achtergrond

Geenstijl

@vuurwerkverbod

95 procent gemeenten is voor vuurwerkgeknal

thumb

Zeiken over vuurwerk is ook een traditie.


De Sint is weer in het land en dat betekent dat de tegenstanders van vuurwerk onder hun steen vandaan komen om nog anderhalve maand te klagen over geknal dat toch al verboden is en wordt afgestoken op momenten dat het toch al niet mag. Met de toevoeging van vier nieuwkomers stellen nu slechts zestien gemeenten komende jaarwisseling een vuurwerkverbod in, ondanks dat eerdere jaren aantoonden dat dit compleet niet te handhaven valt en massaal genegeerd wordt door de inwoners. En met dat nieuws is het vuurwerkklaagseizoen officieel gelanceerd en de duizendklapper van vuurwerknieuws aangestoken. Die zal ongetwijfeld weer beginnen met een brandbrief van een groep oogartsen, gevolgd door een milieuorganisatie die klaagt over de stikstofuitstoot van het jaarlijkse geknal en een groepje dierenknuffelaars dat stelt dat het stressniveau van hun huisdieren belangrijker is dan uw vrijheid om het nieuwe jaar op een traditionele manier af te trappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal weer een brief naar de Tweede Kamer sturen waarin ze pleiten voor een landelijk beleid, hoewel het niet voeren van een vuurwerkverbod ook een vorm van landelijk beleid is. Afhankelijk van de winnaar van komende woensdag zal dat leiden tot de introductie van een nationaal vuurwerkverbod (GLPvdA) of gebeurt er wederom niets (de meeste andere partijen). Tegen de tijd dat het legale sierspul daadwerkelijk over de toonbank knalt, zullen critici stellen dat al deze uitgaven van liefhebbers zonde van het geld zijn, alsof consumenten dat niet zelf mogen bepalen, en dan is het alweer tijd voor de jaarwisseling. Daar zal vrijwel zeker een ongeval plaatsvinden als gevolg van een idioot die toch al illegaal knalspul omknutselde in een eigen IED en daarnaast zullen jongeren die elk excuus aangrijpen om spullen te slopen in Oud & Nieuw een excuus vinden om spullen te slopen. En dan zit het vuurwerkseizoen er weer op, vindt iedereen weer iets anders om boos over te zijn en doen we aan het einde van het jaar het hele riedeltje nog een keer. Nu al zin in.

Originele take: Vuurwerk het hele jaar toestaan

thumb

Dat kan natuurlijk ook


Het narratief van de vuurwerktegenstanders is bijzonder eentonig in dit land dat verbieden tot een nationale sport maakte. Overlast van illegaal vuurwerk op tijden dat überhaupt geen vuurwerk mag worden afgestoken? Vuurwerkverbod! Dronken tokkies die hulpverleners lastig vallen? Vuurwerkverbod! Onvermogen om lokale vuurwerkverboden te handhaven? Landelijk vuurwerkverbod! Meer slachtoffers rond de jaarwisseling? Vuurwerkverbod! Minder slachtoffers rond de jaarwisseling? Vuurwerkverbod! Het vuurwerkverbod is dor de voorstanders zonder enkele onderbouwing tot een soort magisch wondermiddel gemaakt waarmee alle problemen rond de jaarwisseling met één luide knal verdwijnen. Spoiler: dat is het niet. Zelfs bij de spoedeisende hulp verwachten ze niet dat een totaalverbod de oplossing is en veel van de problemen zoals letsel bij kinderen en het belagen van agenten is beter te bestrijden met betere voorlichting, harder ingrijpen of specifiekere maatregelen. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels vliegt helemaal out-of-the-box en stelt in het AD voor om vuurwerk het hele jaar beschikbaar te maken voor consumenten. "Volledig legaal, zodat de spanning en lol er rond de jaarwisseling snel af is." Dat lijkt ons weer het andere uiterste, want dat betekent ook dat het los gaat bij ieder feestje in de buurt en de overlast in de rest van het jaar toe zal nemen. Maar hij heeft een punt dat het alsmaar criminaliseren van voorheen volstrekt normale activiteiten het voor een grote groep mensen alleen maar interessanter maakt, terwijl de mogelijkheid van de overheid om dit gedrag te sturen wegvalt aangezien alles al illegaal is. Dus ja, vuurwerk het hele jaar beschikbaar stellen, is misschien een onzinnig idee, maar het blind inzetten op een algeheel vuurwerkverbod is niet veel beter.

Halsema kan eigen vuurwerkverbod niet handhaven, eist nationaal vuurwerkverbod

Oproep lag waarschijnlijk al klaar

Goh, wat onverwacht: een oproep tot een nationaal vuurwerkverbod van een GroenLinks-burgemeester die in haar gemeente juist aantoont dat een knalverbod helemaal niet werkt. Voor heel Amsterdam gold tenslotte een afsteekverbod, maar net na twaalf uur knalde de hoofdstad alsof iedereen zojuist de oudejaarsloterij had gewonnen. Als Amsterdammer moet u tenslotte uw eigen feestje bouwen als alle door de overheid georganiseerde alternatieven vervallen. Nederland heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug, zonder vuurwerkdoden, geen grote ongeregeldheden en vooral met heel veel vrolijke feestvierende mensen. Incidenten met aangevallen hulpverleners blijven treurig, maar helaas niet te voorkomen in een samenleving waar kleine groepen tuig constant zitten te wachten op een reden om rotzooi te trappen. Twee coronajaren met een landelijk knalverbod bewezen al dat de Nederlander zijn vuurwerk niet laat afpakken en handhaving onmogelijk is en afgelopen jaarwisseling benadrukten vuurwerkvrijezones zoals 020 dat nogmaals. Amsterdammers schoten massaal een lichtgevende middelvinger de lucht in richting de kettingdraagster. Niet verwonderlijk in een stad waar onder leiding van Halsema de kloof tussen Stopera en straat zo groot is, dat Femke niet kon voorkomen dat een verboden vreugdevuur werd aangestoken. En diezelfde burgemeester pleit nu voor een landelijk vuurwerkverbod, waarmee ze zoals gebruikelijk de problemen van de grote steden op het volledige land projecteert. Alles wijst erop dat een landelijk knalverbod veel mensen hun plezier afpakt, maar niet gaat werken en de roep om een dergelijk verbod van de burgemeesters klinkt steeds meer als een wanhopige poging om het eigen onvermogen te maskeren. In dat opzicht is het niet verwonderlijk dat Halsema voorop loopt. 
UPDATE: Femke gaf het lokale voorzetje en GroenLinks kopt hem samen met de dierenvriendjes op landelijk niveau in.

Politie: Als mensen dit jaar illegaal vuurwerk gebruiken gaan we legaal vuurwerk verbieden

Logisch...


Politie en veiligheidsregio's maken zich op voor de aanstaande jaarwisseling en de blauwpetten beginnen vast met dreigen in het AD. Dit jaar is het toegestaan om vuurwerk af te steken, maar als mensen zich vervelend gaan gedragen, dan stuurt Ome Agent aan op een landelijk vuurwerkverbod. "Ik hoop echt dat mensen inzien dat schade aanbrengen aan spullen van anderen niet langer acceptabel is. Dat oud en nieuw niet een leuk verzetje is waar je alles maar straffeloos kunt doen. Als de situatie op te veel plekken weer gierend uit de hand loopt, dan kunnen wij niet anders dan blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod." Het is een bekende kramp die jaarlijks terugkeert. Vallen dronken tokkies hulpverleners lastig? Legaal vuurwerk verbieden! Blaast u met een illegale cobra69 een brievenbus op? Fonteintjes in de ban! Steekt u een auto in de fik omdat Marokko ook in het nieuwe jaar voetbalt? Alle sterretjes verbieden! Het voelt alsof ze drankmisbruik proberen terug te dringen met een koffieverbod. Terwijl het vooral een wanhopige poging is om de aandacht af te leiden van het eigen onvermogen om de huidige verboden te handhaven en dat weten ze zelf donders goed, zo blijkt als het gaat over vuurwerkvrije zones. "Als een groot deel van de inwoners zich niet aan zo’n verbod wil houden, is het ook voor ons een onhoudbare zaak." Een onhoudbare zaak lijkt ons inderdaad de juiste omschrijving voor een landelijk vuurwerkverbod, dus doe maar gewoon niet.

Terugkijktip. Een stukje boerenverstand over het vuurwerkverbod

Kom op mensen, zo ingewikkeld is het niet

Voor iedereen die het debat gisteren gemist heeft (terecht, het was een doodvermoeiende constante herhaling van zetten met slechts één man op de publieke tribune, red.) legt Keerolein van BeeBeeBee het nog één keertje helder uit. Want dit voorstel gaat niet over het verbieden van cobra's, dit voorstel gaat niet over het verbieden van lawinepijlen en dit voorstel gaat niet over het verbieden van Romeinse kaarsen: die zijn allemaal al verboden. Het is tevens al verboden om hulpverleners te belagen, auto's in de brand te steken en bushokjes te vernielen tijdens de jaarwisseling. Nee, dit gaat enkel over de vraag of we Nederlanders een paar uur per jaar toestaan om licht siervuurwerk af te steken of dat we dit plezier van velen willen verbieden omdat een kleine groep zich niet kan gedragen. En Lientje is weliswaar geen rekenwonder, maar ze beschikt wel over de nuchterheid om het debat terug te brengen naar de kern zonder zich af te laten leiden door overdramatische klimaatdrammers die deze kwestie groter proberen te maken om de zelfverzonnen milieudoelen te halen. Dus pak er een oliebol bij en zie hoe Lien haar veiligheidsbril opzet en deze linkse symboolpolitiek tot de grond toe afbrandt. Gelukkig Nieuwjaar!

LIVE. Ratelen over een vuurwerkverbod

Blazen we weer een stukje vrijheid op?

Daar gaan we dan. Een debat over een vuurwerkverbod dat de afgelopen twee jaar proefdraaide en waaruit bleek dat het een compleet niet te handhaven maatregel is die nagenoeg niets oplevert. Het knal- en gilspul kwam massaal uit België en Polen ons land binnenstromen en het resultaat was uitermate voorspelbaar: de overlast bleef, het aantal slachtoffers daalde, maar niet naar nul, en aan het feestelijke geknal te horen nadat de klok twaalf sloeg was de handhaving van dit verbod niet-bestaand. En dat terwijl tuincentra, fietsenmakers en andere bedrijven die normaal gesproken de vuurwerkverkoop op zich nemen miljoenen euro's misliepen en dus van uw geld gecompenseerd moesten worden. Het aantal ziekenhuisbezoekjes lag afgelopen jaarwisseling alweer twee keer zo hoog als het jaar daarvoor, want de drang naar vuurwerk blijft, maar de consument werd steeds meer naar de zwaardere, illegale potten gedwongen. In de linkerhoek van de debatring vinden we de bomenvrienden van Klaver en dierenvriendinnen van Ouwehand en in de rechterhoek staan vvd, CDA, PVV, FvD, Groep Van Haga, JA21 en BBB. Daarmee moet dit een kort gevecht worden met een Kamermeerderheid die dit voorstel in de eerste ronde knockout slaat. U kunt alleen nooit uitsluiten dat de vvd zich de afgelopen dagen in een achterkamertje van hun standpunt heeft laten praten in ruil voor Eerste Kamer-steun op een ander onderwerp, dus we wachten nog even met het aansteken van het overwinningslontje tot op een later moment de daadwerkelijke stemmen volgen. Live meekijken alhierrr.
UPDATE: Ook SP steunt het verbod NIET. 
UPDATE: D66 weet nog niet of ze voor of tegen zijn. Niet dat hun standpunt nog enig verschil maakt op dit moment.
UPDATE: Dat was hem. Met de SP erbij is nu een ruime meerderheid van de Kamer tegen het voorstel. Op een later te bepalen moment mogen Klaver & Co reageren op de vragen die in dit debat zijn gesteld, maar dat gaat waarschijnlijk niets veranderen. U kunt dus weer vuurwerk afsteken komende jaarwisseling.

Sprekerslijst

Sprekerslijst

Niemand verwacht vuurwerk bij komende debat over vuurwerkverbod

Veel gegil, maar het loopt af met een sisser

Komende woensdag debatteert de Kamer over het voorgestelde landelijke verbod op consumentenvuurwerk van grondtol Klaver en ratelband Ouwehand, maar de kans dat u komende jaarwisseling weer uw pakketjes mag knallen is groot. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, FvD, Groep Van Haga, JA21 en BBB tegen het opportunistische voorstel zijn, waarmee het plan om wederom een traditie te torpederen volledig kansloos is. SP en D66 hebben nog geen stelling ingenomen, al is de SP waarschijnlijk tegen, maar dat maakt op dit punt niet meer uit. Het debat wordt een vuurwerkshowtje voor de bühne: kort, duur, geprezen door de voorstanders van dit wetsvoorstel en vergruist door de tegenstanders. Klaver en Ouwehand zullen hun meershots debatpot afvuren met argumenten over diertjes met een hoge hartslag, stikstofcijfers, zielige hulpverleners en de stelling dat als miljoenen mensen feest vieren dat nooit tot gewonden mag leiden (mogelijk anders verwoord, red.), maar dat resulteert enkel in het ontbranden van de korte lontjes van de tegenstanders die zullen antwoorden met een salvo over tradities, eigen verantwoordelijkheid en het feit dat het probleemvuurwerk al verboden is en dit dus vooral een handhavingsprobleem is. Als de kruitdampen gaan liggen kunnen we vervolgens concluderen dat er absoluut niets is veranderd en dat is helemaal prima. Want de vuurwerkfans mogen blijven afsteken en de tegenstanders laten aan hun achterban zien dat ze er alles aan gedaan hebben. Win-win, we doen het hele riedeltje volgend jaar nog een keer en gaan voor nu door naar de volgende kwestie. Is de Zwarte Pieten-discussie al begonnen?

Geen vuurwerk? Dat kost u 28 miljoen euro

Laf fonteintje voor gedupeerde branche

Nou nou, poeh poeh, wat een spetterende jaarwisseling was het. U mocht niet naar de kroeg, niet naar de club, niet naar een huisfeest, niet meer dan vier bezoekers thuis ontvangen en ook vuurwerk afsteken was weer keihard verboden door een kabinet dat soms dingen lijkt te verbieden alleen om te tonen dat ze het kunnen. Dat vuurwerkverbod werkte namelijk voor geen meter, want Nederland schoot massaal zwaarder Belgisch en Pools spul de lucht in en ondanks dat heel veel mensen een stukje plezier was afgepakt was het bij de eerste hulp alsnog twee keer zo druk als een jaar eerder. De Nederlandse vuurwerkbranche zag hun inkomen voor het tweede jaar op rij in rook opgaan voor helemaal niets en wordt nu ook nog afgescheept met een fooitje. Het kabinet trekt 28 miljoen euro uit om de sector te compenseren, maar dat is "inclusief uitvoeringskosten en kosten voor toezicht door omgevingsdiensten", dus een deel zal aan de ambtelijke strijkstok blijven hangen. Opvallend, want vorig jaar, toen het vuurwerk net zo verboden was, trok het kabinet nog 40 miljoen euro uit ter compensatie en dat terwijl het kabinet in december nog geruststellend verkondigde dat de branche dit jaar ruimer werd gecompenseerd. Nu is 28 miljoen op onze Casio nog steeds aanzienlijk minder dan 40 miljoen, maar dat zal wel een creatieve manier van inflatie berekenen zijn die wij niet beheersen ofzo. (Kunnen we deze berekening ook op de brandstofprijzen loslaten? red.) We betalen met z'n allen dus 28 miljoen euro voor een onnodig verbod dat niet werkte. En dan zeggen ze dat vuurwerk kopen zonde van het geld is....

Politie wil Nederlands vuurwerkverbod tegen illegaal Belgisch vuurwerk

Een sierpotje symboolpolitiek uit pure wanhoop.


De politie trekt het niet meer. Afgelopen jaarwisselingen is duidelijk geworden dat een algeheel vuurwerkverbod een voor een groot deel ongewenste en een compleet onhandhaafbare regel is in het eigenzinnige Nederland en met het immer schurende personeelstekort en het groeiend aantal taken bij de politie begint de onmacht de overhand te krijgen. Ondanks dat we met zekerheid kunnen stellen dat alle overlast van vuurwerk de afgelopen twee jaar afkomstig was van illegaal spul, vindt de politie toch dat het legale vuurwerk niet mag terugkeren. "Het helpt de politie als er een permanent verbod op consumentenvuurwerk komt", stelt de organisatie vandaag. Op welke manier dat helpt, wordt niet toegelicht. Wel benadrukt de chef blauwe petten dat het werk voor hulpverleners gevaarlijker is geworden "door zwaar illegaal vuurwerk" en dat vuurwerk behalve bij de jaarwisseling ook een rol speelt bij demonstraties, voetbalrellen en ram- en plofkraken, maar wat een verbod op legaal vuurwerk op die ene dag in het jaar daar aan gaat bijdragen, blijft onduidelijk. Want laten we eerlijk zijn, die plofkraken worden niet uitgevoerd met een fonteintje en die kleine bomexplosies tijdens rellen zijn niet afkomstig uit een sierpotje. Natuurlijk moet geweld tegen hulpverleners keihard worden aangepakt, maar als je vuurwerk verbiedt, pak je ook (alweer) een stukje plezier af van de mensen die zich niet misdragen en dat valt alleen te verdedigen als het echt iets oplost. Uit het experiment van de afgelopen twee jaar lijkt dat nauwelijks het geval te zijn, dus waarom dan toch die roep om te verbieden puur om het verbieden? Het is een illusie om te denken dat de verharding binnen bepaalde groepen van deze maatschappij en het bijbehorende geweld zijn op te lossen met een verbod op iets dat al verboden is. Dat is slechts symptoombestrijding en met het verbieden van F2-consumentenvuurwerk richt de politie het vizier ook nog eens op het verkeerde symptoom.

Opportunisten Ouwehand en Klaver willen permanent vuurwerkverbod

Doorpakken met die coronaregels

Herinnert u dat vuurwerkverbod waar afgelopen jaarwisseling zich echt helemaal niemand aan hield? Als het aan GroenLinks en Partij voor de Dieren ligt wordt deze coronamaatregel permanent en keert vuurwerk niet terug in de Nederlandse winkels. In hun utopie verdwijnen dan de gewelddadigheden tegen hulpverleners, de vernielingen en de slachtoffers. In hun utopie bestaat geen illegaal (en veel zwaarder) vuurwerk dat net over de grens vrijlijk valt te verkrijgen. Ja, er is overlast van vuurwerk, maar dat is voornamelijk overlast van nu al illegaal vuurwerk dat op illegale momenten wordt afgestoken. En ja, er viel dit jaar op oudjaarsdag een jong slachtoffer en dat is betreurenswaardig, maar een klaphamer heeft absoluut niets met vuurwerk te maken en dit risico verdwijnt dus ook niet met een verbod. Knalvuurwerk, romeinse kaarsen en pijlen zijn al verboden, dus zo'n beetje alles dat naar hulpdiensten wordt gegooid is al illegaal spul dat op een illegale manier wordt gebruikt door mensen die zich überhaupt niets aantrekken van regels, normen of fatsoen. Oud & Nieuw heeft geen vuurwerkprobleem, maar een handhavingsprobleem en uiteindelijk zijn de enige mensen die getroffen worden door een vuurwerkverbod de liefhebbers die 's nachts veilig siervuurwerk willen afsteken. Vaders die hun familie een kleurrijk begin van het nieuwe jaar willen geven. Mensen die even uit de sleur van de dag willen komen en niet ook deze traditie willen verliezen aan de betuttelingsdrang van het moderne moraal. Mensen die met een verbod van veilig en gecontroleerd spul in de richting van zwaarder en gevaarlijker illegaal materiaal worden gedreven, want als de afgelopen jaarwisselingen wel iets bewezen is dat de wens om vuurwerk af te steken blijft. En begin dan niet over door de overheid georganiseerde vuurwerkshows als vervanging, want iedereen weet dat dat een Randstad-oplossing is. Iets dat misschien gebeurt in Amsterdam en Rotterdam, maar in Doorn, Putten of Steenwijk blijft het waarschijnlijk stil. Om nog maar te zwijgen over de risico's die deze met alcohol geïnjecteerde mensenmassa's met zich meebrengen. Nee, laat ons lekker dat laatste beetje legaal siervuurwerk behouden, dan maken we er zelf wel wat moois van. Als de groene rakkers echt betrokken zijn met het bevorderen van de veiligheid dan zetten ze in op een betere aanpak van die bijna-handgranaten die massaal het land binnenkomen. Zo niet, dan moeten ze gewoon eerlijk toegeven dat ze het geweld tegen hulpverleners misbruiken om hun eigen milieudoelen te halen.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.