Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Filmpje. Wierd Duk legt Gewone Nederlander uit

Social

NPO Radio 1 BNN VARA De Nieuws BV ✔️ (tiefus dat is een bek vol) haast zich om er "in zijn visie" achter te zetten, want common sense en doodnuchtere verklaringen zijn natuurlijk totaal niet hun ding in tijden van opgeklopte identiteitshysterie die ons allemaal uit elkaar drijft. Maar hier is toch geen speld tussen te krijgen?

Reaguursels

Inloggen

Nu nog zorgen dat de Nederlanders weer in gaten krijgen waar die levenskwaliteit die we hebben opgebouwd de afgelopen eeuwen, nu eigenlijk uit bestaat. Zich bewust worden met waarom die normen en waarden zijn zoals ze zijn. Taak voor middelbare school. Of voor de NPO, als ze dan toch er toe willen doen op dit gebied.
Leren ze eigenlijk op alle scholen ook inhoudelijk over liberalisme, humanisme, verlichting of wordt het alleen kort aangestipt?

kloopindeslootjijook | 30-09-17 | 13:54 | 1

Dat bewustzijn is afgebroken door de 1968-lichting.

Reaganmania | 30-09-17 | 14:57

Een moslim die zijn geloof ook maar een klein beetje serieus neemt zal zich nooit voegen in onze samenleving. Zij zijn slechts zendelingen en voorposten om onze samenleving te infiltreren en op termijn te onderwerpen door gebruik te maken van onze wetten (juridische jihad), door gebruik te maken van democratie (democratisch jihad, DENK of kijk alleen maar eens naar alle moslima-wandelwagens om je heen). Door gebruik te maken van economie (economische jihad, oliedollars), door gebruik te maken van angst ("de" jihad, aanslagen).
Dit proces zien we niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Door ons humane naïeve gedrag 'ruiken' de moslims hun overwinning op het Westen want in hun optiek is dit door Allah zo gewild om het Westen te kunnen onderwerpen voor de islam. Vandaar dat ze steeds openlijker en brutaler worden. Lees "de ondergang van Nederland" van Mohamed Rasoel te downloaden op dbnl.org en de studies van Bill Warner, Sharia voor niet-moslims, te downloaden via nageltjes.be

matrixbluepill | 30-09-17 | 12:06 | 2
-weggejorist-
Hetvolkspreekt! | 30-09-17 | 12:31

Als die mensen het prettiger vinden binnen zo'n stelsel te opereren vind ik het prima. Maar laten ze ons er dan niet lastig mee vallen. En dat laatste gebeurt door migratie en economische macht steeds sterker. Het is een illusie te geloven dat de meerderheid van de moslims hun kerncultuur waar hun hele identiteit op gebaseerd is gaan opgeven. Wij zijn Nederlander, Duitser of Belg. Zij zijn bovenal moslim.

Reaganmania | 30-09-17 | 15:02

Zoals ik al vele malen eerder hier tegelde; de crux zit hem in hoe die grote groep medelanders met een islamitische achtergrond nu werkelijk denkt.
Ze zijn gematigd in hun geloofsovertuiging en praktisering en lijken het stelsel normen en waarden van de Nederlandse samenleving te aanvaarden.
In vele gevallen draaien ze redelijk mee in de (malle)molen van de maatschappij en lijken zich redelijk een weg te vinden naar school, werk, sport en (mondjesmaat) sociaal culturele bezigheden (das een lastige om op te schrijven).
Deze medelanders doen in mijn ogen dan ook hun best om er "wat van te maken" en een in zekere mate integrerende leefstijl aan de dag te leggen.
Deze mensen oogsten daar in de regel van "de gewone Nederlander" weinig waardering voor en hoe zij dat voelen kan ik niet goed beoordelen maar ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te beweren dat deze groep mensen niet vanzelfsprekend "binnenboord" is en al helemaal niet zal blijven als ze werkelijk zouden moeten kiezen waar hun loyaliteit ligt.
In mijn optiek ligt er dus behalve het bestrijden van moslimextremisme de komende decennia nog een enorme uitdaging, nl. het "werven" van gewone Nederlanders onder de "gewone" moslims.

D-Fens_1963 | 30-09-17 | 10:41 | 2

Misschien is dat in bepaalde mate zo maar daar wordt vanuit slachtofferschap wel teveel te nadruk op gelegd. Kregen de Italiaanse en Spaanse gastarbeiders wel iedere dag complimentjes dan?

Reaganmania | 30-09-17 | 15:04

Kijk, en daarom bent u net zo goed onderdeel van het probleem.
Ik weet, het valt voor den drommel voor een groot deel van het proleaat niet mee, maar er hoeft geen complimteuze situatie te ont- dan wel bestaan maar gewoon betreffende groep wat meer laten blijken dat ze gewaardeerd worden om hun efforts "om erbij te horen".
Kijk, religieus komt het nooit op 1 lijn maar sociaal cultureel valt er nog heel wat te winnen denk ik.
Zo moeten we tot een soort modus vivendi zien te komen want anders....
Over enkele decennia zijn ze met meer weet je.

D-Fens_1963 | 30-09-17 | 17:11

Het feit dat Duk 'de Turk' en ' de Marrokaan' specifiek benoemt (en geen van de andere honderd en zoveel nationaliteiten die in Nederland wonen) geeft wat mij betreft heel duidelijk aan waar het probleem ligt.

Majoor Pikindewind | 30-09-17 | 10:12
-weggejorist-
B0bBer | 30-09-17 | 09:27

Wierd Duk, is dat niet de neef van Captain Sum Ting Wong, Ho Lee Fuk, Bang Ding Ow en Wi To Lo?

Lefgozer | 30-09-17 | 06:51

Als de "gewone Nederlander" niet meer bestaat, dan zegt dat heel veel over het resultaat van het multiculturele beleid van de laatste drie decennia.

jochum1980 | 30-09-17 | 06:40 | 1

Je kunt jezelf ook dusdanig verdunnen tot je vloeibaar wordt. Alles en niets tegelijk.

Reaganmania | 30-09-17 | 15:06

Mijn sympathie lag uiteraard bij Wierd Duk. Hij definieerde de "gewone Nederlander" als iedereen - ook Marokkanen, Turken, etc, zei hij er nog uitdrukkelijk bij - die de Nederlandse normen en waarden onderschrijven. Hoe "inclusief" wil je het godverdomme hebben? Hij sloot enkel de salafisten uit, want die streven een totaal andere maatschappij na, een samenleving waarin niet de Grondwet centraal staat, maar de islam en de sharia.

Nourdin El Ouali, gemeenteraadslid voor NIDA in Rotterdam, luisterde heel slecht naar Duk, en kwam slechts met een stortvloed aan godwins: het "patriottisch nationalisme", hij zei nog net niet "nationaal -socialisme" (nav het voorstel van Buma dat Ned. schoolkinderen het Wilhelmus weer moeten kennen; volgens mij slechts de tekst, de eerste twee coupletten - plus uitleg, want lastig oud Nederlands voor basisschoolkinderen - en wellicht een aantal malen "oefenzingen"; so what? Niemand stelt voor dat de schooldag elke dag begonnen moet worden met het zingen van het Wilhelmus en dat er een Ned. vlag in elk klaslokaal staat, ongeveer zoals in de VS); verder had El Ouali het dacht ik nog over Buma's en Duks gewone Nederlander, die slechts bestond in de NSB definitie daarvan. En ik hoorde hem op zeker moment ook nog "Blut und Boden" in de mond nemen.

"Patriottisch nationalisme" kan volgens El Ouali nooit "inclusief" zijn, en geschiedenis kan alleen maar "inclusief" zijn als het ook gaat over het koloniaal verleden en de slavernij. Maar El Ouali maakte de indruk dat mijn woordje "ook" uit de vorige zin beter vervangen kan worden door "uitsluitend"; het moet volgens dit soort lieden eigenlijk "uitsluitend" over de zwarte bladzijden van de Ned. geschiedenis gaan. Toen Duk nog tegenwierp dat mbt de slavernij dan ook de Arabische slavenhandel besproken moest worden, volgde uiteraard geen enkele reactie van El Ouali.

Het gaat hier godverdomme al 20 jaar lang over niets anders dan de slavernij. Er komt volgend jaar of het jaar daarna een tentoonstelling in het Rijksmuseum over de slavernij. Ook in de zg Canon van de Ned. geschiedenis in het Openluchtmuseum bij Arnhem gaat het over de slavernij (maar volgens de El Ouali's en Anne-Fleurs van deze wereld veel te weinig; die zijn pas tevreden als die Canon voor driekwart over de slavernij en het kolonialisme gaat).

De "gewone Nederlander" bestaat niet, nee, evenmin als een Nederlandse identiteit. Suggereer je anders, dan ben je een patriottisch-nationalistische, NSB-achtige, Blut und Boden verheerlijkende fascist. Alleen in het verleden, toen bestond die gewone Nederlander kennelijk wel, en die maakte zich schuldig aan koloniale uitbuiting en slavernij, en daarvoor moeten wij nu eeuwig excuses aanbieden, want al die allochtonen hebben hun posities onderaan de maatschappelijke ladder nog steeds daaraan te danken, ook meer dan 150 jaar na de afschaffing ervan.

Gekkenhuis.

Dr_Johnson | 29-09-17 | 22:20 | 1

Nogmaals verwijzend naar Jan Passant mk2: Nederland is niet waarvoor je hier naar toe komt, maar waarvoor je blijft.

geineonnuther | 29-09-17 | 23:00

De gewone Nederlander is geen aanwijsbaar individu, maar een verzameling. Dat heeft Wierd goed omschreven

Abu Bachouca | 29-09-17 | 21:40

Ach, meneer, we zijn allemaal slaafjes van allah, herhaalde een marokkaanse client van me keer op keer en daar viel geen speld tussen te krijgen.

Ernst Oosters8389 | 29-09-17 | 19:44 | 2

U is advocaat en bracht dit argument in tijdens een rechtszaak?

Rest In Privacy | 29-09-17 | 20:28

Nee, mijn taak was de oetkering , HTS ZTS en PGB's en overige shit
voor ongeveer 30 nationaliteiten veilig te stellen.

Ernst Oosters8389 | 29-09-17 | 22:41

Dat hoogontwikkelde is klaar. Er worden nog maar weinigen echt goed opgeleid in Nederland, het gaat al mis op de basisschool. Over een 10 jaar zal Nederland hier keihard de gevolgen van gaan ondervinden.

Mark_D_NL | 29-09-17 | 19:39 | 3

Zowel onderwijs en defensie zijn totaal in budget leeggemolken en budget zorg komt grootdeels in verkeerde zakken terecht. Zootje.

Jan, Leiden | 29-09-17 | 22:08
-weggejorist-
SlimmeBelg | 30-09-17 | 06:47

Al 10 jaar minstens dagelijks

SlimmeBelg | 30-09-17 | 06:47

dat hoogontwikkelde wordt er wel uitgeimporteerd. daar zorgt de eu wel voor.

accijnstoerist | 29-09-17 | 19:12

We kunnen nu nog zeggen wat we willen, over 30 of pakweg 40 jaar zijn we toch een Sharia staat, precies zoals financiers van moskeeën (Saudi Arabië) en het propageren van niet assimileren (ome Erdo uit Turkije) dit al lang willen. Slechts kwestie van langste adem.

Hopelijk lig ik dan al wel onder de zoden. Helaas zijn de aanstichters van deze overtolerantie dan zeker al de pijp uit. Arme toekomstige generaties dan!

Er komt dan ook gewoon een tijd waarin homo's aan bouwkranen worden opgehangen en vrouwen dan wel stokslagen krijgen of worden gestenigd in Europa omdat ze overspel zouden hebben gepleegd en geen 4 getuigen zullen vinden die zullen zeggen dat ze is verkracht. Zo gaat dat volgens het boekje. Dat noem ik dan geen geloof, maar een totaal achterlijke debiele overtuiging die je niet zou mogen toelaten in je samenleving.

Waarom? Omdat de door het electoraat gekozen politici in onze Europese lidstaten en in Europa dit willens en wetens nu bewust veroorzaken.

En hoe idioot Trump ook mag doen, er komt een tijd dat de USA blij zal zijn dat hij hun niet hetzelfde lot overkomen is als Europa. Het tij zal mogelijk doir hem zijn gekeerd, laten we het hopen. Dan is er straks nog iets vrij in deze wereld?

Jan, Leiden | 29-09-17 | 19:04 | 3

Ik deel jouw ongerustheid maar uiteindelijk zal de wal het schip keren. De ellende is dat onze kapiteins erop lijken te zijn gericht met zoveel mogelijk vaart op de wal af te koersen. Ik ben bang dat ik de apotheose van de clash of civilisations nog wel mee ga maken en hoop dan maar dat ik met vertrouwen in een goede afloop het tijdelijke voor het eeuwige zal verwisselen. Het is in de middeleeuwen ook gelukt toch? En oorlogen duren tegenwoordig veel korter.

www.trouw.nl/home/moslims-moeten-op-h...

Joffri | 29-09-17 | 20:30

Opvallend stuk in Trouw. Maar het gemene nu zit in het feit dat onze eigen Grondwet met daarin de godsdienstvrijheid wordt gebruikt. Dat behoeft dan wel een wetswijziging wat we wel en wat niet willen. Dat staat nu niet in de wet, maar zou daar wel in verankerd moeten zijn? Want waarom zou nu indirect door nalaten afgedwongen moeten worden voor eigenrechter voor een opstand tegen minderheden te gaan, terwijl je de vrijheden kunt vastleggen in de wet?

Maar mochten we tegen de minderheden wat willen beginnen rommelen we zo een oorlog in met Saudi Arabië en Turkije?

Jan, Leiden | 29-09-17 | 22:04

en Jan Jaap de Ruiter, de scribent van het stuk in Trouw is arabist. Heeft wel kijk op de zaak, als ik het zo lees. Dank aan Joffri voor de link!
Salut! Evocatus

Evocatus | 30-09-17 | 01:14

Dat wij één van de hoogstontwikkelde samenlevingen zijn, komt onder meer door een hoge mate van tolerantie.
Maar blijven we dat als we tolerant zijn tegenover intolerante mensen?

Lentehaas | 29-09-17 | 18:14 | 1

Nee dus, dat kunnen we nu al duidelijk zien.

Slipsnifter | 29-09-17 | 22:25

Daar is idd geen enkele speld tussen te krijgen.

