Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Etnische politiecorruptie bewijst falen multikul

Het aannemen van mensen uit (islamitische) importculturen leidt dus tot corruptie en integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheidsorganen: nu ook weer blijkt dat migratieachtergrondiërs bij de politie leidt tot integriteitsschendingen, omdat de thuisculturen hecht en crimineel zijn. 10% van de popo is allochtoon, maar bij 40% van de integriteitskwesties zijn migratiepetten betrokken. Mooi he, die verrijkende waarde van andere culturen. Het is ook stuitend dat de reactie van de overheid op dit soort fenomenen al tientallen jaren niet een heropvoedingscampagne van beschavingstechnisch mindervalide bevolkingsgroepen is, maar juist het aannemen van professionele diversiteitsparasieten is wiens enige taak het onder het tapijt vegen van de misstanden in eigen groep is. Het huidige gedonder rond Saadia Ait-Taleb en Fatima Elatik is hiervan een prachtig voorbeeld. Goed, voelt u zich nog een beetje veilig, burger? Nu de hofleveranciers van criminaliteit en de hofleveranciers van corrupte boeven allemaal één grote familie blijken te zijn? 

En dat zeg je nu, Klaas?

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
annadfs34365 | 16-09-17 | 13:41

de pvv is de kanarie in de mijn

pedro300 | 16-09-17 | 09:32
-weggejorist-
HertoginHoezoda | 16-09-17 | 09:03 | 1

De prioriteiten en loyaliteiten van een moslim hebben de volgende rangorde:
1) Familie. (Gaat boven alles, ongeacht wat)
2) Mede moslims (gaat boven alle, niet moslims, ongeachte wat
3)...
...
10.0000) Ongelovigen

Zie hier het probleem, de belangen van familie en mede-moslims gaan boven de wet (zolang deze niet sharia is).

"zingende wees welkom in mijn land" naievelingen en politici zouden eens een paar jaar hier in het midden oosten moeten komen wonen voor een realiteitscheck

free_spirit | 16-09-17 | 06:27

Maar gemeenten en universiteiten stellen allemaal "diversity officers" aan. Die moeten allochtoon "talent" gaan "spotten". Die mogen dus de volgende Fatima Elatik's en Saaida's aan goedbetaalde posities helpen, waarna het vervolgens weer mis gaat.

Een ezel stoot zich meestal maar één keer aan dezelfde steen, maar policor beleidsmakers in Nederland kunnen er maar geen genoeg van krijgen.

Dr_Johnson | 15-09-17 | 22:38

De reden waardoor allochtonen, lees 'buitenlanders met minder beschaving', niét bij de politie willen werken is, omdat de regel geldt; 'soort zoekt soort', en dus ook: 'je hebt ‘n indiaan nodig om indianen te vangen'. (it takes one to know one) En nu komt het. De allochtonen leven meer op de straat en zijn dus ook bekend met de ongeschreven wetten en ongeschreven regels van de straat. Vroeger zei men, dat er straatvolk bestond. Dat als iemand vanuit dat milieu wilde opklimmen op de maatschappelijke ladder, dan werd die politieagent. Want politieagenten werken ook veel met straatvolk, en snappen hun logica als de besten, omdat de politie ook uit die leefwereld stamt. Eén van de regels van de straat is, dat je elkaar niet verraadt; nooit. En dat ‘t 'dus' logisch is bekeken vanuit de allochtonen, dat zij als volk van de straat nooit andere mensen van de straat zullen willen oppakken. (doe je dat tóch, dan krijg je 'n enorme lading hoon en scheldwoorden over je heen; dan word je uitgesloten; paria) Dat was goed te zien tijdens de anti-Zwarte-Pieten demonstratie in Amsterdam waar temidden van de overwegend blanke politieagenten ook één zwarte agent stond. En ja hoor, daar richtten alle demonstranten zich op, 'dat hij zich moest schamen, als zwarte agent, door hun demonstratie tegen te houden’. Minutenlang. Met de meest racistische verwensingen. Met alle haat op hem geconcentreerd. Het dure woord voor soort-zoekt-soort is cliëntelisme; je valt je ''eigen ras'' niet lastig, je helpt en bevoordeelt elkaar, altijd; in de verongelijkte slachtoffer-strijd van de zich achtergesteld wanen de zwarte mede-Nederlander. Maar de norm is streng en zwaar; 'pak nooit als zwarte agent 'n andere zwarte dader aan''. (dat is geen etnisch profileren; dat doen alleen maar de onderdrukkende witte agenten) Dat is gewoon emancipatoir racistisch discrimineren, 'ten voordele van de zwarte man'. En als je de zwarte mensen wijst op die ongelijke benadering 'met onderscheid naar ras', dan zeggen ze; 'ja, maar wij zijn altijd slachtoffer, dus als 't eens 'n keer andersom is dan is dat alleen maar compen satie voor 't onrecht dat ons (de zwarten) wordt aangedaan'. Tja. Over honderd jaar, vijfhonderd jaar, zullen nog steeds alle zwarten zich beroepen op hun ras, om zichzelf te bevoordelen en de anderen te benadelen. Dat soort partijdige 'honing' staan ze nooit vrijwillig af, omdat ‘t veel aantrekkelijker is altijd slachtoffer van de anderen te blijven, en te kunnen wijzen met de vinger naar de blanken. Over honderd, vijfhonderd jaar zullen nog steeds de negers beweren, dat slavernij en racisme 'de schuld' zijn, en dat daarom ......(vul maar in). Over honderd, vijfhonderd jaar zullen nog steeds de negers hun nep-emoties koesteren én hun eigen kinderen geestelijk verminken met 't syndroom van zichzelf aangepraat slavernij-verleden; want dat helpt hun kinderen hun hele leven lang, te denken en te menen te voelen dat ze slachtoffer zijn. (en 't zijn echt nep-emoties hoor, met ingebeeld toneelspel, want geen van hen heeft de echte slavernij zelf meegemaakt) (en racisme en slavernij heeft echt niets met elkaar te maken hoor, want ‘t waren negers die negers tot slaaf maakten én ook heel veel importerende negers die 'hun' slaven in Suriname verhandelden en verkochten aan de plantagehouders)

Der Paulie | 15-09-17 | 21:55

Uiteindelijk leidt deze uitholling tot een groeiende machteloosheid wat - als we niet opletten - alleen maar kan resulteren in maar tot 1 ding: islamisering:
Modern Day Trojan Horse” pag. 139
Moslims migreren niet om zich aan te passen. Integendeel ze doen dat om de islam te implementeren op een systematische manier teneinde op termijn de sharia op te leggen in de landen waar zij geacht werden te gast te zijn
--
De ongelovige of niet-moslim wordt Kafir genoemd. Maar deze term betekent veel meer dan deze betekenissen die gebruikt wordt in de vertaling van Sharia islamitische wetgeving. Oorspronkelijk betekende het “verzwijger” of geheim houden van de islamitische waarheid. De koran zegt dat de kafir mogen bedrogen worden, dat er tegen hen gecomplotteerd mag worden, dat ze gehaat mogen worden en tot slaaf gemaakt, bespot, gefolterd en gedood. De vertaling als “ongelovige” is logisch en emotioneel veel te neutraal om het woord Kafir te omschrijven. Het is in elke taal het meest beledigend, bevooroordeeld en haatdragend woord dat kan gebruikt worden.
--
Bij alles wat voorafgaat is het toppunt van veinzing wel dat de islamitische doctrine van Hijra (immigratie) en zijn verschillende onderdelen van tamkeen (bemachtiging) geen door mensen geschapen idee is maar een heilige belofte van overwinning op aarde aan de moslims gevat in Sura 24:55 Deze vorm van veinzing heet als doctrine Muda’rat. Het betekent vleierei, geflikflooi, pluimstrijkerij, vereenzelviging, misleiding, bedrog, bedriegerij, gelijke tred houden, verhullen, verzwijgen, verbergen.
nageltjes.be/wp/?p=2558

matrixbluepill | 15-09-17 | 20:12

klaas en de hele politietop is ook zo corrupt als ik weet niet wat dus laat ie maar snel stilwezen. miljoenen overheidsgeld opmaken aan leuke uitjes als voetbal, yabyum etc en dan zich er niet in kunnen vinden, ze vergeten het meteen weer als men er naar vraagt,. 1 grote poppenkast is het daar, tot we het niet meer pikken

pure100 | 15-09-17 | 19:45

terwijl de roep van politici is om meer, meer pliesie met een migrantenachtergrond aan te nemen, ja zelfs daarvoor positieve selectie/discriminatie daarvoor wettelijk moet worden geregeld..
Gaat helemaal goed komen in dit land. Overigens is het niet vaker maar vooral van de 10 zijn er 8 met een dubbel paspoort anders in de loyaliteit..

fikkieblijf! | 15-09-17 | 19:23

Ies geen koeroeptie als et mag van ieslam

niemand specifiek | 15-09-17 | 18:52

Organiseer maar eens een potje voetbal Nederland-Marokko in een stadion naar keuze en kijk maar eens waar de loyaliteit ligt. En dat spul loopt gewoon rond bij de Politie en zelfs bij Defensie ! We verdienen die Darwin award gewoon....

Hellooder | 15-09-17 | 16:56

"Zowel de regering als de Korpsleiding herkennen zich niet in het geschetste beeld. Uit een enquête onder politiemensen (m/v/x) met een achtergrond bleek dat zij zich juist dubbel zo gemotiveerd inzetten voor de Nederlandse maatschappij. De Korpsleiding handhaaft daarom het besluit om de corrupte aartsluie onverschillige Nederlandse klaplopers te vervangen door achtergrondrijke, hoogopgeleide en hooggemotiveerde dubbelpaspoortige politiemensen (m)".

Nivelleermarionet | 15-09-17 | 16:05

Wat je uit de gegevens kan leiden met wat wiskunde is dat allochtone agenten 6 keer vaker corrupt zijn in verhouding tot autochtone agenten, en als beide groepen even groot waren, dan zou ca. 86% van alle corruptie gevallen door allochtone agenten komen.
Wie goed is met wiskunde mag het even controleren.

letters_of_cijfers | 15-09-17 | 15:29 | 2

En corruptie stijgt naar 233,5%

Ben-Bataaf | 15-09-17 | 15:49

Dit is hoe ik het berekend heb in 3 stappen. Hopelijk kan een wiskunde-guru controleren of het klopt want mijn berekening wijkt een heel klein beetje af van die van Ben-Bataaf...

Stap 1:
B = aantal allochtonen (b)ruinen
W = aantal autochtonen (w)itten
B = (B + W) / 10
∴ 10B = B + W
∴ W = 9B
∴ B = W/9

Stap 2:
Cb = aantal corruptie gevallen allochtonen
Cw = aantal corruptie gevallen autochtonen
Cb = 0.4 (Cb + Cw) = 0.4Cb + 0.4Cw
∴ 0.6Cb = 0.4Cw
∴ Cb = Cw * 2/3
∴ Cw = Cb * 3/2

Stap 3:
Rb = corruptie rato allochtonen
Rw = corruptie rato autochtonen
Rw = Cw / W
Rb = Cb / B
= (Cw * 2/3) / (W/9)
= Cw * (2/3) * (9/W)
= (Cw * 2 * 3) / W
= 6 * (Cw / W)
= 6 * Rw
----------

Stel nu voor dat er even veel allochtonen en autochtonen agenten zijn met de gegeven boven dat allochtonen 6 keer vaker corrupt zijn, dan is hun deel in de corruptie gevallen 100 * 6/7 oftewel ca. 86%.

letters_of_cijfers | 15-09-17 | 19:00

Niks is erger dan een corrupte agent.
Kielhalen en hoog in de boom laten drogen in het zonnetje.

puntjeopdei | 15-09-17 | 14:51

Zero tolerance op de werkvloer. Een keer betrapt, hoe klein ook, meteen ontslag. (Net zoals bij de Albert Heijn destijds met een zwart-geblakerd-broodjes-etende werknemer) Geen berispingen meer! Die krijg ik ook niet als ik geflitst wordt.

mozaard | 15-09-17 | 14:33

"maar bij 40% van de integriteitskwesties zijn migratiepetten betrokken."
Ah dan doen ze het nog goed want dan is die andere 50% nog niet ontdekt. Jalla Jalla en shit.

Cobalt bomb | 15-09-17 | 14:20

En dan te bedenken dat dat buitenlandse schorem ook bij Defensie aanwezig is. Met hun tengels bij het gevaalijke spul. Wat zijn we toch een fantastisch land.*traantje wegpinkt*

ZureJoop | 15-09-17 | 14:05 | 1

Ik zie ze ook liever niet als grondpersoneel op een willekeurig vliegveld.

EefjeWentelteefje | 15-09-17 | 15:15

Import politiemensen. Ik zou er een redelijk boekje over kunnen schrijven. Je weet niet wat je allemaal meemaakt met die gasten.

Graaf van Egmont | 15-09-17 | 14:04 | 1

Schrijf het en ik sponsor je wijnchateau!

Cobalt bomb | 15-09-17 | 14:22

Topje- ijsberg.
-
En het allerleukste is nog: dit is al duidelijk sinds in 1994 het PPA (Project Politie Allochtonen) werd geëvalueerd. Bestuurlijk en politiek Nederland houdt nu al ruim 23 jaar de keizen op elkaar, als het gaat om corruptie binnen de politie.
-
Verder durf ik hier de stelling aan, dat het getal van veertig procent, hoewel al behoorlijk schrikbarend in verhouding tot het percentage allochtonen op de bevolking en ten opzichte van het percentage allochtonen bij de politie bij nader onderzoek nog heel veel verder de hoogte in schiet, qua homeopatisch.
-
Het begin is er. Wie durft?

bisbisbis | 15-09-17 | 14:00

Altijd verfrissend om te vernemen hoe een "Nederander" met een Noord-Afrikaanse achtergrond via een baantje uit de PVDA banencarrousel de grondwet interpreteert. Volgens mij is vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te stemmen wat je wilt in de grondwet vastgelegd. Blijkbaar houdt alle vrijheid in Nederland op zodra het een import-Nederlander niet past en wordt je als sollicitant uitgesloten als je een bepaalde politieke overtuigenting bent toegedaan. Gaat goed in dit land. Ligt er op het popo-bureau alvast een standaard formulier gereed om aangifte te doen tegen deze rif-fascist ?

Ruikbaard | 15-09-17 | 13:36 | 1

Denk ook aan die fluim van de RAIO selectie die openlijk toegaf dat als je PVV stemt je geen rechter mag worden.
Ik beschouw Nederland dan ook niet als een democratie, noch als een rechtstaat.

Tapu | 15-09-17 | 15:06

Begrijpelijk dat Geenstijl er weer iets islamitisch van maakt. Maar de meeste allochtonen bij de politie zijn helemaal niet islamitisch.

koter | 15-09-17 | 13:09 | 2

Lul niet... en stop met drinken!

Man-Bijt-Hond | 15-09-17 | 14:12

Het gaat ook niet om de meeste, maar om 40% van de 10% allochtone diender. Dus wat is je manke punt eigenlijk?

Acar_ketimun | 15-09-17 | 14:31

Het islamitische gif heeft zich verspreid binnen de politie, gemeenten, rijksoverheid, tot in ons parlement. Nu nog het leger..... oh wacht

npo | 15-09-17 | 13:01

Ja Marcouch, je zal maar een flink aantal PVV-ers in je corps hebben, dan wordt het moeilijk voor je islamitisch vriendjes om de boel te belazeren. Dat kun je niet hebben natuurlijk.

Boy Cot | 15-09-17 | 12:58

Geloof toch echt niet dat Marcouch geen PVV agenten wil, zou een reden voor ontslag op staande voet zijn.

Uw Verzekeringsadvis | 15-09-17 | 12:55

"Diversiteit" is kennelijk belangrijker dan integriteit.

boccelullus | 15-09-17 | 12:40

Helaas zullen de allochtonenknuffelaars wel weer aanvoeren dat het op dit terrein dan wel enigszins is misgelopen, maar dat er met de diversiteitscultus (lees: het principieel knuffelen van allochtonen) niets mis is. Leren doen ze helemaal niets. Ik kan ze alleen een vroegtijdig overlijden wensen, maar ik geloof eigenlijk ook niet dat dat zal helpen.

JvanDeventer | 15-09-17 | 12:27

Tja, die agenten voelen zich gediscrimineerd, omdat ze alleen maar aangenomen zijn omdat ze een kleurtje hebben terwijl ze zelf ook weten dat ze totaal niet capabel zijn om hun werk uit te voeren. Dan kom je met je handen in het haar te zitten en word je corrupt. We moeten ze nog meer het gevoel geven dat ze iets waard zijn en dat we ze niet proberen voor te trekken!

Of gewoon mensen aannemen omdat ze geschikt zijn... nee dat klinkt te logisch dat kan nooit de oplossing zijn.

ZureKoek | 15-09-17 | 12:22

Het valt op dat het woord "allochtoon" kennelijk weer zonder problemen gebruikt mag worden. De corruptie zal wel horen bij de multiculturele samenleving, die door sommigen nog steeds bejubeld wordt. Het is een manier van werken waar we hier nog aan moeten wennen. Want de kans dat dit binnen de huidige politieorganisatie opgelost gaat worden lijkt me niet zo groot. Dat is zorgelijk en triest voor de vele agenten die hun werk met grote inzet dien. Tijd dat het ministerie van Veiligheid en Justitie straks niet in handen komt van de VVD, want in dit geval werkt het rechtse beleid dus niet goed.

Mannes | 15-09-17 | 12:20 | 1

Dat schrappen was inderdaad een wassen Deugneus. Als iemand zich niet als Nederlander kan gedragen of dan heel bijdehand wil bediscussiëren wat dat dan inhoudt (om erna in je bek te smijten dat er geen NL cultuur is of dat deze ondergeschikt is aan cultuurtje v.d. allochtoon), is het noodzaak diegene aan te blijven duiden als minderheid. Het was een politiek proefballonetje dat, net als de multiflauwekul, uit elkaar is gespat. Dit soort shit kan je niet forceren, ik maak zelf wel uit wie wel of geen autochtoon wil zijn.

Acar_ketimun | 15-09-17 | 14:28

Die Marcouch is een ongegeneerde islamverspreider. Deze uitspraken van 'm ook weer. "Als je de ideologie van de PVV aanhangt en dus mensen ongelijk behandelt, dan is er geen plaats voor je bij de politie". Vul hier voor "PVV" het woordje "islam" in en hij zou een goed punt hebben. Onbegrijpelijk hoe ze die vent hebben kunnen aanstellen als burgemeester van een Nederlandse stad. Moslims lachen zich de verminkte lul uit de broek over hoe wij in Europa vrijwillig onze landen overhandigen aan de invasiemacht. Na 1500 jaar proberen met legers en veldslagen liggen ze eindelijk goed op koers om Europa te onderwerpen, door simpelweg gebruik te maken van de naïviteit en linkse zelfhaat van onze politieke leiders.

Dr. Snoepjes | 15-09-17 | 12:18 | 1

Marcouch heeft in interviews diverse malen aangedragen dat hij GEEN hoofd van de politie (korpschef?) mocht worden omdat (dit was hem vertrouwelijk meegedeeld) "Nederland nog niet toe was/rijp voor een Marokkaans hoofd van politie". Hij heeft dat zeer hoog opgenomen en beschouwd zichzelf als een slachtoffer van discriminatie.

Arachne | 16-09-17 | 00:12

De staat van betrouwbaarheid van huidige politie en justitie toont opmerkelijke overeenkomsten met die van in de jaren '40-'45. Toen de Duitsers, nu de Islamisten, Links en Wegkijkers.
(J.Hofman, proefschrift ´De collaborateur´: ... Geen wonder dat men van Duitse zijde probeerde in het bijzonder de politie aan haar zijde te krijgen c.q. dienstbaar te maken aan haar bedoelingen. Helaas is dit haar in verregaande mate gelukt en daarmee werd de Nederlandse politie een groot gevaar voor tallozen , die als gevolg van de bijzondere tijdsomstandigheden niet mochten rekenen op de bescherming van de in die periode aanwezige machthebbers (p.52).)

Musset | 15-09-17 | 12:13

Zolang deze foute dienders 2 paspoorten mogen hebben moet de overheid en politie niet ouwe teringhoeren!.

Man-Bijt-Hond | 15-09-17 | 12:00 | 1

Precies, ik wens niet aan gehouden te worden door een diender met een dubbel paspoort. Roept nogal wat loyaliteits kwesties op.

Kanarie_Geil | 15-09-17 | 12:05

Zou , als de voorraad rassiesme kaarten uiteindelijk opgeraakt is , de gutmensch in wat nog over is van Nederland , dan toch wakker worden??
We blijven hopen. Dan kunnen we weer aan Nederland gaan bouwen.

daytripper | 15-09-17 | 11:57

Cijfers liegen niet.
Allochtonen kennelijk wel.

Cold-Cees | 15-09-17 | 11:53 | 2

Zo is het, Cees.

JvanDeventer | 15-09-17 | 12:33

Moest lachen

Uw Verzekeringsadvis | 15-09-17 | 12:48

Vroeger wisten we al hoe we het moesten doen spiegeltjes en kralen deden het werk, tegenwoordig is het eigenlijk nog net zo alleen nu heet het vrouwen, auto's en geld, maar nog steeds zijn bepaald soorten mensen daar erg vatbaar voor. je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dit te zien uiterlijke schijn is in sommige culturen belangrijker dan goed gedrag, daarom worden ze ook uitgehuwelijkt anders sterven ze uit.

Umberto die trotzoni | 15-09-17 | 11:48

Ohww... vandaar.. Ik werd laatst aangehouden door twee politiemensen voor een vermeende verkeersovertreding. Toen ze weer instapten en wegreden, stond ik tot m'n stomme verbazing met een perzisch tapijtje in m'n handen, dat ik blijkbaar zojuist had gekocht.

Pierre Lebon | 15-09-17 | 11:45 | 1

Vliegend tapijt?

Cold-Cees | 15-09-17 | 11:54

Een maatregel zou ik al voor kunnen stellen om dit probleem in te perken:
"Wil je in overheidsdienst komen?
Lever dan je andere paspoort in"
-
Ik ben autochtoon,
hier geboren,
en heb ook maar 1 paspoort.
-
Hoezo onderscheid?

Kanarie_Geil | 15-09-17 | 11:44

De complete basisadministratie is al lang beschikbaar op CD. Samengesteld door "bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar"-ders. Mochten de betaalde wegkijkers van plan zijn hun wegkijkgedrag aan te passen aan de rap veranderende tijdgeest dan is het niet ondenkbaar dat de CDjes geraadpleegd gaan worden. Bekladden van deuren is dan het laatste waar men zich zorgen om zou kunnen maken.

kindapaas | 15-09-17 | 11:43

Wat vindt Ahmed "er moeten meer allochtone agenten komen" Marcouch hier van?

Rest In Privacy | 15-09-17 | 11:37

Tja, duh,
mensen die tegen zichzelf liegen, i.e. religieuzen,
liegen ook makkelijker tegen anderen.
Maar mooi dat dit nu zo helder onderbouwd benoemd wordt.

hotmint | 15-09-17 | 11:35

Ik heb echt maar één keer op het knopje gedrukt hoor Joris!

McSnor | 15-09-17 | 11:35 | 1

Joris is niet meer...

Pierre Lebon | 15-09-17 | 11:41

Water is nat. Paus is katholiek. Pffft....

McSnor | 15-09-17 | 11:34

Water is nat. Paus is katholiek. Pffft....

McSnor | 15-09-17 | 11:34 | 1

Bij de huidige paus is er voldoende ruimte voor twijfel.

Arachne | 16-09-17 | 00:13

Ik hoorde het gisteravond al op de radio, en ik vroeg me af hoeveel corrupter de 10% groep dan is.
Omdat ik de rekensom nog nergens gelezen heb zal ik het even doen:

10% is verantwoordelijk voor 40% van de gevallen. 1% dan voor 4%
90% is verantwoordelijk voor 60% van de gevallen. 1% dan voor 0,67%

4 / 0,67 = 5,97.
Dus corruptie is bij allochtone agenten dus bijna 6 keer vaker aan de orde.
Dat is schrikbarend en zorgelijk.
Mag je nu voorzichtig concluderen dat als de diversiteitsgroei bij de politie volgens het huidige beleid wordt doorgezet dat dan de corruptie daaraan evenredig mee zal gaan stijgen met factor 6?
Hopelijk niet. Werk aan de winkel.

Ben-Bataaf | 15-09-17 | 11:31 | 6

Ik zag je comment nu pas. Ik kwam op precies 6 keer meer uit, niet 5.97. Ik heb het heel anders aangepakt. Volgens mij heb je een foute aanname gemaakt door 4 / 0.67 te delen want stel voor: 10% is verantwoordelijk voor 100% van de gevallen en 90% voor 0% van de gevallen: met jouw formule krijg je een BSOD.

letters_of_cijfers | 15-09-17 | 18:03

Vergeet mijn vorige comment, uitkomen op 0-deling is volkomen normaal. Ik moet nagaan wat ik mogelijk verkeerd deed.

letters_of_cijfers | 15-09-17 | 18:06

Ik vroeg mij de hele tijd af waarom jij op een andere antwoord kwam dan mij terwijl beide methodes gewoon goed lijken (de jouw veel korter).
Toen brak ik mijn klomp: het blijkt dat: 4 / 0,6̅ precies 6 is en niet 5,97 of 5.96̅.

letters_of_cijfers | 16-09-17 | 02:27
▼ 3 antwoorden verborgen

Henkie is niet gek.

Rest In Privacy | 15-09-17 | 11:23

Dat is een aspect van die cultuur, dus logisch. Geen reden om ze uit te sluiten, maar wel om regelmatig functioneringsgesprekken te voeren met politiemensen. Maar het echte nieuws is hier voor mij dat Marcouch in Arnhem geen PVV'ers toelaat bij de politie. Dat is toch bizar? Zit daar geen rechtzaak in? Kunnen de Arnhemmers onder onze lezers niet eens een ouderwets briefje tikken en aan hun college en gemeenteraad schrijven hierover? Met verzoek eea in de raad te behandelen?

Poes Fiep | 15-09-17 | 11:22

En als henk westbroek voor dit artikel het probleem al benoemd ,dan wordt ie natuurlijk racist genoemd.En naderhand niemand die even komt toegeven,dat hek gewoon de waarheid sprak.

p17266141 | 15-09-17 | 11:12 | 1

henk*

p17266141 | 15-09-17 | 11:12

Dit gebeurt echt niet alleen bij de politie.

Elessir | 15-09-17 | 11:11

Het wordt tijd, nee het is tijd voor een soort superpolitie.
Prioriteiten: geen grote mond acccepteren
Signalement: pistool laag op de heup en taser in de hand.
Motto: shoot first ask later
Werkzaamheden: criminaliteit keihard aanpakken, snelheidsovertreders en eigengebruik wietkwekers met 5 plantjes negeren.

Openbaar Mysterie | 15-09-17 | 11:11 | 2

Guardia civil, van de lagelanden?

Croxifoxio | 15-09-17 | 11:25

Zou misschien een idee zijn voor nederlandse politiecowboys zijn om wat meer naar de engelse politie te kijken en stukken minder naar die amerikaanse cowboys.heb het idee dat de engelse politie een stuk beschaafder is en niet zoveel moeilijkheden kent. Zijn bij mijn weten ook niet bewapend, geeft mij direct al een stuk veiliger gevoel. Wacht nog op die poster van een nederlandse agent met de ondertiteling vuurgevaarlijk. Schieten mij de laatste tijd wat te veel en te gemakkelijk en anders wurgen ze de mensen wel na amerikaans voorbeeld.

mozzo2 | 16-09-17 | 09:18

Iets wat natuurlijk iedereen die z'n ogen niet in z'n zak had zitten allang vermoedde.

Het resultaat van 40 jaar knuffel- en sielug-cultuur, "les-in-eigen-taal-en-cultuur" (echt waar, bestond tot diep in de jaren 1990), geen enkele aandrang om nou eindelijk eens fatsoenlijk Nederlands te lezen (gemeentefoldertjes in wel 20 brabbeltaaltjes), theedrinken, wegkijken, en last-but-zeker-not-least: die belachelijke dubbele paspoorten.

Het zou zó simpel kunnen zijn: wie het vertikt om alleen het Nederlandse paspoort aan te houden, hoort niet bij de politie thuis. Heel simpel, wegens dubbele loyaliteit, wat uiteraard leidt tot integriteitsproblemen. Zeker als je halve familie criminele activiteiten ontplooit, wat helaas ook al geen zeldzaamheid is binnen bepaalde 'koeltoeren'.

EefjeWentelteefje | 15-09-17 | 11:07 | 2

Leuk idee hoor maar een Nederlands paspoort maakt ze echt geen Nederlander.

Elessir | 15-09-17 | 11:13

@Elessir: maar het verplicht wegdoen van dat andere paspoort maakt wel duidelijker waar de loyaliteit ligt. Weigert men, dan geen baan bij de politie, of liever: bij de overheid in het geheel.

EefjeWentelteefje | 15-09-17 | 12:39

Misschien helpt het als we ze geen allochtoon meer noemen, maar Nederlanders met een migratieachtergrond?

HetPhantom | 15-09-17 | 11:01 | 1

En misschien helpt het ook door ze My Little Ponys te gaan noemen en te doen alsof we op planeet Zuurstok leven.

Acar_ketimun | 15-09-17 | 14:15

Misschien helpt het als we ze geen allochtoon meer noemen, maar Nederlanders met een migratieachtergrond?

HetPhantom | 15-09-17 | 11:01

Sinds ik van de week Theo Maassen heb gezien, droom ik steeds dat de bel gaat en er een bezorger van PostNL voor de deur staat met een pakketje met zo'n rode knop...

Petrus Poortwachter | 15-09-17 | 10:59

Blijf verdomme nu eens in je eigen bubble. Daar voel je je thuis. Figuren van buiten de bubble zijn engerds.

Koos Knak | 15-09-17 | 10:58 | 1

Het probleem is dat die engerds in mijn bubble komen. Als ze thuis waren gebleven zou het me een zorg zijn geweest of het al dan niet engerds zijn.

Elessir | 15-09-17 | 11:17

Schitterend politiek correcte berichtgeving van ALLE media incluis de GS roze weblog.. Want ja, een stock image van een allochtone agent is te shockdocq !

DommeNeger | 15-09-17 | 10:58

Probleem is dat we ze hier heen hebben gehaald. Dit soort volk hoort gewoon te blijven in hun zandbak met bijbehorende cultuur en religie.

Maxx! | 15-09-17 | 10:56

Wat leuk dat ze hun cultuur meebrengen om ons te verrijken.

Zoals er vanmorgen weer eentje een bommetje heeft laten ontploffen in de Londense tube, gelukkig geen doden.

Maar kennelijk vinden we het wel goed zo, wat zijn nu enkele mensen met brandwonden tegenover de geneugten van kebab.

Vreetkonijn | 15-09-17 | 10:51

Islam is vrede.

HoogToontje | 15-09-17 | 10:50

Ja wat wil je als dader en agent uit hetzelfde milieu komen en vaak (verre) familie- of clanbanden hebben. Dat speelt bij die culturen enorm mee.
Waar een autochtone agent zonder veel problemen een direct familieilid kan bekeuren heeft dat bij allochtonen enorme gevolgen voor de onderlinge relatie.
Tel daar bij op dat je als allochtoonse agent toch al verdacht bent omdat je aan de "verkeerde" kant staat en je ziet dat ze dus veel vaker zullen toegeven aan corruptie.

2voor12 | 15-09-17 | 10:48

Hoe meer Chinezen in Nederland, hoe meer Nederland op China gaat lijken.

Mr_Dick | 15-09-17 | 10:48 | 1

Hoe meer Hollanders in Lloret hoe Hollandser het wordt. Multicultureel bestaat niet. Mono cultureel wel. Maar dat wil links pertinent niet. We moeten kapot, allemaal

Releasethehounds | 15-09-17 | 11:13

Gaat helemaal goed komen, want mv Fatima Elatiek gaat opleidingen en advies geven op de politieacademie om nog meer agenten met Marokkaanse achtergrond in het diversiteitkorps toe te voegen.

Goedverdoemme | 15-09-17 | 10:47

Ik heb nog meer "breakend news" dat niemand weet :
als het regent wordt je nat

prime suspect | 15-09-17 | 10:46 | 1

Heb ik nieuws voor jou. Het is word (minus de t). En vergeet voortaan niet om een komma te plaatsen tussen twee werkwoorden. Leest wat lekkerder.

de knikkerende kale | 15-09-17 | 11:06

Minder?!... iemand?

Rest In Privacy | 15-09-17 | 10:45

Ik weet nou niet wat beter is, in het immigratiedebat. Is het nou een fuck-up uit incompetentie of een geplande en doelbewuste poging om de westerse samenleving te ondermijnen?
.
Om nu direct Koudemhove-kalergi en cultuurmarxisme te noemen, doet meteen de aluminiumrollenpolitie uitrukken. Laten we daar ver van blijven.
.
De negatieve effecten van immigratie zijn zo fundamenteel van aard, financieel, rechtsstatelijk, in het vertrouwen dat burgers hebben in de overheid, enzovoorts, enzovoorts, datje echt moet hopen dat het de unintended consequences zijn. Nog steeds goed voor een zitting van Neurenberg 2.0.

Glasgow Argus | 15-09-17 | 10:44 | 2

Persoonlijk ben ik ook niet van de complottheorieën, maar de Coudenhoven-kalergii theorie begint toch vorm te krijgen. Kijk naar Duitsland, die halen 'vluchtelingen' binnen alsof het noodzaak is.
Groen Links wil per jaar 25.000 'vluchtelingen' opnemen. Hoezo maak je daar een doelstelling van? Wanneer er ergens oorlog uitbreekt, zoals Syrie, kun je bepalen of je daarvan mensen wilt helpen, dat begrijp ik. Maar waarom zou je in hemelsnaam jaarlijks zoveel mensen binnen willen halen als doelstelling? Wat zit daarachter? Voor onze maatschappij heeft het geen enkele toevoegde waarde. Heb nog maar weinig apothekers en artsen gespot in de asielzoekersstroom.

Croxifoxio | 15-09-17 | 10:56

Ik koester de theorie dat Pim Fortuyn is omgelegd om het verdrag van Maastricht er via Balkenende doorheen te jagen. Dat verdrag is het wankele fundament waarop alle verdere claims van de EU jegens NL berusten.

Beefbus | 15-09-17 | 11:23

In de jaren '70 zag je alleen andere culturen in het tropenmuseum. Daar horen ze ook thuis.

watergeus | 15-09-17 | 10:43 | 1

hear, hear!

Pierre Lebon | 15-09-17 | 11:50

Vanavond Klaas Wilting aan de tafel bij Jinek of bij Pauw? Denk het niet.

Vespucci | 15-09-17 | 10:42 | 3

Nee, Klaas was bezet en daarom is Peter R. De Vries beschikbaar om te bewijzen dat het allemaal onzin is en dat er echt niets aan de hand is behalve rechtse dronkemanspraat. En Peter kan het weten.

Glasgow Argus | 15-09-17 | 10:46

Werd gisteren al besproken bij Pauw.

Wasbakplasser | 15-09-17 | 10:59

Die omhoog gelikte hoofdagent heeft de corruptie bij de politie Amsterdam bijna zelf uitgevonden. Is gewoon een nakketikker met zijn bijdehandte gelul.

beau van rtl | 15-09-17 | 12:24

Penny wise, pound foolish.

Basil Fawlty | 15-09-17 | 10:39

Ik kom wel eens in Zweden en daar schatten een hoop mensen het zo in dat als het echt crisis wordt, er wel eens ouderwets gevikingd gaat worden. De gewone man heeft het helemaal, maar dan ook helemaal gehad met de naffers.

ChatBot | 15-09-17 | 10:39 | 1

Zweden zijn mietjes geworden die zijn hun land reeds kwijt. Het wordt bekeren of verteren voor de Zweden.

Rest In Privacy | 15-09-17 | 11:41

Dit is natuurlijk weinig verrassend. Iedereen wist dit al. Iedereen.

De vraag is waarom is dit zo.

Het antwoord is vrij simpel. Allochtonen komen doorgaans veel vaker uit sociaal zwakkere gezinnen en komen daardoor veel vaker in aanraking met criminaliteit en erger zijn daardoor vaker 'corrupt' of te corrumperen.

Er zullen hier wel weer zat mensen zijn die roepen: 'Kijk allemaal negers en zie je wel, weer die Marokkanen. Maar dat mag je niet zeggen want dan ben je een 'xenofoob' of een 'racist' of een 'nazi'. Of zoiets aldus het goedvolk'

En dat klopt technisch gezien dus ook. Je bent een racist. Want je be-, ver-, oordeelt op basis van afkomst. En dan ben je een racist. Geen KKK racist met een witte puntmuts die alle negers wil ophangen. Geen nazi die alle joden en alles niet-blank wil uitroeien maar wel een racist.

Je zegt dus dat omdat allochtonen vaker corrupt blijken te zijn dat dit aan hun afkomst/huidskleur ligt. Want dat oordeel vel je.

En dat is dus het grote verschil met de zogenaamde goedmensen want die zeggen 'ja het is zo, de feiten beamen dat maar waar komt het nu door?' Is het genetisch, sociaal economisch of een beetje van beiden.

De wetenschappelijke consensus is dat het 'je kan de neger uit de ghetto halen maar niet de ghetto uit de neger' een valse claim is.

Onderzoek toont aan dat sommige mensen door geestesziekten gewoon slecht worden geboren/gemaakt of ze nu rijk/arm of gekleurd/blank zijn.

Maar... En belangrijker. Onderzoek toont ook aan dat sociaal zwakkeren, laagopgeleiden en vooral minder begaafde mensen vaker crimineel gedrag vertonen en dat hier geen specifiek kleurtje aanzit.

Met andere woorden. Corrupte agenten zijn vaker allochtoon omdat ze vaker sociaal economisch lager op de lader staan/stonden.

Andrew Deen | 15-09-17 | 10:39 | 8

Slap gelul.
Marokkaanse agenten zijn vaker corrupt omdat tribaliteit en religie belangrijker zijn dan integriteit.

Rest In Privacy | 15-09-17 | 11:44

Niet zo academisch doen. Het 'zit er gewoon in' en je krijgt het er niet uit. Lullig, maar waar.

Pierre Lebon | 15-09-17 | 11:54

Geestesziekte vind ik een te grote term. Het is IQ of zo u wilt ontwikkeling. De ontwikkeling of het IQ van allochtonen verschilt aantoonbaar met dat van de autochtone Nederlander.

Maar er zijn ook laag/lager ontwikkelde autochtone Nederlanders. Klopt helemaal.
Echter hun niveau ligt boven dat van de allochtonen.

Maar,,, er zijn ook hoger/hoog ontwikkelde allochtonen. Klopt als een bus. Zij zitten, sowieso, hoger dan hun afkomstgroep, in het midden van/bovenkant van het midden van de autochtonengroep en onder de top van de autochtonengroep.

IQ en ontwikkeling zijn niet gerelateerd aan onderwijs. Er zijn zeer intelligente mensen die GEEN universitaire studie hebben gevolgd. Daartegenover staat mevrouw Gloria Wekker, die weliswaar universitair geschoold, maar intelligent?

Corrupte agenten zijn vaker allochtonen omdat deze er een andere levenswijze en moraliteit op na houden.

Je kunt het racisme noemen; het go to excuus voor ieder probleem.
Je zou het realisme kunnen noemen.

Arachne | 15-09-17 | 15:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Ho eens even, statestiek mensen! Er kunnen best meerdere mensen bij een integriteitskwestie betrokken zijn.
Als er bijvoorbeeld een heel politiebureau bij zo'n kwestie betrokken is, dan is het zeer waarschijnlijk dat er ook een allochtone agent bij betrokken is. Er zit immers bij bijna elk politiebureau wel een allochtoon. Dus als alle integriteitskwesties over volledige politiebureaus gingen, dan zouden we een allochtonenpercentage van bijna 100 procent mogen verwachten. En natuurlijk 100 procent voor de autochtonen.
Nu gaan gelukkig niet al die kwesties over volledige bureaus, maar die 40 procent is dus minder schrikbarend dan het lijkt. Om een correct beeld te krijgen, zou je het aantal autochtone betrokkenen moeten uitzetten tegen het aantal allochtone. En dat is hier niet gedaan.

Edelzwijn | 15-09-17 | 10:38 | 2

Klopt helemaal. De berichten hierover zeggen weinig. Als het gevallen zijn waarbij meerdere mensen zijn betrokken, dan kan het best dat in 100% vqn de gevallen autochtonen zijn betrokken. De rapporteurs moeten zich duidelijker uitdrukken!

Janas | 15-09-17 | 10:45

Bagatelliseren en goedpraten van het probleem is inderdaad ook een optie

2voor12 | 15-09-17 | 11:05

De prioriteiten van een moslim zijn als volgt:
1, Familie: gaat boven alles. Ongeacht wat.
2. Mede moslim: gaat altijd voor niet moslims.
100000. Anderen

Zie hier de oorzaak van dit probleem. Een moslim agent zal altijd de belangen van familie en andere moslims laten prevaleren boven de wet. (Seker asl die wet niet Sharia is...)

free_spirit | 15-09-17 | 10:38

Gewoon afwachten. Straks zijn blankmensen overal in der minderheid en worden ivm diversiteit weer aangenomen en geknuffelt. Dan kunnen ze hetzelfde doen.

Ow wacht.

hangtiet met knoop | 15-09-17 | 10:37

Vlek op vlek op vlek, iedereen weet het, maar helemaal niemand die wat te vertellen heeft maakt er een einde aan. Dat hele VVD-J is rot maar ik ben een domme rechtse Europa en islam hatende pvv-er omdat ik er niet blij mee ben. Arm vaderland.

jack and friends | 15-09-17 | 10:35

Deze islam cultuur en opvoeding past niet in onze samenleving. het begint al met het kassameisje met een hoofddoek in de supermarkt. als je goed oplet zie je regelmatig dat ze bij soortgenoten producten niet aanslaan. maar ja wie moet dat controleren, de boze man met een baard loopt daar met een V op zijn borst.
We zijn gegijzeld door de Finnen en hun wegkijkaanhang. Er veranderd niets, het wordt alleen maar erger.

Rest In Privacy | 15-09-17 | 10:34 | 4

Dat is al zo oud.
Als jij als blanke, autochtoon, kaffir, vul maar in, zo leuk ging winkelen, in 020-oost bij de ozo exotische lokale halal slager, een tartaartje ging halen, kreeg je al een speciale prijs, t.o.v. bruine, ggchooo ghee blegg praten mensen.

Kanarie_Geil | 15-09-17 | 10:42

Ja, heb ik ook gezien

Gags Beasley | 15-09-17 | 10:48

@Kanarie_Geil
pratenDE

Kanarie_Geil | 15-09-17 | 10:49
▼ 1 antwoord verborgen

Dat uitsluiten/ridiculiseren van de PVV daar heb jij toch ook een handje van Zentgraaff? Iets met pot en ketel misschien?

Veni_Vidi_Vici | 15-09-17 | 10:34
-weggejorist-
van Oeffelen | 15-09-17 | 10:31

Dit kan en mag geen verrassing zijn. Het is schandalig en treurig tegelijk.

van Oeffelen | 15-09-17 | 10:31

Voormalig voorlichter Klaas Wilting heeft jaren verwijtbaar gezwegen. Hoe zit dit met zijn opvolger Lust.

J.Slavink | 15-09-17 | 10:31

Culturen mengen gaat niet. Culturen ontstaan na verloop van lange tijd. Wij zijn fout geweest om te denken dat je gastarbeiders een nieuwe identiteit mee kunt geven. Nu zitten we met zijn allen te kijken hoe je dit kunt oplossen... Wat een treurnis.

Bill Cosby | 15-09-17 | 10:29 | 5

@ bigi: suri's en anti's geïntegreerd? Wahaha weten hoe je je hand ophoud is geen integreren. Ze hebben en houden gewoon hun eigen cultuur.

Dirty-Harry44 | 15-09-17 | 10:40

Ahum iets mindere mate?

Hieronder stukkie van het CBS. Maar die kunnen het mis hebben natuurlijk

Werkloosheid onder Antilliaanse Nederlanders het hoogste
Van alle Nederlanders in de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond zijn Nederlanders met een Antilliaanse achtergrond met 15,1 procent het vaakst werkloos. Onder Marokkaanse Nederlanders is de werkloosheid in vergelijking met andere groepen sterk gedaald: van 18,2% naar 13,3%. Hiermee is de werkloosheid onder Marokkaanse Nederlanders gelijk geworden aan de werkloosheid onder Surinaamse Nederlanders en Nederlanders met een 'overige niet-westerse migratieachtergrond'. Nederlanders met een Turkse achtergrond zijn met 12,1 procent minder vaak werkloos dan andere personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Overigens zijn de meeste echte gastarbeiders, zoals de term al aangeeft, weer vertrokken maar eigen land. Op de enkele Griek na die hier een naaiatelier of restaurant heeft tref ik op de Grote Markt straat (DH) op een willekeurige middag nou niet Nederlanders met een Italiaanse, Spaanse of Portugese achtergrond aan. Wel veel niet-westerse migratieachtergrondiers die tot de bovengenoemde CBS statistiek behoren. Bijna alleen maar eigenlijk.

Releasethehounds | 15-09-17 | 10:47

@Dirty-Harry44 | 15-09-17 | 10:40
Antillianen staan in de top drie van de criminaliteit. Zo gezien zijn ze inderdaad goed geintegreerd. Met turken en noord-afrikanen dan wel.

2voor12 | 15-09-17 | 10:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat zeggen we op GS al jaren. Het is vestzak-broekzak. De ene helft radicaliseert of criminaliseert en de andere helft zit in de deradicalisering en de decriminalisering. In de zomer gaan beiden saampjes op vakantie. Naar 't tweede huis aan zee. Van ons geld.
Nou, en dat tot in de eeuwigheid.

Magdatkandat | 15-09-17 | 10:29

Zolang de politie maar vol inzet op het bekeuren van net iets te hard rijdende misdadige burgerlulletjes, voel ik mij volledig veilig. Ga zo door mannen en vrouwen en maak ons trots.

Bigi Bana Boy | 15-09-17 | 10:29

Eigenrichting in Breda: www.telegraaf.nl/binnenland/29259045/_...
Als de rechterlijke macht het laat afweten, dan vullen de bewoners gewoon zelf deze functie in. Wellicht niet optimaal allemaal, maar het is wel een stukje empowerment dat hoognodig is.

Beefbus | 15-09-17 | 10:29 | 1

Breda vooruit, de klokken luiden.

van Oeffelen | 15-09-17 | 10:34

Raar he, Wilitng/ Mensen zijn niet achterlijk, mensen zien wat er gebeurt, mensen zien hoe een hoop allochtonen in het leven staan, mensen zien wat er voor de deur staat geparkeerd en mensen kunnen ook rekenen. En als mensen zich dan hardop afvragen hoe dat mogelijk is zijn ze jaloers, racist, tokkie enzovoorts enzovoorts. Gek he, dat dit land het zo ondertussen wel gehad heeft met die massale invasie van nieuwkomers uit de Halvemaangordel en Subsaharese opvreters. Eigen schuld, had je maar op kwaliteit moeten selecteren toen je mensen hier naartoe haalde en het NOFORN-prinicpe meteen moeten doen gelden. Diversiteit? De moeder, kwaliteit, onkreukbaarheid en loyaliteit. Werf daar eens op.

Graaisnaaiert | 15-09-17 | 10:28

Wat een verassing, wie zag dit nou aankomen?
Morgen in het nieuws, "Meer ongelukken met letsel in de bouw dan bij kantoorbanen"

KutFilosoof | 15-09-17 | 10:28

"Joh", "Goh", "Wanneer ontploft de boel?" - Willekeurige weldenker

Ad Hominem Tu Quoque | 15-09-17 | 10:27

In vergelijking met de nederlandse bestuurders heb ik vaak het gevoel dat ik paranormaal begaafd ben. Wat nu weer blijkt bij de politie kon ik, als zoveel beleids experimenten, al jaren geleden zien aankomen. Verontrustend dat Rutte mogelijk weer aan een nieuwe kabinetsperiode gaat beginnen. Dagelijkt worden we gekonfronteerd met nieuwe mislukkingen van zijn vorige regeerperiode. Hoeveel schade gaat hij nu weer aanrichten.

watazooi | 15-09-17 | 10:26 | 1

Rutte is een mislukking, door vvd korpsballen als grap verkozen.

Gags Beasley | 15-09-17 | 10:46

Wie is er frauduleus. Ahmed de eerste of Ahmed de tweede?

Rest In Privacy | 15-09-17 | 10:26

Explosie in Londense metro. Veel gewonden en gewapende politie.

Petrus Poortwachter | 15-09-17 | 10:22 | 7

In Parsons (?) Green.
Hebben we nog iets van Parsons gehoord?

Petrus Poortwachter | 15-09-17 | 10:30

En man valt militair aan in Parijs.... ook in de metro... toeval?

SoepKip | 15-09-17 | 10:30

Een Lidl-medewerker met een suikerspiegelprobleempje als we de inmiddels op Internet circulerende foto vrij interpreteren, 'incidentje' voor pagina 3 kortom. *kuch*

Kapitein Stijlvol | 15-09-17 | 10:37
▼ 4 antwoorden verborgen

Dubbele nationaliteit dubbele agenda. Het is zo makkelijk jommes.
Niet aan beginnen dus.

oh wacht...

Releasethehounds | 15-09-17 | 10:21 | 1

Als we nou de dubbele nationaliteit niet meer registeren dan vloeit daaruit voort dat er ook geen dubbele agenda meer is.
Probleem opgelost!

Ernst Oosters8389 | 15-09-17 | 10:37

Het is met die oud voorlieger van Wilting hetzelfde als met al die andere oud ambtenaren,als ze niet meer uit de ruif meevreten durven ze pas hun bek open te trekken,to little,to late !

Jimmy Mc Clure | 15-09-17 | 10:20

Is dit nog nieuws....?

Kanarie_Geil | 15-09-17 | 10:20
-weggejorist-
Stratum | 15-09-17 | 10:20

En de oplossing is? Nog meer allochtonen aannemen, liefst met hoofddoekje, dan passen zij zich vanzelf aan. Toch?

Croxifoxio | 15-09-17 | 10:19 | 1

Op een gegeven moment zijn er meer allochtonen dan autochtonen, waarna de autochtonen het verwijt krijgen dat ze zich niet aanpassen.
Gebeurt al in sommige wijken.

watergeus | 15-09-17 | 10:46

In Miami werden tijdens Irma ook enkele winkels geplunderd, de gefilmde plunderaars waren net als op Sint Maarten allemaal negers.

Dutch_Holland | 15-09-17 | 10:19 | 2

die wonen daar , vermoed ik, nogal veel. wat heeft dat met de hermandad alhier te maken?

drastic | 15-09-17 | 10:22

In Miami wonen ook best veel blanken en latino's, heb je die massaal zien plunderen? Nee toch. Je schiet gelijk inde racisme stuip maar het zijn feiten, meot je niet van wegkijken, maar gebruiken om de problemen aan te pakken en op te lossen. Wegkijken met al excuses racisme is zo makkelijk, zo links, zo pvda en d66.

Mark_D_NL | 15-09-17 | 10:35

Ze wilde zo graag een weerspiegeling van de maatschappij. Zie hier het resultaat. Hoe kan je nog enig vertrouwen hebben in het bolwerk politie en justitie.De to van de politie blijft schreeuwen om meer van deze aspirant crimineeltjes in dienst te nemen, zijn zelf corrupt, in de Nederlandse gevangenissen heerst geen enkele orde meer en hebben criminelen vrij spel, aangiften vrijwel niet meer mogelijk of niet meer behandeld als klap op de vuurpijl zelfs twee ministers die vanwege valse declaraties en achterhouden van bonnetjes van hun post zijn verdwenen. Nu ook nog van ons nog schaarse politiekorps agenten naar Sint Maarten uitgezonden. Waar gaat dit naar toe ik denk dat de burgers diep gaan nadenken over hoe zij zichzelf beter moeten gaan beschermen tegen al die criminelen en aflatende hulp en justitie. Leve de Nederlandse Rechtstaat u kunt er in ieder geval niet meer van op aan en wordt aan uw lot overgelaten. Dat heet Nederland in verloedering.

Onderdaannl | 15-09-17 | 10:19

Intussen zijn er zoveel allochtoniërs bij de politie aangenomen dat de integriteitsonderszoekers zelf ook allochtoniërs zijn. Het zelfreinigend systeem is dan vervuild. De middeleeuwsekulturiërs domineren de wetshandhaving. Dat werkt eigenrichting in de hand. Een nieuwe stap in de oorlog die het beschaafde Westen aan het verliezen is. Op weg naar het einde van de westerse beschaving

Steinway | 15-09-17 | 10:17

De laatste weken zie ik heel langzaam de overheid en media wakker als ik het zo een beetje volg. Het gaat nog een lastige tijd worden voor onaangepaste rifhorken.

Sqbar | 15-09-17 | 10:16

Nu dit weer... Het falen in de politietop én het ministerie is een ziekte met uitzaaiingen. Hoogste tijd om, met name bij de politie, een grote schoonmaak te houden om de al jaren achtereen zalvende, goedpratende, carrièrejagende, horen-zien-en-zwijgen baasjes een trap onder hun hol te geven.

DasNouJammer | 15-09-17 | 10:16

"Met een vmbo-gl/tl of mbo-3 diploma kun je hoofdagent worden bij de politie." need I say more?

Theo Reet | 15-09-17 | 10:15 | 2

En wat is daar mis mee? Welke academische kernwaarden moet een (hoofd)agent dan volgens u hebben? Ik kan me niet herinneren dat ik op het gymnasium en de universiteit heb leren schieten, achtervolgen en verdachten aanhouden...

Doemaareennaampje | 15-09-17 | 10:23

Doemaareennaampje: chargeren is wel aardig, maar zitten er tussen mbo-3 en gymnasium niet een flink aantal niveaus? Daarnaast is toezicht altijd nodig en daar hebben we de mannnen/vrouwen/reizigers nodig die gymnasium hebben afgerond.

Maytheforcebewithyou | 15-09-17 | 15:47

En ons aller NOS journaal vanmorgen om 7 uur wijdde wel 20 hele seconden aan dit rapport in de rubriek "Mediaoverzicht" en daarbij was de kop "Allochtone agent extra kwetsbaar voor corruptie" van de Volkskrant in beeld.

J. Jarig | 15-09-17 | 10:15 | 1

Vuile ratten. Met het gebruik van het woord 'kwetsbaar', maken ze zo van de dader weer een slachtoffer. Althans, een poging daartoe.

Baski | 15-09-17 | 12:20

Oei oei dingen benoemen. Daar komt gedonder van.

priks | 15-09-17 | 10:15

En de oplossing?
Waarschijnlijk hebben we gisteren, met van der Laan, al een voorproefje gehad.
Stotteren en wachten op de brief.

Petrus Poortwachter | 15-09-17 | 10:14 | 1

Enlosung van pvv-stemmers, vuurpeleton denk ik.

TheseDays00 | 15-09-17 | 11:08

"de ideologie van de PVV" hahaha!

wijnvlek | 15-09-17 | 10:12

Intussen is er in Parijs een militair aangevallen met een mes. Naar de motieven van dev dader wordt nu gezocht - vermoedelijk door iemand met een Hogere Politieopleiding en van een Fatsoenlijke partij, want anders zou dat motief wel als bekend en kennisgeving aangenomen worden.

Jan Passant mk2 | 15-09-17 | 10:12 | 1

Nee. Er is al meteen vastgesteld dat het een mossel is. Hij refereerde tijdens zijn aanval aan de heer Allah. Zie: Orange.fr

Pierre Lebon | 15-09-17 | 12:04

Ze willen toch een weerspiegeling van de maatschappij die ons de afgelopen 60 jaar is opgedrongen door een grote groep idealisten? Nou gefeliciteerd, dat hebben ze nu dus

dk-- | 15-09-17 | 10:07

Onvoorstelbaar. Al die Hoger Opgeleide Gutmenschen van Fatsoenlijke Partijkartels moeten hebben altijd zo'n pech. De meest briljante plannen met de multiKulturele samenleving die volgens alle Eerlijke berekeningen een groot slagingspercentage gaan scoren mislukken toch nog allemaal, niet een uitgezonderd, jammerlijk.
Als daar niet een heel sinister complot van Geert Wilders en de PVV achterzit, dan zou ik wel eens willen weten waarom dat komt!
Marokkaanse politiemensen corrupt! Bizar.

Jan Passant mk2 | 15-09-17 | 10:07
-weggejorist-
TheseDays00 | 15-09-17 | 10:06

Je mag stemmen wat je wilt, maar.... dan is er voor jou geen plaats. Hmm, rare beredenering voor een democratie (in een dictatuur begrijp ik hem): als we die eens omdraaien meneer Marcouch?

TheseDays00 | 15-09-17 | 10:06

Rechtstaat verdwenen, sharia verschenen.

meneer Q | 15-09-17 | 10:06

De politietop is samen met het OM en de rechterlijke macht alleen de beste vriend van criminelen met een moslim achtergrond.

Rheia | 15-09-17 | 10:06

Ook al liggen de feiten nu gewoon op tafel, TOCH moet er meer diversiteit komen. Wedden??

mynameistrouble2 | 15-09-17 | 10:06

Je verwacht het niet! Ies Rasies!

pibasso | 15-09-17 | 10:06

Ook op zijn twitterlijn: "Nederlandse politie zet anti-maffiabrigade op"

Daar kunnen heel wat Italianen aan de slag!

marcoplarco | 15-09-17 | 12:42

Laat me raden naar slinkse reactie:' Dat lijkt enlkel zo omdat die agenten nu eenmaal meer gecontroleerd worden."

drastic | 15-09-17 | 10:04 | 1

Welnee. "Het is racisme om deze getallen uberhaupt op te schrijven."

Of, nog eenvoudiger: er wordt gewoon helemaal niets gezegd. Want dat werkt al jaren uitstekend bij feiten die niet goed uitkomen.

Opslag Medium | 15-09-17 | 12:38

Dus Klaas Wilting heeft dit altijd geweten en dit voor ons verborgen gehouden. Dat is ernstig en verwijtbaar wanbestuur. Deze man moet alsnog vervolgd worden.

Rheia | 15-09-17 | 10:04 | 2

Waarom? Ook Klaas was een kleine loonslaaf die slechts het voorbeeld van de leiders volgde en voor hypotheek en pensioen werkte.
De Amerikanen noemen dit, heel leuk; 'retirement balls"

Teleo | 15-09-17 | 10:50

In uniform mócht Klaas het niet zeggen, de baas bepaalt. Klaas was niet de baas.

Guido | 15-09-17 | 11:01

Toch lekker?

Geef een agent een tientje voor koffie en bespaar tweehonderd op een officiële boete.

Meer allochtonen bij de Wouten!

Teleo | 15-09-17 | 10:03 | 1

Ja, agenten omkopen gaat het helemaal worden in Nederland. Ies koeltoer!

Tietmier | 15-09-17 | 10:20

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen