achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

@visserij

LeesTip: Dagboek van visserman Dirk Kraak

beugen, bokkers, scheepskamelen, ruige zee & niet-werkende windmolens

knip, plak & shout-out naar Onze Mannen op zee

Het nieuwe jaar begint met veel wind op zee, windkracht 8 tot 9 uit het westen. Dat is voor ons veel teveel. Daarom laten we de kotter nog een paar dagen aan de steiger liggen.

De kotters die wel op zee zijn krijgen het zwaar te verduren. Zoals de GO 5, die met schade aan zijn netten voor de storm naar Stellendam vaart om daar zijn beug weer te klaren. Als hij eenmaal in het Slijkgat is loopt de kotter aan de grond. Maar gelukkig is de KNRM snel ter plaatse en kunnen ze de onfortuinlijke bokker net voor storm Henk weer loskrijgen zodat hij zijn weg naar de veilige haven kan voortzetten.

Diezelfde nacht kon ik de slaap slecht te pakken krijgen, want het gierde van de wind om ons huis - ik moet toegeven dat ik het nog niet zo erg heb meegemaakt sinds wij in dit huis wonen - en dan moet ik altijd denken aan alle zeelieden en vissers die op dat moment op zee zijn om hun beroep uit te oefenen. Je hoopt altijd dat er niets gebeurt en dat de zee hen genadig is. Tijdens die storm krijgt de KW 88 een dreun water, zoals wij dat zeggen... 

Lees verder op... Visserijnieuws

Bonus: Google News over (kuch) succeswindpark Hollandse Kust Noord

Einde van de Nederlandse garnalenvloot?

INZENDING: Door Cees Meeldijk, gemeenteraadslid Hollands Kroon

Afgelopen weekend werd er een persbericht naar buiten gebracht door een collectief van vijftien natuurorganisaties. Zij dienen een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, omdat ze vinden dat het ministerie terug moet komen op de gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij. De vergunning die nodig is om te mogen vissen, is per 1 januari van dit jaar verlopen en geldt er voor de komende negen maanden een gedoogsituatie. De aanleiding: er zijn wetenschappelijke zorgen over de schadelijke effecten van de garnalenvisserij op de zeebodem en de organismen die daar leven. Zodra de gedoogsituatie eindigt en de vergunning niet meer wordt verleend, dan betekent dat het einde van de garnalenvisserij in Nederland en de bijbehorende garnalenvloot, bestaande uit circa tweehonderd schepen.

Verduurzaming en Natura 2000 gebied

Er zijn inmiddels bibliotheken volgeschreven over dit onderwerp en de visserijsector is al jaren in gesprek met natuurorganisaties en het ministerie over verduurzaming. De vissers worden vanwege de stikstofproblematiek inmiddels gedwongen om hun schepen aan te passen. Pas één maand vóór het verlopen van de vergunning was er duidelijkheid over waar de sector aan moet voldoen. De impact van deze maatregelen is groot. Er zijn tal van praktische bezwaren. Ook geven de scheepswerven aan dat de gegeven negen maanden veel te kort is om de schepen aan te passen. Daarnaast zijn er oudere vissersschepen waarbij aanpassingen niet mogelijk zijn. Die vissers worden op deze manier gedwongen om te stoppen met vissen. 

Ondertussen woedt de discussie over stikstof op zee volop. De maandenlange onzekerheid over deze kwestie heeft grote impact op de kleine visserijgemeenschappen. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken die de sector plagen. Voorbeelden zijn gesloten gebieden, windmolenparken en hoge gasolie prijzen. En dan komen vijftien natuurorganisatie ook nog bij het ministerie aan de deur kloppen om helemaal geen vergunning meer te verlenen.

Nederland gefeliciteerd! Zeehonden wippen weer als konijnen

thumb

Kostte een industrie, maar dan heeft u ook wat.


Weet u wie er echt goed gaan de laatste tijd? Zeehonden! Die guitige vetkwabben waar Lenie 't Hart een natte Waddenzee van krijgt neuken zich momenteel helemaal suf, waardoor op de Britse stranden bij Norfolk het aantal pubs pups verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. En dat allemaal dankzij onze Noordzee. "At the moment the North Sea is providing enough fish for thousands of seals." Het kostte ons boten, banen, bedrijven en uiteindelijk vrijwel een complete industrie. Uw visje komt nu steeds vaker uit een kwekerij en wordt de wereld overgevlogen voordat het op uw bord belandt, want dat is beter voor het milieu. Maar daardoor vieren we nu wel dat die Ecomare-kleuters in onze Noordzee een uitgebreid buffet aan vers voedsel vinden en dat is goed nieuws. Misschien niet zo'n goed nieuws als het feit dat Donny Roelvink een kleinere kans heeft om zich voort te planten, maar alsnog goed nieuws. Geen idee wie nu onze zee gaat opruimen, maar dat zien we dan wel weer. Voor nu bejubelen we de zeehonden die tussen de windmolens genoeg voedsel vinden voor stevige familie-uitbreiding. We hopen voor ze dat ze waarderen wat we daarvoor hebben opgegeven, anders kloppen we de bontjassenindustrie nieuw leven in.

Hoe de Noordzeevisser verdween uit Nederland

Het ga je goed, Visser

Frans Timmermans en Diederik Samsom BEDANKT! Allemaal werklozen erbij met dank aan de Partij van de Arbeid. En dan kunnen al die windmolens (aka vogelmoordende klimaatveranderaars) in de Noordzee ook nog niet eens op het stroomnet worden aangesloten wegens vol = vol. Waar doen we het allemaal voor? Iemand nog een kweekharing uit Vietnam? Uitje en zuur erbij? Dat is dan 14 euro. Dankuwel.

Vissers WOEST om verplichte EU GluurCams

Graaiers in Brussel willen meekijken aan boord op de Noordzee

Cameratoezicht. Op vissersschepen. Om in de gaten te houden of ze geen visjes overboord gooien. Sinds 2019 is idiote De Aanlandplicht (EU-regels) van kracht hetwelk inhoudt dat vissers ALLES datwat ze vangen aan land moeten brengen. Vroeger ging de bijvangst (ondermaatse vis, zeehonden, noorse kreeftjes, bootvluchtelingen, zeemijnen, Greenpeace rotsblokken, door windmolens vermoorde bruinvissen) gewoon overboord. Maar nu MOET alles aan wal worden gebracht. Om nu te controleren of vissermannen zich wel netjes aan de regels houden hebben ze in Brussel bedacht om CCTV-cams aan boord te installeren. Uitleg + plaatjes van nieuwe gruwelmaatregel bij Visser Dirk. In 2030, als alle vissers én boeren richting faillissement danwel zelfmoord zijn weggetreiterd, eten we alleen nog Chinees. Tenzij we Brussel kielhalen.

Stranden schoon, vissers vissen zee leeg

Vissers bedankt voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan

Geweldig nieuws: er spoelt steeds minder zooi aan op onze stranden. Mevrouw Zita van Stichting De Noordzee krijgt het nauwelijks uit haar strot, zoals zo veel GroenLinksers 's nachts soppend wakker worden door de criminalisering van ónze vissers, omdat vissers de meeste afval zouden produceren en/of in de weg varen als men het prachtige natuurgebied de Noordzee met een miljoenmiljard windmolens (horizonverneukende vis-, vogel- en bodemkillers) wil omkatten tot een of ander ecopretpark voor borstkloppers uit de grachtengordel, maar VISSERS hebben dus de halve zee leeggevist. SCHAN... ho wacht, afval: vissersschepen in Harlingen hebben vorig jaar 176.600 kilo teringzooi uit de zee gehaald en in het kader van het project 'Fishing for Litter' aan wal gebracht. Zee steeds schoner, (bijna) iedereen blij, want het is natuurlijk wel erg vervelend voor die paar vishatende clubjes in Nederland dat die besten Fischer der Welt allerlei MSC-keurmerkjes en KIMO-certificaten verzamelen, zich in groten getale inzetten voor duurzame vangsttechnieken en minder bodemberoering en ondertussen al het afval uit de zee trekken. Waardoor sommige mensen vanavond met tranen in de ogen en bleke snoet tegen de kom van hun debiele goudvis Blubje mogen uitbrullen, terwijl wij met een schar in de zoute boter (het mag nog, wegens februari, en schar is een onderschat visje) proosten op onze vissers. Proost.

Helden!

Terreurgroep GreenPeace dumpt weer stenen

Mag allemaal maar

Schaamteloos - en gewoon met de transponder aan - is terreurorganisatie GreenPeace weer enorme rotsblokken aan het dumpen op de Doggersbank. Schip mocht kennelijk gewoon rotsblokken laden in Hamburg, en gewoon via de Elbe weer terug varen naar de Doggersbank voor gewoon terroristische actie nummer 2. De Esperanza vaart onder Nederlandse vlag, en afgelopen weekend stuurde Urk (heel veel kotters) al een brandbrief naar Carola Schouten. Maar in plaats van de marine in te schakelen en met een fregatje die terroristen op hun kokosnoot geven, deed Carola weer eens niets. GreenPeace zegt dat ze keurig de coördinaten van de gedumpte rotsblokken (foto) doorgeven, en dat vissers er maar omheen moeten varen om omslaan te voorkomen. Maar dat kan helemaal niet, want er staan allemaal windmolens. (Kapseizen = vissers hebben dan een paar seconden om naar de stuurhut te rennen en de netten los te gooien (iets wat een visser echt als aller allerlaatste doet, en zelfs dan... google: Lummetje + Hendels.)

Dobber dobber dobber...

Dobber dobber dobber...

TK LIVE - Debat over marinierskazerne Vlissingen

Zeeuwen PISWOEST, om doorn in het oog. En terecht

Zeeland. Onze mooiste provincie. Het meest Nederlandse deel van Nederland. Stukje zee inpikken, dijkje eromheen. Stukje zee inpikken, dijkje eromheen. Stukje zee inpikken, dijkje eromheen. Vandaar dat al die durpies -dijke heten. Belangrijke VOC-partner. Zonder die Zeeuwen was de binnenstad van Amsterdam nu een soort Zoetermeer. Geboortegrond ook van zeeheld Michiel de Ruyter, de admiraal die zee-infanteristen aan de vloot toevoegde, die zo wijd de wereld strekte, het landsbelang (lees: staatskas) dienden. Je zou toch zeggen dat als er 1 plek in Nederland is waar de kazerne van het Korps Mariniers moet komen dat Zeeland moet zijn. Maar nee. De jongens van Jan de Witt zitten bij nader inzien liever in het bos dan aan zee. En nu zijn die Zeeuwen zo woest dat ze TWEE MILJARD DUKATEN willen, en zo niet worden de dijken doorgestoken. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar een vracht. Het is Stas Visser, die buitengaats moet worden gebracht. Arme Babs.
Update: SORRY

TEKEN. Petitie tegen windmolens in de Noordzee

Sta op tegen stalbranden op zee

Opa, wat deed u tegen de ecologische catastrofe op de Noordzee? Nou, vooralsnog doen de opa's en oma's van Nederland (en hun klimaatkinderen en -kleinkinderen) maar bar weinig tegen de klimaatverwoesting van Onze Noordzee. Nog geen 3000 handtekeningen in 1 week. Wel de hele week in alle mediaas over stalbranden, hittestress en naar adem happende varkentjes in vrachtwagens ouwenelen. Maar u laat de zeevogels en bruinvisjes - alsook de Nederlandse vissermannen (m/v) - aan hun lot over. Mensen, we hebben het hier over een massamoord van ongekende proporties, en als we nu niets doen is het straks Nooit Meer Nieuwe Haring. Kom aan de goede kant van de geschiedenis staan, en TEKEN DIE PETITIE(bekijk de video).

ROGLOL. Vissers slaan terug naar Blote BN-ers

Eat this, Yolanthe, Tygo & Anna Drijver

Briljant. Nederlandse vissermannen reageren met humor op de actie van Yolanthe en Overige Bekende Nederlanders die deze week naakt cq bloot (en met een visbeest) op de foto gingen om zo te protesteren tegen 'overbevissing'. Die overbevissing is er helemaal niet op de Noordzee (rapport 2017) dus die hele actie van Yolanthe cum suis sloeg als een tang op een varken. Foto's zijn allemaal gisteren en vandaag gemaakt, ergens op volle zee. Dames, heren ook...
FOTOOS VAN HALFBLOTE MANNEN na de break...

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.