Helaas wel ook de reden dat zaken van kwaad naar erger zullen gaan: om het verval van Nederland een halt toe te roepen moet er tegenstand komen, maar die tegenstand is er nog maar mondjesmaat. Babyboomers zijn te trots op het luchtkasteel dat ze hebben gebouwd en millenials hebben nog net genoeg te winnen dat ze niet willen toegeven hoe hard ze worden genaaid.

Alfred_Woenselaer | 29-09-17 | 17:46

Klopt helemaal, maar ja, onze moslimbroeders zijn doodsbang voor die vrijheid, ze laten zich liever leiden door een stel mafkezen die denken het ware woord in pacht te hebben.

MocheGurandero | 29-09-17 | 17:33

Opvallend weer, hoe de linksfascisten van Joop / VaraBNN / Amsterdams GL+D66 het roerend eens zijn met Nourdin. De NIDA-laaf met standpunten over homoseksualiteit en de gelijkwaardigheid die zachtjes gezegd niet zo stroken met seculier-liberaal Nederland.

Deze linkse gedegenereerde types hebben dan ook helemaal niets waar ze vóór zijn, waar ze vóór vechten, wat ze willen opbouwen.

Ze zijn alleen maar 'tegen', er kan alleen maar vanuit een vijandbeeld en een wij-zij denken worden gedacht, het gaat altijd uit van het negatieve, het afzeiken en afbreken van iedereen die niet aan je eigen maatstaven voldoet.

En daarom vinden ze ook zo makkelijk bondgenoten bij de fundamentalistische islam: het delen van dezelfde vijand weegt zwaarder dan inhoudelijke standpunten over dingen waar je vóór bent.

raskol | 29-09-17 | 17:31 | 2

Links en islamisten vochten in Iran ook samen tegen de heersende macht; de shah. Uiteindelijk viel de shah, en werd links afgemaakt door diezelfde islamisten.

martymcfly | 29-09-17 | 18:30

martymcfly | 29-09-17 | 18:30 Ja het wrede regime van de Sjah moest weg,
wat ervoor in de plaats is gekomen is op alle vlakken beter, maar zo was het eens; www.youtube.com/watch?v=jpxWzXopukE Ik ben er van
overtuigt dat de lieden die destijds zgn onderdrukt werden, heden de macht
hebben. Hoe ziek in je hoofd moet je zijn om dit een goede verandering te vinden?

getzappad | 29-09-17 | 19:54

Hier is geen woord Spaans bij. Heel goed gezegd door Wierd Duk.

frisenfruitig | 29-09-17 | 17:22

Als ik zo om mij heen kijk, schat ik in dat er niet zoveel 'gewone' Nederlanders zijn die dit gebazel volgen. Elke zin waarin het woord 'cultuurmarxisme' voorkomt, is prententieuze bullshit. Een gewone Nederlander is iemand die werkt, netto-betaler is en daar terecht over zeikt. Niet dit soort zweverig gezwam.

sn0rro | 29-09-17 | 17:20

"Het salafisme is apolitiek".
LOL. Het salafisme is apolitiek omdat het vind dat de politiek alleen gebruikt mag worden om totale onderwerping aan het woord van Allah te behalen. Zodra dat is bereikt, word de politiek afgeschaft en is er geen reden meer om politiek te zijn.

earrebarre66 | 29-09-17 | 17:17

Waarom moet een normale Nederlander altijd uitleggen aan "Nederlanders" en cultuurmarxisten wat nu precies die Nederlandse cultuur is?

Laat de "Nederlanders" eerst maar eens uitleggen waarom zij perse hier willen wonen en voor geen goud in hun eigen cultuur, waar op primitieve wijze altijd strijd is om de macht, waar zwakkeren uitgebuit en verdrukt worden, waar je rechten en eigendommen niet veilig zijn, waar gevangenissen zomaar je thuis kunnen worden, waar dieren soms nog op straat geslacht worden - en mensen niet zelden ook.

Laat de marxisten maar eens uitleggen waarom hun superieure ideologie altijd eindigt in failed states als de Sovjet-Unie, Venezuela, Noord Korea. Zonder smoesjes, Godwins & leugens.

