achtergrond

Geenstijl

GeldBlog - Rob Jetten en de groene leugens

"Nee meneer. Uw Miele doet het niet. De Polestars van EZK staan aan de lader."

Van de week presenteerde Rob Jetten de Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten en deed hij een uitspraak die erop neer kwam dat er een gedragsverandering moest komen bij consumenten aangaande hun energieverbruik. Daarmee impliceerde hij dat de slimme meter ingezet zou worden om mensen te forceren stroomverbruik te verminderen op piekmomenten. In de Tweede Kamer werden gelijk vragen gesteld hierover, want bij de introductie van de slimme meter werd plechtig beloofd dat dit nooit ten kosten zou gaan van de privacy. Rob ontkende ooit in de slimme meter te gaan kruipen, maar dit is een leugen.

Door de groene energietransitie, in deze context de elektrificatie van de gehele maatschappij, in een belachelijk snel tempo te willen laten plaatsvinden, kan het niet anders dat de netbeheerders toegang zullen krijgen tot uw slimme meter.

Zoals in de Actieagenda wordt aangegeven, hebben de netwerkbeheerders (en alle andere betrokken partijen) informatie nodig over waar, wanneer en waarom er opstoppingen plaatsvinden om zodoende te bepalen waar het laagspanningsnetwerk moeten worden versterkt. Dit kan alleen als deze partijen toegang krijgen tot de slimme meters. Wellicht zal dit op wijk dan wel straatniveau worden gedaan, waardoor ze kunnen blijven claimen dat uw privacy niet in het geding is, maar u weet wel beter.

Immers, de investeringen in het gehele elektriciteitsnet kosten een aardige cent, de nodige plannings- en vergunningstrajecten dienen te worden afgelegd, en het geheel kan pas worden uitgevoerd als zowel de materialen als de gespecialiseerde mankracht beschikbaar zijn. Tot die tijd zullen de opstoppingen een steeds groter probleem worden en daar zal dan een oplossing voor gezocht moeten worden. De toegang tot uw slimme meter zal dus moeten plaatsvinden om het stroomnetwerk in de lucht te houden; deze partijen zullen wel degelijk gaan binnendringen in uw privésfeer.

Als u de droger aanzet op een voor het net ongunstig tijdstip, dan zal u wellicht worden benaderd om de machine uit te zetten, of, erger, het apparaat in kwestie wordt uitgezet (waar mogelijk want niet elke droger is aangesloten op het internet, of de stroom wordt afgebroken en daarna weer aangezet, waardoor de droger afslaat.). En dit alles zal door uw strot geduwd worden onder het mom van de energiezekerheid; iedere burger die bezwaar zal maken, zal worden weggezet als een maatschappijontkenner of iets dergelijks.

Ook speelt het type energietransitie een grote rol; zo zal een land dat veel atoomenergie genereert minder noodzaak ondervinden om in uw meter te kruipen. Nederland, echter, heeft gekozen voor wind- en zonne-energie. Deze hernieuwbare energiebronnen leveren nooit een voorspelbare constante stroom aan het net. Als het erg zonnig is, leveren de zonnepanelen weer teveel stroom aan het net en als er plots bewolking komt, leveren ze weer te weinig, en dat velen keren per dag. Hetzelfde geld voor windenergie: het fluctueert enorm. Die plotselinge fluctuaties maken het stroomnet instabiel en dat is een zeer groot probleem. Het net moet namelijk continu aanbod en vraag in balans zien te houden anders crasht het stroomnet. Nu het aandeel wind- zonne-energie flink is toegenomen, is dientengevolge ook de instabiliteit van het net toegenomen. Hierdoor ontstaat er dus juist veel meer noodzaak om in uw slimme meter te kruipen om het stabiliteit van het net te waarborgen.

Jetten belooft dus niet in uw meter te zullen kruipen, maar die belofte kan nu al als verbroken beschouwd worden door de technische werkelijkheid.

En een ander belofte die Jetten c.s. altijd te berde brachten, was dat groene stroom goedkoper zou zijn. Ook dat was een leugen. De energy return on energy invested (EROEI), is gewoon niet goed voor zonne- en windenergie. In de meest simpele termen, de energietransitie zorgt er voor dat er minder geproduceerd zal kunnen worden tegen een hogere kostprijs. Er moet meer input (zeg maar moeite) gebruikt worden, om dezelfde energie over en tijdspanne op te wekken.

Daardoor kan iedereen zien dat links- of rechtsom, de kosten van de energietransitie bij de consument terecht zullen komen. Of het nu een hogere energierekening is (met hogere energiebelastingen) en/of via duurdere goederen en diensten. En nu dit maar al te duidelijk wordt, stelt de transitieclub doodleuk vast dat er nóg hogere prijzen voor energie moeten komen zodat a) het verbruik omlaag gaat, b) het dan aantrekkelijk is voor investeerders om juist in groene energieopwekking te investeren, c) de hogere belastinginkomsten op de duurdere energie dan gebruikt kunnen worden om de netwerkuitbreidingen te bekostigen, en D) de hogere energiebelastingen dan weer gebruikt kunnen worden om de minima te compenseren voor de verhoogde lasten (het stimuleren van de rondpompeconomie; soort circulaire economie, maar dan anders…).

En deze prijsstijgingen van energie zullen natuurlijk als tijdelijk worden bestempeld, want in de toekomst is groene energie veel en veel goedkoper dan nu het geval is! Nou, ik vermoed dat dit wensdenken is of, wederom, een leugen. Hier speelt namelijk wederom het EROEI probleem; wind- en zonne-energie kunnen nagenoeg nooit in onze totale elektriciteitsbehoefte voorzien.

De grondoppervlakte die nodig zal zijn voor deze energieparken is enorm. Daarnaast blijft het feit dat er vaak geen wind of zon is, wat betekent dat er ten alle tijden back-up energiecentrales (op gas) klaar moeten staan, wat heel duur is (zie de stijging in uw netbeheerkosten op uw energierekening). En soms waait het niet hard genoeg of is er te weinig licht. Om dit op te vangen, moet er dus veel meer capaciteit worden gebouwd om de regelmatig te lage opwekking per paneel/windmolen op te vangen. Om een fossiele analogie te geven, u moet elke dag naar het werk rijden in een 5,7 liter V8 omdat u enkele keren per jaar en caravan moet trekken. Deze inefficiëntie komt dus met een veel hoger prijskaartje voor elektriciteit dan kolen en gas aangedreven energiecentrales.

Als Jetten c.s. echt een hart hebben voor de groene zaak, dan is het aan te bevelen om het echte verhaal te vertellen in plaats van onmogelijkheden of leugens te bezigen. Door de groene transitie op te dringen en de bevolking via allerlei geniepige acties tot pionnen in een groen spel te degraderen, denk ik dat Jetten c.s. de groene zaak meer kwaad dan goed doen.

Alexander Sassen van Elsloo

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.