Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nederlandse afdeling AK-partij: 'Turkije moet betalen voor slavernijverleden'

CONSTANTINOPEL - DENK, de Nederlandse afdeling van de Turkse AK-partij, vindt dat Turkije allerlei Zuid-Europese en Afrikaanse landen moet compenseren voor het slavernijverleden. Dat zou kunnen door te betalen voor het herstel van cultureel erfgoed in die landen, zegt bestuurslid Gladys Huppeldepup. De partij vindt het onvoldoende dat Turkije (nooit, red.) spijt heeft betuigd over het slavernijverleden. Het Ottomaanse rijk verhandelde een miljoen blanke slaven alsmede enorme aantallen Afrikaanse slaven. Ook alle christenen, Armeniërs, Grieken, Bulgaren, Assyriërs, Koerden en Cyprioten moeten herstelbetalingen (en excuses) ontvangen. Volgens Kuzu, dus. O nee, wacht, helemaal anders. (ANP)

Social

Reaguursels

Inloggen

"... betalen voor het herstel van cultureel erfgoed in het land [Suriname]"
Huh? Dus herstel slavenplantages en koloniale gebouwen? Of iedereen eruit en oerwoud terug.

ben kokhals | 17-10-17 | 12:07

Ik moet de sardonische grijns van Kuzu er zelf bijdenken?

batvoca2 | 17-10-17 | 09:06

Goed.... Laten wij Suriname, Desi Bouterse in het bijzonder, de ellende van de slaven van drugs afkomstig uit de Suri-regio laten vergoeden. Zetten we die bedragen onder elkaar, trekken we het af, zul je zien dat we nog geld toe krijgen. Maar ja, de Kuzu's van deze tijd hebben toch opium-stront in hun ogen, want Turkije heeft met hun heroïne ook zoveel, mogelijk nog een veelvoud aan slaven voortgebracht. Maar daar hoor je deze populistische idioten niet over.
Maar goed, ik voel me niet verantwoordelijk voor daden van voorouders, want daar betalen we al jaren voor terug in de vorm van uitkeringen aan Suri's.

Jan Gordelroos | 17-10-17 | 09:02

Grappig, wil denk Sylvana weer terug winnen met dit geneuzel?
Herstelbetalingen?
De economie van Nederland was na de 2e Wereldoorlog volkomen vernietigd. Onze (voor)ouders hebben dat met hard werken weer opgebouwd tot wat het nu is: een van de beste economieen ter wereld.
Onze rijkdom nu hebben we dus niet aan ons slavenverleden te danken.
Dus waarom betalen?
Trouwens, het geld komt toch niet goed terecht en werken gaan ze er in Suriname toch niet.

Albert5000 | 17-10-17 | 08:28

En dit kun je niet genoeg benadrukken, vertel het aan mensen spread the word.
Die Ottomanen/arabieren weten heel slinks zich buiten de slavernij discussie te houden terwijl ze miljoenen slaven hebben afgevoerd, voordat een Europeaan zich liet zien in Afrika en nog lang nadat dankzij diezelfde Europeanen en Amerikanen de slavernij in de 19 eeuw werd afgeschaft en wereldwijd verboden.

Die linkse weg-met-ons activisten negeren de arabische slavenhandel stelselmatig.
Waarschijnlijk uit de hooghartige visie dat die primitieve Arabieren nou eenmaal niet beter wisten of dat het, godbetert, nu eenmaal bij de Islamitische cultuur hoorde.
Dat dom-linkse gespuis is echt in staat zo krom te denken,
te druk bezig met zichzelf te geselen.

vander F | 17-10-17 | 02:33

Hier een foto uit 1907 "Slave shackle being removed by a British sailor" rarehistoricalphotos.com/slave-shackl... Het verhaal gaat dan verder: "They then... sent a party of marines ashore to try to track the slave traders down. They caught two of them and I believe they were of Arabic origin."

ben kokhals | 17-10-17 | 12:26

Nou mag er best nog een paar miljard naar Suriname wat mij betreft.
Maar uitsluitend ter ontwikkeling, geen zak met geld aan een mogelijk corrupt regime.
Maar louter ter ontwikkeling van bv de Bauxiet winning, uitbouw van wat meer industrie gebaseerd op in Suriname te vinden grondstoffen, aanleg van infrastructuur samen met Nederlandse bedrijven, tegelijkertijd scholing voor Surinamers ter plaatse in die bedrijfstakken, samenwerking, het inzetten en scholen van Nederlandse jongeren met Surinaamse roots,
maar geen lump sum, geen zakken met geld, ik vertrouw die hoge jongens in Suriname voor geen meter wat dat betreft.

vander F | 17-10-17 | 02:02

Bovendien was het in de Moslimlanden gebruikelijk dat alle mannelijke Afrikaanse slaven gecastreerd werden. Dat is de reden dat er geen Afrikaanse diaspora is in Moslimistan.

stampertje85 | 17-10-17 | 02:02 | 1

@stampertje,
staat mij ook bij zoals ik al zei.

Hmm, volgens mij werden alle mannelijke slaven voor de zekerheid gecastreerd,
konden ze ook niet per ongelijk kleine halfbloedjes produceren mocht een van de Ottomaanse dames een erotisch uitstapje wagen.
Maar correct me if Im wrong.
In de America's werd voortplanten tussen slaven wel toegestaan, ze werden per slot van rekening behandeld als vee, en daar fok je ook mee.
vander F | 17-10-17 | 01:48

vander F | 17-10-17 | 02:06

Er is destijds overlegd over betaling.
Den Uyl meldde dat er nog een afsluitend overleg kwam (na een bilateraal verdrag tussen Nederland en Suriname) in mei. Er bleken nog onenigheden te zijn over ontwikkelingshulp en vrij verkeer tussen beide landen. Suriname eiste f 6,5 miljard, terwijl Nederland maximaal f 1,5 miljard wilde geven. Uiteindelijk kwam men tot een compromis: Nederland zou f 3 miljard geven. In juni laatste overleg over ontwikkelingssamenwerking en de toelatingsregeling. Over ontwikkelingssamenwerking werd men het op 26 juni eens. Nederland stond garant voor f 3,5 miljard in 10-15 jaar. Er zou een afschaffing van de visumplicht komen en een overeenkomst voor migratie. Wie over huisvesting en middelen van bestaan beschikte, kreeg na drie maanden een verblijfsvergunning. Den Uyl en Arron waren tevreden over dit overleg.

vander F | 17-10-17 | 01:54

In Constantinopel, de hoofdstad van het Rijk, bestond de bevolking van 1609 voor ongeveer een vijfde uit slaven. De slavernij van volkeren uit de Kaukasus werd in het begin van de 19e eeuw verboden, maar slaven uit andere bevolkingsgroepen bleven langer toegestaan. Zelfs na verschillende pogingen om de slavernij in de 19e eeuw af te schaffen, bleef de praktijk tot in de vroege 20e eeuw nagenoeg onaangedaan voortduren. Nog in 1908 werden er vrouwelijke slaven verkocht in het Ottomaanse Rijk. Seksuele exploitatie van slaven bleef gedurende de hele geschiedenis een centraal onderdeel van het Ottomaanse slavensysteem.
Dankzij Europese inmenging in de 19e eeuw ondernam het Rijk pogingen om de slavenhandel te beknotten, die voordien onder Ottomaanse wet sinds het begin van het rijk als rechtsgeldig werd beschouwd. Eén van de belangrijke campagnes tegen de Ottomaanse slavernij en slavenhandel werd in de Kaukasus geïnitieerd door de Russische autoriteiten.
.
Een reeks wetten werd uitgevaardigd om eerst de slavernij van blanken en later die van alle rassen en religies te beperken. In 1830 vaardigde sultan Mahmut II een decreet uit die de vrijheid gaf aan blanke slaven. Onder hen bevonden zich Circassische slaven en Griekse slaven, die in 1821 in opstand waren gekomen tegen het Rijk.
nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij_in_he...
Verder wat Jesaja | 16-10-17 | 15:50 | schreef.