Jan Passant mk2 | 29-09-17 | 17:14 | 1

Hulde. Wat vind ik dat goed gezegd: leg maar uit waarom je hier wil wonen en niet daar waar je vandaan komt. Daarin vinden we wat Nederland(s) is.

geineonnuther | 29-09-17 | 17:42

'Nationalistisch Patriotisme', 'Inclusiviteit', 'Problematisch', 'Etniciteit'
Heerlijk. Het standaard verhaal van iedereen moeten accepteren en het uitdragen van een eigen identiteit (Die niet als superieur gezien mag worden, want cultuur relativisme) sluit mensen buiten en dat is slecht. Het volkslied verplicht moeten leren is symboolpolitiek, maar kinderen (en volwassen) weer aanleren waarom onze cultuur geweldig is en behouden moet worden mag wel weer eens. Dat mag Nourin van mij best superioriteitsdenken noemen, want dat is het en daar heb ik geen enkel probleem mee.
.
Links en inclusief Nederland vind dat erg, dus wordt er vooral gefocust op dingen die onze cultuur heel slecht maken, zoals slavernij. Het idee dat onze cultuur de goede is moet zoveel worden ondermijnt. Wat ook mooi is dat Nourin steeds begint over dat het vanuit Etniciteit begint, maar dan zegt dat het (foute) doel is dat allochtonen moeten integreren richting een superieure groep. Als het etnisch zou zijn, dan zou je dus juist geen integratie (en vermenging) willen. Wat is het nou Nourin?
.
Overigens zoals altijd props voor Wierd die zich weer zeer sterk houdt.

earrebarre66 | 29-09-17 | 17:07

Ik krijg altijd spontaan okseljeuk als ik één of andere inwisselbare tafelallochtoon hoor vragen: "maar wat ís dat dan, dé Nederlandse cultuur?" Heel simpel. NIET: segregatie van man en vrouw, homo's lastigvallen op straat, subversieve uitspraken in het gebedshuis of janken dat je gediscrimineerd wordt. WEL: rechtsstaat, kapitalisme, korte rokjes en doorzetten als het tegen zit. Graag gedaan.

His Lordship | 29-09-17 | 16:56 | 3

"WEL: rechtsstaat, kapitalisme, korte rokjes en doorzetten als het tegen zit"
Dat was vroegah....
*Van een rechtstaat lijkt me inmiddels niet echt sprake meer,
*Kapitalisme geldt in dit land alleen voor de elite, het volk mag het doen met soosjalisme/communisme
*Korte rokjes zie ik bijna niet meer in het straatbeeld, bang als de vrouwtjes zijn om uitgemaakt te worden voor kkhoer.
*Doorzetten als het tegenzit zie ik tegenwoordig ook niet meer, als ik om me heen kijk, en al helemaal niet bij de jeugd.

Slipsnifter | 29-09-17 | 17:07

@broekjesruikert: Zijne majesteit leeft nog in het verleden toen Nederland nog een veelbelovend landje was waar het alsmaar beter werd. Ook ik denk daar met weemoed aan terug en maak mij schuldig daar aan te refereren.

Rest In Privacy | 29-09-17 | 20:18

McMarxymarkx&TheFunkyBunch | 29-09-17 | 20:18: Halvewege de jaren '80 heeft Nederland gepiekt.
Op gebieden als zorg, onderwijs, rechtspraak, en innovatieve industrie behoorden we tot de wereldtop.
Op een gegeven moment hadden we alleen Denemarken en Zweden nog boven ons, als ik me niet vergis.
Sindsdien glijden we af, met dan aan de graaicultuur, corruptie, ongebreidelde import van strenggelovig zandbakvolk, verkeerde bezuinigingen, zelfcensuur, toetreding tot de EU, etc.
Met andere woorden; door een destructief bestuur.

Slipsnifter | 29-09-17 | 22:33

Wie is die tegenmompelende zwartharige ?

Zwizalletju | 29-09-17 | 16:55 | 1

Een "verrijker".

Slipsnifter | 29-09-17 | 22:34

Wierd moet ver wegblijven bij die vooringenomen policore griezels van het BNN/Vara haatclubje .

Castor12 | 29-09-17 | 16:52

Mooi gezegd, Wierd!
.
Ik ben toch wel benieuwd naar de repliek van andere debattant.
Aan zijn gezicht te zien kwam er een poging tot weerwoord uit zijn onderbuik aan...

hotmint | 29-09-17 | 16:48 | 1

Maar hier alvast ongezien mijn weerwoord op zijn weerwoord:
"Onze NL normen en waarden zijn grotendeels vastgelegd in de *wet*.
daar *moet* *iedereen* zich aan houden. Anders ben je een crimineel..."

hotmint | 29-09-17 | 16:50

Juist, haal die Racisme-angel maar snel uit het debat, kunnen we nog 50 jaar doorkloten. Sorry maar noem mij maar een racist als ik zeg: aangepaste eeuwige uitkeringstrekkers. Eigenlijk heeft ie wel gelijk maar het is overduidelijk de ISLAM die problemen geeft.

rattenvanger XL | 29-09-17 | 16:40

Weird Duk is gewoon een goed journalist.

gato | 29-09-17 | 16:36

Werd hij nou echt bijna aangesproken vanwege ''nieuwkomers''?laatbloeiers dan?

skout | 29-09-17 | 16:30 | 1

In de jaren 80 hield toenmalig burgemeester Ed van Thijn eens een toespraak voor Amsterdams publiek. Hij begon met: "Amsterdammers en nieuwe Amsterdammers"... Het kwam hem op gejoel en een fluitconcert te staan. Helemaal fout: onderscheid maken tussen groepen mensen! Het waren de jaren van de voortdurende kampioenschappen Politieke Correctheid. En die duren eigenlijk voort tot op de dag van vandaag, doorgegeven van generatie op generatie.

Zenzeo | 29-09-17 | 18:27

duidelijke en gebalanceerde taal !

chique ouwe nicht | 29-09-17 | 16:30

Verrek Wierd, dan sluit je de helft van de reaguurders uit met hun liefde voor dictatoriale,shariagelijkende maatschappij voorkeuren.

miko | 29-09-17 | 16:28

Schrijft er iemand nog een keer een gegarandeerde bestseller over dat sjw-gekloot , of wat?

RickTheDick | 29-09-17 | 16:27

Kijk deze geluiden hoor ik graag.

xiuxiu | 29-09-17 | 16:25

Ik vind dat hij hier nog behoorlijk toegeeflijk is, maar vooruit. Dit zou al een hele verbetering zijn. Hoe dan ook is het begrip 'Nederlander' inmiddels al aardig uitgehold danwel opgerekt. En dat zou nog niet zo'n probleem zijn als het niet tot wezenlijke gevolgen zou leiden. Ik hou m'n hart vast over de demografie van dit land over 20 jaar, en de mentaliteitsverandering die dat met zich meebrengt. Zelfs als we per vandaag niks meer binnenlaten qua niet-westerse immigranten.

Dr. Snoepjes | 29-09-17 | 16:12 | 1

We noemen nu ongeveer iedereen een Nederlander. Kan met de grootste verbeelding in een Afrikaan geen Nederlander zien. En zolang ze onze taal niet spreken en dan bedoel ik met een Nederlands accent, welke dat ook moge zijn, blijven het sowieso allemaal buitenlanders. En dat willen ze ook, laat dat duidelijk zijn. Laten ze ook eens ophouden met dat gezeur bij succesvolle asielzoekers over waar ze vandaan komen. Als we dat zouden doen bij al die mislukte exemplaren gingen we er op voor discriminatie.

Rest In Privacy | 29-09-17 | 17:58

Joh die Nourdin probeert genuanceerd te zijn, moderne normen en waarden te onderschrijven en tegelijkertijd te pleiten Islamisme alle ruimte te geven. Het gevolg is een onnavolgbaar relaas dat ik na driemaal het volledige gesprek te beluisteren echt niet kan volgen.

Je ziet het wel vaker op de internets, discussies tussen moslims en atheïsten waar zoveel rook, zand en tegenstrijdigheden worden rondgestrooid dat je met een vertwijfeld gevoel van onbegrip achterblijft. Islam, "onderwerpen aan God" en vrijheid staat zo ongelofelijk ver van elkaar, je zou toch uiteen moeten spatten van cognitieve dissonantie?

Joffri | 29-09-17 | 16:08 | 4

Tja, dat is het resultaat als je twee haaks op elkaar staande culturen probeert samen te voegen.
Ik heb het niet zo op dat soort experimenten.

Slipsnifter | 29-09-17 | 16:23

soms spatten ze ook uitelkaar hoor, is het je nog niet opgevallen?

Cobalt bomb | 29-09-17 | 17:15

Juist, je kan blijven lullen tot je erbij neervalt, de essentie van problem blijft ongenoemd: het is islaam die de integratie tegen werkt.Wie o wie durft?

danuska | 29-09-17 | 17:40
▼ 1 antwoord verborgen

Die turk (?) wilde wat zeggen, wilde dat beleefd doen, maar kwam er achter dat hij niet wist hoe dat in hemelsnaam moest doen.

De waard zijn gast | 29-09-17 | 16:03

Wie was die zwarte Turk?

tata1981 | 29-09-17 | 15:59 | 2

Dat is een allochtoon, die met een zo groot mogelijke bek ons land ondermijnt. Je kunt met zulke mensen geen gesprek voeren.

topsporter | 29-09-17 | 16:07

Dat is een allochtoon, die met een zo groot mogelijke bek ons land ondermijnt. Je kunt met zulke mensen geen gesprek voeren.

topsporter | 29-09-17 | 16:07

30 jaar terug zou ik het volledig met hem eens zijn geweest.
Inmiddels is dit land, samen met zijn cultuur, vrijheid van meningsuiting, samenleving, normen, waarden, en beschaving al zover afgebroken dat het weinig meer heeft van het nederland van toen.

Slipsnifter | 29-09-17 | 15:59

Die opblaaspop van NIDA is agressief tijdens dit gedoe bij Vara, hij heeft totaal geen manieren. Dit is nu het type dat vrij snel tot geweld overgaat als hij geen gelijk krijgt. Dus: eruit, ga maar in het Rif gebergte je volgers toespreken. Wel weet ik wat daar met hem zou gebeuren.

topsporter | 29-09-17 | 15:58 | 1

Die opblaaspop heet Ouali, broer van de ex-broodjeszaakeigenaar
uit Bussum, die het aftuigen van Israelische toeristen propageerde.
Beide zijn fervent antisem. eh 'antizionist

xavier | 29-09-17 | 17:23

Die opblaaspop van NIDA is agressief tijdens dit gedoe bij Vara, hij heeft totaal geen manieren. Dit is nu het type dat vrij snel tot geweld overgaat als hij geen gelijk krijgt. Dus: eruit, ga maar in het Rif gebergte je volgers toespreken. Wel weet ik wat daar met hem zou gebeuren.

topsporter | 29-09-17 | 15:58

En wie is die chagrijnige baardmans van dienst? Ken hem niet. Nieuwe ster aan het verongelijkte-moslims-front?

Zenzeo | 29-09-17 | 15:56

t'Gezicht van die allochtoon spreekt boekdelen, die gaan zich heus niet vernederlansen, die willen turk of marokkaan, enz. blijven. Maar wel een PUUR nederlandse uitkering opstrijken!

vluchtelingallergie | 29-09-17 | 15:54

Zo, duidelijk lijkt mij.

MagIkAlWeer | 29-09-17 | 15:52

Wanneer worden enge moslimmannetjes als die in het filmpje langzaam naar de uitgang van ons land geduwd?

Wierd altijd plus veel!

Fatwabuster | 29-09-17 | 15:52

Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik het er volledig mee eens ben.

J. Jarig | 29-09-17 | 15:51

Kortom, een ieder die zich geen vreemde eend in de bijt voelt...

Dr_Prepper | 29-09-17 | 15:49

Ikzelf heb het allemaal al opgegeven.
Doe nergens meer aan mee, en wacht gelaten op mijn dood, die niet vlug genoeg kan komen.
Met Pornhub, conspiracy theorieën en een peukie slijt ik mijn dagen, wachtend op die ene dag in de maand dat de uitkering komt, en we één keer in de maand boodschappen kunnen doen en leven als een normaal mens.

King of the Oneliner | 29-09-17 | 15:48 | 2

Zozo, dolle dagen bij de King of the Oneliner. Maak eens een ommetje in de herfstzon, alles kleurt weer geel en rood. Lekker herfst geurtje opsnuiven voor de winter komt.

Cobalt bomb | 29-09-17 | 17:13

Mijn hart huilt maar, ik snap nu wel waarom soms die one-liners van jouw zo verdomd lang zijn.

Rest In Privacy | 29-09-17 | 20:06

Foei, wat een racistische nazi. Andere beschavingen zijn net zo goed, hoor... Of nee, zelfs beter!
Respect voor doodstraffen, vrouwenonderdrukking, besnijdingen, homohaat, religieus geweld, gebrek aan onderwijs...
Fantastische authentieke cultuurdingetjes waar het westen diep respect voor moet hebben.
* studiepunten voor gediplomeerd SJW in de pocket doet*

Rommelende Onderbuik | 29-09-17 | 15:46

Het sterke stuk van deze woordenwaterval, is dat Weird hier helemaal niemand uitsluit die anderen ook niet uitsluiten.
En dat is eigenlijk wel de kern van de NL cultuur. Het poldermodel. Alles is onderhandelbaar, zodat de onderhandelende partijen allemaal een beetje tevreden, maar ook een beetje ontevreden zijn. Compromissen sluiten gaat twee kanten op natuurlijk.
Een goed compromis is er een waarbij geen van de partijen dolgelukkig de onderhandelingstafel verlaat. Maar dat snappen alle haatbaarden, SJW's en slachtoffer spelers niet. Zij willen dat 'de gewone Nederlander' ongelukkig is en dat zij gelukkig zijn. Want zolang de gewone NLer gelukkig is, kunnen zij dit zelf nooit zijn.

Grmblbarf | 29-09-17 | 15:45 | 2

Ahum, Wierd natuurlijk....

Grmblbarf | 29-09-17 | 15:46

Wierd Duk is een weird duck, oftewel een vreemde eend. Ik vind dit wel kunnen.

boccelullus | 29-09-17 | 17:45

Mensen die het goed doen zijn helemaal niet bezig met Nederlander Turk of Marokkaan zijn.

kzegje | 29-09-17 | 15:44 | 1

Juist, mooi gezegd! Niet mee bezig zijn en over tien jaar wakker worden dat de meerderheid in dit land intussen Turk of Marokkaan is en zich dat ook voelt. Wel te rusten!

Janas | 29-09-17 | 18:27

In mijn ogen is een gewone Nederlander iemand met een stamboom dat meer dan 100 jaar terug gaat waarbij elk persoon dat daar onderdeel van uitmaakt geboren en gestorven is in Nederland. Diegene die daar buiten vallen kan je categoriseren in het verhaal van Wierd Duk.

dk-- | 29-09-17 | 15:44 | 1

Altijd al geweten dat ik een ongewone Nederlander was. Een Nederlander in hart en nieren maar wel ongewoon.

Rest In Privacy | 29-09-17 | 19:57

Als je niet van Mickey Mouse houdt moet je niet naar Disneyland gaan. Als je onze normen en waarden niet kunt waarderen, moet je niet in Nederland komen wonen.
Simple stuff.

priks | 29-09-17 | 15:44 | 5

Dat is weer typisch dingetje van onze cultuur. We moeten ook respect hebben voor de Moslim die naar het Oktoberfest gaat en niet alleen een alcoholvrij biertje bestelt, maar gelijk eist dat alle bier en worst verboden wordt.
Respect voor zijn geloof.

Rommelende Onderbuik | 29-09-17 | 16:05

Goeie!

EefjeWentelteefje | 29-09-17 | 22:19

Goeie!

EefjeWentelteefje | 29-09-17 | 22:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Hahah "bek vol"... Van Rossem is al met z'n weekendsnack begonnen.

Cinemaniak | 29-09-17 | 15:41

Duk neigt naar 'u dient zich te voegen naar een selectie van voorkeur'.
De hier al langer wonende mensen / generaties zijn wel pluriformer dan hij hier insinueert.

hfakker | 29-09-17 | 15:41

Krijgt deze Brucie Willis van de lage landen wel es een prijske, of wah ?

Hensmunter69 | 29-09-17 | 15:40

Wilders 2.0 kan zomaar ik vind het allemaal mooi.

schalwijk023 | 29-09-17 | 15:37 | 2

Niet mee eens. Hij is beter.

boccelullus | 29-09-17 | 17:42

Ik bedoel Wierd.

boccelullus | 29-09-17 | 17:47

Probleem is alleen dat vele mensen uit Allochtonië ons zien als afvalligen, christenhonden of ongelovigen die eigenlijk zouden moeten leven volgens hun zandwoestijnreligie.
Of ze zien ons als nazaten van slavenhandelaren die eeuwig schuldig zijn aan hun eigen persoonlijk falen.
Zolang ze hun schotels blijven afstemmen op Erdogan-tv of TV Rabat wordt het uiteraard nooit wat.
De retorische vraag luidt dan ook waar hun loyaliteit ligt.

leo de pejo | 29-09-17 | 15:37

Oikofobe oktober begint toch pas zondag?
Heel prima antwoord waar ik me als officieel deugend goedmens best wel achter wil scharen.

two ball cane | 29-09-17 | 15:34 | 1

Je realiseert je dat deugen, niet iets is, waar je trots op kan zijn?

Baski | 29-09-17 | 16:13

Dat NIDA mannetje is een hele enge. Die doet graag alsof ie voor pluriformiteit is binnen de moslims-gemeenschap. Tuurlijk, dat beeld ziet hij graag zodat de rest van Nederland blijft slapen. Trap er niet in.

Kudzak | 29-09-17 | 15:32

Daar was snorremans niet mee eens aan zijn gezicht te zien.

Scary | 29-09-17 | 15:32

Het maakt me niet uit, ik wil gewoon leven omringd door mijn mensen. Geen sub Sahara afrikanen. Gesifiliseerd of niet.

Antifamongool | 29-09-17 | 15:30 | 2

Is 'Gesifiliseerd' een woordgrapje of ...

leo de pejo | 29-09-17 | 15:32

Precies, ze proberen om onze natuurlijke habitat te stelen en hun normen en waarden aan ons op te dringen. Wij zouden het recht moeten hebben om in ons eigen land te kunnen leven zonder islaminvloeden. Er zijn oorlogen om minder gestart.

accijnstoerist | 29-09-17 | 17:07

De speld was "nieuwkomers" maar hij kreeg hem er niet tussen.

speash | 29-09-17 | 15:30

In mijn visie is De Nieuws BV een ultralinks programma dat de marxistische heilstaat in Europa ten doel heeft.

Glasgow Argus | 29-09-17 | 15:30 | 2

juist, de presentatrice had graag op het toneel gestaan (haar bijna eigen woorden) en heeft bij de Vara een verdien model als de hoer van Jole gevonden.

topsporter | 29-09-17 | 16:02

juist, de presentatrice had graag op het toneel gestaan (haar bijna eigen woorden) en heeft bij de Vara een verdien model als de hoer van Jole gevonden.

topsporter | 29-09-17 | 16:02

Eigenlijk best gek dat hij dit überhaupt moet uitleggen. In dit naar de klote gaande land moet je uitleggen wat ‘normaal’ doen is tegenwoordig.

Er zijn meer groepen die zich gediscrimineerd of achtergesteld voelen dan dat er nog mensen zijn die zich dat niet voelen.

overVecht | 29-09-17 | 15:28

Hear hear!!

bakermat | 29-09-17 | 15:28

Klopt als een zwerende vingert

nee_toch? | 29-09-17 | 15:27

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl