achtergrond

Geenstijl

MH17: RUTTE WIST VAN RAKETTEN EN ZWEEG

habenesgewusstundverborgen.jpg Ladies and gentlemen. We got it. De geheime Kiev Notulen van 14 juli 2014, drie dagen voordat MH17 uit de lucht is gehaald door een (Russische) BUK-raket. De notulen die Rutte en Koenders niet openbaar wilden maken. Omdat er in die notulen - een mailtje van diplomate Gerrie Willems - zwart op wit staat dat de regering op de hoogte was van de aanwezigheid van zwaar luchtafweergeschut in de regio rond Lugansk. De notulen zijn dankzij duistere krachten in bezit gekomen van VPRO onderzoeksradio Argos. "We hebben nu meer informatie dan Koenders aan de Kamer heeft gemeld", zegt Argos net op Radio 1. De inhoud: "Beste collega's. Belangrijkste punten uit de briefing", mailt Willems. "Oekraïense autoriteiten hebben uitgebreid bewijs van openlijke Russische steun aan de separatisten, en bevinden zich openlijk op Oost-Oekraïens grondgebied. Tanks, pantsers, militairen." MinBuZa Klimkin van Oekraïne, die de briefing organiseerde, sprak over een "nieuwe, critical and dangerous fase in het conflict", blijkt uit de briefing. Als meest recente concrete voorbeeld noemde Klimkin het neerhalen van de Antonov van de Oekraïense lucthmacht, diezelfde dag nabij Lugansk: "DIE ANTONOV KAN ALLEEN MAAR MET RUSSISCH MATERIAAL OF DOOR RUSSISCHE EENHEDEN ZIJN BESCHOTEN, AANGEZIEN DE SEPARATISTEN NIET ZELF OVER DIT SOORT ANTI-AIRCRAFTWAPENS BESCHIKKEN." Diplomaten, overheidsmensen en oud-politici zoals Rob de Wijk en Ben Bot downplayen de opgedoken briefing en zeggen tegen Argos dat hiermee 'niets nieuws' bekend is geworden. Een wapenexpert en Ko Colijn (Clingendael) zeggen echter het tegenovergestelde en constateren dat de overheid had moeten waarschuwen. Waarmee ze min of meer zeggen dat MH17 voorkomen had kunnen worden als iemand bij BuZa, of 1 van de andere 5 ministeries waar de notulen zijn binnengekomen op 14 juli (waaronder Rutte's ministerie van Algemene Zaken en Hennis' ministerie van Defensie) beter had opgelet en had gehandeld naar de informatie die eerder inderdaad ook al via NAVO-generaal Breedlove bekend was geworden. De regering heeft "ONVERANTWOORDELIJK" gehandeld, aldus wapendeskundige Siemon Wezeman van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri. Daarnaast sprak MinBuZa Koenders in het AO MH17 over de 'mogelijke aanwezigheid' van zwaar materiaal (video hieronder). De inhoud van de briefing spreekt dat tegen, want daarin staat expliciet bevestigd dat zulk materiaal aanwezig was.
De briefing in zijn geheel, via VPRO Argos Radio 1 (pdf) From: Willems, Gerrie Sent: maandag 14 juli 2014 16:52 To: deleted Subject: Oekraïne / tbv ER 16 juli / terugkoppeling briefing bij Presidentiële Administratie 14/7/2014 Beste collega’s, Belangrijkste punten uit de (3e) briefing hedenmiddag bij Pres.Administratie, gegeven door Minister BZ Klimkin, Dep.Minister Presidential Administration Chaly en SBU-medewerkers, mede t.b.v. ER op 16 juli a.s. Deelnemers: CdP’s/medewerkers van ambassades van de EU-lidstaten, de VS, CAN, BRAZ, Japan. Samenvatting: - Oekraut hebben uitgebreid bewijsmateriaal dat RF nu openlijk militaire steun verleent aan de separatisten en zich openlijk op OEK grondgebied beweegt in het oosten van Oekraïne. Betreft Russische tanks, APC’s, wapens en Russische militairen. Daarmee is de situatie in het oosten in een nieuwe ‘critical and dangerous’ dimensie/fase terechtgekomen, aldus Klimkin. Als meest recent concreet voorbeeld noemde Klimkin het neerschieten heden 12.30 OEK tijd van een Antonov-vliegtuig van de OEK luchtmacht (bedoeld voor bevoorrading OEK troepen) nabij Izvaryno/regio Lugansk. Antonov vloog op 6.200 m hoogte en kan alleen maar met Russisch materieel of door RF-eenheden zijn beschoten, aangezien separatisten zelf niet over dit soort antiaircraft wapens beschikken. - Oekraut bereid tot de-escalerende maatregelen, conform criteria van EU en OVSE; hebben diverse voorstellen aan RFaut gedaan (w.o. voorstel tot bijeenkomen Contact Group ‘anywhere’, evt. zelfs in videoconf-format) – niets blijkt acceptabel voor RFaut. - OEK verwacht solidariteit en een reactie van de internationale bondgenoten, met name de EU, in de vorm van besluit tot ‘bold actions’ (lees: sancties) tijdens ER van 16 juli a.s. - Indien ‘bold actions’ uitblijven, zullen Oekraut zich genoodzaakt zien zichzelf te verdedigen, mede onder grote druk van de eigen bevolking. Oekraut realiseren zich ten volle dat hiermee een groot risico op verdere escalatie ontstaat. - Klimkin sloot briefing af met herhaling van de randvoorwaarden voor uitvoering van vredesplan Porosjenko: a) bilateraal staakt-het-vuren (zonder voorwaarden vooraf), b) monitoring/verificatie door OVSE, c) vrijlating gegijzelden, d) effectieve grenscontroles. VS-Ambassadeur beaamde dat het nu tijd was om sancties uit te breiden/aan te scherpen. Hij stelde tevens dat VS-intell bevestigde dat er sinds kort sprake is van meer invoer van Russisch materieel en Russische mankrachten in Oekraïne. Bracht tevens op dat RFaut blijkbaar hedenmiddag zouden hebben aangegeven bereid te zijn een OVSE-monitoringmissie aan de Russische kant van de grens toe te laten. VS-Ambassadeur achtte deze “concessie” van RF-zijde “another smoke screen”. Klimkin was het hiermee eens, aangezien het RF er volgens hem niet van zou weerhouden door te gaan met invoer van RF-materieel en -mankrachten. Druk op EU-hoofdsteden wordt hiermee opgevoerd aan de vooravond van de ER. Het gaat volgens Chaly niet alleen om Oekraïne, maar om de veiligheid in de regio. Oekraut hebben er volgens Chaly alles aan gedaan om te voldoen aan de criteria van de EU (ER 27 juni jl.) en de OVSE, waaronder het meer betrekken van RF bij het proces, maar niets lijkt te werken. Intussen gaat voor Oekraïne kostbare tijd verloren: President Porosjenko wil zijn vredesplan uitvoeren en het land wil hervormen. Toelichting: - In de briefing van vanmiddag werd beeldmateriaal getoond van Russisch materieel en mankrachten die zich inmiddels op OEK grond gebied bevinden. Wat betreft de mankrachten was in een eerdere fase sprake van ‘alleen’ speciale eenheden, nu betreft het gewone militairen, huurlingen en hun commandanten. Wat betreft het materieel, wordt nu geen moeite meer gedaan de Russische merktekens te verhullen. Waar het eerder om enkele tientallen tanks (types T-72 en T-90) en APC’s ging, betreft het nu honderden. Daarnaast worden drones ingezet, type ‘Arlan-10’. Op 11 juli jl. is de Zwarte Zee-Vloot in Sebastopol in hoogste staat van paraatheid geplaatst. Ook zouden 300 scherpschutters in Vladivostok klaarstaan om naar Oekraïne af te reizen. - Daarnaast gaat de ‘informatie-oorlog’ door met door RF verspreide onwaarheden. Ook gaan de recruteringsbureaus in de RF door met hun activiteiten via social media; deze bureaus worden volgens Chaly bemensd door medewerkers van de RF-GRU (militaire veiligheidsdienst). - Tevens werd geluidsmateriaal ten gehore gebracht. Eén fragment betrof tel.gesprek van de deputy van Strelkov (militaire commandant van pro-Russische separatisten in Donetsk-regio) met Moskou waarin deputy verzocht om inzet van RF vliegtuigen boven OEK grondgebied. Hartelijke groet, Gerrie

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.