Flappie2006 | 17-10-17 | 00:23

Janitsaren
nl.wikipedia.org/wiki/Janitsaren
.
Rekrutering
Vanaf 1363 tot 1638 werden jonge jongens als een vorm van belasting (devşirme of bloedbelasting) weggehaald uit de Balkanlanden. Zeer dikwijls werden dorpen en regio's met veel repressie geplunderd. Jonge jongens of borelingen (γενίτσαρη) werden gerekruteerd en meisjes werden naar harems gevoerd. Niet zelden gaven de mensen op de Balkan vrijwillig hun zonen aan het janitsarenkorps, omdat ze zo een goede opleiding konden krijgen, verzekerd waren van een wedde en pensioen en mogelijk hoge functies konden bekleden. Afgezonderd van hun familie en cultuur werden ze vrijwillig of gedwongen tot de islam bekeerd en besneden. Ze kregen een lange, harde en strenge training. Velen overleefden deze training niet, maar niemand rouwde om hen, omdat ze eens 'gerekruteerd' totaal afgesneden waren van hun familie.

De manschappen werden aanvankelijk uitsluitend gerekruteerd uit volwassen christelijke krijgsgevangenen of slaven. In 1438 werd bepaald dat iedere vier jaar een op de vijf jongens tussen de zes en negen jaar uit een christelijk gezin weggehaald moest worden. In 1638 werd deze vorm van rekrutering afgeschaft door Murat IV, daarna werd de rol overgenomen door Turkse kinderen wier ouders hen vrijwillig op de opleiding zetten.

Flappie2006 | 16-10-17 | 23:59

Aangeprate nep-emoties blijven goed te onderscheiden van echte emoties, die je zelf hebt meegemaakt, of dat je mensen met die echte emoties zou hebben meegemaakt.
De slavernij is al meer dan honderdvijftig jaar (!) geleden; 'dus' kunnen er geen mensen bestaan die met echte emoties geleden hebben onder de slavernij. Iedereen die begint over 'de ellende van de slavernij', spreekt over 'van-horen-zeggen', en 'van-horen-vertellen', en dat zijn, hoe goed ook ingeleefd en bij 'jezelf voorgesteld', aangeprate nep-emoties.
Nep-emoties zijn goed voor toneelstukjes (om in je rol te zitten), of te gebruiken voor in de film. Nep-emoties dienen niet om plaatsvervangend nog even herstelbetalingen 'te willen vangen'.
Zou iemand dan toch nog menen, dat 'nep-emoties' óók dienen om claims voor betaling op te baseren, dan gebruikt zo'n iemand de indoctrinaties vanuit het verleden als rechtvaardiging voor diens heden.
In Indië gebruiken mensen van de laagste kaste van de 'onaanraakbaren' ; hun mismaaktheid en verkreupelingen om beter te kunnen bedelen. Die mensen mismaken en verkreupelen hun eigen kinderen ook weer, om met die handicaps beter te kunnen bedelen (door zichtbare zieligheid); en om die kinderen aan zich te binden als oudedagsvoorziening.
De zwarte medemensen mismaken en verkreupelen hun eigen kinderen óók weer door hun kinderen op te voeden in de haat-tegenstelling, dat 'zij altijd de zwarte slaaf zijn, en dat de blanken hun onzichtbare 'social construct' nog steeds misbruiken, de zwarte mens te discrimineren en als slaaf te onderdrukken. Dat is de 'white privilege' van de gemene en slechte blanken.
Die logica is racistisch, want gebaseerd op huidskleur (ras) en met nep-emoties verondersteld leed door een slavernijverleden.
Het zijn uiteindelijk de verliezers, met hun volgehouden slachtofferrol, die zichzelf benadelen, om hun eigen falen te verbergen achter het aangedane kwaad 'door de anderen'. Er is geen zelfreflectie over eigen verwijtbaarheid bij de zwarte medemens met in het verre verleden een slavernijverleden .
Wat geestelijk gezond is, is ook merkbaar bij de anderen.
Nederlanders verwijten ook niet meer alle Duitsers uit de 2e wereldoorlog, omdat Nederlanders vinden, dat je na 70 jaar niemand meer iets kunt verwijten, (met echte emoties), en dat je nep-emoties bij jezelf moet vermijden.
Geen Nederlander verklaart, in zijn leven achtergesteld te zijn 'door de 2e wereldoorlog met die vreselijke Duitsers).
Wij vragen ook geen herstelbetalingen (meer) aan Duitsers. Wij doen normaal en gezond en fair, omdat we niet innerlijk verkreupeld zijn, en niet onze wrok als hospitalisering door 'n slachtofferrol koesteren. Doe even normaal, zeggen we dan; 'get a life', 'blijf niet hangen in wat vorige generaties fout deden; doe zelf eens iets goeds'.
Dat moet je eens tegen een geïmporteerde neger zeggen (!), daie begint direct met zijn riedel over discriminatie, en ...(vul maar in)...., en wij weten, die neger is niet meer te redden, want die is innerlijk verkreupeld, waarschijnlijk is hem/haar dat overkomen door eigen ouders, en die gaat zijn/haar kinderen ook weer opvoeden in diezelfde geestelijk mishandelende handicaps. Dat heet onofficieel: 'de cyclus van ellende'; die wordt generaties lang doorgegeven door de laagste 'kasten' van de maatschappij, waar de verliezers hun eigen falen goedpraten, door 'de anderen' de schuld te geven; altijd'.

Der Paulie | 16-10-17 | 23:53

Jubelpark : het Congo-monument van Vinçotte (Lucas Catherine)
In he Brusselse jubelpark staat een groot Congomonument, ingehuldigd in 1921 door koning Albert I.
Het is van de hand van Vinçotte, een van de bekendste beeldhouwers uit de 19de eeuw.
cas1.elis.ugent.be/avrug/erfgoed/jubel...
cas1.elis.ugent.be/avrug/erfgoed/jubel...
Onderaan is de Congostroom symbolisch voorgesteld door een krokodil en een Afrikaanse vrouw.
Bovenaan staat een beeldengroep die de dankbaarheid van de Congolezen uitbeeldt, met daaronder een reeks gebeitelde teksten die dit nog eens moeten verduidelijken.

Het centrale, en grootste deel is een panoramisch bas-reliëf waarop de Belgische koloniale helden symbolisch staan afgebeeld: zendelingen, ontdekkers, militairen, die hulde brengen aan een gezeten man met baard, die Leopold II symboliseert.
Rechts staat een beeld dat de militaire deugden symboliseert: "De Belgische soldaat offert zyn leven voor zynen ten dood gekwetste overste." Rechts een Belgisch officier die onder de hiel van zijn laars een getulbande Arabier het hoofd verpletterd, met als onderschrift: "De Belgische militairen heldenmoed verdelgt den Arabische slavendryver." En rond die tekst is heel wat te doen geweest.
Achter het beeld staat een gebouw dat nu dienst doet als grote moskee van Brussel.
Oorspronkelijk was het Le Pavillion Orientale van de wereldtentoonstelling Brussel-Tervuren in 1897 en kon je er een panoramisch schilderij bewonderen dat de Nijl bij Cairo voorstelde. Bedoeling was om Belgisch kapitaal aan te moedigen om in Egypte te gaan investeren.
In 1967, net voor de Zesdaagse Oorlog kwam de Saoedische Koning in Brussel massaal wapens aankopen van FN. Als cadeau gaf Koning Boudewijn hem toen dit paviljoen. En na de Ramadan Oorlog van 1973 erkende België de islam als godsdienst.
Toen werd het paviljoen omgebouwd tot Grote Moskee. Dat maakte dat nogal wat gelovige Arabieren het Kongomonument passeerden en zich bekloegen over de inscriptie over de Arabische Slavendrijver.

In 1989 legde de Imam van de moskee, de Jordaanse en de Saoedische ambassadeur klacht neer bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en bij MRAX. Daarop werden in bewuste inscriptie de woorden Arabische / Arabe weg gebeiteld.
Dit was niet naar de zin van bepaalde 'patriottische' en koloniale verenigingen en zoals Bastion, het tijdschrift van het extreem-rechtse Front National het in zijn nummer van mei 2001 schreef werd het opschrift miraculeusement in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Dit gaf een erg raar effect (zie foto 1). Heel het monument is verweerd en absoluut niet onderhouden.
Het enige stukje van het beeld dat ooit werd gerestaureerd was dus die 10 cm² met de woorden Arabe en Arabische. Maar de story is nog niet ten einde.
In 2005 kwam er weer een beitel bij te pas, nu zeer anoniem en het woord Arabe verdween weer.
Arabisch liet men staan (zie foto 2).
Blijkbaar werden de daders verrast door een politiepatrouille, of kan het Nederlands hen weinig schelen.

Flappie2006 | 16-10-17 | 23:52

Het lijkt mij terecht dat wij herstelbetalingen van Suriname ontvangen, van Vanwege het belachelijke geld uit ontwikkelingsdinges dat aan hen gestort is. Bovendien heeft geen blanke of neger van nu daar iets mee te maken, en ik geloof niet in erfzonde. Trouwens meer dan 50% JAJA VIJFTIG PROCENT van de Surinamers woont in, jawel Nederland. Leg dat maar eens uit aan mentaal uitgedaagden.

krijgdetiefusmaar | 16-10-17 | 23:36 | 1

Kuzu: te dom om te poepen, en nu ook nog met boter op zijn turkse hoofd...

Worajai | 17-10-17 | 02:51

Waarom is Denkula niet in Ankara aan het canvassen? Wij hebben oudere rechten!

TheDrivingDutchman | 16-10-17 | 23:29 | 1

Ik vermoed dat Erdogan het niet eens is als DENK voorstelt, in het kader van herstelbetalingen, de Aya Sofia weer terug te veranderen in een Christelijke kerk. Zou een mooie blijk van berouw zijn naar al die blonde tot slaaf gemaakte christenen.

Worajai | 17-10-17 | 06:35

Volgens Hurriyet werden zwarte slaven heel goed behandeld want Islamic "law". Vandaar dat je overal in het Midden Oosten nazaten van.... oh, wacht even.....

TheDrivingDutchman | 16-10-17 | 23:28 | 1

Hmm, volgens mij werden alle mannelijke slaven voor de zekerheid gecastreerd,
konden ze ook niet per ongelijk kleine halfbloedjes produceren mocht een van de Ottomaanse dames een erotisch uitstapje wagen.
Maar correct me if Im wrong.

In de America's werd voortplanten tussen slaven wel toegestaan, ze werden per slot van rekening behandeld als vee, en daar fok je ook mee.

vander F | 17-10-17 | 01:48

Trouwens: aan welk Suriname moeten we geld geven? De Bijlmer? Of dat land met een voormalige legerleider die via een bloedige coup eerst de democratie heeft omgebracht en later alsnog tot president gekozen werd? Die nu met zijn tegenstander, een voormalige rebellenleider samenwerkt?
Voor de millenials a) Bouterse b) Brunswijk.

Analia von Solmsch | 16-10-17 | 21:48 | 1

c. de oorspronkelijke bewoners , de indianen

enorme sukkelzak | 16-10-17 | 22:32

Eerst maar de Hagia Sophia in Istanboel teruggeven aan de christenen, dan praten we verder.

Analia von Solmsch | 16-10-17 | 21:42 | 1

Inderdaad.

Mad Jack the Pirate | 17-10-17 | 12:18

Hahaha, dat is een goeie.
Ook zoveel honderd jaar geleden.
Kom op, betalen, jullie addergrbeoed ;-))

hotmint | 16-10-17 | 21:39 | 1

... addergebroed

hotmint | 16-10-17 | 21:40

Wit voetje (pun intented) halen bij de gekoleurde medemensen. You're doing it wrong. Bovendien hebben de meeste moslims een grote hekel aan negors en andersom.

Dahag Graaf Drakula, zijn Limburgse oplichtersmaatje en die sneukees Arzakan.

LJBrinkhorst | 16-10-17 | 20:10 | 2

Laat die gasten van denk aub verdwalen in de oerwouden. Ik vind ook als hun doorgaan met het schoppen tegen de Nederlandse historie dat hun lidmaatschap tot de vereniging van dik nekken in Den Haag per direct moet worden opgezegd. Laten we even eerlijk zijn hier een gratis studie volgen om vervolgens het geen dat mogelijk heeft gemaakt uit kotsen en verafschuwen. Daarnaast moeten ook alle mongolen die op deze waardeloze partij heeft per direct zijn gratis levensonderhoud toeslag stop worden gezet.

Denkrotopnu | 16-10-17 | 21:15

Je ziet het gewoon voor je , de sneu neuzen van Denk , om een tafeltje in zo'n ranzig cafe met van die enorme TL-bakken , lurkend aan een waterpijp , keihard na-DENK-end hoe en waar extra zetels vandaan te halen.
Dagenlang vruchteloos gepieker en dan eindelijk het Eureka moment :
" Jongens - ik heb het - de Surinamers "

Monty Python 2.0

enorme sukkelzak | 16-10-17 | 22:27

De Turken van Denk laten keer op keer zien wat voor een slecht idee het was en is om figuren uit een primitieve wereld van inteelt (neef-nicht huwelijken zijn er talrijk en een oude traditie) en islam, naar ons eens zo fraaie, wevarende en moderne Nederland te halen. Een land met meer potentie dan Zwitserland maar met de kongsi van linkse en religieuze achterlijkheid als blok aan het been dat ons steeds dieper het moeras in trekt.

kempenaer | 16-10-17 | 19:59 | 1

Had Wilders dat niet laten berekenen? Wat het ons gekost heeft. Een ton of meer per Nederlander was geloof ik de uitkomst. Dat het geld, heel veel kost en gekost heeft is een zekerheid. Neem alleen al de uitkeringen, verborgen werkeloosheid in de vorm van baantjes voor achtergrondiers bij de gemeenten. Geweld, verpaupering, diefstal, auto's in de hens (elke dag weer). Mishandelingen wat ook gewoon iedereen schaad. Alleen Badhari heeft al voor vele tonnen aan gezondheidszorg gekost door alle mishandelingen.
Alle zooi overal op straat met energy-blikjes. Het bier van de moslimjeugd. Je ziet het overal liggen. Ik ben echt in geen enkele zin meer positief over welke integratie dan ook van moslim instroom. Gelukkig doen andere minderheden het veel beter en kun je daar wel leuk mee door een deur.

Dirk III | 16-10-17 | 21:43

Herstel betalingen ?
Ja goed voorstel van Denk , als Turkije nu het voortouw neemt en start met :
1 erkennen van de Armeense genocide
2 herstellen van alle door hen verwoeste kerken en andere culturele / religieuze bouwwerken.

Als dat project afgerond en evalueerd is kan bepaald worden wat het volgende Turkse " wiedergutmachungs project " wordt.

Ik stel voor : terug betaling van honderden miljarden Euro's aan Duitsland en Nederland ,
besteed aan Turkse paspoorthouder wegens : bijstand , ww , aow , subsidies , ondersteuningen , onderwijs , huisvesting , justitie , gezondheidszorg , enz , enz.
Wegens onkunde van de Turkse overheid had Nederland deze overheids taken tijdelijk overgenomen van Turkije - leuk - maar Turkije / de Turken moeten nu maar eens op eigen benen gaan staan en terug betalen.
Van een deel van dat geld kan Nederland wel wat bruggen in Suriname bouwen en de Koerden financiële ondersteuning geven bij de oprichting van hun eigen staat.
Kortom , een goed voorstel van Denk , bedankt en gauw mee beginnen.

enorme sukkelzak | 16-10-17 | 19:38 | 3

Oh echt waar? En de Ottomaanse Genocide dan? De Genocide waar Grieken, Bulgaren, Serviërs, Russen en Armeniërs 2 tot 5.5 miljoen moslims (Turken, Circassiërs, Tataren, Albanezen, Bosniërs, Pomaken, Lazen etc.) hebben vermoord. En ga dit maar niet ontkennen want ik heb zoveel bewijs dat als ik het allemaal stuur je telefoon zal crashen.

De Grieken hebben bijna al het Ottomaans erfgoed verwoest. In modern Armenië is geen Ottomaans erfgoed, omdat het nooit onder Ottomaans control was om te beginnen. Alleen in Albanië, Kosovo en Bosnië is er nog Ottomaans erfgoed, en dat is omdat de bewoners van deze landen voornamelijk moslim zijn.

De Koerden hulp geven? Oh echt? Wist jij dat Armeniërs, Assyriërs en Iranezen allemaal geen Koerdistan willen? De Koerden komen oorspronkelijk niet uit die landen, en Assyriërs en Irakese Turkmenen hebben coalities gevormd. Vandaag is Kirkuk eindelijk bevrijd van Koerdishe oppresseurs en kunnen Arabieren, Assyriërs, Turkmenen en anderen eindelijk leven zonder constante oppressie vam de Koerden die alsmaar huilen om zogenaamde oppressie in Turkije maar eigenlijk Turkmeens en Assyrische gezinnen wegsturen naar gevaarlijke gebieden en kerken verwoesten. Er zijn tientallen documenten van Irakese Christenen over hun leven in de KRG, en jongen, het is niet echt fijn.

BalkanTurk | 16-10-17 | 21:36

BalkanTurk | 16-10-17 | 21:36
Oh shit waar heb ik met mijn hoofd gezeten tijdens geschiedenis? Waar koop ik die geschiedenis boeken? Ankara? Uitgeverij Erdo inc.? Maar ik stop even met reaguren want ik wil een vakantie boeken naar de altijd vriendelijke Grieken en daar mijn centjes uitgeven.

Dirk III | 16-10-17 | 21:51

@Balkonturk. Maar alle gekheid op een stokje. We hebben het hier over Turken uit een land een paar duizend kilometer naar het oosten die Nederland even komen vertellen hoe wij ons verleden moeten afhandelen. Dat is raar. Vervolgens kom jij met nog meer oude koeien waar wij als Nederland helemaal niets mee te maken hebben. Dus bij deze, houdt jullie conflicten lekker daar waar jullie vandaan komen en begin in het gastland geen gedoe waar jullie niets mee te maken hebben.

Dirk III | 16-10-17 | 22:36

Hallo Turk, ga je eigen geld eens uitgeven, niet dat van een ander.

Wekkertje | 16-10-17 | 19:24

Goed idee, maar dienen we ook meteen de rekening in van 50 jaar bijstandsfraude, kinderbijslag over de grens, wao/wia en bovengemiddelde werkloosheids uitkeringen, taalcursussen, inburgeringscursussen en de miljardem die hun criminele grdrag heeft opgeleverd. Per saldo krijgen we dan nog een paar honderd miljard van de turken. Goed idee dus.

ILF2 | 16-10-17 | 19:21

Op zich wel een goed plan van DENK; wij betalen geld aan de negers in Suriname, en mogen ze daarbij dus ook retourneren richting gebied van herkomst. Daarna helpen wij die paar laatste indianen (en uiteraard de vele indo's) daaro het land weer op orde brengen, plempen onze vlag weer in Paramaribo city en klaar. Daarna kunnen we idd een goede discussie aan met dat turkse addergebroed van DENK over de erfenis van Turkije, op het gebied van slavernij dan wel te verstaan.

Nederlanddraaitdoor | 16-10-17 | 19:15

Blijfvanmijnlijf-huizen zitten vol met Turkse meisjes. Verontrustend maar ook logisch. Je weet maar nooit waar het geweest is allemaal.

Jack Jersey | 16-10-17 | 19:11

Laten die DENKERS zich maar druk maken om Koerdistan. De Koerden gaan de Turken uitroeien. Kuzu ga eens lekker naar Tirkit. DE Koerden wachten op jou.

Wistikniet | 16-10-17 | 18:35

"herstelbetalingen"? Herstelbetaling van wat? Repatriering naar hun land van oorsprong? Of herstel van wat de diverse Surinaamse faalregeringen kapot hebben gemaakt?
Wat een stelletje mafkezen. Niet alleen die van 'denk' , al die mafklappen die ons nog steeds schuld aan lopen te praten.

Gerf | 16-10-17 | 18:29

Hahaha wat een verstand. Maar ok, het is goed als Erdogan en de koning van Marokko dan eerst 10 miljard schadevergoeding aan ons overmaken voor het exporteren voor zulk soort idioten, waar wij nu al 40 jaar mee opgescheept zitten, waardoor onze vrouwen niet meer zonder gevaar over straat kunnen, onze inrichtingen vol zitten met debiele inteelt producten, de gevangenissen uitpuilen, onze kinderen niet meer veilig kunnen slapen vanwege de ramkraken en de drugsdealers elkaar zelfs op schoolpleinen overhoop schieten. PLEURT OP!

zorgeloos-type | 16-10-17 | 18:22

Mijn verre voorouders zijn als Bataven door de Romeinen onderdrukt. Ik eis herstelbetalingen van Italië!

MAD1950 | 16-10-17 | 18:17

Mijn eerste gedacht was eventjes: "Weet je wat, laat Nederland maar een miljard of 4 betalen aan die gekken" des te eerder klapt de boel hier en krijgen we eens wat partijen die de bullshit niet meer pikken....

Maar toen bedacht ik me dat debiel Nederland Toch. Gewoon. Weer. Zoals. Atijd gaat stemmen op volksverlakkende partijen zoals de VVD, D66, PvdA en CDA.
Bovendien dat elke cent die gegeven word: aan wie zouden ze het moeten betalen eigenlijk? Aan iedere neger in Nederland? Aan alle buitenlanders in Nederland. Sorry hoor, we betalen al GENOEG daar aan. Iedere nieuwkomer de spreekwoordelijke Miele en een zacht bed om in te landen zodra men het handje ophoud.

Denk flikker op....

peterdh | 16-10-17 | 18:03

Ik vin DENK en Suriname wel bij elkaar passen. Allebei dol op corrupte, (semi)dictatoriale, regimes

Worst_kaas_scenario | 16-10-17 | 17:58

DENK, een stelletje hypocriete kut-turken die de slavenhandel van hun eigen land
(niet zijnde Nederland) wegpoetsen gelijk hun dictator dit doet met de Armeense genocide. Als ze schaamrood zouden kennen zouden die koppen nu uit elkaar moeten knallen van roodheid.

De waard zijn gast | 16-10-17 | 17:13

Na een dagje Geenstijl-artikelen lezen ben ik altijd blij dat ik de waanzin van van wat er van de West Europese samenleving is overgebleven binnenkort heerlijk achter mij kan laten.

Ales | 16-10-17 | 17:10 | 1

Je hebt niet lang meer?

Dirk III | 16-10-17 | 21:33

Volgens mij zijn de negers in Suriname , laat staan de Surinamers in Nederland, beter af dan hun familie in west Afrika, zonder de slavernij hadden ze nu in Ghana, Liberia en siërra leone gewoond en de levensstandaard is daar beduidend lager dan in Suriname of in Nederland. Dus niet zeuren.

Fontanarossa | 16-10-17 | 17:06 | 3

Lijkt me een goed idee als ze eigenlijk die overtocht eens betalen

kakketoe | 16-10-17 | 17:14

Ik vind het ongehoord. Hoe zit het met de oorspronkelijke Surinaamse bevolking ? Waar zijn die ? Gewoon even op de boot stappen naar Afrika en het land teruggeven verdomme ! Of bek houden en niet zeiken !

Kim-Jung-Un | 16-10-17 | 17:20

Precies. Dus laten we eens een bierviltje erbij pakken en eens aan de losse pols gaan berekenen hoeveel dat ons gekost heeft. Uiteraard inclusief de 5000 miljard die sinds 1960 in ontwikkelingssamenwerking naar Afrika is gegaan.

Dus volgens mijn al die landen zo ongeveer nog een miljard of vijfeneenhalfduizend bij ons in de schuld.

peterdh | 16-10-17 | 18:06

Turkse mafia heeft zich goed gesetteld in Suriname onder andere met gokhallen. Dus het verbaast mij niets dat DENK zich in suriname laat zien.
trouwens welk cultureel erfgoed hebben de blanken daar kapotgemaakt.
Ik denk dat de Turken in Nederland in bepaalde wijken meer aan cultureel erfgoed hebbem kapotgemaakt dan Nedrland in Suriname.

jaap932057795966 | 16-10-17 | 17:01

Wat is het toch ook een huichelachtige populistische Intrigante schandknaap van erdogan.

litebyte | 16-10-17 | 16:57

Heeft hij de Armeense genocide al erkend? Nee? Nou dat zal eens tijd worden.

Rest In Privacy | 16-10-17 | 16:50

Denk: staatsgevaarlijke sujetten, die z.s.m. moeten worden opgesloten, of iiever: verwijderd.

Memek | 16-10-17 | 16:44

Begrijp dat wel, Bouterse zijn cocaïne centjes zijn verdampt en nu wil Kuzu een heroïne lijntje met hem aanleggen, moet er wel doekoe zijn natuurlijk.

MocheGurandero | 16-10-17 | 16:40

Mooi idee. Alleen is dat al gebeurt in de vorm van ontwikkelingsgeld en uitkeringen. En daarmee is het rond.

Mark van Leeuwen | 16-10-17 | 16:35 | 1

Vergeet geen uitkeringen, mieles , het kunnen profiteren van een goede gezondsheidszorg, een welvaartsstaat (in donker afrika mag je blij zijn als je voor vers water niet 10 km hoeft te lopen) , subsidies, toeslagen etc ect ect ect etc etc etc.... Dus volgens mij krijgen we nog een paar miljard van hun.

peterdh | 16-10-17 | 18:08

Gezegd tijdens een reis naar Suriname die "geen politiek karakter" had... dat noemen we dus gewoon vakantie op kosten van de burger, stelletje klaplopers.

LeQuin | 16-10-17 | 16:33

Gelukkig realiseert iedereen - behalve al die geitenneukers die op deze grapjassen stemmen - dat deze 3 mannetjes van DENK niet veel kunnen. Irritant zijn ze wel. Net als luis in je schaamhaar. Je kunt er wel goed mee lachen. Ze zitten niet voor niets in de hoek van de 2e kamer.

Willemdrie33 | 16-10-17 | 16:33

Nou dan zou ik graag herstelbetalingen van Marokko, Turkije en nog een berg andere landen willen voor het plezier van de afgelopen 50 jaar Multikul. En Repareerbetalingen, Renovatiebetalingen, Genoegdoeningsbetalingen, Traumabetalingen. En ik wil graag dat Denk overal afstand van neemt. Vooral grote afstand van Nederland.

Dagdief | 16-10-17 | 16:24

Wat is het toch jammer dat dit soort lieden niet het land uitgezet kunnen worden.

pjisonline | 16-10-17 | 16:21

Dit zijn gasten die een burgeroorlog in Nederland willen.

puntjeopdei | 16-10-17 | 16:19

Val dood, enge vampier.... ga dat riedeltje maar bij je baas Erdogan afsteken.... succes!!

Fatwabuster | 16-10-17 | 16:15

Die meneer Kuzu moet betalen voor het feit dat zijn vader eens het schaap van mijn achterbuurman heeft verkracht.

Handige Harrie | 16-10-17 | 16:15

Laat opperturk Kuzu beginnen met het Armeense volk te compenseren. Dan praten we verder, haatzaaier.

ljcoster | 16-10-17 | 16:14

Nederland betalen. ? No way ! Kijk naar de "Verborgen Verleden" met Jörgen Raymann. Hij wilde weten wat zijn joodse familie deed in Suriname.
En wat denk je ? Zij hebben zowat de slavernij daar uitgevonden. En Jörgen ? Die is zo trots als een aap wat zij voor elkaar hadden gebokst. Handelen met slaven ? Geen probleem. Dat heb ik als eerder in de groep gegooid met een verzoek om een reactie van Sylvana. Maar ja. Het moeten blanken zijn en geen joodse negers. Dat past niet in het plaatje. Meet info ? Bekijk Verborgen Verleden. Dus geen nepnieuws.

Kamervraag | 16-10-17 | 16:13 | 1

Raymann heeft verstand Kuzu niet.

puntjeopdei | 16-10-17 | 16:19

Herstelbetalingen eisen is net zoiets als je fiets terugeisen van de Duitsers.
Kansloos gezeur om het zeuren. Ga je tijd toch eens nuttig besteden.

priks | 16-10-17 | 16:13

DENK wil dat al die autochtonen burgers zich scheel gaan betalen voor burgers met een migrantenafkomst, dubbelpaspoortiers en hun in land van oorsprong 10 + kinderen alsmede de oudjes van 55 plus die terug naar die heimat gaan, tuurlijk wil DENK dat ook alle vluchtmensen van Islamitische terreur opgevangen en onderhouden worden door de slavendrijveers van vruuger..

overigens wil DENK dat de Surinaamse regering deze betalingen ontvangt wegens cultureel erfgoed of zoiets.. Weet deze politieke missie eigenlijk wel dat de oorspronkelijke Surinamer een overzeese migrant is vanuit India en vanuit Afrika.

Misschien moet DENk zelf eens gaan bedenken wat de Nl autochtone burger tegoed heeft van die migrantenstroom die op kosten van de oorspronkelijke autochtone burger al generaties lang leeft..

Verder, was mijn over-over-over-overgrootmoeder en vader een horige in dienst van een Spanjaard en Turk!

fikkieblijf! | 16-10-17 | 16:09

Haha die DENK ... wat een trollen. Trap hier toch niet in, goedkope publiciteitsstunt. As if DENK gives a shit.

liggend_streepje | 16-10-17 | 16:08

Prima en dan financieren we dat uit het afschaffen van toeslagen, kinderbijslag en een verlaging van de bijstand. Kijken of de DENK achterban het dan nog een goed plan vindt.

osolemio | 16-10-17 | 16:04

DENK staat voor vele allochtonen met een diep gewortelde haat en afgunst tegenover witte Nederlanders. Wen er maar aan.
Sprak van het weekend een Surinamer die net voor een lief, enthousiast, wit publiek had staan musiceren. Die man zat me toch vol wrok... leeft ergens in Brabant, is zo te zien nooit een strobreed in de weg gelegd, maar De Nederlanders hadden het allemaal fout gedaan. En over dat onderwerp, slavernij en alles wat daarna kwam, spijkerde hij graag vluchtelingen bij als vrijwilliger!
Denk je dat dit de cohesie bevordert, vroeg ik voorzichtig, want ik had geen zin in ruzie op dat feest, maar dit is dus de pest: als asielzoekers niet in de klauwen komen van linkse zelfhaters dan worden ze wel gehersenspoeld door wrokkige mede-allochtonen. Een en al ophitsing. Wees dan niet verbaasd dat Denk gaat groeien en dat het nooit meer gezellig gaat worden in dit land.

kapoerewiet | 16-10-17 | 15:59

Denk wil Surinames zieltjes winnen ten koste van Mw s.

franck7020 | 16-10-17 | 15:57

Kuzu en Denk haten Nederland gewoon.

doskabouter | 16-10-17 | 15:51

Stukje gelezen van: Afrikaanse slaven. Als je het zo leest dan was slavernij van zwarten en blanken door het Ottomaanse rijk geweldig. De castratie van zwarte en blanke mannen werd door Christenen gedaan, want castratie mag niet in de islam. Alleen wanneer je in opdracht iets laat doen (zoals het castreren van mannen), dan is de opdrachtgever altijd verantwoordelijk (behalve in de islam), in tegenstelling tot dit witwas, t.a.v. de islamitische slavernij, stuk. Dat door het castreren van de zwarte mannen er bijna geen zwarte bevolking (daarbij waren, aldus dit stuk lichte vrouwen gewilder als sexslaaf) is in Turkije wordt met geen woord gerept (er wordt alleen een aantal genoemd, zeer weinig mensen wanneer je dat vergelijkt met het aantal mensen dat tot slaaf was gemaakt), evenals over het enorme aantal zwarte en blanke mannen dat deze castratie niet overleefde. (in tegenstelling tot de slavernij die de Christenen bedreven, deze zwarte mensen werden niet gecastreerd, vandaar de grote aantallen zwarte mensen in Amerika). Daarbij wordt het roven door de islamieten van mannen, vrouwen en kinderen goedgepraat, want de mensen hadden het zo goed onder het islamitisch recht. Je had een beter stuk kunnen gebruiken @Mosterd, die meer op de feiten was gebaseerd.

Jesaja | 16-10-17 | 15:50
-weggejorist-
puntjeopdei | 16-10-17 | 15:47
-weggejorist-
puntjeopdei | 16-10-17 | 15:47

Dus je bent Kuzu de Turk en je weet dat Turkije alle Armeniërs bijna heeft uitgemoord op de Kardashians na. Je weet dat je land dat vandaag de dag doet met de Koerden.
Je bent Kuzu de Turk en je weet dat Turkije in de tweede wereld oorlog met Hitler werkte en nooit vies is geweest van slavernij.
Deze Kuzu gaat het gastland de maat nemen... Het land waar hij en duizenden andere Turken zijn neergestreken en zijn opgevangen omdat hun eigen land kut is.
Kuzu steek die vinger lekker in je gaatje en rot een eind op.

Dirk III | 16-10-17 | 15:46

Wat een verfrissend verbindende partij toch ook, dat DENK :P

klamme.vla | 16-10-17 | 15:46

Er wonen meer Surinamers in Nederland dan in Suriname. Die mogen dan dus gewoon meebetalen, tenzij na het opzijzetten van artikel 1 van de Grondwet er een vrijstelling komt.
.
En dan is ook de vraag wat te doen met halfbloeden en verdere homeopatische verdunning.
.
De staat Suriname heeft samen met 13 andere caraibische landen een claimclub in het leven geroepen die samen de kolonisatoren voor de rechter wil dagen, kolonisatoren die meer dan 150 jaar geleden enkele honderdduizenden slaven overbracht vanuit Afrika.
.
Daar waren ze gekocht van Afrikaanse stammen en Arabische handelaren.

Glasgow Argus | 16-10-17 | 15:45 | 1

Slavenhandel was al een eeuwenoude hobby van Afrika voordat de westerse markt werd aangeboord. Maar dat interesseert niemand.

Mad Jack the Pirate | 17-10-17 | 12:28

#zucht

Rico den Hollander | 16-10-17 | 15:42

Kansloze figuren mer een kansloze wens / eis. Next...

Goldfinger | 16-10-17 | 15:42

Smerige splijtzwammen, die denk voetveegsels.

Rest In Privacy | 16-10-17 | 15:41

Opportunistisch en selectief winkelen om meer Surinaamse stemmen binnen te halen. De schaamte voorbij bij deze Turkse partij

Abu Bachouca | 16-10-17 | 15:40

Was te verwachten. Al die kansloze kudtparasieten rotten pas op wanneer ze al onze pensioenpotjes, subsidiepotjes en overige opgebouwde spaarpotjes en resources hebben leeggezogen.

Flip468 | 16-10-17 | 15:38

Ik zie alleen maar Turkse voordelen en Nederlandse nadelen met deze rif-aapjes in de 2e kamer. Word het niet eens tijd om een kiesdrempel in te stellen?

Mr_Pikibelly | 16-10-17 | 15:37
-weggejorist-
ChatBot | 16-10-17 | 15:36

Trouwens Engeland had de eerste Afrikaanse slaven naar Suriname gebracht voordat de Nederlanders het veroverde tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog.

de uitbater | 16-10-17 | 15:34

Ik DENK dat Kuzu even naar Dubai of een paar andere golfstaatjes moet en daar uitleggen dat slavernij heel erg stom is. Of naar de mannen van Boko-en-zijn-harem. Los de huidige slavernij anno 2017 eerst dus even op in alle islamitische landen en dan gaan we weer verder kijken naar de onzin die DENK uitkakt.

Dirk III | 16-10-17 | 15:31

Wellicht is het in het verlengde hiervan dan ook opportuun allochtonen als groep verantwoordelijk te houden en te laten opdraaien voor de kosten die hun oververtegenwoordiging in de criminaliteit en hun buitenproportionele druk op de verzorgingsstaat met zich meebrengen.

Geïrriteerde Ed | 16-10-17 | 15:31

Wat een zieke idioten lopen er toch rond. Kunnen die idioten van denk niet worden opgesloten in kliniek Altrecht Aventurijn?

chrisjuh | 16-10-17 | 15:30 | 1

Zodat ze kunnen rondneuken met andere gedetineerden en de begeleidsters? Tja.. Ik zie ze liever gewoon met hun opgeheven vingertje naar Koerdistan vertrekken zodat we ze nooit meer terugzien.

Dirk III | 16-10-17 | 15:33

Blanke slaven tja, dat leer je niet op school. Waren trouwens voornamelijk Arabieren, Turken wat minder

Bokito ergo sum | 16-10-17 | 15:28

In het jaar 1526 versloeg de Ottomaan Soliman het Hongaarse leger van ( de Hongaarse )koning Lodewijk de 12e. De Turkse pacha's heersten tot 1697 in Hongarije en in dat jaar nam prins Eugène de macht over van de Turken. Pas nadat de Poolse koning Jan Sobiesky met zijn zware cavalerie ( de Adelaars) dwars door de linies sneed van de Turken tijdens de laatste fase van de Slag om Wenen in 1683 trokken de Turken zich terug. De islamitische landen op de Balkan zijn daar een erfenis van. Drie miljoen Hongaren werden als slaaf verhandeld in het Midden-Oosten. De jongetjes die geroofd werden , werden opgeleid tot Janitstaar , vechtmachines voor de Ottomanen en de geroofde meisjes werden als seksslavin verhandeld. Door deze Turkse mensenroof is de bevolking van Hongarije na 170 jaar islamitischei onderdrukking amper gegroeid in tegenstelling tot de andere landen in Europa immers hele generaties verdwenen ander Turkse dwang. Dit verklaart mede de standpunten van de Polen en Hongaren om anno nu geen of amper moslims met het predikaat "vluchteling" toe te laten. Zij hebben geleerd van de geschiedenis. .

Jan Boule | 16-10-17 | 15:27 | 4

Je vertelt precies het verhaal dat ik regelmatig in Polen tegenkom. Die zijn er Bovendien in geslaagd om de opmars van de Ottomanen naar Europa via Oekraïne en Polen te voorkomen. De Habsburgers lukte dat niet en hadden uiteindelijk de door de Ottomanen gevreesde Poolse cavalerie nodig om een aanval af te slaan. De Polen hebben weinig erkenning gekregen voor hun inspanningen

Abu Bachouca | 16-10-17 | 15:47

With a little from a friend; Louis XIV, die lul de behanger was niet te beroerd om sappeurs en mineurs uit te lenen aan de Sultan, deze specialisten waren geknijst in het ondermijnen en vervolgens opblazen van verdedigingswerken.
Er was al een bres geslagen in een van de buitenste muren en een stormloop door de bres was al aan de gang toen Sobiesky aanviel en de zaak ter nauwernood redde.

fred upstairs | 16-10-17 | 19:08

With a little help from a friend

fred upstairs | 16-10-17 | 19:12
▼ 1 antwoord verborgen

Ik dacht ook al.... Sterk, Mosterd!

Graaisnaaiert | 16-10-17 | 15:26

Even iets anders,Maduro heeft in Venezuela 17 van de 23 districten gewonnen.

miko | 16-10-17 | 15:26 | 1

Je verwácht het niet, hé - je verwacht het niet...

bisbisbis | 16-10-17 | 15:38

Het artikel van de Washington Times gaat over de Noord-Afrikaanse slavenhandel en dat heeft dus maar indirect te maken met het Ottomaanse rijk. De Ottomanen haalden hun slaven liever direct uit hun Europese kolonies, zoals Oost-Europa en de Balkan. Zie en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_...

mirvink3478 | 16-10-17 | 15:25

Ah ja. Voor de vorm stellen dat Turkije z'n slavernijverleden moet compenseren, (in de wetenschap dat Ankara je héél hard uitlacht...) zodat je met een uitgestreken deugdsmoel achter een eis tot herstelbetalingen door Nederland kunt staan.

bisbisbis | 16-10-17 | 15:25
-weggejorist-
demaup | 16-10-17 | 15:24

Weer valt op dat "denk" dol is op landen waar dictators regeren.

demaup | 16-10-17 | 15:24

Pak het eens groot aan kuzu figuren, ga aan de VS uitleggen dat ze het land teruggeven aan de Indianen en Mexicanen. Dan ben je een vent, nu blijf je een kuzu. Dit is belangenverstrengeling, lafaard.

Implants | 16-10-17 | 15:23

Als Turkije alle Turken die in Nederland verblijven terug neemt dan praten we nergens meer over. Ok?

a4p | 16-10-17 | 15:21

Het blijft me verbazen hoe 13 eeuwen -ongehoord brute- islamitische slavernij keer op keer onder het tapijt worden geveegd. Terwijl Westerse landen -die nota bene de slavernij wereldwijd hebben afgeschaft- er continu mee om hun oren worden geslagen.

His Lordship | 16-10-17 | 15:19 | 2

In Afrika bestaat nog zat slavernij. DENK je dat Boko Haram e.d. al die ontvoerde meisjes een geïndexeerd loon betaalt?

Teleo | 16-10-17 | 15:22

Tsja, het Westen is rijk en onze huidige machthebbers hebben een schuldgevoel die ze graag willen afkopen. Always follow the money

BASinnic | 16-10-17 | 16:18

Ach, in een land waar de premier ongestraft ten overstaan van de volksvertegenwoordiging ongestraft (hoi media) kan mijmeren over de theeplantages in Kenia van zijn ex-werkgever Unilever is het in 1975 over de schutting flikkeren van Suriname inderdaad parlementaire aandacht waard. Vandaar deze parlementaire missie van de gevestigde orde.

Rest In Privacy | 16-10-17 | 15:17 | 3

Jezus, wat een sneu liedje. Noemen de inwoners Suriname echt Mama?
Dan is Nederland dus inderdaad de afwezige vader?

Teleo | 16-10-17 | 15:25

Herstel(betaling) Volgens mij is de tekst toch letterlijk.

Teleo | 16-10-17 | 15:27

Toch vind ik dat er een internationale commissie moet komen die vanaf het jaar 0 (Christelijke jaartelling) moet gaan plussen en minnen hoeveel wie nog krijgt vanwege dit of dat.
Met een quantum computer moet dat binnen 100 jaar te doen zijn.

Teleo | 16-10-17 | 15:16

Suriname had voor dat 'wij' er kwamen helemaal niets behalve een paar indianen. Alles wat er is is destijds door 'ons' opgebouwd. Het is dus niet zo dat wij het geval van Suriname (en ook de Antillen) een bestaand en volop functionerend land binnen zijn getrokken en daar de baas zijn gaan spelen. Zoals dat wel het geval was in Indonesië. Het is dus eigenlijk gek om van herstel betalingen aan het land te spreken als je wat dat betreft eigenlijk grotendeels alleen schade hebt gemaakt aan wat je eerst zelf hebt opgebouwd. Schade aan jezelf hebt toegebracht dus. Buite dat wie is dan de rechtmatig benadeelde van het land? Er was immer geen land en degene die nu het hardst schreeuwen om vergoedingen waren niet eens de oorspronkelijke bewoners. 'Wij' zijn daar kolonisator geweest van een nagenoeg leeg land en kunnen dus ook geen schade toegebracht hebben aan de oorspronkelijke cultuur en bevolking. Beetje lastig allemaal. Neemt niet wel dat de nazaten van de slaven natuurlijk wel een punt hebben dat hun voorouder kut behandeld zijn. Maar ook dat was toen en zeker nu niet meer in een slachtoffer/dader kamp uit te splitsen. Voorbeeld: mijn vrouw en schoonfamilie zin Surinaams. In hun familie zijn zowel slavenhouders als slaven terug te vinden. Hebben zij nou ook recht op compenstatie of moeten ze betalen? Overigens een situatie die op heel veel surinamers en antillianen van toepassing is.

sauruss | 16-10-17 | 15:16

hierna 2 maanden werkbezoek in de Caraïben? klaplopende charlatans

oranje_onder | 16-10-17 | 15:14

Wanneer gaat Turkije meebetalen aan de wederopbouw van Veliko Tarnovo? Dit is de door de Turken geheel verwoeste oude Hoofsstad van Bulgarije.
War IS deed in Palmira deden de Turken net zo grondig in Bulgarije.

Haberdoebas | 16-10-17 | 15:12

Het is ook de grootste trollenpartij aller tijden en daarmee is Kuzu dus een echte Trollenkoning.

Dirk III | 16-10-17 | 15:12

Aldus de verkozen plantagehouder (wat moet je spijt hebben als je op deze verdeeldheidzaaiers hebt gestemd) op kosten van zijn slaven.

TheseDays00 | 16-10-17 | 15:08

Surinaams hout staat beroemd om de eigenschap dat het net als de lokale bevolking ook niet werkt.
Kortom herstelbetalingen hebben daarginds ook geen zin meer.

Rest In Privacy | 16-10-17 | 15:04 | 4

lol

En dan meteen wegbezuinigen bij de Ned. Defensie. Laat ze het maar gaan halen in Suriname!

Teleo | 16-10-17 | 15:09

Teleo | 16-10-17 | 15:09
En dan via de Filipijnen naar de Filistijnen

Rest In Privacy | 16-10-17 | 15:19

Ja klopt, bruinhart en groenhart, fantastisch materiaal en loeihard, word bij voorkeur door plaatselijke politici voor hun kop gehouden.

fred upstairs | 16-10-17 | 18:52
▼ 1 antwoord verborgen

De (zwarte) econoom Thomas Sowell:
“Just as Europeans enslaved Africans, North Africans enslaved Europeans—more Europeans than there were Africans enslaved in the United States and in the 13 colonies from which it was formed,”
www.academia.org/americas-barbaric-hi...

Vlaan | 16-10-17 | 15:03

Maar goed dat er toen nog geen internets was. Had mijn voorouder die lui van de boot af moeten trappen i.p.v. erop.

Teleo | 16-10-17 | 15:01

Misschien een idee om de Armeense genocide te herdenken in de kamer?

365 dagen per jaar bedoel ik dan hé...

RenHoek | 16-10-17 | 14:59

Dont feed the trolls....

RenHoek | 16-10-17 | 14:58 | 1

U betaalt geen belasting?

Mike2054 | 16-10-17 | 15:42

Linkse praatjes altijd enig om te lezen. Weet je tenminste weer waar je op moet stemmen.

Rest In Privacy | 16-10-17 | 14:57 | 1

VVD?

Mike2054 | 16-10-17 | 15:40

Laat de DENK-achterban maar betalen als die ervoor zijn. Oh wacht die zijn alleen Nederlander als er wat te halen valt.

WimCock | 16-10-17 | 14:56

Haha spruit- elf wil laten weten dat hij ook nog leeft.Dan moeten de Turkjes de Armeniers en onder anderen de Koerden nog een hoop geld zeg.Veeg eerst eens voor jullie eigen deur t/m vandaag incluis.De Koerden zullen wel op de een of andere manier vroeg of laat met de Turkjes afrekenen als je het dan toch over geld wil hebben.

hetwerktniet | 16-10-17 | 14:55

Geef het iban-nummer van je bet-bet-bet- bet- overgrootvader en Nederland maakt direct 100.000,- over.

Teleo | 16-10-17 | 14:54

Jammer voor Kuzu dat veel Surinamers wel geïntegreerd zijn en behalve het eten, familie en wat andere leukigheden Suriname net zo'n vercracked land vinden als wij, des te meer door hoe het nu wordt gerund door Bouta.

Die quote ook uit het artikel: „Wij zien de relatie tussen landen als die tussen broers. Maar voor de regering hier voelt de Nederlandse houding als een vader die zijn zoon toespreekt.”. Een vader zie z'n drugsverslaafde zoon steeds verder ziet afglijden en deze met een mix van hoop, wanhoop en ambivalentie toch nog probeert te helpen is precies hoe de relatie tussen Nederland en Suriname is.

Zoiets | 16-10-17 | 14:54

Nederland heeft de facto allang herstelbetalingen voldaan aan Suriname welke betaald zijn middels vele miljarden (meermaals) die ze als bruidsschat meegaf tijdens de dekolonisatie en opvolgende ontwikkelingssamenwerking. twitter.com/seven__/status/9198791505...

seven | 16-10-17 | 14:54

Even dacht ik dat het stuk serieus was.

Rest In Privacy | 16-10-17 | 14:53

Telebelg: "Wel hoopt DENK op spoedig herstel van de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname."

Nou, schokkend hoor... goede reden om onze Neder-Erdo weer eens in de schijnwerpers te zetten. Kunnen we weer even de belangrijke zaken vergeten.

MultiPlex | 16-10-17 | 14:53

Noem dan een bedrag! En naar wie moet dat overgemaakt worden?

Teleo | 16-10-17 | 14:53

Wie betaalt dit soort snoepreisjes??

vettebril | 16-10-17 | 14:53

Duidelijk: De Pot verwijt de Ketel dat ie zwart is!

double punch | 16-10-17 | 14:52

Zolang die negerts hun overtocht nog niet hebben betaald, wordt er nergens over gesproken.

Wachtmeester R | 16-10-17 | 14:51 | 1

Wat de meeste mensen niet weten is dat negers niet eens de meerderheid uitmaken van de bevolking van Suriname. De meeste Surinamers zijn van Aziatische afkomst. Maar omdat negers hard klagen en Aziaten wat rustiger zijn denkt men dat er in Suriname alleen maar negers leven.

Avin | 16-10-17 | 15:12

"[...] maar voor de regering hier voelt de Nederlandse houding als een vader die zijn zoon toespreekt" ... Nou, wegwezen daar minkukel! En bezoek met 'geen politiek karakter', my ass. Je hebt die reis vast wél betaald met centen uit de partijkas!

mozaard | 16-10-17 | 14:49

Witte man gaat de zwart/bruin/rode inwoners van Suriname vertellen wat zij moeten doen.Das toch niet meer van deze tijd.

nemeton | 16-10-17 | 14:48

Slavernij is altijd een speerpunt geweest van de islamitische economie, totdat er een oceaan gratis olie onder de vieze voeten van Ali Baba en andere gezagsdragers werd gevonden.
Nu is slavernij in die cultuur nog steeds in zwang, maar niet meer als het belangrijkste verdienmodel.

Overigens is schuld bekennen een rare christelijke gewoonte die is doorgezet in onze samenleving. Islamisten zien dat gebruik als een zwakte waar geld uit te slaan is. De opportunistische kolonisten van DENK bestaan uit islamisten die in neg0rs waarschijnlijk niet alleen handelswaar zien, maar mogelijk ook makkelijk met het geld van een ander te paaien stemmerts.

Jan Passant mk2 | 16-10-17 | 14:48

We zullen alle Surinamers netjes terug brengen naar het land van herkomst en afgeven met een bosje bloemen. Gaan jullie dan ook netjes terug?

Word er zo moe van.. | 16-10-17 | 14:45

Ze hebben nieuwe kiezers nodig zeker. Vandaar al dat geslijm richting Suriname. Zullen best nog wat domme mensen in gaan trappen. Het slavernijverleden van de Ottomaantjes, laat ze daar maar even sorry voor zeggen. Wel leuk voor de PvdA, GroenLinks en D66 dit soort concurrenten.

Sayer | 16-10-17 | 14:45 | 3

Surinamers stemmen niet voor de Nederlandse TK verkiezingen.

Hem | 16-10-17 | 15:18

Surinamers die in Nederland wonen.

Sayer | 16-10-17 | 15:50

Maar waarom zijn ze dan in Suriname?

Hem | 16-10-17 | 15:57

Advies in Suriname: gijzel Denk en vraag losgeld.

TheseDays00 | 16-10-17 | 14:44 | 1

Correctie: Herstelbetalingen van Erdosnor

InAnumPerRegimine | 16-10-17 | 14:47

Sylvana Simons zit natuurlijk stiekem te soppen terwijl ze het nieuws tot zich neemt...

Billy Ocean | 16-10-17 | 14:41 | 1

Ik denk het niet.. lees het stukkie nog even over.

mallekater | 16-10-17 | 14:44

er zijn 3 casino's in Paramaribo. Alle 3 in handen van Turken. Enig idee waarom? Juist.

Stortkoker | 16-10-17 | 14:40 | 1

Er zijn er veel meer in Paramaribo, maar inderdaad veel Turkse mafia in Suriname.
En Kuzu maar boter op zijn hoofd hebben........

Gele Beer | 16-10-17 | 14:45

De man wordt met de dag irritanter als dat al mogelijk was.

Slough | 16-10-17 | 14:40

Blijf lekker daar hypocriete tyfus Turken.

tata1981 | 16-10-17 | 14:40

Zou hij ook begrijpen dat al die negers die hij daar naar de mond praat er niet zouden zitten zonder dat verleden?
Als er dus herstelbetalingen zouden zijn, moeten die naar de originele indianen en niet naar die negers.
Of het zou moeten zijn dat hij wil dat Nederland de terugreis naar Afrika gaat betalen, maar de vraag is of daar veel animo is wat betreft de "slachtoffers".

happen naar de baas | 16-10-17 | 14:40

Wat doen die lui daar überhaupt? Alsof Surinaamse stemmen Denk in NL gaan helpen? Oh, en dan nog iets: www.ad.nl/binnenland/pvv-tweede-parti...
Jammer DENK. Iets met een plank en niet raak slaan.

Hem | 16-10-17 | 14:39 | 2

Op vakantie op kosten van de belastingbetaler door te doen alsof ze daar echt werk te doen hebben. Dus de reis is declareerbaar, maar het is gewoon een vakantie.

Vogelbeest | 16-10-17 | 15:17

Surinamers stemmen voor hun eigen regering, niet voor de Nederlandse TK. Best knap dat ze het dan nog als een 'zakenreis' kunnen bestempelen.

Hem | 16-10-17 | 15:23

herstel cultureel erfgoed in Suriname? dat land was 1 fucking jungle. nou alle gebouwen uit de koloniale tijd maar platgooien en een paar palmen planten

Ben Hetzat | 16-10-17 | 14:38 | 1

We zouden Suriname een rekening moeten sturen voor alle techniek en infrastructuur die we daar hebben gedropt.

sarcastro | 16-10-17 | 23:23

Wij koloniseerde Suriname. De Turken koloniseren ons.
Pot.
Ketel.

keestelpro | 16-10-17 | 14:37 | 1

Hij bepaalt waar jij voor moet betalen en jij moet er voor werken en je mond houden. Het is nog erger dan pot ketel: jij bent zijn slaaf en hij is nog gekozen tot plantagehouder ook.

TheseDays00 | 16-10-17 | 14:52

Kuzu en zijn maatjes zullen zich wel thuis voelen in het land van Bouta.

brutus68 | 16-10-17 | 14:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl