niet, en het wordt dat laatste."
Haha een beter voorbeeld van de drammerTs aan het pro-Piet spectrum kan men niet bedenken.
Sinterklaas gaat hier nog heeeeeel lang gevierd worden alleen zal het aan enige verandering onderhevig zijn.
Boeit geen kind of ZP geel, zwart of roetveeg is dat is meer een dingetje voor sneuneuzen zoals U.
Dank voor de illustratie van het sneue pro-ZP, my way or the highway maar gelukkig zal het niet zo werken.

Berbaar | 26-11-17 | 00:02 | 2

".. alleen zal het aan enige verandering onderhevig zijn.."
Is dat een constatering van feiten, een voorspelling, of een eis? Of wellicht nog iets anders? Het klinkt zo stellig, dus ik ben wat nieuwsgierig.

Schoorsteenveger | 26-11-17 | 00:06

Typische manier van reaguren heb jij Berber, Lezen, voelen hoe de wind staat en daar dan keihard tegen inpissen. Niks inhoudelijks, zwakke argumentering en als klap op de vuurpijl een voorspellende gave zoasls jij vindt dat het zou moeten gaan. Mij help je daar echt niet mee, laat staan dat je me overtuigen kan. Nou ja, dat je wel een meter stront lust van die anti Zwarte Pieten.

Graaf van Egmont | 26-11-17 | 01:06

Sinterklaas en Zwarte Piet, gaan ten onder aan een klein groepje activisten die geïnfiltreerd in de linkse media (dat zijn bijna alle media), de politiek en het ergste in het onderwijssysteem. De UvA's voorop lopend. Een slimme tactiek. Op deze manier allen naar hun hand zettend. Hoe lang, laat het volk zich nog gijzelen dat is de vraag voor de komende decennia. Het antwoord weet ik al.

Het kinderfeest Sinterklaas en Zwarte Piet, zal nooit verdwijnen en er komt weer een tijd waar mensen weer trots kunnen en mogen zijn om Nederlander te zijn.

Village

De Evangelist | 25-11-17 | 23:55 | 2

de politie is als de dood voor een aangifte als de persoon gekleurd is en als je aangifte gaat doen eggen ze we kunnen u niet helpen meneer gaat u maar eerst op een andere partij stemmen....

Nederlad en sint en piet zal verdwijnen onder de druk van de Superdiversity

Generatie_1984 | 26-11-17 | 00:03

Moest dat Village er nou echt bij?
City

Lewis Lewinsky | 26-11-17 | 00:18

Dus ook GS overstag. Zo werkt dat, heel langzaam de bakens verplaatsen. Alle media, NRC, VK. DWDD, Joop, GS, hebben het over twee bussen negers en wat kort-pittige dames die door deze zelfde negers genomen willen worden, en voor je het weet is het hele SK feest naar de klote. Wel een aardige in-yo-face voor AH en Blokker, want het gaat naar de klote. Er wordt of origineel SK gevierd of helemaal niet, en het wordt dat laatste. Je kunt mensen nl wel bedreigen, middles dood of hun ruiten ingooien etc. als ze met echte zwarte pieten SK vieren, maar je kunt ze niet verplichten met paarse Pieten te werken. Maar goed, ben blij dat ik het als kind nog heb meegemaakt.

skoftig | 25-11-17 | 23:52 | 1

GS is niet overstag. Verder goed gezegd.

Lewis Lewinsky | 26-11-17 | 00:21

"Het wordt daarom steeds belangrijker dat iedereen opgroeit met een positief zelfbeeld, een tolerante houding tegenover anders denkenden en een wakend oog tegen dwang."
> dat is dus dezelfde fout die de gezagvoerders in dit land al 50 jaar maken; Tolerantie werkt alleen maar als het van beide kanten komt en niet als een kant alleen maar toegeeft en de andere kant alleen maar eist.
Had beter van je verwacht, Feynman. Hakken in het zand. Dit is het, daar moet je het als nieuwkomer of nazaat daarvan mee doen en als je niet mee wil doen haak je maar af. En Sinterklaas is slechts een symptoom van de huidige mismatch tussen bevolking, waarden en normen en gezagsdragers, er is veel meer mis.

Graaisnaaiert | 25-11-17 | 23:47 | 3

Goed gezegd.

Lewis Lewinsky | 25-11-17 | 23:48

"een tolerante houding tegenover anders denkenden en een wakend oog tegen dwang." "

Daar zit de contradictie, want de anti-Zwarte-Pieten-activisten kennen tolerantie en willen geen toerantie. Zwarte Piet moet kapot. Kick out Zwarte Piet, nietwaar. Feynman zit er inderdaad naast.
Jammer, Evocatus

Evocatus | 26-11-17 | 02:28

Niet zo: "kennen tolerantie en willen geen toerantie."
Maar zo: "kennen geen tolerantie en willen geen tolerantie.'

Evocatus | 26-11-17 | 02:31

Ik zie alleen de voordelen, drie witte pieten doen het werk van alle zwarte pieten samen, dus de sint kan met een kleinere en milieu vriendelijkere organisatie verder.

Mather | 25-11-17 | 23:43

Overigens heb ik helemaal niks tegen het samenwonen met andere culturen. Ik vind het soms een gezellig straatbeeld, al die djelleba's, stomme mutsjes, sandalen, hoofddoekjes, fel gekleurde jurken uit Ghana. Zolang ze niet voordringen bij de marktkraam met perssinaasappels of eisen aan mij gaan stellen. Ik wil gewoon niet lastiggevallen worden door die lui. En breekt er één zijn poot, kan hij/zij altijd op mijn hulp rekenen. Voor mezelf kan ik het niet multicultureler maken.

Graaf van Egmont | 25-11-17 | 23:40 | 4

Mee eens. Zie ook in uw tekst, het woordje 'soms' staan. Tweede zin. Maakt het belangrijk. Ik wil het ook niet; "alleen maar". En dat is wel waar we naar toe gaan....

sunshine&rain | 26-11-17 | 02:25

@Schoorsteenveger | 25-11-17 | 23:47

Feynman wil "een tolerante houding tegenover anders denkenden en een wakend oog tegen dwang.'

Sommige groepen die bewust binnengeloodst worden in onze samenleving kun je alleen maar met een scherp oog benaderen, want tolerantie bestaat bij hen eenvoudigweg niet. Religieus voorgeschreven en de commandostrategie, de hierarchieke dwangstructuur er van jongsaf aan ingeperst.
Salut! Evocatus

Evocatus | 26-11-17 | 02:36

Graaf, wat is er dan nog leuk aan reizen naar andere culturen als ze hier ook al allemaal rondlopen. Zo komen de Aziaten hierheen voor Kinderdijk, klompen en om zich in volrmdamse klederdracht te laten fotograferen. Niet voor de moskeeën

Ben Hetzat | 26-11-17 | 03:43
▼ 1 antwoord verborgen

Ik woon in een kerkdorp midden in het groene hart. Het middelpunt der randstad. Heb mijn ding gedaan, 10 jaar in Amsterdam gewoond en weet hoe de wereld in elkaar steekt.
Het punt wat ik hier wil maken is dat mijn dorp inmiddels een religieuze vrijhaven is geworden. Meisjes van twee kruipen hier nu rond met maillot onder spijkerrok, hoofddoek like.
Net zo goed een parallelle samenleving met het verschil dat terrorisme niet bestaat in hun gelederen.
Maar waar je vroeger op zondag uit respect je kettingzaag niet aanslingerde, zouden deze mensen nu het liefst een verbod willen.
Welk geloof dan ook, ze willen altijd net een tandje geloviger zijn dat hun ouders en vriendenkring.

nietvaneergister | 25-11-17 | 23:28

Die foto van van Muiswinkel spreekt boekdelen, is informatiever dan de kennelijke capitulatie van Feynman. Kijk naar dat smoel, die uitdrukking op het gelaat, die dubbelheid. Alsof-ie al kon voorspellen dat het zou gaan zoals het ging en hij spijt zou moeten betuigen ooit het lef gehad te hebben zich zwart te schminken. "Ik ben te koop" zegt dat smoel.

Schoorsteenveger | 25-11-17 | 23:26 | 9

Dandruff | 26-11-17 | 00:08
Ik snap dat "helaas" dan nog steeds niet. Helaas voor wie? En dan komt daar achteraan "Ook andere sprookjes moeten een afspiegeling worden van de maatschappij". Wie zegt dat ze dat moeten? Feynman? Of snap ik de context opnieuw niet?

Schoorsteenveger | 26-11-17 | 00:23

Schoorsteenveger | 26-11-17 | 00:23,

Dat "helaas" is voor ons, omdat wij makkelijke prooien zijn. Als we, net als bijvoorbeeld moslims, zelfs de minste kritiek direct zouden pareren met dreigementen en geweld, dan zou niemand aan onze cultuur durven komen.
Overigens geen oproep tot, maar een trieste constatering mijnerzijds.
Hoe Feynman het bedoelt kun je morgen beter aan hemzelf vragen.
Maar zo lees ik het; als kleur werkelijk irrelevant zou zijn, zou deze discussie onnodig zijn. Het zijn de Zeurpieten die het racisme aanwakkeren. Tegen blank, en daardoor ook tegen zwart.

Dandruff | 26-11-17 | 01:05

Je legt er best wel veel in Dandruff. Ik vind die laatste alinea ook behoorlijk vaag, Geen idee wat hij nu precies bedoelt.

knutsel_ | 26-11-17 | 01:21
▼ 6 antwoorden verborgen

.. maar goed. Multicultureel samenleven is in de praktijk een kwestie van regenten en Gutmenschen die van overal vandaan de kanslozen ophalen, deze mensen geld en een huis geven bij u in de buurt, waar zij zelf niet wonen - en dan de verhuizende bevolking toeroepen dat ZIJ het moeten oplossen. Samen oplossen, samen met de nieuwkomers.

Zo niet, dan zullen de media u met inclusief gemaakte filmpjes hinten wie de fascist is en schuldig aan het doen mislukken van een zorgvuldig&menselijk uitgedacht Utopia.

Jan Passant mk2 | 25-11-17 | 23:25

Als de overheid een beetje lef had, zouden ze zeggen dat de anti-pieten elke dag van het jaar mogen protesteren op elke plek, zolang het maar niet in een situatie is waar het om kinderen draait. En dan zal blijken dat er, op een zeer klein groepje na, niemand interesse heeft voor die mensen en hun standpunt.

benjeallanggek | 25-11-17 | 23:24

Het is vreselijk naief om te denken dat op scholen in de grote steden negerkinderen gepest worden vanwege Zwarte Piet, en dat ze daarom opeens niet meer gepest zouden worden als Zwarte Piet maar zou verdwijnen. Zo werkt pesten niet. Pestkoppen vinden altijd wel een stok om mee te slaan, simpelweg omdat zij zelf bijna nooit worden aangepakt (want ‘zielig’, ‘hebben het ook thuis moeilijk’, ‘hebben moeite om op school mee te komen’ etc. etc.) en het slachtoffer zich van e.e.a. lijkt aan te trekken.
Puur praktisch: stel dat Zwarte Piet verdwijnt, en alle verwijzingen verwijderd worden. En dan die kinderen met wat men eufemistisch ‘oerwoudgeluiden’ noemt geconfronteerd worden. Moet dan de Apenheul er maar aan gaan, of dient men die pestkoppen aan te pakken?
En zolang Bruine en andere Toegeef Pieten bedreigd worden, en zelfs pepernoten (want specerijen = kolonialisme =fout) van de Race Pimps niet mogen, mag het duidelijk zijn dat appeasement niet echt doeltreffend werkt. Wensen dat mensen aardiger zijn zorgt er nog niet voor dat ze dat worden, zeker in het geval van groepen die domweg anderen haten ongeacht wat ze uitspoken (zoals moslims kafir zien).

Knoeperd | 25-11-17 | 23:24

Tot zover de Kerst-overdenking van dominee Feynman, voor al uw bruiloften en begrafenissen. Hoe langer uw lid, hoe meer korting.

King of the Oneliner | 25-11-17 | 23:20

Wat een warrig commentaar is dit, Feynman begint al helemaal fout met dit citaat: "De leraressen reageerden kordaat door het snoep in te nemen, en de Zwarte actievoerders uit te zetten." Heeft de opsteller van dit commentaar dan niet begrepen dat het juist die juffen en meesters zijn op de basisscholen die, op bevel van hun schoolbestuur, Zwarte Piet in 2015 hebben verbannen uit hun gebouwen, over de ruggen van de kinderen! Wat je noemt "een veilige leeromgeving". Maak je daarover kwaad Feynman, al is het met terugwerkende kracht.

pissebed | 25-11-17 | 23:19 | 1

Dit. Taking candy from a baby was overigens een no-no maar nu kennelijk ‘kordaat optreden’. Stel je voor dat een kind zelf wel uitmaakt wat het met gekregen snoep doet.

Knoeperd | 25-11-17 | 23:26

"Kinderen hebben liefde nodig, geen ruzie, geen haat."

Dat was de belangrijkste samenvatting. Maar, zoals het altijd al gegaan is; de mensen die dit echt zouden moeten lezen doen dat niet.

dysdiadochokinese | 25-11-17 | 23:18 | 2

Pieten mogen best wel veranderen. Waarom perse zwart. Het was altijd, in mijn jeugd, om niet te kunnen zien, dat het oom/tante/bakker/slager was.
Totaal niks te maken met racisme.
Ik heb geld voor de mannen van de A7 gedoneerd. Woon in Amsterdam.
Mij gaat het erom, dat stelletje mafkezen, met een Ghanese mafkees, als opperhoofd, niet de boel kan gaan organisen in Friesland. Hele busreis er naar toe, om even stempel te drukken. Tussen de kinderen. Vooral tussen de kinderen. Je bent niet welkom. Alle andere momenten welkom. Maar niet tussen de kinderen. Punt uit.
Ze krijgen wel hun zin, hoor. Grote steden. Hebben ze al. Maar niet denken, dat je meteen heel Nederland hebt. Jerry A, mag zich wel druk gaan maken om de kindjes in Ghana. Maar dat is geen verdienmodel. Ik zeg niet, dat hij daar naar toe moet vertrekken, maar hij mag zich wel gaan inzetten voor Ghana hier in Nederland en niet 1x per jaar voor Sinterklaas. Wat doet hij rest van het jaar?

sunshine&rain | 25-11-17 | 23:34

@sunshine&rain
Deze klagende mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd in welk (redelijk) argument dan ook. Ook niet in een oplossing, zodat iedereen weer happy en tevree is. De verslaving aan de negatieve aandacht is veel sterker dan welke rationele gedachte dan ook.
Gerard Reve schreef ooit "Elke gek kan iets roepen en is des avonds gespreksonderwerp op de treurbuis en radio, maar een zuster die zwijgend s'avonds vijf demente bejaarden naar bed helpt kent niemand". En zo is het tot op de dag van vandaag.

dysdiadochokinese | 26-11-17 | 00:09

Een flutstuk Feynman; jammer. Bovendien vol taal- en stijlfouten.

Wobbelplatte | 25-11-17 | 23:11

Het zal best waar zijn, maar wat als oplossing aangedragen wordt is geen oplossing. "Stop de haat" is een even loze kreet als "stop de opwarming van de aarde", "vrede op aarde", "als iedereen nu eens stop met oorlog maken" en wat dies meer zij. Heel vervelend dat de koters zich het hele jaar gediscrimineerd voelen. De oorzaak is echter de ongelimiteerde import, de opsporing verzocht beelden, de haat die uit de moskeeën spoelt, de wegkijkers van GL, Death66 en de idioten van het AntiChristDemocratenAppel en bovenal de ouders die het vaak verrotten Nederlands te leren en hun zandbakgedrag willen behouden. We hoeven helemaal geen minderheid te worden en extra lief zijn omdat we anders straks zelf aan de beurt zijn is een slecht advies. Soros in de bak, PvdA-kranten verkopen of verbeurd verklaren, grenzen dicht en Nexit! Een ambtenaar wordt verantwoordelijk voor zijn daden (Boxmeerarrest iemand?) en een minister moet een minimale opleiding hebben, hoger dan secretaresse in ieder geval. Alles en iedereen met een verblijfsvergunning en geen werk heeft 3 maanden om werk te vinden, daarna opzouten. Dubbele paspoorters gaan bij een veroordeling retour met maar 1 paspoort. En DAARNA kunnen we nog eens praten over de arme kindertjes en krijgen ze allemaal een kusje. Tot het zover is, is er een duidelijke grens aan tolerantie. Nu en hier.

Frau Merkel | 25-11-17 | 23:10 | 2

Te meer daar men juist tot minderheid gemaakt wordt omdat ze je niet mogen. Zie Kopten, zie de overige restanten van het Byzantijnse Rijk, zie importhuwelijken en op een gesegregeerd kluitje wonen.

Knoeperd | 25-11-17 | 23:30

Boxmeer arrest inderdaad. De grootste miskleun die een rechter ooit heeft mogen maken voor wie de zaak nog kent. Het geeft de ambtenarij ongebreidelde mogelijkheden om zijn functie te misbruiken. Ik zou het door willen trekken naar de hogere regionen: Joris Voorhoeve had wat mij betreft nog mogen zuchten in een EBI gezien zijn complete incompetentie in de Srebenica affaire. Hetzelfde geldt voor Van der Kamp met zijn aardgas verhaal. En laten me Mark Rutte niet vergeten, die zowat in 10 jaar tijd onze grondwet heeft opgerekt, gedeeltelijk omzeild of afgeschaft heeft met zijn EU fratsen

Graaf van Egmont | 25-11-17 | 23:31

Sja, als er over een eeuw nog geschiedenis geschreven wordt/geschreven mag worden, dan zullen mensen zich afvragen hoe een gezond land zichzelf zo de vernieling in kon helpen met onhaalbare idealen over een "multiKulturele samenleving".
Met nota bene een vers voorbeeld van zo'n samenleving en zijn afloop in onze geschiedenis, met voormalig Joegoslavië.

Jan Passant mk2 | 25-11-17 | 23:09

Ik geef het op.

JosephKluns | 25-11-17 | 23:04

Ik heb het gehad met die hele pietendiscussie. De middenstand moet opsodemieteren met hun rotfolders. Weg met dat stomme Sinterklaasfeest.

Lentehaas | 25-11-17 | 23:02 | 1

Dat is een positief bij-effect. Dat die laffe middenstanders zich terugtrekken en het feest weer iets van zijn oude betekenis hervindt.

Schoorsteenveger | 25-11-17 | 23:08

De veiligheid van openbare gebouwen dus ook scholen is meer in het geding doordat er in Nederland IS strijders ongehinderd in en uit kunnen lopen dan door zwarte pieten die snoep aan kinderen uitdelen!

Rest In Privacy | 25-11-17 | 23:00 | 2

Counter jij ff de veiligheid door snode opmerkingen met foto gays.
Knapt de hele samenleving van op.

Ongeblustekalk | 25-11-17 | 23:08

Wat Annetje zegt. Die hele Pietendiscussie heeft een hoog rookgordijn gehalte, als we de terreur van KOZP vergeten.

Knoeperd | 25-11-17 | 23:31

Er zijn nou eenmaal mensen die klagen om het klagen. Iemand als Jeffry die uitkering, huis en subsidies ontvangt zonder iets positiefs bij te dragen maar wel energie heeft om een kinderfeest te verpesten is af.
Als alle pieten blank zouden zijn, dan wordt er over 10 jaar geklaagd over het feit dat de sint meer gekleurde mensen moet hebben

Olleke | 25-11-17 | 23:00 | 1

Dit. Het hele gezeur barste pas echt los toen je opeens Bruine Pieten kreeg ‘want die lijken meer op echte negers’ . Iets wat zeker mn Antiliaanse kennissen nooit begrepen hebben.

Knoeperd | 25-11-17 | 23:34

Wat is er met Feynman aan de hand? En met de redacteur van GS? Did stuck sit egt bomfol spël- gramatikale- en steilvaute

RoBD=Skullfucker | 25-11-17 | 22:57
-weggejorist-
Graaf van Egmont | 25-11-17 | 22:55 | 3

"De tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt".
In de jaren vijftig kwam meneer pastoor bij zijn beminde gelovigen om ze op te poken tot daadkracht: via de aanwas van katholieke zieltjes zou Nederland in afzienbare tijd in meerderheid katholiek worden. Het liep anders. Heel anders. Nu is 'katholiek' een zeldzaam fenomeen geworden, een uitstervende soort. Momenteel wordt de turkse trom geroerd en komt de aanwas van zieltjes uit de islam. Zou dit nu wel helemaal faliekant het kalifaat betekenen voor ons totaal ontpaapste volk? Ik waag het te betwijfelen.
1.
O Nederland, let op u saeck,
de tyt en stont is daer,
op dat nu inden hoeck niet raeck
u vryheyt, die, voorwaer,
u ouders hebben dier gecocht
met goet en bloet en leven;
want sy werd nu gantsch en t'eenemael gesocht
tot niet te zyn verdreven.
2.
Neemt acht op uwer landen staet,
u volck end' steden meest
syn sterck, end' daer is raet en daet
van outs altyt geweest;
u adel is manhaftich, vroom,
men vind niet haers gelijcken;
houd den Spanjaert doch, ik bid u, inden thoom,
dat hy van ons mach wycken.
3.
Beschut, beschermt, bewaerd u land,
let op het Spaensch bedrog;
ey, laet niet nemen uyt u hant
u previlegien toch;
maer thoont u elck een man vol moet
in 't houden van u wetten,
boven al dient God, en valt hem steets te voet,
dat hy op u mach letten.

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-11-17 | 22:55 | 2

Al heb ik als hetero man minder te verliezen dan anderen, toch zit ik echt niet op een ‘Chrislam’ zoals Chesterton reeds beschreef in ‘The Flying Inn’ te wachten, en al helemaal niet op Koefnoen’s ‘Toklims’.

Knoeperd | 25-11-17 | 23:38

Een paar dagen geleden luisterde ik naar de Egmont Ouverture van Beethoven en dacht aan de strijd van heden. Mooie muziek. Goed door mijn muziekleraar uitgelegd. De Spanjaarden. De opzwellende tegenstand in de Nederlanden, de onthoofding van Egmont, gevolgd door de opstand, de oorlog en de uiteindelijke overwinning op de Spanjaarden.

onnosel | 26-11-17 | 08:31

De juiste term voor het blanke ras is, zoals Feynman het al aangeeft blank. Wit is een door depressief links en niet blanken bedachte term.

BozePaarseMan | 25-11-17 | 22:52 | 2

Moet 'repressief' zijn. Autocorrect maakt er 'depressief' van... wat het ook is..

BozePaarseMan | 25-11-17 | 22:55

Ik kijk even naar het panel... Ja, depressief links is goedgekeurd!

Ruler | 25-11-17 | 23:18

Feynman zou eens moeten kijken wat er van libanon is overgebleven, dat was ook een overwegend christelijk land wat welkom en wir schaffen dat riep.. Nu is het een in puin geschoten negorij waar bijna geen christenen meer wonen omdat die zijn opgejaagd, weggejaagd en uitgemoord door de diverse clubjes allahaanhangers.

Normaal heeft hij wel eens een punt deze stukjestikker, maar nu kan hij zo naar judith sargentini en haar clubje mentaal gestoorden.

jack and friends | 25-11-17 | 22:51 | 6

Libanon leeft men relatief vreedzaam samen, nadat men inderdaad lange tijd elkaar de hersenen heeft proberen in te slaan. Inmiddels bestaat ook een kwart van de bevolking uit vluchtelingen, wat ook spanningen geeft - maar vooralsnog gaat het en ook Hezbollah is trouwens vuistdiep in de oorlog in Syrië verwikkeld geraakt (en daarmee alsnog op zwarte lijsten gekomen - daarvoor erkende zowel de EU als de VS ik meen het als een legitieme verzetsorganisatie, tot ongenoegen van bijvoorbeeld Israël). En de bezetting van Israël van Zuid-Libanon werd overigens binnen betrekkelijk korte tijd ongedaan gemaakt, nadat partijen die voorheen onderling streden dus vrede hadden gesloten. Het is juist die verdeeldheid die zwak maakt denk ik persoonlijk (en je ziet ook hoe de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld gewonnen is, dat is door al het potentieel te gebruiken en ook over klasse en cultuurverschillen heen te stappen). Ook tijdens de burgeroorlog in de VS werd op het slagveld eigenlijk al de ideologie van het zuiden en hun theorieën die slavernij zouden rechtvaardigen ontkracht - immers bleken gevluchte slaven die met het noorden meevochten wel degelijk capabele soldaten. Dat soort gevoelens van superioriteit op basis van wat dan ook, zijn in ieder geval 'op het slagveld' denk ik nooit bewezen - geen voorbeelden die ik me voor de geest kan halen iig.

nickolaas | 25-11-17 | 23:47

@isbisbis | 25-11-17 | 23:16
Ik mis nog even de "tijdelijke" inwoners uit "Palestina" en Syrie in uw opsomming

kindapaas | 26-11-17 | 00:43

@Nicolaas: Libanon is niet zo'n groot land en is door vele factiegebruikt om er hun vetes uit te vechten (ook door Israël). Het is überhaupt een wonder dat er nog levenden zijn.

De 2e WO is gewonnen door het systemisch kapot bombarderen van Europa en het afknijpen van de toevoer van voorraden. Niet door het over cultuurverschillen heenstappen.

Arachne | 26-11-17 | 02:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is geen heidens feest. Het is een Katholiek feest.

watergeus | 25-11-17 | 22:49 | 2

Het is een samenraapsel van oer en religie.

bodemloos | 25-11-17 | 23:36

Paapse stoutigheid ;)

Knoeperd | 25-11-17 | 23:43

"Helaas is blank de neutrale, veilige huidskleur, en dat is een vorm van institutioneel racisme."
Die abracadabra mag je me uitleggen, Feynman.

Schoorsteenveger | 25-11-17 | 22:48 | 2

Inderdaad, te meer omdat Afrikanen onderling in eigen land vaak hyper-racistisch zijn onderling.

Knoeperd | 25-11-17 | 23:44

Inderdaad "veilig" hoe zo? Iemand vindt of ervaart dat als veilig en dat is dan ingebakken racisme? Kom op Feynman, u kunt beter dan dit.
Salut, Evocatus

Evocatus | 26-11-17 | 02:49

Ik dank niet dat we net als de Indianen in reservaten hoeven te gaan leven.Verder zijn er problemen in de wereld die veel grotere gevolgen voor de beschaving zullen gaan hebben.Kijk nou eens hoe die Perzen en Arabieren elkaar aan het treiteren zijn,dat wordt vast oorlog.

kzegje | 25-11-17 | 22:46 | 1

Dat is al oorlog. Irak, Syrië, Jemen

atheïstisch stemvee | 25-11-17 | 22:49

‘Een aantal Zwarte Pieten ging in de grote stad een schoolgebouw binnen, wat natuurlijk absoluut niet kan, want een school hoort een veilige leeromgeving te zijn,’

Het was ergens eind jaren ‘50. Ik was een klein, onzeker jochie. Op een koude dag in december stormden zes zwarte Pieten met veel tumult en elk gewapend met een roede (nee, niet die Reviaanse, maar een samengebonden takkenbos) en een jute zak, ons klaslokaal binnen. Ze sloegen hard & intimiderend met hun roedes op de lessenaartjes waaraan wij kleine jochies zaten. Wij waren verlamd van schrik, en een van mijn medeleerlingetjes pieste zelfs van angst in zijn door zijn moeder gebreide korte wollen broekje.
Enfin. Uiteindelijk liep alles goed af, dank zij een goedmoedige Sint die even later binnentrad en zijn Pieten tot de orde riep. Maar niemand die daar toen moeilijk over deed. Bovendien wemelde het in die tijd van les gevende priesters op school die om onbegrijpelijke redenen groot respect genoten van ouders & leerkrachten. Over een “veilige leeromgeving” gesproken.

Peter Emile | 25-11-17 | 22:44 | 7

Ditto.
Veilig griezelen, zeg maar. Maar ja, ‘stoute kinderen gaan in de zak naar Spanje en worden daar tot pepernoten gemaakt (en als ze toch nog te redden zijn, bakken ze tot Zwarte Piet)’ en dergelijke Roald Dahl achtige toestanden mag niet meer, ze zouden anders misschien niet hysteriach reageren op een busreisje (hallo VN!).

Knoeperd | 25-11-17 | 23:48

Jullie hebben allemaal gelijk. Ook ik heb vroeger genoten van de best wel enge Pieten die lagere school binnenvielen. Probleem is het volgende: Je weet dat er tegenwoordig nogal wat extremisten aan beide zijden rondlopen. Je weet ook dat de zwarte schmink een goede manier is om onherkenbaar te blijven. Je weet simpelweg niet meer van tevoren of de Pieten zwart als roet het wel goed menen. En dit is helaas geen sprookje.

knutsel_ | 26-11-17 | 00:38

Hhmm..
In mijn tijd waren zwarte pieten meer eehhmm ondeugende acrobaten.
En Sint een beetje enge ouwe man. Ik spreek over begin jaren zeventig.

zetje01 | 26-11-17 | 01:38
▼ 4 antwoorden verborgen

Feynman heeft last van knikkende knieën.

drs. P | 25-11-17 | 22:44 | 3

Welnee.
Feynman wijst er terecht op dat volwassenen niet hun versie van dit kinderfeest aan kinderen op moeten dringen. Dat geldt voor de gewelddadige racisten van KOZP, maar net zo goed voor de tegenbeweging.
Het is, gvd, een kinderfeest.
Die discussie kan overal uitgevochten worden behalve tussen de kinderen.

En verder heeft Feynman alwéér gelijk dat het Sinterklaasfeest al vaker stilletjes veranderd is. En niet alleen de afgelopen decennia; pakweg 1.000 jaar geleden was het christendom misschien wel bijna half zo intolerant als de Linkse Kerk. Ooit was dit een Germaans heidens feest, de katholieken namen het over en pasten het aan; en later wilden de protestanten het verbieden. Deels ook omdat het toen vooral een zuipfeest was voor volwassenen. Nog weer veel later kwam de versie waar KOZP zich aan ergert, van Jan Schenkman. Schenkman was een tegenstander van de slavernij, en probeerde negers als welwillende, vriendelijke en hulpvaardige mensen neer te zetten.

Dat is de versie waar linkse en islamitische organisaties zich nu aan storen, omdat die menen dat negers luie gewelddadige criminelen zijn, die alleen met uitkeringen en subsidies in toom gehouden kunnen worden. Ook veel zwarte racisten onderschrijven dat standpunt, helaas, niet wetend dat Sinterklaas ook gewoon in Suriname en op de Antillen gevierd wordt. Met wit geschminkte Sint, en nòg zwarter geschminkte Pieten. Kun iedereen gewoon op googelen, ook op YouTube.

Dandruff | 25-11-17 | 23:08

Sterker nog - grotere tolerantie binnen het christendom tegenover andersdenkenden is ook de basis van het humanisme geweest kan je stellen (waarbij je dan mag aantekenen dat het huidige humanisme niet dezelfde fout moet maken als de kerk in het verleden, door zo'n sterk seculier karakter aan te nemen dat het op zijn beurt weer intolerant zou kunnen worden jegens gelovigen).

nickolaas | 25-11-17 | 23:16

@Dandruff

"En verder heeft Feynman alwéér gelijk dat het Sinterklaasfeest al vaker stilletjes veranderd is."

En o.a. daar zit-um de hele kick-saus. Stilletjes betekent in mijn optiek langzaam, bijna organisch. Wat er nu gebeurt is het met (verbaal) geweld veranderingen opdringen en opeisen. Dát is van geheel andere n.m.m. verwerpelkijke aard en orde!
Salut, Evocatus

Evocatus | 26-11-17 | 02:53

'Superdiversity' werkt alleen in samenlevingen waar de overheid zich tot haar kerntaken bepaalt, waar het vanzelfsprekend is dat ieder individu in het eigen onderhoud voorziet, waar de kansen op het economische speelveld -grofweg- gelijk zijn en waarin -wijdverspreide- armoede een geaccepteerd fenomeen is.

bisbisbis | 25-11-17 | 22:41 | 1

De veiligheid van alle openbare gebouwen dus ook scholen is meer in het geding doordat er in Nederland IS strijders ongehinderd in en uit kunnen lopen, dan door wat zwarte pieten die snoep uitdelen!

Rest In Privacy | 25-11-17 | 22:57

We zijn het aan het verliezen in Europa, het heeft een hoog "we are borg, resistance is futile you will be assimilated" gehalte.

Johan_Voorhaar | 25-11-17 | 22:36

OT, in de Kwis, BNNVARA, kwamen net alle schuinmarcheerders voorbij uit de #Metoo.
Behalve...

Normpje | 25-11-17 | 22:20

In Rotterdam is de autochtoon al in de minderheid, het voelt alsof we een oorlog hebben verloren.

Met dank aan de nsb ers die jarenlang en nog steeds stemmen op pvda vvd cda d66 groen links en sp.

Jullie kinderen en kleinkinderen betalen de rekening voor jullie hersenloze stemgedrag.

zwaanshals | 25-11-17 | 22:18 | 8

Lupuslupus | 25-11-17 | 22:29
Mens,ga eens slapen,lange tijd.

miko | 25-11-17 | 23:30

@bodemloos | 25-11-17 | 23:27
Ik verzoek niemand om te verkassen maar als het hier allemaal zo vreselijk is dan lijkt het me beter het heil elders te zoeken.
Dat zou ik in ieder geval prefereren boven jankeballen op het internet.
Maar ach sommigen doen en anderen klagen.

Berbaar | 25-11-17 | 23:43

Berbaar | 25-11-17 | 23:43
Het probleem is dat iemand die in een westerse monocultuur wil leven nergens meer heen kan. Wij hebben niet de luxe zoals islamieten of zwarten die nog naar een land kunnen dat uitsluitend hun cultuur voorstaat. Enige optie die wij hebben is terugveriveren wat van ons is (was) .

Ben Hetzat | 26-11-17 | 03:24
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik heb plaatjes van blote vrouwen gezien met rood haar en een witte huid, daar kun je een A-4tje naast houden. Daar zijn er niet zo veel van. Teun de Vries verhaalt over een volkje uit west Engeland: de Witten. (in het engels iets met alba). Goeddeels uitgemoord door de Engelandvaarders rond 1000 AD. Engelandvaarders waren voornamelijk Friezen die genoeg hadden van de druk die ontstond toen oostelijker volkjes Friesland binnendrongen.
En ik heb blootplaatjes van blondines gezien waar je de blauwe aderen door de huid zag schijnen. Die zijn blank. Zoals blanke lak transparant is, of opaal.
Het blijft vooral een vreemd fenomeen dat kleur tot zo'n dragend issue is geworden. Als we dat gaan doen met alle kleuren die in de natuur voorkomen zijn we nog wel even bezig. Laten we bijvoorbeeld de kleur van de roos eens af gaan zetten tegen de krokus. Daar kun je dan boeken over vol willen schrijven, als je maar met je klauwen van de schoonheid van diversiteit af blijft.

bodemloos | 25-11-17 | 22:17

De islam eist op hoge toon tolerantie. Tot het moment dat ze de macht heeft en zelf geen enkele tolerantie toont tegenover degenen die haar daarvoor dat wel gegeven hebben.

2voor12 | 25-11-17 | 22:16 | 4

De islam is dé ultieme monocultuur. U hoeft maar te kijken naar de islamitische landen. Kijk eens hoeveel vrijheden de minderheden daar genieten (hint: geen). Kijk eens hoe 'Multikul' het daar is(hint: niet). Onder islam zal er nooit enige vorm van tolerantie zijn. Nooit.

Sjefke7807 | 26-11-17 | 00:17

@Sjefke, mooi voorbeeld hiervan is Indonesië. Was toch ooit een hele mooie en rijke cultuur die nu volledig teloor dreigt te gaan door die armetierige grijze alles hatende islam

Ben Hetzat | 26-11-17 | 03:18

@Ben Hetzat | 26-11-17 | 03:18
Indonesië is inderdaad een treurig voorbeeld. Ooit een land waar de diverse groepen redelijk vreedzaam met elkaar samen leefden. Nog niet zolang geleden waren daar verkiezingen van het e.o.a.. Een Christelijke politicus las een paar verzen uit de Koran voor. Hij wilde aan de kaak stellen dat hardline moslims die Koranverzen gebruikten om mensen er van te weerhouden om op een niet-moslim te stemmen. Ze konden ternauwernood voorkomen dat de man publiekelijk gelyncht werd. En hij werd later als klap op de vuurpijl ook nog veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens blasfemie. Verder doet de Shariapolitie steeds meer opgeld overal en wordt diezelfde Sharia ook steeds meer ingevoerd. En niet alleen voor de moslims maar óók(!) voor de niet-moslims. Wat een enorme hint zou moeten zijn naar het Westen toe.

Sjefke7807 | 26-11-17 | 14:48
▼ 1 antwoord verborgen

Is die foto niet van die bekeerde haatpiet.

Plorkface | 25-11-17 | 22:14 | 1

Ja, volgens mij ook: van Muiswinkel.

Lupuslupus | 25-11-17 | 22:17

"De Kinderombudsman signaleerde dat kinderen zich het hele jaar gediscrimineerd voelen, iets wat volgens hun beleving verergert in de Sinterklaasperiode."

Ik zou dan wel eens willen weten over welke leeftijdscategorie "kinderen" de Kinderombudsman het heeft. Vast niet over de leeftijdsgroep die in principe nog in het "bestaan" van sinterklaas en pieterbaas "geloven"; dat zijn namelijk kleuters van 3/4/5, hooguit 6 jaar, daarna overheerst het "ongeloof".

Kinderen in die leeftijdscategorie voelen zich niet het hele jaar "gediscrimineerd". Die kinderen hebben geen idee van kleur, "white privilege", kolonialisme, en slavernij. Dat zuigt de Kinderombudsman gewoon uit haar duim, gewoon omdat dat min of meer vereist wordt door het ''weg-met-ons" denken van deze tijd, waarin zwarten, allochtonen, en Marokkanen met schattige policor termen omschreven moeten worden als "mensen van kleur", nieuwe Nederlanders, en "mensen met een migratieachtergrond".

Pas als "kinderen" ouder zijn, vervelende pubers van zeg 13/14/15 jaar, dan gaan ze zich realiseren dat ze zich het hele jaar gediscrimineerd voelen, want dan begint het langzaam te dagen dat ze niet die Porsche Carrera kunnen kopen als ze 18 zijn, omdat ze hun school niet afmaken, en als ze dat wel doen, later niet het soort geld gaan verdienen waarmee ze een Porsche Carrera kunnen kopen. Dan realiseren ze zich ook dat blonde, autochtone meisjes niet hun benen voor ze spreiden als ze met hun vingers knippen, en dat het uitschelden voor kk-hoer eea ook niet bevordert. Dan gaan ze de criminaliteit in en/of radicaliseren ze, en merken ze dat autochtone Nederlanders de schurft aan ze krijgen, en ze het liefst zien opzouten naar hun eigen land.

Maar dat heeft allemaal weinig te maken met gevoelens van discriminatie tijdens die drie weken dat de goedheiligman in het land is (die trouwens al jaren bepaalde wijken in de grote steden mijdt, omdat hij anders met stenen bekogeld wordt).

Dr_Johnson | 25-11-17 | 22:12 | 1

Dit.
Het is ook hopeloos naief om te denken dat als je maar elke naamgeving van een als scheldwoord gebruikte uitdrukking uitband, mensen vanzelf niet meer gepest of uitgescholden worden. Pestkoppen verzinnen dan gewoon een andere term.

Knoeperd | 25-11-17 | 22:30

Denk toch dat je rekening moet houden met nog een diversiteits- probleem. Nu lijkt het op blank versus de rest, maar vergeet niet dat tussen al die import nationaliteiten ook nog wel t 1 en ander schuurt. En ik vrees dat je daar in de toekomst veel meer ellende van krijgt.

Stortkoker | 25-11-17 | 22:11 | 2

Understatement. En dan heb ik het niet alleen over Turken vs Koerden, tussen bv Turken en Marokkanen botert het vaak ook niet goed, en tussen hen en Hindoestanen en andere Surinamers weer niet (en ja, Creolen en Hindoestanen gaat ook vaak niet goed samen). Het hele idee dat als blanken dood zijn alles pijs en vree is, is hopeloos naief.

Knoeperd | 25-11-17 | 22:33

Twee dingen:
- Inderdaad, de nieuwkomers komen uit multi-culurele landen. Nederlanders niet: Nederland was volkomen mono-cultureel.
De nieuwkomers kenden het klappen van de zweep al: Strijden voor behoud van je eigen cultuur.
Maar als Nederlanders opkomen voor hun cultuur, worden ze (zelfs van binnenuit) weggezet als racistisch.

- Overigens weten al die bovengenoemde nieuwe nederlanders (ongeacht culturele achtergrond) elkaar prima te vinden in de anti-nederlandse sentimenten.

zetje01 | 26-11-17 | 01:30

We hebben maar één probleem met het Sinterklaasfeest. En dat is de groep media die al jaren bezig zijn met Zwarte Piet als probleem voor te stellen. Dat probleem bestaat er helemaal niet, ware het niet dat de media er over zeuren. De media zélf lopen dus zelf jaar in jaar uit te klagen over dit non-probleem. Stop er eens mee?

AntiSoof | 25-11-17 | 22:07 | 8

@berbaar
Ik zie vooral werkloze beroepsprotestanten die aandacht eisen. En het nog krijgen ook van de p.c. MSM.

benjeallanggek | 25-11-17 | 23:11

Ledzep67 | 25-11-17 | 23:00
Men wil qoute que qoute de ZWARTE piet uit de cultuur gooien maar het ZWARTE, de menselijke angsten zijn never weg te werken.
De boeman staat voor de duistere kant in de mens zelf.

bodemloos | 25-11-17 | 23:15

@Ledzep67 | 25-11-17 | 23:00
Lijkt me niks mis mee dat de kleintjes langzamerhand wennen aan diversere pieten.
Wennen hoeven ze ook niet echt want de meesten geloven na 7 jarige leeftijd toch niet meer.
Binnen een jaar of 3 weten alle kindertjes niet beter dan dat er blauwe, paarse, zwarte en roetveeg Pieten zijn.
Probleem opgelost behalve dan voor de zeikerTs.

Berbaar | 25-11-17 | 23:36
▼ 5 antwoorden verborgen

Het zal vast niet meer 'van deze tijd' zijn, maar het zou goed zijn als de 'witte mensen' die dit land groot gemaakt hebben, een keer verenigd een streep in het zand trekken en duidelijk maken dat er grenzen zijn aan tolerantie.

Het woord 'tolerantie' zelf geeft het al aan. Tolereren is geen 'accepteren'. Er wordt een stukje vrijheid gegund aan anderen, om gebruiken toe te passen die de autochtone inwoner niet gauw zal omarmen. Die ruimte wordt de allochtoon gegund.

Het gaat fout als gunnen overgaat in eisen. En dat gebeurt tegenwoordig veel te veel. Het wordt tijd dat Wit Nederland (tm) een grens trekt. Nee, je hebt geen 'recht' op een gender-neutraal toilet. Nee, je hebt geen 'recht' op een gillende haathut. Nee, je hebt geen 'recht' op een omgeving waarin jij je nooit gekwetst voelt. En nee, de autochtone medemens heeft geen 'plicht' om je te onderhouden, te wijken voor alles wat jij in je botte kop haalt en te buigen voor je zieke slachtoffercomplexen.

Wit Nederland, trek een grens!

marcoplarco | 25-11-17 | 22:05 | 9

Helemaal mee eens! Wij zijn de enigen die dit niet doen

letopuwzaak | 25-11-17 | 23:41

Berbaar | 25-11-17 | 23:29
Moskee prima maar wél in het land waar zoiets thuishoort.
Nedrland had nooit méér dan een paar moskeeën moeten tellen.

bodemloos | 26-11-17 | 00:18

Berbaar | 25-11-17 | 23:29
Zo bang om uit te komen voor wat je nu eenmaal bent. Als er een feministische golf komt, snij m er dan maar meteen voor de zekerheid af, Berbaar.

kaasfondue | 26-11-17 | 00:40
▼ 6 antwoorden verborgen

Sorry. Ik lees een oproep om van blanke (of toch witte?) zijde wat toeschietelijker te zijn, omdat we onze meerderheid uiteindelijk kwijtraken. In de hoop dat 'ze' dan later ook aardig doen tegen ons, zodra ze een meerderheid zijn. Misschien gedogen ze onze koeltoerdingetjes dan wel. Dat is een argument wat ook in Zweden vaak gebruikt is. Met wisselend succes (tot nu toe).

Toeschietelijk, redelijkheid, overleg, polderen en er samen uit komen. Dat is (of was) Nederland. Punt is dat het niet stopt bij Zwarte Piet. Zoals het nergens stopt bij dat ene verwijt uit bekende hoek. Nee dat hele sinterklaasfeest is racisme en kolonialisme. Moet verdwijnen. Dat heeft een of andere antiracist toch duidelijk uitgelegd op Radio1. Net zoals blank inmiddels wit is geworden en nu zo ongeveer de schuld van alles. Moeten wij ook maar verdwijnen? Zijn wij tweederangsburgers maar dan met privileges? Hallo Witte Mensen?

Joh het maakt mij geen sikkepit uit als Piet verandert. Het is de manier waarop. De constante aanval op alles wat eigen was en is aan dit land. De terreur van een kleine maar goed georganiseerde groep. Het debat dat ontaard in aanklachten gebaseerd op de emotie van de ontvanger. Met de constante uitkomst dat wit Nederland in het beklaagdenbankje zit. Roep racisme en de witman geeft poot. Dát is waarom ik blij ben met die snelweg Friezen. Het is een keer genoeg namelijk.

En nu ben ik sinterklaasmoe. Kudtfeest

atheïstisch stemvee | 25-11-17 | 22:04 | 5

Een van de redenen dat dit gebeurt is dat Nederland weinig bekend is met zijn geschiedenis,op hooguit wat nationalistisch geneuzel uit de 19 eeuw na. Dat gebeurt eigenlijk overal, omdat de overwinnaar de geschiedenis schrijft.
Zo zegt men dat alles goed komt als binnen de Islam een Reformatie plaatsvindt - terwijl juist daar overdreven Bijbel-frikkerij uit voortkwam, en bij een tekst als de Koran je al helemaal niet wilt dat ze ‘terug naar de bron’ gaan. In wezen vormen IS en Al Qaida etc. juist de Reformatie binnen de islam.
Idem dito het naieve beeld dat Nederland altijd ‘zo tolerant’ is geweest. De enige reden dat de Oranjes en hun polder-Taliban niet alle Katholieken tegen de muur zetten was dat de overgrote mee4derheid van de bevolk8ng Katholiek was en je moeilijk 70-80% van je bevolking uit kan roeien zonder de boel in elkaar te laten flikkeren. Vandaar dat men een Apartheids-systeem introduceerde dat pas door geweld - (de dreiging van) Napoleon - in naam beeindigd werd pakweg begin 19 eeuw maar nog lange tijd voortetterde - vandaar de opkomst van de Verzuiling. Ook die loste de spanningen niet op, daarvoor was wederom een dreig8ng van buiten nodig (nationaal socialisten en daarna internationaal socialisten/communisten). Het enige opvallende is dat terwijl er nu wederom een duidelijke dreiging is - de reeds in de jaren 90 door de Nato geduide Islamitische reformatie - maar inplaats daarvan we zitten te debatteren over Zwarte Piet.

Knoeperd | 25-11-17 | 22:57

Het is ook volstrekt theoretisch, mochten jouw eventuele kinderen een partner tegenkomen waarmee ze zielsgelukkig zijn en op hun beurt kinderen krijgen - dan kunnen op die manier die kinderen weer tot een 'veronderstelde meerderheid' behoren als de partner van keuze dus toevallig een kleurtje heeft. En nu gebeurt dat ook al - ik weet niet of ik er blij mee zou zijn als Baudet dit soort dingen zit te prediken en of het überhaupt een dreiging is op de manier waarop hij schetst (en hij heeft het dan vandaag of houden van mensen geloof ik - als je dus kijkt naar de Walen (superioriteitsdenken) en wat jij @atheïstisch stemvee ook zegt over polarisatie, dan is inderdaad de vraag wat daar aan goeds uit kan komen). Ik geloof dat hij het vooral gebruikt voor immigratiescenario's - waarvan op de cijfers nog wel iets viel af te dingen. En het zijn niet zelden trouwens tricky stromingen geweest die een 'gevaar aan de horizon' schilderde, maar dat zich nog niet concreet had afgetekend.. het is eigenlijk een vrij standaard element van bijvoorbeeld fascisme (Hitler bouwde in de jaren '30 een verdedigingslinie, waaraan het land bijna failliet ging - oa langs de volledige lengte van de Nederlandse grens.. niet dat Nederland in die tijd een inval overwoog of zelfs andere landen in die tijd, het omgekeerde bleek uiteindelijk het geval.. de Siegfriedlinie was dat voor geïnteresseerden en het doel ervan was dus vooral politiek, mensen die kritisch waren konden ze dan ervan beschuldigen een gevaar voor het land/ras te zijn).

nickolaas | 25-11-17 | 22:58

@Knoeperd | 25-11-17 | 22:57
Nee we debatteren niet meer over Zwarte Piet. Dat is nu juist het punt. Het is een culturele doodsstrijd geworden en alle middelen lijken geoorloofd. We worden letterlijk uit ons centrum getrapt door het constant roepen van racisme.

@nickolaas | 25-11-17 | 22:58
Wilders wijst op de gevaren van islam en cultuurrelativisme. FvD legt eerder de nadruk op onze mooie rijke erfenis. Twee verschillende manieren om hetzelfde op de kaart te zetten. De FvD manier geniet mijn voorkeur. Trots zijn op je land, je cultuur is geen nationaal socialisme. Trots zijn en democraat gaat prima samen met diversiteit. Angst voor het label racist en cultuurrelativisme zijn i.m.o. twee grote kwaden van deze tijd. En tot slot (ik ben nu eenmaal een populist) zie ik wel degelijk de gevaren van de islam. Maar daar gaat het gelukkig nu eens niet over.

atheïstisch stemvee | 25-11-17 | 23:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Het zou mij totaal niet meer verbazen, als het Zwarte Pietenbezoek aan die school een schoolvoorbeeld was van een false flag operatie. Iedereen over de zeik en het hele bezoek wordt compleet uitgemolken. Kinderen die zomaar van Zwarte Piet pepernoten krijgen. Best wel eng! En daarna natuurlijk meteen inleveren bij de juf. Een één-tweetje noem ik zoiets.

Graaf van Egmont | 25-11-17 | 22:02 | 1

Was de alu-folie in de aanbieding bij de Leclerc?

Berbaar | 25-11-17 | 22:33

Aan jou ligt het niet Feynman ,maar dit landje is al zo goed als verloren ,wat zeg ik is totaal naar de verdommenis ,Ons enige hoop zijn nog de bootjes die aan de Afrikaanse kusten opgehaald worden om hier wat fatsoen bij te brengen,en de twee ongekozen mannen met stalen vrouwen billen in Brussel Druckert en Timmerfransz de ronde rug. Met zulke leiders schreeuw je om vijanden.Tja en die komen dan graag.

gelukzoeker | 25-11-17 | 22:01 | 1

#jesuisfries

ik.zou.haar.doen | 25-11-17 | 22:45

Buitenlanders waren welkom in Nederland. De bedoeling wasdat deze mensen integreerden in de Nederlandse maatschappij. Niet andersom. Wij moeten ons niet aanpassen aan hen. Zij haten ons misschien, zij haten het Westen, zij haten alles wat maar riekt naar blank. Wij hebben hen nooit gehaat.
Sinterklaas en Zwarte Piet is een eeuwenoude traditie. Een Europese traditie. In Zwitserland wordt het gevierd, in Noord-Italie, in Oostenrijk, in Duitsland, in Nederland. Overal komen Zwarte Pieten of zwarte Geesten voor. Een traditie. Als de ingekomen buitenlanders niet zo fel tegen onze tradities in zouden gaan, zouden we we nog van ze kunnen houden. Niemand heeft iets tegen de Chinezen, tegen de Italianen en Spanjaarden die zich hier gevestigd hebben, tegen de Argentijnen, de Amerikanen, de Engelsen, de Duitsers en ga zo maar door. Wij stonden met open mond te kijken naar wat sommige buitenlanders begonnen uit te braken tegen ons. Tegenover onze vrouwen, tegen ons eten. Niets was goed. Zij haatten ons, zij haten ons nog steeds. De Nederlanders haten niet. Nederlanders willen alleen Nederlanders kunnen blijven in hun eigen land. Wie ons dit niet gunt, kan vertrekken. Marokkanen hebben een eigen land, Engelsen ook, Duitser, Italianen, Fransen, Spanjaarden, Turken. Ze hebben allemaal een eigen land met een eigen cultuur en geloof waar ze terecht kunnen. Plaats genoeg daar. Nederland is het dichtstbevolkte land van de wereld, op de ministaatjes na. Wij hebben RECHT op ons land met onze rare dingetjes waar we ons wel bij voelen. Wie mee wil doen, is welkom. De rest niet.

onnosel | 25-11-17 | 22:01 | 1

Hier stipt u een héél belangrijk punt aan; Turken, Marokkanen etc. hebben allemaal een eigen land waar ze heen kunnen mocht het hier naar de kloten gaan. De Nederlander heeft die luxe niet. Dit is het enige thuis dat de Nederlander heeft. Als het hier kapot is dan hebben wij geen 2e adres om op terug te vallen. Dan zijn we de nieuwe Indianen van Europa geworden.

En de Nederlander is pas gaan haten nadat hij decennia als voetveeg gebruikt is en op alle mogelijke manieren beledigd, mishandeld en beroofd in eigen land. Zich werkelijk alles maar moet laten welgevallen. Dat is wat al die 'racisme'! roepers voor het gemak maar even vergeten.

Sjefke7807 | 26-11-17 | 00:01

Tolerantie is helmaal niet de basis van onze cultuur en diversiteit al helemaal niet. De bindende factor is een gedeelde fatsoensnorm en die is hard tanende in Nederland. Zeker vergeleken met 20 jaar geleden en al helemaal met 30 of 40 jaar geleden. En dat is te wijten aan politici van radicale partijen als VVD, D66, PvdA en GroenLinks. En de onverbreidelde import van mensen die niets ophebben met de Europese en in het bijzonder Nederlandse normen.

Hier mag niets van gezegd worden en bij wie het wel waagt, wordt er acuut met 2 gestrekte benen ingegaan om iemand zo snel mogelijk te belagen met ordinaire jij-bakken en etikketering als racist, nazi en supremacist, teneinde dit soort mensen in de hoek van ad hominem te drukken en hen te bedreigen met een sociaal isolement.

Het is fascisme puur sang, een ongewenste wind die toch al door het Europese waait en een aanslag op elke vorm van gezond verstand. Globalisering en diversiteit is niets meer en minder dan een aanmatigende filosofie dat alleen in het Westen de wereld rond is. Waar zijn de mensen dan die in Afrika staan te roepen dat het er te zwart is, in Azië dat het er te geel is of in islamitisch gebied onder sharia, dat homoseksualiteit een natuurlijk verschijnsel is dat men gewoon dient te accepteren ?

De Westerse wereld heeft een betere cultuur, betere normen en betere waarden en dat wordt bevestigd door het feit dat er een hele grote trek is van mensen vanuit andere gebieden van de wereld deze kant uit en niet andersom. De Timmermans-Ferries is in elk geval geen tweerichting verkeer en wie wil er nu die kant uit en waarom dan ?

De aanval op de zittende autochtone bevolking van Europa is tweeledig. Eenerzijds worden kinderen geïndoctrineerd op scholen en universiteiten waar elke zinnige vorm van debat en vorming wordt uitgesloten, links als normaal wordt aangeleerd en alles wat zich daar rechts van bevindt en anderzijds door import van mensen, die met hun komst kenbaar maken niets op te hebben met hun land van herkomst maar ook niets ophebben met het oude Europa en haar grenzen en daarmee hoger staan op de ladder van wenselijke burgers.

De zittende bevolking mag na een levenlang werken de laatste waardigheid van zich afpissen en schijten in een 24-uurs luier, wordt afgekalfd op het pensioen of wordt stelselmatig leeggetrokken wanneer man en vrouw beide werken in het gezin. De eerste voorbeelden zijn het voorland voor een ieder die nog werkt en sinds 2000 loopt het inkomen inmiddels veel meer dan 10% achter bij de economische groei.

Dat hier niets van gezegd mag worden is absolute nonsense. Het is agressief gedrag van links volk dat de uitvoering van hun slechte plannen op een immorele manier bekostigt namelijk, door volgens hun socialistische opvattingen gerechtvaardigd, het afpakken van inspanningsverplichtingen (lees: geld) van mensen die daar gewoon voor gewerkt hebben.

En wat krijgen we er nu voor terug ? Een horde mensen die een achterlijk religieus boekje onder hun arm dragen om ons te vertellen dat wij ons aan moeten passen ? Nou nee, zolang iemand een boekje aanhangt dat rechtvaardigd dat er genitale mutilatie plaatsvindt bij kinderen, vrouwen onderdrukt worden, homoseksuelen gemarteld en vermoord worden, mensen die afstand van dqat boekje willen doen gemartelden vermoord worden en mensen die dit boekje niet aanhangen minderwaardig zijn, dan ben je hier niet aan de beurt om te bepalen wat normaal is.

Immigratie ? Heb ik geen problemen mee maar er zijn twee voorwaarden: Je komt hier naartoe om wat bij te dragen en je moet de Nederlandse standaard accepteren. Zodat iedereen hier kan leven met een gedeelde fatsoensnorm en dit land weer terug kan keren naar een land waar het fatsoenlijk toeven is.

netniet | 25-11-17 | 22:01 | 7

Tolerantie is gedrag naar je eigen mensen toe, gezin - familie - buren. Tolerantie naar vreemden het eigenen in gevaar brengen.

De andere wang toekeren: niet iedere (vermeend) onrecht met geweld beantwoorden.

Arachne | 26-11-17 | 02:03

HULDE!
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 26-11-17 | 03:10

Samenvatting: wat wij als tolerant zien wordt in andere culturen als zwakte gezien en een aanmoediging om nog meer ruimte voor zichzelf te claimen.

Sunir | 26-11-17 | 09:47
▼ 4 antwoorden verborgen

Welke haat? Je houdt van Sinterklaas en zwarte Piet. Toch?

Is dit nog nieuws? | 25-11-17 | 21:55

De autochtoon heeft meer last van de allochtoon dan vice versa, wie wordt er nou gediscrimineerd hier? We worden gedwongen om samen te leven met primitieve culturen die een ideologie aanhangen die alles haat waar wij in geloven. De multicul is een ziek links mislukt project waardoor de toekomst van ons ooit zo mooie land bezegeld is, op naar de afgrond!

dutch bikkel | 25-11-17 | 21:52 | 1

Hear hear!

Lupuslupus | 25-11-17 | 22:01

@Een aantal Zwarte Pieten ging in de grote stad een schoolgebouw binnen, wat natuurlijk absoluut niet kan, ant een school hoort een veilige leeromgeving te zijn".

Dus omdat een paar Zwarte Pieten die (weg met ons) school binnenliepen en de kinderen pepernoten gaven, is de school 'onveilig' geworden? Nou daar ben ik het dan faliekant mee on-eens. Ik vind het een ludieke actie die je in Sinterklaastijd kunt verwachten. Wij keken er op school altijd halsreikend naar uit maar ja, dat was toen...

@Er zijn ouders die erop staan dat het heidense feest blijft"

HEIDENSE feest? Sint Nicolaas was de bisschop van Myra en dus zéker geen heiden. Waarom noemt u het Sinterklaasfeest dan wèl 'heidens'?

Lupuslupus | 25-11-17 | 21:52 | 9

@berbaar
Nee, dat is niet zo. Het aangewezen vak was gelegen op een zeer centrale plek. Als de overheid een beetje lef had, zouden ze zeggen dat de anti-pieten elke dag van het jaar mogen protesteren op elke plek, zolang het maar niet in een situatie is waar het om kinderen draait. En dan zal blijken dat er, op een zeer klein groepje na, niemand interesse heeft voor die mensen en hun standpunt.

benjeallanggek | 25-11-17 | 23:22

Berbaar | 25-11-17 | 23:03

Voor weldenkende mensen?
Kom nou, compromis sluiten? Met een redelijke partij. Ja. Met dit stelletje eeuwig-gekwetsten : Nee. Houd in de gaten dat er altijd wat te zeiken valt.(kruizen, huidskleur, banen, IQ, mooi/lelijk) er zijn vele vormen van racisme. Zwarte piet is cultuur en dat mag je best racistisch vinden. Zit g.v.d al veel te veel water bij de wijn aan autochtone kant. Je krijgt er weinig leuks voor terug. En hoeveel mensen hebben er nu echt een probleem mee? 2,3,4 duizend?

rattenvanger XL | 25-11-17 | 23:25

Knoeperd | 25-11-17 | 23:11
Werkelijk de onzin die je beschrijft. Niets wat je beschrijft klopt. Gelijkwaardigheid man en vrouw komt uit het christendom?? korintiers 14 32. zeker?
Gelijkheid en gerechtigheid,tjonge Dinsdag staat voor Thingdag. Een Thing/ding was een samenkomst van een volk wqaar zaken besproken werden en recht werd gesproken (daar komt ook het begrip 'kort geding' vandaan. Vrouwen hadden zeker zeggenschap bij de oude Germaanse stammen. Hun goden waren namelijk ook mannen EN vrouwen. Zelfs het strooien met snoepletters kom t uit Germaanse gebruiken Wodan(sinterklaas) had ons namelijk de rune tekens bezorgd.

miko | 25-11-17 | 23:58
▼ 6 antwoorden verborgen

Prima stukkie Feynman, dank!
Als meer mensen er zo analytisch en met minder emotie over zouden nadenken dan was dat hele non-probleem al lang uit de wereld errr Nederkandje geweest.

Berbaar | 25-11-17 | 21:50 | 4

Lulkoek natuurlijk.
Ik heb op 4 continenten gewoond en ik (of mijn ouders) hebben daar altijd een positieve bijdrage geleverd.
Dat kan met mensen van andere continenten hier net zo en dat gebeurt ook.
Het lijkt me dat U weinig begrijpt van deze veranderende en in toenemende mate kleiner wordende wereld.

Berbaar | 25-11-17 | 23:20

Nee berbaar, de wereld is groot genoeg om te zeggen : Hier begint nederland en hier begint duitsland. Culturele , financiële of andere vreemde zaken kun je dan mooi van elkaar scheiden.
Kan me trouwens niet voorstellen hoe jou denigrerende en remigrerend figuur als positief wordt ervaren.

rattenvanger XL | 25-11-17 | 23:34

U en de uwen pasten zich waarschijnlijk aan berbaar. Dat kan ik van teveel nieuwkomers hier niet zeggen en het grootste probleem is dat ze voor nieuwkomers hier het nog een stuk moeilijker maken, door te blijven trekken aan hun oude loyaliteiten...

Graaisnaaiert | 26-11-17 | 00:07
▼ 1 antwoord verborgen

'Nederland is hard op weg het zoveelste land te worden waar de oorspronkelijke bevolking niet meer de meerderheid vormt'
Feynman, we zijn allemaal import uiteindelijk.

miko | 25-11-17 | 21:46 | 7

Ik ben het oneens met die stelling. 90 % van Nederland deelt nog steeds dezelfde normen en waarden, of ze nu uit Suriname of uit Indonesie komen. Zelfs de Chinezen komen aardig mee. De enige bevolkingsgroep die onze normen en waarden niet onderschrijft zijn mensen met een totaal andere opvatting van de wereld. Het gaat nog heel lang duren voordat die de meerderheid vormen!

BenPakdee | 26-11-17 | 00:40

@Miko: Europa is in eeuwentijd gevormd door de Germaanse stammen. Praktisch alle anderen zijn afstammelingen daarvan. "Wij" hoorden niet bij Spanje, wij waren bezet gebied. Het is niet de natiestaat die mensen verdedigen, het is hun geboortegrond, hun patria. Een gedeelde afkomst, geschiedenis, cultuur, opgebouwd door trial and error. Dat willen mensen niet opgeven en zouden ze niet hoeven.

Iemand die hier van boot of het vliegtuig stapt vanuit een andere cultuur wordt geen Nederlander of Europeaan. En ze weten dat zelf heel goed, ze hebben de behoefte ook niet. Dat wat u aanhaalt is het meltingpot principe, een fictie die niet werkt en nog nooit heeft gewerkt. Kijk maar naar de USA en kijk waar de breuklijnen lopen.

Deze mensen hebben NIET de behoefte mee te werken aan het welzijn van dit land, ze komen hier voor zichzelf en om er uit halen wat er voor hen inzit. Dat is de natuur (natuurwet). Overigens, wat zou dit land moeten doen indien de nieuweling niet bijdraagt aan het welzijn? Juist, dat gaat nooit gebeuren.

Arachne | 26-11-17 | 01:56

Wat al die multiculturele globalisering nog wel eens vergeten is dat als we alle mensen over de wereld mixen er 1 grijze eenvormigheid ontstaat en de rijkdom en diversiteit van al die verschillende culturen dam juist verloren gaat

Ben Hetzat | 26-11-17 | 02:55
▼ 4 antwoorden verborgen

Ja Feynman, dit is ook een mening. Je berusten in de veronderstelde onvermijdelijkheid dat we straks zelf een minderheid worden. Dan dat geleuter van die Kinderombudsman .. dat is ook gewoon politiek gekleurd. Allemaal cosmopolieten die geen realistisch wereldbeeld hebben. Ik heb in ieder geval een andere kijk.

bulk | 25-11-17 | 21:46 | 9

toetssteen | 25-11-17 | 23:32
Bleod= bloed

toetssteen | 25-11-17 | 23:33

Berbaar | 25-11-17 | 23:13
Dus al uw comments zijn gebaseerd op de angst niet bij de meerderheid te horen. Fraai.

kaasfondue | 26-11-17 | 00:37

Ik ben cosmopoliet en juist daarom vind ik dat elk land een duidelijke dominante cultuur moet hebben en dat nieuwkomers zich daaraan moeten aanpassen. Het gaat mis zodra de de dominante cultuur gaat schuiven en er nieuwkomers komen die hun eigen thuiscultuur 100% willen handhaven in het nieuwe land.

Graaisnaaiert | 26-11-17 | 00:41
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Dandruff | 25-11-17 | 21:43

Parsons | 25-11-17 | 21:32,

Volgens mij hebben ze zelf hun actie toegelicht op hun eigen faceboekpagina.
Dus hoe denk jij dan dat het zit?

Dandruff | 25-11-17 | 21:43

"... aangezien we dat binnenkort zelf ook worden of allang zijn."

En dat accepteren we maar? Doe mij maar een andere optie. Niet leuk, maar that's life.

RightWingDanceSquad | 25-11-17 | 21:40 | 1

Als je kijkt hoe al die groeiende minderheden van dit moment zich _nu al_ tegenover ons gedragen, dan kun je toch geen enkele illusie hebben hoe dat zal gaan als ze eventueel de meerderheid gaan vormen? Al die haat, al die woede, hoe kun je denken dat dat afkoelt op het moment dat ze wel degelijk de overhand hebben. Welnee. Dat wordt een bijltjesdag waarin met de overblijvende autochtonen op bloedige wijze wordt afgerekend.

Opslag Medium | 26-11-17 | 07:56

Maar zolang er nog Sinterklaas-feesten zijn dient de Kinderombuds-m/v op te roepen daar niet bij te demonstreren. En iedereen die dat toch doet is strafbaar!
Tenminste als we het 'Verdrag inzake de Rechten van het Kind' serieus nemen:
3.1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

Aristotalloss | 25-11-17 | 21:39

Hoe we omgaan met minderheden is altijd van belang en niet alleen afhankelijk van de mogelijkheid dat we dat zelf ooit zulken zijn of nu al lang zijn.

Francieux | 25-11-17 | 21:37 | 8

@Arachne | 26-11-17 | 01:41
U hoeft mij niet te vertellen hoe het zat. Mijn oom is volbloed Oglala, ik ben halfbloed en ken mijn geschiedenis echt wel. Zeker waren er minder vredelievende volkeren maar niet wat u daar beweert. De wholesale slaughter was tocht echt iets dat mee kwam met de Europese import. Die tolerantie hier is pas op gang gekomen nadat we de religie ferm terug achter de voordeur knuppelden. De Indianen waren wel degelijk tolerant toe naar de nieuwelingen. Waar denkt u dat Thanksgiving vandaan komt? Het waren de Indiaanse stammen die de pilgrims door de 1e winter heen hielpen en hen leerden gewassen te verbouwen zodat ze niet zouden verhongeren. Als dank werden ze uitgeroeid.

Sjefke7807 | 26-11-17 | 02:51

@Sjefke7807 | 26-11-17 | 02:51

En hoe uitgeroeid. Niet zo zuinig ook door den Hollanders. In Nieuw Nederland werden de Wappingers/ Wecquaesgeeks volledig uitgeroeid. Met dank aan Kieft.
Werd gevoetbald met een of meer hoofden. Ja kopschoppers waren er toen ook al.
Salut! Evocatus

Evocatus | 26-11-17 | 03:19

@lupuslupus
Ik bepleit een correcte omgang met minderheden. Vanuit een zelfbewuste omgang met onze leitkultur en die dan ook voorrang heeft en gewaarborgd moet zijn in wetten die de Grondwet nader uitwerken. Om maar een voorbeeld te noemen: Wet Openbare Manifestaties veranderen in die zin dat processies toegestaan zijn die hier van ouds hebben plastsgevonden. En geen processies toestaan die hier nooit geweest zijn, zoals onlangs in Den Haag het Asjoera-feest.
Dus gastvrij naar en niet repressief naar anderen, die wel nadrukkelijk mogen merken dat hun culturen hier te gast zijn.

Francieux | 26-11-17 | 08:37
▼ 5 antwoorden verborgen

Dat verhaal dat die Zwarte Pieten een school zouden hebben lastig gevallen (of althans de kindertjes aldaar) zou wel eens heel anders in elkaar kunnen zitten.

Iemand daar al over nagedacht?

Niet hèh, we volgen liever klakkeloos het #fakenews

Parsons | 25-11-17 | 21:32 | 8

Alleen het zit niet anders in elkaar. Jij bent hier juist degene die in #fakenews gelooft, omdat je niet in staat zaken te accepteren die niet stroken met wat je wil horen. Ik word er zo moe van die idioten die met complottheorieen gaan lopen strooien.

Japannert | 26-11-17 | 00:24

vroeger lieten scholen in de Sinterklaas tijd zelf Pieten als verrassing op draven, midden onder schooltijd, grote zak met pepernoten en weer weg. Vaak waren dat de oudste leerlingen of oud-leerlingen van de school. Een tijd van verbroedering, saamhorigheid, tolerantie. Sommige zwarte mensen en hun bleekscheten aanhang schijnen daar niets voor te voelen.

bergsbeklimmer | 26-11-17 | 05:27

Dat anonieme Facebook account is opgericht via een Russische website (IP adres komt uit Rusland, dus is het waar) en dus is het #fakenews

Parsons | 26-11-17 | 09:26
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland